Godsdienstonderwijs Burgerschap Volgen van ontwikkeling en toetsing Wat is Spectrovita? Voor wie is Spectrovita?...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Godsdienstonderwijs... 33 Burgerschap... 33 6 Volgen van ontwikkeling en toetsing... 34 Wat is Spectrovita?... 35 Voor wie is Spectrovita?..."

Transcriptie

1 Schoolgids Onze missie Het bieden van een inspirerende leeromgeving waarin jonge mensen zich op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve wereldburgers op hun eigen manier bijdragen aan een steeds veranderende samenleving. 1

2 Voorwoord Democratisch Onderwijs Eindhoven DOE040 is een regionale school voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Het is een school waar kinderen op een natuurlijke manier leren. Wij zijn een democratische school waar de mening van kinderen meetelt. Natuurlijk Leren gaat er vanuit dat elk kind uniek en anders is en in een eigen tempo leert. Onze school heeft daarom geen groepsindeling gebaseerd op leeftijd maar alle kinderen kunnen zelf kiezen wat ze inspireert en wie hen inspireert. De lokalen zijn ingedeeld op functie. We hebben bijvoorbeeld de keuken, de studieruimte, de werkplaats, het atelier, een tuin, een muzieklokaal en de kleuterkamer. We kennen geen vast lesprogramma maar wel een inspirerend aanbod. Elk kind bepaalt zelf, samen met zijn of haar coach hoe zijn of haar ontwikkeling het beste kan worden ondersteund. We stimuleren een kind datgene te leren waar het op dat moment aan toe is, gebaseerd op de aanleg, interesses, behoefte en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Het leren gebeurt op allerlei manieren. Van het leren uit een boek tot meer praktische manieren om kennis op te doen. Daarnaast leren de kinderen van het sociocratisch besturen van hun eigen school. Er is een schoolvergadering waar ze met alle gebruikers van de school afspraken maken en een onderzoekskring waar ze met elkaar problemen oplossen. De kinderen krijgen veel persoonlijk aandacht. Kinderen worden niet door middel van toetsen vergeleken met andere kinderen maar we volgen de ontwikkeling van de kinderen zelf met een volgsysteem gebaseerd op leerlijnen. 2

3 Deze aanpak garandeert dat een kind zich binnen de eigen mogelijkheden en talenten volop kan ontwikkelen. Hierdoor leren kinderen met heel veel plezier en daardoor heel effectief. De Natuurlijk Leren-methode is wetenschappelijk onderbouwd en erkend als een effectieve en goede manier van onderwijs. De Natuurlijk Leren-methode op voldoet aan de normen van het Ministerie van Onderwijs. Een groot aantal democratische scholen is goedgekeurd door de inspectie en de onderwijsresultaten zijn zonder meer goed. juni, 2014 N.B. Overal waar "ouders" staat kan men "ouder(s)/verzorger(s)" lezen. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord De locatie... 7 Adresgegevens De leerkrachten... 8 Het team... 8 Even voorstellen:... 9 Ontwikkeling van het team De kinderen Een dag op DOE Leeftijdmix Spelen Het jonge kind Conflicten Leerlingenzorg Kinderen met speciale behoeften Schoolarts en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Leren Vormen van leren Aanbod van lesstof Begeleiding van wensen Concreet ziet de begeleiding er als volgt uit: Reflecteren

5 Godsdienstonderwijs Burgerschap Volgen van ontwikkeling en toetsing Wat is Spectrovita? Voor wie is Spectrovita? Waarom Spectrovita? Spectrovita voor u als ouder Talentenbank Na DOE Resultaten van ons onderwijs Aanname van kinderen Kijkdagen In- en uitschrijven Procedure voor schorsing en verwijdering 40 8 Ouders Ouderavond Oudergesprekken Dagelijks contact Informatievoorziening Ouderbijdragen Veiligheid Fysieke veiligheid Praktisch Emotionele Veiligheid De organisatie van de school Sociocratie

6 Medezeggenschapsraad Klachten vriendenstichting Eten, drinken en hygiëne Dieet Hygiëne Roken Kleding Mededelingen Open dagen Benodigdheden Gymnastiek Huiswerk Naschoolse opvang Schooltijden, vakanties en vrije dagen Verlof leerkracht Verlof leerling Ziekte leerling Ziekte teamlid Zorg voor kleding en eigendom Zorg voor omgeving Literatuurlijst

7 1 De locatie De school is gevestigd in Eindhoven. Binnen het gebouw is er de mogelijkheid om de ruimte zo in te delen als wij dat willen. Samen met de kinderen wordt bepaald hoe we de ruimte willen inrichten en waar deze voor zal worden gebruikt. Zo is er een keuken, een leeshoek, een werkplaats voor techniek, theater, muziek en knutselen, een studieruimte, een atelier en een speelruimte speciaal voor jongere kinderen. Van de ruime buitenspeelruimte kunnen de kinderen de hele dag gebruik maken. De school houdt niet op buiten het schoolterrein. De kinderen hebben alle mogelijkheden om op onderzoek uit te gaan, naar het bos, uitstapjes te organiseren naar het zwembad of musea. Natuurlijk altijd onder begeleiding. Adresgegevens DOE040: Eindhoven Telefoon : 040 ( ) Website : Achtergrond van Natuurlijk Leren : Leerlijnensysteem : 7

8 2 De leerkrachten Het team bestaat uit leerkrachten, docenten en begeleiders, verder te noemen als team. De voornaamste taak van het team is om samen met de kinderen zorg te dragen voor een fysiek, emotioneel, veilige en inspirerende omgeving. Daarnaast gaan zij samen met de kinderen op zoek naar antwoorden op de vragen die ontstaan, geven liefdevolle ondersteuning en volgen de individuele ontwikkeling van de kinderen. Zij ondersteunen zo nodig bij het zoeken naar externe deskundigheid. Elk kind heeft -voor een bepaalde tijd- een eigen coach uit het enthousiaste team. DOE040 is een school die middenin de maatschappij staat. Wij leren van anderen door mensen/organisaties buiten de school op te zoeken of in de school uit te nodigen. Leden van het team hebben bij voorkeur onderwijsbevoegdheid en/of ondernemerservaring. Het team heeft vaardigheden kinderen te zien in hun uniciteit en kracht, waardoor elk individueel talent de mogelijkheid krijgt ontdekt te worden en zich te ontwikkelen. Het team Het team van de school bestaat uit een aantal leerkrachten, een RT-er, een IB-er, een aantal kindercoaches en een schoolleider. Naast de dagelijkse begeleiding kunnen er mensen van buiten uitgenodigd worden door de kinderen om speciale lessen te verzorgen en te geven. Ouders spelen een belangrijke rol bij het verzorgen van het aanbod binnen de school. 8

9 Even voorstellen: Jacqueline de Theije (schoolleider, leerkracht, BHV) Ik heb de Vrije Pedagogische academie gevolgd in Zeist, daar heb ik mijn onderwijsbevoegdheid behaald. Aansluitend de Reinwardt museum academie, Fontys bedrijfskundig management, een coachingsopleiding aan het ITIP en een opleiding tot Sensithearpeut. Eigenaar van een ICT-bedrijf en een praktijk aan huis. Initiatiefnemer van het Leonardo onderwijs in Eindhoven waar ik veel ervaring heb opgedaan in vernieuwend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Ook heb ik een aantal jaren ervaring als bestuurslid van de Vrije School in Eindhoven. Ik ben me van kind af aan al aan het verwonderen over het onderwijs, het nut van hetgeen ik moest leren en het enorme verschil per leerkracht. Waar de een heel populair was en ik veel leerde, was de ander een raadsel en mijn grootste zorg. Inspiratie, ruimte, vertrouwen en veiligheid is wat voor mij telt en wat ik ieder kind wil bieden om zich te ont-wikkelen. Katrien Fornoville (docent, remedial teacher, kindercoach) Samen met mijn man en dochter woon ik in Geldrop. Ik heb 12 jaar in het Voortgezet Onderwijs gewerkt na het afronden van de agrarische lerarenopleiding. In 2011 heb ik besloten om een stap te maken die beter aansluit bij mijn visie & overtuigingen. Zelfontdekkend leren is een van de dingen waarin ik sterk geloof. Daarnaast ben ik voorstander van leren van en in de natuur. Dit spelenderwijs leren over de natuur is iets waar ik bij DOE mijn aandacht aan wil geven. Tijdens mijn werk op school ging mijn hart uit naar de kinderen die wat meer hulp nodig hadden. Ik geniet ervan als een kind zichzelf leert 9

10 kennen en weet welke manier van leren het beste bij hem of haar past. In mijn kinderpraktijk begeleid ik kinderen met leerproblemen. Ik ben ervan overtuigd dat als je zelf mag aangeven wat je wanneer wil leren en op welke manier iedereen kan leren zonder leerproblemen. Jan Nieuwenhuizen (begeleider, gastdocent) Mijn formele opleiding is Technische Natuurkunde aan de TU/e, wat mijn informele loopbaan als computerprogrammeur nauwelijks heeft gehinderd. Op 13-jarige leeftijd schrijf ik samen met een vriend mijn eerste programma's op de computer van onze natuurkundeleraar. Voor, tussen, en na schooltijd want computerles bestaat niet. Dat avontuur is uitgemond in het vrije software muzieknotatiepakket GNU LilyPond waarvan ik medeoprichter ben. Als autodidact programmeur heb ik bij een aantal startups gewerkt en ook bij grotere bedrijven in de regio. Ik werd geïnteresseerd in hoe mensen en teams werken, of vooral niet werken. Ik ben gaan freelancen, Avatar trainer geworden voor persoonlijke bewustwording en Scrum master en Agile coach voor het begeleiden van veranderingen in (software) teams. En ik kwam steeds weer in aanraking met Sudbury Valley onderwijs. Claire Boonstra op TEDxAmsterdamED 2012 gaf met Operation Education het laatste zetje voor het aanstichten Vanuit je eigen nieuwsgierigheid valt er zoveel meer en leuker te leren! 10

11 Suzanne Thissen (leerkracht, BHV) Moeder van twee dochters van 15 en 17. Met man en kinderen én een teckel woon ik in Woensel, Eindhoven. Op mijn 22e studeerde ik af op de Pabo in Eindhoven en kon ik gaan werken in een kleuterklas. Ik maakte me het vak eigen en merkte al snel dat ik hélemaal op mijn plek zat. In groep 1 en 2 heb je als leerkracht nog aardig wat ruimte om kinderen zoveel mogelijk vanuit intrinsieke motivatie te laten leren. Ik was dus veel bezig om samen met de kinderen een inspirerende leeromgeving te scheppen. Dit in combinatie met liedjes (gitaar), spelletjes, verhaaltjes en veel aandacht voor sfeer, was ik helemaal in mijn element. Inmiddels heb ik 20 jaar ervaring als kleuterjuf, op verschillende scholen. Via het Democratisch Onderwijs kan ik mijn werkwijze voortzetten, en op deze manier óók met oudere kinderen werken...vanuit vertrouwen in hun ontwikkeling. Sandra Joosting (docent) Na mijn studie in de Duitse Taal en letterkunde aan de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Keulen heb ik mijn eerstegraads bevoegdheid als docente Duits gehaald. Verbonden aan een Groenschool en een Montessori college, heb ik vele jaren met plezier les gegeven. Dat de eigenheid van het kind een groot, kostbaar goed is en om meer ruimte vraagt, werd mij steeds duidelijker en deed mij besluiten in Parijs bij de pedagoog Arno Stern in de leer te gaan. Dit resulteerde in het opzetten van een Schilderoord hier in Eindhoven. Een atelier waar jong en oud gewoon mag zijn om zo weer contact te kunnen maken met het eigen kunnen en de eigen creativiteit. 11

12 In DOE vloeit alles samen. Gewoon mogen zijn om vanuit vertrouwen verder te kunnen groeien en te ervaren wat een enorme schat aan eigenheid en kunnen je in je draagt. Dat zorgt voor evenwichtigheid en resulteert in een enorme creativiteit op alle mogelijk denkbare gebieden. Paul Mulder (begeleider, levensreddend handelen) Noch mijn schoolcarrière noch mijn professionele carrière hebben zich ooit in een rechte lijn ontwikkeld. Mijn vrije, onafhankelijke manier van denken en afwijkende manier van leren maakten dat ik niet altijd even goed op mijn plaats was in strakke systemen, maar met de nodige omwegen ben ik toch steeds gekomen waar ik wilde zijn. Na een carrière van twintig jaar in het bedrijfsleven - waarin ik van 2e barkeeper opklom tot directeur operations voor België en Nederland- kon ik het steeds binnen de lijntjes blijven kleuren niet langer meer opbrengen en ben ik voor mezelf begonnen. Als ondernemer ben ik niet alleen tekstschrijver en freelance journalist, maar minstens net zo veel coach, duizendpoot, filosoof, denker, ideeënfontein, innovator en ontdekkingsreiziger op de grens van 'Why?', 'What if..' en 'Why not?' Daarnaast geloof ik niet alleen dat iedereen talenten heeft en dat we als maatschappij de (morele) verplichting hebben om elk mens in staat te stellen het beste uit zichzelf naar boven te halen, maar ook dat we nog maar net beginnen te ontdekken waartoe het menselijke brein indien op een passende manier gestimuleerd en gevoedallemaal in staat is. 12

13 Monique Habraken (leerkracht) Na het afronden van de PABO heb ik de studie Onderwijskunde gevolgd aan de Universiteit Twente omdat ik erg geïnteresseerd ben in onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Ik heb veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van opleidingen voor volwassenen bij verschillende grote organisaties. Sinds een paar jaar ben ik weer terug bij mijn 'roots' en waar ik echt warm voor loop: de ontwikkeling van kinderen. Voor mij is elk kind uniek en heeft elk kind talenten, op welk gebied dan ook. Ik kijk naar wat een kind wél kan en van daaruit ondersteun ik het kind in zijn/haar ontwikkeling. Als mijn kinderen over een paar jaar naar school 'moeten' dan gun ik ze dat ze zich met heel veel vrijheid, speelsheid en plezier kunnen blijven ontwikkelen. En dat gun ik alle kinderen! Het starten van deze school waarin zoveel aandacht is voor de uniciteit van elk kind is voor mij dan ook een droom die werkelijkheid wordt. Gerty Hakkens (begeleider, kindercoach) Ik ben een enthousiast, open, leergierig, creatief, vastberaden, intuïtief, beelddenkend, hoogbegaafd en hoogsensitief multitalent met humor. Getrouwd met Jos en moeder van vier heerlijke kinderen van 8, 9, 13 en 15 jaar oud. Op mijn 29e werd ik moeder een droom die in vervulling ging zelfs 4 keer precies zoals ik het me altijd had voorgesteld en iedere keer opnieuw voelde het weer als een wonder. En wat geniet ik van m n kinderen van wie ze zijn ieder op hun eigen manier! Ik vond het moederzijn niet altijd even makkelijk en soms leverde dat de nodige confrontaties met mezelf op. Er ont- 13

14 stond een innerlijke onrust die mij aanspoorde om op zoek te gaan op zoek naar antwoorden naar de juiste gebruiksaanwijzing. Dat bracht me bij mijn opleiding tot kindercoach een pittig traject waarbij zelfreflectie en leren met je hoofd, hart en handen centraal stonden. Het ene na het andere kwartje viel en ineens kon ik zoveel meer van mezelf begrijpen en leren was nog nooit zo leuk geweest. Ik begon aan de kindercoachopleiding voor m n eigen gezin en op een bepaald moment werd me duidelijk dat dit voor mij verder ging dan m n eigen gezin dus tijd voor een carriereswitch. Sindsdien werk ik met enorm veel plezier als (kinder)coach met kinderen en ouders. Ik help ze te ontdekken wie zij zijn en ze te stimuleren juist daar gebruik van te maken. De visie en werkwijze van deze school sluit daar perfect op aan. Eric van Dijk (werkplaats begeleider, BHV*) Eric van Dijk, geboren, boogschutter, in 1955 in Zuid-Limburg. Afgestudeerd als industrieel ontwerper. Gewerkt als designer voor verschillend bedrijven, zowel freelance als in dienst van. Voor Speelhout-Kompan negen jaar speeltoestellen ontworpen. Voor, gedurende en na mijn industriële periode heb ik diverse activiteiten ontwikkeld die raakvlakken met kinderen en onderwijs hebben. De belangrijkste hiervan in min of meer chronologische volgorde: zeilen en zeilinstructeur, toneelspelen, diverse new age workshops en cursussen w.o. Reiki, Tai Chi en didgeridoo, jongleren, kindercircustrainer, clownerie en circusworkshopdocent, beeldhouwen, Gordoncurses, Iederwijzer, Mijn Werkplaats (werkplaats voor kinderen), boogschieten en boogbouwen, reanactment Viking age, smeden. Sinds 2009 geef ik smeedlessen op het Novalis College en beheer de smidse. Gezegend met 2 kinderen (j/m) die vrije school onderwijs gevolgd heb- 14

15 ben. Mede omdat ik zelf als (dromend) kind problemen heb gehad met (mijn) opvoeding en onderwijs, ben ik de ontwikkeling van kinderen in een ander perspectief gaan zien. Hier wil ik de rest van mijn leven aan werken om mezelf en daardoor ook de mogelijkheden voor kinderen te veranderen (lees: verbeteren). Op de nieuwe school wil ik voornamelijk de werkplaats gaan faciliteren. Twee van mijn veel gebruikte principes hierbij zijn: Think Big, Act Small en Ik Verander Wat Ik Anders Wil. Karin Verhagen (leerkracht, BHV*) Samen met mijn man, twee kinderen van 11 en 14 jaar, mijn moeder en ons konijn woon ik in Westerhoven. Met kinderen werken is voor mij iets magisch. Kinderen zijn puur, kunnen je een spiegel voor houden. Je bewust maken. Kinderen kunnen open en oprechte vragen stellen. Zijn intrinsiek gemotiveerd en daadkrachtig. Van jongs af aan werk ik met kinderen. Als coördinator van een gehandicapten ontspanningsclub, als assistente en leerkracht in het (speciaal) onderwijs en als coördinerend leidster op de peuterspeelzalen en BSO. Ik heb een RT praktijk waar ik beelddenkers laat ervaren dat leren leuk kan zijn. Wij bekijken een vraagstuk net even op een andere manier. De mooiste werkervaring heb ik mogen beleven als leerkracht op Iederwijsschool De leeuwerick in Someren-Eind. Hier heb ik pas echt ervaren hoe belangrijk een rijke leeromgeving is. Daar bedoel ik niet alleen de materialen in een lokaal mee. Een fijne leeromgeving roept vragen op, daagt uit. Je moet er met heel je ziel en zaligheid willen zijn om steeds weer iets 15

16 nieuws te ontdekken. Dit kan met mensen, dieren, dingen, natuur of wat dan ook zijn. Ieder mens leert op zijn eigen manier. Als beelddenkende dromer ben ik vroeger tegen heel wat obstakels aangelopen. Hoe mooi is het dat er nu een school is waar ruimte is voor je ideeën. Waar je welkom bent om wie je bent. Omdat je er toe doet en wij ook van jou mogen leren. En hoe mooi is het dat dit leren niet op hoeft te houden als je twaalf jaar bent. Je mag gewoon doorgaan, jij geeft aan wanneer het goed is. Hoe mooi is het dat de school s morgens om 8.00 uur al tot je beschikking staat en rekening houdt met jouw bioritme! Elizabet Meerbeek (begeleider, docent in opleiding) Creativiteit en logica, de cijfers en de letters, orde en chaos, de linker- en de rechterhersenhelft, ik bevind mij graag op dit soort raakvlakken. Als jong kind wilde ik kinderboekenschrijfster worden, wat later zangeres. Op school had ik nog het meeste plezier in de exacte vakken. Thuis schreef ik liedjes achter mijn piano. Als ik één ding heb gemist in mijn schoolcarrière is het ruimte voor en begeleiding bij het ontdekken van mijn talenten. In 2005 heb ik de opleiding vrijetijdwetenschappen afgerond. Na enkele jaren werkervaring bij een overheidsadviesbureau, begon ik in 2009 aan de lerarenopleiding wiskunde. Ik ben tijdens deze opleiding steeds enthousiaster geworden over het vak wiskunde en over de leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar steeds minder over hoe ons onderwijssysteem werkt. Ik ben daarom gestart met EMC wiskunde, waarmee ik jongeren wil laten zien hoe leuk wiskunde kan zijn. Ik ben ontzettend trots dat ik nu ook mee kan werken aan een school die gaat laten zien dat onderwijs echt an- 16

17 ders kan zijn. Ik geloof dat kinderen ons gaan verbazen wanneer ze zich op hun manier in vrijheid, maar met voldoende aandacht en inspiratie kunnen ontwikkelen. Het kijken naar de ontwikkeling van mijn eigen twee jonge kinderen heeft dit geloof enorm versterkt. *) BHV = Bedrijfshulpverlening, levensreddende hulp (EHBO), brand blussen en ontruiming. Ontwikkeling van het team Door de dagelijkse ervaring, cursussen en workshops op het gebied van onderwijs en Natuurlijk Leren zullen we ons als team steeds verder ontwikkelen. Daarnaast laten we ons als team regelmatig coachen. We gaan uit van talenten van mensen en stimuleren dat ieder lid van het team zijn of haar talenten verder kan ontwikkelen. Het uitwisselen van ervaringen met andere (democratische) scholen vinden we erg belangrijk. Omdat we bijna allemaal ondernemer zijn naast het leraarschap beschikken we over een heldere blik op de wereld buiten de school. Ook ondernemerschap vergt reflectie en intervisie. Dit komt ten goede aan kwaliteit van de school. 17

18 3 De kinderen De basis van de school zijn de kinderen, zij creëren samen met het team hun eigen (leer)omgeving door de school actief in te richten. De school faciliteert dit, biedt kinderen de tijd, ruimte en veiligheid om te leren. Een dag op DOE De kinderen komen binnen en gaan doen wat zij op dat moment belangrijk vinden. Ideeën kunnen ter plekke ontstaan, of iemand heeft zijn activiteit juist voorbereid en gepland. Kinderen haken aan bij een idee of gaan iets voor zichzelf doen. Kinderen geven zelf aan wat ze willen leren. Kinderen die een planning hebben gemaakt met hun coach hebben wellicht lesafspraken op die dag. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd zoals het voorleesontbijt, de cijfer en letterclub, toneel, yoga, gym en kooklessen, waar kinderen aan mee kunnen doen. Ter inspiratie is er in de school een fysieke tijdlijn door de geschiedenis heen. Op de tijdlijn kunnen kinderen hun werk zichtbaar maken. Ze kunnen gebruik maken van het aanbod waarin personen en gebeurtenissen staan waar ze onderzoek naar kunnen doen. Ze kunnen zelf ook onderwerpen toevoegen. Het werk is toegankelijk voor alle kinderen waardoor ze ook van elkaar leren. De school bestaat uit verschillende functionele ruimtes, zoals een muzieklokaal, speelzaal, keuken, werkplaats, tuin e.d. Kinderen hebben inspraak over de inrichting van de school. Via de schoolkring kunnen kinderen en leerkrachten een verzoek indienen voor nieuwe ruimtes en bestemmingen. 18

19 Iedereen doet datgene wat inspireert vanuit eigen enthousiasme. Het valt niet te voorspellen hoe een dag eruit gaat zien en wat er gaat gebeuren. In de praktijk blijkt de school een levendige plek te zijn vol met activiteiten en zonder dat het een chaos wordt. De kinderen doen van alles: ze lezen elkaar voor, ze zitten samen achter de computer, ze bouwen hutten en bakken koekjes, ze maken een Cito-toets, ze tekenen en schilderen, maken sommen of een schoolkrant, ze maken plannen om geld te verdienen voor een goed doel of schoolmateriaal, ze doen proefjes, rekenen uit hoe groot de zon is of zoeken informatie op het internet, ze spelen verstoppertje of een sportwedstrijd. Aan het eind van de dag wordt er samen opgeruimd. Leeftijdmix De leeftijdmix is één van de grootste krachten van deze school. Kinderen hebben op een bepaalde leeftijd niet allemaal dezelfde interesses of vaardigheden. Als kinderen samen iets doen telt de interesse, niet de leeftijd. Door de leeftijdmix kunnen er ook emotionele behoeften vervuld worden. Oudere kinderen troosten en beschermen de kleintjes en jongere kinderen ontwikkelen een gevoel van eigenwaarde als ze iets uitleggen aan de ouderen. Er is een bijzondere wisselwerking tussen oudere en jongere kinderen. Oudere kinderen kunnen dienen als rolmodel voor de jongere kinderen. De jongere kinderen dienen als familiemodel voor de ouderen. Spelen Er wordt veel gespeeld op DOE040. Spelen is een houding ten opzichte van de wereld. Een houding van openheid, van uitproberen en van creëren. Een belangrijk kenmerk van spelen is dat het spontaan is en er is vooraf geen vastgesteld doel. Door vrijheid en onderzoek ontstaat serendipiteit. Spelen is 19

20 de vaardigheid die je nodig hebt om in een steeds veranderende omgeving te kunnen functioneren. Natuur speelt daarbij een belangrijke rol. We stimuleren de kinderen tot fysieke activiteiten waarin ze hun zintuigen ten volle kunnen ontwikkelen. Het jonge kind Spelen vindt plaats op de grens van wat je kunt en wat je zou willen kunnen. Steeds wanneer een uitdaging gehaald is, creeer je een nieuwe situatie waarin je weer in het spanningsveld komt van iets net wel of (nog)niet kunnen. Een te grote stap levert angst op, een te kleine stap zou saai en vervelend zijn. Er wordt voortdurend bijgesteld en bijgestuurd, zodat het voor ieder een optimale situatie blijft. Een belangrijk criterium hierbij is of het plezier en voldoening geeft. Kinderen die voor het eerst naar school gaan hebben wat extra aandacht nodig. Op onze school is er een leeftijdmix waardoor jonge kinderen tussen de oudere lopen. Dit is meestal een verrijking omdat de oudere de kleintjes helpen. Soms kan het voor kleineren kinderen ook overweldigend zijn en aanvoelen als bedreigend. We hebben een aparte ruimte die speciaal ingericht is voor jonge kinderen. Daar is ook altijd een teamlid aanwezig. Jonge kinderen kunnen door de hele school lopen en hebben deze ruimte als veilige basis om op terug te vallen. Om het veiligheidsgevoel van jonge kinderen te versterken kan het helpen als een vertrouwde persoon de eerste dagen op school bij het kind blijft. Hierover worden afspraken gemaakt tijdens het intakegesprek. 20

21 Conflicten Kinderen hebben bij DOE040 de vrijheid om hun eigen activiteiten te kiezen. Daarin lopen ze ook tegen de grenzen van de ander aan. Conflicten zijn hierin een bron van ontwikkeling. Kinderen zijn in staat om veel conflicten zelf goed uit te werken. Ze ondersteunen elkaar hierin. Zo nodig steunen de leerkrachten hen hierin door het bieden van een veilige situatie waarin met elkaar overlegd kan worden en in het helpen verwoorden van elkaars behoeftes. Een leerkracht heeft hierin een rol als coach of mediator maar nooit als scheidsrechter. Conflicten kunnen ook uitgepraat worden in de onderzoekskring. Deze kring bestaat uit iemand van het team en één of twee leerlingen die uitzoeken wat de toedracht is van het conflict en helpen met het zoeken naar een oplossing. Indien een kind een afspraak heeft overtreden wordt er gevraagd aan het kind om de schade te herstellen. Dit kan letterlijk zijn maar ook emotioneel door bijvoorbeeld sorry te zeggen of koekjes te bakken voor de betrokkene. 21

22 4 Leerlingenzorg Kinderen met speciale behoeften Elk kind heeft andere behoeften en samen met het kind dragen wij er zorg voor dat aan deze behoeften zoveel mogelijk kan worden voldaan. Er is veel ruimte om elke leerling desgewenst individueel te begeleiden. In overleg met ouders, een docent en het kind kan een begeleidingsplan gemaakt worden. Ook leerlingen die zich snel ontwikkelen komen aan hun trekken. Je bent zo al voldoende Het hele aanbod is beschikbaar voor alle leerlingen van alle leeftijden. Als de leerlingen nog specifiekere wensen hebben (vreemde taal leren, harp leren spelen, een auto uit elkaar halen, e.d.), dan wordt gezorgd voor de benodigde materialen en zo nodig deskundigheid. Een enkele keer kan het voorkomen dat er toch een kind is dat wij niet goed kunnen begeleiden. Onder het motto Passend Onderwijs wordt getracht kinderen met specifieke zorgvraag zo lang mogelijk binnen de school op te vangen en te begeleiden. Zo nodig met specialisme van buiten de school. Met verwijzingen naar speciale scholen voor onderwijs wordt zeer terughoudend omgegaan. Indien er problemen met een kind zijn (leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen) kan er een wens (vanuit het kind, de ouders of de school) bestaan om een kind te laten onderzoeken. Dit gebeurt echter nóóit zonder instemming van het kind en de ouders. In uitzonderingsgevallen 22

23 verwijzen we een kind in, overleg met de ouders en, indien mogelijk, het kind zelf, door naar een school waar traditioneel lesgegeven wordt of naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. Als alle partijen van mening zijn dat dit de beste oplossing is. Schoolarts en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Wordt nog aangevuld 5 Leren Leren, is net als ademen, een proces wat nooit stopt. Je leert overal en altijd, je hele leven lang. Kinderen op DOE040 leren van alles wat ze tegenkomen omdat het functioneel is of omdat ze het leuk vinden. Het aanbod is alles wat er in de maatschappij te vinden is. Alle letters en cijfers, alle media en informatie, alle omgangsvormen en verschillende mensen met verschillende interesses vormen het aanbod om van te leren. Een kind heeft altijd zin in zijn eigen ontwikkeling en zal dus altijd met interesse leren van de wereld om hem heen. De taak van het team is deze wereld zo rijk en divers mogelijk te maken. Kinderen zijn echter niet allemaal hetzelfde. Zij leren dus niet allemaal dezelfde stof en ook niet allemaal op dezelfde manier. 23

24 Verschil in wensen. Kinderen kunnen verschillen in wensen omdat ze verschillende talenten hebben. Daaruit volgt vaak ook dat er verschillende belangstellingen ontstaan. Verschil in wensen kan ook samenhangen met de leeftijd of het geslacht. Het leren van kinderen hangt nauw samen met hun motivatie op dat moment. Daarom vinden wij het heel belangrijk om uit te gaan van de wensen van kinderen. Datgene waar hun aandacht op gericht is, is ook datgene wat de meeste potentie heeft om effectief geleerd te worden. Met effectief leren bedoelen we dat met relatief weinig inspanning en tijd een zo groot mogelijk effect wordt bereikt. Ontdekken welke wens een kind heeft en hem/ haar daarvoor de ruimte geven is één van de belangrijkste uitgangspunten van onze school.... zelf kiezen... Verschil in leermanieren. Met leermanieren bedoelen we de wijze waarop kinderen het makkelijkst dingen leren. Voor de een is dat via beelden, de ander is meer auditief of motorisch ingesteld. Wij gaan er daarbij vanuit dat kinderen meervoudig intelligent zijn. Het gaat ten slotte niet om de vraag hoe knap ben jij, maar om de vraag hoe ben je knap? De wensen van kinderen zullen ook hiermee samenhangen. Kinderen kunnen bij ons op school zelf hun leermethode leren kennen. Dit doen ze onder begeleiding van het team. 24

25 Verschil in leervormen. Een leervorm kan proces- en/of resultaatgericht zijn. Er kan ook per ongeluk geleerd worden. In het volgende kopje geven we meer uitleg over de verschillende leervormen. Vormen van leren Er zijn veel manieren waarop leren plaats vindt. Vanuit de praktijk zien we drie basisvormen van leren: 1. Spelend leren Deze vorm van leren is leren door te spelen. Er wordt geen plan gemaakt. Het spelen ontvouwt zich in het moment. Het hoofddoel is plezier hebben. Je weet pas achteraf wat je er precies van geleerd hebt. Spelen is een belangrijke manier van leren. Het ontwikkelt de creativiteit en het buiten kaders kunnen denken van kinderen. Daarnaast is spelen essentieel voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Ook veel cognitieve vaardigheden worden tijdens het spelen (ongepland) geleerd. 2. Ontdekkend leren Dit bestaat uit oppervlakkige kennismakingen met iets uit de omgeving. Het is iets willekeurigs en ontstaat per toeval of het is iets wat we wel een bevlieging noemen. Het meeste van dit nieuwsgierig uitproberen eindigt niet in een meetbaar resultaat. Er wordt soms wel een plan gemaakt 25

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

De Schoolwerkplaats school van nu

De Schoolwerkplaats school van nu 2015 De Schoolwerkplaats school van nu Visie en uitgangspunten Manon van der Linde Ilse Overzier Marjan van Baekel- Kan 1. Waar de Schoolwerkplaats voor staat Missie Wat we willen is dat alle kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN

WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN WORKSHOP JONGEREN MOTIVEREN Onderwijssymposium ANAI Alkmaar Michiel Stadhouders 13 januari 2014 Programmavoorstel 60 minuten In tweetallen: wat is motivatie voor jou? 1. Jongeren & motivatie 2. Kijken

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00

Welkom. op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Welkom op onze OPEN DAG Za. 08.02.2014 10.00-14.00 Zelf vinden we onze school gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en capaciteiten. Maar wij denken dat je op Markenhage

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Hondsrug College. Ondernemend leren. Op het Hondsrug College. Voor mavo, havo en vwo. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Ondernemend leren. Op het Hondsrug College. Voor mavo, havo en vwo. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Ondernemend leren Op het Hondsrug College Voor mavo, havo en vwo Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Ondernemend leren Droom jij van een eigen bedrijf?

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten.

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Meer weten? completer is beter U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Op onze website www.rscollege.nl vindt u alle informatie. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website

leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website leerlingen open Dag 18 februari Open lesmiddag 15 februari Aanmelden Open Lesmiddag kan vanaf januari via onze website Welkomstwoord Gerwald: Ik heb het gevoel dat ik serieus word genomen. Docenten helpen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN IEDERWIJS.INFO

SAMENVATTING VAN IEDERWIJS.INFO SAMENVATTING VAN IEDERWIJS.INFO Iederwijs is begonnen als school in Schoonhoven in 2002, na vier jaar voorbereiding. Het groeide uit tot een landelijke beweging. Iederwijs verhuisde naar Lopik in 2005.

Nadere informatie

infogids 2015/2016 Master 1

infogids 2015/2016 Master 1 2015/2016 1 Vijftien beloften aan het kind 1 We beloven goed naar je te luisteren, als jij zegt wat je wilt leren. 2 We helpen je om goede vragen te stellen, zodat jij kunt bepalen wat je wilt leren. 3

Nadere informatie

de Verbinding algemeen bijzondere basisschool legt met zelfkennis een basis voor het leven www.abbsdeverbinding.nl info@abbsdeverbinding.

de Verbinding algemeen bijzondere basisschool legt met zelfkennis een basis voor het leven www.abbsdeverbinding.nl info@abbsdeverbinding. www.abbsdeverbinding.nl info@abbsdeverbinding.nl Jan Greshoffstraat 5 3069 WG Rotterdam 010-229 06 06 algemeen bijzondere basisschool de Verbinding legt met zelfkennis een basis voor het leven Nieuwe basisschool

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

#Gevoelsbeleving #IKontwikkeling #AANgaan

#Gevoelsbeleving #IKontwikkeling #AANgaan Gezinskaraktercoach gespecialiseerd in de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen die over veel meer gaat dan 9-jarige kinderen #Gevoelsbeleving #IKontwikkeling #AANgaan In dit e-book krijg je van mij

Nadere informatie

leerling elke OBS de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd.

leerling elke OBS de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd. OBS de Bongerd Elke leerling leert anders Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd.info leerling elke leert anders Onze school is een gemeenschap

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen).

Alle uitspraken/ antwoorden van ouders op onderwijscafé OPONOA, 26/10. Per vraag in volgorde van belangrijkheid (antwoorden zijn gewogen). Bijlage bij verslag oudercafé OPONOA 26 oktober 2016 Aan : CvB, klankbordgroep (verspreiding bepalen in klankbordgroep) Betreft : Impressie en uitkomsten oudercafé 26 oktober 2016 Datum: : 28 oktober 2016

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum Welkom op DALTON HET GROENE LYCEUM Wie zijn WIJ? Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015!

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015! Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10.

(56 enquêtes) (62 enquêtes) (45 enquêtes) (57 enquêtes) Accent 2012. Accent 2013. Accent 2011. Accent 2014. score 1-10. score. score 10. Evaluatie ouders: : Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 2011 t/m 2014 uitgedrukt in een (waarderingscijfer) Accent 2011 (45 enquêtes) Accent 2012 (57 enquêtes) Accent 2013 (56 enquêtes) Accent 2014 (62 enquêtes)

Nadere informatie

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o.

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o. Talentontwikkeling voor en door jongeren www.oho-t.nl Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling (OhO-t) bestaat alleen in een krachtig, regionaal onderwijsnetwerk, liefst met betrokkenheid van bedrijfsleven

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF Inleiding Het boek Wat je schrijft ben je zelf (WJSBJZ) is een werkboek. Het bestaat uit 33 levensvragen met bijbehorende opdracht. Bij elke vraag is er schrijfruimte

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

Verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen Multiculturele school:

Verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen Multiculturele school: Mijn visie Deze foto past bij mij omdat ik voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het beklimmen van een berg. Wanneer ik niet

Nadere informatie

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ WERELD- STAPPEN Mijn naam is Iris. Ik ben 16 jaar. Als ik in de spiegel kijk zie ik een jongedame die er mag zijn. Maar zo dacht ik twee jaar geleden

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN. Wijs ze op. www.lereniseenmakkie.nl. en de online coach.

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN. Wijs ze op. www.lereniseenmakkie.nl. en de online coach. 30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN Wijs ze op en de online coach. Vermijd stressverhoging: dat blokkeert het leren nog meer. Wijs je kind steeds weer op wat het al wel

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Open huis. Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen

Open huis. Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen Open huis zaterdag 16 januari 10.00-13.00 uur Verrassend nieuw onderwijs voor vmbo-t/havo leerlingen Gaat uw kind vanaf augustus 2016 naar het voortgezet onderwijs? Kies dan voor de Nieuwe Thermen, een

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN

30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN 30 TIPS VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS VAN LEERLINGEN MET LEERPROBLEMEN Alle kinderen die wij gevraagd hebben om een tip voor jullie hebben gezegd: blijf je vertrouwen in mij tonen, behandel me niet als een

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Welkom op DAlToN mavo

Welkom op DAlToN mavo Welkom op DALTON MAVO Wie zijn wij? Lentiz Dalton MAVO is een mavo-school in Naaldwijk met 640 leerlingen en 80 personeelsleden. Onze school is bruisend en tegelijkertijd kleinschalig. Met elkaar zorgen

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS DOE040 TE EINDHOVEN

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS DOE040 TE EINDHOVEN UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS DOE040 TE EINDHOVEN School: DOE040 VO Plaats: Eindhoven BRIN-nummer: 30YC Datum uitvoering onderzoek: 18 juni 2015 Datum vaststelling rapport:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich.

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich. Waarom vinden wij deze kernwaarden belangrijk voor de leerlingen van de Driesprong? Hoe organiseren we ons onderwijs gebaseerd op onze overtuigingen? Wat voor soort onderwijs geven wij op de Driesprong?

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Programma 19.30 tot 21.00 uur Waarom hebben we gekozen voor Vier Keer Wijzer? Uitleg en achtergrondinformatie over het onderwijsmodel Interactieve informatie-

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie