Inhoud JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1

2 2

3 3 JAARVERSLAG 2013 Inhoud 1. Ten geleide In memoriam Bewel vroeger en nu Missie en visie Waarden Structuur Bestuurlijke activiteiten Organogram Management team Vestigingen Beleidsontwikkeling Organisatieontwikkeling Activiteiten Enclave: uitbreiding enclaves Communicatie Productie Veiligheid Personeel Commercieel Facilitair & Milieu Kwaliteit IT Financiën Verslag bedrijfsrevisor Financieel verslag... 69

4 4 Werkplaats Hasselt - Textielconditionering

5 1 5 JAARVERSLAG 2013 Ten geleide 2013 is een jaar geworden waar Bewel met grote tevredenheid op mag terugkijken. Nooit werkten er meer mensen in onze Beschutte Werkplaats. Er werd een mooi bedrijfsresultaat gerealiseerd. Tegelijk paste ons bedrijf zich voortdurend aan om de toekomst voor te bereiden. Deze investeringen in de toekomst spelen zich af op meerdere terreinen. We versterken onze organisatie door middel van meer projectmatig werken en het invoeren van een Bewel intranet. We ontplooien nieuwe eigen activiteiten en sluiten andere af. Steeds meer werknemers zijn actief in enclaves. Het Limburgse bedrijfsleven heeft deze wijze van inschakelen van werknemers met een arbeidshandicap voorgoed gevonden. De commerciële dienst werd versterkt door de komst van een nieuwe directeur die met een eigentijdse concept het aantal offertes en nieuwe klanten wil verhogen. Bewel liet zich ook in 2013 in zijn organisatieontwikkeling bijstaan door excellente partners. Zo wordt de overgang naar de nieuwe context van het maatwerkdecreet optimaal vorm gegeven. Niet in het minst door ook op bestuurlijk vlak nieuwe bakens uit te zetten. Een drietal nieuwe bestuurders werden aangetrokken. De voorzittersfakkel werd tijdens onze Algemene Vergadering doorgegeven aan Koen Albregts. Ik kijk als afscheidnemend voorzitter dankbaar terug over de voorbije periode en 2013 in het bijzonder. Bewel is een mooie onderneming klaar voor de dag van morgen. Het was alleen maar mogelijk door de inzet van velen, gedreven als we werden door het enthousiasme van onze mensen met een arbeidshandicap. Het ga u goed! Marc Martens

6 6 2 In memoriam In de loop van 2013 gingen volgende personeelsleden van ons heen: Claessen Brigitte, WP Hasselt Clessens Jos, WP Opglabbeek Dreesen Tony, WP Tessenderlo Kempeneers Reinilda, WP Sint-Truiden Put Peter, WP Hasselt Timmermans Gabrielle, WP Tessenderlo Vanseer Nico, WP Tongeren Winkel Jenny, WP Diepenbeek In de loop van 2013 gingen volgende gepensioneerden van ons heen: Vandeberg Fernand, gepensioneerd, WP Opglabbeek Mertens Leonardus, gepensioneerd, WP Sint-Truiden Veestraeten Josephine, gepensioneerd, WP Hasselt Roex Frans, gepensioneerd, WP Hasselt Wij danken hen voor hun inzet en bijdrage in de werking van Bewel en voor hetgeen zij betekend hebben als medewerker, collega en vriend. Hun familieleden en nabestaanden bieden wij onze oprechte deelneming aan.

7 3 7 JAARVERSLAG 2013 Vroeger en nu De basis In 1963 wordt de wet gestemd op de sociale reclassering voor mindervaliden. Deze wet maakte de oprichting van Bewel mede mogelijk. Ze voorziet immers subsidies voor organisaties die personen met een handicap tewerkstellen. De oprichting Op 19 augustus 1964 ziet Bewel, beschermde werkplaatsen Limburg, het levenslicht. Een vereniging zonder winstgevend doel. De eerste werkplaats opent in de oude keramiekfabriek aan het Kolonel Dusartplein in Hasselt. De samenstelling Bewel is van bij de start een pluralistische vereniging. Met vertegenwoordigers uit private én officiële instanties. Confessionele of politieke overtuigingen zijn van geen belang. De sociale doelstelling primeert. Bewel nú Vandaag is Bewel een dynamische organisatie. Met 10 vestigingen verspreid over de hele provincie. En meer dan werknemers van wie 85% personen met een handicap. De laatste jaren werd met de enclavewerking een organisatievorm gevonden die de binding met de klant bevordert waardoor de werkgelegenheid van de doelgroep fundamenteler ondersteund wordt. De doelgroepwerknemers gaan onder begeleiding van omkaderingsleden IN een bedrijf werkzaamheden verrichten die omwille van logistieke redenen best in de werkomgeving van de klant kunnen plaatsvinden. Zowel doelgroepwerknemers als monitoren én de klanten zijn enthousiast over deze nieuwe manier van werken. Het geeft Bewel ook een stuk meer flexibiliteit om met maatwerk in te spelen op de noden van de klanten. De groei In de jaren 60 krijgen na Hasselt ook Heusden, Neerpelt en Tongeren een eigen werkplaats. De Hasseltse werkplaats verhuist in 1969 naar een nieuwbouw aan de Gouverneur Verwilghensingel. In 1985 zal een nieuwe verhuis volgen naar de huidige locatie aan de Kiewitstraat. Het netwerk Vanaf de jaren 70 breidt het netwerk gestaag verder uit. Er komen werkplaatsen in Diepenbeek, Genk, Opglabbeek, Maaseik, Sint-Truiden en Tessenderlo. De hoofdzetel verhuist naar de Ginderoverstraat in Diepenbeek. Eerste vestiging Hasselt

8 8 Groendienst

9 4 9 JAARVERSLAG 2013 Missie & Visie MISSIE Bewel heeft als doel: kwalitatieve tewerkstelling te creëren voor personen met een arbeidshandicap, vanuit een maatschappijgerichte visie, door het leveren van kwaliteitsvolle producten en diensten, via een aangepaste, efficiënte, klantvriendelijke en milieu bewuste organisatie, met de inzet van bekwaam personeel, in een aangename en motiverende arbeidsorganisatie, met de ingesteldheid dat elke bijdrage kan leiden tot leren en verbeteren, binnen de beschikbaar gestelde en gegenereerde financiële middelen. VISIE Bewel beoogt in de provincie Limburg een waardevol en groeiend tewerkstellingsaanbod te blijven bieden voor personen met een arbeidshandicap met bijzondere aandacht voor personen met een handicap die over zeer beperkte arbeidsmogelijkheden beschikken. De tewerkstelling is gebaseerd op arbeid op maat en op de mogelijkheden van iedere individuele werknemer. Het is de bedoeling om gedurende het arbeidsproces te werken aan verdere competentieontwikkeling met - waar mogelijk - als uiteindelijk doel een begeleide doorstroming naar het normale economische arbeidscircuit. Bewel stemt zich af en anticipeert op actuele en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en zienswijzen betreffende: arbeidsorganisatie, de zorg voor een gezond leefmilieu, het produceren van veilige en consumentvriendelijke producten. Bewel engageert zich om de betrokkenheid en competentie van omkaderingspersoneel* en doelgroepwerknemers te bevorderen.

10 10 5 Waarden Bewel wil handelen vanuit de volgende waarden: 1. Pluralisme Respect voor ieders overtuiging, voor zover deze geen benadeling van anderen inhoudt. 2. Uniciteit Respect en aandacht voor het unieke van ieder individu met eigen mogelijkheden, ambities, noden en beperkingen. 3. Overleg - samenwerking - partnerschap Denken en handelen vanuit gemeenschappelijke belangen en doelstellingen brengt zowel organisatie als medewerkers en externe personen en instanties het verst. 4. Engagement - betrokkenheid Ruimte voor ieders inbreng, ideeën en werkkracht leidt het meest tot voldoening en resultaat. 5. Efficiëntie Doordacht handelen met het oog op de onmiddellijk juiste keuze inzake middelen en methoden met spaarzaam gebruik van energie en grondstoffen. 6. Veiligheid en gezondheid Aandacht en zorg voor veiligheid en gezondheid. Met andere woorden: de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden en afgeleverde producten, aandacht voor gezonde arbeids- en leefgewoonten. 7. Milieu Erkennen van de milieubelangen, naleving van de milieuwet en -regelgeving en de beperking van de hinder voor het leefmilieu en de omgeving, rekening houdend met de best beschikbare techniek

11 6 11 JAARVERSLAG 2013 De structuur van Bewel DAGELIJKS BESTUUR Opvolging operationele werking. Voorbereiding van het beheer en beleid van de vzw. Concretisering van beleidsvisies vanuit de Raad van Bestuur. Leden: Dhr. Marc Martens Dhr. Koen Albregts Dhr. Marcel Kellen voorzitter Mevr. Hilda Martens Dhr. Johnny Nelissen Dhr. Jos Polleunis Dhr. Nico Schepers Dhr. Wim Van Looy

12 12 RAAD VAN BESTUUR Beleid en beheer van de vzw. Voorzitter: Dhr. Marc Martens Leden: Dhr. Koen Albregts Mevr. Patricia Bielen Mevr. Rita Creemers Dhr. Eddy Denayer Mevr. Lieve Dierickx Dhr. Marc Geerts Dhr. Paul Geraets Mevr. Philomène Hansen Mevr. Gaby Jaenen Dhr. Marcel Kellen Dhr. Valère Konings Dhr. Bart Lodewijckx Mevr. Hilda Martens Dhr. Berti Melard Dhr. Johnny Nelissen Mevr. Marijke Peumans Dhr. Marcel Plessers Dhr. Jos Polleunis Dhr. Jurgen Reniers Mevr. Nancy Sanen Dhr. Nico Schepers Dhr. Jos Schouterden Mevr. Ellen Sleeuwaert Dhr. Etienne Steegmans Dhr. Jos Thys Dhr. Willem Van Looy Dhr. Georges Vols ALGEMENE VERGADERING Naast bovengenoemde leden van de raad van bestuur zijn volgende personen eveneens lid van de algemene vergadering: Mevr. Karen Beuckx Dhr. Patrick Ruppol Dhr. Paul Scheelen Mevr. Diane Schraepen Dhr. Jos Stalmans Mevr. Godelieve Sterken Dhr. Marcel Wathion

13 13 JAARVERSLAG VZW, 10 WERKPLAATSEN De vzw Bewel groepeert 10 beschutte werkplaatsen in Limburg. Het beheer en de coördinatie van deze werkplaatsen gebeurt vanuit de hoofdzetel in Diepenbeek. De beschutte werkplaatsen worden erkend door het Vlaams Subsidie-agentschap voor Werk en Sociale economie. Werkplaatsen die geografisch kort bij elkaar gelegen zijn ontvangen hetzelfde erkenningsnummer. De hoofdzetel bevindt zich in Diepenbeek waar ook de centrale diensten gevestigd zijn. Er werden centraal voor alle werkplaatsen zeven directies uitgebouwd: commercieel facilitair financieel informatica kwaliteit personeel productie STRUCTUUR Bewel beschikt over 8 erkenningen als beschutte werkplaats: BW 33 Bewel Hasselt en Bewel Diepenbeek BW 56 Bewel Heusden-Zolder BW 77 Bewel Neerpelt BW 99 Bewel Tongeren BW 110 Bewel Genk en Opglabbeek BW 112 Bewel Maaseik BW 135 Bewel Sint-Truiden BW 201 Bewel Tessenderlo De toegekende capaciteit door het Vlaams Subsidie-agentschap voor Werk en Sociale economie bedroeg op 31/12/2013: FTE. WERKPLAATSEN de werkleider: elke werkplaats staat onder leiding van een werkleider. de adjunct-werkleider: in een aantal werkplaatsen heeft de werkleider ondersteuning van één of meerdere adjunct(en). de monitoren: elke werkplaats heeft verschillende afdelingen. Deze worden aangestuurd door één of meer monitoren. Zij leiden de activiteiten op de werkvloer in goede banen. de hulpmonitoren: zij staan de monitoren bij in hun taken.

14 14 PROVINCIALE FEDERATIE VAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN LIMBURG De 8 Limburgse beschutte werkplaatsen vormen samen de provinciale federatie van Beschutte Werkplaatsen Limburg. Deze wordt voorgezeten door dhr. Marc Martens voorzitter. LID VAN AMFION VZW Bewel is lid van de vzw Amfion: de koepel-vzw van de sociale en de beschutte werkplaatsen. Dhr Nelissen P. - algemeen directeur - en dhr. Martens M. - voorzitter - zijn respectievelijk bestuurder en plaatsvervangend bestuurder van Amfion. COMITÉ PBW Het comité voor preventie en bescherming op het werk vergaderde 10 maal in 2013 en is enerzijds samengesteld uit vertegenwoordigers verkozen door de werknemers en anderzijds uit vertegenwoordigers aangewezen door de werkgever. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft als opdracht om actief bij te dragen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Het heeft de taak om het preventiebeleid mee te helpen opstellen, uitvoeren en evalueren.de vergadering wordt voorgezeten door de algemeen directeur. LID VAN VLAB VZW Bewel is lid van de federatie van beschutte werkplaatsen VLAB vzw. Dhr. Martens M. - voorzitter - en dhr. Nelissen P. - algemeen directeur - zijn bestuurders van VLAB vzw. Dhr. Albregts K. - bestuurder en Mevr. Weustenraed L. personeelsdirecteur - werden aangesteld als plaatsvervangend bestuurders. ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad vergaderde 10 maal in 2013 en is enerzijds samengesteld uit vertegenwoordigers verkozen door de werknemers en anderzijds uit vertegenwoordigers aangewezen door de werkgever. De vergadering wordt voorgezeten door de algemeen directeur.

15 7 15 JAARVERSLAG 2013 Bestuurlijke activiteiten De raad van bestuur vergaderde vijf maal in De vergadering van het dagelijks bestuur vond maandelijks plaats. De raad van bestuur en het dagelijks bestuur verleenden hun goedkeuring aan volgende belangrijke aangelegenheden: WERKING VZW De algemene vergadering geeft goedkeuring aan de verlenging van het mandaat in het dagelijks bestuur voor een periode van 6 jaar, voor Johnny Nelissen. De algemene vergadering geeft goedkeuring aan de verlenging van het mandaat in de raad van bestuur voor een periode van 6 jaar, voor: - Ellen Sleeuwaart - Marc Geerts - Philomène Hansen De algemene vergadering geeft goedkeuring aan de volgende ontslagnames en benoemingen: - Ontslag uit het dagelijks bestuur - Georges Vols - Ontslag uit de raad van bestuur en de algemene vergadering: - Peter Entbroukx - Frank Keunen - Hilde Visser - Opname in het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de algemene vergadering - Hilda Martens - Opname in de raad van bestuur en de algemene vergadering - Jos Schouterden - Marijke Peumans - Raymonde Spiritus - Lieve Dierickx - Nancy Sanen - Ontslagname uit de algemene vergadering - Maurice Bouts - Bart Henckaerts - Opname in de algemene vergadering - Diane Schraepen ALGEMEEN BELEID - Activiteitenverslag Doelstellingen 2014 en evaluatie doelstellingen Project 4 Beaufort PERSONEEL - Het toekennen van attenties, als waardering, aan het personeel voor hun inzet: geschenkencheques, Sinterklaaspakket, een personeelsfeest in de vorm van een uitstap voor de doelgroepwerknemers en een avondfeest voor het omkaderingspersoneel. - Het nemen van preventieve maatregelen zoals het gratis vaccineren tegen het griep virus, in het kader van het terugdringen van het ziekteverzuim. - Het personeelsbehoeftenplan 2014 en de aanwerving van personeel conform het personeelsbehoefteplan van FINANCIEEL - Alle belangrijke aankopen gedaan in Begroting Balans en exploitatierekening Voorzieningen van groot onderhoud en herstellingen - Brugpensioen - Premie groepsverzekering Goedkeuring investeringsbegroting 2013

16 16 8 Organogram Secretariaat Directie Assistente Financieel Directeur Dagelijks bestuur Algemeen Directeur Productie Directeur Raad van bestuur Stafmedewerker Preventie HRM Directeur Algemene Vergadering Commercieel Directeur Gezien en goedgekeurd in het dagelijks bestuur van 16/09/2013 Managementteam

17 17 JAARVERSLAG 2013 Boekhouding Facturatie Planning Financieel Directeur Aankoop Werkvoorbereiding Productie Werkplaatsen Productie Directeur Productieleiding Projectleiding Milieu Facilitair Logistiek HRM Directeur HRM Omkadering Selectie & werving Omkadering Bedrijfsvoorziening HRM Doelgroep Loonadministratie Commercieel Directeur Commercieel Buitendienst Opleiding Commercieel Binnendienst Sociale dienst IT Directeur IT Selectie & werving doelgroep Directeur Kwaliteit Kwaliteit Portfolio management Doorstroming doelgroep Ergo Facilitair Directeur Directieteam

18 18 Werkplaats Maaseik - Cleanroom

19 9 19 JAARVERSLAG 2013 Managementteam De dagelijkse leiding van Bewel vzw is in handen van het managementteam dat als volgt is samengesteld: Algemeen directeur: Patrick Nelissen Commerciële directeur: Stefan Steegen Productiedirecteur: Roger Opdenacker Personeelsdirecteur: Liliane Weustenraed Financieel directeur: Claudia Vrancken Zij leggen de focus op het beleidsmatige. Directieteam Het directieteam bestaat uit de leden van het Managementteam, aangevuld met de andere directieleden die zich voornamelijk richten op het operationele: Facilitair directeur: Wim Stesmans IT directeur: Marc Steegmans Kwaliteitsdirecteur: Erwin Vanderlinden

20 20 10 Vestigingen Gasse Golsteyn Bewel Sint-Truiden Schurhovenveld Sint-Truiden François Tips Bewel Tessenderlo Ravenshout 6023 Tessenderlo Guy Vanden Abeele Bewel Tongeren Heesterveldweg 14a 3700 Tongeren Bewel Maaseik Jagersborg Maaseik Bewel Neerpelt Boseind 50a 3910 Neerpelt Bewel Heusden-Zolder Terrillaan Heusden-Zolder Alex Nickmans Jeff Kusters Marc Thijs Frans Verbeek Bewel Genk L. Londotstraat 3a 3600 Genk Jos Bartels, Erik Kenis en Guido Renders Guy Hansen Pieter Loncke Bewel Opglabbeek Industrieweg Noord Opglabbeek Bewel Hasselt Kiewitstraat Hasselt Bewel Diepenbeek Ginderoverstraat Diepenbeek

21 11 21 JAARVERSLAG 2013 Beleidsontwikkeling Maatwerk Maatwerk was in 2013 opnieuw- een belangrijk dossier voor Bewel. Op vrijdag 21 december 2012 werd het voorontwerp van maatwerkdecreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het werd dan ingediend bij het Vlaams Parlement voor bespreking en goedkeuring. Op 3 juli werd het maatwerkdecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Op 2 mei organiseerde het kabinet een informatienamiddag voor BW en SW waarop een stand van zaken gegeven werd en een toelichting over de overgangsmaatregelen en periode. Naar aanleiding van de goedkeuring van het voorontwerp van decreet bezorgde VLAB een visietekst aan een aantal externe stakeholders. De teneur daarbij is dat de sector beschutte werkplaatsen positief blijft staan ten aanzien van de hervorming, maar bezorgd is over de concrete uitwerking van een aantal initieel gestelde uitgangspunten. Zonder de nodige uitvoeringsbesluiten blijft dit decreet echter dode letter. In de loop van 2013 vonden heel wat overlegmomenten plaats tussen VLAB en VSAWSE rond de invulling van dit uitvoeringsbesluit. Kwaliteitsmanagement in de sociale economie Het maatwerkdecreet stelt een duidelijk kwaliteitskader voorop waarbinnen de organisatievoorwaarden voor maatwerkbedrijven vertaald dienen te worden. Als referentie voor dat kwaliteitskader kiest de overheid voor het EFQM-kwaliteitsgroeimodel. Op 15 mei liep het project Kwaliteitsmanagement in de sociale economie af. Op 7 mei 2013 vond het slotevent plaats in het Vlaams Parlement. Dit ESF-project had als doel de sociale economie-ondernemingen te ondersteunen bij de verdere uitbouw van hun desbetreffende kwaliteitswerking, aangezien alle werkplaatsen tegen 2016 geacht worden een minimaal niveau te behalen binnen het EFQM-kwaliteitsgroeimodel. Daartoe werden assessments, collectieve vormingssessies en individuele begeleidingen voorzien tijdens de periode Bewel nam deel aan externe activiteiten m.b.t. strategische meerjarenplannen en klantentevredenheid en aan intervisietrajecten voor kwaliteits- en personeelsverantwoordelijken. Daarnaast hield het ESF-Agentschap ook een vervolgaudit bij Bewel. Er werd daarbij een reeds voldoende hoog kwaliteitsniveau vastgesteld, zodat het ESF-kwaliteitslabel verlengd werd tot april Tijdens het slotevent werd ook en vooral vooruitgeblikt naar het vervolgtraject, dat op 16 mei van start ging. In het vervolgtraject - dat loopt tot 15 mei krijgen de werkplaatsen een verbeter- of vervolgassessment. Ze kunnen ook opnieuw beroep doen op individuele begeleiding. Situationele tools omkadering Op 1 april is het ESF-project Situationele Selectieen Ontwikkelingstool voor monitoren/begeleiders in maatwerkbedrijven ( kortweg SiSO) van start gegaan. Binnen dit project worden toegankelijke, praktijkgerichte en moderne tools (multimedia) ontwikkeld om enerzijds de selectie van toekomstige begeleiders en anderzijds de competentieontwikkeling van huidige en toekomstige begeleiders te ondersteunen. Rond deze tools wordt ook een vormingsprogramma uitgewerkt, dat kan gebruikt worden om met een groep monitoren/begeleiders te werken aan competentieontwikkeling. Voor personeelsdiensten wordt een training uitgewerkt om aan de slag te gaan met de selectietest en met de ontwikkelingstool. Het project SiSO loopt van 1 april 2013 tot 30 maart 2015 en kan eventueel

22 22 Werkplaats Maaseik - Cleanroom

23 23 JAARVERSLAG 2013 verlengd worden met een disseminatiejaar na een positieve validering. VLAB is promotor, SST, BDO- Adforum en VONST zijn partners. GRI Begin 2013 lanceerde ESF de oproep GRI (Global Reporting Initiative, een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt). VLAB diende gezamenlijk met SST, de koepel van de Sociale Werkplaatsen, een project in. De organisatie SUSTENUTO werd mee betrokken, als onderaannemer. Het project werd goedgekeurd en ging op 1 augustus van start. Bewel stapte samen met drie andere BW s mee als partner in het project. In het najaar van 2013 stelden de projectpartners, tijdens drie werkgroep vergaderingen, een MVO-sectorpaspoort op. In dit paspoort worden de belangrijke materiële thema s (economisch, milieugericht, sociaal-maatschappelijk) van de maatwerksector in kaart gebracht en gekoppeld aan de relevante GRI-indicatoren. Op basis van dit paspoort zullen minimum 3 BW s in 2014 een duurzaamheidsverslag opstellen. een driedaags opleidingspakket voor begeleiders waarbij de toepassing van lean manufacturing en de rol van doelgroepwerknemers centraal staan. De disseminatiefase loopt nog tot juni Het project is een samenwerking tussen VLAB, Hera Management Consulting en Komosie. In totaal zijn 21 werkplaatsen (waaronder 13 BW ) in dit project gestapt door deelname aan werkgroepen en/ of uitwerking van een individueel traject in samenwerking met Karina Ramaekers (HMC). Op basis van hun ervaringen wordt een finale versie van het model opgemaakt tegen juni POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) Op 24 januari organiseerde ESF het event POP in de Sociale Economie, 7 keer anders!. De 7 partnerschappen die in een ESF-project uitvoerden onder de oproep 217 (POP in de Sociale Economie), deelden hun kennis en ervaring in 7 verschillende workshops. Ook het project dat door VLAB samen met 16 beschutte werkplaatsen werd uitgevoerd, kwam aan bod in één van de workshops. DOBBI Begin 2013 werd in het kader van het project Doelgroepwerknemers betrekken bij de implementatie van Lean Manufacturing op de werkvloer een model uitgewerkt waarin wordt beschreven hoe een verbeterproject wordt ingevoerd en hoe de doelgroep in elke stap betrokken kan worden. Op 2 mei kreeg het project een positieve validering, waardoor op 1 juli de disseminatiefase van start kon gaan. De disseminatiefase bestaat uit drie luiken. Een eerste luik is gericht op het informeren van directies waarbij de verhalen vanuit het project worden getoond in een disseminatieevent. Daarnaast zijn 6 lerende netwerken opgestart als mogelijkheid tot intervisie voor projectbegeleiders uit de sector. Een derde luik is

24 24 12 Organisatieontwikkeling Met 4Beaufort willen we voor Bewel een lange termijnvisie vastleggen en de ontwikkeling van onze organisatie sturen in de richting van een perfect draaiende organisatie. Om de toekomst van Bewel ook op langere termijn te garanderen is het noodzakelijk dat we als organisatie blijven groeien en onze service naar de klanten blijven optimaliseren. Dank zij het 4Beaufort stappenplan hebben we daartoe zowel een leidraad als een toetssteen. Managementteam - Directieteam /KPI s Om nog sneller op een aantal ontwikkelingen te kunnen anticiperen werd een managementteam overleg op weekbasis ingevoerd. Het overleg met het Directieteam ( managementteam met uitbreiding van directies IT, bedrijfsvoorzieningen en kwaliteit) werd maandelijks georganiseerd. Om de synergie van het directieteam met de werkplaatsen te ondersteunen en om de productieverantwoordelijken hun verantwoordelijkheid duidelijker te laten opnemen vergadert het directieteam maandelijks op locatie in een werkplaats. Hierbij worden standaard de KPI cijfers van de werkplaats besproken samen met de gerelateerde werkleider en met de productieleider. Aansluitend wordt een rondgang door de werkplaats georganiseerd. Op de diverse niveaus binnen de organisatie wordt gewerkt met KPI s (Key Prestatie Indicatoren). Deze set van parameters vormt een gebalanceerd geheel waarmee de organisatie kan gestuurd worden conform haar korte en lange termijn doelstellingen. In 2012 werd de systematiek van het gebruik van KPI s uitgerold, echter in eerste lijn werden de relevante KPI s goed gedefinieerd en de correcte databronnen opgezet. In 2013 gebruikt men al de KPI s om effectief ook aan te sturen en indien nodig bij te sturen. Om de samenwerkingen binnen het managementteam, binnen het directieteam en met medewerkers divers te ondersteunen werden er gedragsregels neergelegd in een charter. Deze regels relateren naar een aangepaste leiderschapsstijl, faciliteren van projectwerking, continu verbeteren en optimaliseren, belichamen van een voorbeeldfunctie, transparante informatie en communicatie, ethiek en collegialiteit. Zorgmanagementsysteem: heldere procedures Het zorgmanagement systeem dat wij bij Bewel voorstaan, heeft betrekking op de kwaliteit van onze producten, op het welzijn van het personeel en op geïntegreerde veiligheids- en milieuzorg. Om zo n systeem werkbaar te maken en te houden, bevat het een aantal strikte procedures die moeten gevolgd worden. Die procedures beschrijven een aantal duidelijke afspraken, onder andere betreffende de kwaliteitsprincipes die ons door de Vlaamse overheid worden opgelegd én die we zelf ook nastreven. Het is absoluut noodzakelijk dat deze procedures laagdrempelig gehouden worden zodat ze door iedereen gekend, begrepen én nagevolgd kunnen worden. Opdat iedereen altijd en overal op de hoogte kan blijven van welke de procedures zijn en wat hun precieze inhoud is, werden in 2013 de Procedures, alsook het Zorgsysteemhandboek en gedeeltelijk ook de Formulieren en Handleidingen, gebruiksvriendelijk beschikbaar gesteld op het nieuwe Intranet. Bovendien werden meerdere sensibiliseringsrondes gehouden: sensibilisering om procedures te lezen en te kennen, sensibilisering om die kennis dan te registreren en tenslotte om te controleren op de geregistreerde kennis. Dit heeft al op meerdere diensten tot vooruitgang geleid, bij andere bleef dit echter nog wat hangen. Het zal een aandachtspunt blijven voor 2014.

25 25 JAARVERSLAG 2013 In aanloop naar ISO-certificatie in een breder toepassingsdomein werd het gebruik van de generieke procedures ook verder doorgedreven in nog-nietgecertificeerde afdelingen en activiteiten. We geven ook iedereen de kans om eventuele verbeteringsvoorstellen te doen. Zodoende werden er heel wat procedures geactualiseerd en verbeterd. De overige procedures zullen, afgestemd op het EFQM-kader, in 2014 aan bod komen. Planmatig verbeteren van de HR Processen Het mag duidelijk zijn dat een goed bestudeerd en uitgevoerd personeelsbeleid een van de pijlers vormt van een sterke organisatie. Daarom wil het MT het huidige personeelsbeleid in fases en planmatig verbeteren. Bedoeling is om de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van iedere omkaderingsmedewerker op een doorzichtige en ondubbelzinnige manier vast te leggen, op te volgen en bij te sturen. Met andere woorden te zorgen voor een duidelijk rolbeschrijving en daar de werving en selectie op afstemmen. Op dit vlak werd in 2013 een hele weg afgelegd. Het merendeel van de functieomschrijvingen werden geactualiseerd en moesten enkel nog vrijgegeven worden. In de daarop volgende fase ligt de focus op het formuleren van competenties en de ontwikkeling van deze competenties. Leren en ontwikkelen worden aandachtpunten binnen de organisatie. Hoe wordt Bewel een lerende organisatie. Om tenslotte te komen tot het uitwerken van een systematiek met betrekking tot het beoordelen en waarderen van prestaties. Productieplanning wordt verder geoptimaliseerd Om een bedrijf optimaal te laten werken en renderen is een strikte en geactualiseerde productieplanning onontbeerlijk. Hierbij is het noodzakelijk dat we de huidige en korte termijn beschikbaarheid van iedere doelgroep- en omkaderingsmedewerker per werkplaats kennen. De centrale productieplanning werd dan ook verder versterkt door de integratie van de SAP HRM aanwezigheidsgegevens van het personeel. Verder is het planningsinstrument zo uitgewerkt dat iedere werkleider ook zicht heeft op de planning van zijn collega s zodat werkplaats overschrijdend één en ander op elkaar kan afgestemd worden. Binnen de al bestaande clustersamenwerking (3 clusters van telkens 3 werkplaatsen) stemmen de werkleiders hun planning op elkaar af. Clusteroverschrijdende opdrachten worden door de productieplanner en door de productieleider verder afgestemd. Naast het productionele luik is er binnen de productieplanning ook ruimte voorzien om het luik van de begeleiding van de doelgroep meer gestructureerd uit te rollen. Hiervoor wordt de uitvoering van de functioneringsgesprekken met de doelgroep, in het kader van het IHDP (individuele hulp- en dienstverleningsplan), mede ingepland. Dienstverlening optimaliseren door betere klachtenafhandeling Henry Ford schreef begin vorige eeuw al: Een fiasco is een kans om het de volgende keer beter te doen. Dat geldt ook voor klachten van klanten. Het is nooit prettig, maar als je ze ernstig neemt, is het een kans om de organisatie te verbeteren. Daarom worden klachten doorgegeven aan een centraal meldpunt waardoor ze overzichtelijker zijn en een snellere afhandeling kunnen krijgen. De klachten worden goed bestudeerd en er wordt nagegaan hoe dergelijke fouten in de toekomst kunnen vermeden worden. Zo werden vanuit de klachtenanalyse preventieve acties opgezet, onder meer uitgewerkt in de vorm van handleidingen. Het aantal klachten daalde op die manier verder tot minder dan 200.

26 26 Werkplaats Hasselt - Zeefdruk

27 27 JAARVERSLAG 2013 De procedure Klachtenbehandeling wordt regelmatig kritisch onder de loep genomen en bijgestuurd wanneer nodig. Dit gebeurde ook in Inzetten van gepaste software wil hiertoe nog verder gaan bijdragen. Om de kans op fouten naar klanten toe te vermijden, worden er bijkomende proces-georiënteerde opleidingen georganiseerd voor medewerkers die betrokken zijn bij de orderafhandeling. En ook hier worden KPI s geformuleerd om het klachtenvolume en de afhandelingstijd te kunnen evalueren. Projectwerking. De projectwerking werd verder uitgerold, met het oog op het gestructureerd implementeren van relevante wijzigingen in de organisatie. De opvolging van de tweewekelijkse projectrapportering van de diverse projectmanagers, de voorbereiding van de portfolioboard, de presentatie van de statusrapportering in de portfolioboard, de inleiding van nieuwe aanvragen naar de portfolioboard en de periodieke informatie van dit geheel naar het bestuur werden overgedragen van de organisatie Harmony naar een eigen interne projectportfolio manager, namelijk onze directeur kwaliteit Gelijktijdig werd de projectleider productie aangeduid en opgeleid als expertisehouder voor de geïmplementeerde projectmethodiek PRINCEII. Projectmanagers of medewerkers met specifieke vragen rond de uitrolling van de aan hen toevertrouwde projecten kunnen steeds bij hem terecht. Verder werd er eveneens afgesproken dat de hoofddoelstellingen van de organisatie naar de toekomst maximaal via de methodiek van het projectmatig werken zullen uitgerold worden.

Werkplaats Maaseik - Blisterverpakking

Werkplaats Maaseik - Blisterverpakking JAARVERSLAG 2012 1 2 Werkplaats Maaseik - Blisterverpakking 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoud 1. Ten geleide...4 2. In Memoriam...6 3. Bewel Vroeger en nu...7 4. Missie en visie...8 5. Waarden... 10 6. Het bestuur

Nadere informatie

Creatief bouwen aan de toekomst. jaarverslag

Creatief bouwen aan de toekomst. jaarverslag Creatief bouwen aan de toekomst 2011 jaarverslag Inhoudstafel Ten geleide 3 Ten geleide...3 In memoriam...5 Bewel van vroeger tot nu...6 Missie & visie...8 Waarden...9 De structuur van Bewel... 10 Bestuurlijke

Nadere informatie

Bewel VZW. Mens en maatwerk Matching on the job. Patrick Nelissen. algemeen directeur Marc Martens. voorzitter

Bewel VZW. Mens en maatwerk Matching on the job. Patrick Nelissen. algemeen directeur Marc Martens. voorzitter Bewel VZW Mens en maatwerk Matching on the job Patrick Nelissen. algemeen directeur Marc Martens. voorzitter Liesje Schepens Bewel VZW Wie zijn we? Wat doen we? Wie kan terecht bij onze organisatie? Matching

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

3 Inhoud VOORWOORD 5. 2. BELEID EN STRATEGIE 17 2.1 Strategische doelen 2.2 Operationeel plan

3 Inhoud VOORWOORD 5. 2. BELEID EN STRATEGIE 17 2.1 Strategische doelen 2.2 Operationeel plan 3 Inhoud VOORWOORD 5 1. DE ORGANISATIE 7 1.3 Missie, visie en waarden 1.4 Organisatie-inrichting 1.4.1 Structuur 1.4.1.1 Bestuur en management 1.4.1.2 Bestuurlijke activiteiten(nieuw) 1.4.1.3 Organogram(nieuw)

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

Kwaliteit. Met zijn jarenlange ervaring is Arcor VZW te Ronse een dynamisch en veelzijdig maatwerkbedrijf.

Kwaliteit. Met zijn jarenlange ervaring is Arcor VZW te Ronse een dynamisch en veelzijdig maatwerkbedrijf. Maatwerkbedrijf Kwaliteit Met zijn jarenlange ervaring is Arcor VZW te Ronse een dynamisch en veelzijdig maatwerkbedrijf. Maatwerkbedrijven verschaffen werk op maat aan personen die een grote afstand hebben

Nadere informatie

Hoe kan een lokaal bestuur samenwerken met Beschutte en Sociale Werkplaatsen? - Chantal Swerts -

Hoe kan een lokaal bestuur samenwerken met Beschutte en Sociale Werkplaatsen? - Chantal Swerts - Hoe kan een lokaal bestuur samenwerken met Beschutte en Sociale Werkplaatsen? - Chantal Swerts - Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Andere partners voor het lokale bestuur: Collectieve invoegafdeling

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 Sector beschutte werkplaatsen Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 VLAB, de werkgeversorganisatie die alle 54 Vlaamse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt, benadrukt het belang van de sector

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblik op 15 maanden ondersteuning van sociale en beschutte werkplaatsen 22 september 2015, Vlaams Parlement Individuele begeleiding van 148 maatwerkbedrijven Economische

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Woensdag 16 februari 2011 Nevele, Raadzaal

Woensdag 16 februari 2011 Nevele, Raadzaal Woensdag 16 februari 2011 Nevele, Raadzaal WAT? Een beschutte werkplaats is in de eerste plaats een tewerkstellingsplaats voor werkwillige personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De bedoeling is dat u bij het beantwoorden

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

SCHORSING MAATWERKBESLUIT VEELGESTELDE VRAGEN

SCHORSING MAATWERKBESLUIT VEELGESTELDE VRAGEN Versie 17/02/2016 Dienst Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 BRUSSEL www.werk.be SCHORSING MAATWERKBESLUIT VEELGESTELDE VRAGEN (versie sociale werkplaatsen) 1. BETALINGEN 1.1 Wat moeten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Ontwikkelgroep monitor/begeleider in de beschutte en sociale werkplaatsen

Ontwikkelgroep monitor/begeleider in de beschutte en sociale werkplaatsen 13 juli 2006 Ref. Ontwikkelgroep monitor/begeleider in de beschutte en sociale werkplaatsen Besluiten van 12 juli 2006 Aanwezig : leden : de hh. mevr. Stef De Cock (VLAB) Lieven Trioen (BW Mariasteen)

Nadere informatie

Duurzame integratie van kansengroepen in het arbeidsproces vanuit het Kwaliteitsgroeimodel en de vernieuwingen in de sociale economie

Duurzame integratie van kansengroepen in het arbeidsproces vanuit het Kwaliteitsgroeimodel en de vernieuwingen in de sociale economie Duurzame integratie van kansengroepen in het arbeidsproces vanuit het Kwaliteitsgroeimodel en de vernieuwingen in de sociale economie Erik Conings Kwaliteitsauditcel ESF-Agentschap Vlaanderen MISSIE ESF

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

evolutie omzet 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

evolutie omzet 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 WERKING evolutie omzet 80000,00 70000,00 60000,00 50000,00 40000,00 30000,00 20000,00 10000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ondanks

Nadere informatie

jaarverslag Creatief samenwerken

jaarverslag Creatief samenwerken jaarverslag Creatief samenwerken aan de toekomst2010 jaarverslag 2010 2 Ten geleide Na het crisisjaar 2009 werd het jaar 2010 met een zekere bezorgdheid aangevat. De vrees voor een double dip en animositeit

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblik op 15 maanden ondersteuning van sociale en beschutte werkplaatsen 22 september 2015, Vlaams Parlement Individuele begeleiding van 148 maatwerkbedrijven Economische

Nadere informatie

Ontwerpdecreet Maatwerk bij collectieve inschakeling

Ontwerpdecreet Maatwerk bij collectieve inschakeling Ontwerpdecreet Maatwerk bij collectieve inschakeling Maatwerkdecreet => doelstelling Het maatwerkdecreet heeft tot doelstelling om een kader te creëren voor collectieve professionele inschakeling van de

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement

Nadere informatie

Situationele Tools in de context van Maatwerkbedrijven

Situationele Tools in de context van Maatwerkbedrijven Situationele Tools in de context van Maatwerkbedrijven Deze QR-code brengt u naar een Youtube afspeellijst met de getoonde filmpjes. U kunt in de digitale versie van dit document ook hier klikken om naar

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

DUUR ZAAM HEIDS VERSLAG

DUUR ZAAM HEIDS VERSLAG DUUR ZAAM HEIDS VERSLAG 2013 3 Inhoud VOORWOORD 5 LEIDERSCHAP 7 Missie, visie en waarden Organisatie-inrichting Betrokkenheid van de medewerkers BELEID & STRATEGIE 11 Strategische en operationele doelen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE)

INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) INSCHRIJVING PRIJS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER VAN HET JAAR 2017 (ONDERNEMINGEN < 20 VTE) Kleine ondernemingen (

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende het realiseren van een decreet Maatwerken, over te zenden.

Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende het realiseren van een decreet Maatwerken, over te zenden. 1757 Brussel, 10 juli 2008 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de resolutie betreffende het realiseren van een decreet Maatwerken, over te

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie Oproep tot cases rond Innovatieve ArbeidsOrganisatie I Voorwerp van het project 1.1 Beschrijving van het project De zorgsector wordt geconfronteerd met enkele ingrijpende veranderingen zoals de toenemende

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

AUDIT RAPPORT ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. Managementsysteemcertificatie TOEZICHTAUDIT. AIB-Vinçotte INTERNATIONAL nv, Brussel - België

AUDIT RAPPORT ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. Managementsysteemcertificatie TOEZICHTAUDIT. AIB-Vinçotte INTERNATIONAL nv, Brussel - België n.v. AIB-VINÇOTTE International s.a. Head office: Diamant Building A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussels Company nr : BE 0462.513.222 HRB : 621315 Internet : www.vincotte.com Safety, quality and environmental

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK

CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK CONCULLEGA S: PARTNERS OF CONCURRENTEN N. KEERSEBILCK 1 AFBAKENING 2 BEGRIPSOMSCHRIJVING CONCULLEGA: Samentrekking van 'concurrent' en 'collega : Ondernemer die dezelfde producten of diensten aanbiedt.

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Het BIVV als werkgever Een uitgebalanceerd beleid Begin 2012 werd Sofie Questier als HR-Manager aangetrokken, met als opdracht een professioneel personeelsbeleid

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Nieuwsbrief aan de leden van de Algemene Vergadering van Lidwina vzw.

Nieuwsbrief aan de leden van de Algemene Vergadering van Lidwina vzw. Februari 2016 maatwerkbedrijf Nieuwsbrief aan de leden van de Algemene Vergadering van Lidwina vzw. Tijdens de algemene vergadering van 2015 werd de lang aangekondigde nieuwe werkvorm Maatwerkbedrijf uitvoerig

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten.

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten. FUNCTIEOMSCHRIJVING Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 1. Functietitel Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 2. Doel van de functie Instaan voor een correct intern aankoopbeleid door het

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren

Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Anders organiseren Prioriteit uit OP: 4 Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Anders Organiseren Analyse De

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Stafmedewerker B1-B3 voor de implementatie van de BBC in contractueel verband (m/v). Via een gestructureerd interview, art 29 van het rechtspositiebesluit Taken: meewerken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2017-05 / 30.03.2017 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie