Digitaal dicteerapparaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal dicteerapparaat"

Transcriptie

1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: Digitaal dicteerapparaat Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet:

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze handleiding zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor schades en letsel die daarvan het gevolg zijn. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Inhoudsopgave Pagina Bedieningselementen 4 Uitrusting en kenmerken 5 Batterijen plaatsen 6 Hold / Pauze 7 Tijdinstelling 8 Keuzemodi 8 Opname 9 Weergave 12 Wissen van opgenomen berichten 15 Aansluiting van externe apparaten 16 Aansluiting op een PC 17 Technische gegevens 20 Voorzorgsmaatregelen 21 Verhelpen van storingen 23 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor het kopen van dit product. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door, voordat u het digitale dicteerapparaat in gebruik neemt. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische helpdesk: Nederland: Tel ma. t/m do. 8:30-20:00 uur vr. 8:30-18:00 uur 2 3

3 Overzicht bedieningselementen Display 4 Uitrusting en functies Variabele weergavensnelheden (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0 Opnameduur max. 290 minuten 5 mappen - elke map met max. 99 individuele berichten LCD-weergave: berichtennummer, realtijd-teller, actuele tijd en gebruiksmodus Drie opnamekwaliteiten (standaard, medium, lang) via het gevoelige automatische opnamesysteem (ARS) Microfoongevoeligheid 2 stappen (H/L) Digitale volumecontrole in 20 stappen per dip-schakelaar Herhaling van berichten of mappen Herhaling van bepaalde stukken (A-B) Wissen van enkele berichten of mappen 5

4 In-/ uitgangsbus voor opname via externe apparaten Afluisterfunctie, om berichten via oortelefoon te beluisteren Displayaanduiding resterende opnametijd Batterij-indicatie (aanduiding van zwakke batterijen) Ingebouwde microfoon en luidspreker Ultra vlak design Draaglus voor eenvoudig transport Snelle overdracht naar PC, ca. 10:1 (als optie) Batterijen plaatsen Inleggen/vervangen van de batterijen Let op: zorg dat zich het apparaat in de tijdweergave bevindt, wanneer de batterijen geplaatst worden. Als u tijdens het inleggen van de batterijen op een toets drukt zal de tijd gewist worden en moet opnieuw ingevoerd worden. 3. Controleer de toestand van de batterijen, zoals hieronder aangegeven. Opmerking: 1. Indien de toestandsaanduiding na het plaatsen van de batterijen niet correct aangeduid wordt, controleer dan de polariteit van de batterijen (+ en -) of plaats de batterijen opnieuw in het vak. 2. De opgeslagen tijd wordt zonder batterijen ca. 1 minuut vastgehouden. Indien binnen deze tijd de batterijen niet geplaatst worden, moet u de tijd opnieuw invoeren. 3. De weergave kan tijdens het vervangen van de batterijen minder zijn, dit is alleen voor even. Gebruiksduur van de batterijen. 1. Maak het batterijvak open. Type batterijen Opnamemode Weergave via luidspreker (vol. 12) Weergave via oortelefoon (vol. 12) LR-03 alkaline ca. 12 uur ca. 7 uur ca. 8 uur 2. Plaats twee "AAA" batterijen (LR-03) in het batterijvak en sluit de afdekking. Waarschuwing: 1. Gebruik nooit verschillende batterijen door elkaar. 2. Indien het dicteerapparaat niet gebruikt wordt moeten de batterijen verwijdert worden. Hold / Pauze (stoppen) 1. Druk op de Pauze/Hold-toets op de achterkant van het apparaat. "HOLd" wordt ca. 1,5 seconden op het display aangeduid. 2. Indien tijdens de pauze een toets ingedrukt wordt, verschijnt "HOLd" op het display. 6 7

5 Instellen van de tijd 1. Druk langer dan 1,5 seconden op de ERASE-toets. 2. Wanneer de cijfers knipperen, voert u de tijd met de voorwaarts of achterwaartstoetsen in. Om de minuten in te voeren drukt u op. 3. Na het invoeren van de tijd drukt u op de REC/STOP-toets. De ingevoerde tijd wordt opgeslagen. Keuzemodi Apparaat aan/ uit - Power On/Off Als u de batterijen vervangt of er inlegt, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld. Tijd Weergave van de actuele tijd. Het verbruik van de batterijen is minimaal. Stand-by-modus Voor gebruik wordt de actuele map, berichtnummer en opnametijd weergegeven. Als er geen berichten zijn, wordt het berichtnummer aangeduid met "00" en de opnametijd. In de stand-by modus kan elk beschikbare functie ingevoerd worden. Het apparaat blijft ca. 30 seconden in de stand-by modus. Indien binnen deze tijd het apparaat niet gebruikt wordt, schakelt deze automatisch terug op tijdweergave. Opname De opname gebeurt via de geïntegreerde microfoon. Hoe neemt u op? 1. Laat in de stand-by modus de HOLD-toets los. Richt de microfoon in richting van de geluidsbron en druk op REC/(STOP). 2. De opname is gestart en "REC", mapnr. en berichtnr. worden op het display weergegeven. De berichten worden doorlopend genummerd, dus het nu opgenomen bericht krijgt het volgende nummer. 3. Om de opname te stoppen drukt u nog een keer op de REC/(STOP)-toets. 4. Als de opname onderbroken wordt en u gaat binnen 30 seconden niet verder met opnemen, schakelt het apparaat automatische terug naar de tijdweergave. 5. Tijdens de opname wordt alleen de resterende opnametijd weergegeven en er kan enkel de HOLD-toets gebruikt worden. Opmerking: 1. De minimale opnametijd bedraagt 2 seconden. 2. Maak eerst een testopname, om fouten te voorkomen. 3. Als de maximale opnametijd bereikt wordt, verschijnt "FULL" op het display en er kunnen geen opnamen meer gemaakt worden. 8 9

6 4. Er kunnen maximaal 99 berichten in een map opgeslagen worden. Als u probeert meer op te slaan, verschijnt "FULL" op het display. Er kunnen geen opnamen meer gemaakt worden. Kies dan een nieuwe map. 5. Voor elk bericht in een map kan over de maximale opnametijd beschikt worden. ARS (automatisch opnamesysteem) Slechts mogelijk, indien een geluidsbron aanwezig is. 1. Druk in de stand-by modus langer dan 1,5 seconden op de REC/(STOP) toets. 2. "ARS" en "REC" gaan knipperen en de opnametijd wordt aangeduid. S.Q/(VPS) toets. : lage kwaliteit, long-modus (LP) : normale kwaliteit, normaal-modus (MP) : hoge kwaliteit, standaard-modus (SP) Beschikbare opnametijden Geheugen SP (standaard) MP (medium) LP (long) 8 MB 133 min. 177 min. 290 min. In de SP modus wordt de beste opnamekwaliteit bereikt. Microfoongevoeligheid (MIC) Selecteer in de stand-by modus de microfoongevoeligheid met de MIC/(A-B) toets. Houdt hierbij rekening met de afstand van microfoon tot geluidsbron en geluidsbronvolume. 3. Als er geen geluidsbron aanwezig is, wordt "PAUZE" op het display aangeduid en het knipperen van de tekens "ARS" en "REC" houdt op. 4. Zodra een geluidsbron aanwezig is, wordt de opname opnieuw gestart. Selecteren van de ARS-gevoeligheid Selecteer in de stand-by modus de ARS opnamegevoeligheid. Druk op de toets ARS/(RPT). : luidde klank van de ingangsopname : normale klank van de ingangsopname : zachte klank van de ingangsopname Opnamekwaliteit (S.Q.) Selecteer in de stand-by modus een van de drie opnamekwaliteiten met de 10 : Low Mic (korte afstand tot geluidsbron) : High Mic (lange afstand tot geluidsbron) Resterende opnametijd & geheugencapaciteit Controleer de resterende opnametijd en de geheugencapaciteit met de FILE toets. Opmerking: 1. Deze informaties kunnen niet in de weergavenmodus opgevraagd worden. 2. De geheugencapaciteit kan alleen in de stand-by modus opgevraagd worden. 3. Tijdens een opname zal enkel de resterende tijd aangeduid worden. (Geheugencapaciteit) (resterende opnametijd) 11

7 Afluisterfunctie Gebruik een externe oortelefoon om de opgenomen berichten te beluisteren. De geluidsregeling heeft alleen invloed voor het afluisteren en niet voor de opname. Een map selecteren U heeft 5 mappen ter beschikking die in de stand-by modus via de FILEtoets opgeroepen kunnen worden. Er kunnen maximaal 99 berichten per map opgeslagen worden. In een map kan opgenomen en afgespeeld worden. 2. Op het display verschijnt de mapnr. en de weergaventijd. 3. De weergave wordt met de dipschakelaar PLAY/(PAUZE) gestopt. 4. Als u definitief wilt stoppen met de weergave, druk dan op de toets REC/(STOP). Voor het helemaal opnieuw beluisteren van het bericht gebruikt u de PLAY/(PAUZE) dipschakelaar. 5. Als het apparaat niet gebruikt wordt, schakelt deze na 30 seconden terug naar de tijdweergave. Gelijke berichten kunnen in dezelfde map opgenomen worden. Als er in een map geen berichten zijn opgenomen zal de actuele tijd op het display verschijnen. Weergave In de weergave modus staan de onderstaande functies ter beschikking: Variabele weergavensnelheden (V.P.S.) Herhaling (RPT) Herhaling van punt A tot punt B (A-B) Pauze Voorwaarts, FF Achterwaarts, REW Hoe start u de weergave? 1. Laat in de stand-by modus de HOLD toets los. Selecteer met de dipschakelaar een bericht en zet de dipschakelaar op PLAY/PAUZE. 6. Indien geen bericht gevonden wordt, verschijnt 1,5 seconden lang "no InF" op het display en de weergavenmodus schakelt terug naar de tijdweergave. Variabele weergavensnelheid (V.P.S.) Druk in de weergavenmodus op de VPS/(S.Q.) toets om de weergavensnelheid te controleren. Elke keer als u deze toets indrukt verschijnen achter elkaar de aanduidingen: [SPd 3], [SPd 4], [SPd 5], [SPd 1] en [SPd 2]. Iedere aanduiding toont een weergavensnelheid van x1.0, x1.5, x2.0, x0.5 en x0.7. x1.0 x1.5 x2.0 x0.5 x0.7 V.P.S. is uitsluitend in de weergavenmodus mogelijk. De af fabriek ingestelde weergavensnelheid is [SPd 3]

8 Vooruit- en achteruitspoelen bij de weergave Als u een bepaald bericht snel in de weergavenmodus wilt opzoeken drukt u de toetsen voor vooruit- en voor achteruitspoelen. Als u deze toetsen langer dan 1,5 seconden ingedrukt houdt wordt de snelle doorloop geactiveerd. Selecteren van een bericht Voor het opzoeken van het volgende of voorgaande bericht drukt u in de stand-by modus op FF of REW. Herhaling vanaf punt A tot punt B U wilt een bepaald gedeelte van een bericht nog een keer beluisteren? 1. Druk in de weergavenmodus op de A-B(MIC) toets voor het vastleggen van punt A (begin). De starttijd gaat knipperen. 2. Druk nogmaals op de A-B(MIC) toets voor het vastleggen van punt B (einde). 3. Het bericht wordt nu tussen A en B steeds herhaaldelijk afgespeeld. Voor het deactiveren van deze functie drukt u nog een keer op de A- B(MIC) toets. Nu zal het volgende gedeelte van het bericht afgespeeld worden. Als er in de map geen bericht aanwezig is, zal de functie niet uitgevoerd worden en op het display wordt dan de tijd weergegeven. Herhaling van een bericht of map Om een opgenomen bericht nog een keer te beluisteren drukt u in de weergavenmodus op de RPT/(ARS) toets. De aanduidingen op het display worden zoals hieronder afgebeeld (links) weergegeven. Om alle berichten in een map nog een keer te beluisteren drukt u in de weergavenmodus nogmaals op de RPT/(ARS) toets. De aanduidingen op het display worden zoals hieronder afgebeeld (rechts) weergegeven. (Herhaling van één bericht) (Herhaling van alle berichten/map) Voor het deactiveren van de functie drukt u nogmaals op de RPT/(ARS) toets. 14 Wissen van opgenomen berichten Wissen van een bericht 1. Selecteer in de stand-by modus het berichtnr. welke gewist moet worden. Druk dan op ERASE. 2. Op het display knippert "ErASE". Als er geen bericht gevonden wordt verschijnt "no InF" op het display. 3. Druk nogmaals op ERASE om het bericht te wissen. 4. Als binnen 5 seconden niet op de ERASE toets gedrukt wordt, zal de wisopdracht gestorneerd worden en het apparaat schakelt terug in de stand-by modus. Om de wisopdracht binnen 5 seconden te storneren, drukt u op een willekeurige toets, behalve op de ERASE toets. 15

9 Wissen van alle berichten in een map 1. Selecteer in de stand-by modus de map die gewist moet worden. Druk langer dan 1,5 seconden op ERASE. 2. "EFILE" knippert op het display. 3. Druk nogmaals op de ERASE toets, om alle berichten in deze map te wissen. 4. Als binnen 5 seconden niet op de ERASE toets gedrukt wordt, zal de wisopdracht gestorneerd worden en het apparaat schakelt terug in de stand-by modus. Aansluiting aan een extern apparaat De onderstaande tekening laat zien, hoe via een extern apparaat op dit apparaat opgenomen kan worden en hoe de opgenomen berichten van dit apparaat gekopieerd worden naar een extern apparaat via een audiokabel. Om de wisopdracht binnen 5 seconden te storneren, drukt u op een willekeurige toets, behalve op de ERASE toets. Let op: 1. Een gewist bericht of map kan niet hersteld worden. 2. Haal geen batterijen uit het apparaat tijdens de wisprocedure. Anders kan het geheugen aanzienlijk beschadigd worden. Aansluiting op externe apparaten Opname met een extern microfoon Voor een opname met een extern microfoon sluit u deze aan op de bus "Extern microfoon". microfoon extern Mic jackplug Opname vanaf een extern apparaat Verbindt de audiokabel met de bus voor extern microfoon van het dicteerapparaat en met de audio-uitgangsbus van het externe apparaat. Het bericht dat nu gekopieerd wordt kunt u meeluisteren via een extern oortelefoon. Hierbij wordt het opnamegeluid niet via de volumeregelaar van het apparaat gestuurd. Kopiëren naar een extern apparaat Verbindt de audiokabel met de oortelefoonbus van het dicteerapparaat en met de bus voor extern microfoon van het externe apparaat. Druk tegelijkertijd op de PLAY-toets van het dicteerapparaat en de RECORD-toets van het externe apparaat. (maak eerst een testopname). Regel het opnamegeluid via de volumeregelaar op dit apparaat. De ingebouwde microfoon zal niet functioneren indien een extern microfoon aangesloten wordt. 16 Aansluiting op een computer (als optie) Jet-Voic <Voorwaarden> - PC: IBM PC, minimaal Pentium

10 - Geheugen: minimaal 8MB - Systeem: WIN 95/98/ME/ Min. 4MB soundkaart op de harde schijf (als optie verkrijgbaar). Met dit programma kunnen via de PC-interfacekabel berichten naar de PC gekopieerd worden. <Aansluiting> Jet Voice Mail is een programma waarmee u de berichten via de soundkaart op uw computer kunt opslaan, Voic s versturen en opgeslagen berichten bewerken. Controleer eerst of uw computer voldoet aan boven beschreven voorwaarden. Verbindt de Line-in/out kabel met uw PC en met uw dicteerapparaat, zoals getoond wordt in onderstaande tekening. <Installatie van de Voice Magic Manager> 1) Voorwaarden - minimaal Pentium 150 PC, met soundkaart, seriële poort - Windows 95/98/ME/ RAM 32MB, HDD 32MB <Programma installeren> 1. Schakel de computer in en plaats de CD in uw CD-station van de computer. 2. Het programma wordt automatisch gestart. 3. Klik op NEXT, om verder te gaan met de installatie of klik op CLOSE om de installatie af te breken. 4. Jet-Voice Mail wordt automatisch op het beeldscherm weergegeven. 5. Dubbelklik op de icon Jet-Voice Mail (Jet-Voice Mail grafiek verschijnt). 6. Klik op elk icon die u uit het menu wilt gebruiken (opname, weergave, Voice Mail...etc.). 7. Voor meer informatie klikt u op de icon "ReadMe". Berichten snel op uw PC overbrengen (ca. 10:1) Om deze functie te kunnen gebruiken moet uw PC over een interfacekabel beschikken en er moet de S/W CD geïnstalleerd worden 18 2) Programma installeren - Leg de CD in het CD-station - Het programma wordt automatisch gestart. Opmerking: 1 Jet-Voic wordt gebruikt om opgenomen berichten naar de computer te kopiëren en om Voic s te versturen. 2 Voice Magic Manager: wordt gebruikt om opgenomen berichten naar de computer te kopiëren (als optie verkrijgbaar). Gedetailleerde informatie vindt u op de CD-ROM. <Fouten/oplossingen> 1. Vraag: Opname/weergave zijn na de installatie niet beschikbaar. Antwoord: Controleer of een soundkaart geïnstalleerd en juist aange- 19

11 sloten is. 2. Vraag: Geen geluid tijdens de weergave. Antwoord: 1) Controleer of de kabel juist aan MIC-IN aan de sound kaart aangesloten is. 2) Controleer of het opgenomen geluid te horen is. 3) Controleer of het niveau van het volume van MIC-IN in de volumeregeling van Windows op 0 staat. 3. Vraag: Te hard geluid tijdens de weergave Antwoord: 1) Controleer of het volume van MIC-IN te hoog ingesteld is. Indien ja, zet het volume lager. 2) Als het probleem niet opgelost is kan eventueel de soundkaart defect zijn. 4. Vraag: Slechte geluidsweergave en te zacht. Antwoord: 1) Klik op het menu in het bovenste gedeelte van de grafiek. Er wordt de soundkwaliteitscontrole getoond. 2) Regel het MIC-Input niveau op een juist niveau en probeer het opnieuw. Technische gegevens Geheugen Opnameduur (LP) Opnamesysteem Afmetingen (lxbxd) Gewicht Stroomvoorziening Gebruikstijd/batterij Max. opnames Max. uitgangsvermogen Frequentiebandbreedte Ingang 20 8 MB 290 min. ingebouwd kortstondig geheugen 104 x 26 x 18 mm ca. 34 g zonder batterijen DC 3V, 2x "AAA" alkaline batterijen 12 uur bij opname 8 uur bij beluisteren via oortelefoon (vol. 12) 7 uur bij beluisteren via luidspreker (vol. 12) 495 berichten, 5 mappen met elk 99 berichten 60 mw, bij 8 Ohm, 10% THD 500 Hz Hz vermogensmicrofoon (mini plug mono) impedantie 2,2 Ohm Uitgang Luidspreker Microfoon Gebruikstemperatuur Standaardaccessoires Accessoires als optie oortelefoon (mini plug mono) impedantie 32 Ohm ingebouwd, 20 mm doorsnede ingebouwd, Omni-directionaal elect condenser microfoon (mono) 0 C tot +50 C 2 alkaline LR03 batterijen; 1 gebruiksaanwijzing; 1 extern microfoon; 1 line-in/out-kabel; 1 draaglus; 1 audiokabel; 1 oortelefoon 1 PC interfacekabel; 1 installatie-s/w-cd Design en technische gegevens kunnen zonder vooraf aan te kondigen veranderd worden. Voorzorgsmaatregelen A.u.b. lees de onderstaande voorzorgsmaatregelen voordat u het apparaat in gebruik neemt: 1. Het apparaat nooit gebruiken of opbergen: - op plaatsen boven 50 C - in auto's, waarvan de ramen gesloten zijn - op een extreem vochtige plaats (b.v. badkamer) - in direct zonlicht of in de nabijheid van verwarmingen - in een stoffige omgeving 2. Stel het apparaat niet bloot aan schokken. 3. Laat het apparaat niet vallen. 4. Gebruik het apparaat niet tijdens autorijden of tijdens wandelen. U zou een ongeval kunnen veroorzaken. 5. Repareer, demonteer of verander nooit zelf het apparaat. 6. Gebruik het apparaat nooit in vliegtuigen of omgevingen waarbij het 21

12 gebruik van elektronische apparaten niet is toegelaten. 7. Druk nooit met geweld tegen het LCD-venster. 8. Verwarm, demonteer of leg het apparaat niet in vuur. Een alkalische oplossing kan huid- en oogletsel en bovendien brand veroorzaken. 9. Als er per ongeluk een alkalische oplossing op uw huid of ogen terecht komt, verwijder deze dan met veel water en ga onmiddellijk naar een arts. 10. Bij een ernstige defect (b.v. rookontwikkeling of vervorming door hitte) direct de batterijen verwijderen! 11. Een magneetkaart (b.v. creditkaart) kan beschadigd raken, indien deze op of te dicht bij de luidspreker lag. 12. De verkoper is niet aansprakelijk voor schades die door verkeerd gebruik van dit apparaat zijn ontstaan en is niet aansprakelijk voor schades aan derde. 13. De verkoper is niet aansprakelijk bij verlies van berichten tijdens reparatie of door andere oorzaken. Verhelpen van storingen SYMTOOM Geen LCD weergave Opname start niet Weergave functioneert niet Geen geluid via luidspreker Geen geluid via oortelefoon OORZAAK Batterijen zijn leeg. Batterijen verkeerd geplaatst. HOLD toets staat op ON Het geheugen is vol. Batterijen zijn leeg. HOLD toets op ON. Er zijn geen opnames. Batterijen zijn leeg. Volume staat op 0. Een oortelefoon is aangesloten. Volume staat op 0. Oortelefoon verkeert ingestoken. OPLOSSING Vervang de batterijen. Leg de batterijen juist in. Zet de HOLD-toets op OFF. Wis onnodige berichten. Vervang de batterijen. Zet de HOLD toets op OFF. Controleer het nr. van het opgenomen bericht. Vervang de batterijen Controleer het volumeniveau. Verwijder de oortelefoon van het apparaat. Controleer het volumeniveau. Sluit de oortelefoon juist aan. Als tijdens gebruik vreemde tekens worden weergegeven of het apparaat functioneert niet juist, haalt u de batterijen uit het apparaat en plaatst u deze opnieuw of u vervangt de batterijen. RESET: om het apparaat op de fabrieksinstellingen terug te zetten, haalt u de batterijen uit het apparaat en drukt u tegelijkertijd op de toetsen FILE en ERASE. Na 3 minuten verschijnt op het display de "reset aanduiding

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Video. ViewVision 8106 H 233 31251.010

Gebruiksaanwijzing. Video. ViewVision 8106 H 233 31251.010 Gebruiksaanwijzing. ViewVision 8106 H Video. 233 31251.010 1 1 Inhoud Afstandsbediening VCR-functies 3 Bediening van het apparaat 4 sluitingen aan de achterkant 4 Hartelijk welkom 5 Over dit apparaat 5

Nadere informatie

Microprocessor Accu Master C3/500

Microprocessor Accu Master C3/500 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 25 00 49 Microprocessor Accu Master C3/500 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

tiptel Gebruiksaanwijzing

tiptel Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing (nl) Professionele telefoonbeantwoorder met USB-interface, geheugenkaart, headset, alarmingang en een aansluiting voor een voetschakelaar tiptel 570 SD tiptel Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ AV-61 e-reader 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ INHOUD Product Specificaties 3 Belangrijke veiligheid voorschriften 4 Ingebruikname - Quick Start 6 Opladen / USB

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen

Inhoud. Veiligheidsmaatregelen NEDERLANDS Inhoud Veiligheidsmaatregelen Voorwoord Veiligheidsmaatregelen................... 3 Eigenschappen van de verschillende soorten disks.......................... 4 Afbeeldingen DVD/Video Voorkant

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Digitale camera

Gebruiksaanwijzing. Digitale camera Digitale camera D Gebruiksaanwijzing Dank u wel voor het aankopen van dit CASIO product. Voordat u deze gebruiksaanwijzing gebruikt, dient u eerst de voorzorgsmaatregelen te lezen. Houd de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV Call Recorder ISDN Handleiding Version 1.005 VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel. 079-3617181 Fax 079-3618092 vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl 2 Handleiding

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem X-SMC22-S X-SMC11-S Slim Microsysteem Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu) Handleiding

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Digitenne. Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder. Binnen 10 minuten tv kijken. Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen DIGITENNE

Digitenne. Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder. Binnen 10 minuten tv kijken. Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen DIGITENNE Digitenne Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder Binnen 10 minuten tv kijken Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen handleiding DIGITENNE Een overzicht van de onderdelen uit het pakket 1x

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Systeem voor personal audio

Systeem voor personal audio Systeem voor personal audio Gebruiksaanwijzing Aan de slag Een cd beluisteren Luisteren naar de radio Een bestand op een USBapparaat beluisteren Muziek beluisteren met optionele audiocomponenten Muziek

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie