Rijnmond Reïntegratie BV EEn VEERkRAchtig 2014 Ampliar Personeel en Organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijnmond Reïntegratie BV EEn VEERkRAchtig 2014 Ampliar Personeel en Organisatie"

Transcriptie

1 Een veerkrachtig 2014 jaarbericht 2013

2 Beste relaties, Een ieder is weer uit de startblokken om van 2014 een succesvol jaar te maken. Zo ook onze organisaties. Na het, mede dankzij u voor ons succesvolle 2013, hopen wij op een eveneens goed De voorzichtige naar boven bijgestelde economische prognose gaat daar mogelijk in meedoen. Ook bij ons gaat dat niet vanzelf en spannen wij ons in om samen met u, bedrijven en overheden, daar aan te werken. Het is om die reden van belang te vertellen dat we in 2014 een landelijke dekking hebben om zodoende op alle fronten u te kunnen voorzien van onze diensten. Met ingang van 1 januari jl. zijn wij in de noordoostelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel gestart met onze activiteiten. Met name bouwbedrijven vroegen ons of we in het kader van Social Return in dat stukje Nederland iets kunnen betekenen. Hierbij het antwoord. Gelijklopend aan deze uitbreiding zijn we Ampliar gestart, een uitzendbureau dat aansluit bij die diensten die we reeds leveren. Deze uitbreidingen maken onze bedrijfsvoering veerkrachtig en completer waarbij wij de wens uitspreken dat u daar gebruik van zult maken. Om u enig inzicht te geven in ons werk van het afgelopen jaar is dit jaarbericht gemaakt. Mijn collega s en ik kijken er naar uit u met plezier weer snel te ontmoeten. Charles van Teeseling, directeur Regio Rijnmond De regio Rijnmond was in 2013 vol in beweging. Wederom werden wij geconfronteerd met tal van politieke en economische ontwikkelingen. Belangrijk was dat AanBouw in staat bleek daar adequaat in mee te bewegen. Met een aantal gemeenten werd nieuwe samenwerking aangegaan of bestaande samenwerking geïntensiveerd. Zo werden met de gemeenten Schiedam en Dordrecht nieuwe werkafspraken gemaakt, hetgeen concreet resulteerde in een aantal plaatsingen. Doordat wij ook in 2013 volwaardige arbeidsovereenkomsten aanboden, konden ook in dit geval de uitkeringen worden beëindigd en werden duurzame plaatsingen gerealiseerd. De rode draad bleef dat AanBouw enerzijds optrad als werkgever voor langdurig werkzoekenden en anderzijds aannemers ontzorgde die op een zinvolle wijze invulling wilden geven aan hun Social Return verplichting. De plaatsingen op grote projecten als De Rotterdam, de Calypso, de nieuwbouw van het Erasmus Medisch Centrum, trein station Rotterdam CS, de Markthal, A-lanes A15 en de APMTerminal werden gecontinueerd. Daarnaast startten ook nieuwe projecten waaronder de nieuwbouw van het Timmerhuis. Om deze plaatsingen te realiseren werd nauw samengewerkt met het Werkgeversservicepunt Rijnmond. Op het gebied van Social Return werd AanBouw in Rotterdam geconfronteerd met het nieuwe gemeentelijke protocol, dat per 1 september 2013 van kracht werd. Dit protocol noodzaakte tot een gewijzigd plaatsingsbeleid van medewerkers op projecten waarop een Social Return verplichting van toepassing was. In oktober startte AanBouw met de plaatsing van werkzoekenden op Gemeentebanen, een nieuw geintroduceerd kader dat in 2014 zijn beslag moet krijgen. Ook daarbij gaat het om Rotterdamse werkzoekenden die een uitkering ontvangen in het kader van de wet Werk en Bijstand. Na indiensttreding bij AanBouw kan de uitkering worden beëindigd. Een geheel nieuwe ontwikkeling was dat enkele grote aannemers al in de offertefase

3 gebruik maakten van onze expertise met betrekking tot Social Return. Voor drie grote projecten dacht en schreef AanBouw op verzoek mee in de offerte. Ook de landelijke vraag naar inzet van verkeersregelaars nam gestaag toe. In het verslagjaar werd vier keer de opleiding tot verkeersregelaar georganiseerd. Een aantal verkeersregelaars volgde tevens de training Veiligheidsman trambaan van de RET. De geldigheid van ons VCU certificaat werd volgens de nieuwe norm verlengd tot oktober AanBouw doorliep opnieuw de audit voor NEN positief. Midden Nederland De regio Midden Nederland heeft in 2013 een prima groei doorgemaakt. Utrecht kende in 2012 een hoge instroom aan medewerkers uit voornamelijk de WWB waarvan de contracten in 2013 door de aannemers werden verlengd. Op het project Vredenburg hebben we vele medewerkers aan het werk gehad. Inmiddels is dit project met succes afgerond. Medewerkers kijken dankbaar terug op de werkervaring die men daar heeft opgedaan die hen zeker ten goede komt in de toekomst bij hun nieuwe werkgevers. Regio Haaglanden De samenwerking met opdrachtgevers en opdrachtnemers in het kader van Social Return is in 2013 verder uitgebouwd in deze regio. Er was veelvuldig overleg met diverse gemeenten alsmede met het UWV. Dit resulteerde in een stijging van het aantal geplaatste werknemers en uitbreiding van samenwerkingsverbanden met nieuwe gemeenten binnen de regio Haaglanden. Een voorbeeld hiervan is samenwerking met de gemeente Katwijk die concreet vorm kreeg in het project Kustwerk Katwijk. In Den Haag zijn voor 2014 nieuwe afspraken gemaakt. In Nijmegen startte het project Ruimte voor de Waal. Een vier jaar durend project waarbij AanBouw de Social Return verplichting voor de aannemer invult. Er zijn reeds kandidaten gestart op functies als administratief medewerker, bouwplaatsmedewerker, poortwachter en medewerker bouwkeet. In Gouda werkten we binnen de branchegerichte aanpak Jeugdwerkloosheid. Jongeren zijn volgens deze specifieke methodiek aan de slag gegaan. Zij werden opgeleid tot o.a. verkeersregelaar. De gemeente Gouda en AanBouw vonden elkaar in een aantal Social Return projecten. In diverse laaggeschoolde functies werden kandidaten bij bedrijven geplaatst om door deze kans geen gebruik meer te hoeven maken van hun uitkering. Vanwege recente opdrachten verwachten we ook hier verder te kunnen uitbouwen.

4 Regio Brabant Limburg Om aan de toenemende vraag van gemeenten en opdrachtgevers in het zuiden des lands te kunnen voldoen bij de invulling van Social Return, heeft AanBouw ook hier haar werkgebied geherstructureerd. Vanuit Maastricht worden onze klanten nu bediend tot diep in Brabant, onder andere in Den Bosch. In het A2-school traject te Maastricht is nog steeds een grote groep medewerkers in diverse disciplines actief. Maar ook in Eindhoven, waar AanBouw invulling geeft aan een aantal Social Return projecten waarvan de inzet van werkzoekenden in het renovatiewerk van het Drents Dorp een voorbeeld is. AanBouw schoolt daar waar nodig is en begeleidt de medewerkers naar goed werknemerschap. Voor een landelijke opdrachtgever, opererend vanuit Heerlen, hebben we de eerste reïntegratietrajecten in de regio Brabant/Limburg uitgevoerd in de zorg. Werkzoekenden uit de doelgroep Wet Werk en Bijstand hebben een reguliere baan gekregen. Deze medewerkers zijn aan het werk in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Alle behaalde resultaten zijn met elkaar bereikt: gemeenten, aannemers en opleidingsinstituten. Door deze regiouitbreiding is er ten opzichte van 2012 een toename van het aantal geplaatste werknemers. Noord-Holland Na een succesvolle afronding van het project renovatie vluchtwegmaatregelen metrolijn dat al in 2011 als Social Return project startte, was de basis in Amsterdam gelegd. Een aantal kandidaten stroomde uit naar een regulier dienstverband bij een aannemer. Zeker in tijd van economische onrust een prima resultaat. De samenwerking met de gemeente Amsterdam leidde tot vruchtbare initiatieven. Assistent-grondwerkers gingen aan de slag op het project Aansluiten woonboten op de riolering. Bouwplaatsmedewerkers werden opgeleid tot asbestverwijderaars en gingen daarna in die functie aan de slag. Een aantal medewerkers bouwkeet vond ook hun werkplek bij Amsterdamse projecten. Ze werden allemaal geselecteerd uit de doelgroep WWB. AanBouw verzorgde in samenspraak met aannemers de opleidingen en de begeleiding. Aandacht voor verdere verbreding van onze dienstverlening in de regio Noord-Holland was noodzakelijk. De gemeente Zaanstad kwam in beeld en sindsdien werken wij met haar samen om Social Return projecten effectief op te pakken. In Zaanstad is er al sprake van succesvolle plaatsingen. Wij verwachten met nog meer partijen in de regio Noord-Holland samen te gaan werken op het gebied van de invulling Social Return. jaarbericht 2013

5 Rijnmond Reïntegratie BV RRbv heeft in 2013 de plaatsingen in de thuiszorg in het kader van Social Return in samenwerking met diverse Thuiszorgorganisaties in regio Rijnmond weten te vergroten. bouwkeet als werk wilde. Terugkijkend heeft RRbv een goed jaar gehad. Niet voor niets zijn er een paar honderd mensen met een arbeidscontract aan het werk gegaan. Gemiddeld werkten er per dag zo n 200 dames in de functie van huishoudelijke hulp. Vanuit de samenwerking tussen Werk & Inkomen gemeente Rotterdam, opdrachtgever en RRbv, werden met name alleenstaande moeders met een WWB uitkering aangemeld voor deze functie. Werken als huishoudelijke hulp geeft voldoening, de medewerker doet weer mee in onze samenleving. Naast de huishoudelijke hulpen hebben we toezichthouders, medewerkers intern transport en gastvrouwen geplaatst in de intramurale zorg. Hieraan voorafgaand kreeg de medewerker door de opdrachtgever de benodigde opleiding aangeboden. Doelstelling is om langdurig werkzoekenden bagage [een opleiding en werkervaring] mee te geven om met ondersteuning van ons, ook hier, verder op de arbeidsmarkt te komen. Naast de zorg zijn een aantal medewerkers geplaatst in de bouw met als voorbeeld een huishoudelijke hulp van de thuiszorg die liever het schoonhouden van een Ampliar Vanwege de vraag naar een uitzendformule van diverse klanten zijn we einde vorig jaar begonnen met de ontwikkeling van een gecertificeerd uitzendbureau. Vanaf januari 2014 kunnen we u niet alleen helpen met het inzetten van uitzendkrachten, maar ook ondersteunen in mobiliteitsprogramma s en payrolling. Personeel en Organisatie In 2013 is ons personeelsbestand met meer dan de helft gegroeid. Daar zijn we erg trots op! Dat vraagt om flexibiliteit van alle medewerkers, die de Social Returners begeleiden. In een arbeidsmarkt die steeds meer verandert is flexibiliteit ons handelsmerk geworden. Daardoor kunnen wij het voor werkgevers makkelijker maken om aan hun Social Return verplichting te voldoen. Samen werken naar een socialere toekomst. Mensen een kans bieden op een betaalde baan, waar zij zelf niet of nauwelijks toe in staat zijn. Daarvoor staan onze organisaties!

6 Lombardkade 47a 3011 ZC Rotterdam telefoon fax

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking MEE maakt meedoen mogelijk Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie MEE, ondersteuning bij leven met een

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Optimaal verbinden van leren en werken Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER. Wat is de stand van zaken van de Nederlandse arbeidsmarkt?

Optimaal verbinden van leren en werken Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER. Wat is de stand van zaken van de Nederlandse arbeidsmarkt? Optimaal verbinden van leren en werken Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER Wat is de stand van zaken van de Nederlandse arbeidsmarkt? Rinnooy Kan start met de melding dat de aansluiting van het onderwijs

Nadere informatie

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Inleiding Met dit programma bundelen 15 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ hun krachten om vraagsturing en zelfmanagement

Nadere informatie

Verzorgd uit de bijstand

Verzorgd uit de bijstand Verzorgd uit de bijstand 1 Verzorgd uit de bijstand De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Werk en wijkenaanpak

Werk en wijkenaanpak Werk en wijkenaanpak Inhoud Voorwoord 4 1. Samenvatting 6 2. Ontwikkelde samenwerkings- verbanden 8 2.1 De geconcentreerde aanpak 9 2.2 De outreachende aanpak 11 2.3 De semigeïntegreerde aanpak 13 3. Borging/verbinding

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie