OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE"

Transcriptie

1 OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE

2

3 VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet alleen tot een goed einde kunnen brengen. Samenwerking met andere partners is dan ook cruciaal om een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen waar OCMW Gent voor staat, zowel op het vlak van armoedebestrijding, activering en ouderenzorg. Om deze uitdagingen aan te pakken kiest OCMW Gent resoluut om als actor, maar ook als regisseur, op te treden. In dit jaaroverzicht gaan we dieper op die regiefunctie in. Op het vlak van armoedebestrijding neemt de cel Armoedebestrijding, een doorgedreven samenwerking tussen Stad en OCMW Gent, met een structurele link naar derde actoren, deze regisseursrol op zich. Een overkoepelende aanpak van armoede op alle levensdomeinen is immers cruciaal. Financiële problemen kloppen namelijk vaak niet alleen aan de deur. Ze brengen meestal allerlei problemen van andere aard met zich mee, zoals woonproblemen, fysieke en psychische problemen, werkloosheid, In dit jaaroverzicht 2014 kunt u, per levensdomein, lezen welke acties OCMW Gent vorig jaar ondernam om vele mensen in deze stad te helpen en hoe we armoede preventief willen aanpakken. Steeds met speciale aandacht voor initiatieven waarbij we de krachten bundelden met andere organisaties. Eén van de handvaten om armoede te bestrijden is de zelfredzaamheid van de cliënten trachten te verhogen. In 2014 hebben we daarom verder ingezet op activering en een optimale organisatie van de werkervaringsprojecten. Ook hier had OCMW Gent haar rol in de regiefunctie te vervullen. Zo sloot OCMW Gent een convenant af met de Stad Gent en de VDAB. 3 Ook op vlak van ouderenzorg krijgt u een overzicht van wat OCMW Gent, samen met partners in het veld, heeft gerealiseerd. Zo zat OCMW Gent in 2014 veelvuldig samen met de diensten Buurtwerk en de Seniorendienst (Open Huizen) van de Stad Gent om een gemeenschappelijke visie en aanpak uit te werken rond het thema buurtzorg voor senioren. Ten slotte kunt u in dit jaaroverzicht ook lezen wat onze interne diensten vorig jaar presteerden, en krijgt u een overzicht van de financiële cijfers. De inspanningen van onze interne diensten zijn niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld, maar wel cruciaal om de werking van OCMW Gent te verzekeren. In dit jaaroverzicht staan we dan ook uitvoerig stil bij deze geleverde inspanningen. Veel leesplezier! Luc Kupers Secretaris Rudy Coddens Voorzitter

4 Wat deed OCMW Gent in 2014? ARMOEDEBESTRIJDING 4 12% van de Gentse huishoudens deed in de loop van 2014 een beroep op OCMW Gent OCMW Gent Speciale aandacht voor kinderarmoede subsidies voor projecten tegen kinderarmoede, uitgevoerd door partners van OCMW Gent en middelen voor studie- en opvoedingsondersteuning Integrale aanpak op alle levensdomeinen Wonen 114 woningen voor cliënten, verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor van OCMW Gent Werken en activering cliënten gemiddeld per maand kregen begeleiding naar een opleiding of job Sociale relaties en vrije tijd cliënten kregen een financiële tussenkomst voor deelname aan een socio culturele activiteit Gezondheid cliënten kregen psychologische begeleiding door OCMW-psychologen

5 Begeleid wonen 638 plaatsen in de vier OCMW-woonzorgcentra, waarvan 603 erkende plaatsen voor langdurig verblijf, 16 plaatsen voor kortverblijf, 17 plaatsen in een dagverzorgingscentrum en 2 woningen voor nachtopvang OUDERENZORG Aangepast zelfstandig wonen 152 senioren verbleven in een OCMW-seniorenwoning, van wie 31 koppels en 90 alleenstaanden Actief en zelfstandig oud worden bezoekers voor de 10 lokale dienstencentra, voor info en advies over ouder worden, activiteiten en dienstverlening INTERNE WERKING werknemers en vrijwilligers die zich dagelijks ten volle inzetten om dit allemaal te realiseren. 5

6 INHOUD 1. Amoedebestrijding Financiële armoede Kansarmoede 22 Levensdomeinen: Wonen 23 Werken en activering 33 Sociale relaties en vrije tijd 50 Gezondheid Kinderarmoede Zorg en wonen voor senioren Actief en zelfstandig oud worden Aangepast zelfstandig wonen Begeleid wonen Jong en oud Interne werking Bestuur en management Ons personeel Communicatie en imago Financiën Een inkijk op de inkomsten Een overzicht van de kosten Inkomsten en kosten tegenover elkaar 104

7 Armoedebestrijding

8

9 Armoedebestrijding ARMOEDEBESTRIJDING Armoede is een hardnekkig en complex probleem dat veel verder gaat dan alleen maar een gebrek aan inkomen. Financiële problemen gaan vaak gepaard met andere problemen zoals woonproblemen, fysieke en psychische problemen Een integrale benadering is nodig om dit aan te pakken. 9

10 10 ARMOEDEBELEIDSPLAN In de legislatuur zet OCMW Gent duurzaam en structureel in op de bestrijding van armoede. Alle concrete acties die we in deze context willen realiseren, werden in het Armoedebeleidsplan gegoten. OCMW Gent hield de pen vast van dit armoedebeleidsplan voor de stad Gent. Honderden mensen van partnerorganisaties uit het middenveld, diensten van Stad en OCMW en de doelgroep leverden echter ook ideeën. Een lokaal armoedebeleid dat armoede krachtdadig bestrijdt, kan maar slagen door de samenwerking tussen de vele verenigingen en organisaties die zich dagelijks, samen met OCMW Gent, inzetten tegen armoede. Daar ligt een enorme diversiteit en expertise en de kracht van honderden medewerkers en nog veel meer vrijwilligers. OCMW Gent als regisseur Daarom maakt het Armoedebeleidsplan ook een onderscheid tussen OCMW Gent als actor en als regisseur. OCMW Gent heeft namelijk enerzijds welomschreven bevoegdheden om armoede te bekampen, zoals het toekennen van financiële hulp, mensen dichter bij de arbeids markt brengen, hulp voor daklozen Anderzijds zijn we echter, naast een belangrijke actor in het werkveld, ook een regisseur om armoede preventief aan te pakken en gestructureerd te bestrijden. Ruimere rol De rol van OCMW als regisseur is dus een stuk ruimer dan deze als actor. Zo heeft de actor OCMW maar een heel beperkte wettelijke opdracht naar mensen in armoede zonder papieren, namelijk het voorzien van dringende medische zorgen. Maar als regisseur kijken we wel mee welke actoren betrokken moeten worden om de juiste acties uit te werken voor dit doelpubliek. Vanuit onze regierol proberen we alle acties naar mensen in armoede te coördineren vanuit een duidelijke, brede visie en contacten met het werkveld. Zo overstijgen we bewust onze eigen actorrol. Om de twee jaar wordt het Armoedebeleidsplan geëvalueerd, bijgestuurd en aangevuld met nieuwe acties. Zo kunnen we goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen en blijft het armoedebeleid steeds actueel. U leest er meer over op onze website: ocmwgent.be/armoedebestrijding De overkoepelende aanpak van armoede in Gent wordt namelijk gecoördineerd vanuit de cel Armoedebestrijding. De cel is een doorgedreven samenwerking tussen Stad en OCMW Gent, met een structurele link naar derde actoren. Deze cel stimuleert en coördineert heel wat overleg in functie van een gedragen armoedebeleid. Daarnaast staat de cel ook in voor de coördinatie en opvolging van de acties uit het armoedebeleidsplan.

11 ARMOEDEBESTRIJDING Volgende partners en overleggen uit het werkveld, de academische wereld en het lokaal bestuur gaven via het inspraaktraject mee vorm aan het armoedebeleidsplan: HET ARMOEDEFORUM WERKVELD HET ARMOEDEFORUM VAN OPGELEIDE ERVARINGS DESKUNDIGEN WERKZAAM IN GENT CAW OOST-VLAANDEREN REGIO GENT EEKLO DE KOEPEL VAN KRAS-DIENSTEN WELZIJNSOVERLEG REGIO GENT MET EEN KLANKBORDGROEP VAN DERDEN KIND EN GEZIN DE KLANTENPARTICIPATIE BIJ OCMW GENT DE GENTSE OVERLEG TAFEL VZW BEWEGING VAN MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN EN KINDEREN VZW SIVI VZW DE ZUID POORT EEN 100-TAL BURGERS TIJDENS DIALOOGTAFELS OP DE WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE DE STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP DE STEDELIJKE SENIORENRAAD DE JEUGDRAAD DE STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR ETNISCH CULTURELE DIVERSITEIT INTERCULTUREEL NETWERK GENT HET ACADEMISCH ARMOEDEFORUM MET BETROKKENHEID VAN UNIVERSITEIT GENT HOGESCHOOL GENT ARTEVELDEHOGESCHOOL UNIVERSITEIT ANTWERPEN HET VLAAMS ARMOEDE STEUNPUNT (VLAS) HET CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID (CSB) UNIVERSITEIT LEUVEN (KUL) EN DE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) HET MANAGEMENTTEAM VAN DE STAD GENT DE CONTACTPERSONEN ARMOEDE BIJ STAD GENT HET DIRECTIETEAM VAN HET DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DE INTEGRATIEDIENST HET STEDELIJK BUURTWERK STRAATHOEKWERK HET MANAGEMENTTEAM EN HET BIJZONDER COMITÉ VAN DE SOCIALE DIENST ALGEMENE ZAKEN VAN OCMW GENT HET BELEIDSTEAM VAN DEPARTEMENT SOCIALE DIENSTVERLENING DE KLANKBORDGROEP EN EEN AD HOC GROEP MET OCMW-MEDEWERKERS EN TOT SLOT DE COMMISSIE WELZIJN WERK EN MILIEU MET ALLE RAADSLEDEN VAN STAD EN OCMW GENT. 11 Ook dank aan de serviceclubs en alle andere organisaties die mee het armoedebeleid willen ondersteunen. Samen staan we sterker!

12 Cel Armoedebestrijding 1.1 FINANCIËLE ARMOEDE Deze cel is een doorgedreven samenwerking tussen Stad en OCMW Gent in het kader van de strijd tegen armoede. De cel werd in 2014 uitgebreid met de verantwoordelijke voor de regie kinderarmoede en bestaat zo uit 4 medewerkers van OCMW en verschillende stadsdiensten. De cel armoedebestrijding is hét aanspreekpunt voor het Gentse armoedebeleid, zowel voor de stadsdiensten als derde partners, maar ook voor andere geïnteresseerden zoals studenten, serviceclubs of andere besturen. 12 De cel geeft vorm aan overleg in functie van een gedragen armoedebeleid, zoals de drie armoedefora (armoedeforum werkveld, academici armoedeforum en armoedeforum ervaringsdeskundigen in de armoede) en het netwerk aandachtsambtenaren bij de Stad. Ze staat ook in voor de coördinatie van de opmaak van het groeiactieplan en voor de opvolging van de uitvoering ervan. Een aantal acties trekt de cel zelf, zoals de uitwerking van een armoedetoets, de ondersteuning van de armoedeverenigingen (o.a. via subsidieovereenkomsten) en de coördinatie van de Gentse versie van de Werelddag van verzet tegen armoede. Daarnaast werd in 2014 ook de cel Armoedebestrijding + opgericht waar belangrijke armoedeactoren uit het werkveld zijn in opgenomen. Deze groep van kernactoren volgt de acties uit het groeiactieplan op. Armoedebestrijding Financiële armoede Armoede start steeds met financiële armoede. Om basisrechten zoals een degelijk onderdak, voeding, basisgezondheidszorg en vrijetijdsbesteding voor jezelf te verzekeren, heb je een inkomen nodig. Het OCMW ondersteunt veel mensen via financiële hulp. Een open deur dichtbij De welzijnsbureaus willen een open huis voor iedereen zijn, waar mensen terecht kunnen met vragen van sociale, administratieve, financiële, psychologische of juridische aard. Ze zijn dus zoveel meer dan enkel loketten waar de cliënten terecht kunnen voor de uitkering van het leefloon of levensminimum. Bovendien bieden sommige welzijnsbureaus ook toegang tot andere diensten zoals Kind en Gezin, de stedelijke Buurtwerking of het wijkrestaurant. Dat past binnen het streven van de Stad Gent en OCMW Gent om een sociaal huis te zijn. Dit houdt in dat de burger voor (informatie over) alle sociale dienstverlening op één en dezelfde plaats terecht kan.

13 ARMOEDEBESTRIJDING Op 31 december 2014 begeleidden de welzijnsbureaus, en de diensten Thuislozenzorg en Vreemdelingen huishoudens. Dit is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2013 (6.848 huishoudens). Deze diensten boden een integrale hulpverlening aan door begeleiding op meerdere levensdomeinen. Daarnaast werden eind huishoudens begeleid enkel door één van de thematische diensten van het departement Sociale Dienstverlening. Deze hulpverlening is gericht op een specifiek domein. Dit is een stijging van 18 procent of 251 huishoudens ten opzichte van vorig jaar (2013: huishoudens). Het gaat hierbij om de diensten Gezondheidszorg, Energiecel, Woningen, Woonbegeleiding, het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum, Emancipatorische werking, de Psychologische en de Juridische Dienst. In totaal boden de diensten van Sociale Dienstverlening op 31 december 2014 aan huishoudens hulp. Dit is een toename van 7 procent of 543 huishoudens ten opzichte van eind 2013 (2013: huishoudens). Als we kijken naar het aantal begeleide gezinnen in de loop van 2014 (hier gaat het dus niet om een momentopname zoals in voorgaande), dan kunnen we volgende gegevens onderscheiden op basis van gezinstype: Gezinstypes Alleenstaand +18j ,8% ,9% Alleenstaand -18j 40 0,3% 45 0,4% Eenoudergezin - Enkel +18j 423 3,5% 456 3,7% Eenoudergezin - Met -18j ,5% ,4% Samenwonend - Enkel +18j ,4% ,0% Samenwonend - Met -18j ,1% ,3% Totaal ,0% ,0% Bij de begeleide huishoudens vormen de alleenstaanden de grootste groep, namelijk meer dan 60 procent. Bij 32 procent van de huishoudens in begeleiding in de loop van 2014 is er minstens één kind jonger dan 18 jaar. Verhoudingsgewijs bevonden de meeste gezinnen in hulpverlening zich in volgende wijken (procenten zijn ten opzichte van de bewoners in de wijk): Nieuw Gent UZ: 17,5 procent Rabot Blaisantvest: 16,8 procent Muide Meulestede Afrikalaan: 13,1 procent Sluizeken Tolhuis Ham: 12,6 procent en Brugse Poort Rooigem: 12,3 procent Ook in de stadsdelen Bloemekenswijk, Ledeberg en Watersportbaan Ekkergem zit meer dan 10 procent van de gezinnen in hulpverlening bij de Sociale Dienst van het OCMW. 13

14 GENTINFO-PUNTEN VRAGEN, 1 PUNT In 2014 werden twee Gentinfo-Punten geïnstalleerd op OCMWlocaties; in het OCMW-onthaal in de Sint-Martensstraat 13 en in de Welzijnsknoop Ledeberg. Eerder werd er al in een pilootproject in juli 2012 een Gentinfo-Punt geopend in het Administratief Centrum Zuid. De burger kan terecht aan een Gentinfo-Punt voor (vragen over) de meest voorkomende dienstverlening uit Stad en OCMW Gent. De medewerkers van de Gentinfo-Punten kunnen bezoekers met eenvoudige vragen onmiddellijk helpen. Bij moeilijke vragen wordt naar de juiste dienst doorverwezen. direct aan een Gentinfo-Punt terecht kunnen (taxicheques, incontinentiepremie en gratis huisvuilzakken). Een derde Gentinfo-Punt op OCMW-locatie is operationeel vanaf januari 2015 op de Campus Prins Filip. 14 Sociale rechten Eén fysiek aanspreekpunt voor alle dienstverlening vergemakkelijkt natuurlijk de weg naar informatie en hulp. Dit past onder andere in de ambitie van Stad en OCMW Gent om de drempel tot sociale dienstverlening te verlagen en de sociale rechten van elke burger te verzekeren. Zo staat in het Armoedebeleidsplan dat we 20 procent meer mensen (in armoede) willen op maat informeren over hun sociale rechten. In 2014 actualiseerde het OCMW de antwoordfiches die in de Gentinfo-Punten gebruikt worden wanneer er vragen over OCMWdienstverlening gesteld worden. Daarnaast werden er drie extra sociale producten uitgewerkt waarvoor Gentenaars in de toekomst Armoedebestrijding Financiële armoede

15 ARMOEDEBESTRIJDING Bijstand bij schulden Je financiën op een gezonde manier beheren, is niet altijd makkelijk. Zeker niet in tijden van financiële crisis. Voor veel mensen is rondkomen met het budget dan ook een moeilijke evenwichtsoefening. Eens er toch schulden zijn, dreigt een neerwaartse spiraal. OCMW Gent biedt schuldhulpverlening aan op maat die erop gericht is zo snel mogelijk tussenbeide te komen. Een kleine schuldenput is sneller weer gedempt. Natuurlijk wordt er ook voor cliënten met grote schulden naar gepaste oplossingen gezocht. In 2014 zijn er 30 dossiers collectieve schuldenregeling afgesloten en niet langer actief. In 21 dossiers waren alle schulden aangezuiverd en kon de cliënt met een propere lei beginnen. In 4 dossiers werd de collectieve schuldenregeling stopgezet, in 2 dossiers schold de rechtbank de schuld kwijt, 2 dossiers werden afgesloten door overlijden van de cliënt en in 1 dossier werd OCMW Gent vervangen als schuldbemiddelaar. De Juridische Dienst is het aanspreekpunt binnen het OCMW voor alles wat met schuldhulpverlening te maken heeft. Voor een nog betere ondersteuning organiseren de juristen van de helpdesk schuldbemiddelingszitdagen in de verschillende welzijnsbureaus waar ze dan advies aan cliënten en/of maatschappelijk werkers leveren. In 2014 volgden de maatschappelijk werkers 479 gezinnen in budgetbegeleiding en gezinnen in budgetbeheer. Daarvan waren er 35 gezinnen zowel in budgetbegeleiding als in budgetbeheer. 15 Collectieve schuldenregeling Als de schulden zo hoog zijn opgelopen dat er geen haalbaar afbetalingsplan mogelijk is, stuurt de maatschappelijk werker aan op een collectieve schuldenregeling. Dat is een regeling voor de rechtbank waarbij de inkomsten van de cliënt volledig worden beheerd door een schuldbemiddelaar. De schuldenregeling heeft als voordeel dat het leefgeld van de cliënt wordt verzekerd en dat schuldeisers geen extra stappen meer kunnen ondernemen. Sinds 2000 is OCMW Gent al 441 keer aangesteld als schuldbemiddelaar. In 2014 heeft de rechtbank OCMW Gent 46 maal aangesteld als schuldbemiddelaar (2013: 28 maal). Opnieuw je eigen centen beheren? Op 7 mei 2014 startte de Emancipatorische Werking (EW) voor de zevende keer met de groepswerking Opnieuw je eigen centen beheren?. De bijeenkomsten richten zich tot cliënten die een leefloon, een vervangingsinkomen of een beperkt loon ontvangen of in schuldhulpverlening zijn bij OCMW Gent. Ze hebben ook minimale taal- en rekenvaardigheden en willen stappen zetten naar een zelfstandig beheer van hun geld. Ze krijgen praktische informatie over hoe je een budgetplan opstelt, hoe je rekeningen bijhoudt, hoe je omgaat met reclame Doel is de cliënt opnieuw controle te laten krijgen over het beheer van zijn centen.

16 16 In de loop van 2014 waren er 9 bijeenkomsten, waar in totaal 35 cliënten aan deelnamen. TOTAAL AANTAL AANVRAGEN/INFOVRAGEN TOV. AANTAL VERZOEKSCHRIFTEN DAT DAARUIT RESULTEERT Aantal infovragen/aanvragen schuldregeling van cliënten aan OCMW Gent Aantal verzoekschriften OCMW Gent aan Arbeidsrechtbank voor opstart schuldenregeling In 2014 heeft de rechtbank OCMW Gent 46 maal aangesteld als schuldbemiddelaar (2013: 28 maal) hulpverlening, zoals het uitbetalen van een energiepremie, medische hulp, een huurwaarborg BEDRAGEN (EQUIVALENT) LEEFLOON IN EURO VOLGENS GEZINSSITUATIE Jaarbasis Maandbasis Categorie 1 (samenwonende persoon) 6.538,91 544,91 Categorie 2 (alleenstaande persoon) 9.808,37 817,36 Categorie 3 (persoon die samenwoont met een gezin ten laste met minstens één ongehuwd minderjarig kind) , ,82 DE BUDGETINZICHT BAAI BREIDT UIT In 2011 zetten OCMW s, verenigingen waar armen het woord nemen en CAW s een partnerschap op rond kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en schuldpreventie. Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd door de Vlaamse Overheid (met CAW s als budgethouder) en zijn ze allen actief onder de naam BudgetInZicht (BIZ). Financiële steun Gentenaars die op eigen benen staan en geen of bijna geen inkomen hebben, kunnen een leefloon krijgen. Vreemdelingen die een asielaanvraag ingediend hebben of ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, ontvangen een equivalent leefloon. De bedragen zijn dezelfde. Daarnaast verleent het OCMW ook nog andere vormen van financiële De Juridische dienst van OCMW Gent werkte ook in 2014 mee aan het regionaal samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ Gent-Eeklo) van de OCMW s in de regio en het CAW Oost- Vlaanderen Regio Gent Eeklo. De Juridische dienst maakte deel uit van de stuurgroep en het leernetwerk van dit samenwerkingsverband, en organiseerde verschillende vormingen en casus besprekingen rond de leefwereld van armen. Het delen van kennis tussen de verschillende organisaties stond hierbij centraal. Armoedebestrijding Financiële armoede

17 ARMOEDEBESTRIJDING DE KORT BAAI TOEGELICHT BREIDT UIT Recht op Maatschappelijke Integratie Het OCMW van elke gemeente heeft de opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen aan iedereen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt en die aan de voorwaarden van de wet voldoet. Er moet worden gestreefd naar maximale integratie in en participatie aan het maatschappelijk leven. Daarvoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: 1. tewerkstelling: een volwaardige job waarop alle regels van het arbeidsrecht van toepassing zijn, inclusief de loonbeschermingsregels. 2. een leefloon: een financiële tussenkomst wanneer tewerkstelling niet mogelijk is. 3. een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie verbonden aan de toekenning van het leefloon. Wat het meest gepaste traject is, wordt altijd in overleg met de cliënt bepaald. In elk geval beschikt de cliënt over een inkomen om van te leven, de bedoeling is om een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen. Recht op Maatschappelijke Hulp Het recht op maatschappelijke hulp omvat drie grote onderdelen: het equivalent leefloon (= het vroegere levensminimum), een tewerkstelling en/of een tussenkomst in de (dringende) medische hulpverlening. Enkel de kandidaat-vluchtelingen en de vreemdelingen met een verblijfsvergunning die niet in de bevolkingsregisters staan ingeschreven, hebben recht op financiële steun en tewerkstellingsmaatregelen. Ook illegalen hebben recht op (dringende) medische hulpverlening. Financiële steun algemeen In 2014 daalde het aantal cliënten dat minstens één dag financiële steun van het OCMW kreeg voor het derde jaar op rij. Het aantal cliënten in financiële hulpverlening zakte van personen in 2013 naar personen in Financiële steun verwijst niet alleen naar een leefloon of levensminimum, maar ook naar geactiveerde leefloners (bv. met een artikel 60-contract, activa, sine) tussenkomst in huurprijs en ten laste name van medische kosten. FINANCIËLE STEUN leefloon equivalent leefloon RMI RMH exclusief medische hulp andere financiële steun totaal Leefloon maakt deel uit van Recht op Maatschappelijke Integratie, equivalent leefloon is onderdeel van Recht op Maatschappelijke Hulp. Vergelijken we het totaal aantal rechthebbenden op financiële steun over de voorbije 4 jaren, zien we een daling van 2011 tot 2014 in het totaal aantal cliënten dat recht heeft op een vorm van financiële steun. 17

18 18 Recht op Maatschappelijke Integratie en Hulp (RMI/RMH) Met RMI-gerechtigden wordt bedoeld de leefloners, inclusief de geactiveerde leefloongerechtigden. De RMH-gerechtigden zijn de equivalent leefloners (= vroegere levensminimumgerechtigden), inclusief de geactiveerde equivalent leefloongerechtigden en exclusief de medische hulp. a) Aantal steungerechtigden Sinds 2012 stijgt het aantal RMI/RMH-gerechtigden per 1000 inwoners, telkens gemeten op de laatste dag van het jaar. AANTAL STEUNGERECHTIGDEN PER INWONERS (RMI/RMH) - 31 DEC , Aantal steungerechtigden per inwoners Deze cijfers zijn een momentopname van telkens de laatste dag van het jaar. Op 31 december 2014 hadden 19.8 op 1000 Gentenaars recht op financiële steun. Als we enkel kijken naar beroepsactieve Gentenaars (= Gentenaars tussen 18 en 65 jaar), dan is dat 30 op 1000 Gentenaars (2013: 29,4 op 1000). 18,1 19,8 19,5 20,5 Uitgesplitst per leeftijdsklasse geeft dat volgend beeld voor de beroepsactieve bevolking in Gent. RMI/RMH op 1000 Gentenaars leeftijdsklassen 31/12/ /12/ /12/ /12/ ,8 97,7 105, ,3 53,6 60, , ,3 25, , ,4 24, ,9 23,7 25,5 24, ,9 20,8 20,8 20,5 Van de 1000 Gentenaars met een leeftijd van 18 tot en met 19 hadden 105 personen recht op RMI of RMH (op 31 december 2014). Dat is zo n 10 procent van deze bevolkingsgroep. Binnen de beroepsactieve bevolking zien we dus bij jongeren het grootste aandeel mensen met financiële hulp bij OCMW Gent. b) Kenmerken van unieke cliënten leefloon en equivalent leefloon Met leefloners bedoelen we alle leefloners zonder de geactiveerde leefloongerechtigden (dit zijn leefloners met een art.60 contract, art.61, activa, sine, doorstromingsprogramma s en invoeginterim). Bij de equivalent leefloners (= de vroegere levensminimumgerechtigden) rekenen we alle equivalent leefloners, zonder de geactiveerde equivalent leefloners en de equivalent leefloners die recht hebben op medische hulp. Armoedebestrijding Financiële armoede

19 ARMOEDEBESTRIJDING CEL JONGERENWERKING SPECIALE AANDACHT VOOR JONGEREN Net zoals iedereen kunnen jongeren voor alle soorten hulp in de verschillende welzijnsbureaus terecht. Maar het OCMW heeft ook nog een aparte cel Jongerenwerking, die zich richt tot de meest kwetsbare jongeren. De cel begeleidt alleenstaande minderjarigen en jongeren tussen 18 en 25 jaar die woononstabiel zijn of een recente tussenkomst kregen van bijzondere jeugdbijstand (maximum één jaar geleden). De cel bestaat uit zeven maatschappelijk werkers die vanuit de welzijnsbureaus Gent Noord en Gent Zuid werken. Daarnaast volgen twee trajectbegeleiders de jongeren op. Zij leggen de link met het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum en de Emancipatorische Werking (via het project Extra Time). Doorheen 2014 behandelde de Jongerenwerking 429 dossiers. Daarvan waren er 143 nieuwe aanmeldingen, 286 dossiers werden meegenomen uit De hulpverlening bevindt zich vooral op vlak van opleiding/activering, financiële hulp (inkomen/schulden), de woonsituatie en psychosociale/medische hulp. Geïndividualiseerde projecten naar opleiding/werk Met leefloners jonger dan 25 jaar gaat het OCMW contracten geïndividualiseerde projecten maatschappelijke integratie aan. De naam zegt het zelf, bedoeling is om de maatschappelijke integratie van jonge leefloners te bevorderen. In het contract worden een aantal duidelijke afspraken gemaakt waaraan de verschillende partijen zich moeten houden. De jongeren worden aangezet tot het volgen van een opleiding, het voltooien van studies of arbeidsbegeleiding Het OCMW engageert zich tot begeleiding en financiële steun. Elk contract is op maat van de cliënt. De cel Jongerenwerking sloot vorig jaar met 318 jongeren een integratiecontract af, met afspraken naar opleiding of activering (= 74 procent van het totaal aantal behandelde dossiers). 82 jongeren studeren nog momenteel (19 procent). 55 studenten proberen hun secundair onderwijs te voltooien en 3 jongeren doen dit via de examencommissie secundair onderwijs. 15 studenten volgen les aan de hogeschool (18 procent) en 9 jongeren volgen universitaire studies (11 procent). Inkomen/schulden 71 procent van de jongeren ontvangt leefloon (304 jongeren). 16 procent ontvangt een loon uit arbeid (70 jongeren), 11 procent heeft een werkloosheidsuitkering (48 jongeren), 4 procent heeft een inkomensvervangende tegemoetkoming (17 jongeren), 2.5 procent staat op ziekte (11 jongeren) en 1,5 procent staat op invaliditeit (5 jongeren). Psychosociale/medische hulp Bij 37 procent van de dossiers is er sprake van een psychische of psychiatrische problematiek. De Jongerenwerking probeert hen zoveel mogelijk toe te leiden naar interne of externe begeleidingen. 25 procent van de jongeren gaat daarop in. Woonsituatie Jongerenbegeleiding begeleidt veel jongeren die zich in een onstabiele woonsituatie bevinden. Bijna de helft van de begeleide jongeren is zelfs volledig dakloos. Een goede woonsituatie is echter noodzakelijk omdat ze een grote invloed heeft op alle andere levensdomeinen. Het is ook evident dat jongeren zonder vaste woonplaats niet gemakkelijk geactiveerd kunnen worden. Daarom werkt de cel samen met Wooncoaching om jongeren te ondersteunen naar een stabiele woning. 19

20 20 Nationaliteit Meer dan 100 nationaliteiten ontvingen in 2014 een (equivalent) leefloon. De grootste groep heeft de Belgische nationaliteit: op een totaal van (equivalent) leefloners (= 58,8 procent). Ook bij de nieuwe cliënten (mensen die in 2014 voor het eerst een (equivalent) leefloon kregen, heeft meer dan de helft (53,4 procent) de Belgische nationaliteit. 7,2 procent van de nieuwe cliënten heeft de Afghaanse nationaliteit. Net als in 2013 vullen Bulgarije, Turkije en Slovakije de top 5 verder aan. Geboorteland Van de (equivalent) leefloners is de grootste groep geboren buiten de Europese Unie: op een totaal van (equivalent) leefloners (of 47,2 procent). Van deze groep (equivalent) leefloners is 22 procent een nieuwe cliënt. 40,3 procent van de equivalent leefloners is in België geboren (2.743 op 6.807), 5,8 procent is in Afghanistan geboren (395 op 6.807) en 5,7 procent is in Turkije geboren (389 op 6.807). Duurtijd steunperiode Aantal (equivalent) leefloners in december 2014 opgesplitst naar duurtijd steunperiode tot 6 maanden 34,3% meer dan 6 maanden en minder dan 1 jaar 15,0% meer dan 1 jaar en minder dan 2 jaar 18,8% meer dan 2 jaar en minder dan 3 jaar 8,4% meer dan 3 jaar en minder dan 4 jaar 4,7% meer dan 4 jaar en minder dan 5 jaar 4,4% meer dan 5 jaar en minder dan 10 jaar 10,1% meer dan 10 jaar 4,2% Totaal 100,0% Ongeveer 1/3 krijgt minder dan 6 maand een (equivalent) leefloon en 1/3 meer dan twee jaar. Armoedebestrijding Financiële armoede Geografische kenmerken De verhouding van het aantal (equivalent) leefloners ten opzichte van het aantal beroepsactieve Gentenaars bedroeg in 2014 gemiddeld 2,8 procent (2011: 2,7 procent). In vier van de 25 Gentse wijken lag het aantal (equivalent) leefloners in verhouding tot het aantal beroepsactieve Gentenaars in die wijk hoger dan 5 procent. Nieuw Gent UZ: 7 procent Rabot Blaisantvest: 5,9 procent Muide Meulestede Afrikalaan: 5,1 procent Brugse Poort Rooigem: 5 procent c) Redenen voor het stopzetten van steun In 2014 nam het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslissingen om RMI of RMH stop te zetten (2013: beslissingen). Het gaat hierbij om unieke cliënten. Dat wijst erop dat voor een deel van de cliënten de steun meer dan één keer werd stopgezet. MOTIEF BIJ STOPZETTEN RMI/RMH-STEUN voldoende passieve tijdelijke andere inkomsten uitstroom onderbreking Voldoende inkomsten (47 procent) wil zeggen dat de betrokkene een loon of een andere sociale uitkering krijgt. Passieve uitstroom (21 procent) doet zich voor als de cliënt niet meer in Gent woont, overleden of gedetineerd is. Een tijdelijke onderbreking (9 procent) kan een vakantiejob zijn, een verblijf in het buitenland De term andere (23 procent) verwijst naar administratieve stopzetting van het leefloon, het omzetten van het leefloon naar een andere steunvorm

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

OCMW J A A R O V E R Z I C H T

OCMW J A A R O V E R Z I C H T OCMW JAAROVERZICHT 213 dienstverlening Focus op armoedebestrijding, activering en ouderenzorg interne werking en financiën Een beeld van de organisatie VOORWOORD Beste lezer Met veel plezier stellen we

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Budgetbeheer: De Oplossing?!

Budgetbeheer: De Oplossing?! Budgetbeheer: De Oplossing?! Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijk Werk Academiejaar 2004-2005 Student Severine Geeraert Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen OASeS Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad Panel - Institut des Sciences Humaines et Sociales Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen

Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslagen praktijkbaden bij de OCMW s in het kader van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen Verslag praktijkbad OCMW Antwerpen 15/2/2011 1. Invulling VM: Gesprek met Karina Lenaerts

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Dossier sociale huisvesting van dak- en thuislozen Via de Housing First-methodiek begint de begeleiding nog voordat er problemen zijn

Dossier sociale huisvesting van dak- en thuislozen Via de Housing First-methodiek begint de begeleiding nog voordat er problemen zijn driemaandelijks tijdschrift van vvh jaargang 26 - nr. 2 - april - mei - juni 2014 Vereniging van Vlaamse VVH Huisvestingsmaatschappijen Dossier sociale huisvesting van dak- en thuislozen Via de Housing

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend

Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie