Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving"

Transcriptie

1 Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende visies op nieuwe Woonakkoord

2 Redactiecolofon Woonkompas Harlingen is een uitgave van De Bouwvereniging en verschijnt driemaal per jaar. Woonkompas wordt huis-aan-huis verspreid in de straten met onze huur- en/of koopwoningen. Aan de informatie in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Redactie Piet Bouma, Greetje de Groot, Lia van der Heide, Petra van der Wier, Ferry van Asperen, Janneke Schievink, Hans Huitenga, Nancy Harlaar (HA Teksten Harlingen, eindredactie) Foto s Janneke Schievink Nancy Harlaar Grafisch ontwerp Dorèl Extra Bold, Groningen Drukwerk Grafische Industrie de Marne, Leens De stem van de huurder! De Bouwvereniging hecht veel waarde aan het bieden van een goede dienstverlening. Wij gebruiken het KWH-Huurlabel om inzicht te krijgen in hoe u onze dienstverlening ervaart. Het Huurlabel laat ons zien hoe wij het doen en waar wij kunnen leren en verbeteren. Ook het opbouwen van een duurzame relatie vinden wij belangrijk. Dat u weet wat u van ons kunt verwachten, daar gaat het ons om. Het afgelopen jaar zijn wij continu gemeten op thema s die u als klant belangrijk vindt, zoals telefonisch contact, behandeling van klachten, reparaties en onderhoud. Gelukkig weet u onze dienstverlening te waarderen en scoort De Bouwvereniging een 8,0 als totaalscore, een mooi resultaat! De verwachtingen voor 2013 zijn hiermee opnieuw hoog gespannen, waarmee we uiteraard niet tevreden achterover gaan leunen. Een van onze speerpunten voor 2013 is bijvoorbeeld om uw contactgegevens zoveel mogelijk up-to-date te krijgen. Hierdoor kunt u sneller een reactie van ons verwachten wanneer dat nodig is. Om uw gegevens bij ons up-to-date te krijgen, zullen we dit jaar tijdens het contact met u regelmatig checken of bijvoorbeeld uw mobiele nummer of adres nog actueel is. De Bouwvereniging staat voor een periode waarin een ingrijpend bezuinigingspakket doorgevoerd moet worden. Wat betreft onze dienstverlening blijft onze ambitie onveranderd. We zijn van mening dat juist nu onze medewerkers het verschil voor u kunnen maken. Zij verstaan het om uw stem te begrijpen en te vertalen naar concrete acties. Gelukkig wist u dit in 2012 te waarderen en kunnen we het in 2013 verder voortzetten! Verspreiding Scouting Matravers, Harlingen Reacties op de artikelen kunnen gestuurd worden naar: Redactie Woonkompas Postbus AC Harlingen Telefoon Fax Foto s voorpagina Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraak blijft geboden Plannen Blok E in de maak Het terrein Welgelegen aan de Zuiderhaven ligt weliswaar nog steeds braak, maar er zijn nieuwe plannen in de maak om het zogenoemde Blok E te realiseren. In de volgende Woonkompas meer over deze nieuwbouwplannen.

3 Doorstroming stagneert De wachttijd voor woningzoekenden in Harlingen blijft oplopen. Ondanks de gerealiseerde nieuwbouwprojecten, zoals in 2010 en 2011 in Plan Zuid en nu in de Hofstraat/Rozengracht. Het minder vrijkomen van woningen is de voornaamste oorzaak van de langere wachttijden. Huurders blijven langer zitten waar ze zitten en denken minder aan verhuizen. De doorstroming zit daardoor enigszins op slot. Verhuurde De Bouwvereniging in 2010 nog bijna 200 woningen; in 2012 ligt dat aantal rond de 165 woningen. De gemiddelde wachttijd voor woningzoekenden is in het laatste jaar gestegen van 28 maanden naar 42 maanden. In deze cijfers wordt geen rekening gehouden met toewijzingen aan urgenten. Starters op de woningmarkt (woningzoekenden die nog niet eerder zelfstandig woonden) hebben een gemiddelde wachttijd van 39 maanden, terwijl doorstromers inmiddels gemiddeld 44 maanden op een nieuwe woning wachten. Technische tip: Ramen wassen, neem de kozijnen even mee De lente komt er weer aan en dan komen traditioneel wat schoonmaakwerkzaamheden om de hoek kijken. Ongetwijfeld krijgen ook de ramen weer een goede beurt. Onze tip, neem dan gelijk even de kozijnen met een doekje mee. En als u dan toch bezig bent, kunt u in één moeite door natuurlijk ook de deurkozijnen een beurtje geven. Gevolg: ook het schilderwerk ziet er dan weer picobello uit. Bij het toewijzingsbeleid houdt De Bouwvereniging de slaagkans van starters in het oog. Zo n 40% van de vrijkomende woningen in 2012 is toegewezen aan deze doelgroep.

4 Een nieuw regeerakkoord wat betekent dat? De huidige ontwikkelingen voor de woningmarkt en corporaties zijn zeer somber te noemen, ondanks de recente aanpassingen. De heffingen en het nieuwe huurbeleid zorgen ervoor dat De Bouwvereniging ingrijpende maatregelen moet nemen om op langere termijn financieel gezond te blijven. De gevolgen zullen voor zowel de eigen organisatie als de huurders en toekomstige woningzoekenden te voelen zijn. Hierover gaat deze eerste gezamenlijke column waarbij de vragen vanuit ieders invalshoek beantwoordt worden. De visie van huurdersvereniging Harlingen Wat is de meest ingrijpende wijziging in het aangepaste regeerakkoord? De ingrijpendste wijziging voor de huurders is de grote stijging van de huren met maximaal 4% (inclusief 2,5% inflatie) voor de huishoudinkomens met een modaal inkomen tot ,. De middeninkomens van tot , krijgen een stijging van 4,5% (inclusief 2,5% inflatie) en de hogere inkomens vanaf , krijgen een stijging van 6,5% (inclusief 2,5% inflatie). Die huurstijging dient als compensatie voor het weghalen van 2 miljard aan investeringen uit de corporaties. 186 Miljoen daarvan krijgen de corporaties terug van het kabinet voor isolatiemaatregelen. Bij onze bouwvereniging wordt 2 miljoen per jaar weggehaald door het Rijk. Dit geld is bedoeld voor woningonderhoud, verbetering en isolatiemaatregelen. De bouwvereniging krijgt per jaar daarvan terug om isolatiemaatregelen te financieren. Welke nadelige gevolgen/consequenties heeft dit op korte en lange termijn? De huurders krijgen voor 1 mei bericht over de huurverhoging die per 1 juli ingaat. De Belastingdienst levert de gegevens aan de wooncorporaties die leiden tot de verhoging. De exacte verhoging is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen per huishouden. Daarnaast wordt het woningonderhoud voor de huurders op de lange baan geschoven, noodzakelijke renovaties geschrapt en nieuwe sociale woningbouw voor oud en jong, kun je vergeten. Bij verdere achteruitgang van de financiële positie van De Bouwvereniging is zelfs opheffing een reëel risico. Wat wordt er gedaan om nadelige maatregelen te voorkomen ofwel de gevolgen te verzachten en welke acties onderneemt de Huurdersvereniging? De aangepaste voorstellen van het kabinet kunnen in de Tweede Kamer rekenen op een meerderheid, door de steun van PvdA, VVD én een verbond tussen D66 met SGP en ChristenUnie. De huurdersvereniging Harlingen steunt en stimuleert elke actie die de huurders duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van deze huurverhogingen voor het merendeel van de huurders. En ook wat de gevolgen zijn van weghalen van 2 miljoen uit de kas van De Bouwvereniging voor het onderhoud, renovatie en isolatie. Het is van groot belang dat het draagvlak onder de bevolking vergroot wordt om de kwaliteit van de sociale woningen te garanderen bij De Bouwvereniging én bij het gemeentebestuur. De huurdersvereniging heeft De Bouwvereniging voorgesteld gezamenlijk op korte termijn actie te ondernemen omdat beide partijen niet gebaat zijn bij deze huurplannen. Als huurdersvereniging hebben wij aan College en Raad een brief geschreven waarin wij wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sociale woningbouw in Harlingen van de gemeente Harlingen en De Bouwvereniging samen. Daarvoor is zeker financiële steun nodig, want praatjes vullen geen gaatjes. Biedt het nieuwe woonakkoord, waarover 13 februari overeenstemming is bereikt, de gewenste verbeteringen voor onze huurders? Nee, want zij blijven het kind van de rekening. De verhuurders heffing mag dan een onsje minder zijn, maar door de lagere huuropbrengsten valt dat verschil helemaal weg en zijn verhuurders nog even ver als in het oorspronkelijke voorstel. De enige winnaars zijn op dit moment alleen de mensen die hun huis willen verbouwen of zelf aan de slag gaan met nieuwbouw. Door de tijdelijke verlaging van de BTW hebben zij geldelijk voordeel. Daarnaast heeft dit Carnavalsakkoord nog heel veel onduidelijkheden in zich. En wat doet de Eerste Kamer en dan met name het CDA? Die zijn in het verleden wel eens vaker eerst tegen geweest en later toch voor. Eén ding is zeker. De scherpe kantjes mogen er dan af zijn, de rust in de woningmarkt is nog lang niet wedergekeerd, laat staan de gevolgen daarvan.

5 De huurdersvereniging heeft wettelijk adviesrecht bij het totstandkoming van de huurverhoging. Wij zullen daar uitgebreid gebruik van maken en zo nodig externe deskundigen inzetten. Op dit moment strijden wij nog gezamenlijk, maar straks bij de onderhandelingen is het weer ieder voor zich. Daarbij is juist nu uw steun als lid onmisbaar in ons voornemen om hoge huurverhogingen waarbij de lage en middeninkomens de grootste klappen krijgen als deze, voetstoots te accepteren. Laurens Posthumus en Pieter Elbers, bestuurders huurdersvereniging Harlingen Visie van Koos van Weerlee Wat is de meest ingrijpende wijziging in het regeerakkoord voor De Bouwvereniging? Zowel de verhuurdersheffing als het nieuwe huurbeleid. Beide hakken er fors in voor De Bouwvereniging en de huurders. De verhuurdersheffing kost ons een kleine 2 miljoen euro per jaar. Het nieuwe huurbeleid betekent voor onze huurders een aanzienlijke lastenverzwaring. Door de bezuinigingen die we moeten doorvoeren, hebben we minder te besteden, bijvoorbeeld in het onderhoud en voor nieuwbouw Welke nadelige gevolgen/consequenties heeft dit op korte en lange termijn De Bouwvereniging? De allerergste consequentie van het regeringsbeleid is dat de sociale woningbouwsector wordt afgebroken, zoals in andere landen al eerder is gebeurd. Juist in een periode waarin het niet goed gaat met de economie is dat desastreus. Juist nu is een sterke sociale huursector van groot belang. De koopmarkt is voor de meeste mensen geen alternatief, de hypotheekregels zijn verscherpt en de banken zijn ook strenger geworden. Veel mensen hebben in deze tijd onvoldoende inkomen om te kunnen kopen. Voor De Bouwvereniging betekent het regeringsbeleid dat we over enkele jaren in de rode cijfers komen. De eerste jaren nog niet, want de verhuurdersheffing wordt in stappen ingevoerd en we hebben als Bouwvereniging ook wel een financiële buffer om het tijdelijk op te vangen. Maar vanaf 2017 gaat er bij De Bouwvereniging meer geld uit dan erin komt, en dat blijft zo. Net als bij de mensen thuis ontstaan dan grote financiële problemen. Als we niets doen om dit te voorkomen, gaan we failliet. We kijken in de eerste plaats hoeveel we op personeelskosten kunnen bezuinigen. We hebben een vacaturestop ingesteld die ons de komende tien jaar ruim twee miljoen euro oplevert. We doen dit via natuurlijk verloop; gedwongen ontslagen hebben we tot nu toe kunnen voorkomen. Helaas moeten we ook op het woningonderhoud besparen, bijna 6 miljoen euro, dat is circa 6 ton per jaar. Dan zijn we er nog lang niet. De grootste kostenpost bij ons, de nieuwbouw, krijgt zware klappen. We moeten ongeveer de helft van alle geplande nieuwbouwwoningen schrappen. Dit komt neer op circa 225 woningen minder de komende tien jaar. Wat wordt er gedaan om nadelige maatregelen te voorkomen ofwel de gevolgen te verzachten? De noordelijke corporaties werken samen in een lobby richting Den Haag, om het regeringsbeleid voor het Noorden aan te passen. Uiteraard kijken we ook kritisch naar onze bedrijfslasten. Door de vacaturestop besparen we aanzienlijk op de personele kosten. Het is echter niet te voorkomen dat de huurders ook hier meer huur zullen moeten betalen. Biedt het nieuwe woonakkoord, waarover 13 februari overeenstemming is bereikt, de gewenste verbeteringen voor de huurders? Voor huurders met een hoger inkomen ( ) is het een verbetering, voor de andere huurders niet. De maximale huurverhoging voor inkomens boven de gaat van 9% naar 6,5%. Voor de corporaties maakt het akkoord nauwelijks tot geen verschil. De heffing wordt iets lager, maar de huurinkomsten worden dat ook. Weliswaar komt er een ander huurprijssysteem, maar er blijft een koppeling aan de WOZ. Het is dus nog afwachten hoe dit financieel voor de corporaties uitpakt. Dat weten we pas tegen Prinsjesdag 2013 als de plannen van de regering zijn uitgewerkt. Koos Weerlee, directeur/bestuurder De Bouwvereniging We zullen als De Bouwvereniging dus een bezuiniging moeten doorvoeren. Over de begrotingsperiode moet we 23 miljoen euro saneren. Dat is 2,3 miljoen euro per jaar.

6 Volop (renovatie)actie in het In het Rooie Dorp is het een drukte van belang. De renovatie van ruim 120 woningen is in volle gang. Allerlei bouwspecialisten zijn in de wijk bezig hun klussen te klaren. Daarnaast wordt er doorlopend verhuisd door bewoners. Van hun huis naar de wisselwoning en een paar weken later terug. Inmiddels zijn de eerste woningen weer opgeleverd, maar er zijn nog vele tientallen huizen te gaan. Op deze pagina s een kleine impressie van (renovatie)actie in het Rooie Dorp. Henk van Slooten en Joke de Boer staan aan de vooravond van de renovatie van hun woning. Ze worden door woonconsulent Hilda Koster bijgepraat over het traject dat hen te wachten staat. Ze erkennen dat het heel wat is om in korte tijd eigenlijk twee keer te verhuizen. Maar we hebben op voorhand al veel ingepakt en zijn dus goed voorbereid. Uit de vijftien wisselwoningen die er in Almenum en her en der in het Rooie Dorp zijn, heeft het paar de voorkeur voor één van de zes wisselwoningen in Almenum. Daar is een extra slaapkamer beneden en dan hoeven alle dozen geen trappen op. De renovatie is voor Henk en Joke geen enkele reden om niet naar hun gezellige woning terug te keren. Ze wonen er respectievelijk twintig en negen jaar. Het is een hele leuke wijk, die op dit moment verjongt. Dat is leuk. Er wordt weer door kinderen in de straten gespeeld en dan gebeurt er gewoon van alles. Daar genieten wij van. Ze hebben dan ook zin in de renovatie, om daarna in een comfortabel huis terug te keren. Het is ook wel tijd dat er wat gebeurt. s Winters hebben we last van tocht. Ook is dit huis best vochtig. Daar hebben we na de renovatie geen last meer van. Mede omdat we naast de isolatie een nieuwe CV-ketel met nieuwe thermostaat krijgen. Dus veel meer comfort. Hilda Koster vult aan dat er ook mechanische ventilatiesysteem wordt geplaatst, overigens in de nieuwe keuken die de bewoners hebben uitgezocht. De cv-ketels worden vervangen als ze ouder dan achttien jaar zijn. Het comfort wordt verbeterd omdat er op de begane grond een betonvloer komt. Henk en Joke kunnen bijna niet wachten tot de renovatie los gaat. Ze bespreken met de woonconsulent de datum dat ze de sleutel van de wisselwoning krijgen en wanneer ze die weer moeten inleveren. Ook het noteren van de meterstanden in hun eigen huis en de wisselwoning wordt gesproken. Voor de verrekening met hoofdaannemer Jorritsma Bouw, legt Hilda uit. Ook het overmaken van het tweede deel van de herinrichtingskosten wordt besproken, evenals het eventuele meerwerk dat bij de renovatie komt kijken. Die kosten verrekenen we allemaal, omdat we anders facturen blijven sturen.

7 Rooie Dorp Spreekuur in modelwoning Petrus Feddesstraat Na de oplevering gaan Henk en Joke met hulp van de kinderen het huis opnieuw inrichten. Gelukkig kunnen we veel zelf. Hulp bij de verhuizing in de vorm van mensen van Empatec stellen ze enorm op prijs. Geweldig dat dit nu allemaal wordt aangepakt, vinden Henk en Joke. Het brengt veel reuring in de wijk en dat is ook leuk. Het is alleen wel jammer dat sommige mensen niet goed de brieven lezen die ze ontvangen, waardoor er soms best veel wordt gezeurd omdat het in de praktijk anders blijkt te zijn. Hilda erkent dat het soms moeilijk is alle informatie goed bij de mensen te krijgen. Als brieven verkeerd worden gelezen, gaan sommige zaken een eigen leven leiden. Wij proberen alles zo goed en gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, maar je komt soms verrassingen tegen. Het is geen nieuwbouw maar renovatie en dat maakt het soms moeilijk om te plannen. Helaas verandert er dan wel eens iets. We hopen dat mensen daar begrip voor hebben. Op dinsdag en vrijdag zijn Hilda Koster en/of Janneke Schievink in de modelwoning in de Petrus Feddesstraat 19. Iedereen die vragen heeft over de renovatie van zijn of haar woning kan daar terecht. Ook zijn er allerlei materialen te vinden die bij de renovatie worden toegepast, zoals tegels, sanitair, keukenbladen, keukenkastjes en dergelijke. De modelwoning is te bezoeken van tot uur. Zonder afspraak overigens. Voortgang en planning op site Jorritsma Bouw Bewoners van het Rooie Dorp en andere belangstellenden kunnen de renovatie van de 102 woningen in de wijk volgen via de site van hoofdaannemer Jorritsma Bouw. Op de site staat een link projecten. Op die pagina, iets onder het midden, staat onder andere een foto van het Rooie Dorp. Door de tekstregel onder deze foto aan te klikken, opent de link met alle informatie over het renovatieproject in Harlingen. Op de site staat nadere informatie over de aard van de werkzaamheden, maar ook welke keuzemogelijkheden de huurders hebben en hoe het zit met de wisselwoningen. Belangrijk op de site is ook de planning, die indien noodzakelijk wordt aangepast aan de meest actuele stand van zaken.

8 De huurders, daar draait het bij ons om. Dat ze vol tevredenheid in een huis van De Bouwvereniging leven in een prettige omgeving. Dit keer in de rubriek Huurders! Hennie Kootstra (56) uit de Petrus Feddesstraat. Wegens de renovatie van haar woning in het Rooie Dorp verblijft ze tijdelijk in een wisselwoning. Huurders! Terug naar het eigen stekkie Ze kan niet wachten tot ze weer op haar eigen stekkie zit. Dit huis in de Rein Miedemastraat is ook helemaal prima, maar ik ben gewend aan mijn eigen woning. Daar is meer reuring en ik heb geweldige buurtjes, vertelt ze temidden van haar eigen spullen. Die zijn tijdelijk in de wisselwoning ondergebracht en wachten als het ware op de volgende verhuizing. Terug naar de Petrus Feddestraat. Ik woon sinds 1974 in Harlingen, aangezien ik bij verpleeghuis Dukdalf ging werken. Ik was toen 17 en kwam uit Leeuwarden. Hennie voelt zich als een vis in het water in Harlingen. Wat ik zo leuk vind aan Harlingen, is dat geouwehoer en gesjanter. De eerste jaren in Harlingen woonde Hennie Kootstra intern in het voormalige klooster van de nonnen die in het katholieke ziekenhuis werkten. In een soort kleine cellen, met een gemeenschappelijke woonruimte erbij. Toen het klooster tegen de grond ging, heb ik een tijdje in het oude bejaardencentrum in de buurt van de Grote Kerk gewoond. Daarna ben ik in de Margrietstraat terecht gekomen. Heerlijk, mijn eerste eigen plekje. Ook daar maakte Hennie een renovatie mee. Met een verhuispremie op zak ben ik toen in het Rooie Dorp terecht gekomen, dat wilde ik ook graag. Heerlijk dicht bij de stad in een gezellige wijk. Dat was overigens in Sindsdien woon ik in de Petrus Feddesstraat. Verjonging In die tijd was Hennie een van de jongste bewoners. Nu ben ik een van de oudsten, lacht ze. Door de renovatie keren niet alle oudere bewoners terug en dat betekent dat er een verjonging in de wijk plaatsvindt. Ik vind dat heel gezellig, omdat er daardoor meer kinderen in de buurt spelen. Met een stuk levendigheid tot gevolg. Ik wil hier niet weg, onderstreept ze. Ik heb een heerlijk huis. Vooral het vele licht vind ik een groot voordeel. Bovendien heb ik een heerlijke tuin op het Zuiden, dat zou ik niet willen missen. Ze vertelt dat de nadelen van de woning dankzij de renovatie worden aangepakt. Het huis tocht en er is sprake van overlast door vocht. Het is helemaal super dat deze zaken worden aangepakt. Natuurlijk is het best heftig als je in korte tijd twee keer moet verhuizen. Maar kijk eens wat we ervoor terug krijgen: een heerlijk comfortabele, energiezuiniger woning. Met een hele nieuwe keuken die ik zelf heb mogen uitzoeken. Als ik kijk naar de woningen die al klaar zijn, is het resultaat geweldig. Nee, ik kan niet wachten tot ik weer in mijn eigen woning zit.

9 Inbrekersgilde nog steeds actief in de regio Waakzaamheid blijft geboden Laat lampen aan op meerdere plaatsen in uw woonkamer. En doe dat al vanaf het moment dat het gaat schemeren. Maak daar een gewoonte van! Gebruik tijdschakelaars op lampen, zowel in de achterals in de voorkamer en wek zo de indruk dat u thuis bent. Op deze wijze wordt er op de gemeentepagina van de gemeente Harlingen in de plaatselijke media geanticipeerd op de woninginbraken in Harlingen. Nadat alle inwoners van Harlingen ook al een gezamenlijke brief van de politie en de gemeente hebben ontvangen. De gemeente raadt de inwoners van Harlingen die vaker en langer van huis zijn aan gebruik te maken van alarmsystemen. Volgens de gemeentelijke voorlichtingspagina wegen de aanschafkosten van een goed systeem (vanaf 300 euro) ruimschoots op tegen de gevolgen en de schade van een inbraak. Samenwerking Wijkagent Jan Nagel is blij dat er op verschillende fronten wordt gewerkt aan het attenderen van mensen op de inbraakgolf in Harlingen. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat het laten branden van lampen in de huiskamer werkt. Sommige mensen geloven dat namelijk niet. Ondanks de bewustwordingscampagne en de extra patrouilles is het nog niet gelukt de daders te pakken. We hebben daar de hulp van de inwoners voor nodig. We blijven de mensen vragen alert te blijven en door te geven als ze verdachte dingen zien. Het zou het mooiste zijn als we de inbrekers op heterdaad kunnen betrappen, maar dat is zeker zonder hulp van de burgers heel moeilijk. Lokaal Landelijke onderzoeken wijzen uit dat de meeste inbraken door lokale personen worden gepleegd. In tachtig procent van de gevallen, aldus Jan Nagel. Een en ander houdt verband met het feit dat ze hun eigen omgeving kennen en tijd hebben om verkenningen te plegen. Misschien dat die verkenningen de mensen opvallen en we hopen dat ze ons bij verdachte omstandigheden via willen bellen. Zijn mensen getuige van een inbraak, dan moeten ze het alarmnummer 112 bellen, zodat de politie snel ter plaatse kan komen. Jan Nagel noemt het één manier om de daders te achterhalen, waar het laten branden van lampen een wijze voor de bewoners zelf is om de kans op inbraken te verkleinen. Plus bij langduriger afwezigheid spullen van emotionele waarden bij anderen onder te brengen. Daarnaast raden we mensen aan, zoals ook op de gemeentepagina te lezen viel, om een alarmsysteem aan te schaffen. Er zijn verschillende systemen in de handel, maar een relatief eenvoudige alarmering via de telefoon volstaat. Men krijgt dan een melding van inbraak via de mobiele telefoon en kan en daarna snel actie ondernemen. Herhaling De Harlinger wijkagent maakt in de praktijk mee hoe ingrijpend een woninginbraak is. Helaas wijst onderzoek uit, dat een inbreker binnen een tot twee jaar vaak terug komt. In de eerste plaats omdat hij of zij de woning de eerste keer ook Preventie-maatregelen Vanaf schemering lichten in de woonkamer laten branden bij afwezig. Plaatsing van een alarmsysteem. Onderbrengen zaken van emotionele waarde bij langduriger afwezigheid. niet voor niets heeft uitverkoren, maar wellicht ook in de wetenschap dat er in de betreffende woning nieuwe zaken zijn aangeschaft na de vorige inbraak. Het plaatsen van een alarmsysteem is in die gevallen een lonende zaak. De Friese politie werkt met man en macht aan het oplossen van de inbraakgolf. De gezamenlijke bewustwordingscampagne met de gemeente, het plaatsen van matrixborden met waarschuwingen en de extra patrouilles zijn daar een voorbeeld van. Maar we nemen deze vorm van criminaliteit op meerdere manieren zeer serieus. We kijken bijvoorbeeld ook met De Bouwvereniging of we het hang- en sluitwerk kunnen verbeteren. Allemaal om het de inbrekers tegen te houden. Naschrift redactie: Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat de politie een aantal verdachten heeft aangehouden voor inbraken in Harlingen en Franeker. De verwachting is dat er meerdere aanhoudingen zullen volgen. De politie benadrukt dat de preventiemaatregelen nog steeds genomen moeten worden, omdat het de vraag is of de inbrakengolf door de aanhoudingen stopt.

10 Op pad met projectmanager nieuwbouw Jan Boelens In deze aflevering van de serie Op pad met staat projectmanager nieuwbouw Jan Boelens centraal. Twee dagen per week werkt hij in dienst van De Bouwvereniging, de rest van de week werkt hij in dezelfde hoedanigheid voor woningcorporatie Wonen Noordwest-Friesland in Sint Annaparochie. Het contrast tussen het werken in de dorpen en de grote stad is de leukste bijkomstigheid van mijn dubbelrol, aldus Jan Boelens. Ik ben 2,5 jaar geleden voor De Bouwvereniging begonnen. Er was hier een reorganisatie geweest en er moest voor twee dagen een manager nieuwbouw komen. Aangezien de relatie tussen beide woningcorporaties uitstekend is, heeft De Bouwvereniging gevraagd of Wonen Noordwest-Friesland iemand had die deze functie erbij kon doen. Vervolgens ben ik gevraagd en ik word sindsdien uitgeleend. Dubbelrol Jan Boelens heeft geen spijt van zijn dubbelrol. Bij De Bouwvereniging werk ik in een meer stedelijk gebied, waar andere problematieken spelen. Harlingen is een mooie stad. Bovendien is het een uitdaging om in twee organisaties te opereren. Het is leuk om door middel van nieuwbouwprojecten te zorgen dat er voor de toekomst goede gebouwen komen die door de huurders gewaardeerd worden. Het eerste project waar Jan Boelens de spreekwoordelijke tanden in kon zetten, was de nieuwbouw in Plan Zuid. Dat project is inmiddels met succes afgerond. Andere projecten waar ik bij betrokken ben, zijn

11 Verwacht u binnenkort een woningaanbieding van ons? Inkomensverklaring noodzakelijk Blok E op het Welgelegen-terrein en het nieuwe complex op de Rozengracht. Verder ben ik druk bezig met de ontwikkelingen rond Almenum en de voorbereiding van de tweede fase van de herstructurering van Plan Zuid. Mijn werk brengt met zich mee dat ik mijn tijd over meerdere projecten verdeel, omdat het realiseren van nieuwbouw nu eenmaal tijdrovende processen zijn. Voorkeur Jan Boelens is gepokt en gemazzeld in de bouwwereld. Na zijn opleiding tot bouwkundige is hij eerst bij een architectenbureau gaan werken, later bij een projectontwikkelaar. Hij is blij sinds vier jaar in corporatieland te opereren. In mijn huidige functies is mijn werk veel breder geworden dan alleen de realisatie van woningen. Eerst wordt er namelijk gekeken aan welke woonvormen behoefte is, voor nu maar vooral ook voor de toekomst. Het uitgangspunt is woningen te realiseren die er vijftig jaar zullen staan, maar ook goed verhuurbaar zijn. Op die manier draag ik bij aan de verrijking van een stad of bepaald gebied. Bij een woningcorporatie ben je dus eigenlijk meer maatschappelijk bezig dan alleen het bouwen en verkopen van woningen zoals voor een projectontwikkelaar. Het gaat in dit werk ook om het belang van de stad en een goede (woon)omgeving. Daar komen veel meer factoren bij kijken en dat verbreedt mij werk aanzienlijk. Dat geldt overigens ook voor de contacten die ik in mijn werk heb, met de gemeente, belangenverenigingen en bewoners tot en met de aannemers, enzovoort. Eigenlijk twee compleet andere werelden die zich in één werkveld ontmoeten. Dit spanningsveld trekt mij bijzonder aan en verveelt nooit. De overheid heeft de regelgeving bij het toewijzen van woningen verscherpt. Hier krijgt iedereen mee te maken die een woning wil huren bij De Bouwvereniging. De hoogte van uw inkomen speelt een belangrijke rol, maar ook de wijze waarop dit in onze administratie wordt vastgelegd. Juiste inkomensverklaring noodzakelijk bij woningacceptatie Bij iedere woningacceptatie moet er een inkomensverklaring (ook wel het IB-60 formulier genoemd) aangeleverd worden van uzelf en uw eventuele partner. Reageert u op woningen en verwacht u binnenkort een aanbod te ontvangen? Vraag dan alvast een IB-60 formulier op bij de Belastingdienst. U kunt de Belastingdienst bereiken via het telefoonnummer Volg het keuzemenu en houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Zonder deze inkomensverklaring kunt u geen woning van ons accepteren en zijn wij genoodzaakt om de woning aan de eerst volgende kandidaat aan te bieden. Verklaring inkomenstoets moet worden vastgelegd De Bouwvereniging is dus verplicht om de juiste inkomensgegevens van u en uw eventuele partner op te vragen. Maar ook om u een verklaring te laten ondertekenen over het verwachte (gezamenlijke) toetsinkomen in het jaar van aanvang van het huurcontract en dit vervolgens vast te leggen in de administratie. Onze klantadviseurs informeren u graag verder op het moment dat u een woning krijgt aangeboden.

12 Storingen en reparatie- Storingen en reparatieverzoeken: CV: CV en Feenstra mechanische Service ventilatie CV Glasschade: Feenstra Service Vriesia Glasservice Glasschade Vriesia Kabeltelevisie: Glasservice Voor storingen, Ziggo Kabeltelevisie Rioolverstoppingen: Voor RRS 0800 storingen Ziggo Servicedienst De Bouwvereniging: Rioolverstoppingen (Als u ons belt tussen en RRS uur kunt u direct een afspraak maken wanneer er iemand bij u langs komt. Servicedienst Indien u op een ander moment belt, De Bouwvereniging: (0517) wordt de melding aangenomen en een (Als u ons belt tussen en opdracht gemaakt. uur kunt u direct een afspraak maken U kunt ook rechtstreeks mailen naar wanneer er iemand bij u langs komt. Indien u op een ander moment belt, Buiten kantooruren kunt u bij storing wordt de melding aangenomen en een bellen naar opdracht gemaakt). Bij storingen betreffende gas, water en elektra: neem contact op met uw eigen Bij storingen betreffende gas, water en leverancier. elektra: neem contact op met uw eigen Bij storingen aan liften en elektrische leverancier. Bij storingen aan lift en deuren: zie sticker in de lift (op de elektrische deuren: zie sticker in de lift deuren). (op de deuren). Verhuizen? Verhuizen? Geef uw meterstanden tijdig door!! Geef de uiterlijk METERSTANDEN twee weken tijdig van door! Geef tevoren uiterlijk uw verhuizing twee weken door van aan tevoren de uw desbetreffende meterstanden energieleverancier, door aan de desbetreffende bijvoorbeeld energieleverancier (bijv. of 0900 of en of 0800 of ). U bent U bent zelf zelf verantwoordelijk voor voor het het doorgeven van de juiste meterstanden. na uw verhuizing. Gewoon een mooi plaatje in Harlingen kiekt Gewoon een mooi plaatje, meer weet ik er niet over te zeggen, vertelt Tineke Brunsmann over haar inzending voor Harlingen kiekt. Met haar foto vangt ze echter wel in één beeld de aantrekkelijke kanten van Harlingen. Het oude karakter in de vorm van het Havenmântsje, het water tot ver in de stad én de levendigheid door de chartervloot in Harlingen. Ook een prijs winnen door een mooie, leuke of spannende foto in te zenden? Lever uw foto in bij De Bouwvereniging aan de Bolswardervaart. Digitaal aanleveren mag natuurlijk ook via Een foto moet dan wel minimaal 1,4 Mb zijn. Naast de adresgegevens verwachten we uiteraard een korte toelichting op de foto. Door wie die is gemaakt en waarom, zodat we de foto kunnen voorzien van een korte uitleg namens de prijswinnende fotograaf. Want plaatsing in Woonkompas levert een leuke prijs op: een waardebon. Bolswardervaart 1 Postbus AC Harlingen Telefoon (0517)

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

bouwplannen aangepast

bouwplannen aangepast 1 R e g e r i n g s b e l e i d r a m p z a l i g bouwplannen aangepast Huurdersportaal: makkelijk en online OFW Vizier februari 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd

méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd 23 méér dan wonen Bewonersmagazine september 2014 jaargang 33 De kracht van huurders Samen komen we verder De IJpelaar ademt een nieuwe tijd Nieuws uit de ledenraad Het werkgebied van Laurentius bestaat

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Samen. wonen01. De kracht van Kraggenburg

Samen. wonen01. De kracht van Kraggenburg Samen Informatiemagazine Mercatus jaargang 4 februari 2013 wonen01 De Nederlandse taal is niet voor iedereen vanzelfsprekend Samen met de gemeente, staan we op de barricade De plussen van Mercatus De kracht

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

De Sleuteldrager. Paaspuzzel doe mee en win! In dit nummer onder meer: Reageren op een woning. Huurverhoging 2014. Nieuwbouw. Dak- en vloerisolatie

De Sleuteldrager. Paaspuzzel doe mee en win! In dit nummer onder meer: Reageren op een woning. Huurverhoging 2014. Nieuwbouw. Dak- en vloerisolatie Paaspuzzel doe mee en win! Infomagazine voor huurders en relaties April 2014 jaargang 15 nummer 1 De Sleuteldrager In dit nummer onder meer: Reageren op een woning Huurverhoging 2014 Nieuwbouw Dak- en

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Ik wil ook wonen! 12 Vragen en antwoorden over renovatie. Slapen in een Kus&Sloophotel

Ik wil ook wonen! 12 Vragen en antwoorden over renovatie. Slapen in een Kus&Sloophotel tijdschrift voor huurders uitgave van de nederlandse woonbond jaargang 17, nummer 1 voorjaar 2011 7 pagina s over huurverhoging 2011 Ik wil ook wonen! Slapen in een Kus&Sloophotel 12 Vragen en antwoorden

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie