Hogeschool van Amsterdam. deeltijdopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool van Amsterdam. deeltijdopleiding"

Transcriptie

1 Hogeschool van Amsterdam Instituu t vo or Informatica deeltijdopleiding Informatica Studiegids

2 Weesperzijde DZ Amsterdam telefoon telefax www Vormgeving: Henk Stoffels Druk: Gildeprint BV, Enschede

3 Voorwoord ICT is overal ICT is ons domein. En ICT is overal om ons heen. In de gezondheidszorg, de educatie, de kunst en het verkeer. ICT is multidisciplinair en internationaal. Als ICT er werk je nooit alleen. Je werkt met elkaar, met klanten, met gebruikers en met professionals uit andere disciplines. Ons instituut heeft daarom intensief contact met andere onderwijsinstellingen en met bedrijven en organisaties die in de ICT werken of ICT gebruiken. Met ICT kom je overal Onze medewerkers en studenten nemen deel aan internationale projecten en stages. Overal in de opleiding is aandacht voor het internationale karakter van ICT. De ICT er werkt met mensen met een verschillende culturele achtergrond. De veelzijdige ICT er De Amsterdamse Bachelor of ICT is een professional, die de levenscyclus van ICT-systemen beheerst: analyseren, ontwerpen, realiseren en beheren, altijd vanuit de maatschappelijke context. Hij weet in elke fase zijn meerwaarde te bewijzen en hij communiceert effectief met alle belanghebbenden. Daarbij weet hij ook zijn adviserende rol goed in te vullen. Hij is gewend projectmatig te werken; hij voelt zich verantwoordelijk voor het resultaat, hij heeft zicht op zijn eigen kwaliteiten en is leergierig. Talentontwikkeling In de volle breedte is ICT ons domein, van grafisch ontwerp tot embedded systeem. Elke student wordt in staat gesteld een eigen competentieprofiel op te bouwen, passend binnen de randvoorwaarden van de bachelor of ICT. Studenten hebben dus de regie over de inhoud van hun eigen leertraject, daarbij ondersteund door onze medewerkers. Alle studenten krijgen de kans de eigen talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen, waarbij ze uitgedaagd worden het onderste uit de kan te halen. Ons instituut zet bij de begeleiding de juiste tools in om de competentieontwikkeling van studenten én van medewerkers te monitoren. De talentontwikkeling van studenten begint al vóór de poort met adequate samenwerkingsprogramma s met scholen voor VO en MBO. Studenten die dat willen en kunnen, worden bovendien voorbereid op een vervolgstudie in de vorm van een master. De samenwerking met de Universiteit van Amsterdam biedt daarvoor garanties. De deeltijdvariant biedt extra mogelijkheden een bijdrage te leveren aan de beroepsontwikkeling van professionals, zowel in HBO-certificering als in onderwijs op speciale deelgebieden. Beroepsontwikkeling in internationaal perspectief De toekomstige beroepsrol is leidend voor het leerproces van onze studenten. Dat betekent dat het instituut nauwe banden heeft met het regionale, nationale en internationale beroepenveld. Het internationale bedrijfsleven heeft onder andere een belangrijke inbreng als

4 opdrachtgever van projecten en verstrekker van (stage-)werkplekken. Gedurende de studie worden studenten geconfronteerd met opdrachten met een groot real-life karakter. De business units spelen in dit verband een belangrijke rol, waarin vakinhoudelijke expertise is gebundeld en studenten, medewerkers en bedrijfsleven samenwerken in een proces van kennisproductie en -circulatie. Docenten inspireren hun studenten door hen te ondersteunen, bij te sturen, te onderwijzen, te coachen en te adviseren. En docenten laten zich op hun beurt inspireren door hun studenten en door het management, dat hen faciliteert in hun eigen loopbaanontwikkeling. Lectoraat en kenniskring geven extra mogelijkheden tot inspiratie, zowel voor studenten als voor medewerkers. Ons instituut is een echte community, waarin plaats is voor trots en loyaliteit. En een community die ogen en oren open houdt voor de buitenwereld.

5 Inhoudsopgave 1. Hogeschool van Amsterdam Gebouw De Leeuwenburg 9 Voorzieningen Instituut voor Informatica (IvI) Organisatie 13 Medezeggenschap 13 Bijzondere groepen 14 Onderwijs algemeen 14 Klachten 16 Faciliteiten De opleiding Deeltijd Informatica Toelatingseisen 19 Verkorting studieduur 20 Structuur van de opleiding 21 Informaticaopleiding en beroepsdomeinen 24 Afgestudeerd, en dan? Studieprogramma Jaar 1 27 Jaar 2 42 Jaar 3 53 Jaar Reglementen Klachtenregeling 83 Procedure uitzetting uit projecten 85 Reglement gebruik computer- en netwerkfaciliteiten 86 Studentenstatuut 87 Examencommissie 87

6 Bijlagen I Missie Hogeschool van Amsterdam 89 II Engelstalige samenvatting van de opleiding 90 III Jaarrooster 93 IV Boekenlijst 94 V Medewerkers + foto 97 VI Personeelslijst 118

7 Inleiding Deze studiegids is een belangrijk document. Hij is vooral bestemd voor studenten en medewerkers van de opleiding Deeltijd Informatica. Deze gids behoort tot hun standaarduitrusting. Hij bevat informatie over de studie, de wijze waarop het instituut en de opleiding zijn georganiseerd, wie de medewerkers van het instituut zijn, hoe het leerplan van de opleiding is opgebouwd, en welke regels er op de Hogeschool en het Instituut gelden. Ook de boekenlijst en informatie over het jaarrooster staan erin. De gids is niet alleen interessant voor onze huidige studenten, hij geeft immers een compleet beeld van onze opleiding. Daarom sturen wij deze gids ook vaak naar aspirant studenten, geïnteresseerden uit het bedrijfsleven en andere externen. Een onderwijsorganisatie als het Instituut voor Informatica is een levende en snel veranderende organisatie. En een gedrukte studiegids moet een jaar lang mee. Daarom is er voor gekozen om bepaalde details niet in deze gids op te nemen. Gedetailleerde en up-to-date informatie is altijd te vinden op onze homesite, (zonder wachtwoord bereikbaar). Daar zijn de laatste details te vinden over (alle) studieonderdelen, roosters, tentamens, procedures, formulieren, mededelingen en laatste nieuwtjes enz. Tevens geeft de site een goed overzicht van lopende interessante projecten. Andere belangrijke internetadressen zijn: - de algemene website van de Hogeschool - de website van de afdeling studentzaken van de Hogeschool, met een overzicht van alle studentvoorzieningen en het officiële studentenstatuut - de website van de samenwerkende ICT-opleidingen van de Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam Ik wens iedereen een leerzaam, succesvol en bovenal prettig studiejaar. Iraj Khaksar, onderwijsmanager Deeltijd Informatica

8

9 1. Hogeschool van Amsterdam Gebouw De Leeuwenburg De Leeuwenburg Weesperzijde DZ Amsterdam Telefoon: Openingstijden Ma t/m do: uur Vr: uur Za: uur Amsterdamse Hogeschool voor Human Resource Management B Amsterdamse Hogeschool voor Techniek, bedrijfsbureau B.4.02 Audiovisuele Dienst D.1.04 Auditorium D.1.18 Boekhandel Scheltema B.0.02 Bouwkunde en Civiele Techniek, bedrijfsbureau B.4.42 Bureau Buitenland A.13 Collegezalen c.1 Computerlokalen c.2 Decanen A.13 Economie en Management, bedrijfsbureau B Grand Café 1 Havana B.2 Instituut voor Informatica b.7.18 Klantenservicebalie 1 Mailcentrum A Mediatheek c.1.22 Océ Copyshop D.1.08 Parkeergarage -2, -3 Practica -1 Receptie 0 Restaurant 0 Sociëteit ASVL De Lax (buitenom) B Studenten Service Centrum B.1.02 Studentenvereniging ASVL c Uitzendbureau Manpower c

10 hogeschool van amsterdam Voorzieningen Studenten Service Centrum (SSC) Bij het SSC (www.ssc.hva.nl) worden alle administratieve handelingen verricht die voortvloeien uit de aanmelding, plaatsing en de uitschrijving van studenten. Je kunt er ook terecht voor vragen over de betaling van het collegegeld, het veranderen van studierichting en adreswijzigingen. Het SSC verstrekt collegekaarten en verklaringen voor bijvoorbeeld belasting en IB-groep. Het SSC is gevestigd op kamer B1.02 en is telefonisch bereikbaar onder nummer Openingstijden SSC Maandag t/m vrijdag: en uur Maandag- en donderdagavond: uur Servicebalie Op de eerste verdieping, aan het studentenplein vind je de servicebalie, gecombineerd met de helpdesk en de mediatheekbalie. Dit is het eerste aanspreekpunt voor vragen en wensen wat betreft facilitaire voorzieningen. De helpdesk is er voor vragen over de software, hardware, telefonie en computers. Mediatheek De collectie van de mediatheek Leeuwenburg bevat naast circa boeken ook tijdschriften, audiovisuele media, scripties en cd-rom s. In de mediatheek zijn werkplekken met en zonder pc s, een video/dvd-cabine, een multimediaruimte en een presentatieruimte met beamer. Ook zijn er kopieer-, print-, scan- en faxmogelijkheden. Het digitale portaal ICT biedt vakinformatie voor studenten en docenten. De databanken die in het portaal te vinden zijn, kunnen ook thuis worden doorzocht. Het portaal is te vinden op Je vindt de mediatheek op de eerste verdieping aan het studentenplein. Openingstijden Mediatheek Maandag t/m donderdag: uur Vrijdag: uur Zaterdag: uur Telefoon: Website: Studenten van de HvA kunnen ook gebruik maken van de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam. Bij de universiteitsbibliotheek op Singel 425 kun je op vertoon van collegekaart, adresgegevens en een geldig legitimatiebewijs je laten inschrijven. Chipkaart Aan het begin van het studiejaar krijgen studenten een chipkaart voor alle betalingen binnen het pand. 10

11 hogeschool van amsterdam Invalidenfaciliteiten Er zijn in totaal drie invalidentoiletten in het pand. Eén bevindt zich op de begane grond, één op de eerste en één op de zesde verdieping. Een invalidenlift is aanwezig. In de parkeergarage zijn twee parkeerplaatsen voor invaliden gereserveerd. Op de site van de HvA vind je meer informatie over: het gebouw de Leeuwenburg (adressen, voorzieningen, huisregels), diverse voorzieningen (b.v. studeren in het buitenland), Havana, werken naast studeren, sportvoorzieningen, Crea, begeleiding en hulp, financiëleen juridische zaken. 11

12 Onderwijsmanager Voltijd Kees Rijsenbrij Teamleider onderbouw Anke Robertus Teamleider afstudeerfase Willem Brouwer Kwaliteitszorg In-& Doorstroom Mark Thomas Nora Kouwenhoven Internationalisering Praktijkbureau Marlies Nijenhuis Mieke Bierbooms Examencommissie Secretaris Sahaira Bhattoe Opleidingscie Leerplancommissie INFRA Holwerda TC Rietveld SE Esmaili HCD de Munk ITM Rengeling Opleidingsadviesraad Directeur - Emilie Randoe Onderwijsmanager Deeltijd Iraj Khaksar Leerplancommissie Heinhuis Esmaili Holwerda Opleidingscie Opleidingsadviesraad Secretariaat Yvette Letiche Bedrijfsbureau Cita Buitenhuis Communicatie Annemarie van Lankveld Informatiemanager Hans van Koolbergen IIC Arnim Eijkhoudt Onderwijskundige Carla Bombeld Lectoren Softwarekwaliteit Jacob Brunekreef Sourcing Guus Delen Secretariaat Kenniskring 12

13 2. Instituut voor Informatica (IvI) Organisatie van het instituut Het Instituut voor Informatica (IvI) omvat de opleidingen Informatica voltijd, Informatica deeltijd, en Technische Informatica. In totaal zijn er circa studenten. Stafbureau Het stafbureau heeft meerdere taakgebieden, allemaal ter directe ondersteuning voor de directie. Bij de ICT-coördinator kun je terecht met allerhande vragen over ICT-mogelijkheden en -aanvragen. Op het terrein van kwaliteit hebben we een kwaliteitsmedewerker die zich bezighoudt met evaluaties en monitoring van het onderwijsprogramma. De onderwijskundige houdt zich bezig met de ontwikkeling van het instituut en de ingezette processen en geeft leiding om de ontwikkelingen goed door te voeren. Bureau Onderwijsondersteuning Het bureau onderwijsondersteuning is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning en organisatie van het instituut, waaronder de les- en tentamenroosters en de cijferadministratie. Bij het bureau onderwijsondersteuning kun je terecht met vragen, opmerkingen, klachten en aanbevelingen. Praktijkbureau Het praktijkbureau coördineert alles wat te maken heeft met de organisatie van de stages, externe projecten en afstudeeropdrachten, het opzetten van een bedrijvennetwerk, het regelen van de stagebegeleiding en -presentaties en het organiseren van de stage- en projectenmarkten. Decanaat Je kunt bij de decaan volstrekt vertrouwelijk terecht met alle zaken die te maken hebben met je studieloopbaan, persoonlijke vragen en/of problemen. Je kunt informatie, advies en begeleiding, of een second-opinion krijgen over vragen en/of problemen die gaan over de volgende onderwerpen: aanmelding en inschrijving, studievoortgang, studiekeuzes, ziekte en bijzondere familieomstandigheden, studiefinanciering, wet- en regelgeving en studentenvoorzieningen. De decaan voor Informatica is dhr. J. Gerritsen. Kijk voor actuele informatie Medezeggenschap Instituutsmedezeggenschapsraad (IMR) Medezeggenschap is op de Hogeschool geregeld op twee niveaus: op het niveau van de Hogeschool als geheel (Centrale medezeggenschapsraad, CMR), en op het niveau van de Instituten (IMR). Reeds vanaf het eerste jaar kun je zitting nemen in een van beide raden. De verkiezingen hiervoor worden jaarlijks georganiseerd. De griffier van de IMR is J.M. Hofstra. 13

14 instituut voor informatica Opleidingscommissie (OC) Samen met de instituutsdirectie praten studenten over knelpunten binnen de opleiding, aan de hand van het onderwijs- en examenreglement. De opleidingscommissie geeft advies aan het opleidingsmanagement en de IMR. Er is een OC voor elk van de opleidingen Informatica voltijd, Informatica deeltijd en Technische Informatica. Bijzondere groepen Dyslectici Studenten die een officiële verklaring hebben waaruit blijkt dat zij dyslectisch zijn, kunnen een verzoek indienen voor verlengde tentamentijd. Wie tot deze categorie behoort, dient zo snel mogelijk contact op te nemen met de studentendecaan. ONDERWIJS ALGEMEEN Indeling van het jaar De opleiding bestaat uit twee belangrijke fasen, de propedeuse en de hoofdfase. De hoofdfase is weer onderverdeeld in het tweede, derde jaar met de minor en het vierde jaar met de afstudeeropdracht. Een studiejaar is verdeeld in vier perioden, de blokken (kwartalen), die allen ca. 10 weken in beslag nemen. In deze weken worden volgens het rooster van dat blok de activiteiten afgewerkt, en in die periode worden ook studieonderdelen afgerond met een toets, presentatie of werkstuk. In week 8 van elk blok vinden de hertentamens van het vorige blok plaats. In het jaarrooster dat in deze studiegids is opgenomen kun je veel activiteiten terugvinden; onder andere alle tentamen- en herkansingsmomenten. Informatie over studieonderdelen In deze studiegids vind je de leerplanschema s per studiejaar, waarin je kunt zien wanneer welk studieonderdeel gegeven wordt. Direct na de schema s vind je meer informatie over alle vakken, zoals een gedetailleerde lesstofomschrijving, de wijze waarop de toetsing plaatsvindt, hoeveel studiepunten het vak waard is, door wie en in welk blok het vak gegeven wordt enz. Dezelfde leerplanschema s staan ook op de website van het instituut : hva.nl. Hier vind je nog veel meer informatie over bijna alle vakken en projecten. Studiepunten Waar in deze studiegids over studiepunten gesproken wordt, wordt altijd ECTS bedoeld. Sinds 1 september 2003 worden alle studiepunten uitgedrukt in zogenaamde ECTS (European Creditpoint Transfer System) om de internationale vergelijkbaarheid van studies in het hoger onderwijs te vergroten. Een studiepunt staat voor een studiebelasting van 28 uur. In één studiejaar kunnen 60 studiepunten behaald worden. Dit betekent dat er van je verwacht wordt dat je per jaar 1680 uur aan je studie besteedt. De feitelijke studielast en de hoogte van de beoordeling spelen géén rol voor het krijgen van 14

15 instituut voor informatica een studiepunt. Je haalt voor een onderdeel alle studiepunten of geen. Geprobeerd wordt altijd om de studiepunten zo gelijkmatig mogelijk over het jaar te spreiden. Inschrijven tentamens Het is verplicht je in te schrijven voor alle schriftelijke (her-)tentamens. Dat gaat online via het inschrijfsysteem dat te vinden is op Aanwezigheidsplicht Bij veel practica en projecten is aanwezigheid verplicht. En voor projecten geldt dat wie deelneemt aan een projectgroep zich verbindt aan de afspraken die met het projectteam worden gemaakt. Studievoortgang Practica en theorielessen worden meestal in een blok (10 weken) afgerond. Hierdoor is het mogelijk aan elke student na afloop van een blok een resultatenoverzicht van de behaalde resultaten in dat kwartaal, alsmede een bijgewerkt overzicht van zijn studievoortgang te verstrekken. Je studievoortgang wordt nauwkeurig bijgehouden. Je kunt je eigen resultaten bekijken op: Deze site wordt wekelijks bijgewerkt. Bindend afwijzend studieadvies Als je aan het einde van het eerste studiejaar minder dan 40 studiepunten haalt of niet voldoet aan de aanvullende eisen zoals deze in de OER staan beschreven, krijg je een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Het kan zijn dat er een bepaalde reden is waarom je het gewenste aantal punten niet behaald hebt (bijv. bijzondere familieomstandigheden, ziekte e.d.). Het is raadzaam je studieloopbaanadviseur hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Als je na twee studiejaren nog niet in het bezit bent van het propedeusecertificaat krijg je alsnog een bindend afwijzend studieadvies. Studieloopbaanbegeleiding Voor alle studenten is er een eigen loopbaanadviseur. Deze docent houdt samen met de student de studievoortgang in de gaten. De loopbaanadviseur voert regelmatig gesprekken met de student om die voortgang te bevorderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een (digitaal) portfoliosysteem, waarin de student zijn vorderingen en prestaties bijhoudt, ten behoeve van zichzelf en andere belanghebbenden. Onderwerpen als organisatie van de opleiding, opzet van de studie, het (individueel) plannen van de studieactiviteiten en dergelijke zijn wezenlijke onderdelen van die gesprekken. Je loopbaanadviseur is het eerste aanspreekpunt bij problemen met de studie. Studieachterstand Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat je een of meerdere studieonderdelen mist. Voor studenten met achterstand is een goede studieplanning extra belangrijk. De loopbaanadviseur is de aangewezen persoon om je te helpen bij die planning. Resultatenoverzicht en aanvragen diploma Het systeem van studievoortgangscontrole legt ook een verantwoordelijkheid bij de student. 15

16 instituut voor informatica De student dient zelf de resultaten te controleren. Maakt hij binnen een periode van drie weken na het verstrekken van de overzichten geen bezwaar dan worden de studieresultaten definitief. Voor het aanvragen van het propedeusecertificaat en het diploma dient de student het initiatief te nemen. Indien de student meent aan alle studieverplichtingen inclusief keuzepunten en afstudeeropdracht te hebben voldaan, dan kan hij zijn diploma aanvragen. Hij dient dan de bewijsstukken van de behaalde 240 punten te overleggen. Driemaal per jaar vindt er een diploma-uitreiking plaats. Klachten Klachtenregeling Uitgangspunt van alle medewerkers van het instituut is om het werk naar beste weten uit te voeren. Desondanks bestaat er de mogelijkheid van fouten en misverstanden. In een dergelijk geval wordt aangeraden contact op te nemen met degene, die deze fout gemaakt heeft c.q. met wie dit misverstand speelt. Niet altijd is dit echter een oplossing. Voor die situaties heeft het instituut een klachtenregeling. Raadpleeg hiervoor de OER op informatica.hva.nl. Examencommissie De examencommissie kan een belangrijke rol spelen bij je studievoortgang. Je moet de examencommissie aanschrijven, als je op de een of andere manier een oplossing zoekt voor je studie(-voortgang), waarin het Onderwijs- en Examenreglement niet voorziet. In zulke gevallen zul je altijd vooraf schriftelijke toestemming van de examencommissie moeten hebben. De examencommissie zal, met de OER als formele basis, de redelijkheid en haalbaarheid van je verzoek beoordelen. Ook in het geval van conflicten en bij vermeende fraude, zal de examencommissie uitspraak doen, meestal na consultatie van de betrokken partijen. Tevens stelt de examencommissie formeel de uitslagen van de (propedeuse)examens vast, alsmede alle vrijstellingen van studieonderdelen. Alle correspondentie met de examencommissie gaat via de secretaris van de commissie, Sahaira Bola-Bhattoe. OER De onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding is onderdeel van het Studentenstatuut van de HvA. De OER wordt gepubliceerd op de intranetsite van het IvI: informatica.hva.nl en is verkrijgbaar bij de balie op de 7de verdieping. FACILITEITEN Het instituut is aangesloten op het internet. Alle studenten krijgen een account en een e- mailadres. Het instituut gebruikt voor de communicatie naar de studenten dit HvA adres en geen privé of werk adressen. In de communicatie tussen het instituut en de studenten nemen en internet een steeds belangrijkere plaats in. Dat wij daarmee allen steeds afhankelijker worden van de technische faciliteiten is duidelijk. Het is dan ook logisch 16

17 instituut voor informatica dat we zuinig zijn op onze spullen en dat we erop rekenen dat de studenten dit ook zijn. Op deze plaats herhalen we daarom nog eens dat het instituut een computer- en PC-reglement heeft, waaraan iedereen zich te houden heeft. Raadpleeg hiervoor de OER op Notebookproject Het bezit van een eigen computer is weliswaar niet verplicht, maar de praktijk wijst uit dat studenten die zelf over een computer beschikken, veel sneller de benodigde vaardigheden verwerven, dan degenen die geheel zijn aangewezen op de practicumuren. Het Instituut voor Informatica stelt jullie dan ook in samenwerking met het bedrijf Paradigit in staat om via de Hogeschool een notebook aan te schaffen. Deelnemen aan dit notebookproject doe je door het deelnameformulier in te vullen. Het deelnameformulier en een folder met uitgebreide informatie zijn verkrijgbaar bij het instituutssecretariaat. Meer informatie over het notebookproject is beschikbaar op de intranetsite. Surf-software In het kader van een contract tussen de Hogeschool en de stichting Surf kunnen studenten een beperkt aantal veel gebruikte softwarepakketten vrijwel tegen de kostprijs van de floppy s of de Cd-rom aanschaffen. Met je HvA-inlogaccount kun je deze software aanschaffen via Surfspot (meer informatie vind je op de intranetsite van het IvI). 17

18

19 3. De Opleiding Deeltijd Informatica Voortdurend vinden bijstellingen en verbeteringen aan het studieprogramma plaats; niet twee jaar achtereen heeft de opleiding een identiek leerplan gekend. Vakinhoudelijk blijft de opleiding zichzelf dus vernieuwen. Daarnaast verwacht het bedrijfsleven van de jonge informaticabachelor professionele vaardigheden die uitstijgen boven louter vakkennis. Vaardigheden om zijn vakinhoudelijke kennis te delen met anderen, met zowel collega s als met niet-vakgenoten. Dat vereist onder andere dat hij in staat moet zijn om te communiceren en te presenteren, zowel schriftelijk als mondeling; vaardigheden om in projecten te kunnen functioneren, deze bij voorkeur zelfs te leiden; vaardigheden om oplossingen te bedenken voor nieuwe automatiseringsproblemen en de vaardigheid om kennis en kunde in de voortdurend en snel veranderende ICT-wereld toe te passen, en die kennis en kunde bovendien up-to-date te houden. We hebben vanaf dit jaar het onderwijsprogramma een nieuwe structuur gegeven waardoor bovenstaande vernieuwingen in het onderwijs in de toekomst makkelijker kunnen worden verwerkt en bovendien het voor de individuele studenten mogelijk wordt een eigen onderwijsprogramma te volgen. Meer informatie hierover zie je verder in dit hoofdstuk. Lestijden De lessen van de deeltijdopleiding zijn geroosterd op de maandag- en woensdagavond van tot uur. Per avond zijn er 4 lesuren. De meeste onderwijsmodules worden in een blok van twee uur behandeld. Lesuur Tijden TOELATINGSEISEN Tot de deeltijdopleiding informatica zijn studenten toelaatbaar wanneer zij aan onderstaande twee voorwaarden voldoen: 1. in het bezit zijn van een: - havo-/vwo-diploma of - mbo-diploma niveau 4 of - een gelijkwaardig Nederlands of buitenlands diploma 2. en werkzaam zijn binnen de ICT-sector, of voornemens zijn binnen die sector te gaan werken. Dit laatste wordt beoordeeld door de examencommissie van het instituut. Voor studenten met een buitenlands diploma verloopt de toelating via de instroomcoördinator anderstaligen (zie hiervoor htm). Een onderzoek naar de beheersing van de Nederlandse taal is een vast onderdeel van het toelatingsonderzoek. 19

20 opleiding deeltijd informatica Geen juiste vooropleiding? Als je 21 jaar of ouder bent en niet in het bezit bent van één van de genoemde diploma s, zijn er nog twee mogelijkheden voor toelating: 1. voor de toelatingsexamen Nederlands slagen en in een toelatingsgesprek aantonen dat je in staat bent deze opleiding te volgen, of 2. op minimaal mbo-niveau werkzaam zijn in de sector ICT en een goede beoordeling van je werkgever kunt overleggen. VERKORTING VAN DE STUDIEDUUR Het is ons streven dat de studenten de bestede tijd aan hun studie zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Wanneer je aan bepaalde voorwaardes voldoet, is het mogelijk om de duur van je studie te verkorten. Verkorte route Wanneer je aan de deeltijdopleiding informatica wilt beginnen en meent voor een deel van de studie vrijstelling te kunnen krijgen kun je bij de teamleider deeltijd Informatica een verzoek tot intake assessment indienen. Dit kan wanneer je een aantal jaren werkervaring hebt en een aantal voor de opleiding relevante cursussen gevolgd hebt waarvoor je certificaat gekregen hebt, of op een andere onderwijsinstelling een relevante studie gevolgd hebt. Er wordt dan een assesmentprocedure gestart waarin wordt nagegaan in hoeverre je opgedane kennis en ervaringen aansluiten bij eindcompetenties van de opleiding. Afhankelijk van de uitkomst kun je voor een aantal vakken vrijstelling krijgen of wordt er een eigen verkorte route voor de opleiding samengesteld. In het laatste geval krijg je een voor jou op maat gesneden studieprogramma. Versnelde route Nieuw is dat onder bepaalde voorwaarden studenten hun studie versneld kunnen afronden. Een vast onderdeel van de studie is de module werkervaring. In de eerste drie studiejaren verdienen studenten studiepunten door het opstellen van portfolio werkervaring. Tot dit jaar verdienden studenten in deze drie jaren respectievelijk 20, 24, en 24 studiepunten. Voor studenten die vanaf september 2007 met hun studie beginnen is de werkervaring in twee groepen verdeeld: werkervaring basics, en werkervaring advanced. Voor werkervaring basics geldt dezelfde regels als die van de afgelopen jaren. De student rapporteert over zijn werk en licht - waar nodig - het verband toe tussen datgene wat is geleerd tijdens de opleiding en het werk. In de eerste drie jaar van de opleiding krijgen studenten hiervoor 10 studiepunten per jaar. Werkervaring advanced is gepositioneerd in het eerste semester van het vierde jaar van de opleiding. De student past zijn totale, in de loop van de opleiding verworven kennis in zijn werk toe, bereidt presentaties voor, deelt ervaringen met andere studenten, wisselt kennis uit en reflecteert op zijn/haar gedrag. Hiervoor zijn 30 studiepunten gereserveerd. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat een student de module werkervaring advanced in de loop van de eerste drie jaren van zijn studie doet. De voorwaarden hiervoor Na goedkeuring door de examencommisie. 20

21 opleiding deeltijd informatica zijn in ieder geval dat het werk op hbo-niveau is en dat toestemming is verkregen van de loopbaanadviseur. Hiermee kunnen studenten de opleiding deeltijd Informatica binnen drie en een half jaar afronden. Aanvraag vrijstellingen Ook nadat een student met de opleiding begonnen is, kan hij een verzoek tot vrijstelling voor een vak indienen. Dat kan wanneer je meent de inhoud van een module volledig onder de knie te hebben, kan je daarvoor vrijstelling aanvragen. Hiertoe moet je de volgende stappen ondernemen: Je stuurt hierover een mail naar je LA en brengt haar/hem op de hoogte, waar nodig vraag je haar om advies. Je neemt contact op met de docent die voor dat vak verantwoordelijk is, je levert het bewijsmateriaal in. Als de docent hierover een positief advies geeft, verzoek je hem/haar het advies te bevestigen. Je vult een vrijstellingsaanvraagformulier (van de site te downloaden), je laat het door de docent ondertekenen, en stuurt het samen met het bewijsmateriaal naar de examencommissie (secretaris van de examencommissie). Ook als de betreffende docent geen positief advies geeft kan je natuurlijk je aanvraag bij de examencommissie indienen. De examencommissie komt tweewekelijks bij elkaar en behandelt de aanvragen. Je krijgt binnen 4 weken na het behandelen van je aanvraag de formele reactie van de examencommissie. Je brengt je LA op de hoogte van de uitkomst. NIEUWE STRUcTUuR VAN DE OPLEIDING Zoals in het begin van dit hoofdstuk is vermeld, heeft het onderwijsprogramma van de opleiding voor studenten die per september 2007 starten een vernieuwde structuur. Een belangrijk kenmerk van de nieuwe structuur van het programma is dat de onderwijsmodules vanaf het tweede jaar thematisch worden aangeboden. Verder is de omvang van de module Werkervaring verminderd en in twee groepen ingedeeld: werkervaring basics, en werkervaring advanced. Onderwijsprogramma voor studenten die starten per Studiejaar 1 Parallel aanbod van verschillende vakgebieden Studiejaar 2 Thema SE Thema SNE Studiejaar 3 Thema ITM Minor Studiejaar 4 Werkervaring advanced Afstudeerproject 21

22 opleiding deeltijd informatica Jaar 1 In het eerste jaar van de opleiding Informatica krijgt elke student een gedegen brede basis voor het uitoefenen van een functie in het automatiseringsberoepenveld. Alle studenten, krijgen een vakinhoudelijke basisopleiding die alle terreinen van de ICT-wereld bestrijkt. Maar in de basisopleiding is er ook uitgebreide aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijke vaardigheden op sociaal en communicatief vlak. Jaar 2 en jaar 3 In jaar 2 en 3 worden vakken aangeboden die per thema zijn geclusterd. In de tweede helft van het derde jaar kies je de minor waarin je je wilt specialiseren. Het streven is dat door het aanbod van minoren de keuzemogelijkheid voor studenten te verbreden. Verder wordt een minor aangeboden die op basis van de behoeftes van een individuele student samengesteld kan worden (thema minor). Jaar 4 In het eerste semester van jaar 4 loopt het programma werkervaring advanced. Studenten die al op HBO niveau werkzaam zijn kunnen onder bepaalde voorwaardes al tijdens de eerste jaren van hun opleiding studiepunten voor dit deel vergaren, waardoor de studie in drie en een half jaar voltooid kan worden. De studie wordt afgesloten mat het afstudeerproject. Een voordeel van deze nieuwe structuur is dat door het aanbod van thema s sneller ingespeeld kan worden op de relevante ontwikkelingen in het beroepenveld. Bovendien leent deze structuur zich beter voor het aanbod van verkorte routes aan studenten die al op een bepaald gebied over voldoende competenties op het HBO niveau beschikken. De in deze studiegids omschreven lesstofomschrijvingen (hoofdstuk 4) van het eerste studiejaar zijn gebaseerd op de nieuwe structuur en gelden voor de nieuwe studenten. De lesstofomschrijvingen van de hogere jaren zijn gebaseerd op de oude structuur en zijn nagenoeg hetzelfde als in het programma van de afgelopen jaren. STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING VOOR ZITTENDE STUDENTEN Voor de zittende studenten blijft de structuur van het onderwijsprogramma ongewijzigd. Er wordt wel een aantal kleide wijzigingen in het programma aangebracht waarmee de studeerbaarheid verbetert en de keuzevrijheid ruimer wordt. Het programma kent een brede basiskennis ICT dat gedurende de twee eerste jaren wordt behandeld. De laatste twee jaren wordt aandacht besteed aan verdieping van kennis. Hierin zijn ook onderdelen opgenomen waarmee een student voor een verbreding of verdieping van zijn competenties kan zorgen. 22

23 Onderwijsprogramma per voor zittende studenten opleiding deeltijd informatica Studiejaar 1 Studiejaar 2 Brede basis ICT Brede basis ICT Studiejaar 3 Verdieping Minor Studiejaar 4 Verdieping Afstudeerproject Voor een gedetailleerde indeling en invulling van het leerplan verwijzen we naar de programma s die per studiejaar in deze gids zijn opgenomen. Minor Vanaf dit studiejaar worden vier minoren aangeboden: advanced software development, advanced system and network engineering, sourcing, en thema minor. Voor het kiezen voor de thema minor zijn er eisen waaraan de student moet voldoen. Hiertoe dient de student, in overleg met zijn loopbaan adviseur een voorstel indienen bij de examencommissie. Meer informatie over de minoren vind je in het programma van het derde jaar. PROF/DNI De constatering dat projectvaardigheden en soft skills tot de belangrijkste competenties van de informaticus behoren, heeft geleid tot een programma dat we Professional skills (PROF) hebben genoemd. Naast de genoemde vaardigheden komen in dit programma onder andere aan de orde: zelfreflectie, morele en ethische kwesties, maar ook studieloopbaanbegeleiding. Zittende studenten leren een deel van deze vaardigheden onder het programma DNI. Alternatieve modules Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een aantal onderwijsmodulen niet te kiezen en in plaats daarvan zelf met een alternatief te komen. Je dient een plan in voor een leeropdracht met onderbouwing. De loopbaanadviseur en de examencommissie dienen hiervoor hun goedkeuring te geven. Informeer bij je loopbaanadviseur of de docent naar de mogelijkheden. Voor 6 studiepunten mag er aan alternatieve modules worden gekozen. Bedrijfspunten Studenten kunnen voor allerlei activiteiten waarvan de uitvoering een positief effect voor de opleiding heeft en een passend leereffect voor de student oplevert studiepunten krijgen (van maximaal 2 studiepunten). Dit kan in de vorm zijn van het deelnemen aan voorlichtingsbijeenkomsten, ondersteunen bij ontwikkeling van een vak, verzorgen van onderwijs aan jongerejaars, het volgen van een externe cursus en het rapporteren daarover etc. Plaats in het studieprogramma Bedrijfspunten zijn bij het onderwijsonderdeel Minor ondergebracht (dus in het derde studiejaar). Toch kunnen de studenten ervoor kiezen om eerder deze punten halen. 23

24 opleiding deeltijd informatica Hoe aanpakken Je kunt zelf een opdracht bedenken en het aan je LA voorleggen. Je kunt het ook eerst met een andere docent bespreken en afspreken dat hij/zij studiepunten toekent. Maar ook in dit geval is het nodig om je LA hiervan op de hoogte te brengen. Je kunt ook reageren op de oproep van een docent die op zoek is naar studenten die in het kader van bedrijfspunten een opdracht moeten doen. Sinds dit jaar zijn wij begonnen om een overzicht van onderwerpen te verzamelen en te onderhouden voor opdrachten die door studenten gedaan kunnen worden (en dus ook voor bedrijfspunten). Hiervoor moet je kijken op de site van het instituut. Als je een van de opdrachten wilt doen neem je contact op met de docent die de opdracht op de site heeft gezet, en in principe wordt hij/zij de opdrachtgever voor de uitvoering en dus voor de toekenning van studiepunten. Je kunt dan voor de uitvoering van de opdracht met hem de nodige afspraken maken. Ook in dit geval moet je je LA op de hoogte brengen. Afstudeeropdracht De studie sluit je af met een afstudeeropdracht die je uitvoert in het bedrijf waar je werkzaam bent. De student wordt in dit laatste deel van zijn opleiding beschouwd als een (junior) ICT-professional. Er is een aantal eisen waaraan de student moet voldoen om te kunnen beginnen met zijn/ haar afstudeerproject. Deze eisen zijn in detail beschreven in de OER. De OER vind je op de intranetsite van het IvI. INFORMATICAOPLEIDING EN BEROEPSDOMEINEN Beroepsprofielen De opleiding Deeltijd Informatica van de Hogeschool van Amsterdam onderscheidt in het werkveld waarin onze pasafgestudeerden aan de slag gaan de volgende 3 beroepsprofielen: - Software Engineering (SE) - System & Network Engineering (SNE) - IT Management (ITM) Software engineer De Software engineer werkt sterk projectmatig en is gericht op het analyseren, ontwerpen, bouwen en implementeren van softwaresystemen, ten behoeve van de efficiëntie en effectiviteit van bedrijfsprocessen. In het traject van de ontwikkeling van nieuwe softwaresystemen speelt de gebruiker een steeds belangrijker rol. De software engineer moet dus een gezonde portie communicatievaardigheid meenemen om de wensen van de klant te achterhalen en ze te vertalen in een gebruiksvriendelijk eindproduct. Belangrijke begrippen uit de wereld van de software engineer zijn object-oriëntatie, UML, programmeren, rapid application development, DSDM, case-tools, relationele databases, human computer interaction en internet. Binnen de software engineering is er een terrein waar IvI speciaal aandacht aan besteed: Game Technology. De game industrie is een van de sterkst groeiende ter wereld. Er gaat meer geld in om dan in microsoft producten en miljoenen mensen besteden eeuwen van hun tijd aan computergames. Games worden overal ter wereld gemaakt door teams 24

25 opleiding deeltijd informatica van programmeurs en vormgevers. De business unit Game Technology is opgezet voor die studenten die een eerste stap willen zetten op weg naar een carrière als programmeur van games. Ook voert de BU Game Technology projecten uit waarin de game technologie ingezet wordt voor nieuwe toepassingen. Systeem- en netwerkengineer De systeem- en netwerkengineer ontwerpt de technische infrastructuur in een bedrijfsomgeving, zorgt dat deze voldoet aan de wensen van de gebruiker en houdt deze operationeel. De systeem- en netwerkengineer werkt op het snijvlak van informatietechnologie, telecommunicatie, elektronica en multimedia. Voor hem zijn dat dan ook belangrijke termen, naast bijvoorbeeld de begrippen besturingssystemen, netwerkprotocollen, inter- en intranet enz. Maar deze engineer kan ook niet zonder communicatieve en andere projectvaardigheden. IT Management In het domein IT management word je opgeleid als business engineer of als IT service manager Business engineer De business engineer richt zich op de bedrijfskundige en informatiekundige aspecten van informatie- en communicatietechnologische toepassingen binnen de bedrijfsprocessen. De business engineer speelt de rol van bruggenbouwer tussen bedrijfsvoering en informatiesysteem. Hij heeft inzicht in de organisatie van het bedrijf en in de informatiestromen in dat bedrijf en weet die twee met elkaar in overeenstemming te brengen al of niet door informatietechnologie in te zetten. De business engineer heeft goed inzicht in de (on-)mogelijkheden van de techniek. Hij heeft brede kennis op het gebied van informatica, maar onder andere ook op het gebied van (verander)management, bedrijfseconomie en bedrijfsorganisatie. Vanzelfsprekend zijn de vaardigheden om met mensen om te gaan uitstekend ontwikkeld. IT servicemanager De IT servicemanager richt zich op de bedrijfskundige en informatiekundige aspecten van informatie- en communicatietechnologische beheersprocessen. Informatiesystemen in bedrijven worden van een steeds grotere complexiteit, die om beheersing vraagt. Een veelheid van software in duizend-en-een verschillende versies, een machinepark met zeer uiteenlopende configuraties, verschillende bedrijfsnetwerken, dat alles vraagt om iemand die overzicht over het geheel houdt. Belangrijke begrippen voor de IT servicemanager zijn kwaliteit, verandermanagement, service level agreements, versie- en configuratiebeheer. Hij heeft een breed overzicht over het gehele vakgebied en is een uitstekende communicator. Rollen Voor studenten: Vanaf het begin word je aangesproken op je professionele verantwoordelijkheden. Projecthandleiding, roosters en alle andere relevante informatie staan op de website van het instituut en je wordt geacht daarvan op tijd kennis te nemen. Er zijn workshops, lessen over onderwerpen die je juist in die week nodig hebt, coachgesprekken, teamvergaderingen enz. Het werk moet verdeeld worden, je moet nadenken over wat je al kunt en wat je nog moet of wilt leren en je moet leren omgaan met afspraken en met hen die ze schenden. Voor docenten: Docenten hebben de rol van opdrachtgever, procesbegeleider of coach, consultant of vakinhoudelijk deskundige. 25

26 opleiding deeltijd informatica Relatie met het bedrijfsleven Het Instituut voor Informatica heeft altijd al een innige relatie met het bedrijfsleven gehad, maar heeft dat contact de laatste jaren nog aanzienlijk versterkt. Met toonaangevende IT-bedrijven, zoals KPN, Cap-Gemini Pink Roccade, Logica CMG, Deloitte en Touche, maar ook met vele kleinere bedrijven, hebben wij samenwerkingscontracten gesloten, die ervoor zorgen dat wij als instituut met beide benen op de grond blijven staan. De studenten merken veel van die samenwerking: vertegenwoordigers van het bedrijfsleven verzorgen gastcolleges of nemen deel aan projecten, ze fungeren als externe deskundige in jury s en op afstudeerzittingen enz. Internationalisering Het beroepenveld waarvoor Informatica opleidt, krijgt steeds meer een internationaal karakter. De internationale sfeer binnen de school komt op verschillende manieren tot uiting. Uiteraard is een flink deel van het studiemateriaal Engelstalig. Van veel goede vakliteratuur bestaan zelfs geen Nederlandse vertalingen. Projectmatig werken Een belangrijke constatering is dat projectmatig werken in het werkveld van de ICT de dominante organisatievorm is. Daarom werk je ook in de opleiding veel in projectvorm. Projecten gaan over real-life problemen uit het ICT-werkveld met de complexiteit die ook in het echt normaal is. Daarbij streven we naar een evenwichtige verdeling van aspecten uit alle beroepsprofielen in de projecten. Funderend onderwijs: training, vakken, practica Ondanks de nadruk op projectonderwijs erkent de opleiding dat niet alle kennis via een project verworven kan worden. Vandaar dat er gedurende de gehele opleiding studieonderdelen worden aangeboden waarin theoretische concepten centraal staan. AFGESTUDEERD, EN DAN? Je diploma Afgestudeerden van de opleiding Informatica krijgen de bachelortitel (Bachelor of ICT). De bachelortitel is een uitvloeisel van de landelijke invoering van de bachelor-/masterstructuur in hoger en wetenschappelijk onderwijs, waarmee Nederland aansluiting zoekt bij de rest van Europa. Desgewenst kan in plaats van deze bachelortitel de oude titel ingenieur (ing.) gevoerd worden. Verder studeren aan de UvA: masteropleidingen De samenwerking tussen de opleiding Informatica en het onderwijsinstituut Informatiewetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft geleid tot een tweetal masteropleidingen: Software Engineering en System- & Networkengineering. Deze masters zijn toegankelijk voor alle studenten met een afgeronde universitaire bacheloropleiding in de informatica, alsmede voor gemotiveerde en getalenteerde studenten met een HBO-diploma in de (Technische) Informatica. Voor deze twee masters ben je in principe na je afstuderen direct toelaatbaar. Daarnaast is er nog een groot aantal masters waaraan je kunt deelnemen via een speciaal schakelprogramma. Meer informatie staat op 26

27 4. Studieprogramma Deeltijd Informatica In dit hoofdstuk vind je een beschrijving van het gehele studieprogramma van de opleiding Informatica deeltijd, ingedeeld per jaar. Telkens tref je achtereenvolgens een inleiding met een leerplanschema en informatie over alle studieonderdelen, zoals de plaats in het leerplan, de werkwijze, de lesstof, toetsing en studiemateriaal. Voor bijna al deze onderdelen bestaan webpagina s, waarop nog veel meer informatie is te vinden. Propedeuse Toelichting op het studieprogramma In de propedeuse krijg je een beeld van het gehele vakgebied van de informatica waarbij vooral de beroepsprofielen Software Engineering (SE), System & Network Engineering (SNE) en IT Management (ITM) aan bod komen. In het eerste jaar is er een groot project dat midden in het studiejaar is gepland. In dat project vindt uiteraard groepswerk plaats, maar er zijn ook lesactiviteiten in klassenverband. Zo wordt er vakinhoudelijke kennis overgedragen in workshops, trainingen e.d. Uitgangspunt is uiteindelijk een of ander op te leveren eindproduct zoals een analyserapport, een complete applicatie, een complete nieuwe website, een operationeel netwerk enz. Daarnaast wordt een aantal vakken in de vorm van een cursus gegeven.. De andere vakken worden weer parallel aan het project gegeven en die hebben dus een langere looptijd. Een veelheid van werkvormen dus. Naast dit programma loopt gedurende het hele jaar het programma Professional skills (PROF), waarin aandacht is voor projectvaardigheden en communicatieve vaardigheden, maar ook voor studieloopbaanbegeleiding. Het PROF-programma heeft een omvang van 7 studiepunten en geeft onder andere ondersteuning aan het project. Steeds ben je bezig met het verwerven van (deel)competenties die je nodig hebt om een goede ingenieur Informatica te worden. Voor meer gedetailleerde omschrijvingen: zie verder in dit hoofdstuk. In het eerste jaar krijg je 10 studiepunten voor werkervaring. Op de intranetsite kun je een handleiding en een formulier voor het rapporteren van de werkervaring downloaden. Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) Je dient in het eerste jaar (dat eindigt op 31 augustus 2008) ten minste 40 studiepunten behaald te hebben. Daarbij gelden de volgende aanvullende eisen, je dient behaald te hebben: - Alle studiepunten (7) van het programma PROF - Een van de twee vakken DBC-D of SE1-D. - Een van de twee vakken COA-D of WIS-D, De gebruikte afkortingen kun je terugvinden in het leerplanschema op de volgende bladzijden waar ook de volledige naam wordt vermeld. De precieze eisen staan ook in de OER. Als je niet aan de hierboven omschreven eisen voldoet krijg je een bindend afwijzend studieadvies. 27

28 jaar 1 Dat betekent simpelweg dat je het volgende studiejaar de opleiding niet aan ons instituut mag voortzetten. Het kan zijn dat er een bepaalde reden is waarom je het gewenste aantal punten niet behaald hebt. Het is raadzaam de decaan en/of je loopbaanadviseur tijdig op de hoogte te brengen. Als je na twee studiejaren nog niet in het bezit van het propedeusecertificaat bent volgt alsnog een bindend afwijzend advies. Propedeusecertificaat Als je alle 60 studiepunten van het propedeuseprogramma hebt behaald dien je je propedeusecertificaat aan te vragen bij de teamleider deeltijd. De feestelijke uitreiking van deze certificaten vindt in september (na de herkansingen) plaats. Zie voor de data het jaarrooster achter in de studiegids. Leerplanschema propedeuse 1 e semester 2 e semester Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Office Application Skills (OAS) 2 studiepunten Project Boddy Total Sport (BTS) 14 studiepunten ITIL 3 studiepunten Database Conceptueel (DBC) 3 studiepunten Database Fysiek (DBF) 3 studiepunten Discrete Wiskunde (DW) 3 studiepunten Software Engineering 2 (SE 2) 3 studiepunten Computer Architectuur (COA) 3 studiepunten Software Engineering 1 (SE 1) 3 studiepunten Inleiding Datacommunicatie (DAT) 3 studiepunten TCP/IP (TCP) 3 studiepunten Professionele vaardigheden (PROF 1) 7 studiepunten Werkervaring eerste jaar basic (WEB 1) 10 studiepunten 28

29 Studieonderdeel: Office Application Skills Code: OAS-D Blok: 1 Studiejaar: 1 Studiepunten: 2 Hoofddocent: Ellen Waterman jaar 1 Doelstelling: De student toont aan dat hij de vier standaard kantoorautomatiseringstoepassingen op een computer kan gebruiken. Plaats in het leerplan: De opleiding start met het onderdeel Office Application Skills aangezien van elke student vanaf blok 1 verwacht wordt dat hij niet alleen zelfstandig met de vier basisapplicaties kan werken, maar deze ook bij de rest van de studieonderdelen zinvol weet te gebruiken. Werkwijze: Dit studieonderdeel bestaat uit vier modules. Elk van deze modules behandelt een specifieke toepassing. Alle modules zijn een oefening van praktische vaardigheden. Lesstof: Tekstverwerking Word (1 les): De student kan dagelijkse taken uitvoeren die samenhangen met het maken, opmaken en afwerken van kleine tekstverwerkingsdocumenten zodat ze gereed zijn voor verspreiding. Hij kan tevens tekst binnen en tussen documenten kopiëren en verplaatsen. Hij is bekwaam in het gebruik van enkele van de functies die samenhangen met tekstverwerkingstoepassingen zoals het maken van standaard tabellen, het gebruik van illustraties en figuren binnen een document èn het gebruik van samenvoegfuncties. Presentaties Powerpoint (1 les): De student voert taken uit als het maken, opmaken, wijzigen en het voorbereiden van presentaties met verschillende dia lay-outs voor vertonen en uitgeprint verspreiden. Hij is in staat tekst, plaatjes, afbeeldingen en grafieken binnen de presentatie en tussen presentaties te kopiëren en te verplaatsen. Hij kan algemene handelingen uitvoeren met afbeeldingen, grafieken en getekende objecten en kan tevens verscheidene effecten in diavoorstellingen toepassen. Spreadsheets Excel (2 lessen): De student kan taken uitvoeren die samenhangen met het ontwikkelen, opmaken, aanpassen en gebruiken van een spreadsheet van beperkte omvang en kan die gereed maken voor verspreiding. Hij maakt eenvoudige wiskundige en logische bewerkingen met behulp van eenvoudige functies en formules. En hij is bekwaam in het maken en opmaken van grafieken. Databases Access (3 lessen): De student kan tabellen, queries, formulieren en rapporten maken en wijzigen en kan uitvoer voorbereiden zodat deze klaar zijn voor verspreiding. Hij kan tabellen lezen en informatie uit een database halen en manipuleren met behulp van zoek- en sorteerfuncties in het pakket. Toetsing: De practicumopdrachten moeten voldoende gemaakt zijn. Een test per afzonderlijke module vormt de afsluiting van dit vak. Het gemiddelde testcijfer is het eindcijfer voor dit vak. Een student die daarnaast ook een officieel ECDL-examen voor elke module wil afleggen kan hiervoor informatie opvragen bij de docent. Studiemateriaal: Wordt in nader overleg met de docent bepaald. 29

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. deeltijdopleiding

Hogeschool van Amsterdam. deeltijdopleiding Hogeschool van Amsterdam Informatica deeltijdopleiding Studiegids 2010-2011 Duivendrechtsekade 36-38 1096 AH Amsterdam telefoon 020-5951610 telefax 020-5951620 e-mail informatica@hva.nl www http://intra.informatica.hva.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. deeltijdopleiding

Hogeschool van Amsterdam. deeltijdopleiding Hogeschool van Amsterdam Informatica deeltijdopleiding Studiegids 2011-2012 Duivendrechtsekade 36-38 1096 AH Amsterdam telefoon 020-5951610 telefax 020-5951620 e-mail informatica@hva.nl www http://intra.informatica.hva.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. deeltijdopleiding

Hogeschool van Amsterdam. deeltijdopleiding Hogeschool van Amsterdam Informatica deeltijdopleiding Studiegids 2012-2013 Duivendrechtsekade 36-38 1096 AH Amsterdam telefoon 020-5951610 telefax 020-5951620 e-mail informatica@hva.nl www http://intra.informatica.hva.nl

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management]

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management] Keuzeverslag Mijn keuze is [IT Management] Studentnaam : Onno van Gijssel Studentnummer : 500664958 Klas : IP110 Emailadres : onno.van.gijssel@hva.nl Datum : 01-11-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate

FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED DATA CABLING AND WIRELESS NETWORKING LINUX SQL PHP CISCO - Hyper V - CLOUD Unieke opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. voltijdopleidingen. Studiegids 2010-2011

Hogeschool van Amsterdam. voltijdopleidingen. Studiegids 2010-2011 Hogeschool van Amsterdam Informatica en technische informatica voltijdopleidingen Studiegids 2010-2011 Duivendrechtsekade 36-38 1096 AH Amsterdam telefoon 020-5951610 telefax 020-5951620 e-mail informatica@hva.nl

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. voltijdopleidingen. Studiegids 2012-2013

Hogeschool van Amsterdam. voltijdopleidingen. Studiegids 2012-2013 Hogeschool van Amsterdam Informatica en technische informatica voltijdopleidingen Studiegids 2012-2013 Duivendrechtsekade 36-38 1096 AH Amsterdam telefoon 020-5951610 telefax 020-5951620 e-mail informatica@hva.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.

Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom. 1 Dit is een wettelijk vastgestelde rol met een beroepsprofiel waar ieder zich mee bemoeit: politiek niet in de laatste plaats. Waarom.// 2 Maar er is meer. Het gaat om opgroeiende jongeren die op hun

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

HBO Werktuigbouwkunde (deeltijd)

HBO Werktuigbouwkunde (deeltijd) Techniek Algemeen De opleiding Werktuigbouwkunde (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Engineering, Hanzehogeschool Groningen. Innovatie is belangrijk in de economie van nu. Consumentenproducten,

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. voltijdopleidingen. Studiegids 2011-2012

Hogeschool van Amsterdam. voltijdopleidingen. Studiegids 2011-2012 Hogeschool van Amsterdam Informatica en technische informatica voltijdopleidingen Studiegids 2011-2012 Duivendrechtsekade 36-38 1096 AH Amsterdam telefoon 020-5951610 telefax 020-5951620 e-mail informatica@hva.nl

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012

JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 JAARVERSLAG STUDENTENDECANAAT STUDIEJAAR 2011 2012 Opleiding Communication and Multimedia Design (Interactieve Media) Domein Media, Creatie en Informatie Datum: Februari 2013 Samengesteld door: Jarno Gerritsen

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN Praktische informatie van studenten voor studenten LGW van A tot Z Lerarenopleiding G&W Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam Rochussenstraat 198

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek Handleiding Bachelor eindwerk Versie : juli 2007 Inhoudsopgave Inleiding Opzet van het eindwerk Voorstudie Conceptvorming/modelvorming/analyse Organisatie van het eindwerk Toelating Aanmelding Aangeboden

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT Jij en het hbo. een succesvolle combinatie? 1 UNIEKE KANS Jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Unieke kans..test jezelf voor het hbo! Krijg zicht op jezelf Ontdek je

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie