gericht op lezen, taal en rekenen/ wiskunde. Het geeft mijns inziens altijd een wat beperkte blik op de werkelijkheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gericht op lezen, taal en rekenen/ wiskunde. Het geeft mijns inziens altijd een wat beperkte blik op de werkelijkheid."

Transcriptie

1 Het Onderwijsvelt OPSO en SPOOR samen voor het beste onderwijs Jaargang 1 Nummer 3 november 2012 Waar ben ik trots op OBS De Blauwe Morgenster in Middenbeemster Ik noem niet het gebouw, ofschoon ik daar natuurlijk wel trots op ben! Dat is de eerste zin van het antwoord op mijn vraag: waar ben je trots op, aan Hans Lonnee, directeur van De Blauwe Morgenster in Middenbeemster. We zitten aan de thee in zijn kamer na een rondleiding door de school. Ik ben ongelooflijk trots op twee dingen, aldus Hans, Trots op mijn team en trots op de kinderen. De school, en daarmee het team, heeft de afgelopen 2 jaar in het teken gestaan van het herijken van de visie. Een van de resultaten is dat gestart is met het onderzoeken in hoeverre het Daltononderwijs vorm kan krijgen op De Blauwe Morgenster. Dat betekent best wat voor een team. Echter, de flexibiliteit en harmonie binnen het team zorgen voor een positieve en enthousiaste sfeer. Deze sfeer wordt overigens binnen de hele organisatie (SPOOR/ OPSO) er- en herkend. Het team van De Blauwe Morgenster kenmerkt zich verder door de betrokkenheid naar de kinderen die niet stopt om half 4 en ook niet bij de schooldrempel. De leerkrachten kennen de thuissituatie van de kinderen en de eventuele problemen die daarbij de kop opsteken. Dan hebben we het over de kinderen: volgens Hans is er niets mooier dan het gezicht van een kind als iets lukt dat hij of zij niet had verwacht. Trots straalt van Hans gezicht wanneer hij vertelt over het jongetje dat van een dovenschool op zijn school is geplaatst en zich hier gelukkig voelt. Uiteraard is er extra begeleiding en zijn er fysieke hulpmiddelen. Maar wat is hij gegroeid doordat hij zo n grote hindernis heeft overwonnen heeft en hier op school zijn draai heeft gevonden! Het is fijn om iemand zo bevlogen over z n team en z n leerlingen te horen praten. De Blauwe Morgenster, de menselijke maat volgens Hans Lonnee! door MH De 2 J s Leading a learning revolution Naar de eerste week oktober kijk ik altijd wel een beetje uit. Dat is namelijk de week waarin het landelijk bekende MAKING SHIFT HAPPENS event in de Beurs van Berlage wordt gehouden. Jan Hus Een keur van internationale bekendheden (Michael Fullan, Andy Hardgreaves, Douglas Reeves, e.v.a) op het terrein van onderwijs en leiderschap komen als inleiders of in de workshops voorbij. Ook dit jaar zag het programma er weer geweldig uit. Velen van mijn favorieten zouden aanwezig zijn. Tevens sprak de ondertitel Leading a learning revolution mij geweldig aan. Dat past helemaal met wat wij als CvB met SPOOR en OPSO willen. Vanuit onze kernwaarden vertrouwen, verbinden en meesterschap werken aan onze inspiratie: het beste onderwijs voor elk kind. De eerste inleider, dhr. Schleicher van de OECD, schetste een beeld van het PISA onderzoek. Daar werd ik niet echt warm van. Cijfers vanuit 2009 die aangaven dat we het in het Nederlandse onderwijs in vergelijking met andere landen het niet echt slecht doen, maar wel dat we ieder jaar weer een plaatsje zakken op de ranglijst terwijl andere landen sterk in opkomst zijn. Landen waar de salarissen lager en de klassen groter zijn. Mijn bezwaar bij dit soort zaken is dat er altijd algemene conclusies worden getrokken op grond van in dit geval oude gegevens (2009) en beperkte gegevens (alleen van vijftienjarigen zijn meegenomen in het onderzoek) gericht op lezen, taal en rekenen/ wiskunde. Het geeft mijns inziens altijd een wat beperkte blik op de werkelijkheid. Wat daarna volgde deed me opveren, werd ik warm van, voelde ik de inspiratie en de energie opkomen. Veel van wat ik hoorde, sloot aan bij de learning revolution die we binnen OPSO en SPOOR in beweging proberen te zetten door te bouwen aan relaties en het ontwikkelen van professioneel kapitaal. Om dat voor elkaar te krijgen is het nodig dat we met en van elkaar leren in een cultuur waarin de koers niet bepaald wordt door externe omstandigheden, maar door intrinsieke motivatie en passie. Eigenaarschap als innerlijke kompas om in de school, in de bouwen, in de klassen leiding te geven aan die lerende revolutie. Daarvoor is een cultuur nodig waarbij we niet in het systeem werken maar aan het systeem. Incidentele verbeteringen en projecten werken meestal onvoldoende. Er moet gewerkt worden aan het creëren van de juiste condities, de juiste omgeving. Goed onderwijs wordt gegeven door goede leerkrachten en ontwikkelt leerlingen die zich zo optimaal mogelijk ontplooien. Goede leerkrachten/ leerlingen ontwikkelen zich binnen een omgeving die daartoe optimale condities bevat. Schoolleiders creëren die omgeving binnen de school en de Jelte de Graaf leerkracht binnen de klas! Goede leiders werken niet alleen in het systeem, maar vooral aan het systeem! Ze vragen zich af hoe ze in een lerende school een systeem kunnen creëren waarin de noodzakelijke veranderings -processen succesvol kunnen verlopen: het zijn systeemdenkers in actie. door JdG Bezoek aan t Pierement Ik geef de pen door aan... Kinderen maken muziek bij OBS De Koempoelan pagina 3 pagina 4 pagina 6 nummer 3, november

2 Martin helpt Reïntegratie: In de column die ik in dit blad schrijf ga ik geen enkel moeilijk of controversieel onderwerp uit de weg. Integendeel. Het onderwijsveld zal in gaan zien dat ik in deze column pal staat voor de belangen van directie- en personeelsleden uit het openbare onderwijsveld. Ging het in de eerste aflevering over het invullen van een zorgprofielen, dit keer pak ik een ander heikel punt aan: namelijk het ziekteverzuim met daaraan vastgekoppeld de reïntegratie. Ondanks de moeite die vanuit het bestuur gedaan is om het ziekteverzuim in te dammen, ondanks de overstap naar Tredin, ondanks de grote bedragen aan fruitmanden en bloemenzeeën die vanuit directies op de scholen naar de slachtoffers worden gestuurd, blijft het verzuim een groot probleem. Natuurlijk is het makkelijk om de schuld af te schuiven op de werkdruk, een slechte adem of een uitzichtloos huwelijk. Maar de werkelijkheid is vele malen dramatischer. Er is namelijk een totaal gebrek aan communicatie tussen directie en leerkrachten. Er is sprake van een structureel gebrek van inlevingsvermogen. Desinteresse en apathie vormen op sommige scholen de basis van de communicatie. Ik ben de afgelopen weken overspoeld door schrijnende en onmenselijke situaties die zich op sommige scholen afspelen. Een willekeurige greep uit de voorbeelden die door wanhopige personeelsleden werden aangeleverd, vaak anoniem vanwege represaillemaatregelen van de directie. Maar ook directieleden zelf kwamen met talloze voor beelden van willekeurige slachtofferrij: Personeelslid tegen directielid, dat na zware griep weer aan het werk gaat: Goh, wanneer was je ziek dan? Directielid tegen leerkracht die na bevalling weer aan het werk gaat: Zijn die 16 weken zwangerschap verlof dan nu alweer voorbij? Directielid tegen leerkracht, die na enkelblessure op twee krukken loopt: Maar je hoeft de gymoefeningen toch niet voor te doen? Directielid tijdens teamvergadering: In verband met de mogelijkheid van blessures heb ik van iedereen hier alle lidmaatschappen van sportverenigingen opgezegd en heb ik jullie allemaal lid gemaakt van de plaatselijke damvereniging. Adjunct tegen leerkracht: Weet je zeker dat je nu al gaat beginnen? Kun je niet beter nog anderhalf jaar wachten tot het echt over is? Leerkracht tegen directeur, die na gebroken been en vier maanden fysiotherapie op school verschijnt: U bent de vader van..? Directielid tegen leerkracht groep 8 in rolstoel vanwege zware rugblessure: Ik weet dat je met die rolstoel niet de trappen op kan naar je eigen groep 8. Maar dan blijf je toch beneden lesgeven aan de kleutergroep? Leerkracht tegen directie: Ik begrijp niet dat je moeilijk doet over die cursus spirituele togusmassage van twee jaar in Nieuw Zeeland. Als ik die heb gedaan, ben ik echt een allround BHV er. Leerkracht tegen directielid: Je zult toch echt je kamertje uitmoeten. Volgens de bedrijfsarts heb ik recht op een waterbed op een rustige plek in school waar ik elke dag drie uur op moet rusten. Leerkracht tegen directielid: Maar de psycholoog heeft duidelijk gezegd, dat ik allergisch ben voor kinderen. Dit is nog maar een kleine greep uit de hartverscheurende epistels die ik binnen heb gekregen. Er zou uiteraard een beroep gedaan kunnen worden op een externe adviseur. Een adviseur, die bakken vol geld kost en uiteindelijk zonder resultaat maar met een afkoopsom, een riante pensioenbijdrage en een bak van een auto na twee maanden het verzuim probleem achter zich zal laten. De oplossing is echter zeer eenvoudig: bij ons in de Jordaan: ome Hein. Ome Hein is zijn hele leven vuilnisman geweest. Dag in dag uit liep hij vuilnisbakken, verdwaalde toeristen, vuilniszakken, wasmachines, fietswrakken, grachtengordeldieren in de vuilniszagen te kieperen. Bij het optillen van een groot aantal Amsterdammertjes is hij door zijn rug gegaan. Ome Hein is echter geen type om stil te zitten. Daarom heeft hij, als ervaringsdeskundige, een re-integratie bureau opgezet: De son scheint voor iedereen. Een naam, waar eigenlijk de essentie vanaf straalt. Zijn re-integratie bureau bevindt zich in de voorbereidende fase, dat wil zeggen, hij is de zaak aan het uitproberen. Via zijn moeder is hij er bijvoorbeeld achter gekomen dat een dieet onontbeerlijk is. Toen onlangs de directeur van een gerenommeerde plaatselijke openbare school een zeer zware lichamelijke inzinking doormaakte; kwade tongen beweren dat de oorzaak lag in een uit de hand gelopen partij klaverjassen in een van de etablissementen aan de Koemarkt, waarbij getracht werd door middel van alcoholische versnaperingen in talrijke hoeveelheden het kaartspel op een hoger niveau te brengen, is deze directeur in zeer afzienbare tijd erboven op gekomen door het volgen van een dieet van verschillende soorten schaaldieren, waarbij kosten noch moeite zijn gespaard. lees verder op pagina 4 Onderwijslink Mediawijsheid op de basisschool Nieuwe media zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze schoolgaande leerlingen. Onze leerlingen zijn consumers van de nieuwe media maar ook zijn zij producent door gebruik te maken van nieuwe media. Onze leerlingen hebben tegenwoordig zeer veel verschillende vormen van media tot hun beschikking zoals: televisie, radio, mobieltjes, tijdschriften en internet. Het gebruik van verschillende vormen van media speelt een grote rol in het leven van onze opgroeiende leerlingen. In het voorjaar van 2010 verscheen het boek de WIFI-generatie geschreven door Liesbeth Hop & Bamber Delver. Het boek geeft inzicht in het mobiele leven van de jeugd. De WIFI-generatie is vliegensvlug wat betreft haar technische vaardigheden. Daarin streven ze vaak volwassenen voorbij. Maar kinderen blijven kinderen. Technisch vaardig, maar wel vogelvrij. De WIFI-generatie, die bestaat uit steeds jongere kinderen, beschikt nog niet over voldoende sociaal-emotionele vaardigheden om verantwoord met media om te gaan. Dat wil zeggen: het interpreteren van beelden, het omgaan met geweld, seksualisering en digitaal pesten. Maar ook het vinden van de juiste informatie, het beoordelen van mediabronnen, het verantwoord chatten, appen, pingen en twitteren, tot aan het bewustzijn van privacy. De invloed van media is groot. De media voeden onze leerlingen mede op en beïnvloeden hun wereldbeeld en zelfbeeld. Het is daarom belangrijk kinderen tijdig te leren wijs met media om te gaan. Op school kunnen we hen die mediawijsheid bijbrengen. In 2005 formuleerde de Raad voor Cultuur de volgende definitie van mediawijsheid: Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Deze definitie is nog steeds actueel en omschrijft duidelijk waaraan burgers, dus ook onze leerlingen zouden moeten voldoen op het gebied van mediawijsheid. Het mediawijs maken van onze leerlingen houdt in dat we hen een aantal mediacompetenties aan moeten leren. Mediawijsheid is onder te verdelen in vier competenties, te weten: mediabewustzijn, mediabegrip, media-attitude en mediagedrag. Het mediawijs maken van onze leerlingen kan op verschillende manieren worden georganiseerd in ons onderwijs. Een goede manier om meer inzicht in de media te krijgen is door de leerlingen zelf media te laten produceren. Leerlingen consumeren media maar gaan het ook produceren. Door zelf media te maken krijgen de leerlingen een goed beeld van de bedoeling van verschillende mediaboodschappen en hoe deze worden gemaakt. Het zal ze duidelijk worden dat door het gebruik van media er een geconstrueerd beeld van de werkelijkheid gegeven kan worden. Door als producent van media bezig te zijn leren ze de media gebruiken, in plaats van dat de media hen gebruikt. Er zijn veel lesideeën omtrent het zelf produceren van media terug te vinden in het boek Sociale Media op de basisschool. Het boek is te koop via maar ook beschikbaar als gratis download via dezelfde webpagina. Een andere mogelijkheid om met mediawijsheid aan de slag te gaan is gebruik te maken van de Doorlopende leerlijn Mediawijsheid ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Filmeducatie (nu EYE Film Instituut Nederland) in samenwerking met Digital Playground, Kunstgebouw (Mediafabriek) en Stichting Leerplan Ontwikkeling. De doorlopende leerlijn vind je terug op Op OBS de Koempoelan ga ik dit schooljaar samen met mijn collega s en de leerlingen aan de slag met het project Mediamasters 2012 (in november), met het Diploma Veilig Internet (van Kennisnet) en zal ons schoolproject voor dit schooljaar Mediawijsheid als thema hebben. door CS O.b.s. Weidevogels bestaat 5 jaar! De ouderraad heeft een geweldig lustrumfeest georganiseerd. Circus Kristal kwam op school en toverde de hele school om tot een groot circus! De kinderen konden ervaren hoe het is om voor één dag circusartiest te zijn. Zo hebben ze onder andere leren goochelen, schminken, lopen op een grote bal en fietsen op een eenwieler. Aan het einde van de dag konden de kinderen het geleerde op hun eigen niveau laten zien aan ouders en bekenden. Het was een zeer geslaagde dag! Op de Meester Hayé School was het schoolkamp 2012 te Camperduin een groot succes. Prachtige locatie, goed weer, leuke activiteiten en een spetterende afsluiting op zee. Kennisnet heeft onderzocht of de nieuwe generatie leraren ict-gebruik in het onderwijs vanzelfsprekend maakt. De conclusie is dat de huidige generatie jonge leraren wel is opgegroeid met ict, maar het didactisch toepassen daarvan is niet leeftijdsgebonden. (bron: Onderwijsblad ) Op de Delta zijn de kinderen tijdens het buitenspelen overvallen door SPURD. Toen de kinderen naar buiten kwamen, stond daar een heuse voetbaltrainer te wachten met enorm veel ballen. De kinderen kregen voetballes. Dat gebeurde in het kader van Bewegen is Gezond. In de loop van het schooljaar komen er meer van dit soort SPURD overval- 2 nummer 3, november 2012

3 Over en weer SPOOR - OPSO Wat is t? Bezoek Noorderschool in Oostzaan Als ik de Noorderschool binnenstap, waan ik me even twintig jaar terug in de tijd. Ik denk terug aan mijn eigen kleutertijd op de Tiede Bylsmaschool in Watergang, daar doet deze school me sterk aan denken. Er hangt zelfs zo n heerlijke, oude geur. Een echte Ot en Sien school zegt Careline van der Lippe. Een drukbezette schoolleider die heen en weer pendelt tussen Oostzaan en Monnickendam. Daar is zij ook directeur van een basisschool, de Gouwzee. Gelukkig kon ze een plekje voor mij vrijmaken in haar agenda. De school is gebouwd in 1885 en op korte termijn is dit gebouw verleden tijd. Er zijn nieuwbouwplannen, omdat het gebouw eigenlijk niet meer van deze tijd is. Piet Boon, bekend architect en meubel- en interieurontwerper, heeft als Oostzaner (en vader van twee oud-leerlingen) de taak op zich genomen een prachtig ontwerp voor de nieuwe school te maken. Het geheel lijkt op een aantal moderne schuren. Dit past goed in het landelijke gebied. De Noorderschool is een kleine school. Er zijn vier combinatieklassen en er werken zeven leerkrachten. Naast het gebouw staat een noodgebouw waar Berend Botje (opvang 0-12 jaar) in is gevestigd. De verklaring van de schoolnaam is simpel: de Noorderschool ligt in het noor den van Oostzaan. Er zijn diverse pogingen gedaan de naam te veranderen, maar de naam van een echte dorpsschool verander je niet zo makkelijk. Careline is erg trots op de school en op het team. Dit blijkt uit het enthousiasme waarmee ze over de school vertelt. Als ik haar vraag de school in drie woorden te beschrijven, noemt ze creatief, ambitieus en sfeer. Het sterkste punt van de school is het pedagogisch klimaat. Iedereen kent elkaar en daar wordt ook heel veel waarde aan gehecht, zowel door het team als door de ouders. Ook noemt ze het denken in mogelijkheden door het team als een sterk punt. De mensen hier werken hard en nemen hun verantwoordelijkheid. We willen bij ieder kind eruit halen wat erin zit. Het motto van de school is dan ook: elk kind telt mee. Wanneer ik na afloop terugloop naar mijn auto, bespeur ik een warme glimlach op mijn gezicht. De Noorderschool heeft bij mij een zeer positieve indruk achtergelaten. door SvO Het vorige item is geraden, het was een potlood. Onder de juiste inzendingen hebben wij een VVV-bon verloot en die is gewonnen door Wendy de Wit, werkzaam op OBS Weidevogels. Wendy, van harte gefeliciteerd. De bon is inmiddels naar Wendy opgestuurd. In deze krant opnieuw een foto. Wat is het deze keer, ook nu heeft het weer met onderwijs te maken. Oplossingen mogen weer ingezonden worden naar Onder de goede inzendingen verloten wij wederom een VVV-bon van 15 euro. Over en weer OPSO- SPOOR Bezoek aan t Pierement De school staat in de muziekbuurt, vandaar. Directeur is Jos Scholte. Hij is sinds 1 september ook directeur bij t Carrousel. Beide namen suggereren beweging, vindt Jos. Hij heeft mij gevraagd om eerst naar zijn nieuwe school te komen, want die hoort er nu ook bij. Bij OPSO is Jos nu de tweede schoolleider die twee scholen onder zijn verantwoordelijkheid heeft. Het is wel erg intensief en je bent niet altijd aanwezig, maar dat weegt niet op tegen de voordelen: nieuwe inspiratie ook voor beide teams, het overnemen van goede ideeën van elkaar, het uitwisselen van kennis en ervaring. Jos wordt verlicht in zijn taken omdat beide scholen een adjunctdirecteur hebben. Ik krijg een rondleiding door de Carrousel en daarna rijden we naar de andere kant van Purmerend, Purmer Zuid. Jos is met de auto, want zelf woont hij in Amsterdam. Daar is in 1972 zijn loopbaan ook begonnen, na 1984 ging Jos 5, 5 jaar reizen met zijn vrouw en zo verkende hij een groot deel van Azië en Afrika. De opgedane levenservaring kan hij nu goed gebruiken op beide scholen, evenals zijn scholing marketing, waardoor hij nu soms extra geld binnenhaalt. En dan komen we meteen op de grootste wens van Jos en dat is dat hij hoopt dat Den Haag ons, dus het onderwijs, nu eindelijk eens serieus gaat nemen. Hij vindt dat de regering een betrouwbare partner behoort te zijn die financieel meer voor ons gaat betekenen, opdat wij behoorlijk onderwijs kunnen geven in o.a. minder grote klassen en met meer financiële armslag. Want leerkrachten hebben het tegenwoordig zwaar. Zo dat is er uit! De beide scholen hebben grappig genoeg dezelfde bouw, alleen t Pierement (ruim 300 leerlingen) ligt ruimer tussen de huizen en de school heeft een heel groot plein, waar ook dankbaar gebruik van wordt gemaakt door de buurtbewoners. Jos heeft met de buren een goed contact om eventuele overlast meteen de kop in te kunnen drukken. De meeste lokalen liggen mooi gedrapeerd rond de gemeenschapsruimte. Jos is trots op zijn geweldig gedreven team, zijn zelf ontworpen bibliotheek op zolder met daarnaast nog een aparte IB ruimte en een extra vergaderzaaltje. Onderwijskundig is t Pierement steeds in beweging en het ICT onderwijs is volledig ingebed in het leerstofaanbod. Jammer is het, maar o, zo herkenbaar dat er van de ruim 30 teamleden slechts 2 man zijn (en dan reken ik Jos dus even niet mee). Eén leerkracht en één ICT-er. Na de twee rondleidingen vertrekt Jos naar ons kantoor om daar de communicatie ook op een hoger peil te tillen. Denk om je rug, Jos. door DK len. Het doel is om kinderen meer te laten bewegen. Op De Blauwe Morgenster hebben ze de kinderboekenweek gekoppeld aan een actie voor de Voedselbank. Ouders en kinderen kunnen producten inleveren op school. Hiervoor staat bij elke klas een winkelwagentje. De eerste lichting van de academische pabo in Utrecht, kregen vlak voor de zomervakantie hun diploma. Uiteindelijk willen ze voor de klas, maar ze volgen liever eerst een masteropleiding. De studenten zijn geslaagd voor zowel de pabo als de universitaire bacheloropleiding onderwijskunde (bron: Onderwijsblad ) Op De Ranonkel worden er tijdens de kinderboekenweek spullen gespaard voor in schoenendozen: schoolspullen, toiletartikelen en klein speelgoed. Deze spullen worden opgestuurd naar kansarme kinderen in verschillende landen. Voor meer informatie zie De leerlingen van de groepen 6 van De Eendragt zijn donderdag gestart met het muziekproject De Eendragt gaat brassen. Onder leiding van Muziekschool Waterland leren zij een muziekinstrument te bespelen. Het aantal juffen in het basisonderwijs neemt alleen maar toe. Van alle groepsleerkrachten basisonderwijs is inmiddels ruim 86 procent vrouw. Dat zal niet minder worden, want ook op de pabo komen niet alleen minder mannen, nummer 3, november

4 Ik geef de pen door aan... Martin helpt Gwendoline Maurits 1Wie ben ik? a. Naam: Gwendoline Maurits b. Leeftijd: 51 jaar c. Woonplaats: Edam d. Werk: OBS Het Kraaiennest, Oosthuizen 2Wat deed ik voor ik het onderwijs inging? Met 16 jaar had ik mijn HAVO-diploma op zak en wilde ik graag naar de School voor Journalistiek. Helaas werd ik 3 keer op rij uitgeloot. Na wat journalistieke omzwervingen ben ik op 19-jarige leeftijd in de reiswereld terecht gekomen. Gedurende 12 jaar bij een touroperator die gespecialiseerd is in reizen naar Scandinavië en vervolgens 6 jaar bij een op IJsland en Groenland gespecialiseerde touroperator. Mijn werkzaamheden waren breed; reisadviezen aan particulieren(telefonisch en aan de balie) en reisbureaus (telefonisch), het boeken van de reizen, inkoop en verkoop, reisgids maken, contact met buitenlandse relaties (in de beginjaren vooral via telefoon en telex), ticketing (vliegtickets schreven we nog met de hand!), routebeschrijvingen maken en incidenteel een reis met reisbureaumedewerkers begeleiden. Een fantastische tijd waarin ik veel beleefd heb maar waar ik na zoveel jaren toch besloot mijn carrière een totaal andere wending te geven. Op mijn 38ste ben ik begonnen aan de dag/avondvariant van de PABO en letterlijk op dezelfde dag als mijn studie begon, begon eveneens mijn carrière op Het Kraaiennest. 3Wat doe ik nu? Ik begon 13 jaar geleden als onderwijsassistente op Het Kraaiennest. Tijdens mijn LIO-stage (3e studiejaar want ik was intussen overgestapt van de 4-jarige opleiding naar de 2-jarige en kon dus versneld afstuderen) kreeg ik al mijn aanstelling als leerkracht. In de loop van de jaren heb ik zowel in de onder- als boven- bouw voor de groep gestaan. In beide bouwen ben/was ik ook bouwcoördinator. Op dit moment sta ik fulltime voor groep 8 (31 leerlingen). Twee jaar geleden heb ik de opleiding tot schoolleider gedaan. En met die achtergrond verricht ik nu ook diverse adjuncttaken. 4Wat zou ik (willen)doen als ik het nog een keertje mocht overdoen? Het lijkt me geweldig om toch de School voor Journalistiek te doen en een carrière als journaliste door te maken. 5Hoe zie ik mijn toekomst Het ligt in de lijn der verwachtingen dat mijn volgende stap richting het schoolleiderschap ligt. Hoe, waar en wanneer is nog onbekend. Alle mogelijkheden tot ontwikkelen en leren op dit gebied die ik nu op Het Kraaiennest krijg, ervaar ik als zeer waardevol. Daarvoor ben ik Cees Rijken de directeur van Het Kraaiennest zeer erkentelijk. Hij is iemand waar veel van te leren is. Zijn bereidwilligheid om iemand verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling is daarbij onmisbaar. Sowieso wil ik eerst deze groep 8 goed afleveren Maar het kan ook gebeuren dat ik in de toekomst wederom een carrièreswitch maak en alsnog de journalistiek in ga of spontaan een winkel in tweedehands kleding begin. Ik wil altijd voor alles open blijven staan. 6Wat is mijn lievelingseten Tagliatelle met pesto en pijnboompitjes 7Aan wie geef ik de pen door, waar ken ik die van en waarom aan die persoon. Ik geef de pen door aan Aan Janine van Aarst van De Nieuwe Wereld in Purmerend. Zij is al jaren een van mijn beste vriendinnen en we kennen elkaar via het rockkoor waar we ooit samen zongen. We gaan als zusters met elkaar om (we hebben allebei alleen maar broers..) en mogen graag samen het leven van alle kanten analyseren. We delen ook samen onze eigen kijk op onderwijs. Ik vind het leuk als zij haar bijzondere carrièreverloop deelt met de collega s van SPOOR en OPSO. vervolg van pagina 2 Ome Hein De son scheint voor iedereen wil in het komend schooljaar het hele onderwijsveld zijn diensten aanbieden. Voelt u zich op dit ogenblik niet lekker, heeft u last van spataderen, platvoeten, oprispingen, kaalheid, ongewenste zwangerschap, overmatig alcoholgebruik; heeft u last van broeierigheid, ongewenste intimiteiten, grof taalgebruik, zwetende oksels, spontaan stinkende adem, meldt u dan aan bij re-integratie bureau De son scheint voor iedereen. Vanaf dit schooljaar staat ome Hein voor u klaar met adviezen, diëten, en ome Hein heeft, via zijn neef Lowietje, zelfs de beschikking gekregen over een partij, door de Evean, afgekeurde hulpmiddelen. Ook heeft een bekend bouwbedrijf uit Purmerend ons een groot aantal afgekeurde veiligheidshelmen cadeau gedaan, die volgens het bedrijf honkbalknuppelbestendig zijn, zodat u zelfs kunt constateren dat ome Hein met zijn re-integratiebureau aan preventie doet. Ome Hein is echter niet op zijn achterhoofd gevallen en heeft een speciale aanbieding voor u. U kunt lid worden van het reintegratie bureau De son scheint voor iedereen wanneer u ons een machtiging geeft, zodat ome Hein uw lidmaatschap rechtstreeks van uw salaris afhaalt. Geen gezeur over papieren; gewoon heel eenvoudig. Met de jongens van de salarisadministratie heeft ome Hein al een deal gemaakt. Dit is een kwestie van vertrouwen waarbij De son scheint voor iedereen u belooft niet meer van uw salaris te onttrekken, dan dat de hoogte van uw salaris bedraagt. Ome Hein wenst u een schooljaar toe, waarin u een stuk geruster kunt zijn omdat er een degelijk en betrouwbaar re-integratiebureau achter u staat. door MT Recept Tagliatelle van Gwendoline Ingrediënten: 350 gram tagliatelle potje groene pesto 85 gram rucola 300 gram spekreepjes 1 ui 1 teentje knoflook Bakje pijnboompitten 100 gram parmezaanse kaas geraspt olijfolie Bereidingswijze: Kook de tagliatelle volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Fruit de fijngehakte ui en knoflook. Bak daarna de spekjes tot ze krokant zijn. Voeg het potje pesto al roerend bij het vlees en de ui en knoflook. Als dit een mooie saus is geworden, voeg dan de rucola sla toe. Laat de rucola niet te lang mee bakken, zodat deze lekker vers blijft. Giet de tagliatelle af en meng dit met de saus. Strooi bij het opdienen wat kort gebakken pijnboompitten en de geraspte kaas over het gerecht. Eet smakelijk! Scholing voor SPOOR en OPSO : Vaardigheid door nieuwsgierigheid Net na zomervakantie konden alle medewerkers van SPOOR en OPSO zich inschrijven voor een bovenschoolse cursus. Het resultaat is een deelname van ruim 220 personeelsleden. In verband met de verhuizing van ons kantoor zijn we op zoek naar passende locatie(s) na 1 januari 2013 voor de verschillende cursussen. Zodra dit bekend is informeren wij de deelnemers over de nieuwe locatie. Alle suggesties voor nieuwe cursussen voor het schooljaar zijn welkom en het verzoek is contact op te nemen met Gre Stavenuiter, beleidsmedewerker personeelszaken via degenen die wel komen, halen minder vaak de eindstreep. (bron: Onderwijsblad ) De kinderen van groep 8B van De Koempoelan hebben geleerd om met het programma Storybird zelf digitale prentenboeken te maken. Ze zijn heel enthousiast bezig geweest. Er zijn afspraken gemaakt met verschillende onderbouwgroepen om de digitale prentenboeken daar te presenteren. Ook krijgen de kinderen van groep 3 les van de groep 8 leerlingen, in het maken van een eigen prentenboek. Hakken en plakken, splitsen en bussommen. Voor kinderen zijn dit normale begrippen, maar veel ouders kennen ze niet. Vanaf dit schooljaar kunnen ouders een abonnement nemen op de informatieboekjes Snap je kind!. Zodat ze begrijpen wat er op school geleerd wordt en niet langer verwarring zaaien door hun kind een methode te leren uit de eigen basisschooltijd. (bron: onderwijsblad ). Het schooljaar is voor de Gouwzee een spannend jaar. De verhuizing naar de nieuwbouw aan de Bernhardlaan staat gepland voor de maand december. Ze hopen na de kerstvakantie te starten in een mooi, uitdagend gebouw op deze fantastische locatie. Zaterdag 29 september werd bij honkbalvereniging Flying Petrels het Beeball-toernooi georganiseerd. Ook de Willem Eggertschool was van de partij. 4 nummer 3, november 2012

5 Geestelijke ontwikkelingen Hoe overleef ik de Sinterklaasperiode? Van de verslaggever in het vel(t) Buik-dag 2 Medio september Tijdens het boodschappen doen bij een bekende Nederlandse supermarktketen lig ik bijna languit naast de broodafdeling. Als ik mijn evenwicht weer teruggevonden heb, krijg ik de boosdoener in het vizier. Een PEPERNOOT. Een week later hoor ik een van mijn leerlingen, nota bene tijdens het veters strikken, zie ginds komt de stoomboot zingen. Nog twee maanden te gaan tot de Goedheiligman in het land is. Ik hoor mezelf thuis zeggen: het lijkt wel alsof het elk jaar eerder begint. Sinterklaas. Mijn favoriete feest. Hoewel ik normaal een bijna overgestructureerde juf ben, kan Sinterklaas mij ook niet gek genoeg zijn. Schoencadeautjes op school? Ik verbouw de hele klas, inclusief drie rollen wc-papier die ik door de hele klas hang. Sinterklaasliedjes zingen? Ik tover mijn klas om tot Pietendisco, waarbij de geluidsinstallatie van mijn digibord het bijna begeeft. Goed(?) voorbeeld doet volgen, dus hoe enthousiaster ik word, hoe meer de kinderen door het lokaal stuiteren. Na tweeënhalve week lig ik dan ook half uitgeput een heel weekend bij te komen op de bank. En dan moet de kerstperiode nog beginnen. Hoe overleef ik de Sinterklaasperiode? Dat is de uitdaging die ik mezelf voor dit jaar gesteld heb. En dan hebben we het nog niet eens over de schoencadeaus en pakjesavond. Want ja, leg als juf maar eens uit aan een 7-jarige waarom Jip een Nintendo DS van S. en P. heeft gekregen en Janneke een mondharmonica. Want vergelijken dat kunnen ze als de beste, die kinderen. Evenals bijhouden hoe vaak iedereen zijn schoentje mag zetten (wat dan meteen weer een aardige is voor de rekenles). Ik besluit toch maar om ook dit jaar weer gewoon toe te geven aan de gekte. Het is tenslotte maar tweeënhalve week per jaar Sinterklaas. Misschien iets in de volgende editie iets over mindfullness of yoga met kinderen? Dan kunnen we met z n allen weer even helemaal zen worden. door SvO Heren op leeftijd krijgen in veel gevallen enige gelijkenis met de in de aerodynamica geroemde druppelvorm. Ook ik heb dus het recht het buikje niet meer te verhullen. Het is een signaal: oppassen! Let op je gezondheid. Ik voel me prima hoor. Jongere collega s weten niets van mijn laatste ziektedag. Ik zelf ook bijna niet meer. En bij wijze van preventieve maatregel maak ik sinds dit schooljaar zelfs gebruik van mijn recht op Bapo. Dat had ik al tien jaar eerder mogen doen, maar gedachten richting deze vorm van Ouderenbeleid bezorgden me een ongemakkelijk gevoel. Ik wil(de) gewoon lekker werken. Met de invoering van mijn vierdaagse werkweek heeft de schoolleiding mij zelfs wat extra plezier geboden. Na jaren werken met vooral bovenbouwleerlingen mag ik me nu elke week twee dagen in een van onze groepen drie weer helemaal in het proces van het leren lezen storten. Ik vind het fascinerend! Ik geniet er van! Ik moet weer elke dag mijn lessen voorbereiden! Wekelijks goed overleggen met mijn ervaren groep 3-collega s. Ik leer veel van deze kanjer-juffen, maar ondanks dat kom ik mezelf soms toch ook tegen. Dan verwacht ik teveel van de kinderen. Wil ik te snel een stap zetten. Laat ik af en toe te makkelijk een voor de kinderen bekende structuur los. Oeps! Dan sta je even met de handen in het haar en realiseer je je weer dat onrust voorkomen had kunnen worden door bijvoorbeeld het benodigd materiaal toch vooraf klaar te hebben liggen. Ook ik leer nog steeds met vallen en opstaan. Ik val wel steeds minder! Maar het werken in groep 3 is vooral leuk. Als bijna twee meter lange meester-reus was ik vandaag bezig met Buik-dag 2. Buik-dag 2 is, zoals je weet, een onderdeel van Kern 2 van Veilig Leren lezen. (Nou, vorig jaar wist ik het ook niet en schaam je er maar niet voor; het geldt voor de meeste van je collega s.) Kern 2 heeft als centraal thema Mijn lijf : de dokter, lichaamsdelen, enzovoort. Na teen-dag, been-dag en neus-dag was het nu dus b ui k: buik! Als extra cadeautje kwam er jongetje bij me met een fotoo tje: Een dag eerder was hij met z n moeder mee geweest bij het echo-onderzoek. Mama heeft een baby in haar buik! Mag ik over de foto vertellen? Natuurlijk! Het is buik-dag 2! Ik bekeek afgelopen weken met de klas twee afleveringen van Huisje, boompje beestje over poep. Eindelijk kon ik weer ongegeneerd een raar liedje aan de kinderen leren: Het poep- en piesmenuet van de Stratemaker-op-zeeshow. Ken je dat niet? Dat was ook zo lang geleden. Misschien wel uit de tijd van aap noot mies, maar dat is maar een gokje, want in die tijd had ik niks met het hakken en plakken van woorden. Ik deed toen alleen maar groepen 7 en 8 en. een buik? Nee, toen nog niet! door GW Lief en Leed Gedichten Naam Jubileum Datum Ambts- of dienstjubileum Werkzaam bij Jelte de Graaf 40 jaar Ambtsjubileum College van Bestuur Ingrid Wijers-van der Meulen 40 jaar Ambts- en Dienstjubileum T Carrousel Joke Swart-van Gent 40 jaar Ambtsjubileum De Delta Rob Luttik 25 jaar Ambtsjubileum Willem Eggert Cees Rijken 40 jaar OBS het Kraaiennest Afscheid Bianca Hage Wheermolen Ciska Blommaart-de Jong Weidevogels Ans Uiterwijk De Koempoelan Ineke Vonk Tangram Aad Berkeljon De Delta Nicolette Contze Tangram Anneke Visser T Carrousel Gonnie Blackborn-Haars Tangram Marianne Schouten-Jongert Het Tangram Jacques Kies Willem Eggert Pia Mentz-Kortbeek ML King Wilna Platvoet-Kuijper Willem Eggert Nelleke Moerman ML King Akkie Mol-van der Wal De Dijk Martin Wijker ML King Els Slegt-Jordens Tangram Irma Koenrades BMO Anja Emmerich BMO Marianne Warffemius BMO Geboren Op 4 juli 2012, Evi, de dochter van Martin en Sonja Kesting-van Heeringen. Sonja is werkzaam op de Oeboentoe. 20 juli 2012 Pepijn Johannes Ronaldus, zoon van Femke en Chris van Wanrooij. Femke is werkzaam op OBS de Gouwzee 7 augustus 2012 Saar Mette, dochter van Ilse en Bart Breetveld. Ilse is werkzaam op OBS Prinses Beatrix en OBS Middelie 9 augustus 2012 Giel en Saar, zoon en dochter van Sanneke en Dave Broek. Sanneke is werkzaam op OBS de Piramide 24 augustus 2012 Rosalin, dochter van Sanna en Manolo Richir. Sanna is werkzaam op OBS de Bloeiende Perelaar Op 2 september 2012, Toby, de zoon van Brian en Angela Koenen-Brevé. Angela is werkzaam op de Wheermolen. Overleden Op 22 september 2012 is Anneke Visser, leerkracht van t Carrousel, overleden Voor Timmie Tegen het donker, tegen de nacht, tegen het doodgaan hou ik de wacht. Als ik zo lig kan het ongeluk niet door mijn rug en ga jij nooit stuk. Om de schaduw op het raam, om het spook in de kast, om de dief onder het bed hou ik je vast: niemand, mijn eigen kaalgekust beest, weet hoe vaak ik jou, jij mij bent geweest De groepen 3 en 4 gingen er met de 3e prijs vandoor. Gefeliciteerd! Op o.b.s. Weremere werken ze met de methode De Blauwe Planeet. Hierbij komen biologie en techniek samen. In de middenbouw zijn ze aan de slag gegaan met het zuiveren van water. Dat na een uitleg over grond- en oppervlaktewater. De kinderen konden door de proefjes zelf verschillen ervaren. Zo werd er bijvoorbeeld met behulp van een lege fles, watten, grind en zand een filter gemaakt. Verschillende vloeistoffen werden op deze manier gefilterd. Tussen oktober 2010 en maart 2012 verdwenen ten minste banen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Hiervan zijn er bijna 5600 banen verdwenen uit het basisonderwijs. (bron: Onderwijsblad ) nummer 3, november

6 Uit de school geklapt Kinderen maken Muziek bij OBS De Koempoelan Vorig schooljaar heeft Muziekschool Waterland samen met OBS De Koempoelan subsidie aangevraagd en ontvangen voor het project Kinderen maken Muziek van het Oranjefonds. Er is contact gezocht met Harmonie Crescendo uit Purmerend en gezamenlijk is een programma bedacht. Het project heeft de naam Koempoelan gaat Crescendo gekregen. De kinderen uit groep 5 en 6 (120 in totaal) konden kiezen uit trompet, trombone, dwarsfluit, slagwerk, hoorn en klarinet. De kinderen kregen een uur per week les van leerkrachten van de muziekschool. Samen met Crescendo zijn twee concerten gegeven. In november 2011 is een eerste concert door de kinderen ten gehore gebracht in de aula van het Jan van Egmondcollege. In mei volgde een groot concert in de Purmaryn waar vooral musicalnummers werden gespeeld. Als klap op de vuurpijl hebben de kinderen meegedaan aan het afsluitende concert van het schooljaar dat in de Heineken Music Hall werd gegeven en waar Maxima als beschermvrouwe van het Oranjefonds samen met haar gezin aanwezig was. Bij dit concert waren bijna alle kinderen aanwezig die landelijk aan dit project hebben meegedaan, zo n 3500! Ook voor dit schooljaar is er subsidie ontvangen en wordt het project zij het op iets kleinere schaal - dit jaar voortgezet. Alleen leerlingen van groep 5 kunnen deelnemen aan het project en kunnen kiezen uit dwarsfluit, slagwerk of klarinet. Daarnaast is er een naschools aanbod van de muziekschool. Crescendo maakt het lidmaatschap laagdrempelig door dit voor een verlaagd tarief aan te bieden aan de leerlingen. Mocht je meer willen weten over dit initiatief, kijk dan op oranjefonds.nl/oranjefonds/kinderenmakenmuziek/. door MH Cartoon Onderwijslink Citotoetsen zin of onzin Leerlingen worden enkele malen per jaar getoetst voor het Leerling Volg Systeem (LVS). Daarnaast worden op veel scholen aan het eind van groep 6 en/ of 7 entreetoetsen afgenomen en op sommige scholen in de loop van groep 8 de Cito(eind)toets en/of de NIO toets. De uitslagen van al deze toetsen worden gebruikt om leerlingen beter te kunnen begeleiden en tezamen vormen ze mede een onderbouwing voor het schooladvies in groep 8. Helaas dient er bij de betrouwbaarheid van al deze toetsresultaten de laatste jaren steeds vaker een vraagteken te worden gezet. Oorzaak: TOETSTRAI- NING. Vul dit woord in op google en de aanbieders vliegen je om de oren. Zo las ik op een website: Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind opgeven voor een Citotraining. In een Citotraining wordt geoefend met recente Citotoetsen en worden de onderdelen die niet sterk blijken te zijn, getraind. Wilt u uw kind (eerst) zelfstandig laten oefenen, dan kunt u de aanschaf van nevenstaande Toetstrainers overwegen. Voor groep 4 t/m 6 zijn er oefenboekjes te bestellen. Kijk hiervoor in onze webshop (einde citaat) We blijven desondanks met z n allen de toetsen gebruiken en analyseren de opbrengsten alsof ons leven er van af hangt. Een beeld dat wordt opgeroepen door de manier waarop in Nederland anno 2012 met de toetsgegevens wordt omgegaan; je kunt als school immers worden afgerekend als de resultaten niet voldoen aan de inspectienorm. Stel je voor dat je als zwak wordt beoordeeld en dit ook nog op internet valt na te lezen Toch hoor ik ook veel positieve reacties over het gebruik van het Cito LOVS. Zo zijn leerkrachten en intern begeleiders vaak zeer te spreken over het beargumenteerde beeld dat je krijgt van elke leerling met behulp van het Computer programma LOVS. De rapporten vertellen hoe het met een kind gaat op school. Ook bij het maken van een leerlingdossier bijvoorbeeld in het geval van dyslexie is het Computerprogramma LOVS een handig hulpmiddel mede doordat er tegenwoordig ook een screeningsmogelijkheid in het systeem is ingebouwd. Groepsplannen en groepsindelingen zijn o.a. gebaseerd op de toetsresultaten binnen de verschillende vakgebieden. Ook de schoolzelfevaluatie heeft baat bij over- zichten uit het LOVS. Kortom we zouden, in deze tijd gericht op resultaten en opbrengsten, de toetsen niet meer kunnen/ willen missen. Gebruik de toetsgegevens dan vooral als basis om samen met je (bouw) collega s het onderwijs in je groep en op jullie school te verbeteren door samen lessen, inhoudelijk en didactisch, voor te bereiden, te plannen en te evalueren. Een heel plezierige en efficiënte bezigheid zo blijkt uit onderzoeken. Ook al zijn er dan nog steeds leerlingen die voor de toets(en) hebben geoefend, je houdt het heft in eigen hand en hebt bij het inspectie bezoek iets te vertellen. Veel succes! door WS Onderwijsspraaktijk Deze plek is gereserveerd voor inzendingen van leuke kinderuitspraken uit onze klassen, zeg maar de onze onderwijsspraaktijk. Hieronder kun je de inzendingen lezen die we de afgelopen periode hebben ontvangen. Kerstliedjes: Tijdens een vakantietripje richting het Sauerland, vlak voor de Kerstdagen, zingen we kerstliedjes in de auto.. Kwam op de aarde en droeg al zijn kruis Huh?, vraagt dochter (8 jaar), IEDEREEN die wordt geboren heeft toch al een kruis? Heb je ook zo n leuke kinderuitspraak uit jouw onderwijsspraaktijk? Stuur hem naar: colofon Redactie: Caroline Grol (CG) Erik Hersbach (EH) Marleen Hubelmeijer (MH) Dick Knip (DK) Stefanie van Oostveen (SvO) Met bijdrage van: Jelte de Graaf (JdG) Coen Schans (CS) Wim Schuur (WS) Martin Tiepel (MT) Gerard Wegman (GW) Vormgeving, realisatie & DTP: Rijser Grafische Communicatie Productie: Rijser Grafische Communicatie Het Onderwijsvel Stationsweg EJ PURMEREND Telefoon: Facebook: Het volgende Onderwijsvel(t) komt uit op 13 maart Wat kunt u daarin onder andere verwachten: 1. Verhuizing servicebureau 2. Ik geef de pen door aan Janine van Aarst van De Nieuwe Wereld 3. Afscheid Jan Hus En nog veel meer 6 nummer 3, november 2012

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 21 augustus 2015 jaargang 13 nr. 1 agenda: 1 september Rapporten ingeleverd Internetprotocol ingeleverd Afspraken

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek Wat leert u in deze les? Hoe je kunt leren in de bibliotheek en op het internet Grammatica: voltooide tijd Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

AGENDA nr. 19 JARIG NIEUWS. Voetbal TSO nieuws Rapporten Schoonmaakmiddag en/of avond Voorstelrondje nieuwe juffen

AGENDA nr. 19 JARIG NIEUWS. Voetbal TSO nieuws Rapporten Schoonmaakmiddag en/of avond Voorstelrondje nieuwe juffen AGENDA nr. 19 Ma 27-6 schoonmaakmiddag/avond Woe 29-6 rapport mee (ivm kamp) Do 30-6 Kamp gr 3 t/m 6 Vr 1-7 Kamp groep 3 t/m 6 JARIG Nanou Lazoe 27-6 groep 2 Van harte gefeliciteerd! NIEUWS Voetbal TSO

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen Datum: 9 februari 2015 Nieuwsbrief 12 Jaargang: 6 REHOBODE In en om school Juf Herma is nog steeds ziek. Zij heeft de ziekte van Ménière. De vervanging wordt gedaan door juf Sandra. Per dag en per week

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht.

Thema Gezondheid. Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 33. In gesprek met de leerkracht. Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met de leerkracht. Zinnen maken met omdat. Hulp vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen.

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Nieuwsbrief 4, 14 oktober 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Voorwoord De afgelopen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur)

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur) PBS Door: René Krechting (adjunct-directeur) Het schooljaar 2012-2013 is begonnen en de eerste periode zit er inmiddels alweer bijna op. Elke klas is direct in het begin van het schooljaar op introductiekamp

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

De Nieuwskraai. Met vriendelijke groet, Paul Moltmaker, algemeen directeur Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Onze directeur..

De Nieuwskraai. Met vriendelijke groet, Paul Moltmaker, algemeen directeur Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Onze directeur.. Nieuwsbrief Obs Het Kraaiennest Datum: 28 januari 2016 Nummer: 11 Inhoud Rapporten... 1 Brief aan de leerlingen!... 1 Onze directeur..... 2 Nieuwe schoolplein WIE O WIE? HERHALING... 3 Leesconsulent van

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse nieuwsbrief 30 schooljaar 2014-2015 12 juni 2015 1. Projectweek Woensdag 17 juni start de projectweek. Dit jaar is het thema geschiedenis. Een heel breed thema waar we veel mee kunnen. Elke bouw heeft

Nadere informatie

Lonnee Hans De Blauwe Morgenster Middenbeemster. Lee, van der Fred De Bloeiende Perelaar Zuidoostbeemster. Beugel Jur De Piramide Edam

Lonnee Hans De Blauwe Morgenster Middenbeemster. Lee, van der Fred De Bloeiende Perelaar Zuidoostbeemster. Beugel Jur De Piramide Edam Vergadering: Directie overleg SPOOR/OPSO Datum: Dinsdag 2 oktober 2012 Aanwezig: ROOD is afwezig Plaats: Lonnee Hans De Blauwe Morgenster Middenbeemster Lee, van der Fred De Bloeiende Perelaar Zuidoostbeemster

Nadere informatie

Deze dag zijn er docenten aanwezig die later in de maand muzieklessen gaan geven.

Deze dag zijn er docenten aanwezig die later in de maand muzieklessen gaan geven. Nieuwsbrief 2 oktober 2015 Driejarigen groep Driesprong Even voor de zomervakantie heb ik u verteld over de ontwikkelingen rond een Driesprong op de Ceder. Een stap naar het integreren van onderwijs en

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Beste ouders We knipperen met onze ogen en het is alweer maart. De afgelopen maanden hebben we een hoop activiteiten achter de rug. Sinterklaas is op bezoek geweest,

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1 Nieuwsbrief Februari Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 3 februari:

Nadere informatie

AANWIJZEND VOORNAAMWOORD. A) Welk woord past in de zin? Kies uit die of dat. 1. Heb je het huiswerk gemaakt? 7. Ga je naar één van onze feestjes?

AANWIJZEND VOORNAAMWOORD. A) Welk woord past in de zin? Kies uit die of dat. 1. Heb je het huiswerk gemaakt? 7. Ga je naar één van onze feestjes? A) Welk woord past in de zin? Kies uit die of dat. 1. Heb je het huiswerk gemaakt? Ja, heb ik gedaan. 2. Komt Willem dit weekend? Nee, moet helaas werken. 3. Ga je met het vliegtuig naar Hamburg? Nee,

Nadere informatie

Klassennieuws. Erichem, 18 december Beste ouders van groep 1-2-3,

Klassennieuws. Erichem, 18 december Beste ouders van groep 1-2-3, Klassennieuws Erichem, 18 december 2015 Beste ouders van groep 1-2-3, Het jaar 2015 is zo goed als om. We hebben een gezellige, drukke feestmaand achter de rug waarin we hard gewerkt hebben maar ook veel

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Sintkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Sintkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Sintkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Sinterklaas 2016 Dit is de feestkrant van 2016. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Fijn we kunnen weer naar school!

Fijn we kunnen weer naar school! Fijn we kunnen weer naar school! Na twee weken vakantie gingen de schooldeuren vanmorgen weer op de vertrouwde tijd open. Omdat het nog erg donker is, hoorde ik alleen de stemmen van de kinderen die zich

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

Decembermail. Pepernoten bakken

Decembermail. Pepernoten bakken Decembermail Pepernoten bakken Wat rook het heerlijk in de school! Kinderen van groep 1 en 2 hebben de eerste week van december pepernoten gebakken. In kleine groepjes onder leiding van een ouder hebben

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering AGENDA nr. 19 Dinsdag 20 juni schoonmaakavond Woensdag 21 juni inloopochtend Maandag 26 juni studiedag Dinsdag 27 juni staken Donderdag 29 juni GMR-vergadering Vrijdag 30 juni rapporten mee Vrijdag 30

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen.

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen. De schoolreisjes komen eraan! Ontzettend bedankt! het Boomblad Informatieblad voor de ouders Veel plezier! Agenda school 4 t/m 15 mei Meivakantie Alle kinderen zijn vrij 20 mei Schoolreis groepen 1-2 Schoolreis

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vaarboom

Nieuwsbrief De Vaarboom Maart 2013 Beste ouders, Wat is er de afgelopen weken weer veel gebeurd! We hebben een fantastische start gemaakt in ons nieuwe gebouw. Zowel leerkrachten en leerlingen lijken zich helemaal op hun gemak

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 20. Het adviesgesprek. Wat leert u in deze les? Advies vragen. / woorden die hetzelfde betekenen. Advies geven. / woorden die hetzelfde betekenen.

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

boek KlasseBoek KlasseBoek Tips voor een (h)echte klas Henk de Visser Boek voor n (h)echte klas Henk de Visser

boek KlasseBoek KlasseBoek Tips voor een (h)echte klas Henk de Visser Boek voor n (h)echte klas Henk de Visser KlasseBoek boek Boek voor n (h)echte klas KlasseBoek Tips voor een (h)echte klas Henk de Visser Henk de Visser Inleiding Dit is bedoeld als een bemoedigend boekje, vol positiviteit over het vak van juf

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema.

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 16. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden van les 12, 13, 14 en 15. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL

werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL werkbladen thema 7 DE BASISSCHOOL 7.0 vragen bij de film alleen Kijk naar de film. Geef antwoord op de vragen. eerste ronde filmkijken 1 2 3 Badria vindt Nederlands moeilijk. De juf komt op huisbezoek.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Agenda 13 t/m 15 juni 15 t/m 17 juni 22 juni 1 juli Schoolkamp groepen 3, 4 en 5 Schoolkamp groepen 6, 7 MR vergadering, 19.30 uur Uitgifte nieuwsbrief 18 Het groene schoolplein

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS Uden, 11 september 2015 Beste ouders, De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is met een razende vaart begonnen. Afgelopen maandag zijn we enthousiast gestart met IPC en daar hoor ik al mooie geluiden over.

Nadere informatie

Welkom op de pagina van groep 8b! Het komende schooljaar zullen wij hier regelmatig leuke nieuwtjes en weetjes uit onze groep plaatsen

Welkom op de pagina van groep 8b! Het komende schooljaar zullen wij hier regelmatig leuke nieuwtjes en weetjes uit onze groep plaatsen maandag 7 december 2015 Welkom op de pagina van groep 8b! Het komende schooljaar zullen wij hier regelmatig leuke nieuwtjes en weetjes uit onze groep plaatsen Planning spreekbeurt Planning nieuwskring

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

het Troubadourtje Een gelukkig nieuwjaar Agenda: Daarom nog eens voor iedereen: een heel gelukkig en gezond 2015!!

het Troubadourtje Een gelukkig nieuwjaar Agenda: Daarom nog eens voor iedereen: een heel gelukkig en gezond 2015!! het Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2014-2015 Datum: 09-01-2015 Inhoud: Gelukkig Nieuwjaar Typecursus Bouw IKC Citotoetsen Internetprotocol Wensen groep 3 Agenda:

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws

De Kraanvogel Vluchtnieuws Oktober 2013 Beste ouders en verzorgers, Vanuit de directie Vandaag begint de herfstvakantie voor iedereen. De onderbouw heeft al een weekje vrij, de bovenbouw volgt nu. We hebben een prachtige kinderboekenweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016 Warder 126, 1473 PH Warder. Tel.: 0299 401303 Nieuwsbrief september 2016 Belangrijke data september: 06 september Voor de ouders van de 4 scholen voorlichting Slim Onderwijs. 07/08/09 september Schoolkamp

Nadere informatie

Het Tangram nieuwsbrief

Het Tangram nieuwsbrief Katholieke Dalton Basisschool Jaargang 2013-2014 Nummer 7 28 februari 2014 Van de directie Olifanten De eerste week na de voorjaarsvakantie is alweer voorbij. De kinderen en leerkrachten zijn allen afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F Belangrijke data: 11 januari Vragen uurtje over andere schooltijden, vanaf 8.30 uur van harte welkom! 11 januari Informatie avond Voortgezet Onderwijs voor ouders groep 8, op obs

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Zilveren Maan. Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! van Openbare Basisschool

Nieuwsbrief. De Zilveren Maan. Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! van Openbare Basisschool Nieuwsbrief van Openbare Basisschool De Zilveren Maan veertiende jaargang nummer 1 datum: 28-08-2015 De Zilveren Maan Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! De

Nadere informatie

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl)

Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) o.b.s. De Ent Losse Entjes Jaargang 22 no. 7 7 februari 2014 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) Agenda 8 februari Oud papier 12 maart OR vergadering 11 t/m 13 februari Eindtoets Basisonderwijs

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Start schooljaar Informatieochtend Gymtijden Afscheid Damion Hulp ouders gezocht Onderbouwnieuws Middenbouwnieuws Ander nieuws Beste ouders,

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

O n d e r n e m e n d e n c r e a t i e f!

O n d e r n e m e n d e n c r e a t i e f! Jaargang 19 nr. 11 3 februari 2017 Agenda 6 februari Schoonmaakavond 6 februari MR vergadering 7 februari Groep 1-2 naar Cultuurbedrijf Noordoostpolder 8-9-10 februari Meester Assie afwezig 10 februari

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Donderdag 6 september 2012 week 36

Donderdag 6 september 2012 week 36 Donderdag 6 september 2012 week 36 AGENDA - Maandag 10 september: Informatieavond groepen 1 t/m 4 o Groepen 1/2 van 19.00 uur t/m 20.00 uur o Groepen 3 en 4 van 20.00 uur t/m 21.00 uur - Dinsdag 11 september:

Nadere informatie