Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd"

Transcriptie

1 Mei-Juni ste jaargang nr. 3 Tweemaandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X Teksten voor het volgende nummer (juli-augustus 2011) worden verwacht uiterlijk op woensdag 25 mei 2011 bij Dorp 1, 9810 Nazareth, T ZONNEPREVENTIE MET KAPITEIN WINOKIO - 2 LENTEKRIEBELS IN DE BIB - 4 AVONTURENSPORTDAG VOOR DE JEUGD - 6 KERMIS NAZARETH EN EKE IN JUNI - 7 Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd Actieplan leefmilieu De gemeente Nazareth voert sinds geruime tijd een actief milieubeleid. We geven een overzicht van enkele realisaties binnen het actieplan leefmilieu. In de infokrant van maart-april 2011 maakte u kennis met de vier acties van het project Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd. Een van deze acties is de aanleg van ecologische leertuinen. Het plan is om leertuinen (groenten/bloemenhof) aan te leggen bij verschillende lokale rusthuizen, bejaardenwoningen en lokale scholen: land- en tuinbouw op kleine schaal. Hierbij zouden we graag de senioren en de plaatselijke schoolkinderen samenbrengen om zich in te zetten voor deze tuintjes. De klemtoon ligt op voeling krijgen met de natuurlijke groeiprocessen en het ecologisch tuinieren. Wilt u mee tuinieren? Velt en de Landelijke Gilden geven hun medewerking aan het project. Velt zorgt voor de nodige ondersteuning voor de ecologische uitvoering van de tuin en neemt samen met de leden van de Landelijke Gilden, het peterschap op zich. Maar het succes hangt voor een groot deel af van de actieve inzet van senioren. Wilt u als actieve senior met groene vingers uw kennis delen met kinderen? Dan doen we graag een beroep op uw ervaring en luisteren we graag naar uw voorstellen voor de inrichting van deze leertuinen. U zou uw ervaring en tuinkennis kunnen doorgeven, de kinderen oude wijsheden bijbrengen en hen vergeten groenten leren kweken. U zou kunnen instaan voor het onderhoud. Daarbij hoeft u het zware werk niet te doen: alles wordt omgespit en klaargelegd. Het is ook belangrijk dat u zou meezorgen om de vakantieperiodes te overbruggen, het grootste probleem voor schooltuinen. Indien u zich geroepen voelt hieraan mee te werken en hierover mee te denken, neem dan zo snel mogelijk contact op met Anja Geiregat, T Alle geïnteresseerden zullen op een informatienamiddag uitgenodigd worden. Teelttafels en leertuinen Vrije Basisschool Nazareth De gemeente heeft intussen beslist twee teelttafels aan te kopen: één voor Home De Lichtervelde en één voor WZC Wielkine. De tafels zijn verstelbaar in hoogte en zijn dus ideaal voor rusthuizen, gezien de mogelijkheid om te tuinieren op rolstoelhoogte. Met uitzondering van de gemeenteschool van Nazareth kan iedere school beschikken over een al dan niet beperkte ruimte om een leertuin aan te leggen. De Vrije basisschool Nazareth heeft al vier jaar een moestuin op school, in samenwerking met de Landelijke Gilde. Opa s engageren zich voor de tuin, samen met mensen van Velt en de compostmeesters. De school is bereid de tuin te laten opnemen in het project. De School van Morgen heeft op het terrein zelf een ruime, zonnige locatie ter beschikking. Bij de Gemeentelijke basisschool Eke is de aanleg van een kleine tuin mogelijk. Voor de Vrije basisschool Eke is het aanpalende rusthuis Home De Lichtervelde bereid grond ter beschikking te stellen voor de aanleg van een of meerdere tuintjes. Pedagogisch Centrum Wagenschot heeft een tuin die perfect aansluit bij het project. Wagenschot werkt met jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De tuin is voor hen een rustgevende plaats voor een time-out. Wagenschot heeft geen probleem voor het onderhoud van de tuin, maar wel voor de afzet van de oogst, de verwerking. Vennootschap Dexia Bank België is aangeschreven met de vraag of en onder welke voorwaarden een deel van de achterliggende tuin van het filiaal in de Drapstraat kan gebruikt worden voor het aanleggen van een leertuin voor de gemeenteschool Nazareth. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Energiebesparing in de gemeentelijke gebouwen Eind 2010 werden begrenzers geplaatst op de thermostatische kranen van een aantal gemeentelijke gebouwen. De zolder van de gemeentelijke basisschool afdeling Eke werd geïsoleerd. De voorgevel van de muziekschool werd voorzien van hoogrendementsglas. Deze ingrepen, samen met de sensibilisering van het gemeentepersoneel tot een energiezuinig gedrag, zorgde voor een besparing van 12 % op de verwarming. De CO 2 -uitstoot van de gemeentelijke gebouwen daalde met 7 %. Nestkastjes voor biodiversiteit In samenwerking met vogelvereniging Het Sijsje en de gemeentelijke Minaraad werden in verschillende gemeentelijke bomen nestkastjes geplaatst voor torenvalk, vliegenvangers en koolmeestypes. Door nestgelegenheid te creëren, bevorderen we de aangroei van deze soorten in Nazareth. De nestkastjes zijn voorzien van een kenteken en een nummer om de opvolging te vergemakkelijken. Het Sijsje controleert de nestkastjes twee keer per jaar. Heeft u ook bomen in uw tuin? Volg dan dit goede voorbeeld! U kan een nestkastje aanvragen bij Het Sijsje door contact op te nemen met Jacques Dewulf, T , telenet.be. Bomenbeheerplan In 2010 werkte Nazareth samen met de Hogeschool Gent afdeling groenmanagement voor een bomenbeheerplan van de centrumstraten van Nazareth. Het bomenbeheerplan is gebaseerd op een inventaris die in de loop van 2010 opgemaakt is. Deze inventaris is verwerkt in een heel bruikbare database. Dit beheerplan bevat ook een visie over het beheer en onderhoud van de bomen, om te komen tot een mooi en gezond bomenbestand. In 2011 loopt de samenwerking met de Hogeschool Gent verder voor de uitbreiding van dit project. Dit jaar zullen de bomen buiten de bebouwde kom van Nazareth geïnventariseerd worden. In 2012 is het dan de beurt aan het buitengebied van Eke. Vanaf dat moment zal de gemeente beschikken over een volledige inventarisatie van de gemeentelijke bomen. Dit beheerplan zal ingezet worden om een coherent bomenbeleid te voeren. Nazareth stimuleert inwoners, scholen en verenigingen tot het houden van een opruimactie. PC Wagenschot beet in maart de spits af met een inzameling van zwerfvuil in de zeer ruime omgeving van het PC. Zij haalden een buit binnen van meer dan 30 zakken zwerfvuil. U let er ongetwijfeld op geen afval achter te laten in de openbare ruimte? nazareth.be/meldpunt T

2 2 Gouden Jubileum JUBILEA Wij wensen volgende personen van harte proficiat met hun huwelijksjubileum. 2 april 2011: Albert Le Clercq Suzanne Verhaeghe Yvonne De Paepe 100 jaar Zaterdag 26 maart 2011 was er een groot feest in WZC Wielkine: een van de bewoners, Yvonne De Paepe, werd 100 jaar! Yvonne huwde in 1934 met André Vlerick, maar werd reeds vroeg weduwe in In 1956 trouwde ze met René Voet, maar ze werd voor de tweede keer weduwe in Na enige tijd vond Yvonne een nieuwe levensgezel, Maurits Surgeloose. Yvonne en Maurits verbleven een tijd bij een van zijn kinderen, achtereenvolgens in Waregem en Gavere. Op 24 mei 1993 Yvonne was toen 82 jaar namen ze samen hun intrek in het OCMW-rusthuis in de Drapstraat. Yvonne is momenteel de enige inwoner die in december 1996 de grote verhuis van het oude gebouw naar het nieuwe heeft meegemaakt. Helaas stierf ook Maurits in 1997, onverwacht. Yvonne hield zich sterk en kranig, had een goede gezondheid en een bewonderenswaardig geheugen. Kaarten (bieden, wiezen...) was jarenlang haar hobby, en ook oude liedjes en gedichtjes kende zij nog als geen ander. Tot voor kort was zij de koster voor de wekelijkse mis in het WZC. Naast deze hobby s observeerde zij, vanuit haar kamer, het komen en gaan van iedereen: mede-bewoners, bezoek en personeel. (Ze kende bijna alle auto s en nummerplaten van het personeel!) Nu Yvonne 100 is, eisen de jaren toch een beetje hun tol, Yvonne moet al vaker een beroep doen op hulp. Maar op 26 maart 2011 schitterde ze als nooit tevoren, ze genoot met volle teugen van alle aandacht en geschenkjes. Nogmaals proficiat, Yvonne! Gezocht: medewerkers voor JENA JENA is een van de langst bestaande jeugdhuizen uit de streek. Samen met andere jongeren organiseer je hier optredens, jeugdactiviteiten of kom je gewoon een pintje drinken. Sociaal en niet commercieel. JENA zoekt jongeren die mee hun schouders willen zetten onder de werking van het jeugdhuis: draaien, tappen, activiteiten organiseren Je krijgt ook de gelegenheid om bestuurstaken op te nemen. Een aangename hobby op maat van jouw mogelijkheden, in een leuk team van jongeren én met een mooie vermelding op je latere cv! Jena vzw, Drapstraat 16. Info: Debby Balcaen, Computer en internet voor beginners Van maandag 20 tot vrijdag 24 juni 2011 komt er een lesgever van de VDAB naar het Sociaal Huis, Zwanestraat 30. De opleiding Computer en internet voor beginners is bestemd voor mensen die geen of nauwelijks ervaring hebben met de computer. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde groep, geef dit gerust door, we proberen er zoveel mogelijk rekening mee te houden: GROEP 1: elke voormiddag van 9u tot 12u, van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juni 2011 GROEP 2: elke namiddag van 13u tot 16u, van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juni 2011 Geïnteresseerden (t.e.m 65 jaar) kunnen deelnemen tegen de prijs van 50 euro. De cursus is enkel gratis voor werkzoekenden ingeschreven bij VDAB. U ontvangt een 14-tal dagen vóór de lessenreeks per reguliere post een uitnodiging en bevestiging van uw inschrijving. Reageer snel want de plaatsen zijn beperkt. Telefonisch inschrijven bij Régine Sey, VDAB Gent, T Contactpersoon in het Sociaal Huis voor deze opleiding Inès Van Welden, PWA Nazareth Zonnepreventie met Kapitein Winokio Een overdosis zon is gevaarlijker voor kinderen (vooral tot 12 jaar): hun huid is gevoeliger dan die van volwassenen. De meeste UV-stralen dringen gemakkelijk diep in hun huid door en kunnen daar cellen beschadigen. Die herstellen minder goed dan bij een volwassene en UV-schade stapelt zich op. Studies tonen ook aan dat regelmatige zonnebrand in de kinderjaren het risico op huidkanker op volwassen leeftijd verhoogt. Het is dus heel belangrijk kinderen goed te beschermen. Hun huid is erg gevoelig voor zonnebrand. Hoe vaker en hoe erger een kind door de zon verbrand wordt, hoe meer kans het heeft op latere leeftijd huidkanker te ontwikkelen. Tips om het risico bij kinderen te verminderen: 1. Kinderen blijven in de schaduw tussen 11u en 15u 2. Kinderen dragen een hoedje, een droog T-shirt en een zonnebril 3. Kinderen insmeren met een waterproof zonnecrème van minstens factor Baby s tot één jaar blijven uit de zon Kapitein Winokio heeft speciaal voor de Werelddag tegen Kanker een lied gecomponeerd en opgenomen. Op een speelse manier herinnert het lied jong en oud aan de belangrijke tips rond zonnepreventie. U kunt het gratis ontdekken op de website (Bron: Stichting tegen kanker) Feesten voor de jubilarissen Sinds jaren is het in Nazareth de gewoonte dat alle 50-, 60- en 65-jarigen die hier geboren zijn of school gelopen hebben, samenkomen op een feest, gewoonlijk in oktober of november. We wensen de jubilarissen van harte uit te nodigen voor deze reünies. De feesten vinden plaats in cultureel centrum De Zwaan (Dorp 1, Nazareth), gratis ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur. De data vindt u hieronder. Op uitnodiging van het gemeentebestuur, vormt er zich ieder jaar een kerncomité voor de organisatie van dit feest. Voor meer informatie kan u u zich tot deze comités wenden: Feest 60-jarigen, 1 oktober 2011: Bekaert Etienne, De Keukelaere Marleen, De Rycke Livia, De Vos Guy, Dumortier Luc, Lampens Marnix, Van Hove Nelly. Feest 50-jarigen, 15 oktober 2011: De Clercq Luc, Dekeukeleire Bert, Dhont Monica, Dhont Rita, Geiregat Dirk, Gevaert Erna, Rogge Marijke, Steurtewagen Jan, Van Cauwenberge Yolande, Vandeheede Chantal, Van Labeke Darline, Vanpoucke Paul. Website: users.telenet.be/1961_nazareth Feest 65-jarigen, 5 november 2011: Debruyne Michel, De Clercq Roland, De Jonghe Eliane, Dhaese Lucien, Dhondt Annette, Decavele Jules, Vermeiren Martin. Mocht nu blijken dat u tot een van deze categorie van jarigen behoort en tot op heden geen uitnodiging ontving, dan kan u zich aanmelden bij de afdeling vrije tijd, T , Mijn kind is jarig op reis Kinderen die naar het buitenland gaan, moeten in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs. In veel landen volstaat hiervoor de kids-id en heeft men geen internationaal paspoort nodig. De kids-id is echter maar geldig tot de leeftijd van 12 jaar. Als een kind 12 jaar wordt tijdens het verblijf in het buitenland, is de kids-id niet meer geldig bij de terugkeer naar huis! Eén mogelijke oplossing is het aanvragen van een voorlopige identiteitskaart voor het kind, die geldig is tot twee maanden na de uitreiking. Deze kaart wordt echter niet in alle landen aanvaard en biedt uiteraard ook geen oplossing voor een verblijf dat langer dan twee maanden duurt. Een andere oplossing is een paspoort voor uw kind aan te vragen. Doe dit tijdig bij de bevolkingsdienst. Het is trouwens altijd aangewezen om tijdig de bevolkingsdienst te raadplegen, wanneer u vragen hebt over reisdocumenten die u en uw kinderen nodig hebben voor een verblijf in het buitenland. Dienst bevolking, T Zorgeloos op vakantie De politie houdt gratis een oogje in het zeil Trekt u er tijdens de komende vakantieperiode op uit, vraag dan woningtoezicht aan. Tijdens uw afwezigheid zal de politie regelmatig een kijkje komen nemen. Dit gebeurt tijdens de patrouilles overdag en s nachts. Tijdens een rondgang wordt gecontroleerd of alles in orde is. Zijn er onregelmatigheden, dan verwittigt de politie een door u aangeduide vertrouwenspersoon. Die persoon kan eventueel maatregelen treffen tot wanneer u zelf thuis bent. Deze dienst is volkomen gratis en zo kan u zorgeloos genieten van uw welverdiende vakantie. Het is handig als u dit minstens één week voor uw vertrek aanvraagt, dan houden wij hiermee rekening in onze planning. Hoe kan u gebruik maken van de dienst woningtoezicht? U vraagt woningtoezicht aan via het e-loket op (met een eid-kaartlezer of een burger-token). U downloadt het formulier woningtoezicht op Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij u het formulier af te drukken, in te vullen en dan ofwel op te sturen ofwel af te geven in een commissariaat. U komt langs in een van onze commissariaten, waar men u graag verder helpt. In Nazareth is het wijkcommissariaat open: elke voormiddag tot 12u, maandag- en woensdagnamiddag vanaf 13u, en op zaterdagvoormiddag behalve in juli en augustus. Gratis preventieadvies tegen inbraak Vraag gratis preventieadvies aan bij de preventiecel van de politie. De preventieadviseur zal u vertellen welke maatregelen u kan nemen om uw woning tegen inbraken te beveiligen en eventuele schade te beperken. Contacteer hiervoor inspecteur Johan Vandecasteele, T , pzschelde-leie.be. Voor het nemen van inbraakwerende maatregelen geeft de gemeente subsidies onder bepaalde voorwaarden. Info: T , Politie Schelde-Leie wenst u een ontspannende vakantie toe! Hoofdcommissariaat van de Politiezone Schelde-Leie: Florastraat 19, 9840 De Pinte Wijkcommissariaat van Nazareth: Dorp 3 Verslagen van de zittingen van de politieraad: > publicaties

3 3 MILIEU Onderzoeksproject Slimme meters Sinds april 2011 voert Eandis in een deel van Nazareth een onderzoeksproject rond slimme meters. Slimme meters zijn digitale verbruiksmeters: het verbruik staat niet langer op een mechanisch draaiend telwerk, maar op een elektronisch schermpje. De meters geven informtie in twee richtingen: van en naar de gebruiker; dit kan vanop afstand en op elk gewenst moment. Er zijn slimme meters voor elektriciteit en voor aardgas. Eandis verstuurde een brief naar de bewoners bij wie zo n slimme meter zal worden geïnstalleerd. De gemeente heeft een stratenplan waarop aangeduid is over welke woningen het precies gaat. De betrokken bewoners mogen tot juni 2011 een bezoek verwachten van een Eandis-medewerker. Deze medewerker noteert enkele technische gegevens (bv. metertype, precieze opstelling, afstand tussen elektriciteitsen aardgasmeter) en kan foto s nemen. Dit bezoek neemt ongeveer een half uur in beslag. Het resultaat van dit plaatsbezoek wordt schriftelijk aan de bewoners meegedeeld. Indien er aanpassingswerken nodig zijn, zal Eandis de installatie volledig gratis ombouwen tot een hedendaagse standaardaansluiting (vanaf de tweede helft van 2011). Vanaf 2012 start Eandis met voorbereidende werkzaamheden aan cabines en andere infrastructuur. De plaatsing van de elektronische verbruiksmeters bij de klanten in Nazareth zal starten einde Zowel het voorbereidende bezoek als de eigenlijke installatie van de nieuwe meters kost helemaal niets. Kies voor goedkopere groene energie Wilt u besparen op uw energiefactuur? En daarbij ook uw steentje bijdragen voor een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100 % groene stroom van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Ook de gemeente Nazareth ondersteunt dit initiatief. De gemeente gebruikt overigens zelf al verschillende jaren 100 % groene stroom! Samenaankoop maakt energie goedkoper Maandelijks betaalt u een energiefactuur. Hebt u er al eens bij stilgestaan dat u op deze uitgaven nog kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust uw energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Oost- Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100 % groene stroom. U hoeft alleen maar in te schrijven tussen 26 april en 31 mei. Samen met heel veel andere inwoners biedt u zich zo aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de onlineveiling op 1 juni 2011 hun beste bod geven. U hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijgt u een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van de veiling. Pas dan beslist u of u effectief van energieleverancier verandert. U krijgt hiervoor zelfs een maand de tijd. Wat is groene energie? Het begrip groene energie hoor je steeds vaker. Maar wat is het nu precies? Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, die dus niet uitgeput kunnen geraken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windenergie of energie door biomassa (door het vergisten van afval van groenten, fruit en uit de tuin). Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen vervuilende gassen zoals CO 2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. Met andere woorden: door uw inschrijving draagt u ook uw steentje bij voor een beter milieu. Landbouwwerkzaamheden in de lente U zal het ongetwijfeld al gemerkt hebben: in de lente is het een drukte van jewelste op de akkers! Het klaarleggen, zaaien en planten van diverse gewassen neemt dan bij de landbouwer de meeste tijd in beslag. De tijd dat dit alles met paard en kar gebeurde, ligt al even achter ons. Het onvermijdelijke lawaai van deze werkzaamheden wordt van 1 maart tot en met 30 november als niet-hinderlijk geluid beschouwd in artikel 6 van het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties, goedgekeurd door de gemeenteraad van januari 2011) voor zover de activiteiten noodzakelijk zijn wegens specifieke weers-, plant- en oogstomstandigheden. Dat houdt ook in dat het verboden is om zonder reden of zonder noodzaak geluid te veroorzaken dat de rust van de omwonenden verstoort, als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitziendheid en voorzorg. Inschrijven Inschrijven kan op de website Hebt u geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente u graag verder. Iedere voormiddag van 8u30 tot 12u, op maandagnamiddag van 14u tot 18u30 en op woensdagnamiddag van 14u tot 16u30 kan u terecht aan het loket van de milieudienst, Dorp 1. Breng uw laatste jaarafrekening mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Infoavond in Deinze Op dinsdag 17 mei om 20u is er in de Raadzaal van het Stadhuis van Deinze (Markt 21, 9800 Deinze) een infoavond waar de campagne en de voordelen van groene stroom toegelicht worden door de firma ichoosr. Achteraf is er ruimte voor vragen en krijgt iedereen de mogelijkheid online in te schrijven voor deze samenaankoop. Neem dus zeker uw laatste eindafrekening van elektriciteit (en aardgas) mee. hierop attent gemaakt worden (art. 7 en art. 78 van het verkeersreglement). De bestuurder van een tractor of ander landbouwvoertuig moet voldoende rekening houden met het andere verkeer en de zwakke weggebruiker, en moet zijn rijstijl aanpassen. De andere weggebruikers moeten van hun kant rekening houden met mogelijk besmeurde wegen en moeten eveneens hun rijstijl aanpassen (art van het verkeersreglement). GAS-reglement: > bestuur > reglementen Verkeersreglement: > ga naar artikel De landbouwactiviteiten leiden tevens tot verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond de boerderijen en de velden. Enerzijds is er meer verkeer van zware tractors en aanhangwagens, anderzijds levert het af- en aanrijden van en naar de velden een bekend probleem op: modder op de weg! Bij regenweer kan het wegdek hierdoor spiegelglad worden, met slippartijen en soms een ongeval als gevolg. De landbouwers moeten de bevuilde wegen zo snel mogelijk reinigen en bij slipgevaar moet het verkeer Cadeautjes in de Kringwinkel Ateljee Een origineel geschenk voor moederdag? Ga eens snuisteren in De Kringwinkel voor een accessoire van GENTMADE. GENT- MADE is de merknaam voor handtassen, gsm- en briletuis, speelmatten, knuffeldieren ontworpen door De Kringwinkel Ateljee. Elk stuk is uniek en vervaardigd uit tweedehandsmateriaal. Kledij die binnenkomt en niet verkoopbaar is, wordt verwerkt. Vraag naar de GENTMADE-geschenkenbon. Ook toffe geschenken voor vaderdag vindt u in De Kringwinkel. Waarom altijd nieuw kopen als je voor een scherpe prijs leuke dingen kan vinden? Of doe een KRINGWINKEL-geschenkenbon cadeau. Bovendien is er in de week van 6 tot 11 juni 2011 een speciale actie op boeken, video s en cd s: 2 kopen + 1 gratis (goedkoopste stuk). Van 20 tot 25 juni 2011 is er een groot aanbod van strandstoelen, strandzetels, speelgoed En u krijgt 50 % korting op vakantielectuur. In de winkels in de Zandpoortstraat 49 en Vlaamsekaai 10 in Gent vindt u een groot aanbod van strand- en badkledij. Gooi herbruikbare goederen niet weg! Gratis ophaling: bel De Kringwinkel Ateljee in Deinze: Slachthuisstraat 18b, Distelbestrijding, een zaak van iedereen Inwoners zijn verplicht schadelijke distels op te ruimen. Het gaat om de akkerdistel, de speerdistel, de kale jonker en de kruldistel. Deze verplichting vinden we terug in de wet van 2 april 1977 en het Koninklijk Besluit van 19 november 1987 over de bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor planten en plantaardige producten. Volgens artikel 23 van het GAS-reglement is de eigenaar (of indien bevoegd, de huurder of gebruiker van een onroerend goed) verplicht om de bloei of zaadvorming te beletten van deze distelsoorten, zodat er geen zaadverspreiding kan plaatsvinden. Het is aangewezen de planten te maaien en het maaisel te verwijderen. Dit geeft het beste resultaat als de bloemknoppen nog gesloten zijn (van half april tot begin juni). Een tweede bestrijding in september is vaak nodig.

4 4 CULTUUR Seizoensbrochure Het nieuwe programma van het gemeenschapscentrum voor het seizoen is gekend! Ook dit keer staan kwaliteit en variatie voorop. Bovendien staan er naast de jonge talenten een aantal grote namen op onze affiche. Benieuwd? De seizoensbrochure valt op vrijdag 20 mei 2011 in de Nazarethse bussen en zal dan ook online staan. De abonnementenverkoop start op zaterdag 28 mei Wilt u graag een herinnering in uw mailbox? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsberichten op Ook in de bib voel je de lentekriebels wanneer? zaterdag 7 mei 2011 van 15u tot 17u waar? cafetaria van cc De Zwaan, Dorp 1 mee te brengen? handdoek + massageolie inkom? gratis opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 20! Op zaterdag 11 juni 2011 komen de papa s aan de beurt. Na een succesvolle eerste editie Mijn papa is een kok in juni 2010, roept de bib opnieuw alle hobbykoks uit Nazareth op om samen met hun kinderen hun culinaire talenten te ontplooien. De jury bestaat uit de driesterrenchefs van de bib: Hans, Ruben en Dennis. wanneer? zaterdag 11 juni 2011 van 14u tot 17u waar? cafetaria van cc De Zwaan, Dorp 1 mee te brengen? schort, aardappelmes, plankje, dunschiller inkom? gratis opgelet: het aantal deelnemers is beperkt tot 30: 15 papa s en 15 kinderen van het 3e of 4e leerjaar! Afdeling vrije tijd, T , Op zaterdag 7 mei 2011 wil de bibliotheek mama s op een originele manier verwennen. Ze nodigt Fabienne Langedock uit voor een gezellige namiddag met een korte voordracht over tenen lezen, praktische tips voor een ontspannende voetmassage en een gebakje met koffie. Zaterdag 7 mei 2011: Tenen lezen voor mama s Zaterdag 11 juni 2011: Koken voor papa s en kinderen Info en inschrijvingen: bibliotheken Nazareth en Eke Speel-o-theekhoek in de jeugdafdeling van de bib Vanaf 1 juli 2011 kunnen peuters en kleuters samen met hun ouders hun hartje ophalen in het speel-o-theekhoekje in de hoofdbibliotheek van Nazareth, tijdens hun zoektocht in het ruime en gevarieerde aanbod aan educatieve spelletjes en houten puzzels, gepresenteerd in kindvriendelijk en kindveilig meubilair. Inschrijvingen Muziek en Woord - Filiaal Nazareth Studierichting Muziek Eerste jaar: Algemene Muzikale Vorming & Samenzang Tweede jaar en verder: instrument naar keuze: piano, gitaar, slagwerk, viool*, klarinet*, dwarsfluit*, saxofoon*, hobo*, trompet*, hoorn*, tuba*, accordeon* (* te huren instrumenten) Studierichting Woord Algemene Verbale Vorming of Dictie Je werkt er met grappige teksten, de juiste uitspraak, zelfgemaakte toneeltjes Toelatingsvoorwaarden Vanaf 8 jaar of vanaf het derde leerjaar NIEUW: Muziekinitiatie Vanaf 6 jaar of vanaf het eerste leerjaar Inschrijven voor het schooljaar Woensdag 22 juni 2011 van 14u tot 19u Vrijdag 24 juni 2011 van 15u tot 17 u Zaterdag 25 juni 2011 van 9u tot 12u Maandag 27 juni 2011 van 16u tot 19u Woensdag 29 juni 2011 van 14u tot 17u Academie voor Muziek en Woord Filiaal Nazareth Dorp 10a, T , Waarom dit project? Spelen is voor een kind het ontdekken van de eigen wereld en de wereld rond zich (dus ook de bib!), en dit in eigen tempo en binnen de eigen mogelijkheden. Spelen is voor een kind een spontaan opborrelende bezigheid. Spelmateriaal nodigt uit tot samen met anderen spelen. Via dit materiaal leren (kleine) kinderen op een plezierige manier de omgeving en andere kinderen beter kennen. Spelen en samenspelen nodigt kindjes uit tot fantaseren, tot het verzinnen van een verhaal waarin zij zichzelf tot hoofdpersonage of regisseur maken. Aan alle jonge ouders Laat u verrassen en ontdek tal van leuke spelletjes gericht naar de taal-, cognitieve en zintuiglijke ontwikkeling van jonge kinderen! Van harte welkom! Oproep voor rommel- en antiekveiling Vrank en Vrij Op 19 en 21 augustus 2011 viert de Koninklijke Harmonie Vrank en Vrij haar 33e grote Vlaamse Kermis in het Parochiaal Centrum in Nazareth, Dorp 22. Alle voorwerpen zullen op vrijdag 19 augustus 2011 van 18 tot 19 uur te bezichtigen zijn. De veiling begint om 19 uur. Bent u van plan uw zolder eens op te ruimen? Weet u niet waarnaartoe met alle overtollige spullen? Wel, de harmonie Vrank en Vrij van Nazareth is nog steeds op zoek naar allerhande voorwerpen die in goede staat zijn, zoals kleine inboedel, siervoorwerpen, afgedankte toestellen, aardewerk, boeken en nog vele andere. Al deze goederen kunnen aan de harmonie geschonken worden. Wie materiaal kwijt wil, kan steeds een seintje geven naar een van de comitéleden, die de goederen zelf bij u thuis komen ophalen: Christiaan Van herzeele, T Stefaan De Jonghe, T Jacques Geiregat, T John Willems, T Marc Van Simaeys, T Sebastiaan Simoens, T De geschonken goederen zullen per opbod verkocht worden ten voordele van de harmonie. De aankoop van instrumenten, partituren, onderhoud van het lokaal enzovoort worden immers volledig betaald door de harmonie. Met oprechte dank voor uw medewerking en steun. St.-Cecilia Band Eke zoekt muzikanten! Uit de as van de fanfare St.-Cecilia is een nieuwe band opgestaan. Elke woensdag van 20u tot 21u30 repeteren houtblazers, koperblazers en percussionisten in het lokaal St.-Cecilia, de Lichterveldestraat 32. Info: Gratien Van Rysseghem, T en William Martens, T Gehoorschade De provincie organiseert een gratis infoavond over gehoorschade en geluidsoverlast, met deskundige sprekers: Claude Bataillie, geluidsdeskundige Provinciaal Centrum Milieuonderzoek en Hanne Vangeneugden, lector audiologie Arteveldehogeschool Gent. Peter Van de Veire getuigt. De provincie stelt haar beleid en de campagne Eén en al oor voor. De avond besluit met een vragenronde en een receptie. Donderdag 19 mei 2011, 19u30, Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, Gent Maandag 23 mei 2011, 19u30, Jeugdcentrum Kadans, Stationsstraat 71, Aalter Info en inschrijvingen: De Buitenspeeldag op 6 april 2011 was een succes! 143 kinderen konden meedoen aan volksspelen, knutselen, rope-skipping... Na afloop was iedereen moe maar tevreden. Langs deze weg willen wij de medewerkers bedanken: dankzij hen was de dag dubbel en dik geslaagd.

5 5 Hans Mortelmans & Groep Kunst in Nazareth Moeder is een noodzakelijk kwaad Opvoedingspunt Nazareth organiseert tijdens de week van de opvoeding de toneelvoorstelling Moeder is een noodzakelijk kwaad. Een moeder en haar tienerzoon. Haar eindeloze reeks vragen. Zijn ontluikende seksualiteit. Haar overbezorgdheid. Zijn groeien naar volwassenheid. Haar angst. Zijn onzekerheid. Ze praten, lachen, maken ruzie, leggen het bij, lachen en maken nog eens ruzie Herkenbaar! Een grappige en broze voorstelling. Ideaal om de dialoog (terug) aan te zwengelen. Voor ouderverenigingen, moeders, vaders, grootouders, tieners, leraars, opvoeders Voor iedereen dus! Met nabespreking en receptie. Tijdens de week van de opvoeding worden in de andere opvoedingspunten ook activiteiten georganiseerd waarop u van harte welkom bent, zie ook Nevele, 16 mei 2011: De 100 talen van het kind Deinze, 17 mei 2011: Complimentjes, daar groeien ze van De Pinte, 19 mei 2011: Games, meer dan een spel Woensdag 18 mei 2011, 19u30, cc Nova, Steenweg Inschrijven ten laatste tegen 4 mei 2011 bij Kaatje Van Vossel of Inge Stevens, Opvoedingspunt Nazareth, Zwanestraat 30, T , Rokers verdienen n beloning Op dinsdag 31 mei 2011 stopt heel rokend Vlaanderen een dag lang met roken. Dat is tenminste de ambitie van de campagne 24 uur niet roken. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo s (Lokaal Gezondheidsoverleg) zetten hun schouders onder deze actie. Niet zomaar een actie, want als u meedoet, krijgt u zonder meer een beloning. Als dat niet mooi is. Rookt u? Schrijf u dan meteen in! U kan het! U kan telefonisch of online inschrijven. Geef uw rookervaringen via een vragenlijst door en krijg via sms-berichten advies op maat. Daarbovenop ontvangt u een mooie beloning, of u nu de sigaret links laat liggen of niet. Het is hier immers de intentie die telt. Daarom duurt de actie maar 24 uur en is het beslist niet de bedoeling om meteen definitief te stoppen met roken. U het gevoel geven dat een dag lang zonder sigaret best wel lukt, dat is wat de actiedag wil bereiken. Zo bent u meer geneigd om langer of voorgoed te stoppen. Infoavond over roken & Werelddag zonder tabak Op 24 mei 2011 om 20u kunt u zich al voorbereiden met de infoavond in cc De Zwaan, geleid door tabakoloog Romy Coomans. Zij zal u vertellen over de gevaren van het roken, hoe u kunt stoppen met roken, waaróm u zou stoppen met roken enzovoort. Ook het project werelddag zonder tabak zal toegelicht worden. Schrijf u in op de website of bij de Tabakstoplijn, T (gratis). Spiegels en spetters Jaarlijkse kindertheaterparkdag in het Pedagogisch Centrum Wagenschot De jongeren en de medewerkers van het Pedagogisch Centrum Wagenschot nodigen u vriendelijk uit op hun jaarlijkse kindertheaterparkdag Spiegels en Spetters zondag 29 mei. Vanaf 12 uur kan u genieten van onze huisgemaakte lekkere stoverij met frietjes. Wel eerst reserveren natuurlijk! Om 13u30 begint het theater-, muziek- en kunstenprogramma. Respect, oprechtheid en eigenheid zijn waarden die jongeren leren in het Pedagogisch Centrum Wagenschot. De jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten in nauwe samenwerking met hun begeleiders en leerkrachten. Zo bouwen zij aan een duurzame toekomst. Op Spiegels en Spetters tonen de jongeren hun creatieve projecten en hun ambachtelijk werk. Theater, circus en muziekgezelschappen vullen het programma aan. Huis aan huis verkoop van steunkaarten Op woensdagen 4 en 18 mei 2011 tussen 17u en 20u komen jongeren van het PC Wagenschot samen met hun opvoeders aan huis om steunkaarten ( 3) te verkopen. De steunkaart is tegelijk een uitnodiging voor Spiegels en Spetters, de kindertheaterparkdag op 29 mei Zondag 29 mei 2011, PC Wagenschot, Steenweg 2 Programma-info en reservatie middagmaal: T WELZIJN Infoavond Drugpunt Hans Mortelmans & Groep treden op in cc Nova ten voordele van vzw Kunst in Nazareth. Wie het namiddagconcert bijwoont, helpt de vzw een kunstwerk aan te kopen voor de parkbegraafplaats. Dit akoestisch kwartet is in 2005 gevormd rond de Nazarethse liedschrijver-gitarist Hans Mortelmans. De groep werd van bij de oprichting sterk beïnvloed door de Franse chansonnier Georges Brassens en de Belgische jazzgitarist Django Reinhardt. Maar al snel vond het kwartet een heel eigen universum. HM&G bracht in 2007 het eerste sterk autobiografische album Wielen uit. In 2009 volgde het tweede album, De wereld was klein, een vinnige protestplaat waarin de zogenaamde Vlaamse volksaard rake klappen krijgt. De groep oogstte dat jaar ook veel bijval tijdens de talrijke Wannes Van De Velde-herdenkingen. In maart 2011 verscheen de cd Parima. Veel van deze nummers zullen te horen zijn op het namiddagconcert van vzw Kunst in Nazareth. In poëtische teksten werpen Hans Mortelmans & Groep een licht op de mens en zijn tragikomisch lot. Sinds de dood van Wannes Van De Velde wordt Hans Mortelmans regelmatig genoemd als een erfgenaam, die de traditie van het Vlaamse chanson zal verderzetten. Wie het project een beeld op de parkbegraafplaats financieel wil steunen kan een bedrag overschrijven op de rekening bij de Koning Boudewijnstichting (fiscaal attest vanaf 40): , met verplichte vermelding: L82350 Nazareth - Kunst in Nazareth. Bedankt voor uw steun! Zondag 15 mei 2011, 15u, cc Nova, Steenweg vvk, 12 adk - Tickets: Bibliotheken Nazareth en Eke & leden van de vzw Druggebruik is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ook in onze gemeente worden we met het fenomeen geconfronteerd. Daarom stond het gemeentebestuur van Nazareth mee aan de wieg van Drugpunt, de intergemeentelijke drugpreventiedienst van Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem. Op de infoavond geven de preventiewerkers van Drugpunt toelichting bij het drugfenomeen zoals het in onze gemeente en regio voorkomt. Ze staan stil bij de meest voorkomende producten en geven concrete opvoedingstips. Uiteraard kan u ook zelf vragen stellen. De infoavond is gratis en staat open voor alle geïnteresseerden. Inschrijven is verplicht en kan via de scholen of via www. drugpunt.be. De infoavond is niet bedoeld voor kinderen. Donderdag 12 mei 2011, 20u-21u30, cc Nova Drugpunt: Filip Claeys en Tineke Wancour, T , Meer van Zonder wil feest voor iedereen, ook voor wie geen alcohol drinkt. dé favoriete alcoholvrije cocktail van Nazareth Doe de ijsblokjes en enkele stukjes sinaasappel in een glas en giet er wat limoensiroop over. Vul aan met enkele verscheurde of gekneusde muntblaadjes en overgiet met de Ginger Ale. Even roeren en 't is klaar! Meer van Zonder is een initiatief van Lokaal Overleg Drugs Nazareth & Meer informatie en recepten op In iedere infokrant stelt een Nazarethse vereniging haar favoriete alcoholvrije cocktail voor. Het Lokaal Overleg Drugs bijt de spits af. INGREDIENTEN enkele verscheurde muntblaadjes een geut limoensiroop enkele stukjes limoen of sinaasappel Ginger Ale (bijvoorbeeld Canada Dry) ijsblokjes

6 6 De gemeente ondersteunt uw buurtfeest Gratis placemats voor buurtfeesten Nazarethse verenigingen, buurt- en andere feestcomités kunnen gratis onderleggers bekomen bij de gemeente, voor de feestmaaltijden die ze vanaf juni 2011 organiseren (tafelpapier in A3-formaat). Subsidies voor buurtfeesten Als u een buurtfeest organiseert waarop alle bewoners van de straat, de buurt of de wijk uitgenodigd zijn, kan u een tegemoetkoming van de gemeente vragen voor 50 % van de gemaakte kosten, met een maximumsubsidie van 150. Om van deze subsidie te kunnen genieten, zijn er enkele voorwaarden. Gratis herbruikbare drinkbekers Verenigingen en buurtcomités kunnen voor hun activiteiten herbruikbare drinkbekers lenen. Dit is duurzamer voor het milieu dan wegwerpbekers. En stukken goedkoper! Info en aanvraagformulieren: afdeling vrije tijd, T , Roefel 2011 VRIJE TIJD Mijn straat = speelstraat Niet elk kind heeft een speelplein in de buurt of een plaats om veilig te spelen en te fietsen. Steeds meer auto s nemen de plaats van de kleine rakkers in en maken de straat onveilig. Vaak rest er nog weinig ruimte voor ontspanning en sociale contacten. De komende maanden zullen de borden Graag Traag en Opgelet Spelende Kinderen opnieuw onze aandacht vestigen op spelende kinderen. Er moet duidelijk meer plaats komen waar kinderen veilig op straat kunnen spelen. Speelstraten inrichten biedt hiervoor een mooie oplossing. Wil u dat uw straat een speelstraat wordt tijdens de zomermaanden? Dan kan u zelf een speelstraat inrichten in uw straat of buurt. Voor het inrichten van speelstraten leent het gemeentebestuur een spelkoffer uit met stoepkrijt, loopklossen, frisbees, badmintonsets, voetballen, een petanqueset, een reuzen-vier-op-een-rij spel, een reuzen-mikadospel en allerlei fietsjes. Vraag de informatiebrochure bij de afdeling vrije tijd, T , Op zaterdag 25 juni 2011 organiseert het gemeentebestuur Nazareth voor de 21e maal ROEFEL, Dag van het Kind. Op Roefeldag kunnen kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar activiteiten doen die op andere dagen niet kunnen. Proeven, tasten, snuffelen, een kijkje nemen bij de brandweer, leren kajakken, een bezoekje brengen aan de dierenarts, een broodje bakken bij de bakker het kan allemaal. Roefel wordt uitgewerkt door de afdeling vrije tijd, samen met heel wat middenstanders en vrijwilligers uit verschillende verenigingen. Op 11 mei 2011 zullen de programmaboekjes verdeeld worden in alle scholen van Nazareth en bij bakkers, banken en grootwarenhuizen. Hopelijk mogen we ook u verwachten op Roefeldag. Groot en klein, allen van harte welkom! Zaterdag 25 juni 2011, zie Roefel-informatiebrochure. Schrijf u in voor de nieuwsberichten en ontvang de brochure online! Wortels en Vleugels De Gezinsbond Eke heeft sinds 15 maart 2011 een nieuwe bestuursploeg: Jo De Maerteleire (voorzitter), Geert Janssens (secretaris), Michele Brackenier, Davy Vande Kerckhove en Hans Verdonck. Heb je zelf ook zin om de bestuursploeg te versterken of mee te werken aan activiteiten, laat het ons dan weten! Het bestuur nodigt u graag uit op zijn eerste activiteiten. Op donderdag 19 mei 2011 om 20u geeft Isa Deschuyteneer in cc De Brouwerij de voordracht Wortels & Vleugels, over hoe je kinderen kan loslaten en toch voldoende beschermen. Dit wordt een interessante gespreksavond voor ouders van kinderen tussen 5 en 15 jaar. Isa Deschuyteneer is psychotherapeute en bachelor gezinswetenschappen. Op zondag 5 juni 2011 is er een tweedehandsbeurs met babyen kindermateriaal in cc Nova, van 14u tot 17u. Gratis toegang. Donderdag 19 mei 2011: Wortels & Vleugels, 6 (leden 4). Zondag 5 juni 2011: Tweedehandsbeurs. Inschrijvingen en inlichtingen voor standhouders: Jo De Maerteleire, T (20u-22u) Zomerfeest De cliënten, medewerkers en directie van Zonnehoeve Living+ nodigen u van harte uit op hun Zomerfeest! 10u-18u Rommelmarkt 11u Aperitief 12u Barbecue 14u Parijs terras Kinderdorp 15u Boomball 16u KURT BIEZEBAAZE 18u Einde. Tot volgend jaar! Er is ook een tentoonstelling en verkoop van eigen keramiek, aardewerk, teken- en schilderwerken, sierkaarsen en juwelen. Voor de rolstoelgebruikers is er een parkeer- en rijzone (P+R) voorzien vooraan op het domein. Zondag 29 mei 2011, 10u-18u, Zonnestraat 13, T , Inschrijven voor de barbecue kan via of per post. Inschrijvingsstrookje: Op kamp met KLJ Eke Ook dit jaar gaat KLJ Eke op kamp! We trekken deze keer naar de zee, meer bepaald Knokke. Er staan een heleboel toffe activiteiten op het programma, zoals waterspelletjes, strandspelen, fata morgana, uitstappen De Min15 vertrekt op zondag 3 juli 2011 en keert terug op zaterdag 9 juli Min12 gaat op kamp van dinsdag 5 juli 2011 tot en met zaterdag 9 juli De kostprijs bedraagt 130 voor Min15, 90 voor Min12 (inclusief vervoer, uitstappen ). Het tweede kind van hetzelfde gezin krijgt 10 korting. Dit geldt ook voor het 3e, 4e kind. Kinderen die nog geen lid zijn van de KLJ, kunnen toch met hun vriendjes mee op kamp, als ze zomerlid worden! Je wordt zomerlid voor 7,50. Interesse? Aarzel niet om meer informatie te vragen bij Eva De Clercq op het nummer Hopelijk tot dan! Avonturensportdag Op 18 augustus 2011 organiseert de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek een avonturensportdag voor jongeren van 10 tot 16 jaar. De sportdienst van Nazareth is actief lid van deze vereniging. Op het programma staan deze sporten: kajak/ kano, boogschieten, muurklimmen, hindernissenparcours. Donderdag 18 augustus 2011, 9u30, Watervlak Florizoone, Windsurfing Deinze, Oudenaardsesteenweg 225, Deinze Inschrijvingen: T , Babymassage & Onbijt Op zondag 15 mei 2011 organiseert de Gezinsbond Nazareth een workshop babymassage voor ouders die het contact met hun kindje optimaal willen maken (baby s tussen 4 weken en 8 maanden). De sessie door Sylvie Standaert, kinesiste van Centrum in Balans, wordt gevolgd door een babyborrel en praatcafé. Leden: 5 per gezin, niet-leden: 10 per gezin. Inschrijven bij Marleen Rogge, T Aantal deelnemers beperkt. Op zondagochtend 25 juni 2011 is er een Gratis Gezond Ontbijt voor alle kinderen en voor leden van de Gezinsbond. Volwassen niet-leden kunnen ook deelnemen aan 3 per persoon. Verplicht inschrijven vóór 15 juni 2011 bij Ivan Schaubroeck, T Laattijdige inschrijvers betalen 3 p.p. Kom met de fiets en win een ballonvlucht! Zondag 15 mei 2011, 9u30-11u, cc De Zwaan: Babymassage Zaterdag 25 juni 2011, 8u-10u, cc De Zwaan: Gezond ontbijt Poerkwapafeestweekend 15! De 15de editie van het Poerkwapafeestweekend komt eraan: 24, 25 en 26 juni Op vrijdagavond komen de lopers aan hun trekken: de 2de Nazareth-run. Gedurende anderhalf uur mag iedereen rondjes lopen over de Finse piste en rond de voetbalterreinen. Per gelopen ronde ontvang je een flesje Nazarethbier. Zaterdag en zondag van 9u tot 19u wordt plaats gemaakt voor de minivoetballers onder ons. Minimaal 48 ploegen (en wellicht méér) strijden dan voor de 15de maal om de beker met de grote oren. Zondagmorgen vanaf 8u is iedereen welkom op de eerste Poerkwapa-rommelmarkt. Zondagnamiddag is er de traditionele Kindernamiddag: ballon- en tekenwedstrijd, grime, ballonclown, springkasteel, The Zorb En afsluiten doen we met een uniek optreden van Get Ready! Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni 2011 Info: T Gezinsfietstocht LG Eke De Landelijke Gilde Eke organiseert zijn negende gezinsfietstocht op zondag 10 juli 2011, langs landelijke wegen in Nazareth en omstreken. We starten tussen 13u30 en 14u30 op het kerkplein van Eke en komen aan in Sluis 4 in Eke. keuze km 4 sneukels & breugheliaans maal ludieke wedstrijd & kinderanimatie muzikale omlijsting Deelnameprijs voor leden: 12, voor niet-leden: 14, 6-12 jaar: 6, minder dan 6 jaar: gratis. Voor 11,50 wordt uw gezin tot eind 2012 lid van LG Eke en ontvangt u het tijdschrift Nest! Meer informatie: T , Zondag 10 juli 2011, kaarten via overschrijving: en via bestuursleden LG Eke Hoevefeesten Landelijke Gilde Eke De Landelijke Gilde Eke organiseert op zondag 11 september 2011 het grandioze hoevefeest naar aanleiding van de Dag van de Landbouw op de hoeve van Dirk en Nadine De Wulf-Van De Cauter: rondrit met landbouwtractoren wijding tractoren door E.H. Guy Claus aan kerk Eke warme beenhesp met groenten en frieten behendigheidswedstrijd met tractoren optreden Dirk Bauters en Vanessa Chinitor doorlopend: tentoonstelling van groot- en kleinvee, neerhofdieren springkasteel, rondrit met koets plattelandsmarkt Oproep: standhouders plattelandsmarkt Denkt u over plattelandsproducten te beschikken en wenst u die rechtstreeks te verkopen aan de consument, dan bent u bij ons aan het goede adres! Een heel gevarieerd aanbod is mogelijk. Deelname is gratis. Info en inschrijvingen voor 31 juli 2011: T ,

7 7 Kermis Nazareth 10 tot 14 juni 2011 Kermis Eke 2 tot 5 juni 2011 Donderdag 2 juni 12u30-15u 10 de Sneukeltocht MAVEK ten voordele van Kom op tegen Kanker, parking Makro 15u Schietstuiveren aan café De Kroon Vrijdag 3 juni 14u-16u10 Kinderfilm in cc De Brouwerij (gratis). 20u Opening tentoonstelling Jean De Groote en Luc Van Acker, cc De Brouwerij (gratis). Zaterdag 4 juni 8u30-14u 6de Brouwerij-moutainbiketocht Vriendenkring Eke-dorp. Afstanden km. Start cc De Brouwerij. 10u-21u Tentoonstelling Jean De Groote en Luc Van Acker. 13u30 Brouwerij-kidsmoutainbiketocht VrED (12 km). 21u Brouwerij Stand-up Comedy met Jacky Lafon en Aurèle Vercruysse, cc De Brouwerij. Zondag 5 juni 10u-18u Antiek- & Brocantemarkt met optreden van Willy s Aelvoet s New-Orleans Jazzband, Dorp. 10u-21u Tentoonstelling Jean De Groote en Luc Van Acker. 15u Pannenkoekenbak in cc De Brouwerij. 19u- Praatcafé in cc De Brouwerij. cc De Brouwerij: Stationsstraat 3B 6e Brouwerijmountainbiketocht Dit jaar schotelt Vriendenkring Eke Dorp u opnieuw drie mooi uitgebouwde parcours voor, met verzorgde bevoorradingen. Op deze manier komt zowel de gelegenheidssporter als de geoefende MTB er aan zijn of haar trekken! We starten in Eke en rijden door de prachtige Scheldevallei langs Zevergem en Zwijnaarde om vervolgens aan de overkant langs de al even prachtige Scheldeboorden, onze eerste bevoorrading te bereiken in Melsen. Onze tweede lus slingert zich door de schilderachtige en licht golvende natuur van Vurste, Baaigem, Munte om u vervolgens een tweede bevoorrading aan te bieden in Vurste. Daarna kan men met nieuwe kracht de laatste en pittigste lus aanvatten. Die loopt over het glooiende landschap van Dikkelvenne om dan terug te keren via Gavere en te eindigen via de landelijke zandwegen van Semmerzake. Daarna kan men samen nog genieten en napraten op het gelegenheidsterras De Brouwerij in Eke met een gratis boterham met ham of kaas en een frisse Sint-Idesbald. Om 13u30 start een kidsmountainbiketocht voor de jongeren onder ons. Onder begeleiding worden o.a. de Nazarethse bossen onveilig gemaakt tijdens een 12 km lange tocht! Inschrijven tussen 10u en 13u. Afstanden: 30/45/65 km + kidstocht 4 euro (verzekering inbegrepen) Inschrijvingen en start: cc De Brouwerij, van 8u tot 14u 19e Antiek- en brocantemarkt Vrijdag 10 juni 18u 19u50 Kermismolens zijn open. Kermisworp vanaf het balkon van het gemeentehuis, door het gemeentebestuur, Unizo en de foorreizigers. Streekbierweekend Kon. Harmonie Vrank en Vrij, repetitielokaal achter gemeentehuis. Fuif met resident dj s, jeugdhuis JENA, Drapstraat 16. Brouwerij Stand-up Comedy Na het succes van de stand-upcomedy vorig jaar zorgt Vriendenkring Eke Dorp dat cc De Brouwerij opnieuw zal daveren van het lachen. Jacky Lafon en de plaatselijke Aurèle leerden elkaar kennen in 1995 ter gelegenheid van het succesvolle moppenprogramma HT&D op VTM. Zij traden ondertussen her en der al eens samen op. Op zaterdag 4 juni willen zij dit in cc Brouwerij ook doen, elk in hun gekende stijl. Hun enige bedoelingen zijn lachen en doen lachen. Jacky Lafon is bovendien een perfecte odebrengster aan wijlen Edith Piaff. ALLEZ VENEZ, MILORD! Deuren open: 20u - Aanvang: 21u 8 euro vvk 10 adk Tickets: T , bestuursleden van VrED. De plaatsen zijn beperkt, dus wees er snel bij! Oproep: gastgezinnen voor Brouwsels op straat Op 3 en 4 september 2011 vindt het straattheaterfestival Brouwsels op straat plaats. Verschillende internationale artiesten zakken dan af naar onze gemeente. Zij zijn afkomstig uit Amerika, Argentinië, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Oostenrijk enzovoort. Vriendenkring Eke Dorp zoekt gastgezinnen die op die dagen de artiesten onderdak willen geven en dit tegen een kleine vergoeding. Interesse? Neem contact op met Wouter Van Thuyne, T , Vriendenkring Eke Dorp richt op zondag 5 juni 2011 voor de 19e maal haar Antiek- en Brocantemarkt in, ondertussen een vaste waarde in de ruime streek! Van 10 tot 18 uur kan u snuisteren tussen de honderden oude spullen, maar de echte liefhebbers weten dat de beste koopjes nog vroeger gesloten worden Dit jaar is er muzikale animatie en een wandelconcert van Willy Aelvoet s New- Orleans Jazzband. Natuurlijk blijft gedurende de hele dag cc De Brouwerij met terras open voor een Schouwpijpken, een pannenkoek of andere versnaperingen! Wenst u ook nog deel te nemen aan deze markt? Contacteer dan snel Guy De Vos, T & F u u30 Zaterdag 11 juni 14u-19u Oorlogsmuseum Elf November is open (gratis), Drapstraat u-21u Tentoonstelling Perspectieven IV met Colin Temple, Michel Steppe en Kurt 16u-... Overmeire, cc De Zwaan, Streekbierweekend Kon. Harmonie Vrank en Vrij. 20u30- Karaokeavond, jeugdhuis JENA, Drapstraat 16. Zondag 12 juni 14u-18u 14u-19u 15u 15u-21u 15u30-21u 16u 16u u Museum Scheldeveld is open (gratis), Drapstraat 16. Oorlogsmuseum Elf November is open (gratis), Drapstraat 16. Optreden van The Wranglers, parking parochiaal centrum. Tentoonstelling Perspectieven IV. Toneelvereniging Kunst Adelt: cafetaria, dreupelkot, worstenbak, parking proxy Delhaize. Muzikale wandeling Kon. Harmonie Vrank en Vrij, op en rond het Dorp. Streekbierweekend Kon. Harmonie Vrank en Vrij. Openluchtconcert Kon. Harmonie Vrank en Vrij, binnenhof gemeentehuis. Maandag 13 juni 17u-21u Tentoonstelling Perspectieven IV. Vanaf 16u Streekbierweekend Kon. Harmonie Vrank en Vrij. Dinsdag 14 juni 18u Kermismolens zijn open. U kan de tentoonstelling van de Olympische Turnvereniging van Nazareth iedere eerste zaterdag van de maand bezoeken in het erfgoedhuis (14u-17u). De expo loopt nog tot en met 4 juni Het erfgoedhuis is gesloten in juli en augustus Perspectieven IV Tentoonstelling tijdens Nazareth-kermis Op 11, 12 en 13 juni 2011 vindt de tentoonstelling Perspectieven IV plaats. Tijdens deze tentoonstelling kunt u een grotere selectie van het werk van de laureaten van de tentoonstelling Het 14de Kollektief bekijken. Colin Temple, Michel Steppe en Kurt Overmeire nodigen u graag uit om nader kennis te maken met hun oeuvre. Openingsuren: zie kermisprogramma Nazareth. Tentoonstelling Jean De Groote Luc Van Acker Nazarener Jean De Groote brengt schilderijen en tekeningen op papier. Voorstellingen van frapante indrukken eenzaamheid, leegte, erotiek zijn steeds terugkerende ingrediënten. Deze selectie wordt aangevuld met de fotografie van Luc Van Acker en zorgt opnieuw voor een sterke tentoonstelling in cc De Brouwerij! De kunstenaars, samen met de Vriendenkring Eke Dorp en het gemeentebestuur verwachten u met veel plezier! Donderdag 2 juni tot en met zondag 5 juni 2011 (openingsuren zie kermisprogramma) Museum Scheldeveld open tijdens Nazareth-kermis Museum Scheldeveld herbergt al een paar jaar oude gebruiksvoorwerpen. Een aantal voorwerpen die verband houden met het landelijke leven komen weer tot leven. Gaande van het materiaal van de veearts tot boterbereiding, melkbereiding, vlasbewerking, bakgerei, smidsgerei, schoenmakersgerei enzovoort. Personen die wensen materiaal aan het museum te schenken, kunnen dit eveneens doen op de dagen en uren dat het museum open is. Wij zoeken DRINGEND foto s, documenten, verhalen enzovoort, die verband houden met herbergen, brouwerijen, brouwers of herbergspelen in Nazareth. Misschien vindt iemand wel een vergeelde foto met op de achtergrond een verdwenen herberg of een foto waarop de uitbater met zijn familie fier poseert. Ook andere foto s zijn altijd welkom. Deze documenten of foto s worden door ons bijgemaakt en u behoudt het origineel. Zondag 4 en 12 juni 2011, 14u-18u, en elke eerste zaterdag van de maand (14u-17u). Gratis toegang. Contactpersoon: Johan Van Twembeke, Heemkundige kring, Hugo Verriestlaan 57, 9840 De Pinte, T Breng eens een bezoekje aan het Oorlogsmuseum Het oorlogsmuseum Elfnovember heeft voor het eerst zijn deuren geopend op 1 juni Sindsdien zijn er kosten noch moeite gespaard om de structuur van het museum aangenaam en overzichtelijk te maken. Wij trachten een beeld te scheppen van wat er zich in onze streek zoal heeft voorgedaan tijdens de twee wereldoorlogen. Onze collectie omvat niet alleen kostuums, wapens, maquettes, documenten enzovoort, maar ook de kleine dagelijkse dingen, die zeer in de smaak vallen van ons publiek. Indien u thuis oorlogsmateriaal hebt kunt u dit altijd aan het museum schenken of uitlenen. Het oorlogsmuseum Elfnovember is echt een aanrader en wie het gezien heeft, komt regelmatig terug. Zaterdag 11 en zondag 4 en 12 juni 2011, 14-19u, en elke eerste zaterdag van de maand (14u-19u). Gratis toegang.

8 8 ONDERWIJS School van Morgen Spreukeleutetocht Ter gelegenheid van het schoolfeest op zondag 15 mei 2011 organiseert de School van Morgen een spreukeleutetocht. Deze wandeling over ongeveer 5 km staat voor iedereen open. Tijdens deze tocht ontdekken de wandelaars enkele voorstellingen van spreekwoorden die ze moeten noteren. Onderweg wordt een pauzeplek voorzien. Deze wandeling richt zich tot gezinnen en individuele wandelaars. Er is een inschrijfgeld van 3 individueel of 5 per gezin. Bij aankomst op school kunnen de deelnemers genieten van het zomerterras en kunnen de kinderen deelnemen aan spelletjes op het schooldomein. En waarom deze gezinsdag niet beginnen met een deelname aan de barbecue, die vanaf 12u plaatsvindt (vooraf inschrijven)? Om 17u30 wordt de winnaar van de spreukeleutetocht bekend gemaakt. Zondag 15 mei 2011, School van Morgen, Stropstraat 21 Info en inschrijvingen barbecue: T , , Open klasdag De School van Morgen nodigt ouders van peuters en kleuters uit op hun Open klasdag op vrijdagnamiddag 27 mei 2011 van 13u30 tot 16u. Maak kennis met de school, leg contact met de juffen, ontdek hoe er in kleine klasgroepen gewerkt wordt. Er is gelegenheid tot inschrijven. Vrijdag 27 mei 2011, School van Morgen, Stropstraat 21 Vrije basisschool Nazareth Opendeurdag De kleuters, leerlingen, leerkrachten, directie en ouderraad nodigen u uit op hun opendeurdag op zaterdag 21 mei 2011 van 15u tot 19u. U kan de klassen bezoeken en kennismaken met de leerkrachten. De klassen zijn open van 15u30 tot 17u30. Breng zeker een bezoek aan de instapklas! Voor de kinderen is er animatie en vrij podium. En natuurlijk kan u gezellig keuvelen bij een drankje en een hapje. Zaterdag 21 mei 2011, Vrije basisschool, Dorp 10, T , Vakantiestoet Leve de vakantie We sluiten het schooljaar af met een kleurrijke vakantiestoet. Komen jullie meegenieten? Rond het Dorp, op donderdag 30 juni 2011 in de voormiddag. Welkom! Vrije basisschool Eke Boombal Op zondag 22 mei 2011 om 10u slaat de Vrije basisschool Eke haar kasteeldeuren open. We starten met een roofvogeldemonstratie waarbij uilen, contadors en arenden de show stelen. Intussen kan men genieten van een aperitiefje. Aansluitend is er barbecue van 11u45 tot 12u45 en van 13u tot 14u. Om 14u start het namiddagprogramma met ponyritjes, een ridderdemonstratie, een workshop knutselen en dansinitiatie. Om 16u vindt het boombal plaats waarbij alle kinderen optreden. Nadien kan u nog een frietje eten. Doorlopend kan u genieten van een natje en een droogje in onze bar, volksspelen, springkasteel... Welkom! Zondag 22 mei 2011, Vrije basisschool Eke, Steenweg 52 Inschrijvingen: T Barbecue Gemeentelijke basisschool De Toetertrein Met veel genoegen nodigen wij u, uw familie, uw vrienden en sympathisanten uit voor ons jaarlijks eetfestijn. Op zondag 26 juni 2011 vanaf 11u30 kunt u in de sporthal van de school terecht voor een lekker aperitiefje waarna u kan aanschuiven voor een heerlijke barbecue tot 14u. Van harte welkom! Er is keuze uit: Vleesbarbecue (saté + barbecueworst + beenhesp + kippenbout) - 12 Visbarbecue (gefileerde zalm + scampispies) - 14 Kinderen 6-12 jaar (2 stukken vlees) - 6 Kinderen jonger dan 6 (1 stuk vlees) - 3 Zondag 26 juni 2011, Gemeentelijke basisschool Nazareth, Drapstraat 78 Inschrijven: schoolsecretariaat, T SPORT Recreatief petanquetornooi De sportdienst van Nazareth is lid van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek. Deze vereniging organiseert samen met petanqueclub Gavere een recreatief petanquetornooi op donderdag 26 mei Het gedetailleerde programma wordt bezorgd aan de petanqueclubs en de ouderenadviesraad, en kan opgevraagd worden bij de afdeling vrije tijd van de gemeente Nazareth. Donderdag 26 mei 2011, 9u, Sportdreef in 9890 Gavere Info en inschrijvingen: T , 24e Gemeentelijke fietsdag Het Veloke De gemeentelijke sportraad en WTC De Boomstampers organiseren ook dit jaar een fietstocht door Nazareth en Eke, met de medewerking van bevriende lokale wielerclubs. Iedereen mag mee, jong en oud zijn welkom. Vertrek en aankomst is voorzien aan de kantine van F.C. Telstar, Roombaardstraat, Nazareth. 14u rondrit door Nazareth 16u rondrit door Eke Elke rit is ongeveer 20 km lang en loopt langs vlakke, verharde wegen in Nazareth en Eke. U mag vanzelfsprekend beide ritten meerijden. Per gereden rit betaalt u 3. Hierin is inbegrepen: verzekering (eigen lichamelijke schade), begeleiding tijdens de rit, na de rit een consumptie en een pakje frietjes met een frikadel in de kantine van F.C. Telstar Zondag 29 mei 2011, 14u en 16u, kantine van F.C. Telstar 5e Jogging Dwars door Nazareth Energy2Run organiseert op vrijdagavond 26 augustus 2011 de 2e Jogging Dwars door Nazareth. Alle lopers ontvangen een naturaprijs en er is een extra prijs voor de eerste drie dames en heren van elke afstand. Voor de aanwezigen is er een tombola met 500 euro aan prijzen. Kinderen: start om 18u30, 2 euro ter plaatse te betalen 400 m (5 tot 8 jaar), 800 m (9 tot 12 jaar) Volwassenen: start om 19u, 4 ter plaatse te betalen, 5 bij voorinschrijving afstanden: 5,6 11,3 17 km met tijdsopname Vrijdag 26 augustus 2011, 18u30 en 19u Douches, inschrijving en start: sporthal, Drapstraat 76 11e Wielerwedstrijd Nazareth - Wijk Edemolen-Boeregem zondag 26 juni ste Rit Ronde van Nazareth-Eke Tijdrit voor wielertoeristen (met voorinschrijving) afstand 4,9 km - 1 ronde - start vanaf 13u ook voor punten in eindklassement 1ste Rit Ronde van Nazareth-Eke voor WAOD, cat. AB Open Formule afstand 74 km - 15 ronden - start om 15u 2de Rit Ronde van Nazareth-Eke voor wielertoeristen (met voorinschrijving) afstand 49 km - 10 ronden - start 17u Voor inlichtingen en inschrijvingen (door clubverantwoordelijke) kan u terecht bij: Rijwielcenter Luc Dhondt, Oudenaardseheerweg 7, 9810 Nazareth, T Vertrek en aankomst: Oudenaardseheerweg 7 Wegwijzer: Oudenaardseheerweg Gaversepontweg Stoofstraat Snepstraat Inschrijving: Café The Grand Canyon, Steenweg Deinze 137, Nazareth Uitbetaling prijzen: Café Edemolen, Steenweg Deinze 148 Kalender Ronde van Nazareth-Eke voor wielertoeristen 3de Rit voor Wielertoeristen - Feestcomité Huise Dorp, Huise: zondag 3 juli 2011 om 14u 4de Rit voor Wielertoeristen - Cafetaria Sporthal, Asper: zondag 21 augustus 2011 om 16 u 5de Rit voor Wielertoeristen - cc De Zwaan, Dorp 1, Nazareth: zaterdag 17 september 2011 om 17u30 6de Rit voor Wielertoeristen - De Vlaamse Leeuw, Lozer: zondag 25 september 2011 om 16u30 Kalender Ronde van Nazareth-Eke voor WAOD Zondag 26 juni 2011: Edemolen-Boeregem, Nazareth (15u) Zondag 21 augustus 2011: Cafetaria Sporthal, Asper (14u) Zaterdag 17 september 2011: cc De Zwaan, Dorp 1, Nazareth (13u), Kamp. v. België Zondag 25 september 2011: De Vlaamse Leeuw, Lozer (14u30) 11e Sneukelgordel voor Kom op tegen Kanker Reeds 15 jaar steunt Mavek (Makro Vriendenkring Eke) de actie Kom op tegen Kanker, o.a. door deelname aan de azaleaverkoop en door het inrichten van een jaarlijkse Sneukelgordel. Dit jaar organiseren we onze 11de Sneukelgordel. De route loopt hoofdzakelijk in Nazareth-Eke en omstreken, over een afstand van ongeveer 35 km en is geschikt voor iedereen. Voor de deelnameprijs bieden wij u onder meer 3 tussenstops met telkens een hapje en een drankje, en bij aankomst wacht nog een aperitief en een smakelijk warm avondmaal. De prijs bedraagt 14/volwassene en 9/kind -12 jaar. Ook niet-fietsers zijn hartelijk welkom voor het avondmaal aan 10/persoon. We hopen op een zo groot mogelijke opbrengst en rekenen dus op een talrijke opkomst. Net als de vorige jaren wordt het een gezellige en culinaire namiddag. Belangrijk: uiterste inschrijvingsdatum 27 mei Uw inschrijving is pas geldig na betaling van de deelnameprijs op het rekeningnummer met vermelding van het aantal volwassenen/kinderen/eters, of bij Mavek-bestuursleden. Tot dan! Donderdag 2 juni, start tussen 12u30 en 15u, Makrorestaurant Info: T , Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen: Burgemeester: Danny Claeys Schepenen: Christiaan Van herzeele, Raf De Vos, Ria Vercruysse, Thomas Van Ongeval, Ivan Schaubroeck, Annemie De Gussem Secretaris: Patricia Dhondt Opmaak en druk: Van Damme bvba, Nazareth

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit?

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit? Maart 2012 23e jaargang nr. 3 Maandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X SLUITINGSUUR CONTAINERPARK p. 2 PROJECT EERSTE WERELDOORLOG p. 2 NOORD-ZUIDWERKGROEP p. 3 JEUGDKRANT p.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Fit in uw hoofd, goed in uw vel

Fit in uw hoofd, goed in uw vel Rood: C 0 M 80 Y 80 K 0 R 205 G 80 B 58 Blauw: C 100 M 0 Y 0 K 0 R 0 G 157 B 224 Groen: C 60 M 0 Y 100 K 0 R 141 G 182 B 60 Geel: C 0 M 27 Y 100 K 0 R 237 G 190 B 24 maart 2015 1 Fit in uw hoofd, goed

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Volgende gemeenteraadszitting

Volgende gemeenteraadszitting GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 5 MEI 2011 11 juni 2011 - avondmarkt te Munkzwalm Op 11 juni organiseert de gemeente Zwalm voor de 37ste keer de avondmarkt in de Zuidlaan te

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011

3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 DE VLETERNOARE 3-maandelijks nr. 3 juli - augustus - september 2011 Info uit uw gemeente 03-06 Cultuur en toerisme 07-09 Jeugd en sport 10-15 Kapelletjesroute p. 8 Biodiversiteitscharter p. 16 Milieu 16-17

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

KAMPENHOUT. 26 Kom op tegen Kanker GEMEENTEBERICHTEN. 23ste jaargang nr. 4 september 2011. Welkom in Zuurhage18. Merel van Amika in Kampenhout

KAMPENHOUT. 26 Kom op tegen Kanker GEMEENTEBERICHTEN. 23ste jaargang nr. 4 september 2011. Welkom in Zuurhage18. Merel van Amika in Kampenhout KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN 23ste jaargang nr. 4 september 2011 Welkom in Zuurhage18 26 Kom op tegen Kanker 16 Merel van Amika in Kampenhout voorwoord Beste inwoner van Kampenhout inhoud 2 De zomermaanden

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie