Projectenkalender ICT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectenkalender ICT 2013"

Transcriptie

1 Projectenkalender ICT 2013 Bestuursbureau Informatiemanagement Rapenburg 70 Postbus RA Leiden Versie Datum Status Auteur december 2012 Versie t.b.v. het OBV 6 december 2012 Peter Mostert december 2012 Vastgesteld door het CvB januari 2013 Versie voor externe verspreiding

2 Inhoud 1. Achtergrond en totstandkoming ICT Projectenkalender Advies van de BCI over prioriteiten 3. Overzicht van de projectaanvragen Projectaanvragen in het domein onderwijs 5. Projectaanvragen in het domein onderzoek 6. Projectaanvragen in het domein student- en onderwijsondersteuning 7. Projectaanvragen en in het domein bedrijfsvoering ICT-Projectenkalender 2013 pagina 2 van 27

3 1. Achtergrond en totstandkoming ICT Projectenkalender Relatie met het universitaire ICT beleid Het kader voor het ICT-beleid van de Universiteit Leiden is het ICT-Meerjarenplan In dat plan beschrijft de universiteit hoe ICT zal worden ingezet voor het onderwijs, het onderzoek en de bedrijfsvoering. Het meerjarenplan moet worden beschouwd als een richtsnoer, maar geeft geen handvat voor de uitvoering. Dat gebeurt wel in de jaarlijkse projectenkalender. Hierin worden ambities uit het ICT-beleid vertaald in concrete te behalen doelstellingen en resultaten. 1.2 Besluitvorming en begeleiding projecten In de Leidse IT-governance vormt het OBV voor het CvB het strategische adviesorgaan voor ICT. Hier worden de hoofdlijnen van het beleid uitgezet en bewaakt. Namens het OBV worden de ICTprojecten gemonitored door de Begeleidingscommissie ICT (BCI). Deze commissie heeft als voornaamste drie taken: - Inhoudelijke beoordeling van nieuwe ICT projectvoorstellen, in het bijzonder aan de hand van een onderbouwde businesscase. - Voorbereiding van de prioriteiten in de jaarlijkse ICT-projectenkalender en advisering hierover aan het OBV. - Bewaken van de voortgang van de projecten uit de ICT-projectenkalender. De BCI bestaat op uit de eigenaren van de grote concernsystemen (de heren t Hart, Van der Boon, De Belder, Van Dommele), de directeur van het ISSC (mevr. Vonk), twee portefeuillehouders bedrijfsvoering van faculteiten (dhr Pafort en mevr Riel) en het hoofd Informatiemanagement (dhr Mostert). 1.3 Gehanteerde procedure Het vernieuwingsbudget voor ICT bedraagt voor 2013 k Er werden 29 projectvoorstellen ingediend voor een totaal aan ruim k Het budget staat dit jaar onder extra druk vanwege twee andere grote projecten die dringend uitgevoerd moeten worden: - NUWD fase 2: de migratie naar de nieuwe universitaire werkplek ; - DIS2.0 (de implementatie van de nieuwe website). Voor deze laatste twee projecten is een aanvullende aanvraag bij het CvB ingediend. Hiervoor is inmiddels door het CvB M 1 gereserveerd, maar de voorliggende voorstellen vergen meer dan M 1. Voor dit begrotingsknelpunt moet nog een oplossing worden gevonden. De BCI stelt vast dat er tussen de aanvragen vrijwel géén projecten zitten die niet zinvol voor de informatiehuishouding zijn of niet van strategisch belang voor de universiteit. Om die reden en vanwege de extra druk op de financiële middelen heeft de BCI besloten voor 2013 een gewijzigde procedure te hanteren. Voorgesteld wordt om in deze fase niet de volledige k al te bestemmen, maar extra ruimte vrij te houden om later in het jaar alsnog projecten te kunnen ICT-Projectenkalender 2013 pagina 3 van 27

4 starten. Daarnaast wordt voorgesteld om voor een aantal projectaanvragen alternatieve financiering te vinden. Daartoe heeft de BCI een prioriteitsvolgorde gehanteerd op basis van de volgende indeling in drie categorieën. Categorie A. Projecten die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het CvB of de BCI er al in een eerder stadium een positief besluit over heeft genomen of omdat ze randvoorwaardelijk zijn voor innovatie in meerdere domeinen. Voorbeelden: invoering Converis, invoering SEPA en diverse upgrades. Categorie B. Kleine projecten en verkenningen. In deze categorie vallen projecten en onderzoeken onder de k 20 die snel resultaten opleveren of inzicht bieden in gewenste vernieuwingen in de informatievoorziening. Voorbeelden: invoering van plagiaatcontrole in Blackboard, de proefinstallatie met Converis voor PhD s en een onderzoek naar koppelingen van systemen van SOZ in het onderwijsdomein. Categorie C. In deze categorie vallen alle projecten die strategisch van aard zijn en veelal aansluiten bij thema s uit het ICT-meerjarenplan Voor een deel van de aanvragen in deze categorie liggen ook andere universitaire financieringsbronnen voor de hand (voor E-merge bijvoorbeeld het budget voor samenwerking in LDE-verband, voor Bron-HO een budget voor tegenvallers in de bedrijfsvoering). Voor de ICTO-projecten extra financiële ruimte kunnen worden gevonden in het zgn. Selectief budget van OCW. De BCI adviseert om voor een aantal projecten uit de categorie C pas in de loop van 2013 besluiten te nemen om zo financiële armslag voor vernieuwing te creëren. In totaal worden door de BCI 20 projecten voorgedragen voor financiering t.l.v. het VNF Van de overige 9 projecten worden 4 voorgedragen voor financiering uit een andere bronnen. Van de resterende 5 projecten wordt voorgesteld ze aan te houden voor besluitvorming. Dit jaar werden langs twee wegen adviezen ingewonnen: - Over de ICTO-projecten werd zoals gebruikelijk advies gevraagd aan het Onderwijsberaad; - Over het belang van de projecten voor de faculteiten werd advies gevraagd aan het platform van Informatiemanagers Toekenning van projectbudgetten Voor de meeste nieuwe projectvoorstellen is de begroting in dit stadium nog tentatief van aard. Ze worden daarom alleen maar opgenomen als reservering in het Vernieuwingsfonds. Over de feitelijke uitvoering van een project wordt besloten op basis van een PID. Pas daarna volgt toewijzing van het budget. De projecten zullen -waar dit qua omvang zinvol is -op basis van Prince 2 worden uitgevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat de begeleiding van de projecten gebeurt op basis van een goedgekeurd Project Initiation Document (PID), dat wil zeggen: een uitgewerkt plan van aanpak inclusief beschrijving van deelresultaten, capaciteitsplanning en bestedingsplan. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 4 van 27

5 2. Advies BCI over prioriteiten in de ICT-kalender CATEGORIE A Urgent, noodzakelijk UB01 Invoering converis SOZ 05 Mobility uitgaand BV 02 Ìnvoering SEPA BV 06 Upgrade XI 3.0 BV 07 Upgrade SRM CATEGORIE B Kleine projecten en verkenningen UB 04 SOZ 02 SOZ04 SOZ 06 SOZ 07 SOZ 09 SOZ 10 AZ 03 BV 12 BV 14 Proef Converis voor PhD's Digitaal machtigen Vooronderzoek alt. OIEM Plagiaat controle PhD's Blackboard hierarchies Leids register in E-gids Koppelingen implementatie onderzoek naar video infra onderzoek opvolger E-stemmen onderzoek opvolger Docman CATEGORIE C Strategisch/baten - 3 categoriën CAT C1. Projecten waarvan verwachting is dat ze snel kunnen starten in Q1 UB02 VRE's BV 01 Adobe forms BV 03 Interface SAP-Planon BV 04 E-declaraties BV 08 ICT aanvragen via self service BV 13 E-reports fase 3 - deel 1 AZ201 Blended learning tender CAT C2. Projecten die ook ook buiten VNF kunnen worden gefinancierd SOZ 03 AZ 01 Bron HO E-merge SOZ 01 BV10 gebruikersvriendelijkheid usis ULCN accounts CAT C3. Projecten waarover de BCI in de loop van 2013 een besluit neemt SOZ 08 BB Learning analytics BV 05 E-Tijdschrijven BV 09 ULCN webtools BV11 E-recruitment BV 13 E-reports fase 3 - deel 2 In de volgende hoofdstukken worden de projectaanvragen per domein kort toegelicht. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 5 van 27

6 3. Overzicht van de projectaanvragen 2013 Nr Nieuw of lopend Concernysteem /Programma Project Opdrachtgever (Beoogd) Projectleider Doorlooptijd CAT Aanvraag Domein ICT & Onderwijs AZ 01 Lopend ICTOprogramma E-merge diverse projecten H. van Dommele M.Verstelle meerjarig project 3B AZ 02 Lopend ICTOprogramma Tender blended learning H. van Dommele Diverse Meerjarig project 3B AZ 03 Nieuw ICTOprogramma Onderzoek naar infrastructuur voor video H. van Dommele M. Verstelle Voorjaar Domein ICT & Onderzoek UBL 01 Lopend Metis (opvolger) Invoering Converis K. d Belder Peter Zandveld Jan-sep UBL 02 Lopend VRE Pilot Virtual Research Environments K. de Belder Peter Verhaar Jan-dec A UBL 03 Nieuw - Proefopstelling Converis voor PhD J. van der Boon H. Damen/P. Zandveld Jan-sep ICT-Projectenkalender 2013 pagina 6 van 27

7 Nr Nieuw of lopend Concernysteem Programma Project Opdrachtgever (Beoogd) Projectleider doorlooptijd CAT Aanvraag Domein student- en onderwijsinformatie SOZ 01 Lopend usis Gebruikersvriendelijkheid usis J. t Hart Apr-sep SOZ 02 Nieuw usis/sap Digitaal betalen/machtigen studenten J. t Hart J. vd Boon R. van t Sant Jan-mei SOZ 03 Lopend Bron HO Implementatie Bron HO J. t Hart G. Teuwen Jan-dec B SOZ 04 Nieuw OIEM Vooronderzoek alternatief J. t Hart L. Cozijn Jan-dec SOZ 05 Nieuw OIEM Mobility management outgoing J. t Hart L. Cozijn Jan-dec SOZ 06 Nieuw Blackboard Plagiaat controle PhD s J. t Hart J. Bomans-Memelink Jan-sep SOZ 07 Nieuw Blackboard Blackboard invoering hierarchies J. t Hart E.. van Hoof Jan-maart SOZ 08 Nieuw Blackboard Learning analytics J. t Hart E. van Hoof Juni-dec SOZ 09 Nieuw E-studiegids Leids register J. t Hart E. van Hoof Jan-mei SOZ 10 Nieuw E-studiegids Implementatie koppelingen J. t Hart J. Bomand-Memelink April-sep ICT-Projectenkalender 2013 pagina 7 van 27

8 Nr Nieuw of lopend Concernysteem Programma Project Opdrachtgever (Beoogd) Projectleider Doorlooptijd CAT Aanvraag Domein Bedrijfsvoering BV 01 Nieuw SAP Adobe interactive forms J. van der Boon Ntb Jan-sep A BV 02 Nieuw SAP Invoering SEPA J. van der Boon Ntb Jan-sep BV 03 Lopend SAP Koppeling SAP-Planon J. van der Boon R. Kok Ntb 3A BV 04 Nieuw SAP E-declaraties J. van der Boon W. vd Ent/R. Kok Jan-dec A BV 05 Lopend SAP E-tijdschrijven J. van der Boon W. vd Ent Jan-dec BV 06 Nieuw SAP Upgrade XI 3.0 J. van der Boon P. Magielse April-sep BV 07 Heraanvraag SAP Upgrade SRM J. van der Boon R. Kok 4 maanden 1 BV 08 Nieuw SAP ICT aanvragen via self service J. van der Boon/J. vonk Ntb Jan-dec A BV 09 Nieuw ULCN Release webtools J. van der Boon J. Ruiter Jan-juli BV 10 Nieuw ULCN Accountverstrekking J. van der Boon/J. t Hart J. van der Steen April-sep B BV 11 Nieuw - E-recruitment J. van der Boon Ntb Ntb 4 BV 12 Nieuw - Vooronderzoek E-stemmen J. van der Boon Ntb Ntb 2 ICT-Projectenkalender 2013 pagina 8 van 27

9 BV/13 Lopend Business Objects E-reports fase 3 J. van der Boon M. Yildiz meerjarig project 3A BV/14 Nieuw Docman Onderzoek naar opvolger Docman J. van der Boon M. Eijer Jan-dec ICT-Projectenkalender 2013 pagina 9 van 27

10 4. Projecten in het domein onderwijs AZ 01 E-merge CAT 3B In 2012 werd het 10 jarig bestaan van het E-merge consortium gevierd. Die samenwerking heeft voor Leiden een aantal strategische voordelen. 1. Regionale samenwerking Dit is een zwaarwegend argument van het E-merge bestuur. Om deze reden wordt ook door het E-merge Bestuur uitbreiding nagestreefd met Erasmus, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland. Het is ook de reden dat in principe altijd gezocht wordt naar projecten waarbij alle vier partners meedoen. Dit betreft een strategisch argument dat uitstijgt boven de waarde van de specifieke projecten. 2. Meer ruimte voor exploreren In haar tienjarige geschiedenis zijn dankzij E-merge in Leiden innovatieve projecten uitgevoerd die anders weinig kans hadden gehad. In E-merge verband kan experimenteler gewerkt worden. Voorbeelden zijn de eerste Open Courseware pilots enkele jaren geleden, en recentelijker Learning Analytics en digitaal formatief toetsen, ontwikkelingen die landelijk al hoog op de agenda staan en waarmee Leidse opleidingen dankzij E-merge ervaring mee konden opdoen. 3. Complementaire expertises Expertise van E-merge partners is complementair. Bijvoorbeeld de technische voorsprong van de TU Delft, innovatieve lectoraten van de hogescholen, expertise van de universiteit Leiden met op het gebied van blended learning en Virtual Research Environments. Een concreet voorbeeld van een project dat alleen mogelijk werd door de complementaire expertises bij elkaar te brengen is het Learning Analytics project: de HHS die langjarig onderzoek naar studiesucces inbrengt vanuit verschillende lectoraten, het LIACS vanuit Leiden de expertise m.b.t. datamining, de TU Delft de technische mogelijkheden om over grote hoeveelheden data te kunnen beschikken, en de HSL de projectleiding. 4. Impact en zichtbaarheid op lokaal niveau Keerzijde van samenwerkingsprojecten is dat er bij verdeling over de projectpartners relatief kleine budgetten waren, enkele tienduizenden euro s. Daardoor is het moeilijker om met E- merge projecten brede impact te genereren binnen de universiteit. Om deze reden is er voor de periode aangestuurd op twee deelprogramma s die ten eerste omvangrijkeer zijn dan de projecten tot nu toe (met budget van 3,5 in plaats van 1 ton) en ten tweede thema s hebben die aansluiten bij wat er binnen de universiteit prioriteit heeft. Welke dit zijn geworden beschrijven we in de volgende paragraaf. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 10 van 27

11 AZ 02 Blended learning tender CAT 3A Blended learning is een combinatie van de fysieke en de virtuele leeromgevingen van de student. Het principe achter blended learning is het realiseren van een de ideale mix tussen face-to-face en online onderwijs (zie het figuur hieronder). In bovenstaand voorbeeld van blended learning krijgen de studenten tijdens een instructiemoment de opdracht om een online deeltoets te maken of een online opdracht uit te voeren. In het volgende instructiemoment maakt de docent gebruik van de input die de studenten hebben geleverd en grijpt daar ook op terug. Vervolgens geeft de docent de studenten een nieuwe online opdracht. Op deze manier ontstaat er een wisselwerking tussen gezamenlijke face-to-face instructiemomenten met de docent en online leeractiviteiten van individuele studenten of groepen van studenten. Hierbij geldt telkens dat de inbreng van de studenten input is voor de verdere uitvoering van het onderwijs of voor eventuele bijsturing van het onderwijs. Studiesucces is een van de prioriteiten uit de Strategische Agenda van de Universiteit Leiden. Een belangrijke maatregel die de universiteit daarvoor geformuleerd heeft is de verbetering van de inrichting van de curricula. Onderzoek wijst uit dat online onderwijs even effectief is als face to face onderwijs, en dat een mix van beide (blended learning) effectiever blijkt te zijn dan elk van beide 1. Voor de Universiteit Leiden was dit reden om brede invoering van blended learning op te nemen in de strategische plannen met betrekking tot verhogen van studiesucces. In 2012 is begonnen met een gestructureerde aanpak van blended learning ter verbetering van de effectiviteit van de zelfstudie. Het huidige blended learning project loopt van maart maart 1 Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies (2010) van het U.S. Department of Education, Office of Planning, Evaluation, and Policy Development Policy and Program Studies Service. Zie: ICT-Projectenkalender 2013 pagina 11 van 27

12 2013. Hierin worden 9 vakken verdeeld over meerdere faculteiten herontwikkeld. Daarnaast is ook in een tweede (E-merge) project ervaring opgebouwd met digitale formatieve toetsing. Deze laatste heeft ook inzichten opgeleverd over de te investeren tijd en (on)mogelijkheden van Blackboard als systeem voor itembanken. De bevindingen van de blended learning en formatieve toetsprojecten tot nu toe wijzen in positieve richting wat betreft hun effect op verbetering van de effectiviteit van de zelfstudie. Daarom is het voor de universiteit verantwoord om de volgende stap te zetten namelijk het breder integreren van blended learning binnen opleidingen. Aangezien het herontwikkelen van onderwijs niet binnen een doorlooptijd van een jaar past en altijd maatwerk is, is het voorstel een looptijd te nemen van Bovendien is het voorstel een programma in te richten, waarbinnen meerdere grote projecten bijdragen aan het gemeenschappelijke programmadoel: de brede invoering van blended learning ten behoeve van studiesucces. Voor het meerjarig Blended Learning programma wordt voor de periode budget van aangevraagd. Hieruit worden drie tot vier grote pilots gefinancierd. Daarnaast is budget aangevraagd voor projectleiding en technische ondersteuning. Omdat voor blended learning gebruik wordt gemaakt van bestaande ICT voorzieningen zijn er geen extra structurele ICT kosten. Voor opleidingen zijn er, afhankelijk van de gekozen implementatie van blended learning, mogelijk structurele kosten, bijvoorbeeld het onderhoud van een itembank. Opleidingen dienen hiermee rekening te houden bij het bepalen van de implementatiekeuzes. AZ 03 Onderzoek naar infra voor video CAT 2 Uit de Stuurgroepen van het Weblectures en het Open Courseware project komt de constatering dat er behoefte is aan samenhangend beleid en voorzieningen voor multimedia, met name streaming video en open courseware, ten behoeve van onderwijs. AZ/ICTO en IM hebben daarop het initiatief genomen tot een haalbaarheidsonderzoek naar de vraag en het aanbod van deze dienstverlening voor de Universiteit Leiden. Resultaat van de haalbaarheidsstudie is een advies voor een organisatiemodel met bijbehorende financiering (of enkele scenario s). Op basis van deze haalbaarheidsstudie zal worden bepaald of en hoe de dienstverlening ingericht zal worden, waar belegd en met welke financieringsstructuur. Daarvoor zal dan een vervolgvoorstel bij de BCI worden ingediend voor financiering zo mogelijk in 2013 of anders Het haalbaarheidsonderzoek bekijkt het vraagstuk vanuit drie perspectieven: beleid; dienstverlening; en techniek (opslag en ontsluiting). ICT-Projectenkalender 2013 pagina 12 van 27

13 5. Projecten in het domein onderzoek UB -01 Invoering Converis CAT A In oktober 2012 heeft het CvB ingestemd met de invoering van de module publication manager van Converis als opvolger van het onderzoekinformatie systeem Metis. Aan dit besluit ligt een uitgewerkte business case ten grondslag. De resultaten van een proefopstelling met Converis waren positief. Ook bleek er voldoende draagvlak bij de faculteiten om de invoerprocessen zo veel mogelijk te stroomlijnen. Inmiddels is een PID voor de invoering opgesteld en een stuurgroep geformeerd. De kosten zijn gebaseerd op de licentie, projectmanagement, de externe hosting van het systeem en de consultancy voor de invoering en de bouw van aanpassingen. UBL 02 Pilot Virtual Research Environments CAT C1 In de huidige wetenschappelijke praktijk wordt er steeds vaker en intensiever samengewerkt. Dit heeft grotendeels te maken met een toenemende complexiteit van de onderzoeksvragen, en, hiermee samenhangend, een behoefte aan nieuwe onderzoeksinstrumenten en bijbehorende technologieën. Wetenschappelijke samenwerking brengt echter vaak ook extra werkzaamheden met zich mee. Taken moeten worden gecoördineerd, de voortgang moet worden gecommuniceerd, en alle relevante documenten en onderzoeksdata moeten ook voor alle teamleden beschikbaar zijn. In een reeks van projecten in de periode hebben de UBL en het ISSC gezamenlijk gewerkt aan een basisvoorziening waarmee deze vorm van on-line samenwerking kan worden ondersteund. Tot 2011 is er hoofdzakelijk samengewerkt met onderzoeksprojecten op het gebied van de Geesteswetenschappen. Vanaf 2012 is de dienstverlening verder uitgebreid naar projecten in de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Sociale Wetenschappen. Momenteel zijn er in totaal 12 onderzoeksgroepen die actief gebruik maken van VRE s: - Tales of the Revolt, Prof. Dr. Judith Pollmann, Faculteit Geesteswetenschappen - Enemies of the State, Prof. Dr. Beatrice de Graaf, Campus Den Haag - Splitting and Clustering Grammatical Information, Dr. Roberta d Alessandro, Faculteit Geesteswetenschappen 2 - Jus Post Bellum, Prof. Dr. Carsten Stahn, Faculteit Rechtsgeleerdheid - Bridging the Unbridgeable, Prof. dr. Ingrid Tieken, Faculteit Geesteswetenschappen - Connecting in Times of Duress, Prof. dr. Mirjam de Bruijn, Faculteit Sociale Wetenschappen - Beyond Agenda Setting, Dr. Peter van Aelst, Faculteit Sociale Wetenschappen - Montesquieu Institute, Dr. Arco Timmermans, Faculteit Rechtsgeleerdheid - Jean Monnet Centre of Excellence, Faculteit Sociale Wetenschappen - Photographic Conservation, Prof. Dr. Kitty Zijlmans, Faculteit Geesteswetenschappen 2 Roberta d Alessandro heeft de voordelen van het werken via een VRE toegelicht in een artikel dat in juni 2012 is verschenen in SURF magazine: Ook Science Direct heeft aandacht besteed aan deze VRE: ICT-Projectenkalender 2013 pagina 13 van 27

14 - Noradrenergic control of human cognition, Dr. Sander Nieuwenhuis, Faculteit Sociale Wetenschappen - Protagoras Sources, Dr. Marlein van Raalte, Faculteit Geesteswetenschappen De onderzoeksteams die momenteel al werken met zo n VRE hebben aangegeven dat zij zeer tevreden zijn over de geboden mogelijkheden, en dat zij ook duidelijk de voordelen hiervan ervaren. De VRE s worden momenteel ingezet voor verschillende doelen. In een groot aantal gevallen gebruiken onderzoekers de VRE als een centrale opslagplaats voor de primaire bronnen van het project. De VRE stelt onderzoekers in staat om hun data eenvoudig beschikbaar te stellen aan collega s binnen het onderzoeksteam, of, onder bepaalde voorwaarden, aan vakgenoten aan andere instellingen. Veel onderzoeksteams gebruiken hun VRE ook als publicatiemedium. Via de openbare delen van de VRE kunnen bijvoorbeeld working papers, voorlopige onderzoeksdata, of praktische gegevens over congressen worden gedeeld. Tools zoals gedeelde agenda s, discussielijsten, wiki s en takenlijsten zijn vaak ook van belang bij het coördineren van de verschillende werkzaamheden binnen het team. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen waarmee documenten en onderzoeksdata op een systematische manier kunnen worden beheerd ontstaat er het risico dat informatie verloren gaat. Subsidieverstrekkers zoals NWO vereisen in toenemende mate dat na afronding van het onderzoeksproject niet alleen de publicaties maar ook alle primaire en secundaire onderzoeksbronnen worden gearchiveerd. VRE s stellen onderzoekers in staat om tijdens het lopende onderzoeksproject een overzichtelijk versiebeheer te voeren en om alle onderzoeksdata beschikbaar te houden. Na afronding van het onderzoek kunnen via de VRE voorzieningen worden gerealiseerd die er voor zorgen dat alle documenten en gegevens die bewaard moeten blijven ook duurzaam kunnen worden gearchiveerd of toegankelijk worden gemaakt. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 14 van 27

15 6. Projecten in het domein Student- en Onderwijsinformatie SOZ 01 Verbeteren gebruikersgemak usis CAT C2 usis wordt door studenten gezien als een moloch en er zijn veel klachten over de user interface. Om daar aan tegemoet te komen is usis Mobile ontwikkeld. Eind 2012 zijn de eerste (positieve) ervaringen op gedaan met een app voor studenten (opvragen resultaten). Om deze app te laten werken is een volledige, toekomstvaste infrastructuur neergezet en zijn technieken ontwikkeld om via webservices data van en naar usis te sturen via websites. Hiermee is een infrastructuur neergezet die het mogelijk maakt verdere stappen te maken op het gebied van gebruiksgemak middels apps, workcentres en selfservice modules. De gekozen aanpak heeft diverse voordelen. Het is een oplossing voor, door en met studenten. Daarnaast sluit de app aan op Leidse huisstijl, biedt het mogelijkheden tot single sign-on en wordt het goodwill bij studenten gekweekt. Presentatie van de app en website worden zoveel mogelijk vergelijkbaar. Via de app bestaat de mogelijkheid te koppelen met de elektronische studiegids waardoor zoeken en inschrijven voor vakken op een nieuwe, maar toch vertrouwde manier, mogelijk wordt. SOZ 02 Digitaal machtigen CAT B In het ICT meerjarenplan is een van de ambities op het terrein van onderwijs: Verbetering van gegevensstromen in de concernsystemen die worden gebruikt voor student- en onderwijsadministraties. Door uitvoering van dit project zijn verbeteringen en baten te realiseren: - kostenbesparingen op termijn door besparing op portokosten en besparing op handmatige verwerking; - Tijdig en correct inschrijven van studenten - Substantiële verbetering doorlooptijden van de betalingsprocedure (weken naar uren); - Verbetering gebruiksvriendelijkheid voor studenten van de betalingsprocedure; - Verbetering efficiency door verdere automatisering van de betalingsprocedure; - Minder fysieke afhankelijkheden betalingsprocedure (post, administratieve handelingen etc.). In 2012 is een vooronderzoek uitgevoerd waarbij de mogelijke scenario s zijn vergeleken. Hoewel op dit moment nog geen definitieve keuze is gemaakt, is de verwachting dat de oplossing via Studielink wordt gevonden. Het doel is de invoering van digitaal machtigen/betalen kan worden gerealiseerd ten behoeve van studiejaar 2013 / SOZ 03 Bron-HO CAT C2 Het project implementatie BRON HO is noodzakelijk omdat de universiteit gegevens over inschrijvingen en graden uitwisselt met DUO. Aangezien DUO overstapt op een nieuw systeem, ICT-Projectenkalender 2013 pagina 15 van 27

16 BRON-HO (Basis Registratie Onderwijs - Hoger Onderwijs), moet de universiteit er voor zorgen dat de gegevens betreffende inschrijvingen en graden nog steeds aangeleverd en verwerkt kunnen worden. Uitwisseling van gegevens is van belang vanwege de volgende redenen: - De externe bekostiging wordt bepaald aan de hand van de gegevens die aan BRON-HO worden geleverd. - De gegevens uit BRON-HO worden gebruikt voor de officiële tellingen die betrekking hebben op inschrijvingen. - Voor de studenten is opname in BRON-HO van belang omdat de verstrekking van de Studiefinanciering hiervan afhankelijk is, de gegevens worden namelijk vanuit BRON-HO doorgegeven. Deelname aan BRON-HO is een wettelijke verplichting waaraan de universiteit moet voldoen. Als de levering van gegevens omtrent de inschrijving van studenten niet juist, onvolledig of niet tijdig is, zal de universiteit inkomsten mislopen en worden studenten in financiële problemen gebracht. Medio 2012 is het project gestart en heeft de BCI het budget vrijgegeven op basis van een uitgewerkt PID. De 1 e fase van het project (voorbereiding) is inmiddels afgerond. De feitelijke koppeling tussen usis en het landelijk systeem en de testfase vinden in 2013 plaats. Voor het project is een interne projectleider beschikbaar. Tevens is er een stuurgroep die de voortgang van het Leidse project begeleid. SOZ 04 Vooronderzoek alternatief OIEM CAT B In 2006 is door het toenmalige International Office begonnen met de ontwikkeling van een systeem dat het proces rondom aanmeldingen van buitenlandse studenten ondersteunt. In de jaren daarna is dit systeem (oiem) uitgegroeid tot een concernsysteem dat een breed scala aan processen rondom toelatingen van zowel Nederlandse als buitenlandse studenten ondersteunt. oiem is ontwikkeld door een groep Chinese informaticastudenten. Deze studenten hebben later het bedrijf Magic & Young opgericht wat nu verantwoordelijk is voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van oiem. In de zomer van 2012 is d.m.v. een audit van het bedrijf Sqills gekeken of de huidige software en leverancier past bij het ambitieniveau van de universiteit. In deze audit kwam naar voren dat de universiteit Leiden erg kwetsbaar is door de afhankelijkheid van het kleine bedrijf Magic & Young en dat de gebruikte programmeertechnieken verouderd zijn. Verder wordt in het rapport van de audit aangeraden om bij nieuwe grote wijzingen het systeem en de architectuur opnieuw te ontwerpen/implementeren. N.a.v. bovengenoemde resultaten en de ambities om het aantal concernsystemen laag te houden zal moeten worden gekeken of de huidige functionaliteit van oiem verplaats kan worden naar het concernsysteem usis/studielink. Het onderzoek naar de opvolger van OIEM wordt uitgevoerd binnen de eigen functioneel beheergroep. De kosten van het project hebben betrekking op vervangende capaciteit. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 16 van 27

17 SOZ 05 Mobility uitgaand CAT A Eind 2010 is de oiem module Mobility Management in gebruik genomen waarin alle aanvragen van inkomende non-degree studenten (uitwisseling en Study Abroad) behandeld en verwerkt worden. Ook alle uitwisselingsovereenkomsten met internationale partnerinstellingen zijn in de module opgenomen. De database is toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers van centrale en facultaire diensten. Doel van het project SOZ 05 is om het proces dat uitgaande uitwisselingsstudenten doorlopen op dezelfde wijze te beschrijven en te digitaliseren. Dat moet leiden tot vereenvoudiging van de werkprocessen rondom Leidse uitwisselingsstudenten. Daarnaast is het geautomatiseerde proces minder foutgevoelig. De éénmalige kosten van het project hebben betrekking voor inzet van Magic & Young. Na afsluiting van het project moet rekening worden gehouden met jaarlijkse kosten voor onderhoud, lopende kosten, etc. Er is natuurlijk een relatie met projectvoorstel SOZ -04, maar het belang van een goede informatievoorziening over uitgaande studenten is groot en het is niet verantwoord om te wachten op de selectie en invoering van een opvolger van OIEM. De BCI is al in 2012 akkoord gegaan met de reservering van het budget op basis van de PID. SOZ 06 Implementatie plagiaat software CAT B Goede anti-plagiaat software is van belang om het ingeleverde werk van studenten en PhD s te kunnen controleren op plagiaat en zodoende de kwaliteit van het ingeleverde werk te kunnen waarborgen. Plagiaat en de controle hierop is op dit moment een zeer actueel onderwerp. Zowel vanuit het CvB als de faculteiten wordt om goede anti-plagiaat software gevraagd. De huidige anti-plagiaat software (safeassing) voldoet niet aan de eisen die er aan gesteld worden: zo kan er geen eigen database worden toegevoegd, zijn de bronnen waarop gecontroleerd wordt niet altijd duidelijk, duurt het genereren van een rapport soms erg lang en kan SafeAssign alleen via de digitale leeromgeving Blackboard gebruikt worden. Dit kleinschalige onderzoek zal een nieuw anti-plagiaat pakket voor de universiteit worden gekozen en geïmplementeerd. De verwachte structurele kosten van een licentie zijn rond de k 10 en zijn afhankelijk van de omvang van het aantal gebruikers. Daarnaast zullen er trainingen voor de de facultaire Blackboard coördinatoren worden gepland. De projectkosten bestaan uit de aanschaf van de software en bijbehorende invoering. SOZ 07 Blackboard invoering hierarchies CAT B Het (lokaal) beheer van Blackboard was tot voor kort niet goed mogelijk zonder hiervoor aanvullende software aan te schaffen. Dat heeft Leiden een paar jaar geleden opgelost door de aanschaf van een extra module van een externe leverancier (BMS). Deze leverancier heeft inmiddels de support op deze module opgezegd. Er is nog geprobeerd de support op de module bij Blackboard onder te brengen maar dit is niet gelukt. Inmiddels zijn de genoemde functionaliteiten opgenomen in de het standaardpakket Blackboard. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 17 van 27

18 Deze beheermodule ( hierarchies ) biedt iedere gebruiker een goede op maat gesneden autorisatietool. Na een vooronderzoek zal er een structuur worden ontworpen en deze zal vervolgens worden ingericht in Blackboard. De kosten van het onderzoek en de invoering van de beheermodule betreffen - Adviezen externe consulent van Blackboard - Omzetten van de BMS database (migratie door extern consultant) - Geven van cursussen aan de facultair coördinatoren i.v.m. nieuwe werkwijze SOZ 08 Blackboard Learning analytics CAT C3 In dit project wordt voorgesteld om te onderzoeken of deze module van Blackboard zinvol kan worden ingezet. M.b.v. Learning analytics is het mogelijk om kwantitatieve informatie uit Blackboard te benutten en om beter te analyseren en te begrijpen wat er in bepaalde leeractiviteiten gebeurt. De BCI adviseert om dit project vooralsnog niet uit te voeren omdat onvoldoende duidelijk is hoe het past in het kader van andere initiatieven op dit terrein. SOZ 09 Leids register in E-studiegids CAT B Het Leids Register wordt nu bijgehouden in een zelfgemaakte applicatie gebaseerd op MS Access. Deze is verouderd en zal naar verloop van tijd niet meer (naar behoren) functioneren. Voorgesteld wordt om het Leids register voortaan bij te houden in de E-studiegids. De aanpassingen voor het Leids Register kunnen relatief snel, eenvoudig en goedkoop gerealiseerd worden. Daarnaast worden dankzij deze ontsluiting ook de gegevens voor audits en visitatiegegevens op goede wijze ontsloten voor zowel de commissies, als faculteit en Bestuursbureau (directie AZ). De kosten van dit kleine project hebben betrekking op de inhuur van een externe ontwikkelaar. SOZ 10 Implementatie koppelingen CAT B In het ICT meerjarenplan is een van de ambities op het terrein van onderwijs: Verbetering van gegevensstromen in de concernsystemen die worden gebruikt voor student- en onderwijsadministraties. Dit alles met het oog op de het verbeteren van de kwaliteit van de processen waardoor: - kosten kunnen worden gereduceerd; - kwaliteit van de dienstverlening (aan studenten) beter wordt; - werkzaamheden voor medewerkers aantrekkelijker (minder handwerk) wordt. De informatiesystemen binnen het SOZ domein kunnen als volgt worden gekenmerkt: - Veel van de koppelingen zijn handmatig of semi-geautomatiseerd hetgeen foutgevoelig en tijdrovend is; - Gelijke gegevens worden op dit moment in meerdere systemen vastgelegd (opleidingstructuur, studentgegevens, etc.) - Gegevens zijn niet eenduidig vastgelegd. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 18 van 27

19 Een in 2012 gehouden onderzoek naar de gewenste wijze van koppeling tussen systemen leidt tot de conclusie dat er duidelijkheid moet komen over de gegevensbronnen en de provisioning (automatisch doorsturen) naar andere systemen. De koppelingen die op basis van het vooronderzoek als eerste zouden moeten worden opgepakt zijn de volgende: - Van oiem naar Usis (nu handmatig, en veel werk voor STA, met pieken in de toch al drukke inschrijfperiode; - E-studiegids / Usis / Blackboard voor het doorgeven opleidingen/vakken ICT-Projectenkalender 2013 pagina 19 van 27

20 7. Projecten in het domein Bedrijfsvoering Voor de projectaanvragen in dit domein is t.b.v. het OBV van 6 december een aparte notitie opgesteld waarin naast de toelichting op de projectaanvragen tevens een terugblik wordt gegeven op wat is bereikt in de afgelopen periode en met welke ontwikkelingen rekening wordt gehouden. De toelichting op de projecten hieronder is één-op-één overgenomen uit dat document. BV 01 Inzet van Adobe interactive forms CAT C1 Adobe Interactive forms biedt de mogelijkheid om een formulier in PDF aan te bieden waarbij de gebruiker velden kan invullen en keuzes maken. Daarnaast kan een dergelijk formulier gebruikt worden om een goedkeuringstraject te doorlopen en uiteindelijk een mutatie in het onderliggend systeem te genereren. Bij het arbeidsvoorwaarden keuzemodel zijn negen formulieren ontwikkeld waarmee de medewerker een aanvraag kan indienen. Na het invullen van het formulier wordt deze geautomatiseerd door het systeem geleid. Hiermee wordt voorkomen dat er veel papieren heen en weer worden gestuurd. Ook het ROG proces zal worden ondersteund d.m.v. Adobe. In de afgelopen periode zijn er verschillende verzoeken binnen gekomen voor het ontwikkelen van dergelijke formulieren. De meest concrete verzoeken richten zich op de ondersteuning van een aantal financiële interacties tussen het FSSC en de diverse faculteiten en eenheden. Dit betreft het aanleveren van verkoopfacturen en journaal boekingen. Andere processen waarin Adobe Interactief forms ook een rol zou kunnen spelen zijn o.a. het aanvragen van Software of Hardware en bestelling Catering. Dit project is er opgericht om allereerst de gewenste wijzigingen m.b.t. de financiële processen te realiseren. Daarna wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden het pakket biedt voor andere processen. Zie ook BV04, BV05 en BV08. BV 02 Invoering van SEPA CAT A Single European Payment Area (SEPA) wordt op 1 februari 2014 verplicht voor Euro betalingen en incasso s. Op 13 maart 2012 is de SEPA-regulation overgegaan in wetgeving. Dit betekent dat het (SAP) systeem begin 2014 klaar moet zijn voor het uitvoeren van SEPA betalingen en incasso s en voor het aanmaken en opslaan en beheer van incassomandaten. Op dit moment worden betalingen vooral op nationaal niveau geregeld. Dit zorgt voor een verscheidenheid aan technische standaarden, infrastructuren en soorten betaalmiddelen binnen Europa. De nieuwe (SEPA)standaarden maken een einde aan de verschillen tussen betalingssystemen, waardoor eurobetalingen overal op dezelfde manier plaatsvinden. Dan hebben we een rekeningnummer (IBAN), overschrijvingen, incasso s en betaalpassen die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen binnen heel SEPA te gebruiken zijn. ICT-Projectenkalender 2013 pagina 20 van 27

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Informatieplanning financieel domein

Informatieplanning financieel domein Informatieplanning financieel domein Presentatie Directie Overleg 10 juni 2014 Scope project Centrale vraag informatieplanning financiën Hoe moet de informatievoorziening voor de financiële processen er

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen:

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: 1 Algemeen In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: Aanleggen evenement Boeking Deelnemer op evenement Evenement Laten doorgaan Evaluatie

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Welkom bij Chronotech.. leverancier voor. het onderwijs

Welkom bij Chronotech.. leverancier voor. het onderwijs Welkom bij Chronotech.. leverancier voor het onderwijs Een gebruiksvriendelijker Aanmeldingenbeheer CS.. kan dat? Jan van Doornmalen Pim Kamstra Onderwerpen: Kennismaking Onze bevindingen in de markt Hoe

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden SEPA impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden 1 impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen iban incasso erordening impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT

Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus AL..UTRECHT >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Schoolleidersregister PO T.a.v. Mevrouw drs. E.D.C.M. Lambrechts Postbus 470 3500 AL..UTRECHT Programma Registers en Beroepsorganisatie Rijnstraat

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

ICT investeringen in het onderwijs

ICT investeringen in het onderwijs een methodiek voor business cases Breda 14-9-2011 Henri Roosdorp (ROC Mondriaan) Maarten Kuiper (Twynstra Gudde) Stuurgroep ICT / Beleidsagenda 2010 - Informatiemanagement - De uitvoeringsorganisatie van

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

AllSolutions Support Dienstverlening

AllSolutions Support Dienstverlening AllSolutions Support Dienstverlening Inhoud 1. Uitbreiding support services... 3 2. De dienst die bij u past... 4 2.1. Support Basis... 4 2.2. Support Plus... 5 2.3. Consultancy diensten... 6 3. Overzicht

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Generieke apps... 4 App Mijn goedkeuringen... 5 App Delegatie... 8 3. Self Service... 9 Basisgegevens medewerker wijzigen... 12 Aanvragen autorisatie...

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen

Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen. Aspect systemen Samenvatting globaal ontwerp Basisregistraties Doelstellingen Doelstellingen uit plan van aanpak (plan van aanpak d.d.11 maart 2002): Het creëren van (keuze)mogelijkheden om het inzicht te vergroten in

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

INKOPEN VIA DE WEBWINKEL

INKOPEN VIA DE WEBWINKEL INKOPEN VIA DE WEBWINKEL INKOPEN VIA DE WEBWINKEL De VU is met het inkoopproces overgegaan naar één bestelsysteem: de Web winkel. Bestelformulieren en andere vormen van bestellen, zoals per telefoon, fax,

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Standaardisatie versus maatwerk

Standaardisatie versus maatwerk Standaardisatie versus maatwerk Peter van Helsdingen Manager Mediacentrum / Bureau Evenementen https://nl.linkedin.com/in/peter-van-helsdingen-28982613 procvanhelsdingen p.van.helsdingen@windesheim.nl

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Easy Filenet P8 RET met ECM Partners

Easy Filenet P8 RET met ECM Partners Easy Filenet P8 RET met ECM Partners Agenda Inleiding Uitgevoerd project bij de RET Tooling bij implementatie Succesfactoren Algemene info over de RET De RET vervoert elke dag ruim 600.000 reizigers binnen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management

Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management Inleiding Recent is een nieuwe grote release uitgebracht voor SAP Vendor Invoice Management. Deze VNSG tip beschrijft de belangrijkste toevoegingen en

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Plan van Aanpak Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Project Regionaal Informatie Expertise Centrum Zuid-Oost Brabant Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING...

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

AllSolutions QX2 10.0.02. Algemeen. Basis. Autorisatie. Website

AllSolutions QX2 10.0.02. Algemeen. Basis. Autorisatie. Website AllSolutions QX2 10.0.02 Algemeen Online betalen verbeterd Het systeem biedt al langere tijd de mogelijkheid om elektronische facturen en webwinkel-bestellingen op een eenvoudige manier online te betalen.

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist

Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen. Inclusief handige checklist Zo kiest u een FMIS-leverancier in 4 stappen Inclusief handige checklist Zo kiest u een geschikte FMIS-leverancier Wilt u efficiënter gaan werken, de kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren en tegelijkertijd

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht SVB en VNG 26 april 2017 Agenda 26 april Mededelingen Mutatie specs 1.0 ivm BSN bij vertegenwoordiger Stuf2.1 irt GGK (12 juni) BAB1.0 (2017) berichten vanaf

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie