P Iedere maand met uitzondering van augustus kosteloos verstrekt aan leden en sympathiserende verenigingen. Jaargang 23

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P309825. Iedere maand met uitzondering van augustus kosteloos verstrekt aan leden en sympathiserende verenigingen. Jaargang 23"

Transcriptie

1 Informatief maandblad voor het verantwoord verzorgen van uw aquarium, terrarium of vijver België/Belgique P.B KORTRIJK 1 3/4574 Iedere maand met uitzondering van augustus kosteloos verstrekt aan leden en sympathiserende verenigingen. november 2008 Jaargang 23 P Opgericht in 1966 Lid van B.B.A.T. Afgiftekantoor: 8500 KORTRIJK 1 afdeling II. Afzendadres: Martin Byttebier Kleine Brandstraat Deerlijk

2 Kokugyo Koi ' t Vi s ke De Breyne Peell aertstr aat Diks mui de Tel. : SPECI ALI TEI T: JAPANSE KOI Open: 10.00u. tot 12.00u. en 13.30u. tot 18.30u. Op zat er dag van u. t ot u. en u. t ot u. Zon dag en f eest dagen van u. t ot u. GE SL OTE N OP DI NS D AG be Gr a af B o u d e wij n I Xl aan Kortrijk (rechtover derijkswacht) Tel. : 056/ Fax.: 056/ de. kl okke. enet. be htt p: //www. deklokkeathene.be

3 Voorzitter Erik Vansteenkiste Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk Secretariaat Donald Samyn Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk Penningmeester-ledenadministratie Filip Willen Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem Bankrekening Argenta: Contactpersonen Jaargang 22 Januari 2007 Lidgeld 2008 Lidgeld: 22,- Lidgeld + Aquariumwereld: 32,- Zoetwater Gerrit Plovie Free Devos free. Zeewater Krist Hugelier Joachim Maes Redactie Hoofdredactie Martin Byttebier Redactiemedewerkers Jan Algoed Vijvers Gilbert Lapere Donald Samyn Terra riu m Geert Vandromme Webpagina Verzending Kees Snoeren Verantwoordelijke uitgever Martin Byttebier De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lokaal "De Klokke" Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk november

4 Joachim Maes Het is afgelopen met 's avonds wat langer buiten te zitten om te genieten van de vijver, 's morgens vertrekken we weer in het donker naar het werk en de oprit ligt bezaaid met gevallen bladeren van bomen die zich tooien in de mooiste kleuren,... ja, de herfst is in het land. Beetje onverwacht, zeker veel te vroeg, maar daar zal de gebrekkige zomer wel voor iets tussen zitten. We hebben de zonnebatterijen immers niet kunnen volladen en de lente is eigenlijk naadloos overgegaan in de herfst. Dedagenbeginnentekortenenvooraltekoelen.Wie'smorgensvroegeen frisse neus ophaalt, doet best al een trui aan. Met de stijgende energieprijzen wordt het naar verluid, voor veel huisgezinnen reken- en telwerk. In plaats van het gashendel een tandje bij te draaien, wordt het uitkijken naar de nieuwe wintercollectie om een extra warme pull of trui aan te schaffen. En ook het elektriciteitsverbruik wordt best in de hand gehouden. Lichten niet nodeloos laten branden, de diepvries eens ontdooien en zuiver krabben, de wasmachine en droogkast wat meer laten draaien tijdens de daluren, en misschien ook maar eens kijken om de kapotte lampen te gaan vervangen met spaarlampen. Als zeeaquariaan, ben ik zo iemand die liever niet telt wat het aquarium voor financiële consequenties heeft op het gezinsbudget. Pompen die dag in dag uit draaien, lampen die het gehele huis zouden kunnen verlichten, het water aangenaam warm stoken naar 24 C en in de zomer koelen tot 24 C,... gelukkig hebben zij die eerder dit jaar naar de lezing over energieverbruik van het zeeaquarium gekomen zijn, reeds de nodige maatregelen kunnen treffen om de balans in evenwicht te houden. Niettemin sta je er even bij stil met zo'n slokop in de woonkamer, wanneer andere gezinnen zelfs in de problemen komen door de dagdagelijkse verwarming en gebruik 2 Jaargang 23

5 van elektriciteit. En dan lees ik het bericht van de LHC (Large Hadron Collider), de grootste deeltjesversneller ter wereld, en dat vlakbij ons achterdeur, met name Genève. Met zijn lengte van 27 km, gekoeld naar een temperatuur van -273 C schiet er een kanon minuscule deeltjes af met een snelheid die zal oplopen tot de snelheid van het licht. Je wilt niet weten wat dat ding aan stroom trekt. Er ligt vast een rechtstreekse kabel naar de hoogspanningslijn van een middelgrote kerncentrale. Maar toch vind ik het indrukwekkend dat gewone mensen in staat zijn tot zulke sf-toestanden. Dewetenschappersaanhetroervanhetproject,dromenstilletjesvanhet vinden van totaal nieuwe elementen, anderen voorspellen dan weer het einde der tijden door het ontstaan van een zwart gat dat de wereld zal verzwelgen. Volgens insiders zal het enige zwarte gat dat zal ontstaan, gecreëerd worden wanneer de factuur van de energieleverancier in de bus zal vallen... Hmm, misschien toch eerst gauw naar boven om een dikker hemd aan te trekken, voordat we aan de vaat beginnen. Kwestie van de gaskachel uit te laten. Althans voor even, want met het herfstgewaad van de bomen in het bos, is dit het ideale tijdstip om een wandelingetje te maken met het gezin en daarna toch gezellig voor het haardvuur post te vatten om terug op temperatuur te komen, met een lekker kopje dampende koffie... mmm heerlijk, ik krijg er nu al warm van. november

6 Tekst: P. Barre Vertaling : M. Heyligen, Zilverhaai Hasselt Mbuna 's waren de eerste cichliden die uit het Malawimeer geïmporteerd werden. Men vergeleek ze onmiddellijk, en niet ten onrechte overigens, met bepaalde koraalvissen omwille van hun schitterende kleuren. Na een kortstondige bevlieging verdwenen ze nochtans stilletjes uit de aquaria van de cichlidenliefhebbers. Ze werden vervangen, hoe veranderlijk kan de mode toch zijn, zelfs in onze liefhebberij! De enkelefanatieke Mbuna-liefhebbers die deze vissen nog in hun aquaria houden, gaan door voor ofwel beginnelingen, ofwel voor mensen die niets interessants in hun bakken hebben rondzwemmen. Vanwaar deze discriminatie? Mbuna's hebben nochtans hetzelfde gedrag als Tropheus -soorten die in ' zijn wat decichlidenmodeaangaat.zehebbenprachtigekleuren.dekweekisgemakkelijk. Ze laten robuuste planten met rust en moeten, net als de andere cichliden, in alkalisch water gehouden worden. Maar wat zoekt een cichlidenliefhebber meestal?iets nieuw. En nieuwe soorten Mbuna's worden nog zelden aangeboden. Hoe wordt men Mbuna-liefhebber? In mijn geval is dat heel eenvoudig gegaan. Ik begon met -soorten uit het Haplochromis Malawimeer, en dat meer ben ik steeds trouw gebleven. In een 500-liter-aquarium verzorgde ik Copadichromis boadzulu *, Nimbochromis venustus, Cyrtocara en moorii, Aristochromis christyi Ni m b o c h r o mi s v e n u st u s (Boulenger, 1908) 4 Jaargang 23

7 . In een 360-liter-aquarium werden de halfwasdieren ondergebracht en, in een derde bak van 120 liter verbleef het jongbroed gedu- Aulonocara nyassae rende de eerste zes maanden van hun leven. De bakken draaiden goed, en de kweken volgden elkaar in sneltreinvaart op. Op een dag kon ik een koppel (syn. )op Maylandia zebra Metriaclima zebra de kop tikken. Ik bracht hen onder in het 500-liter-aquarium met de Haplochromis -soorten. Het mannetje verwierf stukje bij beetje een territorium. Dankzij zijn snelle verplaatsingen door de bak verwierf hij spoedig de heerschappij. Hij werd helderblauw met diepzwarte verticale banden op de flanken. Een geelachtige schijn verscheen in de rugvin. De overige bewoners daarentegen verloren hun kleuren. Ik moest dus een keuze maken, want het samenbrengen van Mbuna's en -soorten draait steeds uit in het Haplochromis nadeel van deze laatsten. Mijn vrouw hielp me met de keuze. Ze verkoos veruit de Mbuna's omwille van hun kleuren, die volledig verschilden van het blauw van de.gezien het beperkte aantal aquaria in mijn bezit, besloot ik Mbuna's aan te Haplochrom is schaffen, en spoedig was ik besmet door het virus van de Mbunafilie'. Man n etj e Ps eu dotr oph eus cr abo november

8 Op dit ogenblik verzorg ik in het 500-liter-aquarium Melan ochrom is aura tus, M. johann ii, Labeotropheus trewavasae red top, Maylandia zebra oranje", Pseudotropheus aff. tropheops (lijkt op P. troph eops Illilac mumbo ), P.sp.aff. elongatus (verkocht als red top ), (syn. Maylandia lom bardoi Metriaclima lombardoi ), en Pseudotropheus crabro. Het 360-liter-aquarium, normaal voorbehouden voor halfwasdieren, werd aangevuld met.hetaquariumvan120liter Pseudotropheus macroph thalm us is voorbehouden aan jongbroed van minder dan anderhalve maand. De moeilijkheid bij de kweek van Mbuna's bestaat hierin dat het moeilijk is een populatie voor een aquarium samen te stellen, doordat sommige soorten onderling kunnen kruisen. De liefhebber moet bijgevolg zijn aquaria goed observeren en dergelijke reacties Ps eu dotr oph eus macr opht h al mus vermijden. Ruzie als gevolg van onverenigbare karakters kan vermeden worden door het dominantedierofderuziemakerteverwijderen.deoverigebewonerskunnen dan rustig een eigen territorium veroveren. Twee of drie weken later kan dan de kwajongen terug ingebracht worden, en die zal gekalmeerd zijn (over dit laatste heeft de redactie zijn bedenkingen, en raden we aan héél voorzichtig te zijn). Ondanks deze methode heb ik een mannetje Melanochromis auratus gehad, dat nooit bij een andere vis kon ondergebracht worden. Systematisch zocht hij het gevecht met de andere vissen, en hij heeft zo vijf gasten (de mooiste uiteraard) naar de vissenhemel geholpen. (nvdr: dat gebeurt bijna al ti j d! ) Omdemogelijkheidtotkruisingtussenverschillendesoortenuittesluiten, moet men vermijden dat aanverwante of gelijkaardige soorten in hetzelfde aquarium ondergebracht worden. Dat is ook de reden dat Maylandia zebra (syn. )en Orange in aparte aquaria ondergebracht zijn. De wijfjes zijn inderdaad bijna identiek. Om tegennatuurlijke Pseudotroph eus zebra M. zebra krui- 6 Jaargang 23

9 oac h di er ensp eci aal zaak ALLES V OOR U W HUISDIER Kortri jkstraat 47 - Wevel ge m ELEKTRO BEKAERT ERIC nv Zwevegemsestr Kortrijk 056/ voor al u w TL-l a mpen: Syl vani a: aqua-star, gro-l ux P hi l i ps: TL' D 8 3 0, 8 40, Zeeaquari u m Speci aal zaak De Vuyst Samuel, Gevaertdreef32, 9700 Oudenaarde Nu ookjou wzoet water- en vijverspeci alist Waar k waliteit en service op de eerste pl aats staan. Openingsuren: woensdag en donderdag van 14 tot 19:30 uur vrijdag van 14 tot 20 uur zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur /

10 Voorzetrolluiken Rolluiken Automatische rolluiken Tonny Dierick Vrijblijvend prijsofferte Molenhof 28 Zwevegem Tel.: GSM: Zancl us Speci aal zaak voor zeeaqu ari u m en zoetwater Potterstraat 23 B-9170 Sint-Pauwels Tel & Fax: 0032 (0)3/ Geselecteerde zeevissen & lagere dieren van topkwaliteit. E i gen fi l tersysteem m et afsch u i m i n g. Exclusieve aquariummeubels uit eigen atelier. H QI -verlichting op maat (ook wandmontage) Openi ngsuren: Dinsdag, woensdag en vrijdag: 13u tot 1 9u Zaterdag: 9u tot 1 8u Elke eerste zondag van de maand: 1 1 u tot 1 7u Gesloten: Maandag en donderdag In juni, juli en augustus: op zondag.

11 singen te voorkomen, moet elk individu minstens één partner van de eigen soort hebben. Ik heb bijvoorbeeld twee mannetjes, Pseudotroph eus crabro maar geen wijfje. Het gebeurt regelmatig dat deze mannetjes pronken voor wijfjes van andere soorten. Gelukkig tonen deze zich niet bereidwillig. In een Malawibak kunnen nog andere interessante waarnemingen gedaan worden. Ik neem hier het voorbeeld van een mannetje sp. aff. Pseudotropheus. Deze vis domineerde het aquarium. Het was werkelijk een prachtdier, metaalachtig purper met een geelachtige rugvin en een zwarte zoom. Het tropheops wijfje was geelachtig met dezelfde zwarte zoom. Hoewel ze in hetzelfde aquarium verbleven, vond het mannetje niets beter dan te flirten met al wat bewoog. Voor het wijfje van zijn eigen soort had hij echter niet de minste belangstelling. Ik veronderstel dat hij op die manier zijn dominantie over de andere dieren nog wat extra kracht wou bijzetten. In een Mbuna-aquarium moet men altijd voorkomen dat één vis door de anderen gedomineerd wordt. De gedomineerde zal inderdaad de dood ingedreven worden. Iedere vis moet een andere domineren, maar zelf weer gedomineerd worden door een derde. Bovendien moet iedere bewoner een eigen territorium hebben, of toch ten Mel a n o c h r o mi s c hi p o k a ejohnson, minste een plaats om te schuilen. Bijgevolg moet een rotsachtig decor opgebouwd worden in navolging van het natuurlijke biotoop. Indien aan al deze voorwaarden voldaan is, zal uw Mbuna-aquarium voldoening geven. Het kweken zal gemakkelijk zijn, zeker als er regelmatig water ververst wordt. De vissen zullen hun mooiste kleuren tonen. Er zal steeds beweging zijn in het aquarium, en het is uitermate interessant te zien hoe elke vis zijn territorium verdedigt. november

12 Het is dus verbazend dat dergelijke kleurrijke vissen met zo 'n interessant gedrag zelden te vinden zijn in de aquaria van de cichlidenliefhebber. Het is belangrijk hen aan de vergetelheid te ontrukken, en te voorkomen dat ze uit onze bakken verdwijnen. Misschien zijn sommigen erop uit deze mogelijkheid uit te buiten, om daarna weer een Mbunamode te lanceren. En dit uiteraard tegen een mooie prijs! Bi bl i ogr afi e All gayer, R. ( 1 979). Les Pseudotropheus. Aquarama nr. 45, 46, 47en 48. All gayer, R. ( 1 984). Soortvor mi n g bij Mbun a' s. Ci chli dae 1 0 ( 2): p Axel r od, H. R. & Bur g ess, W.E. (1983). African cichlids fromlake Malawi and Tanganyika. Hong Kon g, T. F. H. Pu bl i cati ons, Nept u n e Cit y, Ne wj ers ey. Nvdr Aqu atr opi c a St auff er en Koni n gs ( 2 006) pl a at s en Copadi chr o mi s boadzul u en C. pr ost o m ain het geslacht Nyassachromis. De j ui st e n aa m l ui dt dus Nyass achr o mi s b o a dzul u (Il es, 1 960). Br on: St auff er, J. R., Jr. an d A. F. Koni n gs ( 2 006). R evi e w of Copadi chr o mi s (Teleostei: Cichlidae) with the description of a new genus and six newspecies. I chthyol ogical Expl oration of Freshwaters v. 17(no. 1): Jaargang 23

13 Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk Welke aquariaan is er niet gefascineerd door zijn hobby en wenst er niet zijn ofhaar aquarium tefotograferen? Enkele jaren terug was het een hele klus om met de juiste film, het juiste toestel en de juiste lens achter het dikke glas er iets fatsoenlijk van te maken. Ondertussen is de wereld van het digitalefototoestel enorm geëvolueerd. Sedert de komst van de digitale reflexcamera, die de digitale compacttoestellen zullen verdringen, is de klus eenvoudiger geworden! Ook de verlaagde prijzen doen een duwtje in de juiste richting. In deze bijdrage wil ik het even hebben over hoe je de meeste kansen hebt om er iets moois van te maken. Erzijnnogalwatvreemdetermenindedigitalefotografieinomloopenop heteindevandezebijdrage,isereenabcvandedigitalefotografieopgenomen voor wie hier en daar iets dieper wil ingaan op de bestaande termen. Alles is toegepast op aquariumfotografie en gebruikmakend van een digitale spiegelreflexcamera. Bij dit type camera wordt het licht dat door de lens valt, via een spiegel afgeleid naar de optische zoeker. Je kijkt dus door de zoeker via een spiegel en door uw lens. Wanneer je afdrukt, klapt de spiegel op en wordt de beeldsensor belicht, net zolang een gordijn' open staat. De belichtingstijd is de tijd dat het gordijn geopend is. Het beeld dat op de sensor valt, wordt digitaal opgeslagen op een geheugenkaart. Je moet alleen nog je camera verbinden met je computer en de beelden bekijken en eventueel bewerken! november

14 Flitsen of niet flitsen? Het antwoord is heel eenvoudig, indien niet noodzakelijk dan nooit flitsen. Als je flitst, dan zeker nooit loodrecht op de voorruit want dat is garantie voor een groot lichtvlek die je niet zomaar kan laten verdwijnen. Flitsen tussen de lampen van de aquariumverlichting is dan wel de beste methode. Maar soms verschijnen dan wel storende schaduwplekken onder de vissen of schrikken ze zich zo erg dat je even moet wachten tot ze er weer allemaal bij zijn. Het moderne digitale fototoestel heeft de mogelijkheid om de gevoeligheid van de sensor zo in te stellen (ISO-waarden) dat je zonder ruis ISO 800, soms ISO 1600 of 3200 kan bereiken. De nieuwe 5D van Canon gaat zo maar eventjes tot meer dan ! Gebruik je dan ook nog een lichtgevoelige lens 2. 8 of 1.8, dan ben je samen met je statief in staat zwemmende vissen haarscherp te fotograferen. Vis scherp? Achterwand scherp of alles onscherp? Een foto die niet scherp is op de plaats waar het sterke punt van je foto zit, is in de meeste gevallen waardeloos. Elk fototoestel heeft minstens enkele autofocuspunten' die zich moeten bevinden op de ogen van een vis wil je hem scherp fotograferen. Het lukt meestal zeer goed als je even mee in de richting vanjevisbeweegtomeenscherpeopnametebekomen.ookhetinschakelen van de servo-mode' waarbij je toestel zelf mee scherp instelt, zelfs al beweegt jeonderwerp,iseengoedhulpmiddel. Let wel, gewone lenzen hebben soms een minimum scherpstelafstand die groter is dan de afstand tussen de vis en je fototoestel. Dan moet je even achteruit of een ander type lens gebruiken. Een macrolens is zowat het ideaal om uw aquariumdieren in beeld te brengen, maar een vaste 50 mm 1. 8 is zeker een stuk goedkoper en heeft heelwat mogelijkheden. Nadien maken we er een topfoto van! Wie wat tijd en computervingers heeft kan van een digitale foto een klein wonder maken. Een storend blad, een aanpassing van licht en contrast en andere basis veranderingen zijn inderdaad met bijv. Elements of Photoshop' te 10 Jaargang 23

15 verhelpen, zeker wanneer je de opname ook in raw' hebt opgenomen. Toch kan ik iedereen aanraden meer tijd te besteden aan bijv. een goede opnameplaats en de juiste instelling van je toestel voor je op het knopje drukt. Foto's nemen is gratis... ze nadien bewerken vraagt veel tijd en zelden zijn ze na al die bewerkingen beter dan een goede opname. Nog dit: Elke lens heeft een uv-filter als bescherming. Het zorgt voor een uvonderdrukking bij zonnige opnamen en vrijwaard je lens voor krassen. Maar bij de aquariumfotografie moet die filter eraf! En nu aan de slag! Opnamen van uw aquarium mogen natuurlijk niet op onze site ontbreken. Je kan ze sturen naar samen met uw commentaar, vragen en suggesties over dit onderwerp! Het ABC voor wie zijn kennis wil aanscherpen F APS-sensor Eenbeeldsensordieevengrootisalseenvroeger APS-negatiefje, 16 bij 24 mm. De meest gebruikte digitale reflextoestellen hebben een gelijkaardige sensor. Huidige toppers bij Canon zijn 350D, 400D, 450D, en recent aan het lijstje toegevoegd de Canon Ook de D40 en D50 bij Nikon zijn voorbeelden met een dergelijke sensor. F Autofocus Een systeem waarmee de camera automatisch scherp stelt op een onderwerp, zodat het duidelijk en scherp afgebeeld wordt. Je activeert de autofocus door de ontspanner half in te drukken. Een inwendig digitaal oog stuurt de scherpstelling van het objectief zodanig dat het beeld scherp op de sensor komt na het afdrukken. Een optie waarbij je de focus op servo' zet, is handig bij het fotograferen van bijv. bewegende vissen. november

16 F Beeldsensor Het onderdeel van een digitale camera dat de opname vastlegt. Een beeldsensor bevat vele miljoenen lichtgevoelige puntjes of pixels. Deze registreren het licht dat door de lens naar binnen valt. Dat licht wordt dan door de camera omgezet naar een digitaal bestand. De sensor is ofwel een APS-sensor ( 1 6x24 mm) of een full frame sensor ( 24x3 6 ) mm). D eze laatste heeft voordelen naar beeldkwaliteit toe, maar is wel een stuk duurder. F Beeldstabilisatie Eensysteemdatervoorzorgtdatdebewegingvanhetcamerahuisgecompenseerd wordt, zodat je foto's scherp blijven. Sommige merken verwerken de beeldstabilisatie in de lens. Het voordeel daarvan is dat het beeld in de zoeker ook al gestabiliseerd is. Andere merken bouwen beeldstabilisatie rond de sensor, waardoor je er dus geen speciale lens voor nodig hebt. Tegenwoordig zijn alle nieuwe lenzen voorzien van een ingebouwde stabilisator. Dit werkt volgens het principe van een kompas. F Belichting Het proces waarbij de beeldsensor wordt belicht' door het voorwerp dat je wenst te fotograferen. Om een goede foto te maken moet er voldoende licht op de beeldsensor terechtkomen. Die hoeveelheid is afhankelijk van vier parameters: 1 ) de hoeveelheid licht die op je voorwerp valt; 2) de lichtsterkte van je objectief (groot diafragma = klein getal = lichtsterk); 3) de duur van de belichting = de openingstijd van de gordijnsluiter; 4)degevoeligheidvandebeeldversterkerdieinjetoestelaanwezigis(van50 tot meer dan 3200 ISO. Je digitale reflexcamera berekent automatisch hoe dit moet gebeuren als je hem in de stand P of programma zet. Je kunt de belichting ook manueel aanpassen door zelf het diafragma, de sluitertijd, en de gevoeligheid in te stellen. Een lichtsterke lens (grote glasdiameter, groot diafragma of een klein diafragmagetal) is niet alleen een voordeel, maar is niet toevallig ook bepalend voor de kwaliteit van je foto. 12 Jaargang 23

17 F Belichtingscompensatie Bij heel donkere of heel lichte voorwerpen berekent een digitale camera niet altijd de juiste belichting. Je kunt de automatische belichting dan verbeteren door een belichtingscorrectie toe te passen. Een positieve waarde maakt de foto helderder, eennegatievewaardemaaktdefotodonkerder.ofdefotogoedbelichtisziejeonmiddellijk aan het histogram op je lcd-scherm (indien je dat actief gezet hebt). F Bestand Na elke opname wordt er een bestand aangemaakt in je digitale reflex. Dit is meestalinjpg. Ookkanjeuwtoestelzoinstellen datje eveneens een raw' bestand beschikbaar hebt. Dat laatste bevat ook digitale informatie over de manier waarop je foto is gemaakt. Speciale software kan van dat laatste bestand kleine fouten in de beeldkwaliteit verbeteren zonder dat de beeldkwaliteit vermindert. F Bewegingsonscherpte Wanneer je met een te lange sluitertijd bewegende onderwerpen fotografeert of zelf teveel met de camera beweegt, zullen je foto's niet scherp zijn. Dat heet bewegingsonscherpte. F Brandpuntafstand De afstand tussen de beeldsensor en het midden van de lens. Een korte brandpuntafstand (van 1 2 tot 35 mm) noemt een groothoek, een lange brandpuntsafstand (van 80 tot 1.000) noemt een tele. Alleen op een zoomlens kun je de brandpuntafstand veranderen. F Diafragma Een verstelbare cirkelvormige opening in de lens van de camera, die bepaalt hoeveel licht door de lens kan passeren. Het diafragma wordt uitgedrukt door het diafragmagetal. Hier is meestal wat verwarring rond want een laag getal betekent een grote diafragmaopening. Er zijn lenzen die een maximum diaframa hebben van 1.2, van 1.4, van 1.8, 2. 8, enz. Dit zijn meestal lenzen van goede tot zeer goede kwaliteit. Lenzen met diaframa's van 4, 5.6, 8, enz. laten minder licht door. F Flitser De flitser van een camera produceert een heel krachtige lichtflits die het onderwerp dat je fotografeert verlicht. Heel wat digitale reflexcamera's bevatten november

18 een ingebouwde flitser, maar op de meeste modellen kun je ook een extra flitser monteren. Vroeger was bij het gebruik van film het meestal aangewezen om bij aquariumfotografie een flitser te gebruiken. Nu is dit minder noodzakelijk omdat door het gebruik van lichtsterke lenzen en grote gevoeligheden toch met korte sluitertijden een beeld kan worden opgebouwd. Bij de aquariumfotografie is de flitser meestal storend in de voorruit. Je kunt dat vermijden door de flitser op de lampen te leggen en dus loodrecht op het water te flitsen. F Geheugenkaart Een geheugenkaart is een opslagmedium waarop de bestanden van je digitale camera worden bewaard. Er bestaan verschillende types geheugenkaarten, zoals SD-Card, CompactFlash, Memory Stick en xd Picture Card. Een digitale camera werkt met één of soms met meerdere kaarttypes. Elk van deze types bestaat in verschillende groottes die liggen tussen 5 12 megabyte en 16 gigabyte. Wanneer het kaartje vol is, moet je foto's verwijderen of een nieuw kaartje plaatsen om verder te kunnen fotograferen. Hoeveel foto's er op een kaartje passen, hangt af van de resolutie van je camera, de kwaliteit die je instelt, en de grootte van het gebruikte kaartje. Laat bij voorkeur je geheugenkaartje in je camera zitten en haal de files eraf via het bijgeleverde kabeltje! 14 Jaargang 23

19 Nvdr: Dat het verstandi g is om de bij gel everde usb-kabel te gebrui ken om de fil es naar de computer t e ver pl aatsen heb i k op de h ar de mani er on dervon den. I k h ad een r eeks fot o' s gen omen van de vi j ver van P atri ck R eyn a ert ti j d en s Aqu atr opi c a' s Op en vi j ver d a g. Nor maal ges pr ok en gebr ui k i k al tij d de us b- k a bel o m de f ot o' s n a ar mij n pc t e ver pl a at s en, maar di e dag hadi k verschri kkelij k veel haast, dus nami k gewoon het geheugenkaartj e uit de camera en stak deze i n de kaartl ezer van de pc. Ogenschij nlij k verli ep all es naar wens. Wat i k n or mal i t er even mi n doeis direct de bestanden van het geheugenkaartj e ver wij deren er was geen enkel e reden om dit t e d oen a an g ezi en er pl a at s z at was op d at k a artj e ma ar t och d ee d i k d at. ' s Avon ds wou i k d e g e- maakte foto' s eens bekijken, maar tot mij n ver bazi ng waren ze all en onl eesbaar. Tij dens het overpl aatsen van geh eu genkaart n aar de h ar de schijf moet er h et een en an der mi s gel open zij n. Mor aal van het verhaal, neemj etij d en gebrui k de usb-kabel. Dit zal j el ater veel grij ze haren besparen. F Gevoeligheid ISO De gevoeligheid kan je zelf instellen. Hoe hoger de gevoeligheid, hoe minder lang de sensor moet worden belicht, dus hoe korter de sluitertijd mag zijn. De gevoeligheid wordt uitgedrukt in ISO-waarden. Een gevoeligheid van ISO 200 is dubbel zo hoog als een gevoeligheid van ISO 100. Bij identieke omstandigheden heb je met ISO 200 een sluitertijd nodig die maar half zo lang is met ISO 100. Bij hoge ISO-waarden hebben sommige camera's last van ruis. Dit probleem verbetert telkens een nieuw type op de markt komt! Nu zijn ISOwaarden van 3200 in te stellen en kunnen bij opnamen in schemerduisternis, nog mooie beelden opleveren! F Gigabyte 1 Gigabyte is megabyte. Nvdr: Met de t er men kil obyt e, megabyt e, gi gabyt e, enz. moet men t egen woor di g oppassen. Ten tij de dat de opsl agcapacit eit van h ar de schij ven n ogal aan de kl ei n e k ant was gebr ui kt e men deze termenin binairevorm. 1 KB = 1024 B(byte), 1 MB(10242) = B, 1 GB =(10243) B, enz. Maar naar mate dat de opsl agcapaciteit groter en groter werdsteeg ook devraag naar een vereenvoudi gde aandui di ng. Tegen woordi g gebrui ken de fabri kanten van opsl agmedi a het SI-stel sel waar 1 KB over eenkomt met byt es, 1 MB = B, enz.. Het binairesysteem wordt nogsteeds gebruiktter aanduiding van geheugencapaciteit (RAM) enfil e- gr oott e. Om ver warri n g t e voorkomen r aadt men aan om de t er men ki bi byt e, mebi byt e, gi bi byt e t e gebr ui ken al s men de bi naire vor m gebrui kt. Bij v. al s men een har de schijf koopt van 1 00 gi gabyte ( GB) koopt men i n feit e eentj e van 93 gi gi byt e ( Gi B) november

20 F Groothoek Een groothoeklens is een lens met een kort brandpuntafstand. Dit type wordt gekenmerkt door een brede gezichtshoek en is daardoor erg geschikt om landschappen en gebouwen te fotograferen. In de aquariumfotografie is ze niet gebruikelijk. F JPEG Een veel gebruikt type bestand in digitale camera's. Een JPEG-bestand is een kant-en-klare foto die je kunt afdrukken, mailen, bewerken en dergelijke. Dat is een van de eigenschappen waardoor het zich onderscheidt van een RAWbestand, dat ook steeds vaker wordt gebruikt, maar een raw-bestand moet eerst omgezet worden voor je het kan afprinten. Van die tussenstap kan je dan ook gebruikmaken om de opname nog te verbeteren. Nvdr: j peg (Joi nt Photographi c Experts Group) maakt gebrui k van de zogenaamde l ossy datacompr essi e en br on c oderi n g. Al s men de f ot o veel vul di g wil bewerken is j pg ni et het aangewezen formaat omdat i edere keer als men defoto opent en opsl aat er k waliteitsverli es optreedt. Zelfs als men de compressie afzet treedt er nog verlies op. Voor veelvul di g bewerken gebruikt men beter het tiff-formaat. F Kaartlezer Een apparaatje waarin verschillende soorten geheugenkaarten passen en dus kan worden gebruikt om foto's op een pc te zetten. F Kleurzweem Een ongewenste kleur over een foto. Een kleurzweem in de aquariumfotografie kan het gevolg zijn van een verkeerde instelling van de witbalans (zie verder). Ook tegenlicht kan de oorzaak zijn. F Kwaliteit Een digitaal bestand kan worden opgeslagen met verschillende kwaliteitsinstellingen. Hoe lager de kwaliteit, hoe kleiner het bestand. Maar bestanden met lage kwaliteit zien er minder goed uit wanneer je ze afdrukt. Gebruikt steeds de hoogste instelkwaliteit. Dit heeft maar één nadeel: het neemt het meest plaats op je geheugenkaart. Uiteindelijk heb je min. 300 dpi nodig over de hele oppervlakte van een afdruk als je een goede afdruk wenst te bekomen. 16 Jaargang 23

21 F Lichtmeting Een camera bevat een systeem dat meet hoeveel licht er is in de scène die je wilt fotograferen. Op basis daarvan past de camera de instellingen aan, zodat je een correcte belichting krijgt. Bij aquariumfotografie is dat van zeer groot belang. Stel je lichtmeting in zodat slechts een klein deel van je hoofdonderwerp gemeten wordt; 10 % is gebruikelijk. Meet je daarentegen het gehele beeldoppervlak dan is in veel gevallen het sterke punt van je foto (de kop van een vis bijv.) niet juist belicht. De reden van die fout is omdat meestal de verlichting van je aquarium spelbreker is. F Live View Een systeem waarbij je op een digitale reflexcamera het lcd-scherm achteraan op het toestel gebruikt om je onderwerp in beeld te nemen en niet de optische zoeker.nuhebbenallenieuwedigitalereflexcamera'seenliveview.maarin de aquariumfotografie is dat niet nodig, de zoeker is meestal handiger. F Macro Macro-opnames zijn opnames die je van dichtbij maakt, bijvoorbeeld van een bloemeenvisinjeaquariumofeeninsect.eendigitalereflexheeftgeenspeciale instelling voor dergelijke opnames (een compacttoestel meestal wel). Omdebesteopnamenvanjeaquariumdierentemakenbenjebestafmeteen macrolens. Ze bestaan in 50, 100 en soms tot 200 mm brandpunt. Bij het fotograferen van insecten gebruik je best een lens van meer dan 100 mm omdat je dan ook ver van het onderwerp mag staan. Bij aquariumfotografie is het net anders om! Een 50 mm is heel interessant. F Objectief Een correctere benaming voor de lens van een camera. F Onderbelichting Wanneer het onderwerp op de foto te donker is, spreken we van onderbelichting. Soms is dit het gevolg van een verkeerde lichtmeting en kun je er iets aan doen door een positieve belichtingscorrectie toe te passen. Soms is er gewoon te weinig licht, en moet je de flitser gebruiken. november

JULI/AUGUSTUS 2005-1 - C OL OF ON 4 21, 8500 20,- 056 35 08 48 + 29,- + 45,- 15, 8500 + AW + HZA:

JULI/AUGUSTUS 2005-1 - C OL OF ON 4 21, 8500 20,- 056 35 08 48 + 29,- + 45,- 15, 8500 + AW + HZA: JULI/AUGUSTUS 2005-1 - COLOFON Erik Vansteenkiste Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk 056 35 08 48 vansteenkisteerik@vt4.net Lidgeld: 20,- Lidgeld + Aquariumwereld: 29,- Donald Samyn Korenbloemlaan

Nadere informatie

Wegwijs in digitale foto s. Lezen. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij coutinho. bussum 2011

Wegwijs in digitale foto s. Lezen. Hannie van Osnabrugge. u i t g e v e r ij coutinho. bussum 2011 Wegwijs in digitale foto s Lezen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze leesteksten horen bij Wegwijs in digitale foto s van Hannie van Osnabrugge. 2009 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

FOTO TOT ALBUM Maken en beheer van digitale foto s

FOTO TOT ALBUM Maken en beheer van digitale foto s FOTO TOT ALBUM Maken en beheer van digitale foto s Korte inleiding over de basisbegrippen van de digitale fotografie Eenvoudig beheren en bewerken van digitale foto s Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

N IEUWS. Van de redactie. Van de Voorzitter IN DIT NUMMER

N IEUWS. Van de redactie. Van de Voorzitter IN DIT NUMMER Juni 2008 Jaargang 12, Nummer 2 T EST N ET N IEUWS Vereniging TestNet, p / a Fuut 11, 3626 CR Kockengen www. testnet. org secretaris @ testnet. org Van de redactie Door Meile Posthuma tnn@testnet.org Straks

Nadere informatie

Hoe kies je het juiste medium?

Hoe kies je het juiste medium? loseup close-up is een uitgave van zeylmaker & partners I jaargang 24 I omzetverhogende uitgave Customer media: Hoe kies je het juiste medium? En verder: Melanie Lamberink, Sales Customer Media bij Zeylmaker

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

journaal Onze sponsors stellen zich voor: Biotronik 3000 e donateur!

journaal Onze sponsors stellen zich voor: Biotronik 3000 e donateur! 1 Editie 2009 16 januari 2009 ICD journaal ISSN 1572-5278 3000 e donateur! Beëindigen ICD-therapie: een optie Angst en depressie na ICD-implantatie De geheimtaal van het elektrocardiogram CareLink: ICD-controle

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herfst 2013 Jaargang 11 nr. 3. VLOK-CI vzw Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant. Verantwoordelijke uitgever:

Nieuwsbrief. Herfst 2013 Jaargang 11 nr. 3. VLOK-CI vzw Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant. Verantwoordelijke uitgever: Nieuwsbrief Herfst 2013 Jaargang 11 nr. 3 VLOK-CI vzw Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant Maatschappelijke zetel: Greta Brunclair Moerheide 193 9220 Hamme Tel.:0485/78.90.44 voorzitter@vlok-ci.eu

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

2 Computer Creatief 2015-1

2 Computer Creatief 2015-1 2 Computer Creatief 2015-1 Voorwoord Welkom! Daar ligt-ie dan, de eerste editie van een nieuw computertijdschrift: Computer Creatief. Voor een uitgever van computer- en fotografieboeken en ooit van Corel

Nadere informatie

op reis op reis reisfotografie reisfotografie slimme tips voor Piet Van den Eynde digitale fotografie digitale fotografie techniek, praktijk en

op reis op reis reisfotografie reisfotografie slimme tips voor Piet Van den Eynde digitale fotografie digitale fotografie techniek, praktijk en op reis Piet Van den Eynde techniek, praktijk en Piet Van den Eynde digitale fotografie slimme tips voor reisfotografie Een goede reis begint met de juiste voorbereiding: wat mag mee in je fototas? In

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

De Enige 3D Software Die Jij Nog Nodig Hebt.

De Enige 3D Software Die Jij Nog Nodig Hebt. 1 Peter Wuyts (c) 2015 TOC Geen index Wat SketchUp Voor Mij Betekent. 4 Dit geloofde hij niet... 4 Wat een wonder. 5 Niet iedereen houdt van vooruitgang. 5 Mooi als dromen uitkomen. 6 Was het toen al Google?

Nadere informatie

Goodies, baddies en uglies, Qualitycaching.com

Goodies, baddies en uglies, Qualitycaching.com 7 Het magazine voor de geocacher G.S.A.K. - Deel 2 Met of zonder hint? Paperless caching, mvs Team Pooh Goodies, baddies en uglies, Qualitycaching.com Spoiler, het magazine voor de (Nederlandse) geocacher,

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

Webdesign: the basics

Webdesign: the basics België Belgique P.B. 2845 Niel 1 BC 10760 Het clubblad van Computerclub Monitor Niel vzw De grootste en gezelligste computerclub van de Rupelstreek. 13 maart & 10 april Webdesign: the basics 20 maart &

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Pluimen voor Waternet? Welnee...

Pluimen voor Waternet? Welnee... N ie uws b r ief Blad van de Vereniging Woonschepen Zuid twintigste jaargang nummer 3 oktober 2011 Bulldozers en kettingzagen in het groen Kunst aan de Schinkel Zon op je dak (3) Nog even over spoelwater

Nadere informatie

De kleine marketinggids voor schildersbedrijven. Igor Asselbergs en Pieter Smit

De kleine marketinggids voor schildersbedrijven. Igor Asselbergs en Pieter Smit De kleine marketinggids voor schildersbedrijven Igor Asselbergs en Pieter Smit De kleine marketinggids voor schildersbedrijven Igor Asselbergs en Pieter Smit Deze publicatie is uitgegeven door colorjive.com,

Nadere informatie

Internet Succes Formule

Internet Succes Formule Internet Succes Formule De ultieme formule voor geld verdienen via internet in 19 stappen 2012 Tonny Loorbach InternetMarketingUniversiteit.nl Pagina 2 van 62 Heb je de nieuwste versie van dit boek? Ik

Nadere informatie

't Opkikkertje. In dit nummer: N I E U W S B R I E F N R 9 VAN HET BESTUUR. blz:

't Opkikkertje. In dit nummer: N I E U W S B R I E F N R 9 VAN HET BESTUUR. blz: 't Opkikkertje N I E U W S B R I E F N R 9 D E C E M B E R 2 0 1 4 VAN HET BESTUUR In dit nummer: blz: VAN DE REDACTIE...2 JACHT WINTERKLAAR MAKEN...3 BELANGRIJKE DATA VOORJAAR 2015...5 EVEN VOORSTELLEN:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! April 2012. Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! April 2012. Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen April 2012 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen Aantrekkelijk kopen met kopen naar Wens Iedereen hoofdrol bij theatervereniging Klachtencommissie

Nadere informatie

blz. 29 blz. 15 blz. 37

blz. 29 blz. 15 blz. 37 blz. 29 blz. 15 blz. 37 VOORWOORD Beste lezer, te n di e de ve re n i gi n g d e k o m e nd e t i j d g a at do e n. N at u u r l i jk m o ge n fo to s van de a c t i vi te i te n e n e e n las t i ge

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684 I Omslagontwerp: Ane Harting Omslagillustratie: Bert Wezenberg Copyright 1996-2007: Paul Baardman info@ivpo.eu www.ivpo.eu De eerste druk van is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden.

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening:

Nadere informatie