Branche ouderenzorg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branche ouderenzorg."

Transcriptie

1 Branche ouderenzorg. Leerling: Klas: Stageadres: School: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 1

2 INHOUD Gegevens van de leerling, school en het leerbedrijf pag 3 Voorwoord pag 4 Doel van de stage pag 5 Alles over de stage pag 6-8 Voorbereidingsopdrachten pag 9 Stage opdrachten, verplicht pag 1-17 Praktijkopdrachten, keuzeopdrachten pag Evaluatie opdrachten Starr methode pag 29 Aanwezigheidsformulier pag 3 Zelfbeoordeling formulier pag Eindbeoordeling door de stagebegeleider pag Bijlage: Stageovereenkomst pag 35 Belofte van geheimhouding pag 36 Beoordelingsformulier pag 37 (iedere school beslist zelf of dit model gebruikt wordt of niet) kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 2

3 GEGEVENS VAN DE LEERLING, SCHOOL EN HET LEERBEDRIJF GEGEVENS VAN DE LEERLING Naam leerling :... Adres :... Postcode en plaats :... Geboortedatum :... Telefoonnummer :... adres :... GEGEVENS VAN DE SCHOOL Van der Meij College Gravin Jacobastraat 1, 1823 DS ALKMAAR Postbus 9376, 18 GJ ALKMAAR Telefoon: Naam docent/schoolbegeleider: J de Waal adres : Bereikbaar op : , niet op vrijdag GEGEVENS VAN HET LEERBEDRIJF Naam leerbedrijf :... Contactpersoon :... Functie :... Stagebegeleider :... Functie :... Adres :... Postcode en plaats :... Telefoonnummer :... adres :... Bereikbaar op :... kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 3

4 Voorwoord Hier is jouw stageboekje. Wij hopen dat jij en je stagebegeleider er goed mee overweg kunnen. Dit boekje is bedoeld als leidraad voor jou om de stage zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen dat je stage een succes wordt. Per slot van rekening moet jij met deze stage een stukje ervaring opdoen die je later goed kunt gebruiken. In dit boekje vind je algemene informatie over het stagelopen en hoe jij je het beste kunt presenteren bij het bedrijf/instelling waar je gaat stagelopen. Het is ook van belang dat je alle gegevens over het bedrijf/instelling goed invult. Dit is voor jou en de docent die je stage gaat begeleiden erg makkelijk. Het is erg belangrijk dat het stageverslag er goed uitziet. Per dag moet je een dagverslag maken van de activiteiten die je gedaan hebt. Daarnaast heb je nog een aantal actieve verplichte opdrachten. Als laatste opmerking; het gaat om jou en de ervaring die je met deze stage kunt opdoen. Gebruik de stage dus zo goed mogelijk. Probeer zoveel mogelijk op te steken en dingen van anderen te leren. Sta dus open voor op- en aanmerkingen. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 4

5 Het doel van de stage Stage is een vorm van buitenschools leren met als doel de praktijk van alle dag in een bedrijf/instelling te ervaren Aandachtspunten hierbij zijn o.a.: * het onder begeleiding uitvoeren van eenvoudige handelingen en technieken; * het ervaren van stage onder tijdsdruk; * het leren omgaan met cliënten, klanten en collega s; * het ontwikkelen van een juiste beroepshouding; * het inzicht krijgen in een bedrijfsorganisatie en planning. In de stageperiode ga je opdrachten uitvoeren op je stageplaats. Je stagebegeleider weet dat je een leerling bent en hij of zij wil je helpen om te leren. Je zult vooral heel goed moeten kijken hoe alles in je stageplaats gebeurt. Hoe voert je begeleider een opdracht uit? kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 5

6 Alles over de stage De stageplaats. Minimaal een week van te voren heb je een gesprek op je stageadres met de stagebegeleider. In dit gesprek maak je kennis en er worden afspraken gemaakt. Tijdens je stageperiode heb je twee begeleiders: de stagebegeleider (de persoon die jou helpt in je leerbedrijf en die jou vertelt wat je gaat doen) de stagedocent (dat is de begeleider van school) Wat doet de stagebegeleider? De stagebegeleider: stelt jou voor aan de medestagiaires; leert jou het leerbedrijf kennen; maakt de huisregels van het bedrijf/instelling bekend; is op de hoogte van wat je wilt leren; maakt samen met jou een planning van je stageprogramma; de stagebegeleider maakt, samen met jou, een keuze uit de keuze stageopdrachten achter in dit boekje. beoordeelt of je de opdrachten goed hebt uitgevoerd; tekent het aanwezigheidsformulier en de stageopdrachten af; beantwoordt je vragen; vult het beoordelingsformulier in. Het kan zijn dat je tijdens je stage (mede) begeleid wordt door een stagiaire van het Horizon College. De stagiaire voert vanuit haar MBO-opleiding, niveau 4 deze opdracht uit. Wat doet de stagedocent? Vanuit de school wordt de leerling bezocht door een stagedocent. De stagedocent bespreekt de voortgang van de stage met de leerling en stagebegeleider. Als er problemen zijn met je stageplaats, schakel je de stagedocent in. Afspraken en regels Stagiaires zijn gast Als leerling ben je gast in het leerbedrijf. Gedraag je dus ook als gast. Dus: - wees beleefd en wees zeker niet brutaal; - pas je aan de regels van het bedrijf/ instelling aan. Er wordt niet verwacht dat je de hele dag stil en bescheiden in een hoekje zit. Een stageplaats verwacht juist dat een leerling vragen stelt, nieuwsgierig is en uitleg vraagt (initiatief tonen). Ziek zijn of worden Het kan voorkomen dat je tijdens je stageperiode ziek bent of wordt. Bel dan zo vroeg mogelijk de stageplaats en de school, om je af te melden. Verzekering De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mocht je te maken krijgen met schade, dan kan je stagebegeleider dit het beste aan de school doorgeven. Mocht je schade veroorzaken, meld dit dan zo snel mogelijk aan je stagebegeleider. Vrij tijdens de stageperiode In principe krijg je tijdens je stageperiode geen vrij. Je kunt niet zomaar een middag vrij nemen. Moet je om welke reden dan ook vrij hebben, dan moet je tijdig toestemming vragen aan de school en aan je stagebegeleider. Dit geldt ook voor een bezoek aan de dokter of tandarts. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 6

7 Problemen tijdens de stageperiode Er kunnen zich tijdens je stageperiode problemen voordoen. Probeer deze eerst samen met je stagebegeleider op te lossen. Lukt dit niet, neem dan contact op met de stagedocent,. Houdingsafspraken - Zorg dat je altijd op tijd bent. Dat wil zeggen vóór de aanvang van de stagetijd. - Zorg dat je er verzorgd uitziet. Pas je aan de regels van het leerbedrijf aan. - Ga zorgvuldig met materialen van anderen om. - Blijf altijd beleefd, correct en vriendelijk. Ook als je het ergens niet mee eens bent. - Spreek altijd met twee woorden. Zeg dus niet alleen ja of nee. - Kijk mensen met wie je praat aan. - Sta niet met je handen in je zakken. - Gebruik geen kauwgom. - Probeer goed Nederlands te spreken en zo min mogelijk dialect. - Je mag geen gebruik maken van je mobiele telefoon. - Probeer verzuim zo veel mogelijk te voorkomen. En misschien wel het moeilijkste: probeer initiatief te tonen. Dat betekent dat je iets onderneemt, ideeën naar voren brengt. Als je niets te doen hebt, vraag je of je iets kunt doen. En doe ook eens iets uit jezelf. Geheimhoudingsplicht Tijdens je stage zie en hoor je zaken over een cliënt of een medewerker. Het is niet de bedoeling dat je daarover praat met anderen buiten je stageplaats. Dit noemen we geheimhoudingsplicht. Je gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. Je vult de belofte van geheimhouding op blz. 38 van je stageboek in. Stageovereenkomst Voordat je aan de stageperiode begint, wordt er een stage-overeenkomst getekend. De stageplaats biedt je de mogelijkheid om schoolopdrachten uit te voeren. De school zorgt ervoor dat je verzekerd bent gedurende de stageperiode. Je vult de stage-overeenkomst op blz. 37 van je stageboek in. Aanwezigheidsformulier Op blz. 32 in dit stageboek vind je een aanwezigheidsformulier. Elke keer als je op je werk komt, moet je dit laten invullen door je stagebegeleider. Op dit formulier staat de datum waarop je komt werken. Ook je werktijden staan erop. In de rechterkolom zet je stagebegeleider zijn/haar handtekening. Zelfbeoordeling formulier Het zelfbeoordeling formulier vul je in voordat je het eindgesprek voert. Je gebruikt dit formulier tijdens dit gesprek als hulpmiddel. De eindbeoordeling De eindbeoordeling vult je stagebegeleider in. Dit formulier wordt met jou besproken tijdens het eindgesprek en wordt meegenomen in je eindcijfer voor de stage. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 7

8 Algemene richtlijnen stageopdrachten Verzamel de opdrachten in een apart schrift of map/ringband, zodat er een verslag ontstaat. Maak een inhoudsopgave. Werk het verslag het liefst op de computer uit. Indien je een opdracht niet kunt uitvoeren, moet je opschrijven waarom dit niet kon. Beantwoord de opdrachten zo uitgebreid mogelijk. Geef aan het eind van je verslag je mening over hoe je de stage hebt ervaren. Het verslag dient duidelijk, netjes en verzorgd te zijn. Eigen inbreng is zeer belangrijk. Neem de opdrachten van tevoren door met je stagebegeleider. Het verslag moet op de afgesproken datum zijn ingeleverd bij de stagedocent. De stageopdrachten Maak de opdrachten uit het stageboek. Werk iedere dag aan je stageboek; thuis of op je stageplaats. Neem iedere dag je stageboek mee en bespreek zo nodig de opdrachten met je stagebegeleider. Richtlijnen voor het maken van je stageverslag Tips voor het schrijven van je verslagen:: Maak je zinnen niet te lang; Zoek moeilijke woorden op in het woordenboek (leg vaktaal uit!!); Laat je verslag door iemand lezen; Gebruik de spellingscontrole als je je verslag op de computer maakt. Zorg dat je verslag er verzorgd uitziet en zoveel mogelijk geïllustreerd wordt met folders, foto s e.d. Beoordeling stageverslag Het stageverslag zal worden beoordeeld door de vakdocent Zorg en Welzijn. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het beoordelingsmodel in de bijlage. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 8

9 Voorbereidingsopdrachten 1. Schrijf een sollicitatiebrief. Stuur deze op aan het leerbedrijf en maak een print voor in je stagemap. 2. Bezoek de website van het leerbedrijf en maak hiervan een kort verslag, Print dit uit en stop het in je stagemap. Deze opdrachten zijn, 2 weken voordat de stage begint, uitgevoerd. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 9

10 Stageopdrachten die verplicht zijn. 1. Dagverslagen 1. Maak van alle dagen tijdens de stageperiode een dag verslag waarin o.a. vermeld wordt: wat je die dag gedaan hebt; welke nieuwe dingen je geleerd hebt; hoe je deze dag ervaren hebt; met wie je deze dag hebt gewerkt; met welke mensen je deze dag contact hebt gehad. Maak per dag zelf een nieuwe bladzijde aan op de computer. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 1

11 2. Het leerbedrijf leren kennen Je gaat uitzoeken welke werkzaamheden er in je leerbedrijf worden uitgevoerd. Om daar achter te komen ga je de website, het intranet of folders van jouw leerbedrijf bekijken. Voorbereiding en uitvoering - Overleg met je begeleider bij wie je de informatie kunt vinden. - Maak een lijstje met dingen die je wilt weten. Voorbeelden van vragen zijn: Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd? Wie is of zijn de doelgroep(en)? Hoeveel mensen werken hier? Welke opleiding heb je nodig om hier te kunnen werken? - Zoek de vragen op in de informatiefolders. - Maak hiervan een verslag van maximaal 1 A-4tje. - Zoek er ook een toepasselijk plaatje bij. - Laat je begeleider het verslag lezen om te zien of het klopt en compleet is. - Doe het verslag daarna in je stagemap. Evaluatie Schrijf in je verslag wat er goed ging en wat je een volgende keer anders zou doen en waarom. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 11

12 3. Werkdag van collega meemaken Al je collega s hebben taken. De werkzaamheden en de werktijden kunnen onderling verschillen. Dat heeft te maken met de verschillende functies die je collega s hebben. Voorbereiding en uitvoering - Overleg met je begeleider wanneer je een hele dag mee kunt lopen. - Maak een schema waarin je de werkzaamheden van je collega per uur kunt invullen. - Neem beide schema s, pen en papier op de afgesproken dag en tijd mee. - Loop de dag met je stagebegeleider mee en schrijf de werkzaamheden en de tijden in het overzicht. - Bedank de collega na afloop. - Werk het schema uit op de computer en stop het in je stagemap. - Noteer daarna 1. wat ging goed? 2. wat ging minder goed of fout? 3. hoe zou je het een volgende keer anders aanpakken? - Voorbeeldschema: Werkdag begeleider Welk werk/actie Hoe lang doet de begeleider daar over Hoe vaak komt dit per dag voor kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 12

13 4. Neem een interview af bij een collega Je loopt één dag mee met je stagebegeleider en neemt een interview bij een collega af. Voorbereiding en uitvoering - Overleg met je begeleider wie je gaat interviewen, wanneer je dit gaat doen en hoelang je nodig hebt voor het interview. - Maak een schema waarin je de interviewvragen verwerkt. - Neem het schema, pen en papier op de afgesproken dag en tijd mee. - Bedank de collega na afloop. - Werk het schema uit op de computer en stop het in je stagemap. - Noteer daarna 1. wat ging goed? 2. wat ging minder goed of fout? 3. hoe zou je het een volgende keer anders aanpakken? interview met een begeleider Waar werkt u? Waarom is dit werk belangrijk? Wat vindt u leuk aan dit werk? Welke opleiding hebt u gedaan? Minimaal 3 eigen vragen. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 13

14 5 POP en PAP Formulier Vul het POP en PAP formulier wat hieronder staat in. POP FORMULIER Als je naar het MBO gaat stage je met een POP formulier. Het persoonlijk ontwikkelingsplan bestaat uit twee delen. Dit zijn een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) en een PAP (persoonlijk actieplan). Als voorbereiding hierop ga je ook een POP formulier invullen. Persoonlijke gegevens Naam leerling Klas/groep Afdeling Datum Docent school Stagebegeleider POP formulier Leerdoel: (wat kan je nu nog niet, maar wil je wel leren) Motivatie! (Waarom heb je voor dit leerdoel gekozen ) kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 14

15 PAP formulier Hoe pak je dit aan? Welke activiteiten onderneem je? Wat ga je doen om het doel te bereiken? Wie/wat kan jou hierbij helpen? Reflectie volgens STARR methode! Wanneer je denkt dat je, je leerdoel beheerst schrijf je een reflectieverslag deze laat je lezen aan je begeleider deze beoordeelt of het naar waarheid is geschreven. Je stopt het reflectieverslag in je stagemap. Het reflectieverslag wordt daarna beoordeeld door je docent op school kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 15

16 Aftekenlijst POP en PAP formulier Akkoord POP/PAP voor uitvoering Akkoord Stagiair voor uitvoering Akkoord POP/PAP bij afgerond Datum Handtekening Naam Docent Stagiair stagebegeleider stagebegeleider Stagiair Docent kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 16

17 6. Observeren De klant is koning is een bekende uitdrukking. De cliënten (kinderen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking) in jouw leerbedrijf moeten ook zo goed mogelijk, zo vriendelijk mogelijk behandeld worden. Om dat te kunnen zal je moeten weten hoe een cliënt zich gedraagt en waarom zodat je je kunt inleven in de cliënt/het kind. Je gaat één cliënt/kind observeren en let daarbij op verbaal en non-verbaal gedrag. Verbaal is wat de cliënt zegt. Non-verbaal is wat de cliënt met zijn ogen, lichaam en gebaren duidelijk maakt. Voorbereiding en uitvoering - Spreek met je begeleider af welke cliënt je gaat observeren. - Observeer de cliënt/kind en noteer wat je ziet. - Maak na afloop een kort verslag van de situatie waarin je de cliënt geobserveerd hebt. 1. Wat ging goed? 2.Wat ging minder goed of fout? 3. Hoe zou je het een volgende keer anders aanpakken? kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 17

18 Voorwoord Praktijkopdrachten (keuzestageopdrachten) Op de volgende bladzijden staan de praktijkopdrachten voor de verdiepende stage. In totaal zijn het zes opdrachten die uitgevoerd kunnen worden tijdens deze stage. Je begeleider gaat eerst samen met jou de opdracht uitvoeren en geeft uitleg en instructie. Daarna voer je de opdracht zelfstandig uit. Van deze opdrachten moet je er minimaal 1 uitvoeren. Je kiest samen met je begeleider 1 of meerder opdrachten uit. Van elke opdracht maak je een verslag. Na de opdrachten staat hoe je de evaluatie met behulp van de STARR- methode moet maken. Succes met het uitvoeren van de opdrachten. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 18

19 1 Stageopdracht een zorgvrager helpen bij het plaatsnemen in de rolstoel; duwen van de rolstoel Beschrijving opdracht: De leerling gaat met een zorgvrager in de rolstoel naar buiten. De zorgvrager kan lopen, alleen niet zo lang. Voor dit uitstapje is dus een rolstoel nodig. Voorbereiding : Maak een plan voor deze opdracht waarin je beschrijft: Waar staan de rolstoelen? Hoe ga je het rolstoelgebruik voorbereiden? Welke routes zijn er voor een wandeling naar buiten toe? Wanneer ga je dit doen? Met wie ga je de opdracht uitvoeren? Hoe ga je dat bespreken met de zorgvrager? Waar moet je bij deze zorgvrager allemaal op letten? Bespreek je plan met je werkbegeleider. Uitvoering: Haal een rolstoel op uit de opslagruimte Controleer of alles in orde is met de rolstoel Ga met een mondige zorgvager met behulp van deze rolstoel een rondje wandelen. Afronding: Breng de zorgvrager naar de recreatieruimte terug. Breng de gebruikte rolstoel weer terug naar de opslagruimte. Evalueren: Bespreek de opdracht na met je werkbegeleider aan de hand van de reflectievragen. Je krijgt 3 minuten voor deze opdracht.. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 19

20 Beoordeling stageopdracht een zorgvrager helpen bij het plaatsnemen in de rolstoel en het voortduwen van een rolstoel Beoordelingscriteria: De leerling heeft/is: voldoe nde onvold oende Niet gezien (samenwerken en overleggen) van te voren een afspraak gemaakt met de zorgvrager van te voren een afspraak gemaakt over de te gebruiken rolstoel de opdracht goed doorgesproken met de werkbegeleider (aandacht en begrip tonen) de zorgvrager geholpen bij het aandoen van de jas aandacht getoond voor de zorgvrager tijdens de rit met de zorgvrager overlegd over de route de zorgvrager vooraf gewaarschuwd voor eventuele obstakels ( stoep af, heuvel op ) (materialen en middelen inzetten) voorzichtig gewerkt met de gebruikte rolstoel de zorgvrager op de juiste wijze geholpen bij het plaatsnemen in de rolstoel de rolstoel naast de zorgvrager geplaatst, op de rem gezet en voetsteunen omhoog gedaan. de voetsteunen in de juiste stand gezet, zodat de zorgvager de voeten erop kan plaatsen (instructies en procedures opvolgen) de rolstoel op de rem gezet als hij/zij de rolstoel los moest laten. de rolstoel schoon achtergelaten in de opslagruimte. Reflectievragen: Goed uitgevoerde taak omdat. Niet helemaal goed uitgevoerde taak omdat.. Wat zou je anders doen en hoe zou je dat anders doen. Ruimte voor opmerkingen/aandachtspunten: Alle criteria moeten voldaan zijn, tenzij maximaal 3 n.v.t. Naam beoordelaar: Naam leerling: Handtekening beoordelaar: Datum beoordeling: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 2

21 2 Maaltijd verzorgen in het verpleeg- of verzorgingshuis Beschrijving opdracht: Je helpt met het tafeldekken en uitdelen van de warme maaltijd in het verpleeg - of verzorgingshuis. Voorbereiding: Maak een plan voor deze opdracht waarin je beschrijft: Wat ga je precies doen? Welk materialen heb je hierbij nodig? Waar ga je dit doen? Wanneer ga je dit doen? Met wie ga je dit doen? Bespreek je plan met je begeleider. Uitvoering : Dek de tafels en verzorg samen met je begeleider de maaltijd of breng de warme maaltijd rond volgens je hierboven besproken planning. Evalueren: Bespreek de opdracht na met je begeleider aan de hand van de reflectievragen Je hebt 6 minuten voor deze opdracht kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 21

22 Beoordeling maaltijd verzorgen in het verpleeg- of verzorgingshuis Beoordelingscriteria voldoen de De leerling heeft/is : Onvol doende n.v.t. (instructies en procedures opvolgen) veilig gewerkt hygiënisch gewerkt de tafel netjes gedekt op de wijze zoals in de instelling gebruikelijk is alles afgeruimd zoals in de instelling gebruikelijk is ( juiste materialen en middelen inzetten) het servies en bestek voor het tafeldekken afgestemd op de soort maaltijd voorzichtig omgegaan met de materialen (op de behoeften en verwachtingen van de klant richten) nagegaan wat de wensen van de cliënt zijn en daar rekening mee gehouden heeft uit zichzelf hulp aangeboden nagevraagd of de cliënt voldoende gegeten heeft met de werkbegeleider besproken of er cliënten zijn die bepaald voedsel niet ogen hebben (Plannen en organiseren) alle stappen beschreven in de planning goed van te voren nagedacht en gepland wat er moest gebeuren van te voren bedacht of hij/zij hulp nodig heeft en daar dan ook om gevraagd gewerkt volgens de planning op tijd klaar met de voorbereidingen Reflectievragen: Goed uitgevoerde taak omdat.. Niet helemaal goed utgevoerde taak, omdat. Wat zou je anders doen en hoe zou je dat anders doen Ruimte voor opmerkingen/aandachtspunten: Alle criteria zijn voldaan, tenzij 3 n.v.t. Naam beoordelaar: Naam leerling: Datum beoordeling: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 22

23 3 Fruit klaarmaken in het verpleeg- of verzorgingshuis en het aanbieden aan de cliënt. Beschrijving opdracht: Je maakt samen met je werkbegeleider fruit klaar voor de cliënten in het verpleeg- of verzorgingshuis. Voorbereiding: Maak een plan voor deze opdracht waarin je beschrijft: Wat ga je precies doen? Welk materialen heb je hierbij nodig? Waar ga je dit doen? Wanneer ga je dit doen? Met wie ga je dit doen? Bespreek je plan met je begeleider Uitvoering : Schil het fruit en snijd het eventueel in stukjes, conform de wensen van de instelling. Je biedt het aan op een in de instelling gebruikelijke wijze. Afronding: Als je klaar bent met de opdracht, ruim je alles netjes op. Evalueren: Bespreek de opdracht na met je begeleider aan de hand van de reflectievragen Je hebt 3 minuten voor deze opdracht kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 23

24 Beoordeling fruit klaarmaken in het verpleeg- of verzorgingshuis Beoordelingscriteria voldaan De leerling heeft/is: niet voldaan n.v.t. (materialen en middelen inzetten) verschillende soorten fruit gebruikt het juiste materiaal van de instelling gebruikt het juiste mes gekozen om fruit schoon te maken (op de behoeften en verwachtingen van de klant richten) gevraagd welk fruit de cliënt wil eten gevraagd hoe de cliënt het fruit klaargemaakt wil hebben gevraagd of de cliënt voldoende fruit heeft gehad (instructies en procedures opvolgen) de instructies van de werkbegeleider opgevolgd tijdens het klaarmaken van het fruit gelet op de veiligheid tijdens het schillen van het fruit gelet op hygiëne voorzichtig omgegaan met het te schillen fruit (plannen en organiseren) gezorgd dat de cliënt een juiste portie fruit heeft gekregen de opdracht binnen de tijd afgerond Reflectievragen: Goed uitgevoerde taak omdat.. Niet helemaal goed utgevoerde taak, omdat. Wat zou je anders doen en hoe zou je dat anders doen Ruimte voor opmerkingen/aandachtspunten: Alle criteria zijn voldaan, tenzij 2 n.v.t. Naam beoordelaar: Handtekening beoordelaar: Naam leerling: Datum beoordeling: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 24

25 4 Stageopdracht bedden opmaken Beschrijving opdracht: Je gaat gaat bedden verschonen en opmaken. Voorbereiding : Maak een plan voor deze opdracht waarin je beschrijft: Wat ga je precies doen? Waar ga je dit doen? Wanneer ga je dit doen? Met wie ga je de opdracht uitvoeren? Welke materialen heb je nodig? Waar moet je rekening mee houden? Bespreek je plan met je werkbegeleider Uitvoering : Bereid de opdracht voor zoals je hierboven hebt beschreven. Voer de opdracht uit. Afronding: Als je klaar bent met de opdracht, ruim je alles netjes op. Evaluatie: Bespreek de opdracht na met je werkbegeleider aan de hand van de reflectievragen. Je krijgt 6 minuten voor deze opdracht kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 25

26 Beoordeling stageopdracht bedden opmaken Beoordelingscriteria De leerling heeft/is: voldaan Niet voldaan n.v.t (materialen en middelen inzetten) voor de opdracht de meeste geschikte materialen en maatregelen gebruikt deze materialen op de juiste manier gebruikt uit kunnen leggen welk beddengoed opnieuw gebruikt kan worden (op de behoeften en verwachtingen van de klant richten) Rekening gehouden met de wensen van de cliënt (instructies en procedures opvolgen) steeds op de juiste momenten de handen gewassen instructies opgevolgd zich aan de afspraken gehouden de bedden netjes opgemaakt, zonder rimpels en plooien is op een goede manier met het vuile beddengoed omgegaan ( niet op de grond gegooid, niet mee gewapperd) ( plannen en organiseren) de benodigde materialen van te voren klaargezet de werkzaamheden in de juiste volgorde uitgevoerd Reflectievragen Goed uitgevoerde taak omdat. Niet helemaal goed uitgevoerde taak omdat.. Wat zou je anders doen en hoe je zou je dan anders doen.. Ruimte voor opmerkingen/aandachtspunten: Alle criteria moeten voldaan zijn, tenzij maximaal 2 n.v.t. Naam beoordelaar: Naam leerling: Handtekening beoordelaar: Datum beoordeling: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 26

27 5 Stageopdracht (zorg voor) woonkamer of -ruimte gezellig maken Beschrijving opdracht: Je gaat een gemeenschappelijke ruimte zo aankleden, zodat deze er gezellig uitziet voor de cliënten en medewerkers. Je kan er ook voor kiezen om in overleg met je werkbegeleider een ruimte aan de hand van een thema gezellig te maken. Bijv.: herfst, sinterklaas, Kerst, Pasen, voetbal etc. Voorbereiding: Maak een plan voor deze opdracht waarin je beschrijft: Wat ga je precies doen? Waar ga je dit doen? Wanneer ga je dit doen? Met wie ga je de opdracht uitvoeren? Welke materialen heb je nodig? Waar moet je rekening mee houden? Bespreek je plan met je werkbegeleider Uitvoering: Bereid de opdracht voor zoals je hierboven hebt beschreven. Voer de opdracht uit. Afronding : Zorg ervoor dat alles weer netjes opgeruimd is naar tevredenheid van je werkbegeleider. Evaluatie: Bespreek de opdracht na met je werkbegeleider aan de hand van de reflectievragen. Je krijgt 12 minuten voor deze opdracht. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 27

28 Beoordeling stageopdracht (zorg voor) woonkamer of -ruimte gezellig maken Beoordelingscriteria/prestatie indicatoren De leerling heeft/is: voldaan Niet voldaan n.v.t ( plannen en organiseren) de werkzaamheden van te voren goed gepland de werkzaamheden in een logische volgorde uitgevoerd (materialen en middelen inzetten) voor de opdracht de meest geschikte materialen uitgekozen deze materialen op de juiste manier gebruikt voorzichtig omgegaan met de gebruikte materialen (samenwerken en overleggen) met de werkbegeleider de opdracht van te voren besproken in de uitvoering rekening gehouden met de mogelijkheden in de woonkamer/leefruimte en hierover afspraken gemaakt Overleg gehad met de werkbegeleider welk thema het meest geschikt is ( allen wanneer dit van toepassing is) (op de behoeften en verwachtingen van de klant richten) rekening gehouden met de wensen van de cliënten en medewerkers (instructies en procedures opvolgen) instructies opgevolgd zich aan de afspraken gehouden de ruimte opgeruimd en gezellig aangekleed ergonomisch ( werkhouding)gewerkt rekening gehouden met veiligheidsvoorschriften Reflectievragen Goed uitgevoerde taak omdat. Niet helemaal goed uitgevoerde taak omdat.. Wat zou je anders doen en hoe je zou je dan anders doen.. Ruimte voor opmerkingen/aandachtspunten: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 28

29 Evaluatie opdrachten middels de STARR methode. Schrijf nadat je de praktjkopdrachten in de praktijk hebt uitgevoerd een reflectie volgens de STARR De hieronder gestelde vragen kunnen een hulpmiddel zijn. Situatie Beschrijf hoe je met deze opdrachten aan het stage bent gegaan. Met wie heb je allemaal samengewerkt? Waar heb je de opdrachten uitgevoerd? Taak Actie Wat was je taak in de opdracht? Wat werd er van je verwacht? Welke opdrachten heb je uitgevoerd? Waar heb je allemaal rekening mee moeten houden bij de uitvoering van de opdrachten? Wat was precies jouw aandeel in de opdrachten? Wat dacht je, wat zei je, wat zag je? Resultaat Wat was het gevolg van de actie bij jou en bij anderen? Welke kennis en vaardigheden had je nodig voor deze opdrachten? Hoe was je houding tijdens de uitvoering van deze opdrachten (denk aan omgangsvormen )? Hoe verliep de samenwerking? Reflectie Hoe kijk je terug op de uitvoering van deze opdrachten (voorbereiding, uitvoering en afronding)? Wat lukte goed? Wat heb je hiervan geleerd? Waar ben je ontevreden over? Wat zou je een volgende keer anders doen en hoe? Wat wil je hiervoor leren? Laat je verslag controleren door je stagebegeleider en vraag om een handtekening. Zorg ervoor dat je eigen naam, die van je stagebegeleider en de datum duidelijk leesbaar op je verslag staan. kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 29

30 AANWEZIGHEIDSFORMULIER Naam leerling: Stagebegeleider: Stageperiode: Datum Stagetijden Handtekening stagebegeleider kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 3

31 ZELFBEOORDELINGSFORMULIER (reflectie) Vul dit formulier in aan het eind van de stageperiode, vóór het eindgesprek. Je kunt het ook tussentijds gebruiken voor een tussenbeoordeling. Kruis het hokje aan dat van toepassing is. Op de lijntjes kun je zelf een antwoord invullen. 1. Het stage dat me werd opgedragen deed ik: goed redelijk goed niet zo goed Bij het uitvoeren van de opdrachten: werkte ik redelijk zelfstandig had ik veel leiding/begeleiding nodig kon ik het opgedragen werkniet aan Het werk deed ik: met veel plezier met plezier met weinig plezier Het werk deed ik: vlug in normaal tempo langzaam Het werk deed ik: keurig netjes netjes slordig Ik vind dat ik: veel initiatief getoond heb soms wel initiatief getoond heb weinig initiatief getoond heb... (initiatief = zelf iets ondernemen, ideeën naar voren brengen) 7. Op mijn leerbedrijf was ik: altijd keurig op tijd soms te laat altijd te laat Tijdens de stageperiode verzuimde ik: nooit... keer 9. Ik zag er iedere dag: keurig netjes uit netjes uit soms wat slordig uit Tijdens de stageperiode was mijn samenwerking met collega's: goed redelijk goed kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 31

32 soms niet goed De praktijkopdrachten die ik moest uitvoeren vond ik: bruikbaar soms niet bruikbaar niet bruikbaar De begeleiding vond ik: goed soms niet voldoende onvoldoende Ik was erg goed in: Ik moet nog meer oefenen in de volgende vaardigheden: Ik vind de doelgroep waar ik nu stage liep: heel erg leuk leuk niet leuk, omdat... kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 32

33 Beoordeling stagebegeleider Ook je stagebegeleider in het leerbedrijf vult een beoordeling in. De waardering voor de onderdelen wordt met een kruisje weergegeven. Goed Voldoende Matig Onvoldoende : G : V : M : O Het werken tijdens de praktijk O M V G De leerling is bereid zich in te zetten voor het werk. De leerling werkt met plezier aan het opgedragen werk. De leerling is voldoende nauwkeurig in het werk. De leerling voert het werk in een gewenst tempo uit. De leerling maakt het werk af. De leerling ziet zelf ook welk werk er gedaan moet worden. De leerling kan samenwerken. De leerling werkt hygiënisch. Het leren tijdens de praktijk O M V G De leerling begrijpt instructies en handelt ernaar. De leerling stelt vragen als iets onduidelijk is. De leerling verdraagt kritiek. Kritiek leidt tot de gewenste verandering bij de leerling. De leerling toont zich verantwoordelijk voor het werk. De leerling kan zichzelf 'tips' geven. De persoon van de leerling tijdens de praktijk O M V G De leerling is op tijd aanwezig. De leerling ziet er verzorgd uit en draagt gepaste kleding. De leerling voert eenvoudige opdrachten zelfstandig uit. De leerling is bereid te luisteren. De leerling stelt vragen. De leerling toont enig initiatief. De leerling kan met cliënten omgaan. De leerling is vriendelijk tegen collega s. De leerling drukt zich in redelijk beschaafd Nederlands uit. De leerling heeft voldoende sociale vaardigheden. De leerling is bereid te leren. Opmerkingen beoordeling: Besproken op:... Handtekening stagebegeleider: Handtekening leerling: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 33

34 DE EINDBEOORDELING Naam leerling:... Leerbedrijf:... Stageperiode:... Naam stagebegeleider:... Naam schoolbegeleider:... De leerling heeft de verdiepende stage met een beoordeling afgesloten Ruimte voor een persoonlijke noot; kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 34

35 Bijlage Alle drie betrokkenen dienen deze overeenkomst te tekenen. Stageovereenkomst Het hierna te noemen bedrijf of instelling komt op vrijwillige basis overeen met het (Naam school VMBO) dat: Naam leerling:... Adres:... Postcode:... Plaats:... Telefoon:... Klas:... Richting:... wordt aangesteld in de functie van STAGIAIR, zonder geldelijke vergoeding, bij: Bedrijfsnaam:... Stagebegeleider:... Adres:... Postcode:... Plaats:... Telefoon:... In het stage boekje worden de verrichte werkzaamheden iedere dag genoteerd en ondertekend. Deze worden samen met de stage beoordeling en het eindverslag meegerekend voor het eindcijfer. Plaats:. Datum:. Stagebegeleider: Stagedocent:... Leerling: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 35

36 Bijlage Belofte van geheimhouding Naam Leerling Voornaam Geboortedatum Verklaart hierbij de belofte van geheimhouding te kennen en toe te passen. De belofte van geheimhouding: Ik beloof dat ik geheim zal houden al het geen mij in de uitoefening van mijn beroep als geheim is toevertrouwd of wat daarbij als geheim ter mijner kennis is gekomen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. Datum Handtekening leerling kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 36

37 Bijlage Beoordeling stagemap Aantal punten Voorbereidingsopdrachten 2 Behaalde punten Stage opdrachten 1 t/m 3 3 Praktijkopdracht 15 Dag verslagen 15 Zelfbeoordeling 1 Verzorging 1 Totaal 1 Opmerkingen docent Eindcijfer stagemap (inclusief beoordelingsgesprek) Naam beoordelaar: Paraaf: Datum: Plaats: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, ouderenzorg Pagina 37

Branche verstandelijk gehandicapten zorg

Branche verstandelijk gehandicapten zorg Branche verstandelijk gehandicapten zorg Leerling: Klas: Stageadres: School: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, verst. Geh. zorg Pagina 1 INHOUD Gegevens van de leerling, school en het leerbedrijf

Nadere informatie

Branche kinderopvang

Branche kinderopvang Branche kinderopvang Leerling: Klas: Stageadres: School: kt-215 deelnemersversie Verdiepende stage, kinderopvang Pagina 1 INHOUD Gegevens van de leerling, school en het leerbedrijf pag 3 Voorwoord pag

Nadere informatie

Branche Basisonderwijs

Branche Basisonderwijs Branche Basisonderwijs Leerling: Klas: Stageadres: School: 21221 S factor deelnemersversie Verdiepende stage Onderwijsassistent Pagina 1 INHOUD Gegevens van de leerling, school en het leerbedrijf pag 3

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1...

INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 2015-2016 Naam: Klas:.... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 GEGEVENS VAN DE LEERLING... 3 DOEL VAN DE STAGE... 4 INSTRUCTIE... 5 AFSPRAKEN... 6 AANWEZIGHEIDSFORMULIER WEEK 1... 8 AANWEZIGHEIDSFORMULIER

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief)

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief) 3 e klas Handel en Administratie stageboekje (administratief) Naam: Klas: stage klas 3 HA (administratief) herzien 2011 1 VOORWOORD Wanneer je net begonnen bent op een nieuwe werkplek zul je aan veel dingen

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

STAGE sector economiedetailhandel/bedrijven/instellingen. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC. Sector economie.

STAGE sector economiedetailhandel/bedrijven/instellingen. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC. Sector economie. Stageboekje detailhandel/bedrijven/instellingen 3 E KLAS HA/MC Sector economie Naam: Klas: DETAILHANDEL/BEDRIJVEN/INSTELLINGEN klas 3 MC/HA herzien 2010 1 Voorwoord Wanneer je net begonnen bent op een

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Stageboekje 4 e klas. Schooljaar 2015-2016

Stageboekje 4 e klas. Schooljaar 2015-2016 Stageboekje 4 e klas Schooljaar 2015-2016 Naam: Klas:.. Leerlijnen: Zelfstandig werken, controleren/reflecteren Plannen en organiseren Initiatief nemen Samenwerken en overleggen Dienstverlenend handelen

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stageverslag (boekje) consumptief

Stageverslag (boekje) consumptief Stageverslag (boekje) consumptief Inhoudsopgave 1 Waarom werkoriëntatie?... 2 Doelstelling... 2 Tijdsduur van de werkoriëntatie... 2 Verzekering... 2 Absentie... 2 Begeleiding... 2 2 Beoordeling... 3 Organisatie

Nadere informatie

S T A G E W E R K B O E K

S T A G E W E R K B O E K Oriëntatie op werk en beroep S T A G E W E R K B O E K Naam: Klas: Havo 4 Week 16-20 november 2015 INHOUD 1. De stage ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Klas 10 STAGE 2013/2014

Klas 10 STAGE 2013/2014 Klas 10 STAGE 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij : Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Stageprotocol. beroepsoriënterende stage. basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stageprotocol. beroepsoriënterende stage. basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stageprotocol beroepsoriënterende stage basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Plaatsing... 5 Contactprocedure stagebedrijf... 7 Stageboek... 8

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:...

Naam:. Woonplaats: Telefoon: Naam organisatie: Plaats: E-mail:. Functie:. Telefoonnummer:... ALGEMEEN DIT STAGEBOEK IS VAN Naam: Adres: Woonplaats: Telefoon: Klas:.. MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie: Adres: Plaats: Telefoon: E-mail:......... MIJN STAGEBEGELEIDER IS Naam:. Functie:. Telefoonnummer:...

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN Het stageboek Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen. Het stageboek is bedoeld als hulpmiddel bij het leren. Met behulp van stageopdrachten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage.

Inkijkexemplaar. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage. Je kunt een woordenlijst aanleggen. Je kunt een evaluatie invullen. Je weet wat formeel en informeel betekent. Je kunt een interview op je stageplaats

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2012-2013. Havo 4 en VWO 5 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2012-2013 Havo 4 en VWO 5 Naam: Klas: Stageplaats: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3 Organisatiebeschrijving 6 Dagverslagen

Nadere informatie

Inleiding 3. Tijdspad 4. Afspraken 5

Inleiding 3. Tijdspad 4. Afspraken 5 Inhoud Inleiding 3 Tijdspad 4 Afspraken 5 Onderwerp Sectorwerkstuk en stage. 6 Belang van het onderwerp en passende stage Hoe ga je zoeken? Contact leggen met een stageadres. Stage overeenkomst Inhoud

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-2040290 mail: post@svszeist.nl Klas 9 STAGE 2015/2016 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Winkelstageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE MAATSCHAPPELIJKE STAGE HET BETERE WERK! logboek havo-3 / vwo-3 2010-2011 Comenius College Lijstersingel 18 Naam : Klas : 1 motto: leren van jezelf, leren met elkaar en leren in de wereld 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode:

Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: INHOUD INHOUD... 1 RICHTLIJNEN... 2 BEOORDELING... 2 VOORWOORD... 3 Vertel wie je bent, welke opleiding je volgt en op welke school je zit.... 3 Waarom heb je dit bedrijf

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Kennismaken met je stagebedrijf

Welkom op de werkvloer Kennismaken met je stagebedrijf Welkom op de werkvloer Kennismaken met je stagebedrijf Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer Kennismaken

Nadere informatie

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren)

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO LEERLIJNEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID CED-Groep 2012 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ Arbeid 1.1. Verkennen

Nadere informatie

Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen.

Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen. Het stageboek Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen. Het stageboek is bedoeld als hulpmiddel bij het leren. Met behulp van stageopdrachten

Nadere informatie

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN Kinderopvang Het stageboek Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen. Het stageboek is bedoeld als hulpmiddel

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

Werk Oriëntatie Project 2014-2015 E R VMBO T3 K B O E K

Werk Oriëntatie Project 2014-2015 E R VMBO T3 K B O E K Werk Oriëntatie Project 2014-2015 E R VMBO T3 K B O E K Naam: Klas: 19 t/m 23 januari 2015 INLEIDING Werk Oriëntatie Project Het Werk Oriëntatie Project is een voorbereiding op jullie studie- en beroepskeuze

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Eén dag werken in het magazijn!

Eén dag werken in het magazijn! Eén dag werken in het magazijn! Naam leerling: Klas: Datum: - - Naam bedrijf: Naam stagebegeleider: Je gaat binnenkort een dag werken in een magazijn. Het is de bedoeling dat je een dag lang nader kennis

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stagewerkboek AKA 2013-2014

Inhoudsopgave. Stagewerkboek AKA 2013-2014 Stagewerkboek AKA 2013-2014 Inhoudsopgave De onderdelen... 3 Handleiding voor het stageadres... 5 Oriëntatieopdrachten... 10 CAO en ARBO opdrachten... 18 Differentiatie opdrachten... 24 Beroepshoudingopdrachten...

Nadere informatie

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Jezelf presenteren De medewerker moet zichzelf goed presenteren. Bijvoorbeeld door er schoon en verzorgd uit te zien. Zo laat hij/zij een goede indruk

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje. 4 VMBO TL en GL. Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 4 VMBO TL en GL Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 7 december t/m 11 december 2015 Inhoud Tijdpad/stappenplan

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Dag met de chauffeur mee!

Dag met de chauffeur mee! Dag met de chauffeur mee! Naam leerling: Klas: Datum: - - Naam bedrijf: Naam chauffeur: Je gaat binnenkort een dag met een chauffeur mee. Het is de bedoeling dat je een dag lang nader kennis maakt, en

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk.

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk. Praktijkwerkboek AKA Archief 1 Inhoud In het onderdeel Archief ga je kennismaken met het archief van het bedrijf en zelf documenten archiveren. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven.

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Leerjaar 5: Stageboek Assistent Schilderen voor leerroute A

Leerjaar 5: Stageboek Assistent Schilderen voor leerroute A Leerjaar 5: Stageboek Assistent Schilderen voor leerroute A Thema 7: Klussen in en om het huis Stageboek van: Bij stagebedrijf: Stageperiode: Stagebeoordeling door: In dit stageboek

Nadere informatie

Een zorgvrager hulp bieden bij het omgaan met een rolstoel

Een zorgvrager hulp bieden bij het omgaan met een rolstoel OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager hulp bieden bij het omgaan met een rolstoel Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding CBL STAGEWERKBOEK Eerste verkoper handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Eerste verkoper) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv Alle

Nadere informatie

Dienstverlening & commercie stage

Dienstverlening & commercie stage Dienstverlening & commercie stage INHOUDSOPGAVE 1. DOEN 1.1 TWEE BEGELEIDERS 1 1.2 DE VOORBEREIDING 1 1.3 DE START 1 1.4 DE VERDIEPING 1 1.5 DE AFRONDING 1 2. SPELREGELS EN AFSPRAKEN 2.1 DE STAGEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie