Black September in Faillissementenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Black September in Faillissementenland"

Transcriptie

1 Persbericht 1 oktober 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Black September in Faillissementenland Deze publicatie kan ook als pdfdocument afgehaald worden via de link: Samenvatting: Nooit eerder telden we op één maand tijd meer faillissementen dan over de afgelopen maand september: bankroete bedrijven geldt als een nieuw en absoluut record. Het vorige absolute maandrecord is precies één jaar oud: in september 2011 telden we cases. Op drie trimesters tijd tellen we nu Belgische ondernemingen die zich verplicht zagen de boeken neer te leggen: een stijging met +4,65% ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Traditioneel tellen we het grootste aantal faillissementen binnen de horecawereld, gevolgd door die van de bouwnijverheid. Nu niet anders. Echter, in het bijzonder de verschuiving van de faillissementenaanwas van de kleinhandel naar de groothandel, de heropflakkering van de faillissementen binnen de sector van de zakelijke dienstverlening én het gestaag hoog aantal faillissementen binnen de transportsector wijzen erop dat de faillissementencyclus ten opzichte van de herop geflakkerde crisis nu reeds in tweede fase komt: die van de uitdieping en de verbreding. Het zijn niet meer de direct consumentgerichte sectoren die de eerste klappen opvangen maar de daaraan leverende sectoren die volop de gevolgen voelen. Als omvallende dominostenen merken we ook al een begin van de derde fase waarbij de grotere industrieën worden geraakt. Inderdaad, dezelfde waarneming geldt bij bestudering van de rechtsvormen waarbij in verhouding steeds meer NV s en dus grotere ondernemingen vallen. Nu al tellen we even veel faillissementen van bedrijven die meer dan 100 werknemers tewerkstellen dan over geheel Steeds meer grote bedrijven worden dus geraakt. Dit leest zich onder meer in de vaststelling dat het aantal jobs dat op de tocht komt als gevolg van het faillissement van de werkgever beduidend sneller stijgt dan het aantal faillissementen zelf. Met verloren jobs noteren we ten opzichte van verleden jaar een stijging met +14%. Daarnaast zien we ook een ronduit spectaculaire stijging van de faillissementen binnen een aantal minder courante firmavormen.

2 Echter, daar waar naar verhouding het aantal faillissementen het indrukwekkendst stijgt in Vlaanderen (+ 9,24% faillissementen en +16% jobverlies), terwijl in Wallonië het aantal faillissementen zelfs daalt (-2,4%) stijgt naar verhouding het jobverlies als gevolg van faillissement het snelst in Wallonië (+21% jobverlies). De komende maanden beloven bijzonder zwaar te worden. Het sterk neerwaarts gerichte betaalgedrag dat we eerder rapporteerden over het eerste en tweede trimester van dit jaar, de economische malaise, de nog steeds grote twijfels inzake de euro en het daarmee gepaard gaande ondernemingsvertrouwen, de vaststelling dat steeds meer kmo s door hun reserves hebben uitgeput terwijl grote ondernemingen volop in crisismodus gaan, het sedert begin van het derde trimester vastgestelde systematisch uitstellen of terugdraaien van aankoopbeslissingen, het opnieuw moeilijker verkrijgen van verse kredieten geven voor de komende maanden weinig hoop op beterschap. Zeer waarschijnlijk ronden we dit jaar de kaap van de faillissementen, waarbij ook in verhouding met het totaal aantal actieve ondernemingen bijzonder veel faillissementen worden uitgesproken (voor 2012 een voorlopige schatting van één per 82 ondernemingen) ALGEMEEN Nooit eerder telden we op één maand tijd meer faillissementen dan over de afgelopen maand september: bankroete bedrijven geldt als een nieuw en absoluut record. Het vorige absolute maandrecord is precies één jaar oud: in september 2011 telden we cases. Op drie trimesters tijd tellen we nu Belgische ondernemingen die zich verplicht zagen de boeken neer te leggen: een stijging met +4,59% ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Hoewel de maand september traditioneel en elk jaar opnieuw een van de zwaarste faillissementenmaanden is, telt het derde trimester, gezien de vakantiemaanden juli

3 en augustus en het daarmee samengaand gerechtelijk verlof, traditiegetrouw minder faillissementsuitspraken. Toch stellen we ook voor dit derde trimester vast dat het gaat om het zwaarste derde trimester ooit. Wie de grafiek hieronder bestudeert heeft weinig nodig om een stomend najaar te verwachten. We mogen ervan uitgaan dat tegen het einde van dit jaar de kaap van faillissementen op jaarbasis zal gehaald worden. REGIONALE TENDENSEN (*) Wie de regionale aantallen optelt komt niet exact op het nationale aantal. Dit omdat voor een beperkt aantal bedrijven dat failliet werd verklaard de maatschappelijke zetel niet kan worden bepaald, veelal omdat die zich in het buitenland bevindt terwijl het failliete bedrijf wel degelijk haar activiteit op ons grondgebied uitoefent. GEWESTELIJK OVERZICHT Vorige maanden bleek reeds dat de stijging van het aantal faillissementen zich vooral doorzet in Vlaanderen. Afgelopen septembermaand herbevestigt deze trend: ten opzichte van de eerste 9 maanden van verleden jaar tellen we nu binnen het Vlaams gewest bijna +9,5% meer faillissementen. Ook in Brussel werd afgelopen maand voor het eerst dit jaar het niveau van dezelfde periode in 2011 overschreden (+2,77%). In Wallonië werden tot dusver -2,40% minder ondernemingen failliet verklaard. Op enkele uitzonderingen na hebben bijna alle Waalse rechtbanken minder vonnissen moeten uitspreken.

4 Evolutie van het aantal faillissementen per regio: voor de eerste drie trimesters % aandeel van de gewesten in het totale federale faillissementscijfer (eerste drie trimesters) PROVINCIAAL OVERZICHT Langs Vlaamse zijde blijven de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen hoge toppen scheren. In de provincie Antwerpen gingen er 150 ondernemingen meer op de fles t.o.v. vorig jaar, vooral in het arrondissement Antwerpen (+110) en Mechelen (+45). Dit vertaalt zich in een stijging van 10,6%, waarmee Antwerpen verantwoordelijk is voor bijna 1 op 4 der Belgische faillissementen uitgesproken dit jaar. De teller voor dit jaar steeds ligt er nu reeds op ondernemingen. In de provincie Oost-Vlaanderen is de situatie nagenoeg identiek: 137 ondernemingen meer hebben de boeken moeten neerleggen, dit is een toename van +17,89%. De stijging van het aantal uitspraken was het grootst in het arrondissement Gent (+49), maar ook Aalst (+45) en Sint-Niklaas (+34) volgen op korte afstand. Daarmee groeit het aandeel van Oost-Vlaanderen naar 13,4% in het totale aantal faillissementen voor Voor West-Vlaanderen is de toename minder fel dan in Antwerpen of Oost- Vlaanderen. 627 ondernemingen gingen overkop ten opzichte van 605 in dezelfde

5 periode vorig jaar (een globale stijging van +3,64%). Op het vlak van arrondissementen blijken er minder uitspraken te zijn geweest in de regio Brugge (- 14 uitspraken) en Veurne (-15 uitspraken); de rechters van de andere rechtbanken van de provincie hadden helaas meer werk: Kortrijk (+29 uitspraken), Ieper (+12 uitspraken) en Oostende (+10 uitspraken) zagen allen hun aantal lichtjes toenemen. Op de rechtbank van Leuven, verantwoordelijk voor de provincie Vlaams-Brabant, werden 22 uitspraken meer gedaan: 239 in totaal voor Ook dit is een stijging van meer dan 10%, hoewel Leuven met 3,55% slechts een lichte bijdrage levert aan het faillissemententotaal. De provincie Limburg bleek al meermaals de uitzondering op de ondertussen Vlaamse regel te zijn, maar sinds deze maand ziet ook zij het aantal zij het zeer lichtjes- toenemen. Er werden 4 uitspraken meer gedaan in dezelfde periode vorig jaar (574 dit jaar ten opzichte van 570 vorig jaar). In feite spreken we van een quasi status-quo. De stijging van het aantal uitspraken viel vooral in Tongeren. In onze hoofdstad Brussel gingen bedrijven failliet, ten opzichte van 1772 vorig jaar. Dit vertaalt zich in een stijging van +2,7 %. Voor het eerst dit jaar overtreft het aantal uitspraken in Brussel het niveau van vorig jaar. Er werden 49 ondernemingen failliet verklaard. Globaal blijft Brussel verantwoordelijk voor 27% van de Belgische faillissementen, of meer dan 1 op 4. In de Waalse regio zijn nogal wat verschillen te detecteren, maar algemeen bekeken daalt het aantal faillissementen met 2,40%. De kleine provincies zoals Namen en Luxemburg houden goed stand en tellen minder ondernemingen op de fles dit jaar: voor Namen spreken we over een daling van -9,87% of 31 uitspraken minder, voor Luxemburg gaat het om 11 uitspraken minder of een daling van -9,91%.

6 Ook voor Waals-Brabant (de handelsrechtbank van Nijvel) is de situatie bijna status quo. In totaal gaat het om 280 ondernemingen, wat er slechts een 6-tal meer zijn dan voor dezelfde periode in In de grotere provincies Luik en Henegouwen zijn er nogal wat verschillen tussen de arrondissementen. Voor de provincie Luik tellen we algemeen een toename van 24 faillissementen (+3,43%). In detail bekeken, blijkt het enkel te gaan over het (grootste) arrondissement Luik zelf. De rechtbanken van de kleinere deelarrondissementen Hoei, Verviers en Eupen konden allemaal een daling voorleggen. Luik tekent hiermee voor ongeveer 1 op 10 der Belgische faillissementen. In Henegouwen tenslotte zijn de inhoudelijke regionale verschillen het grootst: zowel de handelsrechtbank van Charleroi als die van Doornik deden minder uitspraken dan vorig jaar. Voor Charleroi gaat het in totaal om 323 vonnissen, dat zijn er 53 minder dan vorig jaar (afname van -14,10%) Voor Doornik werden 29 uitspraken minder gedaan waardoor het aantal daalt van 230 naar 201 faillissementen in Daar tegenover staat Bergen, waar 40 uitspraken meer (+16,39%) vielen te betreuren. Globaal kunnen we voor Henegouwen spreken van een daling van 42 faillissementen. Met 808 verloren gegane bedrijven draagt de regio bij voor 12% aan het totale aantal faillissementen. Een gedetailleerd overzicht vindt u hierna in de tabel die het aantal faillissementen weergeeft voor de periode januari tot en met september en dit voor de jaren 2007 tot 2012.

7 AANTAL FAILLISSEMENTEN Periode: januari tot september Vlaams- en Waals Brabant BRUSSEL LEUVEN NIJVEL TOTAAL Antwerpen ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT TOTAAL West-Vlaanderen BRUGGE IEPER KORTRIJK OOSTENDE VEURNE TOTAAL Oost-Vlaanderen AALST DENDERMONDE GENT OUDENAARDE SINT-NIKLAAS TOTAAL Limburg HASSELT TONGEREN TOTAAL Henegouwen CHARLEROI BERGEN DOORNIK TOTAAL Luik HOEI LUIK VERVIERS EUPEN TOTAAL Luxemburg AARLEN MARCHE-EN-FAMENNE NEUFCHATEAU TOTAAL Namen DINANT NAMEN TOTAAL

8 AANTAL FAILLISSEMENTEN PER RECHTSVORM: Evolutie van de faillissementen naar juridische vorm (eerste drie trimesters) Evolutie van het aandeel van de juridische vorm in het aantal faillissementen (eerste drie trimesters)

9 SECTORALE TENDENSEN ALGEMEEN: Evolutie van de faillissementen binnen de sectoren (eerste drie trimesters) Traditioneel tellen we het grootste aantal faillissementen binnen de horecawereld, gevolgd door die van de bouwnijverheid. Nu niet anders. Echter, in het bijzonder de verschuiving van de faillissementenaanwas van de kleinhandel naar de groothandel, de heropflakkering van de faillissementen binnen de sector van de zakelijke dienstverlening én het gestaag hoog aantal faillissementen binnen de transportsector wijzen erop dat de faillissementencyclus ten opzichte van de herop geflakkerde crisis nu reeds in tweede fase komt: die van de uitdieping en de verbreding. Het zijn niet meer de direct consumentgerichte sectoren die de eerste klappen opvangen maar de daaraan leverende sectoren die volop de gevolgen voelen. De horeca kent opnieuw de grootste aanwas van faillissementen. Met uitspraken op 9 maanden tijd tellen we nu, in vergelijking met de eerste drie trimesters van vorig jaar, +7,43% faillissementen meer. Hiervan zijn er 32 Accomodatieverschaffers (op 9 maanden tijd tellen we binnen deze deelsector één faillissement per 122 actieve ondernemingen), en Eet- en drinkgelegenheden (op 9 maanden tijd tellen we hier één faillissement per 35 actieve ondernemingen). De afgelopen maand moesten binnen deze laatste deelpopulatie 215 bedrijven de boeken neerleggen. De bouwnijverheid incasseert met cases eveneens serieuze klappen. Ten opzichte van de eerste drie trimesters 2011 noteren we binnen de bouwnijverheid een stijging van het aantal faillissementsuitspraken met +4,85%. De deelsector

10 Bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten cumuleert de eerste 9 maand van dit jaar 305 faillissementsuitspraken (een faillissement per 66 actieve ondernemingen), de deelsector van de Weg- en waterbouw 36 (één faillissement per 91 actieve ondernemingen) en de deelsector van de Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 944 (een faillissement per 88 actieve ondernemingen). Ook binnen de groothandel zien we het aantal faillissementen onrustwekkend stijgen. Met 722 cases op 9 maanden tijd tellen we nu +5,56% meer faillissementen dan over dezelfde periode verleden jaar (een faillissement per 84 actieve ondernemingen). Daartegenover staat dat de pieken die verleden jaar binnen de kleinhandel (- 4,89%) werden waargenomen niet worden herhaald (op 9 maanden tijd een faillissement per 88 actieve ondernemingen). De sector van de zakelijke dienstverlening vertoont dan weer, sinds kort, een stijgende tendens. Met 784 faillissementen zien we ten opzichte van de eerste negen maanden van verleden jaar een stijging met +4,67%. De transportsector kent een zeer lichte daling van het aantal faillissementen (van 387 cases over de eerste negen maanden van verleden jaar naar 383 uitspraken nu. Nochtans ligt de deelsector posterijen en koeriers bijzonder zwaar onder druk: op negen maanden tijd tellen we hier maar liefst één faillissement per 33 actieve ondernemingen. FAILLISSEMENTEN EN BANENVERLIES: Het valt sterk op dat, in vergelijking met de afgelopen jaren, naast de bijzonder sterke faillissementsgraad binnen het KMO-landschap die het basisbindweefsel vomen van ons economisch bestel- meer grote bedrijven, het moeilijk krijgen. Nu al tellen we met 9 cases even veel faillissementen van bedrijven die meer dan 100 werknemers tewerkstellen dan over geheel 2011

11 Daar waar naar verhouding het aantal faillissementen het snelste stijgt in Vlaanderen (+ 9,24% faillissementen en +16% jobverlies) stijgt naar verhouding het jobverlies als gevolg van faillissement het snelst in Wallonië (-2,18% faillissementen terwijl het aantal banen dat er op de tocht staat als direct gevolg van het faillissement van de werkgever er met cases stijgt met +21%) Het grootste faillissement van de afgelopen maand werd uitgesproken op 25 september: het bedrijf Steurs Industries uit Balen. Op basis van de cijfers uit de laatst gepubliceerde balans had het bedrijf 79 personeelsleden in dienst.

12 Faillissementen voor de eerste drie trimesters 2012 met meer dan 35 werknemers: NAAM BEDRIJF DATUM PC GEMEENTE VERLOREN JOBS JLF dinsdag 29 mei Oudenaarde 422 Durobor maandag 6 februari Soignies 353 Laboratoires Thissen woensdag 18 januari Braine L'Alleud 334 Belgian Refining Corporation dinsdag 15 mei Antwerpen 221 Ekspro donderdag 3 mei Turnhout 213 Toodo Food dinsdag 3 juli Gent 161 GDB International donderdag 19 april La Louvière 128 D&B International Transport vrijdag 6 juli Koekelberg 100 People Interim maandag 21 mei Brussel 100 Best Medical Belgium maandag 14 mei Fleurus 92 DSTA Durable Service Technical Assistance maandag 2 april Mechelen 90 D.T.L.G. donderdag 9 augustus Herstal 90 Korteg woensdag 23 mei Kortrijk 87 La Valse des Poussieres maandag 2 juli Limelette 84 Hegiet maandag 16 april La Louvière 82 Direct Dialogue Fundraising woensdag 2 mei Brussel 81 Print & Display donderdag 5 april Kontich 80 Construction Maes Bouw donderdag 2 februari Hasselt 80 Sleurs Industries dinsdag 25 september Balen 79 Gobiet Freres woensdag 22 februari Seraing 77 Aknar dinsdag 10 januari Wondelgem 75 Proassist Belgium dinsdag 24 januari Tienen 72 European Security Group maandag 24 september Ophain-Bois-S.-I. 65 Plastructo Technics maandag 23 januari Houthalen-Helchteren 65 Safetic maandag 12 maart Evere 64 Bart Claes dinsdag 21 augustus Genk 55 Kesar maandag 6 februari Anderlecht 55 Hotel Construction & Management donderdag 27 september Antwerpen 53 Nissim maandag 25 juni Vorst 53 Don-Bar maandag 3 september Soignies 53 Belgo Carpet vrijdag 6 april Wevelgem 51 Koohinoor dinsdag 25 september Oostende 50 Demir Transport maandag 25 juni Fleurus 49 Tracos maandag 16 april Uccle 48 Siderba Belgium maandag 10 september Uccle 47 Soc D'insertion par le nettoyage-charleroi 4 dinsdag 24 juli Jumet (Charleroi) 47 Soleil Services donderdag 19 januari Saint-Nicolas 46 Creafisc donderdag 5 januari Antwerpen 46 Spa Plus donderdag 15 maart Spa 46 Soc D'insertion par le nettoyage-charleroi 3 maandag 17 september Jumet (Charleroi) 45 Technotra woensdag 30 mei Berchem St- Agathe 45 Ekvador donderdag 3 mei Gent 44 Demenagements-manutention-transport maandag 16 april Etterbeek 43 Belgian Manufacturing Works donderdag 5 april Antwerpen 42 Albo Alu-werken woensdag 27 juni Kuurne 42 Net-Service maandag 5 maart Molenbeek-St-Jean 41 Algemene bouwonderneming A. Timmermans vrijdag 14 september Schriek 40 Sinet - Gerpinnes maandag 27 februari Ham-Sur-Heure 40 Waegener Research & Development dinsdag 22 mei Beerse 40 Sogilo dinsdag 28 februari Zele 40 PH one dinsdag 31 juli Etterbeek 40 Allnet maandag 10 september Court-St-Etienne 39 Mademoiselle Nickel vrijdag 7 augustus Incourt 39 Exploitatie Leopold dinsdag 5 juni Elsene 38 Wanabe maandag 12 maart Waterloo 38 Erasmus-Euroset vrijdag 13 april Wetteren 37 Inrichtingen Cantaert donderdag 19 april Zottegem 37 Moshotel donderdag 28 juni Namen 36 Clestra maandag 11 juni Anderlecht 36 Professional Team Services dinsdag 3 juli Uccle 35 M.T. Maintenance dinsdag 10 juli Mons 35 Basebind dinsdag 24 juli Wommelgem 35 Transpin dinsdag 15 mei Strombeek-Bever 35 North European Sulferic Acid Regeneration donderdag 3 mei Gent 35 Transpat donderdag 12 april Fleurus 35 Au pain du jour maandag 2 april Seraing 35 Go construct maandag 6 februari Jumet 35 Burlet Clean Services III maandag 27 februari Schaarbeek 35 Actif immo maandag 20 februari Anderlecht 35 Isaservices maandag 16 januari Wavre 35 Beernaert Printing woensdag 18 januari Kortemark 35 Aknar dinsdag 10 januari Wondelgem 35 Hekwerken Z.M.T. vrijdag 15 juni Temse 35 Etn. De Sadeleer & Van Wilder maandag 18 juni Erpe-Mere 35 Concept & Feu maandag 19 maart Rixensart 35 Bel-Events & Resto vrijdag 2 maart Waterloo 35

13 Het handelsinformatiekantoor Graydon Belgium nv is in Berchem gevestigd en vormt een ploeg van 140 medewerkers. Dankzij een dagelijkse gedetailleerde opvolging houdt het bedrijf een reusachtige databank up-to-date, gevoed met gegevens over alle in België gevestigde bedrijven, inclusief eenmanszaken en andere economische entiteiten. Hiermee ontwikkelt Graydon Belgium nv modellen die zowel risico's als groeikansen van ondernemingen tot uitdrukking brengen. Zo rapporteert de studiedienst van Graydon Belgium nv macro-economische tendensen en onderhoudt het bedrijf intensieve banden met diverse officiële instanties. Graydon Belgium nv richt zich vooral op het bedrijfsleven. Dankzij de databank kent elke geïnteresseerde de evoluties binnen elk individueel bedrijf. We bieden analyse-instrumenten aan die de rentabiliteit van zowel marketing- als verkoopstructuren actief ondersteunen. Graydon Belgium nv tekent voor de inbouw van beslissingssystemen op maat waarmee men de juiste zakenrelaties opspoort, accepteert en opvolgt. Contact algemeen: , Contact studiedienst: Eric Van den Broele, , Aarzel niet om ondergetekende te contacteren indien u verdere vragen heeft. Eric Van den Broele gsm:

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be Persbericht 3 september 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Faillissementen: Zomermaand juli telt 616 faillissementen

Faillissementen: Zomermaand juli telt 616 faillissementen Persbericht 1 augustus 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem www.graydon.be Faillissementen:

Nadere informatie

Faillissementen: Aprilrecord met 924 faillissementen

Faillissementen: Aprilrecord met 924 faillissementen Persbericht 2 mei 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

In januari stijgt het aantal faillissementen met 40%.

In januari stijgt het aantal faillissementen met 40%. Persbericht 1 februari 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be Persbericht 3 december 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Sandy ook in faillissementenland

Sandy ook in faillissementenland Persbericht 5 november 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Faillissementen: Maart telde 1005 faillissementen Het eerste trimester telde er 2.706

Faillissementen: Maart telde 1005 faillissementen Het eerste trimester telde er 2.706 Persbericht 2 april 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob :

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Persbericht 2 mei 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Net geen jaar van records

Net geen jaar van records Persbericht 3 juni 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus STUDIE Faillissementen Maanden juli en augustus 4 september 2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld.

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september STUDIE Faillissementen 3 oktober 2016 Stijgende faillissementscijfers in september 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Faillissementen: ook de aprilmaand scoort record-hoog

Faillissementen: ook de aprilmaand scoort record-hoog Studie 3 mei 21 Studie 3 mei 21 Gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat 84-b1 26 Berchem www.graydon.be Faillissementen: ook de aprilmaand scoort record-hoog

Nadere informatie

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Zomer 2015

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Zomer 2015 STUDIE FAILLISSEMENTEN Zomer 2015 01/09/2015 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014

Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014 Studie 3 februari 2014 Faillissementen januari 2014 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens

Nadere informatie

Faillissementen: februari 2012 Voor de derde maand op rij een maandrecord

Faillissementen: februari 2012 Voor de derde maand op rij een maandrecord Persbericht 1 maart 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Faillissementen: Maandrecord in juni en semesterrecord Ook najaar kleurt rood

Faillissementen: Maandrecord in juni en semesterrecord Ook najaar kleurt rood Persbericht 2 juli 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 03 januari 2017

STUDIE Faillissementen 03 januari 2017 STUDIE Faillissementen 03 januari 2017 1 september 2016 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen april 2016:

STUDIE Faillissementen april 2016: STUDIE Faillissementen april 2016: Daling van het aantal faillissementen met 12,12% Januari-april: daling met 15,92% Daling zet zich ook door in Brussel -31,3% in april Overname en gebruik van dit onderzoek

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen semester :

STUDIE Faillissementen semester : STUDIE Faillissementen semester 1 2016: Sterke daling van het aantal faillissementen vooral in Brussel en Wallonië Maand juni: -14,3% 1 e semester: -12,7% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd

Nadere informatie

Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat Berchem PERSBERICHT maandag 2 mei 2011 Gelieve de bron te vermelden

Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat Berchem PERSBERICHT maandag 2 mei 2011 Gelieve de bron te vermelden Graydon Belgium nv Uitbreidingstraat 84 2600 Berchem PERSBERICHT maandag 2 mei 2011 Gelieve de bron te vermelden In april daalt het aantal faillissementen tot op een pre-crisisniveau Deze publicatie kan

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen maart 2016:

STUDIE Faillissementen maart 2016: STUDIE Faillissementen maart 2016: Daling van het aantal faillissementen met 31% Eerste trimester: daling met 17% Faillissementsgraden voor 2015: Horeca en starters bvba meest risicovol Overname en gebruik

Nadere informatie

A Perfect Storm Faillissementen in het eerste kwartaal met 16,6% toegenomen

A Perfect Storm Faillissementen in het eerste kwartaal met 16,6% toegenomen Persbericht 8 april 2013 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Jaar 2015

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Jaar 2015 STUDIE FAILLISSEMENTEN Jaar 2015 04/01/2016 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob :

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Persbericht 1 juli 2011 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob :

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Persbericht 1 september 2011 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be PERSBERICHT 2 NOVEMBER 2011 Persbericht 2 november 2011 Gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN POLITIEKE & SOCIALE WETENSCHAPPEN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN De opleidingen worden aangeboden door alle universiteiten, behalve door UHasselt. De opleiding politieke & sociale

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014

PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014 PERSBERICHT Brussel, 18 april 2014 Stijgende vastgoedprijzen in 2013 De vastgoedcijfers voor het volledige jaar 2013 zijn bekend. Daaruit blijkt dat de prijzen van gewone woonhuizen en appartementen dezelfde

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06

UNIZO KMO-BAROMETER. KMO-Barometer mrt 07 jun 07. dec 06 UNIZO KMO-BAROMETER UNIZO-Studiedienst, tel. 02 238 05 31 - fax 02 238 07 94 www.unizo.be Voor resultaten van vroegere edities van de KMO-barometer en andere KMO-statistieken zie: www.unizo.be/statistieken

Nadere informatie

Starters-bvba:een slag in het water?

Starters-bvba:een slag in het water? Persbericht 31 mei 2011 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel: 03 280 88 55 2600 Berchem mob:0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

854 bedrijven over de kop in november

854 bedrijven over de kop in november Persbericht 1 december2011 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 september 2016

STUDIE Faillissementen 1 september 2016 STUDIE Faillissementen 1 september 2016 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2011 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2016 gebeurden er in Genk 343 verkeersongevallen

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j.

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j. Referentielaboratorium Brussel Inleiding De resultaten in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op patiënten van wie : een staal naar het referentielaboratorium is verstuurd (U.C.L. - Brussel) voor diagnose;

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-1), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 28 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 28 september 2017 Woonhuizen 6,3 % duurder tijdens eerste semester 2017 Elsene duurste gemeente van België, Quaregnon de goedkoopste De Algemene Directie Statistiek publiceert de voorlopige

Nadere informatie

Persbericht Motor en scooter mobiliteitsoplossing in drukke provincies

Persbericht Motor en scooter mobiliteitsoplossing in drukke provincies Persbericht Motor en scooter mobiliteitsoplossing in drukke provincies Het aantal inschrijvingen van nieuwe motoren en scooters in ons land blijft groeien, zo blijkt uit cijfers van FEBIAC, de Belgische

Nadere informatie

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België 106,4 106,8 102,8 102,6 94,9

notarisbarometer Belgisch vastgoed blijft betrouwbaar Vastgoedactiviteit in België  106,4 106,8 102,8 102,6 94,9 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 13 April - juni Trimester 2 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie A Vastgoedactiviteit

Nadere informatie

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009.

Prijzen houden stand, maar de activiteit daalt. derde trimester met 5,1% naar beneden ten opzichte van de derde trimester van 2009. Vastgoed, familie, vennootschappen juli - september Trimester 3-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoed-activiteit in België n 6 12 12 11 18,2 11 1 11,1 11,6 1 99,2 1 99,7 99,8 94,3 94,4 94,1 1 9 86,3

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017

BOORDTABELLEN HORECA SYNTHESE: OVERZICHT: MAART /03/2017 07/03/2017 SYNTHESE: Er is een opmerkelijke versnelling van de omzetgroei in het derde kwartaal bij restaurants en drinkgelegenheden. Hotels en catering kennen nog steeds een dalende omzet. De horecaprijzen

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014.

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014. De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen

Nadere informatie

Studie. 02 december 2013 Faillissementen november 2013. Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen

Studie. 02 december 2013 Faillissementen november 2013. Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen Studie 02 december 2013 Faillissementen november 2013 Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-21), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

POLSSLAG VLAAMSE HORECA

POLSSLAG VLAAMSE HORECA 13/06/2017 SYNTHESE: De omzetgroei vertraagt in het laatste kwartaal van 2016 bij restaurants en drinkgelegenheden. De omzetdaling bij hotels loopt ten einde. De horecaprijzen stijgen minder snel dan vorige

Nadere informatie

86,3 87,7 +1,66% -8,62%

86,3 87,7 +1,66% -8,62% Vastgoed, familie, vennootschappen januari maart Trimester 1-21 www.notaris.be 1. Index van de vastgoedactiviteit in België n 4 12 12 11 18,2 11 1 94,3 11,1 11,6 94,4 99,2 1, 99,7 1 86,3 9 87,7 9 8 27

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie