ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: ; F: ; E:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl"

Transcriptie

1 ARBO West, benut uw mogelijkheden De wetgeving rondom verzuim en reïntegratie is de laatste jaren fors veranderd. Het gehele sociale stelsel in Nederland is er op gericht dat uw medewerkers zoveel mogelijk in staat zijn om inkomen te verdienen. De WIA (voorheen WAO) geeft ook aan dat werken meer moet opleveren dan een uitkering. De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zijn daarmee ook anders geworden. Rol werkgever en werknemer De werkgever is verzekeraar geworden. Hij verzekert medewerkers van inkomen gedurende de eerste twee jaar van ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid. Net als bij andere verzekeringen gelden er polisvoorwaarden. In dit geval zijn die vastgelegd in het burgerlijk wetboek, de CAO en het personeelshandboek. De polisvoorwaarden geven richting aan de rechten en plichten van beide in het kader van inzetbaarheid, preventie en reïntegratie. Kennis over deze zaken schept duidelijkheid en beïnvloedt het gedrag. Rol Arbo-dienst In onze visie is de Arbo-dienst anno 2007 een partner die de werkgever en werknemer ondersteunt bij het invullen van deze nieuwe rollen en het benutten van mogelijkheden. ARBO West, heeft een methode ontwikkeld waarmee u maximaal uw mogelijkheden kunt benutten om uw mensen inzetbaar te houden en waarmee u kosten op het gebied van sociale zekerheid kunt beïnvloeden: Belastbaarheidmanagement. Wie zijn wij? De Arbo-dienst voor Zaansteek/Waterland met een frisse en persoonlijke manier van werken en gespecialiseerd in bouw en kantoor. Onze positie in de markt is bewust gekozen. We kennen de regio en zijn goed en snel bereikbaar door onze centrale ligging. Met onze ervaring op het gebied van fysieke belasting, blessurebegeleiding en werkplekinrichting in de bouw en kantoor zijn wij voor deze branches bij uitstek in staat verzuim te voorkomen en snel op te lossen.

2 Wat biedt ARBO West? Een nieuw concept Arbo-dienstverlening, de belastbaarheidsmanager. De specialist die alle taken van verzuimmanager, casemanager en preventiemedewerker combineert. Hij kan u alle sores rondom arbo- en verzuim uit handen nemen en als coach optreden voor uw leidinggevenden. U heeft ten alle tijden de regie, weet exact de stand van zaken, maar u kunt alle last uit handen geven aan een specialist. We hebben alle aspecten van uw bedrijf t.a.v. arbo- en verzuim in beeld en treden op als verlengstuk van uw organisatie. We doen uitspraken over de inzet mogelijkheden van uw mensen, de zgn. belastbaarheid, en adviseren over preventieve maatregelen om deze belastbaarheid te vergroten tot duurzame inzetbaarheid. Onze passie is het beïnvloeden van gedrag van mensen in (veranderende) omstandigheden. De belastbaarheidsanalyse biedt inzicht in de oorzaak van dysbalans en maakt inzichtelijk hoe de stabiliteit van betrokkene herstelt kan worden. De belastbaarheidsmanager is de ook de coach die mensen helpt keuzes te maken. De Sociaal Accountant ARBO West is als eerste Arbo-dienst licentienemer van de methode de Sociaal Accountant. Met deze methode hebben we nog meer mogelijkheden om cultuuromslagen t.a.v. verzuim, reïntegratie en beïnvloeding sociale lasten te realiseren. Wat is uw voordeel: Een volwaardige functionaris met de verantwoordelijkheid voor arbo- en verzuimbeleid. Transparantie en duidelijkheid in kosten en rendement. Snelheid van handelen en korte communicatie lijnen. Specialist met oog voor mogelijkheden wetgeving. Waarom ARBO West? We zijn gedreven om mensen te motiveren tot optimale prestaties en goede gezondheid. Wij bieden duidelijkheid door kennis van de wetgeving en feitelijke hulp op het gebied van gezondheidsproblemen. We stellen verantwoordelijkheden om richting te geven aan uw arbo- en verzuimbeleid met als doel weinig verzuim, borging aansprakelijkheid en tevreden medewerkers. Kortom, ARBO West, het loket voor alles met arbo en verzuim te maken heeft. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar Of bel voor een afspraak,

3 Overzicht diensten: (prijslijst geldig van t/m ) We geven u een algemeen overzicht van de mogelijkheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Reïntegratie en activering (Verzuimbegeleiding) Verrichtingen pakket 25,- p.p.p.j. MKB Verzuimhulp, belastbaarheidsmanager 50,- p.p.p.j. Belastbaarheidsmanager, als adviseur 125,- per uur Casemanagement 125,- per uur Bedrijfsarts 150,- per uur Arbeidsdeskundige 125,- per uur reïntegratie 2 e spoor, loopbaanadvies offerte basis De inzet van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige geschiedt op verrichtingen basis en in overleg met u. Preventie Workshops in het kader van veilig werken en gezonde arbeid. Rugsparend werken Ergonomisch werken achter het beeldscherm Manager maak me beter! Preventie van beroepsziekten Lifestyle en werk, hoe hou je het vol? Veiligheidsbewustzijn Toolbox meeting Voorlichtingsmateriaal Posters, flyers, PowerPoint sheets etc. over diverse onderwerpen o.a. stof, geluid, lifestyle, tillen, beeldschermwerk, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte. Reglementen en beleidsdocumenten Reïntegratie reglement (voorheen verzuimreglement) Arbo- en verzuimbeleid Psychosociaal arbeidsbeleid (agressie, sexuele intimidatie, pesten, werkdruk e.d.) Risico Inventarisatie en Evaluatie Klimaatonderzoek Middelbaar Veiligheids Kundige Hoger Veiligheids Kundige Arbeidshygiënist Arbeids- en Organisatie deskundige offerte basis offerte basis 115,- per uur 125,- per uur 125,- per uur 125,- per uur Werkplekanalyse Individuele beoordeling werkplek, inclusief rapportage 190,- Analyse afdelingen en gehele kantoren, Quickscan offerte basis

4 Interventie Blessuremeldpunt Snelle diagnostiek, advies en behandeling bij rugklachten en blessures. Lidmaatschap Blessuremeldpunt 40,- p.p.p.j. Belastbaarheidsanalyse, fysiek 190,- Begeleiding per consult á 30 min. of als programma vanaf 47,50 Psychologie Belastbaarheidsanalyse, psychisch 190,- Intake Shared Ambition 425,- Mediation 140,- per uur Keuringen Chauffeurskeuring (groot rijbewijs) 75,- Taxikeuring 47,50 Bodemsaneringkeuring T Bodemsaneringkeuring T Asbest keuring PAGO/PMO 195,- Medische check 350,- Overige keuringen/onderzoeken op aanvraag. BHV- en VCA-trainingen worden verzorgd in samenwerking met regionale partners. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, kilometervergoeding van 0,40/km, voorrijkosten.

5 Relatie wettelijke verplichting benutbare mogelijkheden In dit overzicht kunt u zien welke taken een verplichtend karakter hebben vanuit de wetgeving. In de 2 e kolom hebben wij aangegeven welke diensten wij u kunnen bieden en in de 3 e kolom kunt de toegevoegde waarde terugvinden. Wettelijke verplichting Zorgplicht, voorlichting en onderricht Verzuimbegeleiding Diensten Workshops Flyers Posters Brochures Ergonomie training Veiligheidsbewustzijn Belastbaarheidmanager (verzuimmanager) Communicatie en dossiervorming via internet Toegevoegde waarde Praktijkgericht op de werkvloer Makkelijk leesbaar en herkenbaar, herhaling Humoristische kreten die blijven hangen Medewerkers informatie over reïntegratie, preventie, lifestyle, veiligheid Rugsparend werken, beeldschermwerk Risicobeheersing, borging aansprakelijkheid Gericht op geschiktheid en niet op ongeschiktheid. Volwaardige functionaris die u zorgen uit handen neemt. Kennisoverdracht en coaching leidinggevenden. Vast aanspreekpunt en korte lijnen. Samen werken in één dossier voor bewaking van termijnen en afspraken, dossiervorming. Spreekuurterugkoppeling binnen 24 uur. Advies Implementatie reïntegratie methodiek, targets, besparingsoftware e.d. Licentienemer De Sociaal Accountant. Preventie RI&E De RI&E als onderdeel bedrijfsvoering met als doel risicobeheersing, faalkosten beheersing, verzuimreductie (25% van het verzuim is arbeids-gerelateerd) en borging aansprakelijkheidsstelling. Koppeling met verzuimbegeleiding bij o.a. probleemanalyse. Detachering preventiemedewerker.

6 Verzuim- & arbo Beleid Preventief Medisch Onderzoek Actuele reglementen, Personeelshandboek, Beleid fysieke belasting, Beleid psychische arbeidsbelasting, Arbeidsconflicten protocol, Prikkels en sancties, Checklisten, Hulpmiddelen leidinggevenden Gerichte medische checks met aanvullende kennisoverdracht voor medewerkers gericht op lifestyle. Advisering voor werkgevers over leeftijdsbewust personeelsbeleid en risicobeheersing. Rijbewijs-, taxi- en bodemsanerings keuringen. Borging afspraken, aansprakelijkheidsstelling, schadebeperking bij conflicten. Kosten beheersing op variabele sociale lasten.

7 Belastbaarheidsmanagement De huidige maatschappij is gericht op het maximaal benutten en verhogen van de mogelijkheden, die iemand heeft om een prestatie te leveren. Ook de sociale wetgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter en WIA, beoordeelt op wat iemand nog wel kan. Het gaat om loonwaardigheid en inzetbaarheid in het arbeidsproces. Centraal in de beoordeling van de mogelijkheden is de belastbaarheid. Hoe wordt die vastgesteld, wat moet er gebeuren om die te verhogen, welke mogelijkheden zijn er nog, hoelang gaat het duren en tegen welke kosten? Allemaal vragen, die direct gerelateerd zijn aan belastbaarheidsmanagement. ARBO West heeft een model voor belastbaarheidsmanagement ontwikkeld. De uitvoering van deze taken wordt gedaan door de belastbaarheidsmanager. Deze arbospecialist is opgeleid in alle gerelateerde facetten van belastbaarheidsmanagement. Denk hierbij aan: Preventie Interventie Arbeidsomstandigheden Verzuimbegeleiding Samenhang Onderscheidend is dat de belastbaarheidsmanager getraind is in preventief denken. De gereedschappen, die hij hiervoor tot zijn beschikking heeft, zijn de RI&E en de gezondheidskeuringen. De uitkomsten kunnen vertaald worden naar een preventief beleid, bestaand uit technische aanpassingen en training in veilig werken. Mocht er toch iets misgaan, dan zullen interventiemaatregelen en een strakke verzuimbegeleiding in een vroegtijdig stadium richting geven aan de reïntegratie.

8 Reïntegratie en activering, voorheen Verzuimbegeleiding Wij managen de arbeidsmogelijkheden van uw medewerkers. Communicatie en dossiervorming is daarin essentieel. Via onze internetapplicatie kunnen we samen met u de voortgang goed managen. Onze werkwijze bewerkstelligd dan 90% van de ziekmeldingen binnen 6 weken zijn opgelost. Slechts in 20% van de gevallen is een bedrijfsarts nodig. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. De arts is een specialist en dient ook als zondanig ingezet te worden. Meestal is de oorzaak van de melding bekend. De noodzakelijke hulp kan dan ook snel worden geïnitieerd. Dienstverlening. We kennen 2 soorten aansluitingen. Een verrichtingen pakket en het pakket MKB Verzuimhulp, belastbaarheidsmanager. In dit pakket is uw verzuim- en preventiemedewerker geregeld. Een aanspreekpunt die de arbeidsmogelijkheden en gezondheid van uw mensen regelt en bewaakt. Inhoud pakket MKB Verzuimhulp, belastbaarheidsmanager: 50,- p.p.p.j. Vaste belastbaarheidsmanager, verzuimmanager voor reïntegratie/verzuimbegeleiding; Overleg met de werkgever per mail/telefoon binnen 24 uur na invoer melding; Telefonisch contact met de werknemer en terugkoppeling naar de werkgever In overleg met de werkgever in de 1 e week spreekuur bij verzuimmanager inclusief terugkoppeling, onder supervisie van de bedrijfsarts; Casemanagement vanaf dag 1 gedurende loondoorbetalingverplichting van 104 weken; Eerstelijns helpdesk voor arbo relevante vragen; Advisering over inzet overige dienstverleners als bedrijfarts, arbeidsdeskundige, jurist etc. Advisering over inzet hulpverlening bij blessures, rugklachten, psychische, klachten etc. Spreekuur verzuimmanager locatie Wormerveer, Volendam; Ziek- en herstelmelding UWV (13 e week); Coördinatie spreekuren bedrijfsarts; Coördinatie inzet overige dienstverleners; Aansluiting op onze interactieve internetapplicatie, de belastbaarheidsmanager. Beschikbaarheid MVK;

9 Belastbaarheidsanalyse bij fysieke klachten: BelastbaarheidsAnalyse De basisgedachte van een analyse met dit concept is dat we bij elke medewerker gaan kijken welke factor(en) de balans tussen belastbaarheid (wat iemand aan kan) en belasting (wat iemand doet) heeft verstoord. De symptomen die iemand aangeeft, vertalen we naar houdingen en handelingen. Zo komen we er achter welke structuur bij welke belasting overbelast wordt of blijft. In de beoordeling kijken we o.a. naar: Werkhouding en -handelingen Pijnoproepende bewegingen, houdingen Symptomen Belastingen in sport, privé en werk Psychologische omstandigheden Therapie Het hoofdbestanddeel van de therapie of behandeling is ook gericht op al deze componenten. Welke maatregelen moeten we nemen om de provocatie te stoppen en herstel te laten plaatsvinden. Om dat goed te kunnen doen, willen we graag inzicht hebben in alle activiteiten, die iemand thuis en op het werk allemaal uitvoert en hoe deze uitgevoerd worden. Stoppen van de provocatie doen we door een combinatie van: Voorlichting en instructie Bewegingsleer Orthopedische hulpmiddelen als braces, spalken, zooltjes etc. Opbouw Zodra verdere provocatie een halt is toegeroepen, kan gestart worden met de opbouw/uitbouw van activiteiten en werkzaamheden. Hier biedt de belastbaarheidsmanager ook een toegevoegde waarde door het inzicht in de taken, functies en handelingen, die een medewerker moet uitoefenen tijdens de werkzaamheden. De bewegingsleer wordt uitgebouwd naar de uitvoering binnen de werksituatie. We trainen de vaardigheden in de werksituatie. Hier gaat vooral een preventieve impuls vanuit en het neemt de kritische houding weg van de mensen, die menen dat de bewegingsleer niet in de praktijk toepasbaar is. Onderdeel van de opbouw kan zijn om de belastbaarheid te verhogen door kracht- en conditietraining. We hebben trainingsschema s ontwikkeld, die men mee naar huis krijgt. Bovendien worden de noodzakelijke oefenmaterialen beschikbaar gesteld. Kosten BelastbaarheidsAnalyse, fysiek 190,- Begeleidingstrajecten 595,- tot 995,-

10 Belastbaarheidsanalyse, psychisch We krijgen in ons leven te maken met veranderingen in privé en werkomstandigheden. Een ieder gaat daar anders mee om en zal bij de een wel en bij de ander niet tot gezondheidsklachten leiden. ARBO West heeft een model ontwikkeld waar mee betrokkene inzicht krijgt in het ontstaan van de gezondheidsklachten en de welke keuzes invloed hebben op het herstellen van de balans en het levensgeluk. Het model kent 4 aspecten: De balans tussen belasting-belastbaarheid De steundriehoek: karakter-werk-prive Het type mens in relatie tot het type organisatie/afdeling De natuurlijke weefselherstel processen in relatie tot belasting Indicatie Deze analyse kan ingezet worden bij: Fysieke en psychische klachten Vermoeidheidsklachten, gebrek aan energie, zin, plezier en geluk Signalen van gebrek aan controle, overzicht, koers in je leven Twijfels over juistheid functie of organisatie Frequent verzuim (dreigend) arbeidsconflict Reïntegratie na langdurig verzuim Rendement Het resultaat na deze intake is: Verkrijgen van inzicht of bevestiging Acceptatie of keuzes maken Advies over vervolgstappen (behandeling, omscholing, opbouw etc) Tips voor gedragsverandering (houding, communicatie e.d.) Kosten: 190,- (excl. Reistijd en kosten) Belasting Karakter carrière Innovatief Collegiaal Vooruit Persoon in de organisatie Zelfstandig Team Belastbaarheid Privé Werk Ding doen Geen doel Wegcijferen Faciliterend Behoudend

11 Workshops Uw belangrijkste kapitaal zijn uw mensen. Het is echter ook de grootste kostenpost op uw begroting. Preventief onderhoud en scholing in veilige werkhoudingen en algemene veiligheid voorkomt uitval en productieverlies. Het is als met elke handeling: oefening baart kunst. Mensen laten werken zonder kennis over het beperken van overbelasting is vragen om problemen (op korte of lange termijn). Zeker met de invoering van de WIA is het van groot belang voor zowel u als uw werknemer al het mogelijke te doen om klachten te voorkomen. ARBO West heeft 15 jaar ervaring in het verzorgen van preventietrainingen. De kracht van de trainingen is vooral gelegen in de praktische opzet van de cursus en de praktische toepasbaarheid in het dagelijks werk. U kunt er voor kiezen om een standaard training door ons te laten verzorgen of de cursus meer op maat te maken door informatie uit de RI&E te verwerken in het programma. Ondersteuning door foto s uit het eigen bedrijf maken de cursus absoluut krachtiger. Deze onderdelen kunnen van tevoren uitgewerkt worden tijdens de intake. Heeft u interesse, vraag gerust om de programma-inhoud van de verschillende onderwerpen en modules. Onderwerpen o.a. Rugsparend werken Ergonomisch werken achter het beeldscherm Manager maak me beter Preventie van beroepsziekten Veiligheid op en rond het werk Modules Voorlichting/Toolbox (per 1,5 uur) 180,- Praktijktraining per dagdeel van 4 uur offerte op aanvraag Praktijktraining per dag offerte op aanvraag

12 Gezondheidsmanagement, keuringen Vroegtijdig signaleren van dreigende gezondheidsrisico s wordt steeds belangrijker. Vanzelfsprekend om ziek en zeer te voorkomen, maar zeker ter voorkoming van WIAproblemen. Keuringen kunnen tot stand komen vanuit de RI&E (de PAGO) of als verplichting vanuit de branche of beroepsgroep. Uniek: De keurling ontvangt een code waarmee hij/zij inzicht krijgt in zijn eigen dossier met keuringsgegevens. Hier zijn ook de adviezen terug te vinden. Iedere keurling ontvangt een boekje met adviezen voor een gezonde levensstijl. PAGO / PMO basis 47,50 Vragenlijst Biometrie: gewicht, lengte, vetpercentage, zwaarlijvigheid, bloeddruk Urineonderzoek Visusonderzoek PAGO / PMO uitgebreid 195,- Uitbreiding met Longonderzoek (spirometrie) Gehooronderzoek (audiogram) ECG Bloedonderzoek Conditietest Lichamelijk onderzoek arts Bodemsaneringskeuring T2 / T3 155,- 195,- Rijbewijskeuring C / D / E 75,- Rijbewijskeuring B / E 47,50 Kosten zijn exclusief avond- of zaterdagtoeslag en evt. locatietoeslagen indien de keuringen niet bij ons op locatie plaatsvinden.

Trainingen en opleidingen

Trainingen en opleidingen ARBO, verzuim & re-integratie Trainingen en opleidingen Ambaum Arbeids Analyse/ Betervenlo B.V. www.betervenlo.nl Pand Ambaum Arbeids Analyse in Tegelen aan de Grotestraat 63. Over ons Ambaum Arbeids Analyse

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015

s-gravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 sgravendijckseweg 11 2201 CZ Noordwijk T (071) 401 81 41 www.arboconcern.nl info@arboconcern.nl F (071) 401 81 42 Arbo Concern 2015 Wij zijn Arbo Concern! Arbo Concern maakt uw bedrijf beter: een fullservice

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren

Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Inventarisatie Oplossingen en Best Practices aanpalende sectoren Onderdeel-rapportage Fase 1 Project Arbobeleid Verzekeraars Vakorganisaties in de verzekeringsbedrijfstak & Verbond van Verzekeraars Januari

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Zes casussen van sectoren en branches mei 2014 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Chris Moor Moniek Nelissen Inhoud 1 INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie

adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie adelante arbeidsreïntegratie assessment functioneel arbeidsadvies Vroege Interventie 1 Adelante is een zorggroep voor volwassenenrevalidatie, arbeidsreïntegratie, kinderrevalidatie, onderwijs en wonen

Nadere informatie

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present! Gids 2015 Oplossingen voor uw gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg 2 Inhoudsopgave 5 Present! van Avero 6 Praktische zaken 8 Begrippenlijst Present! Persoonlijk 12 Werkplekonderzoek

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners:

Inhoudsopgave. Geselecteerde dienstverleners: Inhoudsopgave Voorwoord 5 Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid 6 Project Gezond SW 7 Stappenplan 8 Totaalconcept 10 Vijf kwadrantenmodel (eigen regiemodel) 11 Handleiding bij de staalkaart en internetportal

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie