Een managementmodel voor patiëntveiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een managementmodel voor patiëntveiligheid"

Transcriptie

1 Een managementmodel voor patiëntveiligheid

2 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

3 Management = sturen Sturen van een organisatie vergt: Richting geven aan alle onderdelen van de organisatie = structurele element Regelen van de wijze van samenwerken = operationele element Beïnvloeding van de mentaliteit van de organisatie = culturele element Model = orde en systematiek Een model zorgt voor: Structuur in het denken zodat geen elementen vergeten worden Een wijze van werken zodat er transparantie, inzicht en een systeem van werken ontstaat

4 Strategische oriëntering Doelstellingen: Behoefte aan actualiseren missie en visie van het ziekenhuis Wens tot verdere profilering van het ziekenhuis met het oog op de toekomst Optie om medewerkers bij dit traject te betrekken omwille van gedragenheid Geactualiseerde missie en visie voor het ziekenhuis Strategisch beleidsplan voor de komende 5 jaar Gesystematiseerde aanpak beleid vanuit governance filosofie Alle geledingen van de organisatie mee op het spoor Keuze voor Kwadrant als managementmodel Parallel traject directie, medewerkers Externe begeleiding traject directie Traject medewerkers met eigen mensen

5 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

6 Kwadrantmodel = managementmodel Managementmodel = kwaliteitsmodel Kwaliteitsmodel = hulpmiddel om de werking van een organisatie te verbeteren. Werking afstemmen op doelstellingen; Behalen van doelstellingen meten; Bijsturen.

7 Het kwadrantmodel Plan/act DO Check managementgebieden resultaatgebieden Medewerkers management Waardering door medewerkers Leiderschap Beleid en strategie Proces Management Waardering door klanten Eindresultaten Middelen management Waardering door de maatschappij

8 De fundamentele opties: kwadrant invoeringsmodel Visie Waarvoor gaan we? (haalbare droom) Inzicht Missie Waarvoor staan we? Opdracht Doelstellingen Wat wil de organisatie realiseren? Tegen wanneer? (SMART) Strategie Hoe willen we de visie/missie bereiken? Richting waarin de organisatie moet werken Meetpunten Concrete meetpunten plaatsen op doelstellingen en kritische succesfactoren

9 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

10 Stappenplan Actualiseren missie en visie = wat moeten we doen Eigen analyse Belangen van de stakeholders = wat mogen we doen Matrix van Medelow = interesse in en macht over organisatie Kansen en bedreigingen uit omgeving= wat willen we doen STEP analyse = sociaal-cultureel, technologisch, economisch, politiek Sterkten en zwakten intern = wat kunnen we doen Eigen analyse vanuit perspectief patiënt, medewerker, maatschappij, andere ziekenhuizen Opmaken SWOT Confronteren van kansen/bedreigingen met sterktes/zwaktes Afleiden strategische doelstellingen Keuze van prioriteit strategische doelstellingen Maatstaven en kritische succesfactoren Opmaken strategisch beleidsplan

11 Visie van het AZ St.-Jan AV Innovatieve Referentie-Zorg voor Iedereen

12 Innovatieve referentie-zorg voor iedereen Innovatieve = continue aandacht voor vernieuwing, voor het anticiperen op de omgeving zodat top patiëntenzorg kan gegarandeerd worden vanuit een dynamische organisatie. Top patiëntenzorg is zorg die de meest recente methodes en technieken integreert Referentiezorg = het ziekenhuis wil dé referentie zijn inzake zorg en tevens sturend in het centrum van het zorgnetwerk Zorg = staat voor het zorgend zijn voor patiënt en medewerker door een persoonlijke aanpak Voor iedereen = staat voor een open geest zonder onderscheid in ras of stand, morele of filosofische overtuiging

13 Missie van het AZ St.-Jan AV Het AZ Sint-Jan AV te Brugge is een open (zieken)huis, waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg Het ziekenhuis investeert doelbewust, om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg aan te bieden Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en de onderlinge samenwerking van de zorgverstrekkers Het ziekenhuis zorgt voor een werkomgeving en structuur die de creativiteit van de medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden toegewezen om kwaliteit van zorg te garanderen Het ziekenhuis neemt initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren

14 Stappenplan: strategische beleidsnota Alle directieleden Strategische denkgroepen 70 medewerkers verdeeld in 4 groepen multidisciplinair samengesteld: artsen, verpleegkundigen, administratieve, technische en medewerkers onderhoud Beheerders Sessie 1: missie en visie Sessie 2: kansen en bedreigingen Sessie 3 sterktes en zwaktes Sessie 4 SWOT en afleiden strategische doelstellingen Bepalen prioriteiten strategische doelstellingen Kritische succesfactoren en maatstaven

15 Visie/Missie interesse macht - + Medelow sterkten zwakten

16 Samenvatting van alle strategische doelen kwaliteitsvolle en innovatieve zorg garanderen en verder uitbouwen ontwikkelen van een modern M-beleid met participatie van de diensten financieel gezonde toestand nastreven systeem van beleidscyclus invoeren klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntgerichtheid nastreven en verhogen organisatiestructuur afstemmen op principes van goede zorg met beperkte verticale coördinatie processen afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen stimuleren van multidisciplinaire samenwerking en verantwoordelijkheid systeem van budgetverantwoordelijkheid invoeren communicatiebeleid uitbouwen ontwikkelen van perceptie en performantie maatstaven in de resultaatsgebieden van Kwadrant

17 Ordening strategische doelstellingen 11 leden van Raad van Beheer en Algemene vergadering 10 directieleden 70 leden van de denkgroepen Modus van 91 rangordes Modus = meest voorkomende waarde

18 Resultaat en top 5 N Mode Valid Mis sing Statistics innov hrm financ beleidc y klantvri struc t proces multidis budgetver communic maats t Kwaliteitsvolle en innovatieve zorg garanderen en verder uitbouwen 2. Klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntgerichtheid nastreven en verhogen 3. Ontwikkelen van een modern M-beleid met participatie van de diensten 4. Processen afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen 4. Stimuleren van multidisciplinaire samenwerking en verantwoordelijkheid

19 Situering strategische doelen Kwaliteitsvolle en innovatieve zorg garanderen en verder uitbouwen Klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntgerichtheid nastreven en verhogen Processen afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen Stimuleren van multidisciplinaire samenwerking en verantwoordelijkheid Ontwikkelen van een modern M-beleid met participatie van de diensten

20 Strategische doelstelling 1: het ziekenhuis wil in de periode kwaliteitsvolle en innovatieve zorg blijven garanderen en verder uitbouwen. KSF = noodzakelijke elementen om doelstelling te bereiken kwaliteit en innovatie: ziekenhuisbreed het managementmodel Kwadrant installeren op de diensten/zorgeenheden = kwaliteitsmanagement systeem (KMS) invoeren garanderen: bij elke medewerker de ingesteldheid nastreven om: alles in vraag te kunnen/mogen stellen en lerend om te gaan met fouten open te staan voor nieuwe technieken en bestaande handelswijzen aan te passen aan nieuwe inzichten ter zake een multidisciplinair beleidsplan (tijdshorizon 5 jaar) per dienst/zorgvloer een jaarplan met acties per dienst/zorgvloer met bijhorend budget invoeren van de nieuwe organisatiestructuur verder uitbouwen: systematisch uitbouwen van wetenschappelijk engagement en werken de ingesteldheid van elke medewerker om zelf initiatief te nemen om kwaliteit en innovatie van zorg te borgen

21 Strategische doelstelling 1: het ziekenhuis wil in de periode kwaliteitsvolle en innovatieve zorg blijven garanderen en verder uitbouwen. Maatstaven/KPI = hoe na te gaan of noodzakelijke elementen bereikt zijn - kwaliteit en innovatie: aantal systematische verbeterprojecten op de diensten/zorgvloeren en hun resultaten systematisch teamoverleg op alle diensten/zorgvloeren aantal uren gevolgde vorming werk- zorggerelateerd per medewerker, dienst, zorgvloer - garanderen: aantal zorggerelateerde klachten van patiënten Patient Safety Indicatoren (PSI) aantal gerealiseerde acties uit de jaarplannen - verder uitbouwen: actieve wetenschappelijke bijdrage via publicaties, wetenschappelijke congressen, wetenschappelijk onderzoek

22 Strategische doelstelling 2: het ziekenhuis wil in de periode de klantvriendelijkheid en bejegening verhogen en patiëntgerichtheid nastreven. KSF: noodzakelijke elementen om doelstelling te bereiken - klantvriendelijkheid en bejegening: betrokkenheid en loyaliteit (trouw aan een verbintenis) van medewerkers wederzijds respect in relatie tussen patiënt-arts-medewerker - patiëntgerichtheid: proactieve communicatie en informatie aan patiënten zowel digitaal als op papier aangepaste infrastructuur aan hedendaagse noden - nastreven en verhogen: opleiding en coaching van medewerkers rondom klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntenrechten

23 Strategische doelstelling 2: het ziekenhuis wil in de periode de klantvriendelijkheid en bejegening verhogen en patiëntgerichtheid nastreven. Maatstaven/KPI = hoe na te gaan of noodzakelijke elementen bereikt zijn - klantvriendelijkheid en bejegening: tevredenheidsscore patiënten (enquête, actieve bevraging) tevredenheidsscore huisartsen (enquête, actieve bevraging) aantal klachten over patiënt-arts-medewerker - patiëntgerichtheid: aantal informatiefolders voor patiënten per zorgeenheid duidelijke, volledige en up-to-date patiënten portaalsite met gerichte informatie voor patiënten wachttijden -nastreven en verhogen: aantal medewerkers dat opleiding klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntenrechten gevolgd heeft

24 Strategische doelstelling 3: het ziekenhuis wil in de periode de processen nog meer afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen. KSF: noodzakelijke elementen om doelstelling te bereiken - processen afstemmen op patiënt: gestructureerde zorg in functie van het type patiënt een systeem van procesbeschrijvingen en documentbeheer geïntegreerd in de werking van de zorgvloer - veiligheid van de patiënt garanderen: de professionele ingesteldheid van elke medewerker nastreven om veilig te werken en fouten te verminderen opvolgen van ziekenhuisinfecties, medicatiefouten, Fouten Ongevallen en Nearby Accidents (FONA), technische mankementen, etc.

25 Strategische doelstelling 3: het ziekenhuis wil in de periode de processen nog meer afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen. Maatstaven/KPI = hoe na te gaan of noodzakelijke elementen bereikt zijn - processen afstemmen op patiënt aantal in de praktijk werkende gestructureerde zorgprocessen % beschreven en gedocumenteerde processen op de zorgvloer - veiligheid van de patiënt garanderen aantal initiatieven van medewerkers inzake verhogen veiligheid aantal ziekenhuisinfecties, medicatiefouten, FONA, technische mankementen, etc.

26 Strategische doelstelling 4: het ziekenhuis wil in de periode de multidisciplinaire samenwerking en samen gedragen verantwoordelijkheid stimuleren. KSF: noodzakelijke elementen om doelstelling te bereiken - multidisciplinaire samenwerking systematisch overleg omtrent patiëntenzorg en zorgorganisatie respecteren van onderling gemaakte afspraken tussen diensten/zorgvloeren modern, gestructureerd en digitaal centraal patiëntendossier (CPD) uitbouw van digitale zorgnetwerken voor huisartsen en gezondheidswerkers buiten het ziekenhuis - samen gedragen verantwoordelijkheid nieuwe organisatiestructuur elke medewerker erkent zijn verantwoordelijkheid voor zijn bijdrage in het ganse zorgproces van elke patiënt

27 Strategische doelstelling 4: het ziekenhuis wil in de periode de multidisciplinaire samenwerking en samen gedragen verantwoordelijkheid stimuleren. Maatstaven/KPI = hoe na te gaan of noodzakelijke elementen bereikt zijn - multidisciplinaire samenwerking aantal multidisciplinaire patiëntbesprekingen per dienst/zorgvloer aantal overlegmomenten tussen verantwoordelijken van diensten/zorgvloeren de mate van realisatie en gebruik van het digitaal patiëntendossier de mate van realisatie van huisartsen en gezondheidswerkers portaalsite - samen gedragen verantwoordelijkheid aantal Service Level Agreements (SLA s) tussen diensten/zorgvloeren

28 Strategische doelstelling 5: het ziekenhuis wil in de periode een modern M-beleid ontwikkelen en de diensten hierin laten participeren. KSF: noodzakelijke elementen om doelstelling te bereiken - modern M-beleid aan de diensten/zorgvloeren aangepast(e) o inspraak van medewerkers in werving en selectie o beleid inzake vorming, training en opleiding (VTO) o ondersteuning van een personeelsdienst consequent gehanteerd systeem van evaluatie van functioneren gebruik van functiedifferentiatie, kennis- en competentiemanagement, jobrotatie - diensten hierin laten participeren een adequate en ondersteunende M-tool

29 Strategische doelstelling 5: het ziekenhuis wil in de periode een modern M-beleid ontwikkelen en de diensten hierin laten participeren. Maatstaven/KPI = hoe na te gaan of noodzakelijke elementen bereikt zijn aantal selecties waarbij medewerkers betrokken zijn aantal gerealiseerde VTO-en vanuit alle jaarplannen aantal diensten/zorgvloeren met een systeem van opvolgen en begeleiden van functioneren van medewerkers (functionerings- en evaluatiegesprekken) aantal horizontale mutaties (jobrotatie) de mate van invoering van de M-tool

30 Stappenplan: opmaken beleidsplannen Is werksysteem om diensten meer bevoegdheid te geven Per dienst opmaken beleidsplan en vastleggen jaaractiepunten Beleidsplan perspectief van 5 jaar Jaaractiepunten zijn concretisering van eigen beleidsdoelstellingen Streefdoel om tegen 2012 alle diensten mee te krijgen in beleidscyclus Najaar van elk jaar: Bespreking met afvaardiging directie en managementcollege Elke dienst evalueert afgelopen jaar op realisaties Geeft aan waar beleidsplan aangevuld en bijgestuurd wordt Bepaalt zelf jaaractiepunten voor komend werkjaar Managementcollege formuleert advies aan directie inzake prioriteiten ziekenhuis als geheel Directie beslist en vertaalt in budgetten en begroting volgend jaar Beleidsplan wordt opgemaakt op basis van sjabloon Sjabloon hanteert Kwadrant als structuur Beleidsplan concretiseert strategische doelstellingen ziekenhuis op niveau dienst

31 Nieuw sjabloon beleidsplan Leiderschap Alle aspecten van zorg en organisatie van zorg komen aan bod Opmaken in multidisciplinair verband Voortschrijdend perspectief van 5 jaar Beleid en strategie Welke doelgroepen patiënten Procentuele verdeling per doelgroep Doorsnee of eerder uitzonderlijke pathologie Management van medewerkers Welke functies en rollen nodig om zorg te kunnen geven Hoeveel VTE nodig zijn Welke VTO nodig is Hoe overleg rond patiënten georganiseerd is Hoe inspraak van medewerkers geregeld is Management van middelen Hoe informatie aan patiënt geregeld is Hoe informatie over zorg kan teruggevonden worden Hoe doorgeven van specifieke kennis medewerkers geregeld is Hoe beheer van materieel bezit geregeld is en opgevolgd wordt Welke investeringen en onderhoud nodig zijn Procesmanagement Uit welke elementen bestaat zorgproces voor doelgroep patiënten Waar kan geoptimaliseerd worden i.f.v. efficiëntie, effectiviteit en toegevoegde waarde voor patiënt Hoe bewaking van kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en resultaat van zorg geregeld is en opgevolgd wordt Hoe systematiek van verbetering en vernieuwing geïntegreerd is in werking van de dienst Hoe het systeem van klacht- en foutbehandeling geregeld is

32 Synthese beleidsplan Samenvatting beleidstraject Welke zorg, aan welke patiënt, met welke middelen tegen welke kost en met welk resultaat?

33 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

34 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

35 Vorig organigram AZ Sint-Jan AV Algemene Vergadering Raad van Beheer Wettelijke adviescomités Medische raad Medical audit Comité ziekenhuishygiëne Ethische commissie Medisch farmaceutisch comité Preventie en bescherming op het werk Comité medisch materiaal Directie ziekenhuisdirecteur hoofdgeneesheer-directeur directeur verpleging administratief directeur ir. directeur technische dienst adviseur personeelsbeleid adviseur informatica adj. directeur verpleging adj. Directeur ziekenhuisrenovatie Stafdiensten Cel beleidsinformatie Dienst ziekenhuishygiëne Geneesheer-gegevensbeheer Dienst Informatica Kwaliteitscoördinator Leercentrum Milieudienst Ombudsman Sociale dienst personeel Preventieadviseur Medisch & paramedisch departement Verpleegkundig departement Administratief, economisch & logistiek departement Technisch departement

36 Nieuwe ziekenhuis organisatie AV RvB Directie adviesorganen management college staffuncties patiënt zorgvloer zorgvloer zorgvloer zorgvloer zorgvloer zorgvloer zorgvloer zorgdvloer zorgvloer zorgvloer SLA SLA zorgondersteunende diensten SLA

37 Directie zorgondersteuning Stafmedewerkers zorgondersteuning Algemene Vergadering Raad van Beheer Algemeen Directeur Managementcollege Projecten / thema s Directie zorg Stafmedewerkers ziekenhuis Stafmedewerkers zorg Nieuw organigram AZ Sint-Jan AV Directe zorg - Medische diensten - Zorgeenheden SLA Indirecte zorg - Medisch technische diensten - OP - Apotheek - Paramedici - SLA Zorgondersteuning - Logistiek - Dienst preventie en veiligheid - Onderhoud - Milieudienst - Administratie - Cel beleidsinformatie - Technische dienst - keuken - IT -personeel Wettelijke comités

38 Inleiding Keuze managementmodel Stappenplan Voorbeeld Organisatiestructuur Integratie kwaliteitsbeleid

39 Integratie kwaliteitsbeleid

40 Stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid Integratie van kwaliteit en patiëntveiligheid in stuurgroep kwaliteit Stuurgroep kwaliteit is multidisciplinair samengesteld Adviseert directie over aanpak beleid inzake kwaliteit en patiëntveiligheid Is discussieforum om beleid te concretiseren

41 Patiëntveiligheid In missie van ziekenhuis opgenomen via het garanderen van kwaliteit van zorg Expliciet genoemd in 3 de strategische doelstelling processen afstemmen op de noden van de patiënt en veiligheid garanderen Expliciet opgenomen in sjabloon beleidsplan van de zorgdiensten Domein leiderschap ingevuld

42 Patiëntveiligheid Domeinen beleid en strategie, management van medewerkers, management van middelen en procesmanagement uit te werken door de diensten via hun beleidsplan en jaaractiepunten Ziekenhuisbrede: coördinatie via stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid Ondersteuning met tools en technieken door stafdienst kwaliteit Het domein leiderschap omschrijft de verwachtingen en diensten worden ondersteund in hun realisatie van projecten Zo wordt patiëntveiligheid opgenomen en verankerd in de organisatie Wel aan de start van het traject

43 Conclusie Managementmodel geeft structuur en systematiek van werken aan Patiëntveiligheid en kwaliteit is een thema dat door bestuurders, directie en medewerkers van het ziekenhuis hoog op de agenda gezet is Beleidscyclus is tool voor de implementatie Realisatie mede afhankelijk van de medewerkers

Auditverslag Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende

Auditverslag Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6

Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6 Vertrouwen in beeld JaarverSLAG 2 0 0 6 missie 2 / 3 Wij zijn een autonoom, algemeen ziekenhuis dat vanuit een christelijke inspiratie specialistische gezondheidszorg aanbiedt. visie Wij maken deel uit

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Het model de aantrekkelijke instelling

Het model de aantrekkelijke instelling Het model de aantrekkelijke instelling De aantrekkelijke instelling wordt gedefinieerd volgens drie gemeenschappelijke krachtlijnen: een gemeenschappelijke opdrachtverklaring die gedeeld wordt door de

Nadere informatie

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen AZ Groeninge Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen Dossier Tyco Healthcare prijs voor excellentie in ziekenhuismanagement 2006 Bezinning Inhoudstafel Voorwoord Van vier naar één op papier

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

INHOUD. Bestuur en directie 3. Voorwoord 4. Bouwen aan onze organisatie 6. Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9

INHOUD. Bestuur en directie 3. Voorwoord 4. Bouwen aan onze organisatie 6. Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9 Jaarverslag 2009 INHOUD Bestuur en directie 3 Voorwoord 4 Bouwen aan onze organisatie 6 Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9 Bouwen aan operationele excellentie 13 Bouwen aan dienstverlening 19 Bouwen

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie