ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: ; F: ; E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBO West bv, Roode Wildemanweg 19, 1521 PZ Wormerveer. T: 075-6704325; F: 075-6147413; E: info@arbowest.nl; www.arbowest.nl"

Transcriptie

1 ARBO West, benut uw mogelijkheden De wetgeving rondom verzuim en reïntegratie is de laatste jaren fors veranderd. Het gehele sociale stelsel in Nederland is er op gericht dat uw medewerkers zoveel mogelijk in staat zijn om inkomen te verdienen. De WIA (voorheen WAO) geeft ook aan dat werken meer moet opleveren dan een uitkering. De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zijn daarmee ook anders geworden. Rol werkgever en werknemer De werkgever is verzekeraar geworden. Hij verzekert medewerkers van inkomen gedurende de eerste twee jaar van ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid. Net als bij andere verzekeringen gelden er polisvoorwaarden. In dit geval zijn die vastgelegd in het burgerlijk wetboek, de CAO en het personeelshandboek. De polisvoorwaarden geven richting aan de rechten en plichten van beide in het kader van inzetbaarheid, preventie en reïntegratie. Kennis over deze zaken schept duidelijkheid en beïnvloedt het gedrag. Rol Arbo-dienst In onze visie is de Arbo-dienst anno 2007 een partner die de werkgever en werknemer ondersteunt bij het invullen van deze nieuwe rollen en het benutten van mogelijkheden. ARBO West, heeft een methode ontwikkeld waarmee u maximaal uw mogelijkheden kunt benutten om uw mensen inzetbaar te houden en waarmee u kosten op het gebied van sociale zekerheid kunt beïnvloeden: Belastbaarheidmanagement. Wie zijn wij? De Arbo-dienst voor Zaansteek/Waterland met een frisse en persoonlijke manier van werken en gespecialiseerd in bouw en kantoor. Onze positie in de markt is bewust gekozen. We kennen de regio en zijn goed en snel bereikbaar door onze centrale ligging. Met onze ervaring op het gebied van fysieke belasting, blessurebegeleiding en werkplekinrichting in de bouw en kantoor zijn wij voor deze branches bij uitstek in staat verzuim te voorkomen en snel op te lossen.

2 Wat biedt ARBO West? Een nieuw concept Arbo-dienstverlening, de belastbaarheidsmanager. De specialist die alle taken van verzuimmanager, casemanager en preventiemedewerker combineert. Hij kan u alle sores rondom arbo- en verzuim uit handen nemen en als coach optreden voor uw leidinggevenden. U heeft ten alle tijden de regie, weet exact de stand van zaken, maar u kunt alle last uit handen geven aan een specialist. We hebben alle aspecten van uw bedrijf t.a.v. arbo- en verzuim in beeld en treden op als verlengstuk van uw organisatie. We doen uitspraken over de inzet mogelijkheden van uw mensen, de zgn. belastbaarheid, en adviseren over preventieve maatregelen om deze belastbaarheid te vergroten tot duurzame inzetbaarheid. Onze passie is het beïnvloeden van gedrag van mensen in (veranderende) omstandigheden. De belastbaarheidsanalyse biedt inzicht in de oorzaak van dysbalans en maakt inzichtelijk hoe de stabiliteit van betrokkene herstelt kan worden. De belastbaarheidsmanager is de ook de coach die mensen helpt keuzes te maken. De Sociaal Accountant ARBO West is als eerste Arbo-dienst licentienemer van de methode de Sociaal Accountant. Met deze methode hebben we nog meer mogelijkheden om cultuuromslagen t.a.v. verzuim, reïntegratie en beïnvloeding sociale lasten te realiseren. Wat is uw voordeel: Een volwaardige functionaris met de verantwoordelijkheid voor arbo- en verzuimbeleid. Transparantie en duidelijkheid in kosten en rendement. Snelheid van handelen en korte communicatie lijnen. Specialist met oog voor mogelijkheden wetgeving. Waarom ARBO West? We zijn gedreven om mensen te motiveren tot optimale prestaties en goede gezondheid. Wij bieden duidelijkheid door kennis van de wetgeving en feitelijke hulp op het gebied van gezondheidsproblemen. We stellen verantwoordelijkheden om richting te geven aan uw arbo- en verzuimbeleid met als doel weinig verzuim, borging aansprakelijkheid en tevreden medewerkers. Kortom, ARBO West, het loket voor alles met arbo en verzuim te maken heeft. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar Of bel voor een afspraak,

3 Overzicht diensten: (prijslijst geldig van t/m ) We geven u een algemeen overzicht van de mogelijkheden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Reïntegratie en activering (Verzuimbegeleiding) Verrichtingen pakket 25,- p.p.p.j. MKB Verzuimhulp, belastbaarheidsmanager 50,- p.p.p.j. Belastbaarheidsmanager, als adviseur 125,- per uur Casemanagement 125,- per uur Bedrijfsarts 150,- per uur Arbeidsdeskundige 125,- per uur reïntegratie 2 e spoor, loopbaanadvies offerte basis De inzet van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige geschiedt op verrichtingen basis en in overleg met u. Preventie Workshops in het kader van veilig werken en gezonde arbeid. Rugsparend werken Ergonomisch werken achter het beeldscherm Manager maak me beter! Preventie van beroepsziekten Lifestyle en werk, hoe hou je het vol? Veiligheidsbewustzijn Toolbox meeting Voorlichtingsmateriaal Posters, flyers, PowerPoint sheets etc. over diverse onderwerpen o.a. stof, geluid, lifestyle, tillen, beeldschermwerk, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte. Reglementen en beleidsdocumenten Reïntegratie reglement (voorheen verzuimreglement) Arbo- en verzuimbeleid Psychosociaal arbeidsbeleid (agressie, sexuele intimidatie, pesten, werkdruk e.d.) Risico Inventarisatie en Evaluatie Klimaatonderzoek Middelbaar Veiligheids Kundige Hoger Veiligheids Kundige Arbeidshygiënist Arbeids- en Organisatie deskundige offerte basis offerte basis 115,- per uur 125,- per uur 125,- per uur 125,- per uur Werkplekanalyse Individuele beoordeling werkplek, inclusief rapportage 190,- Analyse afdelingen en gehele kantoren, Quickscan offerte basis

4 Interventie Blessuremeldpunt Snelle diagnostiek, advies en behandeling bij rugklachten en blessures. Lidmaatschap Blessuremeldpunt 40,- p.p.p.j. Belastbaarheidsanalyse, fysiek 190,- Begeleiding per consult á 30 min. of als programma vanaf 47,50 Psychologie Belastbaarheidsanalyse, psychisch 190,- Intake Shared Ambition 425,- Mediation 140,- per uur Keuringen Chauffeurskeuring (groot rijbewijs) 75,- Taxikeuring 47,50 Bodemsaneringkeuring T Bodemsaneringkeuring T Asbest keuring PAGO/PMO 195,- Medische check 350,- Overige keuringen/onderzoeken op aanvraag. BHV- en VCA-trainingen worden verzorgd in samenwerking met regionale partners. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, kilometervergoeding van 0,40/km, voorrijkosten.

5 Relatie wettelijke verplichting benutbare mogelijkheden In dit overzicht kunt u zien welke taken een verplichtend karakter hebben vanuit de wetgeving. In de 2 e kolom hebben wij aangegeven welke diensten wij u kunnen bieden en in de 3 e kolom kunt de toegevoegde waarde terugvinden. Wettelijke verplichting Zorgplicht, voorlichting en onderricht Verzuimbegeleiding Diensten Workshops Flyers Posters Brochures Ergonomie training Veiligheidsbewustzijn Belastbaarheidmanager (verzuimmanager) Communicatie en dossiervorming via internet Toegevoegde waarde Praktijkgericht op de werkvloer Makkelijk leesbaar en herkenbaar, herhaling Humoristische kreten die blijven hangen Medewerkers informatie over reïntegratie, preventie, lifestyle, veiligheid Rugsparend werken, beeldschermwerk Risicobeheersing, borging aansprakelijkheid Gericht op geschiktheid en niet op ongeschiktheid. Volwaardige functionaris die u zorgen uit handen neemt. Kennisoverdracht en coaching leidinggevenden. Vast aanspreekpunt en korte lijnen. Samen werken in één dossier voor bewaking van termijnen en afspraken, dossiervorming. Spreekuurterugkoppeling binnen 24 uur. Advies Implementatie reïntegratie methodiek, targets, besparingsoftware e.d. Licentienemer De Sociaal Accountant. Preventie RI&E De RI&E als onderdeel bedrijfsvoering met als doel risicobeheersing, faalkosten beheersing, verzuimreductie (25% van het verzuim is arbeids-gerelateerd) en borging aansprakelijkheidsstelling. Koppeling met verzuimbegeleiding bij o.a. probleemanalyse. Detachering preventiemedewerker.

6 Verzuim- & arbo Beleid Preventief Medisch Onderzoek Actuele reglementen, Personeelshandboek, Beleid fysieke belasting, Beleid psychische arbeidsbelasting, Arbeidsconflicten protocol, Prikkels en sancties, Checklisten, Hulpmiddelen leidinggevenden Gerichte medische checks met aanvullende kennisoverdracht voor medewerkers gericht op lifestyle. Advisering voor werkgevers over leeftijdsbewust personeelsbeleid en risicobeheersing. Rijbewijs-, taxi- en bodemsanerings keuringen. Borging afspraken, aansprakelijkheidsstelling, schadebeperking bij conflicten. Kosten beheersing op variabele sociale lasten.

7 Belastbaarheidsmanagement De huidige maatschappij is gericht op het maximaal benutten en verhogen van de mogelijkheden, die iemand heeft om een prestatie te leveren. Ook de sociale wetgeving, zoals de Wet Verbetering Poortwachter en WIA, beoordeelt op wat iemand nog wel kan. Het gaat om loonwaardigheid en inzetbaarheid in het arbeidsproces. Centraal in de beoordeling van de mogelijkheden is de belastbaarheid. Hoe wordt die vastgesteld, wat moet er gebeuren om die te verhogen, welke mogelijkheden zijn er nog, hoelang gaat het duren en tegen welke kosten? Allemaal vragen, die direct gerelateerd zijn aan belastbaarheidsmanagement. ARBO West heeft een model voor belastbaarheidsmanagement ontwikkeld. De uitvoering van deze taken wordt gedaan door de belastbaarheidsmanager. Deze arbospecialist is opgeleid in alle gerelateerde facetten van belastbaarheidsmanagement. Denk hierbij aan: Preventie Interventie Arbeidsomstandigheden Verzuimbegeleiding Samenhang Onderscheidend is dat de belastbaarheidsmanager getraind is in preventief denken. De gereedschappen, die hij hiervoor tot zijn beschikking heeft, zijn de RI&E en de gezondheidskeuringen. De uitkomsten kunnen vertaald worden naar een preventief beleid, bestaand uit technische aanpassingen en training in veilig werken. Mocht er toch iets misgaan, dan zullen interventiemaatregelen en een strakke verzuimbegeleiding in een vroegtijdig stadium richting geven aan de reïntegratie.

8 Reïntegratie en activering, voorheen Verzuimbegeleiding Wij managen de arbeidsmogelijkheden van uw medewerkers. Communicatie en dossiervorming is daarin essentieel. Via onze internetapplicatie kunnen we samen met u de voortgang goed managen. Onze werkwijze bewerkstelligd dan 90% van de ziekmeldingen binnen 6 weken zijn opgelost. Slechts in 20% van de gevallen is een bedrijfsarts nodig. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. De arts is een specialist en dient ook als zondanig ingezet te worden. Meestal is de oorzaak van de melding bekend. De noodzakelijke hulp kan dan ook snel worden geïnitieerd. Dienstverlening. We kennen 2 soorten aansluitingen. Een verrichtingen pakket en het pakket MKB Verzuimhulp, belastbaarheidsmanager. In dit pakket is uw verzuim- en preventiemedewerker geregeld. Een aanspreekpunt die de arbeidsmogelijkheden en gezondheid van uw mensen regelt en bewaakt. Inhoud pakket MKB Verzuimhulp, belastbaarheidsmanager: 50,- p.p.p.j. Vaste belastbaarheidsmanager, verzuimmanager voor reïntegratie/verzuimbegeleiding; Overleg met de werkgever per mail/telefoon binnen 24 uur na invoer melding; Telefonisch contact met de werknemer en terugkoppeling naar de werkgever In overleg met de werkgever in de 1 e week spreekuur bij verzuimmanager inclusief terugkoppeling, onder supervisie van de bedrijfsarts; Casemanagement vanaf dag 1 gedurende loondoorbetalingverplichting van 104 weken; Eerstelijns helpdesk voor arbo relevante vragen; Advisering over inzet overige dienstverleners als bedrijfarts, arbeidsdeskundige, jurist etc. Advisering over inzet hulpverlening bij blessures, rugklachten, psychische, klachten etc. Spreekuur verzuimmanager locatie Wormerveer, Volendam; Ziek- en herstelmelding UWV (13 e week); Coördinatie spreekuren bedrijfsarts; Coördinatie inzet overige dienstverleners; Aansluiting op onze interactieve internetapplicatie, de belastbaarheidsmanager. Beschikbaarheid MVK;

9 Belastbaarheidsanalyse bij fysieke klachten: BelastbaarheidsAnalyse De basisgedachte van een analyse met dit concept is dat we bij elke medewerker gaan kijken welke factor(en) de balans tussen belastbaarheid (wat iemand aan kan) en belasting (wat iemand doet) heeft verstoord. De symptomen die iemand aangeeft, vertalen we naar houdingen en handelingen. Zo komen we er achter welke structuur bij welke belasting overbelast wordt of blijft. In de beoordeling kijken we o.a. naar: Werkhouding en -handelingen Pijnoproepende bewegingen, houdingen Symptomen Belastingen in sport, privé en werk Psychologische omstandigheden Therapie Het hoofdbestanddeel van de therapie of behandeling is ook gericht op al deze componenten. Welke maatregelen moeten we nemen om de provocatie te stoppen en herstel te laten plaatsvinden. Om dat goed te kunnen doen, willen we graag inzicht hebben in alle activiteiten, die iemand thuis en op het werk allemaal uitvoert en hoe deze uitgevoerd worden. Stoppen van de provocatie doen we door een combinatie van: Voorlichting en instructie Bewegingsleer Orthopedische hulpmiddelen als braces, spalken, zooltjes etc. Opbouw Zodra verdere provocatie een halt is toegeroepen, kan gestart worden met de opbouw/uitbouw van activiteiten en werkzaamheden. Hier biedt de belastbaarheidsmanager ook een toegevoegde waarde door het inzicht in de taken, functies en handelingen, die een medewerker moet uitoefenen tijdens de werkzaamheden. De bewegingsleer wordt uitgebouwd naar de uitvoering binnen de werksituatie. We trainen de vaardigheden in de werksituatie. Hier gaat vooral een preventieve impuls vanuit en het neemt de kritische houding weg van de mensen, die menen dat de bewegingsleer niet in de praktijk toepasbaar is. Onderdeel van de opbouw kan zijn om de belastbaarheid te verhogen door kracht- en conditietraining. We hebben trainingsschema s ontwikkeld, die men mee naar huis krijgt. Bovendien worden de noodzakelijke oefenmaterialen beschikbaar gesteld. Kosten BelastbaarheidsAnalyse, fysiek 190,- Begeleidingstrajecten 595,- tot 995,-

10 Belastbaarheidsanalyse, psychisch We krijgen in ons leven te maken met veranderingen in privé en werkomstandigheden. Een ieder gaat daar anders mee om en zal bij de een wel en bij de ander niet tot gezondheidsklachten leiden. ARBO West heeft een model ontwikkeld waar mee betrokkene inzicht krijgt in het ontstaan van de gezondheidsklachten en de welke keuzes invloed hebben op het herstellen van de balans en het levensgeluk. Het model kent 4 aspecten: De balans tussen belasting-belastbaarheid De steundriehoek: karakter-werk-prive Het type mens in relatie tot het type organisatie/afdeling De natuurlijke weefselherstel processen in relatie tot belasting Indicatie Deze analyse kan ingezet worden bij: Fysieke en psychische klachten Vermoeidheidsklachten, gebrek aan energie, zin, plezier en geluk Signalen van gebrek aan controle, overzicht, koers in je leven Twijfels over juistheid functie of organisatie Frequent verzuim (dreigend) arbeidsconflict Reïntegratie na langdurig verzuim Rendement Het resultaat na deze intake is: Verkrijgen van inzicht of bevestiging Acceptatie of keuzes maken Advies over vervolgstappen (behandeling, omscholing, opbouw etc) Tips voor gedragsverandering (houding, communicatie e.d.) Kosten: 190,- (excl. Reistijd en kosten) Belasting Karakter carrière Innovatief Collegiaal Vooruit Persoon in de organisatie Zelfstandig Team Belastbaarheid Privé Werk Ding doen Geen doel Wegcijferen Faciliterend Behoudend

11 Workshops Uw belangrijkste kapitaal zijn uw mensen. Het is echter ook de grootste kostenpost op uw begroting. Preventief onderhoud en scholing in veilige werkhoudingen en algemene veiligheid voorkomt uitval en productieverlies. Het is als met elke handeling: oefening baart kunst. Mensen laten werken zonder kennis over het beperken van overbelasting is vragen om problemen (op korte of lange termijn). Zeker met de invoering van de WIA is het van groot belang voor zowel u als uw werknemer al het mogelijke te doen om klachten te voorkomen. ARBO West heeft 15 jaar ervaring in het verzorgen van preventietrainingen. De kracht van de trainingen is vooral gelegen in de praktische opzet van de cursus en de praktische toepasbaarheid in het dagelijks werk. U kunt er voor kiezen om een standaard training door ons te laten verzorgen of de cursus meer op maat te maken door informatie uit de RI&E te verwerken in het programma. Ondersteuning door foto s uit het eigen bedrijf maken de cursus absoluut krachtiger. Deze onderdelen kunnen van tevoren uitgewerkt worden tijdens de intake. Heeft u interesse, vraag gerust om de programma-inhoud van de verschillende onderwerpen en modules. Onderwerpen o.a. Rugsparend werken Ergonomisch werken achter het beeldscherm Manager maak me beter Preventie van beroepsziekten Veiligheid op en rond het werk Modules Voorlichting/Toolbox (per 1,5 uur) 180,- Praktijktraining per dagdeel van 4 uur offerte op aanvraag Praktijktraining per dag offerte op aanvraag

12 Gezondheidsmanagement, keuringen Vroegtijdig signaleren van dreigende gezondheidsrisico s wordt steeds belangrijker. Vanzelfsprekend om ziek en zeer te voorkomen, maar zeker ter voorkoming van WIAproblemen. Keuringen kunnen tot stand komen vanuit de RI&E (de PAGO) of als verplichting vanuit de branche of beroepsgroep. Uniek: De keurling ontvangt een code waarmee hij/zij inzicht krijgt in zijn eigen dossier met keuringsgegevens. Hier zijn ook de adviezen terug te vinden. Iedere keurling ontvangt een boekje met adviezen voor een gezonde levensstijl. PAGO / PMO basis 47,50 Vragenlijst Biometrie: gewicht, lengte, vetpercentage, zwaarlijvigheid, bloeddruk Urineonderzoek Visusonderzoek PAGO / PMO uitgebreid 195,- Uitbreiding met Longonderzoek (spirometrie) Gehooronderzoek (audiogram) ECG Bloedonderzoek Conditietest Lichamelijk onderzoek arts Bodemsaneringskeuring T2 / T3 155,- 195,- Rijbewijskeuring C / D / E 75,- Rijbewijskeuring B / E 47,50 Kosten zijn exclusief avond- of zaterdagtoeslag en evt. locatietoeslagen indien de keuringen niet bij ons op locatie plaatsvinden.

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken

LHV Verzuimarrangement. voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken LHV Verzuimarrangement voor huisartspraktijken In uw huisartspraktijk staat u samen met medewerkers klaar om patiënten de beste zorg te bieden. Maar ook uw

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

ARBO West, benut uw mogelijkheden

ARBO West, benut uw mogelijkheden ARBO West, benut uw mogelijkheden De wetgeving rondom arbeidsomstandigheden en re-integratie zijn de laatste jaren fors veranderd. Het gehele sociale stelsel in Nederland is er op gericht dat uw medewerkers

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim

Rem op verzuim. Integrale aanpak van preventie en verzuim Integrale aanpak van preventie en verzuim Verzuimbegeleiding afgestemd op uw wensen Met een landelijk dekkend netwerk van adviseurs ondersteunen wij u en uw werknemers bij het realiseren van goede arbeids

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden.

De visie van Arbo & Meer BV is het leveren van niet alleen hoogwaardig maar ook toepasbaar advies binnen onze expertisegebieden. Over ons Arbo & Meer is een professionele organisatie, gespecialiseerd in advisering op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, preventie, arbo-beleid en sociale zekerheid. We zijn een onafhankelijke

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus

Themablad ziekteverzuim. Ziekteverzuim. Meer dan zakelijk verzekerd met Univé. www.unive.nl/zekerzakelijkplus Themablad ziekteverzuim Ziekteverzuim Meer dan zakelijk verzekerd met Univé www.unive.nl/zekerzakelijkplus Ziekteverzuim Univé heeft in nauwe samenwerking met een beperkt aantal geselecteerde arbodiensten

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2014. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2014 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. We zijn altijd dichtbij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Diensten en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan VAN ZIEKTE EN ZORG NAAR GEZONDHEID EN GEDRAG De Gezondheidszorg staat onder

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle

Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Verzuimabonnement VerzuimSpecialist van WorkingStyle Herkent u dit? U weet al best veel van verzuimbegeleiding van uw werknemers en wat daarin uw rol is. U heeft iemand of een afdeling in uw bedrijf die

Nadere informatie

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017

TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 TARIEVEN UITBREIDINGSMODULES 2017 De Amersfoortse biedt u inkomensverzekeringen waarmee u de kosten van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers verzekert. Deze verzekeringen kunt u aanvullen met uitbreidingsmodules

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor

Nadere informatie

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. Tarieven en vergoedingen 2015. Informatie voor de werkgever Tarieven en vergoedingen 2015 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Verzuimverzekering met arbodienstverlening Verzuimverzekering met arbodienstverlening Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

VerzuimCare Voor een gezonde onderneming

VerzuimCare Voor een gezonde onderneming VerzuimCare Voor een gezonde onderneming Uw voordelen Simpel, efficient en betrouwbaar U wilt de risico s en de gevolgen van verzuim graag afgedekt hebben. Goed verzuimmanagement helpt daarbij en beïnvloedt

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers!

Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! Een hart voor mensen en een scherp oog voor cijfers! 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 De klant centraal Wij zijn een dynamisch en innovatief bedrijf op het gebied

Nadere informatie

Welk Casemanagement past bij uw onderneming

Welk Casemanagement past bij uw onderneming Welk Casemanagement past bij uw onderneming Heeft u interesse? Neemt u dan gerust contact met ons op: 015-2516249 en mail naar info@ Confectie of maatwerk? Verzekeren van verzuimschade? Ik wil volledig

Nadere informatie

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017 HRM Netwerk Verzuim 16 maart 2017 Meet en greet met Kees Een hardwerkende vrouw, kinderen op de basisschool, partner werkt en zelf een drukke baan Op een dag. Wordt het Kees te veel Er volgt een ziekmelding

Nadere informatie

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief Dienstverlening Flexibele inzet van een vaste bedrijfsarts - op vaste dagdelen per week op

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Dental Experience Special

Dental Experience Special Dental Experience Special ERGONOMIE academy Maak van gezond werken een routine Marleen Diemel, ergonomisch adviseur voor Dental Union en bedrijfsfysiotherapeut bij Ergo Exam www.dentalunion.nl Beleef het

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Baanzinnig b.v. Privacy reglement versie

Baanzinnig b.v. Privacy reglement versie Baanzinnig b.v. Privacy reglement versie 4 12-6-2017 Als gevolg van de herziene richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens, De zieke werknemer, Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever

WIA 0-tot-100 Plan. Diensten, tarieven en vergoedingen Informatie voor de werkgever Diensten, tarieven en vergoedingen 2016 Informatie voor de werkgever De oplossing dichtbij is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend samen met onafhankelijke

Nadere informatie

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE Ziekteverzuimbeleid in het kort Van regels naar waarden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene waarden 3 3 Procedure afspraken 4 4 Rolverdeling 6 2 1 Inleiding EEM VALLEI Educatief wil in de komende

Nadere informatie

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is.

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Voorkom een UWV sanctie 11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Alvorens ik je 11 checkpunten ga uitleggen welke je gaan helpen om te toetsen of je reïntegratie dossier

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

Cyril Litjens & Mohamed Mekkaoui MediWerk bv. MediWerk bv

Cyril Litjens & Mohamed Mekkaoui MediWerk bv. MediWerk bv Cyril Litjens & Mohamed Mekkaoui Wie zijn wij Onze dienstverlening Verzuim aanpak Gezondheidsmanagement: Keuringen & PMO s Safety & Consultancy Bedrijf in oprichting(16 april operationeel) Onze professionals:

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015

Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Tarievenlijst Ontzorgdesk Basis abonnement 2015 Algemeen Ontzorgdesk is een allround dienstverlener op gebied van personeelszaken waarbij het zwaartepunt ligt op het beheersen van verzuim. Hiervoor maken

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

VERSLAGLEGGING LAGER HUISDEBAT. Wat niet ziek is, kan ziek worden.

VERSLAGLEGGING LAGER HUISDEBAT. Wat niet ziek is, kan ziek worden. VERSLAGLEGGING LAGER HUISDEBAT Wat niet ziek is, kan ziek worden. Daarover waren ze het allemaal eens, de deelnemers aan het congres over de regie van het verzuimbegeleidingproces op 8 april 2011. En dat

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Over Assist Verzuim. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Over Assist Verzuim Wie is Assist Verzuim? Assist Verzuim verrast al meer dan twaalf jaar kleine en grote bedrijven in verschillende branches. We zijn een gecertificeerde, landelijke speler met regionale

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014

Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014 Informatie werkgevers verzuimbegeleiding 2014 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie