Godsdienstonderwijs Burgerschap Volgen van ontwikkeling en toetsing Wat is Spectrovita? Voor wie is Spectrovita?...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Godsdienstonderwijs... 33 Burgerschap... 33 6 Volgen van ontwikkeling en toetsing... 34 Wat is Spectrovita?... 35 Voor wie is Spectrovita?..."

Transcriptie

1 Schoolgids Onze missie Het bieden van een inspirerende leeromgeving waarin jonge mensen zich op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve wereldburgers op hun eigen manier bijdragen aan een steeds veranderende samenleving. 1

2 Voorwoord Democratisch Onderwijs Eindhoven DOE040 is een regionale school voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Het is een school waar kinderen op een natuurlijke manier leren. Wij zijn een democratische school waar de mening van kinderen meetelt. Natuurlijk Leren gaat er vanuit dat elk kind uniek en anders is en in een eigen tempo leert. Onze school heeft daarom geen groepsindeling gebaseerd op leeftijd maar alle kinderen kunnen zelf kiezen wat ze inspireert en wie hen inspireert. De lokalen zijn ingedeeld op functie. We hebben bijvoorbeeld de keuken, de studieruimte, de werkplaats, het atelier, een tuin, een muzieklokaal en de kleuterkamer. We kennen geen vast lesprogramma maar wel een inspirerend aanbod. Elk kind bepaalt zelf, samen met zijn of haar coach hoe zijn of haar ontwikkeling het beste kan worden ondersteund. We stimuleren een kind datgene te leren waar het op dat moment aan toe is, gebaseerd op de aanleg, interesses, behoefte en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Het leren gebeurt op allerlei manieren. Van het leren uit een boek tot meer praktische manieren om kennis op te doen. Daarnaast leren de kinderen van het sociocratisch besturen van hun eigen school. Er is een schoolvergadering waar ze met alle gebruikers van de school afspraken maken en een onderzoekskring waar ze met elkaar problemen oplossen. De kinderen krijgen veel persoonlijk aandacht. Kinderen worden niet door middel van toetsen vergeleken met andere kinderen maar we volgen de ontwikkeling van de kinderen zelf met een volgsysteem gebaseerd op leerlijnen. 2

3 Deze aanpak garandeert dat een kind zich binnen de eigen mogelijkheden en talenten volop kan ontwikkelen. Hierdoor leren kinderen met heel veel plezier en daardoor heel effectief. De Natuurlijk Leren-methode is wetenschappelijk onderbouwd en erkend als een effectieve en goede manier van onderwijs. De Natuurlijk Leren-methode op voldoet aan de normen van het Ministerie van Onderwijs. Een groot aantal democratische scholen is goedgekeurd door de inspectie en de onderwijsresultaten zijn zonder meer goed. juni, 2014 N.B. Overal waar "ouders" staat kan men "ouder(s)/verzorger(s)" lezen. 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord De locatie... 7 Adresgegevens De leerkrachten... 8 Het team... 8 Even voorstellen:... 9 Ontwikkeling van het team De kinderen Een dag op DOE Leeftijdmix Spelen Het jonge kind Conflicten Leerlingenzorg Kinderen met speciale behoeften Schoolarts en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Leren Vormen van leren Aanbod van lesstof Begeleiding van wensen Concreet ziet de begeleiding er als volgt uit: Reflecteren

5 Godsdienstonderwijs Burgerschap Volgen van ontwikkeling en toetsing Wat is Spectrovita? Voor wie is Spectrovita? Waarom Spectrovita? Spectrovita voor u als ouder Talentenbank Na DOE Resultaten van ons onderwijs Aanname van kinderen Kijkdagen In- en uitschrijven Procedure voor schorsing en verwijdering 40 8 Ouders Ouderavond Oudergesprekken Dagelijks contact Informatievoorziening Ouderbijdragen Veiligheid Fysieke veiligheid Praktisch Emotionele Veiligheid De organisatie van de school Sociocratie

6 Medezeggenschapsraad Klachten vriendenstichting Eten, drinken en hygiëne Dieet Hygiëne Roken Kleding Mededelingen Open dagen Benodigdheden Gymnastiek Huiswerk Naschoolse opvang Schooltijden, vakanties en vrije dagen Verlof leerkracht Verlof leerling Ziekte leerling Ziekte teamlid Zorg voor kleding en eigendom Zorg voor omgeving Literatuurlijst

7 1 De locatie De school is gevestigd in Eindhoven. Binnen het gebouw is er de mogelijkheid om de ruimte zo in te delen als wij dat willen. Samen met de kinderen wordt bepaald hoe we de ruimte willen inrichten en waar deze voor zal worden gebruikt. Zo is er een keuken, een leeshoek, een werkplaats voor techniek, theater, muziek en knutselen, een studieruimte, een atelier en een speelruimte speciaal voor jongere kinderen. Van de ruime buitenspeelruimte kunnen de kinderen de hele dag gebruik maken. De school houdt niet op buiten het schoolterrein. De kinderen hebben alle mogelijkheden om op onderzoek uit te gaan, naar het bos, uitstapjes te organiseren naar het zwembad of musea. Natuurlijk altijd onder begeleiding. Adresgegevens DOE040: Eindhoven Telefoon : 040 ( ) Website : Achtergrond van Natuurlijk Leren : Leerlijnensysteem : 7

8 2 De leerkrachten Het team bestaat uit leerkrachten, docenten en begeleiders, verder te noemen als team. De voornaamste taak van het team is om samen met de kinderen zorg te dragen voor een fysiek, emotioneel, veilige en inspirerende omgeving. Daarnaast gaan zij samen met de kinderen op zoek naar antwoorden op de vragen die ontstaan, geven liefdevolle ondersteuning en volgen de individuele ontwikkeling van de kinderen. Zij ondersteunen zo nodig bij het zoeken naar externe deskundigheid. Elk kind heeft -voor een bepaalde tijd- een eigen coach uit het enthousiaste team. DOE040 is een school die middenin de maatschappij staat. Wij leren van anderen door mensen/organisaties buiten de school op te zoeken of in de school uit te nodigen. Leden van het team hebben bij voorkeur onderwijsbevoegdheid en/of ondernemerservaring. Het team heeft vaardigheden kinderen te zien in hun uniciteit en kracht, waardoor elk individueel talent de mogelijkheid krijgt ontdekt te worden en zich te ontwikkelen. Het team Het team van de school bestaat uit een aantal leerkrachten, een RT-er, een IB-er, een aantal kindercoaches en een schoolleider. Naast de dagelijkse begeleiding kunnen er mensen van buiten uitgenodigd worden door de kinderen om speciale lessen te verzorgen en te geven. Ouders spelen een belangrijke rol bij het verzorgen van het aanbod binnen de school. 8

9 Even voorstellen: Jacqueline de Theije (schoolleider, leerkracht, BHV) Ik heb de Vrije Pedagogische academie gevolgd in Zeist, daar heb ik mijn onderwijsbevoegdheid behaald. Aansluitend de Reinwardt museum academie, Fontys bedrijfskundig management, een coachingsopleiding aan het ITIP en een opleiding tot Sensithearpeut. Eigenaar van een ICT-bedrijf en een praktijk aan huis. Initiatiefnemer van het Leonardo onderwijs in Eindhoven waar ik veel ervaring heb opgedaan in vernieuwend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Ook heb ik een aantal jaren ervaring als bestuurslid van de Vrije School in Eindhoven. Ik ben me van kind af aan al aan het verwonderen over het onderwijs, het nut van hetgeen ik moest leren en het enorme verschil per leerkracht. Waar de een heel populair was en ik veel leerde, was de ander een raadsel en mijn grootste zorg. Inspiratie, ruimte, vertrouwen en veiligheid is wat voor mij telt en wat ik ieder kind wil bieden om zich te ont-wikkelen. Katrien Fornoville (docent, remedial teacher, kindercoach) Samen met mijn man en dochter woon ik in Geldrop. Ik heb 12 jaar in het Voortgezet Onderwijs gewerkt na het afronden van de agrarische lerarenopleiding. In 2011 heb ik besloten om een stap te maken die beter aansluit bij mijn visie & overtuigingen. Zelfontdekkend leren is een van de dingen waarin ik sterk geloof. Daarnaast ben ik voorstander van leren van en in de natuur. Dit spelenderwijs leren over de natuur is iets waar ik bij DOE mijn aandacht aan wil geven. Tijdens mijn werk op school ging mijn hart uit naar de kinderen die wat meer hulp nodig hadden. Ik geniet ervan als een kind zichzelf leert 9

10 kennen en weet welke manier van leren het beste bij hem of haar past. In mijn kinderpraktijk begeleid ik kinderen met leerproblemen. Ik ben ervan overtuigd dat als je zelf mag aangeven wat je wanneer wil leren en op welke manier iedereen kan leren zonder leerproblemen. Jan Nieuwenhuizen (begeleider, gastdocent) Mijn formele opleiding is Technische Natuurkunde aan de TU/e, wat mijn informele loopbaan als computerprogrammeur nauwelijks heeft gehinderd. Op 13-jarige leeftijd schrijf ik samen met een vriend mijn eerste programma's op de computer van onze natuurkundeleraar. Voor, tussen, en na schooltijd want computerles bestaat niet. Dat avontuur is uitgemond in het vrije software muzieknotatiepakket GNU LilyPond waarvan ik medeoprichter ben. Als autodidact programmeur heb ik bij een aantal startups gewerkt en ook bij grotere bedrijven in de regio. Ik werd geïnteresseerd in hoe mensen en teams werken, of vooral niet werken. Ik ben gaan freelancen, Avatar trainer geworden voor persoonlijke bewustwording en Scrum master en Agile coach voor het begeleiden van veranderingen in (software) teams. En ik kwam steeds weer in aanraking met Sudbury Valley onderwijs. Claire Boonstra op TEDxAmsterdamED 2012 gaf met Operation Education het laatste zetje voor het aanstichten Vanuit je eigen nieuwsgierigheid valt er zoveel meer en leuker te leren! 10

11 Suzanne Thissen (leerkracht, BHV) Moeder van twee dochters van 15 en 17. Met man en kinderen én een teckel woon ik in Woensel, Eindhoven. Op mijn 22e studeerde ik af op de Pabo in Eindhoven en kon ik gaan werken in een kleuterklas. Ik maakte me het vak eigen en merkte al snel dat ik hélemaal op mijn plek zat. In groep 1 en 2 heb je als leerkracht nog aardig wat ruimte om kinderen zoveel mogelijk vanuit intrinsieke motivatie te laten leren. Ik was dus veel bezig om samen met de kinderen een inspirerende leeromgeving te scheppen. Dit in combinatie met liedjes (gitaar), spelletjes, verhaaltjes en veel aandacht voor sfeer, was ik helemaal in mijn element. Inmiddels heb ik 20 jaar ervaring als kleuterjuf, op verschillende scholen. Via het Democratisch Onderwijs kan ik mijn werkwijze voortzetten, en op deze manier óók met oudere kinderen werken...vanuit vertrouwen in hun ontwikkeling. Sandra Joosting (docent) Na mijn studie in de Duitse Taal en letterkunde aan de Universiteit van Leiden en de Universiteit van Keulen heb ik mijn eerstegraads bevoegdheid als docente Duits gehaald. Verbonden aan een Groenschool en een Montessori college, heb ik vele jaren met plezier les gegeven. Dat de eigenheid van het kind een groot, kostbaar goed is en om meer ruimte vraagt, werd mij steeds duidelijker en deed mij besluiten in Parijs bij de pedagoog Arno Stern in de leer te gaan. Dit resulteerde in het opzetten van een Schilderoord hier in Eindhoven. Een atelier waar jong en oud gewoon mag zijn om zo weer contact te kunnen maken met het eigen kunnen en de eigen creativiteit. 11

12 In DOE vloeit alles samen. Gewoon mogen zijn om vanuit vertrouwen verder te kunnen groeien en te ervaren wat een enorme schat aan eigenheid en kunnen je in je draagt. Dat zorgt voor evenwichtigheid en resulteert in een enorme creativiteit op alle mogelijk denkbare gebieden. Paul Mulder (begeleider, levensreddend handelen) Noch mijn schoolcarrière noch mijn professionele carrière hebben zich ooit in een rechte lijn ontwikkeld. Mijn vrije, onafhankelijke manier van denken en afwijkende manier van leren maakten dat ik niet altijd even goed op mijn plaats was in strakke systemen, maar met de nodige omwegen ben ik toch steeds gekomen waar ik wilde zijn. Na een carrière van twintig jaar in het bedrijfsleven - waarin ik van 2e barkeeper opklom tot directeur operations voor België en Nederland- kon ik het steeds binnen de lijntjes blijven kleuren niet langer meer opbrengen en ben ik voor mezelf begonnen. Als ondernemer ben ik niet alleen tekstschrijver en freelance journalist, maar minstens net zo veel coach, duizendpoot, filosoof, denker, ideeënfontein, innovator en ontdekkingsreiziger op de grens van 'Why?', 'What if..' en 'Why not?' Daarnaast geloof ik niet alleen dat iedereen talenten heeft en dat we als maatschappij de (morele) verplichting hebben om elk mens in staat te stellen het beste uit zichzelf naar boven te halen, maar ook dat we nog maar net beginnen te ontdekken waartoe het menselijke brein indien op een passende manier gestimuleerd en gevoedallemaal in staat is. 12

13 Monique Habraken (leerkracht) Na het afronden van de PABO heb ik de studie Onderwijskunde gevolgd aan de Universiteit Twente omdat ik erg geïnteresseerd ben in onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Ik heb veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van opleidingen voor volwassenen bij verschillende grote organisaties. Sinds een paar jaar ben ik weer terug bij mijn 'roots' en waar ik echt warm voor loop: de ontwikkeling van kinderen. Voor mij is elk kind uniek en heeft elk kind talenten, op welk gebied dan ook. Ik kijk naar wat een kind wél kan en van daaruit ondersteun ik het kind in zijn/haar ontwikkeling. Als mijn kinderen over een paar jaar naar school 'moeten' dan gun ik ze dat ze zich met heel veel vrijheid, speelsheid en plezier kunnen blijven ontwikkelen. En dat gun ik alle kinderen! Het starten van deze school waarin zoveel aandacht is voor de uniciteit van elk kind is voor mij dan ook een droom die werkelijkheid wordt. Gerty Hakkens (begeleider, kindercoach) Ik ben een enthousiast, open, leergierig, creatief, vastberaden, intuïtief, beelddenkend, hoogbegaafd en hoogsensitief multitalent met humor. Getrouwd met Jos en moeder van vier heerlijke kinderen van 8, 9, 13 en 15 jaar oud. Op mijn 29e werd ik moeder een droom die in vervulling ging zelfs 4 keer precies zoals ik het me altijd had voorgesteld en iedere keer opnieuw voelde het weer als een wonder. En wat geniet ik van m n kinderen van wie ze zijn ieder op hun eigen manier! Ik vond het moederzijn niet altijd even makkelijk en soms leverde dat de nodige confrontaties met mezelf op. Er ont- 13

14 stond een innerlijke onrust die mij aanspoorde om op zoek te gaan op zoek naar antwoorden naar de juiste gebruiksaanwijzing. Dat bracht me bij mijn opleiding tot kindercoach een pittig traject waarbij zelfreflectie en leren met je hoofd, hart en handen centraal stonden. Het ene na het andere kwartje viel en ineens kon ik zoveel meer van mezelf begrijpen en leren was nog nooit zo leuk geweest. Ik begon aan de kindercoachopleiding voor m n eigen gezin en op een bepaald moment werd me duidelijk dat dit voor mij verder ging dan m n eigen gezin dus tijd voor een carriereswitch. Sindsdien werk ik met enorm veel plezier als (kinder)coach met kinderen en ouders. Ik help ze te ontdekken wie zij zijn en ze te stimuleren juist daar gebruik van te maken. De visie en werkwijze van deze school sluit daar perfect op aan. Eric van Dijk (werkplaats begeleider, BHV*) Eric van Dijk, geboren, boogschutter, in 1955 in Zuid-Limburg. Afgestudeerd als industrieel ontwerper. Gewerkt als designer voor verschillend bedrijven, zowel freelance als in dienst van. Voor Speelhout-Kompan negen jaar speeltoestellen ontworpen. Voor, gedurende en na mijn industriële periode heb ik diverse activiteiten ontwikkeld die raakvlakken met kinderen en onderwijs hebben. De belangrijkste hiervan in min of meer chronologische volgorde: zeilen en zeilinstructeur, toneelspelen, diverse new age workshops en cursussen w.o. Reiki, Tai Chi en didgeridoo, jongleren, kindercircustrainer, clownerie en circusworkshopdocent, beeldhouwen, Gordoncurses, Iederwijzer, Mijn Werkplaats (werkplaats voor kinderen), boogschieten en boogbouwen, reanactment Viking age, smeden. Sinds 2009 geef ik smeedlessen op het Novalis College en beheer de smidse. Gezegend met 2 kinderen (j/m) die vrije school onderwijs gevolgd heb- 14

15 ben. Mede omdat ik zelf als (dromend) kind problemen heb gehad met (mijn) opvoeding en onderwijs, ben ik de ontwikkeling van kinderen in een ander perspectief gaan zien. Hier wil ik de rest van mijn leven aan werken om mezelf en daardoor ook de mogelijkheden voor kinderen te veranderen (lees: verbeteren). Op de nieuwe school wil ik voornamelijk de werkplaats gaan faciliteren. Twee van mijn veel gebruikte principes hierbij zijn: Think Big, Act Small en Ik Verander Wat Ik Anders Wil. Karin Verhagen (leerkracht, BHV*) Samen met mijn man, twee kinderen van 11 en 14 jaar, mijn moeder en ons konijn woon ik in Westerhoven. Met kinderen werken is voor mij iets magisch. Kinderen zijn puur, kunnen je een spiegel voor houden. Je bewust maken. Kinderen kunnen open en oprechte vragen stellen. Zijn intrinsiek gemotiveerd en daadkrachtig. Van jongs af aan werk ik met kinderen. Als coördinator van een gehandicapten ontspanningsclub, als assistente en leerkracht in het (speciaal) onderwijs en als coördinerend leidster op de peuterspeelzalen en BSO. Ik heb een RT praktijk waar ik beelddenkers laat ervaren dat leren leuk kan zijn. Wij bekijken een vraagstuk net even op een andere manier. De mooiste werkervaring heb ik mogen beleven als leerkracht op Iederwijsschool De leeuwerick in Someren-Eind. Hier heb ik pas echt ervaren hoe belangrijk een rijke leeromgeving is. Daar bedoel ik niet alleen de materialen in een lokaal mee. Een fijne leeromgeving roept vragen op, daagt uit. Je moet er met heel je ziel en zaligheid willen zijn om steeds weer iets 15

16 nieuws te ontdekken. Dit kan met mensen, dieren, dingen, natuur of wat dan ook zijn. Ieder mens leert op zijn eigen manier. Als beelddenkende dromer ben ik vroeger tegen heel wat obstakels aangelopen. Hoe mooi is het dat er nu een school is waar ruimte is voor je ideeën. Waar je welkom bent om wie je bent. Omdat je er toe doet en wij ook van jou mogen leren. En hoe mooi is het dat dit leren niet op hoeft te houden als je twaalf jaar bent. Je mag gewoon doorgaan, jij geeft aan wanneer het goed is. Hoe mooi is het dat de school s morgens om 8.00 uur al tot je beschikking staat en rekening houdt met jouw bioritme! Elizabet Meerbeek (begeleider, docent in opleiding) Creativiteit en logica, de cijfers en de letters, orde en chaos, de linker- en de rechterhersenhelft, ik bevind mij graag op dit soort raakvlakken. Als jong kind wilde ik kinderboekenschrijfster worden, wat later zangeres. Op school had ik nog het meeste plezier in de exacte vakken. Thuis schreef ik liedjes achter mijn piano. Als ik één ding heb gemist in mijn schoolcarrière is het ruimte voor en begeleiding bij het ontdekken van mijn talenten. In 2005 heb ik de opleiding vrijetijdwetenschappen afgerond. Na enkele jaren werkervaring bij een overheidsadviesbureau, begon ik in 2009 aan de lerarenopleiding wiskunde. Ik ben tijdens deze opleiding steeds enthousiaster geworden over het vak wiskunde en over de leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar steeds minder over hoe ons onderwijssysteem werkt. Ik ben daarom gestart met EMC wiskunde, waarmee ik jongeren wil laten zien hoe leuk wiskunde kan zijn. Ik ben ontzettend trots dat ik nu ook mee kan werken aan een school die gaat laten zien dat onderwijs echt an- 16

17 ders kan zijn. Ik geloof dat kinderen ons gaan verbazen wanneer ze zich op hun manier in vrijheid, maar met voldoende aandacht en inspiratie kunnen ontwikkelen. Het kijken naar de ontwikkeling van mijn eigen twee jonge kinderen heeft dit geloof enorm versterkt. *) BHV = Bedrijfshulpverlening, levensreddende hulp (EHBO), brand blussen en ontruiming. Ontwikkeling van het team Door de dagelijkse ervaring, cursussen en workshops op het gebied van onderwijs en Natuurlijk Leren zullen we ons als team steeds verder ontwikkelen. Daarnaast laten we ons als team regelmatig coachen. We gaan uit van talenten van mensen en stimuleren dat ieder lid van het team zijn of haar talenten verder kan ontwikkelen. Het uitwisselen van ervaringen met andere (democratische) scholen vinden we erg belangrijk. Omdat we bijna allemaal ondernemer zijn naast het leraarschap beschikken we over een heldere blik op de wereld buiten de school. Ook ondernemerschap vergt reflectie en intervisie. Dit komt ten goede aan kwaliteit van de school. 17

18 3 De kinderen De basis van de school zijn de kinderen, zij creëren samen met het team hun eigen (leer)omgeving door de school actief in te richten. De school faciliteert dit, biedt kinderen de tijd, ruimte en veiligheid om te leren. Een dag op DOE De kinderen komen binnen en gaan doen wat zij op dat moment belangrijk vinden. Ideeën kunnen ter plekke ontstaan, of iemand heeft zijn activiteit juist voorbereid en gepland. Kinderen haken aan bij een idee of gaan iets voor zichzelf doen. Kinderen geven zelf aan wat ze willen leren. Kinderen die een planning hebben gemaakt met hun coach hebben wellicht lesafspraken op die dag. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd zoals het voorleesontbijt, de cijfer en letterclub, toneel, yoga, gym en kooklessen, waar kinderen aan mee kunnen doen. Ter inspiratie is er in de school een fysieke tijdlijn door de geschiedenis heen. Op de tijdlijn kunnen kinderen hun werk zichtbaar maken. Ze kunnen gebruik maken van het aanbod waarin personen en gebeurtenissen staan waar ze onderzoek naar kunnen doen. Ze kunnen zelf ook onderwerpen toevoegen. Het werk is toegankelijk voor alle kinderen waardoor ze ook van elkaar leren. De school bestaat uit verschillende functionele ruimtes, zoals een muzieklokaal, speelzaal, keuken, werkplaats, tuin e.d. Kinderen hebben inspraak over de inrichting van de school. Via de schoolkring kunnen kinderen en leerkrachten een verzoek indienen voor nieuwe ruimtes en bestemmingen. 18

19 Iedereen doet datgene wat inspireert vanuit eigen enthousiasme. Het valt niet te voorspellen hoe een dag eruit gaat zien en wat er gaat gebeuren. In de praktijk blijkt de school een levendige plek te zijn vol met activiteiten en zonder dat het een chaos wordt. De kinderen doen van alles: ze lezen elkaar voor, ze zitten samen achter de computer, ze bouwen hutten en bakken koekjes, ze maken een Cito-toets, ze tekenen en schilderen, maken sommen of een schoolkrant, ze maken plannen om geld te verdienen voor een goed doel of schoolmateriaal, ze doen proefjes, rekenen uit hoe groot de zon is of zoeken informatie op het internet, ze spelen verstoppertje of een sportwedstrijd. Aan het eind van de dag wordt er samen opgeruimd. Leeftijdmix De leeftijdmix is één van de grootste krachten van deze school. Kinderen hebben op een bepaalde leeftijd niet allemaal dezelfde interesses of vaardigheden. Als kinderen samen iets doen telt de interesse, niet de leeftijd. Door de leeftijdmix kunnen er ook emotionele behoeften vervuld worden. Oudere kinderen troosten en beschermen de kleintjes en jongere kinderen ontwikkelen een gevoel van eigenwaarde als ze iets uitleggen aan de ouderen. Er is een bijzondere wisselwerking tussen oudere en jongere kinderen. Oudere kinderen kunnen dienen als rolmodel voor de jongere kinderen. De jongere kinderen dienen als familiemodel voor de ouderen. Spelen Er wordt veel gespeeld op DOE040. Spelen is een houding ten opzichte van de wereld. Een houding van openheid, van uitproberen en van creëren. Een belangrijk kenmerk van spelen is dat het spontaan is en er is vooraf geen vastgesteld doel. Door vrijheid en onderzoek ontstaat serendipiteit. Spelen is 19

20 de vaardigheid die je nodig hebt om in een steeds veranderende omgeving te kunnen functioneren. Natuur speelt daarbij een belangrijke rol. We stimuleren de kinderen tot fysieke activiteiten waarin ze hun zintuigen ten volle kunnen ontwikkelen. Het jonge kind Spelen vindt plaats op de grens van wat je kunt en wat je zou willen kunnen. Steeds wanneer een uitdaging gehaald is, creeer je een nieuwe situatie waarin je weer in het spanningsveld komt van iets net wel of (nog)niet kunnen. Een te grote stap levert angst op, een te kleine stap zou saai en vervelend zijn. Er wordt voortdurend bijgesteld en bijgestuurd, zodat het voor ieder een optimale situatie blijft. Een belangrijk criterium hierbij is of het plezier en voldoening geeft. Kinderen die voor het eerst naar school gaan hebben wat extra aandacht nodig. Op onze school is er een leeftijdmix waardoor jonge kinderen tussen de oudere lopen. Dit is meestal een verrijking omdat de oudere de kleintjes helpen. Soms kan het voor kleineren kinderen ook overweldigend zijn en aanvoelen als bedreigend. We hebben een aparte ruimte die speciaal ingericht is voor jonge kinderen. Daar is ook altijd een teamlid aanwezig. Jonge kinderen kunnen door de hele school lopen en hebben deze ruimte als veilige basis om op terug te vallen. Om het veiligheidsgevoel van jonge kinderen te versterken kan het helpen als een vertrouwde persoon de eerste dagen op school bij het kind blijft. Hierover worden afspraken gemaakt tijdens het intakegesprek. 20

21 Conflicten Kinderen hebben bij DOE040 de vrijheid om hun eigen activiteiten te kiezen. Daarin lopen ze ook tegen de grenzen van de ander aan. Conflicten zijn hierin een bron van ontwikkeling. Kinderen zijn in staat om veel conflicten zelf goed uit te werken. Ze ondersteunen elkaar hierin. Zo nodig steunen de leerkrachten hen hierin door het bieden van een veilige situatie waarin met elkaar overlegd kan worden en in het helpen verwoorden van elkaars behoeftes. Een leerkracht heeft hierin een rol als coach of mediator maar nooit als scheidsrechter. Conflicten kunnen ook uitgepraat worden in de onderzoekskring. Deze kring bestaat uit iemand van het team en één of twee leerlingen die uitzoeken wat de toedracht is van het conflict en helpen met het zoeken naar een oplossing. Indien een kind een afspraak heeft overtreden wordt er gevraagd aan het kind om de schade te herstellen. Dit kan letterlijk zijn maar ook emotioneel door bijvoorbeeld sorry te zeggen of koekjes te bakken voor de betrokkene. 21

22 4 Leerlingenzorg Kinderen met speciale behoeften Elk kind heeft andere behoeften en samen met het kind dragen wij er zorg voor dat aan deze behoeften zoveel mogelijk kan worden voldaan. Er is veel ruimte om elke leerling desgewenst individueel te begeleiden. In overleg met ouders, een docent en het kind kan een begeleidingsplan gemaakt worden. Ook leerlingen die zich snel ontwikkelen komen aan hun trekken. Je bent zo al voldoende Het hele aanbod is beschikbaar voor alle leerlingen van alle leeftijden. Als de leerlingen nog specifiekere wensen hebben (vreemde taal leren, harp leren spelen, een auto uit elkaar halen, e.d.), dan wordt gezorgd voor de benodigde materialen en zo nodig deskundigheid. Een enkele keer kan het voorkomen dat er toch een kind is dat wij niet goed kunnen begeleiden. Onder het motto Passend Onderwijs wordt getracht kinderen met specifieke zorgvraag zo lang mogelijk binnen de school op te vangen en te begeleiden. Zo nodig met specialisme van buiten de school. Met verwijzingen naar speciale scholen voor onderwijs wordt zeer terughoudend omgegaan. Indien er problemen met een kind zijn (leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen) kan er een wens (vanuit het kind, de ouders of de school) bestaan om een kind te laten onderzoeken. Dit gebeurt echter nóóit zonder instemming van het kind en de ouders. In uitzonderingsgevallen 22

23 verwijzen we een kind in, overleg met de ouders en, indien mogelijk, het kind zelf, door naar een school waar traditioneel lesgegeven wordt of naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. Als alle partijen van mening zijn dat dit de beste oplossing is. Schoolarts en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Wordt nog aangevuld 5 Leren Leren, is net als ademen, een proces wat nooit stopt. Je leert overal en altijd, je hele leven lang. Kinderen op DOE040 leren van alles wat ze tegenkomen omdat het functioneel is of omdat ze het leuk vinden. Het aanbod is alles wat er in de maatschappij te vinden is. Alle letters en cijfers, alle media en informatie, alle omgangsvormen en verschillende mensen met verschillende interesses vormen het aanbod om van te leren. Een kind heeft altijd zin in zijn eigen ontwikkeling en zal dus altijd met interesse leren van de wereld om hem heen. De taak van het team is deze wereld zo rijk en divers mogelijk te maken. Kinderen zijn echter niet allemaal hetzelfde. Zij leren dus niet allemaal dezelfde stof en ook niet allemaal op dezelfde manier. 23

24 Verschil in wensen. Kinderen kunnen verschillen in wensen omdat ze verschillende talenten hebben. Daaruit volgt vaak ook dat er verschillende belangstellingen ontstaan. Verschil in wensen kan ook samenhangen met de leeftijd of het geslacht. Het leren van kinderen hangt nauw samen met hun motivatie op dat moment. Daarom vinden wij het heel belangrijk om uit te gaan van de wensen van kinderen. Datgene waar hun aandacht op gericht is, is ook datgene wat de meeste potentie heeft om effectief geleerd te worden. Met effectief leren bedoelen we dat met relatief weinig inspanning en tijd een zo groot mogelijk effect wordt bereikt. Ontdekken welke wens een kind heeft en hem/ haar daarvoor de ruimte geven is één van de belangrijkste uitgangspunten van onze school.... zelf kiezen... Verschil in leermanieren. Met leermanieren bedoelen we de wijze waarop kinderen het makkelijkst dingen leren. Voor de een is dat via beelden, de ander is meer auditief of motorisch ingesteld. Wij gaan er daarbij vanuit dat kinderen meervoudig intelligent zijn. Het gaat ten slotte niet om de vraag hoe knap ben jij, maar om de vraag hoe ben je knap? De wensen van kinderen zullen ook hiermee samenhangen. Kinderen kunnen bij ons op school zelf hun leermethode leren kennen. Dit doen ze onder begeleiding van het team. 24

25 Verschil in leervormen. Een leervorm kan proces- en/of resultaatgericht zijn. Er kan ook per ongeluk geleerd worden. In het volgende kopje geven we meer uitleg over de verschillende leervormen. Vormen van leren Er zijn veel manieren waarop leren plaats vindt. Vanuit de praktijk zien we drie basisvormen van leren: 1. Spelend leren Deze vorm van leren is leren door te spelen. Er wordt geen plan gemaakt. Het spelen ontvouwt zich in het moment. Het hoofddoel is plezier hebben. Je weet pas achteraf wat je er precies van geleerd hebt. Spelen is een belangrijke manier van leren. Het ontwikkelt de creativiteit en het buiten kaders kunnen denken van kinderen. Daarnaast is spelen essentieel voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Ook veel cognitieve vaardigheden worden tijdens het spelen (ongepland) geleerd. 2. Ontdekkend leren Dit bestaat uit oppervlakkige kennismakingen met iets uit de omgeving. Het is iets willekeurigs en ontstaat per toeval of het is iets wat we wel een bevlieging noemen. Het meeste van dit nieuwsgierig uitproberen eindigt niet in een meetbaar resultaat. Er wordt soms wel een plan gemaakt 25

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat

Waarom moet De Vallei open blijven? De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat Waarom moet De Vallei open blijven? Basisschool De Vallei biedt creatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen waar het onderwijs voor staat 1 De Vallei, regionale basisschool voor Natuurlijk Leren

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 O.B.S. De Kring Kasteelpad 4 3223 GE Hellevoetsluis 0181-318759 www.basisschooldekring.nl KINDEREN LEREN WAT ZE ONDERVINDEN Als een kind wordt bekritiseerd, leert het

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie