Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2008 - I"

Transcriptie

1 Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 2p 1 Vijf beweringen over de grondwetswijziging van 1848: 1 De Eerste en Tweede Kamer worden afgeschaft en er komt één volksvertegenwoordiging. 2 De ministers zijn verantwoordelijk en de koning is onschendbaar. 3 De monarchie wordt afgeschaft en Thorbecke wordt minister-president. 4 Door middel van het censuskiesrecht mogen mannen rechtstreeks de Tweede Kamer kiezen. 5 Het algemeen kiesrecht voor mannen wordt ingevoerd. Welke twee beweringen zijn juist? Schrijf alleen de nummers op. 2p 2 Enkele politieke groepen: 1 confessionelen 2 liberalen 3 socialisten Geef bij elke politieke groep de naam van één van hun leiders in de periode tussen 1848 en Doe het zo: Leider van groep 1: (vul naam in) (enz. tot en met groep 3) Gebruik bron 1. 1p 3 De schrijver van de brief zegt het niet letterlijk, maar het is duidelijk zijn bedoeling te waarschuwen voor de gevaren van het socialisme. Noem één gevaar dat de schrijver ziet in het socialisme. Gebruik bron 2, 3, 4 en 5. 1p 4 Geef per bron aan of die hoort bij een confessionele stroming of niet. Doe het zo: bron 2: wel/niet (maak je keuze) (enz. tot en met bron 5) - 1 -

2 Gebruik bron 6. 2p 5 De tekenaar is een voorstander van het algemeen kiesrecht. Dat is onder andere te zien aan de vlag met het opschrift en aan de vrouw die een symbool van de vrijheid en de vooruitgang is. De tekenaar heeft nog meer symbolen in de tekening aangebracht, zoals: de heuvel de opgeheven armen en strakke blikken van de mensen de zonsopgang Geef bij twee van deze drie symbolen een verklaring waaruit blijkt dat de tekenaar voorstander is van algemeen kiesrecht. Doe het zo: Symbool (noem een symbool), want (geef verklaring). (enz. voor een tweede symbool) 1p 6 Noem één reden waarom het districtenstelsel voor kleine landelijke partijen nadelig is. 1p 7 Welk argument voeren de voorstanders van het districtenstelsel aan? Gebruik bron 7. 1p 8 In 1917 werd de grondwet op een aantal punten gewijzigd. De tekenaar laat zien dat de confessionelen tevreden waren. Waarover waren de confessionelen tevreden? Gebruik nogmaals bron 7. 1p 9 De huilende vrouw is Aletta Jacobs. Zij heeft volgens de tekenaar niks gekregen. Wat had ze graag willen hebben? Gebruik nogmaals bron 7. 1p 10 Toch stond Aletta Jacobs in werkelijkheid niet met lege handen. Het bordje niks is dan ook niet helemaal juist. Wat hebben vrouwen in 1917 wél gekregen? Gebruik bron 8. 1p 11 Welke toelichting hoort bij de prent? A Er is een einde gekomen aan het kabinet. De afgetreden ministers krijgen hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan. B Er is een nieuw kabinet gekozen door de burgers. Maar de nieuwe ministers weten niet goed wat ze moeten doen. C Er zijn verkiezingen geweest voor de Tweede Kamer. Daarna volgen er soms moeizame besprekingen over wie met wie wil regeren. D Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer. Maar omdat de partijen zoveel beloftes doen, weten de kiezers niet op wie zij moeten stemmen

3 1p 12 Welke uitspraak over de Nederlandse rechtspraak is juist? A Ambtenaren en politici hebben het recht om mee te beslissen over de uitspraak in een rechtszaak. B Een rechter is onafhankelijk en de meeste rechtszaken vinden in het openbaar plaats. C Om een eerlijke rechtspraak te bevorderen, worden rechters om de vijf jaar door het volk gekozen. D Rechters verliezen hun baan wanneer zij een uitspraak doen waarmee de regering het oneens is. 2p 13 Enkele beweringen over de taken van de officier van justitie: 1 De officier van justitie bepaalt samen met een rechter het vonnis. 2 De officier van justitie eist in een rechtszaak tegen een verdachte een straf. 3 De officier van justitie kan onderzoek laten doen naar de zaken waarvan de verdachte wordt beschuldigd. 4 De officier van justitie mag geen getuigen oproepen en ondervragen. Welke twee beweringen over de taken van de officier van justitie zijn juist? Schrijf alleen de nummers op. Gebruik bron 9, 10, 11 en 12. 1p 14 De vier bronnen laten gebeurtenissen zien die te maken hebben met de geschiedenis van de Nederlandse staatsinrichting. Zet de bronnen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Doe het zo: Eerst, dan, vervolgens en ten slotte (schrijf de nummers op). Gebruik bron 13. 1p 15 De maker van de advertentie heeft een fout gemaakt in zijn beschrijving van de staatsinrichting in de 19e eeuw. Welke fout staat er in de bron? Geef ook aan waarom dit fout is. 1p 16 In 2006 ontvingen enkele tekenaars bedreigingen naar aanleiding van hun spotprenten. De tekenaars vinden dat je in een democratische samenleving kritiek mag leveren of iemand mag bespotten. Op welk grondrecht beroepen de tekenaars zich en is daarbij sprake van een klassiek of een sociaal grondrecht? A Het recht op bestaanszekerheid; dat is een klassiek grondrecht. B Het recht op gelijke behandeling; dat is een sociaal grondrecht. C Vrijheid van godsdienst; dat is een sociaal grondrecht. D Vrijheid van meningsuiting; dat is een klassiek grondrecht. 1p 17 Noem één grondwettelijk recht dat Tweede Kamerleden wél hebben, maar Eerste Kamerleden niet

4 Staatsinrichting van Nederland bron 1 Uit een openbare brief van iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen in de wereld op dat moment (1891): De waarheden van onze godsdienst zijn juist heel geschikt om bazen en arbeiders met elkaar te verzoenen en samen te laten werken. Wat wij moeten doen is beide groepen herinneren aan hun wederzijdse plichten. De arbeider moet trouw zijn werk doen, zoals hij zichzelf daartoe verplicht heeft toen hij een contract sloot met zijn baas. Hij mag zijn baas of diens bezittingen geen schade toebrengen. En bij het verdedigen van zijn belangen mag de arbeider geen geweld gebruiken. Hij moet zich ook niet aansluiten bij groeperingen die op listige wijze verwachtingen wekken en beloftes doen. De bazen mogen hun arbeiders niet als slaven beschouwen. Als je werkt in loondienst, is dat geen schande. Het is een eerlijke gelegenheid om in je eigen levensonderhoud te voorzien. Vier bronnen (bron 2 tot en met 5) over maatschappelijke stromingen aan het begin van de 20e eeuw. bron 2 Toelichting Onder de prent staat de tekst: Christen Jeugd ontwaakt J.C.G.O.B. roept JOU

5 bron 3 Toelichting Boven de prent staat: de Centrale Onder de prent staat: Arbeidersverzekerings en depositobank s-gravenhage. bron 4 Toelichting Onder de prent staat: Loten van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid à 50 Cents op het terrein en in de Depots (= verkoopplaatsen) verkrijgbaar. Eerste prijs: een juweelen sieraad ter waarde van 1000 gulden

6 bron 5 Toelichting Boven de prent staat: opbouw in Godsvertrouwen. Onder de prent staat: R.K. Staatspartij. bron 6 Een propagandaprent. Op de vlag staat: Op voor het Algemeen Kiesrecht

7 bron 7 De goede Sinterklaas deelt uit (1917). bron 8 De informateurs gaan aan het werk (1981)

8 Vier bronnen (bron 9 tot en met 12) over de geschiedenis van de Nederlandse staatsinrichting. bron 9 Razzia tijdens de Duitse bezetting. bron 10 Afronding van de wet voor algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen

9 bron 11 Informatie over een referendum..grondwet. krant..het bron 12 Een betoging voor liberale hervormingen in Den Haag. De leider wordt later die dag ontvangen door koning Willem II. bron 13 Uit een advertentie werken bij de provincie Noord-Holland (2006): In 1579 sloten de gewesten Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen zich aaneen en ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1840 werd Holland gesplitst en ontstonden de provincies Noord- en Zuid-Holland. Tot 1848 werd de provincie geregeerd door mensen van adel en rijke mensen. Vanaf 1848 werden de leden van de Provinciale Staten rechtstreeks door alle inwoners van de provincie gekozen

10 Historisch overzicht vanaf 1900 (en de drie verrijkingsdelen) 1p 18 Welke gebeurtenis in Sarajevo in 1914 wordt vaak gezien als aanleiding tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog? Gebruik bron 14, 15, 16 en 17. 1p 19 De bronnen staan in willekeurige volgorde en hebben te maken met de Eerste Wereldoorlog. De afgebeelde gebeurtenissen spelen zich af in verschillende perioden. Zet de bronnen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Doe het zo: Eerst, dan, vervolgens en ten slotte (schrijf de nummers op). Gebruik bron 18. 2p 20 Geef van twee onderdelen uit de bron aan waarom die passen bij de manier waarop er oorlog gevoerd werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Doe het zo: Onderdeel: (noem onderdeel uit de bron), omdat (geef uitleg). Onderdeel: (noem ander onderdeel uit de bron), omdat (geef uitleg). Verrijkingsdeel: de opkomst en de gevolgen van het communisme in de Sovjetunie 2p 21 De Sovjetunie ten tijde van Stalin was een totalitaire dictatuur. Het stalinisme kenmerkte zich onder andere door de persoonsverheerlijking van Stalin en zijn alleenheerschappij. Noem drie andere kenmerken van de totalitaire dictatuur onder Stalin. 1p 22 Het communisme in de Sovjetunie had gevolgen voor de arbeiders. Welk gevolg voor de arbeiders is juist? A De arbeiders merkten niet veel van het communisme, omdat het communisme zich vooral bezighield met politiek. B De arbeiders moesten door middel van communistische vijfjarenplannen eigen bedrijven beginnen. C De arbeiders moesten werken aan de door de communistische partij opgelegde productieplannen. D De arbeiders werden massaal van de stad naar het platteland gestuurd om daar verplicht samen te werken in de landbouw. Gebruik bron 19, 20, 21 en 22. 2p 23 Welke twee bronnen horen bij de periode vóór de Duitse inval in Rusland in 1941? Schrijf alleen de twee nummers op

11 2p 24 Een invulopdracht over de economische crisis in de jaren dertig van de twintigste eeuw: 1 De economische crisis ontstond in 1929 toen de beurs in (Amsterdam / New York) instortte. 2 De reactie van de regering Colijn op de economische crisis staat bekend als (aanpassingspolitiek / gelijkschakeling). 3 Daarnaast probeerde de regering Colijn mensen aan het werk te krijgen door het stimuleren van (werkverschaffingsprojecten / omscholingen). Kies telkens uit de twee mogelijkheden. Doe het zo: 1 (kies uit: Amsterdam / New York) (enz. voor 2 en 3) Gebruik bron 23. 2p 25 De bloed- en bodemtheorie past bij de ideeën van de nazi s. Volgens hen bestond er een speciale band tussen de Duitse grond en haar bewoners. Dit propaganda-affiche staat vol met symbolen die de nazi s gebruikten. Noem twee symbolen uit de bron en geef per symbool aan waarom dat past bij de ideeën van de nazi s. Doe het zo: Symbool (noem een symbool) past bij de ideeën van de nazi s, omdat (geef verklaring). Symbool (noem een tweede symbool) past bij de ideeën van de nazi s, omdat (geef verklaring). Gebruik bron 24. 1p 26 Waaruit blijkt dat de tekenaar de spot drijft met propaganda van de nazi s? Gebruik nogmaals bron 24. 1p 27 Geef aan waarom het niet waarschijnlijk is dat deze tekening in Duitsland gepubliceerd is in de tijd dat de nazi s aan de macht waren. Gebruik bron 25. 1p 28 Waarom is trouw zweren van rechters aan de leider van een land kenmerkend voor een totalitaire samenleving? Gebruik bron 26. 1p 29 Tijdens de oorlog gaven Nederlanders dit soort affiches aan elkaar door. Waarvan is het verspreiden van dit affiche een voorbeeld? A van aanpassing aan de Duitse bezetting B van collaboratie met de Duitse bezetters C van geweld tegen de Duitse bezetting D van verzet tegen de Duitse bezetters

12 Gebruik bron 27. 2p 30 Wat wordt bedoeld met plaatsen waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd? Geef ook aan waarom het volgens de makers van de bron belangrijk is dat deze plaatsen nooit vergeten mogen worden. Doe het zo: Met deze plaatsen wordt bedoeld: (vul in). Deze plaatsen mogen nooit vergeten worden, omdat (geef een reden). Verrijkingsdeel: Nederlands-Indië en Indonesië 2p 31 Na de Tweede Wereldoorlog dachten de Nederlandse regering en de Indonesische nationalisten verschillend over de toekomstige bestuursvorm van Indonesië. Welke bestuursvorm had de Nederlandse regering voor ogen en welke bestuursvorm wilden de Indonesische nationalisten? Doe het zo: de Nederlandse regering: (noem de bestuursvorm) de Indonesische nationalisten: (noem de bestuursvorm) Gebruik bron 28, 29, 30, 31 en 32. 2p 32 Welke twee uitspraken zijn gedaan door Soekarno? Schrijf alleen de twee nummers op. Verrijkingsdeel: de brandhaard Israël en Palestina 1p 33 De Verenigde Staten hadden verschillende redenen om Israël te steunen bij de stichting van de staat Israël in Welke van de volgende redenen heeft bij de Verenigde Staten een rol gespeeld om de stichting van de staat Israël te steunen? A De Verenigde Staten hadden van de Verenigde Naties daartoe de opdracht gekregen. B De Verenigde Staten stonden sympathiek tegenover Israël vanwege de Holocaust. C De Verenigde Staten waren dat verplicht, omdat Israël lid is van de Europese Unie. D De Verenigde Staten waren economisch afhankelijk van de Israëlische olie. 2p 34 Noem twee oorzaken voor het conflict tussen Israël en de Arabische landen tussen 1945 en Gebruik bron 33. 1p 35 Drie personen worden in de tekening vrolijk afgebeeld. Geef een reden waarom één persoon niet blij is met de Camp Davidakkoorden

13 Gebruik bron 34. 1p 36 Over welke situatie uit de Koude Oorlog wordt in deze vergadering overlegd? 2p 37 In Berlijn hebben zich tijdens de Koude Oorlog verschillende gebeurtenissen voorgedaan die ingrijpend zijn geweest voor de geschiedenis van deze stad. Noem twee van deze historische gebeurtenissen. Let op! Je hoeft geen jaartallen te noemen, alleen gebeurtenissen. Gebruik bron 35. 1p 38 Welke periode wordt in de bron beschreven? A de jaren vijftig B de jaren zestig C de jaren zeventig D de jaren tachtig Gebruik bron 36, 37, 38 en 39. 1p 39 Zet de bronnen in de juiste tijdvolgorde, van vroeger naar later. Doe het zo: Eerst, dan, vervolgens en ten slotte... (schrijf de nummers op). Gebruik bron 40. 1p 40 De tekenaar vergelijkt het terrorisme met drie ideologieën die in de westerse geschiedenis een grote rol hebben gespeeld. Geef aan welke overeenkomst de tekenaar ziet tussen het terrorisme en de drie ideologieën. Gebruik bron 41. 1p 41 Op welke kaart is de Europese Unie, zoals die sinds 2007 is samengesteld, op de juiste wijze weergegeven? A kaart 1 B kaart 2 C kaart 3 D kaart 4 Gebruik bron 42. 1p 42 In welk jaar is deze foto gemaakt? Kies uit: 1901, 1921, 1941, 1961 of Geef ook aan waarom je voor dat jaartal gekozen hebt. Doe het zo: De foto is gemaakt in (vul jaartal in), omdat (geef een reden)

14 Historisch overzicht vanaf 1900 (en de drie verrijkingsdelen) Vier bronnen (bron 14 tot en met 17) over de Eerste Wereldoorlog. bron 14 Wapenstilstand Westfront. bron 15 Mobilisatie afgekondigd: soldaten op weg naar een vrolijke oorlog

15 bron 16 De Amerikanen trekken ten strijde. bron 17 Aanslag in Sarajevo

16 bron 18 Soldaten klaar voor de strijd (1915). Vier bronnen (bron 19 tot en met 22) over de geschiedenis van Rusland en de Sovjetunie in de 20e eeuw. bron 19 Door de zuiveringen raakte het Russische leger veel hoge militairen kwijt: 90 procent van de generaals werd doodgeschoten. Deze zuivering was één van de oorzaken waarom het Russische leger sterk verzwakte. bron 20 Zijn buitenlandse politiek verschilde aanvankelijk nogal van die van zijn voorganger. Hij was wat voorzichtiger en realistischer. Toch werd onder zijn leiding het Warschaupact opgericht en had hij een grote invloed op bepalende gebeurtenissen in de wereld in die tijd en dan met name in Oost-Duitsland

17 bron 21 Na de machtsovername werd de regering afgezet en kwam de macht in handen van de nieuwe sovjetregering. De revolutie van arbeiders, soldaten en boeren had gezegevierd. Maar al snel volgde een jarenlange burgeroorlog die veel mensen het leven zou kosten. bron 22 Onze oorlog tegen de Duitsers kon niet worden gezien als een gewone oorlog tussen twee legers. Het was ook een oorlog van het volk van de Sovjetunie tegen de nazi s. In deze Vaderlandse Oorlog moest iedereen samen vechten tegen deze overheersing. bron 23 Een affiche van de NSDAP (1937). vertaling: Bloed en Bodem

18 bron 24 Een spotprent over de propaganda van de nazi s. Toelichting links: Hitler rechts: Goebbels (minister van propaganda) bron 25 Rechters zweren trouw aan Adolf Hitler

19 bron 26 Spotprent naar aanleiding van een Duitse oproep aan Nederlanders om te werken in Duitsland (1941). arbeidsbureau Ik geef my ook op voor werk in Duitsland, ze zeggen dat het gras daar veel beter is dan hier. bron 27 Vertaling van de eerste zin op het bord: Plaatsen waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd die wij nooit mogen vergeten. Auschwitz Stutthof Maidanek Treblinka Theresienstadt Buchenwald Dachau Sachsenhausen Ravensbrück Bergen-Belsen Trostenez Flossenbürg

20 Hieronder staan vijf uitspraken: bron 28 Het staat voor mij vast dat de huidige slechte situatie de schuld is van de Republiek. Ik realiseer mij dat ik me nu met politiek bemoei, maar door de gevaarlijke situatie wordt de economie nadelig beïnvloed en dat is voor ons handelaren een slechte zaak. bron 29 In de hele wereldgeschiedenis is geen enkel geval bekend van een volk dat eeuwig overheerst wordt. Als het Indonesische volk streeft naar het einde van de overheersing, dan doet het niets anders dan de historische taak vervullen. Dus de roep om vrijheid van de PNI kan nooit onjuist zijn. bron 30 Het gaat er niet om of Indonesië onafhankelijk zal worden of niet dat hebben wij allang beloofd maar in welke structuur en onder welke leiding de nieuwe onafhankelijke staat zal beginnen. bron 31 Midden in de prachtige vaderlandse natuur heb ik voor het eerst van mijn leven in de spiegel van Azië gekeken. Men zei mij dat ik mijn eigen volk liefheb en dat ik verlangde naar een vrij Indonesië. Ik besefte dat ik daartoe wel afhankelijk was van de huidige bezetter. Alleen in samenwerking met de Japanners kon een vrij Indonesië tot stand komen. bron 32 De veroveringsdrang van de bezetter richt zich nu ook op Nederlands-Indië. Wij moeten ons wapenen tegen deze aanval op onze vrijheid. Alle medeburgers roep ik op om mee te helpen in deze oorlog. Het is een plicht richting de koningin en het koninkrijk, richting de Indische gemeenschap en voor uzelf

21 bron 33 Deze tekening is gemaakt naar aanleiding van de Camp David-akkoorden (1979). Carter (VS) Begin (Israel) Sadat (Egypte) bron 34 Uit een vergadering van de regering van de Verenigde Staten: We hebben zes verschillende mogelijkheden: Optie A: Niets doen. Optie B: Een afgezant naar Chroesjtsjov sturen met het verzoek de raketten weg te halen. Optie C: De beide betrokken landen voor de Verenigde Naties laten verschijnen. Optie D: Een blokkade. Optie E: Een luchtaanval. Optie F: Een bezetting. bron 35 Een beschrijving over een periode na de Tweede Wereldoorlog in Nederland: Veel jongeren waren in deze jaren werkloos en hadden een vrij negatief beeld van de toekomst. Dat kwam door hun slechte economische positie en de constante dreiging van de Koude Oorlog en de daarbij behorende kernwapenwedloop. Deze dreiging viel uiteindelijk aan het einde van deze periode weg

22 bron 36 Belangrijk nieuws. bron 37 De koningin arriveert op Prinsjesdag

23 bron 38 Verkiezingsaffiche voor Colijn. Toelichting Onder de prent staat: De lijstaanvoerder der Anti-Revolutionaire Partij; Nummer 1 van lijst 3. bron 39 Op verkiezingstournee voor Willem Drees. DREES

24 bron 40 De oorlogen van het Westen (2005). strijd tegen nationalisme strijd tegen fascisme strijd tegen communisme strijd tegen terrorisme

25 bron 41 Vier kaarten van Europa. De lidstaten van de Europese Unie zijn in donkergrijs weergegeven bron 42 De autobus heeft een aanhanger met een gasmotor die op hout loopt

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2008 1 tijdvak 1 donderdag 22 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-GL en TL. geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 vrijdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2011 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2012 1 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 51 punten

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 dinsdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2015. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB 2015. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 1 maandag 18 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2016 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 woensdag 31 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 1 vrijdag 25 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 dinsdag 22 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2012 1 tijdvak 1 dinsdag 15 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-GL en TL. geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-GL en TL 2012 1 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2008 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2008 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Staatsinrichting van Nederland 1 maximumscore 1 Uit het antwoord moet blijken dat de macht van de koning afneemt

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2005

Examen VMBO-GL en TL 2005 Examen VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 De bron maakt duidelijk dat de

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Historisch overzicht vanaf 1900 2p 16 Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel nieuwe wapens op grote schaal toegepast. Dit werd mogelijk gemaakt door technische ontwikkelingen. Geef van deze nieuwe

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2005

Examen VMBO-GL en TL 2005 Examen VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-D Gebruik het bronnenboekje. Dit examen

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL. geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 18 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-GL en TL. geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL. tijdvak 1 woensdag 18 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-GL en TL 2016 tijdvak 1 woensdag 18 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS Dit onderzoek bestaat uit 40 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad. Meerkeuze antwoorden worden

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 Welke kaart geeft de historisch

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2008 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2008 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Staatsinrichting van Nederland 1 maximumscore 2 bewering 2 1 bewering 4 1 2 maximumscore 2 Voorbeeld van een juist

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2007 tijdvak 1 vrijdag 25 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1. 2p 1 Gebeurtenissen, zoals in de bron zijn te zien, hebben geleid tot een reactie

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2013 tijdvak 1 dinsdag 21 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00. SCHOOLONDERZOEK Tijdvak II GESCHIEDENIS november 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-D Gebruik het bronnenboekje. Dit examen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 woensdag 21 mei 09.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - II Historisch overzicht vanaf 1900 Gebruik bron 9, 10 en 11. A B C 1p 18 1900 1940 1980 Nederland heeft gedurende de afgelopen 100 jaar te maken gehad met grote veranderingen op het gebied van verkeer en

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2011 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2007 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2007 - I De koloniale relatie Indonesië-Nederland + Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949 Gebruik bron 15. 1p 22 Wat was een gebruikelijke route van VOC-schepen naar Indonesië? A route 1 B route 2 C route

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 2 dinsdag 21 juni 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2008 tijdvak 2 woensdag 18 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 25 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2007-I

Eindexamen geschiedenis vwo 2007-I Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920) Patriotten gaven aan het begrip burger een nieuwe betekenis. 2p 1 Noem deze nieuwe betekenis en geef aan tot welke visie op

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2004 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2004 - I E KOUE OORLOG + NEERLN EN E VERENIGE STTEN N E TWEEE WERELOORLOG 2p 24 Hieronder staan vijf voorstellen voor afspraken over uitsland na de Tweede Wereldoorlog: 1 uitsland moet gedemilitariseerd worden.

Nadere informatie

T4 Oefen SED Geschiedenis Module 6

T4 Oefen SED Geschiedenis Module 6 T4 Oefen SED Geschiedenis Module 6 1. Bekijk bron 1. De titel van de onderstaande Russische cartoon is: De Amerikaanse stemmachine. De Verenigde Staten drukken op het knopje voor, dat naast het knopje

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0125-a-13-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Standpunten van drie politieke partijen aan het begin

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl geschiedenis en staatsinrichting 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl geschiedenis en staatsinrichting 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Staatsinrichting van Nederland 1 maximumscore 1 De leden van de Tweede Kamer werden (vanaf 1848) door middel

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL

geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1 woensdag 18 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1 woensdag 18 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2016 tijdvak 1 woensdag 18 mei 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 9 Toetsvragen

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 9 Toetsvragen Tijdvak 9 Toetsvragen 1 De Eerste Wereldoorlog brak uit naar aanleiding van een moordaanslag in Serajewo. Maar lang daarvoor groeiden er al tegenstellingen waarbij steeds meer landen werden betrokken.

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 woensdag 21 mei 09.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-D Gebruik het bronnenboekje. Dit examen

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2003 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2003 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOLONIALE RELATIE INDONESIË NEDERLAND + HET INDONESISCH NEDERLANDS CONFLICT 1945 1949 Gebruik bron 1. 1p 1 Er is een verschil

Nadere informatie

8*. Na de dood van Karel de Grote werd de eerste grondslag gelegd voor Grenzen in Europa. Leg uit.

8*. Na de dood van Karel de Grote werd de eerste grondslag gelegd voor Grenzen in Europa. Leg uit. Gebruik bron 1 en 2 In 1897 werd in de venen bij Yde het lijk van een ongeveer zestienjarig meisje gevonden. Deze vondst gaf aanleiding tot twee voorlopige conclusies over de leefwijze van het volk waartoe

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2008 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2008 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 In 1848 werd de grondwet in Nederland veranderd. Dit had gevolgen voor de machtsverhouding tussen

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2010 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2010 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Staatsinrichting van Nederland 1 C 2 maximumscore 1 Uit het antwoord moet blijken dat het om de vrijheid van godsdienst

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. geschiedenis en staatsinrichting CSE BB. tijdvak 1 woensdag 22 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. geschiedenis en staatsinrichting CSE BB. tijdvak 1 woensdag 22 mei 13.30-15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2013 tijdvak 1 woensdag 22 mei 13.30-15.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de landen die Napoleon veroverde, voerde hij een beleid dat: enerzijds paste binnen het gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie

Nadere informatie

Verantwoording syllabus centraal examen 2018: geschiedenis vmbo

Verantwoording syllabus centraal examen 2018: geschiedenis vmbo Verantwoording syllabus centraal examen 2018: geschiedenis vmbo Aanleiding De huidige syllabus geschiedenis vmbo is gebaseerd op het examenprogramma uit 2003. Bij de operatie globalisering eindtermen VO

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen HAVO 2008 tijdvak 2 woensdag 18 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis (nieuwe stijl) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

De tijd van: Wereldoorlogen

De tijd van: Wereldoorlogen De tijd van: Wereldoorlogen WoI Interbellum WoII Wereldoorlog I Casus Belli (Latijn, de oorzaak van de oorlog) Wereldoorlog I Tweefronten oorlog: Oostfront/Westfront Tannenberg 1914: Bewegingsoorlog: Verdun

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje 800045-2-612b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Kiesgerechtigden (als percentage van de bevolking van

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3)

Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3) Vervolg en einde van De Koude Oorlog: 1953-1995 (10.1 & 10.3) Na de dood van Stalin leek de Sovjet greep op het Oost Europa wat losser te worden. Chroesjtsjov maakte Stalins misdaden openbaar (destalinisatie),

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2008-I

Eindexamen geschiedenis havo 2008-I De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië De volgende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederlands-Indië staan in willekeurige volgorde: 1 Johannes van den Bosch introduceert

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0125-a-14-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politicus schrijft aan zijn vrouw (12 april 1848):

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen HAVO 2008 tijdvak 2 woensdag 18 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje 913-0125-a-GT-1-b Staatsinrichting van Nederland Twee koninginnen bron 1 bron 2 Koningin Juliana (1948)

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 Welke kaart geeft de historisch

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2007 tijdvak 1 dinsdag 22 mei 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. 945-0125-a-KB-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. 945-0125-a-KB-2-b Bijlage VMBO-KB 2009 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje 945-0125-a-KB-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 protest tegen benoeming bisschoppen (1853) In 1853 benoemde

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 77 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013. Staat en Natie. Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen.

SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013. Staat en Natie. Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen. SO 2 Tijdvak I AVONDMAVO 2012-2013 Staat en Natie Dit SO bestaat uit 37 vragen. 29 openvragen en 8 meerkeuze vragen. In de 17 e en de 18 e eeuw ontstond er in Europa een politieke en filosofische stroming,

Nadere informatie

HUSEYIN UCAR 4B 18-3-2014. Mr. Muilder Maatschappij

HUSEYIN UCAR 4B 18-3-2014. Mr. Muilder Maatschappij HUSEYIN UCAR 4B 18-3-2014 Mr. Muilder Maatschappij Voorwoord Omschrijving: Een dictatuur is dat een iemand de absolute macht heeft en dat er in dat land geen democratie heerst. Motivatie: Ik heb voor dit

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-15-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-15-2-b Bijlage VMBO-KB 2015 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-15-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een tekst op een website over de viering van 200 jaar koninkrijk

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke tekening (rond 1900), met als titel:

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis havo 2008-II

Eindexamen geschiedenis havo 2008-II De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië Gebruik bron 1. Bij elk bronfragment past één van de volgende, in willekeurige volgorde staande, onderwerpen: 1 de Bersiap-tijd; 2 de Napoleontische

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis pilot havo 2009 - II

Eindexamen geschiedenis pilot havo 2009 - II Door de tijd heen De volgende historische verdragen staan in willekeurige volgorde: 1 Door de Vrede van Brest-Litovsk tussen het Duitse keizerrijk en het communistische Rusland kunnen de Duitse generaals

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie