AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT. Als ik...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT. Als ik..."

Transcriptie

1 FOTO: ROB WILSON/CANSTOCKPHOTO.COM AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT Als ik... In de serie Als ik... laten prominente juristen hun licht schijnen over de vraag wat zij zouden willen veranderen op hun rechtsgebied. Wat zouden zij aanpakken, instellen en/of afschaffen als zij minister van Veiligheid en Justitie waren? Gratis advies voor Ivo Opstelten; deze keer op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

2 De algemene vraag of het stelsel van toen in de wereld van nu ook nog zo bedacht zou zijn, en of dat stelsel nog optimaal werkt, wordt niet gesteld. Ivo Giesen, hoogleraar aansprakelijkheidsrecht Als ik... aansprakelijkheidsrecht Ik zou eindelijk smartengeld voor nabestaanden en naasten van ernstig gewonden mogelijk maken. Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht Politiek Den Haag zou terrein moeten terugwinnen op de rechtspraak en regie moeten gaan voeren die nu in handen is van de Hoge Raad. Ton Hartlief, hoogleraar privaatrecht Laat zowel het recht op materiële als immateriële schade overgaan op erfgenamen, net als elders in Europa. Antoinette Collignon, advocaat De directe actie als inningsbevoegdheid is een onnodig complexe regeling. Een eigen recht voor het slachtoffer zou beter zijn. Stijn Franken, advocaat 67

3 Ervaren advocaat-medewerkers Arbeidsrecht gezocht Stibbe zoekt per direct ervaren advocaat-medewerkers voor de sterk groeiende praktijkgroep Employment, Pensions & Incentives. Onze praktijkgroep biedt een uitdagende en stimulerende werkomgeving voor ambitieuze en gedreven arbeidsrechtadvocaten. De praktijkgroep is één van de grootste, op arbeidsrecht en pensioenrecht gerichte praktijkgroepen in Nederland met drie partners en negen medewerkers. Stibbe is een vooraanstaand internationaal advocaten- en notarissenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Brussel, Luxemburg, Londen, New York en Dubai. De meeste van onze cliënten zijn beursgenoteerde en grote nietbeursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen. Binnen Stibbe staat een pragmatische en snelle dienstverlening centraal. Daarnaast zijn ambitie en persoonlijke ontwikkeling belangrijke pijlers van Stibbe. Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door inzet, kwaliteit en een open en informele omgang. Op die manier stimuleren wij de onderlinge samenwerking en overleg en bevorderen we het kwaliteits- en opleidingsniveau van onze advocaten. herstructureringen en sluitingen, beursintroducties, beloningssystemen en outsourcings. Daarnaast adviseer je over collectief ontslag, afvloeiingsregelingen voor executives, corporate governance en medezeggenschap. Van onze medewerkers vragen wij dat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan het delen van vaktechnische kennis, bijvoorbeeld door middel van presentaties en publicaties in vakbladen. Dergelijke bijdragen worden zeer gewaardeerd en aangemoedigd. Voor het volgen van cursussen en opleidingen is er binnen Stibbe alle ruimte. Commerciële dienstverlening vereist niet alleen juridische vakkennis om een goede gesprekspartner voor onze cliënten te kunnen zijn. Hiervoor is ook uitstekend bedrijfskundig en financieeleconomisch inzicht nodig. Stibbe heeft daarom het Stibbe MBA Highlights programma opgezet in samenwerking met INSEAD, één van de meest gerenommeerde business schools ter wereld. Dit programma vindt plaats aan INSEAD in Fontainebleau. Wij zoeken naar kandidaten met drie tot zes jaar ervaring als advocaat in een arbeidsrechtpraktijk. De praktijkgroep Employment, Pensions & Incentives werkt voor nationale en internationale cliënten in zowel de advies-, transactie- als procespraktijk. Samen met collega s van andere praktijkgroepen werk je aan de arbeidsrechtelijke aspecten van bijvoorbeeld grote Voor meer informatie kun je contact opnemen met mr. drs. Astrid Helstone via of Een oriënterend gesprek behoort tot de mogelijkheden. Je kunt je sollicitatie richten aan mr. Eva van den Berg via

4 ALS IK... AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT HOOG TIJD VOOR FUNDAMENTELE HERBEZINNING Als ik minister van Veiligheid en Justitie was dan zou ik het startsein geven voor een fundamentele herbezinning op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. De huidige wetgeving is in de kern al zestig jaar oud, en sindsdien is onze wereld geweldig veranderd: secularisering, individualisering, privatisering en globalisering zijn kernwoorden. Uiteraard zijn regelmatig wetswijzigingen doorgevoerd, maar de algemene vraag of het stelsel van toen in de wereld van nu ook nog zo bedacht zou zijn, en of dat stelsel nog optimaal werkt, wordt niet gesteld. Daar is echter wel reden toe. Immers, het huidige aansprakelijkheidsrecht moet veel meer terrein bestrijken dan het stelsel van toen; vrijwel elk maatschappelijk probleem blijkt via de onrechtmatige daad aan de rechter te kunnen worden voorgelegd: van stakingen tot het gebruik van kernwapens. Deze en andere maatschappelijke vraagstukken vergen beleidskeuzes die wellicht niet Enige consistentie binnen een regelsysteem is wenselijk, om niet te zeggen noodzakelijk eens bij de rechter thuis horen, en die, als ze daar wel komen, de spankracht van diens besluitvormingsproces minstens tarten. Wellicht mede daardoor blijft in de rechtspraak de beleidsmatige afweging onderbelicht, met de zaak van de Iraanse vluchteling en de (daar afgewezen) relativiteit als markant dieptepunt; dit verhullend argumenteren, zoals Vranken het noemde, helpt niet; de werkelijke redenen moeten op tafel. Relevant is verder dat de regering er tegenwoordig op inzet en daarover via het WODC onderzoek uitzet dat de burger zelf meer verantwoordelijkheid gaat dragen. De bedoeling is niet dat de burger zijn schade niet meer verhalen zal, maar wel dat die burger niet langer aanklopt bij de overheid als er schade geleden is. Dat is in potentie een fundamentele wijziging van koers, en een stap terug naar de tijd van de inmiddels sterk genuanceerde klassieke hoofdregel dat ieder Prof. mr. Ivo Giesen is hoogleraar aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Utrecht. zijn eigen schade dragen moest. Dit nieuwe perspectief is wellicht nog te rechtvaardigen, maar zou niet zonder fundamentele discussie nieuw overheidsbeleid mogen worden. Bijvoorbeeld niet omdat de overheid aan de andere kant ook de mogelijkheden juist verruimen wil voor schadeverhaal tussen particulieren bijvoorbeeld door de strafrechtelijke verjaringstermijnen verder uit te bannen, waarmee de civielrechtelijke verjaring deels ook vervalt, en door na elk delict op schadeverhaal aan te sturen. Blijkbaar draagt toch niet ieder zijn eigen schade. Uiteraard is daar niets mis mee, maar enige consistentie binnen een regelsysteem is wenselijk, om niet te zeggen noodzakelijk. Dat vergt een brede herbezinning, door de specialisten die het gehele veld overzien en tegenstrijdige ontwikkelingen kunnen duiden. Frappant is in dit verband ook dat de financiële toezichthouders op het punt staan een wettelijke immuniteit te verkrijgen zodat hun aansprakelijkheid slechts bij opzet en grove schuld kan worden ingeroepen. Dat voorstel past bij de trend van minder schadeverhaal jegens de overheid, maar is overigens systeemvreemd; immuniteiten passen slecht in ons gedachtegoed. Daar waar deze in feite wel bestaan, bijvoorbeeld onder de noemer van een gesloten en exclusief systeem zoals bij de vergoeding van personenschade aan derden, staan ze dan ook ter discussie. De immuniteit van toezichthouders is ook onnodig, gezien de rechtspraak van de Hoge Raad; er worden geen strenge eisen gesteld aan de zorgplicht van toezichthouders. Erger is dat deze overheidsimmuniteit lastig in te dammen is, want ongetwijfeld zullen allerlei andere (quasi-)toezichthouders zich erop gaan beroepen dat ook zij een immuniteit verdienen. De notarissen hebben zich al gemeld (WPNR 6922, p. 211). Voeg bij dit alles dat de rechtspraak op vele deelterreinen nieuwe, lastige vragen op haar bord heeft gehad (wrongful birth en life; DES; asbest; hangmat, etc.) en nog zal krijgen (klimaatverandering; mensenrechtenschendingen door bedrijven; educational malpractice ; omgang met zelfregulering, etc.) terwijl die rechtspraak, de openstaande vragen en de mogelijke repercussies daarvan, nog niet in volle omvang doordacht zijn door de wetgever, en het zal duidelijk zijn nr

5 KNAPPE KOPPEN VRIJSTELLEN OM MEERJARENPLAN TE MAKEN Als ik minister van Veiligheid en Justitie was zou ik tot meer in staat willen zijn dan korte termijnpolitiek. Ik zou mij niet alleen willen zetten aan kleinere vragen als de zoveelste wijziging van het verjaringsrecht (in art. 3:310 is de verjaring van de rechtsvordering tot vergoeding van schade net weer gekoppeld aan de (niet)verjaring van strafbare feiten). Een iets grotere vraag is of kwalitatieve aansprakelijkheden voor zaken moeten kunnen cumuleren: het recente Lorettaarrest in plaats van de bezitter van het paard had de bedrijfsmatig gebruiker moeten worden aangesproken heeft ons nog eens ingescherpt dat getroffenen niet steeds de juiste persoon in hoedanigheid aanspreken. De goedbedoelde regeling van de aansprakelijke persoon blijkt in de praktijk dus slachtoffers te maken. Waarom niet alsnog geregeld dat er meerdere personen in kwaliteit aansprakelijk kunnen zijn? Uiteraard zou ik als minister, zelfs wanneer ze door een politieke tegenstander ter hand zijn genomen, aandacht hebben voor lopende dossiers. Zo schat ik in dat de positie van naasten en nabestaanden na het echec van het wetsvoorstel affectieschade in 2010 binnenkort weer op de politieke agenda komt te staan. Het zou dan goed zijn om niet alleen te kijken naar het smartengeld, maar ook naar inkomensschade in geval van zorgtaken en als we dan toch bezig zijn ook naar de Waarom niet alsnog geregeld dat meerdere personen in kwaliteit aansprakelijk kunnen zijn? regeling van art. 6:108 als zodanig. De vergoeding van overlijdensschade verdient een modernisering. Dan kan dat ingewikkelde gedoe met behoeftigheid misschien ook worden weggeschreven. Lapwerk Maar dit is allemaal sleutelen aan het systeem, lapwerk, waar fundamentele bezinning ideaal zou zijn. Eigenlijk zou politiek Den Haag terrein moeten terugwinnen op de FOTO:JONATHAN VOS Ton Hartlief is hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. rechtspraak, regie moeten gaan voeren die nu in handen is van de Hoge Raad. De rechtsontwikkeling binnen het aansprakelijkheidsrecht komt duidelijk van hem, terwijl hij niet zelf zijn agenda bepaalt, immers afhankelijk is van wat anderen bij hem op het bord leggen. Desondanks heeft de Raad het verkeersaansprakelijkheidsrecht gemoderniseerd, zijn best gedaan op een zo evenwichtig mogelijke regeling van de vergoeding van arbeidsgerelateerde schade en het schadevergoedingsrecht verrijkt bijvoorbeeld met vormen van abstracte begroting om verlies van tijd in verband met zorgtaken te compenseren en met proportionele aansprakelijkheid in gevallen waarin de klassieke alles-of-niets-benadering tot onredelijke resultaten zou leiden. Maar het is niet de uitvoering van een programma, er ligt geen meerjarenplan Aansprakelijkheidsrecht op weg naar 2020 aan zijn rechtspraak ten grondslag. Als de Hoge Raad al beleid voert, is dat ad hoc-beleid. Ik zou echt knappe koppen willen vrijstellen om dat meerjarenplan te maken. De opdracht aan hen heb ik zo geschreven: Wat zou de rol van het aansprakelijkheidsrecht moeten zijn? Uiteraard gaat het ons om vergoeding van schade. Maar welke? Welke afstemming met andere vergoedingssystemen (sociale zekerheid, verzekering, schadefonds) streven we na? En wat willen we nog meer bieden dan vergoeding: hoe zwaar zetten we in op erkenning, genoegdoening en zo meer? En ook daar: kunnen we dat ook langs andere weg realiseren? Welke functies dichten wij het aansprakelijkheidsrecht nog meer toe? Wensen wij het aansprakelijkheidsrecht ook in te zetten als een instrument dat burgers, bedrijven, banken en overheden in de gewenste richting moet zien krijgen? Wat is uw visie op de rol van strafrecht, tuchtrecht en bestuursrecht en in het verlengde daarvan op die van overheid en burger? Gaan wij geld zetten op de handhavende burger? Of is back to basics uw devies: in het aansprakelijkheidsrecht gaat het om schadevergoeding, niet om handhaving of bestraffing? In afwachting van Uw gewaardeerd rapport zie ik mij in de politieke waan van de dag genoodzaakt naar bevind van zaken, maar net als mijn voorgangers zonder inhoudelijke agenda of grote visie, enkel 70 nr

6

7 EEN BETERE POSITIE VOOR DERDEN BIJ LETSEL EN OVERLIJDEN Als ik minister van Veiligheid en Justitie was, zou ik de positie van derden bij letsel en overlijden beter regelen. Voor de praktijk, en dus voor de rechtzoekende, blijft het, zo blijkt bijvoorbeeld uit de rechtspraak, tobben met de aanspraken van derden. In de eerste plaats zou ik eindelijk smartengeld voor nabestaanden en naasten van ernstig gewonden mogelijk maken. Het eerdere wetsvoorstel, dat op initiatief van de Tweede Kamer werd ingediend en door alle relevante marktpartijen werd gesteund, is in 2010 in de Eerste Kamer gesneuveld. De in de discussie aangevoerde argumenten gaven er blijk van dat de senatoren onvoldoende voeling hadden met de praktijk. Het thema is natuurlijk complex, maar er is helder onderzoek dat de behoefte aan een dergelijke aanspraak ondersteunt. Gelet op de Draft Common Frame of Reference (art. VI-2:202) kan worden gezegd dat het een beginsel van Europees privaatrecht is dat dergelijke schade wordt vergoed en het blijkt dat steeds meer landen in Europa een dergelijke aanspraak erkennen. Een aanspraak op vergoeding van deze schade zal bovendien vermoedelijk de druk in de rechtspraak op de vergoeding van zogenaamde shockschade doen afnemen. Direct doen dus! Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Helderheid In de tweede plaats zou ik helderheid scheppen over de vergoeding van inkomensschade van derden die voor een naaste met ernstig letsel gaan zorgen. In de loop van het debat over het smartengeld voor derden is de vraag opgekomen of deze schade voor vergoeding in aanmerking moet komen en of derden op dit punt een eigen aanspraak zouden moeten hebben. Nu bestaat een eigen aanspraak van derden op vergoeding van de kosten van verzorging en verpleging met, volgens de Hoge Raad, als maximum de kosten van een professionele hulpverlener. Ik denk dat het huidige recht ook al voldoende aanknopingspunten biedt om, wanneer dat redelijk is, in gevallen waarin meer schade is geleden een hogere vergoeding toe te wijzen. Het gaat hier immers om kosten ter beperking van de schade van de benadeelde en ten aanzien van dergelijke kosten pleegt te worden aangenomen dat de redelijkheid en niet het economisch meest voordelige de maatstaf vormt. Ook ten aanzien van schade aan onroerende zaken wordt bijvoorbeeld aangenomen dat niet altijd de meest voordelige oplossing bepalend is voor de schadevergoeding. Omdat het hier gaat om kosten ter beperking van schade van de gewonde, zou ik een aanspraak op vergoeding, zeker waar het de toekomst betreft, nooit aan de derde zelf toewijzen, want er kunnen allerlei calamiteiten bij de derde ontstaan (ziekte, overlijden, faillissement) waardoor de belangen van de gewonde in de knel kunnen raken. Er zouden bovendien problemen van rangorde kunnen ontstaan. Gewoon aan de gewonde zelf betalen dus, en soms wat ruimhartiger dan de Hoge Raad suggereert. Is daar wetgeving voor nodig? Nee, want op grond van het huidige recht kan het al, maar het zou wel goed zijn als de minister er, bijvoorbeeld in een toelichting op een wetsvoorstel over smartengeld voor nabestaanden, zijn mening over geeft. Dan kan de rechter het verder wel zelf af doen. In de derde plaats zou ik de vergoeding van derving van levensonderhoud bij overlijden aanpakken. De vaststelling daarvan is heel complex geworden en duurt daarom veel te lang. Dat is belastend voor nabestaanden, die wel wat anders aan hun hoofd hebben. Het sluit bovendien niet meer goed aan bij de huidige samenlevingsvormen en ook de wijze waarop hier met opgekomen voordeel wordt omgegaan geeft te (over)denken. Maar deze De vaststelling van de vergoeding van derving van levensonderhoud bij overlijden duurt veel te lang problematiek is zo complex dat zij niet direct eenvoudig in wetgeving is om te zetten. Als ik minister van Justitie was, zou ik hiervoor een commissie van deskundigen in het leven roepen met de opdracht om alternatieven voor het huidige stelsel op een rij te zetten, opdat ik daaruit een keuze kon 72 nr

8 ALS IK... AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT MEER AANSLUITING ZOEKEN BIJ EUROPA Als ik minister van Veiligheid en Justitie was, zou ik proberen (nog) meer aansluiting te zoeken bij de rechtspraktijk in andere landen in Europa en de rechtspraak van het EHRM. Voordat ik hierop in ga wil ik daarbij wel opmerken dat de afgelopen jaren door het Platform van de Letselschade Raad, de Universiteit Tilburg, de Vrije Universiteit en andere partijen de nodige inspanningen zijn verricht om de behandeling van letselschade en overlijdensschade zaken soepeler te laten verlopen. Daar waar partijen in het verleden recht tegenover elkaar stonden is nu gekozen voor meer gestroomlijnde processen. Hier komt nog bij dat er de afgelopen jaren meer mogelijkheden zijn gecreëerd om tot oplossing van geschillen te komen, zoals mediation, de Wet Deelgeschillenprocedure en de comparitie bij de letselschadekamer. Terecht heeft de Haagse rechtbank als initiatiefnemer van de letselschadekamer de PIV-giraffe 2012 in ontvangst Ingrijpen bij wet in de wijze van afhandeling van letselschadezaken zou ik als minister niet nastreven mogen nemen tijden het afgelopen congres van het Personenschade Instituut van Verzekeraars). Ten opzichte van andere landen in Europa zou men kunnen stellen dat wij inmiddels meer gereedschap in onze gereedschapskist hebben zitten. De vruchten hiervan worden nu al geplukt. Ingrijpen bij wet in de wijze van afhandeling van letselschadezaken zou ik als minister daarom niet nastreven. Maatschappelijk debat Wel zou ik een maatschappelijk debat aangaan over de mogelijkheid en wenselijkheid om artikel 6:106 BW lid 2 te wijzigen. In dit artikel is onder andere geregeld dat nadeel dat niet uit vermogensschade bestaat, zoals geregeld in artikel 6:106 BW lid 1, niet vatbaar is voor overgang onder algemene titel tenzij de gerechtigde aan de wederpartij heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te maken. Als iemand bijvoorbeeld niet lang na een misdrijf of ongeval overlijdt en geen kans heeft gehad om de wederpartij te informeren over zijn recht op vergoeding van smartengeld, dan kan hierop geen aanspraak gemaakt worden door de erfgenamen. Dat is wat mij betreft niet uit te leggen en ook onbegrijpelijk gezien de wetgeving en rechtspraak in de meeste landen in Europa en uitspraken van het EHRM. Daar wordt de lijn gevolgd dat zowel het recht op materiële als immateriële schade zonder meer overgaat op de erfgenamen. Op het punt van de smartengeldvergoeding voor nabestaanden sluit ik mij geheel aan bij het betoog van Siewert Lindenbergh. Ik ben het volledig met hem eens dat er op korte termijn alsnog een wet moet komen waarin dit voor nabestaanden goed wordt geregeld. Hieraan bestaat absoluut behoefte, hoewel gedebatteerd kan worden over de toe te kennen vergoeding. Ook daarbij kunnen wij leren van de ons omringende landen, Antoinette Collignon is advocaat bij zoals België, Frankrijk, Italië en Engeland. Legaltree. Ook zou ik het advies van Lindenbergh om een commissie in het leven te roepen die zich kan buigen over de positie van derden bij overlijdensschade en zware letsels onmiddellijk opvolgen. Ik zou deze commissie tevens adviseren rechtsvergelijkend onderzoek te doen naar de wijze waarop overlijdensschade wordt vastgesteld. In ons omringende landen zoals bijvoorbeeld in Engeland wordt deze schade op eenvoudiger doch even doeltreffende wijze berekend. De commissie zou ik tevens opdracht geven om te kijken naar de positie van regresnemende werkgevers, die in de huidige situatie vaak met een behoorlijke schade blijven zitten. Werkgevers kunnen op grond van 6:107a BW slechts het netto doorbetaalde loon vorderen. Een werkgever moet echter wel gedurende twee jaar het bruto loon (al dan niet gedeeltelijk) doorbetalen. Daar komt in een aantal gevallen bovendien nog bij de kosten van een vervangende kracht en extra administratieve lasten. De commissie zou kunnen onderzoeken of hiervoor alternatieven zijn en wat de consequentie is voor de schadelast en dus voor door verzekeraars nr

9 VERVANG DE DIRECTE ACTIE VAN SLACHTOFFERS DOOR EEN EIGEN RECHT Als ik minister van Justitie en Veiligheid was, zou ik de directe actie van slachtoffers met letselschade vervangen door een eigen recht. Sinds 1 januari 2006 heeft een slachtoffer met letselschade een directe actie op de (aansprakelijkheids)verzekeraar van de dader (art. 7:954 BW). Deze nieuwe wettelijke actie is ingevoerd tezamen met het nieuwe verzekeringsrecht in boek 7 BW en pas tamelijk laat in het wetgevingsproces opgekomen. De bedoeling van de directe actie is om de positie van het slachtoffer met letselschade te verbeteren door zeker te stellen dat ook ingeval van faillissement van een dader de verzekeringspenningen buiten diens boedel om daadwerkelijk bij het slachtoffer terechtkomen. Advocaat Stijn Franken is partner bij NautaDutilh en is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. doordacht, wat blijkt uit de parlementaire geschiedenis die belangrijke onderwerpen onbehandeld laat. Hoe immers te verklaren dat het slachtoffer de penningen mag behouden en niet aan de curator moet afdragen (het blijft toch immers het vorderingsrecht van de dader)? Hier gaat de wetgever blijkbaar uit van een onvermelde verrekening. In geval van verrekening zou evenwel anders dan de wet vermeldt ook het vorderingsrecht van het slachtoffer op de dader niet-vatbaar moeten zijn voor derdenbeslag (zo n beslag zou alsnog verrekening frustreren; en daarmee belemmeren dat het slachtoffer de penningen kan behouden). Ook onvermeld blijft dat de inningsbevoegdheid van het slachtoffer natuurlijk niet noodzakelijk alle bevoegdheden van de dader wegneemt. Wat weer vragen oproept over de onderlinge relatie tussen beide bevoegdheden. Ook die blijft onbesproken. Aannemelijk is bijvoorbeeld dat zowel dader als slachtoffer nog steeds nakoming kunnen vorderen, maar dat ze zonodig alleen tezamen bevoegd zijn tot kwijting. Deze bevoegdheidsverdeling is ook van belang voor de aansprakelijkheidsverzekeraar. Verjaringshandelingen zal de aansprakelijkheidsverzekeraar naar beide moeten verrichten en ook kwijting zal hij van beide moeten verlangen; anders blijft een en ander zonder rechtsgevolg. Ik ben er vrij zeker van dat de praktijk zich dit niet realiseert. Enige consistentie binnen een regelsysteem is wenselijk, om niet te zeggen noodzakelijk Onvoldoende doordacht De wetgever heeft de directe actie echter op een unieke wijze vorm gegeven. Het slachtoffer krijgt geen eigen (vorderings)recht, maar een van het vorderingsrecht van de dader (op zijn aansprakelijkheidsverzekeraar) afgesplitste inningsbevoegdheid. De Raad van State heeft hier kritisch over geadviseerd. Het afsplitsen van de inningsbevoegdheid van het materiële vorderingsrecht kan volgens de wet eigenlijk niet (art. 3:304 BW). De literatuur heeft zich eveneens kritisch uitgelaten. En ook in het buitenland gaat men meestal uit van een eigen (vorderings)recht van het slachtoffer. Toch heeft de wetgever voet bij stuk gehouden, terwijl de constructie van een afgeleide inningsbevoegdheid eigenlijk onvoldoende is Onnodig complex De directe actie als inningsbevoegdheid is een onnodig complexe regeling. Een eigen recht voor het slachtoffer zou beter zijn. Dan is meteen duidelijk waarom bij faillissement van de dader het slachtoffer de verzekeringspenningen mag behouden. Voor de bevoegdheidsverdeling tussen slachtoffer en dader kan eenvoudig worden aangeknoopt bij de wettelijke regeling inzake gemeenschap (art. 3:170 en 171 BW). 74 nr

10 NOVEX is een jonge, groeiende vereniging voor executeurs. De professionele executeurs kunnen hun kennis en kunde verder ontwikkelen door het volgen van een driedaagse cursus: de leergang executele. Na het volgen van de leergang staat het lidmaatschap van NOVEX open. Leden krijgen onder meer diverse verdiepingscursussen aangeboden. Daarnaast is NOVEX als belangenbehartiger in gesprek met partijen om de positie van de executeur te verbeteren. Op de website (www.novex-executeur.nl) staat informatie om een particuliere executeur te helpen een nalatenschap af te handelen. NOVEX is een multi-disciplinaire vereniging met bestuursleden en leden uit verschillende beroepsgroepen. De interactie tussen bijvoorbeeld het notariaat, de financiële dienstverlening en goededoelenorganisaties heeft een meerwaarde voor de executeur. De beroepsgroepen werken binnen NOVEX samen om de executeur te professionaliseren. Het bestuur en de leden zetten zich hier voor in. Een lid van NOVEX kan zich aanmelden voor certificering door de Stichting Certificering Executeurs (SCE). De vereisten voor certificering en de gecertificeerde executeurs kunt u vinden op: Het bestuur van NOVEX wordt gevormd door: Prof. dr. J.P.M. (Hans) Stubbé (voorzitter) O.A.(Oscar) Balkenende (secretaris) mr. J. (Juliëtte) Nijenhuis-Wildervanck (penningmeester) mr. M. (Mildred) van Dijk Prof. mr. T.J. (Tea) Mellema-Kranenburg Prof. dr. B.M.E.M. (Bernard) Schols Secretariaat: mr. Anneke Rookmaker Voor meer informatie:

11 BEELD: CARLOS YUDICA/SHUTTERSTOCK.COM VIER RECHTSSOCIOLOGEN OVER HUN VAK Het recht der werkelijkheid Rechtssociologie bestudeert de wisselwerking tussen recht en maatschappij. Wat maakt het vak zo boeiend en wat houdt de rechtssocioloog bezig? Mr. vroeg het de rechtssociologen Ashley Terlouw, Barbara Oomen, Suzan Stoter en Marc Hertogh. door Alieke Bruins Terwijl juristen zich bezighouden met geldend recht, bestuderen rechtssociologen hoe dat recht uitwerkt op de maatschappij. Zorgen normen voor ordening en zijn ze helder en voorspelbaar? Wordt met een wet de sociale verandering bereikt die men voor ogen heeft? Het zijn vragen waarover de rechtssocioloog zich buigt. Negatief effect De meerwaarde van de rechtssociologie is dat het, op basis van theoretisch en empirisch onderzoek, inzicht biedt in de maatschappelijke context van het recht, vat Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, samen in het boek Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie (Ars Aequi Libri, 76 nr

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van

Nadere informatie

Notitie Denktank Overlijdensschade

Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade november 2014 Denktank Overlijdensschade Uitgeverij Kerckebosch bv ISBN

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER Detachering & Projecten Regres Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER WHITEPAPER Regres Pionieren in een groeimarkt 2 Whitepaper - Regres Voorwoord Op de Nederlandse markt is regres een betrekkelijk nieuw

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES

LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES NEDERLANDS JURISTENBLAD LETSELSCHADE IN HET STRAFPROCES Sociaal-economische mensenrechten en de crisis Legale vreemdelingen zonder documenten Bescheidenheid en moed: afscheid van de president van de Hoge

Nadere informatie

Dit artikel uit Netherlands Journal of Legal Philosophy is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker

Dit artikel uit Netherlands Journal of Legal Philosophy is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Handelingen Verhullend argumenteren in het vermogensrecht Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, Springen met lemen voeten, vergadering van 12 december 2003 J.B.M. Vranken* 1 Ter inleiding

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw?

Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw? Een verkennend onderzoek naar een effectief en efficiënt kaderstellend instrument voor kwaliteitsborging in de bouw in opdracht

Nadere informatie

En verder. Interview Guido van Woerkom Hoofddirecteur ANWB. Interview. Max Moszkowicz jr. Advocaat

En verder. Interview Guido van Woerkom Hoofddirecteur ANWB. Interview. Max Moszkowicz jr. Advocaat inhoud 10 Interview Guido van Woerkom Hoofddirecteur ANWB 20 Interview Max Moszkowicz jr. Advocaat Het smartengeld ligt in Nederland op een te laag niveau Een politieagent mag niet te snel in paniek raken

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Het verhaal bij de daad voegen. Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak

Het verhaal bij de daad voegen. Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak Het verhaal bij de daad voegen Hoe schade verhaald kan worden bij agressie en geweld tegen de publieke taak Arnhem, augustus 2008 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 2 HOOFDSTUK 2 ONDERZOEKSOPZET...

Nadere informatie

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Scriptie De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend

Nadere informatie

Concept Notitie Denktank Overlijdensschade

Concept Notitie Denktank Overlijdensschade Concept Notitie Denktank Overlijdensschade Nieuwe richting benadering en berekening overlijdensschade Versie 4 (januari 2013) Samenvatting Aanleiding De Denktank Overlijdensschade is ontstaan, omdat de

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Wie zal wat hoe bepalen?

Wie zal wat hoe bepalen? 1-6-2008 Wie zal wat hoe bepalen? Een architecturele benadering van het recht Auteur: Duco Mansvelder (1352091) Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afstudeerrichting IT en Recht Begeleidend docent: mw. prof.

Nadere informatie

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen NR 02 / FEBRUARI 2014 GCB GRONINGER CIVILISTENBLAD Interview met prof. mr. R.P.J.L. Tjittes Prof. mr. S.D. Lindenbergh De zaak van de eeuw: een succesverhaal? Mr. dr. F. Sobczak Bewijsrecht in medische

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel.

Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. De uitgeklede dader Regresrecht: een onderzoek naar de verhaalsgerechtigde derden die kunnen ageren na het opzettelijk toebrengen van letsel. Sandro Botticelli (1445-1510), Il regresso di Judite Galeria

Nadere informatie