WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 2 / 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 2 / 19"

Transcriptie

1 WHITEPAPER PIM Track Software ontwikkelt oplossingen voor verzuimbegeleiding. Onze software wordt succesvol ingezet door kleine en grote werkgevers, arbo- en interventiebedrijven. De jarenlange exclusieve focus op arbo en reïntegratie, in combinatie met onze ervaring in software-ontwikkeling vormen de peilers onder onze producten. Track Software kiest bewust voor kwaliteit en innovatie door te investeren in kennis rond de software-platformen van Adobe, IBM, Microsoft en Exact.

2 2013 Track Innovations B.V. Het auteursrecht van PIM en deze whitepaper berust bij Track Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gekopieerd of langs welke weg met welke middelen dan ook ter beschikking gesteld aan anderen of worden gepubliceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de document eigenaar. WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 2 / 19

3 Inhoudsopgave 1. PIM: EEN INTRODUCTIE Maatschappelijke trends Verzuimbegeleiding is ouderwets Track Software WAT IS PIM PRECIES? Over functiekenmerken en functiebelasting Hoe werkt de PIM? Functie-analyse PIM baseert zich op de FML De uitslag: het stoplichtmodel Begrijpelijke taal PIM bij kort en lang verzuim: progressie en regressie PIM geeft inzicht in alternatieve functies HET BELANG VAN PIM Inleiding Voordelen van PIM voor de werknemer Voordelen voor de leidinggevende Werkgever: verzuimreductie en grote besparing op kosten van professionals Voordelen voor de arbocoördinator De voordelen voor de bedrijfsarts of arbodienst PIM EN PRIVACY Steun bedrijfsarts niet nodig voor PIM BW Art 7:658a. lid 1 en toestemming van de OR Privacy statement Secure Sockets Layer protocol PIM werkt met alle verzuimsystemen Referenties TRACK SOFTWARE Demo WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 3 / 19

4 1. PIM: een introductie 1.1 Maatschappelijke trends Onze wereld wordt steeds diverser, transparanter, sneller en complexer. Mensen zijn in het algemeen veel beter opgeleid dan pakweg 20 jaar geleden. Raken er steeds meer aan gewend overal en altijd internet beschikbaar te hebben, te communiceren, bij informatie te kunnen. SMS-en, twitteren, chatten, skypen, voic het zijn begrippen die niemand 20 jaar geleden kende. Als we kijken naar organisaties en werk, dan zijn er ook veel veranderingen. Werknemers worden meer en meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven, hun eigen vitaliteit, hun eigen arbeidsprestatie. Leidinggevenden sturen op het resultaat in plaats van op het proces; dàt is vandaag veel meer de regel dan de uitzondering. 1.2 Verzuimbegeleiding is ouderwets Maar deze moderne ontwikkelingen gaan aan een ouderwets thema als verzuimbegeleiding gek genoeg eigenlijk onopgemerkt voorbij. In grote lijnen is de aanpak niet wezenlijk verandert. Toegegeven: de financiering van verzuim is verschoven van de overheid naar werkgevers. Maar de inrichting van het proces en de rol van de bedrijfsarts daarin kan klassiek genoemd worden. De zieke werknemer is in dit proces een speelbal van professionals. Hij wordt beoordeeld, en over hem wordt geoordeeld. Hoewel hij Schermafdruk 1 Voorbeeld van de vragen uit de PIM WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 4 / 19

5 het grootste belang heeft bij de uitkomst, is zijn invloed mede doordat hij het proces niet snapt - op beslissingen vaak klein. Dat is niet van deze tijd. De nieuwe mogelijkheden van deze tijd bieden kansen om verzuimbegeleiding nieuwe impulsen te geven. Effectiever te maken. Gunnen werknemer en leidinggevenden dezelfde pro-actieve en resultaat gerichte rol die ze binnen hun normale werkprocessen ook al innemen. En gunt ze dezelfde kansen, maakt ze even sterk in dit proces. 1.3 Track Software Track Software bestaat nu tien jaar. En al die tijd zijn we bezig geweest om oplossingen te maken voor verzuim. Ons motto: draag bij aan oplossingen die verzuimbegeleiding transparant, meetbaar en integer maken. Aan die kernwaarden moeten onze producten beantwoorden. PIM is een arbo-innovatie die een nieuwe invulling vormt van deze missie. Een nieuw, slim arbo-instrument dat gebruikers via internet 7x24 toegang biedt tot persoonlijk informatie rond hun verzuimsituatie. De ontwikkeling van PIM startte in 2009 en werd met het oog op het benodigde speuren ontwikkelingswerk mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Deze ontwikkeling gaat door tot op de dag van vandaag. Voor de ontwikkeling van PIM wordt verder gebruik gemaakt van de medische en arbeidsdeskundige expertise van arbodienst Tredin. WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 5 / 19

6 2. Wat is PIM precies? 2.1 Over functiekenmerken en functiebelasting Vanuit het perspectief van de werknemer is PIM allereerst een vragenlijst. Met vragen die de belastbaarheid van de zieke werknemer inventariseren. Het instrument 2.2 Hoe werkt de PIM? Functieanalyse PIM stelt alleen relevante, functiespecifieke vragen. Die vragen zijn eigenlijk de vragen uit de FML maar dan Schermafdruk 2 - Voorbeeld van een automatisch gegenereerd reïntegratie-advies maakt daarmee de vertaalslag van ziek naar functionele beperkingen in het takenpakket. Inzet ervan ondersteunt de werknemer en zijn manager bij het voeren van verzuimgesprekken. Beide worden zich bewust van de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de eigen functie of ander werk. in een vereenvoudigde redactie. En PIM geeft functiespecifeke reintegratieadviezen terug. De werking van PIM steunt op een voorafgaande functie-analyse. Een functie-analyse is een inventarisatie van de belasting die een functie kenmerkt. Track Software begeleidt bij implementatie van PIM het opstellen van die analyses.

7 Grotere, complexe organisaties kennen in de praktijk honderden functies. Toch hoeven die gelukkig niet allemaal geïnventariseerd te worden. Want het gaat om de kenmerkende verschillen vanuit het oogpunt van de functiebelasting: zo beschouwd is de functie administratief medewerker personeelszaken waarschijnlijk identiek aan administratief medewerker salarisverwerking. We Ook worden de medewerkers gevraagd naar re-integratie-adviezen. Aan de hand van deze informatie weet PIM welke vragen uit de FML relevant zijn voor een functie, en bij welke (mate van) beperking een werknemer geheel of gedeeltelijk daarvoor arbeidsongeschikt is. Of welke alternatieve werkzaamheden nog wél kunnen. Schermafdruk 3 - Voorbeeld van een inventarisatie kunnen de functies met andere woorden indikken of clusteren. En dan blijven er meestal hooguit maar een stuk tien werkelijk verschillende functies over. Een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van de analyse is het uitvragen enquêteren - van werknemers en leidinggevenden. De PIM Profiler is een hiervoor speciaal gebouwde webapplicatie waarmee we hen on-line vragen stellen over hun functie. Dat zijn vragen die ingaan op die taken en situaties waarin de belasting van de functie zich voordoet. 2.3 PIM baseert zich op de FML Het handvat dat de Profiler gebruikt om functies te inventariseren is de zgn. Functie Mogelijkheden Lijst (FML): de lijst die ook door een bedrijfsarts en het UWV wordt gebruikt om de belastbaarheid van een werknemer in kaart te brengen. De FML bevat zo n 75 gezichtspunten waarmee de belastbaarheid van een gezond mens kan worden beschreven. Uiteraard zijn voor een specifieke functie niet alle 75 gezichtspunten van belang. Een leraar op een middelbare school WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 7 / 19

8 bijvoorbeeld, hoeft weinig of niet te kunnen lopen om zijn functie uit te kunnen oefenen. Maar een serveerster in een restaurant wel. De functie-analsye brengt deze gegevens aan het licht. 2.4 De uitslag: het stoplichtmodel De werknemer roept PIM op door het invoeren van zijn BSN en personeelsnummer gegevens die hij gemakkelijk van bijvoorbeeld een loonstrook kan lezen. Hierdoor weet het systeem om wie het gaat, en wat de functie van die werknemer is. Vervolgens worden alleen de voor zijn functie en eventueel alternatieve functies relevante vragen gesteld. uitvoeren; - rood: de werknemer kan als gevolg van zijn beperking deze situatie niet aan of deze taak niet uitvoeren. PIM matched de door de werknemer ingevoerde beperkingen met de kenmerkende, vooraf geïnventariseerde belasting van zijn functie. En presenteert al naar gelang de mate van de zelf opgegeven beperkingen de eerder geïnventariseerde reïntegratie-adviezen. 2.5 Begrijpelijke taal PIM is in begrijpelijk taal opgesteld en daarmee goed bruikbaar voor werknemer en werkgever. Eigenlijk is het een elektronische arbeidsdeskundige. Een Schermafdruk 4 - De uitslag op het niveau van kenmerkende functiebelasting Na het beantwoorden van die vragen wordt de uitslag gepresenteerd door middel van het zgn. stoplichtmodel : - groen betekent: de werknemer ondervindt van zijn beperkingen bij deze taken of situaties geen problemen; - oranje: de werknemer kan alleen met aanpassingen deze taak of situatie ingevulde PIM maakt voor leidinggevende en werknemer snel zichtbaar waar knelpunten liggen tussen de belasting van een werknemer en zijn beperkingen als gevolg van ziekte. WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 8 / 19

9 2.6 PIM bij kort en lang verzuim: progressie en regressie mogelijkheden rond de eigen functie, maar ook in die rond de alternatieve functies. Onze klanten zetten PIM voor de eerste keer in na twee weken verzuim. Vervolgens in de zesde week, en vervolgens iedere zes weken. Een ander onderdeel van uitslag van PIM is het zogenoemde overzicht belastbaarheid (zie Schermafdruk 6). Dit is een grafisch overzicht dat de beperkingen weergeeft in de laatste en voorafgaande PIMs. Dit overzicht toont een ook voor leken gemakkelijk te interpreteren beeld: wordt de verzuimsituatie nu eigenlijk beter of slechter? Schermafdruk 5 - Presentatie van de resultaten van de eigen en alternatieve functie 2.7 PIM geeft inzicht in alternatieve functies Bij de functie-inventarisatie wordt meegenomen of de ene functie wellicht een alternatief is voor de andere. Werknemers die bijvoorbeeld zowel coördinerende- als uitvoerende taken hebben, kunnen bij psychische klachten de uitvoerende taken vaak nog prima aan. De uitslag van PIM geeft inzicht in de WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 9 / 19

10 3. Het belang van PIM 3.1 Inleiding Wat is het voordeel van PIM? En wie heeft dat voordeel dan? Gaat het alleen maar om geld of kwantitatieve zaken of zijn er ook kwalitatieve voordelen? Daar gaat dit hoofdstuk over. We bespreken deze voordelen vanuit het gezichtspunt van alle betrokkenen: - werknemer - leidinggevende - werkgever - arbocoördinator - arbodienst c.q. bedrijfsarts. 3.2 Voordelen van PIM voor de werknemer Voor de werknemer is PIM iets anders dan voor zijn werkgever of een bedrijfsarts. Voor de werknemer is PIM een vragenlijst. En na beantwoording: een rapport dat inzicht geeft in wat hij niet meer kan als gevolg van ziekte, en wat hij nog wel kan. En daarmee vormt het een goede basis voor het verzuimgesprek met zijn leidinggevende. Schermafdruk 6 - Inzicht in het verloop van de belastbaarheid WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 10 / 19

11 Er zijn werknemers die menen dat ziekte een noodlot is dat mensen treft en dat hen tegelijkertijd volledig vrijstelt van het doen van het afgesproken werk. Leidinggevenden weten dat dat niet zo is. En dus geeft die invalshoek een verzuimgesprek soms een vervelende spanning: de werknemer wil in dat gesprek aantonen dat hij ziek is, en de leidinggevende heeft de wettelijke taak om te polsen of er benutbare mogelijkheden zijn. Maar hij wil natuurlijk, kan en mag over de mate van ziekte van de werknemer geen uitspraak doen. Herinnert u zich nog ons motto uit de inleiding? Het was meetbaar, transparant en integer. Dat zijn de eisen die aan een volwassen verzuimbegeleiding moeten worden gesteld, en dus de eisen die aan de basis liggen van de instrumenten die wij aanbieden. Want: - meetbaar: het stoplichtmodel maakt duidelijk wat de werknemer wél kan, en welke inzet niet of niet zonder aanpassing van hem verlangd kan worden; - transparant: de analyse die PIM presenteert, is tot stand gekomen op basis van een voorafgaande inventarisatie binnen de eigen organisatie is dus met andere woorden geen ivoren toren -advies maar objectieve informatie uit de eigen kring; - integer: bij dezelfde gevallen is de beoordeling identiek; niet afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, inzichten en dergelijke. PIM biedt de werknemer: - een maatstaf die transparant en integer tot stand is gekomen en hem inzicht biedt in zijn benutbare mogelijkheden; - een handvat voor het verzuimgesprek; en dan niet een gesprek dat dat gaat over ziekte maar over zijn reïntegratiemogelijkheden; - een stressvrije, eerlijk en open benadering van zijn verzuim; de werknemer heeft dezelfde know-how als zijn leidinggevende en staat daarmee op gelijke voet. 3.3 Voordelen voor de leidinggevende De ondersteuning van de leidinggevende was voor ons het werkelijke Leitmotiv bij het ontwikkelen van PIM. Arbodiensten en verzuimgoeroe s verhullen zich vaak achter spreekkoren zoals: verzuim is gedrag, en gedrag is beïnvloedbaar Mooi gezegd, toch? Nou, eigenlijk niet. Want het zegt het niets. Hoe moet ik als leidinggevende het verschil meten tussen willen en kunnen? Anders gezegd: hoe moet ik als leidinggevende in de praktijk nou een oordeel vellen over de vraag of een collega misschien niet wil werken dus: dat verzuim gedrag is - of niet kán werken? Dat is ondoenlijk. En los daarvan: er zijn veel ziektes waarbij ik geen enkele WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 11 / 19

12 voorstelling heb wat de consequenties zijn op de werkvloer. Waarom is een administratieve kracht met bekken instabiliteit of hartritme storingen (volledig) arbeidsongeschikt? Ik mag het niet weten, ik wil het niet weten en ik kan er als leek niets mee. Leidinggevenden die als taak ook verzuimbegeleiding hebben, hebben vaak het gevoel dat ze daarom een taak kregen waarvoor ze helemaal niet gekwalificeerd zijn. Werkgevers die verzuim op de agenda plaatsen en echt aan verzuim willen werken, maken het onbedoeld erger door deze leidinggevenden gesprekstrainingen te geven. Een prachtig voorbeeld van zo n training zien we in de VPRO documentaire Maak mij beter. In die documentaire gilt de gesprekscoach triomfantelijk tegen een leidinggevende tijdens het rollenspel: Je gaat het niet zeggen! Jij. gaat. het. niet zeggen! En zij geeft schuldbewust toe, dat ze het inderdaad niet gaat zeggen (zie Natuurlijk ga je het niet zeggen; je zou wel gek zijn! Want: waar baseer jij als leidinggevende je oordeel eigenlijk op? Je staat immers op glad ijs. PIM maakt hier een eind aan. Het is een game-changer. De uitslag van PIM maakt een verzuimgesprek eenvoudig, maakt het verschil tussen willen en kunnen inzichtelijk. Maakt het verzuimgesprek zakelijk, objectief en integer. Met PIM in de hand kunnen leidinggevende en werknemer verantwoord beslissingen nemen over wel werken, niet werken of gedeeltelijk werken en eventuele aanpassingen in takenpakket of tijdsduur. 3.4 Werkgever: verzuimreductie en grote besparing op kosten van professionals Het kwalitatieve voordeel De verleiding is groot op deze plek meteen de uitleg te starten over geld. Want dat geld spreekt werkgevers toch het meest aan? Toch willen we ook juist op deze plek de kwalitatieve aspecten van PIM benadrukken. PIM is een krachtige verbetering van het proces van verzuimbegeleiding. In de Zembla documentaire over het casemanagement-buro Verzuimreductie konden we zien hoe de verzuimbegeleiders indringende vragen stelden over ziekte. Vragen die het exclusieve domein vormen van de bedrijfsarts en die dus niet gesteld hadden mogen worden. In het kielzog daarvan gonsde het op internet van de zzp-ers die hun verzuimtraining niet meer konden slijten. De belangrijkste peiler van die trainingen was immers: Vraag wat er aan de hand is! en dat mag nou juist niet! PIM biedt een eerlijk alternatief dat WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 12 / 19

13 wél privacy-proof is. Dat recht doet aan de belangen van de werknemer én de werkgever. Praten we over geld, dan zijn de voordelen voor de werkgever: - minder verzuim - besparing op kosten van arboprofessionals - minder vaak een onnodig beroep op de bedrijfsarts nodig Minder verzuim Waarom minder verzuim? Omdat PIM taakgericht reïntegreren mogelijk maakt. Ziek zijn is bij veel werkgevers een zwartwit model: je bent ziek of je bent het niet. PIM biedt gemakkelijk inzicht in de taken die een werknemer ondanks zijn ziekte nog kan uitvoeren. En ook inzicht in taken uit alternatieve functies die zonder problemen of met aanpassingen uitgevoerd kunnen worden. En daarom is er veel eerder sprake van gedeeltelijk verzuim. Als een werknemer gedeeltelijk verzuimt, dan blijft het contact met de werkvloer bestaan. En dat verlaagt ook de zgn. terugkeer drempel. Dit heeft een positief effect op de totale duur van het verzuim. Het opgetelde effect? Een daling van het verzuimpercentage doordat er vaker sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en het verzuim ook korter voortduurt Grote besparing op kosten van arboprofessionals Als we kijken naar het werk van een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of arbocoördinator, dan kunnen we dat als volgt inventariseren. Allereerst moet een verzuimcasus worden geïnventariseerd. Denk aan het beantwoorden van vragen als: - wat zijn de beperking van de werknemer? - zijn die beperkingen dezelfde als bij het eventuele vorige contactmoment? - zijn die beperkingen een voldoende rechtvaardiging om de bedongen arbeid niet uit te voeren? - kan werknemer eventueel andere werkzaamheden / aangepast werk doen? Op basis van zo n inventarisatie en interpretatie worden in de volgende stap de reïntegratie-opties bepaalt. Deze stappen worden allemaal: transparant, meetbaar en integer door PIM uitgevoerd! Geautomatiseerd. Dat scheelt gewoon tijd. De span-of-control van professionals wordt met een factor twee vergroot. En dat scheelt gewoon geld Minder vaak een beroep op de bedrijfsarts nodig Hoe verloopt een spreekuurcontact bij de bedrijfsarts? De bedrijfsarts informeert wat er aan de hand is. En stelt aan de hand van dat inventariserende gesprek een FML op. In de FML ligt vast, welke beperkingen in de belastbaarheid de werknemer kent. Maar: waarom zouden we die vragen niet gewoon zélf stellen aan de werknemer? Eigenlijk is het oordeel van de arts alleen in WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 13 / 19

14 die situaties relevant als de leidinggevende of arbocoördinator er niet uitkomen, reden hebben om aan de oprechtheid van een werknemer te twijfelen. Of op wettelijk bepaalde momenten. Met andere woorden: helemaal niet zo vaak. - interpretatie van de ingewonnen informatie en - opstellen van bespreekbare reïntegratie-mogelijkheden geautomatiseerd uit te voeren is dan meer dan welkom. Maar goed. De arts speelt deze informatie door naar een andere professional: een arbeidsdeskundige of een arbocoördinator. Deze interpreteert de verstrekte informatie en maakt de vertaalslag naar beperkingen en mogelijkheden binnen het werk van de verzuimende werknemer. Maar dat is geen raketwetenschap. Kan een computer ook. Beter zelfs, want die computer doet het steeds op dezelfde en gestructureerde manier. Meetbaar, transparant en integer. De inzet van PIM betekent dat er minder vaak behoefte is aan het oordeel van (dure) professionals. En dat scheelt gewoon geld en doorlooptijd. Bijkomstig voordeel: die professionals kunnen zich toeleggen op de werkelijk interessante verzuimcases. Het standaard werk, zoals bijvoorbeeld iedere keer dezelfde reïntegratie-adviezen voor veel voorkomende aandoeningen, of langdurige verzuimgevallen waar vooralsnog niet veel ontwikkeling in zit, is weggevallen. 3.5 Voordelen voor de arbocoördinator PIM bespaart tijd Ziet u dat ook? Het is misschien beroepsdeformatie, maar het lijkt er sterk op dat arbocoördinatoren altijd veel meer taken hebben dan tijd. De beschikbaarheid van een instrument dat veel tijd bespaart door de fasen van - inventarisatie, Een ander voordeel ligt in de verankering van de oordeelsvorming: PIM steunt op een voorafgaande gedegen functieanalyse. Het oordeel over wat wél en niet kan in een specifieke situatie is daarmee veel beter verankerd. En dus verloopt een gesprek met een verzuimende werknemer ook gemakkelijker: standpunten over benutbare mogelijkheden steunen immers met PIM niet puur op het eigen persoonlijk inzicht, maar zijn een oordeel dat op een objectieve, navolgbare manier tot stand gekomen is. Transparant, meetbaar en integer. De onderbouwing van het wel of niet aanbieden van een alternatieve functie, of reïntegratie adviezen richting spoor 2 zijn met PIM een fluitje van een cent PIM = gemak bij de claimbeoordeling Het toekennen van het recht op verzuimverlof vraagt om de beoordeling van: - is de werknemer ziek? - is door deze ziekte werknemer ongeschikt het eigen werk te doen? De bedrijfsarts mag als enige beoordelen en uitspreken of de werknemer ziek is. WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 14 / 19

15 Maar die beoordeling is vaak helemaal niet nodig omdat er helemaal geen reden tot twijfel is. De vraag of de werknemer daardoor volledig ongeschikt is het eigen werk te doen kan een werkgever wél zelf beantwoorden. PIM stelt alle vragen die een goede, gemotiveerde bedrijfsarts ook zou stellen. En maakt daardoor de claimbeoordeling of advisering daarover veel gemakkelijker. 3.6 De voordelen voor de bedrijfsarts of arbodienst casusposities zullen arbeidskundigen toch verschillende reïntegratie-adviezen geven. Het zijn echter lang niet altijd de omstandigheden van het geval die dat oordeel bepalen, maar de mensen die daarin acteren. Zaken als sympathie, gunnen, de zorg voor een conflict hebben een groot aandeel in de oordeelsvorming. Met PIM bannen we deze elementen uit. Want het is niet integer. Met PIM kunnen professionals zich in hun verzuimaanpak ook kwalitatief differentiëren. Arbodienstverlening vertoont alle kenmerken van een product dat zich aan het eind van z n levenscyclus bevindt: er zijn veel aanbieders, er is veel prijsconcurrentie, en klanten zien het als een commodity artikel. Het vergt een andere aanpak om in zo n markt concurrerend en winstgevend te kunnen groeien. De prijs van deze dienstverlening bestaat voor het leeuwendeel uit de loonkosten van arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. De sleutel tot succesvolle verbetering van financiële resultaten kan dus alleen gevonden worden in efficiency verbetering. PIM is een instrument dat het mogelijk maakt om geld te besparen dat gemoeid is met de inzet van professionals bij de verzuimbegeleiding. En dat is belangrijk voor een gezonde toekomst van deze bedrijfstak PIM = kwalitatieve verbetering van de verzuimbegeleiding Maar het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om kwaliteit. Want de PIM verbetert de kwaliteit van het proces van verzuimbegeleiding. In vergelijkbare WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 15 / 19

16 4. PIM en privacy 4.1 Steun bedrijfsarts niet nodig voor PIM PIM stelt geen medisch inhoudelijke vragen - alleen de bedrijfsarts mag dat soort vragen stellen. PIM kan daarom onder de eigen verantwoordelijkheid worden uitgebracht. 4.2 BW Art 7:658a. lid 1 en toestemming van de OR De werkgever heeft een algemene verplichting tot reïntegratie van een zieke werknemer. De werkgever dient maatregelen te treffen en voorschriften te geven opdat de werknemer in staat wordt gesteld de eigen of passende arbeid te verrichten. PIM gaat alleen in op de functionele controlevoorschriften moet beschreven zijn dat en onder welke omstandigheden de werknemer verplicht is PIM in te vullen. Instemming van OR daarmee is vereist. 4.3 Privacy statement PIM kent een privacy statement waarin de rechten en plichten van de werknemer worden uitgelegd. 4.4 Secure Sockets Layer protocol In technisch opzicht is PIM een database management expertsysteem dat zich naar een gebruiker voordoet als een op HTML gebaseerde vragenlijst. Voor de overdracht van gegevens wordt een veilige sessie mogelijkheden en beperkingen; art. 658a van het burgerlijk wetboek dwingt de werkgever dit soort informatie in te winnen. opgezet die gebruik maakt van het SSL protocol. Gegevens kunnen dus niet door onbevoegden worden afgeluisterd. Van belang is wél, dat vóór gebruik schriftelijke controlevoorschriften zijn opgesteld en bekend gemaakt in de onderneming van de werknemer. In die WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 16 / 19

17 4.5 PIM werkt met alle verzuimsystemen PIM werkt samen met alle verzuimsystemen. PIM wordt opgeroepen via internet. Een klant kan op zijn eigen website een link naar PIM plaatsen (zie Schermafdruk 7). Nadat de verzuimer PIM heeft ingestuurd, maakt het programma daar een afslag van. Bijvoorbeeld voor de leidinggevende en voor de bedrijfsarts of arbodienst. Deze gebruikers kunnen PIM via ontvangen. Omdat het aspect van de privacy geen rol speelt, zijn alle versies nagenoeg gelijk aan elkaar. geautomatiseerd in Profit opgenomen in het verzuimdossier van de werknemer. 4.6 Referenties Via onze partner arbodienst Tredin wordt PIM ingezet bij verschillende klanten, vooral in de sectoren zorg en onderwijs. Dat zijn naast grote klanten met meer dan werknemers ook kleine klanten van rond de 250 arbeidsverhoudingen. Op wens kunnen we ook koppelingen realiseren met gangbare verzuimsystemen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor Zorggroep Leveste Middenveld een dossierkoppeling gerealiseerd met AFAS Profit. Ingestuurde PIMs worden met deze koppeling WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 17 / 19

18 5. Track Software Track Software ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding. Slimme programma s voor kleine en grote werkgevers, arbo- en interventiebedrijven. De jarenlange exclusieve focus op arbo en reïntegratie, in combinatie met onze ervaring in software-ontwikkeling vormen de peilers onder ons succes. Track Software kiest bewust voor kwaliteit en innovatie door te investeren in kennis rond de softwareplatformen van Adobe, IBM, Microsoft en Exact. softwareproduct dat wordt ingezet voor de procesondersteuning rond verzuim & interventies. We zijn het enige product op de Nederlandse markt als het gaat om: - actiepunten met configureerbare vragen, die erop gericht zijn de individuele verzuimsituatie te inventariseren of bijvoorbeeld aanvullende diensten aan te bieden - dat verweven is met facturatie (van Exact) op basis van verrichtingen, uren, abonnementen of mengvormen daarvan Schermafdruk 7 - voorbeeld van een verwijzing op een klant-website Track Verzuim is ons verzuimmanagement systeem. Track Verzuim is een heel breed inzetbaar en configureerbaar - per klant aanpasbare protocollen, importroutines, inrichtingen rond leiding & organisatie, verzuimoorzaak afhankelijke acties, etc. kent WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 18 / 19

19 - onafhankelijk van de gebruikte browser is (IE, FireFox, Safari, Chrome), en op alle platformen draait (Windows, Adroïd of Apple tablets). Naast Track Verzuim en PIM brengen we de IRIS op de markt. IRIS is een vragenlijst voor de vroegdetectie van lang verzuim. IRIS kan worden ingezet als digitale verzuimmelding die naast de kans op lang verzuim de werknemer ook een toepasselijk gezondheidsadvies presenteert. Onze visie op verzuim laat zich samenvatten met de woorden: transparant, meetbaar en integer. Deze kernwaarden vormen de leidraad in de ontwikkeling van nieuwe softwarefuncties. We bouwen functies die recht doen aan een eerlijk verzuimproces, die geen informatie aan gebruikers ontfutselen. organisaties die we goed kennen en waar we graag mee samenwerken om onze gemeenschappelijke doelen te behalen. 5.1 Youtube Demo Op youtube kunt u demo s vinden. Zoeken op track software PIM. Als u naar aanleiding van dit whitepaper verder wilt praten over PIM en wat dit instrument voor uw organisatie kan betekenen, neem dan gerust contact me op met Marcel Hamers, directeur helder. telefoon mr. Klaas van der Galiën directeur Track Software En onze klanten? Die zijn ook eerlijk en integer. Want klanten zijn bij ons geen nummers, of debiteuren, maar WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 19 / 19

Whitepaper De Job-Check

Whitepaper De Job-Check Whitepaper De Job-Check Track Innovations ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding voor kleine en grote Werkgevers, Arbo- en Interventiebedrijven. De jarenlange exclusieve focus op arbo en reïntegratie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Track Innovations B.V. BLAD 3 / 16

Inhoudsopgave. Track Innovations B.V. BLAD 3 / 16 Whitepaper EVI Track Innovations ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding voor kleine en grote werkgevers, arbo- en interventiebedrijven. De jarenlange exclusieve focus op arbo en reïntegratie, in combinatie

Nadere informatie

Track Software ontwikkelt slimme oplossingen voor verzuimbegeleiding. Onze software wordt succesvol ingezet door kleine & grote werkgevers met eigen

Track Software ontwikkelt slimme oplossingen voor verzuimbegeleiding. Onze software wordt succesvol ingezet door kleine & grote werkgevers met eigen Track Software ontwikkelt slimme oplossingen voor verzuimbegeleiding. Onze software wordt succesvol ingezet door kleine & grote werkgevers met eigen regie en professionele arbo- & interventiebedrijven.

Nadere informatie

IRIS Individuele RIsico Signalering

IRIS Individuele RIsico Signalering IRIS Individuele RIsico Signalering Inhoudsopgave 1. Voorwoord: introductie van IRIS... 3 2. Introductie: wat is IRIS?... 5 2.2 De uitslag van IRIS informatie voor werkgever, werknemer en bedrijfsarts...

Nadere informatie

Track Software ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding voor kleine en grote werkgevers, arbo-dienstverleners en interventiebedrijven.

Track Software ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding voor kleine en grote werkgevers, arbo-dienstverleners en interventiebedrijven. Track Software ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding voor kleine en grote werkgevers, arbo-dienstverleners en interventiebedrijven. De jarenlange exclusieve focus op arbo en re-integratie, in combinatie

Nadere informatie

Wettelijke basis van IRIS & PIM

Wettelijke basis van IRIS & PIM Wettelijke basis van IRIS & PIM BETREFT: JURIDISCHE ONDERBOUWING VAN DE INZET VAN IRIS EN PIM mr. A.K. van der Galiën, Track Innovations B.V. Inhoudsopgave 1. Waarborg- en activeringsfunctie... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers

e-arbo HumanCapitalCare Organisaties en werknemers e-arbo HumanCapitalCare HumanCapitalCare wil werkgevers en werknemers ondersteunen en adviseren op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Omdat energieke en productieve medewerkers de motor zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET

Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief ALS HET ANDERS KAN MOET JE HET OOK ANDERS DOEN DE ARBODIENST DIE HET ANDERS DOET Zorg Exclusief Dienstverlening Flexibele inzet van een vaste bedrijfsarts - op vaste dagdelen per week op

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Google Authenticator configureren en gebruiken op een smartphone

Google Authenticator configureren en gebruiken op een smartphone Google Authenticator configureren en gebruiken op een smartphone Track Software ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding voor kleine en grote werkgevers, arbo-dienstverleners en interventiebedrijven.

Nadere informatie

Verscherpte interpretatie Autoriteit Persoonsgegevens over het vragen naar arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer door een werkgever

Verscherpte interpretatie Autoriteit Persoonsgegevens over het vragen naar arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer door een werkgever Verscherpte interpretatie Autoriteit Persoonsgegevens over het vragen naar arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer door een werkgever Introductie Het vragen naar arbeidsmogelijkheden valt volgens

Nadere informatie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010 Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Opstellers: Ad Smit /Anja Kostermans Maart/april 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verzuimanalyse 2010 tov 2009 3 2. Preventie..4

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen. Datum: 28 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/108

Rapport. Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen. Datum: 28 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/108 Rapport Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen Datum: 28 augustus 2013 Rapportnummer: 2013/108 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het deskundigenoordeel van 26 december 2011 op onzorgvuldige wijze

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Inhoud 1. Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket 2. Verzuimverzekering Uitgebreid 3. Arbodienstverlening 4. DGA/ondernemer meeverzekeren 5. WIA-Bodemverzekering 6.

Nadere informatie

ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID

ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID VOOR DE DOORBRAAK IN COMPLEXE LOOPBAAN-, VERZUIM- EN RE- INTEGRATIETRAJECTEN HELDERE DIAGNOSE HELDER PERSPECTIEF ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID WWW.LYTTON.NL 2015 PAGINA

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE ARBODIENSTVERLENING WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE zorgt voor arbeidskracht WE ZIEN HET DOEL WE ZORGEN VOOR RESULTAAT Ik ben trots op mijn mensen. En zuinig op mijn tijd. Ik wil een arbodienst

Nadere informatie

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid

ENgage dienstverlening. bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage dienstverlening bij 12-jaarsverantwoordelijkheid ENgage Werkgeversadvies ENgage voor uw organisatie ENgage adviseert vanuit een visie gericht op het beperken van bestaande, vaak onbekende kosten.

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers langdurig zieke werknemers Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

Wil je gelijk of wil je geluk?

Wil je gelijk of wil je geluk? ARBEIDSMEDIATION IN TWENTE Wil je gelijk of wil je geluk? Door: Hattum Hoekstra / Fotografie: Kees Winkelman In Twente maken gemeenten en andere overheden gebruik van elkaars arbeidsmediators. Door deze

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker. Titel Ziekteverzuimbeleid Doelgroep Medewerkers van het Westfriesgasthuis Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de selectie van een arbomanagement-systeem

Aandachtspunten bij de selectie van een arbomanagement-systeem Aandachtspunten bij de selectie van een arbomanagement-systeem Track Software ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding voor kleine en grote werkgevers, arbodienstverleners en interventiebedrijven. De

Nadere informatie

WinAuth configureren en gebruiken

WinAuth configureren en gebruiken WinAuth configureren en gebruiken Track Software ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding voor kleine en grote werkgevers, arbo-dienstverleners en interventiebedrijven. De jarenlange exclusieve focus

Nadere informatie

Verzuim onder de duim. 13 september 2011 Wilma Frankema

Verzuim onder de duim. 13 september 2011 Wilma Frankema Verzuim onder de duim 13 september 2011 Wilma Frankema Inhoud presentatie Introductie Stellingen Presentatie Casus Afsluiting Stellingen Ziekteverzuim is een keuze Verzuim is gedrag van leidinggevenden

Nadere informatie

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u

Onze plus. Opgericht: collega s en voor u als werkgever. + Verzuimcontrole Het gemis van een zieke werknemer voelt u The missing link The missing link... Onze plus Onze dienstverlening Facts & figures Verzuim is lastig. Voor de zieke, voor de Maatwerk is onze standaard. Wij begeleiden + Verzuimregistratie en beheer Opgericht:

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor

!#$%&#%'(#)* Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Informatie re-integratie 1 e, 2 e en 3 e spoor Weer aan het werk na verzuim Verzuim en ook langdurig verzuim komt voor in elk bedrijf. Bij elke vorm van verzuim is het voor werkgever en werknemer van belang

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614):

Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614): Bijlage A Adviesaanvraag Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614): Binnenkort zal ik het wetsvoorstel

Nadere informatie

Financieel Casemanagement op organisatieniveau

Financieel Casemanagement op organisatieniveau Financieel Casemanagement op organisatieniveau Leer hoe u de organisatie inricht om grip te krijgen op geldstromen sociale zekerheid Bij deze opleiding staat centraal hoe u als casemanager de organisatie

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboNed

Arbodienstverlening ArboNed Informatiekaart Arbodienstverlening ArboNed Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboNed. Hier

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Certego Specialist Sociale zekerheid Werk en Inkomen IMpact Maakt werken mogelijk! Uw medewerker op de juiste plek Is uw medewerker voor langere tijd ziek? Als werkgever

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Er zijn twee mogelijkheden

Nadere informatie

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon

Ziekte en Verzuim. Op onze website. Ziekte en verzuim binnen de arbeidsovereenkomst (AO) Geen arbeid geen loon (art. 6:627 BW) Geen arbeid geen loon Ziekte en Verzuim 18 mei 2011 Omny De Vries Wolvega Op onze website www.omnydevries.nl kunt u deze presentatie ophalen Ziekte en Verzuim in juridisch kader Ergernis over de ziekmeldingen, ernst en oorzaak,

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Arbodienstverlening ArboDuo

Arbodienstverlening ArboDuo Informatiekaart Arbodienstverlening ArboDuo Met gerichte verzuimbegeleiding bespaart u op uw verzuimlasten. Arbodienstverlening helpt u hierbij. Dit is de informatiekaart voor de arbodienst ArboDuo. Hier

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren

Nadere informatie

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is.

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Voorkom een UWV sanctie 11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Alvorens ik je 11 checkpunten ga uitleggen welke je gaan helpen om te toetsen of je reïntegratie dossier

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

en andere leuke wetenswaardigheden

en andere leuke wetenswaardigheden Arbo en andere leuke wetenswaardigheden Frame gevestigd in Bavel, Gilzeweg 26 ook vestiging in Bergen op Zoom Re-integratie(Wet Verbetering Poortwachter) Outplacement Loopbaanbegeleiding, waaronder assessments

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Peter Lijster Zorg van de Zaak

Huisartsbeurs. Peter Lijster Zorg van de Zaak Huisartsbeurs Peter Lijster Zorg van de Zaak Bent u geïnspireerd? Volg dan de gehele cursus bij u in de buurt. Voor meer informatie en data kunt u terecht bij de infobalie van de LHV Academie. Alleen vandaag

Nadere informatie

Verzuimgesprekken. Doel. Wanneer verzuimgesprekken?

Verzuimgesprekken. Doel. Wanneer verzuimgesprekken? Verzuimgesprekken Frequent of langdurig ziekteverzuim is problematisch voor de bezetting in de apotheek en is erg kostbaar. Het is daarom zaak werk te maken van een goed verzuimbeleid. Actieve verzuimbegeleiding,

Nadere informatie

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Ziekteverzuim binnen de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Wat gaat er wijzigen in uw verzuimbeleid? Wet werk en zekerheid en uw zieke werknemer: Vanaf 1 juli 2015 gaat er wat betreft het bedrijfseconomisch

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie