Wetenschappers op de werkvloer. Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappers op de werkvloer. Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com"

Transcriptie

1 Wetenschappers op de werkvloer Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd.

2 Waar komen wetenschappers terecht op de arbeidsmarkt? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt, zeker ook door toekomstige studenten en hun ouders. Er is geen eenvoudig antwoord op, wetenschappers zijn op vele, soms onverwachte plaatsen te vinden. Daarom hebben we deze brochure gemaakt: een uitgebreide bloemlezing over jonge en oudere wetenschappers, mannen en vrouwen, actief bij de overheid, in het onderwijs of in de privésector, die allemaal kort vertellen waar ze professioneel mee bezig zijn. Aan de Faculteit Wetenschappen krijg je een opleiding, je leert er geen beroep. Het is dan ook niet zo dat er een rechte lijn te trekken is van de opleiding naar een bepaalde job of sector. We vinden chemici en biologen in de biotechsector of in een ICT-functie, informatici bij non-profitorganisaties en in de gezondheidszorg, fysici in het bank- en verzekeringswezen of bij de redactie van een krant Voorwoord Wetenschappers zijn nieuwsgierige mensen, die de fenomenen in hun omgeving graag willen begrijpen en beheersen. Dat blijkt in de meest verscheiden professionele omgevingen een nuttige eigenschap. Wetenschappers hebben een brede opleiding genoten, en ze zijn sterk in exact, logisch en analytisch denken. Daardoor zijn ze goed voorbereid voor de professionele uitdagingen die ze op hun parcours tegenkomen. 1 Peter Lievens decaan Faculteit Wetenschappen Inhoud Wiskunde 03 Informatica 29 Fysica 49 Chemie Biochemie en biotechnologie 131 Biologie 153 Geografie 177 Geologie

3 2 3 Wiskundigen en de job van hun leven

4 Mijn taak zie ik niet enkel als het aanbrengen van vakinhoud, maar ook als het aanleren van een manier licentiaat in de wiskunde 1981 lerares wiskunde scientist voor een nieuwe ESA missie die in 2017 zal worden opdrachten, hedendaagse onderwerpen of toepassingen. Ook gelanceerd: Solar Orbiter, dan verhuis ik met mijn gezin naar het andere taken in het schoolgebeuren komen daar nog bij: nieuwe 4 5 European Space Astronomy Centre in Madrid. ICT in de wiskunde stimuleren, nieuwe notities uitschrijven, Heilig Hartinstituut Heverlee Wiskunde Anik De Groof wiskunde 2002 Ik ben verantwoordelijk voor de wetenschappelijke exploitatie van de instrumenten aan boord van PROBA2, een micro-satelliet die hoofdzakelijk in België werd ontworpen en gebouwd en in november 2009 werd gelanceerd. De satelliet heeft twee wetenschappelijke instrumenten aan boord die hij voortdurend op de zon richt. SWAP is een EUV telescoop die elke 2 minuten een beeld neemt van de zonnecorona. Dat levert spectaculaire beelden op van coronale lussen, zonnevlammen en uitbarstingen. LYRA is een radiometer die de zon waarneemt als een ster: de straling van de volledige zon wordt gemeten, in 4 golflengten. Als Liaison scientist ben ik de link tussen de wetenschappers die de instrumenten ontworpen, de ingenieurs van het grondstation, de IT-mensen, en zonnefysici die de data bestuderen. Mijn standplaats is op de Koninklijke Sterrenwacht van België in Ukkel. Binnenkort begin ik te werken als liaison Via Erasmus ben ik tijdens mijn studies naar Schotland gegaan, waar ik voor het eerst in contact kwam met zonnefysica. Mijn doctoraat aan het Centrum voor Plasma Astrofysica van de KU Leuven was gebaseerd op theoretische modellen van de corona. Als postdoctoraal medewerker breidde ik mijn onderzoek uit naar beelden van EUV telescopen, in samenwerking met de sterrenwacht, en zo kwam ik in aanraking met de calibratie van het instrument SWAP. De SWAP telescoop levert spectaculaire beelden op liaison scientist van coronale lussen, zonnevlammen en uitbarstingen. European Space Agency van denken. Ik ben lerares wiskunde in de derde graad van het ASO. Mijn taak zie ik niet enkel als het aanbrengen van vakinhoud, maar ook als het aanleren van een manier van denken. Dat is niet alleen belangrijk voor gemotiveerde leerlingen die voor veel uren wiskunde per week kiezen maar ook voor de anderen. De probleemoplossende vaardigheden die jongeren in de wiskundeles aanleren, komen overal goed van pas. Ik vind het een uitdaging om de nieuwsgierigheid van jongeren te prikkelen. Zo ben ik steeds op zoek naar nieuwe werkvormen, leuke leerlingen begeleiden bij studieuitstappen of stagiaires ondersteunen bij het aanleren van hun job. De grote uitdaging bij het lesgeven is het omgaan met jongeren, ieder jaar opnieuw. Boeiend is ook het uiteenzetten van een wiskundige redenering en het zoeken naar een manier om de leerstof over te brengen aangepast aan de interesse van elke leerling. Door een job in het onderwijs kon ik ook opteren voor deeltijds werken. Zo had ik meer tijd voor mijn gezin, wat ik zeer belangrijk vind. Mijn opleiding wiskunde aan de KU Leuven geeft me een ruime achtergrond en kennis. Zo weet je waar het verhaal naartoe gaat, zelfs al gebruik je al die kennis niet. Enthousiasme voor het vak, dat heb ik ook in mijn opleiding mogen ervaren en dat wil ik graag doorgeven. Maar zoals overal moet je je ook als leraar voortdurend bijscholen om te kunnen inspelen op nieuwe toepassingen. Gerda Somers Wiskunde

5 KBC Asset Management is een dochtervennootschap van de KBC Groep, die als voornaamste doelstelling heeft vermogens van fondsen, particulieren en instituten te beheren. Binnen dat bedrijf heb ik een uitgebreid en divers parcours doorlopen. Nu ben ik chief risk officer, wat impliceert dat ik verantwoordelijk ben binnen de directie voor de controleprocessen gelinkt aan de marktrisico s, operationele en reputationele risico s. Nu ben ik chief risk officer, wat impliceert dat ik verantwoordelijk ben binnen de directie voor de Jürgen Verschaeve licentiaat in de wiskunde 1994 bacchalaureaat bedrijfseconomie 1995 Wiskunde Wiskunde Katrien Uytterhoeven wiskunde 2004 Op dit ogenblik ben ik als postdoctoraal wetenschapper aangesteld aan het Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC, Instituut voor Astrofysica van de Canarische Eilanden) op Tenerife, Spanje, met een contract van 2,5 jaar. Mijn functie bestaat voor honderd procent uit wetenschappelijk onderzoek in de sterrenkunde, waarbij ik vooral observationeel gericht ben. Zo ben ik onder andere de locale projectwetenschapper van het nieuwe telescoopproject SONG, en werk ik aan data van de satellietmissies Kepler en CoRoT. controleprocessen gelinkt aan de marktrisico s, Ik heb aan de KU Leuven een kandidaatsdiploma en een licentie 6 operationele en reputationele risico s. in de wiskunde (optie sterrenkunde) behaald, gevolgd door een chief risk officer en doctoraat in de wetenschappen - wiskunde. Daarnaast heb ik Mijn wiskundige opleiding heeft me twee specifieke zaken gedelegeerd bestuurder ook een diploma voor geaggregeerde in het secundair onderwijs. bijgebracht die van onschatbare waarde blijken in de uitoefening Mijn huidige onderzoek bouwt nog steeds verder op de van mijn huidige functie. Vooreerst is er de aanzienlijke wiskundige theoretische wiskundige en fysische basis die ik tijdens mijn 7 toolkit die nodig is om een goed begrip te krijgen van de inherente KBC Asset Management NV studies heb gekregen, en het is de voortzetting van het complexiteit van financiële producten en dienstverlening. wetenschappelijke onderzoek dat ik heb uitgevoerd voor mijn Bijkomend is er het gescherpte vermogen om analytisch te redeneren, om operationele processen in hun logische stappen te ontbinden en de ervaring met trial-and-error onderzoeken in de praktijk te brengen. Gecombineerd met een portie gezond boerenverstand is dit een mooie combinatie om een veelheid van taken binnen de financiële sector te kunnen aanpakken. licentiaatsthesis en mijn doctoraat. Die vooropleiding was essentieel om mijn huidige onderzoek uit te oefenen. Mijn functie bestaat voor honderd procent uit wetenschappelijk onderzoek in de sterrenkunde, waarbij ik vooral observationeel gericht ben. postdoctoraal wetenschapper Instituto de Astrofísica de Canarias

6 Ik leid een project om een intern risicomodel te bouwen in het kader van Europese regelgeving. voor de zogenaamde niet-leven verzekeringsportefeuille Sinds 1999 werk ik bij de Afdeling Waarde- en Risicobeheer van de KBC Groep. Sinds 2012 ben ik actief in de Risk Model Development Afdeling. Op deze afdeling worden modellen ontwikkeld om de risico s te meten van diverse portefeuilles binnen de KBC Groep. Denk bijvoorbeeld aan de portefeuille van kredieten aan particulieren of bedrijven, aan de verzekeringsportefeuille of aan de posities in beleggingsfondsen. Zelf leid ik een project om een intern risicomodel te bouwen voor de zogenaamde niet-leven verzekeringsportefeuille in het kader van Philippe Jacobs wiskunde 1998 adviseur methodologie wiskundigen, fysici en computerwetenschappers broodnodig zijn Europese regelgeving. Om zulke modellen te ontwikkelen heb je 8 9 en zullen blijven in medisch onderzoek. Nieuwe technieken om een sterk wiskundige achtergrond nodig, bijvoorbeeld om KBC Groep Wiskunde Lies Boelen licentiaat in de wiskunde 2006 postdoctoraal onderzoeker University of New South Wales Ik werk momenteel als postdoctoraal onderzoeker. Toen ik hier vorig jaar begon te werken, draaide mijn onderzoek rond kanker. We gebruikten statistiek om te zien welke genen een rol spelen in de verschillende stadia van colorectale kanker. Mijn huidige projecten zijn gecentreerd rond wat er gebeurt in de lever. We onderzoeken hoe hepatitis C, een endemische aandoening in de gevangenissen van New South Wales, evolueert in deze populatie (we maken bij wijze van spreken een stamboom voor de ziekte), zowel op niveau van een groep mensen als per patiënt. Hiervoor gebruiken we wiskundige modellen. Als wiskundige tussen biologen, biofysici en artsen ben ik hier een beetje de vreemde eend in de bijt. Toch denk ik dat snel volledige genomen te sequencen vragen enerzijds om een meer complexe pre-processing van de data en anderzijds is er natuurlijk nood aan onderzoekers die de massa s data die dagelijks gegenereerd worden, kunnen analyseren. Bovendien kan wiskundige modellering ons inzicht verschaffen in het waarom van bepaalde fenomenen. Zo beperken we ons niet enkel tot het vaststellen van feiten, maar quantizeren we ze ook. De opleiding wiskunde heeft ervoor gezorgd dat ik snel kan inzien hoe ik de biologie kan vertalen naar programma s en modellen, en hoe ik data kan manipuleren om tot resultaten te komen. We gebruikten statistiek om te zien welke genen een rol spelen in de verschillende stadia van colorectale kanker. stochastische processen te begrijpen en simuleren of om modelparameters te calibreren. Voorheen heb ik vele jaren gewerkt op de Afdeling Model Validation en zo een brede kennis opgedaan van verschillende modellen, waarvan ik nu ook de vruchten pluk bij het ontwikkelen van nieuwe modellen. In deze job kan ik mij als wiskundige volledig uitleven en tegelijk een relevante bijdrage leveren aan het risicobeheer binnen KBC. Bovendien is het boeiend om te werken binnen een internationaal team van kwantitatieve mensen en te communiceren met zowel de modelgebruikers als met het hogere management. Mijn opleiding is uitermate geschikt voor deze job. Niet zozeer de specifieke leerstof, maar de aangeleerde vaardigheden van onderzoek en analyse zijn van belang. Deze zijn namelijk achteraf on the job niet meer aan te leren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld praktische kennis van producten. Wiskunde

7 Als directeur van de Associatie KU Leuven geef ik leiding aan een team van een tiental medewerkers, die de activiteiten van de Associatie KU Leuven coördineren. De Associatie KU Leuven is een samenwerkingsverband tussen de KU Leuven en elf hogescholen in Vlaanderen, dat een kleine studenten en een personeelsleden samenbrengt. De KU Leuven en de hogescholen werken samen om de kwaliteit van hun opleidingen en onderzoek te verbeteren. De opdrachten van de associatie zijn: de realisatie van dwarsverbanden en overstapmogelijkheden tussen professionele en academische opleidingen, de coördinatie van onderzoek met het oog op de innovatieketen, logistieke coördinatie en de voorbereiding van een geïntegreerde hogeronderwijsruimte. wiskunde 2000 directeur Wiskunde Arne Smeets Voor mijn huidige functie zijn vooral de meer generieke de bachelor en master in de wiskunde, ik woon seminaries en conferenties bij, ik ben ombudsman van de master in de wiskunde, 10 elementen van mijn opleiding onontbeerlijk. 11 en bij wijze van hobby zit ik in de jury van de Vlaamse Wiskunde Associatie KU Leuven Olympiade. Ik breng een deel van mijn tijd door in Parijs (waar de Voor mijn huidige functie zijn vooral de meer generieke elementen copromotor van mijn doctoraat werkt) en dit jaar bracht de van mijn opleiding onontbeerlijk: analytisch redeneervermogen, wiskunde me ook al op interessante plaatsen als Londen, Bristol, probleemstellingen en strategieën kritisch evalueren en verwerken, München, Rennes, Lyon, Zürich en... Peking! bronnen kunnen raadplegen, conclusies kunnen trekken en beargumenteren, presenteren Verder komen de didactische technieken uit de lerarenopleiding en het netwerk dat ik tijdens de doctoraatsopleiding en latere buitenlandse postdocervaring heb opgebouwd goed van pas. An Descheemaeker Wiskunde master in de wiskunde 2010 doctoraatsstudent FWO / KU Leuven / Université Paris-Sud 11 Ik werk aan een doctoraat als aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. Ik ben verbonden aan de Afdeling Algebra van het Departement Wiskunde van de KU Leuven en ook aan het Departement Wiskunde van Université Paris-Sud XI. Mijn hoofdopdracht is onderzoek doen. Ik werk in de zuivere wiskunde: ik gebruik technieken uit de algebraïsche meetkunde om problemen uit de getaltheorie (over natuurlijke getallen, priemgetallen en vooral diophantische vergelijkingen) te bestuderen. Maar het leven van een doctoraatsstudent is veel meer dan dat: ik geef oefenzittingen voor verschillende vakken uit Ik gebruik technieken uit de algebraïsche meetkunde om problemen uit de getaltheorie te bestuderen.

8 Mijn grootste verantwoordelijkheid is de analyse van sociale premies, volgens de nationale classificaties. data betreffende de inkomsten uit belastingen en Binnen het Directoraat-Generaal Belastingen en Douane-Unie maak ik deel uit van het team dat Kwantitatieve analyse van taxatie behandelt. Mijn grootste verantwoordelijkheid is de analyse van data betreffende de inkomsten uit belastingen en sociale premies, volgens de nationale classificaties. We bestuderen de resultaten voor alle EU lidstaten, we vatten dat samen en publiceren onze bevindingen jaarlijks in de vorm van Elisabeth Joossens wiskunde 2006 assistant policy officer meer specifiek in singulariteitentheorie. Het is de bedoeling dat dit Daarnaast ben ik dagelijks bezig met de implementatie en onderzoek uitmondt in een doctoraat. verbetering van kwantitatieve methoden die gebruikt worden Europese Commissie - DG Wiskunde Bart Bories licentiaat in de wiskunde 2002 assistent en doctoraatsstudent KU Leuven Ik heb een jaar les gegeven in het secundair onderwijs en daarna heb ik vier jaar als monitor wiskunde op het Monitoraat van de Faculteit Wetenschappen gewerkt. Nu ben ik verbonden aan de Afdeling Algebra van het Departement Wiskunde als assistent en doctoraatsstudent (onderzoeksgebied: algebraïsche meetkunde). Als assistent ben ik lid van een didactisch team en begeleid ik oefenzittingen voor de vakken bewijzen en redeneren en lineaire algebra. Een deel van mijn tijd gaat ook naar surveilleren en verbeteren van taken en examens. Daarnaast ben ik bezig met onderzoek in algebraïsche meetkunde, Mijn huidige functie ligt volledig in het verlengde van mijn studies, om evidente redenen was mijn vooropleiding dan ook onontbeerlijk. Als assistent ben ik lid van een didactisch team en begeleid ik oefenzittingen voor de vakken bewijzen en redeneren en lineaire algebra. een rapport. voor het oplossen en ondersteunen van beleidskwesties in het domein van belastingen in de Europese Unie. Mijn opleiding wiskunde heeft me vooral geleerd hoe een probleem of vraagstuk (in gelijk welk vakgebied) te analyseren en op te lossen op een zo eenvoudig mogelijke manier. Het doctoraat heeft mij het zelfvertrouwen gegeven om nieuwe complexe problemen aan te pakken en op een zelfstandige manier tot een conclusie te komen die zelfs vaak op hoog niveau bruikbaar zal zijn. Belastingen en Douane-Unie Wiskunde

9 Naast het dagelijks bestuur van de campus, bestaat mijn opdracht erin om het KU Leuvenbeleid te vertalen en aan te passen aan de lokale situatie van de campus in Kortrijk. Daartoe moeten lokale opportuniteiten gezocht worden en besproken met de collega s in Leuven, en ook in de regio waar de campus zich beweegt. Zo werken we samen met bedrijven in de omgeving, bijvoorbeeld in het kader van stages, en met naburige universitaire campussen in het buitenland, zoals die van Rijsel. Het bestuur van een overzichtelijke campus als de Kulak is een dankbare opdracht. Er is een goede vertrouwensrelatie met alle betrokkenen, zodat we beleidslijnen kunnen laten groeien uit een consensus. Gewoon al het feit dat alles in één gebouw is doctor in de wiskundige statistiek 1984 vicerector Wiskunde Wiskunde Jan Schepers wiskunde 2006 research engineer Materialise Bij Materialise werk ik op analyse van medische beelden, met als doel om de functionaliteit van ons software-pakket Mimics uit te breiden en te verbeteren. Concreet hou ik me bezig met algoritmen voor beeldsegmentatie. Een scannerbeeld is een 3D-beeld, eigenlijk een collectie van 2D-foto s. Als je daaruit een interessante structuur (bijvoorbeeld een bot of een orgaan) wil halen, moet je dus op elke foto die structuur aanduiden. Dat noemt men segmentatie. Mijn taak bestaat erin om dit proces te automatiseren en te versnellen. Daarna kan je dan een 3D-model maken. En zo n modellen worden bijvoorbeeld gebruikt om operaties voor te bereiden en te plannen. Naast software-ontwikkeling is Materialise vooral bekend van het 3D-printen, met toepassingen in de industrie, medische sector, designwereld... gehuisvest, is een voordeel voor het management Kulak Een opleiding wiskunde lijkt misschien geen evidente voorbereiding op een functie in het management van een universiteit. Maar in de opleiding wiskunde leer je bij uitstek precies definiëren en argumenteren en structureel oplossingen bedenken. Wiskundig redeneren kruipt na veel jaren in je genen. Logisch denken geeft mij een kader dat mij dagelijks vooruithelpt. Wiskundig redeneren kruipt na veel jaren in je genen. Jan Beirlant Concreet hou ik me bezig met algoritmen voor beeldsegmentatie. Tijdens mijn opleiding wiskunde en tijdens mijn doctoraat in zuivere wiskunde heb ik geleerd om problemen te analyseren en te doorgronden om aldus (hopelijk) tot een oplossing te kunnen komen. Die vaardigheid is uiteraard ook zeer nuttig bij het toegepaste onderzoek dat ik nu doe. Verder heb ik ook de nodige technische kennis om recent wetenschappelijk onderzoek te kunnen begrijpen en er kritisch naar te kunnen kijken. Zo moet ik bijvoorbeeld proberen in te schatten welke methodes al of niet veelbelovend zijn en hoe we bepaalde technieken kunnen combineren.

10 van 10 jaar, laat mij toe om snel inzicht te krijgen in complexe 16 situaties. De modellen waarmee ik werk hebben bovendien een Vooral voor het applicatiebeheer denk ik dat ik als wiskundige 17 Wiskunde Karl Van Valckenborgh doctor in de wetenschappen 2011 beheerder kredietrisicomodellen KBC BANK NV, Kredietrisico Ondersteuning (LEUbrust - KRO) Als kredietmodelbeheerder sta ik in voor het beheren en ontwikkelen van kredietrisicomodellen. Het doel is het vastleggen van een risicoprofiel aan de hand van karakteriserende parameters, zowel voor particuliere klanten (in de vorm van bv. woningkredieten) als voor commerciële klanten als bv. KMO s en op deze manier het risico voor de bank bij problemen in te dekken/te beperken. De ruime wiskundige bagage, opgebouwd tijdens een periode stevige wiskundige basis, zodat mijn achtergrond uiteraard handig van pas komt, ondanks het feit dat ik in se geen statisticus ben. Als kredietmodelbeheerder sta ik in voor het beheren en ontwikkelen van kredietrisicomodellen. Wanneer de regelgeving verandert, zorg ik ervoor dat de programma s aangepast worden en ik moet ook testen of dat goed gebeurd is. In het Agentschap voor Onderwijsdiensten beheren wij de leerlingendatabanken van alle leerlingen in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Op basis van deze databanken berekenen wij de werkingstoelagen en omkadering van de scholen en voeren wij de leerplichtcontrole uit. Mijn functie hierin is gevarieerd: opvolgen van regelgeving, coördineren van processen, gegevensbeheer en applicatiebeheer. een goede vooropleiding heb. Ik moet ervoor zorgen dat de berekeningsprogramma s op een juiste manier werken. Wanneer de regelgeving verandert, zorg ik ervoor dat de programma s aangepast worden en ik moet ook testen of dat goed gebeurd is. Als wiskundige ben ik getraind in abstract denken. Dank zij die training kan ik al bij de beschrijving van de logica op papier beseffen waar het verkeerd kan lopen, en wat de exacte gevolgen zullen zijn bij het maken van bepaalde keuzes. Ik programmeer zelf niet, maar ben wel in staat om zeer nauwkeurig te formuleren wat ik verwacht dat de programmeur zal maken. Op die manier kan ik als wiskundige een brugfunctie uitoefenen tussen de uitvoerende afdeling en de afdeling ICT. Lise Van Proeyen wiskunde 2008 stafmedewerker Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse Overheid Wiskunde

11 Mijn entiteit beheert enerzijds de portefeuille van projecten van Operations, wat de back-office van de bank is (verantwoordelijk voor de verwerking en het beheer van de klanten, rekeningen, betalingen, kaarten, kredieten en effectenportefeuilles) en de project & maintenance-aanvragen ervan onder het motto: doing the right things, doing them right and at the right time. Anderzijds zijn wij het ankerpunt voor project & maintenance-aanvragen van andere afdelingen van de bank die Operations impacteren, waar we dan een coördinerende en adviserende rol vervullen. Dit gebeurt in het kader van bankwijde processen van Transversal portfolio management en Demand for enhancements. Mijn loopbaan is via informatica-ontwikkeling en Raf Goovaerts functionele analyse en core-banking-processmanagement gelopen. In mijn job gebruik ik onderwerpen van mijn opleiding zoals manager operations modulo-rekenen, om problemen te onderzoeken en op te lossen Niet zozeer de letterlijke toepasbare leerstof is het grootste pluspunt, maar wel het kweken van een wetenschappelijke geest Mijn loopbaan is via informatica-ontwikkeling en functionele waarbij er kritisch wordt nagedacht over problemen, projecten analyse en core-banking-process-management gelopen. De wiskundestudies hebben bijgedragen door de analyse en de logica. De universitaire vorming geeft een brede kijk op dingen en laat toe te synthetiseren. De informaticavorming is een opstap naar een functie als ontwikkelaar. Ik ben bij een kleine bank begonnen als informaticus-analist wat de gelegenheid geeft veel verschillende bancaire processen te leren kennen. Een lange passage bij rekeningtoepassingen (centraal in de bank) heeft voor een verdieping hiervan gezorgd. Ook hier is de universitaire vorming een basis voor het leggen van verbanden tussen systemen en projecten en het toetsen van processen. Een gedegen logicaopleiding is de sleutelsteen van mijn carrière. Marc Bils licentiaat in de wiskunde 1984 aanvullende opleiding informatica, 1986 demand & portfolio BNP Paribas Fortis Wiskunde Wiskunde master in de wiskunde 2010 applicatiebeheerder KBC Ik ben één jaar leraar wiskunde geweest in het Heilig-Hartcollege in Wezembeek-Oppem, en ben daarna bij KBC terecht gekomen. Als applicatiebeheerder ben ik aan de KBC Online for Business- en de Isabel 6-toepassing gekoppeld. De eerste applicatie is een Online Banking Tool ontworpen voor bedrijven; de tweede is een externe (door Isabel ondersteunde) toepassing waar rekeningen van verschillende banken in één toepassing worden beheerd. Ik ben hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderzoeken, opvolgen en oplossen van problemen in beide toepassingen. Hiervoor is een goede samenwerking tussen de medewerkers van ICT, Isabel en mijzelf noodzakelijk. De probleemoplossende manier van denken die ontwikkeld wordt tijdens de opleiding, heeft een grote invloed op het aanpakken van vragen en problemen. Samenwerking is ten slotte een onontbeerlijk element van eender welke hedendaagse job. Tijdens de opleiding moet je op diverse momenten met één of meerdere personen samenwerken waardoor dit talent zich ten volle ontwikkelt. In mijn job gebruik ik onderwerpen van mijn opleiding zoals modulo-rekenen, om problemen te onderzoeken en op te lossen.

12 Ik analyseer en structureer oplossingen, en verzorg de plaatsing van de dekking bij een panel van internationale herverzekeraars. Ik ben makelaar in herverzekeringen. Onze klanten zijn vooral verzekeringsmaatschappijen, maar ook interne (her)verzekeringsmaatschappijen van industriële groepen. Mijn taak bestaat erin om gepaste oplossingen te vinden voor onze Beneluxklanten, die hun kapitaalsvereisten willen optimaliseren en zich willen indekken tegen extreme (schade-)situaties. Ik analyseer en structureer oplossingen, en verzorg de plaatsing van de dekking bij een panel van internationale herverzekeraars. Bij mijn eerste stappen in de herverzekeringsmakelaardij was ik Petra Vynckier wiskunde 1996 licentiaat in de actuariële wetenschappen Dat is een grote hulp in mijn huidige functie, omdat het mij de puur technisch actief en maakte ik actuariële analyses. Over de makelaar mogelijkheid geeft om het geheel van de wetenschappelijke jaren heen is dat geleidelijk verschoven naar een commerciële Wiskunde Ronald Van der Linden wiskunde 1991 algemeen directeur Koninklijke Sterrenwacht van België Als algemeen directeur ben ik verantwoordelijk voor het beleid van de KSB. Samen met de hoofden van de wetenschappelijke diensten en departementen maak ik de strategische keuzes die de oriëntatie van het wetenschappelijk onderzoek bepalen. Daarnaast volg ik de organisatie van de ondersteunende diensten, om de wetenschappelijke activiteiten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. We baseren ons op de wettelijk vastgelegde basisopdrachten van de KSB en houden rekening met de noden van de klanten : de overheid, de bevolking en de wetenschappelijke wereld. De wetenschappelijke activiteiten van de Sterrenwacht zijn zeer divers, naast domeinen waarmee ik goed vertrouwd ben (zoals astrofysica en zonnefysica) omvatten ze ook domeinen die niet echt aansluiten bij mijn vooropleiding. Gelukkig was de opleiding vrij breed, en gericht op leren begrijpen en op kritische analyse. activiteiten van de KSB te integreren. Naast de wetenschappelijke inhoud is mijn functie sterk gericht op management. Op het eerste gezicht lijkt dat niet iets voor een exacte wetenschapper maar eerder voor een economist. Nochtans wordt ook dit aspect van de functie gedreven door dezelfde wetmatigheden: een getrainde kritische geest die op objectieve basis rationele keuzes maakt. Ook externe keuzevakken zoals wetenschapsfilosofie en psychologie hebben nuttig bijgedragen! Samen met de hoofden van de wetenschappelijke diensten en departementen maak ik de strategische keuzes die de oriëntatie van het wetenschappelijk onderzoek bepalen. functie. Dat zet mij er toe aan om de technische analyses zo realistisch mogelijk te maken en het wetenschappelijk optimale te combineren met het plaatsbare (verkoopbare) in de gangbare markt. Mijn technische, statistische kennis gebruik ik dagelijks om de behoeften van de klant te interpreteren en de vertaalslag te maken naar een gepaste oplossing. In een steeds technischer wordende sector is een degelijke bagage echt wel nodig. Tijdens mijn doctoraat heb ik de herverzekeringswereld leren kennen. Herverzekering gaat over grote schaden, een ideaal toepassingsdomein voor het uittesten van statistische technieken in het kader van de extreme waarden -theorie. De interesse was gewekt en de contacten gelegd Guy Carpenter & Company S.A. Wiskunde

13 Ik sta aan het hoofd van onze cranio-maxillofaciale bedrijfseenheid. Met onze producten stellen we chirurgen in staat complexe medische ingrepen pre-operatief te plannen in onze virtuele computeromgeving, op basis van de medische beelden van de patiënt. Vervolgens bouwen we op maat gemaakte boor- en zaagmallen door middel van 3D printing om deze virtuele planning perfect naar de operatiekamer over te brengen. Ons Franse dochterbedrijf vervolledigt dit door het printen van op maat gemaakte titaniumimplantaten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de medische productie en services voor al onze klinische activiteiten, alles samen goed voor de brainpower van meer dan 160 ingenieurs en wetenschappers verspreid over 4 continenten. Met onze producten stellen we chirurgen in staat complexe medische ingrepen pre-operatief te plannen in onze virtuele computeromgeving, op basis van de Tim Wouters Daarnaast is het abstract denkvermogen, aangekweekt tijdens 22 medische beelden van de patiënt. 23 mijn opleiding, onmisbaar voor mijn functie, die er immers voor een groot deel in bestaat te adviseren of de modellen conceptueel (methodologisch) goed in elkaar zitten. Materialise Ten slotte ben ik lid van het executief comité van Materialise. Mijn job kent veel en heel gevarieerde managementsuitdagingen, De financiële achtergrond, noodzakelijk om de werking van de maar ik haal de meeste voldoening uit het feit dat we door doorgedreven innovatie erin slagen een wezenlijk verschil te maken in het leven van duizenden patiënten elke maand opnieuw. In mijn opleiding heb ik geleerd om oplossingsgericht te denken, door verbanden te leggen en het probleem vanuit verschillende hoeken te bekijken. Mijn wetenschappelijke achtergrond stelt me ook in staat om inhoudelijk met onze algoritme-onwerpers en softwareontwikkelaars te discussiëren. Stefaan Motte licentiaat in de wiskunde 1999 aanvullende opleiding toegepaste informatica 2001 directeur Wiskunde Wiskunde wiskunde 2010 methodoloog risicobeheer KBC In mijn job bekijk ik wiskundige modellen die gebruikt worden in de kredietwereld van de banktak. Dat zijn bijvoorbeeld modellen om de kredietwaardigheid van klanten in te schatten. Die berekenen een kans op niet-terugbetalen van een lening gebaseerd op enkele parameters van de klant. Dat is vergelijkbaar met wat de alom bekende ratingbureaus doen. Deze modellen worden intern ontwikkeld en in mijn dienst onafhankelijk bekeken. Mijn opleiding heeft mij een goede inhoudelijke basis gegeven om de wiskundige modellen te begrijpen. Als zuiver wiskundige moest ik mij wel nog vertrouwd maken met meer gevorderde statistische technieken. Nieuwe technieken aanleren is overigens voor alle collega s deel van het werk, onafhankelijk van het diploma. Mijn basisopleiding blijkt trouwens zeer nuttig om deze snel op te nemen. modellen te kunnen plaatsen, heb ik me ook eigen moeten maken. Maar de kennis van wiskundige technieken en het vermogen om abstract te redeneren zijn van primair belang, de financiële achtergrond is eenvoudiger bij te leren. Vandaar dat mijn departement vooral bestaat uit mensen met een diploma in de wiskunde, natuurkunde of ingenieurswetenschappen. Nieuwe technieken aanleren is voor alle collega s deel van het werk, onafhankelijk van het diploma.

14 Een doctoraatsopleiding leert je dus niet alleen ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. zelfstandig te werken, maar helpt je ook bij de Mijn onderzoek gaat over de optimalisatie van keuzeexperimenten. Door keuze-experimenten probeert men het belang van specifieke kenmerken van een product of dienst te achterhalen. Welke eigenschappen vindt de consument belangrijk en hoeveel is hij bereid daarvoor te betalen? Marketing, transport en milieu zijn maar enkele van de domeinen waar keuzeexperimenten worden toegepast. Optimalisatie van keuzeexperimenten bestaat erin om, in plaats van willekeurig producten te combineren in keuzesets, juist die keuzes voor te leggen aan de consument die de meeste informatie geven over het belang Marjolein Crabbe master in de statistiek inbreng van wiskundigen. Voor de integratie van beelden van 2 van de specifieke producteigenschappen camera s tot een 3D-beeld, bijvoorbeeld, is behoorlijk wat doctoraatsstudent Wiskunde Geert Caenen licentiaat in de wiskunde 1999 project manager Vision++ In 2007 ben ik, samen met twee collega s ingenieurs, gestart met een bedrijfje gespecialiseerd in computervisie-oplossingen. Wij bieden software-oplossingen aan, gebaseerd op patroonherkenning of beeldverbetering, voor problemen zoals kwaliteitscontrole, automatisering van logistieke processen Ook in de medische beeldvorming en in de verkeerstechniek is er vraag naar onze knowhow. Als project manager ben ik vooral bezig met het inhoudelijk uitwerken van de juiste oplossingen, zeker wanneer er complexe wiskundige technieken aan te pas komen. Ik heb zuivere wiskunde gestudeerd, maar ik heb een eindwerk gemaakt in een onderzoeksgroep van ingenieurs, bij VISICS, een afdeling van ESAT. VISICS dankt zijn internationale status als toponderzoekscentrum voor visiesystemen zeker ook aan de projectieve meetkunde nodig. Ook de calibratie van camera s vereist zware algoritmes. Vanuit mijn opleiding heb ik de bagage om op elke wiskundige vraag een antwoord te zoeken; bedrijfsmatig denken leer je on the spot. Het onderzoek loopt ver vooruit op de noden van de industrie, maar in het onderzoek is iets met een succes rate van 90 % een goede oplossing. In de industrie moeten oplossingen voor 100 % betrouwbaar zijn. Als project manager ben ik vooral bezig met het inhoudelijk uitwerken van de juiste oplossingen, zeker wanneer er complexe wiskundige technieken aan te pas komen. De meeste tijd spendeer ik aan onderzoek, maar ik krijg ook de kans om thesisstudenten te begeleiden, en te helpen bij oefenzittingen. Dat maakt de job heel afwisselend en zorgt er voor dat ik me kan ontplooien op verschillende vlakken. Een doctoraatsopleiding leert je dus niet alleen zelfstandig te werken, maar helpt je ook bij de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Mijn opleiding in wiskunde (bachelor in de wiskunde) en statistiek (master in de statistiek) hebben me vooral geleerd kritisch en nauwkeurig te werk te gaan. Het schrijven van een thesis en het maken van groepswerken in mijn laatste jaren, is ook een goede aanloop geweest naar mijn doctoraatsopleiding. Het leert je een onderzoeksvraag grondig te bestuderen en te analyseren maar ook statistische resultaten correct en duidelijk neer te schrijven KU Leuven Wiskunde

15 Als lector aan de KHLeuven doceer ik wiskunde, statistiek en aanverwante cursussen zoals Data Mining en Operations Research, voornamelijk in de opleidingen biomedische laboratoriumtechnologie en toegepaste informatica. Daarnaast werk ik structureel mee binnen de expertisecel wetenschapscommunicatie aan de KHLeuven. Communicatie en wetenschappen is een combinatie die me zeer na aan het hart ligt. Zo was ik ook een tijdlang organisator van het Science Café Leuven en edutainer in Technopolis. Ook al breng ik maar een klein stukje van wat ik zelf licentiaat in de wiskunde 1997 Wiskunde Wiskunde wiskunde 2007 business analyst Calypso ING Bank NV Ik werk als BA op Calypso, een backoffice applicatie van Financial Markets. Eigenlijk vorm je als business analist een brug tussen de eindgebruikers en de echt technische IT-ers. Onze kerntaak bestaat er dus in om te zorgen dat de wensen van de gebruikers op een goede manier omgezet worden in IT oplossingen. Ik treed op als coördinator van de andere BA s van ons team, en ik word ingeschakeld in verschillende projecten waarbij onze applicatie betrokken is. Mijn taken binnen een project variëren: vaststellen en beschrijven van gebruikersrequirements, business en technische analyse van hoe allemaal gestudeerd heb, het is als lesgever een fijn lector wiskunde en statistiek, bepaalde businesses naar onze systemen gemigreerd kunnen gevoel te weten dat je de materie helemaal beheerst. medewerker worden, toetsen van de verschillende mogelijke An De Rijdt oplossingsrichtingen, functioneel en technisch ontwerp van de wetenschapscommunicatie / Tot vorig jaar heb ik het dagelijkse weerpraatje verzorgd voor het gekozen oplossing, deelname aan testen, migraties, third line nieuwsmagazine Vlaanderen Vandaag op VT4. In die hoedanigheid weerman support voor productieproblemen deed ik ook geregeld studio-interventies waarbij ik wetenschappelijke duiding bracht. Door de overname van VT4 komt hieraan (voorlopig) een einde, maar de zin om met wetenschappen te communiceren via een massamedium als televisie blijft onverminderd bestaan. Mijn opleiding in de wiskunde was abstracter en uiteraard meer gericht op de wiskunde zelf. Maar toch was dat de ideale voorbereiding op mijn functie als lector. Ook al breng ik maar een klein stukje van wat ik zelf allemaal gestudeerd heb, het is als lesgever een fijn gevoel te weten dat je de materie helemaal beheerst. Je kan je verhaal pas echt goed brengen als je je ook het grotere verhaal perfect eigen hebt gemaakt, zelfs als je lang niet alle details in je lessen kan vertellen. Op vlak van wetenschapscommunicatie ben ik een autodidact. Goed communiceren over wetenschappen leer je dan ook met vallen en opstaan. Roby Roels KHLeuven / VT4 Als BA moet ik goede analyses maken en een probleem vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Ik weeg de mogelijke oplossingsrichtingen tegen elkaar af, zowel op technisch als functioneel vlak. Ook kom ik zowel met erg technische mensen als met business users in aanraking. Als wiskundige leer je die vertaalslag te maken van wensen naar een abstract ontwerp, waar een programmeur iets mee kan. Ik heb op zich nog maar weinig met wiskunde te maken, maar de manier van denken die ik tijdens mijn opleiding geleerd heb, blijft me van pas komen. Als wiskundige leer je die vertaalslag te maken van wensen naar een abstract ontwerp, waar een programmeur iets mee kan.

16 Ik ben aangesteld aan de Faculteit Economie van de ULB, waar ik wiskundig georiënteerde vakken doceer aan masterstudenten Economie. Daarnaast verricht ik voornamelijk onderzoek, waarin ik tracht economische modellen op te stellen om het gedrag van gezinnen te verklaren. Bram De Rock opleiding werd aangereikt. Voorbeelden daarvan zijn kritisch zijn 28 ten opzichte van de assumpties die men maakt, logisch redeneren 29 Wiskunde licentiaat in de wiskunde 2000 De inhoud van de vakken die ik onderwezen kreeg tijdens mijn opleiding, gebruik ik zowel in mijn onderzoek als mijn onderwijs niet zoveel meer. Het materiaal dat ik bestudeerde in mijn eerste jaar volstaat hiervoor grotendeels. Wat echter wel heel waardevol is voor mijn huidige job is de manier van denken en logisch redeneren die mij gedurende mijn om zo uit de assumpties het maximale te halen, abstract redeneren en dus niet bang zijn van wiskundige notaties... Kortom mijn wiskundig denkkader tilt mijn economisch onderzoek naar een hoger niveau. Ik tracht o.a. economische modellen op te stellen om het gedrag van gezinnen te verklaren. docent / onderzoeker ULB Informatici en de job van hun leven

17 De combinatie van ICT-coördinator en leraar is ideaal. Kennis op het ene vlak is interessant op het andere, in beide richtingen. Ik ben halftijds leraar informatica en halftijds ICT-coördinator voor de school. Als ICT-coördinator werk ik in een team van vier mensen. We ondersteunen collega s, secretariaten en directies op ICT-vlak. We zorgen ook voor de uitbouw en het onderhoud van de ICT-infrastructuur van de school: netwerk, mail, aankoopbeleid Verder beheren we het digitale leerplatform (smartschool), en coördineren we het rapportensysteem en digitale puntenboek. We denken na over de ICT-visie van de school en proberen ze ook te realiseren. We ondersteunen ICTprojecten en verzorgen de website van de school. En uiteraard Liesbet Verbaeten licentiaat in de informatica 1995 leraar informatica / ICT-coördinator en meekrijgt tijdens de opleiding zijn minstens even belangrijk en proberen we ook steeds onze collega s enthousiast te maken toepasbaar tijdens de verdere loopbaan. voor nieuwe ontwikkelingen in ICT. Heilig Hart Instituut Heverlee Informatica FOTO: ROB STEVENS Bart Jacobs doctor in de computerwetenschappen 2007 docent (ZAP, tenure track) Departement Computerwetenschappen, KU Leuven Als docent aan de KU Leuven is mijn functie tweedelig. Enerzijds verricht ik onderzoek rond verificatie van computerprogramma s. Anderzijds onderwijs ik studenten in het Departement Computerwetenschappen rond software engineering en verificatie van computerprogramma s. Mijn vooropleiding was uiteraard essentieel. Ik maak nog dagelijks gebruik van de opgedane kennis. Niet enkel de inhoud van deze kennis is belangrijk. De vaardigheden en attitudes die je aanleert De vaardigheden en attitudes die je aanleert en belangrijk en toepasbaar tijdens de verdere loopbaan. meekrijgt tijdens de opleiding zijn minstens even Les geven blijft boeien. Het vak informatica is een leuk vak om te geven, ook al omdat het inhoudelijk geregeld verandert. De combinatie van ICT-coördinator en leraar is ideaal. Kennis op het ene vlak is interessant op het andere, in beide richtingen. En een job in het onderwijs heeft toch het voordeel dat het goed combineerbaar is met het eigen gezinsleven. Na mijn afstuderen ben ik onmiddellijk gestart als leraar wiskunde en informatica. De opleiding had mij daar uitstekend op voorbereid. Informatica

18 Synopsys is één van de grootste bedrijven in de Electronic Design Automation industrie. Als lid van het Virtual Platforms team van Synopsys ben ik verantwoordelijk voor de tools voor het analyseren van performantie en het opsporen van fouten in embedded software voor custom System-on-Chips. Mijn takenpakket is heel afwisselend: onderzoeken van nieuwe technieken voor analyseren en debuggen van software; ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van zowel bestaande als nieuwe tools; ondersteunen van klanten en collega s bij het gebruik van onze tools; presenteren over ontwikkelingen van het team; andere Synopsysteams uit de rest van de wereld bezoeken om samen te werken aan nieuwe oplossingen... In de high-techsector werken is erg stimulerend. De afwisseling van research, praktische uitvoering (implementatie), en informatica 2006 senior R&D engineer Informatica Informatica Lucie Van Hove master in de informatica 2011 functioneel analyst CSC CSC is een speler op wereldformaat, actief in ruim 90 landen, die IT-diensten levert aan bedrijven en overheden. Ik werk bij de Belgische zetel. Als functioneel analyst sta ik tussen de business en de technische kant. Ik overleg met de business wat de vereisten zijn voor de software en maak daarvan een analyse die ik doorgeef aan de developpers. Op basis van wat ik aan hen doorgeef, maken zij dan een technische analyse en ontwikkelen de software. Achteraf is het mijn taak om de software te testen en te controleren of alle vereisten vervuld zijn. In mijn huidige functie moet ik zelf niet programmeren, maar dankzij mijn technische achtergrond kan ik beter communiceren communicatie (presentaties, white papers...) houdt het boeiend. met de developpers en kan ik beter inschatten of iets technisch Ik werk in teamverband zonder mijn individualiteit te verliezen en haalbaar zal zijn. Wanneer er problemen opduiken, kan ik zelf in Synopsys leer voortdurend bij, over nieuwe ontwikkelingen, technieken en technologieën. Ik werk in teamverband zonder mijn individualiteit te verliezen en leer voortdurend bij. Omdat zelfstandig onderzoek één van de belangrijkste factoren is in mijn takenpakket, haal ik veel voordeel uit de competenties die ik tijdens mijn doctoraatsonderzoek heb ontwikkeld. Ook het communiceren van resultaten door middel van presentaties en geschreven documenten is iets wat ik tijdens mijn doctoraat heb geleerd. Mijn licentiaatsstudies in de informatica vormen een brede basis, waarop ik nog steeds kan bouwen voor het gemakkelijk aanleren van nieuwe technologieën, en het analyseren en oplossen van complexe problemen. Remko Tronçon de code op zoek gaan naar de oorzaak zonder daarvoor telkens bij de technische mensen te moeten gaan aankloppen. In de laatste jaren van de opleiding kregen wij grote groepswerken voorgeschoteld en dat heeft mij voorbereid op het werken in een team. Mijn masterproef heeft ook bijgedragen tot het ontwikkelen van een kritische geest en veel zelfkennis. Ik overleg met de business wat de vereisten zijn voor de software en maak daarvan een analyse die ik doorgeef aan de developers.

19 Ik probeer professionele bachelors op te leiden tot degelijke informatici. Ik heb even als analist-programmeur gewerkt bij BBL (nu ING). Ik stoorde mij aan collega-informatici die codes schreven die onleesbaar, onaanpasbaar... waren. Met het idee dat ik deze problemen aan de bron kon gaan oplossen, en ook omdat ik de dingen graag uitleg, ben ik in 1992 lector geworden aan de KHLeuven. Zo probeer ik professionele bachelors op te leiden tot degelijke informatici. Ik doceer een aantal technische vakken en ben daarnaast stagebegeleider en begeleider van Griet Barrezeele licentiaat in de informatica 1990 lector voor ICT-opleidingen Een combinatie van management, ingenieurswetenschappen en afstudeerprojecten. Daarnaast hou ik me bezig met computerkennis zorgt voor een zeer sterke waarde in de huidige posthogeschoolopleiding, ben ik ook lid van de 34 KHLeuven 35 economie waar technologie en digitale toepassingen centraal opleidingscommissie en het adviescomité, en ben ik Informatica Roald Larsen aanvullende opleiding informatica 2003 zaakvoerder Bitlab bvba Mijn opleiding heeft er voor gezorgd dat ik een zeer solide basis voor informatica heb verworven in korte tijd. Met deze kennis ben ik aan de slag gegaan bij een start-up in online commerce en kort daarna bij ebay als junior manager. Na een aantal jaar werkervaring te hebben opgedaan als consultant in technologie heb ik besloten opnieuw de schoolbanken op te zoeken en mijn MBA te halen bij Vlerick. Nu ben ik zaakvoerder van Bitlab, een consultancybureau dat bedrijven en organisaties ondersteunt in het ontwikkelen en implementeren van hun digitale strategie. Ik ben betrokken bij verschillende digitale projecten in diverse bedrijven en ik geef advies over hoe ze waarde kunnen creëren in een wereld waar technologie centraal staat. staan. Een informaticaopleiding zorgt ervoor dat je weet wat de mogelijkheden zijn en een managementdiploma zorgt ervoor dat je deze ook nuttig kan vertalen naar de business en je ideeën kan realiseren. Waar vroeger IT en computers nog een aangelegenheid voor technologen en ingenieurs was, wordt dit vakgebied meer ondersteunend en noodzakelijk voor de huidige zakenwereld. Ik ben betrokken bij verschillende digitale projecten in diverse bedrijven en ik geef advies over hoe ze waarde kunnen creëren in een wereld waar technologie centraal staat. verantwoordelijk voor de implementatie van een ECM-systeem in de hogeschool en voor de contacten met het werkveld. Voor zover dat te combineren is met een fulltime lesopdracht, ga ik ook bij bedrijven opleidingen verzorgen rond informatiebeheer, als zelfstandige in bijberoep. Mijn opleiding heeft mij degelijk voorbereid op mijn taken als lector: ik had de vaardigheden om cursussen te schrijven en zelf degelijk te programmeren, en ik beschikte over goede voorbeelden die me hielpen goed les te geven en studenten te boeien... Informatica

20 Momenteel doe ik een doctoraatsonderzoek over diffusiegewogen beeldvorming, bij MIC (Medical Image Computing), gevestigd in het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg. Samen met vier andere onderzoeksgroepen werken we in het MIRC (Medical Imaging Research Center), een onderzoekscentrum rond medische beeldvorming en -verwerking. Onze specialiteit is medische beeldverwerking, het is de meest technische en computationele onderzoeksgroep van de vijf. Diffusie-gewogen beeldvorming meet de bewegingsvrijheid (grootte, richting en structuur) van watermoleculen. We gebruiken dit bijvoorbeeld in de hersenen bij het in kaart brengen van het netwerk van axonenbundels die onze neuronen verbinden. Diffusie-gewogen beeldvorming meet de Alex Van den Abeele in de opleiding op een theoretisch maar uitgebreid niveau werden bewegingsvrijheid (grootte, richting en structuur) van aangeleerd, ben ik in staat om dezelfde concepten in verschillende 36 watermoleculen. 37 technologieën te herkennen en toe te passen. Dat is een belangrijk ESAT-MIC verschil met de eerder praktische opleidingen, waar slechts gefocust wordt op enkele technologieën. Ik heb een extra jaar Postgraduate Studies in Advanced Medical De opleiding zet ook aan om problemen die zich stellen te Imaging gevolgd, maar mijn hoofdopleiding is informatica. In benaderen vanuit een breder standpunt. We hebben veel deze opleiding leer je omgaan met theoretische en formele concepten. Dat komt goed van pas in het onderzoeksveld. Ik heb een aantal vakken gekozen in het domein van de artificiële intelligentie; sommige subdomeinen daarvan vertonen raakvlakken met medische beeldverwerking. Ik heb leren werken, zelfstandig en in team. Typisch voor de opleiding zijn de vele projecten en practica die je alleen of in groep tot een goed einde moet brengen. Dat is hard werken, maar geeft ook veel voldoening. Thijs Dhollander licentiaat in de informatica 2008 onderzoeker medische beeldverwerking Informatica Informatica licentiaat in de informatica 2005 project manager ICT Die Keure - Educatieve Uitgeverij Ik sta in als project manager en als lead programmer voor de ontwikkeling van diverse educatieve games en applicaties. Ik overzie de planning en uitvoering van de projecten, coördineer de verschillende partijen (artists, auteurs, developers) en begeleid de implementatie. Voor een aantal projecten neem ik ook deel aan de implementatie. De projecten worden geïmplementeerd voor een waaier aan platforms; ios, android, windows, web-based... Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse ontwikkelingsomgevingen en technologieën;.net, Unity, Flash, Air, Java, C++, C#... Met de opleiding die ik heb genoten ben ik in staat om mij zeer snel nieuwe technologieën eigen te maken. Omdat de concepten theoretische tools tot onze beschikking en we kunnen die vlot omzetten naar praktische toepassingen. Specifiek in mijn sector, namelijk die van computergames, is ook de bagage aan wiskunde die ik heb meegekregen onontbeerlijk. Ik overzie de planning en uitvoering van de projecten, developers) en begeleid de implementatie. coördineer de verschillende partijen (artists, auteurs,

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Innovation meets business & IT.

Innovation meets business & IT. Innovation meets business & IT. INHOUD:...3 Voorwoord - Tinne Van den Broeck...4 Bachelorproef - Gerd Breugelmans...6 Orientation game - Jeroen Reinenbergh...8 Computer audit - Annick De Bruyn...10 VKW

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk

Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Een sterke partner, een sterk diploma. www.howest.be. Brugge / Kortrijk Studeren aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Een sterke partner, een sterk diploma Brugge / Kortrijk www.howest.be 1 Howest in een notendop Welkom in Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen Howest,

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

GETUIGENISSEN PASSWERK

GETUIGENISSEN PASSWERK GETUIGENISSEN In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun ervaringen

Nadere informatie

IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2. Innovation meets business and IT

IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2. Innovation meets business and IT PAGINA 1 IMBIT MAGAZINE 2011-2012 IMBIT MAGAZINE 2011-2012 PAGINA 2 Innovation meets business and IT INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: Breugelmans Gerd... 7 Martens Rudy... 4 DEPARTEMENT BELEIDSINFORMATICA: Oorts

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Biochemici en biotechnologen en de job van hun leven

Biochemici en biotechnologen en de job van hun leven Biochemici en biotechnologen en de job van hun leven 2 Daniel Lips Ik heb ondertussen ruim 25 jaar ervaring in strategisch en operationeel leiding geven in de agro-industrie. Ik ben mijn industriële carrière

Nadere informatie