WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 2 / 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 2 / 19"

Transcriptie

1 WHITEPAPER PIM Track Software ontwikkelt oplossingen voor verzuimbegeleiding. Onze software wordt succesvol ingezet door kleine en grote werkgevers, arbo- en interventiebedrijven. De jarenlange exclusieve focus op arbo en reïntegratie, in combinatie met onze ervaring in software-ontwikkeling vormen de peilers onder onze producten. Track Software kiest bewust voor kwaliteit en innovatie door te investeren in kennis rond de software-platformen van Adobe, IBM, Microsoft en Exact.

2 2013 Track Innovations B.V. Het auteursrecht van PIM en deze whitepaper berust bij Track Innovations B.V. Niets uit dit document mag worden gekopieerd of langs welke weg met welke middelen dan ook ter beschikking gesteld aan anderen of worden gepubliceerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de document eigenaar. WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 2 / 19

3 Inhoudsopgave 1. PIM: EEN INTRODUCTIE Maatschappelijke trends Verzuimbegeleiding is ouderwets Track Software WAT IS PIM PRECIES? Over functiekenmerken en functiebelasting Hoe werkt de PIM? Functie-analyse PIM baseert zich op de FML De uitslag: het stoplichtmodel Begrijpelijke taal PIM bij kort en lang verzuim: progressie en regressie PIM geeft inzicht in alternatieve functies HET BELANG VAN PIM Inleiding Voordelen van PIM voor de werknemer Voordelen voor de leidinggevende Werkgever: verzuimreductie en grote besparing op kosten van professionals Voordelen voor de arbocoördinator De voordelen voor de bedrijfsarts of arbodienst PIM EN PRIVACY Steun bedrijfsarts niet nodig voor PIM BW Art 7:658a. lid 1 en toestemming van de OR Privacy statement Secure Sockets Layer protocol PIM werkt met alle verzuimsystemen Referenties TRACK SOFTWARE Demo WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 3 / 19

4 1. PIM: een introductie 1.1 Maatschappelijke trends Onze wereld wordt steeds diverser, transparanter, sneller en complexer. Mensen zijn in het algemeen veel beter opgeleid dan pakweg 20 jaar geleden. Raken er steeds meer aan gewend overal en altijd internet beschikbaar te hebben, te communiceren, bij informatie te kunnen. SMS-en, twitteren, chatten, skypen, voic het zijn begrippen die niemand 20 jaar geleden kende. Als we kijken naar organisaties en werk, dan zijn er ook veel veranderingen. Werknemers worden meer en meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven, hun eigen vitaliteit, hun eigen arbeidsprestatie. Leidinggevenden sturen op het resultaat in plaats van op het proces; dàt is vandaag veel meer de regel dan de uitzondering. 1.2 Verzuimbegeleiding is ouderwets Maar deze moderne ontwikkelingen gaan aan een ouderwets thema als verzuimbegeleiding gek genoeg eigenlijk onopgemerkt voorbij. In grote lijnen is de aanpak niet wezenlijk verandert. Toegegeven: de financiering van verzuim is verschoven van de overheid naar werkgevers. Maar de inrichting van het proces en de rol van de bedrijfsarts daarin kan klassiek genoemd worden. De zieke werknemer is in dit proces een speelbal van professionals. Hij wordt beoordeeld, en over hem wordt geoordeeld. Hoewel hij Schermafdruk 1 Voorbeeld van de vragen uit de PIM WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 4 / 19

5 het grootste belang heeft bij de uitkomst, is zijn invloed mede doordat hij het proces niet snapt - op beslissingen vaak klein. Dat is niet van deze tijd. De nieuwe mogelijkheden van deze tijd bieden kansen om verzuimbegeleiding nieuwe impulsen te geven. Effectiever te maken. Gunnen werknemer en leidinggevenden dezelfde pro-actieve en resultaat gerichte rol die ze binnen hun normale werkprocessen ook al innemen. En gunt ze dezelfde kansen, maakt ze even sterk in dit proces. 1.3 Track Software Track Software bestaat nu tien jaar. En al die tijd zijn we bezig geweest om oplossingen te maken voor verzuim. Ons motto: draag bij aan oplossingen die verzuimbegeleiding transparant, meetbaar en integer maken. Aan die kernwaarden moeten onze producten beantwoorden. PIM is een arbo-innovatie die een nieuwe invulling vormt van deze missie. Een nieuw, slim arbo-instrument dat gebruikers via internet 7x24 toegang biedt tot persoonlijk informatie rond hun verzuimsituatie. De ontwikkeling van PIM startte in 2009 en werd met het oog op het benodigde speuren ontwikkelingswerk mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Deze ontwikkeling gaat door tot op de dag van vandaag. Voor de ontwikkeling van PIM wordt verder gebruik gemaakt van de medische en arbeidsdeskundige expertise van arbodienst Tredin. WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 5 / 19

6 2. Wat is PIM precies? 2.1 Over functiekenmerken en functiebelasting Vanuit het perspectief van de werknemer is PIM allereerst een vragenlijst. Met vragen die de belastbaarheid van de zieke werknemer inventariseren. Het instrument 2.2 Hoe werkt de PIM? Functieanalyse PIM stelt alleen relevante, functiespecifieke vragen. Die vragen zijn eigenlijk de vragen uit de FML maar dan Schermafdruk 2 - Voorbeeld van een automatisch gegenereerd reïntegratie-advies maakt daarmee de vertaalslag van ziek naar functionele beperkingen in het takenpakket. Inzet ervan ondersteunt de werknemer en zijn manager bij het voeren van verzuimgesprekken. Beide worden zich bewust van de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de eigen functie of ander werk. in een vereenvoudigde redactie. En PIM geeft functiespecifeke reintegratieadviezen terug. De werking van PIM steunt op een voorafgaande functie-analyse. Een functie-analyse is een inventarisatie van de belasting die een functie kenmerkt. Track Software begeleidt bij implementatie van PIM het opstellen van die analyses.

7 Grotere, complexe organisaties kennen in de praktijk honderden functies. Toch hoeven die gelukkig niet allemaal geïnventariseerd te worden. Want het gaat om de kenmerkende verschillen vanuit het oogpunt van de functiebelasting: zo beschouwd is de functie administratief medewerker personeelszaken waarschijnlijk identiek aan administratief medewerker salarisverwerking. We Ook worden de medewerkers gevraagd naar re-integratie-adviezen. Aan de hand van deze informatie weet PIM welke vragen uit de FML relevant zijn voor een functie, en bij welke (mate van) beperking een werknemer geheel of gedeeltelijk daarvoor arbeidsongeschikt is. Of welke alternatieve werkzaamheden nog wél kunnen. Schermafdruk 3 - Voorbeeld van een inventarisatie kunnen de functies met andere woorden indikken of clusteren. En dan blijven er meestal hooguit maar een stuk tien werkelijk verschillende functies over. Een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van de analyse is het uitvragen enquêteren - van werknemers en leidinggevenden. De PIM Profiler is een hiervoor speciaal gebouwde webapplicatie waarmee we hen on-line vragen stellen over hun functie. Dat zijn vragen die ingaan op die taken en situaties waarin de belasting van de functie zich voordoet. 2.3 PIM baseert zich op de FML Het handvat dat de Profiler gebruikt om functies te inventariseren is de zgn. Functie Mogelijkheden Lijst (FML): de lijst die ook door een bedrijfsarts en het UWV wordt gebruikt om de belastbaarheid van een werknemer in kaart te brengen. De FML bevat zo n 75 gezichtspunten waarmee de belastbaarheid van een gezond mens kan worden beschreven. Uiteraard zijn voor een specifieke functie niet alle 75 gezichtspunten van belang. Een leraar op een middelbare school WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 7 / 19

8 bijvoorbeeld, hoeft weinig of niet te kunnen lopen om zijn functie uit te kunnen oefenen. Maar een serveerster in een restaurant wel. De functie-analsye brengt deze gegevens aan het licht. 2.4 De uitslag: het stoplichtmodel De werknemer roept PIM op door het invoeren van zijn BSN en personeelsnummer gegevens die hij gemakkelijk van bijvoorbeeld een loonstrook kan lezen. Hierdoor weet het systeem om wie het gaat, en wat de functie van die werknemer is. Vervolgens worden alleen de voor zijn functie en eventueel alternatieve functies relevante vragen gesteld. uitvoeren; - rood: de werknemer kan als gevolg van zijn beperking deze situatie niet aan of deze taak niet uitvoeren. PIM matched de door de werknemer ingevoerde beperkingen met de kenmerkende, vooraf geïnventariseerde belasting van zijn functie. En presenteert al naar gelang de mate van de zelf opgegeven beperkingen de eerder geïnventariseerde reïntegratie-adviezen. 2.5 Begrijpelijke taal PIM is in begrijpelijk taal opgesteld en daarmee goed bruikbaar voor werknemer en werkgever. Eigenlijk is het een elektronische arbeidsdeskundige. Een Schermafdruk 4 - De uitslag op het niveau van kenmerkende functiebelasting Na het beantwoorden van die vragen wordt de uitslag gepresenteerd door middel van het zgn. stoplichtmodel : - groen betekent: de werknemer ondervindt van zijn beperkingen bij deze taken of situaties geen problemen; - oranje: de werknemer kan alleen met aanpassingen deze taak of situatie ingevulde PIM maakt voor leidinggevende en werknemer snel zichtbaar waar knelpunten liggen tussen de belasting van een werknemer en zijn beperkingen als gevolg van ziekte. WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 8 / 19

9 2.6 PIM bij kort en lang verzuim: progressie en regressie mogelijkheden rond de eigen functie, maar ook in die rond de alternatieve functies. Onze klanten zetten PIM voor de eerste keer in na twee weken verzuim. Vervolgens in de zesde week, en vervolgens iedere zes weken. Een ander onderdeel van uitslag van PIM is het zogenoemde overzicht belastbaarheid (zie Schermafdruk 6). Dit is een grafisch overzicht dat de beperkingen weergeeft in de laatste en voorafgaande PIMs. Dit overzicht toont een ook voor leken gemakkelijk te interpreteren beeld: wordt de verzuimsituatie nu eigenlijk beter of slechter? Schermafdruk 5 - Presentatie van de resultaten van de eigen en alternatieve functie 2.7 PIM geeft inzicht in alternatieve functies Bij de functie-inventarisatie wordt meegenomen of de ene functie wellicht een alternatief is voor de andere. Werknemers die bijvoorbeeld zowel coördinerende- als uitvoerende taken hebben, kunnen bij psychische klachten de uitvoerende taken vaak nog prima aan. De uitslag van PIM geeft inzicht in de WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 9 / 19

10 3. Het belang van PIM 3.1 Inleiding Wat is het voordeel van PIM? En wie heeft dat voordeel dan? Gaat het alleen maar om geld of kwantitatieve zaken of zijn er ook kwalitatieve voordelen? Daar gaat dit hoofdstuk over. We bespreken deze voordelen vanuit het gezichtspunt van alle betrokkenen: - werknemer - leidinggevende - werkgever - arbocoördinator - arbodienst c.q. bedrijfsarts. 3.2 Voordelen van PIM voor de werknemer Voor de werknemer is PIM iets anders dan voor zijn werkgever of een bedrijfsarts. Voor de werknemer is PIM een vragenlijst. En na beantwoording: een rapport dat inzicht geeft in wat hij niet meer kan als gevolg van ziekte, en wat hij nog wel kan. En daarmee vormt het een goede basis voor het verzuimgesprek met zijn leidinggevende. Schermafdruk 6 - Inzicht in het verloop van de belastbaarheid WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 10 / 19

11 Er zijn werknemers die menen dat ziekte een noodlot is dat mensen treft en dat hen tegelijkertijd volledig vrijstelt van het doen van het afgesproken werk. Leidinggevenden weten dat dat niet zo is. En dus geeft die invalshoek een verzuimgesprek soms een vervelende spanning: de werknemer wil in dat gesprek aantonen dat hij ziek is, en de leidinggevende heeft de wettelijke taak om te polsen of er benutbare mogelijkheden zijn. Maar hij wil natuurlijk, kan en mag over de mate van ziekte van de werknemer geen uitspraak doen. Herinnert u zich nog ons motto uit de inleiding? Het was meetbaar, transparant en integer. Dat zijn de eisen die aan een volwassen verzuimbegeleiding moeten worden gesteld, en dus de eisen die aan de basis liggen van de instrumenten die wij aanbieden. Want: - meetbaar: het stoplichtmodel maakt duidelijk wat de werknemer wél kan, en welke inzet niet of niet zonder aanpassing van hem verlangd kan worden; - transparant: de analyse die PIM presenteert, is tot stand gekomen op basis van een voorafgaande inventarisatie binnen de eigen organisatie is dus met andere woorden geen ivoren toren -advies maar objectieve informatie uit de eigen kring; - integer: bij dezelfde gevallen is de beoordeling identiek; niet afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, inzichten en dergelijke. PIM biedt de werknemer: - een maatstaf die transparant en integer tot stand is gekomen en hem inzicht biedt in zijn benutbare mogelijkheden; - een handvat voor het verzuimgesprek; en dan niet een gesprek dat dat gaat over ziekte maar over zijn reïntegratiemogelijkheden; - een stressvrije, eerlijk en open benadering van zijn verzuim; de werknemer heeft dezelfde know-how als zijn leidinggevende en staat daarmee op gelijke voet. 3.3 Voordelen voor de leidinggevende De ondersteuning van de leidinggevende was voor ons het werkelijke Leitmotiv bij het ontwikkelen van PIM. Arbodiensten en verzuimgoeroe s verhullen zich vaak achter spreekkoren zoals: verzuim is gedrag, en gedrag is beïnvloedbaar Mooi gezegd, toch? Nou, eigenlijk niet. Want het zegt het niets. Hoe moet ik als leidinggevende het verschil meten tussen willen en kunnen? Anders gezegd: hoe moet ik als leidinggevende in de praktijk nou een oordeel vellen over de vraag of een collega misschien niet wil werken dus: dat verzuim gedrag is - of niet kán werken? Dat is ondoenlijk. En los daarvan: er zijn veel ziektes waarbij ik geen enkele WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 11 / 19

12 voorstelling heb wat de consequenties zijn op de werkvloer. Waarom is een administratieve kracht met bekken instabiliteit of hartritme storingen (volledig) arbeidsongeschikt? Ik mag het niet weten, ik wil het niet weten en ik kan er als leek niets mee. Leidinggevenden die als taak ook verzuimbegeleiding hebben, hebben vaak het gevoel dat ze daarom een taak kregen waarvoor ze helemaal niet gekwalificeerd zijn. Werkgevers die verzuim op de agenda plaatsen en echt aan verzuim willen werken, maken het onbedoeld erger door deze leidinggevenden gesprekstrainingen te geven. Een prachtig voorbeeld van zo n training zien we in de VPRO documentaire Maak mij beter. In die documentaire gilt de gesprekscoach triomfantelijk tegen een leidinggevende tijdens het rollenspel: Je gaat het niet zeggen! Jij. gaat. het. niet zeggen! En zij geeft schuldbewust toe, dat ze het inderdaad niet gaat zeggen (zie Natuurlijk ga je het niet zeggen; je zou wel gek zijn! Want: waar baseer jij als leidinggevende je oordeel eigenlijk op? Je staat immers op glad ijs. PIM maakt hier een eind aan. Het is een game-changer. De uitslag van PIM maakt een verzuimgesprek eenvoudig, maakt het verschil tussen willen en kunnen inzichtelijk. Maakt het verzuimgesprek zakelijk, objectief en integer. Met PIM in de hand kunnen leidinggevende en werknemer verantwoord beslissingen nemen over wel werken, niet werken of gedeeltelijk werken en eventuele aanpassingen in takenpakket of tijdsduur. 3.4 Werkgever: verzuimreductie en grote besparing op kosten van professionals Het kwalitatieve voordeel De verleiding is groot op deze plek meteen de uitleg te starten over geld. Want dat geld spreekt werkgevers toch het meest aan? Toch willen we ook juist op deze plek de kwalitatieve aspecten van PIM benadrukken. PIM is een krachtige verbetering van het proces van verzuimbegeleiding. In de Zembla documentaire over het casemanagement-buro Verzuimreductie konden we zien hoe de verzuimbegeleiders indringende vragen stelden over ziekte. Vragen die het exclusieve domein vormen van de bedrijfsarts en die dus niet gesteld hadden mogen worden. In het kielzog daarvan gonsde het op internet van de zzp-ers die hun verzuimtraining niet meer konden slijten. De belangrijkste peiler van die trainingen was immers: Vraag wat er aan de hand is! en dat mag nou juist niet! PIM biedt een eerlijk alternatief dat WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 12 / 19

13 wél privacy-proof is. Dat recht doet aan de belangen van de werknemer én de werkgever. Praten we over geld, dan zijn de voordelen voor de werkgever: - minder verzuim - besparing op kosten van arboprofessionals - minder vaak een onnodig beroep op de bedrijfsarts nodig Minder verzuim Waarom minder verzuim? Omdat PIM taakgericht reïntegreren mogelijk maakt. Ziek zijn is bij veel werkgevers een zwartwit model: je bent ziek of je bent het niet. PIM biedt gemakkelijk inzicht in de taken die een werknemer ondanks zijn ziekte nog kan uitvoeren. En ook inzicht in taken uit alternatieve functies die zonder problemen of met aanpassingen uitgevoerd kunnen worden. En daarom is er veel eerder sprake van gedeeltelijk verzuim. Als een werknemer gedeeltelijk verzuimt, dan blijft het contact met de werkvloer bestaan. En dat verlaagt ook de zgn. terugkeer drempel. Dit heeft een positief effect op de totale duur van het verzuim. Het opgetelde effect? Een daling van het verzuimpercentage doordat er vaker sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en het verzuim ook korter voortduurt Grote besparing op kosten van arboprofessionals Als we kijken naar het werk van een bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of arbocoördinator, dan kunnen we dat als volgt inventariseren. Allereerst moet een verzuimcasus worden geïnventariseerd. Denk aan het beantwoorden van vragen als: - wat zijn de beperking van de werknemer? - zijn die beperkingen dezelfde als bij het eventuele vorige contactmoment? - zijn die beperkingen een voldoende rechtvaardiging om de bedongen arbeid niet uit te voeren? - kan werknemer eventueel andere werkzaamheden / aangepast werk doen? Op basis van zo n inventarisatie en interpretatie worden in de volgende stap de reïntegratie-opties bepaalt. Deze stappen worden allemaal: transparant, meetbaar en integer door PIM uitgevoerd! Geautomatiseerd. Dat scheelt gewoon tijd. De span-of-control van professionals wordt met een factor twee vergroot. En dat scheelt gewoon geld Minder vaak een beroep op de bedrijfsarts nodig Hoe verloopt een spreekuurcontact bij de bedrijfsarts? De bedrijfsarts informeert wat er aan de hand is. En stelt aan de hand van dat inventariserende gesprek een FML op. In de FML ligt vast, welke beperkingen in de belastbaarheid de werknemer kent. Maar: waarom zouden we die vragen niet gewoon zélf stellen aan de werknemer? Eigenlijk is het oordeel van de arts alleen in WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 13 / 19

14 die situaties relevant als de leidinggevende of arbocoördinator er niet uitkomen, reden hebben om aan de oprechtheid van een werknemer te twijfelen. Of op wettelijk bepaalde momenten. Met andere woorden: helemaal niet zo vaak. - interpretatie van de ingewonnen informatie en - opstellen van bespreekbare reïntegratie-mogelijkheden geautomatiseerd uit te voeren is dan meer dan welkom. Maar goed. De arts speelt deze informatie door naar een andere professional: een arbeidsdeskundige of een arbocoördinator. Deze interpreteert de verstrekte informatie en maakt de vertaalslag naar beperkingen en mogelijkheden binnen het werk van de verzuimende werknemer. Maar dat is geen raketwetenschap. Kan een computer ook. Beter zelfs, want die computer doet het steeds op dezelfde en gestructureerde manier. Meetbaar, transparant en integer. De inzet van PIM betekent dat er minder vaak behoefte is aan het oordeel van (dure) professionals. En dat scheelt gewoon geld en doorlooptijd. Bijkomstig voordeel: die professionals kunnen zich toeleggen op de werkelijk interessante verzuimcases. Het standaard werk, zoals bijvoorbeeld iedere keer dezelfde reïntegratie-adviezen voor veel voorkomende aandoeningen, of langdurige verzuimgevallen waar vooralsnog niet veel ontwikkeling in zit, is weggevallen. 3.5 Voordelen voor de arbocoördinator PIM bespaart tijd Ziet u dat ook? Het is misschien beroepsdeformatie, maar het lijkt er sterk op dat arbocoördinatoren altijd veel meer taken hebben dan tijd. De beschikbaarheid van een instrument dat veel tijd bespaart door de fasen van - inventarisatie, Een ander voordeel ligt in de verankering van de oordeelsvorming: PIM steunt op een voorafgaande gedegen functieanalyse. Het oordeel over wat wél en niet kan in een specifieke situatie is daarmee veel beter verankerd. En dus verloopt een gesprek met een verzuimende werknemer ook gemakkelijker: standpunten over benutbare mogelijkheden steunen immers met PIM niet puur op het eigen persoonlijk inzicht, maar zijn een oordeel dat op een objectieve, navolgbare manier tot stand gekomen is. Transparant, meetbaar en integer. De onderbouwing van het wel of niet aanbieden van een alternatieve functie, of reïntegratie adviezen richting spoor 2 zijn met PIM een fluitje van een cent PIM = gemak bij de claimbeoordeling Het toekennen van het recht op verzuimverlof vraagt om de beoordeling van: - is de werknemer ziek? - is door deze ziekte werknemer ongeschikt het eigen werk te doen? De bedrijfsarts mag als enige beoordelen en uitspreken of de werknemer ziek is. WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 14 / 19

15 Maar die beoordeling is vaak helemaal niet nodig omdat er helemaal geen reden tot twijfel is. De vraag of de werknemer daardoor volledig ongeschikt is het eigen werk te doen kan een werkgever wél zelf beantwoorden. PIM stelt alle vragen die een goede, gemotiveerde bedrijfsarts ook zou stellen. En maakt daardoor de claimbeoordeling of advisering daarover veel gemakkelijker. 3.6 De voordelen voor de bedrijfsarts of arbodienst casusposities zullen arbeidskundigen toch verschillende reïntegratie-adviezen geven. Het zijn echter lang niet altijd de omstandigheden van het geval die dat oordeel bepalen, maar de mensen die daarin acteren. Zaken als sympathie, gunnen, de zorg voor een conflict hebben een groot aandeel in de oordeelsvorming. Met PIM bannen we deze elementen uit. Want het is niet integer. Met PIM kunnen professionals zich in hun verzuimaanpak ook kwalitatief differentiëren. Arbodienstverlening vertoont alle kenmerken van een product dat zich aan het eind van z n levenscyclus bevindt: er zijn veel aanbieders, er is veel prijsconcurrentie, en klanten zien het als een commodity artikel. Het vergt een andere aanpak om in zo n markt concurrerend en winstgevend te kunnen groeien. De prijs van deze dienstverlening bestaat voor het leeuwendeel uit de loonkosten van arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. De sleutel tot succesvolle verbetering van financiële resultaten kan dus alleen gevonden worden in efficiency verbetering. PIM is een instrument dat het mogelijk maakt om geld te besparen dat gemoeid is met de inzet van professionals bij de verzuimbegeleiding. En dat is belangrijk voor een gezonde toekomst van deze bedrijfstak PIM = kwalitatieve verbetering van de verzuimbegeleiding Maar het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om kwaliteit. Want de PIM verbetert de kwaliteit van het proces van verzuimbegeleiding. In vergelijkbare WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 15 / 19

16 4. PIM en privacy 4.1 Steun bedrijfsarts niet nodig voor PIM PIM stelt geen medisch inhoudelijke vragen - alleen de bedrijfsarts mag dat soort vragen stellen. PIM kan daarom onder de eigen verantwoordelijkheid worden uitgebracht. 4.2 BW Art 7:658a. lid 1 en toestemming van de OR De werkgever heeft een algemene verplichting tot reïntegratie van een zieke werknemer. De werkgever dient maatregelen te treffen en voorschriften te geven opdat de werknemer in staat wordt gesteld de eigen of passende arbeid te verrichten. PIM gaat alleen in op de functionele controlevoorschriften moet beschreven zijn dat en onder welke omstandigheden de werknemer verplicht is PIM in te vullen. Instemming van OR daarmee is vereist. 4.3 Privacy statement PIM kent een privacy statement waarin de rechten en plichten van de werknemer worden uitgelegd. 4.4 Secure Sockets Layer protocol In technisch opzicht is PIM een database management expertsysteem dat zich naar een gebruiker voordoet als een op HTML gebaseerde vragenlijst. Voor de overdracht van gegevens wordt een veilige sessie mogelijkheden en beperkingen; art. 658a van het burgerlijk wetboek dwingt de werkgever dit soort informatie in te winnen. opgezet die gebruik maakt van het SSL protocol. Gegevens kunnen dus niet door onbevoegden worden afgeluisterd. Van belang is wél, dat vóór gebruik schriftelijke controlevoorschriften zijn opgesteld en bekend gemaakt in de onderneming van de werknemer. In die WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 16 / 19

17 4.5 PIM werkt met alle verzuimsystemen PIM werkt samen met alle verzuimsystemen. PIM wordt opgeroepen via internet. Een klant kan op zijn eigen website een link naar PIM plaatsen (zie Schermafdruk 7). Nadat de verzuimer PIM heeft ingestuurd, maakt het programma daar een afslag van. Bijvoorbeeld voor de leidinggevende en voor de bedrijfsarts of arbodienst. Deze gebruikers kunnen PIM via ontvangen. Omdat het aspect van de privacy geen rol speelt, zijn alle versies nagenoeg gelijk aan elkaar. geautomatiseerd in Profit opgenomen in het verzuimdossier van de werknemer. 4.6 Referenties Via onze partner arbodienst Tredin wordt PIM ingezet bij verschillende klanten, vooral in de sectoren zorg en onderwijs. Dat zijn naast grote klanten met meer dan werknemers ook kleine klanten van rond de 250 arbeidsverhoudingen. Op wens kunnen we ook koppelingen realiseren met gangbare verzuimsystemen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor Zorggroep Leveste Middenveld een dossierkoppeling gerealiseerd met AFAS Profit. Ingestuurde PIMs worden met deze koppeling WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 17 / 19

18 5. Track Software Track Software ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding. Slimme programma s voor kleine en grote werkgevers, arbo- en interventiebedrijven. De jarenlange exclusieve focus op arbo en reïntegratie, in combinatie met onze ervaring in software-ontwikkeling vormen de peilers onder ons succes. Track Software kiest bewust voor kwaliteit en innovatie door te investeren in kennis rond de softwareplatformen van Adobe, IBM, Microsoft en Exact. softwareproduct dat wordt ingezet voor de procesondersteuning rond verzuim & interventies. We zijn het enige product op de Nederlandse markt als het gaat om: - actiepunten met configureerbare vragen, die erop gericht zijn de individuele verzuimsituatie te inventariseren of bijvoorbeeld aanvullende diensten aan te bieden - dat verweven is met facturatie (van Exact) op basis van verrichtingen, uren, abonnementen of mengvormen daarvan Schermafdruk 7 - voorbeeld van een verwijzing op een klant-website Track Verzuim is ons verzuimmanagement systeem. Track Verzuim is een heel breed inzetbaar en configureerbaar - per klant aanpasbare protocollen, importroutines, inrichtingen rond leiding & organisatie, verzuimoorzaak afhankelijke acties, etc. kent WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 18 / 19

19 - onafhankelijk van de gebruikte browser is (IE, FireFox, Safari, Chrome), en op alle platformen draait (Windows, Adroïd of Apple tablets). Naast Track Verzuim en PIM brengen we de IRIS op de markt. IRIS is een vragenlijst voor de vroegdetectie van lang verzuim. IRIS kan worden ingezet als digitale verzuimmelding die naast de kans op lang verzuim de werknemer ook een toepasselijk gezondheidsadvies presenteert. Onze visie op verzuim laat zich samenvatten met de woorden: transparant, meetbaar en integer. Deze kernwaarden vormen de leidraad in de ontwikkeling van nieuwe softwarefuncties. We bouwen functies die recht doen aan een eerlijk verzuimproces, die geen informatie aan gebruikers ontfutselen. organisaties die we goed kennen en waar we graag mee samenwerken om onze gemeenschappelijke doelen te behalen. 5.1 Youtube Demo Op youtube kunt u demo s vinden. Zoeken op track software PIM. Als u naar aanleiding van dit whitepaper verder wilt praten over PIM en wat dit instrument voor uw organisatie kan betekenen, neem dan gerust contact me op met Marcel Hamers, directeur helder. telefoon mr. Klaas van der Galiën directeur Track Software En onze klanten? Die zijn ook eerlijk en integer. Want klanten zijn bij ons geen nummers, of debiteuren, maar WHITEPAPER PIM - TRACK SOFTWARE blad 19 / 19

Aandachtspunten bij de selectie van een arbomanagement-systeem

Aandachtspunten bij de selectie van een arbomanagement-systeem Aandachtspunten bij de selectie van een arbomanagement-systeem Track Software ontwikkelt software voor verzuimbegeleiding voor kleine en grote werkgevers, arbodienstverleners en interventiebedrijven. De

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.

Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Dit is versie 1.1 van dit e-book Download de nieuwste versie van dit rapport op http://www.internetmarketingsysteem.nl/ Disclaimer Bij de samenstelling van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie