Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving"

Transcriptie

1 Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende visies op nieuwe Woonakkoord

2 Redactiecolofon Woonkompas Harlingen is een uitgave van De Bouwvereniging en verschijnt driemaal per jaar. Woonkompas wordt huis-aan-huis verspreid in de straten met onze huur- en/of koopwoningen. Aan de informatie in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Redactie Piet Bouma, Greetje de Groot, Lia van der Heide, Petra van der Wier, Ferry van Asperen, Janneke Schievink, Hans Huitenga, Nancy Harlaar (HA Teksten Harlingen, eindredactie) Foto s Janneke Schievink Nancy Harlaar Grafisch ontwerp Dorèl Extra Bold, Groningen Drukwerk Grafische Industrie de Marne, Leens De stem van de huurder! De Bouwvereniging hecht veel waarde aan het bieden van een goede dienstverlening. Wij gebruiken het KWH-Huurlabel om inzicht te krijgen in hoe u onze dienstverlening ervaart. Het Huurlabel laat ons zien hoe wij het doen en waar wij kunnen leren en verbeteren. Ook het opbouwen van een duurzame relatie vinden wij belangrijk. Dat u weet wat u van ons kunt verwachten, daar gaat het ons om. Het afgelopen jaar zijn wij continu gemeten op thema s die u als klant belangrijk vindt, zoals telefonisch contact, behandeling van klachten, reparaties en onderhoud. Gelukkig weet u onze dienstverlening te waarderen en scoort De Bouwvereniging een 8,0 als totaalscore, een mooi resultaat! De verwachtingen voor 2013 zijn hiermee opnieuw hoog gespannen, waarmee we uiteraard niet tevreden achterover gaan leunen. Een van onze speerpunten voor 2013 is bijvoorbeeld om uw contactgegevens zoveel mogelijk up-to-date te krijgen. Hierdoor kunt u sneller een reactie van ons verwachten wanneer dat nodig is. Om uw gegevens bij ons up-to-date te krijgen, zullen we dit jaar tijdens het contact met u regelmatig checken of bijvoorbeeld uw mobiele nummer of adres nog actueel is. De Bouwvereniging staat voor een periode waarin een ingrijpend bezuinigingspakket doorgevoerd moet worden. Wat betreft onze dienstverlening blijft onze ambitie onveranderd. We zijn van mening dat juist nu onze medewerkers het verschil voor u kunnen maken. Zij verstaan het om uw stem te begrijpen en te vertalen naar concrete acties. Gelukkig wist u dit in 2012 te waarderen en kunnen we het in 2013 verder voortzetten! Verspreiding Scouting Matravers, Harlingen Reacties op de artikelen kunnen gestuurd worden naar: Redactie Woonkompas Postbus AC Harlingen Telefoon Fax Foto s voorpagina Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraak blijft geboden Plannen Blok E in de maak Het terrein Welgelegen aan de Zuiderhaven ligt weliswaar nog steeds braak, maar er zijn nieuwe plannen in de maak om het zogenoemde Blok E te realiseren. In de volgende Woonkompas meer over deze nieuwbouwplannen.

3 Doorstroming stagneert De wachttijd voor woningzoekenden in Harlingen blijft oplopen. Ondanks de gerealiseerde nieuwbouwprojecten, zoals in 2010 en 2011 in Plan Zuid en nu in de Hofstraat/Rozengracht. Het minder vrijkomen van woningen is de voornaamste oorzaak van de langere wachttijden. Huurders blijven langer zitten waar ze zitten en denken minder aan verhuizen. De doorstroming zit daardoor enigszins op slot. Verhuurde De Bouwvereniging in 2010 nog bijna 200 woningen; in 2012 ligt dat aantal rond de 165 woningen. De gemiddelde wachttijd voor woningzoekenden is in het laatste jaar gestegen van 28 maanden naar 42 maanden. In deze cijfers wordt geen rekening gehouden met toewijzingen aan urgenten. Starters op de woningmarkt (woningzoekenden die nog niet eerder zelfstandig woonden) hebben een gemiddelde wachttijd van 39 maanden, terwijl doorstromers inmiddels gemiddeld 44 maanden op een nieuwe woning wachten. Technische tip: Ramen wassen, neem de kozijnen even mee De lente komt er weer aan en dan komen traditioneel wat schoonmaakwerkzaamheden om de hoek kijken. Ongetwijfeld krijgen ook de ramen weer een goede beurt. Onze tip, neem dan gelijk even de kozijnen met een doekje mee. En als u dan toch bezig bent, kunt u in één moeite door natuurlijk ook de deurkozijnen een beurtje geven. Gevolg: ook het schilderwerk ziet er dan weer picobello uit. Bij het toewijzingsbeleid houdt De Bouwvereniging de slaagkans van starters in het oog. Zo n 40% van de vrijkomende woningen in 2012 is toegewezen aan deze doelgroep.

4 Een nieuw regeerakkoord wat betekent dat? De huidige ontwikkelingen voor de woningmarkt en corporaties zijn zeer somber te noemen, ondanks de recente aanpassingen. De heffingen en het nieuwe huurbeleid zorgen ervoor dat De Bouwvereniging ingrijpende maatregelen moet nemen om op langere termijn financieel gezond te blijven. De gevolgen zullen voor zowel de eigen organisatie als de huurders en toekomstige woningzoekenden te voelen zijn. Hierover gaat deze eerste gezamenlijke column waarbij de vragen vanuit ieders invalshoek beantwoordt worden. De visie van huurdersvereniging Harlingen Wat is de meest ingrijpende wijziging in het aangepaste regeerakkoord? De ingrijpendste wijziging voor de huurders is de grote stijging van de huren met maximaal 4% (inclusief 2,5% inflatie) voor de huishoudinkomens met een modaal inkomen tot ,. De middeninkomens van tot , krijgen een stijging van 4,5% (inclusief 2,5% inflatie) en de hogere inkomens vanaf , krijgen een stijging van 6,5% (inclusief 2,5% inflatie). Die huurstijging dient als compensatie voor het weghalen van 2 miljard aan investeringen uit de corporaties. 186 Miljoen daarvan krijgen de corporaties terug van het kabinet voor isolatiemaatregelen. Bij onze bouwvereniging wordt 2 miljoen per jaar weggehaald door het Rijk. Dit geld is bedoeld voor woningonderhoud, verbetering en isolatiemaatregelen. De bouwvereniging krijgt per jaar daarvan terug om isolatiemaatregelen te financieren. Welke nadelige gevolgen/consequenties heeft dit op korte en lange termijn? De huurders krijgen voor 1 mei bericht over de huurverhoging die per 1 juli ingaat. De Belastingdienst levert de gegevens aan de wooncorporaties die leiden tot de verhoging. De exacte verhoging is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen per huishouden. Daarnaast wordt het woningonderhoud voor de huurders op de lange baan geschoven, noodzakelijke renovaties geschrapt en nieuwe sociale woningbouw voor oud en jong, kun je vergeten. Bij verdere achteruitgang van de financiële positie van De Bouwvereniging is zelfs opheffing een reëel risico. Wat wordt er gedaan om nadelige maatregelen te voorkomen ofwel de gevolgen te verzachten en welke acties onderneemt de Huurdersvereniging? De aangepaste voorstellen van het kabinet kunnen in de Tweede Kamer rekenen op een meerderheid, door de steun van PvdA, VVD én een verbond tussen D66 met SGP en ChristenUnie. De huurdersvereniging Harlingen steunt en stimuleert elke actie die de huurders duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van deze huurverhogingen voor het merendeel van de huurders. En ook wat de gevolgen zijn van weghalen van 2 miljoen uit de kas van De Bouwvereniging voor het onderhoud, renovatie en isolatie. Het is van groot belang dat het draagvlak onder de bevolking vergroot wordt om de kwaliteit van de sociale woningen te garanderen bij De Bouwvereniging én bij het gemeentebestuur. De huurdersvereniging heeft De Bouwvereniging voorgesteld gezamenlijk op korte termijn actie te ondernemen omdat beide partijen niet gebaat zijn bij deze huurplannen. Als huurdersvereniging hebben wij aan College en Raad een brief geschreven waarin wij wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sociale woningbouw in Harlingen van de gemeente Harlingen en De Bouwvereniging samen. Daarvoor is zeker financiële steun nodig, want praatjes vullen geen gaatjes. Biedt het nieuwe woonakkoord, waarover 13 februari overeenstemming is bereikt, de gewenste verbeteringen voor onze huurders? Nee, want zij blijven het kind van de rekening. De verhuurders heffing mag dan een onsje minder zijn, maar door de lagere huuropbrengsten valt dat verschil helemaal weg en zijn verhuurders nog even ver als in het oorspronkelijke voorstel. De enige winnaars zijn op dit moment alleen de mensen die hun huis willen verbouwen of zelf aan de slag gaan met nieuwbouw. Door de tijdelijke verlaging van de BTW hebben zij geldelijk voordeel. Daarnaast heeft dit Carnavalsakkoord nog heel veel onduidelijkheden in zich. En wat doet de Eerste Kamer en dan met name het CDA? Die zijn in het verleden wel eens vaker eerst tegen geweest en later toch voor. Eén ding is zeker. De scherpe kantjes mogen er dan af zijn, de rust in de woningmarkt is nog lang niet wedergekeerd, laat staan de gevolgen daarvan.

5 De huurdersvereniging heeft wettelijk adviesrecht bij het totstandkoming van de huurverhoging. Wij zullen daar uitgebreid gebruik van maken en zo nodig externe deskundigen inzetten. Op dit moment strijden wij nog gezamenlijk, maar straks bij de onderhandelingen is het weer ieder voor zich. Daarbij is juist nu uw steun als lid onmisbaar in ons voornemen om hoge huurverhogingen waarbij de lage en middeninkomens de grootste klappen krijgen als deze, voetstoots te accepteren. Laurens Posthumus en Pieter Elbers, bestuurders huurdersvereniging Harlingen Visie van Koos van Weerlee Wat is de meest ingrijpende wijziging in het regeerakkoord voor De Bouwvereniging? Zowel de verhuurdersheffing als het nieuwe huurbeleid. Beide hakken er fors in voor De Bouwvereniging en de huurders. De verhuurdersheffing kost ons een kleine 2 miljoen euro per jaar. Het nieuwe huurbeleid betekent voor onze huurders een aanzienlijke lastenverzwaring. Door de bezuinigingen die we moeten doorvoeren, hebben we minder te besteden, bijvoorbeeld in het onderhoud en voor nieuwbouw Welke nadelige gevolgen/consequenties heeft dit op korte en lange termijn De Bouwvereniging? De allerergste consequentie van het regeringsbeleid is dat de sociale woningbouwsector wordt afgebroken, zoals in andere landen al eerder is gebeurd. Juist in een periode waarin het niet goed gaat met de economie is dat desastreus. Juist nu is een sterke sociale huursector van groot belang. De koopmarkt is voor de meeste mensen geen alternatief, de hypotheekregels zijn verscherpt en de banken zijn ook strenger geworden. Veel mensen hebben in deze tijd onvoldoende inkomen om te kunnen kopen. Voor De Bouwvereniging betekent het regeringsbeleid dat we over enkele jaren in de rode cijfers komen. De eerste jaren nog niet, want de verhuurdersheffing wordt in stappen ingevoerd en we hebben als Bouwvereniging ook wel een financiële buffer om het tijdelijk op te vangen. Maar vanaf 2017 gaat er bij De Bouwvereniging meer geld uit dan erin komt, en dat blijft zo. Net als bij de mensen thuis ontstaan dan grote financiële problemen. Als we niets doen om dit te voorkomen, gaan we failliet. We kijken in de eerste plaats hoeveel we op personeelskosten kunnen bezuinigen. We hebben een vacaturestop ingesteld die ons de komende tien jaar ruim twee miljoen euro oplevert. We doen dit via natuurlijk verloop; gedwongen ontslagen hebben we tot nu toe kunnen voorkomen. Helaas moeten we ook op het woningonderhoud besparen, bijna 6 miljoen euro, dat is circa 6 ton per jaar. Dan zijn we er nog lang niet. De grootste kostenpost bij ons, de nieuwbouw, krijgt zware klappen. We moeten ongeveer de helft van alle geplande nieuwbouwwoningen schrappen. Dit komt neer op circa 225 woningen minder de komende tien jaar. Wat wordt er gedaan om nadelige maatregelen te voorkomen ofwel de gevolgen te verzachten? De noordelijke corporaties werken samen in een lobby richting Den Haag, om het regeringsbeleid voor het Noorden aan te passen. Uiteraard kijken we ook kritisch naar onze bedrijfslasten. Door de vacaturestop besparen we aanzienlijk op de personele kosten. Het is echter niet te voorkomen dat de huurders ook hier meer huur zullen moeten betalen. Biedt het nieuwe woonakkoord, waarover 13 februari overeenstemming is bereikt, de gewenste verbeteringen voor de huurders? Voor huurders met een hoger inkomen ( ) is het een verbetering, voor de andere huurders niet. De maximale huurverhoging voor inkomens boven de gaat van 9% naar 6,5%. Voor de corporaties maakt het akkoord nauwelijks tot geen verschil. De heffing wordt iets lager, maar de huurinkomsten worden dat ook. Weliswaar komt er een ander huurprijssysteem, maar er blijft een koppeling aan de WOZ. Het is dus nog afwachten hoe dit financieel voor de corporaties uitpakt. Dat weten we pas tegen Prinsjesdag 2013 als de plannen van de regering zijn uitgewerkt. Koos Weerlee, directeur/bestuurder De Bouwvereniging We zullen als De Bouwvereniging dus een bezuiniging moeten doorvoeren. Over de begrotingsperiode moet we 23 miljoen euro saneren. Dat is 2,3 miljoen euro per jaar.

6 Volop (renovatie)actie in het In het Rooie Dorp is het een drukte van belang. De renovatie van ruim 120 woningen is in volle gang. Allerlei bouwspecialisten zijn in de wijk bezig hun klussen te klaren. Daarnaast wordt er doorlopend verhuisd door bewoners. Van hun huis naar de wisselwoning en een paar weken later terug. Inmiddels zijn de eerste woningen weer opgeleverd, maar er zijn nog vele tientallen huizen te gaan. Op deze pagina s een kleine impressie van (renovatie)actie in het Rooie Dorp. Henk van Slooten en Joke de Boer staan aan de vooravond van de renovatie van hun woning. Ze worden door woonconsulent Hilda Koster bijgepraat over het traject dat hen te wachten staat. Ze erkennen dat het heel wat is om in korte tijd eigenlijk twee keer te verhuizen. Maar we hebben op voorhand al veel ingepakt en zijn dus goed voorbereid. Uit de vijftien wisselwoningen die er in Almenum en her en der in het Rooie Dorp zijn, heeft het paar de voorkeur voor één van de zes wisselwoningen in Almenum. Daar is een extra slaapkamer beneden en dan hoeven alle dozen geen trappen op. De renovatie is voor Henk en Joke geen enkele reden om niet naar hun gezellige woning terug te keren. Ze wonen er respectievelijk twintig en negen jaar. Het is een hele leuke wijk, die op dit moment verjongt. Dat is leuk. Er wordt weer door kinderen in de straten gespeeld en dan gebeurt er gewoon van alles. Daar genieten wij van. Ze hebben dan ook zin in de renovatie, om daarna in een comfortabel huis terug te keren. Het is ook wel tijd dat er wat gebeurt. s Winters hebben we last van tocht. Ook is dit huis best vochtig. Daar hebben we na de renovatie geen last meer van. Mede omdat we naast de isolatie een nieuwe CV-ketel met nieuwe thermostaat krijgen. Dus veel meer comfort. Hilda Koster vult aan dat er ook mechanische ventilatiesysteem wordt geplaatst, overigens in de nieuwe keuken die de bewoners hebben uitgezocht. De cv-ketels worden vervangen als ze ouder dan achttien jaar zijn. Het comfort wordt verbeterd omdat er op de begane grond een betonvloer komt. Henk en Joke kunnen bijna niet wachten tot de renovatie los gaat. Ze bespreken met de woonconsulent de datum dat ze de sleutel van de wisselwoning krijgen en wanneer ze die weer moeten inleveren. Ook het noteren van de meterstanden in hun eigen huis en de wisselwoning wordt gesproken. Voor de verrekening met hoofdaannemer Jorritsma Bouw, legt Hilda uit. Ook het overmaken van het tweede deel van de herinrichtingskosten wordt besproken, evenals het eventuele meerwerk dat bij de renovatie komt kijken. Die kosten verrekenen we allemaal, omdat we anders facturen blijven sturen.

7 Rooie Dorp Spreekuur in modelwoning Petrus Feddesstraat Na de oplevering gaan Henk en Joke met hulp van de kinderen het huis opnieuw inrichten. Gelukkig kunnen we veel zelf. Hulp bij de verhuizing in de vorm van mensen van Empatec stellen ze enorm op prijs. Geweldig dat dit nu allemaal wordt aangepakt, vinden Henk en Joke. Het brengt veel reuring in de wijk en dat is ook leuk. Het is alleen wel jammer dat sommige mensen niet goed de brieven lezen die ze ontvangen, waardoor er soms best veel wordt gezeurd omdat het in de praktijk anders blijkt te zijn. Hilda erkent dat het soms moeilijk is alle informatie goed bij de mensen te krijgen. Als brieven verkeerd worden gelezen, gaan sommige zaken een eigen leven leiden. Wij proberen alles zo goed en gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, maar je komt soms verrassingen tegen. Het is geen nieuwbouw maar renovatie en dat maakt het soms moeilijk om te plannen. Helaas verandert er dan wel eens iets. We hopen dat mensen daar begrip voor hebben. Op dinsdag en vrijdag zijn Hilda Koster en/of Janneke Schievink in de modelwoning in de Petrus Feddesstraat 19. Iedereen die vragen heeft over de renovatie van zijn of haar woning kan daar terecht. Ook zijn er allerlei materialen te vinden die bij de renovatie worden toegepast, zoals tegels, sanitair, keukenbladen, keukenkastjes en dergelijke. De modelwoning is te bezoeken van tot uur. Zonder afspraak overigens. Voortgang en planning op site Jorritsma Bouw Bewoners van het Rooie Dorp en andere belangstellenden kunnen de renovatie van de 102 woningen in de wijk volgen via de site van hoofdaannemer Jorritsma Bouw. Op de site staat een link projecten. Op die pagina, iets onder het midden, staat onder andere een foto van het Rooie Dorp. Door de tekstregel onder deze foto aan te klikken, opent de link met alle informatie over het renovatieproject in Harlingen. Op de site staat nadere informatie over de aard van de werkzaamheden, maar ook welke keuzemogelijkheden de huurders hebben en hoe het zit met de wisselwoningen. Belangrijk op de site is ook de planning, die indien noodzakelijk wordt aangepast aan de meest actuele stand van zaken.

8 De huurders, daar draait het bij ons om. Dat ze vol tevredenheid in een huis van De Bouwvereniging leven in een prettige omgeving. Dit keer in de rubriek Huurders! Hennie Kootstra (56) uit de Petrus Feddesstraat. Wegens de renovatie van haar woning in het Rooie Dorp verblijft ze tijdelijk in een wisselwoning. Huurders! Terug naar het eigen stekkie Ze kan niet wachten tot ze weer op haar eigen stekkie zit. Dit huis in de Rein Miedemastraat is ook helemaal prima, maar ik ben gewend aan mijn eigen woning. Daar is meer reuring en ik heb geweldige buurtjes, vertelt ze temidden van haar eigen spullen. Die zijn tijdelijk in de wisselwoning ondergebracht en wachten als het ware op de volgende verhuizing. Terug naar de Petrus Feddestraat. Ik woon sinds 1974 in Harlingen, aangezien ik bij verpleeghuis Dukdalf ging werken. Ik was toen 17 en kwam uit Leeuwarden. Hennie voelt zich als een vis in het water in Harlingen. Wat ik zo leuk vind aan Harlingen, is dat geouwehoer en gesjanter. De eerste jaren in Harlingen woonde Hennie Kootstra intern in het voormalige klooster van de nonnen die in het katholieke ziekenhuis werkten. In een soort kleine cellen, met een gemeenschappelijke woonruimte erbij. Toen het klooster tegen de grond ging, heb ik een tijdje in het oude bejaardencentrum in de buurt van de Grote Kerk gewoond. Daarna ben ik in de Margrietstraat terecht gekomen. Heerlijk, mijn eerste eigen plekje. Ook daar maakte Hennie een renovatie mee. Met een verhuispremie op zak ben ik toen in het Rooie Dorp terecht gekomen, dat wilde ik ook graag. Heerlijk dicht bij de stad in een gezellige wijk. Dat was overigens in Sindsdien woon ik in de Petrus Feddesstraat. Verjonging In die tijd was Hennie een van de jongste bewoners. Nu ben ik een van de oudsten, lacht ze. Door de renovatie keren niet alle oudere bewoners terug en dat betekent dat er een verjonging in de wijk plaatsvindt. Ik vind dat heel gezellig, omdat er daardoor meer kinderen in de buurt spelen. Met een stuk levendigheid tot gevolg. Ik wil hier niet weg, onderstreept ze. Ik heb een heerlijk huis. Vooral het vele licht vind ik een groot voordeel. Bovendien heb ik een heerlijke tuin op het Zuiden, dat zou ik niet willen missen. Ze vertelt dat de nadelen van de woning dankzij de renovatie worden aangepakt. Het huis tocht en er is sprake van overlast door vocht. Het is helemaal super dat deze zaken worden aangepakt. Natuurlijk is het best heftig als je in korte tijd twee keer moet verhuizen. Maar kijk eens wat we ervoor terug krijgen: een heerlijk comfortabele, energiezuiniger woning. Met een hele nieuwe keuken die ik zelf heb mogen uitzoeken. Als ik kijk naar de woningen die al klaar zijn, is het resultaat geweldig. Nee, ik kan niet wachten tot ik weer in mijn eigen woning zit.

9 Inbrekersgilde nog steeds actief in de regio Waakzaamheid blijft geboden Laat lampen aan op meerdere plaatsen in uw woonkamer. En doe dat al vanaf het moment dat het gaat schemeren. Maak daar een gewoonte van! Gebruik tijdschakelaars op lampen, zowel in de achterals in de voorkamer en wek zo de indruk dat u thuis bent. Op deze wijze wordt er op de gemeentepagina van de gemeente Harlingen in de plaatselijke media geanticipeerd op de woninginbraken in Harlingen. Nadat alle inwoners van Harlingen ook al een gezamenlijke brief van de politie en de gemeente hebben ontvangen. De gemeente raadt de inwoners van Harlingen die vaker en langer van huis zijn aan gebruik te maken van alarmsystemen. Volgens de gemeentelijke voorlichtingspagina wegen de aanschafkosten van een goed systeem (vanaf 300 euro) ruimschoots op tegen de gevolgen en de schade van een inbraak. Samenwerking Wijkagent Jan Nagel is blij dat er op verschillende fronten wordt gewerkt aan het attenderen van mensen op de inbraakgolf in Harlingen. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat het laten branden van lampen in de huiskamer werkt. Sommige mensen geloven dat namelijk niet. Ondanks de bewustwordingscampagne en de extra patrouilles is het nog niet gelukt de daders te pakken. We hebben daar de hulp van de inwoners voor nodig. We blijven de mensen vragen alert te blijven en door te geven als ze verdachte dingen zien. Het zou het mooiste zijn als we de inbrekers op heterdaad kunnen betrappen, maar dat is zeker zonder hulp van de burgers heel moeilijk. Lokaal Landelijke onderzoeken wijzen uit dat de meeste inbraken door lokale personen worden gepleegd. In tachtig procent van de gevallen, aldus Jan Nagel. Een en ander houdt verband met het feit dat ze hun eigen omgeving kennen en tijd hebben om verkenningen te plegen. Misschien dat die verkenningen de mensen opvallen en we hopen dat ze ons bij verdachte omstandigheden via willen bellen. Zijn mensen getuige van een inbraak, dan moeten ze het alarmnummer 112 bellen, zodat de politie snel ter plaatse kan komen. Jan Nagel noemt het één manier om de daders te achterhalen, waar het laten branden van lampen een wijze voor de bewoners zelf is om de kans op inbraken te verkleinen. Plus bij langduriger afwezigheid spullen van emotionele waarden bij anderen onder te brengen. Daarnaast raden we mensen aan, zoals ook op de gemeentepagina te lezen viel, om een alarmsysteem aan te schaffen. Er zijn verschillende systemen in de handel, maar een relatief eenvoudige alarmering via de telefoon volstaat. Men krijgt dan een melding van inbraak via de mobiele telefoon en kan en daarna snel actie ondernemen. Herhaling De Harlinger wijkagent maakt in de praktijk mee hoe ingrijpend een woninginbraak is. Helaas wijst onderzoek uit, dat een inbreker binnen een tot twee jaar vaak terug komt. In de eerste plaats omdat hij of zij de woning de eerste keer ook Preventie-maatregelen Vanaf schemering lichten in de woonkamer laten branden bij afwezig. Plaatsing van een alarmsysteem. Onderbrengen zaken van emotionele waarde bij langduriger afwezigheid. niet voor niets heeft uitverkoren, maar wellicht ook in de wetenschap dat er in de betreffende woning nieuwe zaken zijn aangeschaft na de vorige inbraak. Het plaatsen van een alarmsysteem is in die gevallen een lonende zaak. De Friese politie werkt met man en macht aan het oplossen van de inbraakgolf. De gezamenlijke bewustwordingscampagne met de gemeente, het plaatsen van matrixborden met waarschuwingen en de extra patrouilles zijn daar een voorbeeld van. Maar we nemen deze vorm van criminaliteit op meerdere manieren zeer serieus. We kijken bijvoorbeeld ook met De Bouwvereniging of we het hang- en sluitwerk kunnen verbeteren. Allemaal om het de inbrekers tegen te houden. Naschrift redactie: Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat de politie een aantal verdachten heeft aangehouden voor inbraken in Harlingen en Franeker. De verwachting is dat er meerdere aanhoudingen zullen volgen. De politie benadrukt dat de preventiemaatregelen nog steeds genomen moeten worden, omdat het de vraag is of de inbrakengolf door de aanhoudingen stopt.

10 Op pad met projectmanager nieuwbouw Jan Boelens In deze aflevering van de serie Op pad met staat projectmanager nieuwbouw Jan Boelens centraal. Twee dagen per week werkt hij in dienst van De Bouwvereniging, de rest van de week werkt hij in dezelfde hoedanigheid voor woningcorporatie Wonen Noordwest-Friesland in Sint Annaparochie. Het contrast tussen het werken in de dorpen en de grote stad is de leukste bijkomstigheid van mijn dubbelrol, aldus Jan Boelens. Ik ben 2,5 jaar geleden voor De Bouwvereniging begonnen. Er was hier een reorganisatie geweest en er moest voor twee dagen een manager nieuwbouw komen. Aangezien de relatie tussen beide woningcorporaties uitstekend is, heeft De Bouwvereniging gevraagd of Wonen Noordwest-Friesland iemand had die deze functie erbij kon doen. Vervolgens ben ik gevraagd en ik word sindsdien uitgeleend. Dubbelrol Jan Boelens heeft geen spijt van zijn dubbelrol. Bij De Bouwvereniging werk ik in een meer stedelijk gebied, waar andere problematieken spelen. Harlingen is een mooie stad. Bovendien is het een uitdaging om in twee organisaties te opereren. Het is leuk om door middel van nieuwbouwprojecten te zorgen dat er voor de toekomst goede gebouwen komen die door de huurders gewaardeerd worden. Het eerste project waar Jan Boelens de spreekwoordelijke tanden in kon zetten, was de nieuwbouw in Plan Zuid. Dat project is inmiddels met succes afgerond. Andere projecten waar ik bij betrokken ben, zijn

11 Verwacht u binnenkort een woningaanbieding van ons? Inkomensverklaring noodzakelijk Blok E op het Welgelegen-terrein en het nieuwe complex op de Rozengracht. Verder ben ik druk bezig met de ontwikkelingen rond Almenum en de voorbereiding van de tweede fase van de herstructurering van Plan Zuid. Mijn werk brengt met zich mee dat ik mijn tijd over meerdere projecten verdeel, omdat het realiseren van nieuwbouw nu eenmaal tijdrovende processen zijn. Voorkeur Jan Boelens is gepokt en gemazzeld in de bouwwereld. Na zijn opleiding tot bouwkundige is hij eerst bij een architectenbureau gaan werken, later bij een projectontwikkelaar. Hij is blij sinds vier jaar in corporatieland te opereren. In mijn huidige functies is mijn werk veel breder geworden dan alleen de realisatie van woningen. Eerst wordt er namelijk gekeken aan welke woonvormen behoefte is, voor nu maar vooral ook voor de toekomst. Het uitgangspunt is woningen te realiseren die er vijftig jaar zullen staan, maar ook goed verhuurbaar zijn. Op die manier draag ik bij aan de verrijking van een stad of bepaald gebied. Bij een woningcorporatie ben je dus eigenlijk meer maatschappelijk bezig dan alleen het bouwen en verkopen van woningen zoals voor een projectontwikkelaar. Het gaat in dit werk ook om het belang van de stad en een goede (woon)omgeving. Daar komen veel meer factoren bij kijken en dat verbreedt mij werk aanzienlijk. Dat geldt overigens ook voor de contacten die ik in mijn werk heb, met de gemeente, belangenverenigingen en bewoners tot en met de aannemers, enzovoort. Eigenlijk twee compleet andere werelden die zich in één werkveld ontmoeten. Dit spanningsveld trekt mij bijzonder aan en verveelt nooit. De overheid heeft de regelgeving bij het toewijzen van woningen verscherpt. Hier krijgt iedereen mee te maken die een woning wil huren bij De Bouwvereniging. De hoogte van uw inkomen speelt een belangrijke rol, maar ook de wijze waarop dit in onze administratie wordt vastgelegd. Juiste inkomensverklaring noodzakelijk bij woningacceptatie Bij iedere woningacceptatie moet er een inkomensverklaring (ook wel het IB-60 formulier genoemd) aangeleverd worden van uzelf en uw eventuele partner. Reageert u op woningen en verwacht u binnenkort een aanbod te ontvangen? Vraag dan alvast een IB-60 formulier op bij de Belastingdienst. U kunt de Belastingdienst bereiken via het telefoonnummer Volg het keuzemenu en houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Zonder deze inkomensverklaring kunt u geen woning van ons accepteren en zijn wij genoodzaakt om de woning aan de eerst volgende kandidaat aan te bieden. Verklaring inkomenstoets moet worden vastgelegd De Bouwvereniging is dus verplicht om de juiste inkomensgegevens van u en uw eventuele partner op te vragen. Maar ook om u een verklaring te laten ondertekenen over het verwachte (gezamenlijke) toetsinkomen in het jaar van aanvang van het huurcontract en dit vervolgens vast te leggen in de administratie. Onze klantadviseurs informeren u graag verder op het moment dat u een woning krijgt aangeboden.

12 Storingen en reparatie- Storingen en reparatieverzoeken: CV: CV en Feenstra mechanische Service ventilatie CV Glasschade: Feenstra Service Vriesia Glasservice Glasschade Vriesia Kabeltelevisie: Glasservice Voor storingen, Ziggo Kabeltelevisie Rioolverstoppingen: Voor RRS 0800 storingen Ziggo Servicedienst De Bouwvereniging: Rioolverstoppingen (Als u ons belt tussen en RRS uur kunt u direct een afspraak maken wanneer er iemand bij u langs komt. Servicedienst Indien u op een ander moment belt, De Bouwvereniging: (0517) wordt de melding aangenomen en een (Als u ons belt tussen en opdracht gemaakt. uur kunt u direct een afspraak maken U kunt ook rechtstreeks mailen naar wanneer er iemand bij u langs komt. Indien u op een ander moment belt, Buiten kantooruren kunt u bij storing wordt de melding aangenomen en een bellen naar opdracht gemaakt). Bij storingen betreffende gas, water en elektra: neem contact op met uw eigen Bij storingen betreffende gas, water en leverancier. elektra: neem contact op met uw eigen Bij storingen aan liften en elektrische leverancier. Bij storingen aan lift en deuren: zie sticker in de lift (op de elektrische deuren: zie sticker in de lift deuren). (op de deuren). Verhuizen? Verhuizen? Geef uw meterstanden tijdig door!! Geef de uiterlijk METERSTANDEN twee weken tijdig van door! Geef tevoren uiterlijk uw verhuizing twee weken door van aan tevoren de uw desbetreffende meterstanden energieleverancier, door aan de desbetreffende bijvoorbeeld energieleverancier (bijv. of 0900 of en of 0800 of ). U bent U bent zelf zelf verantwoordelijk voor voor het het doorgeven van de juiste meterstanden. na uw verhuizing. Gewoon een mooi plaatje in Harlingen kiekt Gewoon een mooi plaatje, meer weet ik er niet over te zeggen, vertelt Tineke Brunsmann over haar inzending voor Harlingen kiekt. Met haar foto vangt ze echter wel in één beeld de aantrekkelijke kanten van Harlingen. Het oude karakter in de vorm van het Havenmântsje, het water tot ver in de stad én de levendigheid door de chartervloot in Harlingen. Ook een prijs winnen door een mooie, leuke of spannende foto in te zenden? Lever uw foto in bij De Bouwvereniging aan de Bolswardervaart. Digitaal aanleveren mag natuurlijk ook via Een foto moet dan wel minimaal 1,4 Mb zijn. Naast de adresgegevens verwachten we uiteraard een korte toelichting op de foto. Door wie die is gemaakt en waarom, zodat we de foto kunnen voorzien van een korte uitleg namens de prijswinnende fotograaf. Want plaatsing in Woonkompas levert een leuke prijs op: een waardebon. Bolswardervaart 1 Postbus AC Harlingen Telefoon (0517)

Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing. Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging!

Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing. Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Stappen in duurzaamheid

Stappen in duurzaamheid 2Voorwoord Stappen in duurzaamheid Wist u dat als u een klein restje vet weg moet spoelen, u dit het beste kunt doen met koud water? Ik niet, maar toch is het zo. Hoe dat zit kunt u lezen in de tips van

Nadere informatie

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

Uitgave van De Bouwvereniging Jaargang 12 nummer 1 oktober 2015

Uitgave van De Bouwvereniging Jaargang 12 nummer 1 oktober 2015 > Petra van der Wier nieuwe directeur-bestuurder > Huurdersraad Harlingen vertegenwoordigt belangen alle huurders > Planmatig onderhoud: hoe werkt dit? Uitgave van De Bouwvereniging Jaargang 12 nummer

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Inleiding. Stand van zaken. nr. 7

Inleiding. Stand van zaken. nr. 7 nr. 7 Inleiding Het is alweer een tijdje geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen. Wij willen u wel graag op de hoogte houden wat er op dit moment achter de schermen gebeurt. Hierover vindt

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

De huurwoningen van De Bouwvereniging in Noorderkwartier Havenkwartier Almenum Trebol Rode Dorp

De huurwoningen van De Bouwvereniging in Noorderkwartier Havenkwartier Almenum Trebol Rode Dorp De huurwoningen van De Bouwvereniging in Noorderkwartier Havenkwartier Almenum Trebol Rode Dorp Informatie over de wijk, de typen en de aantallen woningen Almenum Trebol Rode Dorp De wijk Almenum is genoemd

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie.

We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie. nr. 9 Inleiding We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie. Huisbezoeken De huisbezoeken zijn inmiddels afgerond en in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN Januari 2014 Inleiding Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is er veel gebeurd. Woningcorporaties

Nadere informatie

Start uitvoering project Vlakbij Op bezoek bij Centrum Jeugd en Gezin Renovatie Rooie Dorp Nieuwbouw op de Rozengracht

Start uitvoering project Vlakbij Op bezoek bij Centrum Jeugd en Gezin Renovatie Rooie Dorp Nieuwbouw op de Rozengracht Jaargang 8 nummer 3 december 2011 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Start uitvoering project Vlakbij Op bezoek bij Centrum Jeugd en Gezin Renovatie Rooie Dorp Nieuwbouw op de Rozengracht

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013

GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013. Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 GEVOLGEN VERHUURDERSHEFFING investeringsmonitor corporaties 2013 Stec Groep B.V. 25 Februari 2013 INHOUDSOPGAVE INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2013: VERHUURDERSHEFFING 1 3 Uitgaven verlagen 6 Inkomsten

Nadere informatie

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING?

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING? Inkomensafhankelijke HUURVERHOGING CASADIVERS Special Het antwoord op uw vragen over huurverhoging WAAROM DEZE VERHOGING? We leggen het u uit VRAAG EN ANTWOORD HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? > PAG. 2 / 3

Nadere informatie

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat Woningruil, hoe gaat dat? Woningruil, hoe gaat dat? Als u een huurwoning heeft en u zoekt een andere huurwoning, in Zeewolde of daarbuiten, dan kan woningruil een mogelijkheid zijn. In deze folder leest

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Jaargang 11 nummer 1, juli 2014 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 11 nummer 1, juli 2014 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 11 nummer 1, juli 2014 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Toewijzing van woningen. Hoe werkt dat? Ideeën en suggesties gezocht voor nieuwe Woonkompas Veranderingen in Plan Zuid in

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Hier zit het goed Op zoek naar een woning Op zoek naar woonruimte 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan,

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Daarnaast moeten er verschillende stappen worden doorlopen:

Daarnaast moeten er verschillende stappen worden doorlopen: nr 4 Inleiding Via de bewonerscommissie kregen wij de vraag waarom het zo lang duurt voordat er gestart wordt met de renovatie. Voordat er gestart kan worden is er een heel proces van planontwikkeling,

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FUSIE VAN BOUWVERENIGING HUIS & ERF EN WONINGBOUWVERENIGING WOVESTO (versie 11 december 2017)

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FUSIE VAN BOUWVERENIGING HUIS & ERF EN WONINGBOUWVERENIGING WOVESTO (versie 11 december 2017) U vindt hier onze antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Deze lijst wordt doorlopend up-to-date gehouden. 1. Waarom gaan Huis

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Informatieavond Oude Kooi

Informatieavond Oude Kooi Informatieavond Oude Kooi 7 juli 2015 Aanwezige bewoners: 60 huishoudens, +/- 100 personen Voorzitter: Frank Kusters (extern) Namens D Namens De Sleutels: Gerda van den Berg (directeur), Marco Breur (sociaal

Nadere informatie

uren INFORMATIE VOOR nieuwe bewoners

uren INFORMATIE VOOR nieuwe bewoners uren INFORMATIE VOOR nieuwe bewoners welkom U huurt sinds kort een woning van ons. In deze brochure vindt u de meest relevante informatie over het huren bij Pré Wonen. Wij hopen dat u in onze woning een

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

6 starterswoningen Huijbergseweg Philomenahof. Hoogerheide. koopwoningen. 1 Starterswoningen Hoogerheide

6 starterswoningen Huijbergseweg Philomenahof. Hoogerheide. koopwoningen. 1 Starterswoningen Hoogerheide 6 starterswoningen Huijbergseweg Philomenahof Hoogerheide 1 Starterswoningen Hoogerheide koopwoningen Wonen West Brabant, een betrouwbare partner Wonen West Brabant is een woningcorporatie met ongeveer

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Geachte bewoner(s) van dit adres,

Geachte bewoner(s) van dit adres, Uw brief / kenmerk : Maarssen : Ons kenmerk : 1682 Verzonden : 1 mei 2010 Behandeld door : Mw. D. Lenten Telefoonnummer : 0346-594358 Afdeling : BMO Onderwerp : Aanbod hang- en sluitwerk Geachte bewoner(s)

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint ontwerpwedstrijd

Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint ontwerpwedstrijd Jaargang 9 nummer 1 april 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint

Nadere informatie

Van bezichtigen tot verhuizen

Van bezichtigen tot verhuizen Een nieuw thuis Van bezichtigen tot verhuizen Van bezichtigen tot verhuizen Stappenplan Stap 1: woning bezichtigen Het is belangrijk de aangeboden woning eerst te bezichtigen. Dat kunt u doen door een

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Inleiding. Nr 8. De woningen die worden gerenoveerd zijn:

Inleiding. Nr 8. De woningen die worden gerenoveerd zijn: Nr 8 De woningen die worden gerenoveerd zijn: Jac. Backerstraat 4 18 Jac. Backerstraat 1 13 Nic. Baurstraat 2 4 Nic. Baurstraat 1 45 P. Feddesstraat 6 26 P. Feddesstraat 1 41 R. Miedemastraat 2 12 R. Miedemastraat

Nadere informatie

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof.

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Te huur 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Beter Wonen bouwt zorgcentrum Maarlenhof In november 2009 is

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

EnErgiE zuiniger van jouw woning

EnErgiE zuiniger van jouw woning EnErgiE zuiniger maken van jouw woning 2016 EnErgiE zuiniger maken van jouw woning, 2016 Inhoud 02 Waarom dit boekje? 04 Waarom jouw woning energiezuiniger? 04 Wat komen we bij jou doen: 1. Reeds geïsoleerde

Nadere informatie

Appartementen Van den Boschstraat

Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van 24 appartementen in de Van den Boschstraat in

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

EE P6 n huis huren/ verhuizen

EE P6 n huis huren/ verhuizen CP6 Een huis huren/ verhuizen In Nederland kunt u een huis huren of een huis kopen. In cruciale praktijksituatie 6 oefent u met het kiezen en huren van een huis en met het doorgeven van uw verhuizing.

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie