Vanuit de Directie. Voor je ligt de eerste uitgave van de nieuwe FMVG nieuwsbrief.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vanuit de Directie. Voor je ligt de eerste uitgave van de nieuwe FMVG nieuwsbrief."

Transcriptie

1 Vanuit de Directie Voor je ligt de eerste uitgave van de nieuwe FMVG nieuwsbrief. In het begin van het OOD-reorganisatieproces zijn er veel nieuwsbrieven verschenen. Deze waren toentertijd naast de OOD toegespitst op de ontwikkeling van de directie FMVG en speciaal bedoeld om inzicht te geven in de voortgang van deze ontwikkelingen en de processen. We zijn nu echter al geruime tijd met onze directie op stoom en ik moet zeggen dat we goede vorderingen maken. We hebben echter op het punt van het FMVG breed communiceren (op papier) ook wat steekjes laten vallen. Dit werd ook geconstateerd door het onderzoek dat Natalie Huijbers heeft gedaan naar de medewerkertevredenheid. Dat heeft mede geresulteerd in een FMVG breed communicatieplan geschreven door Lisetta van der Weele. Onder even voorstellen.. kun je meer over haar lezen. Wat hier sterk uit naar voren komt, is het gemis aan een nieuwsbrief waarin het wel en wee van de organisatie beschreven wordt. We hebben er dan ook voor gekozen deze nieuwsbrief nieuw leven in te blazen tegen een frisse achtergrond. We moeten de nieuwsbrief niet gaan zien als het formele uitputtende communicatie kanaal naar de FMVG medewerkers toe, maar juist als een meer ontspannen vorm van informeren naar een ieder van ons toe over een scala aan onderwerpen die goed, leuk en aardig zijn om te vermelden. Binnen onze directie voeren we een ongelooflijke hoeveelheid werkzaamheden met elkaar uit, ook in verscheidenheid, maar lang niet iedereen is daar van op de hoogte. Gebruik de nieuwsbrief daarvoor. Als je wat te melden hebt, aarzel niet, maar breng het onder de aandacht. Op deze manier krijgt de nieuwsbrief een levendig karakter en is hij ook echt van ons. Ik ben ook bijzonder blij dat Lisetta zich op heeft geworpen om de nieuwsbrief de lucht in te krijgen en te houden, maar daar heeft ze ook zeker de inbreng van jullie allen bij nodig. Het brengt ons weer een stapje dichter bij de gedachte van een ook communicatief sterke directie. Gerrit Kahlman Directeur Facilitair Management & Vastgoed 1

2 Even voorstellen. Mijn naam is Lisetta van der Weele, ik ben 25 jaar en ik woon in Sint Philipsland. Sint Philipsland ligt in Zeeland, het eerste schiereilandje onder Goeree Overflakee. Ik ben in 2005 afgestudeerd aan de Hogeschool Inholland te Rotterdam opleiding Communicatie, afstudeerrichting Mediamanagement. Omdat het moeilijk is om zonder ervaring een baan te vinden in de communicatie heb ik eerst een tijdje voor een Zeeuwse energieleverancier gewerkt Delta N.V. Voor Delta heb ik op de afdeling Na-incasso gezorgd dat mensen met een betalingsachterstand gingen betalen. Omdat dit een tijdelijk project was ben ik verder gaan zoeken naar iets anders en toen vroeg een vriendin die bij Randstad werkt of ik bij de TU Delft wou gaan werken op het Servicepunt. Dat heb ik dus gedaan en werk sinds 17 juli 2006 voor de TU. Ik ben eerst twee weken ingewerkt op het Servicepunt Bouwkunde en ben daarna bij het Servicepunt EWI geplaatst. Op het Servicepunt helpen we de mensen die aan de balie komen zo goed mogelijk. Lukt dit niet direct dan maken we een call aan in Infra naar de afdeling die wel kan helpen. Mensen komen naar onze balie toe met vragen over computers, zaalreserveringen, sanitairproblemen, onderwijszaken enzovoort. Daarnaast maken we afspraken met studieadviseurs voor studenten en nemen we de declaraties aan voor de afdeling Finance en Controle. Kortom we doen van alles! Nadat ik op gesprek geweest was voor de Talentclass werd ik gevraagd om 1 dag in de week de interne communicatie voor FMVG te verzorgen. Daar hoefde ik geen moment aan te twijfelen en ben er voor gegaan met als resultaat dat jullie nu deze eerste nieuwsbrief hebben ontvangen. De nieuwsbrief is bedoeld voor alle medewerkers van het domein FMVG. Zodra het mogelijk is zal er ook een intranet komen. Er is ook al een eerste editie van het infobulletin en de website wordt bijgewerkt. Beide zijn voor zowel interne als externe medewerkers van het domein FMVG. Door het inzetten van deze media is het de bedoeling dat de communicatie binnen het domein FMVG beter zal gaan. Ik heb met veel plezier aan deze nieuwsbrief gewerkt en hoop dat jullie er ook blij mee zijn. Lisetta van der Weele 2

3 Samenvatting communicatieplan FMVG Aan de hand van het communicatieonderzoek dat Nathalie Huijbers in augustus 2006 heeft gehouden is er een communicatieplan geschreven. en moeten worden doorgezet of eventueel aangepast dienen te worden. Uit het communicatieonderzoek zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen. Het communicatieplan is op deze speerpunten gebaseerd en hierop zijn de communicatiemiddelen gekozen. Hieronder staan de speerpunten gemeld met daarachter de communicatiemiddelen die ingezet worden. Horizontale communicatie wordt gemist: Om dit te kunnen verbeteren wordt er gebruik gemaakt van een nieuwsbrief en intranet. De medewerkers zijn onvoldoende op de hoogte van de visie, beleid en de bedrijfsprestaties van FMVG: Om men hiervan wel op de hoogte te stellen komt deze informatie op intranet en op de website gezet. De medewerkers wensen meer open communicatie met het managementteam: Door de nieuwsbrief, intranet en informele bijeenkomsten te organiseren wordt de communicatie meer open met het managementteam. Medewerkers hebben behoefte aan meer informatie over verschillende onderwerpen: Door de nieuwsbrief, het infobulletin en intranet wordt er goed in informatie voorzien en kan ieder daar op zijn eigen moment naar kijken. Medewerkers zijn matig op de hoogte van achtergronden en consequenties van managementbeslissingen: In de nieuwsbrief en intranet wordt hier meer aandacht aan besteed, zodat de medewerkers weten wat er aan de hand is en wat er te gebeuren staat. De verticale communicatie tussen managementteam, middenkader en medewerkers dient verbeterd te worden: Door middel van de nieuwsbrief, intranet en informele bijeenkomsten wordt informatie beter verspreidt. Tevens wordt door het houden van informele bijeenkomsten de drempel verlaagd om informatie met elkaar uit te wisselen. Na een jaar wordt er een nieuw communicatieonderzoek gehouden. Dit om te evalueren of de genomen acties hebben geholpen 3

4 Jullie hulp is nodig Om de communicatie tussen alle medewerkers te optimaliseren en om de nieuwsbrief levendig te houden is jullie input van harte welkom. Je kunt denken aan een uitleg over lopende projecten op jullie afdeling, behaalde mijlpalen, leuke gebeurtenissen, redenen voor een feestje enzovoort. Alles wat een nieuwswaarde heeft is welkom. Ik wil je dan ook alvast bedanken voor je medewerking. Wat kan je allemaal verwachten in de nieuwsbrief? In elke editie zal een interview staan met iemand van de werkvloer. Een ander vast onderwerp zal zijn een bijdrage vanuit het managementteam. Nieuwtjes, evenementenagenda en lopende projecten zijn ook vaste rubrieken. En er komt een rubriek personalia. Voor alle overige zaken kun je terecht bij Lisetta van der Weele De nieuwsbrief zal 6 keer per jaar uitkomen. Hieronder staan de maanden aangegeven: September 2007; November 2007; December 2007; Februari 2008; April 2008; Juni Voor de volgende nieuwsbrief dient de kopij uiterlijk 4 september aangeleverd te worden bij de contactpersonen. Waar kun je jouw stukken inleveren? Je kunt de stukken mailen naar de contact persoon van je afdeling of faculteit. Hieronder staan de namen per afdeling of faculteit bij wie je ook terecht kan voor vragen. Faculteiten BK: Sabeth van Wijnbergen EWI: Lisetta van der Weele CITG: Iris van Woggelum TNW: Marga Zwinkels 3ME IO : Vacant : Vacant TBM: John Kardol LR : Vacant Afdelingen LMS: Gerrit van Schaik Energie: Wil van Rijsbergen MMS: Leon Huijbers 4

5 Interview met Gerrit van Schaik Logistiek en Milieu Services Gerrit van Schaik is hoofd van de afdeling Logistiek en Milieu Services op de Antony Fokkerweg 5 en werkt al sinds april 1980 bij de TU Delft. Gerrit is in het chemicaliën magazijn begonnen in de kelder op de Julianalaan. Na ongeveer een half jaar is hij halve dagen voor de Dienst Afval AfvalStoffen (DAAS) gaan werken. Na verloop van tijd is hij hele dagen voor DAAS gaan werken. Van daaruit is Gerrit hoofd Reststoffenbeheer geworden en tijdens een reorganisatie kreeg hij ook ad hoc het Centrale Magazijn erbij. Tijdens de OOD heeft Gerrit ook de afdeling Postzaken erbij gekregen en is sinds dien hoofd afdeling Logistiek en Milieu Services. Eerst had Gerrit niks met post, maar nu vindt hij het erg leuk. En ondertussen weet hij alles van de hoed tot de rand. Hij heeft het erg naar zijn zin. Gerrit is verantwoordelijk voor het hele gebouw en de drie secties. Ik probeer op alle manieren Logistiek en Milieu op de kaart te houden binnen de TU Delft Maar wat doen die afdelingen nu eigenlijk? Gerrit had zich goed voorbereid op het interview. Hij had al een aantal dingen op papier gezet die hij graag wilde vertellen over de afdelingen, te beginnen bij het Centraal Magazijn. Het Centraal Magazijn levert aan de TU als centrale dienst de chemicaliën die nodig zijn voor onderwijs en onderzoek. Naast chemische stoffen levert het Centraal Magazijn ook labmaterialen als stofjassen, emmers, beschermende kleding e.d. Aan het leveren van met name chemicaliën zit een heel stuk registratie verbonden dat is inherent aan het chemische stoffen beleid dat in 2003 ondertekend is door het College van Bestuur. Het beleid houdt in dat als men inzicht wil hebben in inkoop, registratie, rapportage en levering van gevaarlijke stoffen men via de afdeling Logistiek en Milieu producten moet aankopen. Zij kunnen dan rapportages maken voor bijvoorbeeld vergunningverleners, de gemeente, de provincie of het ministerie van VROM. Deze partijen krijgen inzicht in de hoeveelheid chemicaliën welke er in een bepaald gebouw aanwezig waren of zijn bij bijvoorbeeld een brand. Er kan dan rekening gehouden worden met eventuele schadelijke stoffen die vrij zijn gekomen. Naast het inkopen worden de goederen ook bij de verschillende gebouwen en faculteiten afgeleverd. Dit gebeurt met eigen wagens die ingericht zijn op het vervoeren van chemicaliën elke dag via het afleverproces ADR. Hierin staat beschreven hoe bestellingen vervoerd moeten worden, dat de inhoud op een etiket moet staan, dat er een vrachtbrief is, een veiligheidsinformatieblad enz. Aan de wettelijke procedures van ADR dient men zich bij elke levering te houden. Naast het Centraal Magazijn is Gerrit van Schaik ook hoofd Reststoffenbeheer. Bij Reststoffenbeheer worden er chemische afvalstoffen verzameld. De afvalstoffen worden meestal in 10 liter jerrycans ingeleverd en worden door Reststoffenbeheer overgeheveld naar grote tanks van 1000 liter. Hiervoor gebruiken de medewerkers speciale veiligheidskleding en verseluchtmaskers. Uit veiligheidsoverweging gebeurt het overhevelen altijd door twee medewerkers en nooit alleen. Ook aan het inzamelen en opslaan zit een stuk registratie vast. In het kader van het 3 TU verband wordt er samen met de TU Eindhoven een Europese aanbesteding gedaan met betrekking tot afval. In de zomer zal dit op de markt worden gezet. De deadline ligt op eind De laatste sectie die Gerrit van Schaik erbij heeft gekregen is Postzaken. Postzaken verzorgt de distributie van de dagelijkse inkomende post. Elke dag wordt de post van de 20 à 25 postbussen opgehaald bij TNT. De post wordt hier allemaal gescheiden. We gooien het in de vakken en rijden het uit binnen de TU Delft. Er is een chauffeur die de hele dag langs de gebouwen rijdt om de post te brengen en op te halen. De externe post gaat door machines heen, wordt geregistreerd en wordt doorberekend aan de klanten. Partijen worden handmatig ingevoerd. Op verzoek worden er mailings verzorgd. Zelfs de adresstickers kunnen gedrukt worden en geplakt. Ook is er een boekenronde. Er worden dan boeken van de centrale bibliotheek naar de facultaire bibliotheken gebracht. En vanuit de facultaire bibliotheken worden boeken terug gebracht naar de centrale bibliotheek. Bij Logistiek en Milieu Services worden oude computers bewaard, totdat er een kist of twintig is. Dan wordt dat naar verstandelijk gehandicapten gebracht die de computers helemaal uit elkaar halen en opsplitsen in onderdelen. Dit wordt door hen weer weggebracht naar een verwerkingsbedrijf waar ze er geld voor krijgen. Op deze manier draagt de afdeling bij aan een goed doel, maken we een hoop mensen blij en er wordt een steentje bijgedragen aan het milieu. 5

6 Wij zorgen ervoor dat men zich bezig kan houden met onderwijs en onderzoek. Dat zijn de kerntaken van de TU Delft. Als wij daarvoor kunnen zorgen en zij zijn tevreden dan ben ik allang blij. En de medewerkers voelen dat ook. Ze vinden het belangrijk dat de TU tevreden is over hetgeen dat wij doen. Lisetta van der Weele Het grootste gedeelte van de groep L&M De wagen van Postzaken De wagen van Logistiek en Milieu 6

7 Organisatieverandering FMVG Inmiddels heeft de OdC positief geadviseerd op de door FMVG voorgestelde organisatieverandering. Het gaat om een opsplitsing van het Bureau Bedrijfsvoering in een beleidsmatige en een operationele tak. De beleidsmatige kant gaat naar Vastgoed Ontwikkeling en de operationele kant, met de coördinerende en uitvoerende taken, gaat voornamelijk naar Facilitaire Eenheden. Ook verandert de naam van de afdeling Informatie & Kwaliteit in Operations en gaat de sectie Energie van Terrein & Infra naar Operations. Al vanaf 1 november 2006 zijn deze wijzigingen doorgevoerd, zij het nog niet officieel. Waarom? Met deze organisatieverandering beogen we verbeterde ophanging van de gebieden beleid, informatie en communicatie enerzijds en beveiliging, veiligheid en Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) anderzijds. Wat is er veranderd? Even een kort overzicht van wat er veranderd is. Oud Nieuw Inform. & Kwal. Operations Fac. Eenheden Vastgoed Ontw. Onderh. & Proj. F&C (Bedrijfsbureau) Bureau bedrijfsv. Beleid Beleid Beveiliging Beveiliging Veiligheid Veiligheid FMIS FMIS Projectleider Projectleider Tekeningenbeh. Tekeningenbeh. Erbis Erbis Administratie Administratie O&P-Terrein & Infra Energie Energie Hoe ziet de organisatie er nu uit? 7

8 Energie. Dat is onze tak van sport!!!! Mijn naam is Wil van Rijsbergen hoofd Energie van de TU Delft. Mij werd gevraagd een stukje te schrijven in de nieuwsbrief van FMVG en daar werk ik graag aan mee. Zoals bij velen wel bekend staat aan de Leeghwaterstraat sinds jaar en dag de Warmte Kracht Centrale van de TU-Delft. Dit is het hart van de energievoorziening van de campus. Samen met mijn collega s Klaas Meester, Aad van der Kruk en Dick de Heer voorzien wij iedereen van warmte, gas, elektriciteit en water. 24 uur per dag en 365 dagen per jaar staan wij voor u klaar, al met al een hele verantwoordelijke taak, want stelt u zich eens voor een dag zonder elektriciteit of water, dat zou toch een regelrechte ramp zijn. Wij verzorgen voor de TU ook de inkoop van elektriciteit, gas, water, en produceren zelf de warmte voor de faculteit gebouwen van de TU en diverse gebouwen van TNO op onze campus. Daar buiten wekken wij met onze warmte kracht koppeling ook nog eens zelf zo n 15-20% van de elektriciteit behoefte voor de TU op, de warmte die bij deze productie vrijkomt gebruiken wij weer om de gebouwen te verwarmen. Om u een indruk te geven van het energieverbruik van de TU-Delft volgen hier een paar verbruikscijfers over 2006: Elektriciteit: Kwh Gas: m3 Drinkwater: m3 Geproduceerde warmte: MWh Dat zijn behoorlijke verbruiken en daar zijn heel wat euro s mee gemoeid. Dus het financiële beheer moet ook goed geregeld zijn, daar zorgt bij ons Marleen van Amerongen voor. Zij verzorgt de betalingen en facturen en zorgt dat onze opdrachten de deur uit gaan. Ik denk dat u zo een aardige indruk heeft gekregen wat wij bij FMVG-energie zo al doen. In een volgende uitgave van de nieuwsbrief zal ik u iets vertellen over de historie van de Warmte Kracht Centrale. Tevens zal ik dieper ingaan op onze werkzaamheden in de infrastructuur en onze nauwe samenwerking met Vastgoed. Daarnaast zal ik proberen u een aantal tips mee te geven om bewuster om te gaan met energie zowel op de werkvloer als thuis. Wil van Rijsbergen. Juni

9 CiTG kiest voor E-POC Bij CiTG is per 1 februari jongstleden het nieuwe presentatiesysteem E-POC geïntroduceerd voor de schermen op de faculteit. In de fase van aanbesteding is vooral gekeken naar de werkvriendelijkheid en de mogelijkheid van automatisch invoeren van het zalenboekingssysteem IRIS. Mogelijkheden De zaalroosters worden s nachts automatisch binnengehaald en verschijnen in een vooraf ingestelde lay-out op de schermen. Naast deze functie is het mogelijk om bijna alle type bestanden weer te geven. Er kunnen bijvoorbeeld korte filmpjes weergegeven worden en ook presentatiesheets kunnen worden geshowd. Tijdens de afgelopen open dagen konden de bezoekers het programma op de schermen zien. Daarnaast zijn voor het servicepunt en het gezelschap Practische Studie flashpresentaties gemaakt. Narrowcasting De monitoren (19 stuks in totaal) kunnen in 6 verschillende groepen aangestuurd worden met verschillende teksten. Hierdoor is het mogelijk om op de eerste verdieping op de drie schermen drie verschillende presentaties simultaan weer te geven. Met dit narrowcastingsysteem heeft CiTG een hoogwaardig presentatiesysteem binnengehaald wat ook binnen de TU niet onopgemerkt is gebleven. Andere faculteiten hebben al geïnformeerd naar de mogelijkheden. Faculteit Bouwkunde in beweging De faculteit Bouwkunde heeft sinds vorig jaar zomer een nieuwe decaan te weten prof. Ir. W. Patijn. Deze decaan heeft opdracht gegeven tot een aantal grote veranderingen. Veranderingen in het onderwijs en veranderingen in het gebouw. Omdat deze veranderingen, verhuizingen en verbouwingen ingrijpend zijn, is er een speciale website waarop iedereen op de hoogte wordt gehouden over alle ontwikkelingen. Op staat alle informatie. Volgende keer onder andere in de nieuwsbrief Een column van Leon Huijbers In dienst/ uit dienst Een interview En nog veel meer. Reacties??? Wij willen graag weten wat jullie van de nieuwsbrief vinden. Dus hebben jullie opmerkingen, vragen, complimenten en / of tips laat het ons dan weten! De reacties kunnen gestuurd worden naar: Juni

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B

Eindverslag. Stage SearchUser. Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Eindverslag Stage SearchUser Naam: Barry van Niekerk Datum: 22 maart 2012 Klas: M42B Stageperiode: 13 februari 2012 tot 22 juni 2012 Stagebegeleiders: Mevr. Sier, Dhr. Tuip, Dhr. Lopes Cardozo Stagedocent:

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg.

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. CSG-COMENIUS Leeuwarden Profiel Natuur en Gezondheid VAK BIOLOGIE De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. Narmin Marroufi en Nilofar Karimi Schooljaar 2012-2013 Begeleider F.Sibers 1 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen

In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen In or Documentenbeheersprocessen bij onderwijsinstellingen Insourcing of Outsourcing? Eindhoven, Juni 2006 Een adviesrapportage in opdracht van Dereumaux, uitgevoerd door studenten van de Fontys Hogeschool

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Hospitality in een digitaal tijdperk

Hospitality in een digitaal tijdperk 1 HOSPITALITY IN EEN DIGITAAL TIJDPERK Hospitality in een digitaal tijdperk Onze visie op facility management Service Management Simplified INHOUDSOPGAVE 04 PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS, DE ETALAGE

Nadere informatie

De weg naar een optimale balans tussen kwaliteit, kosten en kwaliteit van de arbeid Het veranderingsproces bij het Sorteercentrum Nieuwegein

De weg naar een optimale balans tussen kwaliteit, kosten en kwaliteit van de arbeid Het veranderingsproces bij het Sorteercentrum Nieuwegein De weg naar een optimale balans tussen kwaliteit, kosten en kwaliteit van de arbeid Het veranderingsproces bij het Sorteercentrum Nieuwegein Charlie Munster (Teamlid Sorteermachine Klein en eindredacteur

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG

ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG 1-5-2013 ADVANCED BUSINESS CREATION ASSESSMENT REFLECTIEVERSLAG Jos Kleinloog Inhoud Leerdoelen uitgewerkt... 2 Business school:... 2 Management School... 3 Project Raisin Hope:... 3 Science School, leengedrag

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

Uitgezonderd. Fijne feestdagen en een spetterend 2010! Nieuwsbrief van StudiJob Uitzendbureau. van de redactie

Uitgezonderd. Fijne feestdagen en een spetterend 2010! Nieuwsbrief van StudiJob Uitzendbureau. van de redactie 0 December 2009 nummer 4 Uitgezonderd Nieuwsbrief van StudiJob Uitzendbureau Uitgezonderd is de digitale nieuwsbrief van StudiJob Uitzendbureau, en wordt verspreid onder klanten en uitzendkrachten. Uitgezonderd

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie