COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN"

Transcriptie

1 magazine van COLLAND HET SAMENWERKINGSVERBAND VAN ALLE AGRARISCHE EN GROENE SOCIALE REGELINGEN Leven en werken met de ziekte van Lyme Samenwerken tegen verzuim: De keten maakt u beter De regeling piekarbeid helpt u tijdens de piekperiode maart 2015 >>nummer 1 Dit magazine is ook digitaal beschikbaar op

2 COLUMN KO In gesprek René le Clercq en Ton Rolvink René le Clercq is sinds dit jaar werkgeversvoorzitter van het bestuur van BPL. Eerder was hij algemeen bestuurslid van het fonds. Hij typeert zichzelf als een open, transparante, doelgerichte bestuurder die uit is op consensus, formeel is waar het moet en praktisch waar het kan. VanColland is met de grootste zorg samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen rechten ontlenen. VanColland is ook digitaal beschikbaar op magazine van COLLAND maart 2015 >>nummer 1 Inhoudsopgave Ton Rolvink zit sinds dit jaar namens de gepensioneerden in het bestuur. Daarnaast is hij nog tot 1 juli 2015 bestuurslid van ABP (het pensioenfonds voor ambtenaren). Hij typeert zichzelf als een bestuurslid dat weet wat hij wil en daar ook voor uitkomt. Hij kan goed compromissen sluiten en verschillende meningen bij elkaar brengen. René le Clercq Welkom in het BPL-bestuur Ton. Het is goed om je erbij te hebben, want het wordt een druk jaar voor BPL. Zo wordt het nieuw financieel toetsingskader (nftk) geimplementeerd, vindt de verdere integratie van zes nieuwe bestuurders in het fonds plaats en gaan we nog meer aandacht besteden aan de communicatie vanuit het fonds Ton Rolvink Bedankt René. Jij van harte gefeliciteerd met je nieuwe rol als werkgeversvoorzitter. Het wordt inderdaad een druk jaar want naast de zaken die jij al noemt, moeten we ons ook nog bezig houden met de gevolgen van de veranderingen in de Pensioenwet. We moeten veel overleggen met de sociale partners over de ambitie van de pensioenregeling en de mate waarin we risico nemen. Dat moeten we allemaal afronden voor 1 juli Ik zit natuurlijk pas sinds kort in dit bestuur. Wat hebben jullie eigenlijk allemaal bereikt in 2014? René le Clercq We hebben een beleggingsrendement behaald van meer dan 20%, een eerste plaats op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen, een gestage toename van het aantal bedrijven/bedrijfstakken dat zich vrijwillig bij (MVB) ons aansluit (zie ook het artikel over de aansluiting van GFI verderop in dit magazine). Daarnaast zijn er drie nieuwe, jonge bestuurders toegetreden. Jij bent er namens de gepensioneerden bijgekomen. Ook hebben we nog twee extern deskundigen aangetrokken op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement. Jij was eerder bestuurslid bij ABP. Hoe zou je dat fonds typeren? Ton Rolvink Het fonds is veel politieker dan BPL, denk ik. Het staat meer in de schijnwerpers van de media. Dat komt natuurlijk door de inmenging van de overheid die nog wel eens de wetgevers- en werkgeverspet vergeet te verwisselen. Het valt mij bij het bestuur van BPL op dat er een grote drang is om het gewoon goed te doen. Hoe vind jij dat BPL zich onderscheidt van andere fondsen? René le Clercq Moeilijke vraag, maar ik denk dat BPL zich onderscheidt door het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, het grote deel zelf ontwikkelde vastgoed en de nauwe binding met meer dan 20 subsectoren waarvoor BPL het pensioen verzorgt. Meer weten over het bestuur van BPL? Kijk op https://www.bplpensioen.nl/de-bestuurders Colofon 16 VanColland is het magazine van het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale regelingen. Dit magazine verschijnt vier keer per jaar in een oplage van Uw reactie kunt u zenden aan Hoofdredacteur: Marlies van Loon Eindredactie: Kristel van Heemert Redactie: Maria van den Heuvel, Kristel van Heemert, Remco Oosterveld, Annemarie van den Hoven, Claudette Juffermans Met bijdragen van: Annemieke Bos, Attacom/Textuur Ontwerp & vormgeving: Drukwerkstudio.nl - Woerden Druk: Drukkerij Roelofs - Enschede In gesprek:ton Rolvink en René le Clercq >> 02 Wijzigingen door de Wet Werk en Zekerheid. Bent u al voorbereid? >> 04 Piek in het werk? U vangt m op met de regeling Piekarbeid >> 06 BPL heet werkgevers uit het Pensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie van harte welkom >> 08 Samenwerken tegen verzuim: De keten maakt u beter >> 10 WIA-expert >> 12 De verzuimdesk >> 13 Vitaliteit en inzetbaarheid >> 14 Zandee Kloetinge B.V.: Veiligheid is een continue proces >> 16 Leven en werken met de ziekte van Lyme >> 18 Arbeidsmarkt van alle Collandsectoren in beeld gebracht >> 20 Werknemers langer en gezond aan het werk >> 22 Kort nieuws >> 24 2 magazine VanColland maart

3 COLLAND ALGEMEEN Tekst: Werkgeverslijn land- en tuinbouw Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door de nieuwe wet Werk en Zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Wijzigingen door de Wet Werk en Zekerheid Bent u al voorbereid? Per 1 januari 2015 geldt dat u: 1. Geen proeftijd mag opnemen in tijdelijke contracten van 6 maanden of korter 2. Verplicht bent om een werknemer met een tijdelijk contract van 6 maanden of langer uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk op de hoogte moet stellen of het contract wel of niet verlengd wordt. Wanneer u deze aanzegplicht te laat uitvoert of vergeet, kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding van maximaal één maandsalaris 3. Alleen een concurrentiebeding mag opnemen in tijdelijke contracten wanneer dit noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Zonder motivatie is het concurrentiebeding nietig 4. In een individuele oproepovereenkomst mag opnemen dat er tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen loondoorbetalingsverplichting geldt: geen arbeid, geen loon Per 1 juli 2015 geldt dat u: 1. Een werknemer nog steeds drie contracten voor bepaalde tijd kunt aanbieden, maar dat de totale periode maximaal 24 maanden mag zijn. Pas als deze periode wordt onderbroken met een tussenpoos van 6 maanden kan de telling weer opnieuw beginnen 2. Nog maar via één vaste route werknemers kunt ontslaan: zowel het ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter 3. Iedere werknemer die minimaal 24 maanden in dienst is en ontslagen wordt een transitievergoeding moet bieden. Voor de berekening van de duur van het dienstverband worden één of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten met een maximale tussenpoos van zes maanden bij elkaar opgeteld. Tip: Zet de dienstverbanden van uw tijdelijke werknemers op een rij en bekijk of en welke stappen u moet ondernemen. Bron: Werkgeverslijn land- en tuinbouw; magazine VanColland maart

4 BPL PIEKARBEID Tekst:TKP Pensioen / Fotografie: Beeldbank BPL Piek in het werk? U vangt m op met de regeling Piekarbeid! Als werkgever aangesloten bij BPL zet u tijdens een piekperiode misschien tijdelijke werknemers in om werkzaamheden voor u Nieuwe regeling Piekarbeid Sociale partners hebben daarom de regeling vervangen door de regeling Piekarbeid. Deze regeling geldt voor zes subsectoren: Open teelten Landbouw Open teelten Tuinbouw dan moet u de piekarbeider uiterlijk op de vijfde werkdag van de piekarbeider aanmelden via het werkgeversportaal. Meldt u de piekarbeider te laat aan, dan wordt uw aanmelding afgekeurd en moet u de medewerker als reguliere deelnemer aanmelden. De pensioen- 2. Kan ik voor de startdatum van het dienstverband controleren of iemand piekarbeider is geweest in dat kalenderjaar? Nee. Het is uw verantwoordelijkheid dit vooraf te vragen aan de werknemer. Vervolgens kunt u de piek- te verrichten. Voor deze werknemers, kunt Open teelten Bloembollen Open teelten Boomkwekerij Glastuinbouw regeling van BPL en de premieverplichting zijn dan op deze werknemer van toepassing. Hier moet BPL actief op arbeider aanmelden. Na aanmelding checkt BPL wel of de werknemer eerder in het kalenderjaar piek- u in de subsectoren Open Teelten, Glastuinbouw en Bloembollengroothandel, onder voorwaarden vrijstelling krijgen van deelname en premiebetaling aan BPL en Colland Arbeidsmarkt. Bloembollengroothandel In de nieuwe regeling verstaan we onder een piekarbeider een werknemer die oogst- en/of teeltwerkzaamheden, inclusief bewerking en verwerking van de oogst, voor u uitvoert. Deze werkzaamheden mogen maximaal 8 aaneengesloten weken per kalenderjaar plaatsvinden voor één werkgever binnen de cao s waar de regeling Piekarbeid toezien. Piekarbeiders ontvangen compensatie Een piekarbeider bouwt geen pensioen op via de pensioenregeling van BPL. Daarom moet u als werkgever een compensatie van 0,7% van het geldend loon betalen. Dit is een absolute voorwaarde om een werknemer aan te merken als piekarbeider. U moet deze compensa- arbeider is geweest. 3. Veel buitenlandse werknemers die hier komen, hebben geen BSN. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de werknemer als piekarbeider wordt aangemerkt? Aanmelden van een piekarbeider kan alleen met een BSN. De niet-ingezetene moet zich zo snel mogelijk laten inschrijven in het Register Niet Dit is geregeld in de regeling Piekarbeid. voor geldt. Een werknemer mag slechts één keer per kalenderjaar meedoen aan de regeling Piekarbeid. Wilt u aansluitend de piekarbeider tijdelijk of vast in dienst houden? Dan gaat de werknemer met terugwerkende tie opnemen op de loonstrook van de medewerker. Dit wordt door middel van jaarlijkse looncontroles gecontroleerd. Top drie vragen 1. Hoe ga ik in de praktijk om met de Ingezetene (RNI). Meer weten? Op vindt u meer informatie over de regeling Piekarbeid en een handleiding. Hierin staan onder an- kracht deelnemen aan de pensioenre- overgang van gelegenheidsarbeid dere de voorwaarden beschreven om in geling van BPL en moet u als werkgever naar piekarbeid? Moet ik werkne- aanmerking te komen voor de regeling Wettelijke eisen Binnen een aantal sectoren worden premies betalen voor de pensioenopbouw. Wilt u voorkomen dat de werknemer met terugwerkende kracht gaat mers eerst afmelden en dan opnieuw aanmelden als piekarbeider? Het is niet nodig om een gelegen- Piekarbeid. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op: (050) tijdelijk extra medewerkers in dienst deelnemen aan de pensioenregeling? heidswerker af te melden. BPL heeft U kunt ons bereiken van maandag tot genomen om de seizoensdrukte op te Dan moet tussen het dienstverband de regeling per 31 december 2014 en met vrijdag van tot uur. vangen. Tot 1 januari 2015 kon u als piekarbeid en het daaropvolgende gestopt. Vanaf 1 januari 2015 kunt u Of stuur uw vraag naar werkgever voor deze werknemers via dienstverband minimaal 31 dagen zitten. als werkgever vervolgens (wanneer de regeling Gelegenheidswerk vrijstelling krijgen van deelname aan de pensioenregeling van BPL. Deze Handig om te weten Een piekarbeider aanmelden deze deelnemer voldoet aan de eisen van een piekarbeider) de werknemer aanmelden als piekarbeider voor regeling is komen te vervallen. Gaat u piekarbeiders in dienst nemen, maximaal 8 weken. 6 magazine VanColland maart

5 BPL Tekst: TKP Pensioen BPL heet werkgevers uit het Pensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie van harte welkom U heeft er ongetwijfeld over gehoord of gelezen. Vanaf 1 januari 2015 heeft het Pensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (GFI) de pensioenen ondergebracht bij BPL. Wij heten alle werkgevers van GFI dan ook van harte welkom bij BPL De eisen waaraan pensioenfondsen moeten voldoen, worden steeds strenger. Ook veranderen de spelregels voor pensioenfondsen voortdurend. GFI telde op het moment van overgang ongeveer 60 werkgevers, deelnemers en gepensioneerden. Om het hoofd boven water te houden, ging GFI op zoek naar een groter pensioenfonds om zich bij aan te sluiten. Uiteindelijk bleek BPL Qua cultuur passen we goed bij elkaar. Landbouw en de groenten- en fruitverwerkende industrie liggen dicht bij elkaar BPL Werkgeversportaal een geschikte partner voor GFI, aldus René le Clercq (bestuurslid BPL). Hij is blij met de komst van GFI. Qua cultuur passen we goed bij elkaar. Landbouw en de groenten- en fruitverwerkende industrie liggen dicht bij elkaar. Samen delen Het samengaan met BPL is in financieel opzicht gunstig. Alle kosten worden gedeeld en deelnemers, werkgevers en gepensioneerden profiteren daarvan. De afgelopen tijd hebben de deelnemers, gepensioneerden en werkgevers allerlei informatie ontvangen over de aansluiting. Willem van den Nieuwenhof (bestuurslid GFI): De overgang is een belangrijke en positieve stap voor alle betrokkenen bij het pensioenfonds. Ik heb veel vertrouwen in het samengaan met BPL. Beide heren zien de toekomst positief in. Heeft u een vraag over deze overgang? Wilt u meer weten over de gegevensaanlevering of heeft u andere vragen voor BPL? Veel informatie is te vinden op de website van BPL. U kunt gerust contact met ons opnemen. Wij helpen u graag. Ik heb veel vertrouwen in het samengaan met BPL U kunt ons telefonisch bereiken via (050) We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Of stuur uw naar Aanleverdata gegevensaanlevering De feiten Op 1 januari 2015 telt BPL ongeveer deelnemers, gepensioneerden en slapers. Daarnaast telt het pensioenfonds bijna werkgevers. Het belegd vermogen van BPL is ongeveer e 13 miljard euro. 8 magazine VanColland maart

6 SAZAS Tekst: Maria van den Heuvel Samenwerken tegen verzuim: De keten maakt u beter! Een zieke werknemer is vervelend voor zowel werknemer áls werkgever. Het is belangrijk dat beide partijen goed geholpen worden. Vanuit de Wet Poortwachter bent u als werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van een zieke werknemer. Re-integratie is het totaal aan inspanningen dat wordt ingezet om een werknemer weer gezond aan het werk te krijgen. Natuurlijk is uw uitgangspunt te zorgen dat een werknemer weer kan terugkeren naar de eigen werkplek. Soms zijn de klachten ernstig en is herstel niet mogelijk. Of lukt het niet meer binnen het eigen bedrijf terug te keren. Voorbeeld van Spoor 2 Van hovenier naar taxichauffeur Een 53-jarige productiemedewerker bij een hovenier meldt zich ziek vanwege knieklachten. Terugkeer naar het eigen bedrijf lijkt niet meer mogelijk. De werknemer krijgt een afspraak met een re-integratiebedrijf. De werknemer geeft tijdens het eerste gesprek aan dat hij interesse heeft om ander werk te gaan doen en taxichauffeur wil worden. Het re-integratiebedrijf legt contacten met regionale taxibedrijven. Er wordt al snel een geschikt taxibedrijf gevonden. Dat blijkt een goede match. De werknemer krijgt in dit geval de opleiding tot taxichauffeur meestal vergoed vanuit SAZAS en rondt deze succesvol af. Vanaf dat moment gaat hij aan de slag als chauffeur bij het taxibedrijf op detacheringsbasis. De oude werkgever betaalt het loon nog door tot twee jaar na de eerste ziektedag. Het taxibedrijf betaalt een tarief aan de oude werkgever. Het voordeel voor het taxibedrijf is dat het geen (financieel) risico loopt als de chauffeur toch ziek wordt. De werknemer kan proberen of het werk bij hem past. De oude werkgever heeft op deze manier de werknemer succesvol gere-integreerd. Kortom: alle partijen zijn hierbij gebaat. De kracht van samenwerking De samenwerking van SAZAS en Stigas zorgt ervoor dat een bedrijf goed wordt geholpen. Heeft u de verzuimverzekering afgesloten inclusief verzuimbegeleiding? Dan is een zieke werknemer vanaf dag één bij SAZAS in beeld. Dat geeft voordelen in de aanpak. Het zorgt ervoor dat er meteen gestart kan worden met een aanpak die gericht is op herstel en re-integratie. SAZAS doet er alles aan om een zieke werknemer weer op de been te helpen. Daarom vergoedt SAZAS ook de inzet van de noodzakelijke begeleidingstrajecten. Wat betekent dit voor u? Als één van uw werknemers ziek wordt of een ongeval heeft gehad, kunt u rekenen op hulp bij re-integratie terug naar het eigen bedrijf (spoor 1) of naar een andere werkgever (spoor 2). Bent u compleet verzekerd (verzuimverzekering plus verzuimbegeleiding) dan profiteert u van de samenwerking van Stigas en SAZAS die u helpt een zieke werknemer weer gezond aan de slag te krijgen. Meer informatie Wilt u meer weten? Kijk op of neem contact op met onze klantenservice op telefoonnummer Wat zijn de mogelijkheden? Hebt u bij SAZAS de verzuimverzekering gecombineerd met de verzuimbegeleiding? Dan kunt u rekenen op een complete aanpak waarbij SAZAS, Stigas en Arbovitale samenwerken. Deze aanpak richt zich op preventie, verzekeren, verzuimbegeleiding en re-integratie. Met deze complete aanpak helpen we uw bedrijf gezond te houden. Voor de verzuimbegeleiding werkt SAZAS samen met Stigas en Arbovitale. Stigas regisseert namens SAZAS de verzuimbegeleiding die door Arbovitale wordt geleverd. Wat zijn interventiemogelijkheden? Als je spreekt over interventies (= een pakket aan maatregelen om een medewerker te re-integreren) zijn er twee mogelijkheden: Spoor 1 Bij de eerste mogelijkheid, spoor 1 re-integratie, is er sprake van begeleiding bij (langdurig) verzuim terug naar de eigen werkplek. Een werknemer met rugklachten kan bijvoorbeeld een gerichte rugtraining volgen om weer terug te keren in zijn eigen werk als hovenier of op een andere plek binnen het eigen bedrijf. Spoor 2 Soms lukt het niet om terug te keren naar het eigen werk. Het kan voorkomen dat de werknemer niet meer in zijn eigen functie of op het eigen bedrijf kan terugkeren vanwege medische klachten of beperkingen. In zo n geval kan een werknemer worden geholpen werk te vinden bij een andere werkgever, soms zelfs buiten de eigen sector. 10 magazine VanColland maart

7 SAZAS SAZAS Tekst: Maria van den Heuvel Tekst: Maria van den Heuvel >> Gratis hulp bij de aanpak van langdurig verzuim voor SAZAS klanten WIA-expert Er komt veel op u af als werkgever bij de aanpak van verzuim. Gelukkig staat u er bij verzuim niet alleen voor. Als klant van SAZAS kunt u voortaan terecht bij onze WIA-expert, die u kan helpen bij vragen over arbeidsongeschiktheid. En dat is voor u als klant volledig kosteloos. De Verzuimdesk eerste (lijns) hulp bij verzuim Heeft u personeel in dienst? Dan kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim. In veel gevallen gaat het om een griepje. Natuurlijk kan er meer aan de hand zijn: terugkerende rugklachten of overspannenheid. In beide situaties is het belangrijk snel te schakelen. Een klacht die op het eerste gezicht onschuldig lijkt, kan uitmonden in langdurig verzuim. Wat doet de WIA-expert? De dienstverlening van de WIA-expert Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) re-integratiemogelijkheden heeft voor de opbouw van mogelijke andere rechten zoals pensioen Wat kunt u zelf doen? Maak duidelijke afspraken rondom de procedure bij ziekmelding. Deze afspra- Verzuimdesk. De Verzuimdesk neemt binnen twee werkdagen contact op met de werkgever en zonodig de werknemer Samen werkt onze aanpak beter. De Verzuimdesk houdt ook de arbodienst scherp en de termijnen van verzuim is erop gericht om u en uw bedrijf te advies over re-integratiebegeleiding informatie over de rechten en plichten ken legt u vast in een verzuimprotocol. om de ziekmelding door te spreken. Op kort. Kortom: een unieke aanpak waar u ondersteunen. Het is belangrijk om uw van gedeeltelijk arbeidsongeschikte van de werknemer Leg hierin ook vast hoe en wanneer de basis van dit gesprek wordt een inschat- als klant van profiteert. langlopende arbeidsongeschiktheidsdossiers regelmatig door een deskundige tegen het licht te laten houden en zo (ex)-werknemers advies over subsidies hulp bij doorverwijzing naar juridische bijstand als de werknemer het niet eens is met de uiteindelijke beslissing werknemer zich ziek meldt en hoe u contact onderhoudt tijdens zijn of haar afwezigheid. Een voorbeeld verzuim- ting gemaakt van de situatie en wordt de vervolgaanpak uitgestippeld. Door het snelle contact kan ook snel een gerichte Wat betekent dit voor u? De Verzuimdesk is een telefonische de schade te beperken. De WIA-expert De dienstverlening van de WIA-expert is van het UWV protocol vindt u op sazas.nl. Tijdens het aanpak worden ingezet, wat de kans op hulpdienst die bij ziekte contact met u voert een analyse uit op uw mogelijke er ook op gericht om uw arbeidsonge- advies over re-integratietrajecten na ziekmeldingsgesprek verzamelt u zoveel een succesvolle re-integratie vergroot. opneemt om afspraken te maken over WGA-dossiers. Verder kunt u bij de WIAexpert terecht met vragen over: wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA (Wet Werk en Inkomen naar schikte werknemers te ondersteunen. Het gaat hierbij om: vragen over wet- en regelgeving rondom verzuim en WIA toekenning WIA en /of herbeoordeling Wat betekent dit voor u? Klanten van SAZAS kunnen kosteloos mogelijk informatie over de werknemer. Houd wel rekening met de privacy van de werknemer. U mag wel informeren welke werkzaamheden de werknemer Het voordeel van samenwerken SAZAS heeft de Verzuimdesk en de regie een gerichte vervolgaanpak. U kunt rekenen op: - Snelle reactietijden - Gerichte aanpak bij ziekteverzuim Arbeidsvermogen) hulp bij het invullen van vragenlijsten gebruikmaken van de service van de wel of niet kan uitvoeren, maar infor- op verzuim uitbesteedt aan Stigas, sinds - Kennis van de sector de financiële gevolgen van instroom in en formulieren van het UWV WIA-expert voor vragen en advies meer niet naar de medische gegevens. vorig jaar gecertificeerd arbodienstver- - Toegang tot de interventiedesk de WIA en ZW (Ziektewet) hulp bij de voorbereiding op het ge- rondom langdurig ziekteverzuim, vragen De spelregels rondom ziekte vindt u ook lener. Als verzekeraar hebben wij geen - Inzet van een WIA-expert het beoordelen van een WIA-beschikking de no-riskpolis (Ziektewet, premiekorting) het maken van bezwaar tegen een sprek met UWV (verzekeringsarts en arbeidsdeskundige) uitleg over de WIA-beschikking inzicht in het inkomen van de werkne- over het UWV en natuurlijk de WIA. Meer informatie Neem contact op met onze WIA expert op de site. Wat doen wij voor u? Heeft u het complete arbopakket bij ons inzage in de medische gegevens van uw werknemers. Hun privacy is bij ons gewaarborgd. Wij werken al geruime tijd met Stigas samen voor de aanpak Meer informatie Kijk voor meer informatie op of neem contact op met UWV-beschikking mer bij toekenning WIA via onze klantenservice op telefoonnum- afgesloten en is één van uw werknemers en uitvoering van de verzuimaanpak. En onze klantenservice op telefoonnummer herbeoordeling WGA (Werkhervatting de gevolgen die een WIA-uitkering mer ziek? Dan ervaart u de service van onze hebben hier hele goede ervaringen mee magazine VanColland maart

8 STIGAS Tekst: Annemarie van den Hoven / Fotografie: Rinie Bleeker >> Binder Groenprojecten B.V. Veel meer bewust van het belang van vitaliteit en inzetbaarheid Tevreden opdrachtgevers die aan Binder graag hun opdrachten geven, dat lukt alleen als je mensen goed functioneren. Aan het woord is Rob Luyk van Binder Groenprojecten B.V. Vitaliteit en inzetbaarheid zijn belangrijke voorwaarden daarvoor. Om hier een extra impuls aan te geven schakelde Binder Stigas in. Rob Luyk Aandacht voor onze medewerkers zit in het DNA van onze organisatie. We vinden het belangrijk dat onze mensen goed in hun vel zitten, de ruimte krijgen en worden ondersteund, ook als het even wat minder met ze gaat. De omgeving waarin zij functioneren is aan het veranderen; er wordt op allerlei manieren aan onze medewerkers getrokken. Op het werk en ook privé, zeker nu in de participatiesamenleving ook de zorg voor je naasten steeds meer jouw verantwoordelijkheid wordt. Volgens Luyk kun je werk en privé niet meer als gescheiden werelden zien. In de praktijk loopt het door elkaar heen. De moderne communicatietechnieken versterken dit. Dat vraagt van het management pro-actief handelen om onze medewerkers vitaal te houden. Binder werkt met een vaste uitvoerende kern van 38 mensen. Daaromheen is er een uitgebreide flexibele schil van tijdelijke krachten, zzp ers, leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Al deze mensen werken samen in zelfsturende teams, met elk een voorman. De voormannen en machinisten plannen de beheersmatige activiteiten een jaar vooruit en stellen deze planning wekelijks bij. Dit geeft mensen veel zeggenschap en verantwoordelijkheid, ze worden eigenaar van hun werksituatie. We streven hierbij naar een natuurlijke samenstelling van de teams, met een mix van jong en ouder. Dat biedt een gezonde balans: de jongeren leren van de ouderen en de jongeren komen met frisse ideeën. De gemiddelde leeftijd is jong; dat komt door de vele leerlingen die bij ons werken. De vaste kern is wat ouder: tussen de 35 en 55 jaar. Het verloop in deze vaste kern is nihil. Communicatie is bij Binder van levensbelang. Alleen dan kun je je vaste en flexibele mensen meenemen. Veel gaat in persoonlijk overleg: voormannenoverleg, overdrachtsoverleg, personeelsvergadering en overleg met de klant. De activiteiten ter verhoging van de vitaliteit en inzetbaarheid zijn gericht op de vaste krachten én de flexibele schil. Je moet iedereen meenemen, anders werkt het niet. Werkvermogensmonitor Vorig jaar heeft Binder samen met Stigas de werkvermogensmonitor bij het personeel geïntroduceerd. Dit is een online vragenlijst die hun werkvermogen in kaart brengt. Wie hem invult, krijgt inzicht in zijn gezondheid en zijn werkvermogen, nu en in de toekomst. Ook krijgt hij praktische tips om zijn vitaliteit te vergroten. Omdat bij Binder meer dan 20 mensen de werkvermogensmonitor invulden, kon er een groepsrapportage worden De vraag is steeds: wat is jouw broodje gezond? gemaakt. Luyk: We weten nu wat nodig is om onze mensen hun werkvermogen te laten behouden. Omdat lichamelijke belasting een belangrijk aandachtspunt bleek, hebben we bijvoorbeeld vrij snel daarna de training rugsparend werken georganiseerd. De mensen bij wie het werkvermogen zich in de gevarenzone bevond, kregen een uitnodiging voor een gesprek met de Stigasadviseur. Hierin werd besproken wat er nodig was om het werkvermogen weer op peil te krijgen. De vraag is steeds: wat is jouw broodje gezond? Met andere woorden: wat heb jij nodig om goed te kunnen functioneren? Dat kan meer bewegen en een fitnessprogramma zijn, maar ook een gesprek over de teamsituatie of thuissituatie of een advisering over gezonder eten bij overgewicht. Probleemoplossend vermogen Om vitaliteit en inzetbaarheid binnen je organisatie te vergroten moet je constant werken aan je probleemoplossend vermogen. Extern is dat geen enkel probleem, het oplossen van problemen voor de opdrachtgever gaat als vanzelf, dat zit van nature in het gedrag van onze meewerkende voormannen. Intern, richting elkaar, is het van belang dezelfde pro-actieve houding te ontwikkelen. Net zoals we elk jaar in gesprek gaan met onze opdrachtgevers over onze service en wat zij daarin belangrijk vinden, gaan we nu ook met elkaar in gesprek. Hoe ga je om met de eisen die er aan je worden gesteld? Wat is acceptabel, hoe kun je elkaar ondersteunen? Om als bedrijf en als individu te kunnen functioneren heb je elkaar nodig. Duurzame inzetbaarheid werkt alleen als je er structureel aandacht aan besteedt. Het is geen trucje, aldus Luyk. Leg uit waarom je het belangrijk vindt en wat je gaat doen, koppel terug en herhaal. De training rugsparend werken hebben we net - een jaar na de eerste trai- Liam Selling en Vincent Barendrecht onderhouden gemeenschappelijke tuinen in Rotterdam Zuid ning - herhaald. En hanteer soms een nieuwe insteek. Zo hebben we onlangs in samenwerking met de gemeentelijke welzijnsorganisatie aandacht besteed aan mantelzorgers in onze organisatie. Wat is het, ben jij een mantelzorger, en waar kun je terecht voor ondersteuning? We zijn hiervoor als eerste groenvoorziener in Nederland erkend voor ons mantelzorgvriendelijke personeelsbeleid. Meer interactie Wat het ons op heeft geleverd? We zijn ons nu veel meer bewust van het belang van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. De interactie daarover is sterker geworden: men is sneller geneigd om problemen aan te kaarten. Er wordt nu gemakkelijker gesproken over technische problemen, de ploegindeling, de relatie met de opdrachtgever en een privésituatie die invloed heeft op het functioneren. Het effect hiervan is een passende vorm van samenredzaamheid in een continue veranderende maatschappij en krachtenveld. Zo blijven we een veerkrachtige organisatie met veerkrachtige medewerkers. De aanpak van Stigas heeft dat getriggerd; we kunnen dat niet zonder specialisten en professionele partners als Stigas. Al bijna 80 jaar legt Binder Groenprojecten B.V. haar zorg en kennis in de realisatie van professioneel groen. Binder staat voor verantwoord en duurzaam ondernemen. Sleutelwoorden daarbij zijn: economisch, sociaal, maatschappelijk, esthetisch, ecologisch en milieu. Binder is innovatief en onderscheidt zich door integrale oplossingen met groen als middel. Dat blijkt onder andere uit de werkzaamheden op het gebied van daktuinen en uit zich in diverse fysiek-sociale projecten gericht op bewoners- en arbeidsparticipatie in de groene buitenruimte. Ook aan de slag met vitaliteit en gezondheid in uw bedrijf? Kijk op of maak een afspraak met uw Stigasadviseur. 14 magazine VanColland maart

9 STIGAS Tekst & fotografie: Attacom/Textuur - Joost Peters >> Veiligheid: topprioriteit bij Zandee Kloetinge B.V. Veiligheid is een continu proces Veiligheid: loon- en aannemingsbedrijf Zandee uit Kloetinge besteedt er voortdurend aandacht aan. Mede dankzij de maandelijkse toolboxmeetings blijft veiligheid een hot topic, vertelt directeur Johnnie Zandee. Elkaar blijven aanspreken op onveilige situaties, daar draait het om. Een ongeval is zo gebeurd. Ook bij Zandee ging er de afgelopen jaren wel eens iets mis, vertelt Johnnie Zandee. Risico s helemaal uitsluiten is helaas onmogelijk. Wél proberen we om risico s zoveel mogelijk te beperken. We besteden veel aandacht aan veiligheid en aan het voorkomen van ongevallen. Investering Dat doet het bedrijf uit Kloetinge al sinds 1998, vertelt Zandee. In dat jaar behaalden we de VCA-certificering. Die was toen overigens nog niet verplicht, maar het was een bewuste keuze om actief met veiligheid aan de slag te gaan. We groeiden, en we wilden uiteraard sowieso niet dat een van onze medewerkers gewond zou raken tijdens het werk. Bovendien werkten we toen nog vooral met oproepkrachten, waardoor het verloop groter was. Dan is een goede instructie nog belangrijker. Daarnaast zag ik het ook als een investering in het bedrijf: een medewerker die gewond raakt, is een tijdje uit de running. En dat kost nog even los van het persoonlijk drama het bedrijf ook gewoon geld. Toolboxmeetings Met de VCA-certificering deed ook de zogenoemde toolboxmeeting zijn intrede. Als bedrijf ben je verplicht om minstens tien keer zo n toolboxbijeenkomst te houden, waarbij steeds een specifiek veiligheidsonderwerp centraal staat. Bijvoorbeeld over de verschillende borden die tijdens een afzetting worden gebruikt. Of over de specifieke regels die komen kijken bij het werken langs het spoor. Alhoewel de frequentie inmiddels iets is teruggeschroefd van wekelijks naar ongeveer een keer per maand vervullen de toolboxmeetings nog steeds een belangrijke rol, benadrukt Zandee. Nu we veel vaste krachten hebben, blijft veel veiligheidskennis behouden. Toch komen we nog steeds geregeld bij elkaar om het over veiligheid te hebben. Soms doen we dat in de vorm van een quiz, of we laten medewerkers bijvoorbeeld zelf verbeterideeën aandragen. Het beste idee belonen we met een kleine prijs. Onlangs nog beloonde Zandee een medewerker met kaartjes voor Dierenpark Emmen, een van de bij Colland aangesloten bedrijven. Die kaartjes had het bedrijf gewonnen dankzij het invullen van een enquête over VanColland Magazine. Verder stimuleert Zandee zijn medewerkers ook vooral om elkaar aan te spreken op onveilige situaties. Regels zijn één ding, maar het is vooral belangrijk om elkaar te blijven aanspreken op onveilige situaties en zo ongevallen te voorkomen. Regels bijhouden Voor aanvang van een project krijgen medewerkers een gerichte Johnnie Zandee Jr. en Sr. instructie over de werkvergunningen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Werken ze met bepaalde machines, zoals een hoogwerker of een riethakselaar, dan volgen ze een specifieke training. En ook voor het werken in bijzondere omstandigheden bijvoorbeeld met vervuilde grond volgen medewerkers zo nodig een cursus, vertelt Zandee. De regels worden steeds strenger en talrijker, dus is het belangrijk om dat allemaal goed bij te houden. Dit soort klussen komt niet heel vaak voor, maar áls het voorkomt moeten we wel precies weten wat we moeten doen. Slim indelen Ook een slimme indeling van de werkruimte draagt bij aan meer veiligheid, vervolgt Zandee. Vorig jaar kregen we er een nieuwe loods bij. Een mooi moment om weer eens kritisch naar een optimale indeling te kijken. Tot vorig jaar lag de vloer nog wel eens bezaaid met slangen, met alle onveilige situaties van dien. Bovendien ontstonden er wel eens files op het terrein, wat er weer toe leidde dat medewerkers hun werk afraffelden. En haastige spoed is zelden bevorderlijk voor de veiligheid. Al met al heeft Zandee zijn zaakjes op orde. Maar achterover leunen is er niet bij. Veiligheid is een continu proces, elke dag weer. Wilt u een start maken met systematisch werken aan de veiligheid in uw bedrijf? Doe dan eens de Stigas Veiligheidscheck: Of neem contact op met uw Stigasadviseur via 16 magazine VanColland maart

10 STIGAS Tekst: Annemarie van den Hoven / Fotografie: La Luz Fotografie Wat is de ziekte van Lyme? De ziekte van Lyme is een infectieziekte, die door de bacterie Borrelia Burgdorferi wordt veroorzaakt. Door een beet van een besmette teek kan die bacterie in het lichaam terechtkomen. Meer informatie: Leven en werken met de ziekte van Lyme Twintig jaar geleden werd hij gebeten door een teek; nog dagelijks ondervindt hij de gevolgen daarvan. Hij werkt fulltime, maar in een aangepaste functie. Rasters plaatsen, bomen vellen en grote percelen rooien is nu lichamelijk te zwaar. Het verhaal van Ronald Vorenhout, voormalig bosarbeider, nu boswachter met het accent op handhaving. In 1984 ben ik in dienst gekomen bij Natuurmonumenten. Daarvoor werkte ik er anderhalf jaar als vrijwilliger. Waarschijnlijk heb ik in die periode een beet van een besmette teek opgelopen. Ik had in die tijd al regelmatig klachten: wakker worden met kromme vingers, verlammingsverschijnselen. Een paar dagen thuis en dan ging het wel weer. De reumatoloog kon niets vinden. In 1992 kreeg ik een zware longontsteking, zo zwaar dat ik moest worden opgenomen. De artsen konden niet verklaren hoe die was ontstaan. Geen energie De zomer van 2004 beschouw ik als het begin van mijn ziekte. Ik werd s ochtends wakker zonder enige energie en had overal pijn. De huisarts gaf me antibiotica, dat hielp even, maar na de kuur werd ik zieker en zieker. De neuroloog wilde me onderzoeken, maar ik wist het inmiddels zeker: dit is de ziekte van Lyme en ik wil een antibiotica-infuus. Ik had er inmiddels zo veel over gelezen; Ronald Vorenhout alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Toen de huisarts bloed prikte was ik voor de eerste keer Lyme-positief. Na vier weken infuus voelde ik me veel beter, maar na zes weken kwamen de klachten in alle hevigheid terug. Ik kreeg een spoedafspraak bij het Radboudziekenhuis in Nijmegen en kreeg weer antibiotica. Tegelijkertijd ben ik begonnen met aanvullende voeding op natuurlijke basis. Uiteindelijk ben ik twee jaar uit de roulatie geweest. De symptomenlijst van Lyme bevat 52 symptomen en ik heb er 42 gehad. In een golfbeweging: het ene komt en het andere gaat. Ik had last van mijn spieren en gewrichten, mijn stofwisseling raakte van slag en ik kwam 20 kilo aan. En ik kreeg last van stemmingswisselingen. Dat was heel zwaar, ook voor mijn gezin. Soms wilde ik niet meer leven. Sociaal zijn de gevolgen enorm: je wereld wordt steeds kleiner, contacten worden minder, ook met collega s. Na twee jaar ziekte ben je vooral aangewezen op je gezin. Chronische Lyme In november 2006 ben ik weer gaan werken. Mijn functie is aangepast, ik ben nu boswachter met het accent op handhaving. Daar hoort ook veel administratief werk bij: bonnen verwerken, klachten in behandeling nemen. Gemiddeld ben ik anderhalve dag buiten en drieënhalve dag op kantoor. Mijn dienstauto is aangepast met een speciale stoel en armsteunen. Nu heb ik, zoals dat heet, chronische Lyme. Ik blijf drager van de bacterie. En die is heel slim: hij trekt zich terug in zuurstofarme cellen, waar geen doorbloeding is, zodat de antibiotica er niet kan komen. Om te kunnen blijven functioneren komt het erop aan dat ik een heel goede weerstand moet hebben; alleen dan kan de bacterie zich niet vermeerderen. Ik gebruik daarom nog steeds de aanvullende voeding. Ronalds tips voor werkgevers Geef voorlichting over het voorkomen van en controleren op tekenbeten. Stel tekenwerende kleding ter beschikking. Praat mét en niet óver je zieke medewerker. Bespreek hoe hij stapsgewijs weer terug kan komen op het werk. Accepteer een tijdelijke terugval. Tips voor werknemers Neem maatregelen om tekenbeten te voorkomen. Controleer jezelf elke dag op teken. Sla geen dag over! Als je de ziekte van Lyme hebt: ga actief op zoek naar een goede behandelaar. Desnoods gecombineerd met het alternatieve circuit. Het kan dan langzaam beter met je gaan. Stigas adviseert bij uw huisarts te vragen om een verwijzing naar een Lyme-poli. Week van de Teek In de week van 13 t/m19 april vindt de Week van de Teek plaats. Stigas is een van de initiatiefnemers van deze week. De week is bedoeld om mensen te informeren over het risico van een tekenbeet (de ziekte van Lyme), hoe je jezelf kunt beschermen en wat je kunt doen als je toch een tekenbeet hebt opgelopen. Voor actuele informatie over de activiteiten deze week, o.a. de feestelijke aftrap op 13 april s ochtends in Utrecht, kunt u kijken op 18 magazine VanColland maart

11 COLLAND ARBEIDSMARKT Tekst & fotografie: Annemieke Bos Arbeidsmarkt van alle Collandsectoren in beeld In opdracht van Colland Arbeidsmarkt en kenniscentrum Aequor deed Peter Donker van Heel van Panteia onderzoek naar de stand van zaken van de arbeidsmarkt van de agrarische en groene sectoren. Meer dan bedrijven uit de verschillende deelsectoren namen deel. De resultaten zijn te raadplegen op de website van Colland Arbeidsmarkt. Wat gebeurt er met de resultaten? Ik heb begrepen dat die zullen worden besproken door sociale partners in de verschillende subsectoren. De gegevens bieden aanknopingspunten voor scholings- en arbeidsmarktbeleid of voor sectorplannen. Je zou bijvoorbeeld ook moeilijk vervulbare vacatures in de ene sector kunnen vervullen met medewerkers die in een andere sector overcompleet zijn. Verder zal er aandacht zijn voor de aansluiting tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs. Zeker nu kenniscentrum Aequor ophoudt te bestaan. Er is al vaker onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt. Waarom nu dit onderzoek? Peter Donker van Heel: Het is inderdaad niet de eerste keer, het is al eerder op kleinere schaal gedaan door de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw. Ook kenniscentrum Aequor heeft in het verleden onderzoek gedaan. Nu deze organisaties ophouden te bestaan, vindt Colland het noodzakelijk om zelf informatie te verzamelen. Doel is om een actueel en goed inzicht te hebben in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het is voor het eerst dat alle 14 deelsectoren in één onderzoek zijn betrokken. We hebben dat zelfs nog verder uitgesplitst naar 20 deelsectoren. Voor alle deelsectoren is de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Wat valt op? Voor een groot deel bevestigen de cijfers het beeld dat leeft: de werkgelegenheid neemt af en de vervangingsvraag (vraag naar nieuwe medewerkers bij vertrek van medewerkers) is relatief laag vergeleken met andere sectoren buiten Colland. Tegelijkertijd zien we dat voor bepaalde functies structureel onvoldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn. Denk aan mensen met een groene beroepsopleiding, zoals hoveniers, maar ook aan chauffeurs, machinisten, onderhoudsmedewerkers en monteurs. Wat verder opvalt, is dat het met de vergrijzing wel meevalt. We hebben het dan over de werknemers en niet over de ondernemers. Het aandeel jongeren is daarin hoger dan in de rest van Nederland. Het blijkt ook dat de agrarische en groene sectoren voor hun instroom sterk afhankelijk zijn van jongeren, specifiek op mbo-niveau. De cijfers onderstrepen het belang van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wat hebben de bedrijven aan dit onderzoek? Op de Colland arbeidsmarkt website (www.collandarbeidsmarkt.nl) kunnen werkgevers de belangrijkste resultaten voor hun sector vinden, overzichtelijk weergegeven. Dat geeft snel antwoord op de vraag Hoe gaat het met mijn sector?. En dat vergeleken met de gehele Collandsector. Wie meer gedetailleerde informatie wil, kan het dashboard, dat binnenkort online komt, raadplegen. Daar zijn ook grafieken en tabellen per sector te downloaden. Persoonlijk zou ik de bedrijven adviseren: onderhoud goede contacten in de regio met de onderwijsinstellingen en doe mee aan acties om medewerkers te laten doorstromen van de ene naar de andere sector. Tot slot wil de onderzoeker nog een compliment uitdelen aan Colland: Ik vind het knap dat het gelukt is om alle partijen op één lijn te krijgen voor dit onderzoek. Elke partij en elke sector is uniek. Er zijn veel verschillen, maar ook veel overeenkomsten. Die zijn nu allemaal in één onderzoek in kaart gebracht. Onderzoeker Peter Donker van Heel: Knap dat het gelukt is om alle partijen op één lijn te krijgen voor dit onderzoek. Meer informatie De onderzoeksresultaten zijn te vinden op 20 magazine VanColland maart

12 COLLAND ARBEIDSMARKT Tekst: Annemieke Bos >> Groen licht voor Sectorplan Agrarisch en Groen Werknemers langer en gezond aan het werk Het ministerie van SZW heeft het sectorplan voor de agrarische en groene sector goedgekeurd. Sociale partners hebben in november vorig jaar groen licht gekregen voor de uitvoering van de activiteiten die in dit plan genoemd staan. Deze zijn erop gericht om medewerkers in de sector langer, gezonder en productiever aan het werk te houden. En daar profiteren zowel werkgevers als werknemers van. Met het plan is ongeveer 4 miljoen euro gemoeid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ruim 2 miljoen euro cofinanciering toegezegd. Dit geld wordt geïnvesteerd in Maatregelen voor de hele sector Agrarisch en Groen Werken aan Morgen 2.0: doel van dit programma is om bedrijven en werknemers in de sector bewust te maken van wat langer doorwerken betekent en van de noodzaak om hier tijdig op in te spelen. Er zijn diverse diensten en hulpmiddelen ontwikkeld om bedrijven te helpen oudere werknemers te behouden, onder andere door hun gezondheid en vitaliteit te bevorderen. Werken aan Morgen 2.0 omvat onder meer: workshops voor werkgevers, werknemers en P&O ers, gericht op leefstijl en vitaliteit online vitaliteitsscan voor bedrijven gezondheidschecks voor 1000 werknemers ondersteuning van 250 bedrijven bij het opstellen van een Vitaliteitsplan Bedrijf vitaliteitschecks en individuele adviezen aan 2500 werknemers communicatie via vakbladen, folders en de website het creëren van banen, de instroom van arbeidsgehandicapten en scholing. Ook is gedacht aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het voorkomen van voortijdige uitstroom van oudere werknemers. Met al deze maatregelen willen de sociale partners in de sector de gevolgen van de economische crisis bestrijden en de werking van de arbeidsmarkt verbeteren. Een overzicht van de maatregelen: Uitvoering Werken aan Morgen 2.0 wordt uitgevoerd door Stigas, het sectorinstituut voor veilig en gezond werk en inzetbaarheid. Meer informatie en aanmelden: Of neem contact op met de Stigas Servicedesk via telefoonnummer (071) (optie 1) of Math Creemers, manager bij Stigas: Met het sociaal akkoord onderkennen, de sociale partners de noodzaak om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid van mensen. Ik ben blij dat de sector daarop inspringt. Het programma Werken aan Morgen 2.0 is een vervolg op een programma dat we in 2012 zijn gestart en dat nog lang niet klaar is. Het is een kwestie van lange adem om werkgevers en werknemers bewust te maken van dit onderwerp. Door de crisis zijn veel bedrijven vooral bezig om te overleven. Dit is begrijpelijk. Aan de andere kant loopt men wel tegen de vraag aan hoe medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Er zijn tal van mogelijkheden, maar je moet er wel bij stilstaan. Werken aan Morgen 2.0 is dan ook vooral bedoeld om op tijd met mensen in gesprek te raken en vervolgens passende begeleiding en hulpmiddelen te bieden. Mijn ervaring is dat dit een heel belangrijke stap is om problemen later voor te zijn. Maatregelen voor de subsector Loonwerk* Incompany bedrijfsscholing levensfasebewust personeelsbeleid 100 bedrijven - werkgevers én werknemers - kunnen deelnemen aan deze training van drie dagdelen. Per bedrijf kunnen maximaal 15 personen meedoen. Doel is om de onderlinge communicatie te verbeteren als het gaat om de thema s bijblijven, veiligheid, gezondheid en de balans werk en privé. Op het programma staan onder andere het voeren van functioneringsgesprekken en effectief communiceren. Ook wordt stilgestaan bij technologische ontwikkelingen en langer doorwerken: wat moet een medewerker kennen en kunnen om duurzaam inzetbaar te blijven? Extra praktijkbegeleiding jonge medewerkers 350 jonge medewerkers en hun leerbedrijven worden tijdens hun opleiding vier keer bezocht voor extra praktijkbegeleiding. Dit moet voorkomen dat het aantal volwaardige leer/ werkplekken terugloopt en dat leerlingen voortijdig afhaken. Extra praktijkdagen jonge medewerkers 350 jonge medewerkers krijgen tien extra praktijkdagen (vijf per schooljaar) voor het bedienen van (grote) machines. Hierdoor zijn ze op het leerbedrijf sneller in de praktijk inzetbaar. Bovendien zullen ze ook op langere termijn kwalitatief en duurzaam inzetbaar zijn. Maatregelen voor de subsector Dierhouderij* Stimuleren extra instroom BBL-trajecten voor jongeren De sector Dierhouderij wil 50 extra BBL-opleidingsplaatsen creëren in een periode van twee jaar. Doel hiervan is tekorten in deze sector door vergrijzing en ontgroening op te vangen én te zorgen voor goed geschoold personeel. De sociale partners stellen per traject een stimuleringsvergoeding beschikbaar aan de werkgever. Voor de sectoren Open Teelten, Dierhouderij en Paddenstoelen: Stimuleren instroom en begeleiding van arbeidsgehandicapten Werkgevers hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken om zich in te spannen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De sectoren willen hieraan een impuls geven door het creëren van goede voorwaarden om te komen tot duurzame inzetbaarheid van arbeidsgehandicapten in reguliere banen, zonder dat het ten koste gaat van de bedrijfsresultaten en andere werknemers. Hiertoe worden in vijf regio s pilots functiecreatie met bedrijven uitgevoerd. Daarnaast vindt voorlichting en communicatie plaats en wordt gewerkt aan het ontzorgen van werkgevers. Meer informatie over het sectorplan? Ga naar Uitvoering Sociale partners in de loonwerksector voeren de maatregelen voor de deelsector Loonwerk uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jannie Takkebos, via of * Bedrijven die actief zijn in werkzaamheden gericht op cultuurtechnische werken, mestdistributie en loonwerk voor de agrarische en groene sector. Projectleider Jannie Takkebos van CUMELA: Het sectorplan is heel hard nodig. Want als we nu niet investeren in arbeidsmarkt en onderwijs, zitten we op termijn in grote problemen. We moeten anticiperen op de komende vergrijzing, zorgen dat mensen graag in de sector (blijven) werken en zoeken naar een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarom is het goed dat sociale partners de handen ineen slaan. Met deze maatregelen richten we ons op de belangrijkste knelpunten in de deelsector Loonwerk. We kunnen de maatregelen succesvol invullen. Vervolgens moeten we ze goed borgen. Immers, dit soort ontwikkelingen gaat langzaam, hoe geven we er na afloop van het project vervolg aan? Ik zie dit plan dan ook als een opstap naar structurele maatregelen. Uitvoering LTO-Noord voert de maatregelen voor de sector Land- en Tuinbouw uit. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Ga dan naar Of neem contact op via (088) of Projectleider Liesbeth van der Vegt van LTO-Noord: Het is goed om via zo n sectorplan te werken aan de problematiek die speelt. Met deze maatregelen kunnen we een goede bijdrage leveren. Belangrijk daarbij is de samenwerking met allerlei partijen. Zo werken we voor de maatregel gericht op de instroom en begeleiding van arbeidsgehandicapten samen met de sociale werkvoorziening, de AOC-raad, UWV, LTO en SBCM*. De BBL-trajecten** voor jongeren komen van de grond in samenwerking met het bedrijfsleven en een aantal AOC s. We merken overigens een grote betrokkenheid bij de ondernemers. Zo zijn er tal van bedrijven die al jaren werken met mensen met een arbeidsbeperking. We hoeven dus niet bij 0 te beginnen. * De AOC-raad is de netwerkorganisatie van alle Agrarische Onderwijs Centra. Het SBCM is het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de sector sociale werkvoorziening ** BBL-trajecten zijn Beroepsbegeleidende Leerweg trajecten 22 magazine VanColland maart

13 Stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop De stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is ingesteld om het verwijderen van asbest te stimuleren. De regeling loopt van 1 juli 2014 tot 1 september Benieuwd of u hiervoor in aanmerking komt? Check de voorwaarden op beperk de schade van stof Op akkerbouw-, tuinbouw-, dierhouderij- en pluimveebedrijven bevat stof bijna altijd schadelijke deeltjes: kwartsstof (afkomstig van zand of klei) en endotoxinen (resten van bacteriën). Gezondheidsklachten door stof beginnen onschuldig: prikkeling van de luchtwegen, niezen en hoesten. Vervolgens kunnen de klachten ernstiger worden: bronchitis, benauwdheid, astma of een verminderde longcapaciteit. Ook kan endotoxine ontstekingsreacties in de longen veroorzaken. Op de website staat een stoftest die meet of u of uw medewerkers te veel stof of waternevel inademen. Ook leest u er hoe u de schade van stof kunt beperken. Blijf op de hoogte Op de hoogte blijven van actualiteiten, wet- en regelgeving en ander belangrijk nieuws uit en over de sector? Dat kan via de Colland nieuwsbrief! Kijk op hoe u zich kunt aanmelden. Premieoverzicht De premies voor de Colland-fondsen vindt u op het Colland premieoverzicht Dit overzicht kunt u vinden op Sociale partners in glastuinbouw en loonwerk tevreden over Stigas Dat blijkt uit een onderzoek van Bureau Bartels in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de aandacht voor gezond en veilig werken in cao s. De zorg voor goede arbeidsomstandigheden en verzuimpreventie is in toenemende mate bij werkgevers en werknemers komen te liggen. Omdat de relatief kleinschalige bedrijven in de agrarische en groene sectoren dit vaak niet zelf kunnen regelen, heeft de sector een ketenaanpak ontwikkeld. Stigas vervult hierin een drieledige rol: van kenniscentrum op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuimpreventie, van uitvoerder van preventiediensten en van regisseur van verzuimpreventie. Stigas zorgt voor de ontwikkeling van de arbocatalogi, de branchespecifieke RI&E s, informatieproducten, informatiebijeenkomsten, de advisering door preventieadviseurs en re-integratieadviseurs en de inzet van gespecialiseerde bedrijfsartsen. De volgende VanColland verschijnt in juni 2015

Handleiding regeling Piekarbeid

Handleiding regeling Piekarbeid Handleiding regeling Piekarbeid Bedrijfspensioenfonds Versie 19 december 2014 0. Handleiding regeling Piekarbeid 1. Inleiding In deze handleiding leest u uitleg over de toepassing van de regeling Piekarbeid

Nadere informatie

De arbeidsmarkt op zijn kop! Diana Eleveld Adviseur cao- en arbeidsrecht Rijnsburg, 3 juni 2015

De arbeidsmarkt op zijn kop! Diana Eleveld Adviseur cao- en arbeidsrecht Rijnsburg, 3 juni 2015 De arbeidsmarkt op zijn kop! Diana Eleveld Adviseur cao- en arbeidsrecht Rijnsburg, 3 juni 2015 Programma Introductie Werkgeverslijn Wet Werk en Zekerheid Wet Aanpak Schijnconstructies Regeling piekarbeid

Nadere informatie

Arbeid & werkgeverschap. Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014

Arbeid & werkgeverschap. Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014 Arbeid & werkgeverschap Jules Sanders & Yara Peters Werkgeverslijn land- en tuinbouw Hengelo, 12 december 2014 Programma Cao Open Teelten (Jules) Regeling piekarbeid (Jules) Wet Werk en Zekerheid Introductie

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? De SAZAS BASIS-verzekering is bestemd voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

De arbeidsmarkt op zijn kop. Diana Eleveld & Herman Bus Swifterbant, 1 april 2015

De arbeidsmarkt op zijn kop. Diana Eleveld & Herman Bus Swifterbant, 1 april 2015 De arbeidsmarkt op zijn kop Diana Eleveld & Herman Bus Swifterbant, 1 april 2015 Programma Inhoud Wet Werk en Zekerheid - Diana Eleveld Pauze Politiek proces en lobby - Herman Bus Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt op zijn kop

De arbeidsmarkt op zijn kop De arbeidsmarkt op zijn kop Hans Koehorst (LLTB) Frank de Wijs (ZLTO) Sevenum, 9 april 2015 Programma Welkom Actualiteiten en cao Wet Werk en Zekerheid Vragen en discussie 1 Agenda Rutte II Sociaal Akkoord

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Loonwerksector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Loonwerksector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Loonwerksector Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl VANAF 57 JAAR MINDER WERKEN? Een dag minder werken zonder er financieel veel op achteruit

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers De expertise van Loyalis is mensenwerk gebruiken we onze kennis voor heldere adviezen en diensten. Omdat pensioen- en caoregelingen in elke sector weer anders zijn, is ons werk maatwerk. En bieden we onze

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER

INFORMATIEBRIEF WERKGEVER INFORMATIEBRIEF WERKGEVER Werkzoekenden die begeleid worden door JobC hebben zijn Statushouder zonder beperking of iemand met een arbeidsbeperking waardoor zij soms meer moeite hebben om zelfstandig een

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 2, december 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers

Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Alles goed geregeld Inkomensverzekering 0-12 jaar Verzuimverzekering 0-2 jaar Arbeidsongeschiktheids verzekering 3-12 jaar Uitbreidingsmodules Dienstverlening Ziektewetverzekering De WGA Offertefabriek

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Actualiteiten arbeid Klaar voor 2012! Eerlijk werkgeverschap, minimale kosten. Oktober en november 2011

Actualiteiten arbeid Klaar voor 2012! Eerlijk werkgeverschap, minimale kosten. Oktober en november 2011 Actualiteiten arbeid Klaar voor 2012! Eerlijk werkgeverschap, minimale kosten Oktober en november 2011 Programma Cafetariaregeling Externe arbeid Digitale kennisnetwerken Prinsjesdag 2011 en actualiteiten

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Glastuinbouw Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl VANAF 62 JAAR MINDER WERKEN? Minder werken, met behoud van 90% van uw laatst verdiende

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet. Inhoudsopgave

Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet. Inhoudsopgave Voorwaarden Re-integratiemanager Ziektewet In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager Ziektewet. In de

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 1, november 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding. Voorwaarden Arbobegeleiding In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Arbobegeleiding. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

De Cordares Verzuimverzekering

De Cordares Verzuimverzekering De Cordares Verzuimverzekering en WGA Eigen Risico Voor leden van Bouwend Nederland Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Wat moet u doen als één van uw werknemers ziek of arbeidsongeschikt wordt? En

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

WIA Re-integratiebegeleiding

WIA Re-integratiebegeleiding WIA Re-integratiebegeleiding Hulp als uw medewerker langdurig ziek is Zilveren Kruis helpt u dat uw medewerker weer snel aan het werk kan. In deze folder leest u wat u van ons kunt verwachten, welke maatregelen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Minder personeelskosten? 12 praktische tips

Minder personeelskosten? 12 praktische tips Minder personeelskosten? 12 praktische tips Inleiding Wanneer u met uw bedrijf bezig bent, dan kijkt u vaak naar de toekomst. Welke doelen stellen we? Wat moeten we nog verbeteren? En wat doet de concurrentie?

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim.

VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. 2016 VERZUIMRAPPORT 2016 Een gezonde aanpak van verzuim. Verzuimrapport Inleiding V oor u ligt het verzuimrapport over het kalenderjaar 2016. In dit rapport vindt u de kengetallen van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt En dan? Inhoud 1 Arbeidsongeschikt, en dan? 2 U vraagt een uitkering aan 3 Onze deskundigen 4 U krijgt een uitkering 5 Wij helpen u graag weer aan het werk 6 Hoe gaan wij om met uw medische

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie