INHOUD. 0. Inhoudsopgave Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) Secties Inhoud van de BIK 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6"

Transcriptie

1 INHOUD 0. Inhoudsopgave 1 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2 2. Secties 3 3. Inhoud van de BIK 6 4. Wijzigingen in Titels per 28 januari Nieuwe codes per 28 januari Vervallen codes per 28 januari Telefoonnummers kamers van koophandel 55 Bestelnummer KNS: I

2 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) Wat is BIK? De kamers van koophandel geven iedere inschrijving in het Handelsregister een code waarmee de activiteit wordt aangeduid. Dit codesysteem is in mei 1995 geheel herzien. Het codesysteem van de kamers heet: Bedrijfsindeling kamers van koophandel, afgekort BIK. Met de invoering van BIK is aansluiting op internationale afspraken over de typering van activiteiten bereikt. Deze afspraken hebben geleid tot het wereldwijde gebruik van een classificatie die door de Verenigde Naties is ontwikkeld (ISIC). Met deze 4-cijferige classificatie als basis hebben de landen van de Europese Unie een verdergaande detaillering afgesproken die voor alle lidstaten verplicht is gesteld. Dit Europese systeem, Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes (NACE) is ook 4- cijferig, maar loopt door de detaillering niet één op één met de ISIC. Voor het CBS is de NACE de kapstok geweest bij de ontwikkeling van de voor Nederland ontwikkelde Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93). Efficiency-overwegingen en gebruiksgemak hebben de kamers van koophandel er toe gebracht om de activiteitenindeling in hun register in belangrijke mate op SBI '93 af te stemmen. Daarom hebben SBI '93 en BIK de hoofdindeling gemeen. Het verschil is dat de kamers van koophandel in BIK nog meer groepen hebben onderscheiden om voor de gebruikers van de gegevens de activiteiten verfijnder te kunnen typeren. Hoe ziet een BIK-code eruit? BIK hanteert activiteitencodes die afhankelijk van de gekozen mate van detail bestaan uit 4 cijfers (voor de klasse), 5 cijfers (subklasse) of 6 cijfers (branche). Voor het onderscheiden van (sub)secties worden één of twee letters gebruikt. Het gebruik van letters en cijfers maakt een onderscheid mogelijk naar secties, subsecties, afdelingen, groepen, klassen, subklassen en branches (van grof naar fijn). Dit is vooral handig voor het maken van tellingen op verschillende niveaus. Voorbeeld van een BIK branchegroep in relatie tot SBI '93 en NACE CODE NACE SBI BIK '93 Sectie D Industrie X X X Subsectie DA Vervaardiging van voedings- en X X X genotmiddelen Afdeling 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en X X X dranken Groep 158 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen X X X Klasse 1584 Verwerking van cacaobonen en vervaardiging X X X van chocolade en suikerwerk Subklasse Vervaardiging van chocolade en suikerwerk - X X Branche Vervaardiging van chocolade - - X Wilt u meer weten? Bel een van de kamers van koophandel (zie Hoofdstuk 7 of de afdeling Klantenservice (0348)

3 2. Secties A LANDBOUW, JACHT EN BOSBOUW 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 02 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw B VISSERIJ 05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren C WINNING VAN DELFSTOFFEN CA CB Winning van energiehoudende delfstoffen 10 Turfwinning 11 Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning Winning van niet-energiehoudende delfstoffen 14 Winning van zand, grind, klei, zout e.d. D INDUSTRIE DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 16 Verwerking van tabak Vervaardiging van textiel en textielproducten 17 Vervaardiging van textiel 18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding) 19 Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding) Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) 20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren; uitgeverijen en drukkerijen e.d. 21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen 23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen Vervaardiging van chemische producten 24 Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal 27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en transportmiddelen) 3

4 DK DL DM DN Vervaardiging van machines en apparaten 29 Vervaardiging van machines en apparaten Vervaardiging van elektrische en optische apparaten en instrumenten 30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden 32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en -benodigdheden 33 Vervaardiging van medisch apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen e.d. precisie- en optische instrumenten en uurwerken Vervaardiging van transportmiddelen 34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's, aanhangwagens en opleggers) Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. 36 Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. 37 Voorbereiding tot recycling E PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN EN HANDEL IN ELEKTRICITEIT, AARDGAS EN WATER 40 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water 41 Winning en distributie van water F BOUWNIJVERHEID 45 Bouwnijverheid G REPARATIE VAN CONSUMENTENARTIKELEN EN HANDEL 50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations 51 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 52 Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen (geen auto's, motorfietsen en motorbrandstoffen) H HORECA 55 Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking I VERVOER, OPSLAG EN COMMUNICATIE 60 Vervoer over land 61 Vervoer over water 62 Vervoer door de lucht 63 Dienstverlening voor het vervoer 64 Post en telecommunicatie J FINANCIËLE INSTELLINGEN 65 Financiële instellingen (uitgezonderd verzekeringswezen en pensioenfondsen) 66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) 67 Financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen e.d. 4

5 K VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED, VERHUUR VAN ROERENDE GOEDEREN EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 70 Verhuur van en handel in onroerend goed 71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend personeel en van overige roerende goederen 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. 73 Speur- en ontwikkelingswerk 74 Overige zakelijke dienstverlening L OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN EN VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN 75 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen M ONDERWIJS 80 Onderwijs N GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG 85 Gezondheids- en welzijnszorg O MILIEUDIENSTVERLENING, CULTUUR, RECREATIE EN OVERIGE DIENSTVERLENING 90 Milieudienstverlening 91 Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideële organisaties e.d. 92 Cultuur, sport en recreatie 93 Overige dienstverlening P PARTICULIERE HUISHOUDENS MET PERSONEEL IN LOONDIENST 95 Particuliere huishoudens met personeel in loondienst Q EXTRA-TERRITORIALE LICHAMEN EN ORGANISATIES 99 Extra-territoriale lichamen en organisaties 5

6 3. Inhoud van de BIK 0001 (code nog niet vastgesteld) 0002 geen bedrijfsactiviteit(en) 01 LANDBOUW, JACHT EN DIENSTVERLENING VOOR DE LANDBOUW EN JACHT 011 Akker- en tuinbouw 0111 Akkerbouw Akkerbouw Griend- en rietbouw 0112 Tuinbouw (geen fruitteelt) Teelt van groenten, bloemen en champignons Kweken van groenten Kweken van champignons en andere paddestoelen Kweken van bloembollen en -knollen Kweken van snijbloemen Kweken van (pot)planten Kweken van tuin- en bloemzaden Kweken van kruiden Teelt van boomkwekerijgewassen 0113 Fruitteelt 012 Fokken en houden van dieren 0121 Fokken en houden van rundvee 0122 Fokken en houden van overige graasdieren 0123 Fokken en houden van varkens 0124 Fokken en houden van pluimvee 0125 Fokken en houden van overige dieren Fokken van huisdieren, kweken van siervogels Kweken van bijen, wormen, insecten e.d Fokken van nerts- en pelsdieren Kweken van siervissen 013 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren 0130 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren 014 Hoveniersbedrijven en dienstverlening voor de landbouw (geen veterinaire diensten) 0141 Hoveniersbedrijven en dienstverlening voor de akker- en tuinbouw Hoveniersbedrijven Dienstverlening voor de akker- en tuinbouw 0142 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren (geen veterinaire diensten) 015 Jacht 0150 Jacht 02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING VOOR DE BOSBOUW 020 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw 0200 Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw 6

7 05 VISSERIJ, KWEKEN VAN VIS EN SCHAALDIEREN 050 Visserij, kweken van vis en schaaldieren 0501 Visserij Zee- en kustvisserij Binnenvisserij 0502 Kweken van vis en schaaldieren Kweken van oesters en mosselen Kweken van vissen (geen siervissen) 10 TURFWINNING 103 Turfwinning 1030 Turfwinning 11 AARDOLIE- EN AARDGASWINNING EN DIENSTVERLENING VOOR DE AARDOLIE- EN AARDGASWINNING 111 Aardolie- en aardgaswinning 1110 Aardolie- en aardgaswinning 112 Dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning 1120 Dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning 14 WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT E.D. 142 Zand-, grind- en kleiwinning 1421 Zand- en grindwinning 1422 Kleiwinning 144 Zoutwinning 1440 Zoutwinning 145 Overige delfstoffenwinning 1450 Overige delfstoffenwinning 15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 Slachterijen en vleesverwerking 1511 Slachterijen (geen pluimveeslachterijen) Slachthuizen, loonslachters en slachterijen (geen pluimveeslachterijen) Vetsmelterijen 1512 Pluimveeslachterijen 1513 Vleesverwerking Vervaardiging van snacks en kant-en-klaarmaaltijden Vervaardiging van vleeswaren (geen snacks) en overige vleesverwerking 152 Visverwerking 1520 Visverwerking Visdrogerijen Visconservering Visrokerijen Visverwerking n.e.g. 7

8 153 Groente- en fruitverwerking 1531 Vervaardiging van aardappelproducten 1532 Vervaardiging van fruit- en groentesap 1533 Groente- en fruitverwerking (geen vervaardiging van sap) Vervaardiging van jam Groenteverwerking Fruitverwerking Inmaken en inleggen van groenten 154 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 1541 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 1542 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 1543 Vervaardiging van margarine 155 Vervaardiging van zuivelproducten 1551 Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs) 1552 Bereiding van consumptie-ijs 156 Vervaardiging van meel 1561 Vervaardiging van meel (geen zetmeel) Vervaardiging van meel (geen zetmeel); graanmalerijen Gort- en rijstpellerijen; vervaardiging van havermout en andere grutterswaren 1562 Vervaardiging van zetmeel Vervaardiging van maïs-, tarwe- en rijststijfsel Vervaardiging van dextrine, glucose Vervaardiging van zetmeel en zetmeelderivaten 157 Vervaardiging van diervoeder 1571 Vervaardiging van veevoeder 1572 Vervaardiging van voer voor huisdieren 158 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 1581 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met verkoop in winkel Broodfabrieken Detailhandel in brood en banket (warme bakkers) Detailhandel in banket (warme banketbakkers) 1582 Banketfabrieken en vervaardiging van beschuit en biscuit Biscuit-, koek- en banketfabrieken Vervaardiging van beschuit 1583 Vervaardiging van suiker 1584 Verwerking van cacaobonen en vervaardiging van chocolade en suikerwerk Verwerking van cacaobonen Vervaardiging van chocolade en suikerwerk Vervaardiging van chocolade Vervaardiging van suikerwerk 1585 Vervaardiging van deegwaren 1586 Koffiebranderijen en theepakkerijen 1587 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiderijen 1588 Vervaardiging van gehomogeniseerde preparaten en dieetvoeding 1589 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g. 8

9 159 Vervaardiging van dranken 1591 Distilleerderijen en likeurstokerijen 1592 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting 1593 Vervaardiging van wijn 1594 Vervaardiging van cider en andere vruchtenwijnen 1595 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde, gegiste dranken 1596 Bierbrouwerijen 1597 Mouterijen 1598 Vervaardiging van mineraalwater en frisdranken 16 VERWERKING VAN TABAK 160 Verwerking van tabak 1600 Verwerking van tabak Vervaardiging van sigaren Vervaardiging van sigaretten Overige verwerking van tabak 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 1711 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 1712 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 1713 Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 1714 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 1715 Twijnen en voorbewerken van zijde; twijnen en textureren van synthetische of kunstmatige vezelgarens 1716 Vervaardiging van naaigarens 1717 Bewerken en spinnen van overige textielvezels 172 Weven van textiel 1721 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 1722 Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 1723 Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 1724 Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 1725 Vervaardiging van overige weefsels 173 Textielveredeling 1730 Textielveredeling 174 Vervaardiging van textielwaren (geen kleding) 1740 Vervaardiging van textielwaren (geen kleding) Vervaardiging van huishoud- en woningtextiel Vervaardiging van zeilen, tenten en dekkleden Vervaardiging van textielwaren n.e.g. 9

10 175 Vervaardiging van overige textielproducten 1751 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt Vervaardiging van kokos-, sisal- e.d. vloermatten Vervaardiging van tapijten 1752 Vervaardiging van bindgaren, touw en netten 1753 Vervaardiging van vilt- en vezelvlies 1754 Vervaardiging van overige textielproducten n.e.g Vervaardiging van band, vlechten, passement en kant Vervaardiging van textielproducten n.e.g. 176 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 1760 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte artikelen 1771 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 1772 Vervaardiging van gebreide en gehaakte truien, vesten en pull-overs 18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging van kleding van leer 1810 Vervaardiging van kleding van leer 182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (geen kleding van leer) 1821 Vervaardiging van werkkleding 1822 Vervaardiging van bovenkleding (geen werkkleding en kleding van leer) Vervaardiging van bovenkleding (geen maat- en werkkleding en kleding van leer) Vervaardiging van maatkleding 1823 Vervaardiging van onder- en nachtkleding 1824 Vervaardiging van overige kleding en -toebehoren n.e.g Vervaardiging van sportkleding Vervaardiging van babykleding Vervaardiging van hoeden, petten, mutsen, modeartikelen; borduur- en plisseerwerk en andere kledingverwante activiteiten 183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 1830 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont Bewerking en veredeling van pelzen Vervaardiging van artikelen van bont 19 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (GEEN KLEDING) 191 Looien en bewerken van leer 1910 Looien en bewerken van leer 192 Vervaardiging van lederwaren (geen kleding en schoeisel) 1920 Vervaardiging van lederwaren (geen kleding en schoeisel) 193 Vervaardiging van schoeisel 1930 Vervaardiging van schoeisel 10

11 20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT, KURK, RIET EN VLECHTWERK (GEEN MEUBELS) 201 Primaire houtbewerking 2010 Primaire houtbewerking Zagen van hout; vervaardiging van houtmeel, -wol en - vezels Vervaardiging van houtmeel, -wol en -vezels Zagen en schaven van hout in loon Verduurzamen van hout 202 Vervaardiging van fineer en plaatmaterialen 2020 Vervaardiging van fineer en plaatmaterialen 203 Vervaardiging van timmerwerk 2030 Vervaardiging van timmerwerk Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout Vervaardiging van overig timmerwerk Vervaardiging van parket- en hardhoutvloeren Vervaardiging van houten geprefabriceerde gebouwen Vervaardiging van overig timmerwerk n.e.g. 204 Vervaardiging van houten emballage 2040 Vervaardiging van houten emballage 205 Vervaardiging van overige artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk 2051 Vervaardiging van overige artikelen van hout Vervaardiging van lijsten Vervaardiging van grafkisten Vervaardiging van overige artikelen van hout n.e.g Vervaardiging van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk Vervaardiging van kurkwaren Vervaardiging van riet- en vlechtwaren 21 VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN 211 Vervaardiging van pulp, papier en karton 2111 Vervaardiging van pulp 2112 Vervaardiging van papier en karton Vervaardiging van grafisch papier en karton Vervaardiging van papier en karton voor verpakking Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking) 212 Vervaardiging van papier- en kartonwaren 2121 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; golfpapier en -karton Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton Vervaardiging van golfpapier en -karton 2122 Vervaardiging van sanitaire en huishoudelijke papierwaren 2123 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 2124 Vervaardiging van behangselpapier 2125 Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren Vervaardiging van etiketten, stickers e.d Vervaardiging van papier- en kartonwaren n.e.g. 11

12 22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 221 Uitgeverijen 2211 Uitgeverijen van boeken e.d Uitgeverijen van boeken Uitgeverijen van adresboeken, gidsen, agenda's en atlassen 2212 Uitgeverijen van dagbladen 2213 Uitgeverijen van tijdschriften 2214 Uitgeverijen van geluidsopnamen Uitgeverijen van compactdiscs, geluidsbanden, grammofoon- en beeldplaten Uitgeverijen van videobanden 2215 Overige uitgeverijen 222 Drukkerijen en aanverwante activiteiten 2221 Drukkerijen van dagbladen 2222 Drukkerijen (geen dagbladen) Drukkerijen van boeken e.d Drukkerijen van tijdschriften Drukkerijen van reclame Drukkerijen van verpakkingen Drukkerijen van formulieren Overige drukkerijen Handelsdrukkerijen (kleine drukkerijen zonder zwaartepunt) Kopieerinrichtingen, lichtdrukkerijen Overige drukkerijen 2223 Grafische afwerking 2224 Prepress-activiteiten Grafische reproductie Zetten 2225 Overige activiteiten verwant aan de drukkerij 223 Reproductie van opgenomen media 2231 Reproductie van geluidsopnamen 2232 Reproductie van video-opnamen 2233 Reproductie van computermedia 23 AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING VAN SPLIJT- EN KWEEKSTOFFEN 231 Vervaardiging van cokesovenproducten 2310 Vervaardiging van cokesovenproducten 232 Aardolieverwerking 2320 Aardolieverwerking Aardolieraffinage Aardolieverwerking (geen raffinage) Recycling van afgewerkte olie Vervaardiging van overige aardolieproducten 233 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 2330 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 12

13 24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 241 Vervaardiging van basischemicaliën 2411 Vervaardiging van industriële gassen 2412 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen 2413 Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën 2414 Vervaardiging van petrochemische producten en overige organische basischemicaliën Vervaardiging van petrochemische producten Vervaardiging van overige organische basischemicaliën 2415 Vervaardiging van meststoffen en daarmee samenhangende stikstofverbindingen 2416 Vervaardiging van kunststof in primaire vorm 2417 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm 242 Vervaardiging van landbouwchemicaliën 2420 Vervaardiging van landbouwchemicaliën 243 Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek 2430 Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek 244 Vervaardiging van farmaceutische producten 2441 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 2442 Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) 245 Vervaardiging van zeep-, was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetica 2451 Vervaardiging van zeep-, was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen 2452 Vervaardiging van parfums en cosmetica 246 Vervaardiging van overige chemische producten 2461 Vervaardiging van kruit en springstoffen 2462 Vervaardiging van lijm- en plakmiddelen 2463 Vervaardiging van etherische oliën 2464 Vervaardiging van fotochemische producten 2465 Vervaardiging van informatiedragers 2466 Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g. 247 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 2470 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 25 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF 251 Vervaardiging van producten van rubber 2511 Vervaardiging van rubberbanden 2512 Vernieuwen van loopvlakken 2513 Vervaardiging van rubberproducten (geen banden) 252 Vervaardiging van producten van kunststof 2521 Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof 2522 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof 2523 Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw 2524 Vervaardiging van overige producten van kunststof 13

14 26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN 261 Vervaardiging van glas en glaswerk 2611 Vervaardiging van vlakglas 2612 Vormen en bewerken van vlakglas Glas-in-loodzetterijen Vormen en bewerken van vlakglas (geen glas-in-loodzetterijen) 2613 Vervaardiging van holglas Vervaardiging van emballageglas Vervaardiging van huishoudelijk glaswerk 2614 Vervaardiging van glasvezels 2615 Vervaardiging en bewerking van overig glas 262 Vervaardiging van keramische producten (geen producten voor de bouw) 2621 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk Vervaardiging van fijnaardewerk en porselein Pottenbakkerijen 2622 Vervaardiging van sanitair aardewerk 2623 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 2624 Vervaardiging van overig technisch aardewerk 2625 Vervaardiging van overige niet-vuurvaste keramische producten (geen producten voor de bouw) 2626 Vervaardiging van overige vuurvaste keramische producten 263 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 2630 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 264 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen) 2640 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen) Vervaardiging en bewerking van keramische bakstenen Vervaardiging van keramische dakpannen uit gebakken klei Vervaardiging van keramische bouwproducten uit gebakken klei (geen bakstenen en dakpannen) 265 Vervaardiging van cement, kalk en gips 2651 Vervaardiging van cement 2652 Vervaardiging van kalk 2653 Vervaardiging van gips 266 Vervaardiging van producten van beton, cement en gips 2661 Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen Vervaardiging van producten van beton voor de bouw Vervaardiging van kalkzandsteen 2662 Vervaardiging van producten van gips voor de bouw 2663 Vervaardiging van stortklare beton 2664 Vervaardiging van mortel 2665 Vervaardiging van producten van vezelcement 2666 Vervaardiging van producten van beton, cement en gips (geen producten voor de bouw) 267 Natuursteenbewerking 2670 Natuursteenbewerking 14

15 268 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 2681 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 2682 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g Vervaardiging van bitumineus wegenbouwmateriaal Vervaardiging van bitumineus dakbedekkingsmateriaal Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g. 27 VERVAARDIGING VAN METALEN IN PRIMAIRE VORM 271 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen 2710 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen 272 Vervaardiging van gietijzeren en stalen buizen 2721 Vervaardiging van gietijzeren buizen 2722 Vervaardiging van stalen buizen 273 Overige eerste verwerking van ijzer en staal 2731 Koudtrekken van ijzer en staal 2732 Koudwalsen van bandstaal 2733 Koudvervormen van ijzer en staal 2734 Draadtrekken uit ijzer en staal 274 Vervaardiging van non-ferrometalen 2741 Vervaardiging van edele metalen 2742 Vervaardiging van aluminium 2743 Vervaardiging van lood, zink en tin 2744 Vervaardiging van koper 2745 Vervaardiging van overige non-ferrometalen 275 Gieten van metalen 2751 Gieten van ijzer 2752 Gieten van staal 2753 Gieten van lichte metalen 2754 Gieten van overige non-ferrometalen Klokkengieterijen Gieten van overige non-ferrometalen n.e.g. 28 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL (GEEN MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN) 281 Vervaardiging van metalen constructiewerken, ramen, deuren en kozijnen 2811 Vervaardiging van metalen constructiewerken 2812 Vervaardiging van metalen ramen, deuren en kozijnen 282 Vervaardiging van tanks en reservoirs en van ketels en radiatoren voor de centrale verwarming 2821 Vervaardiging van tanks en reservoirs 2822 Vervaardiging van ketels en radiatoren voor de centrale verwarming 283 Vervaardiging van stoomketels 2830 Vervaardiging van stoomketels 284 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 2840 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie Grofsmederijen Vervaardiging van metalen stamp-, pers-, dieptrek- en forceerwerk 15

16 285 Oppervlaktebehandeling en overige metaalbewerking 2851 Oppervlaktebehandeling 2852 Overige metaalbewerking Bankwerkerijen, gereedschapslijperijen Lasinrichtingen 286 Vervaardiging van scharen en bestek, gereedschap en hang- en sluitwerk 2861 Vervaardiging van scharen en bestek 2862 Vervaardiging van gereedschap 2863 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 287 Vervaardiging van overige producten van metaal (geen machines en transportmiddelen) 2871 Vervaardiging van stalen vaten, fusten en transportkannen 2872 Vervaardiging van blikwaren 2873 Vervaardiging van artikelen van draad 2874 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren, kettingen en veren Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren Vervaardiging van kettingen en veren 2875 Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g Vervaardiging van brandkasten, muurkluizen, safeloketten e.d Vervaardiging van huishoudelijke metaalwaren Vervaardiging van overige metaalwaren n.e.g. 29 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN 291 Vervaardiging van machines voor de productie en toepassing van mechanische energie (geen motoren voor vliegtuigen, motorvoertuigen en -fietsen) 2911 Vervaardiging en revisie van motoren en turbines (geen motoren voor vliegtuigen, motorvoertuigen en -fietsen) 2912 Vervaardiging van pompen en compressoren 2913 Vervaardiging van appendages 2914 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 292 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik 2921 Vervaardiging van industriële ovens en branders 2922 Vervaardiging van hijs-, hef- en andere transportwerktuigen 2923 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling 2924 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g. en van machineonderdelen n.e.g Vervaardiging van verpakkingsmachines Vervaardiging van weegwerktuigen en winkelmachines Vervaardiging van automaten (speel-, verkoop-, parkeer-) Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik Vervaardiging van machineonderdelen n.e.g Reparatie van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik 293 Vervaardiging van landbouwmachines en -werktuigen 2931 Vervaardiging van landbouwtractoren 2932 Vervaardiging van landbouwmachines en -werktuigen (geen tractoren) Vervaardiging van landbouwmachines en -werktuigen (geen tractoren) Reparatie van landbouwmachines en -werktuigen 16

17 294 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen 2941 Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap 2942 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 2943 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen (niet voor de metaalbewerking) 295 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor specifieke industriële activiteiten 2951 Vervaardiging van machines voor de ijzer- en staalproductie 2952 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw 2953 Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van voedings- en genotmiddelen 2954 Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van textiel, kleding, leer en lederwaren Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van textiel en kleding Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van leer, lederwaren en schoeisel Vervaardiging van machines en apparaten voor de wasserij en chemische reiniging 2955 Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van papier, karton en papier- en kartonwaren 2956 Vervaardiging van overige machines en apparaten n.e.g. voor specifieke industriële activiteiten Vervaardiging van machines en apparaten voor de verwerking van rubber en kunststof Vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van aardolie-, chemische en farmaceutische producten Vervaardiging van machines en apparaten voor de grafische industrie Vervaardiging van overige machines en apparaten voor specifieke doeleinden n.e.g. 296 Vervaardiging van wapens en munitie 2960 Vervaardiging van wapens en munitie 297 Vervaardiging van huishoudelijke apparaten 2971 Vervaardiging van elektrische huishoudelijke apparaten 2972 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudelijke apparaten 30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 300 Vervaardiging van kantoormachines en computers 3001 Vervaardiging van kantoormachines 3002 Vervaardiging van computers 31 VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDHEDEN 311 Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en transformatoren 3110 Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en transformatoren 312 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 3120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 313 Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad 3130 Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad 314 Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en batterijen 3140 Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en batterijen 17

18 315 Vervaardiging van elektrische lampen en buizen en van verlichtingsbenodigdheden 3150 Vervaardiging van elektrische lampen en buizen en van verlichtingsbenodigdheden 316 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden n.e.g Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 3162 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden n.e.g. 32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO- EN TELECOMMUNICATIEAPPARATEN EN -BENODIGDHEDEN 321 Vervaardiging van elektronische componenten 3210 Vervaardiging van elektronische componenten 322 Vervaardiging van zendapparaten voor televisie en radio en van apparaten voor lijntelefonie en -telegrafie 3220 Vervaardiging van zendapparaten voor televisie en radio en van apparaten voor lijntelefonie en -telegrafie 323 Vervaardiging van audio- en videoapparaten 3230 Vervaardiging van audio- en videoapparaten 33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN, ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN E.D., PRECISIE- EN OPTISCHE INSTRUMENTEN EN UURWERKEN 331 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten en orthopedische en protheseartikelen 3310 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten en orthopedische en protheseartikelen Tandtechnische bedrijven Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten en overige orthopedische en protheseartikelen Vervaardiging van orthopedisch schoeisel Vervaardiging van orthopedische en protheseartikelen (geen schoeisel en tandprothesen) Vervaardiging van medische, chirurgische, tandheelkundige apparaten en instrumenten 332 Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparaten (niet voor de bewaking van industriële processen) 3320 Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparaten (niet voor de bewaking van industriële processen) 333 Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 3330 Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 334 Vervaardiging van optische instrumenten, foto- en filmapparaten 3340 Vervaardiging van optische instrumenten, foto- en filmapparaten Vervaardiging van optische en fototechnische artikelen Opticienswerkplaatsen (zonder detailhandel) 335 Vervaardiging van uurwerken 3350 Vervaardiging van uurwerken 34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 341 Vervaardiging van auto's 3410 Vervaardiging van auto's 342 Carrosseriebouw en vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 3420 Carrosseriebouw en vervaardiging van aanhangwagens en opleggers Carrosseriebouw Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 18

19 343 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires 3430 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires 35 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (GEEN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS) 351 Scheepsbouw en -reparatie 3511 Nieuwbouw en reparatie van schepen (geen sport- en recreatievaartuigen), baggermaterieel, booreilanden e.d Nieuwbouw en reparatie van schepen (geen sport- en recreatievaartuigen), baggermaterieel, booreilanden e.d Scheepsschildersbedrijven Scheepssloperijen 3512 Nieuwbouw en reparatie van sport- en recreatievaartuigen 352 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel 3520 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel 353 Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen 3530 Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen 354 Vervaardiging van fietsen, motor- en bromfietsen en invalidenwagens 3541 Vervaardiging van motor- en bromfietsen 3542 Vervaardiging van fietsen 3543 Vervaardiging van invalidenwagens 355 Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g. 36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS; VERVAARDIGING VAN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. 361 Vervaardiging van meubels 3611 Vervaardiging van zitmeubels Vervaardiging van zitmeubels Stofferen van meubels 3612 Vervaardiging van bedrijfsinterieurs en -meubels Interieurbouw Vervaardiging van bedrijfsmeubels 3613 Vervaardiging van keukenmeubels 3614 Vervaardiging van overige meubels 3615 Vervaardiging van matrassen 362 Vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatiesieraden) 3621 Slaan van munten 3622 Vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatiesieraden) Diamantslijperijen e.d Vervaardiging van gouden en zilveren sieraden e.a. gouden en zilveren artikelen 363 Vervaardiging van muziekinstrumenten 3630 Vervaardiging van muziekinstrumenten 364 Vervaardiging van sportartikelen 3640 Vervaardiging van sportartikelen 365 Vervaardiging van spellen en speelgoed 3650 Vervaardiging van spellen en speelgoed 19

20 366 Vervaardiging van overige goederen n.e.g Vervaardiging van imitatiesieraden 3662 Vervaardiging van borstelwaren 3663 Vervaardiging van overige goederen Sociale werkvoorziening Vervaardiging van overige goederen n.e.g Vervaardiging van paraplu's Vervaardiging van ritssluitingen Vervaardiging van kinderwagens Vervaardiging van stempels Vervaardiging van goederen n.e.g. 37 VOORBEREIDING TOT RECYCLING 371 Voorbereiding tot recycling van metaalafval 3710 Voorbereiding tot recycling van metaalafval 372 Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval) 3720 Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval) 40 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN EN HANDEL IN ELEKTRICITEIT, AARDGAS EN WARM WATER 400 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water 4000 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water Productie van elektriciteit en warm water door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales Productie van elektriciteit door windenergie Productie van elektriciteit en warm water door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht Exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water Handel in en distributie van elektriciteit, aardgas en warm water 41 WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER 410 Winning en distributie van water 4100 Winning en distributie van water 45 BOUWNIJVERHEID 451 Bouwrijp maken van terreinen 4511 Slopen van bouwwerken; grondverzet Slopen van bouwwerken Grondverzet 4512 Proefboren 20

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009 versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel 2009 SBI codering 2009 2 Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011 Teelt van eenjarige gewassen 0111 Teelt

Nadere informatie

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN

BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN BIJLAGE BIJ DE REGELS STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten Versie 1.02, mei 2011 Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten Staat van bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie MAANDELIJKSE CONJUNCTUURSTATISTIEK NAAR HET OMZETCIJFER IN DE KLEINHANDEL 1. Algemene informatie 1.1. Definitie «kleinhandel» of «detailhandel» De kleinhandel of detailhandel omvat de wederverkoop (verkoop

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene tekst inzake de aansluiting van werkgevers bij sectoren voor de uitvoering van de sv-wetgeving. 2-5

Inhoudsopgave. Algemene tekst inzake de aansluiting van werkgevers bij sectoren voor de uitvoering van de sv-wetgeving. 2-5 Inhoudsopgave Omschrijving pagina Algemene tekst inzake de aansluiting van werkgevers bij sectoren voor de uitvoering van de sv-wetgeving. 2-5 Bijlagen: 1. Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven

Nadere informatie

Meso-economie en bedrijfsomgeving

Meso-economie en bedrijfsomgeving Meso-economie en bedrijfsomgeving Een bedrijfstakanalyse A.J. Marijs W. Hulleman Vijfde druk Noordhoff Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: PhotoDisc Bronvermelding

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Bisnode Belgium nv Consumer & Business driven Researchdreef 65 1070 Brussel Belgium Tel +32 (0)2 555 97 00 Fax +32(0)2 521 12 00 www.bisnode.be Facebook.com/Bisnode Belgium Twitter.com/bisnodebelgium Business-to-Business

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Bisnode Belgium nv Consumer & Business driven Researchdreef 65 1070 Brussel Belgium Tel +32 (0)2 555 97 00 Fax +32(0)2 521 12 00 www.bisnode.be Facebook.com/Bisnode Belgium Twitter.com/bisnodebelgium Business-to-Business

Nadere informatie

Wateremissies vanuit de industrie (individueel)

Wateremissies vanuit de industrie (individueel) Emissieschattingen Industriële bronnen Emissieregistratie Wateremissies vanuit de industrie (individueel) Versie mei 2015 In opdracht van RIJKSWATERSTAAT-WVL Uitgevoerd door DELTARES Wateremissies vanuit

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 16

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 16 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 16 16 april 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 12 19 maart 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 25 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 25 18 juni 2015 Inhoud 1. Internationale handel 3 Internationale handel in goederen 3 I. Buitenlandse handel in goederen 3 II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse

Nadere informatie

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART STATISTIEKEN 2002 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART 2002 Rijn- en Binnenvaartstatistieken

Nadere informatie

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART STATISTIEKEN 2001 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART 2001 Rijn- en Binnenvaartstatistieken

Nadere informatie

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 53 Deel C... 66 Deel D... 86 Deel M... 88

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 53 Deel C... 66 Deel D... 86 Deel M... 88 SAMMENVATTING Deel A... 2 Deel B... 53 Deel C... 66 Deel D... 86 Deel M... 88 EL A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 gebied van architectuur;advisering met betrekking tot ingenieursdiensten. 8695348

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

)*+!*!&,!&,,"-.,! &/!& "0!1""

)*+!*!&,!&,,-.,! &/!& 0!1 !"#$% &'"!!(( )*+!*!&,!&,,"-.,! &/!& "0!1"".2 0.343,.' 5(67'85(6 Pag. 2 van 78 RIVM rapport 771404004 RIVM rapport 771404004 Pag. 3 van 78 Abstract Environmental load due to consumption on view This report

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Bisnode Belgium nv Consumer & Business driven Researchdreef 65 1070 Brussel Belgium Tel +32 (0)2 555 97 00 Fax +32(0)2 521 12 00 www.bisnode.be Facebook.com/Bisnode Belgium Twitter.com/bisnodebelgium Business-to-Business

Nadere informatie

1. CO2-uitstoot Nederland

1. CO2-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden

Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden NUMMER GEUR STOF GELUID GEVAAR MILIEU- CATEGORIE VAN DE FUNCTIE VERKEER Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij bestemmingsplan Weespertrekvaart Midden SBI-CODE OMSCHRIJVING CATEGORIE PER MILIEUASPECT

Nadere informatie

Attachment 3..Brand TLD Designation Application

Attachment 3..Brand TLD Designation Application Attachment 3.Brand TLD Designation Application Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN ) 12025 Waterfront Drive, Suite 300 Los Angeles, California 90094 Attention: New gtld Program

Nadere informatie

Tarievenboek. Bedrijven. Hard werken aan zekerheid

Tarievenboek. Bedrijven. Hard werken aan zekerheid Tarievenboek Bedrijven Hard werken aan zekerheid Bedrijven Inhoudsopgave: pagina Het MKB-Pakket... 3 Bedrijfsgebouwen... 3 Glas... 6 Inventaris en goederenvoorraad... 7 Bedrijfsschade... 11 Reconstructie/Extra

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 20 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 20 13 mei 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid en

Nadere informatie

Rapport Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI

Rapport Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI Rapport Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI w Jan Walschots CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag

Nadere informatie

1. Stappenplan bij de EURAL-afvalstoffencodes.

1. Stappenplan bij de EURAL-afvalstoffencodes. De afvalstoffencodes die gebruikt moeten worden voor de deelformulieren i.v.m. Afvalstoffenmelding van het IMJV zijn de EURAL-codes zoals opgesomd in deze toelichting, in de Europese Beschikkingen en in

Nadere informatie

Potentieelanalyse Kennisalliantie Rijn-Waal

Potentieelanalyse Kennisalliantie Rijn-Waal Potentieelanalyse Kennisalliantie Rijn-Waal Analyse van grensoverschrijdend samenwerkings- en innovatiepotentieel in de Euregio Rijn-Waal Birch Consultants & Institut für Arbeit und Technik, Westfälische

Nadere informatie

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 162 Deel C... 201 Deel D... 233 Deel M... 235

SAMMENVATTING. Deel A... 2 Deel B... 162 Deel C... 201 Deel D... 233 Deel M... 235 SAMMENVATTING Deel A... 2 Deel B... 162 Deel C... 21 Deel D... 233 Deel M... 235 EL A A.1. 27 9772476 28/2/211 LandProp LandProp Services Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 56c -83 Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA

Nadere informatie