De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel"

Transcriptie

1 De Laatste Hendrik Energiescan & Investeringsvoorstel Bedrijf : Efficient Energie Auteur : ing. Harry de Jonge Adres : Westhavenweg 58 F Plaats : Amsterdam Postcode : 1042 AL Telefoonnummer : Fax : adres :

2 1 INLEIDING AANLEIDING OPBOUW RAPPORT DE OPDRACHT INLEIDING PROBLEEMSTELLING OPDRACHTFORMULERING RESULTAAT AFBAKENING VOORSCHRIFTEN ONDERZOEKSMETHODE GEGEVENS LOCATIE ALS GEHEEL ALGEMENE RUIMTES ENERGIESCAN VERBRUIKERS VERMOGENSVERDELING HUIDIGE SITUATIE KOSTEN VERDELING HUIDIGE SITUATIE BESPARINGSANALYSE BESPARINGSPOTENTIE ENERGIEVERBETERVOORSTEL NIEUWE SITUATIE MOGELIJKHEDEN VERLICHTING GARAGE HYDROFOORINSTALLATIE PLAFONNIÈRE ALGEMEEN A PORTIEK ARMATUUR B CONTINU LIFT VERLICHTING VENTILATIE BERGING NOODVERLICHTING B NOOD LIFT MOTOR GEVELVERLICHTING VLUCHTWEGARMATUUR DAKVENTILATOREN PORTIEK ARMATUUR B STANDALONE INVESTERINGSVOORSTEL INDICATIEVE BEGROTING TERUGVERDIENTIJD ENERGIEVERBRUIK NIEUWE SITUATIE NIEUW ENERGIEBEDRAG PER JAAR BESPARING OP DE LAGERE TERMIJN CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ZONNEPANELEN... 19

3 1 Inleiding Onderzoek naar het energieverbruik staat heden ten dagen sterk in de schijnwerpers, ook door de nieuwe inzichten rond Global Warming. Een ieder dient daar zijn steentje aan bij te dragen, zeker als dit ook nog een positief resultaat geeft op de kosten voor de gebruiker. 1.1 Aanleiding In een tijd van het al maar stijgen van de energiekosten van het gemeenschappelijke deel van de installatie heeft de VVE De Laatste Hendrik gemeend dit verder te laten onderzoeken in de vorm van een energiescan. 1.2 Opbouw Rapport In dit rapport zal worden weergegeven wat de opdrachtstelling is. Er zal een beeld worden gegeven van de te onderzoeken locatie en de betreffende ruimtes. In dit rapport gaan we uit van de locatie en de huidige situatie van de algemene installatie zoals we die daar aantreffen. Er zal geïnventariseerd worden waar zich de potentiële energieverbruikers zich bevinden en er zal worden onderzocht welk bestanddeel zij hebben in de kosten van het totale energieverbruik van de algemene installatie van de VEE. In dit verslag zal een voorstel worden opgenomen om te komen tot de gewenste besparing op de kosten van het energieverbruik van de algemene ruimtes van de VVE terug te dringen.

4 2 De Opdracht 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk geeft Efficient Energie meer informatie over de probleemstelling, doelstelling en de opdrachtformulering. 2.2 Probleemstelling De probleemstelling van dit rapport is samen te vatten in deze ene regel: De energiekosten van de algemene ruimtes van de VVE zijn te hoog. 2.3 Opdrachtformulering De opdracht van de VVE luid als volgt: Geef aan wat de VVE moet doen om de energiekosten van de algemene ruimtes omlaag te brengen. 2.4 Resultaat Het resultaat van dit verslag zal een uiteenzetting zijn van mogelijke verbeteringen in de algemene installatie die de VVE moet doorvoeren om de door de VVE zelf geformuleerde doelstellingen te realiseren. 2.5 Afbakening De liftinstallatie is wel meegenomen in de berekening voor een compleet beeld van het energieverbruik maar is verder buiten beschouwing gelaten daar deze onder een aparte NEN Norm valt en de wetgever niet toestaat dat wij daar wijzigingen in aan brengen. 2.6 Voorschriften De voorstellen die Efficiënt Energie in dit verslag opneemt gaan uit van de bestaande algemene voorschiften en regelgeving die op de genoemde installatiedelen van toepassing zijn. 2.7 Onderzoeksmethode Om aan de doelstelling te kunnen voldoen, is dit onderzoek volgens het volgende traject uitgevoerd: 1. Vastleggen huidige installaties via opname ter plaatse. 2. Vastleggen energieverbruik huidige verbruikers. 3. Analyse huidige verbruikers. 4. Potentiële energiebesparing in kaart brengen. 5. Analyse mogelijkheden energiebesparing. 6. Aan geven mogelijke oplossing.

5 3 Gegevens Locatie In dit hoofdstuk geeft Efficient Energie een beeld van de locatie en de ruimtes waarop de Energiescan is uitgevoerd 3.1 Als geheel Het betreft de drie panden aan de Fredrik Hendrikstaat, Hugo de Grootstraat en de Rombout van Hogenbeetstraat die onderdak bieden aan 76 wooneenheden die beschikken over een aantal gemeenschappelijke ruimtes. De kosten van het energieverbruik van deze gemeenschappelijke ruimtes worden hoofdelijk omgeslagen naar de gebruikers van deze algemene ruimtes. 3.2 Algemene ruimtes De algemene ruimtes die zijn onderworpen aan de energiescan zijn: Verlichting garage Hydrofoorinstallatie Plafonnière algemeen A Portiek armatuur B continu Lift verlichting Ventilatie berging Noodverlichting B nood Lift motor Gevelverlichting Vluchtwegarmatuur Dakventilatoren Portiekarmatuur B standalone

6 4 Energiescan verbruikers 4.1 Vermogensverdeling huidige situatie Uit de analyse is de onderstaande verdeling van het energieverbruik gekomen. Voor alle verbruikers staan de vermogens in Kilowatts zoals die voor de algemene installatie van toepassing zijn. Huidig situatie Onderdeel Aantal Watt % tijd in bderijf Totaal Watt Watt/ dag KW/ jaar Energie kosten/ jaar Verlichting garage Hydrofoorinstallatie Plafonnière algemeen A Portiekarmatuur B continu Lift verlichting Ventilatie berging Noodverlichting B nood Lift motor , Gevelverlichting , Vluchtwegarmatuur Dakventilatoren Portiekarmatuur B stand alone Totalen Energie kosten Oorspronkelijke Energieverdeling op jaar basis Verlichting garage Hydrofoorinstallatie Plafonnière algemeen A Portiek armatuur B continu lift verlichting Ventilatie berging Noodverlichting B nood lift motor Gevelverlichting Vluchtweg armatuur Dakventilatoren Portiek armatuur B stand alone

7 4.2 Kosten verdeling huidige situatie Uit de inventarisatie is de onderstaande kosten verdeling naar voren gekomen, dit geld voor de verbruikers van de algemene installatie op jaarbasis. Kosten Energieverdeling op jaarbasis huidige situatie Verlichting garage Hydrofoorinstallatie Plafonnière algemeen A Portiek armatuur B continu lift verlichting Ventilatie berging Noodverlichting B nood lift motor Gevelverlichting Vluchtweg armatuur Dakventilatoren Portiek armatuur B stand alone

8 5 Besparingsanalyse Uit de analyse van Efficient Energie is naar voren gekomen dat er zeker ruimte is voor het verlagen van het energieverbruik en de daaruit voortvloeiende reductie van energiekosten. Besparing Energie Oplossing in het kort Onderdeel Verschil KW/jaar besparing/ jaar Led verlichting Verlichting garage Offerte Hydrofoorinstallatie Led verlichting schemerschak. Plafonnière algemeen A Led via schakelklok Portiek armatuur B continu Led verlichting Lift verlichting Schakel klok Ventilatie berging Geen Noodverlichting B nood Geen Lift motor Led verlichting schemerschak. Gevelverlichting 107,5 188 Geen Vluchtweg armatuur Geen Dakventilatoren Led verlichting schemerschak. Portiekarmatuur B stand alone Totalen Besparing De onderzochte installatiedelen hebben een ieder een bijdrage in het energieverbruik en per installatiedeel is in potentie een besparing te realiseren, dit is in onderstaande grafiek weergegeven. Besparing Energiekosten per installatieonderdeel Verlichting garage Hydrofoorinstallatie Plafonnière algemeen A Portiek armatuur B continu lift verlichting Ventilatie berging Noodverlichting B nood lift motor Gevelverlichting Vluchtweg armatuur Dakventilatoren Portiek armatuur B stand alone

9 5.1 Besparingspotentie De onderstaande grafiek geeft de het besparingspotentieel aan. Hieruit blijkt dat een besparing van ruim 46% mogelijk is. Procentuele besparing energiekosten 46% 54% Nieuwe energie kosten Besparing Besparing potentie energiekosten Nieuwe energie kosten; Nieuwe energie kosten Besparing Besparing; 6.480

10 6 Energieverbetervoorstel nieuwe situatie Nu er is vastgesteld welke doelstelling er is en welke deze beïnvloeden, kan er een oplossing worden gezocht voor die installatiedelen die de doelstelling negatief beïnvloeden. 6.1 Mogelijkheden In het zoeken naar de beschikbare mogelijke oplossingen om de doelstelling van de VVE te realiseren is Efficient Energie er van uit gegaan dat de oplossingen een lage investering vereist en daardoor een snelle terugverdientijd realiseert. 6.2 Verlichting garage De verlichting in de garage bestaat uit conventionele TL armaturen die 24 uur per dag branden. Het voorstel is dan ook deze te vervangen voor LED TL s en deze uit oogpunt van veiligheid en het belevingsgevoel van deze veiligheid ook dag en nacht laten branden. Tevens is de levensduur van deze LED TL s aanzienlijk langer waardoor het onderhoudsinterval langer wordt, wat resulteert in lagere kosten van dit onderhoud. 6.3 Hydrofoorinstallatie De hydrofoorinstallatie is ook conventioneel geïnstalleerd met een relatief klein drukvat waardoor de hydrofoor in de tijd gezien veel staat te pompen. Dit kan verbeteren door de hydrofoorinstallatie te voorzien van een groter drukvat. Een verbetering die grote invloed heeft op het energieverbruik is een frequentie gestuurde regeling op de motor van de pomp. Verder is bekent dat de huidige hydrofoorinstallatie op locatie veel onderhoud nodig heeft. Ook al is de energiebesparing op zich niet groot, maar omdat de hydrofoorinstallatie op dit moment een renovatie nodig heeft, is het wenselijk dit mee te nemen in de aanpassing. Dit alles gecombineerd is het nu het moment om over te stappen op een andere hydrofoorinstallatie, een die frequentie gestuurd is en een lagere onderhoudsinterval heeft. In het rekenmodel is deze aanpassing meegenomen 6.4 Plafonnière algemeen A De verlichting in de hallen van de entree zijn uitgevoerd in PL en brand 24 uur per dag. Daar deze een grote invloed heeft op het energieverbruik komen deze zeker in aanmerking deze te vervangen voor een Led TL aangesloten op een schakelklok. De aanpassing heeft een grote invloed op het energie verbruik. 6.5 Portiek armatuur B continu De verlichting in de hallen van de entree zijn uitgevoerd in PL en brand 24 uur per dag. Daar deze een grote invloed heeft op het energieverbruik komen deze zeker in aanmerking deze te vervangen voor een Led TL. De aanpassing heeft een grote invloed op het energie verbruik. 6.6 Lift verlichting De verlichting in de liften bestaat uit een in TL uitgevoerd armatuur en brand 24 uur per dag.. Het voorstel is dan ook deze te vervangen voor Led verlichting en deze uit oogpunt van veiligheid en het belevingsgevoel van deze veiligheid ook dag en nacht te laten branden. Hierbij moet vermeld worden dat de lift in beheer is bij Kone Liften en deze door de VVE benaderd moet worden om deze TL s geïnstalleerd te krijgen.

11 6.7 Ventilatie berging De ventilatie van de berging staat dag en nacht bij, dit is overbodig. Het is ruim voldoende deze elk uur 15 minuten laten draaien. 6.8 Noodverlichting B nood De verlichting in de berging bestaat uit PL armaturen en brand 24 uur per dag voor belevingsgevoel van veiligheid ook dag en nacht laten branden 6.9 Lift motor De energiekosten van de lift zelf zijn door Efficient Energie niet te beïnvloeden, dit is zeer afhankelijk van het gebruik Gevelverlichting De gevelverlichting bestaat uit PL armaturen. Deze worden geschakeld via een licht afhankelijke schakelaar. Het voostel is deze te vervangen door LED verlichting Vluchtwegarmatuur De verlichting in de berging bestaat uit PL armaturen en brand 24 uur per dag voor belevingsgevoel van veiligheid ook dag en nacht laten branden. Het voorstel is deze door Led verlichting te vervangen bij einde levensduur Dakventilatoren De energiekosten van de dakventilatoren zijn door Efficient Energie niet te beïnvloeden, deze draaien volgens voorschrift Portiek armatuur B standalone De armaturen in de hallen van de entree zijn uitgevoerd in PL en branden 24 uur per dag. Daar dit een grote invloed heeft op het energieverbruik komen deze zeker in aanmerking voor vervanging door een Led TL De aanpassing heeft een grote invloed op het energie verbruik.

12 7 Investeringsvoorstel Voor het doorvoeren van de aanpassingen in de installatie heeft Efficient Energie de onderstaande indicatieve berekening gemaakt. 7.1 Indicatieve begroting Aanpassing Installatie Onderdeel Aantal aanpassing Stuks Kosten man uren uur tarief Totaal kosten abl Totaal Verlichting garage 14 Led verlichting Hydrofoorinstallatie Offerte Plafonnière algemeen A 47 Led verlichting schemerschak Portiekarmatuur B continu 55 Led tijdklok Lift verlichting 8 Led verlichting Ventilatie berging 2 Schakel klok Noodverlichting B nood 9 Geen Lift motor 3 Geen Led verlichting Gevelverlichting 43 schemerschak Vluchtwegarmatuur 14 Geen Dakventilatoren 25 Geen Portiekarmatuur B standalone 20 Led verlichting schemerschak Totale investering ex BTW Btw 19 % Totale investering incl BTW Voor de verdere detaillering verwijst Efficient Energie naar de Technisch beheerder van De Laatste Hendik, deze zal gaarne bereid zijn om hiervoor offertes aan te vragen om de genoemde zaken te laten installeren.

13 7.2 Terugverdientijd Een van de zaken die bij investeringsbeslissingen zwaar wegen zijn terugverdientijden, de onderstaande grafiek geeft aan wat de terugverdientijd is een geeft een doorkijk in de tijd gezien wat deze besparing de gebruiker kan opleveren. Terugverdientijd Euro's Jaren Besparing cuml Investering ex btw

14 8 Energieverbruik nieuwe situatie Na het aanpassen van de bestaande installatie zullen de onderdelen een andere invloed hebben op de verdeling van het energieverbruik binnen de installatie, dit wordt hieronder weergegeven. Als gevolg hiervan zullen de kosten per installatieonderdeel ook een ander bestanddeel hebben. Energie verbruik in KW nieuwe situatie Verlichting garage Hydrofoorinstallatie Plafonnière algemeen A Portiekarmatuur B continu Lift verlichting Ventilatie berging Noodverlichting B nood Lift motor Gevelverlichting Vluchtwegarmatuur Dakventilatoren Portiekarmatuur B standalone 701 De onderstaande grafiek geeft de kostenverdeling van de nieuwe situatie weer. Energiekosten verdeling nieuwe situatie Verlichting garage Hydrofoorinstallatie Plafonnière algemeen A Portiekarmatuur B continu Lift verlichting Ventilatie berging Noodverlichting B nood Lift motor Gevelverlichting Vluchtwegarmatuur Dakventilatoren Portiekarmatuur B standalone

15 8.1 Nieuw energiebedrag per jaar De nieuwe energiekosten zullen in de orde van 7300,- gaan liggen. Totale besparing energiekosten Nieuwe energie kosten Besparing

16 8.2 Besparing op de lagere termijn Het zal duidelijk zijn dat de gemoeide investering zich op termijn laat terug verdienen. Om een beeld in de tijd te geven te geven heeft Efficient Energie gemeend een doorkijk te geven op langere termijn. De onderstaande grafiek biedt een doorkijk naar de komende 20 jaar en geeft een beeld van de jaarlijkse besparing in die periode als de genoemde verbeteringen zijn doorgevoerd. Besparing per jaar voor de komende 20 jaar Euro's Jaren In de onderstaande grafiek geeft Efficient Energie een doorkijk naar de komende 20 jaar en geeft een beeld van de cumulatieve besparing in de genoemde periode als de verbeteringen zijn doorgevoerd. Cummualative besparing in de komende 20 jaar Euro's Jaren

17 9 Conclusies en aanbevelingen Om de genoemde doelstellingen te realiseren is het nodig alle voorstellen die door Efficient Energie zijn gedaan door te voeren. Naast de financiële besparingen realiseert de VVE een maatschappelijke doelstelling, namelijk het terug dringen van de CO 2 productie. Hieronder een overzicht van de realisatie als de aanpassingen worden doorgevoerd in de installatie. Milieu Huidig Nieuw Reductie Jaar CO 2 (Kg) CO 2 (Kg) CO 2 (Kg)

18 In deze grafiek geven wij een beeld van het gereduceerd CO 2 uitstoot ten gevolge van de doorgevoerde aanpassingen in de algemene installatie. Miliue bijdargen CO2 reductie Kg Huidige Kg C02 Reductie Kg C02 Nieuwe Kg C02 In deze grafiek geven wij een beeld van het cumulatief gereduceerd CO 2 uitstoot in de komende 20 jaar ten gevolge van de doorgevoerde aanpassingen in de algemene installatie. Milieu bijdrage CO2 Reductie Kg Jaren Huidige Kg C02 Nieuwe Kg C02 Reductie Kg C02

19 9.1 Zonnepanelen Verder is onderzocht of er mogelijkheden bestaan om het resterende energieverbruik te compenseren door het toe passen van zonnepanelen. Hieronder is een indicatieve berekening gemaakt om een beeld te schetsen van de mogelijkheden en de terug verdien tijd in geval tot plaatsing wordt overgegaan. Zonnepanelen Vermogen KW/jaar Te compenseren met zonepaneel Te verekenen energieverbruik KW/uur Salderings maximum 4000 W 800 Voorwaarde saldering KW te verekenen met 0,4 cent/ kw 0,048 Opbrengst 1 paneel via saldering ,00 Opbrengst 1 paneel via tarief Benodigde panelen via saldering 5 750,00 Rest bedrag Benodigde panelen via tarief 188 Benodigde panelen 193 Afmetingen 1,665 0,991 1,65 Benodigde oppervlakte 318,5 m 2 Kosten per paneel Totale kosten

20 In dit geval zal de investering er anders uit zien en zal dat voor de terugverdientijd gevolgen hebben. Aanpassing Installatie Onderdeel Aantal aanpassing Stuks Kosten man uren uur tarief Totaal kosten abl Totaal Verlichting garage 14 Led verlichting 14 70, ,00 165, ,00 Hydrofoorinstallatie Offerte Plafonnière algemeen A Led verlichting 47 schemerschak 47 85, ,00 880, ,00 Portiek armatuur B continu 55 Led tijdklok 55 85, , , ,00 Lift verlichting 8 Led verlichting 8 56, ,00 165,00 613,00 Ventilatie berging 2 Schakel klok 2 50, ,00 165,00 265,00 Noodverlichting B nood 9 geen Lift motor 3 geen Led verlichting Gevelverlichting 43 schemerschak , , , ,00 Vluchtweg armatuur 14 geen Dakventilatoren 25 geen Led verlichting Portiekarmatuur B stand alone 20 schemerschak 20 85, ,00 330, ,00 Zonnepaneel , ,00 275, ,00 Totale investering ex BTW Btw 19% Totale investering incl BTW

21 De terugverdientijd in geval van plaatsing zonnepanelen. Terugverdientijd Euro's Jaren Besparing cuml Investering ex btw Uit de bovenstaande gegevens valt te concluderen dat het plaatsen van Zonnepanelen nog niet tot de commercieel haalbare oplossingen behoort. Verder is het raadzaam deze energiescan met het voorschrijden van de tijd te herhalen dit om te kijken of met het voortschrijden van de techniek er nog verdere besparingen mogelijk zijn.

22

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL 80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Led - T5 Adapters / EcoTL ILP-International BV www.ilp-international.com mei 2013 INLEIDING Nu-Air Ventinox

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl

meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl meer besparen met minderwatt www.minderwatt.nl blauw is het nieuwe groen meer besparen met minderwatt dit is minderwatt minderwatt is een businessunit van het gerenommeerde Maas & Hagoort Lampen. Met een

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

Duurzaam besparen OP ENERGIE

Duurzaam besparen OP ENERGIE Duurzaam besparen OP ENERGIE Minder klachten Verbeter de Duurzaamheid & Verlaag de Kosten Over JNJ-projecten JNJ-Projecten levert de volgende producten en diensten: 1. Definitieve energielabels voor woningen

Nadere informatie

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst!

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst! Accountants controleren over het algemeen niet de energierekening van hun cliënten op fouten! Controleert u de energierekening op fouten? Uit onderzoek van de NMa blijkt dat meer dan 20% van energierekeningen

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co foto Project Straat Postode /plaats Opdrachtgever Straat Postcode /plaats Telefoon Contactpersoon Telefoon Agent Rapport Behandeld door Telefoon Sterk.co Rekenmodule basis gegevens Project nr Inhoud M3

Nadere informatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie HYDROVAR toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie Hydrovar pompbesturing maakt pompen flexibeler en efficiënter m Wand- of motormontage m Meer flexibiliteit m Kostenbesparend m Hitech

Nadere informatie

Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken.

Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken. Winkel Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken. Lampen met langere levensduur toepassen. Licht (automatisch)

Nadere informatie

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653 Zonnepanelen op het dak van uw VvE? Draagvlak creëren en offertes aanvragen en communiceren met de VvE (Nieuwsbrief) Kosten en baten analyse Berekenen terug verdien tijd Spreadsheet offerte gegevens Communicatie

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Interne Energie audit

Interne Energie audit HVL B.V. Bunsenstraat 125 3316 GC Dordrecht Postbus 125 3300 AC Dordrecht Telefoon 078-652 05 20 Fax 078-652 04 10 info@hvl.nl www.hvl.nl Interne Energie audit Organizational boundry HVL conform minimum

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

WERKWIJZE WERKTERREIN

WERKWIJZE WERKTERREIN Het merendeel van de bedrijfsgebouwen stamt uit een tijd dat we ons nog geen zorgen maakten over energieverbruik. De kosten waren laag en investeren in energiebesparing was niet of nauwelijks rendabel.

Nadere informatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie HYDROVAR toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie Hydrovar pompbesturing maakt pompen flexibeler en efficiënter m Wand- of motormontage m Meer flexibiliteit m Kostenbesparend m Hitech

Nadere informatie

Renoveren bestaande binnenverlichting

Renoveren bestaande binnenverlichting Renoveren bestaande binnenverlichting Het energiebesparingspotentieel in Nederland is enorm. Veel bedrijven maken nog gebruik van conventionele TL verlichting waar Lumeco gemiddeld 50% op kan besparen.

Nadere informatie

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW)

Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Energiebesparingspotentieel door isolatie Door Anna Gruber (FfE), Serafin von Roon (FfE) en Karin Wiesmeyer (FIW) Het is bekend dat de CO 2 uitstoot tegen 2020 fors naar omlaag moet. In Duitsland zijn

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM. Asbest eraf, zonnepanelen erop! 15-07-2014

Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM. Asbest eraf, zonnepanelen erop! 15-07-2014 Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM Asbest eraf, zonnepanelen erop! 15-07-2014 Asbest eraf, zonnepanelen erop Hartelijk welkom namens: De Achterhoekse gemeenten De gezamenlijke standhouders LNAGRO de Ondernemerij

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Your added value provider

Your added value provider Energiebesparing Presentatie Energiebesparing waarom? Meer netto winst Efficient proces Energie besparen Minder CO2 beter milieu Minder onderhoud Energiebesparing: Energieverbruik Wereldwijd Rendement,

Nadere informatie

Zonnestroom in Enspijk

Zonnestroom in Enspijk Zonnestroom in Enspijk Waarom zonnestroom? Wat is zonnestroom? Wat levert zonnestroom op? Hoe begin ik er aan? De zon straalt in 1 uur evenveel energie op aarde als het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota. 1. Aanleiding Aanleiding van dit voorstel zijn klimaatproblemen in de grote zalen van De Schakel en het hoge gasverbruik.

Toelichting BenW-adviesnota. 1. Aanleiding Aanleiding van dit voorstel zijn klimaatproblemen in de grote zalen van De Schakel en het hoge gasverbruik. Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Bouwen Aanpassen werktuigbouwkundige installaties zalencentrum De Schakel Afdelingshoofd: Auteur: Lommerse, H.C.J. Ransz, E.W.M.G. Datum vergadering:

Nadere informatie

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel W2N advies bureau in Drachten Freerk Wiersum Inhoud Deel1 Deel2 - Trias energetica - Verbruik/kosten - Constructie/installatie - Monitoring

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

MEI Westerkwartier 4 april 2011

MEI Westerkwartier 4 april 2011 Duurzame Energie veranderingen in de markt van Photo Voltaische systemen (PV) MEI Westerkwartier 4 april 2011 Frans Debets Duurzame energie 4 redenen om het te ontwikkelen 1. Klimaatbeleid, CO2 reductie

Nadere informatie

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Zonne-energie installatie Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Basisgegevens Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A * Rechtsvorm V.O.F. * Geschatte

Nadere informatie

Bedrijf X. Besparingsanalyse. Datum: 13 november 2014. Van A tot LED Alpherbrink 1 2741 MH Waddinxveen. info@vanatotled.

Bedrijf X. Besparingsanalyse. Datum: 13 november 2014. Van A tot LED Alpherbrink 1 2741 MH Waddinxveen. info@vanatotled. Bedrijf X Besparingsanalyse Datum: 13 november 2014 Van A tot LED Alpherbrink 1 2741 MH Waddinxveen info@vanatotled.nl 0182 76 00 33 www.vanatotled.nl Kvk: 57479054 Inleiding U heeft er vast wel eens over

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013

Advies zonnepanelen. John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum oktober 2013 Advies zonnepanelen Inleiding p 3 september 2013 is de eerste Huurders Advies Groep (HAG) van Acantus in Winschoten van start

Nadere informatie

Waarom je blauw betalen aan energie?

Waarom je blauw betalen aan energie? Waarom je blauw betalen aan energie? Energieprijzen Voordeel van energievriendelijke installaties Opbrengst spaarboekje Haal je voordeel uit energievriendelijke oplossingen voor warmte en water! Bespaar

Nadere informatie

Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties

Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties Background Verlichting is verantwoordelijk voor 25% van het dagelijks energieverbruik 18 miljard lichtbronnen worden jaarlijks

Nadere informatie

TL BESPAARKIT. Met de TL Bespaarkit heeft u géén nieuwe TL-armaturen nodig als u wilt overstappen naar energiezuinige TL!

TL BESPAARKIT. Met de TL Bespaarkit heeft u géén nieuwe TL-armaturen nodig als u wilt overstappen naar energiezuinige TL! 1 TL BESPAARKIT Met de TL Bespaarkit heeft u géén nieuwe TL-armaturen nodig als u wilt overstappen naar energiezuinige TL! Energie besparen doen wij zo! Postbus 1076 2260 BB Leidschendam T: 070-41 90 915

Nadere informatie

Quickscan energiebesparing

Quickscan energiebesparing Quickscan energiebesparing Golf Club Zeegersloot Kromme Aarweg 5 Alphen a/d Rijn Samen op weg naar 30% besparing! ~ 1 15 maart 2013 Inleiding Als relatie van etb a. hogenes bv heeft u gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen 50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen EcoTL4you Slijpkruikweg 54 6712 DL Ede E info@ecotl4you.nl T +31 (0)318-463191 F +31 (0)318-416922 KVK 09190364 Onderdeel van

Nadere informatie

Monitoren energieverbruik

Monitoren energieverbruik Offerte SLIMMER Huis Sanne Kruithoven & Peter Vlierbes Haarlem Situatie: Sanne Kruithoven en Peter Vlierbes wonen samen met hun zoon in een moderne tweeonder-een-kapwoning aan de Postelstraat 94, 1234

Nadere informatie

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen

50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen 50% energiebesparing Terugverdientijd < 1 jaar Past in bestaande armaturen EcoTL4you Slijpkruikweg 54 6712 DL Ede E info@ecotl4you.nl T +31 (0)318-463191 F +31 (0)318-416922 KVK 09190364 Onderdeel van

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

energiebesparing, kosten besparen, energy manager, software, beheer,

energiebesparing, kosten besparen, energy manager, software, beheer, monitoring, energie, groen, flexibel, energiebesparing, kosten besparen, energy manager, software, beheer, eenvoud, gemakkelijk, energiebeheer, monitoring, energie, groen, flexibel, energiebesparing, kosten

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Belicht uw bedrijf slimmer

Belicht uw bedrijf slimmer Belicht uw bedrijf slimmer Altijd optimale verlichting GRB Verlichtingsonderhoud helpt uw bedrijf slimmer, effectiever en goedkoper om te gaan met verlichting. Wij maken onderhoudsplannen en voeren die

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst?

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst? Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Sjoerd Bootsma LTO Noord Advies Zonne-energie Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling elektriciteitsprijs Aandeel groene stroom

Nadere informatie

ROMS interieur & display makers

ROMS interieur & display makers Gespreksverslag januari 2013 Duurzaamheid ROMS interieur & display makers Waarderveldseweg 97 Dhr. O. Meijer 023-5347284 oscar@roms.nl Rinco Bakker 06 532 95 684 energiecoach@parkmanagement.nl Aanleiding:

Nadere informatie

3.D.1 Deelname Initiatief

3.D.1 Deelname Initiatief 3.D.1 Deelname Initiatief Deelname Initiatief Inleiding Eis: Actieve deelname aan minimaal 1 (sector of keten) initiatief op het gebied van CO 2 -reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare

Nadere informatie

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg'

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Zonne-energie installatie Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Basisgegevens Voorbeeldberekening EIA 2016 Rechtsvorm K.I.A. aftrek Aantal vrije m2 beschikbaar punt dak Aantal

Nadere informatie

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage bij raadsvoorstel Het proces van planvorming De planvorming door de stichting is gestart na het gesprek in mei 2011 met het college van B&W en diverse

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Gedeputeerde Staten Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Van der Veer (Partij voor de Dieren) over energiezuinige

Nadere informatie

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases Het gebruik van LED verlichting in de Zorgsector Door: Daan Bording Betreft: Afstudeeropdracht Bachelor Science, Business & Innovation (SBI)

Nadere informatie

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Wie zijn werkgroep dak Christina Rozendaal Bert Bakker Ruud Verschoof Alex van den Boogaard Informatieavond 'Zon op ons dak' versie 5 2 Agenda

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Schoolverlichting Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Wist u dat In 70% van de scholen in NL de verlichting verouderd d is Verlichting 73% van alle elektriciteit op

Nadere informatie

Apparaten schakelen op afstand

Apparaten schakelen op afstand Offerte SLIMMER Huis Sanne Kruithoven & Peter Vlierbes Haarlem Situatie: Sanne Kruithoven en Peter Vlierbes wonen samen met hun zoon in een moderne tweeonder-een-kapwoning aan de Postelstraat 94, 1234

Nadere informatie

Passief woningen. Bij de passiefwoning is uitgegaan van een verbruik van 50kWu/a bij een NVO van 123m2, jaargebruik van 6150 kwh.

Passief woningen. Bij de passiefwoning is uitgegaan van een verbruik van 50kWu/a bij een NVO van 123m2, jaargebruik van 6150 kwh. Marktonderzoek Voor het energieverbruik van de conventionele 2 onder 1 kapwoningen met 4 personen is uitgegaan van de cijfers van Nibud. Bij de passiefwoning is uitgegaan van een verbruik van 50kWu/a bij

Nadere informatie

LED Verlichting. Give out voor Kantoren & Bedrijven. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist

LED Verlichting. Give out voor Kantoren & Bedrijven. Door Steven Nieuwenburg - LED Specialist BUSINESS 2016 Verlichting Give out voor Kantoren & Bedrijven Door Steven Nieuwenburg - Specialist Een snelle guideline voor Kantoren en bedrijven in het algemeen, waaronder winkels en MKB. Resultaat? Steek

Nadere informatie

Sanitaire waterbehandeling Waterbehandeling CV Commerciële vaardigheden Onderhoud Indienststelling

Sanitaire waterbehandeling Waterbehandeling CV Commerciële vaardigheden Onderhoud Indienststelling Sanitaire waterbehandeling Waterbehandeling CV Commerciële vaardigheden Onderhoud Indienststelling Opleidingen BWT 2013 Algemene informatie De modernste watertechnieken waterfiltratie waterontharding

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Inleiding De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op

Nadere informatie

www.znrg.nl ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering

www.znrg.nl ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering Waarom ik hier sta? > wereld economische crisis, energiecrisis > lokale economie en welvaart Werkloosheid 6,01% 21000 huishoudens

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

De leeromgeving op school is het allerbelangrijkste voor het welzijn van de leerlingen en hun leercapaciteiten.

De leeromgeving op school is het allerbelangrijkste voor het welzijn van de leerlingen en hun leercapaciteiten. Relighted.nl Het belang van de leeromgeving De leeromgeving op school is het allerbelangrijkste voor het welzijn van de leerlingen en hun leercapaciteiten. Sommige kinderen vinden leren gemakkelijk, andere

Nadere informatie

OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT

OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT OPENBARE VERLICHTING VERKEERSSIGNALISATIE EN LICHTPLAN STAD GENT Kennisplatform Openbare Verlichting West-Vlaanderen met als hoofdthema Verbruik Openbare Verlichting. Presentatie Rationeel Energie Gebruik

Nadere informatie

Het energieverbruik van circulatiepompen voor de vloerverwarming

Het energieverbruik van circulatiepompen voor de vloerverwarming Het energieverbruik van circulatiepompen voor de vloerverwarming Opdrachtgever HIER Klimaatbureau Spark Strategy Consulting Oskar Krabbe Jort Rupert Ben Vermeer Probleemomschrijving Er zijn voor huishoudens

Nadere informatie

[HANDLEIDING I-CARE] Wat is dit product, hoe wordt het geïnstalleerd en hoe werkt het precies? Roan van der Veen 17-12-2014

[HANDLEIDING I-CARE] Wat is dit product, hoe wordt het geïnstalleerd en hoe werkt het precies? Roan van der Veen 17-12-2014 [HANDLEIDING I-CARE] Wat is dit product, hoe wordt het geïnstalleerd en hoe werkt het precies? Roan van der Veen 17-12-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Installatie i-care... 3 3. Handleiding i-care...

Nadere informatie

Veilig op vakantie door slim verlichten

Veilig op vakantie door slim verlichten Offerte SLIMMER Huis Sanne Kruithoven & Peter Vlierbes Haarlem Situatie: Sanne Kruithoven en Peter Vlierbes wonen samen met hun zoon in een moderne tweeonder-een-kapwoning aan de Postelstraat 94, 1234

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED NIEUW Licht EENVOUDIG EFFICIËNT HOEHOOGISUW BESPARINGSPOTENTIEEL? PUREEFFICIENTIE VOORNIEUWBOUW ENRENOVATIE Efficiënt licht voor productiehallen. Om energie te kunnen besparen is veelal een renovatie van

Nadere informatie

Welkom. Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen

Welkom. Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen Welkom Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen Aanbod Energiediensten voor Lokale Besturen Wat zijn EnergieDiensten voor Lokale Besturen? Energie

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Een duurzaam en lokaal aanbod

Een duurzaam en lokaal aanbod Een duurzaam en lokaal aanbod Lelystad, 26 juni 2013 1 Met deze samenwerking beoogt AGCE, Eneco /Joulz een duurzame visie in praktijk te brengen en biedt voor de ondernemer: Een duurzaam en lokaal aanbod

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 13-01-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 Voortgang subdoelstelling kantoren, magazijn en onderhoud

Nadere informatie

GENK-ZUID: GROEPSAANKOOP PV- PANELEN

GENK-ZUID: GROEPSAANKOOP PV- PANELEN GENK-ZUID: GROEPSAANKOOP PV- PANELEN PROJECT HERNIEUWBARE ENERGIE GENK-ZUID Aanleiding Probleemstelling: Negatief imago Hoge energieprijzen CO₂ uitstoot: maatschappelijke verantwoordelijkheid Bedrijventerrein

Nadere informatie

Naam: Dhr. W. Steijns. Functie: Hoofd Kwaliteit & Milieu. Maximale energiebesparing door toepassing van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders

Naam: Dhr. W. Steijns. Functie: Hoofd Kwaliteit & Milieu. Maximale energiebesparing door toepassing van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders Naam: Dhr. W. Steijns Functie: Hoofd Kwaliteit & Milieu 28.000 m2 14.000 m2 + Maximale energiebesparing door toepassing van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders Neckermann.com GmbH, Frankfurt De Nr

Nadere informatie

Premium Quality LED Tubes

Premium Quality LED Tubes Brightfit Premium Quality LED Tubes 1 LED product brochure Inhoudsopgave Introductie BrightFit 3 BrightFit BF05G 5 BrightFit BF05G-GT 6 BrightFit BF05G-DM 7 BrightFit BF05GD-CCT 8 BrightFit BF05G-I33V

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

Energieneutraal wonen: het kan! Een initiatief van 040energie

Energieneutraal wonen: het kan! Een initiatief van 040energie Energieneutraal wonen: het kan! Een initiatief van 040energie Wat/wie is De vereniging wil burgers helpen met energiebesparing en opwekking van betaalbare duurzame energie door een netwerk van vrijwilligers.

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM.

CO 2 Reductie doelstellingen. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV. Hoofddorp 13 april 2015. M. Korbee, Afdeling KAM. CO 2 Reductie doelstellingen De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Hoofddorp 13 april 2015 M. Korbee, Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van 2013 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van 2013 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO2-prestatieladder Graag informeren wij u over de behaalde resultaten van 2013 inzake de CO 2 -prestatieladder. Scope 1, directe CO 2-emissies door aardgas, diesel en benzine

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders

Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders Energie actueel Ronald Visser Energiebesparing bij melkveehouders Energie actueel Inhoud presentatie - Achtergrond individuele energiebesparing - Twee keer een top 5 met besparingstips 1. Makkelijk uitvoerbaar,

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Leerdoelen en Eindtermen examen Noodverlichtingsdeskundige

Leerdoelen en Eindtermen examen Noodverlichtingsdeskundige Leerdoelen en Eindtermen examen Noodverlichtingsdeskundige Vereiste voorkennis Naar inhoud en niveau gelijk aan MBO-Elektrotechniek (niveau 4 volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs). NEN 00 en NEN

Nadere informatie

Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht. Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart.

Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht. Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart. Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart. Vervang oude fluorescentielampen door energiezuinige verlichting

Nadere informatie

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014

INFOBOEKJE. WeertEnergie. 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 INFOBOEKJE WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 Welkom WeertEnergie 3 e Energiecafé 14 oktober 2014 AGENDA 1. Opening 2. Wat is WeertEnergie? Peter Gloudi 3. Inkoopactie zonnepanelen en zonneboilers

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad

Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad Ramses Blauw Intechno Ingenieursburo & Henry Terlouw Beleidsmedewerker Klimaat Den Haag VNG Congres 26 november 2008 Presentatie Energiebesparing

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie Ketenanalyse Asbestinventarisatie Search Consultancy November 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

Itho Daalderop Centrale ventilatie-unit CVE ECO RFT. energiezuinig. & comfortabel

Itho Daalderop Centrale ventilatie-unit CVE ECO RFT. energiezuinig. & comfortabel Itho Daalderop Centrale ventilatie-unit CVE ECO RFT energiezuinig & comfortabel CVE ECO RFT: - Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroommotor - Altijd schone lucht in huis - Lagere

Nadere informatie