jar.- f7 WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE BRUGGEN RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN toegepast onderzoek waterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jar.- f7 WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE BRUGGEN RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN toegepast onderzoek waterstaat"

Transcriptie

1 jar.- f7 WATERLOOPKUNDIG LAORATORIUM RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE RUGGEN 1. RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN konstruktieve en hydraulische ontwerpaspekten bij deuren in schutsluizen inventarisat ie Q 289 S/TOW-C nu I.siiiifss. -am ;!«'. : maart 1987 toegepast onderzoek waterstaat

2

3 WATERLOOPKUNDIG LAORATORIUM RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE RUGGEN RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN konstruktieve en hydraulische ontwerpaspekten bij deuren in schutsluizen ILIOTHEEK OUWDIENST RIJKSWATERSTAAT NR Cdh^L^.!^r.:. ILIOTHEEK ouwdienst Rijkswaterstaat Postbus LA Utrecht inventarisat ie Q 289 maart 1987 iimt S/T0W-C imiiiii.::iii t:. nat m :«w w nui illiiil iliiili niir i»" toegepast onderzoek waterstaat

4

5 INHOUD biz. 1. Inleiding \ 2. Soorten deuren 3 3 Konstruktieve aspekten bij ontwerp enkele draaideur 6 4 Konstruktieve aspekten bij ontwerp puntdeuren 9 5. Konstruktieve aspekten bij ontwerp roldeur Konstruktieve aspekten bij ontwerp schuifdeur Horizontale belastingen enkele draaideur/puntdeuren Horizontale belastingen roldeur/schuifdeur 17

6

7 KONSTRUKTIEVE EN HYDRAULISCHE ONTWERASPEKTEN IJ DEUREN IN SCHUTSLUIZEN 1. Inleiding In het kader van S/TOW-C (ouwspeurwerk/toegepast Onderzoek Waterstaat-Kunstwerken) wordt door het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek verricht naar deuren in schutsluizen. Dit onderzoek heeft tot doel het ontwikkelen van ontwerpregels/formules/ rekenmetnodes ter bepaling van de krachten op de deuren als gevolg van het water. Dit is bestemd voor: - de dimensionering van de deuren zelf in gesloten en open stand ten gevolge van de krachten van het water door externe invloeden zoals verval, kolk-/ havenslingeringen, wind, scheepvaart, enz. - de dimensionering van het bewegingswerktuig en de deuren tijdens de deurbeweging als funktie van deurbeweging en deurkasvorm. Het onderzoek bestaat uit 4 delen, te weten: - hydraulische krachten op punt-/enkele draaideuren door de deurbeweging - hydraulische krachten op roldeuren door de deurbeweging - hydraulische krachten op deuren door externe invloeden. - externe gevolgen van de deurbeweging op schepen, andere sluisonderdelen, voorhaven, zout/zoet belasting, enz. Deze nota is bedoeld om de te ontwikkelen hydraulische zaken zo goed mogelijk af te stemmen op de konstruktieve aspekten bij deuren. De hoofdstukken 2 t/m 5 geven de konstruktieve zaken weer b i j de huidige ontwerpfilosofie van RWS-Direkties ruggen en Sluizen en Stuwen. Niet gestreefd is naar volledigheid en alles staat in telegramstijl. De hoofdstukken 6 en 7 geven de hydraulische belastingen weer voor punt-/ enkele draaideur en roldeur. Hier is wel gestreefd naar volledigheid, alles wordt echter zeer kort verwoord in tabelvorm. Deze nota is voortgekomen uit besprekingen van 2 oktober 1986, 9 en 27 januari 1987 met ing. D. Kranenburg en ir. F.J. Remery (Direktie ruggen), ing. M. v.d. Schaft (Direktie Sluizen en Stuwen) en ir. J. Huystee, dr. P.A. Kolkman, ir. H.W.R. Perdijk en ir. A. Vrijer (WL) en is samengesteld onder leiding van ir. A. Vrijer.

8 -2- Konklusies over de richting van verder onderzoek worden hier niet getrokken. Aan de hand van aparte projektvoorstellen wordt dit in werkgroepverband verder behandeld.

9

10 -3-2. Soorten deuren Toegasbare_dearty^es 1. enkele draaideur 2. puntdeuren (enkelzijdige kering) 3. puntdeuren (dubbelzijdige kering) 4. roldeur 5. schuifdeur 6. hefdeur 7. waaierdeur 8,9 zak/klepdeur. horizontale doorsnede 4.5 horizontale doorsnede ver ti kale doorsnede wwwwww \ \ \ \ \ \ \ \\\\\\\ 8

11

12 -4- Enige opmerkingen hierover: ad L. Enkele draaideur: lang sluishoofd tenzij buiten sluis, weinig bewegende delen onderwater, gemakkelijk te vervangen, weinig onderhoud, geschikt voor tegenverval met grendel/stempel, beperkte sluisbreedte. ad 2. Puntdeuren bij enkelzijdige kering: deur licht van konstruktie, lang sluishoofd (tenzij deur erbuiten) met grote spatkrachten, weinig bewegende delen onder water, gemakkelijk te vervangen, weinig onderhoud, niet zonder meer geschikt voor tegenverval (grendel, duwpers nodig), extra voorzieningen in vulopeningen voor vulstraal//sluisas t.b.v. debietspreiding. ad 3. Puntdeuren bij dubbelzijdige kering (vierkant gezet): alleen veilig bij alle deuren in gebruik (stel: vergeten van deuren wisselen bij kentering); overige opmerkingen zoals bij puntdeuren bij enkelzijdige kering. ad 4. Roldeur: grote deurbreedte mogelijk, dubbelzijdige kering, kort hoofd maar dure deurkas, dure railbaan onder water. ad 5. Schuifdeur: zoals roldeur, maar railbaan vervangen door glijdbaan van kunststof of hydrost. lager en zwaarder bewegingswerk. ad 6. Hefdeur: uit te voeren als glijdschuif, erg duur in verband met hefmechanisme en kontragewicht, dubbelzijdige kering mogelijk, doorvaarthoogte soms probleem, beveiliging nodig om onder verval te openen, druipwater aanwezig, kan dienen als spuimiddel met grote kapaciteit. ad 7. Waaierdeur: veilig, sluit tegen verval in (of met verval mee), dure konstruktie. ad 8,9 Zak/Klepdeur: deur verdwijnt in bodem, bijvoorbeeld in kombinatie met woelkelder, bezwaarlijk in verband met vervuiling/aanzanding, toepasbaar als zoutdrempel. S5ii^isl^_2 ntw EE' ce ye e v a n deurtyges De keus wordt gebaseerd op ekonomische motieven (bouwkosten van deur met aandrijving en van sluishoofd met deurkas, bouwtijd, kosten van bediening en onderhoud) en op veiligheidsmotieven en is in de regel:

13 -5- - enkelzijdigkerend : sluisbreedte tot 8 m enkele draaideur sluisbreedte 4 tot 30 ra puntdeuren - dubbelzijdigkerend: sluisbreedte 4 tot 12 m enkele draaideur sluisbreedte 12 tot 30 m : dubbele puntdeuren sluisbreedte vanaf 16 m : roldeur, schuifdeur - In primaire keringen, zoals getijde gebieden, zijn de deuren aan de hoogwaterzijde in tweevoud uitgevoerd en funktioneren ook zodanig (vooral in winterperiode). - Het schutpeil (waarbij nog geschut wordt) ligt meestal lager dan het ontwerppeil (behorend bij hoogste stormvloedstand of hoogwaterpeil). - Het sluisplateau ligt in de regel horizontaal i.v.m. de scheepvaartafwikkeling en heeft een nivo behorend bij het ontwerppeil. ij gelijk drempelnivo van de hoofden kunnen de deuren in beide hoofden gelijk worden en zijn dan uitwisselbaar. Het aantal reserve deuren kan dan beperkt worden.

14 -6-3 Konstruktieve aspekten bij ontwerp enkele draaideur Eni^e_kenmerken: deur met enkele beplating en rubberafdichting; - deur wordt dichtgedrukt in de richting van het voornaamste verval van het sluishoofd. vergrendeling kan de deur dubbelkerend maken voor (minder belangrijk) tegenverval, dubbele kering bij primaire kering. binnen deurkas kan eventueel vervallen. vlakke deur met hydraulisch goede vulopeningen. bewegingswerk aan e"e"n zijde. keus op enkele draaideur hangt af van h/b verhouding: in ieder geval geen enkele draaideur bij sluisbreedte boven 16 m.!s!}i2yh^ 2!}i horizontaal: via beplating, liggers, voor/achterhar naar: 4 steunpunten onder verval x 3 steunpunten bij tegenverval C y v 1 svan ondarragal </ onder verval: bij draaipunten zonder speling; 4 steunpunten bij draaipunten met speling: onder tegenverval: 3 of 4 steunpunten voorhar onder voorspanning tegen lek lijnoplegging achterhar

15 -7- Deurkas/nis: voldoende betoniengte /voor afvoeran kracht HW HW / HW 27 ' deur buiten sluis korte kas volledige deurkas kas/nis ruimte is belangrijk voor kracht tijdens beweging en voor vuil/slib/ijs ophoping door stroming in de spleten te krap: grote krachten bewegingswerk bij in en uit kas komen; remmende werking bij in en uit nis komen. te ruim: geen remmende werking meer. Aandrijving - elektromechanische aandrijving met rechte heugelstang kost meer kelderruimte en heeft een kleinere aandrijfkracht in vergelijking met hydraulische aandrijving; beide vinden toepassing. - bij hydraulische aandrijving is de zuigersnelheid afhankelijk van het geleverde debiet van de oliepomp. bij einde sluiten of openen deur wordt oliedebiet en dus de snelheid beperkt. bij overschrijding maximale kracht kan ventiel in werking gesteld worden, die de kracht een maximum geeft. - bewegingswerk is bij enkele draaideur op te bergen in e'en wand en goed te beveiligen tegen vandalisme. - grendels of stempels (eveneens hydraulisch bediend) in tegenover liggende wand.

16 -8- Afdichting - beplating aan laagwaterzijde met kokers voor vulopening; bij beplating aan hoogwaterzijde echter zal de deur snel opdrijven. \ \ v \ V \ \.\\ L l _ 1^ V "s V V V V - rubberafdichting aan laagwaterzijde escherming deur bij deur buiten sluis rammingwcrk Materiaal_deur normaliter staal - houten deur van gestapelde balken kan scheluw worden. Vulogeningen - enkelzijdig kerend: schuiven aan hoogwaterzijde, te bedienen met heugelstangen (met - in geopende stand deels verend en deels star opgelegd; reken op scheepsstoten! vertragingskast) of spindels met elektromotoren. de schuiven vallen in de deurkas in geopende stand van de deur breekbalken aan laagwaterzijde - dubbelzijdig keren: schuiven aan buitenzijde en breekbalken aan kolkzijde. bij tegenverval zitten de breekbalken aan verkeerde kant.

17 Konstruktieve aspekten bij ontwerp puntdeuren ie hoofdstuk 3, behalve: schuine stand deur vereist voorzieningen voor vulopeningen voor een vul straal evenwijdig aan sluisas: tegen het verval in keren is in beperkte mate mogelijk door: koppelen voorharren blokkeren bewegingswerk spatkrachten van de deur geven aanleidingen tot grote buigende momenten de wanden bij de vloer, vooral bij hoge kolkwanden (eventueel koppelen boven). vulopeningen zie hoofdstuk 3.

18 Konstruktieve aspekten bij ontwerp roldeur Enige kenmerken: grote deurbreedte mogelijk, kort hoofd, dure deurkas, - deur met dubbele beplating, afdichting ter plaatse van beplating railbaan onderin, bewegingswerk door middel van horizontale kabels bovenin, horizontale deurgeleiding (rollend of schuivend) ter plaatse van kas en nis - bij vulsysteem met riolen zijn lange riolen benodigd. bij vulsysteem door de deur zijn hydraulisch gezien goede openingen te maken door vlakke deur. - golven in deurkas en deur zelf en stroming door deur bij bewegen roldeur belangrijk - let op vertikale windgolfbelasting luchtkisten tijdens bewegen roldeuren - voor beperken belasting railbaan en krachten bewegingswerk zijn bij de grotere roldeur luchtkisten boodzakelijk. Krachtsverdeling: - vertikale krachten. centraal afvoeren op railbaan op 2 plaatsen: van de deur via rubberopleggingen naar wielstellen en dan naar railbaan puntbelasting voor railbaan i s ongunstig, maar door zorgvuldig konstrueren is toch een goede oplossing mogelijk. 3-K) horizontale krachten in gesloten positie afvoeren naar wanden (niet naar bodem) via horizontale regels \slappc afdichting

19 -11- tijdens bewegen als driepuntsoplegglng naar sluiswand en bodem: I horizontaal gclcidcwiel (bijv) x t p.v via sponning in bodem emdschotten voldoende tussenrulmte bij dubbele roldeuren voor afvoeren horizontale kracht Deurkas/nis bij dubbele sluizen roldeuren te schakelen - ruimte naast roldeur in deurkas, ruimte tussen kaswand en roldeur en doorstroomprofiel in langsrichting van roldeur bepalen de stromings- en golfverschijnselen bij bewegen roldeur. - deurkas bij kleinere sluizen hoeft ten behoeve van onderhoud van de roldeur niet drooggezet te worden (de deur wordt met bok eruitgelicht). De deurkas kan hierdoor nauw zijn, maar stromings- en golfverschijnselen spelen duidelijk mee. - beperken zoutbelasting van kas: de kas staat voortdurend in open verbinding met het zoute water en wisselt niet met de kolk uit. De afdichting deur is dan steeds naar een kant. deur heeft meestal 2 aparte wielstellen; via deur, rubber oplegging en wielstellen wordt de railbaan centraal belast. Horizontale geleiding wielstellen via flenzen wielen

20 -12- r rubber oplegging tussen deur en wielstel maakt horizontale bewegingen mogelijk horizontale geleiding van de roldeur onderin via de onderkant van de eindschotten van de roldeur t.p.v. de sponning in de bodem. De geleiding bestaat uit staal/kunststof, waarbij het kunststof op de beton is aangebracht in verband met warmteoverdracht en slijtage. geleiding bovenin met centreerinrichting met rollen (eventueel). speling tussen deur en rol ±0,5 cm, deur kan dus tegen de centreerinrichting stoten. aandrijving door middel van horizontale draden en trommellierwerk voldoende overwicht van de deur moet aanwezig zijn tegen opwippen denk om eigenfrekwentie in langsrichting van deur met kabels ten opzichte van eigenslingering kas.

21 -13- Afdichting roldeur met dubbele beplating en open eindschotten dubbele afdichting waarbij: afdichting ter plaatse van wanden is tevens overdracht horizontale belasting afdichting ter plaatse van bodem is verend zonder krachtsoverdracht (in verband met doorbuiging deur) -bijv hout afdichting v«rend«afdichting L u eventuele vulopeningen in de deur met kokers in verband met afdichting. voor beperken zoutbelasting afdichting deur steeds naar e n zijde, zodat de deurkas niet met kolk uitwisselt. Deur zelf - roldeur voert de horizontale krachten in gesloten stand af via de horizontale regels en de eindschotten naar de sluiswanden. roldeur zo open mogelijk in langsrichting van de deur. De deur bestaat uit twee beplatingen, op afstand gehouden door de regels, stijlen en eindschotten. luchtkisten voor zeer grote roldeur (boven 24 m sluisbreedte) ter ontlasting van de railbaan en ter beperking aandrijfkracht. Railbaan krijgt grootste belasting bij droogzetten roldeur in kas. vermijd zo mogelijk luchtkisten voor de kleinere roldeur in verband met onderhoud weerstand van water bij deurbeweging drukveranderingen in het water ten gevolge van windgolven boven of onder luchtkist

22 -14- breng eventuele luchtkisten zo hoog mogelijk aan (onder laagste w.s.) ten behoeve van stabiliteit bij het drijven. voor het oplichten van roldeur moet het water uit de luchtkisten verwijderd worden, hierbij zijn 2 drijftorens nodig in verband met een beheersbare beweging. is reserve-kas aanwezig dan onderhoud roldeur in kas mogelijk. is geen reserve-kas aanwezig bij kleinere roldeur, dan met bok eruit lichten voor onderhoud.

23

24 -15-6 Konstruktieve aspekten bij ontwerp schuifdeur Kenmerken: - de schuifdeur is een roldeur, waarbij de wielen vervangen zijn door een glijdbaan. komt voort uit het feit dat wielstellen (met hun puntvormige belasting) met railbaan duur en bewerkelijk zijn. - de glijdbaan kan uitgevoerd zijn met kunststof/kunststofmortel of met hydrostatische lagers. vijzel horizontale geleiding JZZA _lj ji_ E2 N afdichting^ m kerende stand tijdens beweging deur de glijdbaan bevindt zich onder het zwaartepunt van de deur. de deur draagt tijdens het glijden op lange vlakken op de vloer (geen puntlasten) de deur glijdt in de opgevijzelde stand van de deur. drijfkisten in de deur moet de aandrijfkracht beperken: ten opzichte van wielstellen is bij kunststof glijdvlakken de wrijvingskracht meer. in kerende stand draagt de deur z'n vertikale belasting af via 2 lange vlakken op de vloer (geen puntlasten). dit is tevens de afdichting, die op een simpele manier is uitgevoerd.

25

26 Horizontale belastingen enkele draaldeur/puntdeuren Krachten op de deur t.g.v. droge deur: - traagheidskrachten - wrijving ophangpunten - botsing met aanslag t.g.v. eind sluiten tijdens sluiten begin sluiten helemaal opett eind openen tiidens openen begin openen helemaal dicht beginsituatie aan weerszijden van de deur: - waterstandsverschil - dichtheidsversch.il - trillen door spleten - sluiten in stromend water t.g.v. stroming ontstaan door de deurbeweging: - krachten door niet-eenparige deurbeweging (toegevoegde waterraassa,invloed vand/kas, freq. afh. golfopwekking) - krachten door eenparige deurbeweging (sleepkrachten met golfopwekking, invloed wand/kas/nis) - trillen (bodeminvloed) - sluiten in stromend water - 8» 0 8 El Hi 8 E El El - <8> KI El El El - El El IS 0 El KI IS t.g.v. tijdsafhankelijke externe - wind condities: - windgolven - seiches, translatiegolven kanaal - kolkslingeringen (overtravel, eigen kolkslingeringen met dichtheidsverschil) t.g.v. schepen: - invaren betreft dichte deur (pos. transl. golf, botsen van schip) - langsvaren betreft open deur (waterspiegeldaling, retourstroom, invloed deurkas) - uitvaren betreft dichte deur (schroefstraal) t.g.v. schuiven: - stromingskrachten (vullen, spuien) - trillen * diversen: ijs, drijvend vuil slib of gezonken vuil t.p.v. drempel spuien met open deuren (incl. trillen) rioolmonden gericht naar deur a l la ca 13 El ta SI a ra ra 09 ra l ra ra ca Naast bovengenoemde krachten dienen ook krachten tijdens bouwfasen en reparaties beschouwd te worden. Het betreft dan krachten die reeds behandeld zijn bij de beginsituatie en bij de tijdsafhankelijke externe condities, maar de randvoorwaarden dienen hierbij herzien te vorden. a x N.. t3 belangrijk, te onderzoeken CjO belangrijk, niet te onderzoeken vanwege werktuigbouw of bekendheid minder belangrijk of nog niet aan de orde

27 -17- ROLDEUREN i za i de bestudering 1 worden uitgegaan van de volgende categorieen: en inventarisering van het ontwerp en gebruik van roldeuren ft. Hydrostatica sluissysteem. Hydrodynamica sluissysteem C. elastingen roldeur 0. Werktuigbouwkunde E. Scheepvaart F. Externe invloeden G. Diversen ASPECTEN Stadia: Elementen: I. Droog II. Transport III. Gebruik IV. Extremiteiten a. Voorhaven b. Frontnis c. Deuropening d. Roldeur e. Kas f. Kolk g. Riool LEGENDA egin openen Openen deur Einde openen Open deur egin sluiten Sluiten deur Einde sluiten Gesloten deur M elangrijk elangrijk, doch in mindere mate

28 -18- fl. HYDROSTP.TICA SLUISSYSTEEM I \ < II Waterstand verschil Dichtheid verschil (hor) * gelaagdheid (ver). HYDRODYNAM I CA SLUISSYSTEEM > 1 > 1 < < 1 nn Waterstand/verloop Dichtheid Tri11ingen Toegevoegde watermassa variatie stromen spleten tgv schuiven (kas/deur) (kas/deur) deurafdichting in deur door niet-eenparige -> waterbeweging M M M M Kolkslingering interne golf tgv voortrekken deur M tgv vullen externe golf tgv voortrekken deur M tgv vullen Kasslingering Spleetstroming kas-roldeur Vulstraaleffect tgv vullen door schuif boegstraal waterspiegeldaling tgv voortrekken deur boegstraal waterspiegeldaling Zoutbestrijdingssystemen o.a. luchtbellen- -> scherm, zoutvang M M M M

29 -19- C. ELASTINGEN ROLDEUR I I < I < II Krachten Momenten D. SCHEEPVAART langs dwars verticaal traagheid - effecten wrijving in deurvlak om nor as deur om ver as deur M M M M M M M M M M M M M > 1 > 1 < < 1 Invaren schip pos translatiegolf botsingen Langsvaren schip * waterspiegeldaling retourstroom Uitvaren schip. schroefstraal * neg. translatiegolf Gemeerd sch i p. voortrekken deur E. ETERNE INVLOEDEN > 1 > 1 < < 1 nn Wind kracht (direct) M M M M golven M M M Halingen/seiches Trans1at i ego1ven voorhaven/kanaal F. DIVERSEN > 1 > 1 < < 1 nn Vuil drijvend M gezonken Us Slib Dmloopr100I richting uitmonding M

Opvouwbare Sluisdeur. Hans van Stralen. Oktober Royal HaskoningDHV, All rights reserved

Opvouwbare Sluisdeur. Hans van Stralen. Oktober Royal HaskoningDHV, All rights reserved Opvouwbare Sluisdeur Hans van Stralen Oktober 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Sluis met puntdeuren 2 Inhoud 1. Panama Vergelijk oude en nieuwe kolk Vergelijk puntdeur roldeur Vergelijk

Nadere informatie

Sluis met enkele draaideuren

Sluis met enkele draaideuren thema 1 Het sluitstuk van de Zuid-Willemsvaart: Sluis Empel Sluis met enkele draaideuren De omlegging van de Zuid-Willemsvaart bevat twee nieuwe sluiscomplexen: Hintham en Empel. Van deze twee sluizen

Nadere informatie

P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3

P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3 P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3 Voorhaven Zeebrugge P. Vandammesluis L = 500m B = 57m Diepgang = min. 18m Achterhaven Zeebrugge Principe werking kruiwagendeur : Sluisdeur is een vlottend stalen

Nadere informatie

Hydraulisch onderzoek nivelleersysteem Nieuwe Zeesluis IJmuiden. Arne van der Hout

Hydraulisch onderzoek nivelleersysteem Nieuwe Zeesluis IJmuiden. Arne van der Hout Hydraulisch onderzoek nivelleersysteem Nieuwe Zeesluis IJmuiden Arne van der Hout 24 maart 2016 Schaalmodel Noordersluis Berlijn in ca. 1920 Achtergrond 4 Achtergrond Weinig ruimte asymmetrische voorhaven,

Nadere informatie

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos Sluizen in de wereld Han Vos Recente sluisprojecten voor Waterbouwdag 2011 de zeevaart In de laatste jaren zijn en worden er plannen gemaakt voor grote zeesluizen waarvan de capaciteit aansluit bij de

Nadere informatie

IJsseldelta Zuid, bypass Kampen Constructieve Ontwerpberekening Object 1A3, Recreatieschutsluis

IJsseldelta Zuid, bypass Kampen Constructieve Ontwerpberekening Object 1A3, Recreatieschutsluis IJsseldelta Zuid, bypass Kampen Constructieve Ontwerpberekening Object 1A3, Recreatieschutsluis Provincie Overijssel 17 augustus 2012 Definitief rapport 9V4747.C2 HASKONING NEDERLAND B.V. RIVERS, DELTAS

Nadere informatie

FLeur platformlift INHOUDSOPGAVE Toepassing Regelgeving Hoofdkenmerken Platform Veiligheidsvoorzieningen

FLeur platformlift INHOUDSOPGAVE Toepassing Regelgeving Hoofdkenmerken Platform Veiligheidsvoorzieningen 1/5 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Toepassing Regelgeving Pagina 3 Hoofdkenmerken Platform Veiligheidsvoorzieningen Pagina 4 Schachtafwerking Schachtdeuren Tableaus en besturing Pagina 5 Afmetingen 2/5 TOEPASSING

Nadere informatie

Parallelschuifbeslagen, schuifvouwbeslagen. Het G.U-programma voor deuren en ramen van hout, kunststof- en aluminiumprofielen

Parallelschuifbeslagen, schuifvouwbeslagen. Het G.U-programma voor deuren en ramen van hout, kunststof- en aluminiumprofielen Parallelschuifbeslagen, schuifvouwbeslagen Het G.U-programma voor deuren en ramen van hout, kunststof- en aluminiumprofielen Het parallelschuifvalprogramma van G.U... G.U parallelschuifvalbeslagen bieden

Nadere informatie

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem Montage instructie Voor de wand schuivend systeem met kozijn pagina 1/14 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren

Nadere informatie

Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee

Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee Mogelijke onderwerpen: 1. Windturbineparken 2. Plastic soep 3. Beleidslijnen RWS Onderwerp Beleid olieen gasboringen Waddenzee 4. RWS: Welke beroepen?

Nadere informatie

Horizontale schuiframen en -deuren

Horizontale schuiframen en -deuren Horizontale schuiframen en -deuren Horizontale schuiframen en -deuren 1 De Methermo schuifpuien zijn minimaal gedetailleerd. Het systeem is geschikt voor schuiframen, -deuren en schuifpuien waarmee een

Nadere informatie

voorhavens Baaihoeksluis stroombeeld- en scheepvaartonderzoek verslag modelonderzoek

voorhavens Baaihoeksluis stroombeeld- en scheepvaartonderzoek verslag modelonderzoek gronsdierawefj J1 4338 PG mi voorhavens Baaihoeksluis stroombeeld- en scheepvaartonderzoek verslag modelonderzoek M 1142 juni 1973 tlttw-r ;: t '. INHOUD Qrtina'ji'i.'ó'.vjL! 31 - «38 PG m«i,< blz, J Algemeen

Nadere informatie

UF600 UF600. Luchtgordijn voor gebruik met uitblaas vanuit de vloer bij grote industriële deuropeningen. Voor deuren tot (H x B): 6 x 12 m

UF600 UF600. Luchtgordijn voor gebruik met uitblaas vanuit de vloer bij grote industriële deuropeningen. Voor deuren tot (H x B): 6 x 12 m UF00 Luchtgordijn voor gebruik met uitblaas vanuit de vloer bij grote industriële deuropeningen. Voor deuren tot (H x B): x m Verticale montage Toepassing De UF00 zorgt voor een bijzonder effectief luchtgordijn

Nadere informatie

Nederlandse Sluizen en Stuwen advies

Nederlandse Sluizen en Stuwen advies Waardering Dierense Sluis te Dieren Opgesteld door ir. G.J. Arends i.o.v. Stichting Apeldoorns Kanaal Gouda, september 2013 versie 3 definitief Bodegraafsestraatweg 21 2805GK GOUDA Tel.: 0182-537 327-06

Nadere informatie

2 V-14 EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1976 (GYMNASIUM EN ATHENEUM)

2 V-14 EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1976 (GYMNASIUM EN ATHENEUM) 2 V-14 EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS IN 1976 (GYMNASIUM EN ATHENEUM) Vrijdag 20 augustus, 9.30-12.30 uur NATUURKUNDE Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel

Nadere informatie

Going up! Fleur. Platformlift. Speciaal ontwikkeld voor incidenteel goederentransport, rolstoelgebruikers of personen. www.astralift.

Going up! Fleur. Platformlift. Speciaal ontwikkeld voor incidenteel goederentransport, rolstoelgebruikers of personen. www.astralift. Fleur Speciaal ontwikkeld voor incidenteel goederentransport, rolstoelgebruikers of personen Platformlift Ook toepasbaar als: Mindervalidelift Personenlift Omschrijving De Fleur platformlift is speciaal

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen

Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen Damwanden Damwand wordt in de waterbouw toegepast om water en grond te scheiden, veelal langs een oever waar een bepaalde waterdiepte vereist

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST. Waterloopkundige Afdeling 1959

RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST. Waterloopkundige Afdeling 1959 Rapport nr. 7 RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST upri 1 Waterloopkundige Afdeling 1959 . - Titel Het onderctoek naar de toepasefng*mogelijrheden van een bodembescherming bestaande uit los materiaal zonder zinkstuk.

Nadere informatie

Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend

Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend Montage instructie Enkeldeurs in de wand schuivend pagina 1/18 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren 6

Nadere informatie

Bekleding. Railsysteem. 45 0 val railsysteem uitgevoerd in gegalvaniseerde staalplaat van. Bediening. Gewicht. Circa 75 kg/m 2.

Bekleding. Railsysteem. 45 0 val railsysteem uitgevoerd in gegalvaniseerde staalplaat van. Bediening. Gewicht. Circa 75 kg/m 2. ... Datasheet Horizontaal schuivende deuren AL-D/H44 Afmetingen Zeer veel afmetingen (gecertificeerd) mogelijk. Standaard gelden de afmetingen als onderstaand: AL-D/H44: B = max. 8.000 mm H = max. 12.000

Nadere informatie

Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : -

Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : - 05-CVB-R0321 ORIENTEREND ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG BIJ BRAND VAN EEN HOUTEN VLOER-PLAFONDCONSTRUC- TIE MET EEN PLAFOND VAN LEEM OP RIET 22 december 2005 WTJB/GTTB Opdrachtgever: Leembouw Nederland Van

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

Hoe Jan ten Holt in Kampen de waaiersluis uitvond

Hoe Jan ten Holt in Kampen de waaiersluis uitvond Hoe Jan ten Holt in Kampen de waaiersluis uitvond door Dirk van der Schrier Niet veel Kampenaren zullen weten dat er in 1778 in hun stad een belangrijke waterstaatkundige uitvinding is gedaan: de waaiersluis.

Nadere informatie

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880

Nadere informatie

Legger regionale waterkering

Legger regionale waterkering Legger regionale waterkering Apeldoorns Kanaal, Anklaarseweg-Koudhoornsesluis Definitief Datum 28 september 2009 Opgemaakt door J. Borgers Afdeling Planvorming Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 2 INHOUD...

Nadere informatie

Na plaatsing en beglazing kan het nodig zijn dat het raam nagesteld dient te worden. Raadpleeg hiervoor de G.U.-handleiding met instelmogelijkheden.

Na plaatsing en beglazing kan het nodig zijn dat het raam nagesteld dient te worden. Raadpleeg hiervoor de G.U.-handleiding met instelmogelijkheden. Kozijn waterpas en te lood plaatsen. Na plaatsing en beglazing kan het nodig zijn dat het raam nagesteld dient te worden. Raadpleeg hiervoor de G.U.-handleiding met instelmogelijkheden. Raam, kozijn en

Nadere informatie

Lezingenblok Traditioneel onvergankelijk Vakmanschap Houten Sluisdeuren Ad Wesselink & Jeroen Hakkers Wijma Kampen B.V.

Lezingenblok Traditioneel onvergankelijk Vakmanschap Houten Sluisdeuren Ad Wesselink & Jeroen Hakkers Wijma Kampen B.V. Lezingenblok Traditioneel onvergankelijk Vakmanschap Houten Sluisdeuren Ad Wesselink & Jeroen Hakkers Wijma Kampen B.V. Wijma, een naam in hout geschreven Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V. Maatschappelijk

Nadere informatie

Droge voeten en nieuwe rails

Droge voeten en nieuwe rails 1 Ondanks gepland onderhoud door de jaren heen, bleef het openen en sluiten van de grote sluisdeuren van het Parksluizencomplex in Rotterdam regelmatig moeizaam gaan. Daarom is besloten tot een grondige

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

Basisbegrippen 3D-tekenen.

Basisbegrippen 3D-tekenen. Basisbegrippen 3D-tekenen. Vroeger was het begrip 3D-tekenen onbestaande en tekende men gewoon in perspectief wanneer er een dieptezicht nodig was. Normaal werd er enkel in 2D getekend, dus enkel de aanzichten.

Nadere informatie

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen dec. 2000 Voor de gehanteerde begrippen en voor verdere informatie wordt verwezen naar het boek Jellema, deel 9, dictaat 'Draagconstructies-Basis,

Nadere informatie

H4 Lichten, seinen & termen

H4 Lichten, seinen & termen Kielboot 4.4 Verkeerstekens algemeen Net zoals in het verkeer kan je op het water ook verkeerstekens tegen komen. Deze tekens zijn in 4 groepen te verdelen; - Verbodstekens, - Aanbevelingstekens, - Aanwijzingstekens,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

Rapport Witteveen+Bos (1)

Rapport Witteveen+Bos (1) Rapport Witteveen+Bos (1) In opdracht van de gemeente Zaanstad is door Witteveen+Bos, Raadgevende ingenieurs b.v., een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten voor het weer bevaarbaar maken van

Nadere informatie

Kanaal Charleroi-Brussel. Sluis I F. Segmentschuiven der benedendeur.

Kanaal Charleroi-Brussel. Sluis I F. Segmentschuiven der benedendeur. Waterbouwkundig Laboratoriuxn Borgerhout - Antwerpen. Mod. 123* ^ Kanaal Charleroi-Brussel. Sluis I F. Segmentschuiven der benedendeur. Bijlagen: 7 plans - 1 figuur. MODEL I 23ter. Waterbouwkundig Laboratorium

Nadere informatie

TENTAMEN NATUURKUNDE

TENTAMEN NATUURKUNDE CENTRALE COMMISSIE VOORTENTAMEN NATUURKUNDE TENTAMEN NATUURKUNDE tweede voorbeeldtentamen CCVN tijd : 3 uur aantal opgaven : 5 aantal antwoordbladen : 1 (bij opgave 2) Iedere opgave dient op een afzonderlijk

Nadere informatie

Het is mogelijk om de zichtdelen uit te voeren in een RAL-kleur naar keuze of uit RVS plaatmateriaal te vervaardigen.

Het is mogelijk om de zichtdelen uit te voeren in een RAL-kleur naar keuze of uit RVS plaatmateriaal te vervaardigen. BRANDWERENDE SCHUIFDEUR MET BRAND SGS BRANDWERENDE HEFDEUR MET BRAND GGS BRANDWERENDE SCHUIFDEUR SGS De vleugel van de brandwerende schuifdeur is samengesteld uit modules, opgebouwd uit een stalen kokerframe.

Nadere informatie

BRANDWERENDE POORTEN

BRANDWERENDE POORTEN BRANDWERENDE POORTEN BRANDWERENDE SCHUIFPOORT De brandwerende poort is samengesteld uit modules, die vervaardigd zijn uit een frame van stalen kokers, die bekleed zijn met brandwerende beplating (12,5mm),

Nadere informatie

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Korte beschrijving V12.0NL Geluidsisolatie Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Een paneelwand is een mobiele wand welke is opgebouwd uit losse sandwichpanelen die eenvoudig door één persoon verplaatsbaar

Nadere informatie

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen

FHN Reglementen. Behendigheid Toestellen FHN Reglementen Behendigheid Toestellen Behendigheid Toestellen versie 2009 INHOUDSOPGAVE Blz. DE TOESTELLEN 3 FIGUUR 1: Hoogtesprongen 8 FIGUUR 2: De Muur 9 FIGUUR 3: De Borstelsprong 10 FIGUUR 4: De

Nadere informatie

Bionica en Zwemmen. Weerstand in water. J.J. Videler Brakel 28 maart 2009

Bionica en Zwemmen. Weerstand in water. J.J. Videler Brakel 28 maart 2009 Bionica en Zwemmen Weerstand in water J.J. Videler Brakel 28 maart 2009 1 Krachtenspel op een zwemmer Onder water! Archimedes kracht Stuwkracht Opdrijfpunt Zwaartepunt Weerstand (Orde van grootte 100 N)

Nadere informatie

35-45 mm. Tweehandig starten, na start kan eenhandig worden doorgewerkt

35-45 mm. Tweehandig starten, na start kan eenhandig worden doorgewerkt Bijlage 3: Ergonomische criteria schrob- en zuigmachines EENSCHIJFSCHROBMACHINE CRITERIUM ONDERWERP EISEN AANBEVELINGEN Bedieningshefboom Bedieningshoogte In kleine stappen instelbaar, zodat tenminste

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta en Rhodos

Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/110 type Malta en Rhodos Montagevoorschrift Knikarmscherm 78/0 type Malta en Rhodos Lees eerst dit voorschrift geheel door. Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 0 mm, dop 7 mm, potlood, steeksleutel 7 mm, imbussleutel

Nadere informatie

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema 1 Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie IABSE-congres 2013 Dit artikel is gebaseerd op de paper Reinforcing concrete box girder bridges with external post-tensioning

Nadere informatie

LEC TO R inloopdouche

LEC TO R inloopdouche LECTOR inloopdouche Inloopdouche met muurprofiel - Pagina 4 t/m 6 004K 004K 0043K 0094K 0095K 0096K 008K 008K 0083K 0046K 0047K 0048K 0000K 000K 000K 007K 007K 0073K Inloopdouche vrijstaand - Pagina 7

Nadere informatie

BETOMAT betonblokkenmat

BETOMAT betonblokkenmat BETOMAT betonblokkenmat 1 1. Inleiding Betomat, flexibel toepasbare betonblokkenmat. Systeem PE-G R Betomat kan in diverse soorten worden geleverd. In het algemeen worden de matten gebruikt om oevers en

Nadere informatie

ACO Passavant. Veilige doorvoeren door muur en vloer. Manchetten en muurdoorvoeren. ACO passavant

ACO Passavant. Veilige doorvoeren door muur en vloer. Manchetten en muurdoorvoeren. ACO passavant Veilige doorvoeren door muur en vloer Manchetten en muurdoorvoeren 1 ACO passavant Inhoudsopgave Algemeen Inhoudsopgave Bouwtypen Product in detail 2 3 4 Manchetten en muurdoorvoeren APLEX mono / APLEX

Nadere informatie

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Nieuwe zeesluis IJmuiden Nieuwe zeesluis IJmuiden Programma Scope Wie is OpenIJ Ontwerp Planning Fasering op hoofdlijnen Aanpak Scope Ontwerpen en realiseren van een nieuwe zeesluis (afmetingen 500x70x18m) Financiering van de

Nadere informatie

Produktgroep. Deurnaalden. Slijtstrippen Deurnaalden/ Hoekbeschermers Voor meer informatie bel 0575-51 94 31 of www.morgo.nl 83

Produktgroep. Deurnaalden. Slijtstrippen Deurnaalden/ Hoekbeschermers Voor meer informatie bel 0575-51 94 31 of www.morgo.nl 83 0 Slijtstrippen / Hoekbeschermers Voor meer informatie bel 0575-51 94 1 of www.morgo.nl Aluminium (geanodiseerd of gemoffeld) 0 M77/4T Art.nr. 10770 Voor deuren van ± 55 mm dikte. M74 Art.nr. 10740 Voor

Nadere informatie

Uitwerking tentamen Stroming 15 juli 2005

Uitwerking tentamen Stroming 15 juli 2005 Uitwerking tentamen Stroming 5 juli 005 Opgave Hydrostatica : Manometer ρ A = 890 kg/m3 g= 9.8 m/s ρ B = 590 kg/m3 ρ ZUIGER = 700 kg/m3 D ZUIGER = m ha= 30 m hb= 5 m pb= 50000 Pa (overdruk) Vraag : Hoogte

Nadere informatie

Naam:... Studentnr:...

Naam:... Studentnr:... Naam:...... Studentnr:..... FACULTEIT CONSTRUERENDE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN WATERBEHEER Tentamen : Stroming Examinator: J.S. Ribberink Vakcode : 401 Datum : vrijdag 15 juli 005 Tijd : 13.30 17.00 uur

Nadere informatie

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE De veilige & compacte oplossing! OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE Voor het aansturen van roldeuren en rolhekken welke tegen een valbeweging beveiligd moeten zijn en waar een beperkte montageruimte aanwezig

Nadere informatie

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u:

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u: Montage handleiding Verpakking Naast de referentie van het meubel staat soms nog een getal op het verpakkingslabel. Dit betekent dat het gaat om één meubel wat is verpakt in meerdere pakketten, tezamen

Nadere informatie

9 T n o c ebv e b ho ^rx en I oij[ci CZYZgaVcYh

9 T n o c ebv e b ho ^rx en I oij[ci CZYZgaVcYh Toebehoren Systeem TI Ingeschoven Uitgeschoven Omschrijving Systeem TI Art. Nr. 106.00203 Toepassingsgebied: Hoogteverstelling van werkbanken, montagetafels en toevoersystemen Technische gegevens Belasting

Nadere informatie

Bijlagen. Sluis Empel. Naar een veiliger, goedkoper en innovatief sluishoofd

Bijlagen. Sluis Empel. Naar een veiliger, goedkoper en innovatief sluishoofd Bijlagen Sluis Empel Naar een veiliger, goedkoper en innovatief sluishoofd Sluis Empel Naar een veiliger, goedkoper en innovatief sluishoofd Datum: 27 mei 2008 Auteurs: Rob Hendriksen 06-24999257 Peter

Nadere informatie

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011 over NHC Singelborch te Utrecht Datum 20 januari 2011 Inhoud Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 415 mm in Singelborch te Utrecht. 1. Vijzelen, waarom? 2.

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

Going up! Twinpark. Autolift. Een goedkope oplossing voor een extra parkeerplaats. www.astralift.nl

Going up! Twinpark. Autolift. Een goedkope oplossing voor een extra parkeerplaats. www.astralift.nl Twinpark Een goedkope oplossing voor een extra parkeerplaats Autolift Twinpark Lange ritten op zoek naar een dure parkeerplaats zijn vanaf nu verleden tijd. Astralift heeft hiervoor namelijk dé oplossing!

Nadere informatie

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS IN 1979 , I. Dit examen bestaat uit 4 opgaven. " '"of) r.. I r. ',' t, J I i I.

EXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWIJS IN 1979 , I. Dit examen bestaat uit 4 opgaven.  'of) r.. I r. ',' t, J I i I. .o. EXAMEN VOORBEREDEND WETENSCHAPPELUK ONDERWJS N 1979 ' Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE.,, Dit examen bestaat uit 4 opgaven ',", "t, ', ' " '"of) r.. r ',' t, J i.'" 'f 1 '.., o. 1 i Deze

Nadere informatie

VERGELIJKING TROPISCH HARDHOUT MET IN AANMERKING KOMENDE ALTERNATIEVE MATERIALEN, GEZIEN

VERGELIJKING TROPISCH HARDHOUT MET IN AANMERKING KOMENDE ALTERNATIEVE MATERIALEN, GEZIEN Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat VERGELIJKING TROPISCH HARDHOUT MET IN AANMERKING KOMENDE ALTERNATIEVE MATERIALEN, GEZIEN VANUIT DE CONSTRUCTIE Hoofdafdeling

Nadere informatie

Verandazonwering. Montage handleiding. V600-Helsinki V605-Reykjavik V610-Oslo 93-080225

Verandazonwering. Montage handleiding. V600-Helsinki V605-Reykjavik V610-Oslo 93-080225 Verandazonwering Montage handleiding V600-Helsinki V605-Reykjavik V610-Oslo 9-00225 Montage instructies voor V600-Helsinki V600-Helsinki Benodigd gereedschap: Boormachine Staalboor,5 mm Kruiskopschroevendraaier

Nadere informatie

Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie

Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie Belangrijk! Bewaar deze instructies voor informatie over: Schoonmaken en onderhoud om uw Drinkwell juist te laten werken Garantie Gebruiksaanwijzing: DRINKWELL NOOIT AANZETTEN ZONDER WATER! 1. Kijk aan

Nadere informatie

CT1101 Inleiding Civiele Techniek

CT1101 Inleiding Civiele Techniek CT1101 Inleiding Civiele Techniek Wegen, Spoorwegen en Vaarwegen (Deel B) Waterbouw (Deel D) Sluizen Constructieve Waterbouw Wat is ontwerpen? Chaotisch Creatief Ontwerpen Gestructureerd Ontwerpen Alternatives

Nadere informatie

Type systeem : VAKOvouwkap Versie: 3.0 stuurarm voorzijde. Opbouw Instructie VAKO Vouwkap

Type systeem : VAKOvouwkap Versie: 3.0 stuurarm voorzijde. Opbouw Instructie VAKO Vouwkap Type systeem : VAKOvouwkap Versie: 3.0 stuurarm voorzijde Opbouw Instructie VAKO Vouwkap Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 2. Kopschot... 4 3. Aandrijfkasten en Lagerblokken... 5 4. Cilinders en

Nadere informatie

LASDETAILS. Auteur: Ing. A. Tol Datum: 25 mei 2012 Versie: 1.1 ENGINEERING EN MONITORING VOOR GWW EN GEOTECHNIEK

LASDETAILS. Auteur: Ing. A. Tol Datum: 25 mei 2012 Versie: 1.1 ENGINEERING EN MONITORING VOOR GWW EN GEOTECHNIEK LASDETAILS Auteur: Ing. A. Tol Datum: 25 mei 2012 Versie: 1.1 pagina: 2 Inhoudsopgave 1. stempel gording (haaks)...3 1.1. Detail Stempel - Gording...3 1.2. Detail Stempel + strip - Gording...4 1.3. Detail

Nadere informatie

Phydrostatisch = gh (6)

Phydrostatisch = gh (6) Proefopstellingen: Bernoulli-opstelling De Bernoulli-vergelijking (2) kan goed worden bestudeerd met een opstelling zoals in figuur 4. In de figuur staat de luchtdruk aangegeven met P0. Uiterst links staat

Nadere informatie

1.1 METHERMO ALGEMEEN

1.1 METHERMO ALGEMEEN 1.1 METHERMO ALGEMEEN 1.1 Methermo algemeen Timorplein, Amsterdam Atelier Zeinstra van der Pol BV, Amsterdam ALGEMEEN Toepassing Methermo ramen en deuren zijn gebaseerd op de zeer slanke Methermo profielen

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Telescoopladder

Gebruikshandleiding. Telescoopladder Gebruikshandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1)tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengtes

Nadere informatie

Glasimpex Schiedam BV. Toolbox: Instructie gebruik uitkragend steiger. ROC Leiden: montage atriumgevels

Glasimpex Schiedam BV. Toolbox: Instructie gebruik uitkragend steiger. ROC Leiden: montage atriumgevels Glasimpex Schiedam BV Toolbox: Instructie gebruik uitkragend steiger. ROC Leiden: montage atriumgevels Inleiding: voor de montage van de atriumgevels ten behoeve van bovengenoemd project is door Glasimpex,

Nadere informatie

Installatiehandleiding Sensa Verticaal

Installatiehandleiding Sensa Verticaal Installatiehandleiding Sensa Verticaal Versienummer 06.00 NL Algemeen Eisen bij installatie Binnenspouwblad sterk genoeg om ClimaRad Sensa Verticaal te kunnen dragen. Stijve en sterke muurconstructie achter

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hijs- en hefwerktuigen

Inhoudsopgave Hijs- en hefwerktuigen Inhoudsopgave Hijs- en hefwerktuigen Lieren..................................................................... 3 Tandheugellieren........................................................... 16 Spindelsteunen.............................................................

Nadere informatie

Leveringsprogramma. Leemkuilstraat 1 : info@esma.be B-3630 Maasmechelen : +32-89779190 Oude Bunders 1307 : +32-89779199 1/34

Leveringsprogramma. Leemkuilstraat 1 : info@esma.be B-3630 Maasmechelen : +32-89779190 Oude Bunders 1307 : +32-89779199 1/34 Leveringsprogramma 1/34 Aansprakelijkheid Alle in deze folder vermelde gegevens zijn met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden welke

Nadere informatie

EISEN HANDELSPRODUCTEN Handelsproducten zoals toegepast in werktuigbouwkundige installaties van kunstwerken. document:: NBD 00100 uitgave : 28-10-2004

EISEN HANDELSPRODUCTEN Handelsproducten zoals toegepast in werktuigbouwkundige installaties van kunstwerken. document:: NBD 00100 uitgave : 28-10-2004 Handelsproducten zoals toegepast in pagina :1 van 7 EISEN HANDELSPRODUCTEN Handelsproducten zoals toegepast in werktuigbouwkundige installaties van kunstwerken document:: NBD 00100 uitgave : 28-10-2004

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

Hoofdstuk 2.8 Topografische verkenmerken van bruggen

Hoofdstuk 2.8 Topografische verkenmerken van bruggen Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Departement Mobiliteit en Openbare Werken Technisch Ondersteunende Diensten Expertise Beton en Staal (EBS) Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning

Nadere informatie

HOLSTEIN ARCHITECTEN

HOLSTEIN ARCHITECTEN TEKENINGENLIJST: PAGINA NAAM SCHAAL DATUM GEW.DATUM 01 plattegronden BESTAAND + NIEUW 1: 02 gevels 1: 03 gevels 1: 04 doorsnedes 1: 04 construc. opzet, 1: RENVOOI materialen. - bestaande wanden - bestaande

Nadere informatie

De snelle buitendeuren met PU-isolatiepanelen voor hoge warmte-isolatie

De snelle buitendeuren met PU-isolatiepanelen voor hoge warmte-isolatie De snelle buitendeuren met PU-isolatiepanelen voor hoge warmte-isolatie Kenmerkend voor deze deuren zijn de uitstekende warmte-isolatie, hoge openingssnelheid en standaard de in de zijgeleiding geïntegreerde

Nadere informatie

KREEKRAKSLUIZEN BRANDPREVENTIE - BRANDBESTR JDING RIJKSWATERSTAAT RAPPORT: C 2891

KREEKRAKSLUIZEN BRANDPREVENTIE - BRANDBESTR JDING RIJKSWATERSTAAT RAPPORT: C 2891 KREEKRAKSLUIZEN RAPPORT: BRANDPREVENTIE - BRANDBESTR JDING RIJKSWATERSTAAT C 2891 DIRECTIE BRUGGEN BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT NR iflfy.fc.om RAPPORT BRANDPREVENTIE / BRANDBESTRIJDING VOOR

Nadere informatie

Opbergmeubelen. Handleiding gebruik en onderhoud

Opbergmeubelen. Handleiding gebruik en onderhoud Opbergmeubelen Handleiding gebruik en onderhoud Edisonweg 3 1446 TM Purmerend T +31 (0)299 646 611 F +31 (0)299 645 316 info@voortmanmeubel.nl www.voortmanmeubel.nl Handleiding voor gebruik en onderhoud

Nadere informatie

METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN

METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN METHERMO XL HORIZONTALE SCHUIFRAMEN EN -DEUREN 1 2 Methermo XL schuifpuien van zijn slank gedetailleerd. Door de minimale profilering is de toetreding van daglicht maximaal en het uitzicht onbeperkt. www.metaglas.nl

Nadere informatie

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING :

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : Het plaatsen van dubbele beglazing moet voldoen aan bepaalde normen, zoals NEN3576 en NPR3577. Dit zijn normen ( eisen ) waarin precies omschreven wordt hoe dubbele

Nadere informatie

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal)

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) De R w - waarde van een wandopbouw wordt gemeten in het akoestisch laboratorium of berekend op basis van voorspellingsmodellen (EN 12354).

Nadere informatie

Nieuwe Zeesluis IJmuiden

Nieuwe Zeesluis IJmuiden Nieuwe Zeesluis IJmuiden Jan Rienstra, Omgevingsmanager Rijkswaterstaat Rob Gordijn, Omgevingsmanager OpenIJ Welkom Waarom de nieuwe zeesluis Korte terugblik Wat staat de komende tijd op de planning Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Montagehandleiding voor Douchevloer Type: inbouw met de afvoer in de bestaande vloer

Montagehandleiding voor Douchevloer Type: inbouw met de afvoer in de bestaande vloer Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Telescoopladder

Gebruikershandleiding. Telescoopladder Gebruikershandleiding Telescoopladder Instructies Algemeen De telescoopladder kan worden versteld van een compact formaat (fig. 1) tot de volle lengte (fig. 2) of tot elke mogelijke tussenliggende lengte

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

agendapunt H.07 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GROOT ONDERHOUD SLUIZEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.07 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GROOT ONDERHOUD SLUIZEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.07 1103288 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GROOT ONDERHOUD SLUIZEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 27-02-2014 I. Vast te stellen het Investeringsplan met daarin

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

OPBERGEN OP - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Iedere kast of ladeblok kan worden voorzien van een bijpassende top. Onze standaard kleuren zijn: - 6 - Licht eiken Ahorn Beuken Kersen Peren Kersen Lichtgrijs Wengé

Nadere informatie

Voorbeelden uit de praktijk leren van missers

Voorbeelden uit de praktijk leren van missers Voorbeelden uit de praktijk leren van missers Ir. Theodoor Höngens 6 oktober 2010 1 inhoud hinder door burengeluid principe zwevende dekvloer 4 verschillende voorbeelden (appartementengebouwen) kritische

Nadere informatie

Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur

Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1979 Vrijdag 8 juni, 9.00-12.00 uur NATUURKUNDE Dit examen bestaat uit 4 opgaven ft Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd. Week 05

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd. Week 05 Week 05 Theorie: Staal - liggers 1 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 Voorbeeld 2 knik 2 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 3 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 4 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 5 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 6 van 24 M.J.Roos

Nadere informatie

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Behorend bij: Aanwijzingen voor aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet 1 oepassing De voorschriften in deze brochure komen overeen

Nadere informatie

Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373

Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373 BERUFSGENOSSENSCHAFT Montagelift Typ: KAL 275 art.-nr. 12373 A-BAU 02054 Montage- en gebruikshandleiding De Mmontagelift dient voor het heffen of het neerlaten van constructiedelen en lasten bij montagewerkzaamheden

Nadere informatie