Holland Rijnland. Monitor Aanpak Kindermishandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Holland Rijnland. Monitor Aanpak Kindermishandeling"

Transcriptie

1 Holland Rijnland Monitor Aanpak Kindermishandeling 1

2 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Auteurs Mariska Zoon Erik Jan de Wilde René van Vianen Nederlands Jeugdinstituut Catharijnesingel 47 Postbus DE Utrecht Telefoon Website 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Monitor Aanpak Kindermishandeling Leeswijzer 4 2. Aard en omvang kindermishandeling Prevalentie kindermishandeling Meldingen gedifferentieerd Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschouten Zoeterwoude Kwaliteit van de ketenaanpak De 55 voorwaarden van Hermanns Samenvatting van de indicatoren Conclusies Kwaliteit van de ketenaanpak Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De koppeling tussen aard en omvang en ketenaanpak. 45 Bijlagen 47 Bijlage 1. Indicatoren Aanpak Kindermishandeling.. 47 Bijlage 2. Over het Nederlands Jeugdinstituut. 61 3

4 Inleiding Inzicht in de aanpak van kindermishandeling is voor een gemeente van belang inzake de komende transitie voor de jeugdzorg. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd (van preventie tot curatie). De gemeenten krijgen daarmee ook de financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. De kosten van kindermishandeling en (behandel)interventies kunnen behoorlijk oplopen. De vraag is hoe gemeenten de financiële kosten kunnen beperken. 1.1 Monitor Aanpak Kindermishandeling In het kader van hoe verder met de regionale aanpak kindermishandeling is door het Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van de Bernhard van Leer Foundation een monitor voor gemeenten ontwikkeld. Deze monitor beoogt de stand van zaken bij de aanpak van kindermishandeling voor een gemeente weer te geven. Het is een instrument dat gebruikt kan worden om vragen te stellen en te leren. Op welke punten gaat het goed bij de regionale aanpak en op welke punten kan de een gemeente haar aanpak verbeteren? De monitor meet twee aspecten: 1. Aard en omvang van kindermishandeling. 2. Kwaliteit van de ketenaanpak. Bij de aard en omvang gaat het om een schatting per gemeente van de prevalenties van kindermishandeling alsmede het aantal meldingen van kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De beoordeling van de kwaliteit van de ketenaanpak komt voort uit het gedeelte van de monitor dat is ingevuld door de gemeente zelf en betreft vragen over de aanpak/het beleid dat de gemeente hanteert ten aanzien van kindermishandeling. 1.2 Leeswijzer Voor u ligt het definitieve rapport voor de regio Holland Rijnland. Een eerdere versie (waarin alleen cijfers bekend waren voor de gemeente Leiden) is met de gemeente Leiden besproken op 26 juni Naar aanleiding van dat gesprek zijn nog enkele aanpassingen gedaan. Tevens zijn de cijfers van de gehele regio Holland Rijnland toegevoegd. In het volgende hoofdstuk wordt de aard en omvang van kindermishandeling in de regio Holland Rijnland gepresenteerd. De kwaliteit van de ketenaanpak wordt beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden een aantal conclusies en aanbevelingen op een rij gezet. In de bijlage is de gehele, door de regio ingevulde, monitor terug te vinden. 4

5 2. Aard en omvang kindermishandeling 2.1 Prevalentie kindermishandeling Bij de aard en omvang gaat het allereerst om een schatting van de prevalenties van kindermishandeling op basis van bevolkingsstatistieken. Uit een studie van Alink, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, Pannebakker, Vogels en Euser () 1 naar de omvang en aard van mishandeling van kinderen en jeugdigen van 0-17 ar in Nederland, blijkt dat de geschatte omvang van kindermishandeling in 2010 (de arprevalentie) uitkomt op ongeveer 34 gevallen van kindermishandeling op iedere kinderen (3,4%). In tabel 2 is op basis van dit percentage uitgerekend hoeveel jeugdigen dat in de regio Holland Rijnland zouden zijn (ongewogen prevalentieschatting). Cijfers worden per gemeente gegeven. De prevalentie van kindermishandeling hangt echter af van de aanwezigheid van meerdere risicofactoren. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld een laag opleidingsniveau of werkloosheid van de ouder(s) of eenoudergezinnen (Alink et al., ). De geschatte prevalentie van kindermishandeling kan anders uitvallen wanneer er meer of minder risicofactoren aanwezig zijn in een gemeente (gewogen prevalentieschatting). In tabel 2 is daarom ook te lezen wat de gewogen prevalentieschatting is in de regio Holland Rijnland. In tabel 1 wordt allereerst een overzicht gegeven van het aantal jeugdigen, zowel in Nederland als in de regio Holland Rijnland, opgedeeld per gemeente. Aantal jeugdigen (CBS) 2010 LANDELIJK, totaal aantal jeugdigen: ALPHEN AAN DEN RIJN, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: HILLEGOM, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: KAAG EN BRAASSEM, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Tabel 1. Aantal jeugdigen. 1 Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans-Kranenburg, M., Pannebakker, F., Vogels, T., & Euser, S. (). Kindermishandeling in Nederland anno 2010: De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Casimir Publishers. 5

6 Aantal jeugdigen (CBS) 2010 KATWIJK, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: LEIDEN, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: LEIDERDORP, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: LISSE, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: NIEUWKOOP, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: NOORDWIJK, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: NOORDWIJKERHOUT, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: OEGSTGEEST, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: RIJNWOUDE, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Vervolg tabel 1. Aantal jeugdigen. 6

7 Aantal jeugdigen (CBS) 2010 TEYLINGEN, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: VOORSCHOTEN, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: ZOETERWOUDE, totaal aantal jeugdigen: tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Vervolg tabel 1. Aantal jeugdigen. Prevalentie 2010 ALPHEN AAN DEN RIJN Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen 2 prevalentieschatting: HILLEGOM Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: KAAG EN BRAASSEM Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: KATWIJK Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: LEIDEN Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: LEIDERDORP Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: Tabel 2. Geschatte prevalentie kindermishandeling. 2 De geschatte ongewogen prevalentie werd hier gecorrigeerd op grond van een regressiemodel dat de beste voorspelling leverde voor variatie in meldingen. 7

8 Prevalentie 2010 LISSE Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: NIEUWKOOP Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: NOORDWIJK Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: NOORDWIJKERHOUT Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: OEGSTGEEST Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: RIJNWOUDE Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: TEYLINGEN Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: VOORSCHOTEN Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: ZOETERWOUDE Ongewogen prevalentieschatting (3,4%): Gewogen prevalentieschatting: Vervolg tabel 2. Geschatte prevalentie kindermishandeling. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het aantal meldingen van kindermishandeling aan de afdeling AMK van het Bureau Jeugdzorg. Het is niet bekend in de lokale keten (jeugdgezondheidszorg, politie, kinderopvang, onderwijs et cetera) bij hoeveel kinderen zij vermoedens hebben van kindermishandeling. De lokale instellingen kunnen dit vastleggen in de Verwijs Index Risicojongeren (VIR), maar een betrouwbare bron voor gegevensanalyse vormt de VIR nog niet. Wel is het een gegeven dat veel professionals in de lokale keten en burgers hun zorgen uiten bij de Bureaus Jeugdzorg: de toegang en het AMK. De vijftien Bureaus Jeugdzorg hebben deze (gezamenlijke) toegang verschillend vormgegeven. Beide bronnen zouden benut moeten worden om een compleet beeld te krijgen van het totaal aantal casus dat gemeld wordt en waarbij kindermishandeling (mogelijk) speelt. De zorgmeldingen bij Bureau Jeugdzorg (Toegang) worden in een ander systeem geregistreerd en het gaat hier niet uitsluitend om jeugdigen waarbij vermoedens 8

9 van kindermishandeling speelt. Deze gegevens zijn niet gebruikt. De afdeling AMK van het Bureau Jeugdzorg maakt gebruik van een landelijk registratiesysteem waarin alle meldingen van professionals en burgers staan. Hoewel het hier een selectie betreft van de totale groep zijn het deze cijfers waarvoor om praktische redenen (beschikbaarheid) voor gekozen is. Naast de meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van het Bureau Jeugdzorg komen er meldingen over kindermishandeling binnen bij Bureau Jeugdzorg (Toegang). Een gedeelte hiervan wordt doorgeleid voor nader onderzoek naar het AMK en komt dus wel in de cijfers terug, een ander gedeelte wordt door de Toegangsmedewerkers zelf opgepakt en afgehandeld en zit dus niet in de cijfers van het AMK. De cijfers van Bureau Jeugdzorg (Toegang) zijn in dit document niet meegenomen. In onderstaande cijfers betreft het altijd kinderen, geen gezinnen. Aantallen kindermishandeling 2010 Aantal vermoedens van kindermishandeling jeugdgezondheidszorg / politie/ VIR onbekend onbekend Aantal zorgmeldingen Bureau Jeugdzorg onbekend onbekend Betrokken kinderen uit ALPHEN AAN DEN RIJN tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit HILLEGOM tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit KAAG EN BRAASSEM tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit KATWIJK tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit LEIDEN tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit LEIDERDORP tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Tabel 3. Aantal meldingen bij AMK. 9

10 Aantallen kindermishandeling 2010 Betrokken kinderen uit LISSE tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit NIEUWKOOP tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit NOORDWIJK tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit NOORDWIJKERHOUT tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit OEGSTGEEST tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit RIJNWOUDE tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit TEYLINGEN tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit VOORSCHOTEN tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: Betrokken kinderen uit ZOETERWOUDE tot 4 ar: tot 12 ar: t/m 18 ar: 4 2 Vervolg tabel 3. Aantal meldingen bij AMK. 10

11 2.2 Meldingen gedifferentieerd In deze paragraaf wordt per gemeente drie tabellen gegeven. De volgende tabellen geven meer differentiatie aangebracht naar type contactnemer, type mishandeling en het vervolg na de melding. In tabel 4 wordt gekeken naar het verwijsgedrag van specifieke doelgroepen. Per leeftijdsgroep wordt aangegeven waar de melding vandaan komt. De melding kan betrekking hebben op meerdere kinderen in het gezin. Het totaal aantal contactnemers in de verschillende leeftijdsgroepen (0-4; 4-12; ar) ligt dan ook lager. Hier staat ook het AMK tussen. Dit komt omdat het AMK de bevoegdheid heeft om als één kind uit een gezin gemeld is, ook voor een eventueel aanwezige broertjes of zusjes onderzoek te doen naar hun situatie. Tabel 5 beschrijft het type geregistreerde vorm van kindermishandeling. De totalen in deze tabel zijn hoger dan het aantal meldingen in tabel 3. Het verschil kan komen doordat er vaak meerdere contactnemers een melding doen over hetzelfde kind, en omdat er bij één kind vaak sprake is van meerdere soorten mishandeling. Volgens Alink et al. () is er in bijna de helft van de gevallen sprake van comorbiditeit: bijna de helft van de mishandelde kinderen is slachtoffer van meerdere vormen van mishandeling. Nadat er een melding is gedaan wordt onderzoek gestart door het AMK. In tabel 6 wordt aangegeven wat het vervolg is geweest na dit onderzoek. Een onderzoek door het AMK kan verschillende uitkomsten hebben: - Er kan op basis van onderzoek geconcludeerd worden dat er geen sprake is van kindermishandeling. - Het onderzoek door het AMK kan kindermishandeling niet bevestigen. Maar ook het tegendeel kan niet worden bewezen: het AMK kon niet voldoende informatie achterhalen. - De mishandeling van het kind stopte voordat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling het onderzoek afsloot. - Mishandeling is vastgesteld. De ouders werken vrijwillig mee aan hulpverlening. Het AMK verwijst het gezin door naar vrijwillige vormen van hulpverlening. - Mishandeling is vastgesteld. Ouders werken niet vrijwillig mee of de veiligheid van het kind is in gevaar. Het AMK draagt de casus over aan de Raad voor de Kinderbescherming. Zij doen nader onderzoek en kunnen om een justitiële maatregel verzoeken bij de kinderrechter. De categorieën in tabel 6 vertonen geen overlap. 11

12 2.2.1 Alphen aan den Rijn Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 5 9 Kinderopvang 0 2 Politie CJG / GGD / CB 0 8 Huisarts/ Ziekenhuis 3 7 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 7 Welzijn 2 0 Overig 1 0 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) Politie CJG / GGD / CB 5 4 Huisarts/ Ziekenhuis 6 11 GGZ 5 2 Bureau Jeugdzorg 3 8 Overige Jeugdzorg 3 1 AMK 7 10 Vrouwenopvang / Blijf van mijn Lijf 1 0 Onderwijs 8 7 Welzijn 4 7 Overig 4 5 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 6 5 Politie CJG / GGD / CB 1 1 Huisarts/ Ziekenhuis 3 4 GGZ 0 4 Bureau Jeugdzorg 1 10 Overige Jeugdzorg 2 0 AMK 6 2 Vrouwenopvang / Blijf van mijn Lijf 1 0 Onderwijs 4 3 Welzijn 3 4 Overig 4 10 Totaal Tabel 4.1. Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 12

13 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Alpen a/d Rijn 2010 Alpen a/d Rijn % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, , ,5 Lichamelijke mishandeling 8,3 41 5, ,30 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 51 7, ,60 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,7 Seksueel Misbruik 2,2 8 1,20 9 1,50 Psychisch geweld 8,9 68 9, ,5 PCF/MbP 0,2 3,40 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,3 Meisjesbesnijdenis 0,1 3,40 0,00 Overig / anders 11,3 26 3, ,60 Geen 0 0,00 0,00 Totaal Tabel 5.1. Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Alpen a/d Rijn Alpen a/d Rijn 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7,0 6 1,6 4 1,2 Mishandeling niet bevestigd 11,7 33 8,7 20 6,0 Mishandeling beëindigd 7,8 7 1,8 2,6 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,5 12,5 28 7, ,1 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0,5 3 0,8 0,0 Onbekend 0, ,7 Totaal Tabel 6.1. Vervolg na onderzoek door AMK. 13

14 2.2.2 Hillegom Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 0 Kinderopvang 0 0 Politie 7 7 CJG / GGD / CB 1 0 Huisarts/ Ziekenhuis 1 2 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 1 1 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 1 1 Politie 13 9 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 3 4 GGZ 1 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 Overige Jeugdzorg 0 1 AMK 2 3 Onderwijs 0 2 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 0 Politie 5 6 CJG / GGD / CB 0 1 Huisarts/ Ziekenhuis 4 0 GGZ 2 0 Bureau Jeugdzorg 2 1 AMK 1 0 Onderwijs 1 3 Welzijn 0 0 Overig 1 0 Totaal Tabel 4.2. Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 14

15 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Hillegom 2010 Hillegom % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, ,7 9 8,70 Lichamelijke mishandeling 8,3 9 10, ,6 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 4 4,80 4 3,80 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,8 Seksueel Misbruik 2,2 1 1,20 5 4,80 Psychisch geweld 8,9 8 9, ,6 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,7 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 1 1,20 1 1,00 Geen 0 0,00 0,00 Totaal 84,0 104 Tabel 5.2. Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Hillegom Hillegom 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7, ,0 Mishandeling niet bevestigd 11,7 3 6,7 4 7,1 Mishandeling beëindigd 7, ,0 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,6 12,5 8 17,8 8 14,3 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel 6.2. Vervolg na onderzoek door AMK. 15

16 2.2.3 Kaag en Braassem Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 1 1 Kinderopvang 0 0 Politie 7 2 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 0 1 GGZ 0 1 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 0 Welzijn 0 0 Overig 4 1 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 2 0 Politie CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 1 4 GGZ 3 0 Bureau Jeugdzorg 0 3 AMK 0 0 Onderwijs 2 1 Welzijn 0 0 Overig 2 2 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 1 0 Politie 6 8 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 4 1 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 0 Onderwijs 3 0 Welzijn 0 0 Overig 1 2 Totaal Tabel 4.3. Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 16

17 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Kaag en Braassem 2010 Kaag en Braassem % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, , ,8 Lichamelijke mishandeling 8,3 3 3, ,90 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 6 6,80 8 7,90 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,7 Seksueel Misbruik 2,2 4 4,50 0,00 Psychisch geweld 8,9 8 9,10 8 7,90 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,7 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 1 1,10 2 2,00 Geen 0 0,00 0,00 Totaal 88,0 101 Tabel 5.3. Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Kaag en Braassem Kaag en Braassem 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7, ,0 Mishandeling niet bevestigd 11,7 4 8,2 4 7,4 Mishandeling beëindigd 7,8 2 4,1 1 1,9 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,9 12,5 3 6,1 1 1,9 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel 6.3. Vervolg na onderzoek door AMK. 17

18 2.2.4 Katwijk Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 3 6 Kinderopvang 0 0 Politie CJG / GGD / CB 1 0 Huisarts/ Ziekenhuis 2 4 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 2 Overige Jeugdzorg 1 0 AMK 6 0 Vrouwenopvang / Blijf van mijn Lijf 4 0 Welzijn 6 1 Overig 2 1 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 9 7 Politie CJG / GGD / CB 2 1 Huisarts/ Ziekenhuis 5 2 GGZ 2 0 Bureau Jeugdzorg 2 1 Overige Jeugdzorg 2 0 AMK 3 2 Vrouwenopvang / Blijf van mijn Lijf 3 0 Onderwijs 2 0 Welzijn 4 0 Overig 0 5 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 4 3 Politie CJG / GGD / CB 4 2 Huisarts/ Ziekenhuis 0 3 GGZ 1 0 Bureau Jeugdzorg 1 1 AMK 0 0 Onderwijs 3 2 Welzijn 0 0 Overig 4 0 Totaal Tabel 4.4. Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 18

19 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Katwijk 2010 Katwijk % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, , ,5 Lichamelijke mishandeling 8,3 17 6, ,80 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 22 7, ,20 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,1 Seksueel Misbruik 2,2 5 1,80 5 1,40 Psychisch geweld 8,9 21 7, ,40 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,0 Meisjesbesnijdenis 0,1 1,40 0,00 Overig / anders 11,3 18 6, ,30 Geen 0 0,00 1,30 Totaal Tabel 5.4. Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Katwijk Katwijk 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7,0 1 0,6 7 3,6 Mishandeling niet bevestigd 11,7 4 2,4 10 5,1 Mishandeling beëindigd 7, ,5 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,6 12,5 4 2, ,2 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0,5 3 1,8 0,0 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel 6.4. Vervolg na onderzoek door AMK. 19

20 2.2.5 Leiden Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 13 9 Kinderopvang 0 2 Politie CJG / GGD / CB 12 7 Huisarts/ Ziekenhuis 11 6 GGZ 1 2 Bureau Jeugdzorg 1 1 Overige Jeugdzorg 2 3 AMK 4 4 Vrouwenopvang / Blijf van mijn Lijf 3 2 Welzijn 4 6 Overig 5 4 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) Politie CJG / GGD / CB 2 7 Huisarts/ Ziekenhuis GGZ 2 10 Bureau Jeugdzorg 2 1 Overige Jeugdzorg 0 4 AMK 5 8 Vrouwenopvang / Blijf van mijn Lijf 0 6 Onderwijs 4 5 Welzijn 1 7 Overig 13 6 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 14 7 Politie CJG / GGD / CB 1 3 Huisarts/ Ziekenhuis GGZ 4 8 Bureau Jeugdzorg 4 4 Overige Jeugdzorg 1 2 AMK Vrouwenopvang / Blijf van mijn Lijf 0 5 Onderwijs 8 12 Welzijn 1 3 Overig 8 6 Totaal Tabel 4.5. Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 20

21 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Leiden 2010 Leiden % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, , ,9 Lichamelijke mishandeling 8,3 64 6, ,40 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 52 5, ,00 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,3 Seksueel Misbruik 2,2 24 2, ,80 Psychisch geweld 8,9 91 9, ,60 PCF/MbP 0,2 1,10 1,10 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,7 Meisjesbesnijdenis 0,1 1,10 0,00 Overig / anders 11,3 34 3, ,10 Geen 0 0,00 1,10 Totaal Tabel 5.5. Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Leiden Leiden 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7,0 7 1,3 2,5 Mishandeling niet bevestigd 11,7 34 6,5 30 6,9 Mishandeling beëindigd 7,8 15 2,9 12 2,7 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, ,5 12,5 40 7,7 25 5,7 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0,5 3 0,6 1,2 Onbekend 0, ,5 Totaal Tabel 6.5. Vervolg na onderzoek door AMK. 21

22 2.2.6 Leiderdorp Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 1 0 Kinderopvang 0 0 Politie 9 6 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 2 2 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 0 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 9 Politie CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 0 2 GGZ 3 0 Bureau Jeugdzorg 0 1 AMK 0 1 Onderwijs 1 1 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 0 Politie CJG / GGD / CB 2 0 Huisarts/ Ziekenhuis 2 0 GGZ 2 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 Overige Jeugdzorg 1 0 AMK 0 2 Onderwijs 3 1 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal Tabel 4.6. Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 22

23 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Leiderdorp 2010 Leiderdorp % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, , ,9 Lichamelijke mishandeling 8,3 3 3, ,90 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 7 7,50 4 4,00 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,7 Seksueel Misbruik 2,2 2 2,20 7 6,90 Psychisch geweld 8,9 5 5,40 5 5,00 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,7 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 2 2,20 1 1,00 Geen 0 0,00 0,00 Totaal 93,0 101 Tabel 5.6. Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Leiderdorp Leiderdorp 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7,0 1 1,7 0,0 Mishandeling niet bevestigd 11, ,0 Mishandeling beëindigd 7, ,0 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,5 12,5 1 1,7 3 4,5 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel 6.6. Vervolg na onderzoek door AMK. 23

24 2.2.7 Lisse Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 3 3 Kinderopvang 0 0 Politie 7 6 CJG / GGD / CB 1 1 Huisarts/ Ziekenhuis 0 1 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 0 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 6 1 Politie 8 9 CJG / GGD / CB 4 0 Huisarts/ Ziekenhuis 0 1 GGZ 0 3 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 3 7 Onderwijs 3 1 Welzijn 0 0 Overig 2 0 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 0 Politie CJG / GGD / CB 1 0 Huisarts/ Ziekenhuis 0 2 GGZ 2 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 3 Onderwijs 1 2 Welzijn 0 0 Overig 0 1 Totaal Tabel 4.7. Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 24

25 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Lisse 2010 Lisse % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, , ,3 Lichamelijke mishandeling 8,3 8 6, ,2 Lichamelijke Verwaarlozing 7, ,3 11 8,60 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,3 Seksueel Misbruik 2,2 5 4,10 3 2,30 Psychisch geweld 8,9 12 9, ,2 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,6 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 2 1,60 2 1,60 Geen 0 0,00 0,00 Totaal Tabel 5.7. Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Lisse Lisse 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7, ,0 Mishandeling niet bevestigd 11, ,2 Mishandeling beëindigd 7, ,0 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,3 12, ,5 7 11,5 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel 6.7. Vervolg na onderzoek door AMK. 25

26 2.2.8 Nieuwkoop Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 2 3 Kinderopvang 0 0 Politie 2 9 CJG / GGD / CB 0 1 Huisarts/ Ziekenhuis 3 0 GGZ 1 1 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 2 2 Welzijn 0 0 Overig 0 1 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 6 7 Politie CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 1 1 GGZ 6 2 Bureau Jeugdzorg 2 2 AMK 5 3 Vrouwenopvang / Blijf van mijn Lijf 1 0 Onderwijs 1 0 Welzijn 0 0 Overig 0 4 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 4 4 Politie 8 10 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 2 0 GGZ 1 1 Bureau Jeugdzorg 0 1 AMK 4 0 Onderwijs 2 0 Welzijn 1 0 Overig 0 3 Totaal Tabel 4.8. Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 26

27 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Nieuwkoop 2010 Nieuwkoop % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, , ,8 Lichamelijke mishandeling 8,3 10 5,30 9 5,10 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 9 4, ,80 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,4 Seksueel Misbruik 2,2 2 1,10 0,00 Psychisch geweld 8, , ,2 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,9 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 10 5, ,80 Geen 0 0,00 0,00 Totaal Tabel 5.8. Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Nieuwkoop Nieuwkoop 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7, ,3 Mishandeling niet bevestigd 11,7 7 7,6 9 11,5 Mishandeling beëindigd 7,8 2 2,2 5 6,4 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,4 12,5 7 7,6 2 2,6 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,8 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel 6.8. Vervolg na onderzoek door AMK. 27

28 2.2.9 Noordwijk Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 2 4 Kinderopvang 0 0 Politie 8 7 CJG / GGD / CB 0 1 Huisarts/ Ziekenhuis 0 4 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 0 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 10 5 Politie CJG / GGD / CB 0 1 Huisarts/ Ziekenhuis 4 2 GGZ 1 0 Bureau Jeugdzorg 0 2 AMK 1 2 Onderwijs 1 6 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 3 4 Politie CJG / GGD / CB 2 0 Huisarts/ Ziekenhuis 3 0 GGZ 3 0 Bureau Jeugdzorg 0 2 AMK 0 3 Onderwijs 3 3 Welzijn 0 0 Overig 0 1 Totaal Tabel 4.9. Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 28

29 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Noordwijk 2010 Noordwijk % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, , ,8 Lichamelijke mishandeling 8, ,2 13 7,90 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 18 9,60 8 4,80 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,8 Seksueel Misbruik 2,2 8 4,30 2 1,20 Psychisch geweld 8, , ,9 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,9 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 8 4,30 1,60 Geen 0 0,00 0,00 Totaal Tabel 5.9. Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Noordwijk Noordwijk 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7,0 3 3,2 0,0 Mishandeling niet bevestigd 11, ,5 4 5,0 Mishandeling beëindigd 7, ,0 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, ,8 12,5 6 6,3 1 1,3 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel 6.9. Vervolg na onderzoek door AMK. 29

30 Noordwijkerhout Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 1 Kinderopvang 1 0 Politie 2 2 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 1 1 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 2 1 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 1 5 Politie CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 1 1 GGZ 0 2 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 1 Onderwijs 0 0 Welzijn 0 2 Overig 0 1 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 1 1 Politie 11 7 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 0 0 GGZ 1 1 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 1 0 Onderwijs 1 0 Welzijn 0 0 Overig 0 1 Totaal Tabel Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 30

31 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Noordwijkerhout 2010 Noordwijkerhout % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12,0 8 10, ,6 Lichamelijke mishandeling 8,3 3 3,80 4 6,30 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 3 3,80 4 6,30 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,6 Seksueel Misbruik 2,2 3 3,80 0,00 Psychisch geweld 8, ,2 5 7,90 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,9 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 4 5,10 2 3,20 Geen 0 0,00 0,00 Totaal 78,0 63 Tabel Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Noordwijkerhout Noordwijkerhout 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7, ,6 Mishandeling niet bevestigd 11, ,3 Mishandeling beëindigd 7, ,0 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,1 12,5 3 7,5 0,0 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel 6.10 Vervolg na onderzoek door AMK. 31

32 Oegstgeest Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 0 Kinderopvang 0 0 Politie 6 5 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 0 0 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 0 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 2 1 Politie 9 12 CJG / GGD / CB 0 1 Huisarts/ Ziekenhuis 0 0 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 2 Onderwijs 0 1 Welzijn 0 0 Overig 0 1 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 2 1 Politie CJG / GGD / CB 0 2 Huisarts/ Ziekenhuis 0 0 GGZ 1 0 Bureau Jeugdzorg 1 1 AMK 0 0 Onderwijs 0 1 Welzijn 0 0 Overig 0 1 Totaal Tabel Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 32

33 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Oegstgeest 2010 Oegstgeest % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12,0 7 9,30 6 9,80 Lichamelijke mishandeling 8,3 2 2,70 4 6,60 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 4 5,30 1 1,60 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,3 Seksueel Misbruik 2,2 2 2,70 2 3,30 Psychisch geweld 8,9 4 5, ,1 PCF/MbP 0,2 1 1,30 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,3 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 2 2,70 0,00 Geen 0 0,00 0,00 Totaal 75,0 61 Tabel Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Oegstgeest Oegstgeest 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7, ,0 Mishandeling niet bevestigd 11, ,4 Mishandeling beëindigd 7, ,0 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, ,5 12, ,0 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,1 Totaal Tabel Vervolg na onderzoek door AMK. 33

34 Rijnwoude Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 6 0 Kinderopvang 0 0 Politie 3 5 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 3 0 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 1 Welzijn 0 0 Overig 1 0 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 5 1 Politie CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 4 2 GGZ 2 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 2 Onderwijs 2 0 Welzijn 3 2 Overig 1 0 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 0 Politie 3 9 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 0 0 GGZ 3 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 3 Onderwijs 0 1 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal 6 13 Tabel Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 34

35 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Rijnwoude 2010 Rijnwoude % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, , ,3 Lichamelijke mishandeling 8,3 1 1, ,9 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 2 2, ,3 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,0 Seksueel Misbruik 2,2 0,00 2 1,60 Psychisch geweld 8,9 7 8, ,9 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,4 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 2 2,40 2 1,60 Geen 0 0,00 0,00 Totaal 84,0 126 Tabel Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Rijnwoude Rijnwoude 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7, ,5 Mishandeling niet bevestigd 11, ,1 Mishandeling beëindigd 7, ,0 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, ,4 12, ,1 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel Vervolg na onderzoek door AMK. 35

36 Teylingen Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 5 Kinderopvang 0 0 Politie 14 7 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 4 2 GGZ 0 2 Bureau Jeugdzorg 0 2 AMK 1 1 Welzijn 1 0 Overig 0 2 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 12 Politie CJG / GGD / CB 0 3 Huisarts/ Ziekenhuis 1 2 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 3 AMK 2 1 Onderwijs 0 0 Welzijn 2 0 Overig 0 1 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 1 4 Politie CJG / GGD / CB 0 1 Huisarts/ Ziekenhuis 1 4 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 1 AMK 0 0 Onderwijs 3 1 Welzijn 0 1 Overig 0 1 Totaal Tabel Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 36

37 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Teylingen 2010 Teylingen % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, ,0 9 8,70 Lichamelijke mishandeling 8,3 12 6,90 8 7,70 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 9 5,10 5 4,80 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,1 Seksueel Misbruik 2,2 4 2,30 2 1,90 Psychisch geweld 8, ,4 6 5,80 PCF/MbP 0,2 0,00 1 1,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,2 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 10 5,70 4 3,80 Geen 0 0,00 0,00 Totaal Tabel Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Teylingen Teylingen 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7,0 1 1,1 0,0 Mishandeling niet bevestigd 11, ,9 9 12,3 Mishandeling beëindigd 7,8 1 1,1 0,0 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,5 12,5 2 2,2 6 8,2 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel Vervolg na onderzoek door AMK. 37

38 Voorschoten Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 3 1 Kinderopvang 0 1 Politie CJG / GGD / CB 0 1 Huisarts/ Ziekenhuis 1 6 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 1 2 Vrouwenopvang / Blijf van mijn Lijf 1 0 Welzijn 0 0 Overig 1 0 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 1 4 Politie CJG / GGD / CB 2 2 Huisarts/ Ziekenhuis 1 1 GGZ 1 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 4 Onderwijs 2 0 Welzijn 0 0 Overig 1 0 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 4 3 Politie CJG / GGD / CB 0 1 Huisarts/ Ziekenhuis 1 0 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 2 0 Overige Jeugdzorg 1 0 AMK 0 5 Onderwijs 1 0 Welzijn 0 0 Overig 2 1 Totaal Tabel Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 38

39 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Voorschoten 2010 Voorschoten % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12, , ,7 Lichamelijke mishandeling 8,3 8 4,20 6 3,90 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 11 5,80 4 2,60 Pedagogische Verwaarlozing 27, , ,1 Seksueel Misbruik 2,2 2 1,10 1,70 Psychisch geweld 8, ,7 12 7,80 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22, , ,6 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 8 4,20 7 4,60 Geen 0 0,00 0,00 Totaal Tabel Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Voorschoten Voorschoten 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7,0 1 1,1 0,0 Mishandeling niet bevestigd 11, ,9 Mishandeling beëindigd 7,8 3 3,2 0,0 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,2 12,5 1 1,1 5 5,9 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,0 Totaal Tabel Vervolg na onderzoek door AMK. 39

40 Zoeterwoude Meldingen per leeftijdsgroep en contactnemer tot 4 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 0 Kinderopvang 0 0 Politie 2 0 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 0 0 GGZ 1 2 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 0 Welzijn 1 0 Overig 0 2 Totaal tot 12 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 1 Politie 5 0 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 0 0 GGZ 1 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 0 Onderwijs 0 0 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal t/m 18 ar: Sociale omgeving (familie, buurt) 0 2 Politie 2 0 CJG / GGD / CB 0 0 Huisarts/ Ziekenhuis 0 0 GGZ 0 0 Bureau Jeugdzorg 0 0 AMK 0 1 Onderwijs 0 1 Welzijn 0 0 Overig 0 0 Totaal 2 4 Tabel Meldingen bij AMK gedifferentieerd naar leeftijdsgroep en contactnemer. 40

41 Type geregistreerde vorm kindermishandeling bij AMK Landelijk Zoeterwoude 2010 Zoeterwoude % N % N % Affectieve Verwaarlozing 12,0 5 21,7 3 15,8 Lichamelijke mishandeling 8,3 3 13,0 0,00 Lichamelijke Verwaarlozing 7,4 3 13,0 0,00 Pedagogische Verwaarlozing 27,5 4 17,4 5 26,3 Seksueel Misbruik 2,2 1 4,30 0,00 Psychisch geweld 8,9 2 8,70 0,00 PCF/MbP 0,2 0,00 0,00 Getuige van huiselijk geweld 22,2 5 21,7 9 47,4 Meisjesbesnijdenis 0,1 0,00 0,00 Overig / anders 11,3 0, ,5 Geen 0 0,00 0,00 Totaal 23,0 19 Tabel Type geregistreerde vorm van kindermishandeling Vervolg na onderzoek door AMK Landelijk Zoeterwoude Zoeterwoude 2010 % N % N % Geen mishandeling vastgesteld 7, ,0 Mishandeling niet bevestigd 11, ,0 Mishandeling beëindigd 7, ,0 Mishandeling bevestigd, overgedragen naar vrijwillige hulpverlening Mishandeling bevestigd, onderzoek door Raad van de Kinderbescherming 60, , ,0 Overleden na mishandeling ,0 Vertrokken met onbekende bestemming 0, ,0 Onbekend 0, ,0 Totaal 7 12 Tabel Vervolg na onderzoek door AMK. 41

42 3. Kwaliteit van de ketenaanpak 3.1 De 55 voorwaarden van Hermanns Hermanns (2008) 3 heeft uitgewerkt welke 55 punten zodanig van belang zijn om een sluitende aanpak van kindermishandeling te bewerkstelligen. De indicatoren van de monitor zijn afgeleid van deze voorwaarden van Hermanns (2008). Niet alle voorwaarden kunnen in de monitor aan bod komen. Er is daarom voor een selectie gekozen, de kritische succesfactoren. Deze factoren zijn opgesteld aan de hand van eerdere rapportages van het NJi, een discussie met de implementatieadviseurs en op basis van de interviews met coördinatoren van gemeenten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 13 indicatoren, verdeeld over de onderwerpen Samenwerking, Een aanbod voor iedereen, Aandacht voor ouders en kinderen in risicosituaties, Aandacht voor individuele risicogezinnen, Zorg bij de eerste signalen van problemen, Reacties op vermoeden van kindermishandeling en Fataal verlopen kindermishandeling. Deze indicatoren zijn voorzien van verschillende vragen die tezamen bestaan uit een oplopende schaal. Een indicator kan afwezig, aanwezig, operationeel of geborgd zijn. Wanneer de eerste vraag met nee of minder dan 50% beantwoordt wordt, is de indicator afwezig. Wanneer alle vragen positief beantwoord worden, is de indicator geborgd. Hoe meer indicatoren er operationeel en geborgd is, hoe meer er sprake is van een sluitende aanpak. In deze monitor worden de termen omgezet naar een overzichtelijk stoplicht. Hierbij geldt het volgende: afwezig is rood, aanwezig is oranje, operationeel is geel, geborgd is groen. In bijlage 1, de volledige monitor, staat per indicator bij welke vraag hier sprake van is. 3.2 Samenvatting van de indicatoren De regio Holland Rijnland heeft in 2012 de monitor Aanpak Kindermishandeling ingevuld. De volledige monitor is te vinden in de bijlage. In tabel 7 wordt een samenvatting gegeven, waarbij u in één oogopslag kunt zien welke indicatoren afwezig dan wel geborgd zijn. 3 Hermanns, J. (2008). Het bestrijden van kindermishandeling: Een aanpak die werkt. Utrecht/Den Haag: Nederlands Jeugdinstituut/ Ministerie van VWS. 42

43 Indicatoren ketenaanpak Stoplicht Samenwerking 0.1 Effectiviteit ketensamenwerking groen Een aanbod voor iedereen 1. Pedagogische advisering groen 2. Voorlichting aan alle ouders over geweldloos opvoeden geel 3. Voorlichting aan kinderen over kindermishandeling oranje Aandacht voor ouders en kinderen in risicosituaties 4. Inzet buurtgerichte programma's oranje Aandacht voor individuele risicogezinnen 5. Screenen van zwangere vrouwen rood Zorg bij de eerste signalen van problemen 6. Beschikbaarheid van gezinsondersteuning groen 7. Bemoeizorg groen Reacties op vermoeden van kindermishandeling 8. Training van professionals groen 9. Gebruik meldcode geel Meldcode bestuurlijk vastleggen Aandachtsfunctionaris Rapporteren meldcode geel oranje rood 10. Samenwerking tussen politie en AMK geel 11. Wrap Around Care oranje Fataal verlopen kindermishandeling 12. Stappenplan bij calamiteiten geel Tabel 7. Samenvatting van de indicatoren kwaliteit van de ketenaanpak. 43

44 4. Conclusies 4.1 Kwaliteit van de ketenaanpak De monitor bestaat uit 13 indicatoren, verdeeld over zeven onderwerpen. Deze indicatoren zijn voortgekomen uit de 55 voorwaarden voor het bestrijden van kindermishandeling die Hermanns (2008) heeft opgesteld. Wat valt er op uit de monitor? 1. In de monitor worden vijf indicatoren groen gescoord (geborgd), namelijk Effectiviteit ketensamenwerking, Pedagogische advisering, Beschikbaarheid van gezinsondersteuning, Bemoeizorg en Training van professionals. Dit betekent dat de regio een lange termijn visie heeft bij de aanpak van kindermishandeling, welke beschreven is in een beleidsplan die arlijks wordt geëvalueerd. Het CJG, alsmede andere voorzieningen, heeft informatie beschikbaar voor ouders over opvoeden en opgroeien. Er worden pedagogische spreekuren aangeboden, waarover arlijks wordt gerapporteerd. Het CJG heeft tevens instrumenten beschikbaar waarmee professionals actief kunnen zoeken naar signalen van kindermishandeling. Er worden (evidence based) interventies ingezet voor ouders met problemen met betrekking tot opvoeden en opgroeien, waarover arlijks wordt gerapporteerd. Ook heeft het CJG cijfers beschikbaar over het percentage ouders dat zij niet bereikt en werkt met het protocol niet verschijnen zonder bericht. Het CJG verantwoordt zich hierover arlijks aan de gemeenten. De regio heeft een scholingsprogramma voor het signaleren van kindermishandeling en rapporteert arlijks over het aantal medewerkers dat een scholing gevolgd heeft. 2. Het onderwerp Screenen van zwangere vrouwen dient extra aandacht. Deze indicator is rood (afwezig). Het percentage zwangere vrouwen dat gescreend wordt op risico s is laag en het is onbekend of er bij screening een (gevalideerd) instrument gebruikt wordt en of het programma VoorZorg wordt ingezet bij zwangere vrouwen met risico s. 3. Andere indicatoren zijn oranje of geel. Dit betekent dat de regio wat betreft deze indicatoren (goed) op weg zijn, maar dat er ruimte is voor verbetering. Zo komt uit de indicator Voorlichting aan alle ouders naar voren dat het CJG wel communicatiemiddelen als folders of een website ter beschikking heeft met informatie over geweldloos opvoeden en dat zij mondeling informatie geeft aan ouders, maar dat hier niet over wordt gerapporteerd. Uit de indicator Voorlichting aan kinderen over kindermishandeling komt naar voren dat het CJG wel communicatiemiddelen ter beschikking heeft met informatie voor kinderen, maar dat er op scholen zijn niet tot nauwelijks effectief gebleken interventies zijn ingevoerd waarin de nadruk wordt gelegd op het verstrekken van informatie over kindermishandeling aan kinderen. Er is in de regio geen structureel beleid omtrent het geven van voorlichting aan kinderen. Over de inzet van buurtgerichte programma s is nog veel onbekend. De indicator Wrap Around Care is oranje. Er wordt wel volgens het model gewerkt en er worden evidence based interventies ingezet, maar hier wordt niet over gerapporteerd. Ook is er geen standaard werkwijze toegepast voor de beoordeling van het risico op kindermishandeling met betrekking tot het besluitproces. Uit de monitor blijkt tevens dat de indicator Samenwerking tussen politie en AMK op één vraag na geborgd is. In de regio zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met de politie, er wordt door de verantwoordelijke instelling bij de politie actief naar informatie over het gezin gevraagd en er wordt door de gemeenten gerapporteerd hoe vaak maatregelen zijn ingezet en met welk effect. Het percentage meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld (waar kinderen bij betrokken zijn) waarbij de politie actief is betrokken bij het stoppen van kindermishandeling is echter laag. Ook de indicator Stappenplan bij calamiteiten is op één vraag na groen. De indicator is geel 44

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 20 maart 2013 9.30 13.00 uur Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, commissiekamer II Onderwerp: Agenda 09.30 13.00 uur 01 Opening en vaststelling

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Onderzoeksaanpak

Samenvatting Inleiding Onderzoeksaanpak 1 2 1. Samenvatting Inleiding Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling, zo staat in het VN- Kinderrechtenverdrag (IVRK). Toch komt kindermishandeling in Nederland nog steeds op grote

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling

De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Zwaanswijk. De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling, NIVEL, 2014)

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden richt zich voor het realiseren van een integrale aanpak op de samenwerkingspartners in de zorg,

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2012 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

: 8 augustus 2011 : DU11.168/ST/ms : Rapportage Inzet Maatschappelijk Werk Jeugd 1 e halfjaar 2010 : S. Tolman/1. van Weezei : 1

: 8 augustus 2011 : DU11.168/ST/ms : Rapportage Inzet Maatschappelijk Werk Jeugd 1 e halfjaar 2010 : S. Tolman/1. van Weezei : 1 opstap naar een beter bestaan Kwadraad --"'9 AUG, 20 Maatschappelijke Dienstverlening Aan het dagelijks bestuur van Holland Rijn land Postbus 558 2300 AN Leiden Post- en bezoekadres: Van Bleyswijckstraat

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

KINDERMISHANDELING EN

KINDERMISHANDELING EN DE TAAK VAN HET ZIEKENHUIS BIJ VERDENKING VAN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Laurentius Ziekenhuis, Roermond S. Potgieter (kinderarts) V. Janssen (Kindermishandelingsfunctionaris) Veldnorm 1 2

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2010 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders

Bijlage: 3 Onderwerp: Opschorting uitvoering Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW) 2015 en gevolgen voor ouders In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

Een verborgen epidemie

Een verborgen epidemie Een verborgen epidemie The three types of ACEs include: Omschrijving kindermishandeling Elke vorm van voor het kind of de jongere tot 18 jaar schadelijk lichamelijk, seksueel of psychisch contact Door

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af foto: Wiesje Peels Adviezen en meldingen over seksueel misbruik 1996 2005 Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af Door Adrie Wolzak Iedereen die zich zorgen maakt over een kind, kan die

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK)

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) www.viermin.nl De Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is een training waarin kennis en vaardigheden worden aangereikt om huiselijk

Nadere informatie

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein

Monitor Sociaal Domein. Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein Monitor Sociaal Domein Winnie Valkhoff, adviseur Servicepunt71 / gemeente Leiden Sturen in het sociaal domein 2 2015 Het jaar van de transitie 3 Paradigmashift sturen Monitor Sociaal Domein 1. 2015 Het

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

De Monitor Aanpak Kindermishandeling

De Monitor Aanpak Kindermishandeling De Monitor Aanpak Kindermishandeling Met de stelselwijziging jeugd wordt de gemeente de spil in het jeugdbeleid. Dat geeft de gemeente nog meer mogelijkheden om de aanpak van kindermishandeling te regisseren

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Regionale aanpak kindermishandeling:

Regionale aanpak kindermishandeling: Regionale aanpak kindermishandeling: Zoeklicht en breekijzer Zien we genoeg? Breken we genoeg open? Jo Hermanns In de eerste vier RAAK Regio s werd een positieve boodschap uitgedragen Opvoeders helpen

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

De keuze van Apeldoorn: een CJG over de volle breedte. Interview met wethouder Paul Blokhuis

De keuze van Apeldoorn: een CJG over de volle breedte. Interview met wethouder Paul Blokhuis De keuze van Apeldoorn: een CJG over de volle breedte Interview met wethouder Paul Blokhuis 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Inleiding.... 2 1. Stappenplan vermoedens van kindermishandeling.... 2 2. Meldcode van De Uilenburcht: Vermoedens van Kindermishandeling... 3 2.1. Protocol Meldcode op De Uilenburcht... 3

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide 11. Voorwoord 13. 1 Kindermishandeling een complex probleem 15 Jan van der Ploeg

Inhoud. Ten geleide 11. Voorwoord 13. 1 Kindermishandeling een complex probleem 15 Jan van der Ploeg 0 Inhoud Ten geleide 11 Voorwoord 13 1 Kindermishandeling een complex probleem 15 Jan van der Ploeg 1.1 Inleiding 15 1.2 Vormen van kindermishandeling 15 1.2.1 Definities 15 1.2.2 Gebruikelijke vormen

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

Ouderproblematiek & kinderen. Eva Hoytema van Konijnenburg

Ouderproblematiek & kinderen. Eva Hoytema van Konijnenburg Ouderproblematiek & kinderen Eva Hoytema van Konijnenburg Casus 1 U bent ambulancemedewerker en komt s avonds bij een man van 52 in verband met pijn op de borst. U gaat aan het werk en besluit de man mee

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

Factsheet Indicator Signalering Kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp

Factsheet Indicator Signalering Kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp Factsheet Indicator Signalering Kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp Samenvatting Achtergrond De omvang van kindermishandeling in Nederland is niet goed bekend, maar op basis van recent onderzoek

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling . Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Brielle, September 2015 1 Inleiding De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke

Nadere informatie

Huurwoningen uit de hele regio!

Huurwoningen uit de hele regio! Huurwoningen uit de hele regio! SOCIALE HUURWONINGEN IN HOLLAND RIJNLAND Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Op www.woningnethollandrijnland.nl staan alle sociale huurwoningen van de woningcorporaties

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie