Bijzondere werknemers voor bijzondere werkgevers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere werknemers voor bijzondere werkgevers"

Transcriptie

1 SociaalPlus, Chris Talent mag niet onbenut blijven Jacqueline Kruunenberg Bijzondere werknemers voor bijzondere werkgevers Jacqueline Kruunenberg SociaalPlus verbindt vragen van werkgevers die willen, met competenties van werknemers die kunnen. Arbeidsgehandicapte werknemers runnen het klantcontactcenter. Daarnaast heeft SociaalPlus een detacheringsbureau voor mensen met een beperking en bieden ze een eerste ingang voor werkgevers die openstaan voor de inzet van arbeidsgehandicapten. Hiermee speelt oprichter Andries Zoeteweij in op de Participatiewet, die niet lang meer op zich zal laten wachten. Hij wil niets liever dan bedrijven op weg helpen naar duurzaam sociaal ondernemen. Jacqueline Kruunenberg, redactielid van LoopbaanVisie, gaat met hem in gesprek en neemt een kijkje op de werkvloer. 58

2 Nieuwsgierig naar de initiatiefnemer achter het loket voor arbeidsparticipatie reis ik af naar Ermelo. Daar ontmoet ik Andries, een energiek en gedreven persoon, die vierenhalf jaar geleden zijn bedrijfskundige functies achter zich liet en SociaalPlus opzette. Tot die tijd had ik voornamelijk rationele keuzes gemaakt, zowel tijdens mijn studies als op het gebied van werk en dat wilde ik niet meer. Ik besloot mijn hart te volgen en kansen te creëren voor mensen met een arbeidshandicap. Ik merkte dat werkgevers vaak moeite en bedenkingen hadden bij de inzet van arbeidsgehandicapten binnen hun organisatie en dat mensen zelf het lastig vonden om zich te kwalificeren op de arbeidsmarkt. Daar wilde ik wat aan doen. Inmiddels heeft Andries vijftien werknemers in Ermelo en twintig op de locatie in Zwolle. Daarnaast zijn er op dit moment ongeveer vijfendertig mensen gedetacheerd bij verschillende werkgevers. Allemaal betaalde functies en allemaal werknemers die willen, benadrukt hij. Intrinsieke motivatie is voor mij in de selectie de belangrijkste voorwaarde om met iemand in zee te gaan. De rest, daar werken we aan. Je mag in ons bedrijf zijn wie je bent, met het gevoel dat je hebt. De meeste medewerkers komen vanuit de WWB, WSW of de Wajong en stromen bij goed functioneren vanuit een werkervaringsplaats door naar een betaalde functie bij SociaalPlus. Het is dan duidelijk dat de werkrichting passend is en welke toegevoegde waarde iemand voor de organisatie heeft. Focus op kwaliteiten In het klantcontactcenter hangt een prettige sfeer. Iedereen groet en helpt elkaar en heeft een grote betrokkenheid bij het bedrijf. Onderweg naar de gespreksruimte vertelt Andries dat hij de naam SociaalPlus van een relatie aangereikt heeft gekregen, die vond dat het merk goed bij zijn bedrijf en visie paste. Hij heeft gekozen voor een kantoor bij Proson, onderdeel van Bartiméus. Dat is een sociale werkvoorziening, oorspronkelijk bedoeld voor mensen met een visuele beperking, maar waar nu ook mensen met cognitieve, psychosociale en psychiatrische beperkingen werken. Ik wilde graag dat het laagdrempelig zou zijn voor blinden en slechtzienden om in te stromen, vervolgt hij. Zij kunnen heel goed luisteren en horen ook wat er niet gezegd wordt. Dat is een meerwaarde voor ons klantcontactcenter, waar de telefoon voor bedrijven opnemen en we ook telefonische verkoop, leadgeneratie [het in contact komen met potentiële klanten, red.] en fondsenwerving doen. Hiermee doen we zeker niet onder voor andere bedrijven. Vandaar dat veel verzekeraars, gemeenten en servicediensten van grote organisaties, gebruik maken van onze diensten. Ook in de detacheringstak van SociaalPlus werken arbeidsgehandicapte werknemers. Dat kunnen blinden en slechtzienden zijn, maar ook mensen met andere lichamelijke of psychische beperkingen. Zij houden zich bezig met detachering, payrolling, werving en selectie en Je mag in ons bedrijf zijn wie je bent, met het gevoel dat je hebt personeelsvraagstukken. Met de voorwaarden die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren houden we uiteraard rekening, zegt Andries. Ook hier lopen jobcoaches rond en maken we gebruik van subsidiemogelijkheden. Toch ligt daar tijdens het werk niet de nadruk op. Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze werknemers en willen hun kwaliteiten graag inzetten. Gewoon in een normaal bedrijf. Verantwoordelijkheid nemen Volgens Andries hebben mensen, ondanks een arbeidshandicap, de keuze of ze iets van het leven willen maken. Zo ja, dan moeten ze een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dat is ook waar ik het meeste van geniet als ik s avonds terugkijk op mijn werkdag, vertelt hij, het contact met de medewerkers en het feit dat ze zich persoonlijk ontwikkelen en zichtbaar meer zelfvertrouwen krijgen, door net als ieder ander deel te nemen aan de maatschappij. Andries vindt het dan ook zonde 59

3 PRAKTIJK Re-integratie dat er zo veel mensen met een arbeidshandicap thuis zitten. Vaak houdt de hulpverlening dat in stand, hebben mensen nauwelijks zelfsturing of bewustwording en wordt er op de arbeidsmarkt te weinig ruimte gecreëerd. We hebben er allemaal aan meegewerkt om mensen met een arbeidshandicap te desintegreren, dus zijn we ook medeverantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem. Ik zeg we, omdat wij de maatschappij zijn. We moeten bij ons zelf beginnen. SociaalPlus, Barbara Andries heeft als werkgever die stap gezet en hoopt daarmee ook anderen te motiveren. Om die reden heeft hij, naast dat hij mensen met een arbeidshandicap detacheert, een werkgeversnetwerk opgezet, waar bedrijven terecht kunnen die met arbeidsgehandicapten willen werken. Dit maken zij zichtbaar onder de naam SociaalPlus. Deze SociaalPlus bedrijven worden gepromoot en ondersteund en werken met specialisten in bijvoorbeeld groenvoorziening, glazenbewassing of boekhouding. Wij spreken niet van arbeidsgehandicapten, maar van specialisten, zegt Andries stellig. De nadruk moet op hun mogelijkheden liggen en niet op hun onmogelijkheden. Arbeidsparticipatie vergroten De volgende stap is dat de SociaalPlus Partners hun werk gaan uitbesteden bij SociaalPlus Bedrijven en dat specialisten dit gaan uitvoeren. Net zoals SociaalPlus nu al door verschillende organisaties wordt ingezet voor klantcontact en detachering. Dit biedt voor SociaalPlus Partners kwaliteitsvoordelen, kostenvoordelen en toegang tot het partnernetwerk. En natuurlijk het allerbelangrijkste: het maakt arbeidsparticipatie mogelijk. Het zou mooi zijn als publieke partijen als het UWV, sociale diensten, zorginstellingen en onderwijsinstellingen onze initiatieven nu ook gaan promoten. Daarnaast private partijen, zoals marketingbureaus, werkgeversverenigingen en belangengroepen. Het is belangrijk dat zij gaan uitstralen dat ze het de normaalste zaak vinden dat er sprake is van een inclusieve arbeidsmarkt. SociaalPlus, Leonie Wij streven ernaar dat ondernemers samenwerken aan een gemeenschappelijke doelstelling, licht Andries toe, en dat ze mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kansen geven. Daarnaast willen we draagvlak creëren bij publieke organen. Zij moeten volgens Andries niet alleen controleren en de wetgeving uitvoeren, maar ook actief bijdragen aan participatie-naarvermogen. SociaalPlus stimuleert werkgevers in hun marktbenadering en in de ontwikkeling van hun sociale bedrijfsidentiteit en werknemers om zich te kwalificeren op basis van talent en de wens van talentontwikkeling. SociaalPlus wil daarmee partijen en belangenorganisaties verbinden. Andries: Ik ben ervan overtuigd dat dit 60

4 een businessmodel is dat werkt en rendement oplevert voor alle betrokkenen. Participatiewet in beeld Met deze plannen speelt SociaalPlus in op de Participatiewet, die op 1 januari 2015 van kracht wordt. Met de wet wil het kabinet bereiken dat iedereen die kán werken aan de slag gaat. Er moeten zo veel mogelijk mensen met een arbeidshandicap weer mee gaan doen in de samenleving. Het oorspronkelijke plan, waarbij bedrijven met 25 of meer werknemers minimaal 5% arbeidsgehandicapten in dienst moesten nemen, maakt plaats voor een regeling waarbij werkgevers er samen voor zorgen dat meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk komen. Werkgevers moeten tot 2025 in totaal banen gaan creëren. Jaarlijks lopen de aantallen op. Lukt het niet om de doelstellingen te behalen, dan wordt het quotum alsnog ingesteld. Om dit te voorkomen, moeten in 2017 in ieder geval 5000 extra banen gecreëerd zijn ten opzichte van wat in het sociaal akkoord is afgesproken. Behalve Wajongers zullen WSWgeïndiceerden een voorrangsgroep zijn bij het invullen van deze baangaranties. De intentie achter de Participatiewet is goed, zegt Andries. Alleen zijn wij tegen het moeten. Wij richten ons liever op werkgevers die wíllen. Voor die werkgevers hebben wij het loket voor arbeidsparticipatie geopend. Organisaties worden via het loket doorverwezen naar het juiste SociaalPlus-bedrijf of in contact gebracht met de juiste specialist. Wij verbinden arbeidsgehandicapten met werkgevers op basis van kwaliteit en zorgen voor een juiste invulling van het personeelsbestand. Ook kunnen werkgevers bij ons met alle vragen terecht die ze tegenkomen op hun weg naar duurzaam sociaal ondernemen. Eigen salaris verdienen Als Andries erachter komt dat hij bijna te laat is voor zijn volgende afspraak, bedank ik hem voor het inspirerende gesprek en vraag ik of ik nog even na mag praten met zijn collega. Zij voorzag ons met een perfecte timing van een tweede kopje koffie en ik ben benieuwd naar haar verhaal. Tineke Hoekstra is de rechterhand van Andries Wij gaan uit van de mógelijkheden van onze werknemers en is na vrijwilligerswerk en haar opleiding tot medisch secretaresse bij SociaalPlus terechtgekomen. Na een proefperiode met behoud van mijn Wajong uitkering, heb ik in juli 2013 een dienstverband bij SociaalPlus gekregen, vertelt ze. Ik houd me voornamelijk bezig met secretariële taken. Hierbij kun je denken aan agendabeheer, contracten, de voorraad, personeelsadministratie en correspondentie met het netwerk. Een veelzijdig takenpakket, waar ze haar kwaliteiten zeker in kwijt kan. Het enige wat ze lastiger vindt, maar waar binnen de organisatie rekening mee wordt gehouden, is het feit dat ze niet goed tegen onvoorspelbare zaken kan. Ik realiseer me dat ik me daar net schuldig aan heb gemaakt door haar voor dit interview te vragen, maar we concluderen samen, dat het haar eigenlijk heel goed af gaat. Ik vind het prettig dat ik hier wordt gewaardeerd als persoon, dat ik mijn talenten kan benutten en dat het accent op mijn mogelijkheden ligt. Hierdoor blijf ik mezelf ontwikkelen. Op de valreep maak ik ook kennis met Margreet Bijnagte. Zij stuurt de werknemers operationeel aan, zowel in Ermelo als in Zwolle, en stroomlijnt de processen. SociaalPlus is een commercieel bedrijf, waar mensen met een arbeidshandicap een kans krijgen, maar waar iedere werknemer ook echt iets komt brengen. Wij gaan er vanuit dat elk mens talenten heeft, een bijdrage kan leveren aan de maatschappij en op deze manier een eigen inkomen kan genereren. De waardering die onze werknemers voor de inzet van hun kwaliteiten krijgen, maakt dat hun zelfvertrouwen groeit. Dat is erg inspirerend, vertelt Margreet. Ook het feit dat ze, door het werk dat ze verrichten en de omzet die wij met elkaar maken, hun eigen salaris verdienen. Allemaal volwaardige medewerkers dus. 61

5 Vermogens kapitaliseren Op de terugweg denk ik nog vaak terug aan de bevlogenheid van Andries. Aan zijn scherpe en uitgesproken visie, aan zijn oprechtheid en aan de manier waarop hij zijn ideeën op een flip-over uittekende. Hij wil van SociaalPlus een landelijk initiatief maken en is met gemeentes in gesprek over het in projectvorm aanbieden Wij richten ons liever op werkgevers die wíllen van werkervarings- en participatieplaatsen. Dit uiteraard met het doel om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te geven. Door de manier waarop Andries bezig is met arbeidsparticipatie, kan het niet anders dan dat meer werkgevers worden getriggerd om talenten van arbeidsgehandicap- ten in te zetten. Het moet normaal worden om dat te doen en onzekerheden en vooroordelen moeten weg worden genomen. Goed voorbeeld doet goed volgen, is een van de leuzen van SociaalPlus. Elke dag ervaar ik zelf in de praktijk, hoe positief het is dat kwaliteiten niet verloren gaan en hoe goed het arbeidsgehandicapten doet om deel uit te maken van de maatschappij. Eigenlijk mag het geen issue meer zijn. Ik ben het dan ook helemaal eens met hoe Andries het tijdens ons gesprek zo prachtig benoemde. Hun vermogens mogen gekapitaliseerd worden! Jacqueline Kruunenberg is redactielid van LoopbaanVisie en eigenaar van ChangeCreators (www.changecreators.nl). Zij houdt zich bezig met loopbaanbegeleiding, re-integratie (outplacement, spoor 2 en UWV-trajecten), training en (job)coaching. Daarnaast is ze betrokken bij verschillende projecten met arbeidsparticipatie voor mensen met een arbeidshandicap en is ze voor kandidaten altijd op zoek naar geschikte werk(ervarings) plekken. Op zoek naar relevante inhoud... Alle artikelen van onze tijdschriften kunt u digitaal bestellen Ga naar 62

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Meer dan de moeite waard

Meer dan de moeite waard werk.nl uwv.nl wajongwerkt.nl Meer dan de moeite waard Mensen uit de Wajong in dienst bij uw bedrijf Meer weten? Wilt u meer weten over het in dienst nemen van iemand uit de Wajong of heeft u vragen? Bel

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS STIJN OERLEMANS eerstejaarsstudent CE Digital Business Concepts Ik heb tijdens mijn jaar bij Interpolis gezien dat dit werkveld echt de toekomst is 2 Waarom heb je

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

laat je talenten voor je werken!

laat je talenten voor je werken! Programma Autisme en Werk Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het Brugproject van de NVA. Dit project is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het programma Autisme en Werk. Dit programma

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk I N C L U S I E F Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk Instroom van mensen met een arbeidsbeperking; anders én leuk! Inspirerende verhalen van collega s Handige checklist Zo creëer je duurzame,

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Mensen met mogelijkheden

Mensen met mogelijkheden Mensen met mogelijkheden Inspiratieboek voor professionals: dromen, durven en doen Arbeidsparticipatie en mensen met een psychische kwetsbaarheid Leeswijzer Wij hebben niet zomaar een boek willen maken,

Nadere informatie

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW!

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW! 3 Weg van de WSW! Marieke Suurendonk-Land, administratief medewerkster, via de Gemeente Amsterdam ruim vier jaar als SW-gedetacheerde aan het werk bij Mentrum. Zit héél erg op haar plek en plukt de dag.

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Verslag conferentie Herstel en Burgerschap 14 juli 2010 Landgoed De Grote Beek Eindhoven

Verslag conferentie Herstel en Burgerschap 14 juli 2010 Landgoed De Grote Beek Eindhoven Verslag conferentie Herstel en Burgerschap 14 juli 2010 Landgoed De Grote Beek Eindhoven Georganiseerd door: Conquest, mede namens Landelijk Platform GGz Aantal deelnemers: ongeveer 75, vanuit cliënten-

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Volg je hart In het voorjaar van 2013 verscheen in verschillende Linkedingroepen voor 45-plussers een oproep om een enquête over je

Nadere informatie

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk Informatie voor werkgevers over

Nadere informatie

Stigma en Werk in beeld. Rapportage vooronderzoek

Stigma en Werk in beeld. Rapportage vooronderzoek Stigma en Werk in beeld Rapportage vooronderzoek Stichting Samen Sterk tegen Stigma Annemarie Kolenberg 12 juni 2012 Inhoudsopgave Aanleiding 3 1. Wat betekent stigma ten aanzien van werk? 4 2. De rol

Nadere informatie

Mijn Succesdag. Tips over netwerken, telefonische acquisitie, klantenbezoek en het krijgen van opdrachten. Frits Schiphorst

Mijn Succesdag. Tips over netwerken, telefonische acquisitie, klantenbezoek en het krijgen van opdrachten. Frits Schiphorst Mijn Succesdag Tips over netwerken, telefonische acquisitie, klantenbezoek en het krijgen van opdrachten. Frits Schiphorst 14-11-12 23:17 M Voor je ligt een makkelijk leesbaar boek voor startende ondernemers,

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Werken met Wajongers

Werken met Wajongers Werken met Wajongers INTRODUCTIE De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie