Capaciteitsmanagement nader verklaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Capaciteitsmanagement nader verklaard"

Transcriptie

1 Capaciteitsmanagement nader verklaard Michel Adang, Cvision Cvision B.V. Molenstraat 40 d Postbus AH Rosmalen Telefoon Fax

2 2 Wat is capaciteitsmanagement? Capaciteitsmanagement kan het best gedefinieerd worden als het bepalen van de bezetting en opleidingsbehoefte van een Contact Center op langere termijn. Soms wordt de term capaciteitsmanagement ook gebruikt voor de traditionele Workforce Management (WFM) zoals hieronder beschreven; echter dit doet geen recht aan de inhoud van deze duidelijk verschillende activiteiten. Traditionele WFM legt de focus op het roosteren van de juiste medewerkers op de juiste momenten, zodat een klant direct goed geholpen kan worden. De WFM kent daartoe een cyclus van forecasting van het aanbod klantcontacten, plannen van het aantal benodigde (netto) uren, inroosteren van de medewerkers en tenslotte het bijsturen van de inzet op de dag zelf (traffic). Bij het inroosteren wordt er dan van uitgegaan dat er precies voldoende medewerkers beschikbaar zijn met de juiste skills en vaardigheden. Is dat niet het geval dan zal een WFM planningspakket veelal een rooster opleveren dat een te hoog Service Level geeft in geval van overbezetting; of een slecht Service Level in geval van onderbezetting. Capaciteitsmanagement daarentegen zorgt er vooraf voor dat er precies voldoende mensen beschikbaar zijn met de juiste skills, om in te kunnen roosteren in de WFM cyclus. Het vormt daarmee een cruciaal element in de totale planningsinfrastructuur van een Contact Center. Het is geen vervanger van WFM maar een belangrijke randvoorwaarde voor goed WFM. Capaciteitsmanagement begint met een lange termijn planning Het plannen op de lange termijn behelst het bepalen van de behoefte aan inzet een aantal maanden in de toekomst (typisch >3 maanden of zelfs > 6 maanden). Dat is een termijn waarbij de roosters van medewerkers nog niet vastliggen, waarbij er nog voldoende tijd is om mensen te werven en op te leiden, waarbij contracten met externe Contact Centers kunnen worden aangepast, waarbij afbouwplannen met ondernemingsraden kunnen worden doorgesproken. In dit stadium is het niet relevant om te plannen op het niveau van individuele medewerker, activiteit en/of kwartiersinterval. De output van een lange termijn planning is aantal FTE, per week en per afdeling (en skillset). Het heeft daarmee een totaal andere dynamiek dan de korte termijn planning in het WFM proces. Hét dilemma bij lange termijn planningen Bij planning op de lange termijn zal naast een forecast van het aanbod klantcontacten, ook een aanname of prognose gedaan moeten worden over de efficiency van de organisatie. Deze efficiency wordt ook wel aangeduid als de performance van een organisatie. De belangrijkste performance indicatoren (althans in deze context) zijn de gemiddelde afhandeltijd (AHT) en de shrinkage (dat is het aandeel van betaalde

3 3 uren dat niet aan het primaire proces wordt besteed, maar aan ondersteunende processen en afwezigheid zoals verlof en ziekte). Daarnaast is het aanbod klantcontacten ook als performance indicator te beschouwen. Deze is uiteraard afhankelijk van de omvang van het klantenbestand, maar wordt ook sterk beïnvloed door de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening (het product / marketing uitingen) alsmede de kwaliteit van de klantenservice (herhaalverkeer). Bij een reguliere planning kan een korte termijn aanbod forecast worden gecombineerd met de huidige performance (AHT en shrinkage), om zodoende een urenbehoefte te bepalen. Bij een lange termijn planning zal er sowieso uitgegaan moeten worden van een lage termijn aanbod forecast, met dus ook meer onzekerheden. Daarnaast echter dient ook rekening gehouden te worden met een prognose van de performance (AHT en shrinkage) zoals die naar verwachting zal gelden voor het moment dat gepland wordt. Een veranderende AHT en/of shrinkage zal namelijk resulteren in een andere urenbehoefte. Organisaties met ambitieuze efficiency doelstellingen worden geconfronteerd met een groot dilemma in hun planning. Indien alle ambities in performance verbeteringen direct worden meegenomen in de lange termijn planning (minder FTE), dan vormt dat een risico voor de dienstverlening naar de klant. Als de ambities namelijk niet worden waargemaakt zijn er te weinig FTE ingekocht of ingehuurd om voor goede Sevice Levels in te kunnen roosteren. Worden de ambities daarentegen niet meegenomen in de planning (volgens het principe eerst zien dan geloven ), dan kunnen er te veel FTE zitten als de ambities wel worden waargemaakt. Indien deze agenten dan normaal worden ingeroosterd, zal de available tijd (dat is de tijd dat een agent wacht op het volgende gesprek)sterk toenemen. Dit kan tot onrust en een slechte sfeer op de vloer leiden. Daarnaast is het natuurlijk een enorme geld verspilling. Die besparingen zullen uiteindelijk wel komen; zodra de performance verbetering is aangetoond, wordt die ook meegenomen in de planning. Op deze wijze ijlt het besparingspotentieel een aantal maanden na en is daarmee een gemiste kans in kostenbesparingen. Capaciteitsmanagement biedt uitkomst De aanpak van Cvision voor dit dilemma is toch de ambities mee te nemen in de lange termijn planning, maar de ontwikkelingen van de performance verbeteringen wekelijks te volgen en waar nodig bij te sturen. De ambities moeten uiteraard wel realistisch zijn en onderbouwd zijn met een aantal acties (wat gaat de organisatie anders doen om dit te realiseren). Door een wekelijkse opvolging van de performance indicatoren kan bewaakt worden of de performance verbeteringen on-schedule liggen. Daarvan afgeleid kan een voorspelling gemaakt worden of de geprognosticeerde aanpassing in FTE behoefte nog realistisch zal zijn. In een maandelijkse sessie kan het

4 4 Operationele MT dan bepalen of de toekomstige FTE behoefte moet worden aangepast (inclusief de financiële middelen) of dat er aanvullende verbeterinitiatieven moeten worden uitgerold. Het voordeel van een dergelijk proces is dat alle verantwoordelijke managers wekelijks inzicht hebben in de voortgang van de performance verbeteringen van hun specifieke Performance Indicatoren en de impact die dat heeft op de benodigde resources (en financiën). Het belang van een goed lange termijn planningstool De kracht van goed capaciteitsmanagement zit in de combinatie van het capaciteits-management proces en een passend lange termijn planningstool. Goede beschikbaarheid van meetdata en inzicht in de juiste cijfers is een randvoorwaarde om het proces goed te kunnen managen; zie ook artikel Performance Management systeem van Harry Dons in CCM De cijfers moeten relevant zijn voor deze specifieke doelstelling; alleen de belangrijkste KPI s en niet te veel in detail. Op de 3 dimensies tijd, organisatie en skills is een weergave op week, afdeling en hoofdskillniveau voldoende om te kunnen plannen op de lange termijn (voor WFM zijn uiteraard veel meer details nodig). In de weergave van het tool zullen planning en realisatie gecombineerd moeten worden om deze eenvoudig te kunnen vergelijken en de voortgang te bewaken. De presentatielaag moet op maat gemaakt en aangepast zijn aan de organisatie en werkwijze van de betreffende klant. De rapportages en scenario-ontwikkeling uit het tool stelt het Operationeel MT in staat om op weekniveau de KPI s te volgen en bij te sturen. Excel is hiervoor uitermate geschikt; het is laagdrempelig, flexibel (behoeft geen additionele IT-investeringen) en het gebruik en beheer kan eenvoudig aan de klant worden overgedragen. Cvision kan een dergelijke tool in Excel relatief snel (binnen enkele dagen) en zelfs met beperkte meetgegevens bouwen. Het is eenvoudig op maat te maken en aan te passen; vaak zullen gedurende het proces verzoeken komen voor nieuwe doorsneden en functionaliteiten. Daarnaast is het eenvoudig om met scenario s te werken en verschillende baseline planningen op te slaan. De uitgebreide WFM pakketten zeggen wel lange termijn planning functionaliteit te bieden; in de praktijk blijkt dit veel inspanning te vergen, niet flexibel te zijn en slechts over zeer beperkte scenario en baseline functionaliteiten te beschikken. Capaciteitsmanagement en de financiële begroting Dé belangrijkste kostencomponent in de financiële begroting van een Contact Center is de component personeelskosten. Bij het opstellen en bijstellen van een begroting is het daarom noodzakelijk dat er goed inzicht is in de achtergronden en fundamenten van de benodigde

5 5 personeelsbezetting, namelijk de performance indicatoren. Het capaciteitsmanagement proces en de lange termijn planningstool kunnen hierbij op twee manieren een belangrijke rol spelen: 1) Bij het opstellen van de begroting: uitgaande van alle performance gegevens en prognoses, bepalen wat de benodigde bezetting is (met bijbehorende kosten). 2) Bij het bijstellen van de begroting: uitgaande van een beschikbaar budget, spelen met de performance indicatoren en bepalen wat de invloed op de benodigde FTE is. In een iteratief proces kunnen de ambities van de performance indicatoren aangepast worden zodanig dat een budgetplafond niet overschreden wordt. Eventueel kunnen meerdere scenario s ontwikkeld worden. Zodra de nieuwe ambities vastgesteld zijn kunnen ze worden meegenomen en opgevolgd worden in de lange termijn planningstool. Door van het begin af aan het capaciteitsmanagement proces en de tool in te zetten in de discussie met de financiële afdeling, kan er een breed gedragen begrip en consensus komen over ambities en aanpak. De verschillende belanghebbenden communiceren daarmee op dezelfde golflengte. Capaciteitsmanagement bij werving en uitstroom Een Contact Center is een dynamische werkgever; op het ene moment is er sprake van extra personeelsbehoefte, dan moet er weer ingekrompen worden. Bovendien is er meestal sprake van substantieel personeelsverloop. Daarnaast werken veel klantcontact afdelingen ook met externe Contact Centers die via een uitgebreid inkoopprocedures worden ingekocht. Al deze activiteiten hebben behoorlijk wat aanlooptijd nodig, waarvoor een lange termijn inzicht onmisbaar is. Bij uitbreiding van de bezetting kan capaciteitsmanagement helpen bij het bepalen van het moment van instroom en de benodigde opleiding. Door een gespreide dosering van de instroom kunnen opleidingsfaciliteiten en trainers efficiënter worden ingezet. Daarmee wordt ook voorkomen dat er grote schommelingen ontstaan in AHT, kwaliteit en shrinkage (opleiding en coaching van nieuwe medewerkers). Bij inkrimping van de bezetting kan ruim van tevoren bepaald worden wat de impact op de bezetting en de medewerkers zal zijn. Hierdoor kunnen contracten met externe partijen worden aangepast, kunnen uitzendcontracten in duur worden beperkt en kan aanvulling van verloop worden uitgesteld. Onrust bij medewerkers wordt hiermee voorkomen zodat er geen ongecontroleerde uitstroom van de meest ervaren krachten optreedt.

6 6 Hoe helpt Cvision u bij het opzetten van capaciteitsmanagement? De consultants van Cvision hebben een ruime ervaring met het plannen en besturen van Contact Centers. Als geen ander begrijpen zij de dynamiek, krachtenvelden en belangen van de verschillende stakeholders. Bij de introductie van het capaciteitsmanagement proces wordt de dialoog en afstemming gezocht met de verschillende partijen, zoals de planningsafdeling, de operationele managers, HR en ook finance. Het doel daarbij is dat er een gemeenschappelijk basisinzicht gecreëerd wordt in hoe bezettingsdoelen en begrotingen kunnen worden gerealiseerd. Met gebruik van een uniforme terminologie en zelfde definities wordt een gemeenschappelijk commitment ondersteund vanuit individuele verantwoordelijkheden.

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Het dashboard van de ICT-manager

Het dashboard van de ICT-manager 9 Het dashboard van de ICT-manager Drs. J.C. de Boer RE De financiële performance van ICT en met name de verantwoording van de uitgaven hebben altijd sterk de aandacht gehad binnen organisaties. Slechts

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Cumula Workforce Optimization Benchmark

Cumula Workforce Optimization Benchmark Cumula Workforce Optimization WFO-oplossingen in de Nederlandse markt vergeleken Cumula B.V. Pelmolenlaan 10A 3447 GW, Woerden T: 0348 488 664 E: info@cumula.nl www.cumula.nl 2012. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Planning en scheduling oplossingen bieden. Service Management organisatie

Planning en scheduling oplossingen bieden. Service Management organisatie Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier Planning en scheduling binnen een Service Management organisatie 4.5 Planning en scheduling binnen een Service Management organisatie In de huidige

Nadere informatie

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen E-book 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

BI-ers moeten beter richten

BI-ers moeten beter richten Op koers met de Business Intelligence navigator BI-ers moeten beter richten Pieter den Hamer en Kasper de Graaf In dit artikel wordt niet alleen een lans gebroken voor het beter richten van Business Intelligence,

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE. Whitepaper. Lid Grant Thornton International Ltd

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE. Whitepaper. Lid Grant Thornton International Ltd BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE Whitepaper Lid Grant Thornton International Ltd BPM ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE soort document Whitepaper auteurs Jurgen Balink en Michel Jungbluth

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE?

PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Trefwoorden Projectmanagement Projectoverdracht Projectimplementatie NAOMI RADEWALT EN MARK ELSTGEEST PROJECTOVERDRACHT: HOE VERLEID JE DE LIJNORGANISATIE? Hoe kan dat nu? We hebben toch een succesvol

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Meten is weten én het begin van verbeteren

Meten is weten én het begin van verbeteren DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 4 Meten is weten én het begin van verbeteren De onmiskenbare kracht van een integraal EMS! Meten is weten, Gissen is missen. Dit spreekwoord wordt zonder twijfel ter

Nadere informatie