Zelfsturing Begeleider : Carl Oomens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfsturing Begeleider : Carl Oomens"

Transcriptie

1 Zelfsturing Begeleider : Carl Oomens CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Ondersteuningsaanbod

2 1. Definitie zelfsturing Zelfsturing is: De dispositie om de beschikbare middelen in zichzelf in de menselijke en fysische omgeving op een wijze te beherenie de hoogst mogelijke levenskwaliteit oplevert = LEVENSKUNST DOEL W I L SCENARIO * BEDENKEN * UITVOEREN AFSTAND NEMEN BIJSTUREN Zelfsturing is een competentie die boven de andere competenties staat. Het is de stuurcabine, het centrum van waaruit men zijn leven en leren organiseert. Het gaat om vragen als : Ziet en benut men de kansen die in de omgeving voor het grijpen liggen? Hoe maakt men gebruik van het kunnen waarover men beschikt, van wat men kan? Weet men zijn tijd op een goede manier te besteden? Dat wil zeggen zó dat men er het beste van maakt. Het beste is dan : wat aan de eigen noden, behoeften en idealen beantwoordt. Ter info: RELATIE ZELSTURING EN ONDERNEMINGSZIN: Zelfsturing gepaard aan creativiteit levert een krachtige mix op die we ondernemingszin noemen: het vermogen om grenzen te verleggen, te zien wat nog niet is maar zou kunnen zijn en dat ook te realiseren. Zelfsturing De mate waarin de leerling zichzelf bereddert om in een gegeven situatie de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bereiken. De mate waarin hij/zij de mogelijkheden in zichzelf en zijn/haar omgeving zo goed mogelijk beheert. De leerling kan keuzes maken, bezit het nodige doorzettingsvermogen, weet hoe zijn/haar plannen te realiseren. Hij/zij voert ze daadwerkelijk uit en kan afstand nemen om te leren uit ervaring. Ondernemingszin De mate waarin de leerling in een welbepaalde situatie originele ideeën kan bedenken over mogelijke doelen en intiatieven. De mate waarin hij/zij beschikbare middelen optimaal inzet om acties op te zetten die tot de realisatie van zijn doelen en initiatieven leiden. De mate waarin hij/zij grenzen verlegt, iets nieuws creëert dat tot kwaliteit van leven bijdraagt. De mate waarin dit afstraalt op de groep. De leerling wil impact, is geïnspireerd en gedreven bezig, hij/zij krijgt het in wisselende omstandigheden voor elkaar en kan afstand nemen om te leren uit zijn/haar ervaringen. CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 2

3 2. Zelfsturing omvat 4 componenten Zelfsturing omvat vier componenten. Als je binnen deze componenten de factor creativiteit toevoegt, leidt dat tot ondernemingszin. Voor de volledigheid wordt hieronder het gehele overzicht vermeld. Enerzijds zie je de componenten die vooral met zelfsturing te maken hebben. In cursief staan de toevoegingen vanuit ondernemingzin. Deze componenten komen uit het instrument Instrumenten voor de screening van 6-12 jarigen en de obervatie van de leeromgeving. Je kan deze instrumenten gratis downloaden op de CEGO-website: Boeken en leermiddelen Basisonderwijs Ervaringsgericht werken met oudere kinderen Ondernemingszin (h)erkennen Instrumenten voor de screening van 6-12 jarigen en de obervatie van de leeromgeving 1. Willen Om aan de slag te gaan moet men in de eerste plaats willen. Niet willen is niet altijd kwade wil. Het heeft vaak te maken met een negatieve taakbeleving: "Ik kan dat nooit afkrijgen!", "Het zijn weer zo'n moeilijke oefeningen!" De kinderen verwachten als het ware dat het toch niet zal lukken, wat ze ook doen. Dus beginnen ze er ook niet aan: dat is veiliger. Deze wilsfactor is de energieleverancier. Bij kinderen kan je hier naar kijken: Warmlopen (ondernemingszin) Impact willen (ondernemingszin) Doorzetten De leerling is gemakkelijk voor een intiatief te motiveren. Hij/zij loopt gemakkelijk warm voor iets. De leerling wil actie en effect ervaren, wil doorgaans iets teweeg brengen. Hij/zij kan niet bij de pakken blijven zitten en neemt graag initiatief De leerling wil iets dat opgestart werd, goed afwerken. Hij/zij is bereid er de onprettige consequenties bij te nemen en heeft er veel voor over om zijn/haar doel te bereiken. CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 3

4 2. Weten wat je wil, doelen stellen, richting kiezen Deze component houdt in dat je voeling hebt met je interesses, dat je kunt kiezen en beslissingen kunt nemen. Sommige kinderen hebben het daar heel moeilijk mee. Dat zie je bijvoorbeeld al wanneer er geaarzeld wordt om een snoepje te moeten kiezen. Het duurt lang voor ze gekozen hebben en eens gekozen hebben ze al vlug spijt dat ze het andere niet gekozen hebben. Omgekeerd zie je soms leerlingen tijdens een atelier onmiddellijk voor een bepaalde activiteit kiezen of kleuters onmiddellijk naar een hoek gaan. Het gaat om voelen wat er in jezelf leeft en van daaruit een keuze kunnen maken. Richting kiezen, je energie richten zie je zo: Kiezen De leerling voelt inituïtief aan waar hij/zij naar toe wil. Hij/zij is zich bewust van wat hem/haar zint en niet. Hij/zij maakt keuzes en beslist. Gedreven (ondernemingszin) Inspiratie (ondernemingszin) Als de leerling zich in iets geëngageerd heeft (bijv. een project) dan kan hij/zij het moeilijk loslaten. Hij/zij is er constant mentaal mee bezig. Het neemt hem/haar in beslag. Ideeën over mogelijke initiatieven borrelen als vanzelf op bij de leerling. Hij /zij ziet vaak originele mogelijkheden, doelen en acties. CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 4

5 3. Scenario s bedenken en uitvoeren Goed kunnen plannen vraagt een inloopperiode waar de kinderen met vallen en opstaan leren. Falend zelfsturingsvermogen drukt zich hier uit in: niet kunnen starten, gebrek aan orde in het handelen, ongeorganiseerd zijn, verward of chaotisch overkomen Dit zien we bv. bij kinderen die enthousiast een hoek invliegen maar daar direct ook stilvallen. Scenario s bedenken en uitvoeren zie je bij leerlingen als volgt: Van start gaan, stapsgewijs uitvoeren Nieuwe scenario s in de actie ontwikkelen (ondernemingszin) Prioriteiten Altertheid, bijsturen en zorgvuldigheid Breed vizier Anticiperen Orginaliteit (ondernemingszin) Flexibiliteit (ondernemingszin) De leerling kan bij vertrouwde opdrachten en situaties van start gaan, zich de opeenvolgende stappen voor de geest halen en ze na elkaar uitvoeren Bij nieuwe opdrachten en situaties kan de leerling vlot starten. Hij /zij bedenkt al doende hoe hij/ zij te werk kan gaan om het initiatief tot een goed einde te brengen. Bij de uitvoering van een initiatief kan de leerling goed onderscheiden wat belangrijk is en wat niet. Hij/zij voelt spontaan wat eerst moet komen en wat later, wat zeker afgewerkt moet zijn en wat niet. Tijdens de activiteit is de leerling alert. Hij/zij heeft in de gaten hoe het loopt, heeft oog voor details en stuurt zijn werkwijze bij. De leerling kan meerdere acties of deelhandelingen tegelijk overzien terwijl hij/zij bezig is. Hij/zij is bezig met iets en houdt spontaan andere relevante dingen mee in het oog. Tijdens de uitvoering kijkt de leerling vooruit. Hij/zij voorziet hoe het verder zal aflopen, wat hij nodig zal hebben en stuurt in functie daarvan bij. De leerling vertrouwt op zijn improvisatievermogen. Hij/zij ziet meteen verschillende manieren om iets aan te pakken en vindt originele oplossingen. De leerling kan flexibel omgaan met onvoorziene omstandigheden en plotse koerswijzigingen. Hij/zij weet onverwachte mogelijkheden te benutten. CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 5

6 4. Afstand nemen en reflecteren Kinderen expliciet laten nadenken over hoe ze tewerk willen gaan / hoe ze bezig zijn / hoe ze aan het werk zijn gegaan. Afstand nemen houdt in dat je leert uit ervaring. Ben ik wel goed bezig? Wat lukt /is gelukt en wat niet? Hoe komt dat? Wat kan ik anders doen? Waarom? Wat leer ik hieruit? Afstand nemen zie je in het volgende: Planmatigheid Doelbewust zijn Analyseren Efficiëntie Los kunnen laten Evalueren Ervaringsleren Bij het uitwerken van grote complexe opdrachten vliegt de leerling er niet meteen in. Hij/zij overdenkt strategisch wat er bij komt kijken en hoe hij/zij te werk zal gaan. Hij/zij neemt berekend risico. De leerling kan aangeven wat hij/zij met zijn initiatieven wil bereiken, waar de inspanningen toe moeten leiden en welke resultaten hij/ zij wil halen. Als iets niet lukt, dan blijft de leerling niet halsstarrig of blindelings doordoen, maar hij/zij analyseert de situatie en wijzigt zijn/haar koers. De leerling vraagt zich regelmatig af of de geleverde inspanningen in verhouding staan tot het beoogde resultaat. De leerling kan afzien van een idee of een project, waaraan hij/zij gehecht is, als blijkt dat het weinig kans op slagen heeft. Na afloop beschouwt de leerling het resultaat van zijn werk en kan kritisch aangeven of en in welke mate het doel bereikt is. De leerling leert uit de opgedane ervaringen. Hij/zij kan aangeven wat werkt en wat anders aangepakt moet worden om met minder inspanningen en middelen meer te bereiken. Samengevat: VIER COMPONENTEN VAN ZELFSTURING Component 1: willen zich achter iets kunnen zetten, kunnen volhouden en doorzetten Component 2: zelfstandig een doel kunnen kiezen weten wat men wil, initiatief kunnen nemen Component 3: over handelingsschema s beschikken startscenario s kunnen oproepen en in handelen omzetten Component 4: afstand kunnen nemen uit de activiteit kunnen stappen om de afstand tot het doel in te schatten, de neveneffecten te overzien en eventueel bij te sturen CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 6

7 3. Je eigen zelfsturing onder de loep Zelfsturing komt aan bod bij kleuters, maar net zo goed bij volwassenen. Ook jijzelf bent meer of minder sterk in zelfsturing. Overloop de verschillende componenten van zelfsturing in deze bundel (p ) Geef nu aan wat maakt dat jij binnen de school in een personeelsvergadering of werkgroep meer zelfgestuurd aan de slag gaat: Hierdoor ga ik meer zelfgestuurd aan de slag in een personeelsvergadering of werkgroep op onze school: CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 7

8 3. Zelfsturing bij kinderen uit de eigen klas Profiel van een kind met hoge zelfsturing: Naam: Leeftijd:... Waaraan merk je dat dit kind een hoge zelfsturing heeft? Gedrag? Zeggen? Dit noteer je binnen de grenzen van de tekening In welke situaties is er hoge zelfsturing? Dit noteer je rond de tekening. CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 8

9 Profiel van een kind met lage zelfsturing: Naam:.. Leeftijd. Waaraan merk je dat dit kind een lage zelfsturing heeft? Gedrag? Zeggen? Dit noteer je binnen de grenzen van de tekening In welke situaties is er lage zelfsturing? Dit noteer je rond de tekening. CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 9

10 ZELFSTURING OBSERVEREN Situaties waarin je deze competentie kan observeren 1. Scenario s kunnen oproepen is aan de orde bij complexe taken met meerdere oplossingsmogelijkheden waarbij kinderen zich dienen af te vragen: hoe ga ik dit oplossen? - Kinderen werken in het kader van een project aan het uitnodigen van de politie in de klas: hoe gaan we te werk om dit te realiseren? 2. Scenario s kunnen uitvoeren is aan de orde bij het uitvoeren van taken op basis van richtlijnen: - Een taak uit het contractwerk afwerken op basis van de instructies op papier - een recept (bijv. van deeg) volgen op basis van instructies 3. Het doorzettingsvermogen (niet direct opgeven) en het afstand kunnen nemen (heeft het zin om verder te doen en kan ik er met hulp van anderen of een andere aanpak uitkomen?) komen aan bod in situaties waarin men in de uitvoering van de activiteit voor problemen komt te staan - Het maken van een figuur in klei lukt niet - Een wiskundig probleem oplossen kan op verschillende manieren. Welke is de handigste? 4. Elk van de componenten van zelfsturing: wil, doelen stellen, strategieën volgen en afstand nemen komen aan bod in groepssituaties waarin kinderen de leiding kunnen nemen en het traject van de anderen kunnen meebepalen Schaal: NIVEAU 1 ZEER ZWAK: heeft een uiterst beperkt vermogen tot zelfsturing Weet niet wat hij/zij wil, weet voor zichzelf geen richting aan te geven en keuzes te maken. Heeft het in vergelijking met leeftijdgenoten moeilijk om handelingen mentaal op te roepen, zich daar bewust op te richten en ze uit te voeren. Brengt opdrachten zelden tot een goed einde. Ziet het verband niet tussen het eigen handelen en de gevolgen daarvan. Trekt geen lering uit ervaringen. Komt hulpeloos over. NIVEAU 5 ZEER GOED: heeft een uitgesproken vermogen tot zelfsturing en ondernemen Weet zich erg goed uit de slag te trekken: weet wat hij/zij wil, kan zich een doel stellen, tot actie overgaan en de handelingen tot een goed eind brengen. Geeft niet bij de eerste hindernis op en kan doorzetten om zijn/haar doel te bereiken. Kan afstand nemen en strategisch tewerk gaan. Kan goed gebruik maken van de mogelijkheden die er liggen en zich aan veranderde omstandigheden aanpassen. Is geen speelbal van de omgeving, maar bepaalt mee de koers van de groep. CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 10

11 4.Zelfsturing stimuleren op Spoor1: Algemene klasaanpak (of leeromgeving) DE SLEUTEL: Situaties scheppen waarin de volgende cyclus tot stand kan komen: een idee/initiatief komt op er volgt een keten van zinvolle handelingen er is ervaring van impact er wordt genoten van het succes er wordt geleerd uit de ervaring Zelfsturing (en ondernemingzin) is niet enkel iets wat leerlingen hebben of niet hebben. De leeromgeving die je als leerkracht aanbiedt, speelt een cruciale rol in het stimuleren of afremmen ervan. Je leeromgeving kan je bevragen in 5 rubrieken. De onderstaande opsomming is een verkorte weergave van de rubrieken uit het instrument Instrumenten voor de screening van 6-12 jarigen en de obervatie van de leeromgeving. In het instrument worden telkens concrete voorbeelden vermeld ter verduidelijking. RUBRIEKEN: 1. Positief klas- en schoolklimaat: Een goede sfeer van waaruit kinderen kunnen en durven ondernemend zijn: een ontspannen klassfeer goede interacties tussen de leerlingen onderling goede interacties met de leerkracht 2. Organisatie Werkvormen met kansen tot intiatiefname Mogelijkheden om te kiezen Geïntegreerde aanpak van thema s, problemen, Materiaal is overzichtelijk en toegankelijk gegroepeerd De materialen en bronnen zijn vrij toegankelijk Leerlingen kunnen de werkplek binnen bepaalde grenzen zelf organiseren Duidelijke klasorganisatie: duidelijke verwachtingen, grenzen, regels Afspraken zijn flexibel (indien nodig worden regels in overleg gewijzigd) en functioneel Er kan een eigen planning en timing gevolgd worden bij het afwerken van taken en opdrachten Leerlingen kunnen verantwoordelijkheid ervaren Leerlingen krijgen kansen tot onderlinge communicatie binnen samenwerking. Leerlingen krijgen regelmatig de keuze met wie ze kunnen samenwerken 3. Een rijke omgeving Levensechte opdrachten en inhoud Een zekere keuzevrijheid, ook bij basisleerstof, is ingebouwd Materiaal, opdrachten of situaties stimuleren vindingrijkheid en creativiteit bij je leerlingen Leerlingen kunnen soms nieuwe leerstof zelf ontdekken. Er zijn regelmatig opdrachten, materialen, problemen, situaties waarvan het resultaat open is. CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 11

12 Er worden regelmatig complexe taken met verschillende stappen en werkfasen aangeboden Je voorziet geregeld opdrachten waarbij de leerling meerdere toepassingsgebieden ontdekt waarin een welbepaalde vaardigheid moet toegepast worden. Leerlingen hebben inspraak Leerlingen hebben impact: suggesties, wensen, voorstellen van leerlingen worden daadwerkelijk in rekening gebracht. 4. De begeleiding Je kan op de achtergrond blijven en af en toe dingen bewust laten gebeuren Erkennen van en stimuleren tot initiatief de gepaste ondersteuning verlenen (een leerling die vast zit even vooruit helpen, ) Emotionele ondersteuning geven (onzekerheid, faalangst, ) Positieve feedback geven Fouten maken mag Het eigen denken van leerlingen wordt gestimuleerd Je komt stimulerend tussen 5. Expliciet focussen op zelfsturing en ondernemingszin Genieten van successen Leerlingen uitnodigen om terug te blikken op genomen initiatieven Je vraagt leerlingen regelmatig om zichzelf te evalueren Je stimuleert leerlingen om zelf een beeld op te bouwen van hun vooruitgang, ontwikkeling Je stimuleert leerlingen om eigen sterktes en beperktheden aan te geven Je helpt leerlingen met moeilijkheden bij het inbouwen van stopmomenten om na te gaan of de werkwijze bevredigend is en hoe die eventueel bijgestuurd kan worden Je bespreekt met leerlingen verschillende resultaten bij een opdracht en waardeert deze Je geeft leerlingen regelmatig de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen wat voor hen voldoende is en wat niet De leerlingen zien geregeld hoe je zelf al experimenterend tot een oplossing komt De leerlingen krijgen regelmatig verhalen en belevingsmomenten waarin ze zien wat ondernemen is Stilstaan bij de impact van initiatieven. CEGO Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs Zelfsturing 12

Dit artikel is afkomstig uit

Dit artikel is afkomstig uit Dit artikel is afkomstig uit Egoscoop JA ARGANG 17 NUMMER 3 TIJDSCHRIF T OVER ONDERWIJS EN OPVOEDING ONDERNEMINGSZIN Deze Egoscoop is na te bestellen via www.onderwijsmaakjesamen.nl/webwinkel Voor meer

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden

SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden 1 1. Aanleiding en opzet SAM-schaal Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden Antwerpen, juni 2005 Naast kennis zijn de afgelopen jaren attitudes en vaardigheden steeds belangrijker geworden, ook

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Als managen uw vak is

Als managen uw vak is Anton van den Dungen Coen Dirkx Als managen uw vak is Basisvaardigheden voor leidinggevenden Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij 2 U blijft leren Dit hoofdstuk gaat over leren en

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK?

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? Inleiding Huiswerk maken is voor kinderen niet altijd even prettig. Daarnaast zorgt het dikwijls ook voor heel wat spanningen,

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie