05/12/2012, Verbondsgebouw ACV, Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "05/12/2012, Verbondsgebouw ACV, Kortrijk"

Transcriptie

1 VERSLAG STREEKDEBAT Naam organisatie: Naam contactpersoon: Functie: contactpersoon: Datum streekdebat: ACV Zuid-West-Vlaanderen Luc Decavel Verbondssecretaris 05/12/2012, Verbondsgebouw ACV, Kortrijk I. Algemene indruk tijdens het debat Het ontwerp van streekpact is een zeer uitgebreide tekst. Voor mensen die met de materies niet direct begaan zijn, blijft de afstand wel groot, ondanks de inspanningen die geleverd werden om de tekst voor iedereen toegankelijk te maken. De deelnemers hebben vooraf wel echt moeten investeren om de teksten te doorgronden. Een algemene toelichting van ongeveer anderhalf uur door L. Decavel was noodzakelijk om iedereen in het verhaal mee te krijgen. Dit zorgde wel voor een zeer open debat in werkgroepen ( twee sessies ). II. Beoordeling van de uitdagingen Uitdagingen zijn correct beschreven en doen ons nadenken over de grenzen van ons systeem. Dit mag ons niet beletten om ver vooruit te denken maar terzelfdertijd aandacht te hebben voor de mensen in armoede, voor de kansengroepen, voor de zwaksten in de maatschappij en voor moeder aarde waar de limieten ons verplichten om een duurzame toekomst uit te werken. III. Beoordeling van de ambities Ze zijn ambitieus. Dat moet ook om de streek op de kaart te houden. Ambitie 3 mag niet ondergesneeuwd raken door de twee andere ambities. 1

2 IV. Beoordeling van de doelstellingen 1) Transformeren naar een kennisgedreven economie: - Probleem van technisch en beroepsonderwijs dat door ouders als minderwaardig wordt beschouwd blijft bestaan. Daardoor ook minder mogelijkheden qua basis infrastructuur, uitrusting enz.. - Transformatie houdt in dat ook werknemers zich verder kunnen bijscholen, vormen om de transitie te blijven volgen. ACTIES - Zoals bedrijven op een bedrijventerrein gegroepeerd worden, ook de KMO s in zones samenvoegen om krachten te bundelen, lasten te delen, gemeenschappelijke diensten aan te bieden en samen te werken aan duurzaamheid zone à la Evolis voor KMO s ontwikkelen met sterk doorgedreven normering ( bouwtechnisch, mobiliteit, duurzaamheid, alternatieve energie, passiefgebouwen, ) - Technisch onderwijs: initiatieven ontwikkelen om kinderen en ouders te overtuigen van kwaliteiten technisch onderwijs: Idee beroepenhuis ( zie Gent) Middenveldsorganisaties hierbij betrekken Schoolreizen in lager onderwijs worden technologie reizen Vooral ouders betrekken want zij maken keuzes namens hun kinderen Project opzetten in lagere scholen: tijdens speeltijd, middagpauze, naschoolse opvang: spelenderwijze kennis maken met technische richtingen dit koppelen aan tewerkstellingsproject 50 + die optreden als leermeester, peter/meter De initiatieven die nu al bestaan en de nieuwe ideeën goed structureren, bekend maken, overal uitrollen en alle scholen ( verplicht) laten deelnemen, niet aan het toeval overlaten - Wegwerken verschillen arbeiders bedienden kan hier ook toe bijdragen - Jongeren die schoolmoe zijn reeds vroeg en correct begeleiden naar de juiste opleidingsvorm 2) Een gepaste job voor iedereen - Voorbeeldactie BOUWKAN: op dit voorbeeld verder werken en implementeren in andere sectoren. Sectorfondsen hiervoor warm maken; - Sociale economie als volwaardige pijler. - Opleidingen worden nu teveel uitbesteed. Vorming en opleiding door en in de bedrijven stimuleren. Zie bij acties: toepassing T werkloosheid; - Sectoren moeten nieuwe formules toepassen: mobiele opleidingsmodule;.. - Mensen uit langdurige werkloosheid halen is meer dan alleen maar werk voorzien: aandacht voor kinderopvang (!! ), mobiliteit, werkbaar werk,vorming,. 2

3 ACTIES - Nieuw systeem van tijdelijke werkloosheid gekoppeld aan vorming/opleiding gebruiken; Staat nog in kinderschoenen en is technisch nog niet uitgewerkt, maar hier zitten kansen in: opleidingen op de werkvloer opleidingen via derden taalopleidingen niet sector gebonden - Bedrijven stimuleren om deeltijds lerenden kansen te geven voor het luik tewerkstelling: hier streven naar 100 % invulling!! - Leerlingen technisch en beroeps: veel meer stages laten lopen in de bedrijven zodat ze theorie en praktijk veel meer kunnen toetsen. Regio kan hier platform rol vervullen. - Nieuwe decreten sociale economie: als regio hierop voorbereid zijn. - Meer mensen aan het werk: werkbaar werk: meer aandacht naar ergonomie, gezondheidspreventie, beweging, meer nadruk op people binnen people, planet, profit. - Knelpuntberoepen zorg: herintreders en mensen die zich willen omscholen: meer middelen voorzien, uitbreiding educatief verlof - Vacatures: correcte vacatures met correcte informatie - IBO : vooral voor technische beroepen - Bijblijfconsulenten: rol te spelen in correcte doorverwijzing van mensen - Aandacht voor te verwachten wijzigingen in de volwassenenopleiding: regio moet hier regie rol opnemen. 3) Rijke landschappen en netwerken Doorgaan met transformeren van onze regio, linken leggen tussen diverse mobiliteitsmodi, een geïntegreerd mobiliteitsplan Vooruitstrevende ideeën rond openbaar vervoer doorduwen gezien link met diverse andere maatschappelijke domeinen, auto uit stadscentrum houden, maar betaalbaar houden voor iedereen. ACTIES - Regio moet inzetten op meer carpoolpunten. Huidige parkings staan overvol - Vervoer over water: utopisch? - Publieke ruimtes zijn er genoeg als we het hebben over groene zones ( misschien wel te versnipperd). Maar ook gebruik van sportaccomodatie, speelterreinen, speelplaatsen scholen, zien als publieke ruimtes en die maximaal (her)gebruiken - Lege kerkgebouwen als ontmoetingsruimtes?? - Toerisme: ook inzetten op meer trekkershutten, locaties voor mobil homes, zodat regio aantrekkelijker wordt voor die doelgroepen - Jeugdherberg?? toekomst? Moderne infrastructuur bouwen 3

4 4) Energietransitie in de regio - Afhankelijkheid van grote energieleveranciers is te groot. Lokale (groene) energievoorzieningen moeten vanuit de overheid georganiseerd worden en moeten ten goede komen aan zowel bedrijven als aan zijn inwonersinwoners. - Huurwoningen zijn onaangeboorde markt om om te vormen tot energievriendelijke woningen - Werd er nagedacht over meer betrokkenheid van de burger bij het energie dossier: cooperatieve gedachte?? ACTIES: - Sociale verhuurkantoren kunnen extra gepromoot worden met link naar het energievriendelijker maken van huurwoningen. - Technologie kan in de regio ontwikkeld worden in niches. (vb. op termijn recycleren van zonnepanelen, energie uit water, warmtepompen, restwarmte van industriële bedrijven bijeenbrengen en gebruiken als energiebron, ) - Ondersteunend moet er misschien een onderzoekscentrum voor opgericht worden. - Resoc kan een aantal initiatieven ondersteunen/promoten omtrent energietransitie o Groepsaankopen bvb Samengaanwegroener (cf. vanuit provincie) o Energiebeurs/milieubeurs organiseren o Energiemeesters meer promoten o Stimuleren van coöperatieven om bijvoorbeeld op wijkniveau energie uit windmolens op te wekken. (voorbeeld beau-vent veurne) - Burgemeesters moeten covenant of mayors tekenen. - Elektrische oplaadpalen voor auto s/bussen/ promoten en organiseren. 5) Een creatieve regio die open staat voor de wereld - Design als merk staat er nu, het trekt ook wel aan, dus best niet loslaten. Aan de andere kant, wat heeft jan modaal eraan? Experiment is er en is interessant voor de ontwikkeling van de streek op lange termijn. - Het sociaal-artistieke moet zijn plaats krijgen. - Ondertussen moet er een evenement gecreëerd worden dat de massa aanspreekt en identiteit van de streek ontwikkelt en de regio verbindt. - Project Anno 02 was een good practice. - Creativiteit is ruim, is ook vrije tijd, volkse identiteit. (volkstoneel, volkstuintjes, vissen, kanovaren, ) - Werken volgens haalbaarheid van de schaalgrootte van gemeente/stad/regio/euromotropool ACTIES: - Grotere entertainende evenementen naar de regio brengen (genre Kerstshow, Night of the Proms ) - Volkstuintjes kunnen gestimuleerd worden. (cf. Velt in Kortrijk) - Meerjaarlijkse organisatie die verenigingen, steden en gemeenten in de regio verbindt; een soort vlasfeesten cf wij varkenland, stoet van ros beiaard, 4

5 6) Kwaliteitsvolle zorg door meer samenwerking - Zorg voor iedereen als leidraad! - Zorg niet enkel voor ouderen, ook voor gehandicapten, kinderopvang, - Geen verdere privatisering van de zorg. M.a.w o geen dienstencheques in de zorg; o bedrijven mogen geen winst maken met geld van de maatschappij - Zorg moet toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. - Vermaatschappelijking van de zorg moet ondersteund worden. Mogelijke ondersteunende rol voor RESOC. - Gedigitaliseerde centrale databank voor zorggegevens bestond 20 jaar geleden al in de regio. De zorgverstrekkers hebben echter weerstand (cf. privacy-wetgeving). - Telesenior was een mooi project ACTIES - Dagzorgcentra, zorg- en dorpsnetwerken zijn een evolutie, de streek moet hierop inzetten. - Sociale woonwijken van jaren 70 zijn woonzorg-zones geworden. Deze kunnen misschien getransformeerd worden. - Bij de realiteit van geprivatiseerde verzorgingsinstellingen: Kan het een taak van RESOC zijn om basisafspraken op te leggen? Een model van keuringsafspraken? o Cf. Zilvertorens: CM speelt coördinerende rol, afbakening, geen exploitatie. Zorgmakelaar als brug tussen privé en zorgbehoevende. Onderhandelende functie tov externe organisaties (eten aan huis, vervoer, pedicure, was strijk, oppashulp, ). Collectief ipv privépersonen apart. - Het initiatief van een zorgmakelaar/zorgsyndicus kan doorgezet worden naar andere vormen van (geprivatiseerde) zorg. Kan Resoc kwaliteitseisen opleggen? - Zoals verplichting van passiefhuis bestaat bij nieuwbouw zou er ook een verplichting van toekomstgericht verzorgend bouwen moeten komen. Dit moet ook bij sociale huizenbouw gebeuren. - Ergonomiemeesters promoten (zoals energiemeesters), via sociale economie, - Inclusie-invest (bouwt voor mensen met handicap) zamelt geld in en zorgt voor voorkooprecht. Vanuit coöperatieve basis. - Bouw van Zorghotel VZW als antwoord op snelle ontslagen uit ziekenhuis als ontbrekende schakel om zorgketen te sluiten. Resoc moet samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen uit de regio faciliteren. 5

6 V. Conclusies bij dit ontwerp Streekpact Dit ontwerp streekpact roept op tot samenwerking met heel veel stakeholders over de regio Zuid- West-Vlaanderen. Vanuit Resoc zal blijvend aandacht moeten gaan naar communicatie ( breed ) zodat draagvlak gecreëerd wordt, niet alleen op politiek vlak, maar in brede laag van de bevolking. Niet hervallen in teveel ambities ( zoals vorig streekpact ). Aanvullende ambities kunnen nog altijd toegevoegd worden, bijvoorbeeld halverwege legislatuur na een update. Verwachtingen van het Streekcongres: een goed debat - ideeën aftoetsen bij deelnemers - consensus zoeken - eindpunt van eerste debatronde en tegelijkertijd startpunt voor de komende zes jaar. Ook een oproep aan deelnemers om dit verder uit te dragen en draagvlak te behouden. Graag dringend bevestiging dat alle gemeenten en steden van de regio dit verder willen implementeren. Graag de visie van een groep jongeren op dit streekpact ontwerp? Niet vergeten om de armoedetoets te zetten op het definitieve streekpact, gezien recente cijfers bewijzen dat de armoede ook in onze regio verder toeneemt. 6

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke

Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke kruibeke.s-p-a.be sp.a-afdeling Kruibeke najaar 2013 Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke Wouter Rawoens Kruibeke bindt strijd aan tegen kinderarmoede

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Verslag Symposium 12 april 2012

Verslag Symposium 12 april 2012 Verslag Symposium 12 april 2012 Herman Wijffels Herman Wijffels hield een inspirerend verhaal over de veranderende samenleving en de daarmee samenhangende veranderende economie. Onze huidige systeem is

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen Samenhuizen Startgids Samenhuizen Startgids Werkboek voor co-housing en co-wonen 4de Wonen herziene met meer-waarde uitgave, 2014 1 Samenhuizen startgids 1 Inleiding Verantwoording Cohousing en co-wonen

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie