ELKE DAG ZET EDF LUMINUS WATER OM IN ELEKTRICITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELKE DAG ZET EDF LUMINUS WATER OM IN ELEKTRICITEIT"

Transcriptie

1 ELKE DAG ZET EDF LUMINUS WATER OM IN ELEKTRICITEIT

2 2 De waterkrachtcentrales van EDF Luminus EEN HISTORISCH GROENE PRODUCENT EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare energie. Het bedrijf exploiteert waterkrachtcentrales op de Samber en de Maas en windmolenparken verspreid over België. Meer dan 10% van het geïnstalleerd vermogen van EDF Luminus is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen die bovendien van Belgische oorsprong zijn. Hernieuwbare energie zoals zonne-, wind-, hydraulische energie en energie uit biomassa zijn afkomstig uit natuurlijke bronnen. Deze vorm van elektriciteitsproductie is niet alleen milieuvriendelijk, maar maakt ons ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen waarvan de reserves geleidelijk aan uitgeput raken.

3 3 NUMMER 1 IN BELGIË Deze brochure verduidelijkt hoe, dankzij de kracht van het water, elektriciteit geproduceerd wordt op de Samber en de Maas en beschrijft ook hoe de zeven centrales van EDF Luminus in de loop van de seizoenen beheerd worden. Op de begeleidende fiches wordt er dieper op de technische details van elke centrale ingegaan. Met een geïnstalleerd vermogen van 73 MW vormen de zeven waterkrachtcentrales van EDF Luminus een belangrijke bron van hernieuwbare energie in het productiepark van de onderneming. Zo wordt ton CO 2 minder uitgestoten. Meer dan een halve eeuw geleden werd de eerste van de zeven centrales in gebruik genomen in Ivoz-Ramet, in de omgeving van Luik. Deze centrale produceert energie door middel van water, in perfecte harmonie met het milieu. Alle waterkrachtcentrales van EDF Luminus bevinden zich in Wallonië: zes installaties situeren zich op de Beneden-Maas tussen Namen en de Nederlandse grens en een zevende centrale bevindt zich op de Samber. In België is hydroelektriciteit al decennialang de belangrijkste bron van hernieuwbare energie. EDF Luminus is hierin de nummer één.

4 4 VAN MECHANISCHE NAAR ELEKTRISCHE ENERGIE De combinatie van turbine en alternator zet de waterkracht om in elektriciteit. De enige vereiste hiervoor is een voldoende hoogteverschil tussen twee waterniveau's, wat 'het verval' van een waterloop wordt genoemd. De snelheid waarmee water van een hoger gelegen 1 naar een lager gelegen 2 waterloop stroomt, doet een schroef draaien, een hydraulische turbine. Deze schroef is gekoppeld aan een alternator die de mechanische energie in elektrische energie omzet. Dus: hoe hoger het verval, hoe groter het beschikbare vermogen. En hoe groter het waterdebiet dat door de schroef stroomt, hoe groter de output van de alternator. 1 Hoger gelegen waterloop: stroomopwaarts van de barrage 2 Lager gelegen waterloop: stroomafwaarts van de barrage

5 5 WATER, VERVAL EN ELEKTRICITEIT Aanvankelijk moest de bouw van barrages op de Maas zorgen voor een betere bevaarbaarheid van de rivier. Het beheersen van de waterstanden en de elektriciteitsproductie waren een logisch gevolg. Elk verval aan een stuwdam, met bijhorend waterdebiet, is een mogelijke energiebron. Geleidelijk aan verschenen er dus verschillende waterkracht-centrales op de Midden- en de Beneden-Maas. In totaal werden er zes elektrische centrales op de Maas gebouwd en één op de Samber. De eerste werd in 1954 in gebruik genomen, de laatste in 1993.

6 6 In cijfers Indien gedurende een volledig productiejaar een constant debiet van 100 m 3 /s van vier meter hoog naar beneden valt, worden families voorzien van energie. De zeven waterkrachtcentrales van EDF Luminus stoten ton minder CO 2 uit. De zes installaties op de Maas produceren gelijktijdig een maximum vermogen van 67 MW. Dat is 60% van het elektriciteits verbruik van een grote stad in de winter. De jaarlijkse gemiddelde productie van alle waterkrachtcentrales van EDF Luminus bedraagt ongeveer 250 GWh, goed om gezinnen of ongeveer personen van groene energie te voorzien!

7 7 OPTIMALE COÖRDINATIE MET RESPECT VOOR MENS EN NATUUR De centrales van Floriffoux, Grands Malades, Andenne, Ampsin-Neuville, Monsin, Lixhe en Ivoz- Ramet worden gestuurd en gemonitord vanuit de controlezaal in de centrale van Ivoz-Ramet. Zo kunnen de medewerkers in Ivoz-Ramet de werking van elke waterkrachtcentrale op de Maas en van de centrale van Floriffoux op de Samber volgen, net alsof ze ter plaatse zouden zijn. Hierdoor is er een betere coördinatie van de hydraulische centrales op de Maas mogelijk. Dit leidt tot een verbeterde productie van hernieuwbare energie en een verhoogde exploitatieveiligheid. HOOGWATER Van januari tot april kan het meermaals voor - vallen dat het water in de Maas stijgt. Het debiet neemt toe door gesmolten sneeuw of overvloedige regen. Het debiet van de Maas kan in hetzelfde jaar variëren van 20 m³/s tot m³/s. Zonder preventieve maatregelen kan er wateroverlast in de installaties optreden. Door het stijgende waterpeil neemt de hoeveel heid afval op de oevers en in de installaties aanzienlijk toe. Elk jaar wordt bijna ton afval uit de rivier gehaald. EDF Luminus draagt de kosten van de schoonmaak, het sorteren, het recycleren of de verwerking van de afval volledig zelf.

8

9 9 WATER DOORHEEN DE VIER SEIZOENEN De winter is een zeer rendabele periode voor de hydraulische elektriciteitsproductie. Het debiet is dan immers optimaal en ligt heel dicht bij wat het installatiedebiet genoemd wordt: de machines produceren op volle kracht. Hun werking wordt van nabij opgevolgd door het Operations team, terwijl de machines (diesel, batterijen, compressoren,...) een onderhoudsbeurt krijgen. Als na een periode van snelle dooi of aanhoudende regen het debiet te hoog wordt (dat kan gaan tot m³/s), moeten de turbines worden stilgelegd. Deze situatie betekent een periode van non-productie voor EDF Luminus. Gelukkig duren deze periodes niet lang, hooguit één à twee weken per jaar. De kans dat de Maas bevriest is klein, maar niet onbestaande. Er moeten dan geen bijzondere acties worden ondernomen. Er moet dan wel opgelet worden dat, als het weer dooit, de roosters van de machines niet verstopt geraken door drijfijs. In de lente bedraagt het debiet meestal 150 à 250 m³/s, ideaal voor de productie. Een laatste opstoot van de Maas kan echter niet worden uitgesloten (ook in mei kan het water nog een aanzienlijke hoogte bereiken). Na deze periode worden de machines nagekeken, want ze hebben in de winter zwaar geleden. Niet onder de koude, maar onder hun intensieve werking (zoals de roosterschraper en andere hijskranen). In die periode start men ook met het jaarlijkse onderhoud van de eerste turbines die wegens watergebrek moesten worden stilgelegd. Dit is meestal het geval in de centrales van Lixhe en Monsin. De zomer wordt gekenmerkt door een laag debiet, soms zelfs minder dan 15 à 10m³/s. De waterloop kampt met een laagwaterstand 3 omdat het weinig regent. Naargelang het debiet verder afneemt, worden de machines één na één stilgelegd. De ideale gelegenheid dus voor het jaarlijkse onderhoud van de machines, zonder productieverlies. In de herfst gaat het meestal weer hevig regenen en waaien en vallen de bladeren van de bomen. Nu moeten de roosters van onze machines goed in de gaten gehouden worden. Er is weliswaar water in overvloed, maar dat water voert takken en afval mee dat in de zomer werd opgestapeld langs de oevers. Ook de bladeren komen door de wind in de rivier terecht. Al dat afval verhoogt de kans dat onze beschermroosters verstoppen. Die moeten dan door de onderhoudsploegen van EDF Luminus met kranen en schrapers vrijgemaakt worden om de productie niet in het gedrang te brengen. Het afval wordt vervolgens naar een afvalverwerkingscentrum gebracht voor een verdere sortering of recyclage. 3 Laagwaterstand: periode van het jaar waarin een waterloop zijn laagste peil bereikt.

10 10 BESCHERMDE VISTRAPPEN Elk jaar zwemmen migrerende vissen, zoals zalmen, van de Noordzee naar de Boven-Maas. Tijdens deze migratie krijgen de vissen te maken met enkele moeilijkheden, waaronder de aanwezigheid van de waterkrachtcentrales. Dankzij de vistrappen en/of -liften kunnen de vissen langs de barrages passeren. Conform de nieuwe milieuvergunning van de waterkrachtcentrale van Lixhe en omdat EDF Luminus zijn impact op het milieu wil beperken, startte de onderneming in 2010 een studie om de vissen in de buurt van de waterkrachtcentrale van Lixhe te beschermen. Na een situatieanalyse en een onderzoek naar het trekgedrag van de vissen en de risico s die ze daarbij lopen, werden ook testen uitgevoerd om vissen weg te leiden van de turbines naar de doorgangen in de stuwdam. EDF Luminus werkt samen met een wetenschappelijk partner en de overheid aan dit project. De actie kadert in het project Zalm 2000 en in de toepassing van de Europese richtlijnen VEILIGHEID BOVEN ALLES Naast de klassieke risico s die verbonden zijn aan het werk in een centrale, moeten we uiteraard rekening houden met de nabijheid van de rivier. De roosters vervangen of het afval verwijderen, vindt zowel in de zomer als in de winter plaats. Werken aan de binnen- en buitenkant van de turbines brengen heel wat risico s met zich mee omdat de machines in afgesloten ruimtes liggen. Voor al deze activiteiten gelden strikte veiligheidsvoorschriften: het dragen van een veiligheidsuitrusting en werken in teamverband minimaal twee personen zijn verplicht. Het collectieve veiligheidsmateriaal voor deze installaties wordt regelmatig gecontroleerd en verbeterd. Veiligheid is de prioriteit van EDF Luminus.

11

12 12 DE MAAS IN GOEDE BANEN GELEID De Maas vormt al meer dan duizend jaar een ideale verkeersweg tussen Frankrijk, België en Nederland. In 1580 bestond er al openbaar vervoer van reizigers per trekschuit 4 vanuit Luik naar Namen en Maastricht, maar de scheepvaart verliep steeds hachelijker door een te lage vaardiepte 5 en een onregelmatig debiet. In de 17 de eeuw werden waterraderen gebouwd op de Maas en haar zijrivieren. Zij gebruiken de energie van de rivier en de mens moet zo niet langer het vuur van de ovens handmatig aanwakkeren. respectievelijke verval van 5,70 m en 4,60 m is voldoende om hydraulische energie op te wekken. In 1954 werden waterkrachtcentrales aan deze twee barrages gekoppeld en in gebruik genomen. De Maas wordt verder getemd met de bouw van de stuwdam van Ampsin-Neuville in De centrales van Andenne en Lixhe zijn sinds 1980 operationeel. In 1988 maakte de ingebruikname van de centrale van Grands Malades het mogelijk om de hydraulische energie op de Maas stroomafwaarts van Namen op te wekken. In 1850 werd er tussen de Franse en Nederlandse grens gestart met de plaatsing van 23 beweeg bare naald- en jukstuwen. Ook sluizen werden aangelegd om het probleem van de debietschommelingen in periode van laagwater op te lossen, maar hun funderingen belemmerden het water bij hoogwater. Het smeltwater en de hevige regenval in januari 1926 veroorzaakten zware overstromingen in het Luikse. Door deze gebeurtenis werden maatregelen genomen om het stijgende waterpeil in bedwang te houden. De rivier werd gedeeltelijk gekanaliseerd en het Ministerie van Openbare Werken legde mechanische stuwdammen aan in Monsin en Ivoz-Ramet. Hun De zes waterkrachtcentrales op de Maas, tussen Namen en Visé, werden gebouwd over een periode van 37 jaar en zorgen met hun 21 turbines voor een jaarlijkse gemiddelde productie van meer dan 250 miljoen kwh. Floriffoux Ampsin-Neuville Namur Ivoz-Ramet Grands Malades Huy Andenne Monsin Liège Lixhe 4 Trekschuit: een boot die voornamelijk gebruikt werd voor passagiers. Vanaf de 17 de eeuw werden regelmatige bootdiensten ingezet op de meeste rivieren en bevaarbare kanalen. 5 Vaardiepte: verticale afstand tussen de waterlijn van een schip en de onderkant van de kiel.

13 13 Doel Antwerpen haven Maas Gent Ringvaart Gent Kluizendok Gent Rodenhuizedok Hamme Gent Ham Melle Ieper Izegem Brussel Floriffoux Floreffe Villers-le-Bouillet Fernelmont Wanze Berloz Verlaine Monsin Tihange Andenne Ampsin Grands Malades Ivoz-Ramet Seraing Lixhe Angleur Walcourt Ciney Dinant/Yvoir Maas EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE MARKT Eerste challenger, elektriciteitsproducent en energieleverancier op de Belgische markt, EDF Luminus, maakt deel uit van de groep EDF. Met een geïnstalleerd vermogen van MW begin 2013, vertegenwoordigt EDF Luminus ongeveer 10% van de Belgische productiecapaciteit in elektriciteit. Het bedrijf is een historisch groene energieproducent en beschikt over elektriciteitscentrales op aardgas, windmolenparken en waterkrachtcentrales zowel in Vlaanderen als Wallonië. Daarnaast bezit EDF Luminus ook enkele participaties in nucleaire installaties. Onder het merk Luminus verkoopt het bedrijf elektriciteit en gas aan 1,7 miljoen particuliere en zakelijke klanten. Het commercieel marktaandeel bedraagt ongeveer 20%. EDF Luminus is daarnaast ook actief op de nationale en internationale energiemarkten als aan- en verkoper van gas en elektriciteit. Het bedrijf telt ongeveer 900 medewerkers. EDF Luminus behaalt het maximum van vijf sterren in de kwaliteitsvergelijking tussen energieleveranciers van de Vlaamse Energieregulator, de VREG, en wordt daarmee beloond voor haar inzet op klantentevredenheid. EDF Luminus is Top Employer BELGIË BELGIQUE 2014 CERTIFIED EXCELLENCE IN EMPLOYEE CONDITIONS Vind ons terug op Facebook: EDF Luminus I Facebook

14 14 EEN STERKE LOKALE VERANKERING EN EEN GESLAAGDE INTEGRATIE IN DE GROEP EDF De expertise van de groep EDF EDF Luminus is een energieproducent en -leverancier die lokaal sterk verankerd is en die de expertise in huis heeft van de groep EDF, een van de wereldspelers op de energiemarkt. EDF Luminus wendt deze expertise aan om de meest innovatieve technieken te gebruiken, met als doel om zijn productiecapaciteit te optimaliseren. Zo is het een van de grootste producenten van hernieuwbare energie in België en kan het bedrijf een uitstekende energiemix ontwikkelen - en dit op een heel hoog veiligheids- en prestatieniveau. Een bedrijf dat zich inzet voor de ontwikkeling van de energie van morgen Door de innovaties die ontwikkeld worden binnen de Groep EDF toe te passen op lokaal niveau, investeert EDF Luminus in de toekomstige energieuitdagingen. Als partner van wetenschappers en overheden speelt het bedrijf ook een actieve rol in de ontwikkeling van duurzaam energieverbruik. De Groep EDF investeert ongeveer 500 miljoen in research & development. Binnen de energiesector is dat het hoogste bedrag dat aan innovatie besteed wordt. Innoverende en duurzame oplossingen In België tekent EDF Luminus een innovatiestrategie uit die het bedrijf in staat stelt om mee te denken over de uitdagingen van vandaag en morgen op het vlak van energie, economie en ecologie. EDF Luminus focust vooral op nieuwe technologieën voor de productie van elektriciteit, op energie-efficiëntie in het productieproces en op de ecologische impact van zijn projecten. EDF Luminus moedigt de uitwisseling van kennis en best practices aan en omringt zich met erkende wetenschappelijke en industriële partners.

15 V.U. Anne Grandjean, Markiesstraat 1, 1000 Brussel Editie EDF Luminus

ElkE dag zet EdF luminus water om in ElEktricitEit

ElkE dag zet EdF luminus water om in ElEktricitEit Elke dag zet EDF Luminus water om in elektriciteit 2 De waterkrachtcentrales van EDF Luminus Een historisch groene producent EDF Luminus investeert al meer dan 60 jaar in de productie van hernieuwbare

Nadere informatie

DE THERMISCHE CENTRALES VAN EDF LUMINUS, TECHNOLOGIE CONTINU IN BEWEGING

DE THERMISCHE CENTRALES VAN EDF LUMINUS, TECHNOLOGIE CONTINU IN BEWEGING DE THERMISCHE CENTRALES VAN EDF LUMINUS, TECHNOLOGIE CONTINU IN BEWEGING 2 De thermische centrales van EDF Luminus EEN EVENWICHTIGE ENERGIEMIX Het productiepark van EDF Luminus bestaat uit verschillende

Nadere informatie

Ivoz-Ramet en Monsin, de tweeling

Ivoz-Ramet en Monsin, de tweeling Ivoz-Ramet en Monsin, de tweeling IVOZ-RAMET EN MONSIN De centrales van Ivoz-Ramet en Monsin waren de eerste hydraulische eenheden en werden in 1954 in gebruik genomen. Ze hebben dezelfde uitrusting: drie

Nadere informatie

EDF LUMINUS ZET ELKE DAG WIND OM IN ELEKTRICITEIT

EDF LUMINUS ZET ELKE DAG WIND OM IN ELEKTRICITEIT EDF LUMINUS ZET ELKE DAG WIND OM IN ELEKTRICITEIT 2 De windparken van EDF Luminus WE GEBRUIKEN ALLEMAAL ENERGIE Op de evoluties in het energielandschap anticiperen, voor de beste technologieën kiezen,

Nadere informatie

Uw elektriciteit in 9 minuten

Uw elektriciteit in 9 minuten Uw elektriciteit in 9 minuten 2 DE PIEKEENHEID VAN ANGLEUR Anticiperen op ontwikkelingen in het energielandschap, de beste nieuwe technologieën selecteren, duurzame oplossingen uitdenken en ontwerpen om

Nadere informatie

EDF Luminus zet ELkE Dag wind om in ELEktricitEit

EDF Luminus zet ELkE Dag wind om in ELEktricitEit EDF Luminus zet elke dag wind om in elektriciteit 2 De windparken van EDF Luminus We gebruiken allemaal energie Op de evoluties in het energielandschap anticiperen, voor de beste technologieën kiezen,

Nadere informatie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Een leader in windenergie in België We houden momenteel 53 windmolens draaiende. In 2004 bouwde Luminus haar eerste windmolenpark in Villers-le-Bouillet.

Nadere informatie

EDF LUMINUS, DE NUMMER 1 IN ONSHORE WINDENERGIE

EDF LUMINUS, DE NUMMER 1 IN ONSHORE WINDENERGIE EDF LUMINUS, DE NUMMER 1 IN ONSHORE WINDENERGIE 2 De windparken van EDF Luminus WE GEBRUIKEN ALLEMAAL ENERGIE Als eerste challenger op de Belgische energiemarkt verkiest EDF Luminus de veiligste, milieuvriendelijkste

Nadere informatie

Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers. SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013

Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers. SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013 Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013 Overzicht 1. Wie is EDF Luminus 2. De uitdaging 3. De oplossing Corporate Presentation -

Nadere informatie

Kernenergie: Kan België zonder?

Kernenergie: Kan België zonder? Kernenergie: Kan België zonder? Marktonderzoeks-, studie- & consultancy-bureau mbt hernieuwbare energie - Marktstudies over energiemarkten - Opleidingen over (hernieuwbare) energie - Haalbaarheidsstudies,

Nadere informatie

Zx-ronde zondag 27 januari 2013

Zx-ronde zondag 27 januari 2013 Zx-ronde zondag 27 januari 2013 Elektriciteit uit waterkracht Dit verhaaltje is de laatste in serie verhaaltjes over duurzame energie opwekking. We hebben windturbines, zonnecellen en osmosecentrale`s

Nadere informatie

EDF Luminus, de belangrijkste challenger op de Belgische energiemarkt

EDF Luminus, de belangrijkste challenger op de Belgische energiemarkt PERSDOSSIER OKTOBER 2013 EDF Luminus, de belangrijkste challenger op de Belgische energiemarkt Een eenvoudig gebaar voor het milieu, denk twee keer na alvorens dit document af te printen EDF Luminus NV

Nadere informatie

EDF Luminus, de belangrijkste challenger op de Belgische energiemarkt

EDF Luminus, de belangrijkste challenger op de Belgische energiemarkt PERSDOSSIER JUNI 2014 EDF Luminus, de belangrijkste challenger op de Belgische energiemarkt Een eenvoudig gebaar voor het milieu, denk twee keer na alvorens dit document af te printen EDF Luminus NV Markiesstraat

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

BioWanze De nieuwe generatie

BioWanze De nieuwe generatie BioWanze De nieuwe generatie BioWanze in het kort De grootste producent van bio-ethanol in België met een jaarlijkse capaciteit van maximum 300.000 m³ bio-ethanol. Het nieuwe generatie proces verzekert

Nadere informatie

Dinsdag 1 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Inhuldiging visdoorgang Poekebeek - Nevele

Dinsdag 1 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Inhuldiging visdoorgang Poekebeek - Nevele Dinsdag 1 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Inhuldiging visdoorgang Poekebeek - Nevele Geachte burgemeester (Cornelis) en schepenen, Geachte mandatarissen,

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, september 2014 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,9% Figuur 1 bio-elektriciteit

Nadere informatie

Persdossier. Contact: Meest recente update: 18 oktober 2013

Persdossier. Contact: Meest recente update: 18 oktober 2013 Persdossier Meest recente update: 18 oktober 2013 Contact: Katrien Denef of Ellien Stinissen +32 15 40 41 40 pressbelgium@eneco.com katrien.denef@eneco.com ellien.stinissen@eneco.com Inhoud In het kort

Nadere informatie

Migratie van salmoniden naar het binnenwater met nadruk op de intrek via de Haringvlietsluizen en de vervolgmigratie op de Maas

Migratie van salmoniden naar het binnenwater met nadruk op de intrek via de Haringvlietsluizen en de vervolgmigratie op de Maas Migratie van salmoniden naar het binnenwater met nadruk op de intrek via de Haringvlietsluizen en de vervolgmigratie op de Maas Tim Vriese (ATKB) In opdracht van : Harriet Bakker (ZN) Inhoudelijk begeleider:

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55

Persdossier. Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Persdossier Contact persverantwoordelijke: Vincent.DeDobbeleer@eneco.com +32 (0)498 17 85 55 Inhoud In het kort 3 De toekomst volgens Eneco 4 Duurzaam, Decentraal, Samen 4 Transitie 5 Het huis van de toekomst

Nadere informatie

Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten.

Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten. Drijfveren en noden van professionele groene stroom consumenten. Een visie vanuit de industriële sector Alex Polfliet Zaakvoerder Zero Emission Solutions : facts and figures Gevestigd in Aalst Opgericht

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75

Persdossier. Persdienst: pressbelgium@eneco.com. Meest recente update: 13 mei 2014. Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Persdossier Meest recente update: 13 mei 2014 Persdienst: pressbelgium@eneco.com Persverantwoordelijke: Katrien Denef +32 473 95 13 75 Back-up: Vincent De Dobbeleer +32 485 08 37 16 Inhoud In het kort

Nadere informatie

HET MILIEUEFFECTENRAPPORT

HET MILIEUEFFECTENRAPPORT HET MILIEUEFFECTENRAPPORT Het milieueffectenrapport is als afzonderlijk ingebonden bundel bijgevoegd. Een bijlage aan het MER is hierna toegevoegd, waarin de know how, ter beschikking van de aanvrager

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2010 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2012 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statististische gegevens, van marktgegevens, van de

Nadere informatie

Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Statistieken Laatste aanpassing Handel in garanties van oorsprong betreffende elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Dit document bevat informatie over de handel in garanties van oorsprong uitgereikt

Nadere informatie

Aspiravi nv. Woensdag 3 november 2010 IEEE Student Branch Gent Ir. Rik Van de Walle / Algemeen directeur

Aspiravi nv. Woensdag 3 november 2010 IEEE Student Branch Gent Ir. Rik Van de Walle / Algemeen directeur Aspiravi nv Woensdag 3 november 2010 IEEE Student Branch Gent Ir. Rik Van de Walle / Algemeen directeur Agenda Aspiravi nv: onshore windenergie Evolutie windenergie in Europa en Vlaanderen Biogas-installaties

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2013

DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2013 DUURZAAMHEIDSRAPPORT Beste lezer, Om dit tweede duurzaamheidsrapport op te stellen, hebben we rekening gehouden met de opmerkingen van onze aandachtigste lezers. Ik wil hen hiervoor graag bedanken. Aangezien

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Dr. Walter Mondt, ECOREM 26 november 2013 1 Inhoud Voorstelling Ecorem NV Context van de studie Werkingsprincipe van het energieatol Opbouw van het energieatol

Nadere informatie

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET Meer dan 550.000 gezinnen hebben al een milieubewuste en verantwoorde kijk op energie. Omdat je energiebudget steeds belangrijker wordt, biedt Lampiris je verschillende

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

Investeren in windturbines in België. Ambities van ENGIE Electrabel als toonaangevende speler in de energietransitie

Investeren in windturbines in België. Ambities van ENGIE Electrabel als toonaangevende speler in de energietransitie Investeren in windturbines in België Ambities van ENGIE Electrabel als toonaangevende speler in de energietransitie Persnota Juni 2017 Het jaar 2017 vertaalt zich door een versnelde realisatie van de ambities

Nadere informatie

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Uitdagingen voor het distributienet Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Situering Eandis in energiemarkt CREG / VREG Producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia

Nadere informatie

Beheersing piekverbruik

Beheersing piekverbruik Beheersing piekverbruik Cis Vansteenberge Smart Building Congres 5 maart 2015 Beheersing piekverbruik 5/3/2015 1 Inhoud Inleiding Congestie Windprofiel Profiel zonne-energie Oplossingen DSM Opslag Besluit

Nadere informatie

o Heuvelachtig o Platteland o Boven zeeniveau o Plat o Stad o Onder zeeniveau

o Heuvelachtig o Platteland o Boven zeeniveau o Plat o Stad o Onder zeeniveau Vragenlijst overstromingen Deze vragen zijn niet bedoeld als een test. Je krijgt er geen cijfer voor. 0. Waar woon je?. In welke klas zit je?... 1. Hoe zou je het gebied waarin je woont omschrijven? (kies

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september 2012 Situering Eandis in energiemarkt Producenten elektriciteit CREG / VREG Invoerders aardgas Elia Fluxys Distributienetbeheerders Leveranciers Klanten

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2013 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris duurzame energie in Vlaanderen 2013, Deel I: hernieuwbare energie, Vito, februari 2015 1 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2013 bedraagt 5,8 % Figuur 1 zon-elektriciteit

Nadere informatie

MIX. Van verantwoorde. herkomst

MIX. Van verantwoorde. herkomst Van verantwoorde MIX herkomst Het papier gebruikt in deze brochure is FSC gecertificeerd (Forest Stewardship Council). Dit certificaat staat voor een aantal mondiaal erkende principes en criteria op het

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT Opleiding voor Luminus agenten 5/08/2014 HET BEDRIJF Producent van elektriciteit NV, Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1, 1000 Brussel 2

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2011 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

Project Singraven:Watermolen, KLAS 3H/V, April 2011 Watermolen Hulsbeek, een breed gedragen initiatief

Project Singraven:Watermolen, KLAS 3H/V, April 2011 Watermolen Hulsbeek, een breed gedragen initiatief Project Singraven:Watermolen, KLAS 3H/V, April 2011 Watermolen Hulsbeek, een breed gedragen initiatief 22 december 2010 Vrijdag 17 december werd in het Erve Hulsbeek, prachtig gelegen in het winterse landschap

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË

HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË HERNIEUWBARE ENERGIE IN ITALIË Overzicht 1 Hernieuwbare energiebronnen (hierna ook: HE) spelen een belangrijke rol in het kader van het Italiaanse energiesysteem. Ze worden uitvoerig gebruikt om elektriciteit

Nadere informatie

Kinderuniversiteit (Groene) energie?

Kinderuniversiteit (Groene) energie? Kinderuniversiteit (Groene) energie? Johan Driesen, Elektrotechniek Lieve Helsen, Werktuigkunde Leuven, 15 oktober 2011 Transport 15.10.2011 Kinderuniversiteit (Groene) Energie? 2 Transport 15.10.2011

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Leefmilieu Brussel Hernieuwbare elektriciteitsproductie voor woningen met maximum 10 eenheden Gregory Neubourg APERe Doelstellingen van de presentatie Kennis van de belangrijke

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Roemenië ligt geografisch gezien in het midden van Europa (het zuidoostelijk deel van Midden-Europa). Het land telt 21,5 miljoen inwoners en

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

ENERGIE OBSERVATORIUM 20% Kerncijfers % 60% 40%

ENERGIE OBSERVATORIUM 20% Kerncijfers % 60% 40% 20% ENERGIE OBSERVATORIUM Kerncijfers 2014 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

Saint-Quentin (Frankrijk) Frankrijk. België. Nederland. in de Noordzee (Nederland) Vlaams Gewest. Waals Gewest

Saint-Quentin (Frankrijk) Frankrijk. België. Nederland. in de Noordzee (Nederland) Vlaams Gewest. Waals Gewest Leerlingen Naam: Het Kanaal Bossuit-Kortrijk: varen tussen Zwevegem en Bossuit Klas: 9 Opdracht 1: rivieren het stroomgebied en kanalen van in Vlaanderen Schelde 1a. Waar bevindt zich de bron van de Schelde?

Nadere informatie

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T?

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? www.limburgwindt.be v.u.: Rik Van de Walle - nv - Trichterheideweg 8-3500 Hasselt WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? onderzoeken waar er in Limburg wind- molenparken kunnen komen bouwen en exploiteren van windenergie-

Nadere informatie

Toelichting infopaneel energie

Toelichting infopaneel energie Inleiding Waarom zouden we voor hernieuwbaar energie gaan? De 3 begrippen die bij transitie aan bod zijn gekomen sluiten volledig aan bij het gebruik van hernieuwbare energie. 1 Om ons milieu te sparen

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE 1 Opleiding Duurzaam Gebouw ENERGIE Leefmilieu Brussel Hernieuwbare elektriciteitsproductie voor woningen met maximum 10 eenheden Gregory Neubourg APERe Doelstellingen van de presentatie Kennis van de

Nadere informatie

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK

HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK HERNIEUWBARE ENERGIE, VERVOER EN SPECIFIEK VERBRUIK VAN DE TERTIAIRE SECTOR IN BRUSSEL UITGEVOERD OP VERZOEK VAN HET BIM, DE ADMINISTRATIE VAN ENERGIE EN LEEFMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,

Nadere informatie

v a n b r o n t o t m o n d i n g

v a n b r o n t o t m o n d i n g V i s m i g r a t i e... v a n b r o n t o t m o n d i n g vrije vismigratie van bron tot monding De Noordzee werd ooit geroemd vanwege zijn rijke visstand. Steden werden gesticht en de visserij floreerde.

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Geschiedenis van de molen

Geschiedenis van de molen In 2013 is de gemeente Viroinval toegetreden tot het Verdrag van de Burgemeesters, een Europees programma dat als doel heeft om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het engagement doelt op een

Nadere informatie

Studiedag InterLeuven, Landen 29 juli 2015

Studiedag InterLeuven, Landen 29 juli 2015 Studiedag InterLeuven, Landen 29 juli 2015 Electrabel, een groene & lokale speler Jan Caerels RES Dev Onshore Lokale verankering met een gediffentieerd productiepark Herdersbrug Doel Zandvliet Power 90

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Warmtekrachtkoppeling Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Waarom ecopower? Eenvoudigweg omdat het de moeite waard is! Bij een traditionele productie van energie

Nadere informatie

[Samenvatting Energie]

[Samenvatting Energie] [2014] [Samenvatting Energie] [NATUURKUNDE 3 VWO HOOFDSTUK 4 WESLEY VOS 0 Paragraaf 1 Energie omzetten Energiesoorten Elektrisch energie --> stroom Warmte --> vb. de centrale verwarming Bewegingsenergie

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 Persbericht Brussel, 15 januari 2013 Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 In 2012 groeide windenergie op land in Vlaanderen met 37 windturbines, goed voor een bijkomend vermogen van 78 MW. Daarmee

Nadere informatie

Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot

Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot CE4 N35N 13.5.29 Samenvatting Drie scenario s om de hoeveelheid CO 2 te berekenen, die niet uitgestoten wordt als er energie bespaard wordt

Nadere informatie

Energie - vandaag en morgen

Energie - vandaag en morgen Energie - vandaag en morgen General Information Summary Middelbare scholieren (15-16 jaar) leren in een lerende centrale leeromgeving over energiegebruik, fossiele energie en hernieuwbare energiebronnen.

Nadere informatie

Flipping the classroom

Flipping the classroom In dit projectje krijg je geen les, maar GEEF je zelf les. De leerkracht zal jullie natuurlijk ondersteunen. Dit zelf les noemen we: Flipping the classroom 2 Hoe gaan we te werk? 1. Je krijgt of kiest

Nadere informatie

De Green Mobility Solution. Welkom in de wereld van de hernieuwbare energie.

De Green Mobility Solution. Welkom in de wereld van de hernieuwbare energie. 1 De Green Mobility Solution. Welkom in de wereld van de hernieuwbare energie. Audi Green Mobility In samenwerking met CLIMACT, een studiebureau dat vernieuwende energiebesparende oplossingen uitwerkt

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier

Nadere informatie

the future in mind De groene toplocatie voor innovatieve bedrijven

the future in mind De groene toplocatie voor innovatieve bedrijven the future in mind De groene toplocatie voor innovatieve bedrijven 2 Vlaanderen is in actie op Blue Gate Antwerp. Aan de rand van de stad Antwerpen ontwikkelt Vlaanderen samen met de stad een nieuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Electrabel, een lokale industriële en verantwoordelijke speler. Electrabel is de grootste groenestroomproducent van het land

Electrabel, een lokale industriële en verantwoordelijke speler. Electrabel is de grootste groenestroomproducent van het land Persnota oktober 2015 De tweede helft van 2015 zal gekenmerkt worden door een versnelde realisatie van de ambities van Electrabel inzake windenergie: 20 windturbines zullen in aanbouw zijn. De bouw van

Nadere informatie

20% 60% 80% 40% ENERGIE. Kerncijfers 2015

20% 60% 80% 40% ENERGIE. Kerncijfers 2015 20% ENERGIE Kerncijfers 2015 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank en van

Nadere informatie

Het verbeteren van de ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen op basis van rivierecosysteemontwikkeling en biodiversiteit

Het verbeteren van de ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen op basis van rivierecosysteemontwikkeling en biodiversiteit ScaldWIN WP1 1 ScaldWIN - WP1 Doelstelling : Het verbeteren van de ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen op basis van rivierecosysteemontwikkeling en biodiversiteit 2 ScaldWIN - WP1 WP1

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

ENERGIE. Groene stroom

ENERGIE. Groene stroom ENERGIE Groene stroom Er werd lange tijd elektriciteit geproduceerd zonder zich te bekommeren om over origine en productiewijze ervan. De toenemende ongerustheid over de klimaatontwikkeling en de recente

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

30/01/2012. Wat denk jij over. Wat gebeurt er?

30/01/2012. Wat denk jij over. Wat gebeurt er? Kraak je energiekosten Wat denk jij over klimaat en energie 2 Flauwekul. Opwarming van de aarde Mijn probleem niet, maar die van de volgende generatie. Bekommerd! Ik wil mee m n steentje bijdragen zodat

Nadere informatie

De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie. Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009

De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie. Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009 De behaalde resultaten in de Belgische voedingsindustrie Energieeffizienz in der belgischen Industrie BRÜSSEL, 12. MAI 2009 FEVIA 450 leden-bedrijven + 26 ledengroepering 25 medewerkers Drie actie-domeinen

Nadere informatie

Peiling Kerntechnologie Maart 2015

Peiling Kerntechnologie Maart 2015 Peiling Kerntechnologie Maart 205 TNS 40469 Contents Onderzoeksopzet 2 Kernenergie Attitude Een stabiele en genuanceerde houding 3 Kerntechnologie Kennis Onbekend maakt onbemind TNS 40469 2 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Warmtenetten in Vlaanderen: welke business cases bieden potentieel?

Duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Warmtenetten in Vlaanderen: welke business cases bieden potentieel? Duurzaam ondernemen in Vlaanderen Studienamiddag Roeselare Warmtenetten in Vlaanderen: welke business cases bieden potentieel? 18 juni Michel Davidts warmteontwikkelingen Kader Restwarmtegebruik maakt

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

Opportuniteiten en nieuwe

Opportuniteiten en nieuwe Opportuniteiten en nieuwe tendensen voor een lager verbruik Kurt Stockman Hogeschool West-Vlaanderen, Kortrijk Winst door energie-efficiëntie: ook voor KMO s? Agoria workshop 12 juni 2012 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016 Technische Briefing Overzicht Nucleair Park 11 januari 2016 Overzicht van het nucleair park Doel 1 15 februari 2015: volgens de wet van 2003 wordt de elektriciteitsproductie na 40 jaar uitbating stop gezet

Nadere informatie

Inleiding: energiegebruik in bedrijven en gebouwen

Inleiding: energiegebruik in bedrijven en gebouwen Inleiding: energiegebruik in bedrijven en gebouwen Energie Energie is een eigenschap van de materie die kan worden omgezet in arbeid, warmte of straling. De eenheid van energie is de Joule. De fundamentele

Nadere informatie