Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG Jaarverslag EcoWerf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag EcoWerf 2013 -"

Transcriptie

1 Voor afval met toekomst! JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag EcoWerf

2 2 - Jaarverslag EcoWerf 2013

3 INHOUD VOORWOORD... 4 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN... 6 GEGEVENS NUTTIG INZETTEN... 8 DUURZAAM OMGAAN MET MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN PERMANENT WERKEN AAN KLANTENTEVREDENHEID EEN WERKGEVER DIE BEGAAN IS MET ZIJN PERSONEEL EEN BEDRIJF DAT IN DE MAATSCHAPPIJ STAAT ALGEMENE GEGEVENS ECOWERF ACTIVITEITEN ECOWERF Dit jaarverslag is een beknopt overzicht en heeft niet de intentie volledig te zijn. Raadpleeg de website voor meer informatie over EcoWerf: W Dit symbool geeft aan wanneer er specifieke informatie te vinden is op de website Jaarverslag EcoWerf

4 VOORWOORD Het jaar 2013 had heel wat nieuws voor EcoWerf te bieden. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, kreeg EcoWerf op 20 maart een nieuwe Raad van Bestuur en dus ook een nieuw Directiecomité. Freddy Vranckx, voormalig burgemeester van Lubbeek, gaf de fakkel door aan Michel Baert, burgemeester van Boortmeerbeek. Benny Reviers, schepen van Leefmilieu in Bekkevoort, werd verkozen tot nieuwe ondervoorzitter. Financieel was 2013 een jaar waarbij EcoWerf, zowel als de gemeenten-vennoten, de broeksriem moest aanhalen. De Financiële dienst nam alle diensten onder de loep en optimaliseerde waar mogelijk. Ondanks de besparingen kon EcoWerf een inkrimping in het personeelsbestand afhouden. Op die manier kon een goede dienstverlening gegarandeerd blijven. De medewerkers maken EcoWerf en het is dan ook belangrijk om gemotiveerde en betrokken werknemers te creëren. Eco- Werf moest helaas voorgoed afscheid nemen van een collega van de Transportdienst. Maar er waren ook gelukkige momenten: zo hield de ooievaar bij EcoWerf 10 keer halt. Ook de gemeenten voelden de crisis. Op vraag van hen bepaalde EcoWerf samen met alle deelnemende gemeenten nieuwe afvaltarieven. Deze bleven de voorbije jaren immers gelijk, terwijl de kosten voor inzameling en verwerking wel de hoogte in gingen. EcoWerf bood ondersteuning in de communicatie naar alle inwoners. Het jaar werd mooi afgesloten met de aankondiging van de stad Tienen om vanaf 2015 haar volledig huishoudelijk afvalbeleid toe te kennen aan EcoWerf. Vanaf dan wordt de beheersoverdracht die de stad reeds heeft met EcoWerf voor de verwerking van gft, uitgebreid met de inzameling en verwerking van de andere fracties, alsook met de exploitatie van het containerpark. 4 - Jaarverslag EcoWerf 2013

5 2013 stond ook in het teken van het nieuwe ondernemingsplan. In 2012 liep het vorige ten einde en dus werd een nieuw beleidsplan opgesteld voor de volgende 6 jaren. EcoWerf nam een professioneel toekomstverkenningsbureau onder de arm om haar te begeleiden in het interne proces en ging voor een brede aanpak met zowel personeel als externe partners en deskundigen. Zij legden een nieuwe visie vast en bepaalden welke richting EcoWerf de volgende jaren wil uitgaan. Zo ontstonden 6 strategische lijnen die aangeven vanuit welk vertrekpunt EcoWerf werkt aan een gericht veranderingsproces: 1. van fysieke afvalinzamelaar naar materiaalbeheerder met intelligentere materiaalinfrastructuur 2. van databezitter naar kenniscreator en kennismakelaar 3. van traditionele naar een duurzamere energie- en waterverbruiker en energieproducent 4. van een bedrijf met veel klanten naar een klantgerichter bedrijf 5. van een sociaal betrokken werkgever naar een aantrekkelijke en sociaal verantwoorde werkgever 6. van toeschouwer naar maatschappelijk betrokken partner In 2013 werden alle personeelsleden tijdens infosessies ingelicht over het definitieve ondernemingsplan. Heel EcoWerf staat immers in voor het welslagen. De 6 uitdagingen zijn bovendien het uitgangspunt geworden van dit jaaroverzicht. Waar in het verleden een zeer gedetailleerd beeld gegeven werd van alle diensten en hun activiteiten, schetst het jaarverslag nu een beknopt overzicht van de belangrijkste realisaties, die vaak het resultaat zijn van samenwerking tussen verschillende diensten. In combinatie met een nieuwe, frisse lay-out hopen we met u een boeiende wandeling te maken doorheen het voorbije jaar. Peter Standaert Michel Baert W Maak kennis met Stip aan de horizon, het ondernemingsplan voor Algemeen directeur Voorzitter Jaarverslag EcoWerf

6 AFVAL INZAMELEN IS SLECHTS HET BEGIN Afval? Nee, materiaal! Sinds 1 juni 2012 is het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) van kracht. Het is de uitwerking van 9 Europese richtlijnen en vervangt het Vlarea. Met deze nieuwe aanpak neemt Vlaanderen de hele materiaalketen in beschouwing om een oplossing te bieden voor het afvalvraagstuk. Samen met het Materialendecreet, de vervanger van het Afvalstoffendecreet uit 1981, vormt dit een belangrijk uitgangspunt voor EcoWerf, dat als kerntaken afvalpreventie, -inzameling en -verwerking heeft. Om in de toekomst een aanzienlijke rol te blijven spelen in de afval- en materiaalketen zal EcoWerf de veranderingen op de voet volgen om van afvalbeheerder naar duurzame materiaalbeheerder te evolueren en stap voor stap een weloverwogen proces doorwandelen om dit doel te bereiken. Afval selectief inzamelen en optimaal benutten wint aan belang. Anno 2013 zamelt EcoWerf van deur tot deur 7 afvalfracties in. Het glas bereikt EcoWerf via de glasbollen. Daarnaast biedt het containerpark een tijdelijk onderdak aan een 20-tal verschillende afvalfracties. EcoWerf zorgt ervoor dat recycleerbaar afval bij de gepaste verwerkers terechtkomt. Het nietrecycleerbaar afval (bv. huisvuil) gaat naar een verbrandingsoven met energierecuperatie, waar het elektriciteit oplevert en dus een nuttige toepassing krijgt. Afval naar materiaal omzetten kost energie en geld. Vermijden blijft dus de beste oplossing, alsook bestaande spullen zoveel mogelijk hergebruiken: schitteren in een vintage tweedehandsjas of zelf oorbellen maken van een kapotte fietsband. EcoWerf blijft inzetten op afvalpreventie, hergebruik, upcycling, kringlooptuinieren... 74% van het ingezamelde huishoudelijke afval werd gerecycleerd tot grondstof (groene pijl) 26% kreeg een nuttige toepassing (verbranding met energierecuperatie) (rode pijl) W Benieuwd naar de hoeveelheid huisvuil, gft, pmd of papier en karton die elke inwoner gemiddeld aanbood per gemeente? 6 - Jaarverslag EcoWerf 2013

7 Compost, de kringloop gesloten Het afval dat EcoWerf inzamelt, wordt tijdelijk bij EcoWerf overgeslagen of gaat rechtstreeks naar gespecialiseerde verwerkingsfirma s. Een uitzondering hierop vormen het groente-, fruit- en tuinafval; dat verwerkt EcoWerf zelf in haar eigen composteerinstallatie tot kwalitatieve gft-compost. EcoWerf verkoopt deze compost vervolgens aan particulieren, landbouwers, tuinaannemers, grondmengers Compost van EcoWerf is een natuurlijk product én een mooi voorbeeld van hoe de kringloop gesloten wordt: afvalmateriaal wordt de voedingsbodem voor nieuw leven! In 2013 werd ton gft aangevoerd die EcoWerf vakkundig omzette naar ton compost. In 2013 verwerkte EcoWerf kg biologisch afbreekbare mosselpotten uit de restaurants van Ikea - zonder mosselschelpen weliswaar, want die zijn niet composteerbaar W Wat gebeurt er met je afval en wie verwerkt het? Jaarverslag EcoWerf

8 GEGEVENS NUTTIG INZETTEN EcoWerf bezit heel wat data en informatie over haar interne processen, maar beschikt ook over externe gegevens van klanten die ze bedient, en van verwerkers, dienstverleners en leveranciers waarmee ze samenwerkt. Concrete voorbeelden hiervan zijn informatie over de gezinssamenstelling, de hoeveelheid ingezameld afval, de kwaliteit en omvang van bepaalde afval-, materiaal- en grondstofstromen, gegevens die via de containerparken worden verzameld In de komende jaren plant EcoWerf haar databestand nog uit te breiden, zodat ze kan evolueren naar een kennisbezitter. Dit biedt immers veel potentieel: de dienstverlening optimaliseren of zelfs personaliseren, advies verlenen aan andere instanties (bv. andere intercommunales), nieuwe producten en diensten ontwikkelen, het beleid van de gemeenten ondersteunen en interne processen verbeteren waar nodig. Ontwikkeling app Recycle! De vzw s Fost Plus, Recupel en Bebat lieten in 2013 een applicatie Recycle! ontwikkelen. Deze app wil dé referentie zijn voor sorteren in België. Wie de gratis app downloadt op zijn smartphone of tablet, vindt er de hele afvalkalender op adresniveau terug (inclusief herinneringen), evenals alle inzamelpunten van Recupel en Bebat, glasbolsites en containerparken met extra info over openingsuren en sorteerinfo. EcoWerf leverde voor deze app de afvalkalender aan in het gevraagde formaat, de stratenlijsten van alle aangesloten gemeenten en zorgde voor aanvullende informatie. W Download gratis de app 8 - Jaarverslag EcoWerf 2013

9 De digitale registratie van gegevens levert heel wat nuttige informatie op Integraal Milieujaarverslag In 2013 vulde EcoWerf het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) in. Dit verslag omvat alle informatieverplichtingen van bedrijven met betrekking tot milieu. Voordien moesten deze afzonderlijk gemeld worden aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De gegevens hebben steeds betrekking op het voorgaande jaar. EcoWerf gaf de bedrijfsafvalstoffen in van de voormalige stortplaats in Pellenberg, het overlaadstation in Tienen, de hoofdsite van EcoWerf (milieubedrijf te Wilsele), de kmo s die bij DifTar zijn aangesloten en een aantal gemeentelijke diensten. Online afvalstoffenenquête Bepaalde data verkrijgt EcoWerf door de registratie van gegevens voor de online afvalstoffenenquête. Hiermee peilt de OVAM naar de gemeentelijke afvalstoffengegevens van het afgelopen jaar. EcoWerf vult de online enquête in voor al haar aangesloten gemeenten. De gemeenten moeten enkel hun afvalstoffen doorgeven die niet via EcoWerf zijn gegaan; over de andere gegevens beschikt EcoWerf zelf. Onderzoek en Ontwikkeling EcoWerf investeert in Onderzoek en Ontwikkeling. Een groots project dat EcoWerf bestudeert, is de mogelijke bouw van een voorvergisting voor de huidige composteerinstallatie. In 2012 liet EcoWerf door een studiebureau een haalbaarheidsstudie uitvoeren. In 2013 werden deze resultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd op basis van de geldende wetgeving en subsidies. Hieruit blijkt dat een voorvergisting van ton de hele energiebehoefte van EcoWerf zou kunnen dekken. Om de vergistingsintallatie rendabel te maken, heeft EcoWerf echter nood aan subsidies. De dienst Compostering voerde onderzoek naar de composteerbaarheid van materialen zoals composteerbare bekers en zakjes. EcoWerf maakt bovendien deel uit van een werkgroep die een alternatief zoekt voor de huidige plastic fruitstickers die niet composteerbaar zijn en de compost zo verontreinigen. Jaarverslag EcoWerf

10 DUURZAAM OMGAAN MET MATERIALEN EN GRONDSTOFFEN Respectvol omgaan met het leefmilieu is een kernwaarde van EcoWerf. Daarom volgt de dienst Veiligheid, milieu en kwaliteit al enkele jaren het water- en energieverbruik van EcoWerf op. In samenwerking met Leuven Klimaatneutraal 2030, liet EcoWerf in 2013 bovendien haar koolstofvoetafdruk in kaart brengen. Op het vlak van energie- en grondstofgebruik kan het milieubedrijf over het algemeen nog veel duurzaamheidswinst behalen. In 2013 werden hiertoe alvast een aantal concrete acties ondernomen. Iedereen doet mee Alle beetjes helpen en dus moedigt de werkgroep Interne milieuzorg de werknemers aan om verspilling tegen te gaan met allerlei afvalpreventietips (papierverbruik beperken, verwarming en verlichting niet onnodig laten aanstaan, sluipverbruik vermijden). In 2013 namen 23 personeelsleden deel aan de Bike to Work-zomerwedstrijd, en ook in de winterwedstrijd streed EcoWerf mee. Ecodriving en energiezuinigere ophaalwagens In 2013 kregen alle chauffeurs via de verplichte opleiding vakbekwaamheid een cursus Ecodriving. De chauffeurs kregen persoonlijke begeleiding in hun rijgedrag en dit had een gunstige invloed op het brandstofverbruik. In het wagenpark van EcoWerf werden 10 ophaalwagens vervangen door nieuwe, energiezuinigere exemplaren. Deze zijn voorzien van een elektrische belading, die energiezuiniger en stiller is. Vóór de opleiding Ecodriving verbruikte een ophaalwagen gemiddeld 62 l/100 km. Na de opleiding daalde het verbruik tot 60 l/100 km. Motorstop Om verspilling te vermijden, plaatste de Technische dienst een motorstop op de wielladers die op de bedrijfssite in gebruik zijn. Deze motorstop zorgt ervoor dat de wiellader automatisch stilvalt wanneer hij gedurende vier minuten niet meer gebruikt wordt. Op draaiuren zorgt de motorstop voor een besparing van kg CO 2 -uitstoot 10 - Jaarverslag EcoWerf 2013

11 Mobility: de kortste weg naar duurzaamheid In 2011 werd het Mobility-project uitgerold. Het project beheerst een stuk integratie van diverse bestanden en programma s, maar biedt vooral mogelijkheden om nog efficiënter te werken op het vlak van routeplanning en (technische) opvolging. Zo werkt de dispatching van de Transportdienst met CarTrack, een toepassing die voornamelijk tot doel heeft alle voertuigen tijdens hun ronde live te volgen. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om routes te optimaliseren: de dispatching kan een onbeperkt aantal adressen ingeven, waarna de software de meest gunstige route berekent aan de hand van een bepaalde voorkeur zoals snelste of kortste route. Dankzij deze functionaliteit kunnen de routes van inzamelingen op afroep (oude metalen, grofvuil, snoeihout) geoptimaliseerd worden. De dispatcher krijgt een exact beeld van de te volgen route. De adressen worden dan in de juiste volgorde doorgezonden naar de boordcomputers van de vrachtwagens. Vervolgens kan de chauffeur zich naar elk adres laten navigeren via gps. De boordcomputer toont de optimale route om het afval in te zamelen Jaarverslag EcoWerf

12 PERMANENT WERKEN AAN KLANTENTEVREDENHEID Als intergemeentelijke vereniging voert EcoWerf het afvalbeleid uit voor 26 gemeenten. EcoWerf is een dienstverlenend bedrijf en wenst haar klanten zo goed mogelijk te ondersteunen. Verschillende EcoWerf-diensten staan in contact met de gemeenten en hun inwoners. Om hen te bereiken zet EcoWerf diverse communicatiekanalen in. Nog klantgerichter en gepersonaliseerd werken verovert hierbij steeds meer terrein. Interne optimalisaties Een goede dienstverlening begint van binnenuit; het beschikbare budget moet immers zo efficiënt mogelijk besteed worden. Daarom analyseerde en verbeterde de Financiële dienst de interne werkprocessen. Per dienst vond er een financiële analyse plaats en werden voorstellen geformuleerd voor concrete optimalisaties. Zo werd bijvoorbeeld een gestructureerde mededeling ingevoerd, waardoor de Boekhouding betalingen sneller en makkelijker kan verwerken. Nauwe contacten Om te weten wat er leeft bij de gemeenten en zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij hun behoeften, onderhoudt EcoWerf nauwe contacten met hen. Zo namen vertegenwoordigers van de gemeenten actief deel aan het opstellen van het ondernemingsplan. In juni maakten de nieuw verkozen colleges kennis met de projectleiders en diensthoofden en genoten een infosessie en rondleiding bij EcoWerf. In september kregen de milieudiensten een overzicht van de realisaties in 2013 en konden ze mee brainstormen over nieuwe afvalpreventieprojecten. Uitgebreide dienstverlening In 2013 organiseerde EcoWerf op vraag van haar gemeenten een vergadering waarin de vertegenwoordigers van alle gemeenten samen nieuwe afvaltarieven definieerden. Deze werden nadien door de gemeenten afzonderlijk goedgekeurd of aangepast. De nieuwe tarieven sluiten aan bij het Vlaamse afvalbeleid (Vlarema). Bovendien was een wijziging nodig omdat de afvaltarieven al enkele jaren niet meer aangepast werden, terwijl de inzamel- en verwerkingskosten wel stegen. EcoWerf stelde voor elke gemeente een ontwerp van het contantbelastingreglement op en verzorgde de communicatie naar de inwoners. De schepenen en burgemeesters kwamen zelf een kijkje nemen bij EcoWerf Nog volgens het Vlarema zijn bedrijven sinds 1 juli 2013 verplicht om hun pmd-afval selectief in te zamelen en een contract af te sluiten met hun afvalinzamelaar. EcoWerf verzorgde de communicatie hieromtrent en stelde een afvalcontract op voor kmo s, scholen en gemeentelijke diensten Jaarverslag EcoWerf 2013

13 Onbekend is onbemind EcoWerf hecht veel belang aan klantgerichtheid. Hiervoor moet ze dicht bij haar klanten staan. Persberichten, artikels in gemeentelijke infobladen en een gebruiksvriendelijke website zijn een aantal basismedia die EcoWerf permanent inzet om haar inwoners te bereiken. Nieuwe media zoals het digitaal loket Mijn EcoWerf voor DifTar-gebruikers en de app Recycle! (zie hoofdstuk Gegevens nuttig inzetten ) gaan nog een stukje verder en bieden de inwoner zelfs informatie op maat aan. En niet te vergeten, dé informatiebron bij uitstek: het halfjaarlijks infoblad Kringloopnieuws. Boordevol mededelingen over de afvalinzameling en het containerpark, tips, weetjes en activiteiten over sorteren en recycleren, afval vermijden, kringlooptuinieren Na 10 jaar trouw informeren, had het krantje in 2013 wel een opfrisbeurt verdiend. Rekening houdend met een lezersenquête die in een voorgaande editie verscheen, koos de Communicatiedienst voor een handig magazineformaat en een gloednieuwe lay-out om de lezer nog meer aan te spreken! Het Kringloopnieuws nog meer op maat van zijn lezers Herkenbaar en gekend zijn is essentieel. EcoWerf wil zichtbaar zijn voor haar klanten, zodat zij informatie van EcoWerf snel kunnen herkennen en EcoWerf vlot weten te vinden wanneer nodig. Hierbij is de huisstijl, het logo en de typische turquoise kleur een belangrijk herkenningspunt. In 2013 ging EcoWerf nog een stapje verder en ging op zoek naar een toepasselijke slogan. Hiervoor werd onder andere de inspiratie van het personeel aangesproken via een wedstrijd. Voor afval met toekomst! In 2013 verstuurde EcoWerf: 17 persberichten 17 artikels voor de gemeentelijke infobladen 6 gepersonaliseerde berichten via Mijn EcoWerf Compost, voor ieder wat wils EcoWerf verzorgt niet alleen de afvalinzameling en -verwerking, maar verkoopt ook compost. Eind 2012 maakte EcoWerf het haar inwoners nog makkelijker: sindsdien is de compost voorverpakt in zakken van 40 liter, te koop in alle DifTarcontainerparken. In 2013 gingen er bijna zakken de deur uit. Om de voorverpakte compost bekend te maken bij het grote publiek, werden een affiche en flyer ontworpen. Ook voor grootafnemers doet EcoWerf een inspanning: sinds oktober 2013 is EcoWerf een door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) erkend verzender voor compost. Dit houdt in dat EcoWerf voor elk composttransport boven de 3,5 ton een mestafzetdocument aanmaakt en onmiddellijk registreert bij de Mestbank via het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Hierdoor verlicht EcoWerf de administratieve verplichtingen voor de afnemers die niet erkend zijn als mestvervoerder en toch jaarlijks aanzienlijke vrachten EcoWerf-compost afnemen. 47% van de verkochte compost gaat naar particulieren Jaarverslag EcoWerf

14 EEN WERKGEVER DIE BEGAAN IS MET ZIJN PERSONEEL EcoWerf levert inspanningen om een aantrekkelijke werkgever te zijn, die oprecht begaan is met zijn personeelsleden. Zowel welzijn op het werk als veiligheid zijn waarden waar EcoWerf in 2013 in investeerde. Een bedrijf valt of staat immers met de mensen waaruit het is opgebouwd. EcoWerf werkt haar beleid verder uit om haar bestaande werknemers te blijven boeien en nieuwe personeelsleden aan te trekken. Een gelukkige werknemer presteert beter Een werknemer die zich bij zijn werk betrokken voelt, is een gelukkigere en productievere werknemer. Daarom vindt EcoWerf het belangrijk haar personeel een gezonde privéwerkbalans aan te bieden. Aantrekkelijke activiteiten kunnen het samenhorigheidsgevoel eveneens aanwakkeren: in 2013 nam EcoWerf deel aan Bike to work, en organiseerde een teambuilding voor de administratieve diensten en voor de dienst Compostering. In januari is er jaarlijks een nieuwjaarsreceptie voor alle personeelsleden. Tot slot vinden er tijdens de middag of na de werkuren regelmatig sportactiviteiten plaats waaraan liefhebbers kunnen deelnemen. Iedereen op de hoogte Om het personeel op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt, beschikt EcoWerf over een aantal communicatiemiddelen zoals infoborden, de EW-FLITS met daarin een greep uit de vergaderverslagen en een personeelsblad EcoPers. In 2013 vonden posterlijstjes hun ingang. Tijdens de kleine of grote boodschap, valt er tweewekelijks een nieuwtje te lezen. Beter voorkomen dan genezen Eerste interventieploeg bij brand In 2013 ging de dienst Veiligheid, milieu en kwaliteit over tot de oprichting van een Eerste interventieploeg. Een goed opgeleide ploeg is immers erg nuttig als er zich een noodsituatie afspeelt. Deze vrijwilligers kunnen dan in afwachting van de komst van de hulpdiensten, de eerste stappen zetten naar het beheersen van de situatie. Zo kregen ze een opleiding om in geval van brand de brandhaard snel te beoordelen en te beslissen om zelf te blussen (bij kleine haarden) - zonder de eigen veiligheid in gevaar te brengen - of onmiddellijk de hulpdiensten te bellen (bij grotere brand) Jaarverslag EcoWerf 2013

15 Actief strijden tegen werkongevallen Om het aantal ongevallen op de werkvloer te verminderen, kregen 26 werknemers van EcoWerf de opleiding Hiërarchische lijn. Hierin kwamen onder andere volgende onderwerpen aan bod: de wetgeving over welzijn op het werk, de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de verschillende personen die onder de hiërarchische lijn vallen en wat zij kunnen doen op het vlak van preventie. Verder werd specifieke aandacht besteed aan risicoanalyses: van identificatie van de gevaren en de blootgestelde personen tot het bepalen van maatregelen en prioritaire acties. Voor alle activiteiten die op EcoWerf plaatsvinden, worden voortaan een risicoanalyse opgesteld en maatregelen genomen. Een veiligheidshesje en veiligheidsschoenen zijn verplicht voor medewerkers die zich op de site begeven EHBO EcoWerf telt 21 vaste EHBO ers. Deze personeelsleden krijgen jaarlijks een opfrissingscursus. Verder kregen alle parkwachters en alle chauffeurs in de loop van een basiscursus EHBO. Slagbomen In juli 2012 kreeg EcoWerf bezoek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij stelden vast dat veel chauffeurs of laders het afval te dicht bij de stortbunkers wegveegden en het risico liepen vanop zekere hoogte te vallen. Om de veiligheid te verhogen, plaatste EcoWerf daarop slagbomen aan de stortbunkers. Slagbomen zorgen voor meer veiligheid bij het lossen van afval in de stortbunkers Jaarverslag EcoWerf

16 EEN BEDRIJF DAT IN DE MAATSCHAPPIJ STAAT EcoWerf wil steeds meer evolueren naar een maatschappelijk betrokken partner, die actief participeert en een meerwaarde toevoegt aan de nabije of verre omgeving. Om dit in de praktijk te brengen, zal EcoWerf het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) toepassen. Niet alleen duurzaam denken dus, maar ook doen. MVO dekt vele ladingen: milieuverantwoord, duurzaam, humanitair, intern, lokaal, internationaal Net omwille van deze vele aspecten, is het belangrijk dat de initiatieven gecentraliseerd en gecoördineerd worden. Daarom richtte EcoWerf een werkgroep MVO op, met een wisselende samenstelling in functie van de agendapunten. In deze werkgroep werd ook de bestaande werkgroep Interne milieuzorg opgenomen. Duurzaam aankoopbeleid Een van de interne realisaties in 2013 is dat EcoWerf acties ondernam om haar aankoopbeleid te verduurzamen. Dit houdt in dat bij de gunning van een overheidsopdracht niet enkel de prijs een doorslaggevend criterium is, maar dat ook de impact op mens en milieu bepalend is. De verantwoordelijken voor aankopen volgden een opleiding duurzame aankopen. Enkele voorbeelden van duurzame aankopen in 2013: bij de aanschaf van ophaalwagens werd zowel het ergonomisch comfort voor de chauffeur als de impact op het milieu beoordeeld. De nieuwe poetsdienst gebruikt voortaan verplicht ecologische producten. EcoWerf kiest zoveel mogelijk voor Fair Trade- of streekproducten. Het nieuwe Kringloopnieuws wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier, in een klimaatneutrale drukkerij, en bij de keuze van energieleverancier gaat EcoWerf resoluut voor 100% groene energie. Om het aankoopbeleid meer gestructureerd te laten verlopen, voerde EcoWerf het softwareprogramma 3P (Public Procurement Partners - de Engelse term voor openbare aanbestedingen ) in. Dankzij het programma kunnen alle projectleiders en diensthoofden steeds volgens de recentste wetgeving handelen, worden er uniforme regels en documenten gebruikt, wordt de dossieropvolging makkelijker en is er meer interne communicatie en controle mogelijk. EcoWerf & sociale tewerkstelling: een geslaagde combinatie Voor aanvullende activiteiten doet EcoWerf graag beroep op instanties die werknemers ondersteunen die minder makkelijk kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Het groenonderhoud op de bedrijfssite wordt uitgevoerd door de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO. In 2013 werden de afvalkalenders in de stad Leuven volledig door SPIT vzw bedeeld. EcoWerf liet in samenwerking met Wonen en Werken vzw compostbakken en presentatieborden ontwikkelen ter ondersteuning van de gemeentelijke compostmeesterwerkingen. Voor het verpakken van de prijzen van de pmd-sorteerwedstrijd en de studentenpakketten Wat mag wel, wat magneet? deed EcoWerf dan weer een beroep op Oostrem vzw. Wonen en Werken vzw zorgde voor een mooie houten infostand over thuiscomposteren 16 - Jaarverslag EcoWerf 2013

17 Een duurzame maatschappij EcoWerf wil haar overtuiging van duurzaamheid niet voor zichzelf houden, maar zoveel mogelijk verspreiden, te beginnen bij haar inwoners. Een hele uitdaging waar EcoWerf permanent aan werkt! Naast de gebruikelijke hulplijnen zoals het gratis groene nummer, website met sorteerwijzer werkte EcoWerf ook in 2013 extra projecten uit om haar inwoners te ondersteunen. Meer dan 500 bezoekers vulden samen een 26-tal boxpalletten met aeea Recupel hield samen met Eco- Werf en De Kringwinkels Hageland en SPIT de inzamelactie Recupel on Tour in Scherpenheuvel-Zichem en Leuven. Iedereen kon die dag afgedankte elektr(on)ische toestellen (aeea) gratis afgeven en het sorteerspel spelen in ruil voor een herbruikbare draagtas. Met een grootse pmd-actie moedigde EcoWerf van juni tot september inwoners aan om hun pmd correct te sorteren. 878 deelnemers van de online sorteerwedstrijd Magda&Danny wonnen een keukenschort. 4 hoofdwinnaars mochten bij EcoWerf een smartphone van 500 euro in ontvangst nemen. De wedstrijd werd via verschillende media bekend gemaakt, met als opvallendste actie de speciale actiestickers die de laders op fout gesorteerd pmdzakken kleefden. Tijdens de zomervakantie hielpen bovendien 2 jobstudenten de containerparkbezoekers met hun sorteervragen en deelden pmddraaischijven uit. 28 gelukkigen bakken voortaan frietjes in een gloednieuwe friteuse Tijdens de Grote Inzamelmaand in oktober konden de inwoners hun frituurvet of -olie inruilen voor tombolatickets gezinnen registreerden hun tickets. De heer Soetens uit Bierbeek won de hoofdprijs: hij mag 350 euro spenderen om vrienden en familie gratis te trakteren op frietjes. De workshop en de proevertjes werden gesmaakt! Van 15 tot 24 november nam EcoWerf met de steun van de provincie Vlaams-Brabant deel aan de Europese Week van de Afvalvermindering. EcoWerf verwelkomde 250 deelnemers tijdens haar gratis activiteiten: rondleidingen op het milieubedrijf, een workshop Doe meer met minder en Milieuvriendelijke bewaartechnieken, infosessies over de biologische kringloop en filmavonden met de Belgische première van de documentaire Trashed, no place for waste. Jaarverslag EcoWerf

18 Jong geleerd is oud gedaan! De jeugd is de toekomst. Daarom ondersteunt EcoWerf al jaren scholen en verenigingen in haar werkingsgebied in hun afvalpreventie- en sorteeracties. Zij kunnen gratis folders bestellen, spelletjes en lesmateriaal uitlenen en begeleide rondleidingen aanvragen. Op deze pagina vind je alvast een aantal initiatieven terug die de Afvalpreventiedienst in 2013 organiseerde. Afvalknaller: dat is sorteren tot de stukken eraf vliegen! Elke kleuterschool kon in 2013 bij Eco- Werf gratis een luxeboekje met cd-rom aanvragen van De vuilnisbakmakkers, ontwikkeld door Fost Plus. De leerlingen kregen een giveaway: een werkboekje met tekeningen en spelletjes. Met de Afvalknaller ontwikkelde Fost Plus een actief sorteerspel waarmee pmd, glas en papier&karton sorteren kinderspel wordt! W Nieuwsgierig? Beluister het verhaal op Leren sorteren hoeft niet saai te zijn! Het succes van de begeleide rondleidingen bij EcoWerf blijft zich voortzetten: in 2013 volgden 117 groepen een rondleiding bij het milieubedrijf, in een containerpark of in een kringlooptuin. W Overzicht gratis aanbod voor scholen en verenigingen Het muziektheater Levende Muziek werkte op vraag van EcoWerf en collega-intercommunale Igemo 2 voorstellingen uit: Koffers gepakt voor kleuters en Trop is teveel en teveel is trop voor de lagere school. Het project werd ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant Jaarverslag EcoWerf 2013

19 Duurzame, lokale initiatieven: EcoWerf springt mee op de kar! Naast eigen initiatieven, neemt EcoWerf ook graag deel aan bestaande lokale acties rond duurzaam materiaalbeheer. Zo zamelt EcoWerf al enkele jaren taxussnoeisel in op al haar containerparken voor de nationale actie Vergroot de Hoop. Van 15 juni tot 31 augustus 2013 konden inwoners hun jong, zuiver taxussnoeisel afgeven. De baccatine in taxus vormt de basis voor kankerbestrijdende geneesmiddelen en brengt bovendien ook geld op: EcoWerf schonk de volledige opbrengst van euro aan Kom op tegen Kanker! EcoWerf heeft zich ook geëngageerd als partner van Leuven Klimaatneutraal De stad wil haar negatieve invloed op het klimaat wegwerken in het voordeel van de stad en haar inwoners. Het doel is tegen 2030 helemaal klimaatneutraal zijn. In juni verzamelden administratieve medewerkers van EcoWerf 160 kg zwerfvuil Beter een goede buur... In het verleden ondernam Eco- Werf al acties om de geurhinder te beperken voor omwonenden van het milieubedrijf en kregen voormalige stortplaatsen een nieuwe bestemming als voetbalveld of natuurgebied. EcoWerf streeft naar een leefmilieu met minder afval en minder zwerfvuil. En hoe kan dat beter dan zelf het goede voorbeeld te geven! Een aantal keer per jaar ruimen personeelsleden van de administratieve en ondersteunende diensten het zwerfvuil op dat in de naburige straten van het milieubedrijf rondslingert. Over de grenzen heen EcoWerf wil een duurzame partner zijn in de materiaalketen en die stopt niet bij de landsgrenzen. Daarom geeft EcoWerf haar kennis graag door aan andere landen en continenten. Voor hen kan EcoWerf een voorbeeldfunctie uitoefenen. In 2013 kregen 5 buitenlandse groepen een rondleiding op het milieubedrijf en maakten kennis met de manier van werken bij EcoWerf: Zero Waste Network (Europese organisatie), Cistoca (Kroatische delegatie), Japanse en Surinaamse afvalbeleidsmakers, en Amerikaanse studenten bio-ingenieur van de Texas A&M University. Hotdogs smullen voor het goede doel! MVO staat ook voor humanitair ondernemen. Dat dit actief leeft, blijkt uit de hotdogverkoop die enkele personeelsleden op Eco- Werf organiseerden. De opbrengst werd via Music for Life overgemaakt aan Artsen zonder Grenzen, ten voordele van de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen. Jaarverslag EcoWerf

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING

Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland. opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING Intergemeentelijke vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en Ommeland opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG EN JAARREKENING 2009 Deel 1: Activiteitenverslag 1 De maatschappij 1.1 Deelnemers

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

Duurzaam beheer van duurzame materialen

Duurzaam beheer van duurzame materialen Duurzaam beheer van duurzame materialen Sinds enkele jaren hebben de vakbonden een milieuwerking. Dit uit zich onder meer in de organisatie van vorming en het uitgeven van publicaties. Om de bestaande

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

E VALUAT IER APPORT ISVAG

E VALUAT IER APPORT ISVAG 2007 E VALUAT IER APPORT ISVAG 2012 Legislatuur 2007-2012 Inhoud 1 INLEIDING p. 3 2 STRUCTUUR EN WERKING p. 5 3 BELEID 2007 2012 3.1 PERSONEEL & VEILIGHEID p. 7 3.2 EXPLOITATIE & AANVOER p. 12 3.3 ONDERHOUD

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel."

Alfons Goos, ABB Benelux: Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel. Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel." ondernemers september 2013 20 De komende jaren zal de wereldbevolking met zowat 1 miljard

Nadere informatie

Afval ONTWERP VOOR HET VIERDE GEWESTELIJK PLAN VOOR DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN

Afval ONTWERP VOOR HET VIERDE GEWESTELIJK PLAN VOOR DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN Afval ONTWERP VOOR HET VIERDE GEWESTELIJK PLAN VOOR DE PREVENTIE EN HET BEHEER VAN AFVALSTOFFEN September 2008 Wettelijk depot : D/5762/2008/25 Ver. uitgev. : J.-P. Hannequart & E. Schamp Gulledelle 100

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie