P Iedere maand met uitzondering van augustus kosteloos verstrekt aan leden en sympathiserende verenigingen. Jaargang 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P309825. Iedere maand met uitzondering van augustus kosteloos verstrekt aan leden en sympathiserende verenigingen. Jaargang 23"

Transcriptie

1 Informatief maandblad voor het verantwoord verzorgen van uw aquarium, terrarium of vijver België/Belgique P.B KORTRIJK 1 3/4574 Iedere maand met uitzondering van augustus kosteloos verstrekt aan leden en sympathiserende verenigingen. november 2008 Jaargang 23 P Opgericht in 1966 Lid van B.B.A.T. Afgiftekantoor: 8500 KORTRIJK 1 afdeling II. Afzendadres: Martin Byttebier Kleine Brandstraat Deerlijk

2 Kokugyo Koi ' t Vi s ke De Breyne Peell aertstr aat Diks mui de Tel. : SPECI ALI TEI T: JAPANSE KOI Open: 10.00u. tot 12.00u. en 13.30u. tot 18.30u. Op zat er dag van u. t ot u. en u. t ot u. Zon dag en f eest dagen van u. t ot u. GE SL OTE N OP DI NS D AG be Gr a af B o u d e wij n I Xl aan Kortrijk (rechtover derijkswacht) Tel. : 056/ Fax.: 056/ de. kl okke. enet. be htt p: //www. deklokkeathene.be

3 Voorzitter Erik Vansteenkiste Langebrugstraat 4 bus 21, 8500 Kortrijk Secretariaat Donald Samyn Korenbloemlaan 15, 8500 Kortrijk Penningmeester-ledenadministratie Filip Willen Tolbeekstraat 1 1, 8560 Wevelgem Bankrekening Argenta: Contactpersonen Jaargang 22 Januari 2007 Lidgeld 2008 Lidgeld: 22,- Lidgeld + Aquariumwereld: 32,- Zoetwater Gerrit Plovie Free Devos free. Zeewater Krist Hugelier Joachim Maes Redactie Hoofdredactie Martin Byttebier Redactiemedewerkers Jan Algoed Vijvers Gilbert Lapere Donald Samyn Terra riu m Geert Vandromme Webpagina Verzending Kees Snoeren Verantwoordelijke uitgever Martin Byttebier De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lokaal "De Klokke" Boudewijn IX-laan 2, 8500 Kortrijk november

4 Joachim Maes Het is afgelopen met 's avonds wat langer buiten te zitten om te genieten van de vijver, 's morgens vertrekken we weer in het donker naar het werk en de oprit ligt bezaaid met gevallen bladeren van bomen die zich tooien in de mooiste kleuren,... ja, de herfst is in het land. Beetje onverwacht, zeker veel te vroeg, maar daar zal de gebrekkige zomer wel voor iets tussen zitten. We hebben de zonnebatterijen immers niet kunnen volladen en de lente is eigenlijk naadloos overgegaan in de herfst. Dedagenbeginnentekortenenvooraltekoelen.Wie'smorgensvroegeen frisse neus ophaalt, doet best al een trui aan. Met de stijgende energieprijzen wordt het naar verluid, voor veel huisgezinnen reken- en telwerk. In plaats van het gashendel een tandje bij te draaien, wordt het uitkijken naar de nieuwe wintercollectie om een extra warme pull of trui aan te schaffen. En ook het elektriciteitsverbruik wordt best in de hand gehouden. Lichten niet nodeloos laten branden, de diepvries eens ontdooien en zuiver krabben, de wasmachine en droogkast wat meer laten draaien tijdens de daluren, en misschien ook maar eens kijken om de kapotte lampen te gaan vervangen met spaarlampen. Als zeeaquariaan, ben ik zo iemand die liever niet telt wat het aquarium voor financiële consequenties heeft op het gezinsbudget. Pompen die dag in dag uit draaien, lampen die het gehele huis zouden kunnen verlichten, het water aangenaam warm stoken naar 24 C en in de zomer koelen tot 24 C,... gelukkig hebben zij die eerder dit jaar naar de lezing over energieverbruik van het zeeaquarium gekomen zijn, reeds de nodige maatregelen kunnen treffen om de balans in evenwicht te houden. Niettemin sta je er even bij stil met zo'n slokop in de woonkamer, wanneer andere gezinnen zelfs in de problemen komen door de dagdagelijkse verwarming en gebruik 2 Jaargang 23

5 van elektriciteit. En dan lees ik het bericht van de LHC (Large Hadron Collider), de grootste deeltjesversneller ter wereld, en dat vlakbij ons achterdeur, met name Genève. Met zijn lengte van 27 km, gekoeld naar een temperatuur van -273 C schiet er een kanon minuscule deeltjes af met een snelheid die zal oplopen tot de snelheid van het licht. Je wilt niet weten wat dat ding aan stroom trekt. Er ligt vast een rechtstreekse kabel naar de hoogspanningslijn van een middelgrote kerncentrale. Maar toch vind ik het indrukwekkend dat gewone mensen in staat zijn tot zulke sf-toestanden. Dewetenschappersaanhetroervanhetproject,dromenstilletjesvanhet vinden van totaal nieuwe elementen, anderen voorspellen dan weer het einde der tijden door het ontstaan van een zwart gat dat de wereld zal verzwelgen. Volgens insiders zal het enige zwarte gat dat zal ontstaan, gecreëerd worden wanneer de factuur van de energieleverancier in de bus zal vallen... Hmm, misschien toch eerst gauw naar boven om een dikker hemd aan te trekken, voordat we aan de vaat beginnen. Kwestie van de gaskachel uit te laten. Althans voor even, want met het herfstgewaad van de bomen in het bos, is dit het ideale tijdstip om een wandelingetje te maken met het gezin en daarna toch gezellig voor het haardvuur post te vatten om terug op temperatuur te komen, met een lekker kopje dampende koffie... mmm heerlijk, ik krijg er nu al warm van. november

6 Tekst: P. Barre Vertaling : M. Heyligen, Zilverhaai Hasselt Mbuna 's waren de eerste cichliden die uit het Malawimeer geïmporteerd werden. Men vergeleek ze onmiddellijk, en niet ten onrechte overigens, met bepaalde koraalvissen omwille van hun schitterende kleuren. Na een kortstondige bevlieging verdwenen ze nochtans stilletjes uit de aquaria van de cichlidenliefhebbers. Ze werden vervangen, hoe veranderlijk kan de mode toch zijn, zelfs in onze liefhebberij! De enkelefanatieke Mbuna-liefhebbers die deze vissen nog in hun aquaria houden, gaan door voor ofwel beginnelingen, ofwel voor mensen die niets interessants in hun bakken hebben rondzwemmen. Vanwaar deze discriminatie? Mbuna's hebben nochtans hetzelfde gedrag als Tropheus -soorten die in ' zijn wat decichlidenmodeaangaat.zehebbenprachtigekleuren.dekweekisgemakkelijk. Ze laten robuuste planten met rust en moeten, net als de andere cichliden, in alkalisch water gehouden worden. Maar wat zoekt een cichlidenliefhebber meestal?iets nieuw. En nieuwe soorten Mbuna's worden nog zelden aangeboden. Hoe wordt men Mbuna-liefhebber? In mijn geval is dat heel eenvoudig gegaan. Ik begon met -soorten uit het Haplochromis Malawimeer, en dat meer ben ik steeds trouw gebleven. In een 500-liter-aquarium verzorgde ik Copadichromis boadzulu *, Nimbochromis venustus, Cyrtocara en moorii, Aristochromis christyi Ni m b o c h r o mi s v e n u st u s (Boulenger, 1908) 4 Jaargang 23

7 . In een 360-liter-aquarium werden de halfwasdieren ondergebracht en, in een derde bak van 120 liter verbleef het jongbroed gedu- Aulonocara nyassae rende de eerste zes maanden van hun leven. De bakken draaiden goed, en de kweken volgden elkaar in sneltreinvaart op. Op een dag kon ik een koppel (syn. )op Maylandia zebra Metriaclima zebra de kop tikken. Ik bracht hen onder in het 500-liter-aquarium met de Haplochromis -soorten. Het mannetje verwierf stukje bij beetje een territorium. Dankzij zijn snelle verplaatsingen door de bak verwierf hij spoedig de heerschappij. Hij werd helderblauw met diepzwarte verticale banden op de flanken. Een geelachtige schijn verscheen in de rugvin. De overige bewoners daarentegen verloren hun kleuren. Ik moest dus een keuze maken, want het samenbrengen van Mbuna's en -soorten draait steeds uit in het Haplochromis nadeel van deze laatsten. Mijn vrouw hielp me met de keuze. Ze verkoos veruit de Mbuna's omwille van hun kleuren, die volledig verschilden van het blauw van de.gezien het beperkte aantal aquaria in mijn bezit, besloot ik Mbuna's aan te Haplochrom is schaffen, en spoedig was ik besmet door het virus van de Mbunafilie'. Man n etj e Ps eu dotr oph eus cr abo november

8 Op dit ogenblik verzorg ik in het 500-liter-aquarium Melan ochrom is aura tus, M. johann ii, Labeotropheus trewavasae red top, Maylandia zebra oranje", Pseudotropheus aff. tropheops (lijkt op P. troph eops Illilac mumbo ), P.sp.aff. elongatus (verkocht als red top ), (syn. Maylandia lom bardoi Metriaclima lombardoi ), en Pseudotropheus crabro. Het 360-liter-aquarium, normaal voorbehouden voor halfwasdieren, werd aangevuld met.hetaquariumvan120liter Pseudotropheus macroph thalm us is voorbehouden aan jongbroed van minder dan anderhalve maand. De moeilijkheid bij de kweek van Mbuna's bestaat hierin dat het moeilijk is een populatie voor een aquarium samen te stellen, doordat sommige soorten onderling kunnen kruisen. De liefhebber moet bijgevolg zijn aquaria goed observeren en dergelijke reacties Ps eu dotr oph eus macr opht h al mus vermijden. Ruzie als gevolg van onverenigbare karakters kan vermeden worden door het dominantedierofderuziemakerteverwijderen.deoverigebewonerskunnen dan rustig een eigen territorium veroveren. Twee of drie weken later kan dan de kwajongen terug ingebracht worden, en die zal gekalmeerd zijn (over dit laatste heeft de redactie zijn bedenkingen, en raden we aan héél voorzichtig te zijn). Ondanks deze methode heb ik een mannetje Melanochromis auratus gehad, dat nooit bij een andere vis kon ondergebracht worden. Systematisch zocht hij het gevecht met de andere vissen, en hij heeft zo vijf gasten (de mooiste uiteraard) naar de vissenhemel geholpen. (nvdr: dat gebeurt bijna al ti j d! ) Omdemogelijkheidtotkruisingtussenverschillendesoortenuittesluiten, moet men vermijden dat aanverwante of gelijkaardige soorten in hetzelfde aquarium ondergebracht worden. Dat is ook de reden dat Maylandia zebra (syn. )en Orange in aparte aquaria ondergebracht zijn. De wijfjes zijn inderdaad bijna identiek. Om tegennatuurlijke Pseudotroph eus zebra M. zebra krui- 6 Jaargang 23

9 oac h di er ensp eci aal zaak ALLES V OOR U W HUISDIER Kortri jkstraat 47 - Wevel ge m ELEKTRO BEKAERT ERIC nv Zwevegemsestr Kortrijk 056/ voor al u w TL-l a mpen: Syl vani a: aqua-star, gro-l ux P hi l i ps: TL' D 8 3 0, 8 40, Zeeaquari u m Speci aal zaak De Vuyst Samuel, Gevaertdreef32, 9700 Oudenaarde Nu ookjou wzoet water- en vijverspeci alist Waar k waliteit en service op de eerste pl aats staan. Openingsuren: woensdag en donderdag van 14 tot 19:30 uur vrijdag van 14 tot 20 uur zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur /

10 Voorzetrolluiken Rolluiken Automatische rolluiken Tonny Dierick Vrijblijvend prijsofferte Molenhof 28 Zwevegem Tel.: GSM: Zancl us Speci aal zaak voor zeeaqu ari u m en zoetwater Potterstraat 23 B-9170 Sint-Pauwels Tel & Fax: 0032 (0)3/ Geselecteerde zeevissen & lagere dieren van topkwaliteit. E i gen fi l tersysteem m et afsch u i m i n g. Exclusieve aquariummeubels uit eigen atelier. H QI -verlichting op maat (ook wandmontage) Openi ngsuren: Dinsdag, woensdag en vrijdag: 13u tot 1 9u Zaterdag: 9u tot 1 8u Elke eerste zondag van de maand: 1 1 u tot 1 7u Gesloten: Maandag en donderdag In juni, juli en augustus: op zondag.

11 singen te voorkomen, moet elk individu minstens één partner van de eigen soort hebben. Ik heb bijvoorbeeld twee mannetjes, Pseudotroph eus crabro maar geen wijfje. Het gebeurt regelmatig dat deze mannetjes pronken voor wijfjes van andere soorten. Gelukkig tonen deze zich niet bereidwillig. In een Malawibak kunnen nog andere interessante waarnemingen gedaan worden. Ik neem hier het voorbeeld van een mannetje sp. aff. Pseudotropheus. Deze vis domineerde het aquarium. Het was werkelijk een prachtdier, metaalachtig purper met een geelachtige rugvin en een zwarte zoom. Het tropheops wijfje was geelachtig met dezelfde zwarte zoom. Hoewel ze in hetzelfde aquarium verbleven, vond het mannetje niets beter dan te flirten met al wat bewoog. Voor het wijfje van zijn eigen soort had hij echter niet de minste belangstelling. Ik veronderstel dat hij op die manier zijn dominantie over de andere dieren nog wat extra kracht wou bijzetten. In een Mbuna-aquarium moet men altijd voorkomen dat één vis door de anderen gedomineerd wordt. De gedomineerde zal inderdaad de dood ingedreven worden. Iedere vis moet een andere domineren, maar zelf weer gedomineerd worden door een derde. Bovendien moet iedere bewoner een eigen territorium hebben, of toch ten Mel a n o c h r o mi s c hi p o k a ejohnson, minste een plaats om te schuilen. Bijgevolg moet een rotsachtig decor opgebouwd worden in navolging van het natuurlijke biotoop. Indien aan al deze voorwaarden voldaan is, zal uw Mbuna-aquarium voldoening geven. Het kweken zal gemakkelijk zijn, zeker als er regelmatig water ververst wordt. De vissen zullen hun mooiste kleuren tonen. Er zal steeds beweging zijn in het aquarium, en het is uitermate interessant te zien hoe elke vis zijn territorium verdedigt. november

12 Het is dus verbazend dat dergelijke kleurrijke vissen met zo 'n interessant gedrag zelden te vinden zijn in de aquaria van de cichlidenliefhebber. Het is belangrijk hen aan de vergetelheid te ontrukken, en te voorkomen dat ze uit onze bakken verdwijnen. Misschien zijn sommigen erop uit deze mogelijkheid uit te buiten, om daarna weer een Mbunamode te lanceren. En dit uiteraard tegen een mooie prijs! Bi bl i ogr afi e All gayer, R. ( 1 979). Les Pseudotropheus. Aquarama nr. 45, 46, 47en 48. All gayer, R. ( 1 984). Soortvor mi n g bij Mbun a' s. Ci chli dae 1 0 ( 2): p Axel r od, H. R. & Bur g ess, W.E. (1983). African cichlids fromlake Malawi and Tanganyika. Hong Kon g, T. F. H. Pu bl i cati ons, Nept u n e Cit y, Ne wj ers ey. Nvdr Aqu atr opi c a St auff er en Koni n gs ( 2 006) pl a at s en Copadi chr o mi s boadzul u en C. pr ost o m ain het geslacht Nyassachromis. De j ui st e n aa m l ui dt dus Nyass achr o mi s b o a dzul u (Il es, 1 960). Br on: St auff er, J. R., Jr. an d A. F. Koni n gs ( 2 006). R evi e w of Copadi chr o mi s (Teleostei: Cichlidae) with the description of a new genus and six newspecies. I chthyol ogical Expl oration of Freshwaters v. 17(no. 1): Jaargang 23

13 Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk Welke aquariaan is er niet gefascineerd door zijn hobby en wenst er niet zijn ofhaar aquarium tefotograferen? Enkele jaren terug was het een hele klus om met de juiste film, het juiste toestel en de juiste lens achter het dikke glas er iets fatsoenlijk van te maken. Ondertussen is de wereld van het digitalefototoestel enorm geëvolueerd. Sedert de komst van de digitale reflexcamera, die de digitale compacttoestellen zullen verdringen, is de klus eenvoudiger geworden! Ook de verlaagde prijzen doen een duwtje in de juiste richting. In deze bijdrage wil ik het even hebben over hoe je de meeste kansen hebt om er iets moois van te maken. Erzijnnogalwatvreemdetermenindedigitalefotografieinomloopenop heteindevandezebijdrage,isereenabcvandedigitalefotografieopgenomen voor wie hier en daar iets dieper wil ingaan op de bestaande termen. Alles is toegepast op aquariumfotografie en gebruikmakend van een digitale spiegelreflexcamera. Bij dit type camera wordt het licht dat door de lens valt, via een spiegel afgeleid naar de optische zoeker. Je kijkt dus door de zoeker via een spiegel en door uw lens. Wanneer je afdrukt, klapt de spiegel op en wordt de beeldsensor belicht, net zolang een gordijn' open staat. De belichtingstijd is de tijd dat het gordijn geopend is. Het beeld dat op de sensor valt, wordt digitaal opgeslagen op een geheugenkaart. Je moet alleen nog je camera verbinden met je computer en de beelden bekijken en eventueel bewerken! november

14 Flitsen of niet flitsen? Het antwoord is heel eenvoudig, indien niet noodzakelijk dan nooit flitsen. Als je flitst, dan zeker nooit loodrecht op de voorruit want dat is garantie voor een groot lichtvlek die je niet zomaar kan laten verdwijnen. Flitsen tussen de lampen van de aquariumverlichting is dan wel de beste methode. Maar soms verschijnen dan wel storende schaduwplekken onder de vissen of schrikken ze zich zo erg dat je even moet wachten tot ze er weer allemaal bij zijn. Het moderne digitale fototoestel heeft de mogelijkheid om de gevoeligheid van de sensor zo in te stellen (ISO-waarden) dat je zonder ruis ISO 800, soms ISO 1600 of 3200 kan bereiken. De nieuwe 5D van Canon gaat zo maar eventjes tot meer dan ! Gebruik je dan ook nog een lichtgevoelige lens 2. 8 of 1.8, dan ben je samen met je statief in staat zwemmende vissen haarscherp te fotograferen. Vis scherp? Achterwand scherp of alles onscherp? Een foto die niet scherp is op de plaats waar het sterke punt van je foto zit, is in de meeste gevallen waardeloos. Elk fototoestel heeft minstens enkele autofocuspunten' die zich moeten bevinden op de ogen van een vis wil je hem scherp fotograferen. Het lukt meestal zeer goed als je even mee in de richting vanjevisbeweegtomeenscherpeopnametebekomen.ookhetinschakelen van de servo-mode' waarbij je toestel zelf mee scherp instelt, zelfs al beweegt jeonderwerp,iseengoedhulpmiddel. Let wel, gewone lenzen hebben soms een minimum scherpstelafstand die groter is dan de afstand tussen de vis en je fototoestel. Dan moet je even achteruit of een ander type lens gebruiken. Een macrolens is zowat het ideaal om uw aquariumdieren in beeld te brengen, maar een vaste 50 mm 1. 8 is zeker een stuk goedkoper en heeft heelwat mogelijkheden. Nadien maken we er een topfoto van! Wie wat tijd en computervingers heeft kan van een digitale foto een klein wonder maken. Een storend blad, een aanpassing van licht en contrast en andere basis veranderingen zijn inderdaad met bijv. Elements of Photoshop' te 10 Jaargang 23

15 verhelpen, zeker wanneer je de opname ook in raw' hebt opgenomen. Toch kan ik iedereen aanraden meer tijd te besteden aan bijv. een goede opnameplaats en de juiste instelling van je toestel voor je op het knopje drukt. Foto's nemen is gratis... ze nadien bewerken vraagt veel tijd en zelden zijn ze na al die bewerkingen beter dan een goede opname. Nog dit: Elke lens heeft een uv-filter als bescherming. Het zorgt voor een uvonderdrukking bij zonnige opnamen en vrijwaard je lens voor krassen. Maar bij de aquariumfotografie moet die filter eraf! En nu aan de slag! Opnamen van uw aquarium mogen natuurlijk niet op onze site ontbreken. Je kan ze sturen naar samen met uw commentaar, vragen en suggesties over dit onderwerp! Het ABC voor wie zijn kennis wil aanscherpen F APS-sensor Eenbeeldsensordieevengrootisalseenvroeger APS-negatiefje, 16 bij 24 mm. De meest gebruikte digitale reflextoestellen hebben een gelijkaardige sensor. Huidige toppers bij Canon zijn 350D, 400D, 450D, en recent aan het lijstje toegevoegd de Canon Ook de D40 en D50 bij Nikon zijn voorbeelden met een dergelijke sensor. F Autofocus Een systeem waarmee de camera automatisch scherp stelt op een onderwerp, zodat het duidelijk en scherp afgebeeld wordt. Je activeert de autofocus door de ontspanner half in te drukken. Een inwendig digitaal oog stuurt de scherpstelling van het objectief zodanig dat het beeld scherp op de sensor komt na het afdrukken. Een optie waarbij je de focus op servo' zet, is handig bij het fotograferen van bijv. bewegende vissen. november

16 F Beeldsensor Het onderdeel van een digitale camera dat de opname vastlegt. Een beeldsensor bevat vele miljoenen lichtgevoelige puntjes of pixels. Deze registreren het licht dat door de lens naar binnen valt. Dat licht wordt dan door de camera omgezet naar een digitaal bestand. De sensor is ofwel een APS-sensor ( 1 6x24 mm) of een full frame sensor ( 24x3 6 ) mm). D eze laatste heeft voordelen naar beeldkwaliteit toe, maar is wel een stuk duurder. F Beeldstabilisatie Eensysteemdatervoorzorgtdatdebewegingvanhetcamerahuisgecompenseerd wordt, zodat je foto's scherp blijven. Sommige merken verwerken de beeldstabilisatie in de lens. Het voordeel daarvan is dat het beeld in de zoeker ook al gestabiliseerd is. Andere merken bouwen beeldstabilisatie rond de sensor, waardoor je er dus geen speciale lens voor nodig hebt. Tegenwoordig zijn alle nieuwe lenzen voorzien van een ingebouwde stabilisator. Dit werkt volgens het principe van een kompas. F Belichting Het proces waarbij de beeldsensor wordt belicht' door het voorwerp dat je wenst te fotograferen. Om een goede foto te maken moet er voldoende licht op de beeldsensor terechtkomen. Die hoeveelheid is afhankelijk van vier parameters: 1 ) de hoeveelheid licht die op je voorwerp valt; 2) de lichtsterkte van je objectief (groot diafragma = klein getal = lichtsterk); 3) de duur van de belichting = de openingstijd van de gordijnsluiter; 4)degevoeligheidvandebeeldversterkerdieinjetoestelaanwezigis(van50 tot meer dan 3200 ISO. Je digitale reflexcamera berekent automatisch hoe dit moet gebeuren als je hem in de stand P of programma zet. Je kunt de belichting ook manueel aanpassen door zelf het diafragma, de sluitertijd, en de gevoeligheid in te stellen. Een lichtsterke lens (grote glasdiameter, groot diafragma of een klein diafragmagetal) is niet alleen een voordeel, maar is niet toevallig ook bepalend voor de kwaliteit van je foto. 12 Jaargang 23

17 F Belichtingscompensatie Bij heel donkere of heel lichte voorwerpen berekent een digitale camera niet altijd de juiste belichting. Je kunt de automatische belichting dan verbeteren door een belichtingscorrectie toe te passen. Een positieve waarde maakt de foto helderder, eennegatievewaardemaaktdefotodonkerder.ofdefotogoedbelichtisziejeonmiddellijk aan het histogram op je lcd-scherm (indien je dat actief gezet hebt). F Bestand Na elke opname wordt er een bestand aangemaakt in je digitale reflex. Dit is meestalinjpg. Ookkanjeuwtoestelzoinstellen datje eveneens een raw' bestand beschikbaar hebt. Dat laatste bevat ook digitale informatie over de manier waarop je foto is gemaakt. Speciale software kan van dat laatste bestand kleine fouten in de beeldkwaliteit verbeteren zonder dat de beeldkwaliteit vermindert. F Bewegingsonscherpte Wanneer je met een te lange sluitertijd bewegende onderwerpen fotografeert of zelf teveel met de camera beweegt, zullen je foto's niet scherp zijn. Dat heet bewegingsonscherpte. F Brandpuntafstand De afstand tussen de beeldsensor en het midden van de lens. Een korte brandpuntafstand (van 1 2 tot 35 mm) noemt een groothoek, een lange brandpuntsafstand (van 80 tot 1.000) noemt een tele. Alleen op een zoomlens kun je de brandpuntafstand veranderen. F Diafragma Een verstelbare cirkelvormige opening in de lens van de camera, die bepaalt hoeveel licht door de lens kan passeren. Het diafragma wordt uitgedrukt door het diafragmagetal. Hier is meestal wat verwarring rond want een laag getal betekent een grote diafragmaopening. Er zijn lenzen die een maximum diaframa hebben van 1.2, van 1.4, van 1.8, 2. 8, enz. Dit zijn meestal lenzen van goede tot zeer goede kwaliteit. Lenzen met diaframa's van 4, 5.6, 8, enz. laten minder licht door. F Flitser De flitser van een camera produceert een heel krachtige lichtflits die het onderwerp dat je fotografeert verlicht. Heel wat digitale reflexcamera's bevatten november

18 een ingebouwde flitser, maar op de meeste modellen kun je ook een extra flitser monteren. Vroeger was bij het gebruik van film het meestal aangewezen om bij aquariumfotografie een flitser te gebruiken. Nu is dit minder noodzakelijk omdat door het gebruik van lichtsterke lenzen en grote gevoeligheden toch met korte sluitertijden een beeld kan worden opgebouwd. Bij de aquariumfotografie is de flitser meestal storend in de voorruit. Je kunt dat vermijden door de flitser op de lampen te leggen en dus loodrecht op het water te flitsen. F Geheugenkaart Een geheugenkaart is een opslagmedium waarop de bestanden van je digitale camera worden bewaard. Er bestaan verschillende types geheugenkaarten, zoals SD-Card, CompactFlash, Memory Stick en xd Picture Card. Een digitale camera werkt met één of soms met meerdere kaarttypes. Elk van deze types bestaat in verschillende groottes die liggen tussen 5 12 megabyte en 16 gigabyte. Wanneer het kaartje vol is, moet je foto's verwijderen of een nieuw kaartje plaatsen om verder te kunnen fotograferen. Hoeveel foto's er op een kaartje passen, hangt af van de resolutie van je camera, de kwaliteit die je instelt, en de grootte van het gebruikte kaartje. Laat bij voorkeur je geheugenkaartje in je camera zitten en haal de files eraf via het bijgeleverde kabeltje! 14 Jaargang 23

19 Nvdr: Dat het verstandi g is om de bij gel everde usb-kabel te gebrui ken om de fil es naar de computer t e ver pl aatsen heb i k op de h ar de mani er on dervon den. I k h ad een r eeks fot o' s gen omen van de vi j ver van P atri ck R eyn a ert ti j d en s Aqu atr opi c a' s Op en vi j ver d a g. Nor maal ges pr ok en gebr ui k i k al tij d de us b- k a bel o m de f ot o' s n a ar mij n pc t e ver pl a at s en, maar di e dag hadi k verschri kkelij k veel haast, dus nami k gewoon het geheugenkaartj e uit de camera en stak deze i n de kaartl ezer van de pc. Ogenschij nlij k verli ep all es naar wens. Wat i k n or mal i t er even mi n doeis direct de bestanden van het geheugenkaartj e ver wij deren er was geen enkel e reden om dit t e d oen a an g ezi en er pl a at s z at was op d at k a artj e ma ar t och d ee d i k d at. ' s Avon ds wou i k d e g e- maakte foto' s eens bekijken, maar tot mij n ver bazi ng waren ze all en onl eesbaar. Tij dens het overpl aatsen van geh eu genkaart n aar de h ar de schijf moet er h et een en an der mi s gel open zij n. Mor aal van het verhaal, neemj etij d en gebrui k de usb-kabel. Dit zal j el ater veel grij ze haren besparen. F Gevoeligheid ISO De gevoeligheid kan je zelf instellen. Hoe hoger de gevoeligheid, hoe minder lang de sensor moet worden belicht, dus hoe korter de sluitertijd mag zijn. De gevoeligheid wordt uitgedrukt in ISO-waarden. Een gevoeligheid van ISO 200 is dubbel zo hoog als een gevoeligheid van ISO 100. Bij identieke omstandigheden heb je met ISO 200 een sluitertijd nodig die maar half zo lang is met ISO 100. Bij hoge ISO-waarden hebben sommige camera's last van ruis. Dit probleem verbetert telkens een nieuw type op de markt komt! Nu zijn ISOwaarden van 3200 in te stellen en kunnen bij opnamen in schemerduisternis, nog mooie beelden opleveren! F Gigabyte 1 Gigabyte is megabyte. Nvdr: Met de t er men kil obyt e, megabyt e, gi gabyt e, enz. moet men t egen woor di g oppassen. Ten tij de dat de opsl agcapacit eit van h ar de schij ven n ogal aan de kl ei n e k ant was gebr ui kt e men deze termenin binairevorm. 1 KB = 1024 B(byte), 1 MB(10242) = B, 1 GB =(10243) B, enz. Maar naar mate dat de opsl agcapaciteit groter en groter werdsteeg ook devraag naar een vereenvoudi gde aandui di ng. Tegen woordi g gebrui ken de fabri kanten van opsl agmedi a het SI-stel sel waar 1 KB over eenkomt met byt es, 1 MB = B, enz.. Het binairesysteem wordt nogsteeds gebruiktter aanduiding van geheugencapaciteit (RAM) enfil e- gr oott e. Om ver warri n g t e voorkomen r aadt men aan om de t er men ki bi byt e, mebi byt e, gi bi byt e t e gebr ui ken al s men de bi naire vor m gebrui kt. Bij v. al s men een har de schijf koopt van 1 00 gi gabyte ( GB) koopt men i n feit e eentj e van 93 gi gi byt e ( Gi B) november

20 F Groothoek Een groothoeklens is een lens met een kort brandpuntafstand. Dit type wordt gekenmerkt door een brede gezichtshoek en is daardoor erg geschikt om landschappen en gebouwen te fotograferen. In de aquariumfotografie is ze niet gebruikelijk. F JPEG Een veel gebruikt type bestand in digitale camera's. Een JPEG-bestand is een kant-en-klare foto die je kunt afdrukken, mailen, bewerken en dergelijke. Dat is een van de eigenschappen waardoor het zich onderscheidt van een RAWbestand, dat ook steeds vaker wordt gebruikt, maar een raw-bestand moet eerst omgezet worden voor je het kan afprinten. Van die tussenstap kan je dan ook gebruikmaken om de opname nog te verbeteren. Nvdr: j peg (Joi nt Photographi c Experts Group) maakt gebrui k van de zogenaamde l ossy datacompr essi e en br on c oderi n g. Al s men de f ot o veel vul di g wil bewerken is j pg ni et het aangewezen formaat omdat i edere keer als men defoto opent en opsl aat er k waliteitsverli es optreedt. Zelfs als men de compressie afzet treedt er nog verlies op. Voor veelvul di g bewerken gebruikt men beter het tiff-formaat. F Kaartlezer Een apparaatje waarin verschillende soorten geheugenkaarten passen en dus kan worden gebruikt om foto's op een pc te zetten. F Kleurzweem Een ongewenste kleur over een foto. Een kleurzweem in de aquariumfotografie kan het gevolg zijn van een verkeerde instelling van de witbalans (zie verder). Ook tegenlicht kan de oorzaak zijn. F Kwaliteit Een digitaal bestand kan worden opgeslagen met verschillende kwaliteitsinstellingen. Hoe lager de kwaliteit, hoe kleiner het bestand. Maar bestanden met lage kwaliteit zien er minder goed uit wanneer je ze afdrukt. Gebruikt steeds de hoogste instelkwaliteit. Dit heeft maar één nadeel: het neemt het meest plaats op je geheugenkaart. Uiteindelijk heb je min. 300 dpi nodig over de hele oppervlakte van een afdruk als je een goede afdruk wenst te bekomen. 16 Jaargang 23

21 F Lichtmeting Een camera bevat een systeem dat meet hoeveel licht er is in de scène die je wilt fotograferen. Op basis daarvan past de camera de instellingen aan, zodat je een correcte belichting krijgt. Bij aquariumfotografie is dat van zeer groot belang. Stel je lichtmeting in zodat slechts een klein deel van je hoofdonderwerp gemeten wordt; 10 % is gebruikelijk. Meet je daarentegen het gehele beeldoppervlak dan is in veel gevallen het sterke punt van je foto (de kop van een vis bijv.) niet juist belicht. De reden van die fout is omdat meestal de verlichting van je aquarium spelbreker is. F Live View Een systeem waarbij je op een digitale reflexcamera het lcd-scherm achteraan op het toestel gebruikt om je onderwerp in beeld te nemen en niet de optische zoeker.nuhebbenallenieuwedigitalereflexcamera'seenliveview.maarin de aquariumfotografie is dat niet nodig, de zoeker is meestal handiger. F Macro Macro-opnames zijn opnames die je van dichtbij maakt, bijvoorbeeld van een bloemeenvisinjeaquariumofeeninsect.eendigitalereflexheeftgeenspeciale instelling voor dergelijke opnames (een compacttoestel meestal wel). Omdebesteopnamenvanjeaquariumdierentemakenbenjebestafmeteen macrolens. Ze bestaan in 50, 100 en soms tot 200 mm brandpunt. Bij het fotograferen van insecten gebruik je best een lens van meer dan 100 mm omdat je dan ook ver van het onderwerp mag staan. Bij aquariumfotografie is het net anders om! Een 50 mm is heel interessant. F Objectief Een correctere benaming voor de lens van een camera. F Onderbelichting Wanneer het onderwerp op de foto te donker is, spreken we van onderbelichting. Soms is dit het gevolg van een verkeerde lichtmeting en kun je er iets aan doen door een positieve belichtingscorrectie toe te passen. Soms is er gewoon te weinig licht, en moet je de flitser gebruiken. november

Fotografie tips voor betere landschapsfoto's

Fotografie tips voor betere landschapsfoto's Fotografie tips voor betere landschapsfoto's Dit artikel geeft je 10 praktische fotografie tips omtrent compositie, camera instellingen en belichting, die je zullen helpen betere landschapsfoto's te maken.

Nadere informatie

Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl

Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl ! Bronvermelding: www.allesoverhetaquarium.nl!! Het maken van aquarium foto's Voor veel mensen met een aquarium komt er een tijd dat men er foto's van wil maken om het behaalde resultaat voor altijd vast

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Fotografie 2. De fotocamera AV-01-02-01. Voorkennis: Geen

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Fotografie 2. De fotocamera AV-01-02-01. Voorkennis: Geen OPDRACHTKAART AV-01-02-01 De fotocamera Voorkennis: Geen Intro: We kunnen fotocamera s verdelen in twee grote groepen, namelijk analoge camera s en digitale camera s. Door middel van deze opdracht krijg

Nadere informatie

Bij de meeste camera s is de keuze van de belichtingsregelingen met een zogenaamd programmakeuzewiel

Bij de meeste camera s is de keuze van de belichtingsregelingen met een zogenaamd programmakeuzewiel Belichtingsregelingen: Basisgebruik Bij de meeste camera s is de keuze van de belichtingsregelingen met een zogenaamd programmakeuzewiel I uitgevoerd. De uitleg over functies wordt in twee delen gebracht,

Nadere informatie

BASIS FOTOGRAFIE BASISBEGRIPPEN

BASIS FOTOGRAFIE BASISBEGRIPPEN BASIS FOTOGRAFIE In fotografie draait alles om 2 eenvoudige zaken: het beschikbare licht (dat je wil vastleggen als foto op je film of sensor) de lens die je gebruikt om dit licht te manipuleren. Bij het

Nadere informatie

Macro fotografie De eerste is de scherpstelafstand van de lens De tweede belangrijke waarde is de reproductiefactor

Macro fotografie De eerste is de scherpstelafstand van de lens De tweede belangrijke waarde is de reproductiefactor Macro fotografie is volgens velen één van de moeilijkst uit te voeren vormen van fotografie doordat je zo dicht op je onderwerp zit en dat je diafragma ver open is je slechts enkele millimeters hebt om

Nadere informatie

fotografie Aquarium Er E n r ö ö Dob Do ro r n o yi 23-1-2014 1

fotografie Aquarium Er E n r ö ö Dob Do ro r n o yi 23-1-2014 1 Aquarium fotografie Ernö Dobronyi 23-1-2014 1 Onderwerpen Hardware Welke camera Welke objectief Welke flitser Welke hulpmiddelen De theorie Beeldvorming Witbalans Reflectie Compositie Pauze De praktijk

Nadere informatie

Fotografie Basiskennis! 13 september 2005 Door Augustijn Buelens & Jeff Ceuppens

Fotografie Basiskennis! 13 september 2005 Door Augustijn Buelens & Jeff Ceuppens Fotografie Basiskennis! 13 september 2005 Door Augustijn Buelens & Jeff Ceuppens Fotografie de basiskennis! Waarom? Analoog of digitaal blijft gelijk! Basiskennis is onontbeerlijk! Beter inzicht in wat

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Figuur 1: gekleurde pixels op een digitale sensor

Figuur 1: gekleurde pixels op een digitale sensor Wat zijn megapixels en waarom moet ik mij daar druk om maken? De afgelopen jaren zijn alle camera fabrikanten bezig geweest met een zogenaamde Megapixel oorlog. De ene fabrikant adverteerde met de nieuwste

Nadere informatie

Reader 37. Workshop Fotografie. September 2007 Mediatheek Moller Tilburg

Reader 37. Workshop Fotografie. September 2007 Mediatheek Moller Tilburg Reader 37 Workshop Fotografie September 2007 Mediatheek Moller Tilburg 2 Inhoudsopgave 1 Theorie van fotografie.. 4 1.1 Diafragma en sluitertijd. 4 1.2 Pixels. 8 1.3 Bestandgrootte.. 9 1.4 Scherpte/diepte.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Jeroen Horlings, juli 2012 www.jeroenhorlings.nl

Jeroen Horlings, juli 2012 www.jeroenhorlings.nl en opgebouwde ervaring wordt het uiteindelijk steeds makkelijker om in elke situatie de beste instellingen te bedenken. Los van de instellingen spelen ook andere zaken een rol. De compositie bijvoorbeeld.

Nadere informatie

HDR- FOTOGRAFIE. Inleiding. Het digitale beeld - Bijlage

HDR- FOTOGRAFIE. Inleiding. Het digitale beeld - Bijlage HDR- FOTOGRAFIE Inleiding Wanneer je door de zoeker van je al dan niet spiegelreflex camera kijkt en een prachtige scène hebt waargenomen en vastgelegd, dan is er naderhand soms enige teleurstelling wanneer

Nadere informatie

Fotografie: van opname tot archivering deel 1. Bruno Vandermeulen

Fotografie: van opname tot archivering deel 1. Bruno Vandermeulen Fotografie: van opname tot archivering deel 1 Bruno Vandermeulen 6 7 8 9 10 11 12 1 3 Wat is een camera? Zwarte doos: camera obscura Sensor Sluiter Objectief Diafragma Sensor Pixels Grootte 15 16 Camera

Nadere informatie

Belichting. Bepaal je ISO-waarde altijd nadat je de diafragma en sluitertijd hebt bepaald.

Belichting. Bepaal je ISO-waarde altijd nadat je de diafragma en sluitertijd hebt bepaald. Belichting Sluitertijd 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 Diafragma 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 ISO ruis geen ruis 3200 1600 800 400 200 100 lichter donkerder Bepaal je ISO-waarde altijd nadat je de

Nadere informatie

Diafragma, hoe werkt het

Diafragma, hoe werkt het Diafragma, hoe werkt het DOOR KENNETH VERBURG IN BASISCURSUS - 172 REACTIES Onderdeel van de serie 1. Basiskennis Starten met een spiegelreflexcamera Diafragma, hoe werkt het De beste sluitertijd kiezen

Nadere informatie

Macrofotografie Wanneer is Macro Macro? Hulpmiddelen: Opdracht: Onderwerp Tip

Macrofotografie Wanneer is Macro Macro? Hulpmiddelen: Opdracht: Onderwerp Tip Wanneer is Macro Macro? Een macrofoto heeft een vergrotingsfactor van 1:1. In de praktijk betekent dit dat het gefotografeerde object ongeveer even groot is als de sensor. In de andere gevallen wordt het

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Digitale camera Voorwoord Ik doe mijn werkstuk over de digitale camera, omdat mij dat wel interessant lijkt. Verder leek het mij een onderwerp wat niemand zou kiezen en waar de meeste kinderen niet veel

Nadere informatie

Welkom workshop Portretfotografie

Welkom workshop Portretfotografie Welkom workshop Portretfotografie Agenda dag 1 10.00 uur 10.30 uur Ontvangst 10.30 uur 12.00 uur Kennismaking voorstelronde + Theorie deel 1 12.00 uur 13.00 uur Lunch 13.00 uur 14.00 uur Theorie deel 2

Nadere informatie

Fotograferen in de Berry

Fotograferen in de Berry Fotocursus op camping le Bonhomme met dank aan de HCC versie feb 2008 Deel 1 blad 1 Inleiding Iedereen schiet weleens een plaatje, maar het resultaat is niet altijd zoals verwacht. De foto is onscherp,

Nadere informatie

Verschillende lenzen, verschillende toepassingen.

Verschillende lenzen, verschillende toepassingen. Verschillende lenzen, verschillende toepassingen. Hallo en wederom welkom bij mijn zesde blog. Deze keer wil ik het graag hebben over verschillende lenzen en hun toepassing. Ik krijg vaak de vraag: welke

Nadere informatie

SENSOR op stof en vlekken controleren

SENSOR op stof en vlekken controleren SENSOR op stof en vlekken controleren Camera: Jpeg. Om sneller te kunnen kijken op de computer. ISO op 100. Brandpuntsafstand 50 mm of meer. Scherpinstelling op handmatig (MF). a. Effen wit vel: Scherpstelling

Nadere informatie

Straatfotografie. Op jacht naar alledaagse maar bijzondere taferelen en mensen.

Straatfotografie.  Op jacht naar alledaagse maar bijzondere taferelen en mensen. Straatfotografie www.welmanstudio.nl Op jacht naar alledaagse maar bijzondere taferelen en mensen. welmanstudio cursussen en workshops fotografie, photoshop en fotoreizen www.welmanstudio.nl Thema kiezen!2

Nadere informatie

Programma s, onderwerpsstanden en andere instellingen voor de D600

Programma s, onderwerpsstanden en andere instellingen voor de D600 Programma s, onderwerpsstanden en andere instellingen voor de D600 2 programma s, onderwerps standen en andere instellingen voor de d600 o 70 mm, 30 s, f 9 De instellingen die in dit hoofdstuk besproken

Nadere informatie

7 tips voor het fotograferen in een donkere kerk

7 tips voor het fotograferen in een donkere kerk 7 tips voor het fotograferen in een donkere kerk Elja Trum Als je foto's moet maken in een donkere kerk (bijvoorbeeld tijdens een huwelijk, doop of communie) is dat een uitdaging. Indirect flitsen kan

Nadere informatie

thema sport Sportfotografie Hoe doe

thema sport Sportfotografie Hoe doe thema sport Sportfotografie Hoe doe 1 Sportfotografie is een vorm van fotografie die niet door zo heel veel amateurfotografen wordt beoefend. En dat is jammer, want het is erg leuk om te doen. Heeft u

Nadere informatie

Overwegingen bij het kopen van een digitale foto camera.

Overwegingen bij het kopen van een digitale foto camera. Overwegingen bij het kopen van een digitale foto camera. Prijs, vorm, kleur en koopmoment. Digitale fotocamera's met verwisselbare lens t.o.v. camera's met vaste lens. Minimum aantal pixels. Lengte breedte

Nadere informatie

donderdag 17 februari 2005 Analoog vs Digitaal 1

donderdag 17 februari 2005 Analoog vs Digitaal 1 Analoog vs Digitaal donderdag 17 februari 2005 Analoog vs Digitaal 1 Programma De verschillende modules: De foto maken Mijn eerste afdruk Basis verbeteringen aanbrengen Geavanceerde bewerkingen De meest

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Digitale fotografie. 7 juni 2010. Gezinsbond Kieldrecht en Luc Bosmans

Digitale fotografie. 7 juni 2010. Gezinsbond Kieldrecht en Luc Bosmans Digitale fotografie 7 juni 2010 Gezinsbond Kieldrecht en Luc Bosmans Zoek het niet te ver! Digitale fotografie Je moet niets noteren (maar je mag het wel). Stuur een mail naar: bosmans.luc@skynet.be en

Nadere informatie

BETER FOTOGRAFEREN Sluitertijden

BETER FOTOGRAFEREN Sluitertijden BETER FOTOGRAFEREN Sluitertijden Heeft u wel eens problemen met het vinden van de juiste sluitertijd? Dan kan dit artikel u mogelijk verder helpen. Sommige situaties vereisen nu eenmaal dat u een bepaalde

Nadere informatie

Ruud Gort www.zienwateris.nl contact@zienwateris.nl 06-24670522

Ruud Gort www.zienwateris.nl contact@zienwateris.nl 06-24670522 Het 5 stappenplan voor het gebruik van Nikon D3100 spiegelreflex camera: Bij elke camera is er een onderverdeling van hoofdonderdelen en aanvullingen. In deze handleiding wil ik in 5 stappen de basis,

Nadere informatie

Het doel. is om een eerste inzicht te geven in de basis van de digitale fotografie.

Het doel. is om een eerste inzicht te geven in de basis van de digitale fotografie. De Basis 1 Het doel is om een eerste inzicht te geven in de basis van de digitale fotografie. Hoe je het juiste objectief moet kiezen, op welke wijze je de basisfuncties van je camera optimaal kan instellen.

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Basisbegrippen in de fotografie

Basisbegrippen in de fotografie Basisbegrippen in de fotografie Met betrekking tot belichting Aanleiding: De aanleiding voor het houden van deze presentatie zijn de verzoeken die gedaan zijn tijdens de introductie op de eerste clubdag

Nadere informatie

Architectuurfotografie. Tips

Architectuurfotografie. Tips Architectuurfotografie Tips Compositie Onderwerp zien?) Abstractie detail) Standpunt vogelperspectief) Kadering (omgeving) Lijnenspel beweging) Structuur symmetrie) Contrast(en) elementen) Lichtval en

Nadere informatie

Instellingen. Afbeelding 3.1 Boven op een spiegelreflexcamera. draaiknop waarmee de M-stand kan worden ingesteld.

Instellingen. Afbeelding 3.1 Boven op een spiegelreflexcamera. draaiknop waarmee de M-stand kan worden ingesteld. Instellingen 3 Hoe geavanceerd de camera ook is, met mondfotografie zijn de beste resultaten te bereiken door manueel te werken. Dit hoofdstuk zal dat duidelijk maken. Omdat de instelling van de verschillende

Nadere informatie

Scherptediepte. Scherpte diepte wordt dikwijls weergegeven als 'DOF' (DepthOf Field)

Scherptediepte. Scherpte diepte wordt dikwijls weergegeven als 'DOF' (DepthOf Field) Scherptediepte. Scherpte diepte wordt dikwijls weergegeven als 'DOF' (DepthOf Field) Eerst en vooral een kleine herhaling: Het Diafragma of Lensopening. Als je de technische specs van je lens bekijkt,

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. De grootte (resolutie) van de foto. Richtlijnen voor aangeleverde foto s

1. Inleiding. 2. De grootte (resolutie) van de foto. Richtlijnen voor aangeleverde foto s 1. Inleiding PlantFocus heeft een eigen databank van meer dan 60.000 foto s. Deze foto s worden gratis ter beschikking gesteld op de website voor druk op etiketten. Indien u dat wenst kan u ook eigen foto

Nadere informatie

Bestandsformaten in de digitale fotografie: RAW of JPeg

Bestandsformaten in de digitale fotografie: RAW of JPeg Bestandsformaten in de digitale fotografie: RAW of JPeg De digitale camera is een waar rekenwonder. Het licht dat op de beeldsensor valt, wordt door een beeldprocessor (of zelfs twee processors) omgezet

Nadere informatie

Welkom op deze Fotocursus

Welkom op deze Fotocursus Welkom op deze Fotocursus 1 DIGITALE FOTOCURSUS Fons Strijbosch www.footoos.nl fons@footoos.nl 0653 847682 2 LESONDERDELEN 3 LESONDERDELEN Camera techniek (instellingen) 3 LESONDERDELEN Camera techniek

Nadere informatie

Welkom op de avond Basistechniek camera. Gerrit Valkenwoud

Welkom op de avond Basistechniek camera. Gerrit Valkenwoud Welkom op de avond Basistechniek camera Gerrit Valkenwoud 1 Basistechniek camera Nodig om je te onderscheiden van de kiekjesmaker Geeft beter voorspelbare foto s Alleen te leren door veel te doen Lees

Nadere informatie

Wat is fotograferen? foto=licht grafie=schrijven Het vastleggen van licht

Wat is fotograferen? foto=licht grafie=schrijven Het vastleggen van licht Fotografie Wat is fotograferen? foto=licht grafie=schrijven Het vastleggen van licht Leren kijken (juiste informatie vastleggen) Technieken beheersen (camera + belichting) (Bewerken van foto s met Photoshop)

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Uitleg opnamens met een digitale camera

Uitleg opnamens met een digitale camera Uitleg opnamens met een digitale camera Telescopen Telescoop 152mm William Optics van volkssterrenwacht Orion. Op dit moment staat de telescoop in gesteld voor naar de zon te kijken. Aan de voorkant van

Nadere informatie

1 Extreme scherptediepte onderwerp: Geschikt bij dichte vegetaties en ook bij volle zon. Leukst is als er fraaie bladeren of insecten of andere

1 Extreme scherptediepte onderwerp: Geschikt bij dichte vegetaties en ook bij volle zon. Leukst is als er fraaie bladeren of insecten of andere 1 Extreme scherptediepte onderwerp: Geschikt bij dichte vegetaties en ook bij volle zon. Leukst is als er fraaie bladeren of insecten of andere dieren (slakjes) in de vegetatie aanwezig zijn. Goed zoeken!

Nadere informatie

INVULFLITS. Niet zo geslaagd hé!

INVULFLITS. Niet zo geslaagd hé! Als u tijdens de vakantie in zonnige oorden fotografeert, zult u met enige regelmaat met contrasten te maken krijgen die voor onze beeldsensor niet meer te overbruggen zijn. De beste remedie is natuurlijk

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Personen bij weinig licht

Personen bij weinig licht Personen bij weinig licht Camera in auto-stand: van zodra er iets minder licht is, klapt de interne flits open en gaat deze af Flitslicht is soms nuttig (zie volgend thema), maar vaak krijg je betere resultaten

Nadere informatie

Fotografietips - Vuurwerk

Fotografietips - Vuurwerk Fotografietips - Vuurwerk Jaap de Lang EXIF: ISO 200 f13 5,4sec (bulb) 1 Inleiding Vuurwerk. Met wat knallen en lichteffecten een spetterend geheel!! Op fotografietips komen regelmatig foto s van vuurwerk

Nadere informatie

Cursus Fotografie Les 2. Nu aan de slag

Cursus Fotografie Les 2. Nu aan de slag Cursus Fotografie Les 2 Nu aan de slag 1 Wat hebben we ook al weer gedaan... Verschillende standen Witbalans Grootst mogelijk? 2 Opdracht van de vorige keer Invullen vragenlijst 5 foto s maken met verschillende

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

M A C R O fotografie

M A C R O fotografie Macrofotografie M A C R O fotografie wat is macrofotografie welke lens sluitertijd diafragma en bokeh scherpte/diepte verlichting A F S P R AA K negatief = beeldsensor = full frame full frame (ff) = 24

Nadere informatie

Fotograferen in een sporthal

Fotograferen in een sporthal Fotograferen in een sporthal In een spothal fotograferen is iets anders dan buiten op het sportveld. Weer en wind zullen je binnen niet zoveel parten spelen. Maar het slechte licht wat je in een sporthal

Nadere informatie

In het holst van de nacht

In het holst van de nacht In het holst van de nacht nachtfotografie Tips & Tricks Uitrusting Camera Lenzen Zonnekap! Statief Volle batterijen(reserve batterijen) Afstandsbediening/zelfontspanner. Warme kleding Zaklantaarn hoofdlamp

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Algemene Camera techniek

Algemene Camera techniek Mei 2010 Algemene Camera techniek Een camera zonder geheimen G.van Koppen Wat komt er aan bod... De camerafamilie Compact vs. Spiegelreflex (DSLR) Invloed van sluiter, diafragma en ISO Scherptediepte Lichtmeting

Nadere informatie

Verschil analoog vs digitaal

Verschil analoog vs digitaal Verschil analoog vs digitaal Optisch gezien geen verschil: zowel analoog als digitaal hebben een objectief met diafragma en sluiter Verschil = beeldregistratie via een sensor De sensor Sensor registreert

Nadere informatie

oplossen. Door meerdere belichtingen te maken en ze samen te voegen in Photoshop vergroot je de dynamiek in je foto.

oplossen. Door meerdere belichtingen te maken en ze samen te voegen in Photoshop vergroot je de dynamiek in je foto. Een DRI maken: Hoofdstuk 1: Wat is een DRI DRI staat voor dynamic range increase en is een techniek om meer dynamiek in je foto aan te brengen. Een normale foto rechtstreek uit je (digitale of analoge)

Nadere informatie

Fotografie Pro 1 SCHERPTEDIEPTE

Fotografie Pro 1 SCHERPTEDIEPTE centrum voor VOLWASSENENONDERWIJS Heusden - Zolder Fotografie Pro 1 SCHERPTEDIEPTE Uitgegeven door het CVO Heusden-Zolder Auteur: Rebecca Dekleermaeker Copyright 2010 CVO - All rights reserved http://www.cvohz.be

Nadere informatie

LOREO MACRO 3D LENS. Tips voor het gebruik

LOREO MACRO 3D LENS. Tips voor het gebruik LOREO MACRO 3D LENS Tips voor het gebruik De Loreo 3D Macro Lens biedt een unieke mogelijkheid voor het maken van macrofoto s in 3D. Net als elke macrolens vergt ook de Loreo een doordachte aanpak voor

Nadere informatie

Tips voor avondfotografie

Tips voor avondfotografie Tips voor avondfotografie digitalefotografietips.nl Veel fotografen bergen hun camera op na het vastleggen van een mooie zonsondergang. Maar eigenlijk begint het daarna pas, in ieder geval voor het onderwerp

Nadere informatie

Fotograferen op P, Av, Tv of M? Welke stand wanneer?

Fotograferen op P, Av, Tv of M? Welke stand wanneer? Fotograferen op P, Av, Tv of M? Welke stand wanneer? Je camera heeft een aantal voorkeuze modi waarmee je de camera op verschillende manier kunt laten werken. De P, Av, Tv en M standen zijn hierbij de

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Welkom bij Foto van Beloois. Uitgangspunten. Werkwijze lessen van 2 uur. Oefeningen na elke les

Welkom bij Foto van Beloois. Uitgangspunten. Werkwijze lessen van 2 uur. Oefeningen na elke les Welkom bij Foto van Beloois Auteur: Frank van Beloois Bedrijf: Foto van Beloois Copyright 2015 Foto van Beloois, KvK 51968673 Alle rechten voorbehouden www.foto.vanbeloois.nl www.academy.vanbeloois.nl

Nadere informatie

Creatief met tegenlicht fotograferen

Creatief met tegenlicht fotograferen Creatief met tegenlicht fotograferen Normaal gesproken zorgt een fotograaf ervoor dat het licht, de zon, aan de zijkant of achter de fotograaf is. Hierdoor is het onderwerp goed belicht en zie je veel

Nadere informatie

Het gebruik van filters bij landschapsfotografie. Myriam Vos

Het gebruik van filters bij landschapsfotografie. Myriam Vos Het gebruik van filters bij landschapsfotografie Waarom zijn er filters nodig? Het dynamisch bereik van een camera is de verhouding van het felste licht tot het zwakste licht dat nog kan worden waargenomen.

Nadere informatie

Handleiding Pentax SFXn

Handleiding Pentax SFXn Handleiding Pentax SFXn Michel Anne Michel Anouska Clement Filip Séverine Bladzijde 1/11 datum 23/02/2004 1 Omschrijving van de drukknoppen, schakelaars en led s op de camera. 1.1 Aanzetten van de camera:

Nadere informatie

Dus heb je tijd op donderdag 10 augustus kom dan om u naar Moershei 13 in Landgraaf.

Dus heb je tijd op donderdag 10 augustus kom dan om u naar Moershei 13 in Landgraaf. Jaargang 37 Nummer 15 aug. 2017 www.terracollinaria.nl E-mail: info.terracollinaria@gmail.com TC Onze vakantie-hobby-avond bij Luc en Kristel. EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA,EXTRA

Nadere informatie

Tien tips voor vuurwerk fotograferen

Tien tips voor vuurwerk fotograferen Tien tips voor vuurwerk fotograferen maandag 28 december 2015, 13:31 door Nando Harmsen 5198x gelezen 4 reacties Met het inluiden van het nieuwe jaar zal er weer veel vuurwerk afgeschoten worden. Van simpel

Nadere informatie

Hoe maak je een HDR-foto?

Hoe maak je een HDR-foto? Hoe maak je een HDR-foto? De eerste vraag is natuurlijk; wat is HDR. HDR staat voor High Dynamic Range en betekent niets meer en minder dat je gewoon een heel groot verschil van donker naar licht in je

Nadere informatie

Deel 1 Uw camera en de techniek van het fotograferen

Deel 1 Uw camera en de techniek van het fotograferen Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 8 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Systeemeisen ArcSoft PhotoStudio Darkroom 2... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 Uw voorkennis... 11

Nadere informatie

Digitale camera's. digitale camera's 1

Digitale camera's. digitale camera's 1 Digitale camera's digitale camera's 1 Categorieën (Ultra) compact Spiegelreflex lijkend Spiegelreflex Digitale achterwanden digitale camera's 2 (Ultra) compact Geschikt voor de meeste mensen Overal mee

Nadere informatie

Opdrachten. Druk dit document af en maak hierop aantekeningen tijdens uw fotosessies

Opdrachten. Druk dit document af en maak hierop aantekeningen tijdens uw fotosessies 1 Opdrachten In Hoofdstuk 1 De digitale camera en Hoofdstuk 2 Digitaal fotograferen van het Handboek Digitale fotografie en fotobewerking staan opdrachten die u zelf kunt uitvoeren. Als u alle opdrachten

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

HET DIAFRAGMA. Voor iedereen die er geen gat meer in ziet. Algemeen

HET DIAFRAGMA. Voor iedereen die er geen gat meer in ziet. Algemeen HET DIAFRAGMA Voor iedereen die er geen gat meer in ziet. Algemeen Allemaal gebruiken wij het, maar toch blijkt uit regelmatig terugkerende vragen op het forum dat dit gebruiken soms iets anders is dan

Nadere informatie

E-pages van Beterelandschapsfoto

E-pages van Beterelandschapsfoto E-pages van Beterelandschapsfoto Waarom E-pages Omdat wij vinden dat het volgen van een workshop alleen wat weinig is. Omdat wij vinden dat de E-pages een toevoeging aan de workshops zijn. Afhankelijk

Nadere informatie

Tips voor betere foto's

Tips voor betere foto's Tips voor betere foto's Henk Hoedemaekers December 2006 Wanneer je alles net zo fotografeert als je in het voorbijgaan ziet, krijg je zelden interessante foto's. Door met de volgende tips rekening te houden,

Nadere informatie

Wat zijn tussenringen?

Wat zijn tussenringen? Wat zijn tussenringen? Om onderwerpen van heel dichtbij te kunnen fotograferen, kun je diep in de buidel tasten en een speciaal macro-objectief aanschaffen. Wat als ik je zeg dat er ook een goedkopere

Nadere informatie

Fototechniek. www.welmanstudio.nl. Vuurwerk foto s Hoe krijg je mooie vuurwerkfoto s van een paar vuurpijlen met Oud en Nieuw.

Fototechniek. www.welmanstudio.nl. Vuurwerk foto s Hoe krijg je mooie vuurwerkfoto s van een paar vuurpijlen met Oud en Nieuw. Fototechniek www.welmanstudio.nl Vuurwerk foto s Hoe krijg je mooie vuurwerkfoto s van een paar vuurpijlen met Oud en Nieuw. Wat heb je nodig 2 Vuurwerkfoto s Het maken van vuurwerkfoto s is in principe

Nadere informatie

Licht meten en lichtmeters

Licht meten en lichtmeters Licht meten en lichtmeters Je wilt geen overbelichte foto's. En ook geen onderbelichte. Je wilt foto's die belicht zijn zoals jij dat voor ogen hebt. Nu kun je gaan experimenteren. Iedere keer een foto

Nadere informatie

De voordelen van de belichtingsregelingen onder creatief gebruik zijn in de meeste gevallen een juist belichte en creatievere foto.

De voordelen van de belichtingsregelingen onder creatief gebruik zijn in de meeste gevallen een juist belichte en creatievere foto. Belichtingsregelingen: Creatief gebruik Dit tweede deel, over het programmakeuzewiel, behandelt het creatief gebruik van belichtingsregelingen. Deze geavanceerde belichtingsregelingen zijn tegenwoordig

Nadere informatie

Verscherpen in Photoshop

Verscherpen in Photoshop Verscherpen in Photoshop Je ontkomt er bijna zelden aan om een foto nog net iets te verscherpen in Photoshop. Of je de foto nu afdrukt of dat het puur voor internet bedoeld is, een verscherpte foto oogt

Nadere informatie

Informatie over Lenzen

Informatie over Lenzen Informatie over Lenzen Camera CCD Sensor: De grootte van de camerabeeld sensor (CCD) beïnvloed ook de kijkhoek, waarbij de kleinere beeldsensoren een smallere kijkhoek creëren wanneer gebruikt met eenzelfde

Nadere informatie

7 stappen naar een onscherpe achtergrond

7 stappen naar een onscherpe achtergrond 7 stappen naar een onscherpe achtergrond Door gebruik te maken van een onscherpe achtergrond kun je de aandacht in je beeld volledig op het onderwerp leggen. Het is een veel gebruikte methode onder fotografen

Nadere informatie

Extra Thema: Manueel fotograferen De M-stand

Extra Thema: Manueel fotograferen De M-stand Extra Thema: Manueel fotograferen De M-stand Diafragmavoorkeur (A/Av) Hebben we tot nu toe gebruikt om stilstaande onderwerpen te fotograferen Halfautomatisch: jij het f-getal, camera berekent nodige sluitertijd

Nadere informatie

Digitale fotografie onder water

Digitale fotografie onder water Digitale fotografie onder water Digitale fotografie wordt meer en meer bereikbaar voor de gewone duiker (Jan-met-de- Cap). Dit komt omdat veel camera merken goed geprijsde onderwaterhuizen leveren voor

Nadere informatie

Scherptediepte. Inleiding

Scherptediepte. Inleiding Inleiding In ieder objectief vinden we een diafragma. Het diafragma bestaat uit een aantal lamellen, die tesamen openingen met verschillende diameters kunnen vormen. Doordat het diafragma deze verschillende

Nadere informatie

De maansverduistering fotograferen

De maansverduistering fotograferen Geplaatst op 22 september 2015 126 De maansverduistering fotograferen Op 28 september 2015 is het zover. Om 4:47 uur in de ochtend is er een volledige maansverduistering te zien. Onder voorwaarde dat het

Nadere informatie

www.studio-vandam.eu Eerste Druk Uitgifte in eigen beheer: studio vandam 2015: studio vandam ISBN: 979402137712 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER I AM YOUR FINDER I AM VISUAL PERFECTION Met Nikon 1-systeemcamera s kunt u de snelheid van het leven prachtig vastleggen. Nikon 1-systeemcamera s bieden uitzonderlijk snelle prestaties, een indrukwekkende

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Over DPI, kijkafstanden en meer dingen die te maken hebben met afdrukken

Over DPI, kijkafstanden en meer dingen die te maken hebben met afdrukken Over DPI, kijkafstanden en meer dingen die te maken hebben met afdrukken Wanneer je fotografeert, dan kom je thuis met foto's op je geheugenkaartje. Je kunt dit netjes afwerken en op je Facebook of je

Nadere informatie

Maandthema januari 2015: Donkere dagen voor en na kerstmis. Als het maar met sfeer licht te maken heeft.

Maandthema januari 2015: Donkere dagen voor en na kerstmis. Als het maar met sfeer licht te maken heeft. Maandthema januari 2015: Donkere dagen voor en na kerstmis. Als het maar met sfeer licht te maken heeft. Fotografie zou je bijna een materialisatie van licht kunnen noemen. Het speelt in ieder geval een

Nadere informatie

2.1 DE BELICHTINGSTIJD OF SLUITERTIJD

2.1 DE BELICHTINGSTIJD OF SLUITERTIJD 2.1 DE BELICHTINGSTIJD OF SLUITERTIJD d.i. de tijdsduur die beschrijft hoelang een lichtgevoelig element wordt blootgesteld aan een bepaalde hoeveelheid licht. Met lichtgevoelig element kan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het maken van een foto met sterrensporen Dit kan je met elke camera die een M stand hebben.

Het maken van een foto met sterrensporen Dit kan je met elke camera die een M stand hebben. Het maken van een foto met sterrensporen Dit kan je met elke camera die een M stand hebben. Je hoef niet speciaal een aparte lens te hebben. Ik geef hier enkele voorbeelden met een camera die een standaard

Nadere informatie

SCHERPSTELLEN DIGITALE FOTOGRAFIE VAN OPNAME TOT AFDRUK HOOFDSTUK 3

SCHERPSTELLEN DIGITALE FOTOGRAFIE VAN OPNAME TOT AFDRUK HOOFDSTUK 3 3 SCHERPSTELLEN HOOFDSTUK 3 DIGITALE FOTOGRAFIE VAN OPNAME TOT AFDRUK Dit is hoofdstuk 3 van het boek waarin de volledige workflow voor de digitaal werkende fotograaf wordt behandeld. Wanneer u op de hoogte

Nadere informatie

1: Definities en onderwerpen 1 Introductie 2 Definities 2 Onderwerpen 12

1: Definities en onderwerpen 1 Introductie 2 Definities 2 Onderwerpen 12 Inhoud 1: Definities en onderwerpen 1 Introductie 2 Definities 2 Onderwerpen 12 2: Gereedschap 21 Introductie 22 Camera 22 Lenzen 29 Belichting 39 Accessoires 45 Samenvatting 55 3: Instellingen 57 Introductie

Nadere informatie