INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL. BRIEF van de VOORZITTER 4. BRIEF van de CEO 7. Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in 2000 9"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 INHOUDSTAFEL BRIEF van de VOORZITTER 4 BRIEF van de CEO 7 Belangrijke gebeurtenissen van het bedrijf in Een bondige beschrijving van de Real Software Group 17 VERSLAG van de RAAD VAN BESTUUR 20 Real Software en haar resultaten Bespreking van de financiële resultaten voor Financiële kerncijfers 24 Wijzigingen in het kapitaal van Real Software in Financiële kalender 27 Real Software en haar oplossingen Real Software : een projectgericht en dus klantgericht bedrijf 28 Een greep uit het productaanbod van Real Software 31 ReMax, onze ERP-toepassing 31 VarE-Docs, gepersonaliseerde documentcreatie 32 FlexPoint, onze Retail totaaloplossing 33 Hotrate.com s e-business productengamma 34 e-smart : de CRM-oplossing van de groep 35 Enkele technologieën toegepast binnen de groep 36 De Real Software organisatie Geografische spreiding 40 De organisatiestructuur 50 2

3 Real Software s sectorgerichte aanpak De financiële sector 56 Business & Industry 58 De farmaceutische industrie 64 Retail 65 Gezondheidszorg & de overheid 66 Nutssector 67 Real Software medewerkers : de hoeksteen van het bedrijf 69 Corporate Governance 71 FINANCIELE JAARREKENING 76 BIJLAGEN 77 Customer Case: Inalfa ReMax Customer Case: Mevi SAP Customer Case: euro-project Carrefour Belgium Customer Case: Hubo synergie Customer Case: ReMax - Iveg Customer Case: B2B en ERP Trans2B 3

4 BRIEF van de VOORZITTER Beste aandeelhouders, collega s, klanten en partners, Het jaar 2000 is voor Real Software een jaar van sterke contrasten geworden die in het begin van het jaar 2001 geleid hebben tot een aantal diepgaande wijzigingen in onze organisatie. In deze inleiding van de jaarcijfers voor het jaar 2000 zal ik een en ander toelichten, terwijl Theo Dilissen, die mij als Afgevaardigd Bestuurder en CEO eind januari 2001 heeft opgevolgd, de vooruitzichten voor 2001 zal duidelijk maken. Succesvolle bestendiging van het Real Software model De moeilijkheden die we in de Verenigde Staten hebben gekend en waarop ik later terugkom, wijzigen fundamenteel niets aan de waarde en de specificiteit van ons aanbod. Real Software blijft marktgedreven producten, software en diensten, in een one-stop-shopping aanbod aan een veeleisend internationaal cliënteel bieden. Met succes. Dit geldt niet uitsluitend voor trouwe cliënten met wie we nieuwe toepassingen of ontwikkelingen van onze know-how en producten van derden hebben gerealiseerd. Real Software is er tevens in geslaagd, in een zeer competitieve omgeving, een groot aantal nieuwe cliënten te winnen dankzij zelfontwikkelde producten, zoals ReMax, bij o.m. Beaulieu, Ter Molst, Inalfa Metal, zoals Hotrate en FlexPoint, of het succesvol introduceren en ontwikkelen van producten van derden, zoals SAP, voor Habitex, Nedschroef, Desco of Akzo Nobel om slechts enkele voorbeelden te citeren. Bovendien blijft Real Software één van de koplopers inzake de ontwikkeling en toepassing van nieuwe producten en diensten. Op alle markten, hebben onze teams nieuwe, vaak omvangrijke orders gewonnen bij de overheid, industriële en dienstverlenende bedrijven. Deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat Real Software in 2000 geconsolideerde bedrijfsopbrengsten heeft gerealiseerd van BEF 9,75 miljard (EUR 242 miljoen). De orders van het eerste kwartaal 2001 getuigen ook van het vertrouwen van de overheid en de bedrijfswereld in de kwaliteit van onze dienstverlening en van onze producten. Dat stemt ons optimistisch voor de toekomst. Een overmoedige stap in de Verenigde Staten. Lichtpunt voor de toekomst. De snelle groei die we in de afgelopen jaren hebben gekend en de natuurlijke aantrekkingskracht van de mature Noord-Amerikaanse markt, waar de veranderingen snel optreden en de contracten in vergelijking met de Europese markt gigantisch zijn, hebben ons er toe aangezet op die markt een deel van onze verdere groei te gaan zoeken. Terecht, als men beschouwt dat 27 % van onze omzet in 1999 reeds in de VS werd gerealiseerd. Dat was veelbelovend. Achteraf bekeken, blijkt dat we niet de kritische massa hadden bereikt om ons tot een markt te richten met een weliswaar gigantisch potentieel, doch met mega-opdrachten en die uiterst evolutief is. Ons aanbod blijft wel aanslaan in de VS en in de moeilijkste omstandigheden is gebleken dat Real Enterprise Solutions nog in staat was om opdrachten binnen te halen. Onvoldoende nochtans om, niettegenstaande een drastisch herstructureringsprogramma met aanzienlijke vermindering van de vaste kosten tot gevolg, de instorting van de ERP- en Y2K-markten en de zware schuldenlast van onze investering te compenseren. Deze hebben een aanzienlijke cash drain veroorzaakt en de financiering ervan heeft de liquiditeit van de groep onder druk gezet. We hebben besloten om de goodwill voor de overname van TAVA ineens af te schrijven, hetgeen met de in de VS geleden verliezen resulteert in een verlies op groepsniveau van BEF 11,67 miljard (EUR 271 miljoen) en een EBIT van BEF 18,80 miljoen (EUR 0,5 miljoen). De uitkijk op een mogelijke overdracht van de Amerikaanse activiteiten brengt hoop voor de toekomst van Real Enterprise Solutions en bij weeromstuit voor Real Software die haar verliesfinanciering zal kunnen stopzetten. 4

5 De bekende Zwitserse wereldgroep ABB heeft inderdaad in een letter of intent de wens uitgedrukt om, onder voorbehoud van het resultaat van een due diligence, een Noord-Amerikaanse joint venture met Real Enterprise Solutions op te zetten, waarin ABB een meerderheidsparticipatie zou nemen. Nochtans is uit recente gesprekken die met de - in het raam van interne reorganisaties - nieuw aangestelde onderhandelaars van ABB zijn gevoerd in het kader van de uitgevoerde due diligence verrichtingen, naar voorgekomen dat ABB thans de slechte netto-vermogensstoestand en de negatieve resultaten van Real Enterprise Solutions aanvoert om een fundamentele heronderhandeling te eisen. Wij hopen alsnog de onderhandelingen positief te kunnen laten evolueren. Verdere Europese integratie. Groei van omzet maar daling van EBIT. Ik stel met genoegen vast dat onze Europese activiteiten in een bikkelharde concurrentiële omgeving een omzetgroei van 13 % hebben gekend en een EBIT-marge van 11,5 % (hetzij 14% vòòr provisies op vorderingen). Zelfs al zijn deze resultaten beneden de aangekondigde cijfers, mede omwille van de uitermate kritische en conservatieve boekhoudkundige doorlichting van uitstaande rekeningen, toch hebben verscheidene filialen zeer goed gepresteerd. De vele nieuwe contracten die we in de afgelopen weken hebben afgesloten en het feit dat we onze aandacht nu volledig kunnen concentreren op de herontplooiing van onze fundamenteel gezonde groeipolen, geven me te denken dat we voor 2001 een gunstige evolutie kunnen verwachten. Corporate Governance. Een versterkte leiding voor een vernieuwd beleid. De snelheid waarmee Real Software gegroeid is, de huidige omvang van de Groep en de complexiteit van ons enig beleidsmodel, hebben de Raad van Bestuur ertoe geleid de eerder aangekondigde corporate governance aanbevelingen door te voeren. Op 26 januari 2001, nadat ik mijn mandaat van Afgevaardigd Bestuurder ter beschikking van de Raad van Bestuur had gesteld, heeft dezelfde Raad van Bestuur Theo Dilissen aangesteld als CEO en Afgevaardigd Bestuurder, later tevens als ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. Dit komt niet als een verrassing. Theo Dilissen was vorig jaar voor deze functie aangezocht en heeft zich in het eerste jaar op deze zware taak kunnen voorbereiden. Hij geniet de volledige steun en het vertrouwen van de Raad van Bestuur. Onder zijn leiding zal de Groep zich op de gewenste structurele veranderingen kunnen voorbereiden op de volgende groeifase van Real Software. De uitdagingen voor de Groep. Real Software staat voor een viertal belangrijke uitdagingen. De eerste is van financieel-technische aard. Real Software moest inderdaad in 2000 eenmalige zware afschrijvingen doorvoeren en torst daarenboven een zware schuldenlast op korte termijn. Deze situatie heeft geleid tot het sluiten van een princiepsovereenkomst met onze bankiers over de consolidatie van de bankschuld op lange termijn. Tijdens deze periode van stand still, die loopt tot 30 juni 2001, zal er onderhandeld worden over de voorwaarden en modaliteiten. Het sluiten van een definitieve consolidatieovereenkomst is ondergeschikt aan de goedkeuring van het herstelplan dat voor einde april aan de Raad van Bestuur zal worden overgemaakt. De tweede uitdaging is gebonden aan het zelfvertrouwen van ons personeel. Dat sommigen aan het twijfelen zijn gegaan na de mislukte herstructurering van TAVA is begrijpelijk. Het vertrouwen is verantwoord door diverse elementen: het aantreden van het nieuwe management, het verbeteren van informatiestromen, het doorvoeren van de corporate governance regels, de uitzonderlijke kwaliteit van onze medewerkers, ons aantrekkelijk aanbod die kleine en grote bedrijven blijft aanspreken, inclusief potentiële partners in de VS, de kwaliteit van ons cliënteel (ongeëvenaard in aantal, diversiteit en positionering op de markt) en het vertrouwen van onze aandeelhouders en financiers die rekening houdend met bovenstaande elementen geloven in onze capaciteit om de tegenslagen snel te boven te komen. Solidariteit en volharding zijn dus sleutelwoorden voor het welslagen van de huidige inspanningen. 5

6 De derde uitdaging is van commerciële aard. De zwakke prestaties ter beurze hebben geenszins onze capaciteit om de juiste producten en diensten te leveren, om steeds creatief te denken, om op de behoeften van onze klanten te anticiperen, aangetast. Recente belangrijke orders van grote groepen geven mij het volste vertrouwen dat we die uitdaging kunnen beantwoorden. De vierde uitdaging komt van de financiële markten. De instorting van onze beurskoers heeft niet alleen het vertrouwen van onze aandeelhouders geschokt, maar heeft tevens partners die bereid waren ons te steunen aan het twijfelen gebracht. De in ons herstelplan voorziene herstructureringsmaatregelen, de kortelings te sluiten overeenkomsten of gesloten intentieverklaringen met potentiële partners, en de kwaliteit van onze fundamentals, zijn geruststellende elementen. Het volledige herstel is niet voor morgen, maar er is een gezonde basis gelegd zodat we opnieuw kunnen bouwen. Rudy Hageman Voorzitter van de Raad van Bestuur van Real Software 6

7 Brief van de CEO Beste aandeelhouders, collega s, klanten en partners, Real Software heeft jaren van uitstekende resultaten en hoge groeimarges achter de rug. Rudy Hageman en Leo Meuris, de twee stichters, hadden een tiental jaar nodig om met Real Software hun droom te realiseren, door eerst één van de meest succesvolle Belgische technologiebedrijven op te starten, en vervolgens, met de medewerking van een groeiend aantal bedrijven, een dynamische groep op de internationale markt te lanceren. In juni 1999, slechts twee jaar na de beursintroductie, was Real Software al opgenomen in de Bel-20, waar het de plaats innam van industriële reuzen zoals Petrofina. Vandaag is Real Software een belangrijke speler op de e-commerce en IT-markt, en is het werkzaam in 9 landen waaronder de VS en Singapore, met toonaangevende klanten in sectoren zoals banking en retail, farmaceutica en energie, en sterke partnerships met wereldspelers zoals SAP, IBM, Microsoft en Oracle om er maar enkele te noemen. Na ongeveer 3 jaar van hoge inkomsten en organische groei, vooral door acquisities, en ondanks een EBIT van 11 % in Europa in het jaar 2000, wordt Real Software nog steeds geconfronteerd met een verlieslatende toestand bij haar Amerikaanse dochter, Real Enterprise Solutions. Grondige herstructureringsinspanningen die vanaf 1999 zijn ondernomen (met o.m. de sluiting van de helft van de 19 vestigingen tot gevolg) hebben niet kunnen beletten dat er, in plaats van de verwachte opbrengsten, op vandaag nog aanzienlijke verliezen worden geleden bij deze dochter. Dit had een aanzienlijke weerslag op de financiële situatie van de groep in het jaar Terwijl de EBIT terugviel met 30 % tot miljoen EUR in Europa, tekende de groep een geconsolideerd verlies op van meer dan 289 miljoen EUR en viel de koers van het aandeel terug van 144 EUR in 2000 tot 9 EUR in februari Real Software heeft daarom beslist haar Amerikaanse activiteiten bij Real Enterprise Solutions af te stoten. Er werd met dit doel een niet-bindende intentieverklaring getekend met de Zwitserse ABB groep, wat hen de mogelijkheid geeft een meerderheidsparticipatie te nemen in een gezamenlijk op te zetten joint-venture. En hoe gaan we nu verder? De deconsolidatie van Real Enterprise Solut ions zal niet het enige gevolg zijn van de gebeurtenissen in de VS. We hebben geleerd uit het verleden en een drastisch herstelplan moet Real Software s toekomstige business met een gezonde basis onderbouwen. Structuur, synergieën, innovatie, communicatie en transparantie zullen de sleutelwoorden worden in Structuur Van een groep van uiterst onafhankelijke units, is Real Software een nieuwe structuur aan het bouwen die haar toekomstige groei zal ondersteunen. In het jaar 2000 stroomlijnden we de structuren van onze buitenlandse entiteiten. In Luxemburg zijn Real Software Finance en Real Solutions hun consolidatieproces aan het finaliseren onder de naam Real Solutions, terwijl 3 Real Software bedrijven op termijn de aanwezigheid op de Britse mark zullen garanderen, namelijk Shire Systems, Real Software UK dat nu het vroegere Eider in zich heeft opgenomen en Britannia. We verwachten dat we van deze herstructurering in de nabije toekomst de financiële resultaten zullen te zien krijgen. 7

8 In het licht van de meest recente gebeurtenissen en als een logisch gevolg van de talrijke acquisities en de snelle organische groei, zal de hele groep een nieuwe en uiterst belangrijke fase van strategische herwaardering, focus en reorganisatie doormaken. Die strategische herwaardering is nodig om beter op huidige en toekomstige marktvereisten te kunnen inspelen. We willen daarom onze inspanningen concentreren op de meest veelbelovende sleutelmarkten en een nog betere service aan onze klanten bieden. Via de reorganisatie zullen we de synergieën tussen de verschillende units van de groep optimaliseren, de controle op de kostenstructuren vergroten, en R & D, sales en ontwikkeling stroomlijnen. Innovatie We hebben reeds een sterke technologische en business kennis, gepriviligieerde relaties met een aantal belangrijke klanten en we zullen ons kernaanbod van producten en diensten nog verder aanvullen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën, om Real Software te positioneren als de voorkeursleverancier van totaaloplossingen in de Banking, Retail, Pharmaceutical & Manufacturing sectoren, terwijl er ook in de overheidssector nog reële opportuniteiten liggen. Volledig in lijn met onze doelstellingen konden we in 2000 twee nieuwe, belangrijke partnerships met Tibco en IBM afsluiten voor toekomsige toepassingen in e-business integration. Wat ons aanbod betreft, kunnen we stellen dat Real Software s strategie van evenwicht tussen diensten, eigen producten en producten van derden veel succes heeft gekend. We blijven dezelfde lijn volgen in de komende jaren. De klant blijft het scharnierpunt in de strategie van Real Software. We zijn trouw aan ons one-stop shopping concept en hebben het breedste aanbod van geïntegreerde IT en e-business producten en diensten, voor zowel front - als de back office, op maat van de behoeften van onze klanten. Communicatie Een belangrijke voorwaarde voor onze groei en succes op lange termijn, zal ons vermogen zijn om zo transparant mogelijk te communiceren op alle niveau s in de groep, evenals met onze aandeelhouders, klanten en partners. De kwaliteit van ons bedrijf berust op onze hooggekwalificeerde en enthousiaste medewerkers. Het is dan ook onze plicht hen nog beter te informeren en nog meer actief te laten participeren. Real Software s personeelsbeleid zal dus nog meer aandacht krijgen. Ons hoogopgeleid menselijk kapitaal is inderdaad ons meest waardevolle bezit. We zijn aanmoedigingssystemen en mechanismen in de praktijk aan het brengen om de loyaliteit van het personeel te verhogen en om hen de kans te geven hun kennis voortdurend bij te schaven. Van de werknemers wereldwijd, was ongeveer 12 % bezig met innovatieve R & D. Real Software s troeven : visie, technologie, competentie en innovatieve ideeën, ervaring met de markt en de belangrijkste business sectoren, en een sterke toewijding van zowel het management als van het personeel. We danken onze aandeelhouders, ons personeel, onze klanten en partners voor hun vertrouwen en loyaliteit door de jaren heen, ook in de moeilijke momenten. We zijn toegewijd aan het succes van Real Sofware, aan uw succes met ons. Theo Dilissen CEO 8

9 Belangrijke gebeurtenissen binnen de Groep Hieronder een synthese van de belangrijkste persberichten die tijdens 2000 tot op heden werden verspreid : 29 januari 2001 Nieuwe CEO bij Real Software In zijn vergadering van vrijdag 26 januari 2001 heeft de Raad van Bestuur van Real Software de heer Theo DILISSEN benoemd tot afgevaardigd bestuurder en Chief Executive Officer van het bedrijf met ingang van 29 januari Deze benoeming geeft gevolg aan een reeks beslissingen die reeds sedert een jaar werden genomen in verband met de herverdeling van de verantwoordelijkheden van de heer Rudy Hageman, medestichter van de vennootschap, die tot op heden zowel Voorzitter als CEO was. Met het oog op een strikte naleving van de principes van de corporate governance worden deze twee functies thans, mede op zijn voorstel, gesplitst. Rudy Hageman blijft Voorzitter van de Raad van Bestuur. Theo Dilissen, die sedert vorig jaar reeds deputy CEO was met het oog op deze opvolging, wordt nu als CEO verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bedrijf. Hij zal zich in eerste instantie toeleggen op het financieel beleid, op de versterking en vereenvoudiging van de structuren van de snel gegroeide organisatie en op de consolidatie van een aantal participaties. Corporate communications en investor relations zullen worden uitgebouwd en direct aan hem rapporteren. Samen zullen zij, elk in het kader van zijn bevoegdheden, de klantgerichte strategie van de groep verder uitbouwen, met een "one-stop-shopping" aanpak voor specifieke marktsegmenten. 20 december 2000 Real Software reageert op berichtgeving rond Amerikaanse dochter Real Enterprise Solutions Real Software reageert op de berichtgeving van «Tijd-Nieuwslijn» die deze namiddag verscheen op de newswire tijdens beurstijd. Het bericht refereerde naar een interview met de CEO van Real Enterprise Solutions, dat plaatsvond naar aanleiding van de publicatie van twee aankondigingen op de website van de Amerkaanse dochter van de groep. Real Software wenst een toelichting te geven bij de communicatie van haar Amerikaanse dochter. De nieuwsrubriek op de Real Enterprise Solutions website bericht over twee zogenaamde «overnames» van Real Enterprise Solutions in de energiesector. De communicatie laat uitschijnen dat het hier om de overname van de bedrijven gaat, daar waar in werkelijkheid sprake is van het afsluiten van een partnership met langetermijnrelaties, waarbij voornamelijk software code werd overgenomen. In het kader van verschillende lopende offertes voor grote energie-bedrijven (bijv. Pepco, vergelijkbaar met het Europese Electrabel), werden op vraag naar één geïntegreerde oplossing, m.a.w. één toeleverancier partnerships afgesloten met twee traditionele subcontractors van Real Enterprise Solutions, met name Tasnet en Opus. Het partnership met Tasnet, een bedrijf gespecialiseerd in de automatisering van elektriciteits- en watercentrales, betreft de aankoop van softwarecode, de transfer van 7 personeelsleden en een orderboek ter waarde van 2 miljoen US Dollar. Door de hoogtechnologische toepassing en expertise van Tasnet in 9

10 haar aanbod te integreren, zal Real Entperise Solutions haar positie bij Pepco en in de sterk groeiende geliberaliseerde energiemarkt verstevigen. Opus staat voor één zelfstandig consultant die een software-toepassing ontwikkelde voor de energie-sector. Deze consultant treedt nu in vast dienstverband bij Real Enterprise Solutions. Deze twee partnerships kaderen in Real Software s dagdagelijkse werkzaamheden en maken deel uit van een normale bidding procedure. Real Software betreurt dat het Amerikaans Management op een iets te enthousiaste wijze is omgegaan met een aantal van haar commerciële activiteiten. 29 november 2000 Schuldherschikking Real Software volledig afgerond - 80 m Euro kortetermijnschuld omgezet in langetermijnschulden (5 jaar) en faciliteiten van onbepaalde duur - De besprekingen van Real Software met haar bankiers over de schuldherschikking voor een totaalbedrag van 80m EUR zijn volledig afgerond. Een belangrijk deel van deze kortetermijnkredieten werd omgezet in kredietvormen op langere termijn. De herschikking bestaat uit een drieluik, met name 27 m EUR onder vorm van achtergestelde leningen op 5 jaar (waarvan het grootste gedeelte van de interest kapitaliseerbaar is naar keuze van Real Software), 33 m EUR onder de vorm van straight loans (hernieuwbare kortetermijnkredieten) en 20 m EUR onder de vorm van factoring. De gebruikelijke garanties maken deel uit van de overeenkomst. Daarnaast staat de voorzitter Rudy Hageman persoonlijk garant met zijn participatie voor de achtergestelde lening en de straight loans, zonder tegenprestatie. Deze herschikkingen zullen de groep toelaten op basis van haar verwachte vrije cashflows haar financiële schulden op termijn af te bouwen en drukken tevens het vertrouwen uit van de huisbankiers in Real Software. Inclusief de intrestkosten op de kredieten die voorwerp zijn van deze schuldherschikking, ligt de gemiddelde kredietmarge van het vreemd vermogen ongeveer 2 % boven de marktrente (Euribor 3 maand). 95 % van de uitstaande financiële schulden zijn thans uitgedrukt in EURO, 5 % in USD. 17 oktober 2000 Real Software opteert voor herclassificatie van VSherstructureringskosten Op 15 september jongstleden publiceerde Real Software haar halfjaarcijfers waarbij de gekende bijkomende herstructureringskosten in de VS ten belope van 7,6 m$ (8,0 meur) geboekt werden als overnamegoodwill. Deze boekhoudkundige verwerking, die refereerde naar de belangrijkste internationale accountingstandaarden bij gebrek aan regels over deze materie in het Belgisch boekhoudrecht, werd door sommige financiële analysten en investeerders in vraag gesteld. Gezien de reactie van de financiële analysten en na een constructieve dialoog met de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF ), heeft de Raad van Bestuur beslist voor een herclassificatie van deze eenmalige kosten. 10

11 28 september 2000 Real Software en Océ bundelen kennis in nieuwe Joint Venture Gezamenlijke innovatieve aanpak van documenttechnologie markt Real Software N.V. en Océ-Technologies B.V. maken vandaag hun intentie bekend om te gaan samenwerken in de Joint-Venture "Océ-Real Business Solutions". Océ-Real Business Solutions levert integrale oplossingen op het gebied van automatische documentcreatie vanuit company-databases, legacy- en ERP-systemen onder de naam Océ-Real VarE-Docs. Océ brengt zijn kennis van printers, scanners, output management systemen en forms-printing systemen in, samen met zijn system-support, outsourcing en facility management expertise. Real Software N.V. staat in voor de software producten op het gebied van automat ische documentgeneratie en real-time database koppelingen vanuit legacy-systemen, SAP, Oracle, Microsoft en andere SQL databases en voegt haar IT-integratie, -consultancy, -support en e-business kennis toe. "Transforming Information into Communication" is de missie van Océ-Real Business Solutions. De Joint Venture biedt hiermee een oplossing voor de vraag van de klant naar flexibele documentcreatie en output systemen die de beschikbare informatie in ERP-systemen en alle interne en externe databases via één systeem toegankelijk maakt. Met als resultaat hoog gepersonaliseerde documenten en rapporten, de allereerste vereiste voor CRM (Customer Relationship Management). 13 juli 2000 Real Software en Ontex: partners in Europees SAP-project Reeds 3 Belgische vestigingen succesvol live na amper 9 maanden Real Software laat vandaag weten dat de SAP-implementatie bij het Belgische beursgenoteerde Ontex uiterst succesvol verlopen is. Door de geleidelijke invoering van een uniform informaticaplatform wil de Ontex Groep de consolidatie en de integratie van haar Europese vestigingen realiseren. Met dit internationale project bewijst Real Software nogmaals haar ervaring als SAPimplementator. De implementatie van producten van derden is voor Real Software even belangrijk als de ontwikkeling van eigen producten, om het evenwicht binnen de groepsactiviteiten te bewaren. 11 juli 2000 NedCar kiest voor Real Software en KPN als overnamepartners van haar automatiseringsactiviteiten 1ste stap van Real Software en KPN naar een intensievere samenwerking NedCar ondertekent vandaag een Letter of intent met Real Software (Antwerpen) en KPN ESN (Heerlen) voor de verdere studie tot overname van een groot deel van haar automatiseringsactiviteiten. Het vertrouwen en de expertise opgebouwd tijdens een jarenlange samenwerking van NedCar met Real Software en KPN vormen de basis van het nieuwe partnership. De twee ICT bedrijven richten gezamenlijk een joint-venture op, waarin ze hun complementaire diensten zullen bundelen. KPN ESN brengt voornamelijk haar kennis in met betrekking tot het beheer van computercentra en SAP systeembeheer. Real Software neemt de applicatieontwikkeling specifiek voor de auto-industrie en de SAP implementaties verder voor haar rekening. De overname zal gefaseerd plaatsvinden : het beheer van het computercentrum zal naar verwachting voor het eind van het jaar overgedragen worden, de meer complexere applicatie-omgeving zal kort daarop volgen. Bij de overname zijn zo n 70 van de ruim 90 medewerkers in vaste dienst betrokken. De 140 losse medewerkers (en hun contracten) gaan mee over in het nieuwe partnership. 11

12 27 juni 2000 Dividend voor het boekjaar betaalbaar in aandelen of in geld De raad van bestuur heeft op 9 juni 2000 beslist om het dividend voor het boekjaar 1999 t.b.v. bruto EUR 0,2100 betaalbaar te stellen, naar keuze van de aandeelhouder, in aandelen of in geld. De aandeelhouders kunnen het nettodividend t.b.v. EUR 0,1575 inbrengen. Het recht van inbreng van het dividend wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 3 van de aandelen. De inschrijvingsprijs per aandeel werd vastgesteld op EUR 60,4260. Tegen overhandiging van 384 coupons nr. 3 van de aandelen Real Software kan worden ingeschreven op 1 nieuw aandeel met VVPR-stip. Aandeelhouders die niet over dit aantal coupons nr. 3 of een veelvoud daarvan beschikken, zullen hun inbreng kunnen vervolledigen met één opleg in geld zodat zij maximaal op 1 aandeel meer kunnen inschrijven dan het aantal waar zij normaliter met hun aantal coupons recht op zouden hebben. De coupon nr. 3 zal niet verhandeld worden op de Effectenbeurs van Brussel. De inbreng van het recht op dividend kan gebeuren van 27 juni 2000 tot en met 7 juli 2000 aan de loketten van KBC Bank, KBC Securities, CBC Banque of Fortis. KBC Bank treedt op als centralisator van de verrichting. De nieuwe aandelen zullen delen in de winst van het boekjaar dat aanving op 1 januari Het fiscaal voordeel van de verlaagde roerende voorheffing t.b.v.10% of EUR 0,0210, vertegenwooordigd door de VVPR-strip wordt enkel in geld uitbetaald tegen overhandiging van coupon nr. 3 van de VVPR-strip. Dit fiscaal voordeel en het dividend in geld zal betaalbaar worden gesteld na de inbrengperiode nl. vanaf 10 juli De opneming in de notering van de Effectenbeurs van Brussel, van de aandelen en VVPR-strips die door deze verrichting kunnen ontstaan, werd aangevraagd. 26 juni 2000 Real Software koopt minderheidsbelangen Sycron en Airial via aandelenswap Op 26 juni 2000 heeft Real Software een akkoord bereikt met de minderheidsaandeelhouders van Sycron N.V. (België) en Airial Conseil S.A.(Frankrijk) over de vervroegde uitkoop van hun participaties ten belope van 50% via een aandelenswap. Hiertoe werden nieuwe aandelen Real Software gecreëerd, wat 6,7% vertegenwoordigt van het nieuwe uitstaande kapitaal. De gemiddelde uitgifteprijs bedraagt 65,44 Euro. De helft van de aandelen werden door de minderheidsaandeelhouders van Sycron en Airial geplaatst bij institutionele investeerders, via Petercam Securities. De resterende aandelen zijn voorwerp van een getrapte lockup van gemiddeld 20 maanden. In functie van de toekomstige resultaten van beide ondernemingen, kan Real Software mogelijk een bijkomende prijs verschuldigd zijn, betaalbaar in cash of aandelen. 12

13 23 juni 2000 Real Software lanceert ipmo, een 100% webgebaseerde projectbeheersoplossing, die het aan de klanten via ASP zal aanbieden (ASP = Tegen een huurprijs overal ter wereld toegankelijk van op elke PC met een browser) Real Software kondigt vandaag de lancering van ipmo (Internet Program Management Office) in Europa aan, een volledig Internet-gebaseerde projectbeheersoplossing. ipmo ondersteunt alle aspecten van een volledige projectcyclus, en richt zich naar internationale bedrijven die grote projecten beheren. Dankzij ipmo kunnen projectleiders nu via het Internet teams samenstellen van mensen met verschillende vaardigheden die overal ter wereld gelokaliseerd zijn. De ipmo methodologie is gebaseerd op de industriële know-how, procedures, en de brede waaier van ervaringen van de Real Software Groep. Dit alles werd gecombineerd met geavanceerde concepten en met de beste technologieën, zoals Oracle 8i. Real Software speelt met ipmo ook in op de stijgende vraag naar onafhankelijke, webgebaseerde toepassingen, en biedt het pakket tegen een huurprijs via ASP (Application Service Provider) aan. De voordelen voor de klant zijn legio: er is geen installatie of upgrade van software nodig, de toepassing is overal toegankelijk via het Internet, enz. De licenties voor ipmo-gebruikers worden zowel via de gewone verkoopskanalen als via het web aangeboden. 23 juni 2000 Real Software en de Axtron groep, de belangrijkste onafhankelijke Belgische milieuconsulting groep, lanceren het eerste Europ ese virtuele milieuplatform voor bedrijven en overheidsinstanties Real Software NV, haar e-business partner Hotrate.com Technologies NV en dochterbedrijf ASQ nemen elk een participatie van respectievelijk 20%, 10% en 20 % in ECO2B, een B2B milieuplatform dat zich richt naar bedrijven en overheidsinstanties. De milieugroep Axtron, die de site gaat uitbaten, zal langs het platform vooral diensten aanbieden voor milieu, kwaliteit, energie en duurzame ontwikkeling, veiligheid en gezondheid. Verder zal het in samenwerking met de Real Software Groep ook specifieke software voor die sector maken, en bestaande Real Software producten in haar aanbod integreren, zoals ipmo, de vandaag gelanceerde, 100% webgebaseerde projectbeheerstoepassing. Voor de ontwikkeling van de site zal gebruik gemaakt worden van de Hottrade.com technologie, platform voor het uitbouwen van verticale netmarkten en eigendom van Hotrate.com Technologies NV. Real Software kondigde recent al twee soortgelijke initiatieven aan, Tradical.com in de markt voor micro-elektronica en Trans2B.com, een verticale portal voor de transportsector. Real Software gelooft sterk in de toekomst van dergelijke netmarkten en wil al deze verticale portaalsites verenigen, om een echte gemeenschap van bedrijven te creëren die allemaal voordeel halen uit dit nieuwe handelsplatform. 19 mei 2000 Aanzienlijke positieversteviging van Real Software in de bankwereld Real Software bouwt virtual banking toepassing en internet-versie van portfolio beheerssysteem Belang in Cresus Group opgetrokken van 50% naar 75% Real Software maakt vandaag drie belangrijke ontwikkelingen bekend die haar slagkracht in de wereld van de bancaire software enorm doen toenemen. De groep lanceert nl. de nieuwste versie van het R.eBank pakket waarin de volledige back-office verwerking geautomiseerd wordt, die nodig is om een 13

14 virtuele bank te ondersteunen. Credit Suisse koos voor deze oplossing en voor VarE-docs, de e-commerce rapporteringscomponent van Real Software. Bovendien is de nieuwe intranetversie van Real Portfolio nu beschikbaar een ontwikkeling in samenwerking met KBC Bank - waardoor de Group nu over een uniek aanbod voor Internet-banking beschikt. Bovendien verhoogt Real Software haar participatie in Cresus van 50% naar 75%, vooral omdat de vooruitzichten voor de komende jaren uiterst gunstig zijn. 19 mei 2000 Real Software en Accentis lanceren eerste B2B handelsplatform voor transportsector Real Software nv en e-business partner Hotrate.com Technologies nv nemen een participatie van respectievelijk 25 en 5 % in Trans2B, een internetstart-up van de beursgenoteerde holding ACCENTIS. De participatie vindt plaats dmv een bijkomende aandelencreatie van het recent opgestart bedrijf, TRANS2B NV. TRANS2B wil met haar portaalsite en vertikale netmarkt TRANS2B.COM de Europese referentiesite worden voor transportondernemingen en ondernemingen die hun transport in eigen beheer uitoefenen. De invalshoek zal in hoofdzaak geconcentreerd zijn op het vlak van de aan- en verkoop van bedrijfsvoertuigen -in de meest brede zin, nl. trucks, chassis, trailers, opbouw, carrosserieën - en zijn onderdelen, spareparts. Voor de ontwikkeling van de site zal gebruik gemaakt worden van de Hottrade.com technologie, platform voor het uitbouwen van vertikale netmarkten en eigendom van Hotrate.com Technologies nv. Twee weken terug kondigde Real Software een soortgelijk initiatief aan, maar dan wel voor de micro-electronica sector. Het bedrijf gelooft sterk in de toekomst van dergelijke netmarkten en wil al deze vertikale portaalsites verenigen, waaruit een echte gemeenschap van bedrijven moet ontstaan die allemaal voordeel halen uit dit nieuwe handelsplatform. 8 mei 2000 Real Software introduceert ERP bij de overheid: OCMW Gent kiest voor ReMax in het kader van haar vernieuwde aanpak Real Software maakt vandaag een belangrijk partnership in de overheidssector bekend. Gezien de opgelegde invoering van de nieuwe OCMW -boekhouding tegen 1/1/2001, en met het oog op de verbetering van de werking van zijn diensten door de invoering van geïntegreerde software, heeft het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Gent gekozen voor ReMax, de ERP (Enterprise Resource Planning) toepassing van Real Software. Door deze samenwerking zet Real Software een belangrijke stap in de overheidssector, waarbinnen zij tot op heden in België weinig actief was. 27 april 2000 Tradical.com wordt de referentie netmarkt voor micro-electronica door kennis-bundeling van Tradical, Real Software en Hotrate.com Technologies Real Software NV en haar ebusiness-partner Hotrate.com Technologies NV nemen elk een stichtende participatie van respectievelijk 30 % en 10 % in Tradical NV, uitbater van Tradical.com, een elektronisch Business to Business (B2B) trading portal. Tradical.com zal zich initieel toespitsen op de markt van de micro-elektronica, telecom en informatica-uitrusting, en zal voor het uitbouwen van zijn site gebruikmaken van de technologie van Hottrade.com, platform voor het uitbouwen van vertical marketplaces en eigendom van Hotrate.com Technologies NV. 14

15 28 maart 2000 Real Software verwerft resterende aandelen van Axxent Information Services NV en verstevigt zo haar positie op groeiende markt van systeemintegratie Real Software verwerft de resterende aandelen in het Belgische Axxent Information Services NV (Axxent), waardoor het een volle dochter van de Groep wordt. Axxent is een netwerkspecialist en concentreert zich op het in gebruik stellen en uitbaten van PC-networking oplossingen. Door deze volledige overname wil Real Software de netwerk-kennis binnen de Groep centraliseren en tot een verhoogde synergie komen. 28 maart 2000 Real Software neemt een meerderheidsparticipatie van 55% in het Zwitserse Full Speed Systems AG (FSS). Het bedrijf is gespecialiseerd in ERP-consulting (Enterprise Resource planning) en biedt een uitgebreide waaier aan diensten, waaronder alle aspecten van een implementatieproject, gaande van projectplanning tot post-productieondersteuning. Met dit partnership verwerft Real Software een belangrijk platform voor haar one-stop-shopping in Zwitserland, waar het zich wil concentreren op Business & Industry en op de financiële sector. Real Software verstevigt tegelijk haar positie op de ERP-markt, en vult het bestaande dienstenaanbod van de groep verder aan. 20 januari 2000 Real Software en IBM : tandem in e-business tijdperk Real Software en IBM kondigen een nauwere samenwerking aan rond hun infrastructuur-offering en e-business activiteiten. IBM AS/400 klanten en prospecten kunnen vanaf vandaag terecht bij Real Systems voor een volledige infrastructuur offering. Deze 100 % dochter van Real Software zal alle AS/400-verkopen groeperen en wordt meteen de grootste partner in de Belux. De intense samenwerking rond e-business tussen IBM en Real Software wordt vandaag kracht bijgezet door de opname van de Real Software Group in het Web Integrator programma. Hierdoor krijgt het bedrijf toegang tot de IBM knowhow en producten wat moet leiden naar een nog betere dienstverlening. 20 januari 2000 VUMgroep neemt participatie in Real Software dochter Hotrate.com De VUMgroep neemt via haar multimediadivisie Sydes N.V. een participatie van 5% in Hotrate.com N.V., dochter van de Real Software Groep. Hotrate.com exploiteert Internet zoekrobot hotrate.com en B2B Application Service Provider hottrade.com. Naast de minderheidsparticipatie worden tevens een aantal verregaande commerciële samenwerkingsakkoorden gesloten. Enerzijds zal SYDES via haar Internet weekblad Clickx site reviews toevoegen aan de search engine. Clickx zal eveneens als reclameregie optreden voor Hotrate.com op de Belgische markt. Daarnaast neemt SYDES een licentie op de tweede generatie zoekrobot hotrate.com met de bedoeling deze te integreren in haar websites. Dit strategisch en commercieel partnership met Belgiës grootste mediabedrijf zorgt voor een sterke positie op de Belgische thuismarkt, die Hotrate.com moet toelaten haar internationale doorbraak verder kracht bij te zetten. 15

16 10 januari 2000 Real Software finaliseert platform voor toekomstige dienstverleningsactiviteiten in de UK door meerderheidsparticipatie in Britannia Real Software neemt een meerderheidsparticipatie van 65% in Britannia Software Plc ( Britannia ), een Londens IT-servicebedrijf. Britannia is de Britse specialist in fixed asset management (patrimoniumbeheer) oplossingen en biedt een gamma van producten en consultancy diensten aan waarmee organisaties nauwkeurig hun bedrijfsactiva kunnen controleren, beheren en rapporteren. De klantenkring (1000 klanten) omvat onder meer de helft van The Times top 100 bedrijven, overheidsdepartementen en NHS (National Health Services) Trusts. Het MoD (Ministry of Defence) is Britannia s grootste klant. Door deze samenwerking verwerft Real Software kritische massa in het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 130 IT specialisten gespreid over 6 vestigingen en 4 verticale markten (gezondheidszorg, nutsbedrijven, productie en logistiek). Het nieuwe partnership laat de Groep toe om haar uitgebreide productenportefeuille te introduceren bij grote UK bedrijven en klanten uit de publieke sector. Anderzijds zullen de Groep s wereldwijde activiteiten een deuropener zijn voor Britannia s productenaanbod. De Real Software Groep heeft nu het juiste platform gecreëerd om al haar UK activiteiten te consolideren en zo haar one-stop-shopping concept - een combinatie van eigen producten, maatwerkprojecten, diensten en consultancy - te introduceren in het Verenigd Koninkrijk. 10 december 1999 Lancering van Hotrate.com zet de deur open voor andere e-business activiteiten van Real Software Hotrate.com, het Internet-opstartbedrijf van de Real Software Group, heeft zijn directory search engine van de tweede generatie vandaag officieel gelanceerd. Het programma draagt dezelfde naam als het bedrijf en bevat een unieke combinatie van alle state-of-the -art zoekverbeteringstechnieken. Hotrate.com wil het meest relevante zoekprogramma van het web worden. De onderneming streeft een nobel doel na: zij wil ons kostbare tijd helpen besparen door de meest relevante resultaten bovenaan de lijst met bevindingen van de zoekopdracht te plaatsen. Hotrate.com gaat er prat op de enige search engine aan te bieden die geen Next 20 knop nodig heeft. Daarnaast ging Hotrate.com de uitdaging aan om adverteren op het Internet efficiënter maken. Zinloze banner-advertenties werden vervangen door relevante tekstadvertenties die de adverteerder veel meer waar voor zijn geld bieden. Via de Hotrate.com site wil Hotrate.com ook zijn andere services onder de aandacht brengen bij bedrijven die de concurrentiekracht van de elektronische handel wel zien zitten. Een van die andere services is hottrade.com, die heel binnenkort zal worden gelanceerd. Het gaat om een e-commerceplatform dat zijn voordeel haalt uit de zogenaamde schommelende prijzen, een concept dat in het productenaanbod en de oplossingen op maat van Real Software zal worden geïntegreerd. Door geavanceerde Internet-technologieën te benutten, door de eigen producten geschikt te maken voor het web (e-enabling) en door oplossingen op maat te ontwikkelen die deze nieuwe manier van handeldrijven mogelijk maken, wil de Real Software Group zich positioneren als de "E-Commerce Partner in Pole Position" voor de zeven bedrijfssectoren waarop het zich toespitst. 16

17 Bondige beschrijving van de Real Software Groep Met haar 2400 werknemers is Real Software vandaag een dynamische internationale groep van Belgische bodem die tot de top van de Europese softwarebedrijven behoort. Haar activiteiten zijn vooral gericht op het automatiseren en het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met de klemtoon op kwaliteit en klantgerichtheid. Real Software, dat hier een stevige reputatie uitgebouwd heeft, onderhoudt langetermijn partnerships met haar klanten, gebaseerd op een "one-stop-shopping" filosofie. One -stop omdat de klant binnen Real Software een totaalaanbod van IT-diensten vindt, van ontwikkeling en toepassing van eigen producten over maatwerk en outsourcing tot consulting rond producten van derden zoals SAP en J.D. Edwards. Een unieke combinatie die gegroeid is uit een jarenlange samenwerking met internationale klanten. In al haar activiteiten streeft Real Software steeds naar evenwichten. De omzet wordt bijvoorbeeld evenwichtig gegenereerd door de drie hogergenoemde hoofdactiviteiten: 31% door eigen producten en gerelateerde diensten en nog eens 13% licentie-inkomsten van die producten, 19% door consulting rond producten van derden en 37% door maatwerk. Bovendien richt het bedrijf zich naar meerdere sectoren (business & industry, farmaceutische industrie, overheid & gezondheidszorg, financiële sector, sector van nutsbedrijven, retail en distributie). Ook geografisch zorgt Real Software voor het nodige evenwicht, want naast de eigen thuismarkt voert het bedrijf zijn technologische kennis ook uit naar o.m. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Zwitserland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en het Verre Oosten. En het bedrijf waakt er ook over zijn kennis over meerdere platformen te spreiden zoals IBM, HP, Sun, Compaq, enz. Daarbij worden zowel grotere systemen als AS/400 als PC-netwerken ondersteund, plus een aantal van de meest gangbare softwaretools van Microsoft, Oracle en Lotus. Real Software is sedert haar oprichting in 1986 sterk gegroeid. Naast een gestage interne groei vloeit die krachtige expansie ook voort uit het actieve overnamebeleid dat Real Software gevoerd heeft tijdens de laatste jaren, met de bedoeling haar productaanbod verder te vervolledigen en ook haar lokale aanwezigheid in de verschillende regio's te verstevigen, ten einde een nog betere klantenondersteuning te kunnen bieden. In juni 1997 voerde Real Software een succesvolle introductie door op de Brusselse Beurs, waardoor de basis werd gelegd voor de verdere snelle expansie van de groep. Real Software is - een ambitieus internationaal diensten- en productenbedrijf in de IT sector, - dat via een dynamische en klantgerichte opstelling, - efficiënte en gebruiksvriendelijke totaaloplossingen aanbiedt, - aan bedrijven in verschillende sectoren en landen, - teneinde hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en te informatiseren, - waarbij fundamentele en gespecialiseerde IT kennis, - samen met doorgedreven know how inzake deze bedrijfsprocessen, - versmelten in een projectmatige aanpak, - die garant staan voor topkwaliteit inzake producten, maatwerk en consulting, - wat zich uit in de interne en externe groei van het bedrijf. 17

18 Verslag van de Raad van Bestuur 18

19 Real Software en haar resultaten Resultaten Real Software Groep jaar 2000 DEFINITIEVE RESULTATEN JAAR 2000 Na jaren van hoge omzetcijfers en sterke organische groei was 2000 voor de Real Software Group een jaar van contrasten en omschakeling. Het bedrijf zag zijn geconsolideerde omzet met 3,6% dalen. Zoals eerder al werd gemeld, toonden de Amerikaanse activiteiten, ondanks niet aflatende drastische herstructureringsinspanningen in 1999 en 2000 een aanzienlijke terugval en zware verliezen die op de Europese business wogen. Dit leidde tot de beslissing om Real Enterprise Solutions zo mogelijk af te stoten en desnoods te sluiten om de cashdrain uit Europa te stoppen en nog waarde te pogen te recupereren. De Europese activiteiten zorgen voor 85 % van de omzet van de groep en ondanks de negatieve effecten van een jaar van zware cashdrain in de VS zijn de resultaten, alhoewel minder goed dan voorspeld, toch zeer positief: 13% omzetgroei en een EBIT marge van 11,5 %. Zonder de éénmalige waardeverminderingen op vorderingen, zou de EBIT-marge 14% bedragen. De geconsolideerde resultaten geven enerzijds de gevolgen weer van de goodwill waardeverminderingen op participaties, deze van de waardeverminderingen op vorderingen op de VS dochters en van de uitzonderlijke afschrijvingen op actieve belastingslatenties in de VS, en anderzijds deze van de conservatieve toepassing van de waarderingsregels op de handelsvorderingen en financiële activa van de groep. Het gevolg is dat de resultaten, die een aantal éénmalige correcties dragen, de recurrente inkomsten en EBIT-marges van de Europese activiteiten die algemeen beschouwd positief zijn niet weerspiegelen. Gezien de uitzonderlijke situatie in de VS, bevat onderstaande tabel de financiële sleutelgegevens voor de groep als een geheel, evenals voor de VS en Europa afzonderlijk. Verder geeft het pro forma resultaat van Europa de recurrente business cijfers weer. Belangrijkste cijfers VS Europa Group (verschil=vergeleken met 1999) m EUR verschil m EUR verschil m EUR verschil Bedrijfsopbrengsten 36,4-47 % 205,3 13 % 241,6-4 % EBIT -23,1 n.r. 23,6-30 % 0,5-99 % EBIT-marge -63,5 % 11,5 % 0,2 % Uitzonderlijke verliezen & afschrijvingen : Overnamegoodwill -195,3-16,2-211,5 Andere -44,2-6,7-50,9 Pro Forma Europese EBIT Pro Forma Europese EBIT-marge % In bovenstaande tabel vindt u ook een Pro Forma Europese EBIT en EBIT-marge, waarbij geen rekening gehouden werd met de andere éénmalige waardeverminderingen op vorderingen, omdat dit een betere voorstelling is van de ware Europese recurrente prestaties van

20 Groepsresultaten : Omzet De bedrijfsopbrengsten van de groep kwamen uit op 241,7 m EUR, een daling van 3,6 % ten opzichte van Deze negatieve omzetgroei is het gevolg van een groei van 13 % in Europa en een daling van 47 % in de Amerikaanse activiteiten. De bijdrage van de Amerikaanse activiteiten aan de groepsomzet liep daardoor terug tot 15 % (27 % vorig jaar), waardoor het aandeel van Europa in de groepsomzet verder opliep tot 85 %. VS De Amerikaanse activiteiten hadden te lijden onder een combinatie van negatieve factoren, zijnde de voortdurende herstructureringen na het Y2K-jaar, een zwakke macro-economische omgeving in de VS en onvoldoende kritische massa om succesvol te zijn in Amerika. Hoewel een diepgaande herstructurering aangevat werd in 1999 (sterke personeelsinkrimping, zwaar snoeien in de overheadkosten, het sluiten van de helft van de 19 kantoren), waren er toch nog zware verliezen in 2000 en Europa De Europese activiteiten groeiden daarentegen met 13%. Als we abstractie maken van de externe groei, liep de organische groei in Europa op tot 6 %, in lijn met het gemiddelde van de markt. De units met de sterkste groei waren Real Solutions (+ 47 % omzetgroei) en Real Software Finance (+36 %) - twee Luxemburgse bedrijven die recent samensmolten - en Real Software NV (+ 16 %). Bedrijven die significant bijdragen tot de Europese resultaten, zoals Airial, Sycron en ASQ werden geconfronteerd met een verhoogde concurrentie op hun markten en presteerden minder goed ten opzichte van vorig jaar. HotRate.com Technologies (e-commerce specialist voor B2B-toepassingen), een gezamenlijke start up van midden 1999, droeg ook positief bij tot de omzet en de EBIT. Overzicht van de omzet De belangrijkste sectoren van de groep blijven Business & Industry, Finance en Retail met een aandeel van respectievelijk 40 %, 18 % en 16 % in de totale omzet. Op groepsniveau groeiden maatwerkoplossingen (37 % van de totale omzet) en eigen productverkopen en diensten (respectievelijk 13 % en 31 %) sneller dan de diensten rond producten van derden zoals SAP (19 % van de omzet). Overzicht per Sector 2000 Overzicht per activiteit 2000 Business & Industry 40% Maatwerkoplossingen 37% Finance & Insurance 18% Producten van derden 19% Utilities 8% Eigen softwarelicenties 13% Pharma 8% Eigen softwarediensten 31% Healthcare & Government related 10% Retail 16% Groepsresultaten: EBIT, resultaten en Cash Flow De EBIT van de groep bleef nog net positief met 0.5 meur, vergeleken met 34,9 meur vorig jaar. De positieve Europese bedrijfswinst (23,6 m EUR, en een EBIT-marge van 11,5 %) werd volledig overschaduwd door de verlieslatende Amerikaanse activiteiten (-23,1 m EUR). Hoewel de Europese resultaten goed zijn, was er druk op de marges voelbaar in de 2de helft van het jaar door lagere softwareverkopen (met hoge marges), een daling in de algemene IT-markt en de bovenvermelde zeer conservatieve analyse van vorderingen. Zonder de afschrijvingen op deze vorderingen, zou de EBIT-marge 14% bedragen hebben. Het bruto financieel resultaat, voor goodwill, bedroeg -13,5 m EUR (ten opzichte van -4,4 m EUR in 1999), als gevolg van de toegenomen interestdragende nettoleningen (+31 m EUR), de verhoogde kortetermijnintrestvoeten en hogere intrestmarges (momenteel 2,0 %). 20

Manufacturing & Maintenance

Manufacturing & Maintenance Manufacturing & Maintenance De divisie in een notendop Real Software s Manufacturing & Maintenance (M&M) divisie biedt haar klanten - grote productieen service bedrijven - een unieke combinatie van business

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4

INHOUDSTAFEL. I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4 INHOUDSTAFEL I. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INLEIDING Brief van de CEO...2 Activiteitenverslag 2005...4 II. BEDRIJFSINFORMATIE 1. Algemene informatie over Real Software... 8 2. Business overview...

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8

It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 It s a new game. Halfjaarverslag 2 0 0 8 Inhoudstafel Brief van de CEO Activiteitenverslag halfjaar 2008 Bedrijfsinformatie RealDolmen: rock-solid passion for ICT Plan-Build-Operate Single-source ICT-leverancier

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

ARINSO I N T E R N A T I O N A L JAARVERSLAG 2 0 0 2

ARINSO I N T E R N A T I O N A L JAARVERSLAG 2 0 0 2 ARINSO I N T E R N A T I O N A L w w w. a ri n s o. c o m JAARVERSLAG 2 0 0 2 ARINSO International (Euronext Brussels: ARIN) is een wereldwijde HR Services partner die IT oplossingen levert aan s werelds

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 Jaarverslag 2013 INHOUD 1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 35 4. FINANCIEEL VERSLAG -

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT...

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... Jaarverslag 2012 0 1. INHOUD 1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 40 4. FINANCIEEL VERSLAG - IFRS... 43 5.

Nadere informatie

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips

Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips Aanbod tot inschrijving op maximaal EUR 15 miljoen in Nieuwe Aandelen met VVPR-strips De Lead Manager beschikt over een Overtoewijzingsoptie ten bedrage van EUR 2,25 miljoen in Bestaande Aandelen Het Aanbod

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

jaarverslag boekjaar 2003/2004 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen

jaarverslag boekjaar 2003/2004 dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen dolmen computer applications naamloze vennootschap maatschappelijke zetel A. Vaucampslaan 42 1654 Huizingen HR Brussel: 612.843 BE460 306 570 T +32 2 362 55 55 F +32 2 362 55 99 www.dolmen.be info@dolmen.be

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag?

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? April 26 Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? leuk restaurant romantische avond maaltijd met de familie bioscoop uitstap JAARVERSLAG 2011 aantal packs (in duizendtallen) 302 560 870

Nadere informatie

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen Jaarverslag 2 Voorwoord 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Inhoud 5. Verslag van de Raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie JAARVERSLAG 2008 Met passie voor innovatie Financiële hoogtepunten 2008 Beknopte resultatenrekening 2008 2007 Afwijking Netto-opbrengst 19.852 15.899 24,9% Solutions 11.581 7.302 58,6% Professional Services

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend. Jaarverslag 2005 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële toestand en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie