OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 22 maart 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011."

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris : mr. C.M. Derijks Curator : mr. B. Beekman Paleisbox : 215 Activiteiten onderneming : Er is nog geen contact geweest met de bestuurder. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeldt: het ontwikkelen en het produceren van maatwerk software, het ontwerpen en bouwen van websites, het verrichten van software consultancy, het verrichten van werkzaamheden betreffende applicatiebeheer, systeembeheer en software implementatie, alsmede het detacheren van automatiseringspersoneel. Eveneens hield de onderneming zich bezig volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel met de exploitatie van zoekmachines, startpagina s, informa- 1

2 Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal tieve websites, octrooien, patenten en licenties. Helaas is er nog geen contact met de bestuurder geweest. Inmiddels is er contact met de bestuurder van V1 Technology BV. De onderneming hield zich in eerste instantie bezig met het verzorgen van de website van ondernemingen. Later is het zich bezig gaan houden met het maken van ondertitels voor uitzendingen van concerten van klassieke muziek. De concerten werden voor verscheidene buitenlandse televisiezenders vertaald in onder meer het Engels, Duits en Italiaans. : Nog onbekend. : Nog onbekend. Verslagperiode : 22 maart mei mei 2011 tot en met 12 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode : Bestede uren totaal : Saldo boedelrekening , ,78 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. heeft als enig aandeelhouder Ledaso B.V., gevestigd te Amsterdam. Deze besloten vennootschap Ledaso B.V. is tevens bestuurder van V1 Technology B.V. De besloten vennootschap Ledaso B.V. heeft als enig aandeelhouder en bestuurder de heer Maikel François Pierre Brands. 2

3 1.2 Winst en verlies : Nog onbekend. 1.3 Balanstotaal : Nog onbekend. 1.4 Lopende procedures : Nog onbekend. 1.5 Verzekeringen : Nog onbekend 1.6 Huur : Het bedrijfspand aan de Walserij nr. 13g te Noordwijkerhout is gehuurd. Er is nog geen contact geweest met de verhuurder. De huur is voor datum faillissement beëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement : Het faillissement is aangevraagd vanwege het onbetaald laten van facturen. Aangezien er nog geen contact met de bestuurder is geweest is er geen inzage in de administratie van gefailleerde. De oorzaak van dit faillissement wordt nader onderzocht. De bestuurder geeft aan dat er verscheidene oorzaken ten grondslag hebben gelegen aan het faillissement. In de eerste plaats werd de samenwerking met een voormalig zakenpartner/klant ontstonden er geschillen met de werknemers van V1 Technology BV. De bestuurder geeft aan dat deze werknemers eind 2010 zijn gaan werken voor een concurrent. Tevens zouden de computers, waarmee de ondertiteling werd geproduceerd zijn weggehaald door de voornoemde voormalig zakenpartner. De computers waren in bruikleen gegeven. Hierdoor konden de lopende opdrachten niet meer worden afgerond en zijn er geproduceerde ondertitels, die nog niet betaald waren, weggenomen. De heer Brands geeft ook 3

4 aan dat hij nadien het hoofd in het zand heeft gestoken en niets meer voor de onderneming heeft gedaan. Hij heeft ook bij de faillissementsaanvraag niet gereageerd. Aangezien er geen jaarstukken zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel, bestaat er ook een vermoeden dat onbehoorlijk bestuur een oorzaak van het faillissement is geweest in de zin van artikel 2:248 lid 2 BW. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Nog onbekend. Er waren ten tijde van het faillissement geen werknemers meer aan het werk bij gefailleerde. Mogelijkerwijs zijn er nog wel enkele arbeidsovereenkomsten die nimmer rechtsgeldig zijn beëindigd. Dit wordt nog onderzocht. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : In ieder geval 1. Er is contact geweest met deze werknemer. De vordering is nog niet ingediend. In 2009 waren er in ieder geval 5 werknemers in dienst. 2.3 Datum ontslagaanzegging : N.v.t. : Er is contact geweest met een oud-werknemer. Dit contact heeft telefonisch plaatsgevonden, alsmede via correspondentie. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Onbekend. 3.2 Verkoopopbrengst : N.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : N.v.t. 4

5 3.4 Boedelbijdrage : N.v.t. : Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Onbekend. Geen 3.6 Verkoopopbrengst : N.v.t. 3.7 Boedelbijdrage : N.v.t. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Onbekend. Geen 3.10 Verkoopopbrengst : N.v.t Boedelbijdrage : N.v.t. : Andere activa 3.12 Beschrijving : Er is een creditsaldo op een bankrekening van gefailleerde bij de Rabobank aangetroffen. Het ging hier om een bedrag van ,68 en een bedrag van 140,33. Deze bedragen zijn inmiddels overgemaakt op de boedelrekening. Er is wederom een creditsaldo van een bankrekening ten bedrage van ,53 op de boedelrekening gestort Verkoopopbrengst : N.v.t. Correspondentie met de bank ter overboeking van het creditsaldo op de boedelrekening, alsmede ter verkrijging van nadere informatie. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Onbekend. De bestuurder heeft facturen aan 5

6 de curator overhandigd. Er wordt nog bezien welke facturen er nog openstaan. Er wordt incasso van de openstaande facturen nagestreefd. 4.2 Opbrengst : N.v.t. 4.3 Boedelbijdrage : N.v.t. Onderzoek naar openstaande facturen. Incasso van openstaande facturen. Correspondentie met de debiteuren wordt opgestart. 5. Bank/ Zekerheden 5.1 Vordering van bank (en) : Onbekend. Geen. 5.2 Leasecontracten : Onbekend. Geen 5.3 Beschrijving zekerheden : Onbekend. Nvt 5.4 Separatistenpositie : Onbekend. Nvt 5.5 Boedelbijdragen : Onbekend. Nvt 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Onbekend. Geen beroep op gedaan. 5.7 Reclamerechten : Onbekend. Geen 5.8 Retentierechten : Onbekend. Geen 6. Doorstart/ voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/ zekerheden : N.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t. : Doorstart 6.3 Beschrijving : N.v.t. 6

7 6.4 Verantwoording : N.v.t. 6.5 Opbrengst : N.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : N.v.t. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Nog onbekend, wordt nader onderzocht. De administratie is immers niet beschikbaar gesteld aan de curator. De loonadministratie is door een administratiekantoor gevoerd. Met dit kantoor is contact geweest. Ik heb verzocht om overhandiging van de beschikbare administratie. V1 Technology BV heeft ook een belastingadviseur gehad. Deze is ook reeds benaderd. Er is verder niet heel gestructureerd administratie gevoerd. Inmiddels heeft de bestuurder mij voorzien van de administratie, voorzover die gevoerd is. 7.2 Depot jaarrekeningen : Er zijn volgens de Kamer van Koophandel door gefailleerde en door Ledaso BV geen jaarstukken gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Nog onbekend. Nvt 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Nog onbekend. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Nog onbekend, wordt onderzocht. Nu er geen jaarstukken gedeponeerd zijn is er een vermoeden dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. 7.6 Paulianeus handelen : Nog onbekend, wordt onderzocht. De curator heeft nog geen beschikking over de administratie. Er hebben dan ook nog geen 7

8 specifieke werkzaamheden kunnen plaatsvinden om de rechtmatigheid van de boekhouding en eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen te onderzoeken. Inmiddels is er regelmatig en goed contact met de bestuurder de heer Brands. Dit contact wordt voortgezet. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Geen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,- 8.3 Pref. vord. van het UWV : Geen 8.4 Andere pref. crediteuren : 1 998,18 (kosten aanvraag faillissement). 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : 1.472, , Verwachte wijze van afwikkeling : Nog onbekend. : 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend. 9.2 Plan van aanpak : De curator is doende de bestuurder te traceren. Hiertoe heeft zij enkele bekende adressen van gefailleerde bezocht. Helaas bleek gefailleerde niet (meer) op deze adressen aanwezig, de bestuurder was in ieder geval niet vindbaar op deze adressen. De curator zal blijven trachten bestuurder te traceren, alsmede diens administratie. Er is regelmatig en goed contact met de bestuurder. De omvang van het faillissement wordt nog in kaart gebracht. In ieder geval wordt er correspondentie 8

9 opgestart met de in de administratie voorkomende debiteuren en er is contact gezocht met het administratiekantoor en de belastingadviseur van gefailleerde. Daarnaast zal vanwege het vermoeden van onbehoorlijk bestuur de mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid worden onderzocht. 9.3 Indiening volgend verslag : 22 maart 2012 : Noordwijk, 12 januari 2012 mr. B. Beekman curator Bijlagen (niet openbaar): - tussentijds financieel verslag; urenspecificatie 9

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie