In dit nummer. Fixkes en BASF: Onder buren Grote werken: overzicht op pagina 4. Burenblad van BASF Antwerpen N.V. lente 2007 jaargang 4/ nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer. Fixkes en BASF: Onder buren Grote werken: overzicht op pagina 4. Burenblad van BASF Antwerpen N.V. lente 2007 jaargang 4/ nr."

Transcriptie

1 Burenblad van BASF Antwerpen N.V. lente 2007 jaargang 4/ nr. 1 In dit nummer College van Woensdrecht op bezoek p.3 Overzicht van de werven bij BASF Antwerpen Familyland in Hoogerheide: evenwicht tussen werk en vakantie Voorstelling leden Burenraad BASF Antwerpen p.4&5 p.6&7 p.8&9 Fixkes en BASF: Onder buren Grote werken: overzicht op pagina 4 Fixkes in gesprek p.10&11 Chemie spelenderwijs p.12

2 Verantwoordelijke uitgever: BASF Antwerpen N.V. Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 Coördinatie & eindredactie: Josse Abrahams Communicatie B510/2 tel Opmaak & fotobewerking: FM graphics bvba Met bijdragen van: Kathy Roelants, Jan Van Doorslaer, Josse Abrahams Foto s: Wim Van Nueten Overname uit deze publicatie is toegestaan na overleg met de dienst Communicatie en met bronvermelding Beste buren, Met genoegen wil ik vanuit mijn nieuwe verantwoordelijkheid als gedelegeerd bestuurder met jullie allen kennis maken. En ik wil hierbij meteen duidelijk maken dat de relaties met onze buren ook voor mij, voor mijn collega Hans-Peter Neumann en de collegas s van het Managementteam zeer belangrijk zijn en blijven. Dat heb ik kunnen zeggen en onderstrepen aan uw woordvoerders in ons burenoverleg en daarom stellen we ze in dit nummer graag voor. Zij hebben zich met deze presentatie akkoord verklaard zodat ze dan echt een brug kunnen slaan tussen jullie en onze onderneming. Want met ons burenoverleg willen wij niet alleen onze informatie doorgeven, maar willen we ook jullie signalen, vragen en bekommernissen horen. Met je oren, zie je meer, is een slagzin met heel wat waarheid. Daarom ook hebben we recent het volledige college van Burgemeester en Wethouders van Woensdrecht ontvangen en staat een gesprek met de voltallige districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lilo en de districtbeambten voor midden juni op onze agenda. Bij de eerste zitting van ons Buren Overleg BASF (kortweg BOB) einde maart van dit jaar heb ik goed nieuws kunnen brengen. Inderdaad, onze resultaten zowel op economisch vlak als op het vlak van het leefmilieu, waren in 2006 andermaal sterk en sloten naadloos aan bij de goede prestaties van de BASF-groep wereldwijd. De BASF-groep kon een omzet neerzetten van meer dan 50 miljard euro en BASF Antwerpen kon voor het eerst de kaap van de 5 miljard euro omzet halen. Dat zijn voor poldermaatstaven wellicht gigantische bedragen, maar goede resultaten zijn nodig opdat de toekomst van de groep en van onze vestiging gewaarborgd kan worden en we op die manier ook kunnen blijven bijdragen tot de welvaart van onze regio. Het zal jullie wellicht niet ontgaan zijn dat onze vestiging momenteel lijkt op een erg drukke bijenkorf. Inderdaad, we werken momenteel een investeringsprogramma af van iets meer dan 1 miljard euro en er worden heel wat nieuwe installaties gebouwd. Ook dat getuigt van het vertrouwen van de BASF-groep in haar Antwerpse vestiging. Het zal er in de toekomst op aankomen om dat vertrouwen niet te beschamen. De drukte zal de komende zomer haar hoogtepunt bereiken als zowat 4000 medewerkers van contractorfirma s actief zullen zijn op onze terreinen en hun aantal wellicht voor het eerst ons eigen medewerkersaantal zal overschrijden. In onze regio zijn er heel wat bedrijven en zelfstandigen die elk op hun manier bijdragen tot de goede afloop van deze projecten en ook dat lees je in deze editie van ons burenblad. De grote uitdaging is dat we al deze grote projecten volgens plan kunnen afwerken en dat we jullie als buren daar zo weinig mogelijk bij storen. Maar we weten allemaal dat zeker bij nieuwe installaties niet alles meteen vlekkeloos verloopt en er hier en daar toch wel wat zal te zien of te horen vallen. Ook als we thuis in onze woning belangrijke vernieuwingen doen loopt alles niet meteen gesmeerd. Maar wij doen ons best om zo goed mogelijk onze opdracht te vervullen en vele van onze medewerkers die ook jullie individuele buren zijn, zetten zich daar ten volle voor in. Kortom, BASF Antwerpen staat voor drukke maanden, maar ook voor een sterke toekomst en dat willen we zo houden. Met vriendelijke groeten, Wouter De Geest Gedelegeerd bestuurder De nieuwe jaarbrochure is gearriveerd Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie op dinsdag 27 maart jl. stelde BASF Antwerpen de resultaten van 2006 voor. Daar werd ook de nieuwe jaarbrochure gepresenteerd. Naast de financiële resultaten wordt daarin ook ruim aandacht besteed aan ons milieu- en sociale beleid. De jaarbrochure is te verkrijgen op onze communicatiedienst BASF Antwerpen N.V. Dienst Communicatie (LPC-B510/2) Haven 725 Scheldelaan 600 B-2040 Antwerpen 4 Stuur een briefje naar bovenstaand adres of een bericht naar OPGEPAST: dit is een nieuw adres! U vindt het verslag ook op onze website via Over BASF en dan klikken op Jaarrapport BASF Antwerpen. 2

3 V.l.n.r. schepen Paul Konings, schepen Martin Groffen, schepen Pim Meeuwisse, Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder van BASF, burgemeester Marcel Fränzel, gemeentesecretaris Lagendijk, directeur bestuurder Hans-Peter Neumann van BASF, hoofd milieudienst en milieucoördinator Els Paredis van BASF, schepen Cees Jaspers, BASF-directeur Preventie, Milieu, Energiebeleid en Communicatie Koen Van Raemdonck en Woordvoerder Jan Van Doorslaer van BASF College van burgemeester en wethouders van grensgemeente Woensdrecht op bezoek Jan Van Doorslaer Vorig jaar wisselde het gemeentebestuur van de Nederlandse grensgemeente Woensdrecht en begin dit jaar kreeg BASF Antwerpen een nieuwe directietop. Voldoende redenen om met mekaar als buren hernieuwd kennis te maken. Dat gebeurde op dinsdag 24 april met een bezoek aan het bezoekerscentrum en de site. Tijdens deze ontmoeting werd de stand van zaken bij BASF Antwerpen uitvoerig besproken. Naast de cijfers van 2006 kwamen ook de opmerkelijke realisaties inzake de terugdringing van de broeikasgassen ter sprake, werd de Seveso-rampoefening van november 2006 belicht en kregen de Nederlandse gasten toelichting bij het investeringsprogramma dat momenteel wordt uitgevoerd. Bekeken werd hoe kan samengewerkt worden om technische opleiding te stimuleren. De gemeente Woensdrecht werpt zich overigens op als kandidaat om een Maintenance Valley te starten voor het onderhoud van de nieuwe gevechtsvliegtuigen voor de NATO. Met de aanwezigheid van de vliegbasis Woensdrecht en de Fokker- werkhuizen hopen ze ook daar de technische tewerkstelling te kunnen uitbouwen. Samenspraak kan daar helpen om, zoals werd gezegd mekaar geen vissen af te vangen. Het bestuur van Woensdrecht gaf meteen ook de geruststelling dat deze ambities niet meteen zullen leiden tot Zaventemse toestanden qua mogelijke luchtvaartbewegingen in de grensregio. 3

4 Wie geregeld op de Scheldelaan rond het terrein van BASF Antwerpen rijdt, is het allicht niet ontgaan. Op verschillende plaatsen rijzen er nieuwe installaties en kolommen op. De investeringen van 1 miljard euro die in 2006 werden aangekondigd zijn momenteel in volle uitvoering. Naast de nieuwbouw wordt in augustus de cracker, de grootste installatie van het bedriijf, stilgelegd voor een grote onderhoudsbeurt. Dat gebeurt om de zeven jaar en gaat gepaard met een toestroom van medewerkers van contractoren die de complexe installatie bijna helemaal uit mekaar zullen halen en opnieuw startklaar zullen maken. Gelijktijdig zal er bij het heropstarten een twaalde oven in gebruik worden genomen. Historische Jupiter II Om onze buren een indruk van de bedrijvigheid te geven, publiceren we hierbij een luchtfoto van het terrein met daarop de locaties waar momenteel bouwbedrijvigheid is. U krijgt er ook telkens iets meer uitleg over de installaties die gebouwd worden. Aniline 5 en Nitrobenzeen 4 Wat? Nieuwe aniline- en nitrobenzeeninstallatie. Hoe past dit in het geheel van BASF Antwerpen? Beide installaties maken een voorproduct van MDI, wat één van de twee bestanddelen van polyurethaan is (zie ook uitleg HPPO). Startdatum van de installatie? Aniline 5 is al in bedrijf sinds december 2006 en nitrobenzeen 4 sinds april 2007 MDI Wat? De uitbreiding van de MDI-installatie is een debottlenecking. Dat wil zeggen dat te kleine apparaten of onderdelen van de installatie worden vervangen door grotere. De werken werden eind maart 2007 beëindigd en werden ingepast in de wettelijke stillegging van de installatie. MDI is één van de twee onderdelen van polyurethaanschuim (PU) (zie uitleg HPPO en Aniline/nitrobenzeen). Wat? Vijfde salpeterzuurinstallatie. Salpeterzuur 5 Hoe past dit in het geheel van BASF Antwerpen? MDI past in de productieketen Salpeterzuur/Nitrobenzeen /Aniline. Startdatum van de installatie April 2007 Hoe past deze installatie in ons productieverbund? Het salpeterzuurbedrijf verbuikt ammoniak afkomstig van de ammoniak-installatie en zet die om in salpeterzuur. De geproduceerde salpeterzuur wordt gebruikt in het meststoffenproces en in het nitrobenzeenproces op. Bij BASF in Antwerpen worden ondermeer de roze, blauwe en zelfs groene mestkorrels gemaakt. Startdatum installatie: Salpeterzuur 5 start einde

5 tijden bij BASF Antwerpen Air Liquide Wat? Nieuwe installatie van strategische partner Air Liquide voor de productie van waterstof. Hoe past deze installatie in ons Verbund? De Jupiter II levert waterstof dat nodig is bij hydroxilamine-installatie, het anilinebedrijf en in de toekomst bij de HPPO-installatie. Verder produceert Jupiter II als nevenproduct hoge druk stoom, welke nuttig aangewend kan worden in verschillende BASF installaties. Als grondstof heeft Air Liquide aardgas en gedemineraliseerd water nodig. Dankzij de beschikbare infrastructuur hoeft niet geïnvesteerd te worden in een nieuwe demineralisatie-eenheid, maar kan Air Liquide het water betrekken vanuit de bestaande BASF installaties. Startdatum installatie: December 2007 HPPO Wat? Twee installaties. HP: Hydrogen Peroxide of waterstofperoxide samen met Solvay PO: Propyleenoxide samen met Dow Chemical. Eindproduct is propyleenoxide, gebruikt voor de productie van polyetherolen. Het gaat hier om een nieuwe technologie die door BASF en Dow Chemical werd ontwikkeld en die enkel water als restproduct oplevert. Polyetherolen vormen één van de twee bestanddelen van polyurethaan (PU). Dat is een bekend en veel voorkomend product dat door onze klanten wordt gemaakt op basis van MDI en polyetherolen die door BASF worden gemaakt. PU vindt u terug in bijvoorbeeld sportschoenen (kussentjes in de zolen), in zetels (kussens), als binnenbekleding van wagens of isolatiemateriaal in de bouwsector. Hoe past deze installatie in ons productieverbund? De cracker levert propyleen aan de POinstallatie die op haar beurt levert aan onze polyetherolen. Die zijn dan weer onontbeerlijk voor de productie van polyurethaan. Startdatum installatie: HPPO start begin 2008 Wat? Uitbreiding van de capaciteit van de cracker. Bouw van een twaalfde oven en aanpassing of uitbreiding van bijna alle stroomafwaartse productiedelen. De cracker is de grootste installatie op het terrein van BASF Antwerpen. Hoofdproducten zijn ethyleen en propyleen, twee basisproducten in de chemie die in tal van andere installaties op de site worden gebruikt. Ethyleen is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van ethylbenzeen waar styreen van wordt gemaakt wat uiteindelijk eindigt in polystyreen. Dat is een kunststof die bij BASF wordt gemaakt en tal van toepassingen heeft. Hoe past dit in het geheel van BASF Antwerpen? Met de investering wordt de strategische positie van het segment chemicaliën bij BASF versterkt. De cracker wordt voorbereid op toekomstige behoeftes van ethyleen, propyleen en aromaten, zowel intern als op de externe markt. Startdatum installatie: Eind september 2007 Crackeruitbreiding ASSAPAN Wat? Acrylzuur en Superabsorber-installaties. De superabsorber-installatie (SAP) maakt een heel fijn wit poeder dat zijn eigen volume tientallen malen aan water kan binden. Ideaal dus om vocht te absorberen, vandaar de naam. Dit product wordt in hoofdzaak gebruik voor de vulling van luiers en hygiënische producten. De acrylzuurinstallatie maakt acrylzuur dat we terugvinden in acrylaten. Die zijn een essentieel bestanddeel van acrylverven, acryllijmen (bijvoorbeeld post-it birefjes) en acrylvezels maar dat bij BASF vooral wordt gebruikt door de superabsorber. Hoe past deze nieuwe installatie in ons productieverbund? De cracker levert ook hier propyleen aan de acrylzuurinstallatie. Die installatie levert op haar beurt acrylzuur aan de SAP. Startdatum installatie: SAP: Derde kwartaal 2007 Acrylzuur: derde kwartaal

6 Zeker nu de piek van grote werken bij BASF Antwerpen voor de deur staat, draaien de verblijfsparken, campings en logementen in de buurt van de site, zowel in Nederland als België, op volle toeren. Zo ook FamilyLand, een vakantiecentrum in Hoogerheide met Finse (hout) bungalows, stenen villa s en kampeergelegenheid. Het centrum richt zich op toeristen, gezinnen die er even tussenuit willen, maar ook op bedrijven die een tijdelijk verblijf voor hun medewerkers zoeken naar aanleiding van een opdracht bij één van de ondernemingen in de buurt. Evenwicht tussen werken en Josse Abrahams Familyland in Hoogerheide leeft van toeristen en Het bord achter de receptie van FamilyLand ziet er helemaal groen uit. Met staafjes van die kleur wordt de bezetting van het vakantiepark voor heel het jaar aangegeven. Wie nog dit jaar iets wil reserveren zal er vlug moeten bij zijn, zo blijkt uit de dominantie van groen op het bord. Het vakantiecentrum is gegeerd door aannemingsbedrijven omwille van de kwalitatieve verblijven en de voorzieningen die het te bieden heeft. Maar ook hotels en campings in de buurt, zowel aan Nederlandse als aan Belgische zijde, hebben momenteel werk door de investeringsgolf bij BASF. Piek in augustus Jacqueline van den Plas en Betsy de Kock staan ons op een zonnige vrijdagnamiddag in het administratieve centrum van het park te woord. Jacqueline is algemeen directeur en de dochter van de stichter. Betsy houdt zich met marketing en communicatie bezig. Dit jaar merken we heel veel aanvragen vanaf augustus tot ongeveer een maand later, zegt Betsy. Die periode blijkt helemaal aan te sluiten bij het stilleggen van de cracker bij BASF Antwerpen. De grootste installatie op het terrein die levensnoodzakelijk is voor de bevoorrading van andere installaties, zal dan enkele weken volledig stil staan. Ongeveer medewerkers van contractoren zullen samen met de medewerkers van BASF zelf, de Betsy de Kock: "stijging van de aanvragenvanaf augustus" installatie als het ware volledig uit mekaar halen en opnieuw in mekaar steken, al dan niet met nieuwe onderdelen. Tegen de tijd dat de cracker weer opstart, zal ook de nieuwe oven in de bestaande installatie worden geïntegreerd. Contractoren vanuit verschillende Europese landen zullen aan deze operatie deelnemen. Zij keren vanzelfsprekend niet elke dag weer naar huis. Een aantal van hen verblijft in FamilyLand. Zij kunnen er terecht in één van de 80 Finse bungalows of in één van de 46 villa s. Het thuis gevoel Jacqueline en Betsy leiden ons rond in één van de villa s. Daar kunnen 6 tot 8 personen terecht, temidden van modern comfort zoals een vaatwasmachine, een wasmachine en een breedbeeld TV. De huizen zijn in een cirkel gebouwd met elk een eigen tuintje en een groot grasveld in het midden. Wij willen de klanten die hier voor langere tijd om professionele redenen verblijven toch een beetje het gevoel van thuis geven. Gewoonlijk gaat het hier om mensen die ver van huis zijn en lange dagen met veel uren kloppen. Zij hebben andere behoeftes dan een toerist. Zij willen een eigen keuken en een plaats om tot rust te komen. Via een hotspot en draadloos internet kunnen ze ook gemakkelijk contact hebben met vrienden en familie. Toeristen maken vaker uitstapjes en verkennen de omgeving. En wie wil ontspannen, heeft uitgebreide mogelijkheden in het park zelf. Er is een zwembad, een overdekt golfterrein en een cafetaria met biljart. Wie niet wil koken kan beroep doen op afhaalmaaltijden en wie wil fietsen of een auto huren kan dat ook ter plaatse. Jacqueline van den Plas: grootse plannen. Evenwicht FamilyLand zet op de twee groepen in. Verblijfstoeristen die op zoek zijn naar de rust en het groen en er enkele dagen of een week tussenuit willen, blijven een belangrijke doelgroep. Het is een kwestie van evenwicht, zegt Jacqueline. 6

7 vakantie bedrijven in de buurt Josse Abrahams Zo willen kinderen met kinderen spelen. Als er geen of te weinig andere families zijn is dat een probleem. Daarom houden wij ons aan een maximum van professionele klanten. Maar soms liggen beide verblijfsvormen dicht bij mekaar. Wij vinden bijvoorbeeld herhalingsbezoeken belangrijk. Het is dan ook leuk om te zien dat medewerkers van bedrijven die hier een tijdje hebben gelogeerd, hun familie meebrengen voor een toeristisch verblijf. Daar mikken we een beetje op. Uitbreiding Ondertussen heeft de algemeen directeur grootse plannen. Er staat opnieuw een bouwproject op stapel. En wat voor één. FamilyLand bouwt er de volgende jaren 115 stenen huizen bij. Dat is een nieuwe mijlpaal in het bestaan van het park dat ontstond in 1968 als een camping. Pas in 1989 werd er op bungalows overgeschakeld. Van dan af werd er intens ingespeeld op het voor en het naseizoen en werd er niet enkel op de vakantieperiodes gemikt was een negatieve mijlpaal toen het centrum getroffen werd door een zware brand. Dat was op 27 juli 2002 om twintig na één s middags, zegt Jacqueline die zich datum en tijd nog exact herinnert. Het centrale gebouw werd grotendeels vernield. Maar in anderhalf jaar tijd werd het heropgebouwd. Eind 2003 was het klaar en kon er een nieuwe start worden genomen. Toekomst En de toekomst? Die blijft er goed uit zien. Zo verwacht de verblijfsindustrie veel van de plannen van de gemeente Woensdrecht om zich te profileren als economisch centrum voor vliegtuigonderhoud in de vorm van een Maintenance Valley (zie pagina 3). Op toeristisch vlak richt Family- Land zich op de 55+ markt. Jong gepensioneerden die niet vastzitten aan het hoogseizoen en die dan ook het hele jaar door vakantie kunnen nemen. Dat wordt de volgende jaren een interessante mix van generaties en uiteenlopende achtergronden in het vakantiepark. Fakkelactiviteit verwacht in augustus-september Deze rood-witte mast is de fakkel van de cracker. Hij dient om, bijvoorbeeld bij een noodstop van de installatie, het overtollige product veilig uit de installatie te verwijderen en te verbranden. Het is de bedoeling dat deze fakkel zo weinig mogelijk brandt, maar soms kunnen we het niet vermijden. Zo bijvoorbeeld bij de stillegging van de cracker vanaf augustus dit jaar. Een dergelijke revisie moet wettelijk verplicht om de zeven jaren gebeuren. Voor die operatie komen meer dan medewerkers van contractoren onze vaste BASF-ploegen vervoegen. De fakkel zal op 17 augustus aanspringen en enkele dagen blijven branden om dan langzaamaan uit te doven. Bij het heropstarten van de installatie, wat gepland is voor 13 september, zal er opnieuw enkele dagen fakkelactiviteit zijn. Dat kan wat licht en geluidsoverlast bezorgen. Voor vragen daarover kan u altijd terecht op ons gratis nummer 00800/ BASF Antwerpen wil zich alvast bij zijn buren verontschuldigen voor eventuele overlast die wij in die periode kunnen berokkenen. 7

8 Vragen over BASF Antwerpen? Stel ze aan de BOB-leden in je buurt Jan Van Doorslaer Tijdens een van de voorbije samenkomsten van het Burenoverleg BASF kortweg BOB - werd het voorstel gedaan om dit overlegplatform met de buurtbewoners iets meer bekendheid te geven. Daarom stellen we in deze uitgaven van ons burenblad de verschillende leden van het Burenoverleg persoonlijk voor. Een van de besluiten van de evaluatie na een jaar BOB luidde immers dat we elke vergadering zouden beginnen met vragen die leven onder de buren. Vandaar dit initiatief. We vroegen hen of we hun persoonlijke contactgegevens mochten publiceren en vroegen hen ook wat zij persoonlijk vonden van het burenoverleg. Naast 13 leden van de verschillende buurgemeenten en met verschillende achtergronden zijn er ook 3 vertegenwoordigers van BASF Antwerpen en de externe coördinator Marcel Van der Avert. Tijdens de voorbije 5 bijeenkomsten was er een gemiddelde aanwezigheid van 75 %. Overlegthema s Het voorbije jaar werden vier bijeenkomsten gehouden telkens op het einde van een kwartaal- waarbij thema s aan bod kwamen die mede werden aangegeven door de leden van het burenoverleg: veiligheid en beveiliging van de vestiging en van de omwonenden, voorstelling van de strategische partners van BASF Antwerpen en milieu-impact. De leden van BOB konden een bezoek brengen aan de waterzuiveringsinstallatie, de interventiedienst en hadden binnen het burenoverleg een gesprek met de rampenambtenaar en de communicatieverantwoordelijke van de stad Antwerpen. De leden van BOB werden ook actief betrokken bij de provinciale rampenoefening die in november 2006 werd gehouden. Ze konden deelnemen als bezoeker en deden dat ook met een stevige delegatie. Contactgegevens Heb je vragen over BASF Antwerpen, stel ze dan gerust aan een van de BOBleden uit je buurt. Zij kunnen jouw vraag of bezorgdheid overmaken op een van de driemaandelijkse bijeenkomsten of rechtstreeks als dat nodig mocht blijken. Vragen kunnen ook gesteld worden aan BASF Antwerpen via het internationaal gratis nummer (of BASFINFO voor wie over toetsen beschikt waarop ook letters vermeld staan, zoals op de standaard GSMtoestellen). Binnen de kantooruren kom je dan terecht bij de dienst Communicatie, buiten de kantooruren neemt de Interventiedienst de hoorn op en kan je je vraag doorgeven. Frans De Schutter is bereikbaar via tel of via Armin Van der Linden (Zandvliet) Armin Van der Linden is professioneel bestuurder van vennootschappen en vertegenwoordigt de sportwereld van de polderdorpen. Hij woont in Zandvliet (Walenhoek 100) en ziet het Burenoverleg als een manier om te proberen op een algemeen menselijke manier informatie te verstrekken aan soort- of lotgenoten via een deskundige presentatie of uitleg van onze partner BASF. Frans De Schutter (Stabroek) Frans De Schutter is nog actief als medewerker van Eandis, de elektriciteit-distributiemaatschappij en voorzitter van de Koninklijke Gansrijders Stabroek en voorzitter van de Verenigde Gansrijders van de Antwerpse Polder, zeg maar expert als het om de geschiedenis gaat van deze eeuwenoude folklore. Hij woont in Stabroek (Oud Broek 5 te 2940 Stabroek) en vindt het Burenoverleg een koppeling tussen inwoners en bedrijf en aanspreekpunt in beide richtingen. Armin is professioneel druk bezet en te bereiken via tel of Paul Cuelenaere (Woensdrecht) Paul Cuelenaere is proces ingenieur in de chemische industrie en gaf zichzelf spontaan op als lid van het Burenoverleg. Hij woont in Woensdrecht (Tuinstraat 6 NL-4634 VR Woensdrecht). Voor hem betekent het Burenoverleg BASF een goed georganiseerd platform waar open gediscussieerd wordt over veiligheid, milieu en welzijn. Door deze discussies wordt de bezorgdheid van de burgers deels weggenomen door een gedegen uitleg. Vanuit mijn vak vind ik het telkens interessant om te zien hoe andere chemische bedrijven omgaan met de burgers van de omliggende gebieden. Hij is te bereiken via tel of via 8

9 Rik Baeten (Zandvliet) Rik Baeten is preventie-arts en lid van de Huisartsenkring Antwerpen-Noord en kan zijn inbreng hebben vanuit de gezondheidszorg. Hij woont Zandweg 7 te Berendrecht en ziet in het Burenoverleg BASF een mogelijkheid om signalen uit de omgeving op te vangen en om op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken die bijdragen tot een goed nabuurschap. Hij is te contacteren via Dirk Rombouts (Berendrecht) Dirk Rombouts is professioneel actief als technische bediende bij een chemische onderneming in Antwerpen en actief lid van het Davidsfonds. Hij brengt het zicht mee vanuit de culturele sector. Voor hem is het Burenoverleg vooral informatief en wil hij begrijpen wat omgaat bij BASF. Hij woont in de Tongerlostraat 8 te Berendrecht. Hij is bereikbaar via tel Niels Jongenelen (Berendrecht) Niels Jongenelen is assistentwerfleider van beroep maar ook actief bij de Chiro-groep De Kievietjes te Zandvliet en de stem van de jeugdbewegingen. Voor hem is het Burenoverleg de plaats waar dorp en industrie contact hebben en hun inzichten zo goed mogelijk kunnen overbrengen. Hij is te bereiken via tel of via Kris Smet (Zandvliet) Kris Smet is pastoor van Zandvliet (Spaanse Molenstraat 39) en kan spreken als vertegenwoordiger van de levensbeschouwelijke strekkingen in de buurgemeenten. Als herder heeft hij niet alleen heel wat contacten in de buurdorpen maar is hij ook lid van verschillende verenigingen. Hij ziet het Burenoverleg als een overleg waar zowel de buren als BASF informatie kunnen uitwisselen met elkaar om zo in een goede verstandhouding samen te kunnen leven in deze polderbuurt. Guy Leys (Berendrecht) Guy Leys is woonachtig in Berendrecht (Steenhovenstraat 42-2) en leraar van beroep. Hij is lid van Natuurpunt Noord- Antwerpen en de stem van de natuurverenigingen. Voor hem is het Burenoverleg een platform waarop heel wat informatie wordt aangeboden en waarop vragen vanuit de omwonenden kunnen worden gesteld. Hij is te bereiken via tel of via Jan Prop (Woensdrecht) Jan Prop is gemeente-ambtenaar in Woensdrecht en communicatie-adviseur van de gemeente. Hij is tevens een van de bezielende krachten achter de organisatie van de jaarlijkse wielercross Grote Prijs Adrie Van der Poel. Hij woont in de kern Hoogerheide (van Houtenstraat 9 NL-4631 BZ Hoogerheide). Voor hem is het Burenoverleg BASF belangrijk als tussenschakel voor de inwoners van de gemeente en de industriële buur BASF. Kris is bereikbaar via tel of via Wim Thoen (Rilland-Bath) Hij is bereikbaar via tel of via Paula Slooven (Zandvliet) Paula Slooven is gepensioneerd en lid van de Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV). Ook de vrouwenbewegingen hebben op die manier een stem. Ze woont in Zandvliet (de Keysershoeve 90) en voor haar is het Burenoverleg een goed gebeuren om meer te weten over wat er gebeurt in en om het bedrijf. Ze is bereikbaar via tel Wim Thoen uit Rilland Bath (Arsenaalstraat 18) vlak over de Nederlandse grens en gelegen in het uiterste Noorden van de provincie Zeeland, is gepensioneerd ambtenaar en zeer begaan met wat er in de regio leeft en werkt. Voor hem is het Burenoverleg van BASF van wezenlijk belang voor het kritisch volgen van aspecten als veiligheid, milieu en groei van het bedrijf. Hij is te bereiken via tel of via

10 Interview Fixkes uit Stabroek: Wij amuseren ons gewoon op een podium Met het succes van de Stabroekse groep Fixkes en de daarbij horende drukke agenda van zanger/songwriter Sam Valkenborgh (31 jaar) en zijn broer drummer- Jan (24 jaar) is het een opgave om vader Herman en zijn zonen rond de tafel te krijgen voor een interview. Dan maar op een zonnige paaszondag: de kleinkinderen zijn net vertrokken, de paaseieren zijn geraapt en de rust is weerrgekeerd ten huize Valkenborgh. Maar de kleine oogjes zijn er nog. Fixkes traden gisterenavond op bij StuBruPuntUit in Gent, inclusief after-party uiteraard. We hoeven ze u ongetwijfeld niet meer voor te stellen. Hun Kvraagetaan werd in geen tijd een nummer één-hit en staat ondertussen al wekenlang aan de top. Met tien weken op nummer één braken ze begin mei zelfs een record in de Ultratop 50. Fixkes zijn van oorsprong polderjongens. Maar er is ook een band met BASF. De vader van Sam en Jan, Herman Valkenborgh, was jarenlang in dienst bij BASF Antwerpen en sinds enkele jaren bij SolVin, de joint venture van Solvay en BASF eveneens op het BASF-terrein. Tijdens hun studententijd hebben Sam en Jan ook enkele malen het BASF terrein verkend als jobstudent. Jan en Sam omarmd door een trotse vader Fans van het eerste uur Verhalen genoegt elke wijk ee zijn gazet, maar de beste van al is ons lisette, een fragment uit Ik zen van Stabroek. Fixkes halen duidelijk hun inspiratie uit de kleine dingen des levens, de dingen die we allemaal kennen maar die dikwijls ook heel ver weg zitten. Zelfrelativerende humor, grappig in het dialect maar toch ook rustig, zo omschrijft Sam het zelf. Het succes van de groep kan je dan ook vooral toeschrijven aan het herkenbare in hun liedjes. De groep is niet enkel populair bij generatiegenoten maar ook bij 14-jarige pubers en bij vijftigers, waaronder uiteraard Kathy Roelants vader Herman. Deze laatste geniet voluit van het succes van Fixkes. Naast een eervolle vermelding in Kvraagetaan - ons pa diejen oj nog haar maakt vader Valkenborgh ook zijn opwachting in de bijhorende clip van het nummer. Al voelde hij zich bij zijn eerste camera-ervaring nog wat onwennig en heeft het heel wat overtuigingskracht van zijn zonen vereist voor hij toehapte, toch was het volgens Herman een unieke ervaring. Over de vraag wie hun grootste fans zijn, hoeven Sam en Jan niet lang na te denken, Ons ma en pa, klinkt het dan ook in koor. Het eerste wat ons ma en pa doen op zaterdagochtend is kijken of Kvraagetaan nog op nummer één staat. Ook toen de clip uitkwam, werd jongerenzender Jim TV ineens de meest bekeken zender thuis, zegt Jan. Herman zelf voegt er nog aan toe dat hij in de auto constant zapt van de ene zender naar de andere op zoek naar de klanken van de nummer één hit. Waarop Sam verwonderd naar zijn vader kijkt: Meent ge da nu pa? Zijde gij dat nummer nu nog niet beu? Vrienden op het podium Naast Jan en Sam bestaat de groep nog uit vier vrienden van de broers. Zij werden door de zanger bijeengetrommeld in het najaar van 2005 en Fixkes was een feit. Zingen in het dialect was een bewuste keuze. Voor mij zou het heel gemaakt en geforceerd klinken, mocht ik in het Algemeen Nederlands zingen. En te meten aan het succes van de groep was het een schot in de roos. Hun eerste singel en voorlopig de enige die de groep uitbracht, werd direct tot Hotshot op Studio Brussel gebombardeerd. Radio 1 en Donna volgden en de rest van het verhaal is bekend. Omdat de groep niet te veel hooi op zijn vork wil nemen, werd er beslist om pas in augustus, na de drukte van de festivals, een volgende singel uit te brengen. In september/ oktober volgt de lancering van hun eerste full CD, die Fixkes in eigen beheer uitbrengt om de zaken zoveel mogelijk in eigen handen te houden. Journalist Voor geen enkel groepslid is Fixkes een full-time job. Sam bijvoorbeeld is naast zanger ook nog journalist bij Gazet Van Antwerpen. Hoewel hij sinds het enorme succes van Fixkes zijn werkweek als journalist tot vier dagen heeft teruggeschroefd, is het geen makkelijke combinatie. Maar je hoort hem niet klagen, hij geniet van elke seconde. Drummer Jan heeft reeds een diploma journalistiek op zak maar studeert verder aan het conservatorium. Kunt ge in de muziek uwe kost wel verdienen?, was de reactie van onze pa toen ik na mijn middelbare studies conservatorium wou doen. De onzekerheid van een beroep als muzikant maakte dat Jan eerst een zeker diploma moest behalen van zijn ouders voor hij zijn muziekstudies kon aanvatten. Het is een bewuste keuze om alsnog studies aan het conservatorium te beginnen, ondanks de leerschool bij Fixkes en talloze andere groepjes. Je leert er enorm veel bij waardoor je een betere muzikant wordt. Het feit dat de groep een hechte vriendenkliek is, vertaalt zich, naast de herkenbaarheid van de liedjes, in 10

11 vader Voor de meezingers de tekst van Kvraagetaan een tweede succesfactor. Wij amuseren ons op het podium en stralen dit ook op ons publiek af, klinkt het unaniem. Toch zijn Sam en Jan de meest nuchtere personen die je je kan voorstellen. Het succes is hen zeker niet naar het hoofd gestegen. Morgen kan het voorbij zijn, dus waarom zouden we naast onze schoenen gaan lopen, zo klinkt het. Makkik binnen makkik binnen om een lieke te beginnen Over de dinges die kik mij ammaal herinner Uit de goeien ouwen tijd Van rekenen en vlijt Een leven zonder zorgen ambitie of spijt Heelder dagen gaan sjotten Voor den donkere thuis Alleen maar wa ravotten En t school daar kwam niks van in huis Drei keer durven was doen Maskes plagen liefde vragen En al wa ge zegt da waarde zelf Me uw broek in den helft Het was zo simpel ammaal Zo simpel ammaal Zo simpel as ik vraag het aan Kvraagetaan Er was nog gene gsm gene vtm En niemand die hannibal of murdock wilde zen Rons honeymoon carolientje merlina met de parafix En voerdes was er niks We mochten niks mor dejen alles Urbanus was nen held Ons pa diejen oj nog haar En we telden al ons geld veur de kermis Showen in de boksauto s Outrun in plaats van onze commodore Er waren geen cd s geen mp3 s Alleen mor wa cassetjes En buurman wa doet u nu Veur ons allereerste tetjes Het was zo simpel ammaal Zo simpel ammaal Zo simpel as ik vraag het aan Kvraagetaan Derde couplet potteke potteke potteke vet De g ed al honderd was men eerste brevet t songfestival jeuj later naar bed the reflex fl-fl-fl-flex op ons tennisracket ja jongens we zagen het groot we wieren ammel profvoetballer of piloot en haten was nog geen nationale sport alleen misschient die koteletten op ons bord bivakpotsen sponsen broekses karbonaaien die knielappen die z aan ons broekskes wilden naaien betsaksaai bettemakemaai ik stop ermaa wa is men schaai het was zo simpel ammaal zo simpel ammaal zo simpel as ik vraag het aan kvraagetaan Ik zen van Stabroek De tekst van het nummer Ik zen van Stabroek brengt een haat-liefde relatie van de jongens aan het licht met het dorp waar ze zijn opgegroeid. Ik heb hier een onvergetelijke jeugd beleefd, maar Stabroek werd te klein voor mij, zegt Sam met veel overtuiging. Hij heeft dan ook met zijn echtgenote de anonimiteit van Borgerhout opgezocht. Stabroek, een afgesloten hoofdstuk dat Sam graag nog herbeleeft in zijn teksten. Jan verblijft op dit ogenbik nog onder moeders vleugels maar ziet zijn toekomst ook buiten Stabroek. Herman heeft naast twee zonen nog één dochter, Ann. De enige van het nageslacht die niets met muziek te maken heeft, toch niet rechtstreeks. Maar ook zij deelt mee in het succes van Fixkes, als graficus heeft Ann namelijk de hoes van hun single ontworpen. Jan, bewuste keuze voor het conservatorium. Het wordt al laat en de broers Valkenborgh hebben op deze paaszondag hun eerste vrije avond sinds lange tijd. Sinds de hype rond Fixkes schieten er niet veel vrije avonden meer over, de groep repeteert iedere Meent ge da nu pa? Zijde gij dat nummer nu nog niet beu? maandag, er zijn de vele optredens, de fanmail die moet beantwoord worden, interviews die gegeven moeten worden, afspraken die gemaakt moeten worden met hun agent enz. Dus nemen we maar snel afscheid Sam, het gezicht van Fixkes want morgenavond is het weer repeteren geblazen. Een lijst van optredens kan je terugvinden op de website van de groep: Foto 1: Jan en Sam omarmd door een trotse 11

12 Om in te kleuren Chemie spelenderwijs Thuislabo Thuislabo Veiligheidsinstructies Lees voor je begint de proef goed door Werk voorzichtig, vraag eventueel de hulp van je ouders! Zorg ervoor dat je geen stoffen in je ogen of je mond krijgt Mocht dit toch gebeuren, spoel dan af met water Was steeds je handen na de proef Bekijk ook onze website: 12 Wat heb je nodig? rode kool pan water zeef kan glas afwasmiddel Wat doe je? Doe enkele stukjes rode kool en wat water in een pan Laat dit 10 minuten koken Giet het sap af met behulp van een zeef in een kan Doe wat rode koolsap in een glas, doe er vervolgens wat water bij Voeg hier 1 druppel afwasmiddel bij Je kan deze proef herhalen en in plaats van afwasmiddel vb. zout, suiker, citroen of limonade bij voegen. Wat gebeurt er? Sommige kleurstoffen, zoals de kleurstof in rode kool sap, kunnen in meerdere kleuren voorkomen. De eigenlijke kleur is paars/blauw maar in een zure vloeistof kleurt deze rood. Rodekoolsap verandert van kleur in een zure en basische oplossing (basisch is het tegenovergesteld van zuur). In een basische vloeistof wordt de kleurstof in rode kool groen/blauw, deze kleurstoffen noemen we indicatoren. Je vindt deze indicatoren vaak terug op een strookje papier. Met zo'n strookje kan je zien hoe zuur of basisch een vloeistof is.

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben magazine van cgmv vakorganisatie Aandacht hebben voor je naaste interview met interim-bestuurder derk vermeer over snoeien en saneren robotisering? prima, maar niet ten koste van de mens ontslagbrief op

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Muziek telt! Over muziekeducatie in het basisonderwijs

Muziek telt! Over muziekeducatie in het basisonderwijs Muziek telt! Over muziekeducatie in het basisonderwijs Inhoudsopgave VOORWOORD Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie 3 PORTRET VAN EEN SCHOOL Basisschool Samenspel in Amsterdam-Zuidoost

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

De wijkraad als geluksfabriekje

De wijkraad als geluksfabriekje De wijkraad als geluksfabriekje 2014 De wijkraad als geluksfabriekje Door Tom, Lex en Guus Pauka en Ard van Rijn Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 Tom Pauka 2. Geluk, daar gaat het om 7 Tom Pauka 3. De wijkraad

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie