Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG Jaarverslag EcoWerf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag EcoWerf 2013 -"

Transcriptie

1 Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag EcoWerf

2 2 - Jaarverslag EcoWerf 2013

3 INHOUD VOORWOORD... 4 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN... 6 GEGEVENS NUTTIG INZETTEN... 8 DUURZAAM OMGAAN MET MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN PERMANENT WERKEN AAN KLANTENTEVREDENHEID EEN WERKGEVER DIE BEGAAN IS MET ZIJN PERSONEEL EEN BEDRIJF DAT IN DE MAATSCHAPPIJ STAAT ALGEMENE GEGEVENS ECOWERF ACTIVITEITEN ECOWERF Dit jaarverslag is een beknopt overzicht en heeft niet de intentie volledig te zijn. Raadpleeg de website voor meer informatie over EcoWerf: W Dit symbool geeft aan wanneer er specifieke informatie te vinden is op de website Jaarverslag EcoWerf

4 VOORWOORD Het jaar 2013 had heel wat nieuws voor EcoWerf te bieden. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, kreeg EcoWerf op 20 maart een nieuwe Raad van Bestuur en dus ook een nieuw Directiecomité. Freddy Vranckx, voormalig burgemeester van Lubbeek, gaf de fakkel door aan Michel Baert, burgemeester van Boortmeerbeek. Benny Reviers, schepen van Leefmilieu in Bekkevoort, werd verkozen tot nieuwe ondervoorzitter. Financieel was 2013 een jaar waarbij EcoWerf, zowel als de gemeenten-vennoten, de broeksriem moest aanhalen. De Financiële dienst nam alle diensten onder de loep en optimaliseerde waar mogelijk. Ondanks de besparingen kon EcoWerf een inkrimping in het personeelsbestand afhouden. Op die manier kon een goede dienstverlening gegarandeerd blijven. De medewerkers maken EcoWerf en het is dan ook belangrijk om gemotiveerde en betrokken werknemers te creëren. Eco- Werf moest helaas voorgoed afscheid nemen van een collega van de Transportdienst. Maar er waren ook gelukkige momenten: zo hield de ooievaar bij EcoWerf 10 keer halt. Ook de gemeenten voelden de crisis. Op vraag van hen bepaalde EcoWerf samen met alle deelnemende gemeenten nieuwe afvaltarieven. Deze bleven de voorbije jaren immers gelijk, terwijl de kosten voor inzameling en verwerking wel de hoogte in gingen. EcoWerf bood ondersteuning in de communicatie naar alle inwoners. Het jaar werd mooi afgesloten met de aankondiging van de stad Tienen om vanaf 2015 haar volledig huishoudelijk afvalbeleid toe te kennen aan EcoWerf. Vanaf dan wordt de beheersoverdracht die de stad reeds heeft met EcoWerf voor de verwerking van gft, uitgebreid met de inzameling en verwerking van de andere fracties, alsook met de exploitatie van het containerpark. 4 - Jaarverslag EcoWerf 2013

5 2013 stond ook in het teken van het nieuwe ondernemingsplan. In 2012 liep het vorige ten einde en dus werd een nieuw beleidsplan opgesteld voor de volgende 6 jaren. EcoWerf nam een professioneel toekomstverkenningsbureau onder de arm om haar te begeleiden in het interne proces en ging voor een brede aanpak met zowel personeel als externe partners en deskundigen. Zij legden een nieuwe visie vast en bepaalden welke richting EcoWerf de volgende jaren wil uitgaan. Zo ontstonden 6 strategische lijnen die aangeven vanuit welk vertrekpunt EcoWerf werkt aan een gericht veranderingsproces: 1. van fysieke afvalinzamelaar naar materiaalbeheerder met intelligentere materiaalinfrastructuur 2. van databezitter naar kenniscreator en kennismakelaar 3. van traditionele naar een duurzamere energie- en waterverbruiker en energieproducent 4. van een bedrijf met veel klanten naar een klantgerichter bedrijf 5. van een sociaal betrokken werkgever naar een aantrekkelijke en sociaal verantwoorde werkgever 6. van toeschouwer naar maatschappelijk betrokken partner In 2013 werden alle personeelsleden tijdens infosessies ingelicht over het definitieve ondernemingsplan. Heel EcoWerf staat immers in voor het welslagen. De 6 uitdagingen zijn bovendien het uitgangspunt geworden van dit jaaroverzicht. Waar in het verleden een zeer gedetailleerd beeld gegeven werd van alle diensten en hun activiteiten, schetst het jaarverslag nu een beknopt overzicht van de belangrijkste realisaties, die vaak het resultaat zijn van samenwerking tussen verschillende diensten. In combinatie met een nieuwe, frisse lay-out hopen we met u een boeiende wandeling te maken doorheen het voorbije jaar. Peter Standaert Michel Baert W Maak kennis met Stip aan de horizon, het ondernemingsplan voor Algemeen directeur Voorzitter Jaarverslag EcoWerf

6 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN Afval? Nee, materiaal! Sinds 1 juni 2012 is het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) van kracht. Het is de uitwerking van 9 Europese richtlijnen en vervangt het Vlarea. Met deze nieuwe aanpak neemt Vlaanderen de hele materiaalketen in beschouwing om een oplossing te bieden voor het afvalvraagstuk. Samen met het Materialendecreet, de vervanger van het Afvalstoffendecreet uit 1981, vormt dit een belangrijk uitgangspunt voor EcoWerf, dat als kerntaken afvalpreventie, -inzameling en -verwerking heeft. Om in de toekomst een aanzienlijke rol te blijven spelen in de afval- en materiaalketen zal EcoWerf de veranderingen op de voet volgen om van afvalbeheerder naar duurzame materiaalbeheerder te evolueren en stap voor stap een weloverwogen proces doorwandelen om dit doel te bereiken. Afval selectief inzamelen en optimaal benutten wint aan belang. Anno 2013 zamelt EcoWerf van deur tot deur 7 afvalfracties in. Het glas bereikt EcoWerf via de glasbollen. Daarnaast biedt het containerpark een tijdelijk onderdak aan een 20-tal verschillende afvalfracties. EcoWerf zorgt ervoor dat recycleerbaar afval bij de gepaste verwerkers terechtkomt. Het nietrecycleerbaar afval (bv. huisvuil) gaat naar een verbrandingsoven met energierecuperatie, waar het elektriciteit oplevert en dus een nuttige toepassing krijgt. Afval naar materiaal omzetten kost energie en geld. Vermijden blijft dus de beste oplossing, alsook bestaande spullen zoveel mogelijk hergebruiken: schitteren in een vintage tweedehandsjas of zelf oorbellen maken van een kapotte fietsband. EcoWerf blijft inzetten op afvalpreventie, hergebruik, upcycling, kringlooptuinieren... 74% van het ingezamelde huishoudelijke afval werd gerecycleerd tot grondstof (groene pijl) 26% kreeg een nuttige toepassing (verbranding met energierecuperatie) (rode pijl) W Benieuwd naar de hoeveelheid huisvuil, gft, pmd of papier en karton die elke inwoner gemiddeld aanbood per gemeente? 6 - Jaarverslag EcoWerf 2013

7 Compost, de kringloop gesloten Het afval dat EcoWerf inzamelt, wordt tijdelijk bij EcoWerf overgeslagen of gaat rechtstreeks naar gespecialiseerde verwerkingsfirma s. Een uitzondering hierop vormen het groente-, fruit- en tuinafval; dat verwerkt EcoWerf zelf in haar eigen composteerinstallatie tot kwalitatieve gft-compost. EcoWerf verkoopt deze compost vervolgens aan particulieren, landbouwers, tuinaannemers, grondmengers Compost van EcoWerf is een natuurlijk product én een mooi voorbeeld van hoe de kringloop gesloten wordt: afvalmateriaal wordt de voedingsbodem voor nieuw leven! In 2013 werd ton gft aangevoerd die EcoWerf vakkundig omzette naar ton compost. In 2013 verwerkte EcoWerf kg biologisch afbreekbare mosselpotten uit de restaurants van Ikea - zonder mosselschelpen weliswaar, want die zijn niet composteerbaar W Wat gebeurt er met je afval en wie verwerkt het? Jaarverslag EcoWerf

8 GEGEVENS NUTTIG INZETTEN EcoWerf bezit heel wat data en informatie over haar interne processen, maar beschikt ook over externe gegevens van klanten die ze bedient, en van verwerkers, dienstverleners en leveranciers waarmee ze samenwerkt. Concrete voorbeelden hiervan zijn informatie over de gezinssamenstelling, de hoeveelheid ingezameld afval, de kwaliteit en omvang van bepaalde afval-, materiaal- en grondstofstromen, gegevens die via de containerparken worden verzameld In de komende jaren plant EcoWerf haar databestand nog uit te breiden, zodat ze kan evolueren naar een kennisbezitter. Dit biedt immers veel potentieel: de dienstverlening optimaliseren of zelfs personaliseren, advies verlenen aan andere instanties (bv. andere intercommunales), nieuwe producten en diensten ontwikkelen, het beleid van de gemeenten ondersteunen en interne processen verbeteren waar nodig. Ontwikkeling app Recycle! De vzw s Fost Plus, Recupel en Bebat lieten in 2013 een applicatie Recycle! ontwikkelen. Deze app wil dé referentie zijn voor sorteren in België. Wie de gratis app downloadt op zijn smartphone of tablet, vindt er de hele afvalkalender op adresniveau terug (inclusief herinneringen), evenals alle inzamelpunten van Recupel en Bebat, glasbolsites en containerparken met extra info over openingsuren en sorteerinfo. EcoWerf leverde voor deze app de afvalkalender aan in het gevraagde formaat, de stratenlijsten van alle aangesloten gemeenten en zorgde voor aanvullende informatie. W Download gratis de app 8 - Jaarverslag EcoWerf 2013

9 De digitale registratie van gegevens levert heel wat nuttige informatie op Integraal Milieujaarverslag In 2013 vulde EcoWerf het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) in. Dit verslag omvat alle informatieverplichtingen van bedrijven met betrekking tot milieu. Voordien moesten deze afzonderlijk gemeld worden aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De gegevens hebben steeds betrekking op het voorgaande jaar. EcoWerf gaf de bedrijfsafvalstoffen in van de voormalige stortplaats in Pellenberg, het overlaadstation in Tienen, de hoofdsite van EcoWerf (milieubedrijf te Wilsele), de kmo s die bij DifTar zijn aangesloten en een aantal gemeentelijke diensten. Online afvalstoffenenquête Bepaalde data verkrijgt EcoWerf door de registratie van gegevens voor de online afvalstoffenenquête. Hiermee peilt de OVAM naar de gemeentelijke afvalstoffengegevens van het afgelopen jaar. EcoWerf vult de online enquête in voor al haar aangesloten gemeenten. De gemeenten moeten enkel hun afvalstoffen doorgeven die niet via EcoWerf zijn gegaan; over de andere gegevens beschikt EcoWerf zelf. Onderzoek en Ontwikkeling EcoWerf investeert in Onderzoek en Ontwikkeling. Een groots project dat EcoWerf bestudeert, is de mogelijke bouw van een voorvergisting voor de huidige composteerinstallatie. In 2012 liet EcoWerf door een studiebureau een haalbaarheidsstudie uitvoeren. In 2013 werden deze resultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd op basis van de geldende wetgeving en subsidies. Hieruit blijkt dat een voorvergisting van ton de hele energiebehoefte van EcoWerf zou kunnen dekken. Om de vergistingsintallatie rendabel te maken, heeft EcoWerf echter nood aan subsidies. De dienst Compostering voerde onderzoek naar de composteerbaarheid van materialen zoals composteerbare bekers en zakjes. EcoWerf maakt bovendien deel uit van een werkgroep die een alternatief zoekt voor de huidige plastic fruitstickers die niet composteerbaar zijn en de compost zo verontreinigen. Jaarverslag EcoWerf

10 DUURZAAM OMGAAN MET MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN Respectvol omgaan met het leefmilieu is een kernwaarde van EcoWerf. Daarom volgt de dienst Veiligheid, milieu en kwaliteit al enkele jaren het water- en energieverbruik van EcoWerf op. In samenwerking met Leuven Klimaatneutraal 2030, liet EcoWerf in 2013 bovendien haar koolstofvoetafdruk in kaart brengen. Op het vlak van energie- en grondstofgebruik kan het milieubedrijf over het algemeen nog veel duurzaamheidswinst behalen. In 2013 werden hiertoe alvast een aantal concrete acties ondernomen. Iedereen doet mee Alle beetjes helpen en dus moedigt de werkgroep Interne milieuzorg de werknemers aan om verspilling tegen te gaan met allerlei afvalpreventietips (papierverbruik beperken, verwarming en verlichting niet onnodig laten aanstaan, sluipverbruik vermijden). In 2013 namen 23 personeelsleden deel aan de Bike to Work-zomerwedstrijd, en ook in de winterwedstrijd streed EcoWerf mee. Ecodriving en energiezuinigere ophaalwagens In 2013 kregen alle chauffeurs via de verplichte opleiding vakbekwaamheid een cursus Ecodriving. De chauffeurs kregen persoonlijke begeleiding in hun rijgedrag en dit had een gunstige invloed op het brandstofverbruik. In het wagenpark van EcoWerf werden 10 ophaalwagens vervangen door nieuwe, energiezuinigere exemplaren. Deze zijn voorzien van een elektrische belading, die energiezuiniger en stiller is. Vóór de opleiding Ecodriving verbruikte een ophaalwagen gemiddeld 62 l/100 km. Na de opleiding daalde het verbruik tot 60 l/100 km. Motorstop Om verspilling te vermijden, plaatste de Technische dienst een motorstop op de wielladers die op de bedrijfssite in gebruik zijn. Deze motorstop zorgt ervoor dat de wiellader automatisch stilvalt wanneer hij gedurende vier minuten niet meer gebruikt wordt. Op draaiuren zorgt de motorstop voor een besparing van kg CO 2 -uitstoot 10 - Jaarverslag EcoWerf 2013

11 Mobility: de kortste weg naar duurzaamheid In 2011 werd het Mobility-project uitgerold. Het project beheerst een stuk integratie van diverse bestanden en programma s, maar biedt vooral mogelijkheden om nog efficiënter te werken op het vlak van routeplanning en (technische) opvolging. Zo werkt de dispatching van de Transportdienst met CarTrack, een toepassing die voornamelijk tot doel heeft alle voertuigen tijdens hun ronde live te volgen. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om routes te optimaliseren: de dispatching kan een onbeperkt aantal adressen ingeven, waarna de software de meest gunstige route berekent aan de hand van een bepaalde voorkeur zoals snelste of kortste route. Dankzij deze functionaliteit kunnen de routes van inzamelingen op afroep (oude metalen, grofvuil, snoeihout) geoptimaliseerd worden. De dispatcher krijgt een exact beeld van de te volgen route. De adressen worden dan in de juiste volgorde doorgezonden naar de boordcomputers van de vrachtwagens. Vervolgens kan de chauffeur zich naar elk adres laten navigeren via gps. De boordcomputer toont de optimale route om het afval in te zamelen Jaarverslag EcoWerf

12 PERMANENT WERKEN AAN KLANTENTEVREDENHEID Als intergemeentelijke vereniging voert EcoWerf het afvalbeleid uit voor 26 gemeenten. EcoWerf is een dienstverlenend bedrijf en wenst haar klanten zo goed mogelijk te ondersteunen. Verschillende EcoWerf-diensten staan in contact met de gemeenten en hun inwoners. Om hen te bereiken zet EcoWerf diverse communicatiekanalen in. Nog klantgerichter en gepersonaliseerd werken verovert hierbij steeds meer terrein. Interne optimalisaties Een goede dienstverlening begint van binnenuit; het beschikbare budget moet immers zo efficiënt mogelijk besteed worden. Daarom analyseerde en verbeterde de Financiële dienst de interne werkprocessen. Per dienst vond er een financiële analyse plaats en werden voorstellen geformuleerd voor concrete optimalisaties. Zo werd bijvoorbeeld een gestructureerde mededeling ingevoerd, waardoor de Boekhouding betalingen sneller en makkelijker kan verwerken. Nauwe contacten Om te weten wat er leeft bij de gemeenten en zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij hun behoeften, onderhoudt EcoWerf nauwe contacten met hen. Zo namen vertegenwoordigers van de gemeenten actief deel aan het opstellen van het ondernemingsplan. In juni maakten de nieuw verkozen colleges kennis met de projectleiders en diensthoofden en genoten een infosessie en rondleiding bij EcoWerf. In september kregen de milieudiensten een overzicht van de realisaties in 2013 en konden ze mee brainstormen over nieuwe afvalpreventieprojecten. Uitgebreide dienstverlening In 2013 organiseerde EcoWerf op vraag van haar gemeenten een vergadering waarin de vertegenwoordigers van alle gemeenten samen nieuwe afvaltarieven definieerden. Deze werden nadien door de gemeenten afzonderlijk goedgekeurd of aangepast. De nieuwe tarieven sluiten aan bij het Vlaamse afvalbeleid (Vlarema). Bovendien was een wijziging nodig omdat de afvaltarieven al enkele jaren niet meer aangepast werden, terwijl de inzamel- en verwerkingskosten wel stegen. EcoWerf stelde voor elke gemeente een ontwerp van het contantbelastingreglement op en verzorgde de communicatie naar de inwoners. De schepenen en burgemeesters kwamen zelf een kijkje nemen bij EcoWerf Nog volgens het Vlarema zijn bedrijven sinds 1 juli 2013 verplicht om hun pmd-afval selectief in te zamelen en een contract af te sluiten met hun afvalinzamelaar. EcoWerf verzorgde de communicatie hieromtrent en stelde een afvalcontract op voor kmo s, scholen en gemeentelijke diensten Jaarverslag EcoWerf 2013

13 Onbekend is onbemind EcoWerf hecht veel belang aan klantgerichtheid. Hiervoor moet ze dicht bij haar klanten staan. Persberichten, artikels in gemeentelijke infobladen en een gebruiksvriendelijke website zijn een aantal basismedia die EcoWerf permanent inzet om haar inwoners te bereiken. Nieuwe media zoals het digitaal loket Mijn EcoWerf voor DifTar-gebruikers en de app Recycle! (zie hoofdstuk Gegevens nuttig inzetten ) gaan nog een stukje verder en bieden de inwoner zelfs informatie op maat aan. En niet te vergeten, dé informatiebron bij uitstek: het halfjaarlijks infoblad Kringloopnieuws. Boordevol mededelingen over de afvalinzameling en het containerpark, tips, weetjes en activiteiten over sorteren en recycleren, afval vermijden, kringlooptuinieren Na 10 jaar trouw informeren, had het krantje in 2013 wel een opfrisbeurt verdiend. Rekening houdend met een lezersenquête die in een voorgaande editie verscheen, koos de Communicatiedienst voor een handig magazineformaat en een gloednieuwe lay-out om de lezer nog meer aan te spreken! Het Kringloopnieuws nog meer op maat van zijn lezers Herkenbaar en gekend zijn is essentieel. EcoWerf wil zichtbaar zijn voor haar klanten, zodat zij informatie van EcoWerf snel kunnen herkennen en EcoWerf vlot weten te vinden wanneer nodig. Hierbij is de huisstijl, het logo en de typische turquoise kleur een belangrijk herkenningspunt. In 2013 ging EcoWerf nog een stapje verder en ging op zoek naar een toepasselijke slogan. Hiervoor werd onder andere de inspiratie van het personeel aangesproken via een wedstrijd. Voor afval met toekomst! In 2013 verstuurde EcoWerf: 17 persberichten 17 artikels voor de gemeentelijke infobladen 6 gepersonaliseerde berichten via Mijn EcoWerf Compost, voor ieder wat wils EcoWerf verzorgt niet alleen de afvalinzameling en -verwerking, maar verkoopt ook compost. Eind 2012 maakte EcoWerf het haar inwoners nog makkelijker: sindsdien is de compost voorverpakt in zakken van 40 liter, te koop in alle DifTarcontainerparken. In 2013 gingen er bijna zakken de deur uit. Om de voorverpakte compost bekend te maken bij het grote publiek, werden een affiche en flyer ontworpen. Ook voor grootafnemers doet EcoWerf een inspanning: sinds oktober 2013 is EcoWerf een door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) erkend verzender voor compost. Dit houdt in dat EcoWerf voor elk composttransport boven de 3,5 ton een mestafzetdocument aanmaakt en onmiddellijk registreert bij de Mestbank via het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Hierdoor verlicht EcoWerf de administratieve verplichtingen voor de afnemers die niet erkend zijn als mestvervoerder en toch jaarlijks aanzienlijke vrachten EcoWerf-compost afnemen. 47% van de verkochte compost gaat naar particulieren Jaarverslag EcoWerf

14 EEN WERKGEVER DIE BEGAAN IS MET ZIJN PERSONEEL EcoWerf levert inspanningen om een aantrekkelijke werkgever te zijn, die oprecht begaan is met zijn personeelsleden. Zowel welzijn op het werk als veiligheid zijn waarden waar EcoWerf in 2013 in investeerde. Een bedrijf valt of staat immers met de mensen waaruit het is opgebouwd. EcoWerf werkt haar beleid verder uit om haar bestaande werknemers te blijven boeien en nieuwe personeelsleden aan te trekken. Een gelukkige werknemer presteert beter Een werknemer die zich bij zijn werk betrokken voelt, is een gelukkigere en productievere werknemer. Daarom vindt EcoWerf het belangrijk haar personeel een gezonde privéwerkbalans aan te bieden. Aantrekkelijke activiteiten kunnen het samenhorigheidsgevoel eveneens aanwakkeren: in 2013 nam EcoWerf deel aan Bike to work, en organiseerde een teambuilding voor de administratieve diensten en voor de dienst Compostering. In januari is er jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor alle personeelsleden. Tot slot vinden er tijdens de middag of na de werkuren regelmatig sportactiviteiten plaats waaraan liefhebbers kunnen deelnemen. Iedereen op de hoogte Om het personeel op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt, beschikt EcoWerf over een aantal communicatiemiddelen zoals infoborden, de EW-FLITS met daarin een greep uit de vergaderverslagen en een personeelsblad EcoPers. In 2013 vonden posterlijstjes hun ingang. Tijdens de kleine of grote boodschap, valt er tweewekelijks een nieuwtje te lezen. Beter voorkomen dan genezen Eerste interventieploeg bij brand In 2013 ging de dienst Veiligheid, milieu en kwaliteit over tot de oprichting van een Eerste interventieploeg. Een goed opgeleide ploeg is immers erg nuttig als er zich een noodsituatie afspeelt. Deze vrijwilligers kunnen dan in afwachting van de komst van de hulpdiensten, de eerste stappen zetten naar het beheersen van de situatie. Zo kregen ze een opleiding om in geval van brand de brandhaard snel te beoordelen en te beslissen om zelf te blussen (bij kleine haarden) - zonder de eigen veiligheid in gevaar te brengen - of onmiddellijk de hulpdiensten te bellen (bij grotere brand) Jaarverslag EcoWerf 2013

15 Actief strijden tegen werkongevallen Om het aantal ongevallen op de werkvloer te verminderen, kregen 26 werknemers van EcoWerf de opleiding Hiërarchische lijn. Hierin kwamen onder andere volgende onderwerpen aan bod: de wetgeving over welzijn op het werk, de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de verschillende personen die onder de hiërarchische lijn vallen en wat zij kunnen doen op het vlak van preventie. Verder werd specifieke aandacht besteed aan risicoanalyses: van identificatie van de gevaren en de blootgestelde personen tot het bepalen van maatregelen en prioritaire acties. Voor alle activiteiten die op EcoWerf plaatsvinden, worden voortaan een risicoanalyse opgesteld en maatregelen genomen. Een veiligheidshesje en veiligheidsschoenen zijn verplicht voor medewerkers die zich op de site begeven EHBO EcoWerf telt 21 vaste EHBO ers. Deze personeelsleden krijgen jaarlijks een opfrissingscursus. Verder kregen alle parkwachters en alle chauffeurs in de loop van een basiscursus EHBO. Slagbomen In juli 2012 kreeg EcoWerf bezoek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij stelden vast dat veel chauffeurs of laders het afval te dicht bij de stortbunkers wegveegden en het risico liepen vanop zekere hoogte te vallen. Om de veiligheid te verhogen, plaatste EcoWerf daarop slagbomen aan de stortbunkers. Slagbomen zorgen voor meer veiligheid bij het lossen van afval in de stortbunkers Jaarverslag EcoWerf

16 EEN BEDRIJF DAT IN DE MAATSCHAPPIJ STAAT EcoWerf wil steeds meer evolueren naar een maatschappelijk betrokken partner, die actief participeert en een meerwaarde toevoegt aan de nabije of verre omgeving. Om dit in de praktijk te brengen, zal EcoWerf het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) toepassen. Niet alleen duurzaam denken dus, maar ook doen. MVO dekt vele ladingen: milieuverantwoord, duurzaam, humanitair, intern, lokaal, internationaal Net omwille van deze vele aspecten, is het belangrijk dat de initiatieven gecentraliseerd en gecoördineerd worden. Daarom richtte EcoWerf een werkgroep MVO op, met een wisselende samenstelling in functie van de agendapunten. In deze werkgroep werd ook de bestaande werkgroep Interne milieuzorg opgenomen. Duurzaam aankoopbeleid Een van de interne realisaties in 2013 is dat EcoWerf acties ondernam om haar aankoopbeleid te verduurzamen. Dit houdt in dat bij de gunning van een overheidsopdracht niet enkel de prijs een doorslaggevend criterium is, maar dat ook de impact op mens en milieu bepalend is. De verantwoordelijken voor aankopen volgden een opleiding duurzame aankopen. Enkele voorbeelden van duurzame aankopen in 2013: bij de aanschaf van ophaalwagens werd zowel het ergonomisch comfort voor de chauffeur als de impact op het milieu beoordeeld. De nieuwe poetsdienst gebruikt voortaan verplicht ecologische producten. EcoWerf kiest zoveel mogelijk voor Fair Trade- of streekproducten. Het nieuwe Kringloopnieuws wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier, in een klimaatneutrale drukkerij, en bij de keuze van energieleverancier gaat EcoWerf resoluut voor 100% groene energie. Om het aankoopbeleid meer gestructureerd te laten verlopen, voerde EcoWerf het softwareprogramma 3P (Public Procurement Partners - de Engelse term voor openbare aanbestedingen ) in. Dankzij het programma kunnen alle projectleiders en diensthoofden steeds volgens de recentste wetgeving handelen, worden er uniforme regels en documenten gebruikt, wordt de dossieropvolging makkelijker en is er meer interne communicatie en controle mogelijk. EcoWerf & sociale tewerkstelling: een geslaagde combinatie Voor aanvullende activiteiten doet EcoWerf graag beroep op instanties die werknemers ondersteunen die minder makkelijk kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Het groenonderhoud op de bedrijfssite wordt uitgevoerd door de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO. In 2013 werden de afvalkalenders in de stad Leuven volledig door SPIT vzw bedeeld. EcoWerf liet in samenwerking met Wonen en Werken vzw compostbakken en presentatieborden ontwikkelen ter ondersteuning van de gemeentelijke compostmeesterwerkingen. Voor het verpakken van de prijzen van de pmd-sorteerwedstrijd en de studentenpakketten Wat mag wel, wat magneet? deed EcoWerf dan weer een beroep op Oostrem vzw. Wonen en Werken vzw zorgde voor een mooie houten infostand over thuiscomposteren 16 - Jaarverslag EcoWerf 2013

17 Een duurzame maatschappij EcoWerf wil haar overtuiging van duurzaamheid niet voor zichzelf houden, maar zoveel mogelijk verspreiden, te beginnen bij haar inwoners. Een hele uitdaging waar EcoWerf permanent aan werkt! Naast de gebruikelijke hulplijnen zoals het gratis groene nummer, website met sorteerwijzer werkte EcoWerf ook in 2013 extra projecten uit om haar inwoners te ondersteunen. Meer dan 500 bezoekers vulden samen een 26-tal boxpalletten met aeea Recupel hield samen met Eco- Werf en De Kringwinkels Hageland en SPIT de inzamelactie Recupel on Tour in Scherpenheuvel-Zichem en Leuven. Iedereen kon die dag afgedankte elektr(on)ische toestellen (aeea) gratis afgeven en het sorteerspel spelen in ruil voor een herbruikbare draagtas. Met een grootse pmd-actie moedigde EcoWerf van juni tot september inwoners aan om hun pmd correct te sorteren. 878 deelnemers van de online sorteerwedstrijd Magda&Danny wonnen een keukenschort. 4 hoofdwinnaars mochten bij EcoWerf een smartphone van 500 euro in ontvangst nemen. De wedstrijd werd via verschillende media bekend gemaakt, met als opvallendste actie de speciale actiestickers die de laders op fout gesorteerd pmdzakken kleefden. Tijdens de zomervakantie hielpen bovendien 2 jobstudenten de containerparkbezoekers met hun sorteervragen en deelden pmddraaischijven uit. 28 gelukkigen bakken voortaan frietjes in een gloednieuwe friteuse Tijdens de Grote Inzamelmaand in oktober konden de inwoners hun frituurvet of -olie inruilen voor tombolatickets gezinnen registreerden hun tickets. De heer Soetens uit Bierbeek won de hoofdprijs: hij mag 350 euro spenderen om vrienden en familie gratis te trakteren op frietjes. De workshop en de proevertjes werden gesmaakt! Van 15 tot 24 november nam EcoWerf met de steun van de provincie Vlaams-Brabant deel aan de Europese Week van de Afvalvermindering. EcoWerf verwelkomde 250 deelnemers tijdens haar gratis activiteiten: rondleidingen op het milieubedrijf, een workshop Doe meer met minder en Milieuvriendelijke bewaartechnieken, infosessies over de biologische kringloop en filmavonden met de Belgische première van de documentaire Trashed, no place for waste. Jaarverslag EcoWerf

18 Jong geleerd is oud gedaan! De jeugd is de toekomst. Daarom ondersteunt EcoWerf al jaren scholen en verenigingen in haar werkingsgebied in hun afvalpreventie- en sorteeracties. Zij kunnen gratis folders bestellen, spelletjes en lesmateriaal uitlenen en begeleide rondleidingen aanvragen. Op deze pagina vind je alvast een aantal initiatieven terug die de Afvalpreventiedienst in 2013 organiseerde. Afvalknaller: dat is sorteren tot de stukken eraf vliegen! Elke kleuterschool kon in 2013 bij Eco- Werf gratis een luxeboekje met cd-rom aanvragen van De vuilnisbakmakkers, ontwikkeld door Fost Plus. De leerlingen kregen een giveaway: een werkboekje met tekeningen en spelletjes. Met de Afvalknaller ontwikkelde Fost Plus een actief sorteerspel waarmee pmd, glas en papier&karton sorteren kinderspel wordt! W Nieuwsgierig? Beluister het verhaal op Leren sorteren hoeft niet saai te zijn! Het succes van de begeleide rondleidingen bij EcoWerf blijft zich voortzetten: in 2013 volgden 117 groepen een rondleiding bij het milieubedrijf, in een containerpark of in een kringlooptuin. W Overzicht gratis aanbod voor scholen en verenigingen Het muziektheater Levende Muziek werkte op vraag van EcoWerf en collega-intercommunale Igemo 2 voorstellingen uit: Koffers gepakt voor kleuters en Trop is teveel en teveel is trop voor de lagere school. Het project werd ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant Jaarverslag EcoWerf 2013

19 Duurzame, lokale initiatieven: EcoWerf springt mee op de kar! Naast eigen initiatieven, neemt EcoWerf ook graag deel aan bestaande lokale acties rond duurzaam materiaalbeheer. Zo zamelt EcoWerf al enkele jaren taxussnoeisel in op al haar containerparken voor de nationale actie Vergroot de Hoop. Van 15 juni tot 31 augustus 2013 konden inwoners hun jong, zuiver taxussnoeisel afgeven. De baccatine in taxus vormt de basis voor kankerbestrijdende geneesmiddelen en brengt bovendien ook geld op: EcoWerf schonk de volledige opbrengst van euro aan Kom op tegen Kanker! EcoWerf heeft zich ook geëngageerd als partner van Leuven Klimaatneutraal De stad wil haar negatieve invloed op het klimaat wegwerken in het voordeel van de stad en haar inwoners. Het doel is tegen 2030 helemaal klimaatneutraal zijn. In juni verzamelden administratieve medewerkers van EcoWerf 160 kg zwerfvuil Beter een goede buur... In het verleden ondernam Eco- Werf al acties om de geurhinder te beperken voor omwonenden van het milieubedrijf en kregen voormalige stortplaatsen een nieuwe bestemming als voetbalveld of natuurgebied. EcoWerf streeft naar een leefmilieu met minder afval en minder zwerfvuil. En hoe kan dat beter dan zelf het goede voorbeeld te geven! Een aantal keer per jaar ruimen personeelsleden van de administratieve en ondersteunende diensten het zwerfvuil op dat in de naburige straten van het milieubedrijf rondslingert. Over de grenzen heen EcoWerf wil een duurzame partner zijn in de materiaalketen en die stopt niet bij de landsgrenzen. Daarom geeft EcoWerf haar kennis graag door aan andere landen en continenten. Voor hen kan EcoWerf een voorbeeldfunctie uitoefenen. In 2013 kregen 5 buitenlandse groepen een rondleiding op het milieubedrijf en maakten kennis met de manier van werken bij EcoWerf: Zero Waste Network (Europese organisatie), Cistoca (Kroatische delegatie), Japanse en Surinaamse afvalbeleidsmakers, en Amerikaanse studenten bio-ingenieur van de Texas A&M University. Hotdogs smullen voor het goede doel! MVO staat ook voor humanitair ondernemen. Dat dit actief leeft, blijkt uit de hotdogverkoop die enkele personeelsleden op Eco- Werf organiseerden. De opbrengst werd via Music for Life overgemaakt aan Artsen zonder Grenzen, ten voordele van de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen. Jaarverslag EcoWerf

20 ALGEMENE GEGEVENS ECOWERF Opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging Oprichting: 15 december 2003 na afsplitsing uit Interleuven, voor 18 jaar Vennoten: 27 gemeenten, provincie Vlaams-Brabant, Interrand en Interza Uitvoering afvalbeleid voor inwoners Omzet: 31 miljoen euro/jaar Doelstelling: duurzaam en integraal afval- en materialenbeleid Bestuur EcoWerf Het Directiecomité Het Directiecomité telt 7 leden die ervoor zorgen dat EcoWerf op een vlotte en verantwoorde wijze haar opdrachten kan uitvoeren. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het intergemeentelijk milieubedrijf. Op 20 maart 2013 ging een nieuw Directiecomité van start: Michel Baert (Boortmeerbeek) - voorzitter Benny Reviers (Bekkevoort) - ondervoorzitter Rudi Beeken (Tielt-Winge) Mark Cardoen (Bierbeek) Johan Geleyns (Leuven) Stephan Boogaerts (provincie Vlaams-Brabant) Peter Standaert - algemeen directeur en secretaris De Raad van Bestuur 38 leden van de Raad van Bestuur keuren budgetten en nieuwe projecten goed en volgen ze nauwgezet op. Zij keuren het organigram goed en zetten de nodige stappen om de doelstellingen die door de Algemene vergadering zijn vastgelegd, te realiseren. In juni komt de Algemene vergadering samen voor de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de bestuurders en de bespreking van de activiteiten van het voorbije jaar. In december vindt een Buitengewone algemene vergadering plaats voor de bespreking van de begroting en de te ontwikkelen activiteiten voor het komende jaar. W Leden Raad van Bestuur en Algemene vergadering Verslag van de commissarisrevisor en jaarrekening EcoWerf per 31/12/ Jaarverslag EcoWerf 2013

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Programma 13.30 uur: Verwelkoming 14.00 uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten - Principe van werkingsbijdragen - Ondernemingsplan 2013-2018

Nadere informatie

JAARVERSLAG Jaarverslag EcoWerf

JAARVERSLAG Jaarverslag EcoWerf JAARVERSLAG 2015 Jaarverslag EcoWerf 2015 - INHOUD VOORWOORD... AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN... GEGEVENS NUTTIG INZETTEN... DUURZAAM OMGAAN MET MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN... PERMANENT WERKEN AAN

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Kringloop. nieuws. Trashed, no place for waste. Filmavond: Win. Waar naartoe met. een knallend goed sorteerspel! zonnepanelen?

Kringloop. nieuws. Trashed, no place for waste. Filmavond: Win. Waar naartoe met. een knallend goed sorteerspel! zonnepanelen? Kringloop nieuws November 2013 Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes Filmavond: Trashed, no place for waste Je vertrouwde Kringloopnieuws in een sprankelende lay-out! Win een bigbag compost! Afvalknaller:

Nadere informatie

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016 Deze vragenlijst peilt naar de kwalitatieve gegevens van uw gemeentelijk afval- en materialenbeleid. De informatie uit deze vragenlijst willen we gebruiken om het Vlaams afval- en materialenbeleid verder

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning VVSG-Ronde van Vlaanderen Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid VVSG-Interafval Structuur Algemeen kader Mogelijkheid

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 12 november 2014 (207) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 08-10-2014 (205) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen:

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen: Da' s proper Wat is Da s proper!? Da s proper! is een educatieve workshop voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De workshop maakt hen bewust van afvalbeheer, zwerfvuil en duurzame consumptie en

Nadere informatie

Uitleenreglement afvalstraten

Uitleenreglement afvalstraten Uitleenreglement afvalstraten De organisator van het evenement tekent dit uitleenreglement met afspraken voor het gebruik van de afvalstraten. 1. Algemene bepalingen 1.1. Rechthebbenden Alle gemeenten

Nadere informatie

Zet u in voor het milieu en schrijf uw project in. Met de financiële steun van de Europese Commissie

Zet u in voor het milieu en schrijf uw project in. Met de financiële steun van de Europese Commissie Europese Week van de Afvalvermindering Zet u in voor het milieu en schrijf uw project in Met de financiële steun van de Europese Commissie Wat is de Europese Week van de Afvalvermindering? De Europese

Nadere informatie

Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012

Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012 Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012 1. Inleiding De intercommunale IGEAN cv werd in 1969 opgericht door een aantal gemeenten in het noorden van het arrondissement

Nadere informatie

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL Kinderen bewust leren omgaan met afval Leren Afval Beheren Op school (LABO) is een educatieve workshop die leerlingen uit de tweede en derde

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 2 INHOUD 1. Voorwoord van de Voorzitter 2. Vennoten en kapitaal p. 4 3. Bestuursorganen toezicht secretariaat p. 6 4. Afvalpreventie algemeen p. 7 compostmeesterwerking p.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Gft en groenafval: waardevolle grondstoffen. Kristel Vandenbroek Studiedag VVSG

Gft en groenafval: waardevolle grondstoffen. Kristel Vandenbroek Studiedag VVSG Gft en groenafval: waardevolle grondstoffen Kristel Vandenbroek Studiedag VVSG 19.06.2012 Vlarema Afdeling 4.3. Afzonderlijke inzameling van afvalstoffen Art. 4.3.1. Ten minste de volgende huishoudelijke

Nadere informatie

Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur

Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur Alleen een langetermijnaanpak maakt een duurzaam afvalbeheer mogelijk EcoWerf heeft een duidelijke opdracht: het voeren van een duurzaam en integraal

Nadere informatie

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN!

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! Versie 2015 Afval is, zowel in uw sector als in een andere, een onvermijdelijk gevolg van de economische activiteit. Een gevolg dat echter

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Colofon. Redactie: West-Vlaamse Logo s Lay-out: Logo Brugge-Oostende V.u.: An Casteleyn, Ruddershove 4, 8000 Brugge. www.logowvl.

Colofon. Redactie: West-Vlaamse Logo s Lay-out: Logo Brugge-Oostende V.u.: An Casteleyn, Ruddershove 4, 8000 Brugge. www.logowvl. Colofon Redactie: West-Vlaamse Logo s Lay-out: Logo Brugge-Oostende V.u.: An Casteleyn, Ruddershove 4, 8000 Brugge www.logowvl.be MENUKAART Afval verbranden in de tuin is geen goed idee. Het is ongezond,

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 1. Situering De Openbare Vlaamse

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. AV 2011-06-15 - Bijlage 2 - Jaarverslag 2010 - activiteiten Blz. 1/60

Jaarverslag 2010. AV 2011-06-15 - Bijlage 2 - Jaarverslag 2010 - activiteiten Blz. 1/60 Jaarverslag 2010 AV 2011-06-15 - Bijlage 2 - Jaarverslag 2010 - activiteiten Blz. 1/60 INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 4 1. VENNOTEN EN KAPITAAL 5 - EcoWerf, Intergemeentelijk

Nadere informatie

1. Goedkeuring notulen raad van bestuur van 17 oktober 2014 (119)

1. Goedkeuring notulen raad van bestuur van 17 oktober 2014 (119) Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 21 november 2014 (120) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur van 17 oktober 2014 (119) De

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een educatieve workshop op maat van de allerkleinsten,

Nadere informatie

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons.

Wat is PMD? PMD staat voor huishoudelijke verpakkingen gemaakt van plastic en metaal en drankkartons. Veelgestelde vragen nieuwe afvalinzameling Algemeen Waarom is er een nieuwe afvalinzameling? Momenteel zamelen we in Krimpen aan den IJssel 41% van het totale afval als gesorteerde grondstoffen in. Ons

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 maart 2015 (213) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 maart 2015 (213) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 maart 2015 (213) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 04022015 (211) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Praktische gids voor de

Praktische gids voor de Praktische gids voor de VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN INHOUD INLEIDING: DE WET 2 1. Is de wetgeving van toepassing op uw bedrijf? 3 3 types verpakkingsverantwoordelijken 2. wat zijn De verplichtingen?

Nadere informatie

Kringloop. nieuws GLASBOLLEN IN HET VIZIER. GFT-AFVAL geurloos en hygiënisch bewaren. RECYCLEER je frituurolie tot BIODIESEL

Kringloop. nieuws GLASBOLLEN IN HET VIZIER. GFT-AFVAL geurloos en hygiënisch bewaren. RECYCLEER je frituurolie tot BIODIESEL Kringloop nieuws Najaar 2014 Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes GLASBOLLEN IN HET VIZIER Volg een afvalontwenningskuur Win een GLAZEN KARAF GFT-AFVAL geurloos en hygiënisch bewaren RECYCLEER

Nadere informatie

EcoWerf voorgesteld. EcoWerf is actief op drie domeinen:

EcoWerf voorgesteld. EcoWerf is actief op drie domeinen: EcoWerf voorgesteld EcoWerf, het intergemeentelijk milieubedrijf van Oost-Brabant, werd opgericht op 15 december 2003 na afsplitsing van de intercommunale Interleuven. Alle taken rond afval uit deze regio

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 6. Jaarrekening... 61

INHOUDSTAFEL. 6. Jaarrekening... 61 Jaarverslag 2012 INHOUDSTAFEL Jaarverslag 2012... 1 1. Voorwoord van de voorzitter.. 3 2. Vennoten en kapitaal.. 5 3. Bestuursorganen toezicht secretariaat... 7 4. Stip aan de horizon, ondernemingsplan

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

De milieu. krant. Inhoud. Inzamelregels Overslag gepoetst Zakken van 30 liter. Nr. 1 - Maart Driemaandelijks

De milieu. krant. Inhoud. Inzamelregels Overslag gepoetst Zakken van 30 liter. Nr. 1 - Maart Driemaandelijks De milieu krant Nr. 1 - Maart 2016 -Driemaandelijks 1 Inhoud Inzamelregels Overslag gepoetst Zakken van 30 liter Handig: Voorwoord De eindejaarsperiode verliep voor ILvA niet helemaal zonder zorgen. Test-Aankoop

Nadere informatie

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Dames en heren, Beste aanwezigen, Vandaag voelen we niet

Nadere informatie

Inzameling en verwerking van vlakglas

Inzameling en verwerking van vlakglas Inzameling en verwerking van vlakglas Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste dringt de vraag zich op hoe we ze zo efficiënt mogelijk

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 november 2013 (188 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 november 2013 (188 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 november 2013 (188 ste ) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 04-10-2013 (185 ste ) De notulen van

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Vlaanderen kent een uitgekiend afvalbeleid. Sinds 1981 wordt er onafgebroken gewerkt aan een goede inzameling en verwerking

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Lummen Vernieuwde containerpark Lummen is open! Ontdek hoe het werkt! Welkom Vrijdag 16 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde containerpark

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN. Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk

INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN. Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk INTERGEMEENTELIJKE NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN Lokale besturen en sociale economie zetten samen het natuurbeleid om in de praktijk INL: EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING De samenwerking tussen het lokale

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- BELEIDSPLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk?

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder Piet Coopman Stafmedewerker afvalbeleid VVSG 1 - 2 - Gemeentelijke

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 - v 2012-04-19 Blz. 1/52

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 - v 2012-04-19 Blz. 1/52 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 - v 2012-04-19 Blz. 1/52 INHOUD VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 3 1. VENNOTEN EN KAPITAAL 4 - EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode

Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Wegwijs in het vernieuwde containerpark van Meeuwen-Gruitrode Ontdek hoe het werkt! Welkom op het vernieuwde containerpark Midden juni 2011 opent het vernieuwde containerpark in Meeuwen- Gruitrode zijn

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf Kathelijne De Ridder Hoeveel kilo papier gebruikt de gemiddelde Belg per jaar? a) 265 kilo/jaar b) 354 kilo/jaar c) 358 kilo/jaar Hoeveel kilogram restafval

Nadere informatie

Raad van Bestuur 26/08/2015

Raad van Bestuur 26/08/2015 Verslag Raad van Bestuur 26/08/2015 Verslag nr.: 68 07/2015 Verslaggever: Peter Standaert Datum: 26/08/2015 PRESENTIEOVERZICHT N aam & vo o rnaam A anwezig Vero ntschuldig d/ afwezig N aam & vo o rnaam

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 11 juni 2015 (219) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 06052015 (217) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven

74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven Mechelen, 11 juni 214 74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven Nieuwe studie zet economisch effect en belang van de afval- en materialensector in de verf De Vlaamse bedrijven produceerden

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 9 oktober 2015 (223) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09-09-2015 (222) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 18 september 2014 (204) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 13-08-2014 (203) De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Onze VAL-I-PAC missie...

Onze VAL-I-PAC missie... Onze VAL-I-PAC missie... ... uw kopzorgen wegnemen. Waarom doet uw bedrijf een beroep op de diensten van VAL-I-PAC? Uw bedrijf is aangesloten bij VAL-I-PAC omdat u verpakkingsverantwoordelijke bent. Kortweg

Nadere informatie

Duurzaam op kantoor IN PRAKTIJK

Duurzaam op kantoor IN PRAKTIJK Duurzaam op kantoor IN PRAKTIJK Tweekerkenstraat 47 Arbeid & Milieu Tweekerkenstraat 47 Duurzaam op kantoor Energieverbruik Mobiliteit Materialengebruik Tweekerkenstraat 47 Waarom duurzaam op kantoor?

Nadere informatie

Kringloop. nieuws CONTAINER PARKWACHTER. m/v met talent: WORD HAAGDONOR en vergroot de hoop! Van oude stortplaats tot UNIEK NATUURGEBIED

Kringloop. nieuws CONTAINER PARKWACHTER. m/v met talent: WORD HAAGDONOR en vergroot de hoop! Van oude stortplaats tot UNIEK NATUURGEBIED Kringloop nieuws Mei 2014 Informatiemagazine vol nuttige tips en weetjes Pmd-zomeractie: Win een fiets! m/v met talent: CONTAINER PARKWACHTER KRINGLOOP- TUINIEREN ook voor jou! WORD HAAGDONOR en vergroot

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN MAANDAG 24 JUNI 2013 GEMEENTE BORSBEEK Aanwezig : Michaël Vermeiren, voorzitter Dis Van Berckelaer, burgemeester Walter Kiebooms, Ken Casier, Kristof

Nadere informatie

Presentatie startbijeenkomst Arnhem Jan Schreur

Presentatie startbijeenkomst Arnhem Jan Schreur Presentatie startbijeenkomst Arnhem 22-09-2016 Jan Schreur 1 PROGRAMMA 19.30 uur 19.40 uur 19.50 uur Welkom Aftrap door wethouder Ine van Burgsteden van o.m. afvalbeleid Spel Petje op, petje af 20.15 uur

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek

Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek Wat? 7 workshops rond klimaatthematiek, energie, water

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 1 / 6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 3 februari 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator

Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Functiebeschrijving: B2 Secretariaatscoördinator Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Functie momenteel te begeven in: Vacaturenummer: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement

Nadere informatie

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG DO S EN DON TS BIJ HET BEHEER VAN AFVALBANDEN Deze brochure is bestemd voor professioneel gebruik binnen de bandensector. Uitgave van vzw Recytyre, het beheersorganisme

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 SAMEN VOOR AFVAL MET TOEKOMST!

JAARVERSLAG 2016 SAMEN VOOR AFVAL MET TOEKOMST! JAARVERSLAG 2016 SAMEN VOOR AFVAL MET TOEKOMST! Jaarverslag EcoWerf 2016 - INHOUD VOORWOORD... 3 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN... GEGEVENS NUTTIG INZETTEN... DUURZAAM OMGAAN MET MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Infobrochure GFT- en restafvalophaling Heuvelland GFT-ophaling, Fitness voor je vuilnis! GFT-ophaling vanaf 1

Nadere informatie

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest

Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Wegwijs in het vernieuwde recyclagepark van Diest Uw nieuw recyclagepark is open! Welkom Dinsdag 12 juni 2012 opent het nieuwe en volledig geautomatiseerde recyclagepark zijn slagbomen in Diest. Het park

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 9 augustus 2016 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Beste ondernemer, Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hieraan dringt

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG / handleiding imjv INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG Handleiding deel Grondstoffen publicatiedatum / 1.02.2016 http://imjv.milieuinfo.be INHOUD 1 Wie moet rapporteren?... 3 2 Wat moet gerapporteerd worden?...

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Interactieve workshops rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie

Interactieve workshops rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie Interactieve workshops rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie Workshops energie- en waterbesparing en afvalpreventie Ecolife 2 Wat? 7 workshops rond klimaatthematiek, energie, water en afval.

Nadere informatie

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN 1 1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding 5

INHOUD. 1. Inleiding 5 2 INHOUD 1. Inleiding 5 2. SWOT-Analyse De Recyclemanager 6 2.1 Algemene SWOT-Analyse 6 2.2 Kleding & Textiel SWOT-Analyse 9 2.3 Confrontatie 11 2.4 Verbeteringen 12 3. Voorstel Kleding Recycling Website

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie