Dienst Vrije Tijd Sport VERSLAG VERGADERING HARELBEEKSE SPORTRAAD VAN MAANDAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst Vrije Tijd Sport VERSLAG VERGADERING HARELBEEKSE SPORTRAAD VAN MAANDAG 03.06.2013."

Transcriptie

1 Dienst Vrije Tijd Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Contact Frank Malisse T harelbeke.be VERSLAG VERGADERING HARELBEEKSE SPORTRAAD VAN MAANDAG Aanwezig : Mildred Verschelde Rita Marysse Marleen Desplenter Martine Chantrie Inge Cosaert Myriam Malfait José Tytgat Luc Dewaele Wolfgang Vercouter Peter Verhaeghe Carlos Verstraete Marc Cosaert Joost Vinckier Robert Deschuymere Norbert Vanhove Carlos Besieux Luc Debrabandere Sportfunctionaris Frank Malisse en schepen van sport David Vandekerckhove. Afwezig : Katrien Vandekerckhove en Marc Devliegere. Voorzitster Mildred Verschelde opende de vergadering omstreeks uur. PUNT 1 : GOEDKEURING VORIG VERSLAG Geen vragen of opmerkingen over het vorige verslag. Mildred Verschelde gaf het woord aan sportfunctionaris Frank Malisse voor het punt adviezen. Frank gaf vooraleer te beginnen met punt 2 nog een korte samenvatting over de voorbije herverkiezing van de sportraad en hoe er vanaf september zou kunnen gewerkt worden. De scores voor de herverkiezing van de nieuwe sportraad lagen heel dicht bij elkaar. Vanaf de maand september zal de samenstelling gebeuren van de werkgroepen met de samenstelling van hun bestuur. Ook zal er om de twee maanden een club of ploeg hun vereniging en de werking daarvan komen uiteenzetten. Voor de maand september is dat de Schuttersvereniging uit Hulste en in de maand november komt badminton Bavikhove langs. Er wordt voorgesteld de uittredende leden een kleinigheid aan te bieden voor hun jarenlange medewerking. Leden die niet meer deelnamen aan de herverkiezing zijn : Robert Deschuymere, Norbert Vanhove, Carlos Besieux, Marc Devliegere en Katrien Vandekerckhove. Frank liet de sportraadleden ook weten dat ze verzekerd zijn voor evenementen die er zijn in opdracht van de sportraad. Bij hulp aan een activiteit (vb joggingcriterium als seingever) ben je niet verzekerd tenzij de organisatoren zelf een verzekering hebben afgesloten.

2 PUNT 2 : ADVIEZEN Concessie-overeenkomst SW-Rassing (damesvoetbal) Onderstaand voorstel zal worden verstuurd naar het schepencollege en dit vanwege damesvoetbalploeg Rassing Harelbeke die de bestaande concessieovereenkomst zou willen openbreken en het volgende voorstel zal indienen. - De stad heeft overeenkomst met de voetbalploegen aangesloten bij de KBVB. - Rassing wil een eigen concessieovereenkomst zoals KOG Stasegem en Hulste Sportief - Rassing zou zijn wedstrijden mogen blijven spelen op het hoofdveld. - Zou evenveel rechten willen als Sporting West - Voor wat betreft het gebruik van het hoofdveld zou voorrang kunnen worden verleend in de eerste plaats aan Sporting West (1 ste ploeg in de tweede plaats aan damesvoetbalploeg Rassing Harelbeke en in de derde plaats aan de beloften van Sporting-West. - De huurprijs zou dezelfde kunnen zijn als bijvoorbeeld Kog Stasegem (rond de 450 ) - Er zou een overeenkomst kunnen komen tussen Sporting-West en Rassing Harelbeke - Er zou een vast bedrag kunnen worden afgesloten op jaarbasis voor het belijnen van het terrein en andere werkjes van 450 per jaar naar stad Harelbeke. - Rassing zou aan Sporting-West een vergoeding van 1500 betalen per jaar - Rassing zou zijn kantine mogen verhuren aan Sporting-West tegen een kleine vergoeding. Opkuis voor Sporting-West. - Rassing Harelbeke baat de kantine uit onderaan de tribune zoals nu. - Rassing mag zijn kantine verhuren voor feestjes met minstens een link naar voetbal. - Indien de stad in de toekomstvan brouwerij zou veranderen dan zou Rassing toch verder bij Bavik blijven wegens een afgesloten meerjaren kontrakt. - Indien Sporting West de kantine aan Rassing zou huren, zou 55% van het drankverbruik voor Rassing zijn en 45% voor Sporting-West.(omgekeerd kan dus ook) - Rassing behoudt zijn huidige secretariaat. - Rassing mag reklamedoeken hangen boven reklamepanelen van Sporting-West en dit alleen tijdens wedstrijden van Rassing. Deze dienen verwijderd te worden na de wedstrijden. - Bekijken wat er kan of moet gebeuren rond het energieverbruik. Tot hier een paar punten uit het voorstel van Rassing Harelbeke naar het schepencollege toe. De sportraad gaf GUNSTIG ADVIES. Rond uur verlieten schepen van sport David Vandekerckhove, Luc Dewaele en Carlos Verstraete de vergadering om in CC Het Spoor een vergadering bij te wonen met de Harelbeekse adviesraden. Luc Dewaele kwam terug rond uur om een kort verslag uit te brengen. Carlos Verstraete zou de rest van de vergadering blijven. Toekomstig secretaris Joost Vinckier deed de aanvullende notities in plaats van Luc Dewaele. Vraag OG Stasegem om een AED toestel te krijgen. De andere Harelbeekse club hebben ook geen AED toestel op uitzondering van Hulste Sportief die er een gewonnen heeft. Het kan algemeen worden bekeken naar de toekomst misschien 1 toestel per site (Mol, Stasegem). Vraag is wat doen met andere sporten. Kostprijs per toestel bedraagt Er zou een toestel nodig zijn op : Mol sportcentrum, Stasegem, kanoclub, Domein De Gavers (suggestie naar de provincie toe? Er werd gunstig geadviseerd.

3 Uitbreiding ballenvangers aan Mol 10 ifv bescherming garage Dit is een vraag vanwege de buurtbewoners uit de Heirweg. Het is voorlopig opgelost met bestaand materiaal. Bij volgende werken zou extra draad worden meegenomen voor een definitieve oplossing. De sportraad gaf gunstig advies. Vraag subsidie voor ondersteuning individuele training jongeren. Familie met kinderen vraagt tussenkomst voor tennisopleiding. Hier negatief advies vanwege de sportraad. Jaarverslag tov Bloso. Geen problemen voor wat betreft Harelbeke. Opleiding motiveren vrijwilligers kan probleem worden (niet enkel voor trainers). Er werd een lichte daling vastgesteld voor wat betreft gediplomeerde jeugdtrainers bij watersportclubs. Er is een stagnatie voor wat betreft gediplomeerde trainers (impulssubsidie). Hier gaf de sportraad gunstig advies. Overeenkomst met Vlabus. Vlabusovereenkomst. Indexaanpassing voor 2014(ongeveer 2%) geen tariefverhoging Raming : Verlies 2012 kosten/baten Grotere concurrentie sportkampen. Ook hier gaf de sportraad gunstig advies. Taekwondo Club Erkenning jeugdsportclub (gestart januari Kan ingaan voor boekingen vanaf september De sportraad gaf gunstig advies. Kindergemeenteraad. Samengesteld uit 2 kinderen per school. De bijzonderste thema s zijn sport, jeugd en cultuur. De sportkampen zouden kunnen worden uitgebreid. Er zijn er onvoldoende op de hoogte. Er worden folders bedeeld in alle scholen. De sportacademie zou meer bekend moeten geraken (folders hierrond in scholen bestaan al). Voor wat betreft gemengd sporten is er reeds volgend aanbod : Voetbal, volley, badminton en judo. Voor wat betreft een sportdag voor alle scholen, hier zou de organisatie bij de scholen liggen. De grote massa per school houden. Er is een voetbaltornooi voor alle scholen. Er bestaat ook een minivoetbaltornooi die op sterven na dood is. Advies : er zijn geen bijkomende acties nodig. Stasegem Loopt. Er kwam een vraag vanwege de organisatoren van Stasegem Loopt om gratis gebruik te mogen maken van de turnzaal, de kleedkamers, nadars en verkrijgen van bekers. De organisatie maakt deel uit van het Harelbeeks joggingcriterium en stort jaarlijks een fraai bedrag (6000 ) aan kom op tegen kanker. Een prachtig initiatief. De sportraad gaf geen gunstig advies omdat de andere 11 organisatoren in het joggingcriterium ook alles dienen te betalen. Geen uitzonderingen.

4 PUNT 3 : SPORTDIENSTNIEUWS Oproep gemeenteraad De gemeenteraad stelt voor een gesprek te voeren ivbm het beleidsplan verspreid over 6 maanden en dit in het najaar. Energieleverancier Sportclubs kunnen aansluiten bij energieplan van de stad. Beleidssubsidies Zijn in berekening. Er zijn problemen. Het reglement rond inwendige orde is niet toegestaan in de Franse taal. Jeugdsportmonitoren Er zijn 3 jeugdsportmonitoren terug te vinden bij Sporting-West, Windsurfclub Gavermeer en Judo Bavikhove. Tuinhuis Hulste Sportief Hier wordt nog gewacht op een voorstel. Begrotingswijziging. De Velovrienden uit Bavikhove krijgen voor hun 50 jarig bestaan Toelage sportvloeren of Finse Piste. De overheid had voorstellen gedaan om toelagen toe te kennen aan diegenen die onder strenge voorwaarden een sportvloer of Finse piste zouden aanleggen. Er is momenteel te weinig budget. Varia. Woensdag gaat in CC Het Spoor de huldiging door van de kampioenenploegen. Aanvang uur. Op 22 Augustus gaat Gavermania door. De Harelbeekse sportraad zal enkele medewerkers ter beschikking stellen. Luc Dewaele,Rita Marysse, Mildred Verschelde en José Tytgat zijn kandidaat helpers. Marc Cosaert en Norbert Vanhove zijn eventueel ook bereid een handje toe te steken. PUNT 4 : INKOMENDE EN UITGAANDE BRIEFWISSELING Geen inkomende of uitgaande briefwisseling.

5 PUNT 5 : EVALUATIE VOORBIJE ACTIES Een voorbije actie was de herverkiezing van de Harelbeekse sportraad in jeugdcentrum Tsas op donderdag De belangstelling was redelijk goed. De stemming verliep vlot. De namen van de gekozenen zullen we bekendmaken nadat het schepencollege zijn fiat geeft gegeven. Interessant was de uiteenzetting van de firma Grontmy ivbm het Masterplan sport voor de komende 30 jaar. Een voorbije activiteit was ook de 3 daagse voor mindervaliden waaraan enkele Harelbeekse sportraadleden aan hebben meegewerkt. Mildred Verschelde en José Tytgat waren 3 dagen present. Luc Dewaele, Rita Marysse en Carlos Verstraete waren 2 dagen op post en Myriam Malfait (alleen vrij op donderdag) pikte de laatste dag mee. Dank aan die medewerkers. PUNT 6 : KOMENDE ACTIVITEITEN Een komende activiteit is de sportraaduitstap van zaterdag 6 juli. Iedereen werd op de hoogte gebracht over het hoe en wat door verantwoordelijke Marc Cosaert. Er werd gevraagd aan iedereen om alleen hun goed humeur mee te brengen. PUNT 7 : FINANCIEEL VERSLAG Door het feit dat onze schatbewaarder op de vergadering met de adviesraden aanwezig was, kon hij onmogelijk een financieel verslag meedelen. Naar het schijnt blijft onze kastoestand ongewijzigd. VOLGENDE VERGADERING OP MAANDAG IN ONS LOKAAL T Fabriekske OM UUR STIPT. De voorzitster Mildred Verschelde de secretaris Luc Dewaele

Het volledig subsidiereglement Sport

Het volledig subsidiereglement Sport Het volledig subsidiereglement Sport 1. Beleidssubsidie (i.f.v. Sport voor Allen Decreet) Artikel 1.: Definities 1.1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Hallo badmintonners, Olympia BC vzw

Hallo badmintonners, Olympia BC vzw Olympia BC vzw Secretariaat: Linda Schippers Eksterlaar 146 2150 Borsbeek Tel/Fax: 03/ 321.82.29 E-mail: linda.schippers@skynet.be Website: http://www.olympiabc.be Hallo badmintonners, Borsbeek, 22 juli

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

OUDERTEAM van de Gesubsidieerde officiële Basisschool Lusthovenlaan 12 B-2640 MORTSEL TEL/FAX 03-449.77.41

OUDERTEAM van de Gesubsidieerde officiële Basisschool Lusthovenlaan 12 B-2640 MORTSEL TEL/FAX 03-449.77.41 OUDERTEAM van de Gesubsidieerde officiële Basisschool Lusthovenlaan 12 B-2640 MORTSEL TEL/FAX 03-449.77.41 Secretariaat ANNEMIE BONROY E-mail annemie.bonroy@gmail.com Argenta 979-6408145-39 Website www.dierenschool.be

Nadere informatie

Westvolley: tijdschrift van KWVBV vzw. Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond. Hoofd- en eindredactie / lay-out: Soete Eric. e-mail: eric@kwvbv

Westvolley: tijdschrift van KWVBV vzw. Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond. Hoofd- en eindredactie / lay-out: Soete Eric. e-mail: eric@kwvbv Westvolley: tijdschrift van KWVBV vzw. Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond Hoofd- en eindredactie / lay-out: Soete Eric Capucienenstraat 134 8900 Ieper Tel: 057/36.31.12 GSM:0476/42 50 90 e-mail: eric@kwvbv

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011

Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011 Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011 Aanwezig: Nathalie, Stefanie, Lucinda, meester Johan, juf Suzanne, meester Wilfried, Patrick, Ann, Bieke, Valerie, Sam, Bernard, Luc, Glenn, Bart, Filip, Eva,

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Aanwezigen Verontschuldigingen De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, de gecoöpteerden, Schepen Martine Willems, Karel Van Poucke en

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014

Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014 OUDERRAAD GBS DWORP Verslag van de ouderraadvergadering van 26 april 2014 Aanwezig Ouders: Ann DEK, Sofie, Hélène, Marleen, Iris, Ingrid, Pim leerkrachten: juf Veerle To Do vorige vergadering Gesloten

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Vlaams Interprovinciaal Beraad Vergadering van 13 december 2014

Vlaams Interprovinciaal Beraad Vergadering van 13 december 2014 Vlaams Interprovinciaal Beraad Vergadering van 13 december 2014 Aanwezig: - Voor de RvB van de VZF: Maurice Van de Voorde, Laurent Samyn (Verontschuldigd.) - Voor het VSB Zwemmen: Patrick Buvé - Voor PB

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

bestuurder Bijeenkomsten Data KNKB-vergaderingen 2005 Data federatievergaderingen 2005 dekaats bestuurder september 2005 1/8

bestuurder Bijeenkomsten Data KNKB-vergaderingen 2005 Data federatievergaderingen 2005 dekaats bestuurder september 2005 1/8 1/8 Bijeenkomsten Data KNKB-vergaderingen 2005 21 september 2005 Ledenberaad Tulip Inn de Valk Franeker 18 november 2005 Algemene Vergadering De Koornbeurs Franeker september 2005 Data federatievergaderingen

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie