Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie"

Transcriptie

1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000

2 Inhoud 1. Inleiding Introductie Sam s Kledingactie De zeven principes van MVO Identificeren en betrekken van stakeholders MVO-kernthema s Integratie van MVO binnen Sam s Kledingactie Stimuleren en promoten van hergebruik en recycling van textiel Goed werkgeverschap Duurzaam inkopen Verantwoord bestuur Betrokkenheid bij de gemeenschap door het opzetten en onderhouden van een actief vrijwilligersnetwerk... 19

3 1. Inleiding Voor Sam's Kledingactie is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geen nieuw begrip. Met een lange geschiedenis vanuit Mensen in Nood en Cordaid werken we al decennia lang bewust aan het bevorderen van verantwoorde maatschappelijke ontwikkelingen. Dit komt vooral tot uiting in de noodhulpprojecten die we over de hele wereld steunen en hebben gesteund. Daarnaast werken we aan versterking van het maatschappelijk middenveld en aan sociale cohesie in Nederland met ons landelijk netwerk van vrijwilligers die zowel individueel actief zijn, maar ook werken bij lokale organisaties. Naast onze maatschappelijke activiteiten wensen we ook om MVO te integreren in onze bedrijfsvoering. In 2010 zijn we gestart om MVO voor Sam s Kledingactie (Sam s) te bepalen met behulp van de internationale richtlijn voor MVO, ISO Om ons MVO beleid en activiteiten voor onszelf en onze stakeholders concreet te beschrijven en te onderbouwen, hebben we van de zelfverklaring NPR 9026 gebruik gemaakt. De NPR 9026 is ontwikkeld door de NEN normcommissie om organisaties te ondersteunen bij het opstellen van een eigen verklaring dat zij de principes en richtlijnen in NEN-ISO toepassen. Met behulp van deze praktijkrichtlijn kan een organisatie op vrijwillige basis verantwoording afleggen over de wijze waarop zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, hoe daarbij NEN-ISO wordt toegepast en wat daarvan de resultaten zijn. Sam s Kledingactie geeft in dit rapport een onderbouwing en uitwerking (conform bijlage A van de zelfverklaring) van de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden van het ISO raamwerk: 1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO 2. Identificeren en betrekken van stakeholders 3. De zeven MVO-kernthema s en 37 MVO-onderwerpen 4. Integratie van MVO binnen de organisatie De scope van dit rapport is van toepassing op alle activiteiten van Sam s Kledingactie.

4 2. Introductie Sam s Kledingactie Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood is één van de grootste, charitatieve kledinginzamelaars in Nederland. Al 45 jaar zamelen wij met behulp van een groot vrijwilligersnetwerk en (non-)profit organisaties kleding in. De opbrengst van de verkochte kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Wij hebben de volgende missie en visie bepaald voor Sam s: Missie Elk mens op deze wereld heeft recht op voldoende voedsel, water, medicijnen en onderdak. Wereldwijd leven vele miljoenen mensen in armoede. Honger, watertekort en ziektes zijn elke dag weer een probleem. En de huisvesting van vele medemensen is erbarmelijk of ontbreekt helemaal. Rampen en conflicten zorgen in grote delen van de wereld voor veel ellende. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen, peuters en baby s moeten in deze rampgebieden zien te overleven. Sam s Kledingactie wil zich daadwerkelijk inzetten voor deze mensen. In onze maatschappij hebben we een overvloed aan waardevolle goederen, die vaak in de afvalstroom verdwijnen of commercieel worden verhandeld. Door deze goederen, voornamelijk kleding, in te zamelen, door te verkopen of te recyclen, genereert Sam s Kledingactie geld dat direct besteed wordt om de nood in ontwikkelingslanden te verlichten. Sam s Kledingactie wil een bijdrage leveren aan de bewustwording in Nederland. Door aandacht te vragen voor de problematiek in ontwikkelingslanden en mensen er op te wijzen dat ze op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, kunnen bijdragen aan noodhulp. Sam s Kledingactie is nauw verbonden aan Cordaid Mensen in Nood en steunt met name projecten van deze organisatie. Visie Sam s Kledingactie wil door middel van een grote maatschappelijke betrokkenheid een groeiende geldstroom genereren voor onder meer projecten van Cordaid. Sam s Kledingactie heeft een grote groep trouwe vrijwilligers die zich al jaren inzet om kleding in te zamelen. Sam s wil de band met deze vrijwilligers verstevigen om ook de in de toekomst te kunnen blijven rekenen op een gestage stroom kleding. Daarnaast zal Sam s nieuwe methoden en middelen ontwikkelen om een nieuwe, jongere groep vrijwilligers duurzaam aan zich te binden. De inzet van digitale technieken zal hierbij een belangrijke rol spelen.

5 Sam s Kledingactie ziet kansen in de behoefte bij bedrijven, instellingen en overheid om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te werken. Sam s zal zich verder profileren als een professionele partij, zodat ze ook een partner wordt voor de zakelijke markt voor waardevolle goederen. Sam s gelooft dat de zakelijke markt een basis is voor verdere groei naar een groter marktaandeel en zal de bewerking van deze markt structureren en intensiveren. Sam s Kledingactie wil een sympathieke, duurzame partner zijn voor al haar relaties. Vrijwilligers, medewerkers, toeleveranciers en afnemers moeten een speciale band hebben met Sam s en Sam s ervaren als een professionele, zakelijke en vriendschappelijke partner. Ambities & strategische doelen Om onze visie en missie in te vullen hebben we een aantal strategische doelen geformuleerd: Minimaal 5 % groeien in volume (kg) kleding die we inzamelen en inkopen Minimaal 25 % van de opbrengst uitkeren aan Cordaid Mensen in Nood Boeien en binden van vrijwilligers, door gerichte communicatie en individuele aandacht Uitbreiden van de zakelijke markt; doel is om in 2015, 1 miljoen kilo textiel uit deze bron te halen Groei staat centraal in de ambitie van Sam s Wij hebben als doel om ieder jaar minimaal 5 % te groeien. Op een integere wijze en ook met een minimale impact op het milieu. Hierbij leveren we een maximale maatschappelijke bijdrage. Dit betekent ook dat Sam s zorgt dat groei in de markt bijdraagt aan de persoonlijke groei van haar medewerkers. Medewerkers waar Sam s trots op is. Als zij groeien, dan geloven wij dat Sam s meegroeit. Samen versterken we elkaar. De opbrengst wordt door Sam s uitgekeerd aan Cordaid Mensen in Nood. Sam s wil de opbrengst de komende jaren verhogen en een rendement halen van minimaal 25 %. De normering van CBF is momenteel in discussie. Tot 2011 werd een minimum van 10 % gehanteerd, onduidelijk is hoe dit zich ontwikkelt.

6 De kracht van vrijwilligers Ons vrijwilligersnetwerk bestaat al ruim 45 jaar en is daarmee uniek. Tijdens de kledinginzamelactiviteiten neemt het vrijwilligersnetwerk een centrale rol in. In heel Nederland zetten vrijwilligers zich in voor Sam s. Dit levert dan ook keer op keer een prachtige bijdrage op voor het goede doel. Sam s vindt het belangrijk om haar vrijwilligers te blijven boeien en binden. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende behoeftes van jongeren, wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers voor een langere tijd aan Sam s te binden. Het huidige vrijwilligernetwerk vergrijst. Om deze reden slaat Sam s ook een nieuwe weg in door op een vernieuwende wijze nieuwe vrijwilligers in te zetten. Ook de inzet van communicatiemiddelen wordt hierop aangepast. Deze verfrissende en moderne blik resulteert in nieuw beleid op vrijwilligerswerk. Sam s focust op zakelijke markt Om onze ambitie te bereiken focussen wij ons, naast het vernieuwende vrijwilligersnetwerk, ook op de zakelijke markt. Met onze jarenlange ervaring en expertise zijn wij een professionele partner voor de zakelijke markt die mee denkt over een passende verantwoorde oplossing voor het afvoeren van kleding en schoeisel. Sam s biedt een mix van activiteiten aan; inzamelen en inkopen van kleding en schoeisel. Nu vindt dit vooral op de Nederlandse markt plaats, in de toekomst wordt dit uitgebreid naar het buitenland. Om de zakelijke markt een full package te bieden, werkt Sam s samen met bedrijven waar kleding wordt gesorteerd. Door ook nog naar de mogelijkheden te kijken in het recyclen van kleding, verbreedt Sam s hiermee de bedrijfskolom.

7 3. De zeven principes van MVO Rekenschap afleggen Onze organisatie legt rekenschap af over onze impact op de maatschappij, de economie en het milieu, omdat wij het belangrijk vinden om te laten zien hoe wij onze verantwoordelijkheid nemen richting de maatschappij. Dit blijkt uit het feit dat wij verantwoording afleggen over: de bedrijfsvoering, de (resultaten van) gesteunde projecten en over de geldstromen. Dit doen we in het jaarverslag, via de accountantsverklaring, door het behalen van het CBF keurmerk en het werken aan het behalen van ISO 9001, ISO en aan deze MVO-zelfverklaring. Transparant zijn Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze besluiten en activiteiten. Wij gebruiken hiervoor de volgende communicatiemiddelen: Nieuwsbrieven; tweejaarlijks wordt een papieren nieuwsbrief verstuurd en vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar alle relaties die zich daarvoor aanmelden via de website. Wij maken jaarlijks een jaarverslag, waarin de bedrijfsvoering, de resultaten van de gesteunde projecten het financieel verslag en een accountantsverklaring zijn opgenomen. Naast dit officiële document is er een samenvatting van de belangrijkste punten vervat in een publieksverslag, dat als drukwerk beschikbaar is. Sam s Kledingactie heeft een website waarop actuele informatie over de organisatie, de medewerkers, de activiteiten en de projecten wordt weergegeven. Daarnaast zijn we transparant in onze contact- en communicatiemomenten met onze stakeholders. We hebben een stakeholderplan opgesteld waarin staat beschreven op welke wijze we onze stakeholders identificeren en betrekken. Ethisch gedrag Sam s Kledingactie hoort zich ethisch te gedragen. We trachten altijd oprecht, rechtvaardig en integer te zijn. Deze waarden sluiten aan bij de uitgangspunten die Cordaid hanteert, waarbij we ons via de projectsteun inzetten voor de strijd tegen onrecht en armoede in de wereld. We geloven in sociale en economische rechtvaardigheid. We geloven in de eigen kracht van mensen en laten hen in hun waarde voor de besluiten die zij nemen over de invulling van hun leven. Sam s Kledingactie gelooft in solidariteit en in het gemeenschapsgevoel goed te doen voor de ander.

8 We hebben interne regels voor het omgaan met goederen, dat is gebaseerd op de regel, dat alle goederen, die zijn ingezameld eigendom zijn van Sam s Kledingactie. Medewerkers weten, dat deze goederen niet voor eigen gebruik mogen worden aangewend. Hierover is een document geschreven. Ook is er een gedragscode, waarin staat dat we waken voor eerlijkheid, integriteit en gelijkwaardigheid. We letten op de positie van zwakkeren in de samenleving. We voelen ons gemotiveerd door sociale en maatschappelijke bewogenheid en betrokkenheid. We ontwikkelen beleid en praktijk op het terrein van duurzaamheid. De gedragscode gaat in op het gedrag van medewerkers, extern en op de werkvloer. Ook is er een passage gewijd aan toezicht, klachten en sancties. De directeur heeft meldingsplicht aan het bestuur in geval van, vermoeden van of pogingen tot beïnvloeding door zakelijke relaties of anderen. Hoewel het product an sich geen hoge waarde vertegenwoordigd, is het mogelijk dat er een zwart circuit ontstaat. Sam s wil dit soort praktijken voorkomen. Sam s opereert in de Nederlandse inzamelmarkt. Hoewel er vele veranderingen aan de orde zijn in deze jaren, houdt Sam s zich aan uitgangspunten van solidariteit, saamhorigheid, samenwerking en werken voor het goede doel. Deze principes betekenen, dat we bijvoorbeeld niet mee willen doen aan concurrentievervalsing. Respect voor de belangen van stakeholders Omdat stakeholders worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van onze organisatie wegen we hun belangen mee bij het maken van beslissingen. Onze organisatie respecteert de belangen van stakeholders en speelt hierop in. Daarnaast kunnen onze stakeholders de activiteiten van onze organisatie sterk beïnvloeden. Wij zijn bijvoorbeeld voor een deel afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. Het is daarom uitermate belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan en respect te hebben voor de belangen en wensen van stakeholders. Om deze reden hebben we een stakeholderplan opgesteld om onze stakeholders te identificeren en op een structurele manier met hen in dialoog te gaan. Hierover is meer te lezen in hoofdstuk 4. Respect voor wet- en regelgeving We doen niet alleen zaken in Nederland maar ook met buitenlandse afnemers. Sam s Kledingactie respecteert de rechtsorde door de relevante wet- en regelgeving na te leven in alle rechtsgebieden (jurisdicties) waarin onze organisatie actief is. We stellen ons op de hoogte van de toepasselijke wet- en regelgeving en nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat onze relaties en activiteiten in overeenstemming met wet- en regelgeving zijn.

9 Dit doen we door: Op de hoogte te blijven van alle wettelijke verplichtingen door het lezen van algemene informatie, vakbladen en informatie uit de branche Periodiek te beoordelen of wij toepasselijke wet- en regelgeving naleven, door de toezichthouders, zoals CBF, de accountant en onze fiscaal adviseur. De management systemen ISO en ISO Respect voor internationale gedragsnormen Wij zijn uitsluitend in Nederland actief met het inzamelen en de op- en overslag van de kleding. De kleding wordt voornamelijk aan afnemers in het buitenland verkocht. In Nederland is vergaande wet- en regelgeving voor milieu en maatschappij. Desondanks respecteert Sam s de internationale gedragsnormen, maar opereert zelf niet direct in landen waar de wet of implementatie daarvan (mogelijk) conflicteert met internationale gedragsnormen. Op grond hiervan bepalen wij, of wij de relatie met afnemers in het buitenland herzien indien zij niet voldoen aan de gestelde gedragsnormen. Respect voor mensenrechten De activiteiten van Sam s vinden voornamelijk in Nederland plaats. De aard van de activiteiten sluiten in feite uit dat er sprake kan zijn van het schenden van mensenrechten. De VN verklaring van de Mensenrechten is opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving waar Sam s aan voldoet. Wij realiseren ons dat wij leveren aan afnemers die de kleding mogelijk afzetten in landen, of gebieden waar een risico bestaat in relatie tot het naleven van de mensenrechten. Om dit risico te verkleinen gaan wij in dialoog met onze sorteerders en vragen wij naar hun activiteiten in de afzetlanden.

10 4. Identificeren en betrekken van stakeholders Sam s Kledingactie heeft haar stakeholders in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan door onszelf de volgende vragen te stellen: Tegenover wie heeft de organisatie wettelijke verplichtingen? Wie zou positief of negatief kunnen worden beïnvloed door de besluiten of activiteiten van de organisatie? Wie zal waarschijnlijk ongerustheid uiten over de besluiten en activiteiten van de organisatie? Wie is in het verleden ingeschakeld toen soortgelijke aangelegenheden moesten worden behandeld? Wie kan de organisatie helpen specifieke effecten aan de orde te stellen? Wie kan het vermogen van de organisatie om haar verantwoordelijkheden na te komen beïnvloeden? Wie zou worden benadeeld indien hij wordt uitgesloten van betrokkenheid? Wie in de waardeketen wordt geraakt? Daarnaast hebben we gekeken welke stakeholders binnen onze invloedssfeer vallen. In onderstaande figuur is een overzicht opgenomen van de uitkomsten van de stakeholderidentificatie. Overzicht prioritering stakeholders Sam s Kledingactie Hoog Informeren 12. Kennisinstituten en onderwijsinstellingen Betrekken en beïnvloeden 1. Bestuur 3. Werknemers 4a. Actieve vrijwilligers 6a. NGO s 8. Overheid 9. Kledinggevers 14. (Strategische) samenwerkingspartners Interesse in MVO bij Sam s Kledingactie Monitoren 2. Banken/verzekeraars 10. Leveranciers Tevreden houden 4.b Vrijwilligers 5. Sorteerbedrijven 7. Media 11. Toezichthouders Laag Binnen invloedssfeer Sam s Kledingactie Buiten invloedssfeer, maar willen we wel beïnvloeden Laag Invloed op Sam s Kledingactie Hoog

11 Toelichting stakeholders: 1. Bestuur Alle leden van het bestuur 2. Bank / Verzekeraars ING, Delta Lloyd, Donatus, Dekavas, 3. Werknemers Alle betaalde werknemers 4. a. Actieve vrijwilligers Alle onbetaalde medewerkers die zich zowel het inzetten voor de inzameling als voor de organisatie. Dit door bijvoorbeeld deelname aan het bestuur. b. Vrijwilligers Alle onbetaalde medewerkers die een rol vervullen in het inzamelproces. 5. Sorteerbedrijven El Hamd, M.H.O., Maweco, Nes-Star, ANS-trading, Karadeniztex, Dahab, Afretex, Chic, STW 6. NGO NGO s waarmee Sam s een project relatie onderhoud of een dienst verleent. Cordaid, Liliane Fonds, Save the Children en Partnership Foundation, 7. Burgers De burger als: kledinggever, vrijwilliger en werknemer 8. Media Gewenste / ongewenste media aandacht 9. Overheid Wet Milieubeheer (landelijk), Gemeenten LAP2 (lokaal) 10. Kledinggevers Burgers en bedrijven in de textielbranche

12 11. Leveranciers Transporteurs, Drukkerijen, Internetbedrijf, Reclamebureaus, Adviesbureaus, Opleidingsinstituten, Uitzendbureaus, Verhuurder pand, Energieleveranciers, Afvalstoffendiensten, Schoonmaakbedrijf, Kantoorinrichtingbedrijf, Automatiseringbedrijf, Telecommunicatiebedrijf, Wagenparkleverlancier, Weegsysteemleverancier, Containerleverancier, Kooienleverancier. 12. Toezichthouders CBF, Belastingdienst (ANBI), EMO accountant, Midion Boekhouding Stakeholderplan Sam s stelt bij haar activiteiten haar stakeholders centraal. In de praktijk betekent dit dat belangrijke stakeholders worden betrokken bij het vormgeven van het MVO beleid en bij het bepalen van activiteiten. Daarnaast hebben we een aantal stakeholders geïdentificeerd die we regelmatig op de hoogte willen brengen van onze activiteiten. Om onze stakeholderdialoog gestructureerd vorm te geven hebben we een plan opgesteld waarin is vastgelegd welke stakeholder, op welke manier wordt geconsulteerd, over welke onderwerpen en de frequentie hiervan. De uitkomsten van de stakeholderdialoog worden verwerkt in notulen of een gespreksverslag. Tijdens werkoverleggen en in een overleg met het bestuur worden de uitkomsten besproken en op basis hiervan wordt een selectie gemaakt van de verwachtingen en wensen van stakeholders. Tevens wordt gekeken in hoeverre er een discrepantie bestaat tussen de verwachting en prestaties van Sam s. Op basis hiervan worden acties bepaald die moeten worden opgepakt om tegemoet te komen aan de wensen en verwachtingen van stakeholders. Jaarlijks worden de acties en resultaten teruggekoppeld aan onze stakeholders.

13 5. MVO-kernthema s Binnen ons beleid hebben we een aantal kernthema s gedefinieerd op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om tot deze kernthema s te komen hebben we een aantal stappen doorlopen. We zijn in de eerste plaats uitgegaan van de onderwerpen die ISO hanteert voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. NEN ISO beschrijft 37 onderwerpen die zijn onderverdeeld in 7 thema s. De zeven kernthema s zijn: 1. Behoorlijk bestuur van de organisatie 2. Mensenrechten 3. Arbeidspraktijk 4. Het milieu 5. Eerlijk zakendoen 6. Consumenten aangelegenheden 7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap De onderwerpen die onder de kernthema s vallen hebben we geanalyseerd op mate van relevantie en significantie. Dit hebben we in overleg gedaan met de interne MVO werkgroep. Besloten is om gebruik te maken van de aandachtspunten en criteria van ISO26000 om de relevantie en significantie te bepalen en geen aanvullende aandachtspunten of criteria te hanteren. Aandachtspunten voor het bepalen van relevantie: het volledige spectrum van haar activiteiten te inventariseren; stakeholders te identificeren; de activiteiten van de organisatie zelf en van de organisaties binnen haar invloedssfeer te identificeren. De besluiten en activiteiten van leveranciers en contractanten kunnen een effect hebben op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie; rekeninghoudend met alle toepasselijke wetgeving vast te stellen welke kernthema s en onderwerpen zich zouden kunnen voordoen als de organisatie en anderen binnen haar invloedssfeer en/of de waardeketen deze activiteiten uitvoeren; te onderzoeken op welke manieren de besluiten en activiteiten van de organisatie effect kunnen hebben op stakeholders en op duurzame ontwikkeling; de manieren te onderzoeken waarop stakeholders en onderwerpen met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid effect kunnen hebben op de besluiten, activiteiten en plannen van de organisatie;

14 alle onderwerpen met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid te identificeren die samenhangen met de dagelijkse activiteiten, evenals die welke zich af en toe onder zeer bijzondere omstandigheden voordoen. Criteria voor het bepalen van significantie: de omvang van het effect van het onderwerp op stakeholders en op duurzame ontwikkeling; het potentiële effect van actie of van achterwege blijven van actie op het onderwerp; de mate van betrokkenheid van stakeholders bij het onderwerp; identificatie van de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van verantwoordelijk gedrag met betrekking tot deze effecten. De mate van significantie van een onderwerp en de mate van invloed hierop hebben geleid tot een aantal prioriteiten. Bij invloed gaat het erom hoeveel invloed Sam s Kledingactie kan uitoefenen op anderen om de positieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling te versterken of negatieve effecten te minimaliseren. Wij hebben de volgende onderwerpen een hoge prioriteit toebedeeld: Goed werkgeverschap (Arbeidspraktijk) o Gezondheid en veiligheid op het werk o Sociale dialoog Het milieu o Hergebruik en recycling van textiel o Duurzaam inkopen Verantwoord bestuur (Behoorlijk bestuur van de organisatie) o Transparantie o Duurzaam leiderschap o MVO als gemeengoed binnen Sam s Kledingactie. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap o Betrokkenheid bij de gemeenschap door het opzetten en onderhouden van een actief vrijwilligersnetwerk In bovenstaande is af te lezen dat Sam s haar duurzaamheidsbeleid vormt geeft met de kernthema s; Bestuur van de organisatie, Arbeidspraktijk, het Milieu en Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap. Stakeholders zijn bij dit proces niet expliciet betrokken geweest. Wel zijn bekende standpunten van stakeholders meegenomen. Op basis van onze eigen visie op de relevantie en significantie van de MVO issues kunnen we onze stakeholders consulteren om te horen hoe zij hierover denken.

15 6. Integratie van MVO binnen Sam s Kledingactie In dit hoofdstuk worden de MVO kernthema s van Sam s nader toegelicht. We beschrijven welke doelstellingen we hebben geformuleerd en welke kritische prestatie indicatoren we hanteren om de gestelde prioriteiten op te pakken. De prioriteiten komen terug in de volgende vijf paragrafen: 1. Stimuleren en promoten van hergebruik en recycling van textiel 2. Goed Werkgeverschap 3. Duurzaam Inkopen 4. Verantwoord bestuur 5. Betrokkenheid bij de gemeenschap door het opzetten en onderhouden van een actief vrijwilligersnetwerk 6.1 Stimuleren en promoten van hergebruik en recycling van textiel Dit sluit aan bij de core-business van Sam s; het inzamelen van goede gebruikte kleding en schoeisel, met als doel deze een tweede leven te geven en te voorkomen dat het in het afval terecht komt. Onder (rest-) afval verstaan we die materialen, die na inzameling alleen nog voor verbranding of voor storting in aanmerking komen. Sam s Kledingactie speelt daarmee een belangrijke rol in het verminderen van de textielfractie in het restafval. Door het redden van bruikbaar textiel, schoeisel en aanverwante zaken wordt ongeveer 3,5 miljoen kilo goederen uit de afvalstroom gered. Sam s wil medewerkers, vrijwilligers, kledinggevers, zakelijke relaties en gemeenten, laten zien dat het inzamelen van gebruikte kleding zinvol en belangrijk is. Wij dringen er op aan dat gemeenten, burgers en kledinggevers meer bewust omgaan met het scheiden van textiel uit het restafval. Doelen Het stimuleren van bewustzijn bij burgers en gemeenten om textiel gescheiden in te zamelen ten behoeve van hergebruik en recycling Een groter percentage textiel uit het restafval halen en dit fysiek realiseren door de gemeente te faciliteren. Stand van zaken Door het efficiënt plannen van de bedrijfsprocessen behalen we jaarlijks maximale resultaten die ten goede komen aan de doelstelling. Sam s is de kleinste van de 4 grote charitatieve inzamelaars, maar komt moeiteloos mee met de resultaten van de collega s. De afgelopen jaren hebben we steeds rond de 25 % rendement behaald voor het goede doel.

16 Sam s zamelt in en verwerkt ongeveer 3,5 miljoen kilo kleding op jaarbasis. Minimaal 50 tot 60 % van het textiel wordt als product hergebruikt. De rest komt voor recycling in aanmerking. Bij de inzameling streven we ernaar om maximaal 10 % restafval bij de inzamelingen te genereren. Dit onder andere door goede scheiding aan de bron door voorlichting aan kledinggevers (burgers en bedrijven), vrijwilligers, gemeenten en bedrijven waar we mee samen werken zoals Kringloopbedrijven, maar ook bijv. een WE Fashion. Samen met vrijwilligers en gemeenten kunnen we ook de burger als kledinggever bereiken. Hiervoor gebruiken we speciaal ontwikkelde brochures, persberichten en redactionele stukken in lokale kranten. Kritische Prestatie Indicatoren In 2012 wil Sam s Kledingactie maximaal 0,8 % restafval per kg textiel inzamelen. In 2012 willen we kg (5% meer dan in 2011) kleding, huishoudtextiel en schoeisel inzamelen. 6.2 Goed werkgeverschap Sam s verstrekt werkgelegenheid aan 11 medewerkers en draagt zorg voor haar werknemers door zich te gedragen als een goede werkgever. Dit houdt in dat er duidelijke en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Verder zorgt Sam s voor veiligheid op de werkvloer, een open cultuur, medezeggenschap voor haar medewerkers en draagt zij actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Doelen Een goed functionerend team, die achter de missie en visie van Sam s staat en naar volle tevredenheid zich inzet voor de doelen van Sam s, nu en in de toekomst Een veilige en gezonde werkomgeving bieden voor alle medewerkers Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers Stand van zaken De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. Er is nog onvoldoende aandacht voor de veiligheid op de werkvloer m.n. in het magazijn, dit blijkt uit het ontbreken van een Arbobeleidsplan en bijbehorend acties en opvolging. Verder is er een goede balans tussen werken en privé, parttime werken is mogelijk. Jaarlijks zijn er evaluatie en functioneringsgesprekken met alle medewerkers. Medewerkers hebben invloed op hun eigen werkzaamheden. Op eigen initiatief is er ruimte voor cursussen c.q. opleidingen.

17 Sam s neemt regelmatig mensen in dienst met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt, bijv. met een Wajong-regeling. Deze mensen dienen extra gecoacht te worden. Kritische Prestatie Indicatoren Percentage van verloop van personeel is conform branchegemiddelde niet hoger dan 5,2 % Goede medewerkertevredenheid, minimaal een cijfer 6 Geen incidenten qua veiligheid op de werkvloer Ziekteverzuim is 3,1 % Draagvlak voor primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden onder bestuur en personeel 6.3 Duurzaam inkopen Wij streven ernaar om de verspilling, milieudruk, CO2-uitstoot en negatieve maatschappelijke gevolgen van onze inkopen zoveel mogelijk tegen te gaan. Duurzaam inkopen betekent voor Sam s het toepassen van sociale en milieucriteria bij het inkopen van producten en diensten. Deze criteria gelden zowel voor de producten en diensten als de bedrijven die deze producten en diensten leveren. Onze grootste milieu impact wordt veroorzaakt door ons transport, dus dat is het belangrijkste speerpunt binnen duurzaam inkopen. Doelen Wij willen onze leveranciers bewust maken van hun maatschappelijke impact en de mogelijkheden om deze te minimaliseren door dit mee te nemen in contracten en gesprekken. Wij streven ernaar om in 2015 te voldoen aan alle eisen van Agentschap NL conform de doelstellingen van de (Rijks)overheid. In 2012 richt Sam s zich tot de inkoopvolumes, het transport en gebruik van energie. Stand van zaken Sam s bevindt zich op dit deelgebied nog in de startblokken. Op het moment dat we ecologie en economie bij elkaar kunnen brengen willen we dit graag doen. De vrachtwagen van Sam s voldoet aan de Euro 5 emissienorm. Verder proberen we waar mogelijk onze leverancier in de buurt van onze vestiging te kiezen. Bij de aanschaf van producten houden we dus rekening met duurzaamheid. Kritische Prestatie Indicatoren Bij inkoop van transportmiddelen worden de minimumeisen van Agentschap NL meegenomen. Bij inkoop van transportmiddelen worden de minimumeisen van Agentschap NL meegenomen.

18 Een gesprek aangaan met de verhuurder van het kantoor van Sam s omtrent duurzaam gebruik van energie. 6.4 Verantwoord bestuur Gezien de maatschappelijke positie, het belang van stakeholders en de intrinsieke kwaliteit van bestuursprocessen hecht Sam s aan behoorlijk bestuur. Hiermee worden transparantie, efficiency, continuïteit en duurzaamheid ondersteund. Verantwoord bestuur vanuit MVO-oogpunt betekent dat we onze organisatie zo runnen dat het voor iedereen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt en wat zij van Sam s kunnen verwachten, zodat wij onze organisatiedoelen kunnen bereiken. Omdat we een kleine organisatie zijn, heeft dit veel te maken met onze bedrijfscultuur en onderlinge samenwerking. Daarbij willen we onze organisatie zo inrichten dat we anticiperen op maatschappelijke en economische risico s en kansen, maar ook kunnen inspelen op de verwachtingen van onze stakeholders. Hier zijn we begrijpelijk transparant over, intern en extern. Doelen Er is gepaste transparantie en betrokkenheid omtrent besluiten MVO is gemeengoed binnen ons bedrijf Stand van zaken Op dit moment is Sam s gepast transparant naar de stakeholders. In verband met concurrentiegevoelige informatie wordt het jaarverslag selectief aan stakeholders verzonden. Op verzoek wordt dit ook openbaar gemaakt. Het publieksjaarverslag is openbaar beschikbaar. Dit wordt toegezonden aan alle stakeholders in Spider en ook gepubliceerd op de website In het 2-wekelijkse teamoverleg wordt door de directeur gecommuniceerd over bestuurszaken en omgekeerd worden teamzaken in de bestuursvergadering besproken. Door personeel is het verder uitwerken van een MVO-beleid ingebracht en door het bestuur bekrachtigd. Twee mensen binnen het team dragen het project en 2- wekelijks worden de vorderingen van het MVO-beleid besproken als vast onderwerp in de teammeeting. In de bestuursvergadering wordt de voortgang gemeld. Het jaar 2011 is een onrustig jaar geweest, wat ook zijn weerslag heeft op de sfeer in het team. Dit komt door de organisatieverandering met de oprichting van Charity Trading, de oriëntatie op een mogelijke samenwerking en mutaties in het team.

19 Kritische Prestatie Indicatoren Intern is duidelijk welke beslissingen het bestuur neemt en op welke redenering dit gebaseerd is Alle werknemers zijn op de hoogte van het MVO beleid en wat MVO betekent voor Sam s. 6.5 Betrokkenheid bij de gemeenschap door het opzetten en onderhouden van een actief vrijwilligersnetwerk Sam s Kledingactie heeft van oudsher een sterke sociale inslag door het vrijwilligersnetwerk. Zo n betrokken vrijwilligers zetten zich regelmatig in om kleding en schoeisel bij particulieren in te zamelen. Zo ontstaat er binding in de maatschappij. Jaarlijks zamelen zij ongeveer 1.5 miljoen kilo kleding in. Hiermee is het vrijwilligersnetwerk van Sam s Kledingactie uniek. Doelen Het hebben van een groot en betrokken netwerk van vrijwilligers die zich (actief) inzetten voor de doelen van Sam s Kledingactie. Stand van zaken Een probleem is de vergrijzing van het vrijwilligersnetwerk. De afgelopen jaren zien we dat het vrijwilligersnetwerk steeds meer afbrokkelt. Het is moeilijk om jongere vrijwilligers te vinden voor de opvolging. Daarnaast heeft de nieuwe vrijwilliger een ander profiel dan de traditionele vrijwilliger die thans in het netwerk actief zijn. Sam s Kledingactie zoekt naar mogelijkheden om het vrijwilligersnetwerk waar wij zo trots op zijn overeind te houden en tegelijkertijd een netwerk van nieuwe vrijwilligers op te bouwen. Dit doen wij in samenwerking met een extern adviesbureau. Kritische Prestatie Indicatoren Het ontwikkelen van een beleid en een nieuwe visie op vrijwilligerswerk

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. Westblaak 35 ROTTERDAM MVO? Doen wij zo! Datum: 27-01-2015 Inleiding MVO? Natuurlijk! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); werken aan economische

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: december 2011 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5. 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7

01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5. 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7 Inhoudsopgave 01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7 1. Agrico legt rekenschap af over effecten op de maatschappij, de economie en het milieu... 8 2.

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000 Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties 2 Inhoudsopgave ISO 26000: een richtlijn voor iedereen

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Stichting Stimular past de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe.

Stichting Stimular past de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe. S T I C H T I N G S T I M U L A R N E E M T H A A R M A A T S C H A P P E L I J K E V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D Onderbouwing bij Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010 juli 2015, versie 2 Z E L

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Principes van ISO 26000 en de manier waarop Verwey Vastgoed BV hiermee omgaat

Principes van ISO 26000 en de manier waarop Verwey Vastgoed BV hiermee omgaat Principes van ISO 26000 en de manier waarop Verwey Vastgoed BV hiermee omgaat 1. Rekenschap Het afleggen van rekenschap betekent dat een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de impact die het heeft

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

2012 MVO Jaarverslag

2012 MVO Jaarverslag 2012 MVO Jaarverslag MVO-beleid Tomingroep Als mensontwikkelbedrijf werkt Tomingroep aan duurzaamheid in de volle breedte. Wij willen op een maatschappelijk verantwoorde wijze zaken doen in samenwerking

Nadere informatie

Onderbouwing ISO 26000 Zelfverklaring

Onderbouwing ISO 26000 Zelfverklaring Onderbouwing ISO 26000 Zelfverklaring Bijlage B Referentiematrix: antwoorden op onderzoeksvragen Conform NPR 9026+C1:2012 NEN-ISO 26000, maart 15 TTR Euroworks B.V. Edisonweg 47 2952 AD Alblasserdam Telefoonnummer:

Nadere informatie

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Workshop 6: Stakeholdersconsultatie Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Wie zijn wij? Aron Kuijper Gecertificeerde organisatie (niveau 4) QSHE Manager Lid CCvD Sjoerd Wester Certificerende Instelling

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Zelfverklaring ISO Opgesteld conform NEN NPR C1:2012

Zelfverklaring ISO Opgesteld conform NEN NPR C1:2012 Zelfverklaring ISO 26000 Opgesteld conform NEN NPR 9026 + C1:2012 1. Inleiding 3 2. Scope 4 3. Onderzoeksvragen MVO-principes 5 3.1 Vraag 1 5 3.2 Vraag 2 5 3.3 Vraag 3 6 3.4 Vraag 4 7 3.5 Vraag 5 7 3.6

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn

ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn Zet goede bedoelingen om in goede acties Ingeborg Boon NEN met dank aan Hans Kröder 1 Europees: 30 leden Wereldwijd: 159 leden ruim 60 jaar 18.000 publicaties Missie:

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven

Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven OPZET WORKSHOP Inleiding en inventarisatie vragen Ervaringen van Aarts Conserven

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV V E R S I E 1 1 3 M A A R T 2 0 1 2 3.C.2. plan TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER Inleiding... 3 Oorsprong prestatieladder...

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag Inhoud Voorwoord... 2 Highlights: in 2016...... 3 1 \ Profiel... 4 1.1. De organisatie Terberg Leasing... 4 1.2. Visie van Terberg Leasing... 5 1.3. Keten van Terberg Leasing... 5 Overzicht van de keten...

Nadere informatie

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen Secretaris NEN Nederlandse normcommissie MVO en Expert in de ISO-werkgroep voor Social Responsibility SER-congres Internationaal MVO ISO 26000-

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Wat doe jij voor een ander? Tijdens de maatschappelijke stage zet je je in voor een ander en voor je omgeving. Je doet dat via vrijwilligerswerk. Je kunt op heel veel verschillende

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN

MVO- MVO-communicatieplan internet 2015. Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 1 van 6 MVO COMMUNICATIEPLAN Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INTERNE COMMUNICATIE... 3 2.1. Doelstellingen en doelgroepen... 3 Doel:... 3 Doelstelling:... 3 Interne doelgroepen:...

Nadere informatie

Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix ISO 26000 1 oktober 2016 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen Onderhavig document is onderdeel van de MVO-zelfverklaring van G. van der Ven

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Prioriteitenmatrix Zelfverklaring ISO 26000

Prioriteitenmatrix Zelfverklaring ISO 26000 enmatrix Zelfverklaring ISO 26000 1 Inleiding 1.1 ISO 26000 ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om hun maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen Musea

Duurzaam ondernemen Musea Duurzaam ondernemen Musea Kunst voor bedrijfsvoering Rob van Tilburg Mei 2012 DHV 2012 All rights reserved Alleen voor intern gebruik Welkom en agenda Definitie en duiding duurzaam ondernemen Omgang bedrijven

Nadere informatie

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015 Toelichting bij Plan van Aanpak Milieu Het milieuzorgsysteem van Jan Kuipers Nunspeet is opgezet volgens de norm ISO 14001:2004 en is vastgelegd in het VKAM handboek. Het milieuzorgsysteem voldoet ook

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

www.groenendijkwoerden.nl

www.groenendijkwoerden.nl Sociaal Jaarverslag 2009 van Groenendijk Bedrijfsschoenen & Kleding B.V. 1. Inleiding 2 2. Inkoopbeleid 2. Interne voorlichting & training 4. Externe Communicatie 5. Archiveren 6. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing orm Jaarreken Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Duurzaam ondernemen in het mkb Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is niet alleen een thema

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

De brug naar Duurzame techniek

De brug naar Duurzame techniek ar duurzame tech a n g u niek r b e d Samenleving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor de samenleving, de aarde en de onderneming in balans is. Steeds

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Stakeholderindentificatie

Notitie. Inleiding. Stakeholderindentificatie Notitie Datum: 19 maart 2012 Project: NEN zelfverklaring ISO 26.000 Uw kenmerk: - Locatie: Holten Ons kenmerk: V076381aa.00002.jlv Betreft: Stakeholderanalyse Versie: 01_002 Inleiding In deze notitie wordt

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra 2 DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer 15 februari 2011 Sietse Vlietstra Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie Syntens 3 4 Wat is duurzaam? Het voorzien in de behoeften

Nadere informatie

Leveranciersdag categorie management bedrijfskleding. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD Ondernemen RIJK. Hanneke op den Brouw 23 april 2015

Leveranciersdag categorie management bedrijfskleding. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD Ondernemen RIJK. Hanneke op den Brouw 23 april 2015 Leveranciersdag categorie management bedrijfskleding MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD Ondernemen RIJK Hanneke op den Brouw 23 april 2015 Wensbeeld bedrijfskleding Rijk Design Duurzaam materiaal Circulaire keten

Nadere informatie

Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Januari 2010

Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Januari 2010 Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen Januari 2010 Ten behoeve van: Directie Communicatie, Prioteam Markten voor Duurzame Producten

Nadere informatie

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag Inhoud Voorwoord... 2 Highlights: in 2015...... 3 1 \ Profiel... 4 1.1. De organisatie Terberg Leasing... 4 1.2. Visie van Terberg Leasing... 5 1.3. Keten van Terberg Leasing... 5 Overzicht van de keten...

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2

Communicatieplan Energie- & CO 2 Communicatieplan Energie- & CO beleid Versie 9 - Januari 013 Akkoord Directie: Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1. Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en voorgenomen acties in 01 1.4

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding 5

INHOUD. 1. Inleiding 5 2 INHOUD 1. Inleiding 5 2. SWOT-Analyse De Recyclemanager 6 2.1 Algemene SWOT-Analyse 6 2.2 Kleding & Textiel SWOT-Analyse 9 2.3 Confrontatie 11 2.4 Verbeteringen 12 3. Voorstel Kleding Recycling Website

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

MVO - Scope van de zelfverklaring

MVO - Scope van de zelfverklaring MVO - Scope van de zelfverklaring Het jaar waarop de zelfverklaring betrekking heeft 2010 Naam van de organisatie Mondial Movers BV Belangrijkste activiteiten (merken, producten en/of diensten) Het coördineren

Nadere informatie

NEN-ISO 26000:2010 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties Onderbouwing en toelichting Triple Benefit December 2013 Tweede versie

NEN-ISO 26000:2010 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties Onderbouwing en toelichting Triple Benefit December 2013 Tweede versie NEN-ISO 26000:2010 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties Onderbouwing en toelichting Triple Benefit December 2013 Tweede versie MVO Rapportage ISO 26000 Triple Benefit 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

POSITION PAPER GEDRAGSCODE

POSITION PAPER GEDRAGSCODE POSITION PAPER GEDRAGSCODE DE BNA GEDRAGSCODE: WAARDEVOL VOOR ZOWEL OPDRACHTGEVER, SAMENLEVING ALS ARCHITECTENBRANCHE ZELF Integriteit en transparantie zijn onderscheidende kernmerken voor modern ondernemerschap.

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

MVO ZELFVERKLARING & ONDERBOUWING. norm ISO 26000 2013

MVO ZELFVERKLARING & ONDERBOUWING. norm ISO 26000 2013 MVO ZELFVERKLARING & ONDERBOUWING norm ISO 26000 2013 inhoudsopgave 1. inleiding... 3 1.1 ISO 26000 bij Wakker Dier... 3 1.2 doelstellingen... 3 2. MVO-principes... 4 2.1 afleggen van rekenschap... 4 2.2

Nadere informatie

Normen De MVO-Wijzer

Normen De MVO-Wijzer Normen De MVO-Wijzer Pagina 1 Inhoudsopgave 1. MODEL 3 2. OVERZICHT MVO-THEMA S 4 3. OVERZICHT MVO-NORMEN 5 Copyright november 2014, Stichting De MVO-Wijzer, Breda Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO principes Enexis. Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO principes Enexis Onze kijk op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Een betrouwbare, veilige energievoorziening is een van de hoekstenen van een moderne samenleving en vertegenwoordigt dan ook een

Nadere informatie

Onderbouwing ISO26000 Zelfverklaring

Onderbouwing ISO26000 Zelfverklaring Onderbouwing ISO26000 Zelfverklaring Bijlage B Referentiematrix: antwoorden op onderzoeksvragen Conform NPR 9026:2011, Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000, november 2011 Duurzamer Ondernemen Albron

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam vooruit Dakaccent wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, klanten, leveranciers en overige

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Pensioenfonds Legal & General Eigenaar regeling: Bestuur Auteur: A.H.M. Dasselaar /Compliance Officer 1 Documenthistorie Versie Status Datum Omschrijving 0.1 concept 01-08-2016

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling CO 2 Communicatieplan A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. De communicatiemiddelen 8 5. Planning 9 6. Overige zaken 11 2/11 1. Inleiding Dit communicatieplan

Nadere informatie