De Eilandstal Boerderijnummer: 500

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Eilandstal Boerderijnummer: 500"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: De Eilandstal Adres: Atjehgouw 3 Postcode: 1151EB Woonplaats: Broek in Waterland Provincie: Noord-Holland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: P.J. Ebbelaar Adres: Atjehgouw 3 Postcode: 1151EB Woonplaats: Broek in Waterland Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: P.J. Ebbelaar Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: Caroline Bouwer : _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Veranderingen in het systeem worden niet zomaar makkelijk geaccepteerd door de cliënten, maar gelukkig helpt het hen dat ze nog steeds in dezelfde vertrouwde omgeving kunnen blijven met dezelfde medewerkers: 1: De overgang naar het nieuwe vervoer, dus niet meer StreetCorner verliep heel goed. 2: De wijziging in het aantal dagen is nog steeds moeilijk voor verschillende cliënten, ze komen liever meerdere dagen en de meeste van hen zijn teruggegaan naar 2 dagen per week, maximaal 3. Door deze maatregel hebben wij de afgelopen tijd zeker 5 mensen aan justitie verloren. Doordat ze te weinig op de boerderij zijn kunnen wij ze minder goed helpen met de dagelijkse problemen ( bijvoorbeeld het oplossen van betalingsachterstanden bij energieleveranciers of het zoeken naar opvang bij dakloosheid) De jongens vervallen hierdoor weer in kleine vergrijpen en uiteindelijk in ISD. Vreselijk jammer om dit te moeten constateren en ook voor de samenleving een stuk kostbaarder dan een paar dagen extra dagbesteding! Voor ons ook regelrecht frustrerend! Wat dit betreft houden we ook ons hart vast voor de komende overgang van de zorg naar de WMO, indicaties worden er ongetwijfeld niet uitgebreider door en wij zien dat echt ten koste van de mensen gaan. Verder is helaas de samenstelling van de groep nu vrij eenzijdig; nu vooral veel alcohol verslaafden. Een paar jaar geleden waren er ook nog echt een aantal vaste cliënten met andere beperkingen. Dit werkt positief voor beide groepen: er is meer verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar. Cliënten helpen graag anderen die juist niet dezelfde achtergrond hebben: bv iemand die verstandelijk wat achter loopt, wordt door een alcoholverslaafde gezellig op "sleeptouw" genomen om zo toch samen met iemand werkzaamheden uit te voeren op de boerderij, iets wat hij/zij niet alleen zou kunnen. De zaterdag is nog steeds een dag waarop de boerderij open is, vooral voor inhaal van gemiste dagen. Helaas werd einde jaar bekend dat er nu weer een bezuinigsronde werd gestart en dat elke cliënt een lagere vergoeding per dag ging krijgen, en dat er geen 1/2 pakje shag meer mocht worden gegeven. Ook dit is weer moeilijk voor hen, en alleen al de vooraankondiging voor iets wat pas het jaar erop ingaat geeft veel cliënten een slecht gevoel. Iedereen heeft last van bezuinigingen, maar voor deze kwetsbare groep komt het behoorlijk aan om in zo'n korte periode eerst op je aantal dagen en dan ook nog op je vergoeding te worden gekort. Hoe dit in de loop van 2015 definitief gaat uitpakken moeten we nog afwachten. Als zorgboer wil je ze toch graag bij je houden, en heb je werk vooreen x- aantal cliënten, maar als er steeds wordt gesneden in budgetten is het een klus om het aantal cliënten per dag op peil te houden. Ook hier zijn er alweer 2 cliënten die hebben aangegeven hierdoor niet meer te willen komen _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 3

4 Het project voor de Voedselbank, zowel de eieren als de groente, is goed ontvangen. Vooral de kippen verzorgen is een goede doorlopende klus, het verbouwen van groentes is in de winter natuurlijk beperkt, hoewel de boerenkool en winterprei het prima hebben gedaan. Helaas is het gedoneerde kippenhok van de voedselbank niet erg praktisch in onderhoud. Al wel enige verbetering in aangebracht, maar de "Pipowagen" van de boerderij zelf is veel makkelijker en handiger voor de cliënten. Verder hebben beide kippengroepen nu een groot stuk omheind weliland waarop hun hok staat, dus echt veel ruimte. Natuurlijk hebben we ze wel helaas tijdelijk moeten ophokken afgelopen jaar ivm de vogelgriep, maar met extra karren/hekken en overkapping bleven ze toch de ruimte houden, en konden ze makkelijk en goed verzord worden. Door licht in het hok te installeren hopen we ook s'winters op een goede eieropbrengst. In september weer nieuwe stagiaire voor het hele schooljaar, verder af en toe een "snuffelstage" vanuit een middelbare school. Nieuwe stagiaire is gewend met paarden te werken, wat op deze zorgboerderij altijd van pas komt. Zij kan de cliënten goed helpen als die even niet weten hoe om te gaan met een paard. Bovendien hebben wij via Landzijde een nieuwe vrijwilliger gekregen, hij is erg handig en rustig en kan bij de wat technischer klusjes prima leiding geven. Scheelt toch weer omdat je hier anders zelf constant bij moet zijn. De vrijwilliger komt op dinsdag en donderdag en we zijn blij met hem. Hij is een man van 60 die ontslagen is. De meldcode huiselijk geweld is inmiddels helemaal opgenomen in de algemen gang van zaken: nieuwe cliënten krijgen bij aanvan te horen hoe er wordt omgegaan met agressie/geweld, zo ook worden ze op de hoogte gebracht van de vertrouwens persoon die er via Landzijde is. Verder is dit ook in de huisregels opgenomen, die duidelijk zichtbaar op 2 plekken op de boerderij hangen, zodat een ieder het kan zien. Bij ons was eigenlijk nog altijd een ongeschreven overeenkomst dat er tijdens de ochtendkoffie wanneer de cliënten binnenkomen nog een half uurtje in de kantine mocht worden gerookt, bij de audit was dit uiteraard een no-go. Nu de cliënten zelf ook meekregen dat dit gewoon verplicht is werd er eigenlijk weinig negatief gereageerd en is het goed opgepakt. Al met al een jaar waar verschillende zaken duidelijker zijn geworden, al was (is) de administratie die er bij kom kijken erg veel. Maar helaas ook een jaar waarin de vele wijzigingen- deels al ingevoerd, deels aangekondigd- in budgetten/regels/overgang WMO nog steeds zorgen voor een onzekere toekomst. Terwijl je als zorgboer juist zo graag zekerheid, continuïteit en zorg wil bieden aan je cliënten, die dat heel hard nodig hebben _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 4

5 Gelukkig is vooral de vaste plek voor hen erg belangrijk: stukje thuis, de positive aandacht die ze krijgen, benaderd worden als een normaal persoon ongeacht zijn/haar verleden geeft hen een stukje eigenwaarde. Dit zijn 2 kernpunten binnen onze zorgboerderij. Indien nodig helpen we hen zelfs buiten de uren dat ze op de boerderij zijn, bijvoorbeeld met een verhuizing, bezoek arts, ondersteuning in privésfeer. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers begin 2014: 35 eind 2014: 30 Begin Instroom Uitstroom Eind Overig Verslaafden Totaal Reden uitstroom o.a.: Te weinig dagen, waardoor cliënten "terugvallen": eerst kleine vergrijpen, uiteindelijk ISD, zie ook jaarverslag Onvrede met gang van zaken, denkt dat het elders beter is, en ook daar weer vaak onvrede: sommmige cliënten zijn zoekende, en dan zou juist meerdere dagen wellicht hen meer rust kunnen geven. Scholing en ontwikkeling Netwerkbijeenkomsten met Landzijde BHV jaarlijkse herhaling AED jaarlijkse herhaling Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? ja, voor nu volstaan nog steeds de netwerkbijeenkomsten van Landzijde, waar elke keer andere onderwerpen aan de orde komen en gastsprekers worden uitgenodigd om een en ander te vertellen _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 5

6 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Zijn er meldingen van klachten? Overzicht Vervolgactie Afgerond? cliënten krijgen vragenlijst mbt tevredenheid aangeboden, die ze anoniem kunnen invullen: in bijlage vragenlijst punten die hier uit naar voren komen worden algemeen besproken in de "keukentafelgesprekken" Ja Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? 12 december 2014 mee gestart: in bijlage informatie over deze bijeenkomst in 2015 is de planning elk kwartaal een bijeenkomst Ja Ja Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) om meer duidelijkheid te krijgen mbt de zorg/wensen van de cliënten komen er komend jaar elk kwartaal "keukentafel"gesprekken met de cliënten _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 6

7 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie Jaarlijks terugkerende acties (2014) Gerealiseerd Toelichten Actualisatie van de RI&E Ja dhr. van Zwam heeft bedrijfsbezoek gedaan Oefening calamiteitenplan Ja 3x geoefend Evaluatie gesprekken met deelnemers Ja 1x per jaar, daar komt Landzijde voor Tevredenheidonderzoek deelnemers Ja schriftelijk vie enquete formulieren Functioneringsgesprekken Ja 3x per jaar Actualisatie BHV Ja jaarlijkse herhaling in oktober Opstellen jaarverslag Jaarverslag aangemaakt inspraakbijeenkomsten 4x per jaar Ja in 2014 is er maar eentje geweest zoönosencheck Ja jaarlijks begin van het jaar controle brandblus en EHBO-middelen Ja jaarlijks in het najaar update kwaliteitssysteem Ja goedgekeurd Acties vanuit kwaliteitssysteem > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie? > Is er een klachtenprocedure voor de medewerkers? -> Waarom niet? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? netwerkbijeenkomsten worden bijna allemaal door Piet Ebbelaar bijgewoond, eventueel met vaste invaller middels uitbreiding van huisregels geactualiseerd, goedgekeurd bij Audit mondeling bij start nieuwe cliënt uitgelegd, verder bij oefening ontruiming herhaald 3x per jaar geoefend Overige acties Kleedruimte schilderen Ja is afgerond Konijnenhokken renoveren doorgezet naar 2015 Landhekken verbeteren begonnen in 2014, dit jaar afgerond Kantine opknapbeurt doorgezet naar 2015 Vernieuwen kantine vergunning nog niet rond Nieuw mobiel kippenhok tgv Voedselbank Ja NB:klus uitgebreid; voor beide kippenhokken nu grote _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 7

8 omheinde uitloop gemaakt Verharding inloop landpaddocks Ja nog niet optimaal, dus voorjaar 2015 optimaliseren visuele ondersteuning m.b.t. dagelijkse taken doorgezet naar 2015 hygiëne protocol Ja in mei mee gestart, map met noodzakelijke punten wordt nu dagelijks ingevuld nadat deze werkzaamheden zijn gedaan implementatie meldcode huiselijk geweld Ja cliënten zijn/worden op de hoogte gebracht omtrent de regels rond huiselijk geweld zowel mondeling als algemeen via de huisregels Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? nee Doelstellingen voor het komende jaar Verder optimaliseren/ schriftelijk vastleggen van verschillende zaken die tot nu toe vooral mondeling werden besproken en overgebracht zoals: dagelijkse taken stagaires algemene dagelijks taken mbt de dieren _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 8

9 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: De Eilandstal Datum: maart 2015 Boerderijnummer: 500 Jaar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E Piet Ebbelaar Oefening calamiteitenplan Piet en Linda Ebbelaar Evaluatie gesprekken met deelnemers. Laatste deelnemer die vorig jaar nog niet geevalueerd was is op 13 februari gedaan. Aanwezig: vertegenwoordiger Landzijde(Annet van Vuuren), Begeleider client, client en Piet Ebbelaar. Piet en Linda Ebbelaar Tevredenheidonderzoek deelnemers Piet en Linda Ebbelaar Functioneringsgesprekken Piet en Linda Ebbelaar Actualisatie BHV Piet en Linda Ebbelaar Opstellen jaarverslag 4x per jaar zgn "keukentafelgesprekken", dit naast de centrale cliëntenraad die via Landzijde wordt geregeld Caroline Bouwer en Piet Ebbelaar Piet en Linda Ebbelaar Acties n.a.v. RI&E veiligheids gordel tractor Piet Ebbelaar Acties vanuit kwaliteitssysteem _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 9

10 > Zijn er afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling? Ja -> Welke en met wie? > Is er een klachtenprocedure voor de medewerkers? -> Waarom niet? > Hoe wordt er gecontroleerd of het noodplan bekend is bij de deelnemers? > Hoe vaak, op welke manier en door wie wordt een ontruiming geoefend? regiocoördinator Landzijde Piet Ebbelaar Piet en Linda Ebbelaar Piet en Linda Ebbelaar Overige acties Konijnenhokken renoveren Piet Ebbelaar Landhekken verbeteren Piet Ebbelaar Kantine opknapbeurt Piet Ebbelaar Vernieuwen kantine Piet Ebbelaar visuele ondersteuning m.b.t. dagelijkse taken Piet Ebbelaar paardenbak egaliseren Piet Ebbelaar dagelijkse taken stagiaires in rooster zetten, evenals andere dagelijkse taken zodat alle medewerkers/invallers/vrijwilligers dit kunnen inzien Piet Ebbelaar landhekken vernieuwen wat vorige jaar niet is gelukt Piet Ebbelaar grindgedeelte erf bijwerken Piet Ebbelaar verharding inloop paddocks optimaliseren Piet Ebbelaar nieuwe hooiruiven in grote landpaddock Piet Ebbelaar _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 10

11 _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 11

12 Opmerkingen bijlage(n) _500_De_Eilandstal_jaarverslag_ pdf 12

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie