Merelbeke. Merelbeke. Infomagazine // Mei Samenaankoop groene energie 11 Vul de gezonheidsenquête in!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Merelbeke. Merelbeke. Infomagazine // Mei 2011. 08 Samenaankoop groene energie 11 Vul de gezonheidsenquête in!"

Transcriptie

1 Merelbeke Infomagazine // Mei 2011 Merelbeke 08 Samenaankoop groene energie 11 Vul de gezonheidsenquête in!

2 2 College van burgemeester en schepenen Burgemeester Filip Thienpont (CD&V / N-VA) algemeen beleid, bevolking, burgerlijke stand, brandweer en civiele bescherming, erediensten, kieszaken, politiezaken, veiligheid, restbevoegdheden T of na afspraak via Rita Schoenmaekers, dienst raad & college, T , 1e schepen Dirk Poriau (Open VLD) afvalverwerking, feestelijkheden, actieve en passieve recreatie, sport, intercommunales, toerisme, parken na afspraak via dienst sport & recreatie, T , 2e schepen Bertrand Vrijens (sp.a) beleid inzake cultuur en bibliotheekwerk, Europese zaken, internationale samenwerking, informatie (met inbegrip van public relations en openbaarheid van bestuur), gemeentelijke seniorenwerking, tewerkstelling en pwa, buitenschoolse kinderopvang Na afspraak via dienst onthaal, T M , 3e schepen Isabelle Van De Steene (CD&V / N-VA) informatica, onderwijs en naschoolse vorming, personeelszaken, gelijke kansen m-v Na afspraak via dienst onthaal, T T , M e schepen Jan Jonckheere (Open VLD) begroting, financiën, juridische zaken, milieubeleid en milieuvergunningen, ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, sensibilisering, natuur Na afspraak via dienst boekhouding T , 5e schepen Pascal Rousseaux (CD&V / N-VA) volksgezondheid, jeugdbeleid, lokale economie, middenstand, land- en tuinbouw, markten, stedenbouw Na afspraak via dienst stedenbouw, T , 6e schepen Luc Van Huffel (Open VLD) Begraafplaatsen, openbare werken, patrimonium, monumenten en landschappen, plantsoenen, algemeen seniorenbeleid, ouderenzorg, gezondheidszorg, sociale zaken, huisvesting Na afspraak via dienst onthaal, T e schepen Luc De Keukelaere (Open VLD) Gehandicaptenzorg, drugspreventie, voorzitter OCMW. bereikbaarheid via Katrien Van Gysegem, OCMW Merelbeke T , Gemeentesecretaris Kristof De Bel Gemeenteraad Raadsvoorzitter Freddy De Keukelaere (Open VLD) bereikbaarheid via dienst onthaal, T , M Fractieleiders Hendrik De Vis (CD&V / N-VA) afspraak: T Patrick Lachaert (Open VLD) T Gaston De Bruyn (sp.a) M Stefaan Van Hecke (GROEN!) M merelbeke.gov.be Erik Hebbelijnck (Vlaams Belang) M Fractieleiders bereikbaar via dienst onthaal, T Beste inwoners, Xxxxxx Met lentegroeten, Bertrand Vrijens, Schepen van Informatie Tekst nog te verkrijgen Colofon Infomagazine Merelbeke is een uitgave van: gemeentebestuur Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke, T F Vormgeving en druk: die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge Redactie: Jan Van Hoecke, Je kan het Infomagazine ook raadplegen op Werkten mee aan dit nummer: Koenraad Verbrugghe, eindredactie (dienst externe relaties), Martine Rogiers (dienst onthaal), Sabine Van den Berghe (dienst onthaal), André Vlerick (verslag gemeenteraad), Carol Verstraete (fotografie) Verantwoordelijke uitgever: schepen Bertrand Vrijens, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke, voor het college van burgemeester en schepenen

3 3 infomagazine // APRIL 2011 Uit de gemeenteraad van 22 maart 2011 Opmerkingen budgetwijziging De gemeenteraad besliste om een eerste budgetwijziging door te voeren. Dat is volgens schepen van Financiën, Jan Jonckheere (Open VLD) nodig om een budget van 1 miljoen euro vrij te kunnen maken voor de renovatie van de pastorie in Munte. Daarvoor krijgt Merelbeke ongeveer euro subsidies. De resterende moet de gemeente zelf betalen. Groen! kan daarmee niet akkoord gaan. De bijkomende lening van euro zal de gemeente volgens de partij verplichten om voor eenzelfde bedrag op andere posten te besparen. Wat hen het meest tegen de borst stuit, is de kostprijs van de pastorie: 1 miljoen euro, zonder een duidelijke uitleg voor dat bedrag. Stefaan Van Hecke (Groen!) eist dat die er in de eerstvolgende gemeenteraadscommissie patrimonium komt. De compenserende besparingen zullen bij een volgende budgetwijziging ingeschreven worden. Groen! stemde tegen. Vlaams Belang onthield zich omdat het de budgetwijziging ook vroeg vindt, maar anderzijds begrijpt dat dit gebeurt voor de goede zaak. Toewijzing welzijnstoelage licht gewijzigd In het verleden kregen niet alle rechthebbenden de welzijnstoelage nutsvoorzieningen. Daarom wordt in het reglement gezinshoofd vervangen door de term gerechtigde bij de mutualiteit. Dat moet de problemen oplossen. Paul De Ganck (Vlaams Belang) vroeg om diegenen die onterecht geen toelage kregen met terugwerkende kracht uit te betalen, maar dat is praktisch niet mogelijk. Financiële steun aankoop luieremmers Het gemeentebestuur wil onthaalouders, grote gezinnen met jonge kinderen en personen met incontinentie financieel steu nen als ze een luieremmer willen aankopen. Schepen van Afvalbeleid, Dirk Poriau (Open VLD), lichtte toe dat de gemeente de helft van de aankoopkosten van de luieremmer wil terugbetalen, met een maximum van 60 euro. Groen! vindt dit een goede zaak omdat ook personen met incontinentie van de maatregel kunnen gebruikmaken. Vlaams Belang-fractieleider Erik Hebbelijnck betreurt dat bv. privé-rusthuizen en kinderdagverblijven met één luieremmer niet veel zijn. Voor hen is de maatregel dus geen oplossing. Schepen Poriau vindt die kritiek onterecht. Nieuw uitzicht bloemenweide Plataan De groene strook tussen Plataan en de Hundelgemsesteenweg moet nog sterker uitkomen als toegangspoort tot de gemeente. Daarom wil het bestuur er een parkzone van maken die het hele jaar fraai oogt door er andere bomen en planten te planten, er banken te plaatsen en er een wandelpad aan te leggen. De raming daarvan is op ,10 euro geraamd. Vlaams Belang-fractieleider Erik Hebbelijnck vroeg er ook een hondentoilet, speeltuigen en een groot stratenplan te installeren. Dat zal volgens schepen Luc Van Huffel (Open VLD) worden bekeken. Extra parking sportpark Flora Het gemeentebestuur wil bij het sportpark Flora veertig parkeerplaatsen aanleggen plus een toegangsweg met riolering. Dat wordt geraamd op ,75 euro, btw incl. Frank Monsecour (Groen!) vroeg de zachte verbinding naar de Eikenmolenwijk in het ontwerp op te nemen en er fietsvoorzieningen neer te poten. Het eerste lijkt schepen Van Huffel (Open VLD) geen goed idee; het tweede wel. Nieuw elektriciteits- en gascontract De gemeenteraad besliste om met het OCMW een nieuw contract af te sluiten voor de levering van elektriciteit en gas. De elektriciteit zal volgens schepen van Milieu, Jan Jonckheere (Open VLD) 100 procent groene stroom zijn. Dat is volgens Groen!-fractieleider Stefaan Van Hecke een fabeltje: Alleen kleine leveranciers kunnen dat garanderen, maar dan niet voor grootgebruikers zoals openbare besturen. Opmerkingen bij verrekeningen De afkoppeling van de riolering van de Hundelgemsesteenweg via de Eikenmolenwijk zal duurder zijn dan verwacht. Extra werk aan het elektriciteitsnet en een kapotte riolering, zorgen voor een extra verrekening van ,97 euro, btw excl. Alle gemeenteraadsleden keurden de verrekening goed. Ook de renovaties in het Atheneum Merelbeke vallen een park duurder uit. Onvoorziene omstandigheden en extra werken voor de brandveiligheid zorgen voor een verrekening van ,57 euro en maken dat de kosten tot euro oplopen, zei schepen van Openbare Werken, Luc Van Huffel (Open VLD). Dit zinde Stefaan Van Hecke (Groen!) niet. Hij vond dat bepaalde werken vooraf konden ingecalculeerd worden en hij vroeg zich af of de prijzen van de aannemer wel marktcon-

4 4 infomagazine // APRIL 2011 form zijn. Volgens de schepen zijn ze dat. Dat het bureau dat het masterplan Merelbeke-Centrum moet realiseren een extra factuur van ,94 euro aanrekent voor veiligheidscoördinatie en extra grondonderzoek, zinde Groen! al helemaal niet. Schepen Van Huffel beloofde de ontwerpers in een volgende zitting van de gemeenteraadscommissie patrimonium ter verantwoording te roepen. Erkenning Merelbeeks jongereninformatiepunt Het bestuur wil de jaarlijkse overeenkomst met het Vlaams informatiepunt Jeugd vzw voortaan koppelen aan zijn lokaal sociaal beleidsplan Daarom leek het beter om de samenwerking voortaan elk jaar door de gemeenteraad te laten goedkeuren. Zo is het zeker dat het JIP effectief erkend blijft. Voorts is er volgens schepen van Jeugd, Pascal Rousseaux (CD&V/N-VA), in het nieuwe jeugdhuis plaats voor een JIP en zullen er JIP-informatiezuilen komen in gemeentelijke lokalen waar veel jeugd komt. Gent en Merelbeke samen tegen jeugdcriminaliteit Merelbeke wil gebruikmaken van de ambtenaar die de stad Gent aanwierf om te gaan bemiddelen in gevallen waarbij minderjarigen jonger dan 16 jaar overtredingen begaan tegen de regels die in het gemeentelijk politiereglement zijn vermeld. Naast de provinciale ambtenaren die gemeentelijke administratieve sancties kunnen opleggen, zal de Gentse bemiddelaar volgens burgemeester Filip Thienpont (CD&V/N-VA) in Merelbeke niet alleen optreden als de dader minderjarig is, maar ook als bemiddeling de beste zaak lijkt om overlast op te lossen. Baron Arthur Verhaegenlaan wordt blauwe zone De Baron Arthur Verhaegenlaan is voortaan een zone 30 en een blauwe zone waar iedereen moet gebruikmaken van een parkeerschijf of een bewonerskaart. Ook de parkeersituatie zal veranderen. Zo wordt de laatste parkeerplaats voor de ingang van het Paus Johannescollege een kiss-and-ride zone op bepaalde tijdstippen. BPA Koestraat gedeeltelijk herzien Omdat de stad Gent een nieuw woonproject gedeeltelijk op Merelbeeks grondgebied wil realiseren, moet het BPA voor de Koestraat gedeeltelijk worden herzien. Via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet het een woonzone worden. Een nuttiger invulling voor de vervallen en verwaarloosde site en bovendien kan het achterliggende gebied zo beter worden ontsloten, meent schepen van Ruimtelijke Ordening, Jan Jonckheere (Open VLD). De andere partijen zijn het daar mee eens. Alleen zag Vlaams Belang-fractieleider Erik Hebbelijnck een praktisch probleem voor de hal die Merelbeekse carnavalisten gebruiken. Een alternatief is er volgens schepen Jonckheere nog niet, maar de sloop zal het bestuur dwingen om harder naar een oplossing te zoeken. Wijk rond Sint-Jozefstraat wordt zone 30 Om het sluipverkeer in de Sint-Jozefstraat tussen de Gontrode Heirweg en Fraterstraat aan te pakken, wil het gemeentebestuur van de Sint-Jozefstraat, de Koning Boudewijnstraat, de Leopold De Vosstraat en het Floraplein een zone 30 maken. Om er de verkeersdruk te laten afnemen, zal het schepencollege volgens schepen Jonckheere (Open VLD) met de collega s van Melle overleg plegen over aanpassingen aan de Gontrode Heirweg. Rechtzetting In de vorige editie werd foutievelijk het algemeen totaal vrouwelijke inwoners Melsen van 3899 weergegeven. Dat moet 693 zijn. Onze verontschuldigingen hiervoor. Gemeenteraad, commissie & OCMW-raad Gemeentelijke adviesraden 3 Donderdag 5 mei Milieuraad: poelenwandeling (laarzen meebrengen) uur De Zoete Zonde Bosstraat 3 Woensdag 18 mei OCMW-raad uur administratief centrum OCMW 3 Donderdag 19 mei Lokaal overleg kinderopvang 20 uur gemeentehuis 3 Dinsdag 24 mei Gemeenteraad uur gemeentehuis 3 Maandag 30 mei Welzijnsraad 20 uur gemeentehuis Al deze vergaderingen zijn openbaar. De dagorde van de gemeenteraad en de OCMW-raad kan je raadplegen op de website Gemeenteraad & commissies T OCMW-raad T

5 infomagazine // MEI Werk mee aan de leefbaarheid van Flora DORP inzicht organiseert informatieronde in Flora Na Schelderode, Munte, Bottelare, Melsen en Lemberge komt DORP inzicht nu ook naar Flora. De bedoeling is om de deelgemeenten en wijken meer te laten participeren in het lokaal beleid. DORP inzicht helpt bewoners om het leven in en rond hun dorp of wijk in beeld te brengen en te evalueren via een enquête die peilt naar de mening van alle inwoners vanaf twaalf jaar. Die enquête wordt door de inwoners zelf samengesteld, want zij kunnen het best oordelen over wat belangrijk is in het leven van alledag. DORP inzicht is dus een instrument voor en door inwoners die het leven in hun dorp of wijk willen verbeteren. 3 Op dinsdag 10 mei om 20 uur in het Natuureducatief centrum (Verlorenbroodstraat 106A). 3 Op woendag 11 mei om 20 uur in de basisschool van het GO! (H. Consciencestraat 56). 3 Op donderdag 12 mei om 20 uur in de Sint-Michielsschool (Bergstraat 34). Meer info Projectgroep DORP inzicht Flora Maja Van der Bracht (Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen) T dienst sociale zaken en huisvesting T , DORP inzicht kan tot concrete acties leiden die de inwoners, het lokaal bestuur en andere organisaties kunnen ondernemen om de leefbaarheid in hun dorp te verbeteren. Alle inwoners van Flora zijn daarom van harte welkom op een van de volgende informatiemomenten voor een vrijblijvende kennismaking met het project:

6 6 infomagazine Op vakantie met de juiste reisdocumenten // APRIL 2011 Elk jaar opnieuw raken mensen in moeilijkheden tijdens hun vakantie. Soms stranden ze al in de luchthaven omdat hun reisdocumenten niet in orde zijn. En vergis je niet: ook jonge kinderen en zelfs baby s hebben identiteitsdocumenten nodig. Veel problemen kan je voorkomen door goed voorbereid op reis te vertrekken en tijdig reisdocumenten aan te vragen. Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart om te reizen. Andere landen eisen een paspoort, een visum en mogelijk een inentingsbewijs. Op de website vind je een overzicht van de reisdocumenten die voor elk land nodig zijn. Neem bij twijfel contact op met de ambassade van het land dat je bezoekt (www.diplomatie.be) of met de dienst burgerzaken. Welke soorten reisdocumenten zijn er? 1. Elektronisch identiteitsbewijs voor -12 jarigen (kids-id) De kids-id is een identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan twaalf. Kinderen, ook baby s, hebben het nodig om te reizen in Europa en een aantal toeristische plaatsen buiten Europa. De kids-id moet uitdrukkelijk aangevraagd worden door ministens één ouder die het ouderlijk gezag uitoefent. Kenmerken prijs: 3 euro geldigheid: 3 jaar of maximaal tot het kind 12 jaar is afleveringstermijn: 2 tot 3 weken meebrengen bij de aanvraag: een recente pasfoto met witte achtergrond het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag spoedaanvraag is duurder Na ontvangst van de kaart kan je als ouder ook de dienst Hallo Ouders activeren. Je kan maximaal zeven telefoonnummers doorgeven van belangrijke contactpersonen (bijvoorbeeld mama, papa, oma of tante). Indien je kind ooit in nood verkeert, dan kan men het algemene nummer bellen op de achterzijde van de kids-id. De zeven nummers worden in volgorde opgebeld. Neemt niemand op, dan wordt de oproep doorgegeven aan Child Focus. Wordt jouw kind 12 jaar tijdens de reis? Neem dan zeker contact op met de dienst burgerzaken. Identiteitsbewijs voor -12jarigen Jouw kind heeft nog een geldig identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf? Het document blijft geldig tot de vervaldatum of tot je kind twaalf jaar is. Welk document voor een niet-belgisch kind? Niet-Belgische kinderen zullen pas in een later stadium een kids-id ontvangen en krijgen voorlopig nog steeds het kartonnen exemplaar met foto. Kenmerken prijs: 1,24 euro geldigheid: 2 jaar of maximum tot het kind 12 jaar is afleveringstermijn: 5 werkdagen meebrengen bij de aanvraag: een recente pasfoto met witte achtergrond het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag

7 infomagazine // MEI Elektronische identiteitskaart Vanaf twaalf jaar krijgt iedereen een identiteitskaart. Indien de identiteitskaart vernieuwd moet worden, krijg je automatisch een oproepingskaart. Controleer vóór je vertrek ook altijd de geldigheidsdatum van je kaart. Met een vervallen identiteitskaart raak je niet door de grenscontrole. Kenmerken basisprijs: 15 euro/17 euro (duplicaat) geldigheid: 5 jaar afleveringstermijn: 2 à 3 weken meebrengen bij de aanvraag: een recente pasfoto met witte achtergrond spoedaanvraag is duurder Visum nodig? Voor bepaalde landen heb je een visum nodig: een toestemming om er gedurende een bepaalde periode te mogen verblijven. Een visum is meestal een sticker die in je paspoort wordt gekleefd. Zo n visum vraag je aan bij de ambassade of het consulaat van je reisbestemming in België. Informeer tijdig wat de leveringstijd is, welke documenten je moet voorleggen en of je dat per post kan regelen. Sommige landen verlenen het visum bij aankomst in het land. Meer info dienst burgerzaken T Paspoort of reispas Een geldig paspoort is vereist voor landen waar een gewone identiteitskaart niet volstaat. Wie met kinderen naar een land met paspoortverplichting reist, moet voor elk kind een paspoort hebben, ook voor een baby. Kenmerken basisprijs: 78 euro/41 euro (-12 j) geldigheid: 5 jaar afleveringstermijn: 1 à 2 weken. In het zomerseizoen vraag je best een maand vóór je vertrek je paspoort aan meebrengen bij de aanvraag: 2 recente pasfoto s in kleur met witte achtergrond spoedaanvraag is duurder Hou ook rekening met volgende zaken! ouderlijke toestemming voor -18 jarigen Als een minderjarige alleen met vakantie gaat of samen met vrienden, een jeugdvereniging of familieleden andere dan de ouders naar het buitenland gaat, is het wenselijk een verklaring van de ouder(s) mee te nemen waarin ze toestemming geven voor die reis. Belgische reizigers kunnen steeds navragen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming of er bijkomende documenten voor reizende kinderen nodig zijn. Zeker wanneer het kind alleen reist, is het aanbevolen te informeren bij de ambassade of het consulaat en de luchtvaartmaatschappij. inentingen? Maak je een reis naar verre bestemmingen, informeer je dan tijdig over de aanbevolen vaccins. Sommige landen weigeren je de toegang als je geen geldig internationaal erkend bewijs hebt van inenting tegen bepaalde ziektes. Kwaliteit pasfoto s voor identiteitsdocumenten De pasfoto moet van goede kwaliteit zijn! Het maken van identiteitsdocumenten loopt namelijk via een specifieke procedure. Pasfoto s die je via de computer afdrukt zijn in de meeste gevallen niet geschikt om verder te kunnen verwerken. Het personeelslid van de dienst bevolking zal de kwaliteit van een pasfoto beoordelen en indien nodig weigeren.

8 8 infomagazine // MEI 2011 Bespaar op je energiefactuur Kies voor goedkopere groene energie Wil je besparen op je energiefactuur en zo een steentje bijdragen aan een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Ook Merelbeke ondersteunt dit initiatief. Van 26 april tot 31 mei 2011 kan je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur biedt al zijn inwoners de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Samen met veel andere inwoners bied je je zo aan als één sterke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de onlineveiling op 1 juni hun beste bod doen. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier. Pas dan beslis je of je effectief van energieleverancier verandert. Je krijgt hiervoor een maand bedenktijd. Groene stroom niet langer duurder Zowel het provinciebestuur als onze gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteit- en gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijk groter zijn naarmate meer mensen inschrijven voor de groepsaankoop. Wat is groene energie? Groene energie komt voort uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn, die dus niet uitgeput kunnen raken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, windenergie of energie uit biomassa, opgewekt via het vergisten van organisch afval zoals groenten- en tuinresten. Nog een pluspunt is dat deze energiebronnen minder tot geen vervuilende gassen zoals CO2 of andere broeikasgassen in de lucht sturen. Zo draag je bij tot een beter milieu. Inschrijven Inschrijven kan je op de website van 26 april tot 31 mei. Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Breng je laatste jaarafrekening mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Meer info dienst milieu T

9 infomagazine // MEI Met belgerinkel naar de winkel! Van zaterdag 7 mei tot zaterdag 11 juni De tiende editie van Belgerinkel van de Winkel vindt plaats van zaterdag 7 mei tot en met zaterdag 11 juni. Tijdens die periode spoort onze gemeente iedereen extra aan om zijn boodschappen met de fiets te doen. Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je gezondheid en je portemonnee! Haal je stalen ros van stal! Iedereen die van 7 mei tot 11 juni 2011 boodschappen doet met de fiets, krijgt in elke deelnemende winkel een stempel op de spaarkaart. De spaarkaarten worden verdeeld door de deelnemende handelaars. In Merelbeke nemen meer dan 150 handelaars deel aan de actie. Handelaars die deelnemen zijn opgenomen in het overzicht. Je kan ze bovendien herkennen aan de affiche in de etalage of opzoeken op Wie fietst wint! Een volle spaarkaart is goed voor een originele Belgerinkel-picknickponcho, ontworpen door modeontwerpster en kunstenares Kaat Tilley (mits een kleine bijbetaling). Waterdicht van buiten om te schuilen als het regent, zacht van binnen om gezellig te pauzeren tijdens een fietstocht. Daarbovenop valt er in Merelbeke een originele Belgerinkelfiets te winnen als hoofdprijs van de tombola. De prijzenpot wordt verder gespijsd met prijzen van het gemeentebestuur en de deelnemende handelaars (zie onderaan). Overzicht deelnemende handelaars: A & M ANNY S WINKELTJE ANTOJO APOTHEEK DE CONINCK F. APOTHEEK HEUNGENS GHY- ZELINGS APOTHEEK LACHAERT X. APOTHEEK STORME. APOTHEEK VAN DE VELDE M.J. APOTHEEK VAN DRIESSCHE F. APOTHEEK VANTHUYNE APOTHEEK VERMEULEN A. ARTISAN ARTS DE BOEVER KARIM. ARTS DE MARTELAERE DIRK ARTS DE SMEDT DIRK - BOVENDAERDE HEN- DRIK ARTS DE VITS ANNE ARTS JONCKHEERE J. ARTS LEPERCQUE SABINE ARTS VAN BOUCHAUTE JAN ARTS VAN LYSSEBETTENS C. ARTS VER- MEESCH ELIANE ARTSENGROEP DE MARTELAERE AVEVE BABYCOMFORT. BAKKERIJ AERNOUDT BAKKERIJ AERNOUDT FLORA BAKKERIJ COE- NE BAKKERIJ COENS WIM BAKKERIJ DE CANCK FRANCINE BAKKERIJ DE PAEPE. BAKKERIJ MARIMAN PATISSERIE BAKKERIJ NAESSENS BAK- KERIJ NELSON BAKKERIJ PANIFEX BAKKERIJ SCHEPENS YVES BAKKERIJ VAN CROMBRUGGHE JURGEN BAKKERIJ VAN MOORHEM BASTIAAN- SEN BEL MER BIRKA DESIGN BLOEMEN GEERT BLOEMEN VANDEPUTTE BOEKETTERIE EVERAERT CAPELLI CENTEA CHEFF S CHRISTE- LIJKE MUTUALITEIT COIFFURE RUDY COLRUYT CORNERS DALLAS DE BERGSTRAAT DE FRUITPOST DE KEIBERG - FIETSATELIER DE ORAN- GERIE DE RUYCK ALAIN DE VRIENDENKRING DE WACHTER CH. DE ZOUTKORREL DEXIA BANK BOT TELARE. DEXIA BANK WATER- STRAAT D HAENE SPORT EAT AT KURT ELIANO ERIC TOPSLAGER ERM EURO TUIN EUROPAREIZEN EXCLUSIVE DESTINATIONS. FITALITY ME- RELBEKE FITNESS GYMCLUB OLYMPIA FLASH TRAVEL FOTO AKTIEF FOTO POST GROENDECOR VANDEPUTTE HAARMODE 4 MEN STYN. HAN- DELSCENTRUM MERELBEKE-CENTRUM HET VERZET HORTUS HUBO HUIS CATRY HUIS HUTSE HUISARTSENGROEPSPRAKTIJK DE STROOM. IN- TERMODE COIFFURE STYLE J.M. TOPKLEDING JUSTI-PANI KAPSALON BENEDICTE KAPSALON DIRK KAPSALON ECLIPS KAPSALON FRE- DERICO. KAPSALON INGRID BOTTE KAPSALON KREME KAPSALON PAULA & JURGEN KAPSALON PEGGY KAPSALON RUYSSEN R. KAPSA- LON SANKE KBC BANK & VERZEKERINGEN KEURSLAGER DANNY & INGE KINESITHERAPEUT MORTIER NICOLAS KINESITHERAPEUT SANTENS JAN KRUIDVAT LIEVEN LIJSTENMAKER DE PAUW DANIEL LINGERIE CAMILLE LOGOPEDIE DE RUDDER MELISSA MARANNI MARIO- CA NINOS OCMW OPTIEK JORY OPTIEK VERMEULEN M. OPTIEK VOLCKAERT A. ORNARO OXFAM WERELDWINKEL OXFAM WE- RELDWINKEL PALLIETER BOEKHANDEL PARELHOEN. PARTENA ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS. VLAANDEREN PEKING CITY PEL- LINI PIC NIC PICASSO S&S FITNESS SCHOONHEIDSINSTITUUT BELLITZIA. SCHOONHEIDSINSTITUUT BOON NELE SHEILA SLA- GERIJ BOT TELARE SLAGERIJ DE CRAENE PHILIPPE SLAGERIJ DE SME T - PORIAU SLAGERIJ JOHAN. SLAGERIJ RABAUT SLAGE- RIJ REUNES - SIENAERT SLAGERIJ TRAITEUR SCHELDEROOTJE SLAGERIJ VERSCHATSE W. STANDAARD BOEKHANDEL. STAVERO T CHALETJE LIEDERMEERSEN T OUD MELSEN TANDARTS DE TEMMERMAN WERNER TANDARTS ROOBAERT MARC TANDARTS ZONNEKEYN. FRED- DY TAVERNIER J./ STEENACKERS KOEN/DE KOKER BARBARA THE PUB VAN RENTERGHEM HUISARTSEN GROEPSPRAKTIJK VDK SPAARBANK MEL- SEN VDK SPAARBANK MERELBEKE VDK SPAARBANK SCHELDERODE VERZEKERINGEN VAN DEN BROECKE WAUTERS GUIDO WIJNHUIS BOLLAERT

10 10 infomagazine // MEI 2011 Om je extra te motiveren, gaat Bond Beter Leefmilieu nog een stap verder. Want wie meedoet, maakt ook kans op een romantisch fietsweekend in de hoofdstad van de liefde: Parijs. Deponeer je volle spaarkaart in de spaardoos bij één van de deelnemende handelaars. Na de campagne worden uit alle spaarkaarten gelukkige winnaars getrokken die met een mooi geschenk naar huis fietsen. Hoe meer volle spaarkaarten, hoe groter je winstkansen! Een overzicht van de deelnemende handelaars vind je onderaan. Startevenement Op zaterdag 7 mei 2011 gaat de actie Belgerinkel naar de winkel van start met een grootse startactiviteit op het kerkplein Merelbeke Centrum. Kom langs tussen 9.30 en 13 uur en snuif de sfeer op in het fietsdorp! Activiteiten in het fietsdorp: Kom je fietsrijvaardigheid op de proef stellen op het fietsbehendigheidsparcours. Test je conditie tijdens korte initiaties spinning. Beveilig je fiets tegen diefstal en laat je rijksregisternummer registreren in je fietsframe. Een snelle check-up van je fiets en eventueel kleine aanpassingen maken je fiets gebruiksklaar voor de zomerse fietstochten. Maak kennis met de Werkgroep Mobiliteit Merelbeke (WMM) en ontvang een fietsvriendelijk gadget. Bezoekers die per fiets naar de bib komen worden naar jaarlijkse gewoonte verwelkomd met een eerste stempel op de spaarkaart én een gadget! Alle activiteiten zijn gratis, inschrijven is niet nodig. Meer info dienst milieu T Kies voor voeding uit eerlijke handel Wie kiest voor eerlijke handel, denkt verder dan zijn directe profijt. Fair trade of eerlijke handel is boeren hier en in het Zuiden een eerlijke prijs betalen voor hun harde werk. Zo kunnen talloze kleine zelfstandige boeren en veldarbeiders waardig leven in Afrika en Azië. Merelbeke werd exact één jaar geleden FairTradeGemeente en wil zo landbouwers hier en in het Zuiden erkennen voor hun harde werk. Vaak worden landbouwers, ook bij ons, verplicht om hun gewassen, melk of vlees tegen dumpingprijzen te verkopen aan een veel beter georganiseerde agro-industrie. Dat dwingt landbouwers om groter en intensiever te telen. Dieren worden via bandwerk zo snel mogelijk vetgemest en geslacht. Planten worden zwaar bemest, besproeid, verwarmd en veelvuldig bewaterd. Het eindproduct is soms minder gezond en bijna altijd slechter voor het milieu. Wie wint daar dan bij? Al twintig aanbieders Na één jaar kan Merelbeke mooie resultaten voorleggen. In totaal hebben twintig winkels, verenigingen en horecazaken verklaard om zo veel mogelijk fairtradeproducten aan te bieden. Voor een derde van alle gemeentelijke recepties gebruiken we nu fairtradeproducten. Toch bestaan er nog vooroordelen over fairtrade: het zou nadelig zijn voor zelfstandigen en ingaan tegen de vrije markt. Dat klopt niet, fairtradelabels bewijzen dat arbeiders in het Zuiden een eerlijke prijs krijgen: de markt kan net wél werken. Elk bedrijf kan erkend worden door Max Havelaar: ook grote Belgische ondernemingen en supermarktketens bieden fairtradeproducten aan. Denk maar aan koffie, thee, rijst, chocolade enzovoorts. Zuid-Amerikaanse rietsuiker is duurzamer Fairtradespecialist Oxfam werkt bijvoorbeeld ook multinationaal, maar handelt met landbouwers en klanten op basis van respect en het streeft niet alleen winst na maar ook duurzame ontwikkeling. Het laat 90% van zijn fairtradeproducten per boot verschepen. Zo heeft rietsuiker uit Paraguay een kleinere voetafdruk dan onze suiker uit bieten door de zeer intensieve teeltwijze hier. Zo is het ook mogelijk dat rozen uit Nederlandse serres vijf tot zesmaal de ecologische voetafdruk hebben van die uit Kenia, waar de zon gratis schijnt. Op zaterdag 14 maart is het wereldfairtradedag, van 9 tot en met 15 mei komt de werkgroep fairtrade een hele week naar buiten met tal verrassingen voor de wakkere Merelbekenaar. Interesse om fairtrade op te nemen in jouw aanbod? Neem dan contact op met de wereldambtenaar. Meer info dienst coördinatie en projecten T

11 11 Merelbeke DOE MEE EN WIN mooie prijzen

12 De gemeente en het OCMW van Merelbeke stappen samen met vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ in het project Gezonde Gemeente. Om het label Gezonde Gemeente te verdienen, moet Merelbeke een actief lokaal gezondheidsbeleid voeren met acties rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Wanneer Merelbeke aan een aantal criteria voldoet, krijgt het van Logo Gezond+ het label Gezonde Gemeente en daarbij een aantal sterren. De bedoeling is om van Merelbeke een driesterrengemeente te maken. Om een toekomstbeleid te kunnen uitschrijven over gezondheid wil Merelbeke in eerste instantie de bevolking bevragen over gezondheid. Op die manier kan de gemeente rekening houden met de wensen van haar bevolking en het beleid hierop zo goed mogelijk afstemmen. U vindt de enquête op de volgende bladzijden. We vragen u vriendelijk om ze in te vullen en terug te bezorgen voor 11 juni 2011 via de inzamelbussen bij de gemeentelijke diensten, het OCMW, de scholen of via je ziekenfonds. Wonen op uw adres nog andere personen (kinderen, grootouders enz.) dan kan je de lijst ook kopiëren of downloaden op gezondegemeente of er de enquête digitaal invullen. Hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe betrouwbaarder de resultaten worden. Bovendien maak je kans op mooie prijzen zoals een blender waarmee je lekkere en gezonde smoothies kan maken of een mooi gevulde fruitmand! De resultaten van de enquête zullen in oktober worden bekendgemaakt. Merelbeke rekent op een hoge respons zodat iedereen op einde van het jaar terecht kan zeggen op uw gezondheid! Meer info dienst sociale zaken en huisvesting T

13 13 MERELBEKE GAAT GEZOND Merelbeke gaat gezond VRAGENLIJST Wonen op uw adres nog andere personen (bv. kinderen, grootouders )? Dan kan u altijd deze vragenlijst kopiëren of downloaden op en hen vragen ze ook in te vullen. Want hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe betrouwbaarder de resultaten worden. Geslacht O Man O Vrouw Leeftijd O 0 18 O O O O 66+ Woonplaats O Merelbeke O Bottelare O Lemberge O Melsen O Munte O Schelderode O Flora O Kwenenbos Opleidingsniveau O Geen diploma O Diploma Lager secundair O Diploma hoger secundair O Diploma hoger onderwijs korte type O Diploma hoger onderwijs lange type Laat u zich inenten tegen seizoensgriep? O Jaarlijks O Af en toe O Nooit Wat is uw lengte? Wat is uw gewicht? Rookt u?... m... kg O Neen O Ja Hoeveel sigaretten per dag?.. Ik voel me meestal: O Goed O Matig O Slecht in mijn vel. ENKEL IN TE VULLEN DOOR JONGEREN (-18): ENKEL IN TE VULLEN DOOR VOLWASSENEN (+18) Hoeveel keer per week beweegt u minimaal Hoeveel keer per week beweegt u minimaal 60 minuten aan één stuk? 30 minuten aan één stuk? O elke dag O 3x per week O 2x per week O 1x per week O.. x per week O nooit O elke dag O 3x per week O 2x per week O 1x per week O.. x per week O nooit ENKEL IN TE VULLEN DOOR VROUWEN TUSSEN 50 EN 69 JAAR: Maakt u gebruik van de tweejaarlijkse mammografie die u gratis aangeboden wordt om borstkanker vroegtijdig op te sporen? O Ja O Neen Hoe vaak verlucht u de woonkamer? O meermaals per dag O 1x per dag O af en toe per week O nooit

14 14 Wat zijn voor u de belangerijkste thema s? Nummer ze van 1 tot 5 (1 = meest belangrijk, 5 = minst belangrijk) Gezonde voeding Drugs Wat zijn Roken voor u de belangerijkste thema s? Nummer ze van Ongevallen 1 tot 5 thuis (bv. brandwonden, vallen ) (1 = meest Passief belangrijk, Roken 5 = minst belangrijk) CO vergiftiging Overgewicht Asbest Gezonde Beweging voeding Drugs Bodemverontreiniging Roken Ongevallen thuis (bv. brandwonden, vallen ) Kanker (bv. borstkanker, prostaatkanker, etc.) Griep Passief Roken CO vergiftiging Depressie en zelfdoding (geestelijke gezondheid) Valpreventie bij senioren Overgewicht Asbest Illegale verbranding in de tuin Alcohol Beweging Bodemverontreiniging Kanker Lawaaihinder (bv. borstkanker, prostaatkanker, etc.) Griep Verkeer Depressie Fijn stof en zelfdoding (geestelijke gezondheid) Valpreventie.Seksuele bij senioren gezondheid Illegale Schimmel verbranding de woning de tuin Alcohol Andere:. Lawaaihinder Verkeer Fijn stof.seksuele gezondheid Hoe Schimmel schat in u de uw woning fysieke gezondheid in? Andere:. O Slecht O Matig O Goed Hoe schat u uw fysieke gezondheid in? Waar haalt u uw gezondheidsinformatie vandaan? (meerdere antwoorden mogelijk) O Slecht O Matig O Goed O Huisarts O Gemeentelijke infomagazine Waar O Specialist haalt u uw gezondheidsinformatie vandaan? (meerdere antwoorden O mogelijk) Boeken O Krant O Folders O Huisarts O Gemeentelijke infomagazine O O Specialist Apotheker O Boeken O TV O O Krant Familie en vrienden O Folders O radio O O Apotheker Persoonlijke brieven (bv. borstkankerscreening, griepvaccinatie, etc.) O TV O Tijdschriften O O Familie Mutualiteit en vrienden O radio O Internet O Persoonlijke brieven (bv. borstkankerscreening, griepvaccinatie, etc.) O Tijdschriften O Aan Mutualiteit welke van de 7 thema s moet Merelbeke de komende O Internet jaren werken volgens u? Nummer ze van 1 tot 7. Aan (1 = welke meest van belangrijk, de 7 thema s 7 = minst moet belangrijk) Merelbeke de komende jaren werken volgens u? Nummer ze van 1 tot Tabak 7. (1 = meest belangrijk, 7 = minst belangrijk) Overgewicht tegengaan Tabak Borstkanker opsporing Overgewicht tegengaan Gezondheid & milieu Borstkanker opsporing Gezondheid depressie & en milieu zelfdoding depressie Griep en zelfdoding Griep Vallen bij ouderen Vallen bij ouderen Ingevuld en wat nu? Ingevuld Steek de vragenlijst wat nu? voor 11 juni binnen in één van de verzamelpunten die te vinden zijn op de website. Steek Als de alle vragenlijsten voor 11 verwerkt juni binnen zijn, in zullen één van de resultaten de verzamelpunten in Oktober die 2011 te vinden bekend zijn op gemaakt de website. worden. Als alle Neemt vragenlijsten u niet deel verwerkt aan zijn, de wedstrijd, zullen de resultaten bezorg ons in Oktober deze vragenlijst 2011 bekend anoniem. gemaakt worden. Neemt Neemt u niet u wel deel deel aan aan de wedstrijd, de wedstrijd bezorg en ons wil deze je kans vragenlijst maken op anoniem. een mooie prijs, vul je naam en contactgegevens in. Neemt u wel deel aan de wedstrijd en wil je kans maken op een mooie prijs, vul je naam en contactgegevens in. Voornaam + Naam: Voornaam + Naam: Adres: Adres: Telefoon en / of gsm:.. Telefoon en / of gsm: OCMW MERELBEKE OCMW MERELBEKE

15 infomagazine // MEI Zomervakantie op het speelplein natuurlijk! Deze zomer zal het GILKO Merelbeke opnieuw vollopen met stralende kindergezichtjes want de vakantiespeelpleinwerking komt eraan! Al jaren is de vakantiespeelpleinwerking Merelbeke een vaste waarde die heel veel kinderen en jongeren toffe vakantiedagen bezorgt. De vakantiespeelpleinwerking is er voor kinderen van 3 tot 12 jaar en voor tieners van 12 tot en met 15 jaar. Dagelijks bezorgen onze enthousiaste en gebrevetteerde monitoren hen een brede waaier aan activiteiten, van spaghetti planten tot ravotten in het bos. Waar en wanneer? De vakantiespeelpleinwerking vindt ook dit jaar plaats in het GILKO, gemeentelijke basisschool, Kloosterstraat 19 én in de aanpalende KAJ-lokalen. Tussen woensdag 6 juli en vrijdag 19 augustus kunnen kinderen en jongeren er terecht van 9 tot uur. Van maandag 18 juli tot en met vrijdag 29 juli is er geen speelpleinwerking. We bieden iedere dag voor- en naopvang vanaf 7.30 uur en tot uur. Er is geen speelplein op donderdag 21 juli en maandag 15 augustus. Dolle pret voor een prikje Een dagje vakantiespeelplein kost 4 euro. Voor de vooropvang betaal je 2 euro en de naopvang kost 1 euro. Daarenboven bieden we je via de meerbeurtenkaarten een voordeeltarief aan en is de vakantiespeelpleinwerking fiscaal aftrekbaar. Eventjes proberen? Nog niet overtuigd dat de vakantiespeelpleinwerking iets is voor jouw zoon of dochter? Probeer het even uit. We organiseren op woensdag 6 juli een gratis uitprobeerdag voor alle kinderen en jongeren die daar zin in hebben. Die dag is er geen voor- en naopvang. Hoe inschrijven? In het jeugdcentrum, het gemeentehuis, de bibliotheek, het sportcentrum of het zwembad vind je het inschrijvingsformulier voor de vakantiespeelpleinwerking. Je vindt het ook op www. merelbeke.be. Bezorg het formulier zo vlug mogelijk aan de dienst jeugd, waar je ook terechtkan voor de aankoop van de meerbeurtenkaarten. Kinderen van wie wij ten laatste één dag voor hun eerste speelpleindag geen inschrijvingsformulier hebben ontvangen, kunnen wij niet toelaten op de vakantiespeelpleinwerking. Nog steeds monitoren gezocht! Wij zijn nog steeds op zoek naar monitoren voor het vakantiespeelplein! Word je dit jaar 16 of ben je ouder en wil je graag een centje bijverdienen op het vakantiespeelplein door de kinderen toffe dagen te laten beleven? Kom dan snel eens langs bij de jeugddienst en we geven je bakken informatie! Meer info dienst jeugd T

16 16 infomagazine // APRIL 2011 Werkgroepen inventariseren erfgoed In snel veranderende tijden willen we het waardevolle uit het verleden niet laten verloren gaan. Zo zijn er in de Merelbeekse erfgoedcommissie werkgroepen als houtig erfgoed, funerair erfgoed en niet-beschermd onroerend erfgoed actief. Drie leden van die werkgroepen vertellen hoe ze ons erfgoed in kaart brengen en ontsluiten. Al hun bevindingen worden gedigitaliseerd en in databanken beschikbaar gemaakt. Nieuwsgierigen kunnen de voortgang volgen op de website van het Vlaams Instituut van het Onroerend Erfgoed (VIOE, Houtig erfgoed Fernand Daenekynt, lid van de werkgroep houtig erfgoed, legt uit wat hieronder wordt verstaan. Het gaat om bomen, struiken en hagen die een bijzondere waarde in het landschap hebben gekregen. De werkgroep doet het veldwerk voor het inventariseren van dat levende erfgoed. Daarmee is Merelbeke een van de pioniers in Vlaanderen. Geïnspireerd door Geert Van der Linden van het VIOE hebben enkele mensen van de milieuraad en de erfgoedcel de handen in elkaar geslagen. Alle deelgemeenten komen aan bod. Onlangs hebben we Bottelare bezocht. Natuurlijk inventariseerden we de linde op het dorpsplein, maar ook de beschermlinden aan de St.-Annakapel, de taxus aan de school en de cipres nabij de Gentbosboerderij. Welke bomen, struiken of hagen komen in aanmerking? Allerhande omvangrijke bomen die zichtbaar zijn langs de straat of de wegel. Bij snelgroeiers of niet-langlevende bomen zoals wilg, populier en beuk is een omtrek van 3,5 m erfgoedwaarde, bij langlevers zoals eik en linde is dat 2,5 m omtrek, vertelt Fernand Daenekynt. Bomen kunnen ook een historische waarde hebben. Dikwijls zijn dat hoekbomen van een perceel of een boerenwegel of grensbomen van landerijen of dorpen. We inventariseren ook zeldzame bomen zoals een zwarte BRUGG

17 infomagazine // APRIL populier of oude moerbeiboom. Daarnaast letten we op oude meidoornhagen, de ligusterhaagjes rond de bunkers en kleine landschapselementen zoals dreven, rijen knotwilgen, kapelbomen en kerkbomen. Funerair erfgoed Antoine Sedeyn is al een aantal jaren lid van de werkgroep funerair erfgoed die zich toelegt op het inventariseren van de graven op de Merelbeekse kerkhoven. Onze kerkhoven getuigen van de bewogen geschiedenis van Merelbeke, vertelt Antoine Sedeyn. Alle graven worden respectvol geïnventariseerd, zonder onderscheid des persoons. Zo nodig verduidelijken we de opschriften en we fotograferen alles zodat niets verloren gaat bij ruiming van de graven. Ook noteren we de gebruikte steensoorten, bijvoorbeeld arduin, graniet of marmer. Goed zichtbaar zijn natuurlijk de gevolgen van de bombardementen van Voor die graven en die van de oud-strijders is bijzondere aandacht, ook wat betreft instandhouding. Wat eveneens opvalt, zijn de dramatische gevolgen van de Spaanse griep die in 1918 voor veel overlijdens zorgde in de gemeente. Niet-beschermd onroerend erfgoed Erwin Ketels van de werkgroep niet-beschermd onroerend erfgoed schetst het belang van onderbouwde selectiecriteria voor waardevolle gebouwen en plekken in de gemeente. Die criteria bestaan nu en worden bewaakt door de erfgoedcommissie, legt Erwin Ketels uit. Maar onze werkgroep blijft inventariseren en oplijsten, met beschrijvende fiches en ondersteunende foto s. Alles begon in 2004, toen de hospice van het OCMW werd afgebroken. Dat veroorzaakte veel deining. Toen onstond de noodzaak aan bruikbare selectiecriteria voor waardevolle gebouwen. Bouwen door de eeuwen heen was hiervoor de leidraad. Het inventarisatiewerk gaat nog steeds door. Al die informatie vormt een handig werkinstrument voor de dienst stedenbouw en het schepencollege.

18 18 infomagazine // mei 2011 Natuurinrichting Merelbeekse Scheldemeersen Publieksmoment op zondag 15 mei 2011 nabij Melsen Je hebt ondertussen wel gemerkt dat de Merelbeekse Scheldemeersen veranderd zijn door heel wat natuurinrichtingswerken. De laatste werken nabij de dorpskern van Melsen zijn grotendeels afgerond. Hoog tijd om die inrichting aan het brede publiek voor te stellen. Het publieksmoment van zondag 15 mei start en eindigt aan de parochiezaal van Melsen (einde Kerkwegel), waar je tussen en uur kan starten met een wandeling. Via een uitgestippelde route kom je langs belangrijke natuur- en erfgoedpunten en mooie plekjes. Op elk punt vertelt een specialist je iets over de natuurinrichtingswerken, het reservaat De Putten, de vissen en hun migratiemogelijkheden en de aanwezige erfgoedwaarden. Op sommige plaatsen wordt het rijke leven in de hooilanden en poelen gedemonstreerd. De wandeling met stopplaatsen duurt ongeveer twee uur en is ook geschikt voor kinderen. Aan de parochiezaal kan je iets drinken. De wandeling volgt een oud wandeltracé langs het speelbos van Melsen naar de Scheldevallei. Dat tracé is opnieuw toegankelijk gemaakt door de aanleg van een voetgangersbrug over de grachten. De Scheldevallei wordt hier doorsneden door de Melsenbeek. Die beek was, tot 2007 een waterloop met zwaar verontreinigd slib en steile en dichtbegroeide oevers. Met de natuurinrichtingswerken werd de waterloop geruimd, kreeg die langs de Meersstraat zacht hellende oevers en werd vismigratie vanuit de Bovenschelde en de Tijarm weer mogelijk. Een volledige ecologische inrichting van de beek dus ook voor het deel tussen Meersstraat en de monding in de Tijarm - zal gebeuren

19 infomagazine // mei zodra alle oeverstroken aangekocht zijn door de provincie Oost- Vlaanderen. Om de migratie van vissen uit de Tijarm naar de Melsenbeek en haar zijbeken maximaal mogelijk te maken, zijn heel wat ingrepen uitgevoerd. Vissen verplaatsen zich om voedsel te zoeken, maar gaan ook op zoek naar plaatsen om te paren, eieren af te leggen of te overwinteren. Om die migratie toe te laten, zijn een aantal aanpassingen uitgevoerd: de bestaande betonnen constructie aan de monding van de Melsenbeek in de Tijarm is met 1 meter verlaagd; verspreid over de hele lengte van de Melsenbeek zijn vistrappen gebouwd. Die vistrappen liggen in de bedding van de beek met een hoogteverschil van telkens 10 cm, een hoogte die overbrugbaar is voor vissen; er zijn vispaaiplaatsen aangelegd: plaatsen waar vissen hun eieren afleggen en jonge vis kan opgroeien; door een speciale verdeelconstructie op de kruising tussen de Schragebeek en de Melsenbeek wordt er gezorgd dat er steeds voldoende water in de Melsenbeek staat. Deze constructie zal pas volledig in werking treden nadat de collector voor afvalwaterzuivering in Melsen volledig aangelegd is (gemeentelijke procedure hiervoor is lopende) en er geen afvalwater meer in de Schragebeek terechtkomt. In het natuurreservaat De Putten zijn enkele regulerende stuwen aangelegd om een te snelle ontwatering tegen te gaan. Een hoger waterpeil in het voorjaar vormt een belangrijke randvoorwaarde voor broedvogels of hooilandvegetatie. Het waterleven zal te bewonderen zijn in de verschillende poelen of in t Stekelingske, een oude visput met steile oevers zonder enige oever- en watervegetatie. Die vijver werd geruimd en ecologisch ingericht zodat vissen uit de Melsenbeek er kunnen paaien. De noordwestelijke oever werd zachthellend gemaakt, de zuidwestelijke oever werd plaatselijk nog verhoogd. In de verhoogde wand graven de ijsvogels een nestgang om er te broeden. Het bestaand gebouwtje bij t Stekelingske is ingericht als schuilhuisje voor recreanten. Al die natuurinrichtingsmaatregelen zijn mogelijk dankzij een optimale samenwerking tussen de gemeente Merelbeke, de provincie Oost-Vlaanderen, Natuurpunt, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het budget van natuurinrichting (ANB) wordt aangevuld met belangrijke medefinanciering vanuit de provincie Oost Vlaanderen en de gemeente Merelbeke. Meer info of Wie zelf zijn afval verbrandt, is de sigaar Wie zelf zijn afval wil verbranden, moet opletten dat hij zijn vingers niet verbrandt. Afval verbranden in de openlucht is streng verboden. Alleen plantaardige afvalstoffen van tuinen mogen verbrand worden in Vlaanderen. Maar dan moet het wel gebeuren op meer dan 100 meter afstand van boomgaarden, bossen, gebouwen, hagen enz. In woonzones is afval verbranden helemaal niet toegestaan. Wie de geldende bepalingen aan zijn laars lapt, staan fikse boetes te wachten. Ga dus voortaan verstandig om met je afval. Voor jezelf, je medemensen en ons milieu. In de brochure 53 % van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin worden een aantal alternatieven gegeven voor vuurtje stoken in open lucht. De brochure motiveert het verbod en gaat in op de gezondheidsaspecten. Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij de Vlaamse Infolijn ( , elke werkdag van 9 tot 19 uur) of te downloaden via vuurtjes_in_de_tuin_2007.pdf. Meer info dienst milieu T

20 20 infomagazine // APRIL 2011 Selectief slopen Renovatie zit al een tijdje in de lift. Het is logisch en aanbevolen dat we onze oude woningen hergebruiken. Dan gaat geen kostbare vrije ruimte meer verloren aan nieuwbouw. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille, want bij afbraak of renovatie van gebouwen komt heel wat puin vrij. Vlaanderen produceert jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval. Die enorme hoeveelheid bedraagt drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigd bouw- en sloopafval naar een stortplaats moet worden afgevoerd. Selectief slopen is de boodschap Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om daarvoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Daarnaast is het zinvol ook niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals glas, hout en kunststoffen gescheiden te houden. Bij afbraakwerken plaats je dus het best containers voor de verschillende fracties. Is dat niet mogelijk, zorg dan dat op zijn minst de steenfractie, het gevaarlijk afval en een restfractie voor verdere sortering afzonderlijk worden gehouden. Dat is meestal ook de goedkoopste oplossing. Door selectief te slopen ontstaan zuivere afvalstromen die maximaal benut kunnen worden voor hergebruik. Vooral bij grotere verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen een duidelijke financiële meerwaarde. Ook bij werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval. Ook als particulier kan je je steentje bijdragen Ook als je kleine verbouwingen zelf uitvoert, zoals de renovatie van je badkamer, kan je met de verschillende fracties terecht op het containerpark. Nieuwe bouwstof In een verwerkingsinstallatie wordt het puin in een breekinstallatie verkleind en afgezeefd. Het eindproduct zijn puingranulaten die een alternatief zijn voor grind. Ze worden vaak gebruikt in de wegenbouw als fundering voor het wegdek, maar zijn ook geschikt voor de aanmaak van allerlei betonproducten of gestabiliseerd zand. Meer info dienst afvalbeheer T

HELDEN OP DE FIETS, ZET je niet in de ZAK

HELDEN OP DE FIETS, ZET je niet in de ZAK Pagina 1 van 6 HELDEN OP DE FIETS, ZET je niet in de ZAK Handelaars 1HUIS HUTSE BLOEMSTRAAT 43 9050 GENTBRUGGE 2 KAPSALON PEGGY CAMPAGNESTRAAT 13 9820 MELSEN 3DE RUDDER MELISSA CHRYSANTENSTRAAT 54 9820

Nadere informatie

HELDEN OP DE FIETS, ZET je niet in de ZAK - editie 2017 Deelnemende handelaars, diensten en scholen

HELDEN OP DE FIETS, ZET je niet in de ZAK - editie 2017 Deelnemende handelaars, diensten en scholen HELDEN OP DE FIETS, ZET je niet in de ZAK - editie 2017 Deelnemende handelaars, diensten en scholen Handelszaak Naam Adres nr. bus postcode gemeente Kleding Babs Boetiek Bergstraat 47 9820 Merelbeke Kleding

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

De Kids-ID. Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen

De Kids-ID. Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen De Kids-ID Het elektronische identiteitsbewijs voor kinderen Wat is de Kids-ID? > De Kids-ID is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar. > Het is ook

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Colofon. Redactie: West-Vlaamse Logo s Lay-out: Logo Brugge-Oostende V.u.: An Casteleyn, Ruddershove 4, 8000 Brugge. www.logowvl.

Colofon. Redactie: West-Vlaamse Logo s Lay-out: Logo Brugge-Oostende V.u.: An Casteleyn, Ruddershove 4, 8000 Brugge. www.logowvl. Colofon Redactie: West-Vlaamse Logo s Lay-out: Logo Brugge-Oostende V.u.: An Casteleyn, Ruddershove 4, 8000 Brugge www.logowvl.be MENUKAART Afval verbranden in de tuin is geen goed idee. Het is ongezond,

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

t Paelsteenveld, Geef ons uw idee

t Paelsteenveld, Geef ons uw idee t Paelsteenveld, Geef ons uw idee A. Inleiding t Paelsteenveld is een 10 hectare groot park in de kustgemeente Bredene. De dahliatuin telt variëteiten uit alle windstreken die s zomers de omgeving opfleurt.

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Vragenlijst: interview 10.000 stappen

Vragenlijst: interview 10.000 stappen ID nr Vragenlijst: interview 10.000 stappen LEES: Goeiedag, Mr./Mevr., u spreekt met (naam interviewer), medewerker van Universiteit Gent bij de vakgroep Bewegingswetenschappen. Universiteit Gent voert

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

ERFGOED IN MIJN STRAAT

ERFGOED IN MIJN STRAAT Onroerend Erfgoed Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19, bus 5 1210 Brussel Tel. +32 (0)2 553 16 50 http://www.onroerenderfgoed.be http://inventaris.vioe.be Vlaamse overheid Onroerend Erfgoed ID 1581

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

leeftijdsladder Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

leeftijdsladder Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig? leeftijds ladder Alle mensen hebben rechten en plichten. Maar die verschillen wel naargelang je meerderjarig of minderjarig bent. Wat mag op welke leeftijd? Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Landinrichtingsproject Jabbeke Wingene Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wie kan de subsidie aanvragen?... 2

Nadere informatie

uw preventieplan op maat goed van start met de gezondheidsgids

uw preventieplan op maat goed van start met de gezondheidsgids uw preventieplan op maat goed van start met de gezondheidsgids Omdat voorkomen beter is dan genezen, hebben de huisartsen en gemeentebesturen van Malle en Zoersel - in samenwerking met LOGO Antwerpen Noord

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen? Als je op eigen benen staat en géén of bijna geen inkomen hebt, kan je een leefloon vragen bij het OCMW. Het OCMW geeft niet alleen geld maar helpt b.v. ook om een job te vinden, zodat je meer kansen hebt

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Gezond met geld. Zo doe je dat. Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen

Gezond met geld. Zo doe je dat. Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen Gezond met geld Zo doe je dat Uitkomen met je inkomen in duidelijke stappen Gezond met geld Zo doe je dat Tineke Post Uitgeverij Gelderland Voorwoord Crisis in Europa crisis in Nederland. Bezuinigen, bezuinigen.

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig? leeftijds ladder Alle mensen hebben rechten en plichten. Maar die verschillen wel naargelang je meerderjarig of minderjarig bent. Wat mag op welke leeftijd? Wat is het verschil tussen minder- en meerderjarig?

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CADEAUBON

GEMEENTELIJKE CADEAUBON GEMEENTELIJKE CADEAUBON Informatievergadering 8 oktober 201 Lutgart Parmentier Ambtenaar lokale economie 1 WAT IS EEN GEMEENTELIJKE CADEAUBON? Bon te besteden bij alle deelnemende LOKALE handelaars, horeca,

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Logo SAG gezondheidscentrum Geachte mevrouw, mijnheer, Welkom in ons gezondheidscentrum! Om u officieel in te kunnen schrijven verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier in te vullen, te ondertekenen

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN De Keuzemeersen is een klein natuurgebied naast de Leie. Een natuurgebied is leuk voor de mensen die in de stad wonen. Niet iedereen heeft een tuin. Of sommigen willen

Nadere informatie

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1. Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1 Inhoud INLEIDING... 3 1. ENQUETE... 4 2. RESULTATEN... 6 2.1. ONDERVRAAGDEN... 6 Leeftijd... 6 Deelgemeenten... 6 Geslacht... 7 2.2. CIJFERS... 8

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel. Deel B: Schriftelijk gedeelte

Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel. Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen Maatschappelijk Formeel Deel B: Schriftelijk gedeelte Naam: Voornaam: Geboortedatum: Naam van de instelling: Land: Taak 1 30 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 Peiling naar de voorwaarden die 80-plussers toelaten om langer zelfstandig thuis te wonen 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

MUNTE BRUIST. Resultaten Bewonersbevraging. 14 maart 2010

MUNTE BRUIST. Resultaten Bewonersbevraging. 14 maart 2010 MUNTE BRUIST Resultaten Bewonersbevraging 14 maart 2010 Jullie boodschap 1. Muntenaars zijn fier op hun dorp 2. Ga behoedzaam om met de open ruimte 3. Muntenaars snakken naar beter openbaar vervoer 4.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

VAN 1 JULI T.E.M. 31 AUGUSTUS 2015. 5 de Valeirzoektocht. thema: Trage Wegen. een organisatie van de VVV t Gaverland

VAN 1 JULI T.E.M. 31 AUGUSTUS 2015. 5 de Valeirzoektocht. thema: Trage Wegen. een organisatie van de VVV t Gaverland VAN 1 JULI T.E.M. 31 AUGUSTUS 2015 5 de Valeirzoektocht thema: Trage Wegen een organisatie van de VVV t Gaverland Zoekers en Bezoekers van het land van Gavere, Gazomergasten allerhande, Het hele leven

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad

Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad Zitting van 18 NOVEMBER 2013 ons kenmerk: LDS/DVR/WH/09 datum: 14/11/2013 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 Vragen van gemeenteraadsleden. In toepassing

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016 Deze vragenlijst peilt naar de kwalitatieve gegevens van uw gemeentelijk afval- en materialenbeleid. De informatie uit deze vragenlijst willen we gebruiken om het Vlaams afval- en materialenbeleid verder

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Beste (toekomstige) toeleider,

Beste (toekomstige) toeleider, Beste (toekomstige) toeleider, Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-, sport-, of cultuurvereniging. Veel mensen vallen hierdoor uit de boot

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 29/11/2012 om 20.00 uur

Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 29/11/2012 om 20.00 uur Verslag Algemene Vergadering Adviesraad voor Lokale Economie en Handel Merelbeke dd. 29/11/2012 om 20.00 uur Aanwezigheden: Aanwezigheidslijst - Schepen inzake lokale economie en middenstand Pascal Rousseaux

Nadere informatie

Kleinschalig kamperen Karen François Sector- en logiescoördinator

Kleinschalig kamperen Karen François Sector- en logiescoördinator Kleinschalig kamperen Karen François Sector- en logiescoördinator ??? LOGIES DECREET VRAAG & AANBOD TRENDS & INSPIRATIE ??? Zo iets? Zo iets? RUIMTE LANDELIJK GASTVRIJHEID NATUUR GEZELLIG RUST Kleinschalig

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren

ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN. Evalueren om te evolueren ZELFTEST VOOR LOKALE RADEN Evalueren om te evolueren Doe de test... Als je een werking wil evalueren, moet je een maatstaf hebben. Je moet weten wat een ideale werking kan zijn, om daaraan de eigen werking

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD Woensdag 22 april - 12u. 13u. Raadzaal gemeentehuis 1. Voorstelling kinder- en jongerenraad Op dinsdag 21 april keurde de gemeenteraad de kinder- en jongerenraad goed. Dat

Nadere informatie

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur?

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? NATUUR EN LANDBOUW// VORSELAAR// 14 maart 2012 Draagvlakverbredingsproject Melk van Hier 1/1/2013 31/12/2013 Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Medische zorg in België Ook in België staan onze zorgbemiddelaars u met raad en daad bij. Dankzij onze bemiddeling kunt u terecht in een Belgisch ziekenhuis voor een medisch onderzoek,

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

ERFGOED IN MIJN STRAAT. Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed

ERFGOED IN MIJN STRAAT. Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed ERFGOED IN MIJN STRAAT Over de inventaris van het bouwkundig erfgoed http://inventaris.vioe.be ID 39170 VIOE, Kris Vandevorst 2 WAT IS DE INVENTARIS VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED? Een online inventaris De

Nadere informatie