Black September in Faillissementenland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Black September in Faillissementenland"

Transcriptie

1 Persbericht 1 oktober 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : Berchem mob : Black September in Faillissementenland Deze publicatie kan ook als pdfdocument afgehaald worden via de link: Samenvatting: Nooit eerder telden we op één maand tijd meer faillissementen dan over de afgelopen maand september: bankroete bedrijven geldt als een nieuw en absoluut record. Het vorige absolute maandrecord is precies één jaar oud: in september 2011 telden we cases. Op drie trimesters tijd tellen we nu Belgische ondernemingen die zich verplicht zagen de boeken neer te leggen: een stijging met +4,65% ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Traditioneel tellen we het grootste aantal faillissementen binnen de horecawereld, gevolgd door die van de bouwnijverheid. Nu niet anders. Echter, in het bijzonder de verschuiving van de faillissementenaanwas van de kleinhandel naar de groothandel, de heropflakkering van de faillissementen binnen de sector van de zakelijke dienstverlening én het gestaag hoog aantal faillissementen binnen de transportsector wijzen erop dat de faillissementencyclus ten opzichte van de herop geflakkerde crisis nu reeds in tweede fase komt: die van de uitdieping en de verbreding. Het zijn niet meer de direct consumentgerichte sectoren die de eerste klappen opvangen maar de daaraan leverende sectoren die volop de gevolgen voelen. Als omvallende dominostenen merken we ook al een begin van de derde fase waarbij de grotere industrieën worden geraakt. Inderdaad, dezelfde waarneming geldt bij bestudering van de rechtsvormen waarbij in verhouding steeds meer NV s en dus grotere ondernemingen vallen. Nu al tellen we even veel faillissementen van bedrijven die meer dan 100 werknemers tewerkstellen dan over geheel Steeds meer grote bedrijven worden dus geraakt. Dit leest zich onder meer in de vaststelling dat het aantal jobs dat op de tocht komt als gevolg van het faillissement van de werkgever beduidend sneller stijgt dan het aantal faillissementen zelf. Met verloren jobs noteren we ten opzichte van verleden jaar een stijging met +14%. Daarnaast zien we ook een ronduit spectaculaire stijging van de faillissementen binnen een aantal minder courante firmavormen.

2 Echter, daar waar naar verhouding het aantal faillissementen het indrukwekkendst stijgt in Vlaanderen (+ 9,24% faillissementen en +16% jobverlies), terwijl in Wallonië het aantal faillissementen zelfs daalt (-2,4%) stijgt naar verhouding het jobverlies als gevolg van faillissement het snelst in Wallonië (+21% jobverlies). De komende maanden beloven bijzonder zwaar te worden. Het sterk neerwaarts gerichte betaalgedrag dat we eerder rapporteerden over het eerste en tweede trimester van dit jaar, de economische malaise, de nog steeds grote twijfels inzake de euro en het daarmee gepaard gaande ondernemingsvertrouwen, de vaststelling dat steeds meer kmo s door hun reserves hebben uitgeput terwijl grote ondernemingen volop in crisismodus gaan, het sedert begin van het derde trimester vastgestelde systematisch uitstellen of terugdraaien van aankoopbeslissingen, het opnieuw moeilijker verkrijgen van verse kredieten geven voor de komende maanden weinig hoop op beterschap. Zeer waarschijnlijk ronden we dit jaar de kaap van de faillissementen, waarbij ook in verhouding met het totaal aantal actieve ondernemingen bijzonder veel faillissementen worden uitgesproken (voor 2012 een voorlopige schatting van één per 82 ondernemingen) ALGEMEEN Nooit eerder telden we op één maand tijd meer faillissementen dan over de afgelopen maand september: bankroete bedrijven geldt als een nieuw en absoluut record. Het vorige absolute maandrecord is precies één jaar oud: in september 2011 telden we cases. Op drie trimesters tijd tellen we nu Belgische ondernemingen die zich verplicht zagen de boeken neer te leggen: een stijging met +4,59% ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Hoewel de maand september traditioneel en elk jaar opnieuw een van de zwaarste faillissementenmaanden is, telt het derde trimester, gezien de vakantiemaanden juli

3 en augustus en het daarmee samengaand gerechtelijk verlof, traditiegetrouw minder faillissementsuitspraken. Toch stellen we ook voor dit derde trimester vast dat het gaat om het zwaarste derde trimester ooit. Wie de grafiek hieronder bestudeert heeft weinig nodig om een stomend najaar te verwachten. We mogen ervan uitgaan dat tegen het einde van dit jaar de kaap van faillissementen op jaarbasis zal gehaald worden. REGIONALE TENDENSEN (*) Wie de regionale aantallen optelt komt niet exact op het nationale aantal. Dit omdat voor een beperkt aantal bedrijven dat failliet werd verklaard de maatschappelijke zetel niet kan worden bepaald, veelal omdat die zich in het buitenland bevindt terwijl het failliete bedrijf wel degelijk haar activiteit op ons grondgebied uitoefent. GEWESTELIJK OVERZICHT Vorige maanden bleek reeds dat de stijging van het aantal faillissementen zich vooral doorzet in Vlaanderen. Afgelopen septembermaand herbevestigt deze trend: ten opzichte van de eerste 9 maanden van verleden jaar tellen we nu binnen het Vlaams gewest bijna +9,5% meer faillissementen. Ook in Brussel werd afgelopen maand voor het eerst dit jaar het niveau van dezelfde periode in 2011 overschreden (+2,77%). In Wallonië werden tot dusver -2,40% minder ondernemingen failliet verklaard. Op enkele uitzonderingen na hebben bijna alle Waalse rechtbanken minder vonnissen moeten uitspreken.

4 Evolutie van het aantal faillissementen per regio: voor de eerste drie trimesters % aandeel van de gewesten in het totale federale faillissementscijfer (eerste drie trimesters) PROVINCIAAL OVERZICHT Langs Vlaamse zijde blijven de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen hoge toppen scheren. In de provincie Antwerpen gingen er 150 ondernemingen meer op de fles t.o.v. vorig jaar, vooral in het arrondissement Antwerpen (+110) en Mechelen (+45). Dit vertaalt zich in een stijging van 10,6%, waarmee Antwerpen verantwoordelijk is voor bijna 1 op 4 der Belgische faillissementen uitgesproken dit jaar. De teller voor dit jaar steeds ligt er nu reeds op ondernemingen. In de provincie Oost-Vlaanderen is de situatie nagenoeg identiek: 137 ondernemingen meer hebben de boeken moeten neerleggen, dit is een toename van +17,89%. De stijging van het aantal uitspraken was het grootst in het arrondissement Gent (+49), maar ook Aalst (+45) en Sint-Niklaas (+34) volgen op korte afstand. Daarmee groeit het aandeel van Oost-Vlaanderen naar 13,4% in het totale aantal faillissementen voor Voor West-Vlaanderen is de toename minder fel dan in Antwerpen of Oost- Vlaanderen. 627 ondernemingen gingen overkop ten opzichte van 605 in dezelfde

5 periode vorig jaar (een globale stijging van +3,64%). Op het vlak van arrondissementen blijken er minder uitspraken te zijn geweest in de regio Brugge (- 14 uitspraken) en Veurne (-15 uitspraken); de rechters van de andere rechtbanken van de provincie hadden helaas meer werk: Kortrijk (+29 uitspraken), Ieper (+12 uitspraken) en Oostende (+10 uitspraken) zagen allen hun aantal lichtjes toenemen. Op de rechtbank van Leuven, verantwoordelijk voor de provincie Vlaams-Brabant, werden 22 uitspraken meer gedaan: 239 in totaal voor Ook dit is een stijging van meer dan 10%, hoewel Leuven met 3,55% slechts een lichte bijdrage levert aan het faillissemententotaal. De provincie Limburg bleek al meermaals de uitzondering op de ondertussen Vlaamse regel te zijn, maar sinds deze maand ziet ook zij het aantal zij het zeer lichtjes- toenemen. Er werden 4 uitspraken meer gedaan in dezelfde periode vorig jaar (574 dit jaar ten opzichte van 570 vorig jaar). In feite spreken we van een quasi status-quo. De stijging van het aantal uitspraken viel vooral in Tongeren. In onze hoofdstad Brussel gingen bedrijven failliet, ten opzichte van 1772 vorig jaar. Dit vertaalt zich in een stijging van +2,7 %. Voor het eerst dit jaar overtreft het aantal uitspraken in Brussel het niveau van vorig jaar. Er werden 49 ondernemingen failliet verklaard. Globaal blijft Brussel verantwoordelijk voor 27% van de Belgische faillissementen, of meer dan 1 op 4. In de Waalse regio zijn nogal wat verschillen te detecteren, maar algemeen bekeken daalt het aantal faillissementen met 2,40%. De kleine provincies zoals Namen en Luxemburg houden goed stand en tellen minder ondernemingen op de fles dit jaar: voor Namen spreken we over een daling van -9,87% of 31 uitspraken minder, voor Luxemburg gaat het om 11 uitspraken minder of een daling van -9,91%.

6 Ook voor Waals-Brabant (de handelsrechtbank van Nijvel) is de situatie bijna status quo. In totaal gaat het om 280 ondernemingen, wat er slechts een 6-tal meer zijn dan voor dezelfde periode in In de grotere provincies Luik en Henegouwen zijn er nogal wat verschillen tussen de arrondissementen. Voor de provincie Luik tellen we algemeen een toename van 24 faillissementen (+3,43%). In detail bekeken, blijkt het enkel te gaan over het (grootste) arrondissement Luik zelf. De rechtbanken van de kleinere deelarrondissementen Hoei, Verviers en Eupen konden allemaal een daling voorleggen. Luik tekent hiermee voor ongeveer 1 op 10 der Belgische faillissementen. In Henegouwen tenslotte zijn de inhoudelijke regionale verschillen het grootst: zowel de handelsrechtbank van Charleroi als die van Doornik deden minder uitspraken dan vorig jaar. Voor Charleroi gaat het in totaal om 323 vonnissen, dat zijn er 53 minder dan vorig jaar (afname van -14,10%) Voor Doornik werden 29 uitspraken minder gedaan waardoor het aantal daalt van 230 naar 201 faillissementen in Daar tegenover staat Bergen, waar 40 uitspraken meer (+16,39%) vielen te betreuren. Globaal kunnen we voor Henegouwen spreken van een daling van 42 faillissementen. Met 808 verloren gegane bedrijven draagt de regio bij voor 12% aan het totale aantal faillissementen. Een gedetailleerd overzicht vindt u hierna in de tabel die het aantal faillissementen weergeeft voor de periode januari tot en met september en dit voor de jaren 2007 tot 2012.

7 AANTAL FAILLISSEMENTEN Periode: januari tot september Vlaams- en Waals Brabant BRUSSEL LEUVEN NIJVEL TOTAAL Antwerpen ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT TOTAAL West-Vlaanderen BRUGGE IEPER KORTRIJK OOSTENDE VEURNE TOTAAL Oost-Vlaanderen AALST DENDERMONDE GENT OUDENAARDE SINT-NIKLAAS TOTAAL Limburg HASSELT TONGEREN TOTAAL Henegouwen CHARLEROI BERGEN DOORNIK TOTAAL Luik HOEI LUIK VERVIERS EUPEN TOTAAL Luxemburg AARLEN MARCHE-EN-FAMENNE NEUFCHATEAU TOTAAL Namen DINANT NAMEN TOTAAL

8 AANTAL FAILLISSEMENTEN PER RECHTSVORM: Evolutie van de faillissementen naar juridische vorm (eerste drie trimesters) Evolutie van het aandeel van de juridische vorm in het aantal faillissementen (eerste drie trimesters)

9 SECTORALE TENDENSEN ALGEMEEN: Evolutie van de faillissementen binnen de sectoren (eerste drie trimesters) Traditioneel tellen we het grootste aantal faillissementen binnen de horecawereld, gevolgd door die van de bouwnijverheid. Nu niet anders. Echter, in het bijzonder de verschuiving van de faillissementenaanwas van de kleinhandel naar de groothandel, de heropflakkering van de faillissementen binnen de sector van de zakelijke dienstverlening én het gestaag hoog aantal faillissementen binnen de transportsector wijzen erop dat de faillissementencyclus ten opzichte van de herop geflakkerde crisis nu reeds in tweede fase komt: die van de uitdieping en de verbreding. Het zijn niet meer de direct consumentgerichte sectoren die de eerste klappen opvangen maar de daaraan leverende sectoren die volop de gevolgen voelen. De horeca kent opnieuw de grootste aanwas van faillissementen. Met uitspraken op 9 maanden tijd tellen we nu, in vergelijking met de eerste drie trimesters van vorig jaar, +7,43% faillissementen meer. Hiervan zijn er 32 Accomodatieverschaffers (op 9 maanden tijd tellen we binnen deze deelsector één faillissement per 122 actieve ondernemingen), en Eet- en drinkgelegenheden (op 9 maanden tijd tellen we hier één faillissement per 35 actieve ondernemingen). De afgelopen maand moesten binnen deze laatste deelpopulatie 215 bedrijven de boeken neerleggen. De bouwnijverheid incasseert met cases eveneens serieuze klappen. Ten opzichte van de eerste drie trimesters 2011 noteren we binnen de bouwnijverheid een stijging van het aantal faillissementsuitspraken met +4,85%. De deelsector

10 Bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten cumuleert de eerste 9 maand van dit jaar 305 faillissementsuitspraken (een faillissement per 66 actieve ondernemingen), de deelsector van de Weg- en waterbouw 36 (één faillissement per 91 actieve ondernemingen) en de deelsector van de Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 944 (een faillissement per 88 actieve ondernemingen). Ook binnen de groothandel zien we het aantal faillissementen onrustwekkend stijgen. Met 722 cases op 9 maanden tijd tellen we nu +5,56% meer faillissementen dan over dezelfde periode verleden jaar (een faillissement per 84 actieve ondernemingen). Daartegenover staat dat de pieken die verleden jaar binnen de kleinhandel (- 4,89%) werden waargenomen niet worden herhaald (op 9 maanden tijd een faillissement per 88 actieve ondernemingen). De sector van de zakelijke dienstverlening vertoont dan weer, sinds kort, een stijgende tendens. Met 784 faillissementen zien we ten opzichte van de eerste negen maanden van verleden jaar een stijging met +4,67%. De transportsector kent een zeer lichte daling van het aantal faillissementen (van 387 cases over de eerste negen maanden van verleden jaar naar 383 uitspraken nu. Nochtans ligt de deelsector posterijen en koeriers bijzonder zwaar onder druk: op negen maanden tijd tellen we hier maar liefst één faillissement per 33 actieve ondernemingen. FAILLISSEMENTEN EN BANENVERLIES: Het valt sterk op dat, in vergelijking met de afgelopen jaren, naast de bijzonder sterke faillissementsgraad binnen het KMO-landschap die het basisbindweefsel vomen van ons economisch bestel- meer grote bedrijven, het moeilijk krijgen. Nu al tellen we met 9 cases even veel faillissementen van bedrijven die meer dan 100 werknemers tewerkstellen dan over geheel 2011

11 Daar waar naar verhouding het aantal faillissementen het snelste stijgt in Vlaanderen (+ 9,24% faillissementen en +16% jobverlies) stijgt naar verhouding het jobverlies als gevolg van faillissement het snelst in Wallonië (-2,18% faillissementen terwijl het aantal banen dat er op de tocht staat als direct gevolg van het faillissement van de werkgever er met cases stijgt met +21%) Het grootste faillissement van de afgelopen maand werd uitgesproken op 25 september: het bedrijf Steurs Industries uit Balen. Op basis van de cijfers uit de laatst gepubliceerde balans had het bedrijf 79 personeelsleden in dienst.

12 Faillissementen voor de eerste drie trimesters 2012 met meer dan 35 werknemers: NAAM BEDRIJF DATUM PC GEMEENTE VERLOREN JOBS JLF dinsdag 29 mei Oudenaarde 422 Durobor maandag 6 februari Soignies 353 Laboratoires Thissen woensdag 18 januari Braine L'Alleud 334 Belgian Refining Corporation dinsdag 15 mei Antwerpen 221 Ekspro donderdag 3 mei Turnhout 213 Toodo Food dinsdag 3 juli Gent 161 GDB International donderdag 19 april La Louvière 128 D&B International Transport vrijdag 6 juli Koekelberg 100 People Interim maandag 21 mei Brussel 100 Best Medical Belgium maandag 14 mei Fleurus 92 DSTA Durable Service Technical Assistance maandag 2 april Mechelen 90 D.T.L.G. donderdag 9 augustus Herstal 90 Korteg woensdag 23 mei Kortrijk 87 La Valse des Poussieres maandag 2 juli Limelette 84 Hegiet maandag 16 april La Louvière 82 Direct Dialogue Fundraising woensdag 2 mei Brussel 81 Print & Display donderdag 5 april Kontich 80 Construction Maes Bouw donderdag 2 februari Hasselt 80 Sleurs Industries dinsdag 25 september Balen 79 Gobiet Freres woensdag 22 februari Seraing 77 Aknar dinsdag 10 januari Wondelgem 75 Proassist Belgium dinsdag 24 januari Tienen 72 European Security Group maandag 24 september Ophain-Bois-S.-I. 65 Plastructo Technics maandag 23 januari Houthalen-Helchteren 65 Safetic maandag 12 maart Evere 64 Bart Claes dinsdag 21 augustus Genk 55 Kesar maandag 6 februari Anderlecht 55 Hotel Construction & Management donderdag 27 september Antwerpen 53 Nissim maandag 25 juni Vorst 53 Don-Bar maandag 3 september Soignies 53 Belgo Carpet vrijdag 6 april Wevelgem 51 Koohinoor dinsdag 25 september Oostende 50 Demir Transport maandag 25 juni Fleurus 49 Tracos maandag 16 april Uccle 48 Siderba Belgium maandag 10 september Uccle 47 Soc D'insertion par le nettoyage-charleroi 4 dinsdag 24 juli Jumet (Charleroi) 47 Soleil Services donderdag 19 januari Saint-Nicolas 46 Creafisc donderdag 5 januari Antwerpen 46 Spa Plus donderdag 15 maart Spa 46 Soc D'insertion par le nettoyage-charleroi 3 maandag 17 september Jumet (Charleroi) 45 Technotra woensdag 30 mei Berchem St- Agathe 45 Ekvador donderdag 3 mei Gent 44 Demenagements-manutention-transport maandag 16 april Etterbeek 43 Belgian Manufacturing Works donderdag 5 april Antwerpen 42 Albo Alu-werken woensdag 27 juni Kuurne 42 Net-Service maandag 5 maart Molenbeek-St-Jean 41 Algemene bouwonderneming A. Timmermans vrijdag 14 september Schriek 40 Sinet - Gerpinnes maandag 27 februari Ham-Sur-Heure 40 Waegener Research & Development dinsdag 22 mei Beerse 40 Sogilo dinsdag 28 februari Zele 40 PH one dinsdag 31 juli Etterbeek 40 Allnet maandag 10 september Court-St-Etienne 39 Mademoiselle Nickel vrijdag 7 augustus Incourt 39 Exploitatie Leopold dinsdag 5 juni Elsene 38 Wanabe maandag 12 maart Waterloo 38 Erasmus-Euroset vrijdag 13 april Wetteren 37 Inrichtingen Cantaert donderdag 19 april Zottegem 37 Moshotel donderdag 28 juni Namen 36 Clestra maandag 11 juni Anderlecht 36 Professional Team Services dinsdag 3 juli Uccle 35 M.T. Maintenance dinsdag 10 juli Mons 35 Basebind dinsdag 24 juli Wommelgem 35 Transpin dinsdag 15 mei Strombeek-Bever 35 North European Sulferic Acid Regeneration donderdag 3 mei Gent 35 Transpat donderdag 12 april Fleurus 35 Au pain du jour maandag 2 april Seraing 35 Go construct maandag 6 februari Jumet 35 Burlet Clean Services III maandag 27 februari Schaarbeek 35 Actif immo maandag 20 februari Anderlecht 35 Isaservices maandag 16 januari Wavre 35 Beernaert Printing woensdag 18 januari Kortemark 35 Aknar dinsdag 10 januari Wondelgem 35 Hekwerken Z.M.T. vrijdag 15 juni Temse 35 Etn. De Sadeleer & Van Wilder maandag 18 juni Erpe-Mere 35 Concept & Feu maandag 19 maart Rixensart 35 Bel-Events & Resto vrijdag 2 maart Waterloo 35

13 Het handelsinformatiekantoor Graydon Belgium nv is in Berchem gevestigd en vormt een ploeg van 140 medewerkers. Dankzij een dagelijkse gedetailleerde opvolging houdt het bedrijf een reusachtige databank up-to-date, gevoed met gegevens over alle in België gevestigde bedrijven, inclusief eenmanszaken en andere economische entiteiten. Hiermee ontwikkelt Graydon Belgium nv modellen die zowel risico's als groeikansen van ondernemingen tot uitdrukking brengen. Zo rapporteert de studiedienst van Graydon Belgium nv macro-economische tendensen en onderhoudt het bedrijf intensieve banden met diverse officiële instanties. Graydon Belgium nv richt zich vooral op het bedrijfsleven. Dankzij de databank kent elke geïnteresseerde de evoluties binnen elk individueel bedrijf. We bieden analyse-instrumenten aan die de rentabiliteit van zowel marketing- als verkoopstructuren actief ondersteunen. Graydon Belgium nv tekent voor de inbouw van beslissingssystemen op maat waarmee men de juiste zakenrelaties opspoort, accepteert en opvolgt. Contact algemeen: , Contact studiedienst: Eric Van den Broele, , Aarzel niet om ondergetekende te contacteren indien u verdere vragen heeft. Eric Van den Broele gsm:

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be Persbericht 3 september 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Faillissementen: Aprilrecord met 924 faillissementen

Faillissementen: Aprilrecord met 924 faillissementen Persbericht 2 mei 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be Persbericht 3 december 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Zomer 2015

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Zomer 2015 STUDIE FAILLISSEMENTEN Zomer 2015 01/09/2015 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Faillissementen: Maandrecord in juni en semesterrecord Ook najaar kleurt rood

Faillissementen: Maandrecord in juni en semesterrecord Ook najaar kleurt rood Persbericht 2 juli 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Jaar 2015

STUDIE FAILLISSEMENTEN. Jaar 2015 STUDIE FAILLISSEMENTEN Jaar 2015 04/01/2016 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn ontwikkeld

Nadere informatie

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be

Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem mob : 0495 71 02 36 www.graydon.be PERSBERICHT 2 NOVEMBER 2011 Persbericht 2 november 2011 Gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 00 2600 Berchem

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Starters-bvba:een slag in het water?

Starters-bvba:een slag in het water? Persbericht 31 mei 2011 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel: 03 280 88 55 2600 Berchem mob:0495 71 02 36 www.graydon.be

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1

notarisbarometer 94,1 2012 Trim 1 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 14 Juli - september Trimester 3 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014

PERSBERICHT Brussel, 19 augustus 2014 PERSBERICHT Brussel, 19 augustus Huizenprijs stagneert, appartementen blijven stijgen In werd de huizenmarkt gekenmerkt door een lichte stijging van de. In het eerste semester van is hier geen sprake meer

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Studie. 02 december 2013 Faillissementen november 2013. Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen

Studie. 02 december 2013 Faillissementen november 2013. Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen Studie 02 december 2013 Faillissementen november 2013 Nu al meer faillissementen dan in heel 2012 Storm begint te temperen in Vlaanderen Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Vastgoedprijzen blijven stijgen

Vastgoedprijzen blijven stijgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 25 augustus 28 Vastgoedprijzen blijven stijgen - voorlopige cijfers 28 - De prijzen van woningen zijn tijdens de eerste helft van 28 iets

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Persbericht Motor en scooter mobiliteitsoplossing in drukke provincies

Persbericht Motor en scooter mobiliteitsoplossing in drukke provincies Persbericht Motor en scooter mobiliteitsoplossing in drukke provincies Het aantal inschrijvingen van nieuwe motoren en scooters in ons land blijft groeien, zo blijkt uit cijfers van FEBIAC, de Belgische

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd

Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd Aantal startende ondernemingen stagneert nog altijd Naar aanleiding van de Vlaamse Startersdag van 22 april 2004 publiceerde UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, voor het eerst de Startersatlas.

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Patrick Vandenbruwaene Advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen Studiedag 10 juni 2010 Waarom : Beeldvorming gerechtelijke arrondissementen Bevolkingscijfers

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

Net wie je zocht. Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be

Net wie je zocht. Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be Net wie je zocht Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be Zoek het niet te ver, rekruteer Ervaren werknemers voor het uitoefenen van regionale beroepen zijn steeds moeilijker te

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. In België waren er voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk een aparte pensioeninstelling. Werkte u tijdens uw loopbaan in meerdere stelsels,

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011 Notarisbarometer 1ste trimester 212 I. Vastgoedactiviteit in België 12 11 1 9 8 87,7 11,6 1, 99,2 99,7 99,8 94,1 11, 99,2 12,6 94,9 16,4 16,8 7 6 29-Trim 1 29-Trim 2 29-Trim 3 29-Trim 4 21-Trim1 21-Trim2

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 Census 2011, een volkstelling voor de eenentwintigste eeuw Een schat aan gegevens over leven, werk en wonen in België 11.000.638 inwoners, gemiddeld 40,8 jaar oud en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 april 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 april 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 april 2015 Vastgoedprijzen blijven licht stijgen in 2014 Een huis in Henegouwen kost gemiddeld de helft van een in Vlaams- of Waals-Brabant De vastgoedcijfers voor het volledige

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE STARTENDE ONDERNEMING 7. Startende ondernemingen per provincie 14. Startende ondernemingen per juridische vorm 18

PROFIEL VAN DE STARTENDE ONDERNEMING 7. Startende ondernemingen per provincie 14. Startende ondernemingen per juridische vorm 18 Colofon Dit is een uitgave van UNIZO Startersservice Spastraat 8 1000 Brussel Tel: 02/ 238 05 92 Fax: 02/ 238 05 96 E-mail: info@startersservice.be Website: www.startersservice.be UNIZO Startersservice

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2014 tot en met juni 2014

Collectief ontslag in de periode van januari 2014 tot en met juni 2014 Collectief ontslag in de periode van januari 2014 tot en met juni 2014 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Uw aansluiting op ons netwerk

Uw aansluiting op ons netwerk Uw aansluiting op ons netwerk 1 Een grotere toegankelijkheid voor een sterkere logistieke strategie Mobiliteitsproblemen, ecologische voetafdruk, wegentaks, leveringssnelheid, stijgende olieprijzen Stuk

Nadere informatie

Vraag nr. 67 van 8 februari 2001 van de heer ROLAND VAN GOETHEM. VIZO-opleidingen Aantal cursisten

Vraag nr. 67 van 8 februari 2001 van de heer ROLAND VAN GOETHEM. VIZO-opleidingen Aantal cursisten Vraag nr. 67 van 8 februari 2001 van de heer ROLAND VAN GOETHEM VIZO-opleidingen Aantal cursisten Uit het activiteitenverslag 1999 van het V I Z O (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) blijkt

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese:

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese: FEBRUARI 2016 16/02/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca zet door en is het sterkst in restaurants en logies. De horeca inflatie blijft op een hoog niveau. Het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2015 tot en met juni 2015

Collectief ontslag in de periode van januari 2015 tot en met juni 2015 Collectief ontslag in de periode van januari 215 tot en met juni 215 Terminologie In het kader van onderstaande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Drie recepten om een keuze te maken

Drie recepten om een keuze te maken Drie recepten om een keuze te maken uit het nationaal aanbod affichage 2 m² PTOC, de expert in out-of-home media of buitenreclame die werkt voor Space, heeft net een studie afgerond over het brede universum

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 18 Callcenters A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006

Statistieken. Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren - 2006 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 6 Bouw A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen die

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010

Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010 Cijfermateriaal basisregistratie 2007-2010 Oktober 2011 1. Inleiding De schuldenproblematiek in Vlaanderen groeit. Steeds meer mensen ondervinden problemen met de betaling van hun schulden. Zo staan eind

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR

SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR SECTORFOTO 2014 FINANCIËLE SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 64.1 Geldscheppende

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwantitatief luik Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» DSB Marie FRANSSENS 27 maart 2013 Inleiding kwantitatief

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009

Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Belgian Rolling Wheel Survey Augustus 2009 Inleiding Validatie van de steekproef Analyse van de resultaten Waargenomen marktaandelen Inleiding Omschrijving Doel van het onderzoek Waarneming en analyse

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 16 Reiniging A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 4 Drukkerijen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 2 Diensten l Onroerend goed deel 7 Onroerend goed A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

Leefkwaliteit in steden

Leefkwaliteit in steden Sandrine Bouhy en Christophe Rossini Enquête Leefkwaliteit in steden Vlaanderen boven In welke steden is het goed wonen en waarom? Niemand kan die vraag beter beantwoorden dan de inwoners zelf. Wij lieten

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 BOUWSECTOR

SECTORFOTO 2014 BOUWSECTOR SECTORFOTO 2014 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten 41.1 Ontwikkeling van bouwprojecten 41.2 Burgerlijke en utiliteitsbouw

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 1 Autohandel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Geldig vanaf 14/06/2010 Bestemming beter NMBS Mobility Beste klant, Wij stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van de stations en de treinen permanent

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Gender: de ideale mix

Gender: de ideale mix Inleiding 'Zou de financiële crisis even hard hebben toegeslaan als de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest?' The Economist wijdde er vorige maand een artikel aan: de toename van vrouwen in

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

Studie. 4 november 2013. Faillissementen: oktober was tweede zwaarste maand ooit.

Studie. 4 november 2013. Faillissementen: oktober was tweede zwaarste maand ooit. Studie 4 november 2013 Faillissementen: oktober was tweede zwaarste maand ooit. ... Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 9 Studiebureaus A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

uw KNX-project? Denk automatisch aan Cebeo! Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Belgium erkend distribiteur

uw KNX-project? Denk automatisch aan Cebeo! Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Belgium erkend distribiteur uw KNX-project? Denk automatisch aan Cebeo! erkend distribiteur Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be KNX in een notendop KNX is het belangrijkste intelligente gebouwenbeheersysteem

Nadere informatie