Beroepscompetentieprofiel Lijmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Lijmer"

Transcriptie

1 Beroepscompetentieprofiel Lijmer Ontwikkeld door: Fundeon Vastgesteld: datum Sociale partners: Bouwend Nederland, AVM, FNV Bouw en CNV Vakmensen Lijmer 1

2 Inhoudsopgave 1. Typering beroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van het beroepscompetentieprofiel Beschrijving van de kerntaken en werkprocessen Uitwerking van de kerntaken en werkprocessen Proces-competentie-matrix Kerntaak Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak Proces-competentie-matrix Kerntaak Legitimering beroepscompetentieprofiel lijmer: Lijmer 2

3 1. Typering beroep De lijmer verricht zijn werkzaamheden bij bedrijven in de sector bouw. Hij is werkzaam in een lijmbedrijf dat zich voornamelijk bezig houdt met lijmwerk in de nieuwbouw. Bouwbedrijven, metselbedrijven en afbouwbedrijven huren deze bedrijven in als aannemer van lijmwerk. Lijmbedrijven zijn kleine bedrijven 2-3 fte 80%, en 4-5 fte 20%. De lijmer is meestal werkzaam in een ploeg en hierdoor komt het voor dat hij het aanspreekpunt is van een ploeg. De lijmer of lijmploeg wordt meestal aangestuurd en krijgt leiding van de voorman/uitvoerder op het werk. De lijmer werkt vrijwel altijd in de woningnieuwbouw (ca.100%) en utiliteitsnieuwbouw (ca.100%). Daarnaast in de woningbouw onderhoud/renovatie (ca. 40%) en in de woningbouw restauratie (ca. 20%). De lijmer werkt op de bouwlocatie. Hij werkt zowel binnen als buiten. De invloed van het weer mag geen effect hebben op de kwaliteit en nauwkeurigheid van zijn werk en productie. Het lijmwerk wordt volgens (werk)tekeningen, wanduitslagen, afspraken en instructies gemaakt. De lijmer heeft een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en kan een aanspreekpunt van een ploeg zijn. Hij is gemotiveerd, handelt kwaliteitsbewust en werkt zorgvuldig. Voor een optimale taakuitvoering heeft de lijmer een professionele beroepshouding. Tijdens de werkzaamheden let hij altijd op de veiligheid voor zichzelf en de anderen met wie hij samenwerkt. Hij is bekend met de regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu en handelt daar ook naar. Hij is zich bewust van welke risico s het niet naleven van deze regelgeving met zich mee brengt De lijmer voert voornamelijk specialistisch kalkzandsteen en gasbeton lijmwerk uit. Het gaat om standaard werkmethoden die routinematig worden uitgevoerd. De complexiteit wordt bepaald in het vooruit denken, het opperen, het stellen van de kimlaag of eerste laag en de diverse voorzieningen die aangebracht dienen te worden. Daarnaast zijn ook de omstandigheden zoals het weer, een wisselende werkomgeving, en het werken op hoogte bepalend voor de complexiteit. Hij moet beschikken over beroepsmatige kennis en vaardigheden gericht op het uitoefenen van zijn beroep. Werkzaamheden die de lijmer voornamelijk uitvoert zijn: - lijmwerk, kalkzandsteen en gasbeton Lijmer 3

4 2. Loopbaanperspectief De lijmer kan op basis van ervaring en sociaal-communicatieve kwaliteiten uitgroeien tot het aanspreekpunt van de ploeg. Hij kan ook metselaar worden, of doorgroeien naar vakgerelateerde functies. Hij kan ook zijn eigen bedrijf beginnen, met of zonder personeel. Lijmer 4

5 3. Trends en innovaties Hieronder worden enkele, voor het in dit beroepscompetentieprofiel beschreven beroep relevante ontwikkelingen beschreven. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de beroepspraktijkvorming, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (b.v. technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). Arbeidsmarkt De nieuwbouwproductie in de B&U-sector is vanaf 2008 vanwege de economische crisis sterk afgenomen. De verwachting is dat in 2014 het (voorlopig) dieptepunt van de productieafname bereikt is, krimp t.o.v ca. 40%. Vanaf 2015 verwacht men herstel van de nieuwbouwproductie in de B&U sector, verwacht groeipercentage jaarlijks ca. 4%. De crisis vanaf 2008 heeft een negatieve invloed op de werkgelegenheid in de bouw en dus ook in lijmbranche. Door de crisis verliezen veel werknemers hun baan, waarvan een deel er voor kiest om als zzp er in de bouw werkzaam te blijven. Het aantal zzp ers loopt hierdoor op. Daarnaast is de vergrijzing een belangrijke ontwikkeling die als gevolg heeft dat ervaren vakmensen de arbeidsmarkt verlaten. Hierdoor zal de vraag naar kwalitatief goed personeel alleen maar toenemen. Wetgeving en regelgeving Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening Ketensamenwerking is een begrip dat in de bouw langzamerhand vaste voet aan de grond krijgt. Partijen in de bouw zijn zich meer bewust van de voordelen die met ketensamenwerking behaald kunnen worden. Hierdoor zullen bouwopdrachten vaker in andere (horizontale) samenwerkingsvormen dan de traditionele samenwerkingsvormen (top down) worden uitgevoerd. Eén van doelen van ketensamenwerking is het ontzorgen van de klant. De metsel-/lijmbedrijven zien deze ontwikkeling dan ook in belang toenemen. De lijmers dienen zich te blijven houden aan de steeds strengere eisen als het gaat om duurzaamheid, energieprestatienorm, arbeidsomstandigheden. De wetten en regels hieromtrent zullen steeds strenger worden. In het Energie akkoord van juli 2013 is zelfs overeengekomen dat Nederland de komende decennia moet overstappen op duurzame energie. In 2020 moet bijvoorbeeld 14% van de energie duurzaam zijn opgewekt. Technologie: Mede vanwege de duurzaamheidseisen die worden gesteld, zullen in de toekomst materialen en hulpmiddelen ontstaan die vooral als doel hebben om het werkproces duurzamer te maken. Voor de lijmer betekent dit dat hij continu op de hoogte moet blijven van deze ontwikkelingen, omdat veel van deze innovaties invloed hebben op de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Daarnaast is het mechanisch opperen in plaats van handmatig een ontwikkeling die veel lijmbedrijven als belangrijk zien. De logistiek Lijmer 5

6 op de bouwplaats kan hierdoor efficiënter verlopen. Bedrijfsorganisatorisch: Vanwege de vergrijzing zal de bouw in het algemeen en daarmee ook de metsel-/lijmbranche kampen met een vraag naar kwalitatief goed personeel. Als daarbij ook de lage instroom vanuit de bouwopleidingen in ogenschouw wordt genomen, is het niet verwonderlijk dat de grootste zorg voor de lijmbedrijven de komende jaren het tekort aan kwalitatief goed personeel is. Echter, in deze onzekere tijden worden veel werknemers ontslagen en maken metsel-/lijmbedrijven steeds meer gebruik van het toenemende aanbod van zzp ers, door hen in te lenen of werk uit te besteden. De flexibele schil van bedrijven wordt hierdoor groter, maar het komt de kwaliteit van het personeel niet altijd ten goede. Internationaal: Over de toekomstige internationale ontwikkelingen zijn de meningen van lijmbedrijven verdeeld. Een deel van de metsel-/lijmbedrijven ervaren de komst van buitenlandse lijmers of lijmbedrijven als concurrentie, terwijl een ander deel dit minder ervaart. Daarnaast zijn er ook metsel-/lijmbedrijven die deze ontwikkeling zien afnemen. Lijmer 6

7 4. Algemene informatie Mogelijke functiebenamingen Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden Complexiteit Wettelijke beroepsvereisten Branche vereisten Brondocumenten Lijmer De lijmer is gemotiveerd, handelt kwaliteitsbewust en werkt zorgvuldig. Voor een optimale taakuitvoering heeft de lijmer een professionele beroepshouding. Hij heeft ruimtelijk inzicht, kan zelfstandig maar ook in een teamverband werken. Hij moet goed kunnen samenwerken en communiceren met zijn collega s. Tijdens de werkzaamheden let hij altijd op de veiligheid voor zichzelf en de anderen met wie hij samenwerkt. Met name het werken met een elementenstelmachine stelt hoge eisen aan de samenwerking vanwege de veiligheid. De lijmer heeft een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. De lijmer voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit. De lijmer krijgt de opdracht van zijn direct leidinggevende en voert deze zelfstandig of in teamverband uit. Het gaat hierbij vaak om standaard werkzaamheden De complexiteit zit in het vooruit denken, het opperen en het stellen van de kimlaag of eerste laag. Daarnaast zijn ook de omstandigheden zoals het weer, een wisselende werkomgeving en het werken op hoogte bepalend voor de complexiteit. Hij kan tijdens zijn werkzaamheden te maken hebben met de opdrachtgever. nee. ja, basisveiligheid VCA. Beroepscompetentieprofiel Lijmer, Bouwradius LOB, d.d Rapportage de metselaar Heden en toekomst USP Marketing Consultancy bv, juni 2013-b13fndbcp1. Lijmer 7

8 5. Overzicht van het beroepscompetentieprofiel In deze matrix wordt het overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen behorend bij dit beroepscompetentieprofiel. Lijmer Kerntaak 1 Voert lijmwerk met handzame blokken uit Werkproces 1.1 Richt werkplek in voor het lijmen 1.2 Controleert maatvoering en voert stelwerk uit 1.3 Brengt bouwkundige voorzieningen aan 1.4 Maakt wanden met handzame lijmblokken 1.5 Ruimt werkplek op 2 Voert lijmwerk elementen uit 2.1 Richt werkplek in voor lijmen 2.2 Controleert het stelwerk 2.3 Brengt bouwkundige voorzieningen aan 2.4 Maakt wanden met lijmelementen 2.5 Ruimt werkplek op Lijmer 8

9 6. Beschrijving van de kerntaken en werkprocessen Kerntaak 1 Voert lijmwerk met handzame blokken uit Werkprocessen bij kerntaak 1 De lijmer treft aan de hand van de opdracht en/of (werk)tekening voorbereidende maatregelen om het lijmwerk te maken. Hij bouwt indien nodig een eenvoudige steiger op. Hij controleert gereedschappen, materiaal en materieel op aantal, soort, kwaliteit en de geldende voorschriften. Hij roept indien nodig tijdig materialen af en oppert de materialen. De lijmer controleert de maatvoering en het stelwerk zoals de profielen en kozijnen. Zonodig voert hij het stelwerk uit. Afwijkingen meldt hij aan de leidinggevende. De lijmer brengt bouwkundige voorzieningen in het werk aan, zoals ankers, lateien, kunststofprofielen en andere bouwkundige voorzieningen. Hij maakt de lijmmortel aan en maakt stenen op maat. Hij stelt de eerste laag. Hij verwerkt de blokken in verband en op de juiste wijze. Hij brengt daar waar nodig sparingen aan in het lijmwerk. Hij steekt overtollige lijmresten van het lijmwerk af. Hij controleert het lijmwerk en werkt zo nodig beschadigingen en naden af. Hij schoort de verse lijmwerkconstructies stabiel en dekt zo nodig het verse lijmwerk af. De lijmer ruimt materieel, overtollig materiaal en afval op, zowel aan het eind van elke werkdag als na afloop van lijmwerkzaamheden. Hij controleert op beschadigingen en maakt materialen en materieel transportgereed. Hij scheidt daarbij het afval volgens de voorschriften. Hij onderhoudt gereedschappen, instrumenten en hulpmiddelen en bergt ze op. 1.1 Richt werkplek in voor lijmen 1.2 Controleert de maatvoering en voert stelwerk uit 1.3 Brengt bouwkundige voorzieningen aan 1.4 Maakt wanden met handzame lijmblokken 1.5 Ruimt werkplek op Lijmer 9

10 Kerntaak 2 Voert lijmwerk elementen uit Werkprocessen bij kerntaak 2 De lijmer treft aan de hand van de opdracht, (werk)tekening en/of wanduitslag voorbereidende maatregelen om het lijmwerk te maken. Hij bouwt indien nodig een eenvoudige steiger op. Hij oppert de stenen voor de kim en elementen met behulp van een kraan en kraanmachinist. Hij controleert gereedschappen, materiaal en materieel op aantal, soort, kwaliteit en de geldende voorschriften. De lijmer controleert de maatvoering en het stelwerk zoals stelvoetjes, de profielen en/of kozijnen. Zonodig voert hij het stelwerk uit. Afwijkingen meldt hij aan de leidinggevende. De lijmer brengt bouwkundige voorzieningen in het werk aan, zoals ankers, lateien en andere bouwkundige voorzieningen. Hij maakt de lijmmortel aan. Hij stelt de kimlaag. Als de kim is uitgehard brengt hij lijmmortel vol en zat aan op de elementen met behulp van een lijmbak of lijmschep. Hij zet met een collega de elementen met de elementenstelmachine op hun plaats. Dit deel van de werkzaamheden wordt met twee personen gedaan. De ene bedient de elementenstelmachine en de andere stelt het element op de juiste plaats. Om de juiste vlakheid van de wand te krijgen maakt de lijmer gebruik van stelwiggen en centreerdoppen. Hij schrapt de lijmresten van het lijmwerk af met een spackmes en veegt het muurvlak schoon. Hij controleert het lijmwerk en werkt zo nodig beschadigingen en naden af. Hij schoort de verse lijmwerkconstructies stabiel en dekt zo nodig het verse lijmwerk af. De lijmer ruimt materieel, overtollig materiaal en afval op, zowel aan het eind van elke werkdag als na afloop van lijmwerkzaamheden. Hij controleert de wand op beschadigingen en maakt materialen en materieel transportgereed. Hij scheidt daarbij het afval volgens de voorschriften. Hij onderhoudt gereedschappen, instrumenten en hulpmiddelen en bergt ze op. 2.1 Richt werkplek in voor lijmen 2.2 Controleert maatvoering en voert stelwerk uit 2.3 Brengt bouwkundige voorzieningen aan 2.4 Maakt wanden met lijmelementen 2.5 Ruimt werkplek op Lijmer 10

11 7. Uitwerking van de kerntaken en werkprocessen 7.1 Proces-competentie-matrix Kerntaak 1 Kerntaak 1 Voert Lijmwerk met handzame blokken uit Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Begeleiden Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen Relaties bouwen en netwerken Overtuigen en beïnvloeden Presenteren Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid Materialen en middelen inzetten Analyseren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Omgaan met verandering en aanpassen Met druk en tegenslag omgaan Gedrevenheid en ambitie tonen Ondernemend en commercieel handelen Bedrijfsmatig handelen 1.1 Richt werkplek in voor lijmen x x x x 1.2 Controleert maatvoering en voert stelwerk uit x x 1.3 Brengt bouwkundige voorzieningen aan x x x 1.4 Maakt wanden met handzame lijmblokken x x x x 1.5 Ruimt werkplek op x x x Lijmer 11

12 7.1.1 Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak 1 Kerntaak 1 Voert Lijmwerk met handzame blokken uit 1.1 werkproces Richt werkplek in voor lijmen Omschrijving: De lijmer treft aan de hand van de opdracht en/of (werk)tekening voorbereidende maatregelen om het lijmwerk te maken. Hij bouwt indien nodig een eenvoudige steiger op. Hij controleert gereedschappen, materiaal en materieel op aantal, soort, kwaliteit en de geldende voorschriften. Hij roept indien nodig tijdig materialen af en oppert de materialen. Gewenst resultaat: De werkplek is ingericht. Er kan veilig en onbelemmerd worden gewerkt. Samenwerken en - Afstemmen overleggen Vakdeskundigheid - Gevoel voor ruimte en richting tonen - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden. Materialen en - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken middelen inzetten - Materialen en middelen doelmatig gebruiken Instructies en procedures opvolgen - Goed zorgdragen voor materialen en middelen. - Instructies opvolgen - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften. Kerntaak 1 Voert Lijmwerk met handzame blokken uit 1.2 werkproces Controleert maatvoering en voert stelwerk uit Omschrijving: De lijmer controleert de maatvoering en het stelwerk zoals de profielen en kozijnen. Zonodig voert hij het stelwerk uit. Afwijkingen meldt hij aan de leidinggevende. Gewenst resultaat: De maatvoering en het stelwerk is conform opdracht en tekening uitgevoerd. En de afwijkingen gemeld aan leidinggevende. Vakdeskundigheid - Gevoel voor ruimte en richting tonen - Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Instructies en - Werken conform voorgeschreven procedures procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften opvolgen Lijmer 12

13 Kerntaak 1 Voert Lijmwerk met handzame blokken uit 1.3 werkproces Brengt bouwkundige voorzieningen aan Omschrijving: De lijmer brengt bouwkundige voorzieningen in het werk aan, zoals ankers, lateien, kunststofprofielen en andere bouwkundige voorzieningen. Gewenst resultaat: De bouwkundige voorzieningen zijn in de lijmwerk constructies aangebracht. Vakdeskundigheid - Gevoel voor ruimte en richting tonen - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden Materialen en - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken middelen inzetten Instructies en - Werken conform voorgeschreven procedures procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften opvolgen Kerntaak 1 Voert Lijmwerk met handzame blokken uit 1.4 werkproces Maakt wanden, schoon- en vuilwerk, met handzame lijmblokken Omschrijving: Hij maakt de lijmmortel aan en maakt stenen op maat. Hij stelt de eerste laag. Hij verwerkt de blokken in verband en op de juiste wijze. Hij brengt daar waar nodig sparingen aan in het lijmwerk. Hij steekt overtollige lijmresten van het lijmwerk af. Hij controleert het lijmwerk en werkt zo nodig beschadigingen en naden af. Hij schoort indien nodig de verse lijmwerk constructies stabiel en dekt zo nodig het verse lijmwerk af. Gewenst resultaat: De wand is volgens planning en volgens de opgegeven kwaliteit, juiste verband en maatvoering gelijmd en afgewerkt. Het verse lijmwerk is zo nodig stabiel geschoord en afgedekt. Vakdeskundigheid - Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden. - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden. - Vakspecifieke fysieke kwaliteiten tonen. Materialen en - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken middelen inzetten - Materialen en middelen doelmatig gebruiken Kwaliteit leveren - Kwaliteitsniveaus halen Instructies en procedures opvolgen - Productieniveaus halen - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften Lijmer 13

14 Kerntaak 1 Voert Lijmwerk met handzame blokken uit 1.5 werkproces Ruimt werkplek op Omschrijving: De lijmer ruimt materieel, overtollig materiaal en afval op, zowel aan het eind van elke werkdag als na afloop van lijmwerkzaamheden. Hij controleert op beschadigingen en maakt materialen en materieel transportgereed. Hij scheidt daarbij het afval volgens de voorschriften. Hij onderhoudt gereedschappen en materieel en bergt ze op. Gewenst resultaat: De werkplek is vrij van objecten die een gevaar vormen voor de veiligheid of die enig afbreukrisico vormen voor het lijmwerk. Er kan veilig met overige werkzaamheden worden gestart, of er kan worden opgeleverd. Vakdeskundigheid - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden Materialen en - Goed zorgdragen voor materialen en middelen middelen inzetten Instructies en - Werken conform voorgeschreven procedures procedures opvolgen - Werken conform veiligheidsvoorschriften. Lijmer 14

15 7.2 Proces-competentie-matrix Kerntaak 2 Kerntaak 2 Voert Lijmwerk elementen uit Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Begeleiden Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen Relaties bouwen en netwerken Overtuigen en beïnvloeden Presenteren Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid Materialen en middelen inzetten Analyseren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Omgaan met verandering en aanpassen Met druk en tegenslag omgaan Gedrevenheid en ambitie tonen Ondernemend en commercieel handelen Bedrijfsmatig handelen 2.1 Richt werkplek in voor lijmen x x x x 2.2 Controleert maatvoering en voert stelwerk uit x x x 2.3 Brengt bouwkundige voorzieningen aan x x x 2.4 Maakt wanden met lijmelementen x x x x x 2.5 Ruimt werkplek op x x x Lijmer 15

16 7.2.1 Detaillering proces-competentie-matrix Kerntaak 2 Kerntaak 2 Voert Lijmwerk elementen uit 2.1 werkproces Richt werkplek in voor lijmen Omschrijving: De lijmer treft aan de hand van de opdracht, (werk)tekening en/of wanduitslag voorbereidende maatregelen om het lijmwerk te maken. Hij bouwt indien nodig een eenvoudige steiger op. Hij oppert de stenen voor de kim en elementen met behulp van een kraan en kraanmachinist. Hij controleert gereedschappen, materiaal en materieel op aantal, soort, kwaliteit en de geldende voorschriften. Gewenst resultaat: De werkplek is ingericht. Er kan veilig en onbelemmerd worden gewerkt. Samenwerken en - Afstemmen. overleggen Vakdeskundigheid - Gevoel voor ruimte en richting tonen Materialen en middelen inzetten Instructies en procedures opvolgen - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden. - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken - Materialen en middelen doelmatig gebruiken - Goed zorgdragen voor materialen en middelen. - Instructies opvolgen - Werken conform voorgeschreven procedures - Werken conform veiligheidsvoorschriften. Kerntaak 2 Voert Lijmwerk elementen uit 2.2 werkproces Controleert maatvoering en voert stelwerk uit Omschrijving: De lijmer controleert de maatvoering en het stelwerk zoals stelvoetjes, de profielen en/of kozijnen. Zonodig voert hij het stelwerk uit. Afwijkingen meldt hij aan de leidinggevende. Gewenst resultaat: De maatvoering en het stelwerk is conform opdracht en tekening uitgevoerd. En de afwijkingen gemeld aan leidinggevende. Vakdeskundigheid - Gevoel voor ruimte en richting tonen - Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden Instructies en - Werken conform voorgeschreven procedures procedures opvolgen - Werken conform veiligheidsvoorschriften. Lijmer 16

17 Kerntaak 2 Voert Lijmwerk elementen uit 2.3 werkproces Brengt bouwkundige voorzieningen aan Omschrijving: De lijmer brengt bouwkundige voorzieningen in het werk aan, zoals ankers, lateien en andere bouwkundige voorzieningen. Gewenst resultaat: De bouwkundige voorzieningen zijn in het lijmwerk constructies aangebracht. Vakdeskundigheid - Gevoel voor ruimte en richting tonen - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden Materialen en - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken middelen inzetten Instructies en - Werken conform voorgeschreven procedures procedures opvolgen - Werken conform veiligheidsvoorschriften Kerntaak 2 Voert Lijmwerk elementen uit 2.4 werkproces Maakt wanden met lijmelementen Omschrijving: Hij maakt de lijmmortel aan. Hij stelt de kimlaag. Als de kim is uitgehard brengt hij lijmmortel vol en zat aan op de elementen met behulp van een lijmbak en lijmschep. Hij zet met een collega de elementen met de elementenstelmachine op hun plaats. Dit deel van de werkzaamheden wordt met twee personen gedaan. De ene bedient de elementenstelmachine en de andere stelt het element op de juiste plaats. Om de juiste vlakheid van de wand te krijgen maakt de lijmer gebruik van stelwiggen en centreerdoppen. Hij schrapt de lijmresten van het lijmwerk af met een spackmes en veegt het muurvlak schoon. Hij controleert het lijmwerk en werkt zo nodig beschadigingen en naden af. Hij schoort de verse lijmwerk constructies stabiel en dekt zo nodig het verse lijmwerk af. Gewenst resultaat: De wand is volgens planning en volgens de opgegeven kwaliteit, verband en maatvoering gelijmd en afgewerkt. Het verse lijmwerk is stabiel geschoord en zo nodig afgedekt. Samenwerken en - Afstemmen. overleggen Vakdeskundigheid - vakspecifieke mentale vermogens aanwenden - vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden Materialen en - Materialen en middelen doeltreffend gebruiken middelen inzetten - Materialen en middelen doelmatig gebruiken Kwaliteit leveren - Kwaliteitsniveaus halen - Productieniveaus halen Instructies en - Werken conform voorgeschreven procedures procedures opvolgen - Werken conform veiligheidsvoorschriften Lijmer 17

18 Kerntaak 2 Voert Lijmwerk elementen uit 2.5 werkproces Ruimt werkplek op Omschrijving: De lijmer ruimt materieel, overtollig materiaal en afval op, zowel aan het eind van elke werkdag als na afloop van lijmwerkzaamheden. Hij controleert de wand op beschadigingen en maakt materialen en materieel transportgereed. Hij scheidt daarbij het afval volgens de voorschriften. Hij onderhoudt gereedschappen, instrumenten en hulpmiddelen en bergt ze op. Gewenst resultaat: De werkplek is vrij van objecten die een gevaar vormen voor de veiligheid of die enig afbreukrisico vormen voor het lijmwerk. Er kan veilig met overige werkzaamheden worden gestart, of er kan worden opgeleverd. Vakdeskundigheid - Vakspecifieke manuele vaardigheden aanwenden Materialen en - Goed zorgdragen voor materialen en middelen middelen inzetten Instructies en - Werken conform voorgeschreven procedures procedures opvolgen - Werken conform veiligheidsvoorschriften. Lijmer 18

19 8. Legitimering beroepscompetentieprofiel lijmer In 2013 heeft Fundeon onderzocht in hoeverre de beroepscompetentieprofielen die ten grondslag liggen aan het kwalificatiedossier Metselaar nog actueel zijn. Op grond van de resultaten van dat onderzoek hebben sociale partners in de brancheplatforms B&U en GA Fundeon opdracht gegeven om de beroepscompetentieprofielen te actualiseren, op basis van het onderzoeksrapport. (Rapportage De metselaar Heden en Toekomst, USP Marketing Consultancy bv, juni 2013). In dat onderzoeksrapport zijn drie profielen onderscheiden: Het profiel Metselaar B&U Het profiel Metselaar GA Het profiel lijmer. In de legitimeringsbijeenkomst op 12 november 2014 zijn de concepten voorgelegd aan sociale partners om ze te beoordelen, In deze vergadering waren aanwezig: dhr. A. Vorstenbosch, namens CNV Vakmensen dhr. W. Haverhals, namens AVM dhr. A. de Visser, namens Bouwend Nederland dhr. D. Eckhardt, namens Bouwend Nederland dhr. B. van de Pol (als adviseur van AVM). Tijdens de bespreking van het concept beroepscompetentieprofiel wordt in de beschrijving het onderscheid tussen de twee kerntaken (lijmwerk met handzame blokken en lijmwerk van elementen) verduidelijkt. Sociale partners geven aan dat zij het beroepscompetentieprofiel, met inachtneming van de besproken wijzigingen, legitimeren en dat zij verzoeken om het als brondocument op te nemen in het kwalificatiedossier Metselen, ter vervanging van het huidige beroepscompetentieprofiel. Lijmer 19

Beroepscompetentieprofiel Metselaar

Beroepscompetentieprofiel Metselaar Beroepscompetentieprofiel Metselaar Ontwikkeld door: Fundeon Vastgesteld: datum 12-11-2014 Sociale partners: Bouwend Nederland, AVM, FNV Bouw en CNV Vakmensen Metselaar 1 Inhoudsopgave 1. Typering beroep...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vakman voeger

Beroepscompetentieprofiel Vakman voeger Beroepscompetentieprofiel Vakman voeger Ontwikkeld door: Fundeon Vastgesteld: 8 oktober 2014 Sociale partners: VNV en CNV vakmensen Inhoudsopgave 1. Typering beroep... 3 2. Loopbaanperspectief... 4 3.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Dakdekker pannen

Beroepscompetentieprofiel Dakdekker pannen Beroepscompetentieprofiel Dakdekker pannen Ontwikkeld door: Fundeon Vastgesteld: 3 december 2014 Sociale partners: HHD en CNV vakmensen Dakdekker pannen 1 Inhoudsopgave 1. Typering beroep... 3 2. Loopbaanperspectief...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus mobiele werktuigen

Beroepscompetentieprofiel Technicus mobiele werktuigen Beroepscompetentieprofiel Technicus mobiele werktuigen Ontwikkeld door: Fundeon Vastgesteld: 23 oktober 2014 Sociale partners: Bouwend Nederland, HZC en CNV vakmensen Inhoudsopgave 1. Typering beroep...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Betonboorder

Beroepscompetentieprofiel. Betonboorder Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld: 27 september 2007 Ontwikkeld door: Fundeon Sociale Partners: Branchevereniging Boorinfo, FNV, CNV Inhoudsopgave 1. Typering beroep...3 2. Loopbaanperspectief...4

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Meewerkend voorman buigcentrale

Beroepscompetentieprofiel Meewerkend voorman buigcentrale Beroepscompetentieprofiel Meewerkend voorman buigcentrale Vastgesteld: 26 januari 2012 Ontwikkeld door: Fundeon in samenwerking met Vereniging Wapeningsstaal Nederland Sociale partners: Vereniging Wapeningsstaal

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Uitvoerder Steigerbouw

Beroepscompetentieprofiel. Uitvoerder Steigerbouw Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld: 28 juni 2007 Ontwikkeld door: Fundeon Sociale Partners: Branchevereniging VSB, FNV, CNV Inhoudsopgave 1. Typering beroep...3 2. Loopbaanperspectief...4 3. Trends

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Allround betonboorder

Beroepscompetentieprofiel. Allround betonboorder Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld: 27 september 2007 Ontwikkeld door: Fundeon Sociale Partners: Branchevereniging Boorinfo, FNV, CNV Inhoudsopgave 1. Typering beroep...3 2. Loopbaanperspectief...4

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Dakdekker bitumen en kunststof

Beroepscompetentieprofiel Dakdekker bitumen en kunststof Beroepscompetentieprofiel Dakdekker bitumen en kunststof Ontwikkeld door: Fundeon Vastgesteld: 7 mei 2014 Sociale partners: VEBIDAK, FNV bouw en CNV vakmensen Dakdekker bitumen en kunststof 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Voorman dakdekker pannen&leien

Beroepscompetentieprofiel Voorman dakdekker pannen&leien Beroepscompetentieprofiel Voorman dakdekker pannen&leien Ontwikkeld door: Fundeon Vastgesteld: 3 december 2014 Sociale partners: HHD en CNV vakmensen Voorman dakdekken pannen&leien 1 Inhoudsopgave 1. Typering

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assemblagemedewerker

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Planner betonboren

Beroepscompetentieprofiel. Planner betonboren Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld: 27 september 2007 Ontwikkeld door: Fundeon Sociale Partners: Branchevereniging Boorinfo, FNV, CNV Inhoudsopgave 1. Typering beroep...3 2. Loopbaanperspectief...4

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2)

Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2) Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25 oktober 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Bron document(en) Legitimering

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Tegelzetter

Landelijke Kwalificaties MBO. Tegelzetter Landelijke Kwalificaties MBO Tegelzetter Sector: Bouw en infra Branche: Gespecialiseerde aannemerij Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Sloper

Landelijke Kwalificaties MBO. Sloper Landelijke Kwalificaties MBO Sloper Crebonummer: 22255, 95682, 95681 Sector: Bouw en Infra Branche: Infra Opleidingsdomein: Bouw en infra Geldig vanaf: 1 augustus 2013 Stichting SBB 2002-2012. Gebruik

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek

LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek LEESWIJZER KWALIFICATIEDOSSIERS Laboratoriumtechniek Inleiding Met ingang van schooljaar 2011-2012 is competentie gericht onderwijs binnen het mbo wettelijk verplicht. Bij deze vorm van onderwijs staat

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL VOEGER 3 Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 1-11-2004 Versie 3 Datum: 07 12 05 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL: Voeger 3 (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld op 29 juni 2010 Inhoudsopgave definitieve versie...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Orde en veiligheid Branche: Defensie Beroepengroep: Vrede en veiligheid Versie 2008-2009 Vrede en veiligheid 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Sloper

Beroepscompetentieprofiel Sloper Beroepscompetentieprofiel Sloper Vastgesteld: 3 december 2009 KBB: Fundeon Sociale Partners Sloper 1 Inhoudsopgave 1. Typering beroep... 3 2. Loopbaanperspectief... 4 3. Trends en innovaties... 5 4. Algemene

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Metselaar inclusief casco lijmwerk. Uitgevoerd bij Leerbedrijf / Opleidingsbedrijf. Resultaat praktijktoets. Beroepstaken

Metselaar inclusief casco lijmwerk. Uitgevoerd bij Leerbedrijf / Opleidingsbedrijf. Resultaat praktijktoets. Beroepstaken Voortgangsoverzicht Leermeester/ Instructeur Metselaar inclusief casco lijmwerk ROC Beoordelingseenheden Volgorde beoordelingseenheid Uitgevoerd bij Leerbedrijf / Opleidingsbedrijf Beheersing praktijk

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

TalentMatch. Insight Intake. Normgroep: Datum: Jurgen Krijger 15926 AMN College. Naam deelnemer: Leerlingnummer: School: MBO 20 juni 2010

TalentMatch. Insight Intake. Normgroep: Datum: Jurgen Krijger 15926 AMN College. Naam deelnemer: Leerlingnummer: School: MBO 20 juni 2010 Insight Intake TalentMatch School: AMN College Pagina 1 van 4 Insight TalentMatch - Toelichting De TalentMatch Ieder beroep stelt specifieke eisen aan de kennis, houding en vaardigheid van iemand die een

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker ontvangst en opslag

Beroepscompetentieprofiel. Medewerker ontvangst en opslag Beroepscompetentieprofiel Medewerker ontvangst en opslag 1 Beroepscompetentieprofiel Medewerker ontvangst en opslag Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Voorman Sloopwerken

Beroepscompetentieprofiel Voorman Sloopwerken Beroepscompetentieprofiel Voorman Sloopwerken Vastgesteld: 23 augustus 2010 Opgesteld door: Fundeon Sociale Partners: Veras, FNV Bouw, CNV Vakmensen 1 Inhoudsopgave 1. Typering beroep... 3 2. Loopbaanperspectief...

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

3. Beroepscompetenties / EVC

3. Beroepscompetenties / EVC 3. Beroepscompetenties / EVC In 2002/2003 hebben Hoofd Bedrijfschap Ambachten (HBA) en Bouwradius, met gebruikmaking van Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidie, een onderzoekstraject afgerond m.b.t. de

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Stagegids. Beoordelingsdocument. ICT opleidingen. Applicatieontwikkelaar. Crebo 95311

Stagegids. Beoordelingsdocument. ICT opleidingen. Applicatieontwikkelaar. Crebo 95311 Stagegids Beoordelingsdocument ICT opleidingen Applicatieontwikkelaar Crebo 95311 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt plaats in

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Dakdekker

Landelijke Kwalificaties MBO. Dakdekker Landelijke Kwalificaties MBO Dakdekker Sector: Bouw en infra Branche: Gespecialiseerde aannemerij Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan.

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Dakdekker

Landelijke Kwalificaties MBO. Dakdekker Landelijke Kwalificaties MBO Dakdekker Crebonummer: 22004, 93846, 93841, 93845, 93843, 93855, 93853, 93854 Sector: Bouw en infra Branche: Gespecialiseerde aannemerij Opleidingsdomein: Bouw en infra Geldig

Nadere informatie

Dak- en gevelbegroening

Dak- en gevelbegroening Keuzedeel mbo Dak- en gevelbegroening behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: Versie 1, doorontwikkeling Aequor 7

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Steigerbouw Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Steigerbouw Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Steigerbouw Profiel(en): Monteur steigerbouw Eerste monteur steigerbouw Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest. Opleidingsdomein: Crebonummer(s):

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen

Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen Beoordelingsdocument voor de BOL-opleidingen ICT-opleiding: Applicatieontwikkelaar Crebo: 90020 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of bpv is een belangrijk onderdeel van alle mbo-opleidingen. De bpv vindt

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Polijster natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Polijster natuursteenbedrijf Algemene informatie

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Crebonummer: 90180, 90190 Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 6. WERKEN IN HET BUITENLAND De Praktijk Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument

Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Stagegids voor de BOL-opleiding Medewerker Beheer ICT (95070) Beoordelingsdocument Rijn IJssel, Techniek & ICT ICT-opleidingen: Medewerker Beheer ICT Crebo: 95070 Voorwoord De beroepspraktijkvorming of

Nadere informatie

Medewerker dekvloeren

Medewerker dekvloeren Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker dekvloeren Dossierstatus: Eindtoets Crebonummer: 95150, 95160 Sector: Techniek Branche: Stukadoren en afbouw Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Landelijke Kwalificaties MBO Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Crebonummer: 93760, 97470 Sector: Branche: Techniek, Voedsel en leefomgeving Cohort: Cohort 2011-2012 Vlees en vleeswaren, Bloemen-

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Medewerker dekvloeren

Medewerker dekvloeren Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker dekvloeren Crebonummer: 95150, 95160 Sector: Techniek Branche: Stukadoren en afbouw Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Presentatieruimte inrichten

Presentatieruimte inrichten praktijkobservatie Presentatieruimte inrichten Toetscode: SD 3.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

en de veiligheidsvoorschriften.

en de veiligheidsvoorschriften. Kerntaak 1 Carrosserieën bouwen Kerntaak 2 Reparatie/onderhoud aan carrosserieën uitvoeren Werkproces: Werkprocesoverstijgend/ terugkerend Werkt volgens de reglementen en procedures van de locatie; Werkt

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Horeca-assistent. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013

Beroepscompetentieprofiel. Horeca-assistent. Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 Beroepscompetentieprofiel Horeca-assistent Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) op 14 februari 2013 BCP Horeca-assistent Pagina 1/12 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten...

Nadere informatie

Competentiegericht Onderwijs

Competentiegericht Onderwijs Competentiegericht Onderwijs Het didactisch model en de vormgeving in het mbo 2010 Klaas van den Herik Pierre Winkler Deze tekst of delen daaruit mogen vrij gebruikt worden ten behoeve van de vormgeving

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT kwalificatiedossier IN HET KORT APOTHEKERSASSISTENT 2009-2010 (niveau 4) KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT HET WERKTERREIN: LEREN IN DE PRAKTIJK DOEL VAN KWALIFICATIEDOSSIER

Nadere informatie

Operationele techniek

Operationele techniek Landelijke Kwalificaties MBO Operationele techniek Sector: Techniek Branche: Diverse Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Betonreparateur

Landelijke Kwalificaties MBO. Betonreparateur Landelijke Kwalificaties MBO Betonreparateur Crebonummer: 93930, 93940 Sector: Bouw en infra Branche: Gespecialiseerde aannemerij Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010 productbeoordeling Concept ontwikkelen Toetscode: SD 1.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur

Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur Beroepscompetentieprofiel Ontwerper/constructeur SBW O&R04/7/046/mdr/10-9-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 Beroepscompetenties

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Landelijke Kwalificaties MBO Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Crebonummer: 93760, 97470 Sector: Branche: Dossierstatus: Eindtoets Techniek, Voedsel en leefomgeving Cohort: Cohort 2010-2011

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker ICT

Landelijke Kwalificaties MBO. Medewerker ICT Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker ICT Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A:

Nadere informatie

Assistent schilderen / industriële lakverwerking

Assistent schilderen / industriële lakverwerking Landelijke Kwalificaties MBO Assistent schilderen / industriële lakverwerking Crebonummer: 22034, 91444, 91445, 91442 Sector: Techniek Branche: Schilderen en onderhoud Opleidingsdomein: Afbouw, hout en

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Diploma's en certificaten Functiekenmerken Korte

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Tegelzetter

Landelijke Kwalificaties MBO. Tegelzetter Landelijke Kwalificaties MBO Tegelzetter Sector: Bouw en infra Branche: Gespecialiseerde aannemerij Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel B: De kwalificaties

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Assisterenden gezondheidszorg Branche: Gezondheidszorg Beroepengroep: Doktersassistent Versie 2007-2008 Doktersassistent versie 2007-2008 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Allround ondernemer klussenbedrijf

Allround ondernemer klussenbedrijf Overview kwalificatie Allround ondernemer klussenbedrijf Crebo: 92190 2009-2010 Niveau: 3 Kwalificatiedossier: Onderhoud- en verbouwbedrijf Kerntaken 1. Verricht werkzaamheden aan en in gebouwen 2. Voert

Nadere informatie