Projectenkalender ICT 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectenkalender ICT 2013"

Transcriptie

1 Projectenkalender ICT 2013 Bestuursbureau Informatiemanagement Rapenburg 70 Postbus RA Leiden Versie Datum Status Auteur december 2012 Versie t.b.v. het OBV 6 december 2012 Peter Mostert december 2012 Vastgesteld door het CvB januari 2013 Versie voor externe verspreiding

2 Inhoud 1. Achtergrond en totstandkoming ICT Projectenkalender Advies van de BCI over prioriteiten 3. Overzicht van de projectaanvragen Projectaanvragen in het domein onderwijs 5. Projectaanvragen in het domein onderzoek 6. Projectaanvragen in het domein student- en onderwijsondersteuning 7. Projectaanvragen en in het domein bedrijfsvoering ICT-Projectenkalender 2013 pagina 2 van 27

3 1. Achtergrond en totstandkoming ICT Projectenkalender Relatie met het universitaire ICT beleid Het kader voor het ICT-beleid van de Universiteit Leiden is het ICT-Meerjarenplan In dat plan beschrijft de universiteit hoe ICT zal worden ingezet voor het onderwijs, het onderzoek en de bedrijfsvoering. Het meerjarenplan moet worden beschouwd als een richtsnoer, maar geeft geen handvat voor de uitvoering. Dat gebeurt wel in de jaarlijkse projectenkalender. Hierin worden ambities uit het ICT-beleid vertaald in concrete te behalen doelstellingen en resultaten. 1.2 Besluitvorming en begeleiding projecten In de Leidse IT-governance vormt het OBV voor het CvB het strategische adviesorgaan voor ICT. Hier worden de hoofdlijnen van het beleid uitgezet en bewaakt. Namens het OBV worden de ICTprojecten gemonitored door de Begeleidingscommissie ICT (BCI). Deze commissie heeft als voornaamste drie taken: - Inhoudelijke beoordeling van nieuwe ICT projectvoorstellen, in het bijzonder aan de hand van een onderbouwde businesscase. - Voorbereiding van de prioriteiten in de jaarlijkse ICT-projectenkalender en advisering hierover aan het OBV. - Bewaken van de voortgang van de projecten uit de ICT-projectenkalender. De BCI bestaat op uit de eigenaren van de grote concernsystemen (de heren t Hart, Van der Boon, De Belder, Van Dommele), de directeur van het ISSC (mevr. Vonk), twee portefeuillehouders bedrijfsvoering van faculteiten (dhr Pafort en mevr Riel) en het hoofd Informatiemanagement (dhr Mostert). 1.3 Gehanteerde procedure Het vernieuwingsbudget voor ICT bedraagt voor 2013 k Er werden 29 projectvoorstellen ingediend voor een totaal aan ruim k Het budget staat dit jaar onder extra druk vanwege twee andere grote projecten die dringend uitgevoerd moeten worden: - NUWD fase 2: de migratie naar de nieuwe universitaire werkplek ; - DIS2.0 (de implementatie van de nieuwe website). Voor deze laatste twee projecten is een aanvullende aanvraag bij het CvB ingediend. Hiervoor is inmiddels door het CvB M 1 gereserveerd, maar de voorliggende voorstellen vergen meer dan M 1. Voor dit begrotingsknelpunt moet nog een oplossing worden gevonden. De BCI stelt vast dat er tussen de aanvragen vrijwel géén projecten zitten die niet zinvol voor de informatiehuishouding zijn of niet van strategisch belang voor de universiteit. Om die reden en vanwege de extra druk op de financiële middelen heeft de BCI besloten voor 2013 een gewijzigde procedure te hanteren. Voorgesteld wordt om in deze fase niet de volledige k al te bestemmen, maar extra ruimte vrij te houden om later in het jaar alsnog projecten te kunnen ICT-Projectenkalender 2013 pagina 3 van 27

4 starten. Daarnaast wordt voorgesteld om voor een aantal projectaanvragen alternatieve financiering te vinden. Daartoe heeft de BCI een prioriteitsvolgorde gehanteerd op basis van de volgende indeling in drie categorieën. Categorie A. Projecten die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het CvB of de BCI er al in een eerder stadium een positief besluit over heeft genomen of omdat ze randvoorwaardelijk zijn voor innovatie in meerdere domeinen. Voorbeelden: invoering Converis, invoering SEPA en diverse upgrades. Categorie B. Kleine projecten en verkenningen. In deze categorie vallen projecten en onderzoeken onder de k 20 die snel resultaten opleveren of inzicht bieden in gewenste vernieuwingen in de informatievoorziening. Voorbeelden: invoering van plagiaatcontrole in Blackboard, de proefinstallatie met Converis voor PhD s en een onderzoek naar koppelingen van systemen van SOZ in het onderwijsdomein. Categorie C. In deze categorie vallen alle projecten die strategisch van aard zijn en veelal aansluiten bij thema s uit het ICT-meerjarenplan Voor een deel van de aanvragen in deze categorie liggen ook andere universitaire financieringsbronnen voor de hand (voor E-merge bijvoorbeeld het budget voor samenwerking in LDE-verband, voor Bron-HO een budget voor tegenvallers in de bedrijfsvoering). Voor de ICTO-projecten extra financiële ruimte kunnen worden gevonden in het zgn. Selectief budget van OCW. De BCI adviseert om voor een aantal projecten uit de categorie C pas in de loop van 2013 besluiten te nemen om zo financiële armslag voor vernieuwing te creëren. In totaal worden door de BCI 20 projecten voorgedragen voor financiering t.l.v. het VNF Van de overige 9 projecten worden 4 voorgedragen voor financiering uit een andere bronnen. Van de resterende 5 projecten wordt voorgesteld ze aan te houden voor besluitvorming. Dit jaar werden langs twee wegen adviezen ingewonnen: - Over de ICTO-projecten werd zoals gebruikelijk advies gevraagd aan het Onderwijsberaad; - Over het belang van de projecten voor de faculteiten werd advies gevraagd aan het platform van Informatiemanagers Toekenning van projectbudgetten Voor de meeste nieuwe projectvoorstellen is de begroting in dit stadium nog tentatief van aard. Ze worden daarom alleen maar opgenomen als reservering in het Vernieuwingsfonds. Over de feitelijke uitvoering van een project wordt besloten op basis van een PID. Pas daarna volgt toewijzing van het budget. De projecten zullen -waar dit qua omvang zinvol is -op basis van Prince 2 worden uitgevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat de begeleiding van de projecten gebeurt op basis van een goedgekeurd Project Initiation Document (PID), dat wil zeggen: een uitgewerkt plan van aanpak inclusief beschrijving van deelresultaten, capaciteitsplanning en bestedingsplan. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 4 van 27

5 2. Advies BCI over prioriteiten in de ICT-kalender CATEGORIE A Urgent, noodzakelijk UB01 Invoering converis SOZ 05 Mobility uitgaand BV 02 Ìnvoering SEPA BV 06 Upgrade XI 3.0 BV 07 Upgrade SRM CATEGORIE B Kleine projecten en verkenningen UB 04 SOZ 02 SOZ04 SOZ 06 SOZ 07 SOZ 09 SOZ 10 AZ 03 BV 12 BV 14 Proef Converis voor PhD's Digitaal machtigen Vooronderzoek alt. OIEM Plagiaat controle PhD's Blackboard hierarchies Leids register in E-gids Koppelingen implementatie onderzoek naar video infra onderzoek opvolger E-stemmen onderzoek opvolger Docman CATEGORIE C Strategisch/baten - 3 categoriën CAT C1. Projecten waarvan verwachting is dat ze snel kunnen starten in Q1 UB02 VRE's BV 01 Adobe forms BV 03 Interface SAP-Planon BV 04 E-declaraties BV 08 ICT aanvragen via self service BV 13 E-reports fase 3 - deel 1 AZ201 Blended learning tender CAT C2. Projecten die ook ook buiten VNF kunnen worden gefinancierd SOZ 03 AZ 01 Bron HO E-merge SOZ 01 BV10 gebruikersvriendelijkheid usis ULCN accounts CAT C3. Projecten waarover de BCI in de loop van 2013 een besluit neemt SOZ 08 BB Learning analytics BV 05 E-Tijdschrijven BV 09 ULCN webtools BV11 E-recruitment BV 13 E-reports fase 3 - deel 2 In de volgende hoofdstukken worden de projectaanvragen per domein kort toegelicht. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 5 van 27

6 3. Overzicht van de projectaanvragen 2013 Nr Nieuw of lopend Concernysteem /Programma Project Opdrachtgever (Beoogd) Projectleider Doorlooptijd CAT Aanvraag Domein ICT & Onderwijs AZ 01 Lopend ICTOprogramma E-merge diverse projecten H. van Dommele M.Verstelle meerjarig project 3B AZ 02 Lopend ICTOprogramma Tender blended learning H. van Dommele Diverse Meerjarig project 3B AZ 03 Nieuw ICTOprogramma Onderzoek naar infrastructuur voor video H. van Dommele M. Verstelle Voorjaar Domein ICT & Onderzoek UBL 01 Lopend Metis (opvolger) Invoering Converis K. d Belder Peter Zandveld Jan-sep UBL 02 Lopend VRE Pilot Virtual Research Environments K. de Belder Peter Verhaar Jan-dec A UBL 03 Nieuw - Proefopstelling Converis voor PhD J. van der Boon H. Damen/P. Zandveld Jan-sep ICT-Projectenkalender 2013 pagina 6 van 27

7 Nr Nieuw of lopend Concernysteem Programma Project Opdrachtgever (Beoogd) Projectleider doorlooptijd CAT Aanvraag Domein student- en onderwijsinformatie SOZ 01 Lopend usis Gebruikersvriendelijkheid usis J. t Hart Apr-sep SOZ 02 Nieuw usis/sap Digitaal betalen/machtigen studenten J. t Hart J. vd Boon R. van t Sant Jan-mei SOZ 03 Lopend Bron HO Implementatie Bron HO J. t Hart G. Teuwen Jan-dec B SOZ 04 Nieuw OIEM Vooronderzoek alternatief J. t Hart L. Cozijn Jan-dec SOZ 05 Nieuw OIEM Mobility management outgoing J. t Hart L. Cozijn Jan-dec SOZ 06 Nieuw Blackboard Plagiaat controle PhD s J. t Hart J. Bomans-Memelink Jan-sep SOZ 07 Nieuw Blackboard Blackboard invoering hierarchies J. t Hart E.. van Hoof Jan-maart SOZ 08 Nieuw Blackboard Learning analytics J. t Hart E. van Hoof Juni-dec SOZ 09 Nieuw E-studiegids Leids register J. t Hart E. van Hoof Jan-mei SOZ 10 Nieuw E-studiegids Implementatie koppelingen J. t Hart J. Bomand-Memelink April-sep ICT-Projectenkalender 2013 pagina 7 van 27

8 Nr Nieuw of lopend Concernysteem Programma Project Opdrachtgever (Beoogd) Projectleider Doorlooptijd CAT Aanvraag Domein Bedrijfsvoering BV 01 Nieuw SAP Adobe interactive forms J. van der Boon Ntb Jan-sep A BV 02 Nieuw SAP Invoering SEPA J. van der Boon Ntb Jan-sep BV 03 Lopend SAP Koppeling SAP-Planon J. van der Boon R. Kok Ntb 3A BV 04 Nieuw SAP E-declaraties J. van der Boon W. vd Ent/R. Kok Jan-dec A BV 05 Lopend SAP E-tijdschrijven J. van der Boon W. vd Ent Jan-dec BV 06 Nieuw SAP Upgrade XI 3.0 J. van der Boon P. Magielse April-sep BV 07 Heraanvraag SAP Upgrade SRM J. van der Boon R. Kok 4 maanden 1 BV 08 Nieuw SAP ICT aanvragen via self service J. van der Boon/J. vonk Ntb Jan-dec A BV 09 Nieuw ULCN Release webtools J. van der Boon J. Ruiter Jan-juli BV 10 Nieuw ULCN Accountverstrekking J. van der Boon/J. t Hart J. van der Steen April-sep B BV 11 Nieuw - E-recruitment J. van der Boon Ntb Ntb 4 BV 12 Nieuw - Vooronderzoek E-stemmen J. van der Boon Ntb Ntb 2 ICT-Projectenkalender 2013 pagina 8 van 27

9 BV/13 Lopend Business Objects E-reports fase 3 J. van der Boon M. Yildiz meerjarig project 3A BV/14 Nieuw Docman Onderzoek naar opvolger Docman J. van der Boon M. Eijer Jan-dec ICT-Projectenkalender 2013 pagina 9 van 27

10 4. Projecten in het domein onderwijs AZ 01 E-merge CAT 3B In 2012 werd het 10 jarig bestaan van het E-merge consortium gevierd. Die samenwerking heeft voor Leiden een aantal strategische voordelen. 1. Regionale samenwerking Dit is een zwaarwegend argument van het E-merge bestuur. Om deze reden wordt ook door het E-merge Bestuur uitbreiding nagestreefd met Erasmus, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland. Het is ook de reden dat in principe altijd gezocht wordt naar projecten waarbij alle vier partners meedoen. Dit betreft een strategisch argument dat uitstijgt boven de waarde van de specifieke projecten. 2. Meer ruimte voor exploreren In haar tienjarige geschiedenis zijn dankzij E-merge in Leiden innovatieve projecten uitgevoerd die anders weinig kans hadden gehad. In E-merge verband kan experimenteler gewerkt worden. Voorbeelden zijn de eerste Open Courseware pilots enkele jaren geleden, en recentelijker Learning Analytics en digitaal formatief toetsen, ontwikkelingen die landelijk al hoog op de agenda staan en waarmee Leidse opleidingen dankzij E-merge ervaring mee konden opdoen. 3. Complementaire expertises Expertise van E-merge partners is complementair. Bijvoorbeeld de technische voorsprong van de TU Delft, innovatieve lectoraten van de hogescholen, expertise van de universiteit Leiden met op het gebied van blended learning en Virtual Research Environments. Een concreet voorbeeld van een project dat alleen mogelijk werd door de complementaire expertises bij elkaar te brengen is het Learning Analytics project: de HHS die langjarig onderzoek naar studiesucces inbrengt vanuit verschillende lectoraten, het LIACS vanuit Leiden de expertise m.b.t. datamining, de TU Delft de technische mogelijkheden om over grote hoeveelheden data te kunnen beschikken, en de HSL de projectleiding. 4. Impact en zichtbaarheid op lokaal niveau Keerzijde van samenwerkingsprojecten is dat er bij verdeling over de projectpartners relatief kleine budgetten waren, enkele tienduizenden euro s. Daardoor is het moeilijker om met E- merge projecten brede impact te genereren binnen de universiteit. Om deze reden is er voor de periode aangestuurd op twee deelprogramma s die ten eerste omvangrijkeer zijn dan de projecten tot nu toe (met budget van 3,5 in plaats van 1 ton) en ten tweede thema s hebben die aansluiten bij wat er binnen de universiteit prioriteit heeft. Welke dit zijn geworden beschrijven we in de volgende paragraaf. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 10 van 27

11 AZ 02 Blended learning tender CAT 3A Blended learning is een combinatie van de fysieke en de virtuele leeromgevingen van de student. Het principe achter blended learning is het realiseren van een de ideale mix tussen face-to-face en online onderwijs (zie het figuur hieronder). In bovenstaand voorbeeld van blended learning krijgen de studenten tijdens een instructiemoment de opdracht om een online deeltoets te maken of een online opdracht uit te voeren. In het volgende instructiemoment maakt de docent gebruik van de input die de studenten hebben geleverd en grijpt daar ook op terug. Vervolgens geeft de docent de studenten een nieuwe online opdracht. Op deze manier ontstaat er een wisselwerking tussen gezamenlijke face-to-face instructiemomenten met de docent en online leeractiviteiten van individuele studenten of groepen van studenten. Hierbij geldt telkens dat de inbreng van de studenten input is voor de verdere uitvoering van het onderwijs of voor eventuele bijsturing van het onderwijs. Studiesucces is een van de prioriteiten uit de Strategische Agenda van de Universiteit Leiden. Een belangrijke maatregel die de universiteit daarvoor geformuleerd heeft is de verbetering van de inrichting van de curricula. Onderzoek wijst uit dat online onderwijs even effectief is als face to face onderwijs, en dat een mix van beide (blended learning) effectiever blijkt te zijn dan elk van beide 1. Voor de Universiteit Leiden was dit reden om brede invoering van blended learning op te nemen in de strategische plannen met betrekking tot verhogen van studiesucces. In 2012 is begonnen met een gestructureerde aanpak van blended learning ter verbetering van de effectiviteit van de zelfstudie. Het huidige blended learning project loopt van maart maart 1 Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies (2010) van het U.S. Department of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy Development Policy and Program Studies Service. Zie: ICT-Projectenkalender 2013 pagina 11 van 27

12 2013. Hierin worden 9 vakken verdeeld over meerdere faculteiten herontwikkeld. Daarnaast is ook in een tweede (E-merge) project ervaring opgebouwd met digitale formatieve toetsing. Deze laatste heeft ook inzichten opgeleverd over de te investeren tijd en (on)mogelijkheden van Blackboard als systeem voor itembanken. De bevindingen van de blended learning en formatieve toetsprojecten tot nu toe wijzen in positieve richting wat betreft hun effect op verbetering van de effectiviteit van de zelfstudie. Daarom is het voor de universiteit verantwoord om de volgende stap te zetten namelijk het breder integreren van blended learning binnen opleidingen. Aangezien het herontwikkelen van onderwijs niet binnen een doorlooptijd van een jaar past en altijd maatwerk is, is het voorstel een looptijd te nemen van Bovendien is het voorstel een programma in te richten, waarbinnen meerdere grote projecten bijdragen aan het gemeenschappelijke programmadoel: de brede invoering van blended learning ten behoeve van studiesucces. Voor het meerjarig Blended Learning programma wordt voor de periode budget van aangevraagd. Hieruit worden drie tot vier grote pilots gefinancierd. Daarnaast is budget aangevraagd voor projectleiding en technische ondersteuning. Omdat voor blended learning gebruik wordt gemaakt van bestaande ICT voorzieningen zijn er geen extra structurele ICT kosten. Voor opleidingen zijn er, afhankelijk van de gekozen implementatie van blended learning, mogelijk structurele kosten, bijvoorbeeld het onderhoud van een itembank. Opleidingen dienen hiermee rekening te houden bij het bepalen van de implementatiekeuzes. AZ 03 Onderzoek naar infra voor video CAT 2 Uit de Stuurgroepen van het Weblectures en het Open Courseware project komt de constatering dat er behoefte is aan samenhangend beleid en voorzieningen voor multimedia, met name streaming video en open courseware, ten behoeve van onderwijs. AZ/ICTO en IM hebben daarop het initiatief genomen tot een haalbaarheidsonderzoek naar de vraag en het aanbod van deze dienstverlening voor de Universiteit Leiden. Resultaat van de haalbaarheidsstudie is een advies voor een organisatiemodel met bijbehorende financiering (of enkele scenario s). Op basis van deze haalbaarheidsstudie zal worden bepaald of en hoe de dienstverlening ingericht zal worden, waar belegd en met welke financieringsstructuur. Daarvoor zal dan een vervolgvoorstel bij de BCI worden ingediend voor financiering zo mogelijk in 2013 of anders Het haalbaarheidsonderzoek bekijkt het vraagstuk vanuit drie perspectieven: beleid; dienstverlening; en techniek (opslag en ontsluiting). ICT-Projectenkalender 2013 pagina 12 van 27

13 5. Projecten in het domein onderzoek UB -01 Invoering Converis CAT A In oktober 2012 heeft het CvB ingestemd met de invoering van de module publication manager van Converis als opvolger van het onderzoekinformatie systeem Metis. Aan dit besluit ligt een uitgewerkte business case ten grondslag. De resultaten van een proefopstelling met Converis waren positief. Ook bleek er voldoende draagvlak bij de faculteiten om de invoerprocessen zo veel mogelijk te stroomlijnen. Inmiddels is een PID voor de invoering opgesteld en een stuurgroep geformeerd. De kosten zijn gebaseerd op de licentie, projectmanagement, de externe hosting van het systeem en de consultancy voor de invoering en de bouw van aanpassingen. UBL 02 Pilot Virtual Research Environments CAT C1 In de huidige wetenschappelijke praktijk wordt er steeds vaker en intensiever samengewerkt. Dit heeft grotendeels te maken met een toenemende complexiteit van de onderzoeksvragen, en, hiermee samenhangend, een behoefte aan nieuwe onderzoeksinstrumenten en bijbehorende technologieën. Wetenschappelijke samenwerking brengt echter vaak ook extra werkzaamheden met zich mee. Taken moeten worden gecoördineerd, de voortgang moet worden gecommuniceerd, en alle relevante documenten en onderzoeksdata moeten ook voor alle teamleden beschikbaar zijn. In een reeks van projecten in de periode hebben de UBL en het ISSC gezamenlijk gewerkt aan een basisvoorziening waarmee deze vorm van on-line samenwerking kan worden ondersteund. Tot 2011 is er hoofdzakelijk samengewerkt met onderzoeksprojecten op het gebied van de Geesteswetenschappen. Vanaf 2012 is de dienstverlening verder uitgebreid naar projecten in de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Sociale Wetenschappen. Momenteel zijn er in totaal 12 onderzoeksgroepen die actief gebruik maken van VRE s: - Tales of the Revolt, Prof. Dr. Judith Pollmann, Faculteit Geesteswetenschappen - Enemies of the State, Prof. Dr. Beatrice de Graaf, Campus Den Haag - Splitting and Clustering Grammatical Information, Dr. Roberta d Alessandro, Faculteit Geesteswetenschappen 2 - Jus Post Bellum, Prof. Dr. Carsten Stahn, Faculteit Rechtsgeleerdheid - Bridging the Unbridgeable, Prof. dr. Ingrid Tieken, Faculteit Geesteswetenschappen - Connecting in Times of Duress, Prof. dr. Mirjam de Bruijn, Faculteit Sociale Wetenschappen - Beyond Agenda Setting, Dr. Peter van Aelst, Faculteit Sociale Wetenschappen - Montesquieu Institute, Dr. Arco Timmermans, Faculteit Rechtsgeleerdheid - Jean Monnet Centre of Excellence, Faculteit Sociale Wetenschappen - Photographic Conservation, Prof. Dr. Kitty Zijlmans, Faculteit Geesteswetenschappen 2 Roberta d Alessandro heeft de voordelen van het werken via een VRE toegelicht in een artikel dat in juni 2012 is verschenen in SURF magazine: Ook Science Direct heeft aandacht besteed aan deze VRE: ICT-Projectenkalender 2013 pagina 13 van 27

14 - Noradrenergic control of human cognition, Dr. Sander Nieuwenhuis, Faculteit Sociale Wetenschappen - Protagoras Sources, Dr. Marlein van Raalte, Faculteit Geesteswetenschappen De onderzoeksteams die momenteel al werken met zo n VRE hebben aangegeven dat zij zeer tevreden zijn over de geboden mogelijkheden, en dat zij ook duidelijk de voordelen hiervan ervaren. De VRE s worden momenteel ingezet voor verschillende doelen. In een groot aantal gevallen gebruiken onderzoekers de VRE als een centrale opslagplaats voor de primaire bronnen van het project. De VRE stelt onderzoekers in staat om hun data eenvoudig beschikbaar te stellen aan collega s binnen het onderzoeksteam, of, onder bepaalde voorwaarden, aan vakgenoten aan andere instellingen. Veel onderzoeksteams gebruiken hun VRE ook als publicatiemedium. Via de openbare delen van de VRE kunnen bijvoorbeeld working papers, voorlopige onderzoeksdata, of praktische gegevens over congressen worden gedeeld. Tools zoals gedeelde agenda s, discussielijsten, wiki s en takenlijsten zijn vaak ook van belang bij het coördineren van de verschillende werkzaamheden binnen het team. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen waarmee documenten en onderzoeksdata op een systematische manier kunnen worden beheerd ontstaat er het risico dat informatie verloren gaat. Subsidieverstrekkers zoals NWO vereisen in toenemende mate dat na afronding van het onderzoeksproject niet alleen de publicaties maar ook alle primaire en secundaire onderzoeksbronnen worden gearchiveerd. VRE s stellen onderzoekers in staat om tijdens het lopende onderzoeksproject een overzichtelijk versiebeheer te voeren en om alle onderzoeksdata beschikbaar te houden. Na afronding van het onderzoek kunnen via de VRE voorzieningen worden gerealiseerd die er voor zorgen dat alle documenten en gegevens die bewaard moeten blijven ook duurzaam kunnen worden gearchiveerd of toegankelijk worden gemaakt. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 14 van 27

15 6. Projecten in het domein Student- en Onderwijsinformatie SOZ 01 Verbeteren gebruikersgemak usis CAT C2 usis wordt door studenten gezien als een moloch en er zijn veel klachten over de user interface. Om daar aan tegemoet te komen is usis Mobile ontwikkeld. Eind 2012 zijn de eerste (positieve) ervaringen op gedaan met een app voor studenten (opvragen resultaten). Om deze app te laten werken is een volledige, toekomstvaste infrastructuur neergezet en zijn technieken ontwikkeld om via webservices data van en naar usis te sturen via websites. Hiermee is een infrastructuur neergezet die het mogelijk maakt verdere stappen te maken op het gebied van gebruiksgemak middels apps, workcentres en selfservice modules. De gekozen aanpak heeft diverse voordelen. Het is een oplossing voor, door en met studenten. Daarnaast sluit de app aan op Leidse huisstijl, biedt het mogelijkheden tot single sign-on en wordt het goodwill bij studenten gekweekt. Presentatie van de app en website worden zoveel mogelijk vergelijkbaar. Via de app bestaat de mogelijkheid te koppelen met de elektronische studiegids waardoor zoeken en inschrijven voor vakken op een nieuwe, maar toch vertrouwde manier, mogelijk wordt. SOZ 02 Digitaal machtigen CAT B In het ICT meerjarenplan is een van de ambities op het terrein van onderwijs: Verbetering van gegevensstromen in de concernsystemen die worden gebruikt voor student- en onderwijsadministraties. Door uitvoering van dit project zijn verbeteringen en baten te realiseren: - kostenbesparingen op termijn door besparing op portokosten en besparing op handmatige verwerking; - Tijdig en correct inschrijven van studenten - Substantiële verbetering doorlooptijden van de betalingsprocedure (weken naar uren); - Verbetering gebruiksvriendelijkheid voor studenten van de betalingsprocedure; - Verbetering efficiency door verdere automatisering van de betalingsprocedure; - Minder fysieke afhankelijkheden betalingsprocedure (post, administratieve handelingen etc.). In 2012 is een vooronderzoek uitgevoerd waarbij de mogelijke scenario s zijn vergeleken. Hoewel op dit moment nog geen definitieve keuze is gemaakt, is de verwachting dat de oplossing via Studielink wordt gevonden. Het doel is de invoering van digitaal machtigen/betalen kan worden gerealiseerd ten behoeve van studiejaar 2013 / SOZ 03 Bron-HO CAT C2 Het project implementatie BRON HO is noodzakelijk omdat de universiteit gegevens over inschrijvingen en graden uitwisselt met DUO. Aangezien DUO overstapt op een nieuw systeem, ICT-Projectenkalender 2013 pagina 15 van 27

16 BRON-HO (Basis Registratie Onderwijs - Hoger Onderwijs), moet de universiteit er voor zorgen dat de gegevens betreffende inschrijvingen en graden nog steeds aangeleverd en verwerkt kunnen worden. Uitwisseling van gegevens is van belang vanwege de volgende redenen: - De externe bekostiging wordt bepaald aan de hand van de gegevens die aan BRON-HO worden geleverd. - De gegevens uit BRON-HO worden gebruikt voor de officiële tellingen die betrekking hebben op inschrijvingen. - Voor de studenten is opname in BRON-HO van belang omdat de verstrekking van de Studiefinanciering hiervan afhankelijk is, de gegevens worden namelijk vanuit BRON-HO doorgegeven. Deelname aan BRON-HO is een wettelijke verplichting waaraan de universiteit moet voldoen. Als de levering van gegevens omtrent de inschrijving van studenten niet juist, onvolledig of niet tijdig is, zal de universiteit inkomsten mislopen en worden studenten in financiële problemen gebracht. Medio 2012 is het project gestart en heeft de BCI het budget vrijgegeven op basis van een uitgewerkt PID. De 1 e fase van het project (voorbereiding) is inmiddels afgerond. De feitelijke koppeling tussen usis en het landelijk systeem en de testfase vinden in 2013 plaats. Voor het project is een interne projectleider beschikbaar. Tevens is er een stuurgroep die de voortgang van het Leidse project begeleid. SOZ 04 Vooronderzoek alternatief OIEM CAT B In 2006 is door het toenmalige International Office begonnen met de ontwikkeling van een systeem dat het proces rondom aanmeldingen van buitenlandse studenten ondersteunt. In de jaren daarna is dit systeem (oiem) uitgegroeid tot een concernsysteem dat een breed scala aan processen rondom toelatingen van zowel Nederlandse als buitenlandse studenten ondersteunt. oiem is ontwikkeld door een groep Chinese informaticastudenten. Deze studenten hebben later het bedrijf Magic & Young opgericht wat nu verantwoordelijk is voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van oiem. In de zomer van 2012 is d.m.v. een audit van het bedrijf Sqills gekeken of de huidige software en leverancier past bij het ambitieniveau van de universiteit. In deze audit kwam naar voren dat de universiteit Leiden erg kwetsbaar is door de afhankelijkheid van het kleine bedrijf Magic & Young en dat de gebruikte programmeertechnieken verouderd zijn. Verder wordt in het rapport van de audit aangeraden om bij nieuwe grote wijzingen het systeem en de architectuur opnieuw te ontwerpen/implementeren. N.a.v. bovengenoemde resultaten en de ambities om het aantal concernsystemen laag te houden zal moeten worden gekeken of de huidige functionaliteit van oiem verplaats kan worden naar het concernsysteem usis/studielink. Het onderzoek naar de opvolger van OIEM wordt uitgevoerd binnen de eigen functioneel beheergroep. De kosten van het project hebben betrekking op vervangende capaciteit. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 16 van 27

17 SOZ 05 Mobility uitgaand CAT A Eind 2010 is de oiem module Mobility Management in gebruik genomen waarin alle aanvragen van inkomende non-degree studenten (uitwisseling en Study Abroad) behandeld en verwerkt worden. Ook alle uitwisselingsovereenkomsten met internationale partnerinstellingen zijn in de module opgenomen. De database is toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers van centrale en facultaire diensten. Doel van het project SOZ 05 is om het proces dat uitgaande uitwisselingsstudenten doorlopen op dezelfde wijze te beschrijven en te digitaliseren. Dat moet leiden tot vereenvoudiging van de werkprocessen rondom Leidse uitwisselingsstudenten. Daarnaast is het geautomatiseerde proces minder foutgevoelig. De éénmalige kosten van het project hebben betrekking voor inzet van Magic & Young. Na afsluiting van het project moet rekening worden gehouden met jaarlijkse kosten voor onderhoud, lopende kosten, etc. Er is natuurlijk een relatie met projectvoorstel SOZ -04, maar het belang van een goede informatievoorziening over uitgaande studenten is groot en het is niet verantwoord om te wachten op de selectie en invoering van een opvolger van OIEM. De BCI is al in 2012 akkoord gegaan met de reservering van het budget op basis van de PID. SOZ 06 Implementatie plagiaat software CAT B Goede anti-plagiaat software is van belang om het ingeleverde werk van studenten en PhD s te kunnen controleren op plagiaat en zodoende de kwaliteit van het ingeleverde werk te kunnen waarborgen. Plagiaat en de controle hierop is op dit moment een zeer actueel onderwerp. Zowel vanuit het CvB als de faculteiten wordt om goede anti-plagiaat software gevraagd. De huidige anti-plagiaat software (safeassing) voldoet niet aan de eisen die er aan gesteld worden: zo kan er geen eigen database worden toegevoegd, zijn de bronnen waarop gecontroleerd wordt niet altijd duidelijk, duurt het genereren van een rapport soms erg lang en kan SafeAssign alleen via de digitale leeromgeving Blackboard gebruikt worden. Dit kleinschalige onderzoek zal een nieuw anti-plagiaat pakket voor de universiteit worden gekozen en geïmplementeerd. De verwachte structurele kosten van een licentie zijn rond de k 10 en zijn afhankelijk van de omvang van het aantal gebruikers. Daarnaast zullen er trainingen voor de de facultaire Blackboard coördinatoren worden gepland. De projectkosten bestaan uit de aanschaf van de software en bijbehorende invoering. SOZ 07 Blackboard invoering hierarchies CAT B Het (lokaal) beheer van Blackboard was tot voor kort niet goed mogelijk zonder hiervoor aanvullende software aan te schaffen. Dat heeft Leiden een paar jaar geleden opgelost door de aanschaf van een extra module van een externe leverancier (BMS). Deze leverancier heeft inmiddels de support op deze module opgezegd. Er is nog geprobeerd de support op de module bij Blackboard onder te brengen maar dit is niet gelukt. Inmiddels zijn de genoemde functionaliteiten opgenomen in de het standaardpakket Blackboard. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 17 van 27

18 Deze beheermodule ( hierarchies ) biedt iedere gebruiker een goede op maat gesneden autorisatietool. Na een vooronderzoek zal er een structuur worden ontworpen en deze zal vervolgens worden ingericht in Blackboard. De kosten van het onderzoek en de invoering van de beheermodule betreffen - Adviezen externe consulent van Blackboard - Omzetten van de BMS database (migratie door extern consultant) - Geven van cursussen aan de facultair coördinatoren i.v.m. nieuwe werkwijze SOZ 08 Blackboard Learning analytics CAT C3 In dit project wordt voorgesteld om te onderzoeken of deze module van Blackboard zinvol kan worden ingezet. M.b.v. Learning analytics is het mogelijk om kwantitatieve informatie uit Blackboard te benutten en om beter te analyseren en te begrijpen wat er in bepaalde leeractiviteiten gebeurt. De BCI adviseert om dit project vooralsnog niet uit te voeren omdat onvoldoende duidelijk is hoe het past in het kader van andere initiatieven op dit terrein. SOZ 09 Leids register in E-studiegids CAT B Het Leids Register wordt nu bijgehouden in een zelfgemaakte applicatie gebaseerd op MS Access. Deze is verouderd en zal naar verloop van tijd niet meer (naar behoren) functioneren. Voorgesteld wordt om het Leids register voortaan bij te houden in de E-studiegids. De aanpassingen voor het Leids Register kunnen relatief snel, eenvoudig en goedkoop gerealiseerd worden. Daarnaast worden dankzij deze ontsluiting ook de gegevens voor audits en visitatiegegevens op goede wijze ontsloten voor zowel de commissies, als faculteit en Bestuursbureau (directie AZ). De kosten van dit kleine project hebben betrekking op de inhuur van een externe ontwikkelaar. SOZ 10 Implementatie koppelingen CAT B In het ICT meerjarenplan is een van de ambities op het terrein van onderwijs: Verbetering van gegevensstromen in de concernsystemen die worden gebruikt voor student- en onderwijsadministraties. Dit alles met het oog op de het verbeteren van de kwaliteit van de processen waardoor: - kosten kunnen worden gereduceerd; - kwaliteit van de dienstverlening (aan studenten) beter wordt; - werkzaamheden voor medewerkers aantrekkelijker (minder handwerk) wordt. De informatiesystemen binnen het SOZ domein kunnen als volgt worden gekenmerkt: - Veel van de koppelingen zijn handmatig of semi-geautomatiseerd hetgeen foutgevoelig en tijdrovend is; - Gelijke gegevens worden op dit moment in meerdere systemen vastgelegd (opleidingstructuur, studentgegevens, etc.) - Gegevens zijn niet eenduidig vastgelegd. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 18 van 27

19 Een in 2012 gehouden onderzoek naar de gewenste wijze van koppeling tussen systemen leidt tot de conclusie dat er duidelijkheid moet komen over de gegevensbronnen en de provisioning (automatisch doorsturen) naar andere systemen. De koppelingen die op basis van het vooronderzoek als eerste zouden moeten worden opgepakt zijn de volgende: - Van oiem naar Usis (nu handmatig, en veel werk voor STA, met pieken in de toch al drukke inschrijfperiode; - E-studiegids / Usis / Blackboard voor het doorgeven opleidingen/vakken ICT-Projectenkalender 2013 pagina 19 van 27

20 7. Projecten in het domein Bedrijfsvoering Voor de projectaanvragen in dit domein is t.b.v. het OBV van 6 december een aparte notitie opgesteld waarin naast de toelichting op de projectaanvragen tevens een terugblik wordt gegeven op wat is bereikt in de afgelopen periode en met welke ontwikkelingen rekening wordt gehouden. De toelichting op de projecten hieronder is één-op-één overgenomen uit dat document. BV 01 Inzet van Adobe interactive forms CAT C1 Adobe Interactive forms biedt de mogelijkheid om een formulier in PDF aan te bieden waarbij de gebruiker velden kan invullen en keuzes maken. Daarnaast kan een dergelijk formulier gebruikt worden om een goedkeuringstraject te doorlopen en uiteindelijk een mutatie in het onderliggend systeem te genereren. Bij het arbeidsvoorwaarden keuzemodel zijn negen formulieren ontwikkeld waarmee de medewerker een aanvraag kan indienen. Na het invullen van het formulier wordt deze geautomatiseerd door het systeem geleid. Hiermee wordt voorkomen dat er veel papieren heen en weer worden gestuurd. Ook het ROG proces zal worden ondersteund d.m.v. Adobe. In de afgelopen periode zijn er verschillende verzoeken binnen gekomen voor het ontwikkelen van dergelijke formulieren. De meest concrete verzoeken richten zich op de ondersteuning van een aantal financiële interacties tussen het FSSC en de diverse faculteiten en eenheden. Dit betreft het aanleveren van verkoopfacturen en journaal boekingen. Andere processen waarin Adobe Interactief forms ook een rol zou kunnen spelen zijn o.a. het aanvragen van Software of Hardware en bestelling Catering. Dit project is er opgericht om allereerst de gewenste wijzigingen m.b.t. de financiële processen te realiseren. Daarna wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden het pakket biedt voor andere processen. Zie ook BV04, BV05 en BV08. BV 02 Invoering van SEPA CAT A Single European Payment Area (SEPA) wordt op 1 februari 2014 verplicht voor Euro betalingen en incasso s. Op 13 maart 2012 is de SEPA-regulation overgegaan in wetgeving. Dit betekent dat het (SAP) systeem begin 2014 klaar moet zijn voor het uitvoeren van SEPA betalingen en incasso s en voor het aanmaken en opslaan en beheer van incassomandaten. Op dit moment worden betalingen vooral op nationaal niveau geregeld. Dit zorgt voor een verscheidenheid aan technische standaarden, infrastructuren en soorten betaalmiddelen binnen Europa. De nieuwe (SEPA)standaarden maken een einde aan de verschillen tussen betalingssystemen, waardoor eurobetalingen overal op dezelfde manier plaatsvinden. Dan hebben we een rekeningnummer (IBAN), overschrijvingen, incasso s en betaalpassen die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen binnen heel SEPA te gebruiken zijn. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 20 van 27

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Inhoud Inleiding 5 Missie, doelstellingen,

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie