OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE"

Transcriptie

1 OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE

2

3 VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet alleen tot een goed einde kunnen brengen. Samenwerking met andere partners is dan ook cruciaal om een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen waar OCMW Gent voor staat, zowel op het vlak van armoedebestrijding, activering en ouderenzorg. Om deze uitdagingen aan te pakken kiest OCMW Gent resoluut om als actor, maar ook als regisseur, op te treden. In dit jaaroverzicht gaan we dieper op die regiefunctie in. Op het vlak van armoedebestrijding neemt de cel Armoedebestrijding, een doorgedreven samenwerking tussen Stad en OCMW Gent, met een structurele link naar derde actoren, deze regisseursrol op zich. Een overkoepelende aanpak van armoede op alle levensdomeinen is immers cruciaal. Financiële problemen kloppen namelijk vaak niet alleen aan de deur. Ze brengen meestal allerlei problemen van andere aard met zich mee, zoals woonproblemen, fysieke en psychische problemen, werkloosheid, In dit jaaroverzicht 2014 kunt u, per levensdomein, lezen welke acties OCMW Gent vorig jaar ondernam om vele mensen in deze stad te helpen en hoe we armoede preventief willen aanpakken. Steeds met speciale aandacht voor initiatieven waarbij we de krachten bundelden met andere organisaties. Eén van de handvaten om armoede te bestrijden is de zelfredzaamheid van de cliënten trachten te verhogen. In 2014 hebben we daarom verder ingezet op activering en een optimale organisatie van de werkervaringsprojecten. Ook hier had OCMW Gent haar rol in de regiefunctie te vervullen. Zo sloot OCMW Gent een convenant af met de Stad Gent en de VDAB. 3 Ook op vlak van ouderenzorg krijgt u een overzicht van wat OCMW Gent, samen met partners in het veld, heeft gerealiseerd. Zo zat OCMW Gent in 2014 veelvuldig samen met de diensten Buurtwerk en de Seniorendienst (Open Huizen) van de Stad Gent om een gemeenschappelijke visie en aanpak uit te werken rond het thema buurtzorg voor senioren. Ten slotte kunt u in dit jaaroverzicht ook lezen wat onze interne diensten vorig jaar presteerden, en krijgt u een overzicht van de financiële cijfers. De inspanningen van onze interne diensten zijn niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld, maar wel cruciaal om de werking van OCMW Gent te verzekeren. In dit jaaroverzicht staan we dan ook uitvoerig stil bij deze geleverde inspanningen. Veel leesplezier! Luc Kupers Secretaris Rudy Coddens Voorzitter

4 Wat deed OCMW Gent in 2014? ARMOEDEBESTRIJDING 4 12% van de Gentse huishoudens deed in de loop van 2014 een beroep op OCMW Gent OCMW Gent Speciale aandacht voor kinderarmoede subsidies voor projecten tegen kinderarmoede, uitgevoerd door partners van OCMW Gent en middelen voor studie- en opvoedingsondersteuning Integrale aanpak op alle levensdomeinen Wonen 114 woningen voor cliënten, verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor van OCMW Gent Werken en activering cliënten gemiddeld per maand kregen begeleiding naar een opleiding of job Sociale relaties en vrije tijd cliënten kregen een financiële tussenkomst voor deelname aan een socio culturele activiteit Gezondheid cliënten kregen psychologische begeleiding door OCMW-psychologen

5 Begeleid wonen 638 plaatsen in de vier OCMW-woonzorgcentra, waarvan 603 erkende plaatsen voor langdurig verblijf, 16 plaatsen voor kortverblijf, 17 plaatsen in een dagverzorgingscentrum en 2 woningen voor nachtopvang OUDERENZORG Aangepast zelfstandig wonen 152 senioren verbleven in een OCMW-seniorenwoning, van wie 31 koppels en 90 alleenstaanden Actief en zelfstandig oud worden bezoekers voor de 10 lokale dienstencentra, voor info en advies over ouder worden, activiteiten en dienstverlening INTERNE WERKING werknemers en vrijwilligers die zich dagelijks ten volle inzetten om dit allemaal te realiseren. 5

6 INHOUD 1. Amoedebestrijding Financiële armoede Kansarmoede 22 Levensdomeinen: Wonen 23 Werken en activering 33 Sociale relaties en vrije tijd 50 Gezondheid Kinderarmoede Zorg en wonen voor senioren Actief en zelfstandig oud worden Aangepast zelfstandig wonen Begeleid wonen Jong en oud Interne werking Bestuur en management Ons personeel Communicatie en imago Financiën Een inkijk op de inkomsten Een overzicht van de kosten Inkomsten en kosten tegenover elkaar 104

7 Armoedebestrijding

8

9 Armoedebestrijding ARMOEDEBESTRIJDING Armoede is een hardnekkig en complex probleem dat veel verder gaat dan alleen maar een gebrek aan inkomen. Financiële problemen gaan vaak gepaard met andere problemen zoals woonproblemen, fysieke en psychische problemen Een integrale benadering is nodig om dit aan te pakken. 9

10 10 ARMOEDEBELEIDSPLAN In de legislatuur zet OCMW Gent duurzaam en structureel in op de bestrijding van armoede. Alle concrete acties die we in deze context willen realiseren, werden in het Armoedebeleidsplan gegoten. OCMW Gent hield de pen vast van dit armoedebeleidsplan voor de stad Gent. Honderden mensen van partnerorganisaties uit het middenveld, diensten van Stad en OCMW en de doelgroep leverden echter ook ideeën. Een lokaal armoedebeleid dat armoede krachtdadig bestrijdt, kan maar slagen door de samenwerking tussen de vele verenigingen en organisaties die zich dagelijks, samen met OCMW Gent, inzetten tegen armoede. Daar ligt een enorme diversiteit en expertise en de kracht van honderden medewerkers en nog veel meer vrijwilligers. OCMW Gent als regisseur Daarom maakt het Armoedebeleidsplan ook een onderscheid tussen OCMW Gent als actor en als regisseur. OCMW Gent heeft namelijk enerzijds welomschreven bevoegdheden om armoede te bekampen, zoals het toekennen van financiële hulp, mensen dichter bij de arbeids markt brengen, hulp voor daklozen Anderzijds zijn we echter, naast een belangrijke actor in het werkveld, ook een regisseur om armoede preventief aan te pakken en gestructureerd te bestrijden. Ruimere rol De rol van OCMW als regisseur is dus een stuk ruimer dan deze als actor. Zo heeft de actor OCMW maar een heel beperkte wettelijke opdracht naar mensen in armoede zonder papieren, namelijk het voorzien van dringende medische zorgen. Maar als regisseur kijken we wel mee welke actoren betrokken moeten worden om de juiste acties uit te werken voor dit doelpubliek. Vanuit onze regierol proberen we alle acties naar mensen in armoede te coördineren vanuit een duidelijke, brede visie en contacten met het werkveld. Zo overstijgen we bewust onze eigen actorrol. Om de twee jaar wordt het Armoedebeleidsplan geëvalueerd, bijgestuurd en aangevuld met nieuwe acties. Zo kunnen we goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen en blijft het armoedebeleid steeds actueel. U leest er meer over op onze website: ocmwgent.be/armoedebestrijding De overkoepelende aanpak van armoede in Gent wordt namelijk gecoördineerd vanuit de cel Armoedebestrijding. De cel is een doorgedreven samenwerking tussen Stad en OCMW Gent, met een structurele link naar derde actoren. Deze cel stimuleert en coördineert heel wat overleg in functie van een gedragen armoedebeleid. Daarnaast staat de cel ook in voor de coördinatie en opvolging van de acties uit het armoedebeleidsplan.

11 ARMOEDEBESTRIJDING Volgende partners en overleggen uit het werkveld, de academische wereld en het lokaal bestuur gaven via het inspraaktraject mee vorm aan het armoedebeleidsplan: HET ARMOEDEFORUM WERKVELD HET ARMOEDEFORUM VAN OPGELEIDE ERVARINGS DESKUNDIGEN WERKZAAM IN GENT CAW OOST-VLAANDEREN REGIO GENT EEKLO DE KOEPEL VAN KRAS-DIENSTEN WELZIJNSOVERLEG REGIO GENT MET EEN KLANKBORDGROEP VAN DERDEN KIND EN GEZIN DE KLANTENPARTICIPATIE BIJ OCMW GENT DE GENTSE OVERLEG TAFEL VZW BEWEGING VAN MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN EN KINDEREN VZW SIVI VZW DE ZUID POORT EEN 100-TAL BURGERS TIJDENS DIALOOGTAFELS OP DE WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE DE STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP DE STEDELIJKE SENIORENRAAD DE JEUGDRAAD DE STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR ETNISCH CULTURELE DIVERSITEIT INTERCULTUREEL NETWERK GENT HET ACADEMISCH ARMOEDEFORUM MET BETROKKENHEID VAN UNIVERSITEIT GENT HOGESCHOOL GENT ARTEVELDEHOGESCHOOL UNIVERSITEIT ANTWERPEN HET VLAAMS ARMOEDE STEUNPUNT (VLAS) HET CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID (CSB) UNIVERSITEIT LEUVEN (KUL) EN DE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) HET MANAGEMENTTEAM VAN DE STAD GENT DE CONTACTPERSONEN ARMOEDE BIJ STAD GENT HET DIRECTIETEAM VAN HET DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DE INTEGRATIEDIENST HET STEDELIJK BUURTWERK STRAATHOEKWERK HET MANAGEMENTTEAM EN HET BIJZONDER COMITÉ VAN DE SOCIALE DIENST ALGEMENE ZAKEN VAN OCMW GENT HET BELEIDSTEAM VAN DEPARTEMENT SOCIALE DIENSTVERLENING DE KLANKBORDGROEP EN EEN AD HOC GROEP MET OCMW-MEDEWERKERS EN TOT SLOT DE COMMISSIE WELZIJN WERK EN MILIEU MET ALLE RAADSLEDEN VAN STAD EN OCMW GENT. 11 Ook dank aan de serviceclubs en alle andere organisaties die mee het armoedebeleid willen ondersteunen. Samen staan we sterker!

12 Cel Armoedebestrijding 1.1 FINANCIËLE ARMOEDE Deze cel is een doorgedreven samenwerking tussen Stad en OCMW Gent in het kader van de strijd tegen armoede. De cel werd in 2014 uitgebreid met de verantwoordelijke voor de regie kinderarmoede en bestaat zo uit 4 medewerkers van OCMW en verschillende stadsdiensten. De cel armoedebestrijding is hét aanspreekpunt voor het Gentse armoedebeleid, zowel voor de stadsdiensten als derde partners, maar ook voor andere geïnteresseerden zoals studenten, serviceclubs of andere besturen. 12 De cel geeft vorm aan overleg in functie van een gedragen armoedebeleid, zoals de drie armoedefora (armoedeforum werkveld, academici armoedeforum en armoedeforum ervaringsdeskundigen in de armoede) en het netwerk aandachtsambtenaren bij de Stad. Ze staat ook in voor de coördinatie van de opmaak van het groeiactieplan en voor de opvolging van de uitvoering ervan. Een aantal acties trekt de cel zelf, zoals de uitwerking van een armoedetoets, de ondersteuning van de armoedeverenigingen (o.a. via subsidieovereenkomsten) en de coördinatie van de Gentse versie van de Werelddag van verzet tegen armoede. Daarnaast werd in 2014 ook de cel Armoedebestrijding + opgericht waar belangrijke armoedeactoren uit het werkveld zijn in opgenomen. Deze groep van kernactoren volgt de acties uit het groeiactieplan op. Armoedebestrijding Financiële armoede Armoede start steeds met financiële armoede. Om basisrechten zoals een degelijk onderdak, voeding, basisgezondheidszorg en vrijetijdsbesteding voor jezelf te verzekeren, heb je een inkomen nodig. Het OCMW ondersteunt veel mensen via financiële hulp. Een open deur dichtbij De welzijnsbureaus willen een open huis voor iedereen zijn, waar mensen terecht kunnen met vragen van sociale, administratieve, financiële, psychologische of juridische aard. Ze zijn dus zoveel meer dan enkel loketten waar de cliënten terecht kunnen voor de uitkering van het leefloon of levensminimum. Bovendien bieden sommige welzijnsbureaus ook toegang tot andere diensten zoals Kind en Gezin, de stedelijke Buurtwerking of het wijkrestaurant. Dat past binnen het streven van de Stad Gent en OCMW Gent om een sociaal huis te zijn. Dit houdt in dat de burger voor (informatie over) alle sociale dienstverlening op één en dezelfde plaats terecht kan.

13 ARMOEDEBESTRIJDING Op 31 december 2014 begeleidden de welzijnsbureaus, en de diensten Thuislozenzorg en Vreemdelingen huishoudens. Dit is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2013 (6.848 huishoudens). Deze diensten boden een integrale hulpverlening aan door begeleiding op meerdere levensdomeinen. Daarnaast werden eind huishoudens begeleid enkel door één van de thematische diensten van het departement Sociale Dienstverlening. Deze hulpverlening is gericht op een specifiek domein. Dit is een stijging van 18 procent of 251 huishoudens ten opzichte van vorig jaar (2013: huishoudens). Het gaat hierbij om de diensten Gezondheidszorg, Energiecel, Woningen, Woonbegeleiding, het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum, Emancipatorische werking, de Psychologische en de Juridische Dienst. In totaal boden de diensten van Sociale Dienstverlening op 31 december 2014 aan huishoudens hulp. Dit is een toename van 7 procent of 543 huishoudens ten opzichte van eind 2013 (2013: huishoudens). Als we kijken naar het aantal begeleide gezinnen in de loop van 2014 (hier gaat het dus niet om een momentopname zoals in voorgaande), dan kunnen we volgende gegevens onderscheiden op basis van gezinstype: Gezinstypes Alleenstaand +18j ,8% ,9% Alleenstaand -18j 40 0,3% 45 0,4% Eenoudergezin - Enkel +18j 423 3,5% 456 3,7% Eenoudergezin - Met -18j ,5% ,4% Samenwonend - Enkel +18j ,4% ,0% Samenwonend - Met -18j ,1% ,3% Totaal ,0% ,0% Bij de begeleide huishoudens vormen de alleenstaanden de grootste groep, namelijk meer dan 60 procent. Bij 32 procent van de huishoudens in begeleiding in de loop van 2014 is er minstens één kind jonger dan 18 jaar. Verhoudingsgewijs bevonden de meeste gezinnen in hulpverlening zich in volgende wijken (procenten zijn ten opzichte van de bewoners in de wijk): Nieuw Gent UZ: 17,5 procent Rabot Blaisantvest: 16,8 procent Muide Meulestede Afrikalaan: 13,1 procent Sluizeken Tolhuis Ham: 12,6 procent en Brugse Poort Rooigem: 12,3 procent Ook in de stadsdelen Bloemekenswijk, Ledeberg en Watersportbaan Ekkergem zit meer dan 10 procent van de gezinnen in hulpverlening bij de Sociale Dienst van het OCMW. 13

14 GENTINFO-PUNTEN VRAGEN, 1 PUNT In 2014 werden twee Gentinfo-Punten geïnstalleerd op OCMWlocaties; in het OCMW-onthaal in de Sint-Martensstraat 13 en in de Welzijnsknoop Ledeberg. Eerder werd er al in een pilootproject in juli 2012 een Gentinfo-Punt geopend in het Administratief Centrum Zuid. De burger kan terecht aan een Gentinfo-Punt voor (vragen over) de meest voorkomende dienstverlening uit Stad en OCMW Gent. De medewerkers van de Gentinfo-Punten kunnen bezoekers met eenvoudige vragen onmiddellijk helpen. Bij moeilijke vragen wordt naar de juiste dienst doorverwezen. direct aan een Gentinfo-Punt terecht kunnen (taxicheques, incontinentiepremie en gratis huisvuilzakken). Een derde Gentinfo-Punt op OCMW-locatie is operationeel vanaf januari 2015 op de Campus Prins Filip. 14 Sociale rechten Eén fysiek aanspreekpunt voor alle dienstverlening vergemakkelijkt natuurlijk de weg naar informatie en hulp. Dit past onder andere in de ambitie van Stad en OCMW Gent om de drempel tot sociale dienstverlening te verlagen en de sociale rechten van elke burger te verzekeren. Zo staat in het Armoedebeleidsplan dat we 20 procent meer mensen (in armoede) willen op maat informeren over hun sociale rechten. In 2014 actualiseerde het OCMW de antwoordfiches die in de Gentinfo-Punten gebruikt worden wanneer er vragen over OCMWdienstverlening gesteld worden. Daarnaast werden er drie extra sociale producten uitgewerkt waarvoor Gentenaars in de toekomst Armoedebestrijding Financiële armoede

15 ARMOEDEBESTRIJDING Bijstand bij schulden Je financiën op een gezonde manier beheren, is niet altijd makkelijk. Zeker niet in tijden van financiële crisis. Voor veel mensen is rondkomen met het budget dan ook een moeilijke evenwichtsoefening. Eens er toch schulden zijn, dreigt een neerwaartse spiraal. OCMW Gent biedt schuldhulpverlening aan op maat die erop gericht is zo snel mogelijk tussenbeide te komen. Een kleine schuldenput is sneller weer gedempt. Natuurlijk wordt er ook voor cliënten met grote schulden naar gepaste oplossingen gezocht. In 2014 zijn er 30 dossiers collectieve schuldenregeling afgesloten en niet langer actief. In 21 dossiers waren alle schulden aangezuiverd en kon de cliënt met een propere lei beginnen. In 4 dossiers werd de collectieve schuldenregeling stopgezet, in 2 dossiers schold de rechtbank de schuld kwijt, 2 dossiers werden afgesloten door overlijden van de cliënt en in 1 dossier werd OCMW Gent vervangen als schuldbemiddelaar. De Juridische Dienst is het aanspreekpunt binnen het OCMW voor alles wat met schuldhulpverlening te maken heeft. Voor een nog betere ondersteuning organiseren de juristen van de helpdesk schuldbemiddelingszitdagen in de verschillende welzijnsbureaus waar ze dan advies aan cliënten en/of maatschappelijk werkers leveren. In 2014 volgden de maatschappelijk werkers 479 gezinnen in budgetbegeleiding en gezinnen in budgetbeheer. Daarvan waren er 35 gezinnen zowel in budgetbegeleiding als in budgetbeheer. 15 Collectieve schuldenregeling Als de schulden zo hoog zijn opgelopen dat er geen haalbaar afbetalingsplan mogelijk is, stuurt de maatschappelijk werker aan op een collectieve schuldenregeling. Dat is een regeling voor de rechtbank waarbij de inkomsten van de cliënt volledig worden beheerd door een schuldbemiddelaar. De schuldenregeling heeft als voordeel dat het leefgeld van de cliënt wordt verzekerd en dat schuldeisers geen extra stappen meer kunnen ondernemen. Sinds 2000 is OCMW Gent al 441 keer aangesteld als schuldbemiddelaar. In 2014 heeft de rechtbank OCMW Gent 46 maal aangesteld als schuldbemiddelaar (2013: 28 maal). Opnieuw je eigen centen beheren? Op 7 mei 2014 startte de Emancipatorische Werking (EW) voor de zevende keer met de groepswerking Opnieuw je eigen centen beheren?. De bijeenkomsten richten zich tot cliënten die een leefloon, een vervangingsinkomen of een beperkt loon ontvangen of in schuldhulpverlening zijn bij OCMW Gent. Ze hebben ook minimale taal- en rekenvaardigheden en willen stappen zetten naar een zelfstandig beheer van hun geld. Ze krijgen praktische informatie over hoe je een budgetplan opstelt, hoe je rekeningen bijhoudt, hoe je omgaat met reclame Doel is de cliënt opnieuw controle te laten krijgen over het beheer van zijn centen.

16 16 In de loop van 2014 waren er 9 bijeenkomsten, waar in totaal 35 cliënten aan deelnamen. TOTAAL AANTAL AANVRAGEN/INFOVRAGEN TOV. AANTAL VERZOEKSCHRIFTEN DAT DAARUIT RESULTEERT Aantal infovragen/aanvragen schuldregeling van cliënten aan OCMW Gent Aantal verzoekschriften OCMW Gent aan Arbeidsrechtbank voor opstart schuldenregeling In 2014 heeft de rechtbank OCMW Gent 46 maal aangesteld als schuldbemiddelaar (2013: 28 maal) hulpverlening, zoals het uitbetalen van een energiepremie, medische hulp, een huurwaarborg BEDRAGEN (EQUIVALENT) LEEFLOON IN EURO VOLGENS GEZINSSITUATIE Jaarbasis Maandbasis Categorie 1 (samenwonende persoon) 6.538,91 544,91 Categorie 2 (alleenstaande persoon) 9.808,37 817,36 Categorie 3 (persoon die samenwoont met een gezin ten laste met minstens één ongehuwd minderjarig kind) , ,82 DE BUDGETINZICHT BAAI BREIDT UIT In 2011 zetten OCMW s, verenigingen waar armen het woord nemen en CAW s een partnerschap op rond kwaliteitsvolle schuldhulpverlening en schuldpreventie. Sinds 2014 worden de samenwerkingsverbanden structureel gefinancierd door de Vlaamse Overheid (met CAW s als budgethouder) en zijn ze allen actief onder de naam BudgetInZicht (BIZ). Financiële steun Gentenaars die op eigen benen staan en geen of bijna geen inkomen hebben, kunnen een leefloon krijgen. Vreemdelingen die een asielaanvraag ingediend hebben of ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, ontvangen een equivalent leefloon. De bedragen zijn dezelfde. Daarnaast verleent het OCMW ook nog andere vormen van financiële De Juridische dienst van OCMW Gent werkte ook in 2014 mee aan het regionaal samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ Gent-Eeklo) van de OCMW s in de regio en het CAW Oost- Vlaanderen Regio Gent Eeklo. De Juridische dienst maakte deel uit van de stuurgroep en het leernetwerk van dit samenwerkingsverband, en organiseerde verschillende vormingen en casus besprekingen rond de leefwereld van armen. Het delen van kennis tussen de verschillende organisaties stond hierbij centraal. Armoedebestrijding Financiële armoede

17 ARMOEDEBESTRIJDING DE KORT BAAI TOEGELICHT BREIDT UIT Recht op Maatschappelijke Integratie Het OCMW van elke gemeente heeft de opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te waarborgen aan iedereen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt en die aan de voorwaarden van de wet voldoet. Er moet worden gestreefd naar maximale integratie in en participatie aan het maatschappelijk leven. Daarvoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: 1. tewerkstelling: een volwaardige job waarop alle regels van het arbeidsrecht van toepassing zijn, inclusief de loonbeschermingsregels. 2. een leefloon: een financiële tussenkomst wanneer tewerkstelling niet mogelijk is. 3. een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie verbonden aan de toekenning van het leefloon. Wat het meest gepaste traject is, wordt altijd in overleg met de cliënt bepaald. In elk geval beschikt de cliënt over een inkomen om van te leven, de bedoeling is om een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen. Recht op Maatschappelijke Hulp Het recht op maatschappelijke hulp omvat drie grote onderdelen: het equivalent leefloon (= het vroegere levensminimum), een tewerkstelling en/of een tussenkomst in de (dringende) medische hulpverlening. Enkel de kandidaat-vluchtelingen en de vreemdelingen met een verblijfsvergunning die niet in de bevolkingsregisters staan ingeschreven, hebben recht op financiële steun en tewerkstellingsmaatregelen. Ook illegalen hebben recht op (dringende) medische hulpverlening. Financiële steun algemeen In 2014 daalde het aantal cliënten dat minstens één dag financiële steun van het OCMW kreeg voor het derde jaar op rij. Het aantal cliënten in financiële hulpverlening zakte van personen in 2013 naar personen in Financiële steun verwijst niet alleen naar een leefloon of levensminimum, maar ook naar geactiveerde leefloners (bv. met een artikel 60-contract, activa, sine) tussenkomst in huurprijs en ten laste name van medische kosten. FINANCIËLE STEUN leefloon equivalent leefloon RMI RMH exclusief medische hulp andere financiële steun totaal Leefloon maakt deel uit van Recht op Maatschappelijke Integratie, equivalent leefloon is onderdeel van Recht op Maatschappelijke Hulp. Vergelijken we het totaal aantal rechthebbenden op financiële steun over de voorbije 4 jaren, zien we een daling van 2011 tot 2014 in het totaal aantal cliënten dat recht heeft op een vorm van financiële steun. 17

18 18 Recht op Maatschappelijke Integratie en Hulp (RMI/RMH) Met RMI-gerechtigden wordt bedoeld de leefloners, inclusief de geactiveerde leefloongerechtigden. De RMH-gerechtigden zijn de equivalent leefloners (= vroegere levensminimumgerechtigden), inclusief de geactiveerde equivalent leefloongerechtigden en exclusief de medische hulp. a) Aantal steungerechtigden Sinds 2012 stijgt het aantal RMI/RMH-gerechtigden per 1000 inwoners, telkens gemeten op de laatste dag van het jaar. AANTAL STEUNGERECHTIGDEN PER INWONERS (RMI/RMH) - 31 DEC , Aantal steungerechtigden per inwoners Deze cijfers zijn een momentopname van telkens de laatste dag van het jaar. Op 31 december 2014 hadden 19.8 op 1000 Gentenaars recht op financiële steun. Als we enkel kijken naar beroepsactieve Gentenaars (= Gentenaars tussen 18 en 65 jaar), dan is dat 30 op 1000 Gentenaars (2013: 29,4 op 1000). 18,1 19,8 19,5 20,5 Uitgesplitst per leeftijdsklasse geeft dat volgend beeld voor de beroepsactieve bevolking in Gent. RMI/RMH op 1000 Gentenaars leeftijdsklassen 31/12/ /12/ /12/ /12/ ,8 97,7 105, ,3 53,6 60, , ,3 25, , ,4 24, ,9 23,7 25,5 24, ,9 20,8 20,8 20,5 Van de 1000 Gentenaars met een leeftijd van 18 tot en met 19 hadden 105 personen recht op RMI of RMH (op 31 december 2014). Dat is zo n 10 procent van deze bevolkingsgroep. Binnen de beroepsactieve bevolking zien we dus bij jongeren het grootste aandeel mensen met financiële hulp bij OCMW Gent. b) Kenmerken van unieke cliënten leefloon en equivalent leefloon Met leefloners bedoelen we alle leefloners zonder de geactiveerde leefloongerechtigden (dit zijn leefloners met een art.60 contract, art.61, activa, sine, doorstromingsprogramma s en invoeginterim). Bij de equivalent leefloners (= de vroegere levensminimumgerechtigden) rekenen we alle equivalent leefloners, zonder de geactiveerde equivalent leefloners en de equivalent leefloners die recht hebben op medische hulp. Armoedebestrijding Financiële armoede

19 ARMOEDEBESTRIJDING CEL JONGERENWERKING SPECIALE AANDACHT VOOR JONGEREN Net zoals iedereen kunnen jongeren voor alle soorten hulp in de verschillende welzijnsbureaus terecht. Maar het OCMW heeft ook nog een aparte cel Jongerenwerking, die zich richt tot de meest kwetsbare jongeren. De cel begeleidt alleenstaande minderjarigen en jongeren tussen 18 en 25 jaar die woononstabiel zijn of een recente tussenkomst kregen van bijzondere jeugdbijstand (maximum één jaar geleden). De cel bestaat uit zeven maatschappelijk werkers die vanuit de welzijnsbureaus Gent Noord en Gent Zuid werken. Daarnaast volgen twee trajectbegeleiders de jongeren op. Zij leggen de link met het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum en de Emancipatorische Werking (via het project Extra Time). Doorheen 2014 behandelde de Jongerenwerking 429 dossiers. Daarvan waren er 143 nieuwe aanmeldingen, 286 dossiers werden meegenomen uit De hulpverlening bevindt zich vooral op vlak van opleiding/activering, financiële hulp (inkomen/schulden), de woonsituatie en psychosociale/medische hulp. Geïndividualiseerde projecten naar opleiding/werk Met leefloners jonger dan 25 jaar gaat het OCMW contracten geïndividualiseerde projecten maatschappelijke integratie aan. De naam zegt het zelf, bedoeling is om de maatschappelijke integratie van jonge leefloners te bevorderen. In het contract worden een aantal duidelijke afspraken gemaakt waaraan de verschillende partijen zich moeten houden. De jongeren worden aangezet tot het volgen van een opleiding, het voltooien van studies of arbeidsbegeleiding Het OCMW engageert zich tot begeleiding en financiële steun. Elk contract is op maat van de cliënt. De cel Jongerenwerking sloot vorig jaar met 318 jongeren een integratiecontract af, met afspraken naar opleiding of activering (= 74 procent van het totaal aantal behandelde dossiers). 82 jongeren studeren nog momenteel (19 procent). 55 studenten proberen hun secundair onderwijs te voltooien en 3 jongeren doen dit via de examencommissie secundair onderwijs. 15 studenten volgen les aan de hogeschool (18 procent) en 9 jongeren volgen universitaire studies (11 procent). Inkomen/schulden 71 procent van de jongeren ontvangt leefloon (304 jongeren). 16 procent ontvangt een loon uit arbeid (70 jongeren), 11 procent heeft een werkloosheidsuitkering (48 jongeren), 4 procent heeft een inkomensvervangende tegemoetkoming (17 jongeren), 2.5 procent staat op ziekte (11 jongeren) en 1,5 procent staat op invaliditeit (5 jongeren). Psychosociale/medische hulp Bij 37 procent van de dossiers is er sprake van een psychische of psychiatrische problematiek. De Jongerenwerking probeert hen zoveel mogelijk toe te leiden naar interne of externe begeleidingen. 25 procent van de jongeren gaat daarop in. Woonsituatie Jongerenbegeleiding begeleidt veel jongeren die zich in een onstabiele woonsituatie bevinden. Bijna de helft van de begeleide jongeren is zelfs volledig dakloos. Een goede woonsituatie is echter noodzakelijk omdat ze een grote invloed heeft op alle andere levensdomeinen. Het is ook evident dat jongeren zonder vaste woonplaats niet gemakkelijk geactiveerd kunnen worden. Daarom werkt de cel samen met Wooncoaching om jongeren te ondersteunen naar een stabiele woning. 19

20 20 Nationaliteit Meer dan 100 nationaliteiten ontvingen in 2014 een (equivalent) leefloon. De grootste groep heeft de Belgische nationaliteit: op een totaal van (equivalent) leefloners (= 58,8 procent). Ook bij de nieuwe cliënten (mensen die in 2014 voor het eerst een (equivalent) leefloon kregen, heeft meer dan de helft (53,4 procent) de Belgische nationaliteit. 7,2 procent van de nieuwe cliënten heeft de Afghaanse nationaliteit. Net als in 2013 vullen Bulgarije, Turkije en Slovakije de top 5 verder aan. Geboorteland Van de (equivalent) leefloners is de grootste groep geboren buiten de Europese Unie: op een totaal van (equivalent) leefloners (of 47,2 procent). Van deze groep (equivalent) leefloners is 22 procent een nieuwe cliënt. 40,3 procent van de equivalent leefloners is in België geboren (2.743 op 6.807), 5,8 procent is in Afghanistan geboren (395 op 6.807) en 5,7 procent is in Turkije geboren (389 op 6.807). Duurtijd steunperiode Aantal (equivalent) leefloners in december 2014 opgesplitst naar duurtijd steunperiode tot 6 maanden 34,3% meer dan 6 maanden en minder dan 1 jaar 15,0% meer dan 1 jaar en minder dan 2 jaar 18,8% meer dan 2 jaar en minder dan 3 jaar 8,4% meer dan 3 jaar en minder dan 4 jaar 4,7% meer dan 4 jaar en minder dan 5 jaar 4,4% meer dan 5 jaar en minder dan 10 jaar 10,1% meer dan 10 jaar 4,2% Totaal 100,0% Ongeveer 1/3 krijgt minder dan 6 maand een (equivalent) leefloon en 1/3 meer dan twee jaar. Armoedebestrijding Financiële armoede Geografische kenmerken De verhouding van het aantal (equivalent) leefloners ten opzichte van het aantal beroepsactieve Gentenaars bedroeg in 2014 gemiddeld 2,8 procent (2011: 2,7 procent). In vier van de 25 Gentse wijken lag het aantal (equivalent) leefloners in verhouding tot het aantal beroepsactieve Gentenaars in die wijk hoger dan 5 procent. Nieuw Gent UZ: 7 procent Rabot Blaisantvest: 5,9 procent Muide Meulestede Afrikalaan: 5,1 procent Brugse Poort Rooigem: 5 procent c) Redenen voor het stopzetten van steun In 2014 nam het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslissingen om RMI of RMH stop te zetten (2013: beslissingen). Het gaat hierbij om unieke cliënten. Dat wijst erop dat voor een deel van de cliënten de steun meer dan één keer werd stopgezet. MOTIEF BIJ STOPZETTEN RMI/RMH-STEUN voldoende passieve tijdelijke andere inkomsten uitstroom onderbreking Voldoende inkomsten (47 procent) wil zeggen dat de betrokkene een loon of een andere sociale uitkering krijgt. Passieve uitstroom (21 procent) doet zich voor als de cliënt niet meer in Gent woont, overleden of gedetineerd is. Een tijdelijke onderbreking (9 procent) kan een vakantiejob zijn, een verblijf in het buitenland De term andere (23 procent) verwijst naar administratieve stopzetting van het leefloon, het omzetten van het leefloon naar een andere steunvorm

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

OCMW OCMW GENT JAAROVERZICHT. Wij maken uw weg wijzer

OCMW OCMW GENT JAAROVERZICHT. Wij maken uw weg wijzer OCMW OCMW GENT 2016 JAAROVERZICHT Wij maken uw weg wijzer VOORWOORD Beste lezer Met dit nieuwe jaaroverzicht blikken we met u terug op de vele uitdagingen maar ook de nieuwe beleidsmaatregelen en verwezenlijkingen

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

OCMW OCMW GENT JAAROVERZICHT

OCMW OCMW GENT JAAROVERZICHT OCMW OCMW GENT 2015 JAAROVERZICHT VOORWOORD Beste lezer Afgelopen jaar was een jaar met heel wat sociaaleconomische uitdagingen voor OCMW Gent. Zo zorgden besparingsmaatregelen van andere overheden voor

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

GENT TEGEN ARMOEDE. Armoedebeleidsplan Gent

GENT TEGEN ARMOEDE. Armoedebeleidsplan Gent GENT TEGEN ARMOEDE Armoedebeleidsplan Gent 2014 2019 1 VOORWOORD Vandaag wordt 1 op 5 Gentenaars geboren in een kansarm gezin. Dit is onaanvaardbaar in onze stad! Met deze publieksversie van het armoedebeleidsplan

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

De cel als barometer voor armoede in Gent

De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil oprichting stedelijke cel armoedebestrijding. De cel als barometer voor armoede in Gent Spirit wil binnen de stedelijke structuren een cel armoedebestrijding oprichten om een gecoördineerde

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI /008 Proefproject Housing First 05/2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI /008 Proefproject Housing First 05/2013 BULLETIN 5 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MEI 2013 2013/008 Proefproject Housing First 05/2013 2013/008 Proefproject Housing First De heer Pascal Verbeke, OCMW-raadslid Onlangs werd

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

contactpersoon Mieke Deltomme dossier

contactpersoon Mieke Deltomme dossier 1 Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw contactpersoon Mieke Deltomme 051 26 22 50 Mieke.svk@skynet.be dossier corr adres: SVK regio Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Alken Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen

51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen 51 Jongeren in precaire situaties vooruit helpen Sur ma Route Cachet vzw, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen, Sociaal Huis Mechelen Jongeren uit de jeugdzorg aan het woord: 18 jaar, en wat nu? Naar een betere afstemming

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. Inhoud Wat is schuldhulpverlening?... 3 Kort overzicht

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

De Sociale Toer. 13 juni 2014

De Sociale Toer. 13 juni 2014 De Sociale Toer 13 juni 2014 Vrijdag de 13de bracht deze keer geen ongeluk, maar wel interessante getuigenissen van 14 organisaties uit de wijk Rabot-Blaisantvest. Een 70-tal geïnteresseerden bezochten,

Nadere informatie

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Conceptnota intergemeentelijke

Nadere informatie

Verslag Collectieve schuldenregeling

Verslag Collectieve schuldenregeling Verslag Collectieve schuldenregeling 24 april 2014 Aanwezig Lieve De Bosscher (Vzw De Sloep), Ria Roosens (KRAS-diensten), Memet Karaman (Intercultureel Netwerk Gent), Youri Nuytinck (CAW O-VL), Michèle

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

Community Land Trust. Wonen op gemeenschapsgrond

Community Land Trust. Wonen op gemeenschapsgrond Community Land Trust Wonen op gemeenschapsgrond Filmpje CLT 1. Wat is een CLT? Community Land Trust definitie: een verenigingsvorm die een (gemeenschaps)gronden verwerft, ontwikkelt en beheert ambitie:

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Welkom in het. Welzijnshuis

Welkom in het. Welzijnshuis Welkom in het Welzijnshuis skl_ocmw_broch.indd 1 3/11/14 09:40 Onthaal met snelbalie In het Welzijnshuis hoeft u niet op zoek te gaan naar de juiste dienst. Zodra u binnenkomt, ziet u de onthaalbalie recht

Nadere informatie

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord.

Situering op kaart. WIJKFICHES Bloemekenswijk. statistische sectoren Bloemekenswijk. 1,67 km 2 (1,1% van Gent) Oude Lieve. Rustoord. 9 Bloemekenswijk In dit document staan een hele reeks data uit verschillende bronnen vermeld. Meer uitleg over de gehanteerde bronnen en begrippen vind je in Bronnen en Begrippen. WIJKFICHES Bloemekenswijk

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas

HUISVESTING. Hulpaanbod vanuit de OCMW s. Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas HUISVESTING Hulpaanbod vanuit de OCMW s Gerry Van de Steene Departementschef sociale dienstverlening OCMW Sint-Niklaas 1. Opdrachten vanuit de wetgeving 2. Aanvullend hulpverleningsaanbod 3. Welk OCMW

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle

BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april Véronique Vancoppenolle BEGELEIDINGS EN OPVANGMOGELIJKHEDEN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 29 april 2014 Véronique Vancoppenolle 1 PROGRAMMA 1. Wat doet het CAW voor wie? 2. Kijk op thuisloosheid vanuit het Algemeen Welzijnswerk 3.

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Borgloon Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Sint-Truiden Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten

Brugteam Gent: Trajecten naar trajecten Gent: Trajecten naar trajecten 1 Kader Deze tekst handelt over het, CAW Oost-Vlaanderen, regio Gent-Eeklo. 2 Inhoud 1. Missie 4 2. Visie 4 3. Doelgroep 4 4. Werkingsprincipes 4 5. Praktische Informatie

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S B E S T A A N S O N Z E K E R E N Editie 2011 Gemeente Bree Welkom op de startpagina van de lijke fiches bestaansonzekeren! De lijke fiches bestaansonzekeren bevatten een basisdatafiche en een fiche. Basisdatafiche Indicatorfiche LAGE INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP OCMW SCHOTEN Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP INHOUD Algemene sociale dienstverlening 3 Recht op maatschappelijke integratie 3

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Recht op wonen én zorg voor iedereen?

Recht op wonen én zorg voor iedereen? Recht op wonen én zorg voor iedereen? Project Huis Inclusief Woonclub Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015, Leiedal Inhoudstafel 1. Een draagvlak voor het project Huis Inclusief 2. Wat is het project Huis

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014. 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014. 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014 BULLETIN 4 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN APRIL 2014 2014/007 Collectieve schuldenregeling 04/2014 2014/008 Werkdruk MA s 04/2014 2014/007 Collectieve schuldenregeling De heer Pascal

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening?

Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening? Wat maakt een doorgangswoning tot een specifiek model binnen de OCMW - hulpverlening? concept met 6 pijlers drie deelmodellen Een doorgangswoning is een vorm van aangepaste OCMWdienstverlening. 1 vorm

Nadere informatie

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s

Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Werklastanalyse sociaal werkers Belgische OCMW s Brussel 22/04/2014 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie Deelname aan het onderzoek 2 Méthodologie / methodologie Geregistreerde

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

De installatiepremie

De installatiepremie De installatiepremie Versie nr: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een installatiepremie? 3) Wie heeft recht op een installatiepremie? 4) Aan welke voorwaarden moet

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

SociaAl huren in gent

SociaAl huren in gent SociaAl huren in gent Wat is een sociale huurwoning? Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

(/) U kunt dit ds Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Claes KOen.

(/) U kunt dit ds Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Claes KOen. (/) dinsdag 24 januari 2017 - Opinies U kunt dit ds Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Claes KOen. bonnement) In Gent worden arme gezinnen gefinancierd

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_GR_01145 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor het project 'Tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent'

Nadere informatie

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud Het GPMI in het nieuw Informatieronde oktober november 2016 Peter Hardy - Stafmedewerker Inhoud 1. Uitbreiding doelgroep 4. Uitzonderingen 5. Sancties 7. In werking treding 8. Bronnen 2 - VVSG - Pas aan

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015

Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal. Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 Huis van het Kind Zottegem, een huis met een verhaal Congres EXPOO Donderdag 10 december 2015 2010 Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Strijd tegen kinderarmoede : start van

Nadere informatie

FOCUS Situatie vóór het leefloon

FOCUS Situatie vóór het leefloon FOCUS Situatie vóór het leefloon Nummer 15 - juni 2016 2 1. Inleiding In België beschikken een heel aantal mensen niet over voldoende bestaansmiddelen of hebben zij vaak geen vaste verblijfplaats. Deze

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres

Het referentieadres. Versie nr. 1. Laatste update: 18-12-2006. http://www.ocmw-info-cpas.be. Het referentieadres Versie nr. 1 Laatste update: 18-12-2006 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een referentieadres? 3) Welke zijn de voordelen van een referentieadres? 4) Wie kan een referentieadres nemen? 5) Bij wie

Nadere informatie

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Reglement financiële steun ten laste name facturen Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Art. 1 Mensen met financiële moeilijkheden kunnen bij het Sociaal Huis

Nadere informatie

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen Titeltekst inhoud Crisis? Regionaal crisisnetwerk Algemene werking Crisisinterventie Multidisciplinair crisisoverleg Trajectbegeleiding uitdagingen Crisis binnen

Nadere informatie