Een managementmodel voor patiëntveiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een managementmodel voor patiëntveiligheid"

Transcriptie

1 Een managementmodel voor patiëntveiligheid

2 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

3 Management = sturen Sturen van een organisatie vergt: Richting geven aan alle onderdelen van de organisatie = structurele element Regelen van de wijze van samenwerken = operationele element Beïnvloeding van de mentaliteit van de organisatie = culturele element Model = orde en systematiek Een model zorgt voor: Structuur in het denken zodat geen elementen vergeten worden Een wijze van werken zodat er transparantie, inzicht en een systeem van werken ontstaat

4 Strategische oriëntering Doelstellingen: Behoefte aan actualiseren missie en visie van het ziekenhuis Wens tot verdere profilering van het ziekenhuis met het oog op de toekomst Optie om medewerkers bij dit traject te betrekken omwille van gedragenheid Geactualiseerde missie en visie voor het ziekenhuis Strategisch beleidsplan voor de komende 5 jaar Gesystematiseerde aanpak beleid vanuit governance filosofie Alle geledingen van de organisatie mee op het spoor Keuze voor Kwadrant als managementmodel Parallel traject directie, medewerkers Externe begeleiding traject directie Traject medewerkers met eigen mensen

5 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

6 Kwadrantmodel = managementmodel Managementmodel = kwaliteitsmodel Kwaliteitsmodel = hulpmiddel om de werking van een organisatie te verbeteren. Werking afstemmen op doelstellingen; Behalen van doelstellingen meten; Bijsturen.

7 Het kwadrantmodel Plan/act DO Check managementgebieden resultaatgebieden Medewerkers management Waardering door medewerkers Leiderschap Beleid en strategie Proces Management Waardering door klanten Eindresultaten Middelen management Waardering door de maatschappij

8 De fundamentele opties: kwadrant invoeringsmodel Visie Waarvoor gaan we? (haalbare droom) Inzicht Missie Waarvoor staan we? Opdracht Doelstellingen Wat wil de organisatie realiseren? Tegen wanneer? (SMART) Strategie Hoe willen we de visie/missie bereiken? Richting waarin de organisatie moet werken Meetpunten Concrete meetpunten plaatsen op doelstellingen en kritische succesfactoren

9 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

10 Stappenplan Actualiseren missie en visie = wat moeten we doen Eigen analyse Belangen van de stakeholders = wat mogen we doen Matrix van Medelow = interesse in en macht over organisatie Kansen en bedreigingen uit omgeving= wat willen we doen STEP analyse = sociaal-cultureel, technologisch, economisch, politiek Sterkten en zwakten intern = wat kunnen we doen Eigen analyse vanuit perspectief patiënt, medewerker, maatschappij, andere ziekenhuizen Opmaken SWOT Confronteren van kansen/bedreigingen met sterktes/zwaktes Afleiden strategische doelstellingen Keuze van prioriteit strategische doelstellingen Maatstaven en kritische succesfactoren Opmaken strategisch beleidsplan

11 Visie van het AZ St.-Jan AV Innovatieve Referentie-Zorg voor Iedereen

12 Innovatieve referentie-zorg voor iedereen Innovatieve = continue aandacht voor vernieuwing, voor het anticiperen op de omgeving zodat top patiëntenzorg kan gegarandeerd worden vanuit een dynamische organisatie. Top patiëntenzorg is zorg die de meest recente methodes en technieken integreert Referentiezorg = het ziekenhuis wil dé referentie zijn inzake zorg en tevens sturend in het centrum van het zorgnetwerk Zorg = staat voor het zorgend zijn voor patiënt en medewerker door een persoonlijke aanpak Voor iedereen = staat voor een open geest zonder onderscheid in ras of stand, morele of filosofische overtuiging

13 Missie van het AZ St.-Jan AV Het AZ Sint-Jan AV te Brugge is een open (zieken)huis, waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg Het ziekenhuis investeert doelbewust, om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg aan te bieden Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en de onderlinge samenwerking van de zorgverstrekkers Het ziekenhuis zorgt voor een werkomgeving en structuur die de creativiteit van de medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden toegewezen om kwaliteit van zorg te garanderen Het ziekenhuis neemt initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren

14 Stappenplan: strategische beleidsnota Alle directieleden Strategische denkgroepen 70 medewerkers verdeeld in 4 groepen multidisciplinair samengesteld: artsen, verpleegkundigen, administratieve, technische en medewerkers onderhoud Beheerders Sessie 1: missie en visie Sessie 2: kansen en bedreigingen Sessie 3 sterktes en zwaktes Sessie 4 SWOT en afleiden strategische doelstellingen Bepalen prioriteiten strategische doelstellingen Kritische succesfactoren en maatstaven

15 Visie/Missie interesse macht - + Medelow sterkten zwakten

16 Samenvatting van alle strategische doelen kwaliteitsvolle en innovatieve zorg garanderen en verder uitbouwen ontwikkelen van een modern M-beleid met participatie van de diensten financieel gezonde toestand nastreven systeem van beleidscyclus invoeren klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntgerichtheid nastreven en verhogen organisatiestructuur afstemmen op principes van goede zorg met beperkte verticale coördinatie processen afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen stimuleren van multidisciplinaire samenwerking en verantwoordelijkheid systeem van budgetverantwoordelijkheid invoeren communicatiebeleid uitbouwen ontwikkelen van perceptie en performantie maatstaven in de resultaatsgebieden van Kwadrant

17 Ordening strategische doelstellingen 11 leden van Raad van Beheer en Algemene vergadering 10 directieleden 70 leden van de denkgroepen Modus van 91 rangordes Modus = meest voorkomende waarde

18 Resultaat en top 5 N Mode Valid Mis sing Statistics innov hrm financ beleidc y klantvri struc t proces multidis budgetver communic maats t Kwaliteitsvolle en innovatieve zorg garanderen en verder uitbouwen 2. Klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntgerichtheid nastreven en verhogen 3. Ontwikkelen van een modern M-beleid met participatie van de diensten 4. Processen afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen 4. Stimuleren van multidisciplinaire samenwerking en verantwoordelijkheid

19 Situering strategische doelen Kwaliteitsvolle en innovatieve zorg garanderen en verder uitbouwen Klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntgerichtheid nastreven en verhogen Processen afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen Stimuleren van multidisciplinaire samenwerking en verantwoordelijkheid Ontwikkelen van een modern M-beleid met participatie van de diensten

20 Strategische doelstelling 1: het ziekenhuis wil in de periode kwaliteitsvolle en innovatieve zorg blijven garanderen en verder uitbouwen. KSF = noodzakelijke elementen om doelstelling te bereiken kwaliteit en innovatie: ziekenhuisbreed het managementmodel Kwadrant installeren op de diensten/zorgeenheden = kwaliteitsmanagement systeem (KMS) invoeren garanderen: bij elke medewerker de ingesteldheid nastreven om: alles in vraag te kunnen/mogen stellen en lerend om te gaan met fouten open te staan voor nieuwe technieken en bestaande handelswijzen aan te passen aan nieuwe inzichten ter zake een multidisciplinair beleidsplan (tijdshorizon 5 jaar) per dienst/zorgvloer een jaarplan met acties per dienst/zorgvloer met bijhorend budget invoeren van de nieuwe organisatiestructuur verder uitbouwen: systematisch uitbouwen van wetenschappelijk engagement en werken de ingesteldheid van elke medewerker om zelf initiatief te nemen om kwaliteit en innovatie van zorg te borgen

21 Strategische doelstelling 1: het ziekenhuis wil in de periode kwaliteitsvolle en innovatieve zorg blijven garanderen en verder uitbouwen. Maatstaven/KPI = hoe na te gaan of noodzakelijke elementen bereikt zijn - kwaliteit en innovatie: aantal systematische verbeterprojecten op de diensten/zorgvloeren en hun resultaten systematisch teamoverleg op alle diensten/zorgvloeren aantal uren gevolgde vorming werk- zorggerelateerd per medewerker, dienst, zorgvloer - garanderen: aantal zorggerelateerde klachten van patiënten Patient Safety Indicatoren (PSI) aantal gerealiseerde acties uit de jaarplannen - verder uitbouwen: actieve wetenschappelijke bijdrage via publicaties, wetenschappelijke congressen, wetenschappelijk onderzoek

22 Strategische doelstelling 2: het ziekenhuis wil in de periode de klantvriendelijkheid en bejegening verhogen en patiëntgerichtheid nastreven. KSF: noodzakelijke elementen om doelstelling te bereiken - klantvriendelijkheid en bejegening: betrokkenheid en loyaliteit (trouw aan een verbintenis) van medewerkers wederzijds respect in relatie tussen patiënt-arts-medewerker - patiëntgerichtheid: proactieve communicatie en informatie aan patiënten zowel digitaal als op papier aangepaste infrastructuur aan hedendaagse noden - nastreven en verhogen: opleiding en coaching van medewerkers rondom klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntenrechten

23 Strategische doelstelling 2: het ziekenhuis wil in de periode de klantvriendelijkheid en bejegening verhogen en patiëntgerichtheid nastreven. Maatstaven/KPI = hoe na te gaan of noodzakelijke elementen bereikt zijn - klantvriendelijkheid en bejegening: tevredenheidsscore patiënten (enquête, actieve bevraging) tevredenheidsscore huisartsen (enquête, actieve bevraging) aantal klachten over patiënt-arts-medewerker - patiëntgerichtheid: aantal informatiefolders voor patiënten per zorgeenheid duidelijke, volledige en up-to-date patiënten portaalsite met gerichte informatie voor patiënten wachttijden -nastreven en verhogen: aantal medewerkers dat opleiding klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntenrechten gevolgd heeft

24 Strategische doelstelling 3: het ziekenhuis wil in de periode de processen nog meer afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen. KSF: noodzakelijke elementen om doelstelling te bereiken - processen afstemmen op patiënt: gestructureerde zorg in functie van het type patiënt een systeem van procesbeschrijvingen en documentbeheer geïntegreerd in de werking van de zorgvloer - veiligheid van de patiënt garanderen: de professionele ingesteldheid van elke medewerker nastreven om veilig te werken en fouten te verminderen opvolgen van ziekenhuisinfecties, medicatiefouten, Fouten Ongevallen en Nearby Accidents (FONA), technische mankementen, etc.

25 Strategische doelstelling 3: het ziekenhuis wil in de periode de processen nog meer afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen. Maatstaven/KPI = hoe na te gaan of noodzakelijke elementen bereikt zijn - processen afstemmen op patiënt aantal in de praktijk werkende gestructureerde zorgprocessen % beschreven en gedocumenteerde processen op de zorgvloer - veiligheid van de patiënt garanderen aantal initiatieven van medewerkers inzake verhogen veiligheid aantal ziekenhuisinfecties, medicatiefouten, FONA, technische mankementen, etc.

26 Strategische doelstelling 4: het ziekenhuis wil in de periode de multidisciplinaire samenwerking en samen gedragen verantwoordelijkheid stimuleren. KSF: noodzakelijke elementen om doelstelling te bereiken - multidisciplinaire samenwerking systematisch overleg omtrent patiëntenzorg en zorgorganisatie respecteren van onderling gemaakte afspraken tussen diensten/zorgvloeren modern, gestructureerd en digitaal centraal patiëntendossier (CPD) uitbouw van digitale zorgnetwerken voor huisartsen en gezondheidswerkers buiten het ziekenhuis - samen gedragen verantwoordelijkheid nieuwe organisatiestructuur elke medewerker erkent zijn verantwoordelijkheid voor zijn bijdrage in het ganse zorgproces van elke patiënt

27 Strategische doelstelling 4: het ziekenhuis wil in de periode de multidisciplinaire samenwerking en samen gedragen verantwoordelijkheid stimuleren. Maatstaven/KPI = hoe na te gaan of noodzakelijke elementen bereikt zijn - multidisciplinaire samenwerking aantal multidisciplinaire patiëntbesprekingen per dienst/zorgvloer aantal overlegmomenten tussen verantwoordelijken van diensten/zorgvloeren de mate van realisatie en gebruik van het digitaal patiëntendossier de mate van realisatie van huisartsen en gezondheidswerkers portaalsite - samen gedragen verantwoordelijkheid aantal Service Level Agreements (SLA s) tussen diensten/zorgvloeren

28 Strategische doelstelling 5: het ziekenhuis wil in de periode een modern M-beleid ontwikkelen en de diensten hierin laten participeren. KSF: noodzakelijke elementen om doelstelling te bereiken - modern M-beleid aan de diensten/zorgvloeren aangepast(e) o inspraak van medewerkers in werving en selectie o beleid inzake vorming, training en opleiding (VTO) o ondersteuning van een personeelsdienst consequent gehanteerd systeem van evaluatie van functioneren gebruik van functiedifferentiatie, kennis- en competentiemanagement, jobrotatie - diensten hierin laten participeren een adequate en ondersteunende M-tool

29 Strategische doelstelling 5: het ziekenhuis wil in de periode een modern M-beleid ontwikkelen en de diensten hierin laten participeren. Maatstaven/KPI = hoe na te gaan of noodzakelijke elementen bereikt zijn aantal selecties waarbij medewerkers betrokken zijn aantal gerealiseerde VTO-en vanuit alle jaarplannen aantal diensten/zorgvloeren met een systeem van opvolgen en begeleiden van functioneren van medewerkers (functionerings- en evaluatiegesprekken) aantal horizontale mutaties (jobrotatie) de mate van invoering van de M-tool

30 Stappenplan: opmaken beleidsplannen Is werksysteem om diensten meer bevoegdheid te geven Per dienst opmaken beleidsplan en vastleggen jaaractiepunten Beleidsplan perspectief van 5 jaar Jaaractiepunten zijn concretisering van eigen beleidsdoelstellingen Streefdoel om tegen 2012 alle diensten mee te krijgen in beleidscyclus Najaar van elk jaar: Bespreking met afvaardiging directie en managementcollege Elke dienst evalueert afgelopen jaar op realisaties Geeft aan waar beleidsplan aangevuld en bijgestuurd wordt Bepaalt zelf jaaractiepunten voor komend werkjaar Managementcollege formuleert advies aan directie inzake prioriteiten ziekenhuis als geheel Directie beslist en vertaalt in budgetten en begroting volgend jaar Beleidsplan wordt opgemaakt op basis van sjabloon Sjabloon hanteert Kwadrant als structuur Beleidsplan concretiseert strategische doelstellingen ziekenhuis op niveau dienst

31 Nieuw sjabloon beleidsplan Leiderschap Alle aspecten van zorg en organisatie van zorg komen aan bod Opmaken in multidisciplinair verband Voortschrijdend perspectief van 5 jaar Beleid en strategie Welke doelgroepen patiënten Procentuele verdeling per doelgroep Doorsnee of eerder uitzonderlijke pathologie Management van medewerkers Welke functies en rollen nodig om zorg te kunnen geven Hoeveel VTE nodig zijn Welke VTO nodig is Hoe overleg rond patiënten georganiseerd is Hoe inspraak van medewerkers geregeld is Management van middelen Hoe informatie aan patiënt geregeld is Hoe informatie over zorg kan teruggevonden worden Hoe doorgeven van specifieke kennis medewerkers geregeld is Hoe beheer van materieel bezit geregeld is en opgevolgd wordt Welke investeringen en onderhoud nodig zijn Procesmanagement Uit welke elementen bestaat zorgproces voor doelgroep patiënten Waar kan geoptimaliseerd worden i.f.v. efficiëntie, effectiviteit en toegevoegde waarde voor patiënt Hoe bewaking van kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en resultaat van zorg geregeld is en opgevolgd wordt Hoe systematiek van verbetering en vernieuwing geïntegreerd is in werking van de dienst Hoe het systeem van klacht- en foutbehandeling geregeld is

32 Synthese beleidsplan Samenvatting beleidstraject Welke zorg, aan welke patiënt, met welke middelen tegen welke kost en met welk resultaat?

33 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

34 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

35 Vorig organigram AZ Sint-Jan AV Algemene Vergadering Raad van Beheer Wettelijke adviescomités Medische raad Medical audit Comité ziekenhuishygiëne Ethische commissie Medisch farmaceutisch comité Preventie en bescherming op het werk Comité medisch materiaal Directie ziekenhuisdirecteur hoofdgeneesheer-directeur directeur verpleging administratief directeur ir. directeur technische dienst adviseur personeelsbeleid adviseur informatica adj. directeur verpleging adj. Directeur ziekenhuisrenovatie Stafdiensten Cel beleidsinformatie Dienst ziekenhuishygiëne Geneesheer-gegevensbeheer Dienst Informatica Kwaliteitscoördinator Leercentrum Milieudienst Ombudsman Sociale dienst personeel Preventieadviseur Medisch & paramedisch departement Verpleegkundig departement Administratief, economisch & logistiek departement Technisch departement

36 Nieuwe ziekenhuis organisatie AV RvB Directie adviesorganen management college staffuncties patiënt zorgvloer zorgvloer zorgvloer zorgvloer zorgvloer zorgvloer zorgvloer zorgdvloer zorgvloer zorgvloer SLA SLA zorgondersteunende diensten SLA

37 Directie zorgondersteuning Stafmedewerkers zorgondersteuning Algemene Vergadering Raad van Beheer Algemeen Directeur Managementcollege Projecten / thema s Directie zorg Stafmedewerkers ziekenhuis Stafmedewerkers zorg Nieuw organigram AZ Sint-Jan AV Directe zorg - Medische diensten - Zorgeenheden SLA Indirecte zorg - Medisch technische diensten - OP - Apotheek - Paramedici - SLA Zorgondersteuning - Logistiek - Dienst preventie en veiligheid - Onderhoud - Milieudienst - Administratie - Cel beleidsinformatie - Technische dienst - keuken - IT -personeel Wettelijke comités

38 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

39 Integratie kwaliteitsbeleid

40 Stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid Integratie van kwaliteit en patiëntveiligheid in stuurgroep kwaliteit Stuurgroep kwaliteit is multidisciplinair samengesteld Adviseert directie over aanpak beleid inzake kwaliteit en patiëntveiligheid Is discussieforum om beleid te concretiseren

41 Patiëntveiligheid In missie van ziekenhuis opgenomen via het garanderen van kwaliteit van zorg Expliciet genoemd in 3 de strategische doelstelling processen afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen Expliciet opgenomen in sjabloon beleidsplan van de zorgdiensten Domein leiderschap ingevuld

42 Patiëntveiligheid Domeinen beleid en strategie, management van medewerkers, management van middelen en procesmanagement uit te werken door de diensten via hun beleidsplan en jaaractiepunten Ziekenhuisbrede: coördinatie via stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid Ondersteuning met tools en technieken door stafdienst kwaliteit Het domein leiderschap omschrijft de verwachtingen en diensten worden ondersteund in hun realisatie van projecten Zo wordt patiëntveiligheid opgenomen en verankerd in de organisatie Wel aan de start van het traject

43 Conclusie Managementmodel geeft structuur en systematiek van werken aan Patiëntveiligheid en kwaliteit is een thema dat door bestuurders, directie en medewerkers van het ziekenhuis hoog op de agenda gezet is Beleidscyclus is tool voor de implementatie Realisatie mede afhankelijk van de medewerkers

BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1

BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1 BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1 1. INLEIDING 1.1. De beleidscyclus De beleidscyclus van de dienst nucleaire geneeskunde kadert in deze van het ziekenhuis, waarbij elke dienst, in de herfst, een

Nadere informatie

Voorstelling kwaliteitssysteem. Inhoud voorstelling. Inleiding 24/09/2014

Voorstelling kwaliteitssysteem. Inhoud voorstelling. Inleiding 24/09/2014 Voorstelling kwaliteitssysteem 11/09/14 Virginie Meesseman Inhoud voorstelling - Inleiding - De fundamenten - De bouwstenen - checks - Het bouwen plan-do/act - Het innoveren Inleiding - Korte voorstelling

Nadere informatie

Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg

Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV. Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg Iedereen Mentor? Mentorenwerking in het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV Eveline Depreter Stagecoördinator Departement Zorg Inleiding Praktische implementatie van het werkplekleren in het AZ Sint-Jan AV

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER 1. Functietitel Financial Controller 2. Doel van de functie Actief bijdragen aan de financieel-economische stuurbaarheid van het ziekenhuis door in te staan voor

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

De functieomschrijving van klinisch psycholoog maakt integraal deel uit van deze functieomschrijving.

De functieomschrijving van klinisch psycholoog maakt integraal deel uit van deze functieomschrijving. FUNCTIEOMSCHRIJVING COÖRDINATOR PATIËNTENBEGELEIDING 1. Functietitel Coördinator patiëntenbegeleiding 2. Doel van de functie Het realiseren van een kwalitatieve dienstverlening en patiëntenbegeleiding

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie. An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011

Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie. An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011 Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011 Voorstelling BC Ter Heide Realisatie van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

VLESP Jaarplan 2013-2014

VLESP Jaarplan 2013-2014 VLESP Jaarplan 2013-2014 Coördinatie Q1 (Okt 13-Dec 13) Q2 (Jan 14-Maart 14) Q3 (April 14-Jun 14) Q4 (Jul 14-Sept 14) Q5 (Okt 14-Dec 14) aanstellen personeel afspraken overlegstructuur samenstellen stuurgroep

Nadere informatie

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van een psychologische dienst. Een autonome dienst in het algemeen ziekenhuis. Ann Verhaert, AZ Sint Jan Brugge Erkende bedden

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Expert Facturatie. 1. Functietitel. Expert Facturatie. 2. Doel van de functie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Expert Facturatie. 1. Functietitel. Expert Facturatie. 2. Doel van de functie FUNCTIEOMSCHRIJVING Expert Facturatie 1. Functietitel Expert Facturatie 2. Doel van de functie Als Expert Facturatie binnen het AZ Jan Palfijn Gent, neem je een coördinerende rol op waarbij je de processen

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO

Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO Vacature innovatiemanager/innovatiecoach belangstellingsgebied mens & samenleving Kortrijk (m/v) in de katholieke scholengroep RHIZO 1 Vacature De katholieke scholengroep RHIZO heeft een vacature voor

Nadere informatie

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen missie Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten.

Instaan voor een effectieve en efficiënte logistieke keten van het moment van bestelling tot het afleveren van de goederen bij de interne klanten. FUNCTIEOMSCHRIJVING Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 1. Functietitel Hoofd materiaalbeheer en logistieke stromen 2. Doel van de functie Instaan voor een correct intern aankoopbeleid door het

Nadere informatie

Een meld- en leersysteem: stand van zaken

Een meld- en leersysteem: stand van zaken 1 Een meld- en leersysteem: stand van zaken M. Haelterman DG1 FOD VVVL margareta.haelterman@health.fgov.be 2 overzicht kort overzicht strategische beleidsnota participatie contract coördinatie kwaliteit

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Expert boekhouding. 1. Functietitel. 2. Doel van de functie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Expert boekhouding. 1. Functietitel. 2. Doel van de functie FUNCTIEOMSCHRIJVING Expert boekhouding 1. Functietitel Expert boekhouding 2. Doel van de functie Het realiseren van een kwalitatieve dienstverlening van de dienst boekhouding, door enerzijds actief mee

Nadere informatie

De ziekenhuisapotheker als manager van de aflevering van geneesmiddelen. Apr. Thomas De Rijdt

De ziekenhuisapotheker als manager van de aflevering van geneesmiddelen. Apr. Thomas De Rijdt De ziekenhuisapotheker als manager van de aflevering van geneesmiddelen Apr. Thomas De Rijdt Medicatielogistiek in 15 minuten Logistieke processen Integratie logistieke processen? Ja, maar Wetgeving over

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Innovaties en uitdagingen Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Economische ontwikkeling 20 10 00 90 80 70 Duurzame ontwikkeling Cleantech Innovatie Globaliseren ICT Kwaliteit 60 Massaproductie Snelheid

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen

Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen Functieprofiel Begeleidingsverpleegkundigen FUNCTIEOMSCHRIJVING BEGELEIDINGSVERPLEEGKUNDIGE 1. Functietitel: Begeleidingsverpleegkundige van intreders en herintreders in het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Rol: Coördinerend directeur

Rol: Coördinerend directeur Doel van de functie Opzetten en vertalen van een overkoepelend ondersteuningsbeleid en strategie voor de scholengemeenschap, verlenen van advies en ondersteuning ten aanzien van het bestuur en de directies

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige?

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Hendrik Van Gansbeke Algemeen Coördinator Wit-Gele Kruis van

Nadere informatie

Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan. 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar

Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan. 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar Evalueer je vereniging voor een uitmuntend beleidsplan 8 oktober 2015 - GC De Kriekelaar Vandaag Voormiddag (9u30-12u) Terugblik introductiemoment, inleiding Uitwisselingsmoment De SWO-ART als tool voor

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 13 SOORTEN MANAGEMENTTAKEN EN ALGEMENE TRENDS IN

Inhoud. Voorwoord 13 SOORTEN MANAGEMENTTAKEN EN ALGEMENE TRENDS IN Inhoud Voorwoord 13 DEEL I SOORTEN MANAGEMENTTAKEN EN ALGEMENE TRENDS IN MANAGEMENTLAND 19 Soorten managementtaken 20 Operationeel management 23 Strategisch management 26 Structurerend management 46 Vergelijking

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving Functie: Verantwoordelijke grootkeuken FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, opvolgen en bijsturen van de algemene werking van de drie

Nadere informatie

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx ICURO 04 12 2014 Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx LEUVEN KORTENBERG UPC KULEUVEN : Definition Merger of mental health-care / mental care units of different hospital

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... 3 INHOUD 3

Inhoud. Inhoud... 3 INHOUD 3 Inhoud Inhoud... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 9 1.1. Algemeen... 9 1.2. De doelstellingen... 10 1.2.1. Situering... 11 1.2.2. De resultaten van de SWOT-analyse voor de technische dienst... 12 1.2.2.1. S(terktes)...

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

Wit-Gele Kruis van Limburg HRM: best-practices in de thuiszorg. Vanweert Ingrid

Wit-Gele Kruis van Limburg HRM: best-practices in de thuiszorg. Vanweert Ingrid Wit-Gele Kruis van Limburg HRM: best-practices in de thuiszorg Vanweert Ingrid Wit-Gele Kruis Limburg Voorstelling Dienst voor thuisverpleging Complementaire zorgdiensten 29 verpleegafdelingen, 1 provinciaal

Nadere informatie

Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013

Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013 Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013 Beleidsplanningsproces 1. Missie 2. Interne analyse 3. Externe analyse 4. =>SWOT 5. Beleidsuitdagingen/beleidsopties/behoeften 6. Doelstellingen (Strategisch->Operationeel)

Nadere informatie

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING

GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING 2 trajecten Werkgroep BilsenFonds GOED BESTUUR VOOR CULTUUR! CULTURAL GOVERNANCE ALS HEFBOOM TOT PROFESSIONALISERING Prof. dr. Annick Schramme & Joke Schrauwen Leidraad: principes governance op organisatieniveau

Nadere informatie

PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING. bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010

PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING. bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010 PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010 INHOUD Het kader De doelstellingen van Procesbeheer Aanpak inzake Procesbeheer De doelstellingen van OBIC Aanpak

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2014

JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april 2014 VZW Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer: 0548.718.607 HOOFDSTUK I. BASIS JAARPLAN 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 april

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

ONDERWIJSKWALITEIT NASTREVEN UITGAANDE VAN ISO 9001 MOGELIJK OF ONREALISTISCH?

ONDERWIJSKWALITEIT NASTREVEN UITGAANDE VAN ISO 9001 MOGELIJK OF ONREALISTISCH? ONDERWIJSKWALITEIT NASTREVEN UITGAANDE VAN ISO 9001 MOGELIJK OF ONREALISTISCH? Dag van de kwaliteitszorg 10 juni 2011 Rik Delmotte De spreker Traject doorlopen in het onderwijs: leraar elektriciteit-elektronica,

Nadere informatie

Studiedag : Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Thema : Van IK en DIE ANDER naar WIJ

Studiedag : Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Thema : Van IK en DIE ANDER naar WIJ Studiedag : Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan? Thema : Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens, algemeen directeur - 20 04 2010 2 Van IK en DIE ANDER naar WIJ Rudy Maertens 20 04 2010 Inhoud

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN

OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN OOK NA 45 MET GOESTING BLIJVEN WERKEN De vinger aan de pols van de werkgevers (in opdracht van het Vlaams Welzijnsverbond) Jan Verbanck 4 februari 2015 DE WERKGELEGENHEIDSPLANNEN: DOORLICHTING: Copy paste?

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Directeur personeel en organisatie. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Directeur personeel en organisatie. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie Functie: Directeur personeel en organisatie FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je staat in voor het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van een eigentijds personeels- en organisatiebeleid

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Opdracht Inleiding Inleiding ISO als KMS 2 kanten HARDE KANT - Meten - Monitoring - Analyse - Evaluatie -. ZACHTE KANT

Nadere informatie