JAAROPLEIDING AFVALMANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAAROPLEIDING AFVALMANAGEMENT"

Transcriptie

1 HBO WERK- EN DENKNIVEAU 12 modules - aanvang maart 2013, afsluiting december 2013 (Intake januari en februari 2013) Leertraject voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven Inschrijving per losse module mogelijk! Nieuw en uniek! Hét complete en hoogwaardige opleidingspakket dat u voorziet van alle relevante kennis om als afvalmanager of beleidsmedewerker afval/ milieu te kunnen opereren! 12 modules leiden u op tot dé professional in de afvalwereld Inzicht in de Nederlandse afvalmarkt Actuele ontwikkelingen, grondstoffen, marktverhoudingen Wet- en regelgeving binnen de afvalsector Wet Milieubeheer, Wabo, Europees afvalstoffenrecht, LAP 2 Financieel inzicht in de afvalsector Afvalstoffenheffing, subsidiering, aanbesteden, contractbeheer Openbare ruimte (excursiedag Saver Roosendaal) Gemeente Schoon, zwerfafval, aanpak en omgang in de stad Afvalinzameling en diftar Systemen, voor- of nascheiden, tariefdifferentiatie ja/nee Plasticinzameling nu en later (excursiedag SITA Rotterdam) Sorteerproces- en technieken, producentenverantwoordelijkheid Textiel/kledinginzameling en -verwerking Marktverkenning, kwalificaties, materiaalkeuze en innovaties Afvalverwerking en handhaving & toezicht Innovaties, methoden en technieken, in- en export van afval, Ladder van Lansink Afvalmanagement en duurzaamheid Van afval tot grondstof/energie, CO2 reductie en LCA methodieken Energie uit afval (praktijkdag met 2 praktijkcases) Van afvalinzamelaar tot energieleverancier, vergisten van GFT-afval Afvalcommunicatie: basiskennis en vaardigheden Basiskennis, vaardigheden en inspiratie over afvalcommunicatie Afvalcommunicatie: praktijkvoorbeelden, verdiepingsdag Inzicht en inspiratie afvalcommunicatiecampagnes Inclusief online leeromgeving Moodle voor contact met uw docenten en opleidingsgenoten. Heeft u nog vragen ná de opleiding? Raadpleeg dan uw online-docent!

2 MODULE 1 Inzicht in de Nederlandse afvalmarkt 19 maart 2013, Stayokay Soest 1 MODULE 2 Wet- en regelgeving binnen de afvalsector 11 april 2013, Stayokay Soest 2 Actuele ontwikkelingen, grondstofstromen, marktverhoudingen Wie zijn de spelers in de afvalmarkt? Ketendenken; de keten in beeld Rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende spelers Marktcijfers en groeiperspectieven Hoe ontwikkelt de capaciteit zich in Nederland? Level Playing Field Nederland in vergelijking met de rest van Europa Een klein land binnen Europa Beleid vanuit de overheid; actuele stand van zaken en visie op de toekomst Doelstellingen vanuit Nederlandse overheid versus doelstellingen Brussel EU 2020 beleid waaronder Resource Efficiency Landelijk versus gemeentelijk, regionaal afvalstoffenplan Afvaleconomie wordt steeds meer een gewone (grondstoffen) economie Wereldmarkt beïnvloedt de Nederlandse afvalmarkt Marktontwikkelingen en kredietkansen Grondstoffen uit afval, end of waste criteria Nederland als grondstoffenrotonde Afval, CO2 -emissies en klimaateffecten MVO, thema voor de afvalbranche Frank Hopstaken, directeur, FFact Kees Wielenga, senior-adviseur, FFact TIJDSCHEMA ALLE DAGEN Ontvangst met koffie & thee Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze Lunchpauze Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze Afsluiting van de lesdag Juridische aspecten Deze module geeft u inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving voor bedrijven en overheden die zich bezighouden met het bewerken of verwerken van afvalstoffen. Welke rechten en plichten gelden er, waar zitten de risico s en hoe vallen deze te managen? Steeds zal aandacht worden geschonken aan recente rechtspraak en toekomstige ontwikkeling in de regelgeving. Ter verduidelijking zal een en ander nader toegelicht worden met praktijkvoorbeelden. Ook bestaat er ruimte voor discussie en vragen vanuit de praktijk. Wet milieubeheer Administratief afvalstoffen algemeen Registratie, erkenning en binnenlands vervoer Stortverboden en zorgplicht Activiteitenbesluit Regelgeving specifieke afvalstoffen Wabo Omgevingsrecht algemeen en ontwikkelingen Vergunningplichtige activiteiten Toetsingskader bestemmingsplan en bouw Toetsingskader milieu Activiteitenbesluit (Barim) Vergunningaanvraag Bevoegd gezag Vergunningprocedures Gelding, aanpassen en intrekken vergunning Rechtsbescherming Beschermen milieuruimte Handhaving en strafrecht Europees Afvalstoffenrecht Afvalbegrip Kaderrichtlijn afvalstoffen IPPC Nieuwe Duitse afvalwetgeving Landelijk Afvalbeheerplan 2 (LAP 2) Status en inhoud in relatie tot afvalverkeer Verschillen met voorgaande afvalplannen Grensoverschrijdend verkeer van afval EVOA Jurisprudentie Groene-lijstafvalstoffen Oranje-lijstafvalstoffen Besluitvorming & handhaving Strafrechtelijke invloeden op afvalverkeer Diverse praktijkcases Mr. Ron Laan, advocaat, Van Diepen Van der Kroef advocaten Mr. Stijn Boot, partner/advocaat, Boot Haeser Walraven advocaten Meer informatie of opleidingsadvies? Bel of mail opleidingsadviseur Cor Tempelaars Tel.: of

3 MODULE 3 Financieel inzicht in de afvalsector 3 MODULE 4 Openbare ruimte Excursiedag Saver Roosendaal 4 7 mei 2013, Stayokay Soest 30 mei 2013, Saver Roosendaal Afvalstoffenheffing, subsidiering, aanbesteden en contractbeheer Financiële issues Afvalstoffenheffing Subsidiering Proces Belastingen Praktijkvoorbeelden Mr. Ton Holtkamp, directeur, Ton Holtkamp Advies Europees aanbesteden Juridische aspecten Nieuwe wetgeving vanaf 2013 Uitzonderingsmogelijkheden Juridisch kader Waarom? Wie moet aanbesteden? Welke aanbestedingsvorm? Openbaar? Europees versus nationaal? Welke drempelbedragen? Basisprincipes en uitgangspunten Strategische aspecten Wat is het doel van de aanbesteding? Wanneer wilt u, wanneer moet u? (doorlooptijd) Uitsluitinggronden Geschiktheideisen Gunningcriteria - Laagste prijs - EMVI Bestek: wat zijn eisen, wat zijn wensen, wat zijn opties? Stappenplan smal: aanbestedingsprocedure zelf Stappenplan breed: aanbestedingstraject in breder (beleids)kader Welke informatiebronnen? Contractbeheer Juridische aspecten Soorten samenwerking en uitvoering Basisprincipes, uitgangspunten Operationele zaken en marktconformiteit Contractvormen Kwaliteistborging Rapportages, ICT, intelligence Drs. Lourens Aalders, partner, Synthese adviesgroep Binnen alle modules staan praktijkcases centraal Gemeente Schoon, zwerfafval, aanpak en omgang in de stad BOR, IBOR of IBOOR? Afval en openbare ruimte Waarom is de Efteling zo schoon? Relatie met werkvoorziening Regie of nie(t). De rol van een gemeente Beeldgericht werken of niet? Schoon en de waarde van woningen Aanpak en omgang met scholenroutes Kolken zuigen, wat is het Van de straat naar het riool Problematiek: Hondenpoep Goed vegen, meer dan alleen een schone straat Openbare ruimte beheer en waterbeheersing Praktijkcase Max. 20 deelnemers Pieter-Balth Linders MGM, adjunct-directeur, Saver N.V. Rondleiding op terrein van Saver N.V. Maak kennis met voertuigen zoals een kolkenzuiger en de hondenpoepzuiger. Praktijkproject: Plan van Aanpak project Snoeproute regio Zwolle Aanleiding van het project Door de aanwezigheid van het Deltion College en de Van der Capellen scholengemeenschap in de wijk Holtenbroek wordt met name door omwonenden van deze wijk veel overlast ondervonden door studenten die, veelal lopend tijdens pauzes van en naar hun schoollocatie, afval op straat achterlaten. Voor studenten is de locatie van het Bachplein, welke een winkelcentrum heeft, een grote trekpleister, vooral doordat op deze locatie verschillende horeca en levensmiddelenwinkels aanwezig zijn. Veel studenten kopen tijdens hun pauzes allerhande eet- en drinkwaren bij deze zaken. De verpakkingen van eet- en drinkwaren worden veelal niet in de daarvoor bestemde prullenbakken gedeponeerd. Hierdoor ontstaat veel vervuiling op de openbare weg. Acties om bijvoorbeeld meer en betere prullenbakvoorzieningen te plaatsen en toezicht te houden door onder andere de inzet van toezichthouders boden tot nu toe weinig soelaas. Nog steeds ondervindt de wijk veel overlast van bovenstaande. Reden voor de gemeente Zwolle om, in samenwerking met verschillende partners, zoals de wijkagent, het Deltion College, de Van der Capellen scholen-gemeenschap en Stadswacht IJsselland een plan van aanpak te maken om dit probleem op te lossen. Maatregel 1 Het afsluiten van een convenant tussen alle winkeliers van het winkelcentrum en de gemeente. Diverse betrokken partijen bij de aanpak van de snoeproutes. Zowel de Van der Capellen scholengemeenschap als het Deltion college worden als convenant-partners toegevoegd. Maatregel 2 Het ontwerpen van een eigen afvalbak. Studenten van de opleiding Grafische Vormgeving van het Deltion college ontwerpen een eigen afvalbak. Er zijn kaders en richtlijnen voor het ontwerp meegegeven, de bakken zijn geleverd. Maatregel 3 Voorlichting en Handhaving op de snoeproutes: 3 projectgroepen: Voorlichting Van der Capellen Scholengemeenschap, lespakket Voorlichting Deltion college, voorlichting Handhaving Henk Kleinherenbrink, milieuhandhaver, gemeente Zwolle

4 MODULE 5 Afvalinzameling en diftar 18 juni 2013, Stayokay Soest 5 MODULE 6 Plasticinzameling Excursiedag SITA Rotterdam 19 juni 2013 (10.00 uur tot uur) 6 Afvalinzameling Welke systemen per afvalstroom zijn er? Waarom wordt afval gescheiden? Voor- of nascheiden; voor- en nadelen & mogelijkheden (On)mogelijkheden van scheiden: soms kan iets echt niet. Voor wie doen we het eigenlijk? Stand van zaken m.b.t. kunststof inzameling Producentenverantwoordelijkheid Statiegelddiscussie (statiegeld afschaffen ja/nee): actuele stand van zaken Verantwoord sorteren Economische doelstellingen versus ecologische doelstellingen (economie versus milieu) Ga aan de slag met uw eigen plan van aanpak Ing. Marc Veenhuizen, senior beleidsadviseur afval, gemeente Apeldoorn Diftar / tariefdifferentiatie Basisvoorwaarden en doelstellingen van diftar - Het maken van een afweging tussen solidariteits- en rechtvaardigheidsbeginsel - De calculerende burger vraagt om een systeem om zelf invloed te houden op de hoogte van de afvalstoffenheffing - Is er voldoende draagvlak bij politiek, medewerkers en inwoners? Keuze en vergelijking van diftarvormen afgezet tegen landelijke kengetallen - Voor- en nadelen van diverse diftarvormen; rechtvaardige kostenverdeling, afvalpreventie, ongewenste effecten, invoeringskosten Diftar invoeren ja/nee: - Wat zijn de voor en nadelen? - Is diftar noodzakelijk of is als eerste stap een diftar proof systeem (container managementsysteem) voldoende? Flankerende beleidsmaatregelen en optimalisatiemogelijkheden Invoering van diftar heeft invloed op de inzamelstructuur en verwerking van huishoudelijk afval. Er zal geïnvesteerd moeten worden in extra voorzieningen voor gescheiden afvalstromen. - Het inzamelen van grof huisvuil - De aanwezigheid van kringloopwinkel en welke rol de gemeente deze toebedeelt - Het al dan niet meeliften van KWD-afval - Welke systemen/mogelijkheden zijn er bij de hoogbouw: maatwerk wel of niet? Methoden en technieken - Wat is de techniek achter de diverse vormen van diftar? Wat zijn effecten van de invoering van diftar? - Effecten op ingezamelde hoeveelheden: huishoudelijk restafval en GFT-afval zal afnemen, terwijl gelijkertijd een toename van het afvalaanbod op brengstations te verwachten is - Financiële effecten: dalen de afvalbeheerskosten of stijgen zij juist vanwege kostenverhogende factoren zoals kapitaallasten, structurele kosten en projectkosten? Kleine versus grote gemeente: zijn er verschillen? - Maakt de grootte of stedelijkheidsklasse van de gemeente iets uit voor de vraag welke factoren de invoering van diftar beïnvloeden? Communicatie - Het bereiken van draagvlak onder burgers a.d.h.v. Triademodel van Poiesz Administratieve organisatie Do s and do not s - Welke onderwerpen raken burgers het meest bij de invoering van diftar? - Hoeveel inspraak kunnen/moeten inwoners krijgen bij de invoering van diftar? - Welke valkuilen zijn onvermijdelijk? Mr. ir. Theo van Rooijen, beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling, gemeente Veghel Ing. Marc Veenhuizen, senior beleidsadviseur afval, gemeente Apeldoorn Inzameling verpakkingsafval Inzameling anno 2013 Invloed op sorteerproces Verwachtingen voor toekomst Producentenverantwoordelijkheid Vergelijking met buurlanden Toelichting op de sorteerinstallatie Basisvereisten voor ontwerp en realisatie Mechanisch versus handmatig Toegepaste sorteertechnieken Stand van de techniek Mogelijkheden voor aanpassing / optimalisatie Eisen m.b.t. hergebruik Kwaliteitsbewaking / monitoring Voorbeelden van hergebruik Rondleiding door de sorteerinstallatie Input en output van de installatie De praktijk van de sortering Productiekengetallen van de installatie Uitbreidingsmogelijkheden Geert Steeghs, manager overheidsdiensten, SITA Nederland B.V. Meer informatie of opleidingsadvies? Bel of mail opleidingsadviseur Cor Tempelaars Tel.: of Intakeprocedure Voorafgaand aan de opleiding ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden. Max. 20 deelnemers

5 MODULE 7 Textiel/kledinginzameling en -verwerking 27 juni 2013, Stayokay Soest 7 Marktverkenning: Benelux, Nederland, marktpartijen Inzamelaars Vervoerders Sorteerders Kringlopers Huis aan Huis Inzamelaars Business solutions Kwalificaties: welke normen en waarden gelden: VIHB TÜV ANBI CBF/Het goede Doel ISO Maatschappelijke Verantwoordelijkheid versus morele aansprakelijkheid Waar moet u op letten bij textielinzameling? LAP 2 inzameldoelstellingen, vertaling naar beleidsplan, invulling van uitvoeringsplan Inzamelplannen, container dichtheid, balans tussen optische vervuiling en milieurendementoptimalisatie Impact op milieu in onmiddellijke omgeving, nationaal/mondiaal Aanbesteden/inbesteden/uitbesteden Volumes, en bijbehorende keuzes Één partij Méérdere partijen Territoriale opsplitsing Contracten, verantwoordelijkheden, Q-meetpunten EVOA, interpretatie en de handhaving Waar begint/eindigt de maatschappelijke verantwoordelijkheid Wettelijke kaders APV Verschillen binnen de EU Waar begint de politieke keuze en waarop is die gebaseerd Integratie met beleidsplan, vertaling naar uitvoeringsplan Marktontwikkelingen/trends Verleden/heden/toekomst Vrije markten: USA/CANADA Gesloten markten: Zuid Amerika/Oostblok Gebonden markten: Frankrijk Werkgelegenheid Benelux/Nederland/Europa André Jansen, operationeel directeur, Stichting KICI Inzamelen, Doneren, Innoveren MODULE 8 Afvalverwerking en handhaving & toezicht 10 september 2013, Stayokay Soest Afvalverwerking Afvalverwerking verleden/heden/toekomst Ladder van Lansink Storten, verbranden, composteren, vergisten, recyclen Nascheiding & opwerking verbrandingsresten Actuele ontwikkelingen op de verbrandingsmarkt In- en export van afval Markt en overheid Praktijkcases m.b.t. aanbesteding en inbesteding Geert Steeghs, manager overheidsdiensten, SITA Nederland B.V. Schoon handhaven Toezicht en handhaving, hoe doet u dat? Wat heeft u daarvoor nodig? Bij wie moet u zijn? Risicoanalyse Nico Glasbergen, afdelingshoofd Vergunning en Toezicht, cluster Vergunningen en Handhaving, gemeente Arnhem 8 Materiaalkeuze en gevolgen Ondergronds Bovengronds Financiën Kwaliteit Vervoermiddelen/verkeersdruk/oponthoud/zichtbaarheid Innovatie Productsortering Kwaliteiten en verschillen olumes in Nederland en doelgroepen Kringloopwinkels Niet-herdraagbaar Vervezeling en maatschappelijke impact Effilocheren, spinnen, weven en verkopen Ladder van Lansink, voorbeelden: Volume verwerking: - Identitex - Chemische herkenning - Labelling - Chips Maximaal 25 personen per module Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 25 deelnemers toe. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken u zich vroegtijdig in te schrijven. Let op, de excursiedagen kennen een maximum aantal van 20 deelnemers.

6 MODULE 9 Afvalmanagement en duurzaamheid 26 september 2013, Stayokay Soest 9 MODULE 10 Energie uit afval Praktijkdag met 2 praktijkcases 10 oktober 2013, Stayokay Soest 10 Duurzame ontwikkeling katalysator circulaire economie Afvalmanagement heeft een sleutelrol te vervullen in duurzame ontwikkeling en kan een belangrijke katalysator zijn voor de circulaire economie. Afbakening van het begrip duurzaamheid Trends in de wereld: - Klimaatverandering - Grondstofschaarste - Bevolkingsgroei - Verstedelijking Waar staan we in de wereld, Europa en met name NL als het gaat om duurzaam afvalmanagement? Afvalmanagement bestaat voor een belangrijk deel dankzij wet en regelgeving. Welke ontwikkelingen en doelstellingen zijn er zichtbaar in Europa en natuurlijk in Nederland, niet alleen op het vlak van afval maar ook op het vlak van energie, klimaat, product en productenverantwoordelijkheid? Welke regelgeving beïnvloed de manier waarop wij met afval omgaan? Binnen deze module wordt centraal de visie gepresenteerd van de circulaire economie waarin de economische keten is verbonden met de afvalketen en afvalstoffen een weg terug vinden in de keten als grondstof en energie. Dit betekent een verschuiving van de rol van afvalmanagers. Naast een dienstverlener rondom volksgezondheid en milieu wetgeving worden zij ook een secundaire grondstofleverancier op een internationale markt die om kwaliteitsborging en risicobeheersing vraagt. Afval, CO2-reductie en LCA methodieken Als u duurzaamheid wilt managen moet u het kunnen meten. Deze module gaat dan ook in op afval en CO2 reductie en LCA methodieken. Wist u bijvoorbeeld dat de transportcomponent vaak ondergeschikt is aan de wijze van verwerking? Er zullen frequent voorbeelden en case studies de revue passeren. Welke trends, kansen en obstakels zien we bij de verduurzaming van inzameling, recycling en verwerking van afval? Aan de hand van voorbeelden wordt tevens geïllustreerd dat producenten in toenemende mate actief zijn om afval hoger op de ladder van Lansink te verwerken en ketens te sluiten. Design for recycling en design voor disassembly zijn onderdeel van eco-design. Duurzaamheid gaat verder dan techniek : het is sterk verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wat kan een gemeente of bedrijf aan MVO doen in haar beleid en communicatie? Duurzaamheid vraagt om interactie met andere stakeholders. In een praktische tool zal worden gepresenteerd hoe de invloedsbepaling op een project of positie kan worden ingevuld die de cursisten verder in eigen organisatie kunnen gebruiken. Duurzame stad Als een special in de module is nog het thema van de duurzame stad opgenomen. Gezamenlijk met de cursisten zal de invloed van afvalmanagers bekeken worden op verdere stedelijke verduurzaming. Freek van Eijk, director strategy & marketing, SITA Northern Europe Waste Services Meer informatie of opleidingsadvies? Bel of mail opleidingsadviseur Cor Tempelaars Tel.: of Transitie van composteren naar vergisten van GFT afval Ontwikkeling vanaf 1994 Drijvende krachten voor transitie naar vergisten Stand van zaken 2013 Lijnen naar GFT verwerking in de toekomst Ing Willem Elsinga MBA, directeur, Elsinga Beleidsplanning en Innovatie B.V. Praktijkcase 1: De meerlanden: van afvalinzamelaar tot energieleverancier Sinds 2011 heeft De Meerlanden een duurzame vergistingsinstallatie. Verwerking van het gft in deze installatie levert 5 producten op: Groen gas Compost Warmte (broeiwarmte van compostering verwarmt een nabij gelegen kwekerij) Water (met proceswater besproeien de veegwagens van de Meerlanden de straten schoon) CO2 (bij opwekking van biogas wordt methaan en CO2 gescheiden). Van methaan wordt groen gas gemaakt en CO2 gaat naar de kwekerijen. Gert Jan Klaasse Bos, bedrijfsleider compostering/vergisting, De Meerlanden Steeds meer gft-afval vindt zijn weg naar vergisting. Vooral de productie van groen gas wordt interessant. Voor gemeenten openbare kansen om hun klimaatambities te realiseren. Vergisten legt immers een hoge CO2 prestatie in het verschiet. Praktijkcase 2: Energie made in [Arnhem] Programma Energie Made in [Arnhem] Zichtbare resultaten Rol overheid Kritische succesfactoren Omgekeerd inzamelen van afval Margreet van Gastel, wethouder milieu, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, gemeente Arnhem, lid college van bestuur Stadsregio Arnhem- Nijmegen, bestuurslid NVRD. Deze opleiding biedt u: In 12 modules alle benodigde kennis aangevuld met interessante praktijkcases, checklists en interactieve opdrachten gedoceerd door specialisten uit uw werkveld Een online leeromgeving waarin u toegang heeft tot alle benodigde lesinformatie en kunt overleggen met medecursisten en de docenten Het boek: De kracht van de kringloop Ook ná de opleiding nog online contactmogelijkheid met docent Een certificaat van deelname met daarop de door u gevolgde modules Volgt u de gehele opleiding dan ontvangt u hét diploma Afvalmanagement! J Bij losse module(s) certificaat VAN D EELNAME J Bij de gehele opleiding DIPLOMA

7 MODULE 11 Afvalcommunicatie: basiskennis en vaardigheden 5 november 2013, Stayokay Soest MODULE 12 Afvalcommunicatie: praktijkvoorbeelden 12 december 2013, Stayokay Soest Herkent u deze situatie? Inhoudelijk bent u op de hoogte en u weet wat er speelt op afvalgebied. U merkt dat draagvlak en medewerking, zowel binnen uw organisatie als daarbuiten, noodzakelijk zijn voor het behalen van beleidsdoelen. Communicatie is hierbij een belangrijk instrument. Maar hoe pakt u dat aan? Wilt u weten hoe u doelgericht over afval communiceert en het nodige draagvlak en medewerking krijgt? Dan is deze module uitermate geschikt voor u. Doel Opdoen van basiskennis, vaardigheden en inspiratie over afvalcommunicatie. Inhoud U maakt kennis met de belangrijkste theorieën en recente inzichten op het gebied van communicatie (en educatie en participatie). Theorie wordt afgewisseld met concrete voorbeelden. U oefent met de theorie aan de hand van (uw eigen) praktijkcasus. Aan bod komen onder meer: Theorie over afvalgedrag en gedragsbeïnvloeding: hoe doorbreekt u gewoontes? Probleem-, doelgroep- en krachtenveldanalyse: goede voorbereiding is het halve werk! Keuze van instrumenten: wat is mijn boodschap en welke mix van middelen is effectief? Inzet van social media: wat (niet) te doen? Voorbeelden van communicatie, participatie en educatie rond afvalpreventie, zwerfafval en afval scheiden Interne communicatie: hoe krijgt u uw collega s, medewerkers en/of bestuurders mee? Verdere verdieping vindt u in module 12 van deze opleiding Laat de in module 11 opgedane kennis verder tot leven komen en meld u ook aan voor module 12. Daarin wordt een aantal praktijkvoorbeelden verder uitgelicht. Hanna Tijbosch, adviseur duurzame ontwikkeling, SME advies Uw online leeromgeving - Moodle Na uw inschrijving ontvangt u een inlogcode voor de moodle online leeromgeving behorende bij deze opleiding. Hier vindt u alle benodigde informatie om uw opleidingsprogramma succesvol te kunnen volgen. Denk aan de presentaties van de docenten, verdiepingmaterialen als artikelen, publicaties, rapporten en interessante url s, maar ook opdrachten en de mogelijkheid om via een online forum te overleggen met uw medecursisten en de docenten. EXTRA! Nog vragen na uw opleiding? Heeft u ná de opleiding nog een onbeantwoorde vraag? Stel deze dan online aan Frank Hopstaken en Kees Wielenga van FFact en ontvang hun persoonlijke reactie/visie op uw vraagstuk! Herkent u deze situatie? U hebt de basisvaardigheden van (afval)communicatie in de vingers. U bent benieuwd hoe anderen omgaan met afvalcommunicatie en hoe u uw eigen aanpak kunt aanscherpen. Wilt u inspiratie opdoen en leren van praktijkervaringen? Dan is deze module uitermate geschikt voor u. Doel Opdoen van inspiratie en achtergronden bij afvalcommunicatiecampagnes. Inhoud In deze module gaan we in op enkele afvalcampagnes. We wisselen inspirerende sprekers uit de praktijk af met opdrachten, waarin u samen met medecursisten werkt aan een (eigen) casus. Praktijkcase 1: afvalpreventie en afval scheiden Campagne: Doe meer met afval Campagne: Afval scheiden, goed bezig! In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 2) is een doelstelling voor gemeenten opgenomen om in 2015 minimaal 60% van het huishoudelijk afval nuttig toe te passen. In de in 2011 verschenen Afvalbrief van de Staatssecretaris van Milieu wordt zelfs een ambitie neergelegd van 65%. De campagnes Doe meer met afval en Afval scheiden, goed bezig! richten zich op het stimuleren van de inwoners (jong en oud) van Nederlandse gemeenten om hun huishoudelijk afval te scheiden en waar mogelijk te voorkomen. Het tweede doel is om mensen bewust te maken van het feit dat afval voor het overgrote deel grondstof kan zijn, zodat zij actief gaan meewerken. Praktijkcase 2: aanpak zwerfafval Campagne Vondelpark Schoon Op zomerse dagen laten te veel bezoekers van het Amsterdamse Vondelpark hun afval achter. Met een nieuwe aanpak richt Stadsdeel Zuid zich op de bron van de vervuiling: het gedrag van de parkbezoekers. De rode lijn van de aanpak is het vergroten van betrokkenheid van bezoekers door een beroep te doen op de vriendschap met het park. Participatie, beheer en communicatie zijn nauw op elkaar afgestemd en versterken elkaar. Stadsdeel Zuid werkt nauw samen met de Vereniging Vrienden van het Vondelpark om samen zichtbaar te maken dat het vanzelfsprekend is om als bezoeker zelf het park netjes achter te laten. De Vereniging Vrienden van het Vondelpark is het vliegwiel van de participatie. Zij betrekken andere partijen zoals ondernemers in en om het park en studentenverenigingen. Het Stadsdeel, de Vrienden en andere vrijwilligers treden samen op als gastheerschap van het park. Zij verwelkomen bezoekers, delen afvalzakken uit en verzoeken om afval netjes aan te bieden. Communicatie maakt deze inspanningen goed zichtbaar. Het resultaat is een schoner park en verhoogde veiligheid door minder anonimiteit. Basiskennis opdoen? Volg dan module 11 van deze opleiding Als u behoefte heeft aan meer onderbouwing en theorie over communicatie en afvalgedrag, dan is module 11 ook interessant voor u. In die module doet u basiskennis en vaardigheden op. Hanna Tijbosch, adviseur duurzame ontwikkeling, SME Advies Met praktijkbijdrage van: Drs. Freddy van der Brugge, directeur, Van der Brugge Communicatie Advies en ontwikkelaar en producent van bovengenoemde campagnes. Ook is Freddy van der Brugge projectleider van de provinciebrede campagne Doe meer met afval namens alle Utrechtse gemeenten en Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Germaine Fetter, senior communicatieadviseur, gemeente Amsterdam en adviseur van de campagne Vondelpark Schoon

8 HBO WERK- EN DENKNIVEAU 12 modules - aanvang maart 2013, afsluiting december 2013 (Intake januari en februari 2013) Deze opleiding is ontwikkeld voor: Inschrijving per losse module mogelijk! Afdelingshoofden en beleidsmedewerkers milieu en afval bij: gemeente, provincie, rijk en milieudiensten Regionale milieu-inspecteurs Afvalbeheerders Afvalmanagers bij afvalinzamelende en -verwerkende bedrijven Afvalstoffenmanagers en milieucoördinatoren bij industrie, branche- en koepelorganisaties Afdelingshoofden bij afvalproducten (Bedrijfs)juristen milieu en ruimtelijke ordening Milieu- en afvaladviseurs/consultants bij: Milieuadviesbureaus, Juridische adviesbureaus, (Raadgevende) ingenieursbureaus en Organisatieadviesbureaus Data en locatie: 1: dinsdag 19 maart 2013 Stayokay Soest 2: donderdag 11 april 2013 Stayokay Soest 3: dinsdag 7 mei 2013 Stayokay Soest 4: dinsdag 30 mei 2013 Saver Roosendaal 5: dinsdag 18 juni 2013 Stayokay Soest 6: woensdag 19 juni 2013 SITA Rotterdam 7: donderdag 27 juni 2013 Stayokay Soest 8: dinsdag 10 september 2013 Stayokay Soest 9: donderdag 26 september 2013 Stayokay Soest 10: donderdag 10 oktober 2013 Stayokay Soest 11: dinsdag 5 november 2013 Stayokay Soest 12: donderdag 12 december 2013 Stayokay Soest Stayokay Soest Bosstraat AG Soest Tel.: Saver Roosendaal Personeelsingang Saver, naast Kringloper Borchwerf 35c Roosendaal SITA Rotterdam Waalhavenweg JJ Rotterdam Uw investering De investering voor de gehele opleiding bedraagt 7.499,- (excl. btw) per persoon. Wenst u of 1 of meerdere losse modules te volgen, dan betaalt u 999,- (excl. btw) per persoon per module. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, het boek: De kracht van de kringloop (enkel bij deelname aan de volledige opleiding), toegang tot de Moodle online leeromgeving, online contact met docent, online databank, alle lesmaterialen behorende bij de 12 modules en en een certificaat van deelname. Op het certificaat staat vermeld welke module(s) u gevolgd heeft. Volgt u de gehele opleiding dan ontvangt u het diploma Afvalmanagement! Natuurlijk kunt u ook volgend jaar andere modules volgen en de verschillende certificaten later indienen zodat u alsnog het diploma ontvangt. U ontvangt de lesmaterialen per module via de Moodle online leeromgeving. Uw gegegevens Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid Organiseert jaarlijks zo n 200 studiedagen & cursussen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs, farma en gezondheidszorg i.s.m. vakdeskundigen en gerenommeerde adviesorganisaties uit het bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties. Incompany, de beste aanpak voor uw team! Informeer naar de voordelen en mogelijkheden Natalie Vonk Tel of ga naar

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten 3-DAAGSE BASISOPLEIDING + 4 KEUZEMODULES 17 & 24 september, 1, 8 & 15 oktober en 5 & 12 november 2015 BCN Utrecht Docenten gemiddeld beoordeeld met een 8! VERKORTE OPLEIDING Duurzame Energieprojecten Krijg

Nadere informatie

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies

Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies afvalforum jaargang 16 mei 2012 2 Vereniging Afvalbedrijven jaarverslag 2011 Grondstoffenschaarste scherp op het netvlies Op naar 83% recycling Beter bewust van veiligheid Afvalsector bloeit als energiebedrijf

Nadere informatie

Duurzame Energieprojecten

Duurzame Energieprojecten projectleiders, -managers en beleidsmakers Speciaal voor: Verkorte opleiding Duurzame Energieprojecten voor energieproductie en -besparing Een intensieve training uit de praktijk, voor de praktijk! q Totaaloverzicht

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief Voorwoord Eind 2010 is de Meerjarenvisie 2020: Een duurzaam perspectief van AEB vastgesteld. Deze visie kent de volgende sporen: Korte termijn: 1. Verdere optimalisatie basisproces 2. Borging voldoende

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab

INCLUSIEF EXCURSIE Virtual Reality Lab 6-DAAGSE CURSUS 3, 10, 17, 24 november, 1 en 8 december 2015 The Hague Security Delta EXCURSIE VIRTUAL REALITY LAB 11 december 2015 Universiteit Twente Campus EXCURSIE CENTRAAL STATION UTRECHT 18 november

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2012 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) www.nbavrc.nl voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee

Vakgebied: Naam secretaresse: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via e-mail: q ja q nee via fax: q ja q nee # Inschrijfformulier (sbo-63806) q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor het actualiteitencongres én de verdiepingsdag BODEMENERGIE, 30 juni en 1 juli 2010 (sbo-64651 / M100 / M200) q Ja, ik schrijf

Nadere informatie

Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer

Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer afvalforum jaargang 12 oktober 2008 3 English summary included Surfen naar potentiële klanten Afvalwarmte in overvloed voor grasmatten en meer Impuls afvalscheiding voor LAP-doelen ...het verantwoord verwerken

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie