Week 1: De Heere Jezus nodig Week 2: Zijn schaduw gezien Week 3: Zijn werk afgebeeld Week 4: Zijn stem gehoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Week 1: De Heere Jezus nodig Week 2: Zijn schaduw gezien Week 3: Zijn werk afgebeeld Week 4: Zijn stem gehoord"

Transcriptie

1 12 Inhoud Zondag: Verzoening nodig Genesis 3:1-15 Maandag: Leven nodig Genesis 3:14-20 Dinsdag: Bedekking nodig Genesis 3:21-24 Woensdag: Offer nodig Genesis 4:1-5 Donderdag: Vergeving nodig Genesis 4:6-10 Vrijdag: Verlossing nodig Genesis 4:11-16 Zaterdag: Troost nodig Genesis 4:25,26 en 5:6-29 Week 2: Zijn schaduw gezien Zondag: De ark van Noach Genesis 6:1-3, Maandag: Het offer van Abraham Genesis 22:1-13 Dinsdag: De borg Juda Genesis 44:18-34 Woensdag: De behouder Jozef Genesis 45:1-8 Donderdag: Het bloed van het lam Exodus 32:1-10, Vrijdag: De middelaar Mozes Exodus 12:1-14 Zaterdag: De koperen slang Numeri 21:4-9 Week 3: Zijn werk afgebeeld Zondag: Gods woning Exodus 25:8 en 9 en 33:1-11 Maandag: Jezus afbeelding Hebreeën 10:1-12 Dinsdag: In de voorhof Exodus 38:1-20 Woensdag: De tabernakel Exodus 26:1-30 Donderdag: In het heilige Exodus 37:10-29 Vrijdag: In het heilige der heiligen Hebreeën 9:1-12 Zaterdag: Bij de voorhang Exodus 26:31-33, Markus 15:37-39 Week 4: Zijn stem gehoord Zondag: Ik kom Psalm 40:1, 7-18 Maandag: Ik word verraden Psalm 41:1, 6-14 Dinsdag: Ik moet lijden Psalm 69:1-19 Woensdag: Ik word gegeseld Psalm 129 Donderdag: Ik word vals beschuldigd Psalm 109:1-5, Vrijdag: Ik word gekruisigd Psalm 22:1-20 Zaterdag: Ik zal opstaan Psalm 16

2 13 Week 5: Zijn leven getekend Zondag: Jesaja tekent een Plaatsvervanger Jesaja 53 Maandag: Ezechiël tekent een Herder Ezechiël 34:23-31 Dinsdag: Daniël tekent de Messias Daniël 9:20-27 Woensdag: Hoséa tekent een Leeuw Hoséa 5:13-6:3 Donderdag: Jona tekent zijn Meerdere Jona 1:15-17, Jona 2 Vrijdag: Zacharía tekent een schaapskudde Zacharía 11:4-14 Zaterdag: Zacharía tekent een Fontein Zacharía 13:1-7 Week 6: Zijn lijden voorzegd Zondag: Van kribbe naar kruis Lukas 2:25-35 Maandag: Lam van God Johannes 1:29-36 Dinsdag: Brood van leven Johannes 6:48-59 Woensdag: Eerste lijdensonderwijs Markus 8:27-33 Donderdag: Hemels onderwijs Markus 9:2-10 Vrijdag: Tweede lijdensonderwijs Markus 9:30-32 Zaterdag: Derde lijdensonderwijs Markus 10:32-34 Week 7: Zijn sterven en opstanding Zondag: Zijn dood besloten Johannes 11:47-53,57 Maandag: Zijn sterven nodig Johannes 12:20-33 Dinsdag: Zijn begrafenis voorbereid Matthéüs 26:1-16 Woensdag: Zijn sterven afgebeeld Lukas 22:7-20 Donderdag: Zijn werk afgerond Johannes 17:1-8 Goede Vrijdag: Bevrijdingsdag Romeinen 5:1, 6-11 Stille Zaterdag: Oud en Nieuw Romeinen 6:4-11 Eerste Paasdag: Opstandingsdag 1 Korinthe 15:1-21 Tweede Paasdag: Overwinningsdag Openbaring 5 Antwoorden Bronvermelding liederen Bijlage: Lijdensweekkalender Bouwplaat

3 14 p Lezen! Als je jarig bent en een feestje geeft, ben je daar een tijd van tevoren al mee bezig. Je verstuurt uitnodigingen. Je bedenkt wat je gaat doen. Je haalt taart en limonade in huis. Je bereidt je voor op het feest. Over een aantal weken is het paasfeest. Hoe kun je je daarop voorbereiden? Vandaag is het de eerste lijdenszondag. De zeven zondagen voor het paasfeest worden lijdenszondagen genoemd. De zeven weken die hierbij horen, heten lijdensweken. De lijdensweken zijn een voorbereiding op Goede Vrijdag en het paasfeest. Je weet wat er op Goede Vrijdag is gebeurd. Toen is de Heere Jezus gekruisigd, gestorven en begraven. Je weet wat er op het paasfeest is gebeurd. Toen is de Heere Jezus uit het graf gekomen. Hij is opgestaan uit de dood. Waarom was het nodig dat Hij dit deed? Om dat te ontdekken gaan we deze eerste lijdensweek terug naar de zondeval in het paradijs. Omdat Adam en Eva gezondigd hebben, moest de Heere Jezus komen. Adam en Eva leefden eerst als vrienden van God. Maar door de zonde werden ze vijanden van Hem. Er kwam een grote kloof tussen God en de mensen. Mensen zouden nooit meer bij God kunnen komen. Gelukkig beloofde God dat Zijn Zoon zou komen. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Alleen door Hem kunnen mensen weer terug naar God. Alleen door Hem kunnen mensen die de dood verdiend hebben weer leven. De Zoon van God kwam niet gelijk na de zondeval. Het heeft vierduizend jaar geduurd voordat Hij op aarde kwam. In die jaren heeft God wel voor de mensen gezorgd. Hij vertelde steeds meer over het werk van deze Verlosser. Hij gaf de Israëlieten wetten en feesten die hun er meer over leerden. Hij liet Mozes een tabernakel bouwen en onderwees het volk door de offers die gebracht moesten worden. Hij stuurde profeten die vertelden waarom de Heere Jezus moest lijden en sterven en weer opstaan. In de lijdensweken denken we over al deze dingen na. Het is nu al bijna tweeduizend jaar geleden dat de Heere Jezus echt is gekruisigd, begraven en opgestaan. Op Goede Vrijdag en Pasen denken we eraan. In de kerk zijn we de zeven weken ervóór ermee bezig. Zoals je je op een verjaardagsfeest voorbereidt, zo is het ook nodig om je biddend en Bijbellezend voor te bereiden op de kerkelijke feesten. Daarbij moet je verder kijken dan iets wat lang geleden is gebeurd. Goede Vrijdag en het paasfeest hebben ook voor jou vandaag betekenis. Door Zijn lijden en sterven heeft de Heere Jezus de straf op de zonde voor Zijn kinderen weggedaan. Door Zijn opstanding heeft Hij de dood overwonnen. Door Hem kunnen mensen die de dood verdiend hebben weer leven met God. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Alleen door het geloof in Hem kan het tussen jou en de Heere goed komen. Voel je dat de zonde tussen jou en God in staat? Ken je de Heere Jezus als de Weg terug naar God?

4 15 k Zien! Weekkalender Achter in dit boek zit een weekkalender. Haal de kalender uit het boek en hang deze op een duidelijk zichtbare plaats. Zet een knijper bij de eerste lijdenszondag. Schuif deze knijper elke dag een vakje op. Zo kun je er elke dag aan denken dat we nu in de lijdensweken leven en dat het paasfeest steeds dichterbij komt. Schrijf de tekst van de preek bij de eerste lijdenszondag. Probeer deze tekst deze week uit je hoofd te leren. t Denken! Tijdbalk Maak een tijdbalk van het jaar 4000 voor Christus (Adam en Eva) naar het jaar 0 (de Heere Jezus wordt geboren) naar nu (ongeveer 2000 na Christus). Deze week zijn we bezig met de eerste 1500 jaar van de wereld, de tijd van Adam tot Noach. Hun leeftijden staan heel precies in de Bijbel. Reken van Adam (geschapen in 4000 voor Christus), Seth, Enos tot en met Noach (Genesis 5) uit wanneer zij geboren en gestorven zijn en laat dit met een lijn zien in de tijdbalk. Je ontdekt dat Lamech, de vader van Noach, nog met Adam gepraat zou kunnen hebben. Bijzonder, vind je niet? B Doen! Voor jonge kinderen: Kleur de kleurplaat van deze week. Praat als ouders met uw kinderen over de betekenis van deze plaat. Voor oudere kinderen: Schrijf op een vel papier de letters A tot en met Z (Q, X en Y doen niet mee) onder elkaar op. Bedenk bij elke letter één of meer namen van de Heere Jezus. Deze week hoor je bijvoorbeeld dat Hij Borg, Middelaar en Verlosser genoemd wordt. Maar er staan nog veel meer namen van Hem in de Bijbel. k Zingen! Eens was ik een vreemd ling 1 Eens was ik een vreemd ling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en k gevoelde geen smart. Ik vroeg niet: Mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Al sprak daar een stem uit de heilige blaân van t Lam, met de zonden der wereld belaân, ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, k stond blind en van ver, in mijzelven zo rijk. Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, ik weend om de pijn van mijn lijdende Heer, maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. Toen voeld ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Het vervolg van het lied staat op pagina 100

5 16 Zondag Verzoening nodig Lezen: Genesis 3:1-15 Zingen: Psalm 79:4 Jij hebt soms ruzie met iemand. Dan is het nodig dat je het weer goedmaakt. Jullie moeten met elkaar verzoend worden. Er is nog iets wat zeker goed moet komen: je moet verzoend worden met God. Mensen moeten met God verzoend worden. Hebben ze dan ruzie met Hem? Nog erger, mensen zijn in oorlog met God. Dat komt door de zonde. Je hebt het gelezen in Genesis 3. Adam en Eva waren gelukkig in het paradijs. Maar ze hebben het kapotgemaakt. Ze hebben geluisterd naar de duivel en gegeten van de boom waarvan ze niet eten mochten. Ze zijn ongehoorzaam geweest aan God. En toen is alles stukgegaan. Alles om hen heen is anders geworden. Alles in hen is anders geworden. Ze zijn anders voor elkaar, maar ook alles met God is veranderd. Ze waren vrienden van God, maar nu zijn ze vijanden van Hem geworden. God was de Koning van hun leven, maar nu is de duivel de baas geworden. Ze waren in dienst van God, maar zijn nu in dienst van de duivel gekomen. Ze deden altijd alleen maar de dingen die God wilde, maar nu doen ze juist dingen die Hij niet wil. En daardoor is er oorlog met God. Kan dat nog goed komen? Adam en Eva kunnen het nooit meer goedmaken. Door hun zonde kunnen ze niet bij God komen en willen ze niet naar Hem terug. Dat blijkt ook wel: ze vluchten weg voor God. De Bijbel zegt dat God een verterend Vuur is voor zondaren. Bij vuur kun je niet komen. Vuur verbrandt (verteert) alles. Gods vuur moet zondaren doden. Maar gelijk na de zondeval lees je hoe goed Hij toch nog wil zijn voor zondaren. Hij zoekt Adam en Eva op. Hij zorgde voor een plan om mensen met God te verzoenen. Gelijk na de zondeval vertelt Hij daarover. Hij belooft dat er Iemand komen zal, Die maakt wat kapot is. Hij belooft dat er een Verzoener zal komen. Als jij ruzie met iemand hebt, lukt het jullie meestal niet om er samen uit te komen. Vaak is er een derde nodig om het weer goed te maken. God heeft voor Iemand gezorgd Die het goed gaat maken tussen de heilige God en de zondige mens. Dat is de Heere Jezus. Alleen Hij kan van vijanden van God weer vrienden maken. Hij alleen kan mensen die in oorlog zijn met God, met Hem verzoenen. Weet jij al dat je een Verzoener nodig hebt? Ben jij al met God verzoend? Lees 2 Korinthe 5 vers 20. Wat zegt Paulus tegen de Korinthiërs? Wie zegt dit in deze tijd tegen jou? Hoe kunnen mensen zich met God laten verzoenen (zie kanttekening 51 en vers 19)? Wat betekent dit voor ons?

6 Maandag 17 Leven nodig Lezen: Genesis 3:14-20 Zingen: Psalm 103:2 en 8 Soms zie je een prachtige bloem staan. Je plukt de bloem en zet deze thuis in een vaas. Maar het duurt niet lang of de bloem wordt minder mooi. En na een paar dagen zeg je: De bloem is dood. Maar weet je dat de bloem al begon te sterven toen jij die afplukte? Zo is het ook bij Adam en Eva. God doodt hen niet meteen na de zondeval. Maar op dat moment beginnen ze al wel te sterven. Adam en Eva waren geschapen om voor altijd te leven. God had gezegd: Als je gehoorzaam bent aan Mij, zul je altijd leven en gelukkig zijn. Maar als je ongehoorzaam bent en eet van de verboden boom, moet je sterven. Je weet wat er gebeurd is. Adam en Eva zijn ongehoorzaam geweest en hebben gegeten. God straft hen. Hij straft eerst de duivel, daarna Eva en dan Adam. God had Adam en Eva meteen kunnen doden. Dat had Hij gezegd en dat hadden Adam en Eva verdiend. En toch doodt God hen niet gelijk. Dat is een wonder. Waarom doet Hij dat? Dat heeft te maken met Zijn verlossingsplan. Adam en Eva moeten nog kinderen krijgen. En uit die kinderen zal een Verlosser geboren worden (vers 15). Hij kan mensen die de dood verdiend hebben, nieuw leven geven. Adam voelt dat hij de dood verdiend heeft, maar dat God Leven belooft. Daarom noemt hij zijn vrouw: Eva (vers 20), moeder van alle levenden! Een bloem begint te sterven zodra die geplukt wordt, ook al zie je dat misschien niet. Bij Adam en Eva kwam meteen na de zondeval de dood, ook al zag je dat aan de buitenkant misschien niet. Hun lichaam bleef nog leven. De tijdelijke dood kwam niet meteen. Maar in hun hart kwam de dood wel. Daar ging God weg en kwam de zonde wonen. Dit wordt genoemd: de geestelijke dood. Door de zondeval worden alle mensen geestelijk dood geboren. Als het in hun leven niet goed komt met God, moeten ze voor eeuwig naar de hel. Dat is de eeuwige dood. Voel je net als Adam dat je geestelijk dood bent en de tijdelijke en eeuwige dood verdiend hebt? Is het voor jou ook de vraag hoe je kunt leven? Er is Iemand Die zondaren die de dood verdiend hebben, nieuw leven geeft. Dat is de Heere Jezus. Als Hij in het hart komt, stuurt Hij de zonde en de dood weg. Aan Adam en Eva is Hij beloofd. Wij weten dat Hij gekomen is. Hij is gestorven om Zijn kinderen van de dood te verlossen. Hij is opgestaan om Zijn kinderen leven te geven. Dode zondaren kunnen door de Heere Jezus levend gemaakt worden! Lees Johannes 11 vers 25 en 26. Wat zegt de Heere Jezus tegen Martha? Wat betekent dat wat Hij over Zichzelf zegt? Welk antwoord geeft Martha? Wat betekent haar antwoord? Welk antwoord geef jij?

7 18 Dinsdag Bedekking nodig Lezen: Genesis 3:21-24 Zingen: Psalm 32:1 Stel je voor dat je je op een mooie zomermiddag heel vies hebt gemaakt. Je moet nog even mee boodschappen doen, maar eigenlijk kan dat niet met zo n vuil shirt. Je moeder heeft een idee. Doe er maar een jas overheen. Die bedekt het vuil en dan ziet niemand er iets van. Adam en Eva krijgen van God ook een jas. Adam en Eva hebben gegeten van de verboden vrucht. Ze zijn ongehoorzaam aan God en gehoorzaam aan de duivel. Ze geloven de leugens die hij vertelt. Zodra ze gegeten hebben, merken ze dat het leugens waren. Ze voelen zich helemaal niet als God, zoals de duivel had gezegd. Ze voelen zich juist heel ellendig. De Bijbel zegt dat ze merken dat ze naakt zijn. Daarmee wordt niet alleen bedoeld dat ze voelen dat ze geen kleren aanhebben. Ze zien ook wat ze hebben gedaan. Ze voelen dat ze tegen God gezondigd hebben en dat ze God zijn kwijtgeraakt. Ze voelen ook dat het tussen hen samen niet meer goed is. Het eerste wat ze doen is een aantal bladeren van een vijgenboom aan elkaar vastmaken. Die gebruiken ze als kleding. Als God hen opzoekt, willen ze zich voor Hem verstoppen. Adam zegt: Ik hoorde Uw stem en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Adam en Eva voelen dat ze zich zo niet aan God kunnen laten zien. Ze voelen dat ze bedekking nodig hebben. Als God vraagt hoe het komt dat ze zich naakt voelen, proberen ze eerst de ander de schuld te geven. Maar dan moeten ze alles vertellen. God vertelt hun eerst wat de straf is. Daarna zien ze dat God een paar dieren neemt. Hij doodt ze en haalt hun huid eraf. Die huiden hangt Hij om de schouders van Adam en Eva. God geeft hun kleren om hun naaktheid te bedekken. Door de zonde is dat nodig geworden. Daar moet je altijd maar aan denken als je je aankleedt. Maar God leert Adam en Eva door deze kleren ook iets anders. Door de zonde zijn ze vuil geworden voor God. Zo kunnen ze zich met eerbied gesproken niet aan Hem laten zien. Er is bedekking nodig. Er is Iemand nodig Die helemaal zonder zonde is en de zonde van de mens kan bedekken. Je weet Wie dat is: de Heere Jezus. Hij was zonder zonde. Hij heeft nooit één zonde gedaan. Maar God heeft de zonden van al Zijn kinderen op de Heere Jezus gelegd. Als God naar Zijn kinderen kijkt, ziet Hij niet meer het vuile kleed van hun zonden. Die zijn allemaal bedekt door het schone en witte kleed van de Heere Jezus. Zijn jouw zonden al bedekt? Lees Jeremia 2 vers 22. Wat is ongerechtigheid? Kunnen wij zelf onze zonden afwassen? Wat is dan nodig (Jesaja 61 vers 10)? Wat is (een mantel der) gerechtigheid? Hoe komt Jesaja daaraan? Betrek in je antwoord eventueel vraag en antwoord 36 van de Heidelbergse Catechismus.

8 Woensdag 19 Offer nodig Lezen: Genesis 4:1-5 Zingen: Psalm 40:4 Op school leer je heel veel dingen. Maar misschien heb je thuis nog wel het meeste geleerd. Van je vader of moeder leer je heel veel. Dat is ook zo bij Kaïn en Abel. Adam en Eva hebben hun verteld wat er in het paradijs gebeurd is. Na de zondeval doodt God dieren en maakt van de huiden kleren voor Adam en Eva. Ze zien het voor hun ogen gebeuren. Ze zien het bloed vloeien. Ze zien hoe het leven uit het dier verdwijnt en de dood komt. Adam en Eva begrijpen de betekenis: wij hadden gedood moeten worden omdat we gezondigd hebben. Wat is God goed dat Hij een dier in onze plaats wil doden en ons nog in het leven wil laten. De Heere leert hun hierdoor dat ze alleen met Hem verzoend kunnen worden als er Iemand in hun plaats sterft. God belooft hun dat er uit de nakomelingen van Adam en Eva Iemand komen zal, Die Zichzelf zal offeren voor de zonden. Als Eva in verwachting raakt en een zoon krijgt, denkt ze dat hij de beloofde Verlosser misschien al is. Ze noemt hem Kaïn: een man van de Heere! Ze krijgt nog een zoon: Abel. Adam en Eva vertellen hun over het paradijs en wat daar gebeurd is. Ze vertellen hun over de Heere en wat Hij gezegd en gedaan heeft. Kaïn en Abel luisteren goed. Ze willen de Heere ook dienen. En daarom brengen ze allebei een offer. Maar dan wordt duidelijk dat er een groot verschil is tussen hen. De Heere neemt Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer niet. Als Abel offert, denkt hij aan de beloofde Verlosser Die komen zal. Hij weet dat hij als zoon van Adam en Eva de dood verdiend heeft. Hij gelooft dat de komende Verlosser ook voor hem de dood zal wegdoen en hem het leven zal geven. Kaïn denkt hier niet aan. Aan de buitenkant lijken ze op elkaar. Ze brengen allebei een offer. Het verschil zit aan de binnenkant, in hun hart. De Heere ziet het. We weten niet precies hoe Kaïn en Abel dit gemerkt hebben. In elk geval is het voor hen duidelijk: de Heere wil Abels offer hebben, maar Kaïns offer niet. Kaïn wordt er boos van. Hij wordt boos op God en boos op zijn broer. Dat is niet eerlijk, want het is zijn eigen schuld. Het was goed dat hij een offer bracht. Zo wil de Heere gediend worden. Maar het offer moet wel op de goede manier worden gebracht: met verdriet over de zonde en met geloof in de komende Verlosser. Abel zag Hem door het geloof. Jij ook? Waarom was het bloed van dieren niet genoeg als offer voor de zonden? Waarom kun je het lijden en sterven van de Heere Jezus een offer noemen? Gebruik bij je antwoord eventueel Hebreeën 4 vers 4 tot en met 10 of vraag en antwoord 14 en 15 van de Heidelbergse Catechismus. Hoe kun je deze Verlosser zoeken?

9 20 Donderdag Vergeving nodig Lezen: Genesis 4:6-10 Zingen: Psalm 51:1 en 7 Je hebt iets gedaan wat niet goed is en bent naar je kamer gestuurd. Daar zit je dan. Je denkt na over wat er gebeurd is. Je voelt dat je het verkeerd gedaan hebt. Je gaat naar beneden en vraagt: Willen jullie het mij vergeven? Kaïn vraagt niet om vergeving. Kaïn is boos. God wil Abels offer wel hebben, maar zíjn offer niet. Toch zorgt de Heere voor Kaïn. Hij zoekt hem op en gaat met hem praten. Zo goed is God. Hij zegt: Stop met de zonde en ga Mij dienen, net als je broer. Hij nodigt hem uit om zich te bekeren. Maar Kaïn luistert niet. Hij gaat door. Het gaat van kwaad tot erger. Hij slaat Abel dood. Krijgt hij spijt? Gaat hij naar Adam en Eva toe om eerlijk te vertellen wat hij gedaan heeft? Vraagt hij Adam en Eva om vergeving? Ik weet zeker dat ze het hem zouden willen vergeven. Adam en Eva hebben immers zelf ook vergeving van God gekregen. En wie zelf vergeven is, wil ook anderen vergeven. Bovendien zullen Adam en Eva gevoeld hebben dat dit alles hun schuld is. Zij zijn met de zonde begonnen. Zij hebben de zonde doorgegeven aan hun kinderen. Maar Kaïn vraagt geen vergeving aan zijn ouders. Vraagt hij dan vergeving aan God? Hoor, daar komt God. Vraag toch om vergeving, Kaïn! Nee, hij vraagt het niet. God vraagt wel wat aan hem. Hij vraagt waar Abel is. Kaïn geeft Hem een brutaal antwoord. Kaïn heeft God niet nodig en wil geen vergeving. Wat is dat erg! Kijk eens naar jezelf. Hoe is dit bij jou? De Bijbel leert dat er bij God vergeving is. Adam en Eva hadden het aan Kaïn en Abel verteld. Abel had het begrepen. Dat kon je zien toen hij geknield bij zijn offer lag. Er vloeide bloed uit de dieren die hij offerde. Net als toen God dieren doodde voor Adam en Eva. Dat bloed was nodig om te betalen voor de zonde. God is rechtvaardig. Hij moet de zonde straffen. Hij kan zonde niet door de vingers zien. Zonder bloed kan God niet vergeven. Abel begreep het. Maar nu heeft zijn bloed gevloeid en ligt zijn bloed op de aarde. De Bijbel zegt dat het bloed van Abel wijst naar het bloed van de Heere Jezus Die komen zal. De Heere Jezus zal het later Zelf zeggen: Mijn bloed, hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Heb jij Zijn bloed nodig voor de vergeving van je zonden? Wat zegt Hebreeën 12 vers 24 over het bloed van Abel en het bloed van de Heere Jezus? In Openbaring 5 vers 11 hoor je mensen zingen: Gij hebt ons gekocht met Uw bloed. Wie zijn dat? Wat betekent dat wat zij zingen? Kun jij dit meezingen?

10 Vrijdag 21 Verlossing nodig Lezen: Genesis 4:11-16 Zingen: Psalm 140:1,4 en 8 Jullie zijn aan het spelen. Je hebt je vriend gevangengenomen. Met boeien zet je hem vast. Maar opeens krijg je hem niet meer los. Snel roep je er iemand bij: Verlos hem eens van de boeien! Gelukkig lukt het. Je vriend is weer vrij. Kaïn heeft Abel gedood. Weer zoekt de Heere Kaïn op. Nu geeft Hij hem straf. Hij vervloekt hem. Hoor je de echo uit Genesis 3? Daar staat dit woord ook: vervloekt! Iemand die vervloekt is, leeft zonder de zegen van de Heere. Zo iemand heeft de Heere tegen. In het paradijs leefden Adam en Eva met de zegen van de Heere. De Heere zorgde voor hen. Het hele leven was helemaal goed. Door de zonde zijn Adam en Eva los van God geraakt en vast aan de duivel komen te zitten. Daardoor is de dood en de vloek bij alle mensen gekomen. Je ziet het bij Kaïn duidelijk. Hij zit vast aan de zonde. Hij kan en wil niet stoppen met de zonde. De Heere waarschuwt hem. Maar het gaat van kwaad tot erger. Dan vervloekt God hem. Dat betekent: Leef dan maar zoals je wilt, maar weet dat er allerlei tijdelijke straffen zullen komen. En als hij hard blijft en zich niet bekeert, zal hij ook de eeuwige straf krijgen. Als Kaïn zaait, zullen de plantjes niet goed groeien. Wat hij doet, zal hem veel moeite en verdriet kosten. Hij zal altijd onrustig en angstig rondzwerven op aarde. Kaïn krijgt ook een teken (vers 15). We weten niet welk teken dat geweest is. In elk geval is het voor andere mensen een spiegel geweest. Als ze naar Kaïn kijken, zien ze hoe erg de zonde is. God wil de mensen hiermee laten zien dat het niet goed gaat als iemand God verlaat en zondigt. God wil laten zien dat de weg van de zonde een verkeerde en doodlopende weg is. Kaïn vindt zijn straf zwaar (vers 13). Maar er staat niet in de Bijbel dat hij verdriet over zijn zonde heeft. Je leest niet dat hij het erg vindt dat hij aan de duivel vastzit. Hij vraagt niet of God zijn zonden vergeven wil en hem van de zonde en de duivel verlossen wil. Hij gaat juist weg bij God (vers 16). Dat is erg, want zijn vader en moeder hebben hem verteld hoe hij van de zonde verlost kan worden. Ze hebben hem verteld dat God een Verlosser zal sturen, Die sterker is dan de duivel en de zonde. Wij weten dat Hij is gekomen. Hij heeft Zich gevangen laten nemen om mensen die in de boeien van de duivel en de zonde vastzitten, los te maken. Ook jij hebt deze Verlosser nodig! Lees Galaten 3 vers 10. Wie zijn vervloekt? Wat betekent dat? Gebruik eventueel vraag en antwoord 10 uit de Heidelbergse Catechismus. Wie kan verlossen van deze vervloeking (Galaten 3 vers 13)? Waarom kan Hij dat?

11 22 Zaterdag Troost nodig Lezen: Genesis 4:25 en 26 en Genesis 5:6-29 Zingen: Psalm 145:6 Soms ben je verdrietig. Dan is het fijn als er iemand is die naar je luistert, met je praat en je troost. Lamech is ook verdrietig. Als hij een zoon krijgt, zegt hij: Deze zal ons troosten. Waarom heeft hij troost nodig? Lamech leeft in een zondige tijd. Abel vreesde de Heere, maar Kaïn heeft hem doodgeslagen. Hij wilde de Heere niet dienen. Zijn familie is steeds groter geworden. Adam en Eva hebben nog andere kinderen gekregen. Die leefden ook zonder God. De zonde is steeds duidelijker te zien. Het wordt steeds verdrietiger op de aarde. Adam en Eva zien het gebeuren. Ze vragen zich af hoe het verder moet. Als er weer een zoon wordt geboren, noemen ze hem Seth. Dat betekent vervanging: God heeft een ander zaad gezet voor Abel. Dat doet denken aan Genesis 3 vers 15. Ze hopen dat uit de familie van Seth de Verlosser geboren zal worden. Duizenden jaren later zal dat ook gebeuren. De familie van Seth dient de Heere. Toen begon men de Naam des Heeren aan te roepen. Dat betekent niet dat ze af en toe bidden en offeren. Het betekent dat ze de Heere dienen zoals Hij dat wil. Ze proberen ver van de zonde vandaan te blijven. Hun hart en hun leven is door genade op God gericht. Kaïns nakomelingen zijn kinderen van de wereld en Seths nakomelingen kinderen van God. Een van hen heet Mahaláleël. Dat betekent Godlover. Een ander ken je ook: Henoch. Hij wandelt met God. Hij praat dagelijks met Hem en leeft zoals de Heere wil. De familie van Seth heeft het niet gemakkelijk. Ze merken om zich heen hoe ellendig alles door de zondeval geworden is. De wereld is vol van zonde, zorgen en verdriet. Als Lamech een zoon krijgt, zegt hij dat ook. Hij voelt elke dag Gods vloek over de schepping en heeft verdriet over de zonde. Daarom heeft hij troost nodig. Hij noemt zijn zoon Noach. Dat betekent: trooster. Heeft Lamech gehoopt dat Noach de Verlosser zou zijn? Noach was de Verlosser niet, maar hij zal zijn vader Lamech wel vaak getroost hebben. Er staat in de Bijbel dat Noach, net als Henoch, wandelt met God. Lamech zal gevoeld hebben dat troost van mensen hem niet helpen kan. God alleen kan vrede en troost geven, door de Heere Jezus. De Bijbel zegt ook tegen jou dat Hij gekomen is om alle treurigen te troosten. Wat heeft troost nodig hebben te maken met Goede Vrijdag en Pasen? Lees het in vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus en praat over de betekenis van wat hier staat. Weet jij dat je troost nodig hebt? Wanneer vind je echt troost?

12 23

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Voor 16 jaar en ouder! Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28, vraag en antwoord 75,76 en 77. Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. Malteüs 9:35-38

HARTELIJK WELKOM. Malteüs 9:35-38 1 januari HARTELIJK WELKOM Malteüs 9:35-38 Hartelijk welkom in het nieuwe jaar. Nog maar nauwelijks bekomen van het oude jaar. Wat is er verschrikkelijk veel gebeurd. Mooie en waardeloze dingen. In je

Nadere informatie

Waarom zijn er ongelukkige mensen?

Waarom zijn er ongelukkige mensen? Eerste Communieproject 8 Waarom zijn er ongelukkige mensen? De mensen doen niet wat God wil Je hebt gezien wat geluk is. Als mensen van jou houden, word je gelukkig. Niet iedereen is gelukkig. Als andere

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Quizvragen met spelidee en werkbladen

Quizvragen met spelidee en werkbladen Quizvragen met spelidee en werkbladen De eerste letters van de goede antwoorden maken een nieuwe zin. (rode letters) Schrijf de antwoorden in het rooster van het werkblad, en je leest van boven naar beneden

Nadere informatie

De Bijbel Open Adam & Eva de zondeval Genesis 3. Genesis 2 : 16 Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,

De Bijbel Open Adam & Eva de zondeval Genesis 3. Genesis 2 : 16 Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, slang twijfel God had gezegd: Genesis 3 : 1 Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? Genesis 2 : 16 Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, slang vrouw twijfel

Nadere informatie

NEEM SERIEUS WAT DE HERE OVER MAMMON ZEGT.

NEEM SERIEUS WAT DE HERE OVER MAMMON ZEGT. Luk. 16:19-31 gehouden op 15-03-2009 p.1 NEEM SERIEUS WAT DE HERE OVER MAMMON ZEGT. Liturgie: Votum/groet Zi: Psalm 100:1.3.4 Lezing van Gods wet Zi: Psalm 9:1.4.5 Gebed Lezing van Gods Woord: Luk. 16:14-31

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst a. De mensen komen naar de Heere Jezus om het Woord van God te horen. b. Het Woord van God is belangrijk in het leven van deze mensen. Door Bijbellezen en bidden

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Week 1: Dagen tellen. p Lezen!

Week 1: Dagen tellen. p Lezen! 14 p Lezen! Misschien heb je het vandaag wel gevraagd Welke datum is het? Je telt de maanden van het jaar en de dagen van de week. Tellen is belangrijk. Dat is niet alleen nu zo, dat was het ook in de

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

De betekenis van het kruis (1)

De betekenis van het kruis (1) De kruisdood van Jezus is van levensveranderend belang voor de mens. In deze studie wordt de betekenis van het kruis niet volledig uitgewerkt, maar worden alleen enkele facetten vermeld als toelichting

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS Bijbel voor Kinderen presenteert JONA EN DE GROTE VIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

GODS BELOFTE AAN ABRAHAM

GODS BELOFTE AAN ABRAHAM Bijbel voor Kinderen presenteert GODS BELOFTE AAN ABRAHAM Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

1 Schuldig tegenover God?

1 Schuldig tegenover God? 1 Schuldig tegenover God? Hoezo? In de titel van het boek Vergeven: dat gaat zomaar niet wordt niet over schuld gesproken. Toch zijn vergeving en schuld twee begrippen die nauw aan elkaar gekoppeld zijn.

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

De Eerste Communie. Eerste Communieproject 63. Jij bent er helemaal klaar voor

De Eerste Communie. Eerste Communieproject 63. Jij bent er helemaal klaar voor Eerste Communieproject 63 De Eerste Communie Jij bent er helemaal klaar voor We hebben nu 10 lessen gehad. Je hebt al een heleboel geleerd! Je weet dat God onze Vader is. Hij heeft alles gemaakt en wil

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Verbroken relaties. Adam en Eva zoals God hen had geschapen. Het gevolg van de zondeval. www.delevensschool.org 1

Verbroken relaties. Adam en Eva zoals God hen had geschapen. Het gevolg van de zondeval. www.delevensschool.org 1 De voorgaande studie De eerste zonde - ongehoorzaamheid 1 werd afgesloten met de tekst: en zij (Eva) nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man (Adam), die bij haar was, en hij at. Toen werden

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 12 (23-03)

De Bijbel open 2013 12 (23-03) 1 De Bijbel open 2013 12 (23-03) Vandaag hebben we de Bijbel geopend bij een gedeelte uit de lijdensgeschiedenis van Jezus. We letten daarbij in het bijzonder op het feit dat Jezus gekruisigd is en we

Nadere informatie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie

DE GOD VAN LEVENDEN. Liturgie Zondag 22 / Gehouden op 17-02-2008 / p.1 DE GOD VAN LEVENDEN Liturgie Votum & groet Zi: Ps. 136:1.2 Lezing van Gods wet Zi: Ps. 16:1.2 Gebed Schriftlezing: Ex. 3:1-6 Zi: Ps. 136:9.10 Matth. 22:23-33 Zi:

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

DE VERVOLGDE GEMEENTE

DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Een Persoonlijke Bijbelstudie

Een Persoonlijke Bijbelstudie Een Persoonlijke Bijbelstudie The Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/ Original English Version Here Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling,

Nadere informatie

Het onze Vader. Naam:.

Het onze Vader. Naam:. Het onze Vader Naam:. Onze Vader die in de hemel zijt 1. Hoe wordt God in de eerste zin genoemd? 2. Wat doet een goede vader volgens jou? Noem eens een paar dingen: a. b. c. 3. Bij wie voel jij je veilig?

Nadere informatie

Anders leven - Pleeg geen moord Ontmoetingsdienst - 4 oktober 2015 Evangelist Jan Verkerk - Huizen

Anders leven - Pleeg geen moord Ontmoetingsdienst - 4 oktober 2015 Evangelist Jan Verkerk - Huizen Oude Testament, Exodus 20: 13 + Genesis 4: 1-16 Exodus 20 13 Pleeg geen moord. Genesis 4 1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Inleiding. In het kort. Wat heb je nodig?

Inleiding. In het kort. Wat heb je nodig? Inleiding o Wow, wat zie jij er leuk uit! Nieuwe kleren? Dat staat je goed joh! Gaaf he, als je zo n compliment krijgt! Vind je het ook belangrijk om merkkleding en merkschoenen te dragen? Waarom? Omdat

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

DE WONDER- BAARLIJKE SPIJZIGING

DE WONDER- BAARLIJKE SPIJZIGING Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDER- BAARLIJKE SPIJZIGING Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie