Gebruikershandleiding voor de Nokia Fitness Monitor LS Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding voor de Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231526 Versie 1"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Fitness Monitor LS Versie 1

2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LS-2 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: Copyright 2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten, of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade. De inhoud van dit document wordt zonder enige garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier /Versie 1

3 Inhoud VOOR UW VEILIGHEID...5 Overzicht...6 De eerste dag waarop u de Nokia Fitness Monitor gebruikt... 6 Inleiding Onderdelen en toetsen Aan de slag...10 De Nokia Fitness Monitor opladen...10 De Nokia Fitness Monitor in- en uitschakelen...10 Het menu gebruiken en gegevens invoeren...11 De Nokia Fitness Monitor bevestigen...12 Lijst met menufuncties De Nokia Fitness Monitor gebruiken...16 Een activiteit selecteren...16 Activiteiten toevoegen en verwijderen...17 Gegevens bekijken...18 Streefdoelen instellen...19 Persoonlijke gegevens...20 Algemene instellingen...22 Stopwatch en timer gebruiken...22 Stopwatch...22 Timer...23 Gegevens overbrengen

4 4. Technische specificaties Informatie over de batterij...25 Opladen en ontladen...25 VERZORGING EN ONDERHOUD

5 VOOR UW VEILIGHEID Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie. VOORDAT U BEGINT Raadpleeg uw arts voordat u met een trainingsprogramma begint. DESKUNDIG ONDERHOUD Dit product mag alleen door deskundigen worden gerepareerd. AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding bij dat apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan. WATERBESTENDIGHEID Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog. 5

6 Overzicht Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Nokia Fitness Monitor! De eerste dag waarop u de Nokia Fitness Monitor gebruikt 1. Laad de Nokia Fitness Monitor 's nachts op: verwijder de cover van de aansluiting voor de lader aan de onderkant van de Nokia Fitness Monitor, sluit de lader aan op de monitor en steek de stekker in het stopcontact. Controleer het modelnummer van de lader voordat u deze met dit apparaat gebruikt. Een ACP-12-lader is voor dit apparaat het meest geschikt. Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde laders. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt. 2. U schakelt de Nokia Fitness Monitor in door enkele seconden ingedrukt te houden. U wordt gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken om de afstand en het calorieverbruik zo nauwkeurig mogelijk te kunnen berekenen. Vervolgens geeft u de gewenste taal op, evenals de huidige tijd en datum. Druk op Ja om zelf informatie op te geven (zie Persoonlijke gegevens op pagina 20) of druk op Nee als u de standaardinstellingen wilt gebruiken. 6

7 3. Bevestig de Nokia Fitness Monitor aan uw riem of broeksband en begin met uw dagelijkse activiteiten. De activiteit Automatisch is standaard geselecteerd. De monitor verzamelt automatisch informatie over uw calorieverbruik, het aantal stappen dat u neemt en de afstand die u aflegt. De monitor registreert of u loopt, hardloopt of stilstaat. Waarschuwing: Lichaamstraining kan enig risico met zich meebrengen, met name voor mensen die een zittend leven leiden. Raadpleeg uw arts voordat u met een trainingsprogramma begint. 4. Druk in de loop van de dag op om de gegevens van uw activiteiten tot dan toe te vergelijken met het doel dat u zich voor deze dag hebt gesteld. 5. Als u 's avonds bijvoorbeeld gaat hardlopen, wijzigt u het type activiteit van Automatisch in Rennen. Druk op Activit., selecteer Rennen en druk op Start. 6. Stel na het hardlopen de activiteit weer in op Automatisch. Druk op Stop en of op om de resultaten van de sessie Rennen te bekijken. Druk op Einde om de resultaten op te slaan. 7. Wanneer u gaat slapen, schakelt u de Nokia Fitness Monitor uit door enkele seconden ingedrukt te houden. Inleiding De Nokia Fitness Monitor LS-2 houdt het niveau van uw activiteiten de gehele dag bij. U bevestigt de Nokia Fitness Monitor aan uw riem of broeksband en vervolgens berekent de monitor de afstand die u hebt afgelegd, de tijd die u hebt besteed aan een bepaalde activiteit en het aantal calorieën dat u hebt verbrand. U kunt een 7

8 doel instellen waarnaar u streeft of gewoon op de hoogte blijven van uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse activiteiten. De Nokia Fitness Monitor helpt u de conditie op te bouwen die u wenst. De Nokia Fitness Monitor is gemakkelijk in het gebruik, omdat de display- en menufuncties dezelfde zijn als die van de Nokia telefoons. Bovendien kunt u de opgeslagen informatie over uw activiteiten vanuit de Nokia Fitness Monitor via een infraroodverbinding (IR) naar een compatibele Nokia telefoon overbrengen. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de Nokia Fitness Monitor gaat gebruiken. 8

9 1. Onderdelen en toetsen De Nokia Fitness Monitor bevat de volgende onderdelen en toetsen. 1. IR-poort 2. Aan/uit-toets 3. Display 4. Selectietoetsen en De functie van de selectietoetsen is afhankelijk van de begeleidende tekst die op het display naast de toetsen wordt weergegeven, zoals Menu en Activit. in de standby-modus. 5. Bladertoetsen en 6. Cover van aansluiting voor lader 9

10 2. Aan de slag De Nokia Fitness Monitor opladen 1. Open de cover van de aansluiting voor de lader. 2. Sluit het snoer van de lader aan op het contactpunt. 3. Steek de stekker van de lader in het stopcontact. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 2,5 uur. Als de Nokia Fitness Monitor is ingeschakeld, stopt het oplaadpictogram met bewegen zodra het apparaat volledig is opgeladen. De batterij van de Nokia Fitness Monitor gaat langer mee als u de monitor 's nachts uitschakelt, in plaats van het apparaat elke dag op te laden. Opmerking: De batterij van de Nokia Fitness Monitor is oplaadbaar en daarom niet geschikt om te worden vervangen door de gebruiker. Ga voor service naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt. De Nokia Fitness Monitor in- en uitschakelen U schakelt de Nokia Fitness Monitor in door houden. enkele seconden ingedrukt te 10

11 U schakelt de Nokia Fitness Monitor uit door enkele seconden ingedrukt te houden. Als de Nokia Fitness Monitor vastloopt en niet meer reageert op de toetsen, kunt u het apparaat opnieuw opstarten door op en te drukken. Wanneer u de Nokia Fitness Monitor voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd persoonlijke informatie op te geven. Zie Persoonlijke gegevens op pagina 20. Met deze persoonlijke gegevens kan de Nokia Fitness Monitor de afstand die u hebt afgelegd en uw calorieverbruik nauwkeuriger berekenen. Vervolgens geeft u de gewenste taal op, evenals de huidige tijd en datum. Als u geen persoonlijke informatie opgeeft, vraagt de Nokia Fitness Monitor dit opnieuw wanneer u het apparaat voor de tweede en derde keer inschakelt. Het menu gebruiken en gegevens invoeren De functies van de Nokia Fitness Monitor zijn gegroepeerd in menu's. 1. U opent het menu door op Menu te drukken. 2. Blader door het menu door op of te drukken. U kunt dan bijvoorbeeld DOELEN selecteren door op Select te drukken. 3. Selecteer de gewenste functie. 4. Druk op Terug om terug te keren naar het vorige menuniveau en op Einde als u het menu wilt afsluiten. U kunt altijd terugkeren naar de standby-modus door Terug enkele seconden ingedrukt te houden. Voer uw gegevens, zoals streefdoelen of persoonlijke gegevens, als volgt in: 11

12 1. Open het gewenste menu. 2. Druk op of om door de cijfers te bladeren totdat u het gewenste cijfer hebt bereikt. 3. Druk op > om de cursor naar het volgende cijfer te verplaatsen. Als u zich vergist, drukt u op > totdat de cursor het einde van de gegevens heeft bereikt en weer bij het eerste cijfer uitkomt. 4. Wanneer u alle gegevens hebt ingevoerd, drukt u op OK om de informatie op te slaan. De Nokia Fitness Monitor bevestigen U kunt de Nokia Fitness Monitor aan uw riem of broeksband bevestigen. Plaats de clip aan de achterkant van de Nokia Fitness Monitor op uw riem of broeksband. Let erop dat de Nokia Fitness Monitor stevig tegen uw heup of middel wordt aangedrukt. Als u de Nokia Fitness Monitor aan een zak of een wijde broek bevestigt, kan het apparaat uw bewegingen niet registreren. 12

13 Opmerking: Bevestig de Nokia Fitness Monitor zodanig dat de IR-poort zich bovenaan bevindt. Als u de monitor omgekeerd bevestigt, kunnen de verzamelde gegevens onjuist zijn. 13

14 Lijst met menufuncties 1. RESULTATEN 1 1. Vandaag 2. Deze week 3. Deze maand 2. DOELEN 1. Dagelijks doel 2. Eenmalig doel 3. Standaard doelen 3. PERS. INFO 1. Geslacht 2. Geboren op 3. Hoogte 4. Gewicht 5. BMI en BMR 6. Stap lopen 7. Stap rennen 4. INSTELLINGEN 1. Tijd 2. Datum 1. Het menu RESULTATEN bevat ook submenu's voor de laatste 11 maanden, te beginnen met de maand waarin u de Nokia Fitness Monitor voor het eerst hebt gebruikt. 14

15 3. Energie 4. Maatstelsel 5. Taal 6. Toon 7. Fabrieksinstellingen 5. EXTRA'S 1. Stopwatch 2. Timer 6. DATATRANSM. 15

16 3. De Nokia Fitness Monitor gebruiken Druk in de standby-modus op als u uw activiteiten snel wilt vergelijken met de ingestelde streefdoelen. Druk herhaaldelijk op om een vergelijking te zien met uw streefdoel van vandaag, met de streefdoelen van de laatste zeven dagen, van de laatste vier weken en met uw eenmalige streefdoel. Een activiteit selecteren Als u de Nokia Fitness Monitor inschakelt, is de activiteit Automatisch standaard geselecteerd. Wanneer Automatisch is geselecteerd, stelt de Nokia Fitness Monitor automatisch vast of u wandelt, hardloopt of stilstaat en worden uw fitnessgegevens dienovereenkomstig geregistreerd. Met de optie Automatisch worden uw dagelijkse bewegingen geregistreerd zonder dat u de instellingen hoeft te wijzigen telkens wanneer u gaat zitten en weer opstaat. Een andere activiteit selecteren dan Automatisch: 1. Druk op Activit. en selecteer de activiteit die u gaat uitvoeren. 2. Druk op Start, bevestig de Nokia Fitness Monitor aan uw riem of broeksband en begin met de activiteit. 3. Wanneer u de activiteit wilt beëindigen, drukt u op Stop. Druk op of als u de resultaten van de sessie wilt bekijken. 16

17 4. Druk op Opnw als u de activiteit wilt hervatten of op Einde om terug te keren naar Automatisch. Activiteiten toevoegen en verwijderen U kunt de lijst met uw activiteiten naar eigen wens en inzicht beheren. Zo kunt u de gewenste activiteiten toevoegen en deze later weer verwijderen. Wanneer u de Nokia Fitness Monitor voor het eerst inschakelt, zijn standaard alleen wandelen en hardlopen in de lijst met activiteiten opgenomen. De activiteit Automatisch staat niet op de lijst, omdat deze standaard beschikbaar is. 1. Druk op Activit. om de lijst met activiteiten te openen. 2. Selecteer Toevoegen of Verwijderen. Als u Toevoegen selecteert, geeft de Nokia Fitness Monitor een lijst weer van activiteiten die op dat moment niet voorkomen in de lijst met activiteiten. Als u Verwijderen selecteert, geeft de Nokia Fitness Monitor een lijst weer van activiteiten die op dat moment in de lijst met activiteiten zijn opgenomen. 3. Blader door de lijst en selecteer de activiteit die u wilt toevoegen of verwijderen. Belangrijk: Wanneer u een activiteit verwijdert, blijven de opgeslagen resultaten van die activiteit in het geheugen staan en kunt u deze gegevens overbrengen naar een compatibele telefoon. U kunt de resultaten echter niet weergeven in het menu RESULTATEN. De activiteiten Lopen en Rennen kunt u niet uit de lijst verwijderen. 17

18 Gegevens bekijken U kunt de metingen weergeven van de huidige dag, de huidige week, de huidige maand en van de laatste 11 maanden. Gegevens die langer dan een jaar geleden zijn verzameld, worden automatisch gewist. 1. Druk op Menu, selecteer RESULTATEN en blader naar de gewenste tijdsperiode. Het totale aantal calorieën, de stappen en de afstand worden voor de opgegeven tijdsperiode weergegeven. 2. Druk op Bekijk en blader om de metingen voor elk type activiteit apart te bekijken. 18

19 Tip: In de standby-modus kunt u snel uw activiteiten vergelijken met uw streefdoelen. Druk op om te zien hoeveel stappen u vandaag hebt genomen. De voortgangsbalk rondom de waarde voor het aantal stappen geeft aan hoe dicht u bij het bereiken van uw doel van vandaag bent. Druk nog eens op om de afstand te zien die u hebt afgelegd en tweemaal om het aantal calorieën te zien dat u vandaag hebt verbrand. Blijf op drukken om een grafische vergelijking te zien tussen uw activiteiten van de laatste zeven dagen en de laatste vier weken enerzijds en uw streefdoel van vandaag anderzijds. De balken geven uw activiteiten aan van elke dag (of week) en de horizontale lijn op het display geeft het dagelijkse streefdoel (of het dagelijkse doel vermenigvuldigd met zeven) weer. Druk nogmaals op om te zien hoe de huidige situatie zich verhoudt met uw eenmalige streefdoel. Streefdoelen instellen U kunt een vast dagelijks streefdoel instellen of een eenmalig doel voor een bepaalde sessie. Een streefdoel kan een bepaalde hoeveelheid gebruikte energie zijn, een bepaalde afstand of een aantal stappen. Wanneer u het eenmalige streefdoel bereikt, laat de Nokia Fitness Monitor een geluidssignaal horen en ziet u een melding op het display. Wanneer u op OK drukt om de melding te bevestigen, schakelt de monitor het eenmalige doel uit. Geef een nieuw eenmalig doel op om de functie opnieuw te activeren. 19

20 1. Druk op Menu en selecteer DOELEN gevolgd door Dagelijks doel of Eenmalig doel. 2. Druk op Select en selecteer het gewenste type streefdoel. 3. Zie Het menu gebruiken en gegevens invoeren op pagina 11 voor aanwijzingen bij het instellen van het doel. U kunt het dagelijkse doel niet instellen op 0. Als u de standaarddoelen wilt herstellen, drukt u op Menu en selecteert u DOELEN gevolgd door Standaard doelen. Druk op Ja om de actie te bevestigen. Het standaard dagelijkse doel is stappen. Er is geen standaard eenmalig doel. Persoonlijke gegevens U kunt persoonlijke gegevens opgeven zodat de Nokia Fitness Monitor u nauwkeuriger kan informeren. Met deze gegevens kan de Nokia Fitness Monitor uw calorieverbruik beter berekenen. Daarnaast kunt u de lengte van uw wandelpassen en hardlooppassen opgeven om de informatie nog exacter te maken. Met een correct gedefinieerde staplengte kan de afstand die u hebt gelopen of hardgelopen veel nauwkeuriger worden bepaald. U kunt de afstandgegevens nog verder preciseren door uw staplengte te kalibreren. Als u geen persoonlijke informatie opgeeft, maakt de Nokia Fitness Monitor gebruik van vooraf gedefinieerde standaardinstellingen. Druk op Menu en selecteer PERS. INFO. Open de submenu's onder PERS. INFO een voor een, druk op Wijzig en geef uw geslacht, geboortedatum, gewicht en lengte op. Druk in de submenu's Stap lopen en Stap rennen op Wijzig, selecteer Invoeren 20

21 en geef uw staplengte bij wandelen en hardlopen op. Zie Het menu gebruiken en gegevens invoeren op pagina 11 voor meer informatie. Voor een nog nauwkeuriger meting kunt u uw staplengte kalibreren. Meet een afstand van 100 meter af, druk op Menu, selecteer PERS. INFO en vervolgens Stap lopen of Stap rennen. Druk op Wijzig, selecteer Kalibreren en druk op Start. U hebt ongeveer zeven seconden om de Nokia Fitness Monitor aan uw riem te bevestigen voordat het apparaat een geluidssignaal laat horen. Begin na het signaal met wandelen of hardlopen. Wanneer u de 100 meter hebt afgelegd, stopt u en wacht u ongeveer drie seconden. Het apparaat laat opnieuw een geluidssignaal horen om aan te geven dat de kalibrering is voltooid. U kunt ook het apparaat van uw riem halen en op Stop drukken om de kalibrering te beëindigen. Als u de standaardstaplengte wilt herstellen, drukt u op Menu, selecteert u PERS. INFO en vervolgens Stap lopen of Stap rennen. Druk op Wijzig en selecteer Standaard. Nadat u uw geslacht, leeftijd, lengte en gewicht hebt opgegeven, berekent de Nokia Fitness Monitor automatisch uw BMI (Body Mass Index) en BMR (Basal Metabolism Rate). De BMR geeft aan hoeveel calorieën automatisch bij de stofwisseling worden verbrand, zelfs als u helemaal niet beweegt. U kunt deze waarden bekijken in het submenu BMI en BMR onder PERS. INFO. Wanneer de Nokia Fitness Monitor aangeeft hoeveel calorieën u hebt verbrand tijdens de fitnessactiviteiten, zijn dit alleen de calorieën die u extra hebt verbrand naast uw BMR. De Nokia Fitness Monitor is bedoeld voor gebruik door niet meer dan één persoon. Er kan slechts één set persoonlijke gegevens tegelijk worden opgeslagen. 21

22 Algemene instellingen Druk op Menu en selecteer INSTELLINGEN. Open de submenu's onder INSTELLINGEN een voor een en selecteer de huidige tijd en datum, energie- en maateenheden, de gewenste taal en de geluidssignalen die de Nokia Fitness Monitor moet weergeven. Zie Het menu gebruiken en gegevens invoeren op pagina 11 voor meer informatie. Als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen, drukt u op Menu en selecteert u INSTELLINGEN gevolgd door Fabrieksinstellingen. Stopwatch en timer gebruiken Stopwatch Het gebruik van de stopwatch vormt een extra belasting voor de batterij en vermindert daardoor de levensduur. 1. Druk op Menu, selecteer EXTRA'S en blader naar Stopwatch. 2. Druk op Start om de tijdopname te starten. 3. Druk op Splits om een tussentijd vast te leggen en op Stop als u de tijdopname wilt stopzetten. Nadat u de tijdopname hebt stopgezet, kunt u op Opnw drukken om de tijd verder op te nemen met de bestaande tussentijden of op Einde als u de bestaande tussentijden wilt verwijderen. 22

23 Timer 1. Druk op Menu, selecteer EXTRA'S en blader naar Timer. 2. Druk op Set en geef de timerwaarde op. Zodra de timer afloopt, laat de Nokia Fitness Monitor een geluidssignaal horen, gaat de monitor knipperen en ziet u een melding op het display. Gegevens overbrengen U kunt gegevens van de Nokia Fitness Monitor overbrengen naar een compatibele mobiele telefoon. 1. Druk op Menu en selecteer DATATRANSM.. 2. Druk op Aan om de IR-poort van de Nokia Fitness Monitor te activeren. 3. Richt de IR-poorten van de Nokia Fitness Monitor en de ontvangende compatibele telefoon op elkaar en zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de apparaten bevinden. De toegestane afstand is maximaal 0,5 meter en de transmissiehoek is 45. Richt de IR-straal niet op andermans ogen en vermijd storingen met andere IR-apparaten. Dit apparaat is een Klasse 1-laserproduct. 4. Activeer de gegevensoverdracht vanuit de telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon voor meer informatie. Alle gegevens die in de Nokia Fitness Monitor zijn opgeslagen, worden overgebracht naar de telefoon. Zodra de overdracht is voltooid, geeft de Nokia Fitness Monitor een melding dat de overdracht is geslaagd. 5. De IR-poort wordt na enige tijd automatisch uitgeschakeld, maar als u dit onmiddellijk wilt doen, drukt u op Uit. 23

24 4. Technische specificaties Gewicht: 40 gr Afmetingen (diameter, dikte): 60 mm, 22 mm Gebruikstijd: 32 uur Oplaadtijd: 2,5 uur Gebruikstemperatuur: -15 C tot 55 C Compatibiliteit: telefoons uit de serie 40 van Nokia met een IR-aansluiting en de functie Fitness Coach 24

25 5. Informatie over de batterij Opladen en ontladen Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Opmerking: De batterij van de Nokia Fitness Monitor is oplaadbaar en daarom niet geschikt om te worden vervangen door de gebruiker. Ga voor service naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt. Laad de batterij uitsluitend op met door Nokia goedgekeurde laders die geschikt zijn voor dit apparaat. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet te lang aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit van de batterij negatief beïnvloeden. 25

26 VERZORGING EN ONDERHOUD Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap, en moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden. Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken. Probeer het apparaat niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan het apparaat beschadigen. Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren. Alle bovenstaande adviezen gelden zowel voor het apparaat als voor de lader. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de apparaten niet goed werkt. 26

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Nokia Lader- en Datakabel CA-126

Nokia Lader- en Datakabel CA-126 Nokia Lader- en Datakabel CA-126 NEDERLANDS Via deze kabel kunt u gegevens synchroniseren en overdragen tussen een compatibele pc en een Nokia-apparaat. U kunt de kabel ook gebruiken om tegelijkertijd

Nadere informatie

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1 Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 1 2 3 4 5 6 7 9252955/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia draadloze GPS-module LD-3W 9246134/1

Gebruikershandleiding voor de Nokia draadloze GPS-module LD-3W 9246134/1 Gebruikershandleiding voor de Nokia draadloze GPS-module LD-3W 9246134/1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LD-3W conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-109

Nokia Bluetooth Headset BH-109 Nokia Bluetooth Headset BH-109 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Headset BH-109 kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk gebruikt. Ga voor ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Uitgave 1.1 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Pillow van Fatboy DT-901 kunt u uw telefoon of ander compatibel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth BH-110-headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons

Nadere informatie

Nokia Fun Camera PT-3 Gebruikershandleiding. 9356922 Uitgave 2

Nokia Fun Camera PT-3 Gebruikershandleiding. 9356922 Uitgave 2 Nokia Fun Camera PT-3 Gebruikershandleiding 9356922 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-3 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Bluetooth GPS-module (LD-1W) 9236274 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Bluetooth GPS-module (LD-1W) 9236274 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Bluetooth GPS-module (LD-1W) 9236274 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LD-1W conform is aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Luna

Gebruikershandleiding Nokia Luna Gebruikershandleiding Nokia Luna Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons tegelijk gebruikt.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Uitgave 1.0 2 Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kunt u oproepen eenvoudiger dan ooit tevoren beantwoorden. Als u een oproep

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Field Force NFC Shell voor de Nokia 5140 en de Nokia 5140i. 9249001 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Field Force NFC Shell voor de Nokia 5140 en de Nokia 5140i. 9249001 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Field Force NFC Shell voor de Nokia 5140 en de Nokia 5140i 9249001 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Lader DT-601 van Nokia

Gebruikershandleiding Draadloze Lader DT-601 van Nokia Gebruikershandleiding Draadloze Lader DT-601 van Nokia Uitgave 1.1 NL Onderdelen Leer uw draadloze lader kennen. 1 USB-kabel 2 Indicatielampje 3 Laadgebied Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Nadere informatie

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.

NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE. Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1. NASLAGGIDS VOOR NOKIA OBSERVATION CAMERA- GEBRUIKERSINTERFACE Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden Datum: 28.11.03, versie. 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. DE SOFTWARE INSTALLEREN...1

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Xpress-on TM Fun Shell (voor de Nokia 3220) 9233897 Versie 2

Gebruikershandleiding voor de Nokia Xpress-on TM Fun Shell (voor de Nokia 3220) 9233897 Versie 2 Gebruikershandleiding voor de Nokia Xpress-on TM Fun Shell (voor de Nokia 3220) 9233897 Versie 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product CC-140D

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 INSTALLEREN... 1 3. DE TELEFOON ALS EEN MODEM

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia mobiele tv-ontvanger

Gebruikershandleiding voor de Nokia mobiele tv-ontvanger Gebruikershandleiding voor de Nokia mobiele tv-ontvanger 9207219 Versie 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product SU-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

Nokia N76-1. Aan de slag. 9254315 Versie 1 NL

Nokia N76-1. Aan de slag. 9254315 Versie 1 NL Nokia N76-1 Aan de slag 9254315 Versie 1 NL Toetsen en onderdelen (cover opengeklapt) Hierna aangeduid als de Nokia N76. 1 Rechter covertoets 2 Middelste toets 3 Linker covertoets 4 Tweede camera met lagere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-19 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-19 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-19 van Nokia Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-19 van Nokia Inhoudsopgave Voor uw veiligheid 3 Over uw draagbare

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Uitgave 1.2 2 Inleiding Over uw headset Met de headset Nokia Bluetooth BH-112U kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220)

Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220) Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220) Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Chatten Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Push to talk Nokia N76-1

Push to talk Nokia N76-1 Push to talk Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia-cameragreep PD-95G voor de Lumia 1020

Gebruikershandleiding Nokia-cameragreep PD-95G voor de Lumia 1020 Gebruikershandleiding Nokia-cameragreep PD-95G voor de Lumia 1020 Uitgave 1.0 NL Gebruikershandleiding Nokia-cameragreep PD-95G voor de Lumia 1020 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Over uw cameragreep 4 Toetsen

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Push To Talk 1.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Uitgave 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Uitgave 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Aan de slag. Nokia N93i-1

Aan de slag. Nokia N93i-1 Aan de slag Nokia N93i-1 Toetsen en onderdelen - dichtgeklapt Uitgave 2 NL, 9253934 Modelnummer: Nokia N93i-1. Hierna aangeduid als de Nokia N93i. 1 Hoofdcamera en lens. Het apparaat heeft een hoofdcamera

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Headset BH-111 kunt u handsfree bellen en onderweg genieten van uw favoriete muziek. De headset is eenvoudig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Display Dock

Gebruikershandleiding Display Dock Gebruikershandleiding Display Dock Uitgave 1.0 NL Gebruikershandleiding Display Dock Inhoudsopgave Voor uw veiligheid 3 Over uw accessoire 4 Toetsen en onderdelen 5 Uw accessoire aansluiten op de monitor

Nadere informatie

Connection Manager Gebruikershandleiding

Connection Manager Gebruikershandleiding Connection Manager Gebruikershandleiding Uitgave 1.0 NL 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be WATCH ME Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies Watch me is een Bluetooth-horloge en MP3-speler met capacitief touchscreen, u kunt uw vinger gebruiken om een icoontje aan te raken en een submenu

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. X785 Crosstrainer -1-

Gebruiksaanwijzing. X785 Crosstrainer -1- Gebruiksaanwijzing Crosstrainer -1- Computerknoppen START/STOP Met de START/STOP knop kunt u een programma starten. U kunt alle trainingsgegevens van het scherm aflezen. Wanneer een programma actief is,

Nadere informatie

Nokia carkit CK-100 9210123/1

Nokia carkit CK-100 9210123/1 Nokia carkit CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Navi en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloos opladende autohouder CR-200/CR-201 van Nokia

Gebruikershandleiding Draadloos opladende autohouder CR-200/CR-201 van Nokia Gebruikershandleiding Draadloos opladende autohouder CR-200/CR-201 van Nokia Uitgave 1.3 NL Over uw draadloos opladende autohouder Met de draadloos opladende autohouder CR-200/CR-201 van Nokia hebt u altijd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze laadplaat DT-903

Gebruikershandleiding Draadloze laadplaat DT-903 Gebruikershandleiding Draadloze laadplaat DT-903 Uitgave 1.0 NL Gebruikershandleiding Draadloze laadplaat DT-903 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Over uw accessoire 4 Toetsen en onderdelen 5 Uw telefoon opladen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Nokia Speakerphone HF-210

Nokia Speakerphone HF-210 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 Uitgave 1. 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart hierbij dat dit HF-210 product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Handleiding jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke

Nadere informatie

Garmin Swim Snelstartgids

Garmin Swim Snelstartgids Garmin Swim Snelstartgids September 2012 190-01453-55_0B Gedrukt in Taiwan Inleiding WAARSCHUWING Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt. Lees de gids Belangrijke

Nadere informatie

Aan de slag. 1. Basisinstellingen instellen

Aan de slag. 1. Basisinstellingen instellen NL QUICK GUIDE Aan de slag 1. Basisinstellingen instellen 1. Druk op een knop om het apparaat te activeren. In het display verschijnen instructies over het instellen van de basisinstellingen, waaronder

Nadere informatie

Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah

Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah Handleiding 31892 SPECIFICATIES Capaciteit: 10.400 mah Batterij: lithium-ion Ingang: 5 V DC/1,3 A (1,5 A Max) Uitgang 1: 5 V DC 1 A Uitgang 2: 5 V DC 1 A Uitgang

Nadere informatie

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren

SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren SmartLife Veilig Gebruikershandleiding programma s beheren Wat is KPN SmartLife? KPN SmartLife is er op gericht je leven makkelijker te maken met diensten voor in- en om het huis die je bedient met je

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts nl SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts Gebruikershandleiding 1 Inleiding tot de Suunto Comfort Belt................................................. 3 2 Aan de slag met de Suunto Comfort Belt.............................................

Nadere informatie

Forerunner. 10 Gebruikershandleiding. Juli 2013 190-01472-35_0C Gedrukt in Taiwan

Forerunner. 10 Gebruikershandleiding. Juli 2013 190-01472-35_0C Gedrukt in Taiwan Forerunner 10 Gebruikershandleiding Juli 2013 190-01472-35_0C Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LDT-8860 HRC -1-

Gebruiksaanwijzing LDT-8860 HRC -1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de aansluiting aan

Nadere informatie

Garmin Swim Snelstartgids

Garmin Swim Snelstartgids Garmin Swim Snelstartgids November 2013 190-01453-55_0D Gedrukt in Taiwan Inleiding WAARSCHUWING Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma begint of wijzigt. Lees de gids Belangrijke veiligheids-

Nadere informatie

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-221

Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-221 Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-221 Uitgave 2.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Headset BH-221 kunt u handsfree bellen, onderweg genieten van uw favoriete muziek en naar de radio luisteren.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004 56-K61L-23004 Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoud van de verpakking... 1 Functies van het product... 2 De headset en de USB Bluetooth-adapter

Nadere informatie

Parameter Standaard instelling Bereik Geheugen 1 1 tot 8 Geslacht Man Man / Vrouw Lengte 165 cm 100cm - 250cm Leeftijd 25 10-100

Parameter Standaard instelling Bereik Geheugen 1 1 tot 8 Geslacht Man Man / Vrouw Lengte 165 cm 100cm - 250cm Leeftijd 25 10-100 Gebruiksaanwijzing Shape weegschaal Date Introductie Gefeliciteerd met de aanschaf van uw weegschaal die behalve het lichaamsvetpercentage ook uw lichaamsvochtpercentage en spiermassa meet. Om het vet-

Nadere informatie

Aan de slag Nokia N70-1

Aan de slag Nokia N70-1 Aan de slag Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten

Nadere informatie

Quha Zono. Gebruikershandleiding

Quha Zono. Gebruikershandleiding Quha Zono Gebruikershandleiding 2 Powerknop / Indicatorlampje USB poort Montagebevestiging Welkom bij Quha Zono muis. Deze gebruikershandleiding leidt u door de functies en mogelijkheden van uw apparaat.

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding Handleiding voor Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 is een Bluetooth-headset voor hoortoestellen met luisterspoel of voor gebruikers

Nadere informatie

Bluetooth wireless headset. User s manual

Bluetooth wireless headset. User s manual GB F Bluetooth wireless headset D I E GR RU HU HR User s manual DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Nadere informatie

Aan-/Uitschakelen Oproepen beantwoorden / beëindigen / doorschakelen / voice dialing (spraakherkenning) / redial (nummerherhaling)

Aan-/Uitschakelen Oproepen beantwoorden / beëindigen / doorschakelen / voice dialing (spraakherkenning) / redial (nummerherhaling) INHOUDSOPGAVE Startprocedure... 2 PAIRING (KOPPELING) VAN DE HEADSET... 3 TELEFONEREN EN OPROEPEN BEANTWOORDEN / BEËINDIGEN... 4 OPROEPEN DOORSCHAKELEN... 4 HET VOLUME AANPASSEN... 4 VERBINDEN MET EEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

QuickRestore cd gebruiken

QuickRestore cd gebruiken QuickRestore cd gebruiken BELANGRIJK: Als u deze cd gebruikt, verwijdert u alle informatie die op de computer is opgeslagen en formatteert u de vaste schijf opnieuw.! VOORZICHTIG: U wordt aangeraden QuickRestore

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Dank u voor de aankoop van ons product. We hebben veel aandacht besteed aan het maken van deze handleiding, lees deze a.u.b. voor gebruik aandachtig door. We proberen

Nadere informatie

Nokia Play 360 draadloze luidspreker MD-50W

Nokia Play 360 draadloze luidspreker MD-50W Nokia Play 360 draadloze luidspreker MD-50W Uitgave 1.1 2 Over uw luidspreker Met de Nokia Play 360 draadloze luidspreker kunt u naar muziek luisteren met uw compatibele apparaat, zoals een telefoon of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-121

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-121 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-121 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-121 Inhoudsopgave Over uw headset 3 Toetsen en onderdelen 4 Uw headset opladen

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Nano (set van drie, XAVT5601)

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Nano (set van drie, XAVT5601) Installatiehandleiding voor de Powerline 500 Nano (set van drie, XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven,

Nadere informatie

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Index Index... 2 Het eerste gebruik... 4 Voordat u begint... 4 Inhoud van de doos... 4 De taal veranderen... 4 De handsfree-set installeren... 5 Batterij... 5 De Parrot

Nadere informatie