Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015:"

Transcriptie

1 Q&A PLEEGZORG NEDERLAND Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL

2 INHOUD 1. DE CAMPAGNE: SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT 2. VRAGEN OVER DE LANDELIJKE CAMPAGNE 3. VOOR (POTENTIELE) PLEEGOUDERS 4. ALGEMENE VRAGEN OVER PLEEGZORG 5. OVER DE ORGANISATIE PLEEGZORG NEDERLAND

3 1. BOODSCHAP CAMPAGNE: SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT Pleegzorg Nederland zoekt met een wervingscampagne dit najaar nieuwe pleegouders die voor korte, of langere tijd, een thuis willen bieden aan een pleegkind. Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over pleegzorg. Veel mensen denken dat het in alle gevallen gaat om fulltime, jarenlange zorg. De verschillende andere varianten van tijdelijke vorm zijn minder bekend. Daarnaast vermoeden sommige mensen dat zij niet geschikt zijn als pleegouder omdat ze bijvoorbeeld een drukke baan hebben, homoseksueel zijn, alleenstaand zijn, te veel of te weinig verdienen. Terwijl ieder pleegkind je kan vertellen: ik wil het liefst wonen bij gewone mensen, in een gewoon huis, in een gewone straat. Gewone mensen zoals jij en ik, die door heel gewoon te doen iets heel bijzonders voor een kind kunnen betekenen. Door een thuis te bieden aan kinderen die even niet thuis kunnen wonen. Of door ouders, pleegouders en - kinderen in hun buurt te ondersteunen. Weten wat jij kunt doen? Kijk op supergewonemensengezocht.nl Achtergrond De afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat een pleeggezin zoekt, met 70% toegenomen. Het gaat hier om kinderen tussen de 0 en 18 jaar, die voor korte of lange tijd niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat hun eigen ouders relationele, psychische of verslavingsproblemen hebben. De toename komt doordat pleegzorg de eerste keus is bij uithuisplaatsing, aangezien deze vorm van opvang in gezinsverband het dichts bij de natuurlijke situatie komt. Dit is ook in de Jeugdwet vastgelegd. Hierdoor is het aantal plaatsingen in gezinsvervangende tehuizen afgenomen. Financiële overwegingen spelen hierbij ook een rol: plaatsing bij pleegouders is aanzienlijk goedkoper dan plaatsing in een groep. Pleegzorg in 2015 Pleegzorg valt met ingang van 2015, net als de overige vormen van zorg voor jeugd, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de Jeugdwet. Als de veiligheid van een jeugdige thuis in het geding is en/of hulp in de thuissituatie niet afdoende is (geweest), wordt tot uithuisplaatsing besloten. Pleegouders worden in eerste instantie binnen de familie of in het sociale netwerk gezocht. Pleegzorg kent verschillende vormen, voor korte en langere tijd, bij crisisopvang en in deeltijd, waardoor maatwerk geboden kan worden bij de hulp aan jeugdigen en hun ouders. Er zijn in Nederland 28 (regionale) jeugdzorgorganisaties die pleegzorg aanbieden. Deze werken landelijk samen onder de noemer Pleegzorg Nederland voor de voorlichting en werving. Pleegzorg Nederland is onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Cijfers 2014 In 2014 hebben kinderen voor kortere of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg.

4 In 2014 zijn nieuwe plaatsingen gerealiseerd. In vergelijking met 2013 hebben 274 (unieke) jeugdigen meer gebruik gemaakt van pleegzorg, dat is een toename van 1%. 40% van de pleegkinderen vond in 2014 onderdak bij bekenden, de zogenaamde formele netwerkpleegzorg 19% van de nieuwe pleegzorgplaatsingen in 2014 betreft crisisopvang. 18% van de plaatsingen in 2014 betreft deeltijdpleegzorg. Dit is meestal weekend- en vakantieopvang. 63% van de plaatsingen in 2014 betreft voltijd pleegzorg. De belangrijkste kenmerken van de campagne Supergewone Mensen Gezocht - Pleegouders zijn geen superhelden, maar juist hele gewone mensen. Die door heel gewoon te doen, iets heel bijzonders voor een pleegkind kunnen betekenen. - Pleegkinderen zijn kwetsbaar. We kiezen er daarom bewust voor om hen in deze campagne ten alle tijden buiten beeld te houden. - Volwassen pleegkinderen vormen de belangrijkste woordvoerders in deze campagne. Zij kunnen immers als beste vertellen wat de periode bij pleegouders voor hen? heeft betekent. - Ook (voormalig) pleegouders komen aan het woord. Zij kunnen immers als beste vertellen over hun eigen ervaringen en afwegingen. Dat maakt ze tot een uitstekende raadgever voor potentiële nieuwe pleegouders. - In de campagne proberen we vele gezichten van pleegzorg te tonen. Pleegzorg, pleegkinderen én pleegouders zijn er in alle soorten en maten. In de campagne worden daarom steeds zoveel mogelijk verschillende perspectieven belicht. - Centraal in de campagne staat het digitale platform SuperGewoneMensenGezocht.nl. Daar worden 20 verhalen over pleegzorg verteld van voormalige pleegkinderen, (pleeg)ouders en experts. Belangstellenden kunnen daar bovendien meer informatie vinden over de procedure om pleegouder te worden, en eventuele interesse direct kenbaar maken op een inschrijfformulier. - De campagne wordt verder ondersteund door radio- en tv-spots, krantenadvertenties, een online banner- en een social media-campagne. De sociale media-inzet - op Facebook en Twitter - in deze campagne is cruciaal voor het bereik en de betrokkenheid van onze doelgroep: daar worden de verhalen verspreid, de kindoproepen gedaan en de bijzondere gebeurtenissen rondom de campagne uitgelicht en besproken. - Daarnaast is fors ingezet op vrije publiciteit, met onder meer een groot aantal publicaties over pleegzorg in maand-, week- en dagbladen tot gevolg. Ook tijdens de

5 campagne wordt een zeer actief PR-beleid gevoerd, onder meer naar aanleiding van mediagenieke activaties in - met name - de Week van de Pleegzorg. - Naast informatie verstrekken over pleegzorg, wil de campagne ook de conversatie over pleegzorg stimuleren. Dat doen we onder meer door de Grote Vraag ( Wilt u pleegouder worden? ) zoveel mogelijk op te knippen in kleinere vragen. Soms gebeurt dat letterlijk, zoals in 15 Supergewone Vragen Over Pleegzorg - dat wordt meegestuurd met het informatiepakket voor potentiële pleegouders. - In de campagne vragen we actief om steun om onze boodschap verder te verspreiden. Zo worden op twee momenten in de Week van de Pleegzorg aan kinderen gevraagd of zij - met een portretfoto of een zelfgemaakte poster - willen meehelpen bij de zoektocht naar nieuwe pleegouders voor kinderen die dat nodig hebben. - De doelgroep van de campagne is heel breed; potentiële pleegouders onderscheiden zich niet op specifieke kenmerken waarop kan worden geworven. Voor zover onderzoek is gedaan komt een globaal pleegouderprofiel naar voren: mensen tussen de 35 en 45 jaar, die maatschappelijk betrokken/actief zijn en het eerste aanspreekpunt is meestal de vrouw. De maatschappelijke betrokkenheid uit zich in: werk in zorg, welzijn en onderwijs, actief in vrijwilligerswerk, verenigingsleven of kerkelijk meelevend. Binnen de brede benadering krijgt deze groep extra aandacht, onder meer doordat een deel van de media-inkoop op hen is afgestemd.

6 2. VRAGEN OVER DE LANDELIJKE CAMPAGNE 1. Waarom start Pleegzorg Nederland een nieuwe campagne? Pleegzorg is de eerste keus bij uithuisplaatsing, aangezien deze vorm van opvang het dichtst bij de natuurlijke situatie blijft. Ons doel met deze campagne is dat uiteindelijk jaarlijks mensen zich aanmelden voor de voorbereiding en screening om pleegouder te worden. Met de boodschap Supergewone Mensen Gezocht, doen we een appél op de mensen die denken dat het pleegouderschap niet voor hen is weggelegd. Door de verhalen van volwassen-pleegkinderen centraal te zetten in deze campagne, geven we deze groep een gezicht. Hoe meer mensen weten wat pleegzorg inhoudt, hoe groter de kans dat zij willen helpen en zich bewust worden van het belang van goede pleegzorg. 2. Wat zijn de doelstellingen van de nieuwe campagne van Pleegzorg? Het vinden van jaarlijks 3500 nieuwe pleeggezinnen. De verwachting is dat we daarvoor aanvragen voor nodig hebben voor meer informatie. Onze ervaring is namelijk dat een derde van deze aanvragers daadwerkelijk pleegouder wordt. Daarnaast is onze doelstelling een grotere naamsbekendheid voor Pleegzorg en haar regionale organisaties te realiseren om ook in de toekomst nieuwe pleegouders te kunnen blijven werven. 3. Welke organisaties verlenen hun medewerking aan deze campagne? De campagne wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Om de campagne tot een succes te maken werken we samen met de VNG en gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdhulp waaronder pleegzorg, en de regionale pleegzorgorganisaties. De 28 pleegzorgorganisaties werken landelijk samen onder de noemer Pleegzorg Nederland. Pleegzorg Nederland is onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. 4. Kunnen jullie dit geld niet veel beter besteden? Nee, pleegzorg is erg belangrijk voor Nederland en de vraag naar pleegouders neemt nog steeds toe. Uiteraard kiezen we voor het gebruik van minimale middelen en proberen we er het maximale uit te halen. We kijken dus goed naar het zo efficiënt mogelijk bereiken van zoveel mogelijk Nederlanders. 5. Wie heeft deze campagne ontwikkeld? De campagne is ontwikkeld door campagnebureau Johnny Wonder. De doelgroepgerichte en multidisciplinaire benadering van Johnny Wonder spreekt ons erg aan. De website supergewonemensengezocht.nl is ontwikkeld door webbureau Max.nl 6. Hoe lang duurt de campagne? De landelijke campagne start op 22 september 2015 en loopt tot eind Daarna wordt het campagne concept voor de komende jaren verder ingezet door Pleegzorg Nederland en de 28 regionale pleegzorgorganisaties.

7 7. Welke middelen worden er tijdens de campagne ingezet? Voor deze campagne is de website supergewonemensengezocht.nl ontwikkeld. Op deze website staan de verhalen van oud-pleegkinderen centraal. Naast deze website wordt een divers scala aan middelen ingezet, van (online) advertentiecampagnes, tot gerichte acties tijdens de week van de Pleegzorg. Voor de regionale pleegzorgorganisaties is er een digitale toolkit beschikbaar die zij kunnen gebruiken voor de regionale vertaling van de campagne. 3. VRAGEN VAN (POTENTIELE) PLEEGOUDERS 1. Hoeveel kinderen maken jaarlijks gebruik van pleegzorg? In 2014 hebben kinderen voor kortere of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg. 40% van de pleegkinderen vond in 2014 onderdak bij bekenden, de zogenaamde formele netwerkpleegzorg. 19% van de nieuwe pleegzorgplaatsingen in 2014 betreft crisisopvang. 18% van de plaatsingen in 2014 betreft deeltijdpleegzorg. Dit is meestal weekend- en vakantieopvang. 63% van de plaatsingen in 2014 betreft voltijd pleegzorg. 2. Zijn er verschillen in leeftijd qua behoefte aan pleegzorg? Pleegkinderen hebben alle leeftijden. We zien een toename van het aantal tieners dat wordt aangemeld voor pleegzorg. De leeftijd van de kinderen waarvoor we pleegouders zoeken fluctueert sterk, zowel in tijd als wat betreft regio. 3. Wat is de gemiddelde plaatsingstijd van pleegkinderen? Dat loopt erg uiteen: er is een groep pleegkinderen die kort gebruik maakt van pleegzorg (hulpverleningsvariant) en er is een groep die voor lange tijd pleegzorg nodig heeft (opvoedingsvariant). In deze laatste variant is het doel om continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor het pleegkind te creëren en is het de bedoeling dat het pleegkind tot volwassenheid bij pleegouders opgroeit. Een grote groep pleegkinderen woont voor lange tijd bij pleegouders. Op 1 januari 2015 woonde 67% van de pleegkind langer dan een jaar bij pleegouders.

8 4. Welke vormen van pleegzorg bestaan er? Er zijn verschillende vormen van pleegzorg voor diverse situaties. De vorm die gekozen wordt is afhankelijk van de situatie van het kind. Als eerste is er een verschil of pleegouders bekenden of onbekenden zijn van het pleegkind. We zoeken in eerste instantie naar pleegouders in de directe omgeving van het kind, bij familie of bekenden. Dit noemen we netwerkpleegzorg, een vorm van opvang die het dichtst bij de natuurlijke situatie blijft. Als er in het netwerk geen pleegouders beschikbaar zijn worden er pleegouders in het bestand van de pleegzorgorganisatie gezocht. Verder zijn er diverse pleegzorgvarianten, die variëren in intensiteit en duur: pleegzorg voor kortere periodes, deeltijdpleegzorg en pleegzorg voor langere periodes. Ook wordt pleegzorg steeds vaker gecombineerd met andere vormen van hulp zoals dagbehandeling of intensieve hulp aan ouders. Bij voorkeur willen we overplaatsingen vermijden, omdat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat dit schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Als een kind voor korte tijd uit huis wordt geplaatst, en het is nog onduidelijk of het kind terug naar huis kan, zoeken we pleegouders die voor het kind willen zorgen zo lang als nodig. Dat kan voor korte tijd zijn als het kind weer terug naar huis kan. Kan het kind echter niet terug naar huis dan vragen we of deze pleegouder ook permanent voor het kind willen blijven zorgen, zodat er voor het kind continuïteit geboden wordt. 5. Is er veel animo om pleegouder te worden? De maatschappelijke betrokkenheid blijkt groot. Mensen voelen zich aangesproken als het kind uit de eigen sociale omgeving komt. Ook is het bestand van beschikbare pleegouders de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Er is echter sprake van een zogenaamd matchingsprobleem. Veel pleegouders zonder ervaring durven de zwaardere problematiek (nog) niet aan. Hierdoor kunnen we kinderen die al geruime tijd wachten op een pleeggezin niet (altijd) plaatsen. 6. Kan iedereen pleegouder worden? In principe wel, maar je moet natuurlijk wel in staat zijn om de zorg te bieden die kinderen nodig hebben. Er geldt daarom een aantal voorwaarden waar de pleegouders aan moeten voldoen. Je moet minimaal 21 jaar zijn. De pleegzorgorganisatie vraagt een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Deze is uitgebreider dan de verklaring omtrent gedrag. Uiteraard moet de leefsituatie stabiel zijn. Voor de gezinssamenstelling gelden geen aanvullende voorwaarden. Mensen kunnen gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Het belangrijkste is dat een kind structuur, warmte en veiligheid wordt geboden. 7. Is er een officiële screening om pleegouder te worden? Ja, aspirant pleegouders starten een uitgebreid traject dat door de pleegzorgaanbieders wordt aangeboden. Veel pleegzorgaanbieders gebruiken de STAPcursus voor de opleiding van pleegouders. In dit traject leren pleegouders veel over zichzelf als mogelijke opvoeder en over pleegzorg. Het traject duurt tussen de 6 en 9 maanden. In deze periode krijgen zowel de pleegzorgaanbieders als de potentiële pleegouders een goed beeld om te besluiten of zij geschikt zijn voor het pleegouderschap.

9 8. Wat is het verschil tussen adoptie en pleegzorg? De vijf belangrijkste verschillen: Tijdelijk voor altijd Pleegzorg is in principe tijdelijk, het doel is om kinderen terug te plaatsen bij de ouders. Hoe lang een pleegkind in een pleeggezin blijft, varieert van enkele dagen tot jaren. Een adoptiekind blijft altijd deel uitmaken van het adoptiegezin. Beperkte volledige zeggenschap Bij adoptie wordt het kind juridisch een eigen kind. Pleegouders hebben geen zeggenschap over hun pleegkind en belangrijke beslissingen worden in overleg genomen. Begeleiding alleen opvoeden Pleegouders voeden een kind niet alleen op. Een pleegzorgbegeleider ondersteunt hen. Adoptieouders zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de opvoeding. Kan altijd tot 42 jaar Iedereen tussen de 21 en 42 jaar kan adoptieouder worden. Aan pleegouder worden is geen maximumleeftijd verbonden. Wel moeten pleegouders minimaal 21 jaar zijn. Het bieden van een veilige en stabiele leefsituatie is in beide gevallen een voorwaarde. Kosteloos hoge kosten Aan adoptie zijn kosten verbonden: in de voorbereiding ongeveer 900 en voor de bemiddeling en reis- en verblijfkosten tussen de en Pleegouder worden kost niets. Voor de verzorging en opvoeding krijgen pleegouders een toereikende vergoeding voor de dagelijkse kosten. 9. Wat zijn de verschillen met een screening tot adoptieouder? Waarom zijn deze verschillen? Voor adoptie is er een landelijk traject met verplichte cursus en gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Een belangrijk verschil met pleegouders is dat bij pleegzorg continue begeleiding is van de pleegzorgaanbieder omdat de pleegzorgaanbieder verantwoordelijk blijft voor de plaatsing van het kind. 10. Hoe lang duurt het traject om pleegouder te worden? Gemiddeld duurt het traject 6 tot 9 maanden voordat je opgenomen wordt in het bestand, dat klinkt lang maar in de praktijk blijken aspirant pleegouders die tijd nodig te hebben om het pleegouderschap in hun eigen leefsituatie af te wegen en keuzes te maken. Vooraf vindt men het lang, maar achteraf zeggen de meeste pleegouders dat je die tijd nodig hebt. 11. Krijgt de pleegouder een vergoeding voor de kosten die voor het kind worden gemaakt? Pleegouders krijgen een onkostenvergoeding. De pleegvergoeding is een dagvergoeding, die afhankelijk is van de leeftijd van het pleegkind. De pleegvergoeding blijft bij een beoordeling van inkomsten van de pleegouders, bijvoorbeeld in het kader van loon- of inkomstenbelasting, van huurtoeslag of van een aanvraag van bijstand, buiten beschouwing.

10 12. Pleegouders hebben toch helemaal niets te vertellen? Een pleegkind kan zo weer weggehaald worden... Veel pleegkinderen wonen korte tijd bij pleegouders en dat is ook de bedoeling. Pleegzorg is tijdelijk en de pleegouders weten dit. Het moet voor de pleegouders binnen een jaar duidelijk zijn of het kind kan blijven of niet. Natuurlijk kan dit moeilijk zijn voor de pleegouders, omdat zij zich gehecht hebben aan het kind. Dat betekent niet dat de pleegouders niets te zeggen hebben, want naast de positie van het pleegkind is ook de positie van de pleegouder enorm belangrijk. Ook de overheid is zich hier van bewust. Het Kabinet heeft de positie van pleegouders versterkt en dit juichen we toe. Dit betreft o.a. medezeggenschap via de verplichte pleegouderraad, instemmingsrecht bij het hulpverleningsplan en recht op informatie om de rol als pleegouder goed te kunnen vervullen. Zo kan een pleegkind dat langer dan één jaar bij pleegouders woont niet zonder instemming worden teruggeplaatst of doorgeplaatst. Als een kind langere tijd in een pleeggezin verblijft, gaan zowel het pleegkind als de pleegouders zich aan elkaar hechten. 13. Kan ik er zelf voor kiezen wanneer ik een punt achter het pleegouderschap wil zetten of zit ik er voor een x aantal jaren aan vast? Pleegouders kunnen keuzes maken in soort pleegzorg: korte of langere tijd. Als pleegouders op een gegeven moment willen stoppen met het bieden van pleegzorg doen zij dit in overleg met de pleegzorgaanbieder. 14. Hoe kan ik me aanmelden voor pleegouderschap? De screening van pleegouders verloopt via een van regionale organisaties bij jou in de buurt. Via de website van Pleegzorg Nederland, en via de campagnesite kun je meer informatie opvragen over het worden van pleegouder. Vervolgens neemt de regionale pleegzorgorganisatie in jouw buurt contact met je op over het vervolgtraject. Je kunt ook via kijken welke organisatie in jouw buurt actief is en direct met hen contact opnemen. 4. ALGEMENE VRAGEN OVER PLEEGZORG Pleegzorg valt net als alle andere vormen van zorg voor jeugd sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze transitie van het jeugddomein gaat gepaard met bezuinigingen de komende drie jaar. Zoals het er nu naar uitziet, zullen gemeenten pleegzorg zoveel mogelijk buiten de bezuinigingen houden. Pleegzorg is bij uitstek de vorm van jeugdhulp die een bijdrage kan leveren aan de transformatie van het sociaal domein. In de Jeugdwet (artikel 2.3.6) wordt pleegzorg genoemd als de vorm van jeugdhulp die ingezet kan worden voor korte of lange termijn wanneer kinderen niet thuis op kunnen groeien. De Jeugdwet gaat uit van normaliseren, het reduceren van

11 gespecialiseerde zorg en waar mogelijk het opgroeien in een gezinsverband. Pleegzorg biedt deze mogelijkheden. Bij de decentralisatie naar gemeenten is pleegzorg, net als alle vormen van jeugdhulp, ingekocht door gemeenten. Pleegzorg blijft dus beschikbaar als een vorm van jeugdhulp. 1. Wie komt er in aanmerking om pleegouder te worden? Wat zijn de criteria? In principe kan iedereen die ouder is dan 21 jaar pleegouder worden, ongeacht de leefsituatie. Je hoeft geen traditioneel gezin te zijn om pleeggezin te worden. Voor de gezinssamenstelling gelden geen aanvullende voorwaarden. Mensen kunnen gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Het belangrijkste is dat een kind structuur, warmte en veiligheid wordt geboden. Er wordt altijd eerst naar pleegouders in de directe omgeving van het kind gezocht. Als het niet lukt om een kind in zijn of haar eigen sociale omgeving onder te brengen, wordt in het pleegouderbestand van de regionale pleegzorgorganisatie gekeken of er een geschikt gezin beschikbaar is. De pleegzorgorganisatie vraagt een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dit is uitgebreider dan de verklaring omtrent gedrag. 2. Hoe wordt bepaald waar een kind geplaatst wordt? Dit wordt gedaan door matching, het zoeken naar een passend pleeggezin voor een kind. Dit is een specialisme binnen de pleegzorg. De zogenaamde matchers werken met vragenlijsten om de problematiek van het kind in kaart te brengen en competentieprofielen van pleegouders. 3. Gaat plaatsing van pleegkinderen in allochtonen gezinnen hetzelfde als bij autochtone gezinnen? Ja, culturele achtergrond maakt geen verschil binnen de pleegzorg. Wel is het zo dat we veel meer netwerkpleegzorg kennen binnen de allochtone groepen. Allochtone gezinnen zijn eerder bereid om een bekend kind in hun gezin op te nemen dan dat ze zich aanmelden voor een voorbereidingsprogramma om bestandspleegouder te worden voor een onbekend kind (bureaucratie schrikt waarschijnlijk af). 4. Er blijken pleegouders ingeschreven te staan die het gehele voorbereidingstraject hebben doorlopen en nog steeds wachten op plaatsing. Waarom dan deze campagne? Pleegzorg Nederland zoekt naar de ideale match tussen ouder en kind. Niet iedere ouder past bij ieder kind. Met meer pleegouders in ons bestand kunnen we deze match veel beter en eerder maken. Als je bent geaccepteerd als pleegouder, kan het even duren voordat de juiste match is gemaakt. Voor ieder pleegkind is immers een ander gezin nodig. Zo wordt goed gekeken aan welke wensen en eisen pleegouders moeten voldoen. Past een kind binnen de gezinssamenstelling? Heeft het kind een allergie of een beperking, waardoor eisen aan de woonomgeving worden gesteld? Staan de pleegouders open voor de (culturele) achtergrond en de problemen van het kind? Kort samengevat: hoe meer pleegouders er zijn, hoe meer mogelijkheden en hoe sneller een kind kan worden geplaatst.

12 5. Hoe speelt Pleegzorg Nederland in op de groeiende behoefte aan vraaggerichte zorg? We zoeken naar de ideale match en deze zoeken wij het liefst dichtbij in de directe omgeving: bij familie of bekenden. Als dit niet mogelijk is, dan zoeken we naar andere gezinnen. We willen kinderen een keuze bieden bij het vinden van een pleeggezin. Om de meest geschikte plaats te vinden, proberen we ons aanbod van (aspirant) pleegouders uit te breiden. We zoeken in eerste instantie naar pleegouders in de directe omgeving, bij familie of bekenden. We kunnen méér kinderen immers béter helpen als de sociale omgeving hierbij nauw wordt betrokken. We noemen dit netwerkzorg. Ook streven we ernaar pleegouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun lang niet altijd eenvoudige taak. Pleegouders ontvangen een toereikende onkostenvergoeding. 6. Met welke ontwikkelingen is de pleegzorg geconfronteerd? Wij zien al jaren een stijging van het aantal pleegkinderen. Hierdoor is de vraag naar pleeggezinnen toegenomen. Verder zien we een toename van het aantal pleegkinderen die veel hebben meegemaakt. Zij vragen extra zorg en aandacht van pleegouders. Hierdoor is de druk bij pleegzorgorganisaties om die kinderen allemaal op de juiste manier te helpen toegenomen. Het is in het belang van de pleegkinderen om hen te matchen met de juiste pleeggezinnen. 7. En hoe staat het met de wachtlijsten? Wij proberen voor ieder kind zo snel mogelijk een pleeggezin te vinden, maar afgelopen jaar moesten circa 174 kinderen langer dan 9 weken wachten op plaatsing in een pleeggezin. Daar ligt de uitdaging. Er zijn wel pleeggezinnen beschikbaar, die zijn voorbereid en gescreend, maar we hebben te maken met een matchingsprobleem, dat wil zeggen vraag en aanbod sluiten niet goed op elkaar aan. Veel aspirant pleegouders geven aan dat zij eerst ervaring willen opdoen met een eenvoudiger vorm van pleegzorg. Er is echter een groeiende groep jonge kinderen met ernstige problemen, variërend van gedragsstoornissen tot een ontwikkelingsachterstand die wachten op een plek in een pleeggezin. 8. Hoe is de situatie op dit moment? We signaleren een duidelijke verzwaring van de problematiek, zeker ook bij jonge kinderen. Ook bieden we in het belang van preventie steeds vaker intensieve, ambulante begeleiding. Hiermee willen we uithuisplaatsing voorkomen, wat in veel gevallen ook lukt. Dat vergt natuurlijk veel van pleegouders. Het gaat in de pleegzorg in toenemende mate om kinderen en jongeren met ernstige problemen, zoals kinderen met gedragsproblemen of een beperking, die extra zorg en aandacht nodig hebben. Daarom hebben we in verschillende regio s experimenten opgezet voor het testen en ontwikkelen van intensieve, gespecialiseerde pleegzorgvarianten. Pleegouders worden voorbereid en extra ondersteund. Hierbij kijken we ook naar nieuwe vormen van facilitering en betaling.

13 9. Hoe wordt een pleeggezin begeleid? Wij zorgen voor individuele begeleiding voor het pleeggezin. Verder organiseren we regelmatig themabijeenkomsten en ontwikkelen we specifieke programma s voor gerichte ondersteuning (bijv. video interactiebegeleiding). Onderwerpen voor de themabijeenkomsten zijn bijv. hechtingsproblematiek bij pleegkinderen, omgaan met loyaliteiten, omgaan met een pleegkind dat slachtoffer is van seksueel misbruik, traumasensitief opvoeden. 10. Hoe kun je je aanmelden om pleegouder te worden? De screening van pleegouders verloopt via een van regionale organisaties bij jou in de buurt. Via de website van Pleegzorg Nederland, en via de campagnesite kun je meer informatie opvragen over het worden van pleegouder. Vervolgens neemt de regionale pleegzorgorganisatie in jouw buurt contact met je op over het vervolgtraject. Je kunt ook via kijken welke organisatie in jouw buurt actief is en direct met hen contact opnemen. 5. OVER DE ORGANISATIE PLEEGZORG NEDERLAND 1. Wat zijn de doelstellingen van Pleegzorg Nederland? Pleegzorg Nederland werkt vanuit de visie en het wettelijke recht dat elk kind het recht heeft om in een gezin op te groeien. Wij dragen vanuit deze gedachte hieraan bij door pleegkinderen onder te brengen bij pleeggezinnen waarbij we een ideale match zoeken. Pleegzorg is maatwerk en in principe tijdelijk van aard. We streven ernaar dat er voor elk kind verschillende keuzemogelijkheden zijn, zodat zij op basis van hun behoeften en wensen een goede keuze maken. Hierbij zetten we ons vooral in voor een integraal en samenhangend zorgaanbod. We zoeken bij voorkeur pleegouders binnen de eigen familie of in het sociale netwerk. Als dit niet lukt, zoeken we pleeggezinnen in het bestand van de pleegzorgorganisatie die bereid zijn tijdelijk ondersteuning te bieden. De relatie tussen het kind en de natuurlijke ouders blijft altijd van belang. 2. Hoe wil Pleegzorg Nederland dit bereiken? We zetten ons actief in om het aantal pleegouders uit te breiden. Daarnaast is pleegouder zijn lang niet altijd eenvoudig. Wij bieden veel ondersteuning aan de pleegouders en proberen meer pleegouders te werven. 3. Hoe is de pleegzorg in Nederland georganiseerd en hoeveel mensen zijn er werkzaam?

14 Er zijn in Nederland 28 (regionale) pleegzorgorganisaties, samenkomend in Pleegzorg Nederland. Elke organisatie is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen bij pleegouders en biedt verschillende vormen van opvang, zoals weekendopvang, vakantieopvang, dagopvang, crisisopvang en opvang voor korte of voor langere duur. Daarnaast geven de organisaties voorlichting aan geïnteresseerden, op scholen, aan pleegkinderen en hun ouders en aan pleegouders. Ze zijn daarnaast belast met de werving van nieuwe pleegouders, de selectie en voorbereiding op het pleegouderschap. Alle pleegzorgorganisaties zijn onderdeel van een grotere organisatie voor jeugdhulp die naast pleegzorg ook andere vormen van jeugdzorg aanbieden. Vóór een kind bij pleegouders wordt geplaatst, is een beschikking van de gemeente nodig. Met deze beschikking gaat de pleegzorgorganisatie aan het werk om een geschikt pleeggezin te zoeken. In de pleegzorg zijn circa duizend personen werkzaam, verspreid over 28 regionale organisaties. 4. Wat is de relatie tussen Pleegzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)? De NVP is een organisatie van en voor pleegouders. Ze zorgen voor onderlinge ondersteuning, behartigen de belangen van de pleegouders en zorgen voor informatie en tips. Dit maakt de NVP vanzelfsprekend een belangrijke partner voor de pleegzorgorganisaties. De NVP stimuleert de verbinding tussen en versterking van pleegouders, behartigt hun belangen en draagt bij aan kennisuitwisseling en verspreiding over pleegzorg-gerelateerde thema s. Dit alles om de kwaliteit van pleegzorg in Nederland te verbeteren. De NVP organiseert koffieochtenden en gespreksgroepen voor pleegouders. Pleegouders kunnen hier ervaringen en tips uitwisselen.

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015:

Q&A PLEEGZORG NEDERLAND SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL. Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: Q&A PLEEGZORG NEDERLAND Voor de nieuwe publiekscampagne 2015: SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL INHOUD 1. DE CAMPAGNE: SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT 2. VRAGEN OVER DE LANDELIJKE CAMPAGNE 3. VOOR (POTENTIELE) PLEEGOUDERS

Nadere informatie

Q&A Pleegzorg Nederland regionale instellingen Voor de nieuwe publiekscampagne 2011 ontdek de pleegouder in jezelf

Q&A Pleegzorg Nederland regionale instellingen Voor de nieuwe publiekscampagne 2011 ontdek de pleegouder in jezelf Q&A Pleegzorg Nederland regionale instellingen Voor de nieuwe publiekscampagne 2011 ontdek de pleegouder in jezelf 1.Boodschappen 2.Campagne landelijk 3.Campagne regionaal 4.Ontwikkelingen 5.Pleegzorg

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd.

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd. Programma van Eisen A. Raamwerk Programma van Eisen Functie Pleegzorg Levering van de zorg 1. Termijn Na aanmelding bij de pleegzorgaanbieder wordt direct gestart met het plaatsingsproces, hetzij binnen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock.

Inhoud. Colofon Tekst: Spirit, januari 2014 Ontwerp: Zeeman Reclamegroep Foto s: Mike Bink, Jan Willem Steenmeijer, Shutterstock. Pleegouder worden Inhoud Wat is pleegzorg? 3 Verschillende vormen van pleegzorg 4 Voorwaarden en criteria 5 Pleegouder worden 6 Informatiebijeenkomst 7 Aanmelden 7 Voorbereiding: intakegesprek en STAP-training

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Geschiedenis Pleegzorg maakte vroeger onderdeel uit van meestal ambulante instellingen, zoals de Stichting Jeugdzorg, het Bureau Maatschappelijk Werk,

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Nieuwe ontwikkelingen pleegzorg 1

Nadere informatie

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u?

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Als pleegouder heeft u een belangrijke taak op u genomen: een kind dat (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Het verhaal van pleegzorg

Het verhaal van pleegzorg Het verhaal van pleegzorg Welke variatie in pleegzorg is er? Wat is pleegzorg en wat betekent het voor kinderen, ouders, pleegouders en gemeenten? Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat een kind gaat

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) Dit product wordt niet gekoppeld aan een cliënt /resultaat B. Diagnostiek (Rosèl) /resultaat C. Begeleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Nadere regelgeving Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Tekst zoals deze geldt op 29 januari 2011 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. DJB/JZ- 2540277,

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

Een pleegkind...doet ertoe

Een pleegkind...doet ertoe Een initiatief van het Platform Marokkaanse Jongeren Utrecht Een pleegkind......doet ertoe www.eenpleegkind.nl Een initiatief van: Projectmanagement: www.pmju.nl Mogelijk gemaakt door: I n f o r m a t

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17619 28 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2013, 124014-105221A-WJZ,

Nadere informatie

Wennen in een pleeggezin

Wennen in een pleeggezin Vraag 15 RESULTATEN DATUM: info@pleegzorgpanel.nl Wennen in een pleeggezin In 2010 hebben 24.150 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin gewoond. Sommige kinderen woonden toen al in een pleeggezin,

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd PLEEGZRGCNTRACT Pleegoudervoogd De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

1.2 Welke deskundigheidsbevordering zou de SchaduwPleegOuderRaadleden bij of via De Rading nog willen volgen?

1.2 Welke deskundigheidsbevordering zou de SchaduwPleegOuderRaadleden bij of via De Rading nog willen volgen? SchaduwPleegOuderRaad - Resultaten vragenlijst september 2014 17 reacties van 54 leden 1. Deskundigheidsbevordering pleegouders Aanbevelingen aan de Rading: 1. Screen aspirant pleegouders op het kunnen

Nadere informatie

Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND

Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Wie we zijn en wat we doen Ieder kind verdient het om zo veilig en prettig mogelijk op te groeien en

Nadere informatie

Type hier de titel, deze mag over meerdere regels lopen

Type hier de titel, deze mag over meerdere regels lopen JStelselwijziging Jeugd Type hier de subtitel na een wit regel Type hier de titel, deze mag over meerdere regels lopen Pleegzorg, een bijzondere vorm van jeugdhulp 2 Stelselwijziging Jeugd Inhoud 1 Waar

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg JStelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? 4. Welke varianten van wettelijke pleegzorg kent de Jeugdwet?

Nadere informatie

PROVINCIALESTATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/2JOSO /S<9j

PROVINCIALESTATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/2JOSO /S<9j Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 0384998899 Fax 0384254888 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciate Staten van Overijssel PROVINCIALESTATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/2JOSO

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Perspectief in Pleegzorg:

Perspectief in Pleegzorg: Perspectief in Pleegzorg: hoe lang zoekend en hoe snel biedend? Peter van den Bergh Pleegzorg Laatste 20 jaar populair Verdubbeling van het aantal plaatsingen Weinig onderzoek naar effectiviteit Veel retrospectief

Nadere informatie

Adoptie Stap voor stap

Adoptie Stap voor stap Adoptie Stap voor stap Heb je interesse om een kindje te adopteren? Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) maakt je graag wegwijs in de verschillende adoptieprocedures. Adoptiekinderen kunnen zowel weeskinderen

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Informatie. voor pleegouders. Horizon Pleegzorg Bureau Zorg & Onderwijs Horizon Pleegzorg - Bureau Zorg & Onderwijs 1

Informatie. voor pleegouders. Horizon Pleegzorg Bureau Zorg & Onderwijs Horizon Pleegzorg - Bureau Zorg & Onderwijs 1 Vrienden van u zijn enthousiast geworden over uw pleegzorgverhalen en willen ook pleegouder worden. Maar hoe moeten zij zich ook al weer aanmelden? En welke vorm van pleegzorg zou bij hen passen? Weet

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014

Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014 Nieuwsbrief Pleegzorg Nov. 2014 VAN DE RADING Belangrijke veranderingen Zoals eerder vermeld hebben we onze kantoorlocatie aan de Huizingalaan 121 in Utrecht inmiddels verlaten. De locatie voldeed niet

Nadere informatie

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap

Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Advies Verzoekschrift over de pleegzorg van kinderen met een handicap Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke kansen. Verzoekschrift van 19 december 2003 over de pleegzorg van kinderen met een

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Pleegouders als partner in zorg Jaarverslag 2015 Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg

Pleegouders als partner in zorg Jaarverslag 2015 Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg . Pleegouders als partner in zorg Jaarverslag 2015 Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg Jaarverslag 2015 Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg 1 Jaarverslag Pleegouderraad Combinatie Jeugdzorg 2015 Pleegouders

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland

Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland Een presentatie van kwalitatief onderzoek Sy m p o s i u m P l e e g z o r g 2 0 1 4 t e E d e Marja Cozijn MSc o.l.v. Dr. Peter van den Bergh Universiteit Leiden In opdracht van Pleegzorg Advies Nederland

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013

Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013 Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013 Anders in Gesprek over pleegzorg Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Dat en meer heeft Avanti als Stedelijk Platform

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com

Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Samen naar huis Een eind aan residentiële jeugdhulp? Gerard Besten, Gezinshuis.com Ieder kind wil.ongeacht wat hij heeft meegemaakt ergens bij horen thuis kunnen zeggen vertrouwde mensen om zich heen en

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008 landelijk

Nadere informatie

Verbetering rechtspositie pleegouders

Verbetering rechtspositie pleegouders Verbetering rechtspositie pleegouders advies 14 mei 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 9 2. Inhoudelijke opmerkingen bij het conceptwetsvoorstel 11 2.1 Apart

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

bij ons KOM MAAR We zijn haar oma en opa, maar we voelen ouderliefde. Doryn is uit ons hart geboren, zeggen we altijd MARGO:

bij ons KOM MAAR We zijn haar oma en opa, maar we voelen ouderliefde. Doryn is uit ons hart geboren, zeggen we altijd MARGO: tekst Lara Aerts fotografie Linelle Deunk 68 PSYCHE - PLEEGOUDERS met dank aan Pleegorganisatie Spirit 69 KOM MAAR bij ons Marjan kan midden in de nacht gebeld worden om een kind dat acuut uit huis is

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entréa krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Wat is de Kinder Onderzoek Groep?

Wat is de Kinder Onderzoek Groep? Wat is de Kinder Onderzoek Groep? Wereldwijd doen volwassenen veel onderzoek naar de leefwereld van kinderen, maar doen kinderen dat zelf nog weinig. Terwijl zij dat heel goed kunnen en zij toch de experts

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 839 Jeugdzorg Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg

Financiële wegwijzer pleegzorg Financiële wegwijzer pleegzorg april 2016 Inleiding Pleegouders leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Alle pleegouders

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 juni 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

wij denken in mogelijkheden

wij denken in mogelijkheden wij denken in mogelijkheden Het strand Wat zou ik graag een mier willen zijn Simpel en klein Dan zou ik in het zand willen verdwalen Tot een nieuwe belevenis mij zal ophalen Wandelen over bergen zand Lopen

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie

Notitie Pleegouder-voogd

Notitie Pleegouder-voogd Notitie Pleegouder-voogd NVP Document De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen Ambachtsweg 16 3542 DG Utrecht www.denvp.nl info@denvp.nl 25-03-2013 De pleegouder-voogd Enkele overwegingen om pleegouder-voogd

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Pleegzorgdocument Kinderen helpen het leven te leren

Pleegzorgdocument Kinderen helpen het leven te leren Pleegzorgdocument Kinderen helpen het leven te leren Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Uitgangspunten... 3 1.1

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst.

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst. T.a.v. de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie Amstelveen 17 oktober 2012 Betreft: Consultatie Jeugdwet Mijne Dames, Heren, De vereniging LOPOR heeft zich, als belangenbehartiger

Nadere informatie

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen

Factsheet Voor alle kinderen. Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen JStelselwijziging Jeugd Factsheet Voor alle kinderen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen 1 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op de zorg, hulp,

Nadere informatie

Betere selectie van geschikte pleegouders

Betere selectie van geschikte pleegouders Betere selectie van geschikte pleegouders Lindenhout verbetert selectie en voorbereiding aspirant-pleegouders 2 mei 2013 Yvonne Aartsen Organisatie voor jeugd- en opvoedhulp Lindenhout heeft een nieuwe

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013

Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Passend Onderwijs & Transitie Jeugdzorg 16 september 2013 Arjan Reniers a.reniers@hco.nl Instructie Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel en ik weet (in grote lijnen) wat daarin staat. Ja

Nadere informatie

Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders

Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders 2014 Zorg voor de pleegouder in u! Cursussen en bijeenkomsten voor Yorneo pleegouders 2014 programma kalender kalender uitscheuren op perforatie 21 januari Communiceren met pleegkinderen avond 1 28 januari

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat uit drie delen:

Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat uit drie delen: 0410 Pleegw inhoud corr_ 12/04 titel jeugdreclas 19-5-10 9:29 Pagina 1 Voorwoord Beste pleegouders, Bij deze bieden wij u een Pleegwijzer aan van de William Schrikker Pleegzorg. De Pleegwijzer bestaat

Nadere informatie

Leidraad Werving Jeugdhulp gemeenten Midden Limburg oost en Midden-Limburg west

Leidraad Werving Jeugdhulp gemeenten Midden Limburg oost en Midden-Limburg west Leidraad Werving Jeugdhulp gemeenten Midden Limburg oost en Midden-Limburg west Bijlage 1I Tabellen met minimumeisen / inhoudelijke subsidievoorwaarden Minimumeisen/Subsidievoorwaarden geldend voor: Algemeen

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

@kenterjeugdhulp. Kenter Jeugdhulp. Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp?

@kenterjeugdhulp. Kenter Jeugdhulp. Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp? @kenterjeugdhulp Kenter Jeugdhulp Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp? 2 Kenter Jeugdhulp Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie