Digitaal dicteerapparaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal dicteerapparaat"

Transcriptie

1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: Digitaal dicteerapparaat Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet:

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze handleiding zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor schades en letsel die daarvan het gevolg zijn. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Inhoudsopgave Pagina Bedieningselementen 4 Uitrusting en kenmerken 5 Batterijen plaatsen 6 Hold / Pauze 7 Tijdinstelling 8 Keuzemodi 8 Opname 9 Weergave 12 Wissen van opgenomen berichten 15 Aansluiting van externe apparaten 16 Aansluiting op een PC 17 Technische gegevens 20 Voorzorgsmaatregelen 21 Verhelpen van storingen 23 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor het kopen van dit product. Lees deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door, voordat u het digitale dicteerapparaat in gebruik neemt. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische helpdesk: Nederland: Tel ma. t/m do. 8:30-20:00 uur vr. 8:30-18:00 uur 2 3

3 Overzicht bedieningselementen Display 4 Uitrusting en functies Variabele weergavensnelheden (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0 Opnameduur max. 290 minuten 5 mappen - elke map met max. 99 individuele berichten LCD-weergave: berichtennummer, realtijd-teller, actuele tijd en gebruiksmodus Drie opnamekwaliteiten (standaard, medium, lang) via het gevoelige automatische opnamesysteem (ARS) Microfoongevoeligheid 2 stappen (H/L) Digitale volumecontrole in 20 stappen per dip-schakelaar Herhaling van berichten of mappen Herhaling van bepaalde stukken (A-B) Wissen van enkele berichten of mappen 5

4 In-/ uitgangsbus voor opname via externe apparaten Afluisterfunctie, om berichten via oortelefoon te beluisteren Displayaanduiding resterende opnametijd Batterij-indicatie (aanduiding van zwakke batterijen) Ingebouwde microfoon en luidspreker Ultra vlak design Draaglus voor eenvoudig transport Snelle overdracht naar PC, ca. 10:1 (als optie) Batterijen plaatsen Inleggen/vervangen van de batterijen Let op: zorg dat zich het apparaat in de tijdweergave bevindt, wanneer de batterijen geplaatst worden. Als u tijdens het inleggen van de batterijen op een toets drukt zal de tijd gewist worden en moet opnieuw ingevoerd worden. 3. Controleer de toestand van de batterijen, zoals hieronder aangegeven. Opmerking: 1. Indien de toestandsaanduiding na het plaatsen van de batterijen niet correct aangeduid wordt, controleer dan de polariteit van de batterijen (+ en -) of plaats de batterijen opnieuw in het vak. 2. De opgeslagen tijd wordt zonder batterijen ca. 1 minuut vastgehouden. Indien binnen deze tijd de batterijen niet geplaatst worden, moet u de tijd opnieuw invoeren. 3. De weergave kan tijdens het vervangen van de batterijen minder zijn, dit is alleen voor even. Gebruiksduur van de batterijen. 1. Maak het batterijvak open. Type batterijen Opnamemode Weergave via luidspreker (vol. 12) Weergave via oortelefoon (vol. 12) LR-03 alkaline ca. 12 uur ca. 7 uur ca. 8 uur 2. Plaats twee "AAA" batterijen (LR-03) in het batterijvak en sluit de afdekking. Waarschuwing: 1. Gebruik nooit verschillende batterijen door elkaar. 2. Indien het dicteerapparaat niet gebruikt wordt moeten de batterijen verwijdert worden. Hold / Pauze (stoppen) 1. Druk op de Pauze/Hold-toets op de achterkant van het apparaat. "HOLd" wordt ca. 1,5 seconden op het display aangeduid. 2. Indien tijdens de pauze een toets ingedrukt wordt, verschijnt "HOLd" op het display. 6 7

5 Instellen van de tijd 1. Druk langer dan 1,5 seconden op de ERASE-toets. 2. Wanneer de cijfers knipperen, voert u de tijd met de voorwaarts of achterwaartstoetsen in. Om de minuten in te voeren drukt u op. 3. Na het invoeren van de tijd drukt u op de REC/STOP-toets. De ingevoerde tijd wordt opgeslagen. Keuzemodi Apparaat aan/ uit - Power On/Off Als u de batterijen vervangt of er inlegt, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld. Tijd Weergave van de actuele tijd. Het verbruik van de batterijen is minimaal. Stand-by-modus Voor gebruik wordt de actuele map, berichtnummer en opnametijd weergegeven. Als er geen berichten zijn, wordt het berichtnummer aangeduid met "00" en de opnametijd. In de stand-by modus kan elk beschikbare functie ingevoerd worden. Het apparaat blijft ca. 30 seconden in de stand-by modus. Indien binnen deze tijd het apparaat niet gebruikt wordt, schakelt deze automatisch terug op tijdweergave. Opname De opname gebeurt via de geïntegreerde microfoon. Hoe neemt u op? 1. Laat in de stand-by modus de HOLD-toets los. Richt de microfoon in richting van de geluidsbron en druk op REC/(STOP). 2. De opname is gestart en "REC", mapnr. en berichtnr. worden op het display weergegeven. De berichten worden doorlopend genummerd, dus het nu opgenomen bericht krijgt het volgende nummer. 3. Om de opname te stoppen drukt u nog een keer op de REC/(STOP)-toets. 4. Als de opname onderbroken wordt en u gaat binnen 30 seconden niet verder met opnemen, schakelt het apparaat automatische terug naar de tijdweergave. 5. Tijdens de opname wordt alleen de resterende opnametijd weergegeven en er kan enkel de HOLD-toets gebruikt worden. Opmerking: 1. De minimale opnametijd bedraagt 2 seconden. 2. Maak eerst een testopname, om fouten te voorkomen. 3. Als de maximale opnametijd bereikt wordt, verschijnt "FULL" op het display en er kunnen geen opnamen meer gemaakt worden. 8 9

6 4. Er kunnen maximaal 99 berichten in een map opgeslagen worden. Als u probeert meer op te slaan, verschijnt "FULL" op het display. Er kunnen geen opnamen meer gemaakt worden. Kies dan een nieuwe map. 5. Voor elk bericht in een map kan over de maximale opnametijd beschikt worden. ARS (automatisch opnamesysteem) Slechts mogelijk, indien een geluidsbron aanwezig is. 1. Druk in de stand-by modus langer dan 1,5 seconden op de REC/(STOP) toets. 2. "ARS" en "REC" gaan knipperen en de opnametijd wordt aangeduid. S.Q/(VPS) toets. : lage kwaliteit, long-modus (LP) : normale kwaliteit, normaal-modus (MP) : hoge kwaliteit, standaard-modus (SP) Beschikbare opnametijden Geheugen SP (standaard) MP (medium) LP (long) 8 MB 133 min. 177 min. 290 min. In de SP modus wordt de beste opnamekwaliteit bereikt. Microfoongevoeligheid (MIC) Selecteer in de stand-by modus de microfoongevoeligheid met de MIC/(A-B) toets. Houdt hierbij rekening met de afstand van microfoon tot geluidsbron en geluidsbronvolume. 3. Als er geen geluidsbron aanwezig is, wordt "PAUZE" op het display aangeduid en het knipperen van de tekens "ARS" en "REC" houdt op. 4. Zodra een geluidsbron aanwezig is, wordt de opname opnieuw gestart. Selecteren van de ARS-gevoeligheid Selecteer in de stand-by modus de ARS opnamegevoeligheid. Druk op de toets ARS/(RPT). : luidde klank van de ingangsopname : normale klank van de ingangsopname : zachte klank van de ingangsopname Opnamekwaliteit (S.Q.) Selecteer in de stand-by modus een van de drie opnamekwaliteiten met de 10 : Low Mic (korte afstand tot geluidsbron) : High Mic (lange afstand tot geluidsbron) Resterende opnametijd & geheugencapaciteit Controleer de resterende opnametijd en de geheugencapaciteit met de FILE toets. Opmerking: 1. Deze informaties kunnen niet in de weergavenmodus opgevraagd worden. 2. De geheugencapaciteit kan alleen in de stand-by modus opgevraagd worden. 3. Tijdens een opname zal enkel de resterende tijd aangeduid worden. (Geheugencapaciteit) (resterende opnametijd) 11

7 Afluisterfunctie Gebruik een externe oortelefoon om de opgenomen berichten te beluisteren. De geluidsregeling heeft alleen invloed voor het afluisteren en niet voor de opname. Een map selecteren U heeft 5 mappen ter beschikking die in de stand-by modus via de FILEtoets opgeroepen kunnen worden. Er kunnen maximaal 99 berichten per map opgeslagen worden. In een map kan opgenomen en afgespeeld worden. 2. Op het display verschijnt de mapnr. en de weergaventijd. 3. De weergave wordt met de dipschakelaar PLAY/(PAUZE) gestopt. 4. Als u definitief wilt stoppen met de weergave, druk dan op de toets REC/(STOP). Voor het helemaal opnieuw beluisteren van het bericht gebruikt u de PLAY/(PAUZE) dipschakelaar. 5. Als het apparaat niet gebruikt wordt, schakelt deze na 30 seconden terug naar de tijdweergave. Gelijke berichten kunnen in dezelfde map opgenomen worden. Als er in een map geen berichten zijn opgenomen zal de actuele tijd op het display verschijnen. Weergave In de weergave modus staan de onderstaande functies ter beschikking: Variabele weergavensnelheden (V.P.S.) Herhaling (RPT) Herhaling van punt A tot punt B (A-B) Pauze Voorwaarts, FF Achterwaarts, REW Hoe start u de weergave? 1. Laat in de stand-by modus de HOLD toets los. Selecteer met de dipschakelaar een bericht en zet de dipschakelaar op PLAY/PAUZE. 6. Indien geen bericht gevonden wordt, verschijnt 1,5 seconden lang "no InF" op het display en de weergavenmodus schakelt terug naar de tijdweergave. Variabele weergavensnelheid (V.P.S.) Druk in de weergavenmodus op de VPS/(S.Q.) toets om de weergavensnelheid te controleren. Elke keer als u deze toets indrukt verschijnen achter elkaar de aanduidingen: [SPd 3], [SPd 4], [SPd 5], [SPd 1] en [SPd 2]. Iedere aanduiding toont een weergavensnelheid van x1.0, x1.5, x2.0, x0.5 en x0.7. x1.0 x1.5 x2.0 x0.5 x0.7 V.P.S. is uitsluitend in de weergavenmodus mogelijk. De af fabriek ingestelde weergavensnelheid is [SPd 3]

8 Vooruit- en achteruitspoelen bij de weergave Als u een bepaald bericht snel in de weergavenmodus wilt opzoeken drukt u de toetsen voor vooruit- en voor achteruitspoelen. Als u deze toetsen langer dan 1,5 seconden ingedrukt houdt wordt de snelle doorloop geactiveerd. Selecteren van een bericht Voor het opzoeken van het volgende of voorgaande bericht drukt u in de stand-by modus op FF of REW. Herhaling vanaf punt A tot punt B U wilt een bepaald gedeelte van een bericht nog een keer beluisteren? 1. Druk in de weergavenmodus op de A-B(MIC) toets voor het vastleggen van punt A (begin). De starttijd gaat knipperen. 2. Druk nogmaals op de A-B(MIC) toets voor het vastleggen van punt B (einde). 3. Het bericht wordt nu tussen A en B steeds herhaaldelijk afgespeeld. Voor het deactiveren van deze functie drukt u nog een keer op de A- B(MIC) toets. Nu zal het volgende gedeelte van het bericht afgespeeld worden. Als er in de map geen bericht aanwezig is, zal de functie niet uitgevoerd worden en op het display wordt dan de tijd weergegeven. Herhaling van een bericht of map Om een opgenomen bericht nog een keer te beluisteren drukt u in de weergavenmodus op de RPT/(ARS) toets. De aanduidingen op het display worden zoals hieronder afgebeeld (links) weergegeven. Om alle berichten in een map nog een keer te beluisteren drukt u in de weergavenmodus nogmaals op de RPT/(ARS) toets. De aanduidingen op het display worden zoals hieronder afgebeeld (rechts) weergegeven. (Herhaling van één bericht) (Herhaling van alle berichten/map) Voor het deactiveren van de functie drukt u nogmaals op de RPT/(ARS) toets. 14 Wissen van opgenomen berichten Wissen van een bericht 1. Selecteer in de stand-by modus het berichtnr. welke gewist moet worden. Druk dan op ERASE. 2. Op het display knippert "ErASE". Als er geen bericht gevonden wordt verschijnt "no InF" op het display. 3. Druk nogmaals op ERASE om het bericht te wissen. 4. Als binnen 5 seconden niet op de ERASE toets gedrukt wordt, zal de wisopdracht gestorneerd worden en het apparaat schakelt terug in de stand-by modus. Om de wisopdracht binnen 5 seconden te storneren, drukt u op een willekeurige toets, behalve op de ERASE toets. 15

9 Wissen van alle berichten in een map 1. Selecteer in de stand-by modus de map die gewist moet worden. Druk langer dan 1,5 seconden op ERASE. 2. "EFILE" knippert op het display. 3. Druk nogmaals op de ERASE toets, om alle berichten in deze map te wissen. 4. Als binnen 5 seconden niet op de ERASE toets gedrukt wordt, zal de wisopdracht gestorneerd worden en het apparaat schakelt terug in de stand-by modus. Aansluiting aan een extern apparaat De onderstaande tekening laat zien, hoe via een extern apparaat op dit apparaat opgenomen kan worden en hoe de opgenomen berichten van dit apparaat gekopieerd worden naar een extern apparaat via een audiokabel. Om de wisopdracht binnen 5 seconden te storneren, drukt u op een willekeurige toets, behalve op de ERASE toets. Let op: 1. Een gewist bericht of map kan niet hersteld worden. 2. Haal geen batterijen uit het apparaat tijdens de wisprocedure. Anders kan het geheugen aanzienlijk beschadigd worden. Aansluiting op externe apparaten Opname met een extern microfoon Voor een opname met een extern microfoon sluit u deze aan op de bus "Extern microfoon". microfoon extern Mic jackplug Opname vanaf een extern apparaat Verbindt de audiokabel met de bus voor extern microfoon van het dicteerapparaat en met de audio-uitgangsbus van het externe apparaat. Het bericht dat nu gekopieerd wordt kunt u meeluisteren via een extern oortelefoon. Hierbij wordt het opnamegeluid niet via de volumeregelaar van het apparaat gestuurd. Kopiëren naar een extern apparaat Verbindt de audiokabel met de oortelefoonbus van het dicteerapparaat en met de bus voor extern microfoon van het externe apparaat. Druk tegelijkertijd op de PLAY-toets van het dicteerapparaat en de RECORD-toets van het externe apparaat. (maak eerst een testopname). Regel het opnamegeluid via de volumeregelaar op dit apparaat. De ingebouwde microfoon zal niet functioneren indien een extern microfoon aangesloten wordt. 16 Aansluiting op een computer (als optie) Jet-Voic <Voorwaarden> - PC: IBM PC, minimaal Pentium

10 - Geheugen: minimaal 8MB - Systeem: WIN 95/98/ME/ Min. 4MB soundkaart op de harde schijf (als optie verkrijgbaar). Met dit programma kunnen via de PC-interfacekabel berichten naar de PC gekopieerd worden. <Aansluiting> Jet Voice Mail is een programma waarmee u de berichten via de soundkaart op uw computer kunt opslaan, Voic s versturen en opgeslagen berichten bewerken. Controleer eerst of uw computer voldoet aan boven beschreven voorwaarden. Verbindt de Line-in/out kabel met uw PC en met uw dicteerapparaat, zoals getoond wordt in onderstaande tekening. <Installatie van de Voice Magic Manager> 1) Voorwaarden - minimaal Pentium 150 PC, met soundkaart, seriële poort - Windows 95/98/ME/ RAM 32MB, HDD 32MB <Programma installeren> 1. Schakel de computer in en plaats de CD in uw CD-station van de computer. 2. Het programma wordt automatisch gestart. 3. Klik op NEXT, om verder te gaan met de installatie of klik op CLOSE om de installatie af te breken. 4. Jet-Voice Mail wordt automatisch op het beeldscherm weergegeven. 5. Dubbelklik op de icon Jet-Voice Mail (Jet-Voice Mail grafiek verschijnt). 6. Klik op elk icon die u uit het menu wilt gebruiken (opname, weergave, Voice Mail...etc.). 7. Voor meer informatie klikt u op de icon "ReadMe". Berichten snel op uw PC overbrengen (ca. 10:1) Om deze functie te kunnen gebruiken moet uw PC over een interfacekabel beschikken en er moet de S/W CD geïnstalleerd worden 18 2) Programma installeren - Leg de CD in het CD-station - Het programma wordt automatisch gestart. Opmerking: 1 Jet-Voic wordt gebruikt om opgenomen berichten naar de computer te kopiëren en om Voic s te versturen. 2 Voice Magic Manager: wordt gebruikt om opgenomen berichten naar de computer te kopiëren (als optie verkrijgbaar). Gedetailleerde informatie vindt u op de CD-ROM. <Fouten/oplossingen> 1. Vraag: Opname/weergave zijn na de installatie niet beschikbaar. Antwoord: Controleer of een soundkaart geïnstalleerd en juist aange- 19

11 sloten is. 2. Vraag: Geen geluid tijdens de weergave. Antwoord: 1) Controleer of de kabel juist aan MIC-IN aan de sound kaart aangesloten is. 2) Controleer of het opgenomen geluid te horen is. 3) Controleer of het niveau van het volume van MIC-IN in de volumeregeling van Windows op 0 staat. 3. Vraag: Te hard geluid tijdens de weergave Antwoord: 1) Controleer of het volume van MIC-IN te hoog ingesteld is. Indien ja, zet het volume lager. 2) Als het probleem niet opgelost is kan eventueel de soundkaart defect zijn. 4. Vraag: Slechte geluidsweergave en te zacht. Antwoord: 1) Klik op het menu in het bovenste gedeelte van de grafiek. Er wordt de soundkwaliteitscontrole getoond. 2) Regel het MIC-Input niveau op een juist niveau en probeer het opnieuw. Technische gegevens Geheugen Opnameduur (LP) Opnamesysteem Afmetingen (lxbxd) Gewicht Stroomvoorziening Gebruikstijd/batterij Max. opnames Max. uitgangsvermogen Frequentiebandbreedte Ingang 20 8 MB 290 min. ingebouwd kortstondig geheugen 104 x 26 x 18 mm ca. 34 g zonder batterijen DC 3V, 2x "AAA" alkaline batterijen 12 uur bij opname 8 uur bij beluisteren via oortelefoon (vol. 12) 7 uur bij beluisteren via luidspreker (vol. 12) 495 berichten, 5 mappen met elk 99 berichten 60 mw, bij 8 Ohm, 10% THD 500 Hz Hz vermogensmicrofoon (mini plug mono) impedantie 2,2 Ohm Uitgang Luidspreker Microfoon Gebruikstemperatuur Standaardaccessoires Accessoires als optie oortelefoon (mini plug mono) impedantie 32 Ohm ingebouwd, 20 mm doorsnede ingebouwd, Omni-directionaal elect condenser microfoon (mono) 0 C tot +50 C 2 alkaline LR03 batterijen; 1 gebruiksaanwijzing; 1 extern microfoon; 1 line-in/out-kabel; 1 draaglus; 1 audiokabel; 1 oortelefoon 1 PC interfacekabel; 1 installatie-s/w-cd Design en technische gegevens kunnen zonder vooraf aan te kondigen veranderd worden. Voorzorgsmaatregelen A.u.b. lees de onderstaande voorzorgsmaatregelen voordat u het apparaat in gebruik neemt: 1. Het apparaat nooit gebruiken of opbergen: - op plaatsen boven 50 C - in auto's, waarvan de ramen gesloten zijn - op een extreem vochtige plaats (b.v. badkamer) - in direct zonlicht of in de nabijheid van verwarmingen - in een stoffige omgeving 2. Stel het apparaat niet bloot aan schokken. 3. Laat het apparaat niet vallen. 4. Gebruik het apparaat niet tijdens autorijden of tijdens wandelen. U zou een ongeval kunnen veroorzaken. 5. Repareer, demonteer of verander nooit zelf het apparaat. 6. Gebruik het apparaat nooit in vliegtuigen of omgevingen waarbij het 21

12 gebruik van elektronische apparaten niet is toegelaten. 7. Druk nooit met geweld tegen het LCD-venster. 8. Verwarm, demonteer of leg het apparaat niet in vuur. Een alkalische oplossing kan huid- en oogletsel en bovendien brand veroorzaken. 9. Als er per ongeluk een alkalische oplossing op uw huid of ogen terecht komt, verwijder deze dan met veel water en ga onmiddellijk naar een arts. 10. Bij een ernstige defect (b.v. rookontwikkeling of vervorming door hitte) direct de batterijen verwijderen! 11. Een magneetkaart (b.v. creditkaart) kan beschadigd raken, indien deze op of te dicht bij de luidspreker lag. 12. De verkoper is niet aansprakelijk voor schades die door verkeerd gebruik van dit apparaat zijn ontstaan en is niet aansprakelijk voor schades aan derde. 13. De verkoper is niet aansprakelijk bij verlies van berichten tijdens reparatie of door andere oorzaken. Verhelpen van storingen SYMTOOM Geen LCD weergave Opname start niet Weergave functioneert niet Geen geluid via luidspreker Geen geluid via oortelefoon OORZAAK Batterijen zijn leeg. Batterijen verkeerd geplaatst. HOLD toets staat op ON Het geheugen is vol. Batterijen zijn leeg. HOLD toets op ON. Er zijn geen opnames. Batterijen zijn leeg. Volume staat op 0. Een oortelefoon is aangesloten. Volume staat op 0. Oortelefoon verkeert ingestoken. OPLOSSING Vervang de batterijen. Leg de batterijen juist in. Zet de HOLD-toets op OFF. Wis onnodige berichten. Vervang de batterijen. Zet de HOLD toets op OFF. Controleer het nr. van het opgenomen bericht. Vervang de batterijen Controleer het volumeniveau. Verwijder de oortelefoon van het apparaat. Controleer het volumeniveau. Sluit de oortelefoon juist aan. Als tijdens gebruik vreemde tekens worden weergegeven of het apparaat functioneert niet juist, haalt u de batterijen uit het apparaat en plaatst u deze opnieuw of u vervangt de batterijen. RESET: om het apparaat op de fabrieksinstellingen terug te zetten, haalt u de batterijen uit het apparaat en drukt u tegelijkertijd op de toetsen FILE en ERASE. Na 3 minuten verschijnt op het display de "reset aanduiding

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 28 57 Thermo-klok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Power Cap 1,0 Farad STC-1000

Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Bestnr. 37 93 59 Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

hama AV selector 300 automatic

hama AV selector 300 automatic G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 01 51 hama AV selector 300 automatic Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 00 08 Stopwatch Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Bestnr. 85 49 88 Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok Bestnr. 86 00 13 HITRAX Stappenteller met klok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Universele afstandsbediening

Universele afstandsbediening G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 03 81 Universele afstandsbediening CV 150-2 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 02 76 RDS Xtra thermometer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing Bestnr. 75 20 12 Mini DVR in zaklampbehuizing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Sprekende timer UT-8845

Sprekende timer UT-8845 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 12 50 Sprekende timer UT-8845 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 00 68 Nachtkijker Sibir NVB-2,5x Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 81 17 06 Laserwaterpas Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Universele afstandsbediening CV 250-2

Universele afstandsbediening CV 250-2 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 03 82 Universele afstandsbediening CV 250-2 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Thermostaatknop Honeywell

Thermostaatknop Honeywell G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 59 52 Thermostaatknop Honeywell Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Bestnr. 34 02 86 mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Draadloze doorgangsmelder

Draadloze doorgangsmelder G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 40 50 Draadloze doorgangsmelder Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

CATSCAT Kattentrainer

CATSCAT Kattentrainer G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 17 31 CATSCAT Kattentrainer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Luchtvaartscanner FR-100

Luchtvaartscanner FR-100 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 93 01 61 Luchtvaartscanner FR-100 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Woelmuisvrij. Bestnr.: 62 17 33. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 17 33 Woelmuisvrij Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 58 Pro-design-tafellamp Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving

Spar-set FHT 80 BTFn Ventielaandrijving Versie 03/10 Bestnr. 64 64 63 Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA

Bestnr X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Bestnr. 37 00 57 X4-TECH Mobiele monitor NOVA 8 VGA Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Digitale inbouwschakelklok

Digitale inbouwschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 07 20 Digitale inbouwschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Bestnr. 37 91 31 X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player Inleiding Stel de Sweex Black Onyx MP4 Player niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van

Nadere informatie

Radiografische wandzender

Radiografische wandzender G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 53 Radiografische wandzender Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Digitale spanningsen doorgangstester

Digitale spanningsen doorgangstester versie 02/05 Bestnr. 13 37 28 Digitale spanningsen doorgangstester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Gasmelder Model GM 50

Gasmelder Model GM 50 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 87 Gasmelder Model GM 50 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Easi-Speak gebruiksaanwijzing

Easi-Speak gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Speak bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die niet kan worden vervangen. Probeer de batterij niet te verwijderen. Vermijd dat de Easi-Speak

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Memorecorder + Telefoon opname set DVR-512

Gebruiksaanwijzing. Memorecorder + Telefoon opname set DVR-512 Gebruiksaanwijzing Memorecorder + Telefoon opname set DVR-512 2 Introductie De Profoon DVR-512 is een memorecorder geschikt voor het opnemen van spraak. Deze kan gebruikt worden als persoonlijke digitale

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Sound Shuffle of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

Handleiding MP Soundblaster

Handleiding MP Soundblaster Handleiding MP Soundblaster MP3-speler met krachtige luidspreker Leer de bedieningselementen op uw speler kennen Item Omschrijving Item Omschrijving 1 Luidspreker 7 (Afspelen / Pauzeren / AAN/UIT) 2 LED

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

DIGITAL VOICE RECORDER

DIGITAL VOICE RECORDER DIGITAL VOICE RECORDER Schakel de recorder in middels de Power OFF-ON schakelaar aan de rechterzijkant. Instellen taal: - Druk een paar keer op >> of

Nadere informatie

Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave

Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave Bestnr. 11 20 11 Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Zonne-energie Candle light Modelnr. 18792

Zonne-energie Candle light Modelnr. 18792 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 09 Zonne-energie Candle light Modelnr. 18792 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

FlammEx rookmelder 230 V

FlammEx rookmelder 230 V G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 92 FlammEx rookmelder 230 V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630

Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630 Bestnr. 34 03 12 Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02 Bestnr. 99 45 02 TYPHOON DVD-MAKER Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Bestnr. 12 15 19 8- en 16-kanaals USB-logic-analyzer Ant8, Ant16

Bestnr. 12 15 19 8- en 16-kanaals USB-logic-analyzer Ant8, Ant16 Bestnr. 12 15 19 8- en 16-kanaals USB-logic-analyzer Ant8, Ant16 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Bestnr weinberger Pillendoos

Bestnr weinberger Pillendoos Bestnr. 86 00 49 weinberger Pillendoos Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000 PRO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 9000

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1 Bestnr. 12 25 71 Temperatuur datalogger EL-USB-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO Bestnr. 81 32 49 Weller PYROPEN PIEZO Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Video kleurencamera PL-325

Video kleurencamera PL-325 Bestnr. 75 06 07 Video kleurencamera PL-325 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Versie 04/04 Bestnr. 12 15 44 VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

ASTRA-satellietinstallatie

ASTRA-satellietinstallatie G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 94 02 23 ASTRA-satellietinstallatie Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding

Vr.Model-nr MPFOL15. Gebruikershandleiding Vr.Model-nr MPFOL15 Gebruikershandleiding NL 1. Toetsen 1. M : Menu 2. : Afspelen/Pauzeren 3. < : Vorige track / Terugspoelen 4. > : Volgende track/ Vooruitspoelen 5. - : Volume verlagen 6. + : Volume

Nadere informatie

Echo-microfoon WH-787

Echo-microfoon WH-787 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 90 01 Echo-microfoon WH-787 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Handleiding. Marantz solid state recorder

Handleiding. Marantz solid state recorder Handleiding Marantz solid state recorder OPSTARTEN EN BASISOPSTELLING ONDERDELEN - het toestel - een adapter - een USB-kabel - een tafelmicrofoon - de flash card AANSLUITEN Opm: de gegeven beschrijvingen

Nadere informatie

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Versie 03/04 Bestnr. 12 12 03 IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen.

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen. Garantie & ondersteuning Dit product wordt geleverd met een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen bij normaal gebruik. Het verkeerd omgaan met de Easi-Speak of het openen van het apparaat

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Speaker Control Neckband Headset. Met deze headset wordt luisteren naar je favoriete muziek,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Expert LP250 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact

Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 45 Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Multitester MS-258 2 in 1

Multitester MS-258 2 in 1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 12 05 44 Multitester MS-258 2 in 1 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

SMARTWATCH BLUETOOTH M8 GEBRUIKSAANWIJZING

SMARTWATCH BLUETOOTH M8 GEBRUIKSAANWIJZING SMARTWATCH BLUETOOTH M8 GEBRUIKSAANWIJZING 1 INHOUD BOX Bluetooth Digital Smartwatch USB kabel Gebruiksaanwijzing FUNCTIES Bluetooth Digital Horloge met 24uurs aanduiding Compatibel met meeste Bluetooth

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

Tesla Monitor. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tesla Monitor. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 12 88 64 Tesla Monitor Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB

MP300011/MP Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB MP300011/MP300021 Sweex MP3 Player 128 MB/256 MB Voordelen FM Radio FM opname Flash Geheugen Spraakopname - Luister naar uw favoriete radiostation. - Neem tijdens het luisteren uw favoriete song op in

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Bestnr. 51 04 34 51 04 35 Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie