Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support"

Transcriptie

1 Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support

2 Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Beroep: Studiegebied: Opleiding: Informatiemanager andelswetenschappen en bedrijfskunde Informatiemanagement en Support Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse ogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2004/6356/2 De leden van de werkgroep opleidingsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Studie 205 bevat het opleidingsprofiel van de opleiding Informatiemanagement en Support, opleiding van één cyclus (bachelor). Leden van de werkgroep: Gerd Van Den Eede (redacteur), Anneliese Messens (opleidingshoofd), Chris Vandermeiren, Yvan Rooseleer, Ivo Jacobs (docenten), Rik Belmans (Vlor), Wim Diericx, Danny Lievens (IT-experts), Dany Buyse (Agoria, ICT-sectorfederatie) 1.2 Opdracht In opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs heeft de Vlor de ontwikkeling van opleidingsprofielen gecoördineerd. Met dat doel zijn verschillende sectorcommissies uitgebreid en zijn werkgroepen gevormd. Deze studie maakt de vertaalslag van Studie 175 Beroepsprofiel Informatiemanagement [D/2000/6356/45] naar het overeenkomstige opleidingsprofiel. De richtlijnen voor deze vertaalslag zijn in extensu terug te vinden in de andleiding voor het Schrijven van Opleidingsprofielen voor het ogeschoolonderwijs van de Dienst voor Ontwikkelingsontwikkeling [D/1996/3241/245]. 1.3 Ontwikkelingsproces - Methodiek De Raad oger Onderwijs van de Vlor aanvaardde in mei 2001 het beroepsprofiel Informatiemanagement als een beroepsprofiel van de eerste generatie. De werkgroep Opleidingsprofiel IMS vergaderde op de volgende data: - 28 maart april september oktober 2002 Op 10 februari 2004 keurde de Raad oger Onderwijs dit opleidingsprofiel goed. 1.4 Legitimatie De legitimator van dit opleidingsprofiel is de Raad oger Onderwijs van de Vlor. 3

4 2 SITUERING VAN DE OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Vlaanderen kent inzake studie- en catalogeringswerk van beroepenstructuren enkele belangrijke spelers (SERV, Vlor, CEVORA, AGORIA, ). Maar een holistische benadering van de informaticasector ligt op dit ogenblik nog niet voor 1. De jure zijn er bijgevolg geen grenzen tussen de verschillende ICT-subdisciplines 2. Enkel de beroepenstructuren van de SERV verwijst naar de cluster Informatievoorzieningen, met als verwant profiel dat van de bibliothecaris als informatiemanager 3. Zoals beschreven in het beroepsprofiel Informatiemanager [D/2000/6365/45] bestaat het Vlaamse hoger onderwijslandschap inzake ICT uit meerdere agenten. Zonder exhaustief te willen/kunnen zijn, zijn dat: - Studiegebied andelswetenschappen en Bedrijfskunde - de opleidingen Toegepaste Informatica - de opleiding andelsingenieur in de Beleidsinformatica - de opleiding Informatiemanagement en Support - Studiegebied Industriële Wetenschappen - de opleiding Multimedia en Communicatietechnologie - de opleiding Industrieel Ingenieur Al die opleidingen beschikken over een beroeps- en/of opleidingsprofiel, ontwikkeld in opdracht van de Vlor. Daarnaast zijn er beroepsprofielen ontwikkeld door de SERV (bibliotheek- en informatiewetenschappen) of Cevora (internetontwikkelaar en pc-technicus) 4. Deze profielen bieden echter geen antwoord op de vraag naar onderlinge afbakeningen. et Nederlandse Beroepsprofiel en opleidingsprofiel BO-I 5 doet dat wel. Deze profilering biedt een uiterst bruikbaar platform om de nucleus van de diverse profielen af te bakenen. Er wordt uitgegaan van een driedeling die ook in een Vlaamse context relevant is: Nederlands typologieën Vlaamse analoge opleidingen 6 Bedrijfskundig Informaticus Informaticus Technisch Informaticus Informatiemanagement en Support, andelsingenieur Beleidsinformatica Toegepaste Informatica, Lic. informatica Elektronica, Industrieel Ingenieur 1 Voor de ruimere ICT-sector is er een structuur in voorbereiding bij de SERV (Leen Vanaerschot en Veerle De Keersmaecker). 2 De facto is er echter wel een afbakening. We verwijzen bijvoorbeeld naar personeelsadvertenties of bedrijfsinterne beroepsprofielen. 3 Een geïntegreerde analyse van de sectoriële beroepenstructuur is - zoals gezegd - op dit ogenblik niet voorhanden. Zo een analyse zou nochtans een zinvol instrument kunnen zijn voor de uitkristallisering van de beroepen/opleidingen/competenties. De buitenwacht - en zelfs ingewijden - zien door de bomen niet altijd het bos meer. De vraag naar wat de gemeenschappelijke stam is en waarin deze opleidingen/beroepen zich van elkaar onderscheiden, dringt zich op. Dat is een opzet dat het niveau van één opleiding overstijgt en het veronderstelt een objectieve en methodologische sturing vanuit de overheid. 4 Bits, bytes en bugs, Tendenzen en nieuwe profielen in de informaticasector in België, inclusief profielen pc-engineer & Internetontwikkelaar, IVA in opdracht van CEVORA, 1999, 154 bladzijden. 5 Beroepsprofiel en opleidingsprofiel BO-I, p Verwantschap op het vlak van beroeps- en studieinhouden, niet noodzakelijk qua beroeps- en studieniveau. 4

5 De ICT-er, ongeacht zijn profiel (supra), is in staat zelfstandig een breed scala van taken uit te voeren. Tot hun kern herleid, zijn de beroepscompetenties te beschrijven als de ICT-er die 7 : - de context betrekt bij het opstellen van een advies - flexibel is qua samenwerkingsverband en ICT-domein - zelfstandig kan werken in een multidisciplinair team, resultaatgericht samenwerkt - de belangen van de verschillende partijen van de informatievoorziening betrekt bij het adviseren over en het inrichten van een projectorganisatie - kan functioneren in een internationale omgeving - kan reflecteren op het eigen gedrag om feedback te geven en te ontvangen - op diverse manieren effectief kan communiceren met verschillende geledingen - de juiste beroepshouding heeft, betrokken is bij zijn taakstelling, intrinsiek gemotiveerd, kwaliteitsgericht, prestatiegericht en gericht is op dienstverlening - kan omgaan met ethische aspecten die samenhangen met de beroepsuitoefening - kennis up-to-date kan houden en uitbreiden, kennis kan uitdragen en een lerende houding heeft. Deze beroepscompetenties zijn zeer generiek en differentiëren de ICT-er niet of onvoldoende van menig andere beroepstypologie. Dat hoeft echter geen verwondering te wekken: als men een willekeurige selectie neemt uit Vlaamse beroepsprofielen (hoger onderwijs) komt men hier immers ook vaak dezelfde sleutelkwalificaties tegen. In wat volgt wordt dan weergegeven op welke terreinen het onderscheid wel wordt gemaakt Bedrijfskundig informaticus 8 De centrale activiteiten van de bedrijfskundig informaticus hebben te maken met bedrijfsprocessen en de bijhorende informatiesystemen. Voorbeelden van bedrijfsprocessen zijn logistieke processen, marketingprocessen, financieel-administratieve processen, registratiesystemen, informatie- en communciatieprocessen. Bedrijfskundige informatiesystemen ondersteunen bedrijfsprocessen. Kenmerkend voor bedrijfskundige informatiesystemen is: - de relatie tot het bedrijfskundig domein, - het toepassen van software- en hardwarecomponenten, - de interactie met de gebruiker, - het toepassen van databasemanagementsystemen. Centrale activiteiten 9 : - analyse van bedrijfsprocessen en informatiesystemen om te komen tot verbetervoorstellen; - het adviseren van beleid om te komen tot een optimale inzet van ICT ten behoeve van de bedrijfsvoering; - het ontwerpen van een bedrijfsproces en het daarvan afgeleide informatiesysteem; - organiseren en implementeren van bedrijfsprocessen en daarbij horende informatiesystemen; - het in een veranderende organisatie adequaat reageren op de gevolgen voor het bedrijfsproces en de daarbij horende informatiesystemen. De benodigde beroepscompetenties 10 : - kan een analyse van bedrijfsproces uitvoeren 7 Beroepsprofiel en opleidingsprofiel BO-I, p Ibid. p Ibid. p Ibid. p

6 - kan een bedrijfsanalyse uitvoeren, kan de interactie tussen de bedrijfsprocessen onderling en in samenhang met hun omgeving analyseren - kan een informatieanalyse uitvoeren - kan op basis van ICT-ontwikkelingen voorstellen doen voor verbetering en innovatie van bedrijfsprocessen - kan een specificatie van een bedrijfsproces opstellen en vertalen naar de specificaties van een informatiesysteem en houdt rekening met de consequenties voor het vervolgtraject - kan een (deel van) een bedrijfskundig informatiesysteem ontwerpen, bouwen en implementeren binnen de randvoorwaarden van het domein - kan elementen van een ICT-infrastructuur benoemen - kan beoordelen of, en in welke mate, nieuwe ontwikkelingen financieel, organisatorisch, cultureel en juridisch, haalbaar en aanvaardbaar zijn - kan in een beheersorganisatie functioneren - kan in een multidisciplinaire omgeving methoden selecteren en toepassen op de gebieden bedrijfsprocesanalyse, informatieanalyse en beleidsformulering - kan in een multidisciplinaire omgeving een onderzoekstraject, ontwikkeltraject en beheertraject inrichten en in elke fase een geschikte methode kiezen en toepassen De informaticus Samengevat richt de rol van de informaticus zich op de vertaling van door domeinspecialisten aangeleverde specificaties in de richting van systeemcomponenten. In deze context passen de centrale activiteiten van de informaticus: - onderzoek uitvoeren om te komen tot de architectuur van een informatiesysteem; - adviseren over een optimale inzet van informatiesystemen in een gebruikersomgeving; - informatiesystemen en/of softwaresystemen ontwerpen en bouwen; - informatiesystemen en/of softwaresystemen implementeren; - informatiesystemen beheren en onderhouden. Beroepscompetenties: - kan samen met domeindeskundigen een procesanalyse uitvoeren; - kan een informatieanalyse uitvoeren; - kan op basis van een analyse adviseren om een optimale inzet van systemen in het betreffende domein te bekomen; - kan een computersysteem specificeren; - kan een groot en complex informatiesysteem ontwerpen, bouwen en implementeren; - kan een informatiesysteem beheren en onderhouden; - [ ] Technisch informaticus De centrale activiteiten van de technisch informaticus liggen op het vlak van technische bedrijfsprocessen, technische informatiesystemen, embedded software en technische processen. Voorbeelden van een technisch bedrijfsproces zijn het aansturen van een productiestraat, van analyseapparatuur, van robots en het verwerken van binnenkomende informatie bij een telefooncentrale. De centrale activiteiten van een technisch informaticus zijn: - analyse van technische informatiesystemen en technische (bedrijfs)processen; - analyse van de interactie van de omgeving met een technisch informatiesysteem; - adviseren over een optimale inzet van technische informatiesystemen in een omgeving; 6

7 - het ontwerpen en bouwen van een technisch informatiesysteem en van de koppeling van verschillende systemen; - een technisch informatiesysteem implementeren; - het technisch beheer en onderhoud van de infrastructuur en van de technische informatiesystemen. Beroepscompetenties: - kan samen met een domeindeskundige een technisch bedrijfsproces en een technisch proces analyseren; - kan de interactie tussen technische processen onderling en in samenhang met hun omgeving analyseren; - kan een analyse uitvoeren van de werking van technische bedrijfsprocessen om te komen tot een informatiemodel en een procesmodel; - kan op basis van een analyse adviseren om een optimale inzet van systemen in een technische omgeving te bekomen; - kan een specificatie van een technisch bedrijfsproces of een technisch proces opstellen en vertalen naar de specificaties van een technisch (informatie) systeem en houdt rekening met de consequenties voor het vervolgtraject; - kan een (deel van een) technisch informatiesysteem ontwerpen, bouwen en implementeren dat bestaat uit één of meer gekoppelde processen, eventueel verbonden via netwerken; - kan een (deel van een) embedded systeem ontwikkelen, bouwen en testen voor een bepaald eindproduct; - kan een technische infrastructuur ontwerpen; - kan een technisch informatiesysteem beheren en onderhouden; - kan de exploitatie en het beheer van een technisch informatiesysteem en de onderliggende infrastructuur vormgeven en uitvoeren; - kan advies inwinnen en nagaan of, en in welke mate, nieuwe ontwikkelingen financieel, organisatorisch en juridisch, haalbaar en aanvaardbaar zijn; - kan in een beheerorganisatie functioneren; - kan in een (multidisciplinaire) omgeving methoden selecteren en toepassen op het gebied van analyse van technische bedrijfsprocessen en technische processen; - kan in een (multidisciplinaire) omgeving een onderzoekstraject, ontwikkeltraject en beheertraject inrichten en in elke fase een geschikte methode kiezen en toepassen Geraadpleegde beroepsprofielen en opleidingsprofielen - Studie 76 Opleidingsprofiel Toegepaste informatica,vlor, Brussel, 1998 (D/1998/6365/15). - Beroepsprofiel bibliothecaris, informatiemanager, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, Brussel, 2003, 81 p. - Beroepsprofiel en opleidingsprofiel BO-I (Bedrijfskundig Informaticus - Informaticus - Technisch Informaticus) BO-I platform, augustus (ISBN ) Visie Ondanks de economische laagconjunctuur die in het bijzonder de ICT-sector hard getroffen heeft, blijft er in de toekomst een grote behoefte bestaan aan goed opgeleid personeel. In de toepassing van ICT bij organisaties is tegelijk een verbreding én een verenging waar te nemen. Enerzijds is er door de beweeglijkheid van de ICT-markt een grote vraag naar breed inzetbare professionals die over een groot lerend vermogen beschikken. Enkele voorbeelden: de multidisciplinaire verwevenheid, de integratie van bedrijfsprocessen, de globalisering van werk, de virtuele organisatie, de concurrentie, kennismanagement en kunstmatige intelligentie. De studie dient deze basis te leggen door de toekomstige informatiemanager te 7

8 leren hoe vanuit de diverse subdisciplines de theorie en praktijk te integreren, hen het belang en de kunde van abstract denken bij te brengen 11. Anderzijds stijgt de vraag naar doorgedreven vakspecialisten. Zowel het profiel van de generalist als dat van de specialist zijn dus maatschappelijk zeer relevant. De informatiemanager is een brede ICT-generalist met een specialisatie op het terrein van informatievoorziening en -verzorging. ij/zij komt op die manier tegemoet aan de noden van de arbeidsmarkt. 2.2 Gegevens uit het onderwijsveld Studiegebied, opleidingen en opties De Katholieke ogeschool Mechelen is de enige hogeschool die de opleiding Informatiemanagement en Support (IMS) aanbiedt als basisopleiding. De ogeschool Zuid-West-Vlaanderen organiseert een afstudeertraject IMS onder de koepel van haar basisopleiding Toegepaste Informatica Aanverwante studiegebieden en opleidingen De opleiding ressorteert onder het studiegebied andelswetenschappen en bedrijfskunde en heeft vanuit haar economische insteek verwantschap met de basisopleidingen Bedrijfsbeheer en Toegepaste Informatica. Met het studiegebied Industriële wetenschappen heeft het affiniteit via de opleidingen Industrieel ingenieur en de bacheloropleiding Multimedia- en Communicatietechnologie Diploma s en getuigschriften Diploma gegradueerde Informatiemanagement en Support Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de opleiding Gelijkaardige opleidingen en diploma s in Nederland - Informatie Dienstverlening en Management (IDM) - Bedrijfskundige Informatica (BKI) Infrastructuur Gebouwen: auditoria, praticalokalen, labo s, groepswerkruimtes, bibliotheek en cateringfaciliteiten. Uitrusting: De hogeschool beschikt voor haar studenten over 1000 genetwerkte werkstations. De ratio binnen de opleiding IMS is 1 pc per student. Verder zijn op het vlak van ICT drie Cisco CCNA en CCNP labo s (Switches Catalyst , Routers Cisco , Catalyst 5000). 11 Computing curricula Computer Science. Final Report. IEEE, p Voor het eerst ingericht in academiejaar We verwijzen hier ook naar het (waarschijnlijk) nieuwe diploma Bachelor in Informatiemanagement en Systemen. 14 Eerste afstudeerlichting. 8

9 2.2.7 Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de opleiding ( ) 1 ste studiejaar de studiejaar de studiejaar Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de opleiding De onderstaande tabellen geven een overzicht van de studieresultaten volgens vooropleiding in het eerste studiejaar. Schooljaar IMS ste zit Gesl. Uitgest. Uitgeschr. Totaal Perc. gesl. Pers. gesl/uitg. ASO ,00% 48,94% TSO ,08% 35,25% BSO ,00% 0,00% totaal ,68% 38,15% 1IMS de zit 1 ste + 2 de zit Perc. gesl/uitg. Gesl. Gesl. ASO ,00% 70,21% TSO ,62% 47,54% BSO ,00% 25,00% totaal ,73% 53,18% Schooljaar IMS ste zit Gesl. Uitgest. Uitgeschr. Totaal Perc. gesl. Perc. gesl/uitg. ASO ,45% 59,62% TSO ,52% 50,91% KSO 1 1 0,00% 0,00% BSO ,33% 16,67% NVTP 1 1 0,00% 0,00% totaal ,66% 51,09% 9

10 1IMS de zit 1 ste + 2 de zit Gesl. Gesl. Perc. gesl/uitg. ASO ,24% 75,00% TSO ,21% 73,94% KSO 0 0 0,00% 0,00% BSO ,67% 33,33% NVTP 0 0 0,00% 0,00% totaal ,57% 72,05% Schooljaar IMS ste zit Gesl. Uitgest. Uitgeschr. Totaal Perc. gesl. Perc. gesl/uitg. ASO ,33% 35,42% TSO ,89% 23,57% KSO 0,00% 0,00% BSO ,67% 7,14% NVTP 1 1 0,00% 0,00% totaal ,31% 25,00% 1IMS de zit 1 ste + 2 de zit Gesl. Gesl. Perc. gesl/uitg. ASO ,10% 47,92% TSO ,05% 42,04% KSO 0,00% 0,00% BSO ,00% 21,43% NVTP 0 0 0,00% 0,00% totaal ,71% 40,45% 10

11 2.2.9 Reële studieduur Aantal derdejaars dat uitstroomt. Academiej. Tot. stud Fin. stud Leeftijd , Gemiddelde studieduur ASO TSO 3,20 jaar 3,04 jaar Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Zie Verantwoording van de opleiding Behalve wat onder werd aangegeven over de behoefte aan direct inzetbare informatiebeheerders, geven de volgende factoren een duidelijke aanwijzing over de maatschappelijke relevantie van de opleiding Informatiemanagement en Support. - De gesprekken, bij de oprichting en daarna, in de werkgroepen en daarbuiten (stagecontacten, beursbezoeken, etc.). - De studentenaantallen (en vooral de sterke groei ervan) geven een reële indicatie van de maatschappelijke relevantie. De opleiding IMS was in het Vlaamse hoger onderwijs de enige informatica-gerelateerde opleiding die in het academiejaar haar instroom kon handhaven. Alle andere jaren van haar bestaan werkte de opleiding trouwens met een aanzienlijke wachtlijst (telkens meer dan 100 kandidaten). 11

12 3 ET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Exacte benaming van de opleiding Informatiemanagement en Support Globale omschrijving van de opleiding De informatiemanager is in staat om aan hand van heuristieken en discursieve vaardigheden de informatiecontext (informatiebehoefte, -voorziening en -verzorging) in te schatten en er een gepast antwoord op te voorzien. ij doet dit vanuit het perspectief van de bedrijfsprocessen, van de informatietechnologie en van de communicatie. De informatieverwervende competenties vormen de rode draad in het profiel van de afgestudeerde en worden extra geëxpliciteerd onder de vorm van competenties o.a. inzake deskresearch, informatiearchitectuur en document management. Informatiekunde is tegelijk object en subject van zijn studie: informatiemethodologie die hem in staat stelt om de informatiestromen van een organisatie te beheren en hem toelaat om de eigen beroepsspecifieke informatie terug te vinden en op te zoeken. De informatiemanager is in staat bij de uitoefening van zijn beroep het eigen functioneren continu te evalueren en bij te sturen en m.b.v. een aangereikt ethisch en groepsdynamisch denkkader de eigen loopbaan te managen. De afgestudeerde is getraind in commerciële en groepsdynamische vaardigheden als onderhandelen en coachen/motiveren. ij kan met opdrachtgevers, leveranciers en klanten communiceren over alle aspecten van de opdracht (tijd, budget, analyse) en dit zowel schriftelijk als mondeling, in nationale of internationale context. ij gaat hierbij projectmatig/methodologisch tewerk en weet zich in te leven in de gedachtewereld van zijn gesprekspartners. De noodzaak tot levenslang studeren is inherent aan zijn functioneren en gedurende de opleiding is hij hiermee geconfronteerd doordat hij begeleid zelfstandig de kennis/informatie naar zich toe moet trekken (pull vs. push). De steeds wijzigende technologische en bedrijfs/procesmatige context is hier debet aan. De competenties inzake samenwerking worden aangereikt d.m.v. kleine en grote groepswerken, rollen- en bedrijfsspelen, stages en eindprojecten, waarbij de vorm steeds de inhoud versterkt. De kennis, kunde en attitude inzake oplossingsgericht werken worden voornamelijk getraind onder de vorm van systeemanalyse, besluitvormingstechnieken en ontwikkeling. De aanpak is concentrisch en gradueel: een competentie uit een lager opleidingsjaar wordt verderop in de studie hernomen en uitgediept. De informatiemanager is bij machte om informatietechnologie in te zetten in functie van het proces van informatie vinden, ontsluiten en beschikbaar stellen, te beheren en te onderhouden (databanken, datawarehousing, business intelligence, ) steeds vanuit een eindgebruikersperspectief. ij gaat echter niet alleen oordeelkundig om met de technische aspecten, maar ook m.b.t. het inrichten en managen van het gebruik van deze hulpmiddelen in organisaties (management informatiesystemen, IT-service management, information economics). ij functioneert dan ook vanuit een geïntegreerde benadering van ICT in de context van de organisatie. Zowel voorbereiding/ontwerp en ontwikkeling als gebruik, toepassing/implementatie en onderhoud/beheer van deze IS behoren tot zijn discipline. 15 Vanuit de Associatie KULeuven werd een voorstel ingediend voor een naamswijziging van de opleiding naar Informatiemanagement en Systemen. Dit voorstel werd via VLORA overgemaakt aan de minister. 12

13 3.3 Beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Beroepsprofiel van de informatiemanager, Studie 175, Vlor, Brussel, De concrete uitwerking van de vertaalslag A Refererend aan de takenclusters uit het beroepsprofiel Informatiemanager (Studie 175, p. 12 e.v.) is een nieuwe score (schaal van 1 tot 3) toegevoegd aan de ICT-taken. Aangezien het opleidingsprofiel - integenstelling tot het beroepsprofiel - a priori de beginnende beroepsbeoefenaar voor ogen heeft, werd voor elke takencluster nagegaan hoe waarschijnlijkheid het is dat de beginnende informatiemanager in aanraking zou komen met de samenstellende taken. Binnen de cluster geldt dan: 1 taak is niet weggelegd voor de startende informatiemanager (wel voor de gevorderde beoefenaar) 2 taak is mogelijk weggelegd voor de startende informatiemanager 3 taak is zeker weggelegd voor de startende informatiemanager Op het niveau van een cluster wordt gewerkt met (ongewogen) gemiddelde scores van de samenstellende taken. B C D Vervolgens werd een weging bepaald van de onderlinge verhouding van de takenclusters. oe hoger het percentage van de cluster, hoe belangrijker deze cluster is binnen het opleidingsprofiel van de informatiemanager. et product (gewogen score) van beide scores (op niveau taak) zou dan bepalen in welke mate de opleiding die voorbereidt op het beroep van informatiemanager de competenties omtrent die taak moet ondersteunen. Idem als C. maar dan relatief t.o.v. het geheel. Functioneel geheel Score [A] Weging [B] Gewogen score [C] Relatieve gewogen score [D] 1 Presales 1, ,25 5% 2 Architectureren % 3 Ontwikkelen 2, % 4 Implementeren 2, ,03 11% 5 Beheer en Exploitatie % 6 Gebruikersondersteuning 2, ,69 8% 7 Beleid en management 1, ,28 13% 8 Kennismanagement % ,25 100% Bij huidige en toekomstige curriculumhervormingen zal een opleiding IMS hiermee rekening moeten houden. Zaak is om het evenwicht na te streven tussen enerzijds de finaliteit van het bachelor-diploma inzake directe inzetbaarheid en anderzijds de bekommernis om de loopbaanontwikkeling van de student. 13

14 3.3.3 De concrete uitwerking van de vertaalslag Functioneel geheel 1: (Pre)Salesactiviteiten 16 (5%) Deelfuncties Vaardigheden Kennis Beroepsspecifiek en algemeen ondersteunend Attitude Context Relatiebeheer Account (relation) management 1 Een presentatie geven over een beroepsspecifiek en algemeen onderwerp [Ned, Eng, Fr.] Situatieafhankelijk non- en paraverbaal gedrag kunnen analyseren, beoordelen en toepassen Abstractievermogen Diensten niveau beheer Service level management 1 Effectief en efficiënt kunnen communiceren Onderhandelingsstijlen kennen Effectiviteit van onderhandelen Dienstgericht (ITservicegericht i.p.v. systeemgericht) Aanbieden offertes (commercieel) Enable business opportunities 1 Denken in functie van diensten i.p.v. systemen et verband tussen de diverse ITactiviteiten Alertheid voor kostenbatenverhouding Offertes technisch uitwerken 2 Gevraagde diensten omzetten naar onderliggende technische vereisten Empathie (aanvoelen wat klant wil en wat hij wil betalen) Voorbereiden van een offerteaanvraag (=schrijven tender) RFP preparations 1 Kostprijsbepaling van diensten Onderhandelen over diensten en kostprijs Opzetten van een kwaliteitsmeetsysteem De structuur van ITIL Commerciële houding 16 14

15 Deelfuncties Vaardigheden Kennis Attitude Context Technische mogelijkheden vertalen naar bedrijfsopportuniteiten 1 Vertalen business-noden klant in aalbare informatie-oplossing Markt en producten Translate technology opportunities in business enabling Bedrijfsoplossingen creëren 1 Informatiesysteemtypologieën Create business solutions Tevredenheidsonderzoek voeren Conduct customer satisfaction survey 2 Kan een rapport schrijven over een beroepsspecifiek en algemeen onderwerp Functioneel geheel 2: Architectureren (17%) Deelfuncties Vaardigheden Kennis Attitude Context Ontwerpen procesarchitectuur Process architecture design Opstellen functionele specificaties Functional specification design 3 Gangbare methoden van architecturen toepassen et resultaat moet een model zijn dat op diverse manieren grafisch, in tekstvorm kan worden gepresenteerd Gangbare methoden Gangbare methodologieën van procesmodellen Contactbereidheid Communicatie Empathie Flexibiliteit Leergierigheid DFD, UML Informatiebronnen zelfstandig raadplegen Ontwerpen gegevensarchitectuur Data architecture design 3 Normaliseren Denormaliseren Datamodellen en normalisatietechnieken idem ERD Dimensionele modellen 15

16 Deelfuncties Vaardigheden Kennis Attitude Context Ontwerpen ICT-architectuur ICT architecture design 2 Keuze van systemen (hardware en software, netwerktopologie) Uittekenen van delen van de ICTarchitectuur Besturingssystemen, hardwareplatformen, netwerktypologieën Beheersbare kleinschalige constellaties Ontwerpen systeembeveiliging Security architecture designs 2 Idem Kritische ingesteldheid Specialist automatische hulpmiddelen Tool specialist 1 Een voor het proces typische tool kunnen gebruiken Case-tool Dienstverlenende ingesteldheid Leergierigheid Casetool (m.i.v. warehouses) Data Base Administration 3 Database server opzetten Servers en cliënts in een TCP/IPnetwerk integreren Clienttools configureren Toegang geven tot de database DBA-hulpmiddelen gebruiken Gebruik van systeembronnen aanpassen Performance verbeteren Componenten van een database server in hun context beschrijven Functionaliteit van back-end, middletier en front-end van elkaar kunnen onderscheiden Resultaatgerichtheid Planmatigheid Precies werken Doorzettingsvermogen Aandacht voor beveiliging Specialist beveiligingstools 2 Security technology specialist Advies over software Advise packages 2 Onderzoek doen om adviezen te ondersteunen om informatieproblemen op te lossen Productkennis Kritische ingesteldheid 16

17 Deelfuncties Vaardigheden Kennis Attitude Context Planning beschikbaarheid v/h systeem Availability planning 1 et uitvoeren van berekeningen aangaande beschikbaarheid Plannen van procedures voor backupsystemen IT-service management Statistiek Kritische ingesteldheid Veiligheidsbewustzijn ITIL Opstellen calamiteitenplan 1 Contingency planning Inschatten nieuwe technieken Assess emerging technologies 3 et aanbod van nieuwe technieken detecteren Beschikken over een onderzoeksmethodologie Leergierigheid Ontwerp standaarden en regels Design standards & directions 2 Procedures opstellen en eenduidig beschrijven aalbaarheid van de ontworpen regels kunnen inschatten Kennis van de processen Contactbereidheid Accuratesse Veiligheidsbewustzijn Beslissingsvermogen Capaciteitsonderzoek en -planning Capacity audit/planning 1 Kennis van de operationele parameters van de te bewaken producten Kennis van tools Kennis van SLA s Alertheid Kwaliteitsbewustzijn Perfectionisme (accuratesse) Volharding 17

18 Functioneel geheel 3: Ontwikkelen (14%) Deelfuncties Vaardigheden Kennis Attitude Context Analyse van gewenste functionele wijzigingen Functional analysis 3 FA concretiseren naar een hardwareof softwareoplossing De modellen vanuit de architectuurfase kunnen concretiseren in componenten Begrip van architectuurmodellen Architectureringstool Ontwikkeltools Bruikbare componenten Resultaatgericht ICT-projectbeheer Manage ICT projects 3 Planmatig aan de nood aan bedrijfsinformatie voldoen via ICToplossingen Projectbeheer (technieken, timemanagement, budgetbeheer) ICT-methodologieën Planmatig en methodisch werken Accuratesse SDM, CRUD, XP (extreme programming) Opstellen technische specificaties 3 Technical specification design Ontwikkelen en programmeren Development 3 Een abstractie maken van een reallife situatie en een probleem oplossen door de constructie van een sluitend algoritme Een programma logisch opdelen (incl. code) Fouten in een programma op een gestructureerde wijze opsporen (herkennen) en corrigeren (verbeteren) Een syntax respecteren Een semantiek respecteren Een logische structuur opbouwen in een procedurele programmeertaal, syntax VB, syntax SQL, ADOobjecten, VB-objecten Functionaliteiten om in VB aan foutbehandeling te doen C-programma volledig uittesten Techniek van objectgeoriënteerd programmeren Inheritance Aggregatie Polymorfisme Voordelen en het belang van het objectgericht denken Accuratesse Langdurig geconcentreerd werken Doorzettingsvermogen Regelmaat en nauwkeurigheid Communicatief met andere programmeurs en met de gebruiker Leergierig om nieuwe technieken op te zoeken en te leren gebruiken Kwaliteitsbewust 18

19 Deelfuncties Vaardigheden Kennis Attitude Context om gegevens correct te verwerken Correcte, logische voorwaarden schrijven die overeenkomen met wat gewenst is Databanken connecteren via ADO Grafische elementen gebruiken om een optimale interface te bekomen Modulair en eventgestuurd programmeren SQL integreren in termen van ADO, Inline en stored procedures Objecten programmeren Objectgericht denken Een klassenhiërarchie opstellen Inheritance toepassen tegenover eisen aan programmeren en codeontwikkeling Resultaatgericht Methodologische nauwkeurigheid Abstractievermogen Architecturaal inzicht en creativiteit Zelfstandig probleemoplossend denken Creatief in het zoeken naar oplossingen Aggregatie toepassen Polymorfisme toepassen Interfaces bouwen in een OO-taal Packages bouwen in een OO-taal Een grafische interface bouwen in een OO-taal Uittesten programma s en vereist kwaliteitsniveau waarborgen Software testing, quality 3 Acceptatietesten omschrijven en evalueren (unit-test, integratietest, acceptatietest) Functionele specificaties omzetten in Kwaliteitscontroleprocedures (ISO) Accuraatheid Kritische zin Empathie Belangrijk dat gebruiker de software accepteert om ze te laten 19

20 Deelfuncties Vaardigheden Kennis Attitude Context assurance een testscenario slagen. Dit hoort bij een brede invulling van begrip testing Installatie 2 Planmatig en gesystematiseerd software installeren Operating systemen en ondersteunende software Planmatig werken Accuratesse Ghost Opleggen ICT-regels en -procedures 1 Enforce ICT policies & procedures Beheer configuratiegegevens Configuration management 3 Accuraat bestaande toestand hardware en software vaststellen Weten hoe hardware en software in elkaar zitten, welke opties genomen zijn Accuratesse Kennis van de tools Construeren trainingsprogramma End user training design Documentatie opstellen voor training 1 Didactiek leerprocessen Inschatten behoeften trainee 3 Redactionele vaardigheden Didactiek Softwarekennis Empathie Empathie 20

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect Roel Wieringa Universiteit Twente 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Twee onderwerpen 1. Informatievoorziening Informatievoorzieningsarchitectuur

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de biologie Academiejaar 2016-2017 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen C003080 Programmeren C003334

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT KULeuven Opleidingen : Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT Master in Industrial Sciences: Electronic Engineering DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3. 1ste bach TEW Informatiesystemen samenvatting + minicases Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 119 3.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Gevorderd Programmeren Verplicht onderdeel: BA2, 1 e semester, 6 studiepunten, 30+30 contacturen Vakbeschrijving Werkvorm Evaluatievorm

Nadere informatie

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica sector : handel-administratie studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde opleiding : toegepaste informatica

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten.

Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. Systemat Expert, uw partner in de realisatie van IT delegatiediensten. MISSION STATEMENT Systemat Expert wenst haar klanten bij te staan in de realisatie van hun diverse IT projecten door hun te voorzien

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA

Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Formuleren van de onderwijsdoelen van de bacheloropleidingen aan de UA Inleiding Tijdens de eerste studiedag van de BAMA-werkgroep op 10 oktober l.l. werd aan de BAMAcoördinatoren de opdracht gegeven om

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & Besturingssystemen en Netwerken AO IC 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud...

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure INFORMATICABEHEER (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webserverbeheerder BO GR 504 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: Informaticus Functionele loopbaan: B1-B3 Code: FM3ICT03 Sector: Facility Management Dienst: ICT Subdienst: Doel van de entiteit De sector Facility Management

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

De opleiding Informatica werkt met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i 1

De opleiding Informatica werkt met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i 1 Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming

VOET EN WISKUNDE. 1 Inleiding: Wiskundevorming Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat, 00 Brussel VOET EN WISKUNDE Inleiding: vorming Een actuele denkwijze over wiskundevorming gaat uit van competenties. Het gaat om een

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Socio-technisch systemen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Systeem categoriën Technische op computer gesteunde systemen Systemen die HW en SW bevatten, maar waar

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen:

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen: Informatie begrijpen: Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis. Informatie behandelen : Zoeken, verwerken en correct weergeven

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ

KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) PERFORMANCE SUPPORT (PS) DE TOOL VOORBIJ Agenda Knowledge Management De tool voorbij Context Inleiding Knowledge Management (KM) Performance Support (PS) + Demo KM/PS projectvoering

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PC-TECHNICUS/PC-ENGINEER (update) Beroepsprofiel (CEVORA, juni 2008) De pc

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1

Dat is geen service catalogus! - Deel 1. Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS. Deel 1 Dat is geen service catalogus! - Deel 1 Stuart Rance DAT IS GEEN SERVICE CATALOGUS Deel 1 Ik heb veel IT organisaties zien proberen een service catalogus op te stellen, en veel van deze projecten slagen

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Informaticabeheer (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

3. De CNaVT-profielen

3. De CNaVT-profielen 3. De CNaVT-profielen 3.1. Welke profielen zijn er? In een eerste fase werd bij studenten Nederlands als Vreemde Taal en hun docenten via een schriftelijke vragenlijst gepeild naar de behoeften en motieven

Nadere informatie