BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU. zitting van woensdag 16 januari 2019 om 12:43 u.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU. zitting van woensdag 16 januari 2019 om 12:43 u."

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU zitting van woensdag 16 januari 2019 om 12:43 u. AANWEZIG Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Leden van het vast bureau Eric Algoet, Waarnemend Algemeen Directeur VERONTSCHULDIGD Angelique Declercq, Lid van het Vast Bureau D-PUNT ARMOEDEBESTRIJDING SOCIALE DIENST 1. VB/2019/042 Beleidsdomein Sociaal Beleid - Aanstelling vertegenwoordiger(s) in de Lokale Adviescommissie te verkiezen uit de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Ingevolge de nieuwe legislatuur vanaf is het noodzakelijk dat in de Lokale Adviescommissie opnieuw één of meerdere vertegenwoordigers worden aangeduid door de OCMW-raad. De Vlaamse Regering besliste op dat de mandataris die namens het lokaal bestuur in de LAC zal zetelen een lid dient te zijn van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 2. VB/2019/043 Beleidsdomein Sociaal Beleid Goedkeuring van het jaarverslag over 2018 inzake schuldbemiddeling kennisname van de basisregistratie erkende instelling voor schuldbemiddeling. Instellingen voor schuldbemiddeling moeten jaarlijks, in het kader van hun erkenning, een jaarverslag indienen. Dit jaarverslag bestaat uit: - de cijfers van de basisregistratie, aangevuld met antwoorden op een aantal vragen. - het doorgeven van de hulpverleners die effectief aan schuldhulpverlening doen. 3. VB/2019/028 Heraanstelling zorgkundigen WZC Andante.

2 Heraanstelling zorgkundigen in vervanging van zwangerschap. 4. VB/2019/047 Aanstelling deeltijds (26,6/38) chauffeur/bedeler. Thuisbezorgde maaltijden aanstelling deeltijds (26,6/38) chauffeur/bedeler (vervanging ziekte). WELZIJN SECRETARIE 5. VB/2019/037 W13. Aanduiden van afgevaardigden in de algemene vergadering en in de raad van bestuur Bij de installatie van de nieuwe OCMW-raad dient de algemene vergadering en de raad van bestuur van W13 hersamengesteld te worden. A-PUNT WOON- EN THUISZORG ECONOMAAT 6. VB/2019/025 Beleidsdomein Zorg - Toepassing prijsverhoging Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW_Kortrijk voor de levering van incontinentiemateriaal aan Woonzorgcentra deelname OCMW Menen vanaf 1 januari 2019 Kennisgeving van de toepassing prijsherziening in het Raamcontract via opdrachtencentrale OCMW_Kortrijk voor de levering van incontinentiemateriaal aan de Woonzorgcentra. THUIS- EN OUDERENZORG 7. VB/2019/019 Organisatie van zitdagen voor het invullen van belastingen i.s.m. FOD Financiën en het Stadsbestuur Menen. Jaarlijkse organisatie van zitdagen FOD Financiën voor het invullen van de personenbelastingen voor burgers van Menen. WELZIJN IDPB 8. VB/2019/012 beleidsdomein Algemeen bestuur - Maandverslag over de activiteit van de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk -Maand November 2018.

3 Het VB neemt kennis van het maandverslag over de activiteit van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - november Grafieken ongevallen statistiek 1. frequentiegraad voorbije maand in vergelijking met laatste jaren 2. Graad van ernst voorbije maand in vergelijking met laatste jaren 3. Cumulatief aantal ongevallen per vestigingsplaats in vergelijking met totaal voorgaand jaar 4. cumulatief aantal verletdagen per vestigingsplaats in vergelijking met totaal voorgaand jaar B-PUNT ALGEMEEN SECRETARIAAT 9. VB/2019/009 Vaststellen agenda OCMW-Raad van 30 januari Het Vast Bureau moet de ontwerp-agenda van de OCMW-Raad van 30 januari 2019 vaststellen. mits aanpassing 10. VB/2019/029 Goedkeuring verslag zitting Vast Bureau van 9 januari Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van het Vast Bureau. WOON- EN THUISZORG ECONOMAAT 11. VB/2018/002 Beleidsdomein Zorg Gunnen van de opdracht - Raamcontract porselein, glaswerk, bestek en niet elektrisch huishoudelijk keukenmateriaal - Besteknummer 2018/154 - Raming: ,20 excl. btw. Gunnen van de opdracht na het voeren van de gunningsprocedure: Afsluiten raamcontract voor het leveren van keukenmateriaal WZC'S. 12. VB/2019/010 Beleidsdomein Zorg - Goedkeuren aankoopprocedure raamovereenkomst via Eandis - Aankoop dienstwagen voor het intern vervoer van maaltijden tussen Woonzorgcentrum Andante en Woonzorgcentrum Ceres. Het VB legt het volgende agendapunt voor aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van : Aankoopprocedure via raamovereenkomst Eandis - Aankoop dienstwagen voor het intern vervoer van maaltijden tussen woonzorgcentrum Andante en woonzorgcentrum Ceres.

4 JURIDISCHE ZAKEN JURIDISCHE DIENST 13. VB/2019/018 Verzekeringenbeheer- Hernieuwing en marktbevraging Opstart van traject hernieuwing verzekeringenbeheer - samenwerking tussen Stad ( incl. AGB Woonbedrijf en CC De Steiger ) en OCMW. Voorstel van verzekeringstakken voor de marktbevraging. Beleidsopties. 14. VB/2018/005 Kennisname beslissing Bestuur Medische expertise - consolidatie - bevestiging beslissing. Consolidatievoorstel na arbeidsongeval dd. 19/12/16 voor zorgkundige WZC Andante. 15. VB/2019/008 Aanstelling deeltijdse (28,5/38) verpleegkundige voor WZC Andante. Aanstelling deeltijdse (28,5/38) verpleegkundige voor WZC Andante. 16. VB/2019/020 Vastleggen wervingsreserve begeleiders (m/v) (C1-C3) en aanstelling deeltijdse (26,6/38) begeleidster voor Dag- en Woonondersteuning Dagcentrum De Pelikaan - bezigheidstehuis Claude Vancoillie. Vastleggen wervingsreserve begeleider (m/v) (C1-C3) en aanstelling deeltijdse (26,6/38) begeleidster voor Woonondersteuning Claude Vancoillie. 17. VB/2019/022 Heraanstelling voltijdse zorgkundige voor WZC Sint-Gerardus. Heraanstellingen voltijdse zorgkundige voor WZC Sint-Gerardus. 18. VB/2019/023 Heraanstelling deeltijdse (+15,2) zorgkundige voor WZC Sint-Gerardus

5 Heraanstelling deeltijdse (+15,2/38) zorgkundige voor WZC Sint-Gerardus. 19. VB/2019/024 Heraanstelling deeltijdse (+7,6) huismoeder voor WZC Sint-Gerardus. Heraanstelling deeltijdse (+7,6/38) huismoeder voor WZC Sint-Gerardus. 20. VB/2019/026 Ontslag deeltijdse (30,4/38) zorgkundige wegens terugkeer titularis uit Project 600. Ontslag deeltijdse (30,4/38) zorgkundige wegens terugkeer titularis uit Project 600. Namens het college van burgemeester en schepenen Waarnemend Algemeen Directeur (get) Eric Algoet Voorzitter van het vast bureau (get) Eddy Lust

BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU. zitting van woensdag 13 maart 2019 om 12:49 u.

BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU. zitting van woensdag 13 maart 2019 om 12:49 u. BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU zitting van woensdag 13 maart 2019 om 12:49 u. AANWEZIG Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet

Nadere informatie

1. VB/2019/250 Vraag om toelating verkoop materiaal aan derden uit woonzorgcentrum Sint- Gerardus.

1. VB/2019/250 Vraag om toelating verkoop materiaal aan derden uit woonzorgcentrum Sint- Gerardus. BESLUITENLIJST VAN HET VAST BUREAU zitting van woensdag 27 maart 2019 om 12:33 u. AANWEZIG Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN M. FOURNIER, L. COPPENS,, B. BOGAERT, P. MINGELS, G. BLANCKE, K. VANDECASTEELE, D. Verontschuldigd: C. BONTE-VANRAES De zitting wordt geopend om 20.56 uur. OPENBARE ZITTING Dossierverantwoordelijke: GC

Nadere informatie

VERONTSCHULDIGD Angelique Declercq, Voorzitter van het Bijzonder Comité toegevoegd schepen van Sociaal Beleid

VERONTSCHULDIGD Angelique Declercq, Voorzitter van het Bijzonder Comité toegevoegd schepen van Sociaal Beleid BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN zitting van woensdag 16 januari 2019 om 09:30 u. AANWEZIG Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. zitting van woensdag 3 juli 2019 om 08:00 u.

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. zitting van woensdag 3 juli 2019 om 08:00 u. BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN zitting van woensdag 3 juli 2019 om 08:00 u. AANWEZIG Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw,

Nadere informatie

Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 7 juni 2019

Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 7 juni 2019 Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 7 juni 2019 A-AGENDA Aankopen 1 2019_VB_00139 Bouw van Assistentiewoningen - Aansluiting nutsvoorziening - offertes gas en elektriciteit Fluvius - offerte

Nadere informatie

1. CBS/2019/1493 Beslissing tot vaststellen van openingsuren voor gebruik speelplein en speelinfrastructuur op het Vandermerschplein.

1. CBS/2019/1493 Beslissing tot vaststellen van openingsuren voor gebruik speelplein en speelinfrastructuur op het Vandermerschplein. BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN zitting van woensdag 17 juli 2019 om 09:30 u. AANWEZIG Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw,

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 22 november 2012

Nadere informatie

2. CBS/2019/1398 OCMW

2. CBS/2019/1398 OCMW BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN zitting van woensdag 19 juni 2019 om 09:30 u. AANWEZIG Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw,

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 19 april 2012 om

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

besluitenlijst van de OCMW-raad van 17 februari 2016

besluitenlijst van de OCMW-raad van 17 februari 2016 Provincie Oost-Vlaanderen OCMW Waasmunster besluitenlijst van de OCMW-raad van 17 februari 2016 Aanwezig: Tom Baert: voorzitter; Renaat Decorte, Joseph Maes, Christiane Plas, Ivan Rousseau, Cecile Van

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zittingen van de OCMW-raad van 18 december 2018 en 2 januari 2019 De OCMW-raad

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zittingen van de OCMW-raad van 18 december 2018 en 2 januari 2019 De OCMW-raad Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van donderdag 17 januari 2019 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zittingen van de OCMW-raad van 18 december

Nadere informatie

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting

Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN DONDERDAG 22 NOVEMBER 2018

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN DONDERDAG 22 NOVEMBER 2018 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN DONDERDAG 22 NOVEMBER 2018 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Marianne VANCOILLIE, Jean DAENEN, Mia DELODDERE, Gabriël BENOIT, Carine

Nadere informatie

3. CBS/2019/1191 MIROM

3. CBS/2019/1191 MIROM BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN zitting van woensdag 29 mei 2019 om 09:30 u. AANWEZIG Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw,

Nadere informatie

Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 8 februari 2019

Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 8 februari 2019 Vast Bureau Administratief toezicht Zitting van 8 februari 2019 A-AGENDA Dienstverlening 1 2019_VB_00035 Bijzonder Comité Sociale Dienst - Kennisgeving eedaflegging mevrouw Eunice Yahuma Baitoapala- Kennisneming

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 28 december 2016 Agenda Locatie: Raadzaal Uur: 19:00 OPENBARE VERGADERING Secretariaat 1 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 30 NOVEMBER 2016 2 MANDATENLIJST

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zittingen van de OCMW-raad van 18 december 2018 en 2 januari 2019 De OCMW-raad

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zittingen van de OCMW-raad van 18 december 2018 en 2 januari 2019 De OCMW-raad Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van donderdag 17 januari 2019 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zittingen van de OCMW-raad van 18 december

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 18 FEBRUARI 2019 TOELICHTINGSNOTA DIENST SECRETARIE

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 18 FEBRUARI 2019 TOELICHTINGSNOTA DIENST SECRETARIE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 18 FEBRUARI 2019 TOELICHTINGSNOTA DIENST SECRETARIE Openbare zitting DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 1 Zorgbedrijf. Aanduiden vertegenwoordiging in de algemene vergadering

Nadere informatie

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 25 oktober 2012

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING... 2

OPENBARE ZITTING... 2 blz. 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN IN ZITTING OP 24 JANUARI 2019 OPENBARE ZITTING... 2 1. AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER IN DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE TE VERKIEZEN UIT DE LEDEN VAN HET

Nadere informatie

Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen

Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen Datum 14-01-2019 Tijd 14:00-15:20 Locatie Voorzitter Toelichting Schepenzaal Lukas Jacobs, algemeen directeur: VGA Alle leden van het college aanwezig

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van donderdag 13 december 2018

Verslag van de vergadering van donderdag 13 december 2018 Verslag van de vergadering van donderdag 13 december 2018 Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter Luc Deconinck - burgemeester Ann De Ridder, Eddy De Cock, Lydie De Smet, Betty Willems, Sarah Van Hassel, Jean

Nadere informatie

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 13 december 2012

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 2 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 27.10.2011 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 24 november 2011

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 22 januari 2019

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 22 januari 2019 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 22 januari 2019 Jean-Pierre Taverniers, voorzitter, M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, leden vast bureau H. Princen, L. Dotremont,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik heeft de eer u uit te nodigen op de vergadering die wordt gehouden in het Administratief

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 03 MEI 2018 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 03 MEI 2018 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 03 MEI 2018 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Omer Mievis, Ursula Bervoets, Xavier Lesenne, Johan Everaerts, Jerry Janssens, Patrick Vansweevelt: raadsleden;

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2018

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2018 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2018 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING

A G E N DA : GEHEIME ZITTING. 1. Hoorzitting tuchtzaak OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 28 juni 2012 om

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

OCMW-raad van 15 december 2016

OCMW-raad van 15 december 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

BEKENDMAKING BESLUITEN GEMEENTERAAD VAN 11 MAART 2019

BEKENDMAKING BESLUITEN GEMEENTERAAD VAN 11 MAART 2019 BEKENDMAKING BESLUITEN GEMEENTERAAD VAN 11 MAART 2019 OPENBARE VERGADERING 1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag vergadering van 4 februari 2019 Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen na aanpassing

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 mei 2014

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 mei 2014 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 mei 2014 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Joachim Lelièvre-Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 12 september 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 12 september 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 3 oktober 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 07 maart 2017 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 26 februari 2019 om 21.15 uur Aanwezig: Steve De Boever, Voorzitter Joris

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2013

ZITTING VAN 20 MAART 2013 ZITTING VAN 20 MAART 2013 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat RAES,

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 mei 2012

OCMW-raad van 10 mei 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik heeft de eer u uit te nodigen op de vergadering die wordt gehouden in het Administratief

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 3 juli 2018 De OCMW-raad

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 3 juli 2018 De OCMW-raad OCMW-raad dinsdag 21 augustus 2018 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Alexis Beernaert, Robin Declerck, Lode Degrieck, Jasper De Pestel, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016

OCMW BEVEREN AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 MEI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM) Grond

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 24 mei 2017

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 24 mei 2017 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 24 mei 2017 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

A G E N DA : OPENBARE ZITTING

A G E N DA : OPENBARE ZITTING Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 27 oktober 2011

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING MEMORIE VAN TOELICHTING Zitting van 28 januari 2019 OPENBARE ZITTING 1. Proces-verbaal van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2018 - goedkeuring. Aan de raad wordt gevraagd om het proces-verbaal

Nadere informatie

Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van maandag 4 februari 2019 om 20:30

Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van maandag 4 februari 2019 om 20:30 OCMW NAZARETH Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van maandag 4 februari 2019 om 20:30 Inhoud Openbaar...1 Goedkeuren notulen...1 1. Goedkeuren verslag zitting van 21 januari 2019....1 Algemeen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 24 JANUARI 2019

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 24 JANUARI 2019 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 24 JANUARI 2019 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Jan STEVENS: burgemeester; Filiep DE VOS, Magda DEPREZ, Rachida ABID, Daisy HAYDON: schepenen; Rik BUYSE,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 2 9 J A N U A R I

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 2 9 J A N U A R I OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel. 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

op WOENSDAG 23 JANUARI 2013 om uur

op WOENSDAG 23 JANUARI 2013 om uur 15.01.2013 BEKENDMAKING EERSTE BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De Voorzitter van het OCMW heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 FEBRUARI 2019

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 FEBRUARI 2019 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 FEBRUARI 2019 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester;

Nadere informatie

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2018 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 2. (KS) NIEUWBOUWPROJECTEN

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 04.02.2014 OVERZICHTSLIJST Niet-toevoeging met meerderheid van stemmen (4: ja (Vlaams Belangfractie, Groenfractie, Open VLD-fractie), 9: neen)

Nadere informatie

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring

1. Verslagen raadszittingen goedkeuring Verslag OCMW-raad van (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 10 februari 2011

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing

Verbouwingswerken dienstencentrum De Wilg vaststelling lastenboek met raming en wijze van gunnen beslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 30 juni 2011 om

Nadere informatie

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 11.04.16 Aanwezig: Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke, Amand

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 6 juni 2017, deel A: openbare zitting. 2. Betaling inkomende facturen.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 6 juni 2017, deel A: openbare zitting. 2. Betaling inkomende facturen. RAAD VAN 4 JULI 2017 Aanwezig: dhr. A. Piessens, Waarnemend Voorzitter en dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, Mevr. M. Lukic, Mevr. I. De Maegd, Mevr. M. Heirman, dhr. E. Vangindertael, dhr. P. Van

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 13 december 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 13 december 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 januari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Lijst beslissingen zoneraad 03 september 2018

Lijst beslissingen zoneraad 03 september 2018 Lijst beslissingen zoneraad 03 september 2018 Open zitting 1. De zoneraad keurde het verslag van de openbare zitting van 25 juni 2018 goed. 2. Goedkeuring Jaarrekening 2017 hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 23 april 2014

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 23 april 2014 OCMW OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 23 april 2014 Aanwezig Verontschuldigd Stefaan VERCAMER, voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. zitting van woensdag 26 juni 2019 om 09:30 u.

BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. zitting van woensdag 26 juni 2019 om 09:30 u. BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN zitting van woensdag 26 juni 2019 om 09:30 u. AANWEZIG Eddy Lust, Burgemeester - voorzitter Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw,

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

OCMW-raad van 14 april 2011

OCMW-raad van 14 april 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 03.02.2015 OVERZICHTSLIJST Toevoeging met unanimiteit van volgende punten op basis van spoedeisendheid: 4.0.3. Wijziging selectiecommissie

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel d.d. 24 mei 2018

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel d.d. 24 mei 2018 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 mei 2018 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 maart 2018

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 maart 2018 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 maart 2018 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN GETROFFEN IN ZITTING VAN 05 DECEMBER 2018

BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN GETROFFEN IN ZITTING VAN 05 DECEMBER 2018 BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN GETROFFEN IN ZITTING VAN 05 DECEMBER 2018 Openbare vergadering GOEDKEURING NOTULEN 1. Notulen gemeenteraad 21 november 2018 - De raad keurt de notulen van de

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen

Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen Besluitenlijst College van burgemeester en schepenen Datum 28-01-2019 Tijd 14:00-15:00 Locatie Voorzitter Toelichting Schepenzaal Lukas Jacobs, algemeen directeur: Vincent Gabriels Verontschuldigd: Sandra

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 31 januari 2019

Gemeenteraadszitting van 31 januari 2019 Gemeenteraadszitting van 31 januari 2019 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 20 december 2018 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 20 december 2018

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Verslag van de raad van 25 oktober 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 25 oktober 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 25 oktober 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde Liesbeth, Van

Nadere informatie

Toelichting. Het verslag van de zitting van 30 januari ligt ter inzage op het gemeentehuis en wordt bezorgd via e- mail aan de raadsleden.

Toelichting. Het verslag van de zitting van 30 januari ligt ter inzage op het gemeentehuis en wordt bezorgd via e- mail aan de raadsleden. Gemeenteraad woensdag, 27 februari 2019 Vleteren, 22 februari 2019 Toelichting 1. Verslag vorige zitting Het verslag van de zitting van 30 januari ligt ter inzage op het gemeentehuis en wordt bezorgd via

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 21 augustus 2018 De OCMW-raad

1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 21 augustus 2018 De OCMW-raad Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van dinsdag 18 september 2018 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 21 augustus

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 27 februari 2018 Notule

OPENBARE ZITTING. Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 27 februari 2018 Notule Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 27 februari 2018 Notule Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Dries Couckuyt: voorzitter; Katrien Vandecasteele, Ann De Frene, Kathy Verschoot, Jozef Verbauwhede,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 4 MAART 2019

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 4 MAART 2019 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAAD 4 MAART 2019 Aanwezig: Els Robeyns, burgemeester Herman Pipeleers, voorzitter Johan Cabergs, Ilse Bosmans, Kristien Treunen en Eric Martens, schepenen Benny Maes, Sandra Jans,

Nadere informatie