Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus 2012."

Transcriptie

1 Agendapunt 25 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 23 mei 21 augustus Kreato Aanbieding flyer m.b.t. Kreato (064280) Postbus 3574 presentatie ZH Thorn (064364) (064384) (064449) (064448) (064452) (064488) (064528) (064529) (064525) (064568) (064570) CS Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden Postbus GS Amsterdam van State Afdeling Bestuursrechtspraak Registeraccountant Kersengaard JR Wijk bij Duurstede Fractie SP Weert Meerssenhoven XD Weert Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus Stichting Databank Kerkgebouwen in Limburg Goswijnstraat EB Voerendaal VNG Postbus GK Den Haag Kledingbank Limburg St. Joosterweg HE Maasbracht Gemeente Rotterdam Postbus KP Rotterdam Aanbieding voorstel voor effectieve en mens- en diervriendelijke aanpak van bijtincidenten. Uitnodiging zitting d.d. 8 augustus 2012 m.b.t. beroep tegen vastgesteld bestemmingsplan Integrale verplaatsing Maatschap Koppen. Aanbieding reactie inzake gemeentelijke jaarrekening Indiening verzoek medewerking aan een Limburg-brede campagne. Indiening vragen m.b.t. gebruik van glyfosfaten als bestrijdingsmiddel. Mededeling anticiperen op afschaffen huishoudinkomenstoets in de Wet werk en bijstand (WWB). Indiening aanvraag financiële bijdrage voor het ter beschikking stellen van informatie over kerken, kloosters en kapellen op website. Aanbieding inzet voor de Stichting Jarige Job. Indiening verzoek afspraak met wethouder Coolen om uitleg te geven m.b.t. opvang van inheemse beschermde dieren. Uitnodiging bezoek aan Kledingbank Limburg vestiging Weert. Indiening verzoek om reactie m.b.t. openbaarmaking stemmingen in de algemene ledenvergadering van VNG Pagina 1 van 6

2 Gemeente Duiven Aanbieding motie Treurige (064580) Postbus 6 vertrekregeling AA Duiven (064600) (064646) (064653) (064657) (064656) (064686) PO (064687) PO (064722) (064715) (064706) (064708) (064811) (064787) Stichting Groen Weert Nobellaan NP Weert Daadkracht BV Postbus GC Nijmegen Platform Gehandicapten Weert Smeetspassage KM Weert Deloitte Accountants B.V. Postbus BW Maastricht De Aldenborgh LG Kring Weert Driesveldlaan KD Weert Teunissen Letselschade Kraan 10a 6031 RX Weert Weerter Sportraad Noordkade NG Weert Inspectie SZW Postbus Stichting WeSmoke Postbus AC Terneuzen FC Oda St. Apolloniastraat BE Weert Indiening zienswijze op gebiedsvisie Kempenbroek - IJzeren Man. Indiening zienswijze op gebiedsvisie Kempenbroek - IJzeren Man. Aanbieding onderzoek naar Decentrale Regelgeving (CVDR). Indiening reactie op het nog vast te stellen bouwbeleidsplan Aanbieding controleverklaring fractieondersteuning Indiening reactie ontwikkeling herziene bestuursopdracht Beekstraatkwartier. Indiening reactie n.a.v. brief Gemeente d.d. 31 mei 2012 m.b.t. doorsteek van Beekstraat naar de Hoogstraat. Indiening verzoek aanpak overlast rattenplaag in de wijk Moesel. Aansprakelijkstelling voor letselschade d.d. 22 maart 2012 op het gemeentelijk milieupark. Indiening reactie op concept nota Subsidiebeleid uitwerkingen (versie 3) van de gemeente Weert. Aanbieding programmarapportages van Inspectie Werk en Inkomen met bijbehorende persberichten; De Cliënt Centraal, Gegevensuitwisseling WWB/WIJ, Iedereen aan de slag en Naleving van verplichtingen. Aanbieding informatie m.b.t. handhaving coffeeshopbeleid. Uitnodiging receptie ter ere van promotie op 16 juni (064957) Inspectie Veiligheid en Justitie Postbus EH Den Haag Aanbieding rapport "Follow the Money". Pagina 2 van 6

3 Provinciaal Platform Aanbieding Provinciaal Platform (064949) Minderheden Minderheden (PPM) Gazet. Prins Bernhardstraat BG Roermond (065400) (065917) (065657) (065974) (065975) (066047) (066100) (066121) CS (066149) DIR-BV (066169) (066185) (066186) (066187) PIF Kinderen in Tel Postbus EC Leiden Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid Postbus Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Posbus Weerter Sportraad Sectie Voetbal p.a. Noordkade NG Weert Gebiedsontwikkeling Midden- Limburg Postbus AH Roermond Wecycle Postbus AD Zoetermeer De Rogstaekers Weert Postbus AA Weert Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus Vereniging Dorpsbelangen Laar p.a. Heugterbroekdijk 4A 6003 Weert van State Deloitte Postbus BW Maastricht Cyclomedia Postbus BB Waardenburg Aanbieding Databoek Kinderen in Tel. Indiening zienswijze tegen positieve principe-uitspraak vergroten van het agrarisch bouwblok perceel Peelheideweg 6. Kennisneming van brief aan college b&w inzake informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens bij gebruik Suwinet. Aanbieding verzamelbrief maart Aanbieding afschrift brief van de Samenwerkende Weerter Voetbalverenigingen inzake brief gemeente d.d. 16 mei 2012 met betrekking tot de concept nota Subsidiebeleid Verzoek reactie vóór 1 augustus 2012 m.b.t. evaluatie Gebiedsontwikkeling Midden Limburg (GOML) en Meerjarenprogramma (MP). Aanbieding benchmark afgifte elektrische apparaten (e-waste) Toezegging volledige medewerking aan het doen slagen van een geweldig jubileumjaar Aanbieding publieke managementletter (PML) voor gemeenten van de NBA. Verzoek akkoord te gaan met voorstel tot vestiging van één brede school in Laar-Laarveld. Aanbieding uitspraak op beroep van Rijvers Weert BV tegen vaststelling bestemmingsplan Weert-Noord en Graswinkel. Aanbieding herziene SiSa bijlage 2010 en herziene tabel met fouten en onzekerheden. Aanbieding aantonen hogere opbrengsten en lagere kosten met betrekking tot de omgevingsinformatie Pagina 3 van 6

4 (066247) Indiening aansprakelijkstelling voor waterschade pand Kruispeelweg (066240) (066251) (066303) (066314) (066429) (066448) (066447) (066475) (066490) (066491) (066493) (066520) (066538) (066545) NVOE Postbus AJ Woerden Stichting Groen Weert Noorderlaan HV Weert Senioren Koepel Weert Pastoor Takkenstraat DJ Stramproy Scouting Hubovra Hushoverweg 120 A 6003 AE Weert Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus Volleybal vereniging VC Weert p.a. Klein Leuken DH Weert Cliënten Platform Minima Weert Beekstraat GG Weert Weerter Sportraad Noordkade NG Weert CNV Publieke Zaak Postbus HD Eindhoven van State Afdeling Bestuursrechtspraak Stichting Mens, Dier & Peel Postbus AA Gemert Ronde Venen Belang Postbus AE Mijdrecht Aanbieding cursussen BodemenergieNL. Aanvulling op zienswijze gebiedsvisie Kempenbroek - IJzeren Man Indiening zienswijze op concept nota Subsidiebeleid Indiening verzoek om verbetering verkeerssituatie in de straten De Burcht, Floralaan en Hushoverweg in verband met de verkeersveiligheid. Mededeling geen zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Koelebeemdweg 7. Indiening klacht m.b.t. bestrijding eikenprocessierups locatie Bocholterweg. Aanbieding Junicirculaire Gemeentefonds Indiening zienswijze op concept nota Subsidiebeleid 2013 en reactie op verhoging tarieven sportaccomodaties. Aanbieding ongevraagd advies m.b.t. afhandeling aanvragen bijzondere regelingen. Indiening zienswijze op concept nota Subsidiebeleid Nogmaals dringende oproep om aandacht voor ontwikkelingen rond huishoudelijke zorg i.h.k.v. de WMO. Mededeling uitstel termijn uitspraak m.b.t. het beroep tegen vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Kampershoek Noord Aanbieding brief van gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in De Peel m.b.t. deelname aan klankbordgroep De Peelhorst i.v.m. ontwikkelingen binnen de veehouderij. Verzoek informatie m.b.t. automatiseringsoplossing ter ondersteuning van de WMO en Jeugdzorg Pagina 4 van 6

5 Inspectie Veiligheid en Aanbieding landelijke rapportage (066576) Justitie veiligheid en gezondheidsbescherming Postbus EH Den Haag bij publieksevenementen moet verbeteren (066607) (066659) (066723) PO (066808) (066811) (066842) (066863) (066926) (066944) (067022) (067035) (067040) (067076) (067110) OVAL Postbus LG Tilburg Stichting Floor Burnin Volderstraat KX Weert Molenstichting Weerterland Hegstraat EW Weert van State Afdeling bestuursrechtspraak VNG Postbus GK Den Haag FNV Hoofdkantoor Postbus AL Amsterdam Petrochemical Pipeline Services BV Postbus BD Geleen slid Van Buuren Hallenhof NC Weert MKB-Limburg Postbus AX Roermond Gezamenlijke topsportinstellingen Werkmeestershof 7b 6006 LZ Weert Indiening klacht over oneigenlijk voorbehoud van gunning aan SWbedrijven. Indiening zienswijze aan de op verhoging tarieven sportaccomodaties. Aanbieding suggesties en adviezen m.b.t. inrichting openbare ruimte t.b.v. project Poort van Limburg. Mededeling geen zienswijze op vaststelling bestemmingsplan Dijkerstraat 25. Verzoek tot indienen verweerschrift op het beroepschrift van maatschap Tullemans-Teeuwen tegen vastgesteld bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord. Uitnodiging diner in het kader van Digitale & Veilige Gemeente E-Awareness Mededeling geen zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kazernelaan 126. Aanbieding circulaire Lokale Monitor Werk Inkomen Zorg. Mededeling geen zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Kazernelaan 126. Uitnodiging d.d. 24 augustus 2012 tbv onthulling plaquette herdenking van het transport Limburgse Joden, 70 jaar geleden. Melding wijziging nevenfuncties op grond van artikel 12 gemeentewet. Mededeling over ontwikkeling van de lokale lasten voor ondernemers in 2012 en Indiening vragen inzake mandeligheid met betrekking tot onderhoud kolken. Verzoek tijdig toezenden van het verslag van de brainstormsessie Weert (top)sportstad. Pagina 5 van 6

6 (067111) Reactie op brief Gemeente d.d. 20 juni 2012 m.b.t. verzoek handhavend op te treden bij het afsluiten van bospaden door omzagen van bomen in bosgebied Altweerterheide (067114) (067186) (067197) DIR-R (067258) PuZa (067282) (067283) (067284) (067296) (067402) (067390) Inspectie Leefomgeving en Transport Postbus BD Den Haag sfracties SP en D66 Meerssenhoven XD Weert van State Afdeling bestuursrechtspraak Deltacommissie Postbus LR Den Haag Zienswijze (herhaaldelijk verzoek) op concept voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2011 m.b.t. niet opgenomen onverharde wegen. Mededeling uitkomsten onderzoek uitvoering gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen. Dringend (herhaaldelijk) verzoek reactie op ongenoegen over verleende vergunning plaatsen reclamebord bij café De Poorter, Langstraat 20 i.v.m. veiligheid. Verzoek om alsnog verkiezingsborden te plaatsen. Instemming met vaststelling bestemmingsplannen Soutsweg ong en Naftaleiding Ecoduct. Instemming met vaststelling bestemmingsplan Paardenhouderijen. Instemming met vaststelling bestemmingsplan Sint Odastraat 27. Verzoek schadevergoeding van ontstane overlast tot het ontnemen van het woongenot. Verlenging termijn uitspraak m.b.t. het beroep tegen vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Kampershoek Noord Uitnodiging Deltacongres op 1 november Pagina 6 van 6

Raadsnr. Datum Afd. Reg.nr. Afzender Adres Onderwerp Afdoening RAAD/2014/285 22-8-2014 PO 18218 Rekenkamer Gemeente Weert

Raadsnr. Datum Afd. Reg.nr. Afzender Adres Onderwerp Afdoening RAAD/2014/285 22-8-2014 PO 18218 Rekenkamer Gemeente Weert /2014/285 22-8-2014 PO 18218 Rekenkamer Gemeente Weert Postbus 950 6000 AZ WEERT Eindrapport onderzoek toetsing grondbeleid en grondprijsbeleid 26-11-2014 /2014/286 21-8-2014 VTH 18232 Burger WEERT Afschrift

Nadere informatie

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 maart 19 april 2011.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 maart 19 april 2011. Agendapunt 19 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 maart 19 april 2011. 93. 16.03 van State Aanbieding aanvullende stukken m.b.t. (049034) beroepsprocedure tegen vastgesteld

Nadere informatie

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 19 november - 31 december 2014

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 19 november - 31 december 2014 /2014/387 19-11-2014 RB 25806 Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA MAASTRICHT Ontwerp bestemmingsplan Heugterbroekdijk 41 /2014/396 19-11-2014 OCSW 25617 Inspectie van het Park Voorn 4 3544 AC UTRECHT

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen.

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Gemeentebladnummer: 2012/40 Vergaderdatum: 28 juni 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller Griffie Aan de Raad Inleiding Ter voldoening

Nadere informatie

Raadsnr. Datum Afd. Reg.nr. Afzender Adres Onderwerp Afdoening

Raadsnr. Datum Afd. Reg.nr. Afzender Adres Onderwerp Afdoening /2014/325 19-9-2014 OG 20534 Burger WEERT Reactie op benadering zaak en verzoek aanpak situatie Kruising Klein-Leuken/Heuvelweg en Kraanweg /2014/326 22-9-2014 GRIFFIE 20593 V.V.V. Venlo B.V. Postbus 947

Nadere informatie

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 01 januari - 11 februari 2014 Agendapunt 18

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 01 januari - 11 februari 2014 Agendapunt 18 Agendapunt 18 /2014/1 3-1-2014 GRIFFIE/081548 Raadslid Beenders - van Dooren Maasgouwstraat 6 6004 GZ WEERT Melding wijziging nevenfunctie op grond van artikel 12 gemeentewet /2014/2 7-1-2014 GRIFFIE/081580

Nadere informatie

Raadsnr. Datum Afd. Reg.nr. Afzender Adres Onderwerp Afdoening

Raadsnr. Datum Afd. Reg.nr. Afzender Adres Onderwerp Afdoening /2016/153 26-5-2016 RB 61297 Raad van State Postbus 20019 2500 EA 'S- Uitspraak beroep Namens: Lemmers Food Group B.V. / Maatschap Linders Mooren Bestemmingsplan Buitengebied 2011 1e herziening /2016/154

Nadere informatie

Overzicht ter inzage liggende stukken

Overzicht ter inzage liggende stukken Overzicht ter inzage liggende stukken Raadsvergadering 20 september 2012 Versie: 23 augustus 2012 Plaats: leeskamer raad Nr. Korte inhoud stuk commissie Voorstel van de voorzitter A-1 Gemeente Duiven:

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen.

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Gemeentebladnummer: 2012/ 56 Vergaderdatum: 27 september 2012 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller Griffie Aan de Raad Inleiding Ter voldoening

Nadere informatie

Postbus 90801 2509 LV 'S- GRAVENHAGE

Postbus 90801 2509 LV 'S- GRAVENHAGE /2013/660 6-11-2013 RB/080342 Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA MAASTRICHT Geen zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Molenweg 23 Stramproy /2013/661 7-11-2013 GRIFFIE/080372 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Van 1 mei 2012 openbaar

Van 1 mei 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 24 april 2012. Advies Akkoord. BW-004552 2 Onderwerp Afspraken gemeente Weert - ProRail over ecoduct Weerter- en Budelerbergen R Advies Instemmen met beantwoording

Nadere informatie

Postbus 420 2260 AK LEIDSCHENDA M

Postbus 420 2260 AK LEIDSCHENDA M /2015/29 29-1-2015 RB 31284 Raad van State Postbus 20019 2500 EA 'S- /2015/30 30-1-2015 VTH 31394 Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy (De Zaal) /2015/31 5-2-2015 OG 31728 Stichting Bewonersorganisatie

Nadere informatie

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 18 september - 05 november 2013 Agendapunt 31

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 18 september - 05 november 2013 Agendapunt 31 Agendapunt 31 /2013/587 18-9-2013 RB/079206 Raad van State Postbus 20019 2500 EA 'S- Uitnodiging zitting dd 04-12-2013 mbt het beroep van Stichting Islamitische Moskee tegen vastgesteld bestemmingsplan

Nadere informatie

Van 3 juli 2012 openbaar

Van 3 juli 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 juni 2012. Advies Akkoord. BW-004493 2. Onderwerp Koopovereenkomst woonzorgcomplex Laarveld R Advies 1. Instemmen met koopovereenkomst. 2. Instemmen

Nadere informatie

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011)

LIJST VAN AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN 2011, NR. 5 (Periode 12-04-2011 t/m 30-05-2011) 1. Rekenkamercommissie Gemeente Deurne Postbus 3 5750 AA Deurne 2. GGD Brabant-Zuidoost Postbus 810 5700 AV Helmond 3. M.T.A. van Kessel Helmondseweg 107 5751 PH Deurne 4. Wecycle Postbus 190 2700 AD Zoetermeer

Nadere informatie

Van 5 maart 2013 openbaar

Van 5 maart 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 februari 2013. Advies BW-005406 2 Onderwerp Vaststellen controleprotocol 2012 BV Advies A. De raad voorstellen bijgevoegd controleprotocol vast te stellen;

Nadere informatie

Raadsnr. Datum Afd. Reg.nr. Afzender Adres Onderwerp Afdoening

Raadsnr. Datum Afd. Reg.nr. Afzender Adres Onderwerp Afdoening /2017/027a 5-2-2017 OCSW 75176 Burger BUREN Dementie in Theater - Dag Mama - rondtrekkend muziektheater programma over omgaan met dementie /2017/028 8-2-2017 OG 75256 Stedin Netbeheer B.V. Postbus 49 3000

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Pers/ Magazine. Nr. Afdeling Zaak - nummer

Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Pers/ Magazine. Nr. Afdeling Zaak - nummer Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 16 Dinsdag 16 april 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis. Aanwezig: Burgemeester A.J. van Hedel Wethouder

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 4 april 2013

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 4 april 2013 Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 4 april 2013 Gemeentebladnummer: 2013/ 07 Vergaderdatum: 4 april 2013 Agendapunt: 8 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller Griffie

Nadere informatie

Van 11 juni 2013 openbaar

Van 11 juni 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 3 juni 2013. Advies Akkoord. BW-005929 2 Onderwerp Kimpe Veld I Advies Kennis nemen van de ondertekende huurovereenkomst aangegaan door Stichting Gemeenschapshuis

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 10 juni - 8 september 2015

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 10 juni - 8 september 2015 /2015/182 10-6-2015 GRIFFIE 40511 slid J. Nouwen Poldermolen 130 6003 BB WEERT Melding wijziging nevenfunctie /2015/183 10-6-2015 GRIFFIE 37322 Wonen Limburg Postbus 1254 6040 KG ROERMOND "wij zijn klaar

Nadere informatie

INGEKOMEN STUKKENLIJST RAAD datum: 13 januari 2015, lijst 1, vastgesteld door de raad d.d. 27 januari 2015

INGEKOMEN STUKKENLIJST RAAD datum: 13 januari 2015, lijst 1, vastgesteld door de raad d.d. 27 januari 2015 INGEKON STUKKENLIJST RAAD datum: 13 januari 2015, lijst 1, vastgesteld door d.d. 27 januari 2015 uiterste intekendatum 26 januari 2015 s.v.p. in raadscommissie te bespreken onderwerpen op deze lijst aangeven

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders Van 17 januari 2012 openbaar

Vergadering van burgemeester en wethouders Van 17 januari 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 10 januari 2012. Advies Akkoord BW-004242 2. Onderwerp Verzoek voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Emmasingel 31 te Weert R Advies

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Raad 20 februari 2014 t.b.v. Raad

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Raad 20 februari 2014 t.b.v. Raad Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Raad 20 februari 2014 t.b.v. Raad Gemeentebladnummer: 2014/14 Vergaderdatum: 20 februari 2014 Agendapunt: 16 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller Griffie

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 23 januari 2014

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 23 januari 2014 Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 23 januari 2014 2014-28 Raadsledennieuwsbrief VNG december 2013. 2014-27 Informatiebrief Omgevingsdienst Brabant Noord december 2013. 2014-26 Memo college 7 januari

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Periode: 17 november - 7 december Burgerbrieven worden om privacy redenen niet gepubliceerd nummer Onderwerp behandeladvies toelichting 001 Overzicht Ingekomen

Nadere informatie

STUKKENLIJST RAAD datum: 7 juni 2011, lijst 6, vastgesteld door de raad d.d. 21 juni 2011

STUKKENLIJST RAAD datum: 7 juni 2011, lijst 6, vastgesteld door de raad d.d. 21 juni 2011 STUKKENLIJST RAAD datum: 7 juni 2011, lijst 6, vastgesteld door de raad d.d. 21 juni 2011 uiterste intekendatum 20 juni 2011 s.v.p. in raadscommissie te bespreken onderwerpen op deze lijst aangeven t.b.v.

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Raad 26 september 2013 t.b.v. Raad

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Raad 26 september 2013 t.b.v. Raad Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Raad 26 september 2013 t.b.v. Raad Gemeentebladnummer: 2013/43 Vergaderdatum: 26 september 2013 Agendapunt: 19 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller Griffie

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 26 september 2011 Registratienummer: GF Agendapunt: 5

Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 26 september 2011 Registratienummer: GF Agendapunt: 5 Gemeenteraad Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 26 september 2011 Registratienummer: GF11.20071 Agendapunt: 5 De raad der gemeente Heerenveen; Overwegende dat op grond van artikel 22

Nadere informatie

INGEKOMEN BRIEVEN/STUKKEN TER AFHANDELING. TOT 10 juli 2012 (t.b.v. besluitvorming presidium d.d. 12 juli 2012) Raad d.d. 6 september 2012 STUKKEN

INGEKOMEN BRIEVEN/STUKKEN TER AFHANDELING. TOT 10 juli 2012 (t.b.v. besluitvorming presidium d.d. 12 juli 2012) Raad d.d. 6 september 2012 STUKKEN INGEKOMEN BRIEVEN/STUKKEN TER AFHANDELING Omschrijving TOT 10 juli 2012 (t.b.v. besluitvorming presidium d.d. 12 juli 2012) Raad d.d. 6 september 2012 STUKKEN Registratienummer 2012/ Afhandelingsvoorstel

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen.

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Lijst ingekomen stukken en mededelingen. Gemeentebladnummer: 2012/ 14 Vergaderdatum: 10 mei 2012 Agendapunt: 17. Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller Griffie Aan de Raad Inleiding Ter voldoening

Nadere informatie

Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering van 28 oktober De raad besluit:

Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering van 28 oktober De raad besluit: Gemeente Woerden 10R.00185 RAADSVOORSTEL d??^\ gemeente WOERDEN Indiener: de plaatsvervangend voorzitter Datum: 19 oktober Onderwerp: Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering

Nadere informatie

*Z03122E3FC4* Lijst van ingekomen stukken. Registratienummer: Gemeenteraad / 25283

*Z03122E3FC4* Lijst van ingekomen stukken. Registratienummer: Gemeenteraad / 25283 *Z03122E3FC4* Registratienummer: Gemeenteraad 10-07-2014 / 25283 Lijst van ingekomen stukken Raadsvergadering : 10 juli 2014 Registratienummer : 25283 Agendanummer : 03 Sluitingsdatum : 26 juni 2014 Onderwerp

Nadere informatie

Aan de Raad. De voorzitter van de gemeenteraad Midden-Delfland, A.J. Rodenburg

Aan de Raad. De voorzitter van de gemeenteraad Midden-Delfland, A.J. Rodenburg Nr: 2012-06-08 Schipluiden: 18 september 2012 Onderwerp: Lijst van Ingekomen stukken en mededelingen Aan de Raad Hierbij ontvangt u het overzicht van de aan de gemeenteraad gerichte stukken die in de periode

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken voor de Raadsvergadering van dinsdag 25 september 2012

Lijst ingekomen stukken voor de Raadsvergadering van dinsdag 25 september 2012 01 21-6-2012 2510063 binnendienst Wecycle E van der Schans Informatie Wecycle Zoetermeer mbt benchmarkt afgifte elektrische apparaten (e-waste) 02 21-6-2012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Van 26 maart 2013 Openbaar

Van 26 maart 2013 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergaderingen d.d. 12 maart 2013. Advies Akkoord. BW-005690 2 Onderwerp Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid. R Advies Kennis nemen van de nota Evaluatie en herijking

Nadere informatie

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 23 maart 2009 Registratienummer: GF Agendapunt: 5

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 23 maart 2009 Registratienummer: GF Agendapunt: 5 Gemeenteraad Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 23 maart 2009 Registratienummer: GF09.20015 Agendapunt: 5 De raad der gemeente Heerenveen; Overwegende dat op grond van artikel 22 van

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013

Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 Lijst ingekomen stukken en mededelingen. T.b.v. Raadsvergadering d.d. 21 februari 2013 Gemeentebladnummer: 2013/01 Vergaderdatum: 21 februari 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller

Nadere informatie

Van 18 december 2012 openbaar

Van 18 december 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 11 december 2012. Advies Akkoord. BW-002588 2 Onderwerp Herontwikkeling Wilhelminaplein en directe omgeving. R Advies 1. In te stemmen met het ontbinden

Nadere informatie

Van 11 maart 2014 openbaar

Van 11 maart 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 25 februari 2014. Akkoord. BW-006926 2 Onderwerp Subsidie aanvraag voor traject financiering Gilde Praktijk Opleidingen. I Voor het jaar 2013 maximaal 18

Nadere informatie

Afzender/Onderwep: Cat. Poststuknr.: Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG: X X Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG:

Afzender/Onderwep: Cat. Poststuknr.: Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG: X X Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG: Ingekomen stukken 14 maart 2012 an de leden van de raad, De hierna genoemde stukken, ingekomen in de periode van 14 februari tot en met 12 maart 2012 liggen voor u ter inzage tot 27 maart 2012 in de leeskamer

Nadere informatie

Van 18 juni 2013 openbaar

Van 18 juni 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 11 juni 2013. Advies Akkoord. BW-006079 2 Onderwerp Handhavingsverzoek tegen een frame met leiperen en een carport aan Meerkoethof 3. R Advies en tot: 1.

Nadere informatie

No. Onderwerp Voorstel van de Agendacommissie

No. Onderwerp Voorstel van de Agendacommissie INGEKOMEN STUKKEN RAADSVERGADERING VAN 25 januari 2005 No. Onderwerp Voorstel van de Agendacommissie 1. Kopie van brief M. van der Horst (6520) inzake verzoek opnieuw inspraakprocedure Woutertje Pieterse.

Nadere informatie

Van 4 november 2014 openbaar

Van 4 november 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 28 oktober 2014. Advies Akkoord. BW-007690 2 Onderwerp Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak - nummer. Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Pers/ Magazine

Nr. Afdeling Zaak - nummer. Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Pers/ Magazine Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 8 Dinsdag 19 februari 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis. Aanwezig: Burgemeester A.J. van Hedel Wethouder

Nadere informatie

Voorstel van de voorzitter inzake vaststellen wijze van afdoening van de lijst ingekomen stukken over de periode van 20-04-2012 tot en met 31-05-2012

Voorstel van de voorzitter inzake vaststellen wijze van afdoening van de lijst ingekomen stukken over de periode van 20-04-2012 tot en met 31-05-2012 Voorstel van de voorzitter inzake vaststellen wijze van afdoening van de lijst ingekomen stukken over de periode van 20-04-2012 tot en met 31-05-2012 Gemeenteblad nr. : 2012/44 Behandelend ambt. : CELAK,

Nadere informatie

LIJST INGEKOMEN STUKKEN RAADSVERGADERING 13 september 2012

LIJST INGEKOMEN STUKKEN RAADSVERGADERING 13 september 2012 1. B&W Antwoordbrief aan de DOS-fractie inzake 26-06-2012 26 Ja Ter kennisname. vragen geluidsoverlast Wilhelminaplein en sanctie Fanfare St. Joseph Meers 2. sfractie Steins Belang Brief inzake haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

AGENDAPUNT /03

AGENDAPUNT /03 AGENDAPUNT 2014.02.16/03 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Ingekomen en uitgaande stukken De heer Van Zanen

Nadere informatie

Van 22 mei 2012 openbaar

Van 22 mei 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004658 2. Onderwerp Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012 R Advies 1. De gewijzigde projectenclassificatie

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 mei 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 12 mei 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijsten collegevergaderingen d.d. 28 en 30 april 2015. 1.2 Ophalen informatie

Nadere informatie

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 8 juni 2009 Registratienummer: GF Agendapunt: 5

Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 8 juni 2009 Registratienummer: GF Agendapunt: 5 Gemeenteraad Onderwerp: Lijst ingekomen stukken voor gemeenteraad 8 juni 2009 Registratienummer: GF09.20039 Agendapunt: 5 De raad der gemeente Heerenveen; Overwegende dat op grond van artikel 22 van het

Nadere informatie

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 20 januari 16 maart 2010.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 20 januari 16 maart 2010. Agendapunt 13 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 20 januari 16 maart 2010. 21. 20.01 Stichting Lambieck Knoup Uitnodiging uitreiking Lambieck-Knoup (035354) Weert op 8 februari

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2012

B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2012 B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2012 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 24 juli 2012. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Raadsnr. Datum Afd. Reg.nr. Afzender Adres Onderwerp Afdoening RAAD/2017/ VTH DJ-5643 Gemeente Borger- Odoorn

Raadsnr. Datum Afd. Reg.nr. Afzender Adres Onderwerp Afdoening RAAD/2017/ VTH DJ-5643 Gemeente Borger- Odoorn /2017/185 22-6-2017 VTH DJ-5643 Gemeente Borger- Odoorn /2017/186 26-6-2017 WIZ DJ-5741 Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) en Raad voor de Financiële Verhoudingen (Rfv) Hoofdstraat 50 7875 AD EXLOO Standpunt

Nadere informatie

Gewijzigde lijst van mededelingen en ingekomen stukken (N.B.: De wijziging betreft toevoeging van het stuk onder nr. CC.)

Gewijzigde lijst van mededelingen en ingekomen stukken (N.B.: De wijziging betreft toevoeging van het stuk onder nr. CC.) Gewijzigde lijst van mededelingen en ingekomen stukken (N.B.: De wijziging betreft toevoeging van het stuk onder nr. CC.) Raadsvergadering d.d. 19 maart 2015 Bijlage bij agendapunt 03 03 Mededelingen en

Nadere informatie

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36

Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 Nummer: 99-147 Portefeuillehouder: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon Onderwerp: Ingekomen stukken en mededelingen voor de raad weken 27 tot en met 36 De raad van de gemeente Waterland, Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Raadsgriffier

Raadsgriffier Onderwerp Lijsten van Ingekomen stukken voor de gemeenteraad Datum raadsvergadering Donderdag 15 april 2010 Agendapunt 3 Inlichtingen bij Tel.nr. Email Raadsgriffier 0418 681 612 griffie@zaltbommel.nl

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

INGEKOMEN STUKKENLIJST RAAD datum: 27 augustus 2013, lijst 7, vastgesteld door de raad d.d. 10 september 2013

INGEKOMEN STUKKENLIJST RAAD datum: 27 augustus 2013, lijst 7, vastgesteld door de raad d.d. 10 september 2013 INGEKON STUKKENLIJST RAAD datum: 27 augustus 2013, lijst 7, vastgesteld door d.d. 10 september 2013 uiterste intekendatum 9 september 2013 s.v.p. in raadscommissie te bespreken onderwerpen op deze lijst

Nadere informatie

Van 23 april 2013 openbaar

Van 23 april 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 16 april 2013. Advies Akkoord. BW-005740 2 Onderwerp Wegsleepregeling R Advies Mandatering uitvoering wegsleepregeling aan: 1. Hoofd afdeling Vergunningen,

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 3 februari 2015 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp Staf ADV-15-01286/Z.04626 B&W besluitenlijst

Nadere informatie

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal Dossiercode: D-14.00016; document 2014.36208 Besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van Woensdrecht van 16 september genomen besluiten 8 t/m 12 september 2014 door parafen

Nadere informatie

*Z012CF7DC2D* Lijst van ingekomen stukken. Registratienummer: Z -13-02050 / 3071

*Z012CF7DC2D* Lijst van ingekomen stukken. Registratienummer: Z -13-02050 / 3071 *Z012CF7DC2D* Registratienummer: Z -13-02050 / 3071 Lijst van ingekomen stukken Raadsvergadering : 25 april 2013 Registratienummer : 3071 Agendanummer : 3 Datum : 11 april 2013 Onderwerp : Ingekomen stukken

Nadere informatie

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010 enlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010 1 Opening en vaststellen agenda De burgemeester heet iedereen welkom. De raad krijgt een USB stick met daarop de digitale informatie van de informatiemappen

Nadere informatie

-1- BESLUITENLIJST BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN: 20 december 2011 AKKOORD // NIET NO: ONDERWERP: BESLUIT

-1- BESLUITENLIJST BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN: 20 december 2011 AKKOORD // NIET NO: ONDERWERP: BESLUIT -1- // NIET Aanwezig: Burgemeester M. Sijbers, de wethouders J. Willems, W. Bollen en de secretaris G. Timmermans. Vaststellen besluitenlijsten ST 1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 december

Nadere informatie

Partij Onderwerp Portefeuillehouder

Partij Onderwerp Portefeuillehouder gemeente Eindhoven Openbare Besluitenlijst voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 12 oktober 1998, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1. 1 Vragen-halfuur ex artikel 37 van

Nadere informatie

Overzicht van ingekomen stukken en informatienota's

Overzicht van ingekomen stukken en informatienota's Griffie-info 03-07-2014 1. Afschrift van de brief van de Rechtbank Gelderland met als bijlagen de stukken die aan het dossier inzake Woerdsestraat 1b en 1c te Gendt zijn toegevoegd. 2. Besluitenlijst van

Nadere informatie

algemene commissie voor Immigratie en Asiel Planning van werkzaamheden

algemene commissie voor Immigratie en Asiel Planning van werkzaamheden Den Haag, 9 maart 2012 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie en Asiel Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 8 BuZa i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m. agendapunt 8, 13 I&A i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Van 1 mei 2013 openbaar

Van 1 mei 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2013. Akkoord. BW-004454 2 Onderwerp Pilot oplaadpunten elektrisch rijden. R 1. Instemmen met het plaatsen van 4 laadpalen door Stichting E- laad.nl

Nadere informatie

Van 9 december 2014 openbaar

Van 9 december 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 2 december 2014. Advies Akkoord. BW-007610 2 Onderwerp Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China) CS Advies 1. Instemmen met het document Internationale

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer H. (Henk) Veldhuizen, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte van de gemeente

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders

Vergadering van burgemeester en wethouders 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 april 2014 Akkoord. BW-007107 2 Onderwerp Extra ondersteuning door Punt Welzijn ten behoeve van Cliënten Platform Minima (CPM). I Toekennen van éénmalig

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken voor de Raadsvergadering van dinsdag 27 maart 2012

Lijst ingekomen stukken voor de Raadsvergadering van dinsdag 27 maart 2012 1) 01 22-2-2012 2495064 CA Stevens Aanmaning CA Stevens Richterpad 45 Valkenswaard reactie brief dd 20-08-2010 nav verontrustende situatie schietvereniging Schuttersvrienden Maarheeze.DE ANTWOORDBRIEF

Nadere informatie

Advies en besluitenlijst 5 maart 2013

Advies en besluitenlijst 5 maart 2013 en besluitenlijst 5 maart 2013 Instantie BW Datum 5 maart 2013 Tijdstip 09.30 uur Weeknummer Week 10. Aanwezig dhr. P.E. de Jong (burgemeester), dhr. W. van Montfoort (wethouder), dhr. C.J.A. van Lith

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 15 december 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2012 Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2012 No Onderwerp Besluit 1. Analyse centrum Swalmen. (nummer 200812/201) Het college van B&W heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2012-375 Datum raadsvergadering : 22 november 2012 Aan de leden van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Raadsvoorstel 2012-375 Datum raadsvergadering : 22 november 2012 Aan de leden van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug Raadsvoorstel 2012-375 Datum raadsvergadering : 22 november 2012 Aan de leden van de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug Onderwerp : ngekomen stukken anaf 20 september 2012 t/m 13 november 2012 zijn

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 10-1-2012. Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 10-1-2012. Vastgesteld d.d.: de burgemeester, OPENBAAR 204565 Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 10-1-2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1

Nadere informatie

Het initiatief kan komen vanuit de gemeente zelf òf vanuit particulieren, ondernemers of projecontwikkelaars.

Het initiatief kan komen vanuit de gemeente zelf òf vanuit particulieren, ondernemers of projecontwikkelaars. FASE 0 : VOORTRAJECT Het initiatief kan komen vanuit de gemeente zelf òf vanuit particulieren, ondernemers of projecontwikkelaars. Acties : > bepalen van het doel > principe beslissing B&W > opstellen

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Het college van burgemeester en wethouders 2050 AE verveen Betreft onderzoek "Gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen" Nederland Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Ingekomen stukken en mededelingen. Hierbij bieden wij u de lijsten ingekomen stukken en mededelingen aan van:

Betreft : RAADSVOORSTEL - Ingekomen stukken en mededelingen. Hierbij bieden wij u de lijsten ingekomen stukken en mededelingen aan van: Betreft : RAADSVOORSTEL - Ingekomen stukken en mededelingen. Datum voorstel : - Raadsvergadering d.d. : 5 juni 2012 Volgnummer : 2012R0038, agendanummer 6 Taakveld : Interne Dienstverlening Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 december 2008 nummer 49 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaaj Overheidsorganisatie Directie Ambtenaar en Organisatie Programma normering topinkomens

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

2. Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure, Financiële jaarstukken, registratienummer GF , ontvangen op 22 april 2016.

2. Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A7 Heerenveen-Joure, Financiële jaarstukken, registratienummer GF , ontvangen op 22 april 2016. Registratienummer GF16.20041 Agendapunt 5 Onderwerp Lijst ingekomen stukken voor de gemeenteraad van 11 juli 2016 Voorstel De raad van de gemeente Heerenveen; Overwegende dat op grond van artikel 18 van

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1. Agendapunt: Algemene informatie: Doel: Voorstel: Besluit: Besluitenlijst vergadering d.d.

Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1. Agendapunt: Algemene informatie: Doel: Voorstel: Besluit: Besluitenlijst vergadering d.d. Openbare Besluitenlijst College Peel en Maas Week: 17 1 Aanwezig: Wethouder Absil Wethouder Janssen Wethouder Segers Secretaris directeur: de heer Mensink Afwezig: -- Datum 27 april 2010 Agendapunt: Algemene

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 1 oktober 2013 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 1 oktober 2013 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 1 oktober 2013 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 24 september 2013. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2012

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2012 Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2012 Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder K.A.C. de Korte-De With, wethouder W.F. Perlot, wethouder

Nadere informatie

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur 29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 29 juni 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de vergaderingen van 25 mei 2005

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 januari 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 januari 2012 Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 januari 2012 No Onderwerp Besluit 1. Overzicht van de uitvoeringsstatus wijzigingsbesluiten moties en amendementen

Nadere informatie