Nieuwe erkenningen op de Noordshow 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe erkenningen op de Noordshow 2009"

Transcriptie

1 Nieuwe erkenningen op de Noordshow 2009 Foto's: Klaas van der Hoek, tekst: Aad Rijs. Op de KLN bondsshow voor de pluimveegroepen hebben de leden jaarlijks de gelegenheid nieuwe kleurslagen of rassen die nog niet in Nederland erkend zijn voor te dragen voor opname in de Standaard. Dit jaar maakte een verrassende hoeveelheid fokkers en speciaalclubs gebruik van deze gelegenheid. Maar liefst 150 dieren, verdeeld over 5 grote hoenderrassen en 10 dwerghoenrassen, gingen de uitdaging aan. Tollbonte baardkuifhaan, een kleurslag die in Duitsland regelmatig geshowd wordt. Het doel van de te doorlopen procedure is het door de standaardcommissie vaststellen of de ingeschreven dieren voldoen aan de aangegeven standaard, er sprake is van voldoende uniformiteit in de ingeschreven collectie en wat de mening van de speciaalclub is over de nieuwe variant. Om dit te bereiken voorziet het reglement in een zogenaamde voorkeuring en advisering door de speciaalclub. Een positief resultaat op de voorkeuring betekent echter niet dat er een garantie op erkenning is! Deze werkwijze wordt door sommige inzenders en speciaalclubs beter begrepen dan door andere. Het blijkt ieder jaar weer dat er een aantal dieren in de kooien zit dat perfect is voorgebracht en ruimschoots voldoet aan de meegeleverde standaard, maar dat er gelijktijdig dieren worden in gezonden die met een 'O' naar huis gaan omdat uitsluitingfouten overduidelijk aanwezig zijn. Dit laatste zou eigenlijk niet het geval mogen zijn en is door de clubs en de inzenders makkelijk te voorkomen als zij aandacht schenken aan de uitdaging die zij aangaan. Opvallend is dat de inzenders met een klein aantal dieren - vaak precies het vereiste minimum aantal - succesvol zijn terwijl de grote collecties afgewezen worden. Ook hier geldt dat het gaat om kwaliteit en aandacht en niet om kwantiteit! Als eerste voordracht zaten de Nederlandse baardkuiven in de kleur tollbunt in de kooien, een kleur die al eens eerder was voorgedragen en in Duitsland erkend is. Feitelijk zijn het slechte goud zwartgezoomde dieren met een bonttekening. Hopelijk vinden we nog een Nederlandse benaming die meer aanspreekt dan de Duitse. De collectie was netjes voorgebracht en voldeed in type, kuif en baard prima. De Duitse standaardtekst die gevolgd werd bij de beoordeling geeft aan dat de veren niet volledig omzoomd mogen zijn, een deel van de ingezonden dieren liet deze fout nog zien. Verder stonden er wat opmerkingen op de kaarten over erg De kop en kuif van deze haan toont prima wat we bij deze kleur graag zien, een onregelmatige bonttekening. veel witte pennen in de vleugels, maar dit is iets wat we bij veel bonte dieren aantreffen. 229 BW-nr CS2.indd :53:45

2 Nieuwe erkenningen op de Noordshow 2009 Al vrij lang bekend maar nu voor erkenning voorgedragen de zwarte Sultan, in de kwaliteit van deze oude haan beloofd het veel voor de toekomst. Onder de kleur zwartbont was een aantal Kraaikoppen ingeschreven. Een inzending die in type en kleur niet aansprak. De hanen droegen de staarten veel te hoog en kampten met problemen met de sikkelplaatsing. De inzending kwam qua kleur en tekening op één uitzonder na niet overeen met de omschrijving zwartbont: ze waren veel te wit en zeer zeker niet uniform in tekening. Al heel lang zijn er zwarte en blauwe Sultanhoenders in ons land. Het heeft echter nooit geleid tot voordracht voor erkenning. Dit jaar zat er eindelijk een viertal zwarte dieren in de kooien. De oude haan en hen waren zonder meer prima, de jonge dieren toonden van buiten de kooi wat kleiner dan het oude materiaal. Kleur, type en raskenmerken waren echter ruim boven de gestelde ondergrens van G-91. Vorig jaar waren de meeste isabelpatrijs Leghorns op het laatste moment teruggetrokken uit de voordracht; dit jaar durfden fokkers en speciaalclub de uitdaging wel aan. Het hier aanwezig viertal liet zien dat er met het inbrengen van parelgrijs in De uitdaging bij de isabelpatrijs hen is het behouden van de juiste kleur en tekening op rug en schouders waardoor de pepering waarneembaar blijft. patrijs een mooie kleurcombinatie te realiseren is. De tekening is natuurlijk bij de hennen een lastige omdat er weinig contrast aanwezig is maar de beide hennen toonden ondanks deze moeilijkheidsgraad duidelijk pepering, iets wat noodzakelijk is. In type is te zien dat er Duits bloed door de aderen stroomt, ze tonen nog iets te plomp. De volgende groep bestond uit Shamo's in zilvertarwe, zeer goede typedieren van prima formaat. In kleur en tekening waren en nog wat wensen, met name de hanen zouden wat meer kleur en tekening op rug en schouders mogen laten zien. Dit is iets waar in de toekomst aan gewerkt moet worden. In de standaard van dit vechthoenderras staat echter duidelijk dat type, stelling en kopvorm op de eerste plaats komen en dat kleur en tekening minder zwaar meewegen in het eindoordeel. Deze kleurslag wordt daarom toegevoegd aan de standaardkleuren van de Shamo. Leden van de Kuifhoenderclub brachten maar liefst drie nieuwe kleurslagen Witkuifkrielen tegelijk voor het voetlicht; buff, khaki en chocolade. De kleurslag buff kennen we van een eerdere voordacht en is in Duitsland al erkend. In raskenmerken ZGdieren. De hanen waren nog wat rood van kleur en de hennen moeten wat egaler. Positief was het afwezig zijn van zwart pigment in de vleugels, in de staart wordt iets grijs pigment toegestaan. Het grootste aandachtspunt is de been-kleur. De Duitse standaard vraagt leiblauw wat past bij het ras maar problemen geeft met een zuivere buffkleur, witte benen zijn daarom voorlopig toegestaan. De hier ingezonden dieren waren erg licht van beenkleur, toonden iets blauwe aanslag maar voldeden aan de aangeleverde standaardtekst. Khaki en chocolade zijn nieuwe kleuren die overal in de wereld opduiken bij verschillende rassen. Ik ben er van overtuigd dat we ze in de komende jaren - al dan niet in combinatie met tekeningpatronen - bij veel verschillende rassen gaan tegenkomen. De hier in- Buff witkuifkrielen zien we al de nodige jaren bij onze Oosterburen. Deze haan laat zien dat het met de kleur wel goed zit maar een leiblauwe beenkleur een lastig zaak is. Isabelpatrijs is bij de Leghorn nu erkend als een nieuwe patrijsvariant, al het zwart en goud is verdunt door de invloed van het parelgrijze gen. Zilvertarwe kennen we als kleur al bij verschillende rassen en is nu ook bij de Shamo erkend. Helemaal nieuw in het Europese kippenland is de erkenning van Khaki witkuifkrielen. Een tere licht kleur die echt nieuw is. 230 BW-nr CS2.indd :54:01

3 gezonden collectie khaki was zeer uniform in type, formaat, raskenmerken en kleur en haalde ruimschoots de norm. Vooral de zachte egale kleur van de hennen viel op en sprak mij erg aan. Chocolate of liever chocolade moet qua kleur overeenkomen met bitter chocolade maar dan zonder glans. Op één dier na was dit bij deze inzending het geval. Het was jammer dat dit dier in de kooi gezet was omdat het volledig naast de gewenste kleur zat en het totaalbeeld van deze groep op negatieve wijze beïnvloedde. Bij de witkuifhen spreekt de kleur meer aan dan bij de haan. Dat egaliteit voorop staat bij deze kleurslag mag duidelijk zijn. In de Nederlandse Sabelpootkrielen een nieuwe kleurslag die voor zover ik weet nog nergens erkend is en feitelijk een combinatiekleur is. Isabel witporselein is oker witporselein waarin de factor parelgrijs gebracht is. De dieren voldeden in de raskenmerken, jammer was dat de oude hen nog niet klaar was in de staart. Kijkend naar de basiskleur Oker witporselein moeten de dieren witte staarten en vleugelpennen hebben. Bij de hier aanwezige dieren waren nog delen van deze veerpartijen parelgrijs; iets waardoor ze maar net de minimum vereiste 91 punten konden binnenhalen. In staartaanzet kon dit ingezonden blauwkwartel Hollandse krielhennetje nog iets breder maar in kleur en tekening maakte zij veel goed. Blauwkwartel was in type en kleur aanvaardbaar met de nodige opmerkingen over het toch wel erg ruim aanwezig zijn van rood in de oren. Zo langzamerhand kent dit nationale ras erg veel kleuren maar gaat dit niet ten koste van de raskwaliteit? Zilver koekoekpatrijs zagen we al eerder bij de Leghornkrielen. Nu werd deze kleur voorgedragen in de Twentsehoenkrielen. Op één haantje na een inzending die in raskenmerken, kleur en tekening aansprak. Deze haan miste de boot in tekening volledig! Wederom het advies aan de toekomstige inzenders en speciaalclubs om dergelijke dieren thuis te laten, het doet de inzending geen goed. Isabel witgepareld is in feite een oker witgeparelde Sabelpootkriel waarvan de grondkleur verdunt is tot isabel. Deze ingezonden hen laat goed zien wat de bedoeling is. Ook chocolade is een volledig nieuwe Europese kleurerkenning, deze witkuifhaan laat duidelijk zien dat het om zeer donkerbruin gaat en niet om matzwart. Ook de Hollandse krielen waren prominent aanwezig met maar liefst drie kleurslagen: blauwkwartel, witkwartel en zwart witgepareld. Een inzending die over de hele lijn erg tegen viel. Veel dieren met uitsluitingfouten, met name in de zwart witgeparelden; iets wat toch echt niet nodig is omdat er in Duitsland prima materiaal aanwezig is. De kleurslag witkwartel schoot duidelijk tekort in type; een nieuwe kleur op een ras is leuk maar dit mag niet ten koste gaan van de raskenmerken. Deze Twentse krielhen laat zien dat koekoektekening en het tonen van enige pepering ook bij deze nieuwe kleurslag koekoek zilverpatrijs, haalbaar is. De kleur van bittere of pure chocolade is een goede norm voor deze nieuwe kleurslag, deze voor erkenning gebracht witkuifkrielhen voldoet hier uitstekend aan. Als variant op de kwartelkeur is nu ook de blauw kwartelkeur bij de Hollandse krielen erkend. Deze haan laat zien wat de bedoeling is. Koekoek zilverpatrijs kende we sinds vorig jaar bij de Leghornkrielen en is nu ook erkend bij de Twentse krielen 231 BW-nr CS2.indd :56:48

4 Nieuwe erkenningen op de Noordshow 2009 Op Gallinova waren ze de afgelopen jaren al te zien en vanuit het buitenland is er al veel belangstelling voor de zilver dubbelgezoomde Barnevelderkrielen. Voorgedragen werden dieren die in type, bevedering en tekening de toets ruimschoots konden doorstaan. De inzending was uniform en prima voorgebracht. Aandachtspunt voor de toekomst is de grondkleur van de hennen die iets aan de bruine kant is, maar wat een mooie tekening! In België in het Waalse deel veel gefokt en nu in Nederland voor erkenning gebracht: de patrijskleurige Bassette. De hier voorgebrachte hennen waren mooi van type, kleur en tekening met voor het ras zeer typische koppen. De hanen voldeden wat minder met name door de lage en niet geheel correct gedragen vleugels. De inzendster moet in haar fok en opfok aandacht besteden aan het skelet van haar dieren. Hier waren er een paar aanwezig die bemerkingen kregen op het borstbeen maar gelukkig waren er voldoende dieren met correcte borstbenen aanwezig om de limiet te halen. Deze detailfoto van de Zilver dubbelgezoomde Barnevelderkrielhen laat zien dat de tekening van prima kwaliteit is. In België komen al sinds het ontstaan van het ras patrijskleurige Bassettes voor. Net als vorig jaar zijn ze voor erkenning gebracht maar dit keer met succes! De hennen van de zilver dubbelgezoomde Barnevelderkrielen zijn prima getekend, de grondkleur is nog iets te bruin maar hoeft niet zilverwit te zijn! Zilvergrijs voldoet prima waarmee de kleur parallel loopt aan die van de zilverpatrijs Wyandottekriel Deze Bassette hen toont naast een fraai type een kop en kam die typisch is voor het ras. Ook de patrijskleur voldoet uitstekend. In Duitsland kijken ze er al met spanning naar uit, de erkenning van zilver dubbelgezoomde Barnevelderkrielen. Deze haan laat zien dat er kwalitatief fraaie dieren zijn. 232 BW-nr CS2.indd :57:00

5 Zwart witgepareld is een kleurslag die het bij veel rassen goed doet. Op basis van de ingezonden dieren is deze kleur nu ook bij de Orloffkrielen erkend. Deze zwart witgeparelde Orloff krielhen laat een typische kop zien en geeft weer wat we in tekening op dit moment mogen verwachten. Orloffkrielen in zwart witgepareld kennen we al heel lang in Duitsland. Het hier aanwezige viertal gaf dan ook geen problemen om de erkenning te halen. De wens was wel dat zij typischer in kopvorm en baardvolume konden, een aandachtspunt voor de fokker. Oorspronkelijk gefokt in Denemarken maar al enige jaren aanwezig in Nederland zijn de roodporselein Orpingtonkrielen, een prima aanvulling op het kleurenscala bij dit ras omdat zij in groot reeds erkend zijn. Een flinke groep was hier ingezonden en voldeed. Graag zag ik de grondkleur nog iets roder, deze is bij een aantal dieren wat flets en kan regelmatiger. De Cochinkriel-fokkers hadden gezorgd voor voordracht van meerzomig zilverpatrijs en deden een poging om onderscheid te brengen in de hanen van de kleuren geeltarwe en zilvertarwe. Dit laatste is een logische beweging omdat onder zilvertarwe bij dit ras eigenlijk geeltarwe erkend is. De hier ingezonden grote groep hanen liet het echter volledig zitten in met name de vleugelopbouw en de teenstand. Dit is iets wat niet aan de aandacht van de inzenders ontsnapt zou mogen zijn! Ook de borstkleur van de hanen liet veel te wensen over, deze moet zwart zijn en was bij te veel dieren veel te sterk getekend. Ook bij meerzomig zilverpatrijs een aantal opmerkingen over slappe vleugels, verkeerd geplaatste slagpennen en spleetvleugels. Door het ruime aanbod dieren waren er gelukkig ook een aantal die het vereiste minimumpredikaat wist te halen. Het is een kleur die past binnen het ras en door haar opvallende tekening fokkers weet te boeien. Net al bij het grote ras is nu bij de Orpingtonkriel ook de kleurslag roodporselein erkend. In type reeds knappe dieren, aan de kleur en tekening moet nog wat gewerkt worden Een mooie foto die goed laat zien wat we voor ogen hebben met de erkenning van meerzomig zilverpatrijs Cochinkrielen. Meerzomig zilverpatrijs is naast de patrijsvariant binnen een ras een logische uitbreiding. Met ingang van het nieuwe seizoen zijn ze erkend bij de Cochinkrielen. 233 BW-nr CS2.indd :57:16

6 Nieuwe erkenningen op de Noordshow 2009 Als laatste een viertal Ko Shamo's in de kleur koekoek. Ook deze kleur komen we al de nodige jaren tegen bij dit ras en is nu voor erkenning voorgedragen. Een inzending die in type en raskenmerken goed voldeed maar uniformer kon in kleur en tekening bij de hanen. Hier was in feite een fokhaan en een tentoonstellingshaan in kleur en tekening ingezonden; iets wat afbreuk doet aan het totaalbeeld. De ingezonden oude koekoek Ko Shamo hen liet een prima type, kop en kleur zien. Op de foto toont zij wat weinig dijbeenlengte. Op basis van de behaalde predikaten en de adviezen van de speciaalclubs zullen de volgende kleurslagen bij de desbetreffende rassen van het tentoonstellingsseizoen erkend zijn: Grote hoenders Ned. Baardkuifhoen Leghorn (ned. type) Shamo Sultanhoen Kleur tollbunt isabelpatrijs zilvertarwe zwart Dwerghoenders Barnevelder kriel Hollandse kriel Hollandse kuifhoenkriel Hollandse kuifhoenkriel Hollandse kuifhoenkriel Nederlandse sabelpootkriel Twentse kriel Bassette Orpinton kriel Orloff kriel Cochin kriel Ko Shamo Kleur zilver dubbelgezoomd blauwkriel blauwkwartel khaki chocolade isabel witporselein koekoekzilverpatrijs patrijs roodporselein zwart witgepareld meerzomig zilverpatrijs koekoek Vorig jaar erkend bij de Shamo en nu voorgedragen en erkend bij de Ko Shamo; de kleurslag koekoek FinalTT Windows Tentoonstellingsprogramma Compleet organisatie programma Gevulde dierendatabase Leden, keurmeesters, prijzen invoeren. Inbrengen inzenders en dieren. Toekennen keurmeesters, kooien, predikaten en prijzen. Tientallen printverslagen, etiketten en beoordelingskaarten Info: Snelsoft Tel Web: BW-nr CS2.indd :57:25

Verslag dierbespreking maart 2014 Jaarvergadering NSDH. (Hans Tenbergen)

Verslag dierbespreking maart 2014 Jaarvergadering NSDH. (Hans Tenbergen) Verslag dierbespreking maart 2014 Jaarvergadering NSDH. (Hans Tenbergen) Helaas werkte het door mij meegebrachte fototoestel die dag niet mee. Ik heb het verslag wat aangevuld met al bestaande foto s.

Nadere informatie

Friese hoenders seizoen 2011-2012

Friese hoenders seizoen 2011-2012 Friese hoenders seizoen 2011-2012 Zoals u inmiddels gewend bent van de FTC hebben wij (onder andere) aan de hand van de ingestuurde dieren op de clubshow weer een verslag gemaakt over de stand van zaken

Nadere informatie

Aandachtspunten bij Brahma s Keurmeesterscongres 2009

Aandachtspunten bij Brahma s Keurmeesterscongres 2009 Aandachtspunten bij Brahma s Keurmeesterscongres 2009 Hedendaagse minpunten en vaststellingen bij keuringen Bouw te smal en te weinig borstdiepte Schedel te smal en slordige kamvorm Ontbreken van de knip

Nadere informatie

FAVEROLLES Frans, Duits en kriel

FAVEROLLES Frans, Duits en kriel FAVEROLLES Frans, Duits en kriel We hebben hier te maken met een ras wat je over de hele wereld tegenkomt, een ras waar vele schilders en tekenaars inspiratie bij vonden. Naast een spectaculair show ras,

Nadere informatie

RONDE VORMEN KENMERKEN DE WYANDOTTE

RONDE VORMEN KENMERKEN DE WYANDOTTE RONDE VORMEN KENMERKEN DE WYANDOTTE De Wyandotte (kriel) anno 2012 is nog steeds mateloos populair. Op de grotere shows vormt vrijwel altijd de Wyandotte(kriel) de grootste groep ingezonden dieren. Dit

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE UILEBAARD

DE NEDERLANDSE UILEBAARD DE NEDERLANDSE UILEBAARD Tekst: Jan Kraan. Foto s: Piet Kroon, Rolf de Ruiter, Rolinka Snijders en Jan Kraan. Waarom kiezen voor de Nederlandse Uilebaard? In stand houden van een Zeldzaam Oud Nederlands

Nadere informatie

Serama. Raskenmerken haan:

Serama. Raskenmerken haan: Serama Herkomst: Wereldwijd verspreid Maleisisch oorspronkelijk krielras. In 2001 in Noord-Amerika en enkele jaren later via Nederland naar Europa ingevoerd. Algemeen voorkomen: Zeer klein, breed en compact

Nadere informatie

Witpatrijs uit geelwitpel x patrijs, een geslaagd experiment

Witpatrijs uit geelwitpel x patrijs, een geslaagd experiment Witpatrijs uit geelwitpel x patrijs, een geslaagd experiment Witpatrijs is een aantrekkelijke kleurslag welke reeds met diverse namen door het krielkippen leven is gegaan. Fokkers die al wat langer in

Nadere informatie

KIP. Z.O.- en O.-Aziatische rassen. Cochin. Brahma. tentoonstelling; enkelvoudige kam, grote kinlellen; voetbevederd; hanen henbevederd;

KIP. Z.O.- en O.-Aziatische rassen. Cochin. Brahma. tentoonstelling; enkelvoudige kam, grote kinlellen; voetbevederd; hanen henbevederd; Etnografie 1/6 Z.O.- en O.-Aziatische rassen KIP Cochin Brahma tentoonstelling; enkelvoudige kam, grote kinlellen; voetbevederd; hanen henbevederd; verscheidene kleuren gedrongen vechthoenders tentoonstelling;

Nadere informatie

BRABANTERS. Tekst en foto s: Piet Kroon, BKU-Club

BRABANTERS. Tekst en foto s: Piet Kroon, BKU-Club BRABANTERS Tekst en foto s: Piet Kroon, BKU-Club Dit is het derde en laatste deel van een drieluik over de rassen van de BKU-Club, de speciaalclub voor fokkers van Brabanters, Kraaikoppen en Uilebaarden.

Nadere informatie

trucjes bepalen mede het wauw-effect bij de keurders en het kan je predicaat enkel ten goede komen.

trucjes bepalen mede het wauw-effect bij de keurders en het kan je predicaat enkel ten goede komen. RDENNER KRIELEN Door: Paul de Cuyper (België) Achtergrondfoto: Jan Bollen. Mijn kleinveeverhaal begon een 5-tal jaar geleden toen ik vooral geïnteresseerd was in Mechelse koekoeks en Brahma s. Dus kocht

Nadere informatie

Catalogus. Jongdierendag. Georganiseerd door de 6 kleindiersportverenigingen uit de Krimpenerwaard

Catalogus. Jongdierendag. Georganiseerd door de 6 kleindiersportverenigingen uit de Krimpenerwaard Catalogus Jongdierendag Georganiseerd door de 6 kleindiersportverenigingen uit de Krimpenerwaard Bergambacht, 19 september 2015 CATALOGUS JONGDIERENDAG KRIMPENERWAARD Voor u ligt de catalogus van de jongdierendag

Nadere informatie

KONIJNEN VLAAMSE REUS, KLEUR POOL, BLAUWOOG NED. HANGOORDWERG KLEURDWERG, KLEUR CAVIA'S NORMAALHAAR ENGELS GEKR KLEURDWERG,KLEURPATROON REX

KONIJNEN VLAAMSE REUS, KLEUR POOL, BLAUWOOG NED. HANGOORDWERG KLEURDWERG, KLEUR CAVIA'S NORMAALHAAR ENGELS GEKR KLEURDWERG,KLEURPATROON REX KONIJNEN VLAAMSE REUS, KLEUR Konijngrijs, ram jong 1 1F 96.5 J.J. van Dorst 3BD-102 Konijngrijs, voedster jong 2 1ZG 94.5 J.J. van Dorst 3BD-403 3 ZG 93.5 J.J. van Dorst 3BD-405 4 ZG 93.5 J.J. van Dorst

Nadere informatie

Kleindierenshow Brabant

Kleindierenshow Brabant Vraagprogramma Kleindierenshow Brabant Georganiseerd door Kleindierensport Vereniging Vessem en omstreken Open Tentoonstelling Waarin ondergebracht De Provinciale KLN Tentoonstelling van Brabant & verenigingstentoonstelling

Nadere informatie

Tekst: Harrie Kruize Foto s: D.J. Hamer Tekeningen: Jan de Jong en Diane Jacky

Tekst: Harrie Kruize Foto s: D.J. Hamer Tekeningen: Jan de Jong en Diane Jacky Engelse Kropper en Engelse Dwergkropper De Engelse Kropper De Engelse Kropper kan bogen op een lang en roemrijk verleden. Reeds in 1735 werd dit ras beschreven. De oorsprong zou bestaan uit een kruising

Nadere informatie

de brahma S van Tekst en foto s: Geri Glastra

de brahma S van Tekst en foto s: Geri Glastra de brahma S van martin linskens Tekst en foto s: Geri Glastra Brahma s nemen in ons hoenderwereldje een geheel eigen plaats in. De grootte en de strenge, haast vechtlustige blik, maar ook de rust en de

Nadere informatie

zwart atipico woerd Auteur : SCHOLLAERT N.

zwart atipico woerd Auteur : SCHOLLAERT N. zwart atipico woerd Auteur : SCHOLLAERT N. Pagina 1 Copyright: Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of voor publicatie doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande

Nadere informatie

INFORMATIE RASGEBONDEN EUROPASHOW

INFORMATIE RASGEBONDEN EUROPASHOW INFORMATIE RASGEBONDEN EUROPASHOW AFWIJKINGEN De regelgeving van de Entente gaat voor het Nederlandse tentoonstellingsreglement en Nederlandse keursysteem. Je kan stellen dat er sprake is van een show

Nadere informatie

KLEIN MAAR FIJN. Door Luuk Hans.

KLEIN MAAR FIJN. Door Luuk Hans. KLEIN MAAR FIJN Door Luuk Hans. Rechts: Antwerpse Baardkriel. Foto: Rik van Lent. België is een van de kleinste landen van de Europese Gemeenschap. Dat was het althans tot de EU recentelijk werd uitgebreid

Nadere informatie

Noordelijke keurmeesters 12 februari

Noordelijke keurmeesters 12 februari Hollandse kuifhoenders en Ned. Baardkuifhoenders Hollandse kuifhoenders en Ned. Wat komt aan de orde: Baardkuifhoenders Introductie van de spreker Plaats binnen de Entente Kort de Historie Het type Kuiven

Nadere informatie

Vraagprogramma. Kleindierensport vereniging. Vessem en omstreken.

Vraagprogramma. Kleindierensport vereniging. Vessem en omstreken. Vraagprogramma Kleindierensport vereniging Vessem en omstreken. Open Tentoonstelling Waarin ondergebracht De Provinciale van Brabant & verenigingstentoonstelling K.V.V.e.o. 23, 24, 25 en 26 oktober 2014

Nadere informatie

We denken dat u zoals vanouds, deze show niet zal willen missen, en dit dan ook te waarderen door enkele dieren in te zenden.

We denken dat u zoals vanouds, deze show niet zal willen missen, en dit dan ook te waarderen door enkele dieren in te zenden. Vraagprogramma Voorwoord Beste Kleindierliefhebbers, Voor u ligt het vraagprogramma van De Sportfokkers Neer e.o. Dit jaar organiseren we een Open Show in de Burg. Hannenhal te Baexem, een van de kerkdorpen

Nadere informatie

Tekst: Elly Vogelaar Foto s: Nico van Benten

Tekst: Elly Vogelaar Foto s: Nico van Benten Tekst: Elly Vogelaar Foto s: Nico van Benten Veel had ik al over deze bijzondere persoon gehoord, en toen wij op zekere dag eens in zijn woonplaats, Wierden, terecht gekomen waren, besloot ik bij hem langs

Nadere informatie

Notulen van de Diertechnische Raad gehouden op 21 februari 2009 in het gebouw van AKV te Amersfoort

Notulen van de Diertechnische Raad gehouden op 21 februari 2009 in het gebouw van AKV te Amersfoort Notulen van de Diertechnische Raad gehouden op 21 februari 2009 in het gebouw van AKV te Amersfoort Aanwezig: H. Jansen (erevoorzitter KLN), Toon Selten (erelid KLN), P. Boskma (erelid KLN), hoenderkeurmeestersvereniging,

Nadere informatie

Bijzondere dieren. Pagina 1 van 8

Bijzondere dieren. Pagina 1 van 8 Bijzondere dieren Koeien, paarden, varkens, schapen, geiten, kippen en konijnen Van elke diersoort hebben wij bijzondere rassen, die speciale verzorging vragen. Groot of klein, voor ons zijn ze allemaal

Nadere informatie

HOOFD ERE PRIJZEN 01. Kampioen Grote hoenders Kooinr: 243, Barnevelder, dubbelgezoomd, vrouw jong, 1F 96p, Frits Meijer uit Grashoek

HOOFD ERE PRIJZEN 01. Kampioen Grote hoenders Kooinr: 243, Barnevelder, dubbelgezoomd, vrouw jong, 1F 96p, Frits Meijer uit Grashoek A HOOFD ERE PRIJZEN 01. Kampioen Grote hoenders Kooinr: 243, Barnevelder, dubbelgezoomd, vrouw jong, 1F 96p, Frits Meijer uit Grashoek 02. Kampioen Dwerghoenders Kooinr: 657, Sulmtalerkriel, blauwtarwe,

Nadere informatie

Gevraagd worden: Hoenders Dwerghoenders, Serama s Konijnen Cavia s - Sierduiven OorspronkelijkeDuivenrassen

Gevraagd worden: Hoenders Dwerghoenders, Serama s Konijnen Cavia s - Sierduiven OorspronkelijkeDuivenrassen Gevraagd worden: Hoenders Dwerghoenders, Serama s Konijnen Cavia s - Sierduiven OorspronkelijkeDuivenrassen 1938 2013 75 JAAR Op 21 22 en 23 November 2013 Afrikalaan 1 3 Vroomshoop Beste sportvrienden

Nadere informatie

HET HERVE HOEN. Foto: Genootschap Herve / Mergelland Hoen.

HET HERVE HOEN. Foto: Genootschap Herve / Mergelland Hoen. HET HERVE HOEN Door: Jan Schaareman (NL) Foto: Genootschap Herve / Mergelland Hoen. Als fokker van enkele Belgische rassen, volg ik met belangstelling de ontwikkeling en het verhaal rond het Herve Hoen.

Nadere informatie

CATALOGUS. van de JONGDIERENDAG 2015

CATALOGUS. van de JONGDIERENDAG 2015 CATALOGUS van de JONGDIERENDAG 2015 Zaterdag 3 en zondag 4 oktober Bij AOC Oost, Gezellenlaan 16 te Doetinchem georganiseerd door: Prijs : 2,00 Tentoonstellingsbestuur: Voorzitter: Jan Steverink; Oude

Nadere informatie

KORT ALLERLEI April 2016 Deel 1b Voor het volgende of vorig scherm: gebruik het muiswiel of de toetsen Page Up en Page Down, of en op het keyboard

KORT ALLERLEI April 2016 Deel 1b Voor het volgende of vorig scherm: gebruik het muiswiel of de toetsen Page Up en Page Down, of en op het keyboard KORT ALLERLEI April 2016 Deel 1b Voor het volgende of vorig scherm: gebruik het muiswiel of de toetsen Page Up en Page Down, of en op het keyboard advertentie Kunstschilder Brett Jarrett Een schilderij

Nadere informatie

clubleden, meestal een nieuwkomer. Hij gaf dan nog wel wat fokadviezen maar koos zelf een nieuw ras, want dan was er niet direct concurrentie

clubleden, meestal een nieuwkomer. Hij gaf dan nog wel wat fokadviezen maar koos zelf een nieuw ras, want dan was er niet direct concurrentie Tekst: Elly Vogelaar Er zijn een aantal kippenrassen die beslist al uitgestorven zouden zijn, als er geen fokkers waren die zich er over ontfermd hadden en met onverwoestbaar enthousiasme proberen om ze

Nadere informatie

KONIJNEN BELGISCHE HAAS, TAN FRANSE HANGOOR WENER, WIT RODE NIEUW ZEELANDER ENGELSE HANGOOR MEISSNER HANGOOR RIJNLANDER BELGISCHE HAAS, KLEUR

KONIJNEN BELGISCHE HAAS, TAN FRANSE HANGOOR WENER, WIT RODE NIEUW ZEELANDER ENGELSE HANGOOR MEISSNER HANGOOR RIJNLANDER BELGISCHE HAAS, KLEUR KONIJNEN FRANSE HANGOOR Konijngrijs 1 1ZG 94.0 P Lageweg 4JO 103 IJzergrauw 2 1ZG 93.5 P Lageweg 3JO 307 3 G 91.5 P Lageweg 4JO 135 Konijngrijs-bont 4 1ZG 94.0 P Lageweg 3JO 513 5 G 91.5 P Lageweg 4JO

Nadere informatie

Vraagprogramma voor de open kleindiertentoonstelling op 29, 30 en 31 oktober 2015 in de manege De Bouwkamp te Putten

Vraagprogramma voor de open kleindiertentoonstelling op 29, 30 en 31 oktober 2015 in de manege De Bouwkamp te Putten Afzender: Veluwepoortshow p./a. Meerkoetstraat 32 3882 HZ Putten 2015 Vraagprogramma voor de open kleindiertentoonstelling op 29, 30 en 31 oktober 2015 in de manege De Bouwkamp te Putten die georganiseerd

Nadere informatie

Tekst en foto s: Robert Hoornstra

Tekst en foto s: Robert Hoornstra 75-jarige Jubileum-Show van de Duitse Speciaalclub voor Spreeuwduiven Ondergebracht bij de EUROPA SHOW LEIPZIG 2012, de 27e Europa Show voor pluimvee, duiven, konijnen, cavia s en kooivogels. Gehouden

Nadere informatie

Supplement STANDAARDEISEN KLEURKANARIES

Supplement STANDAARDEISEN KLEURKANARIES Supplement STANDAARDEISEN KLEURKANARIES 2009 A.N.B.v.V, K.B.O.F. en N.B.v.V. Maart 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1-1 Voorwoord... 1-2 1 DE LIPOCHROOMKLEUREN MET WITTE PENNEN... 1-3 1.1 ALGEMENE EISEN

Nadere informatie

Roodbonte friese kippen

Roodbonte friese kippen Roodbonte friese kippen Al voor het stukje komkommertijd op de friese hoenderclubsite had ik met Piter afgesproken Een stukje te schrijven over de roodbonte friese kip. Afgelopen voorjaar kreeg ik van

Nadere informatie

KWAKER ged. V 8 Comb. Selten 90.0. * Vrouw oud. * Man jong. * Vrouw jong. BAHAMA PIJLSTAART ZG 19 Comb. Onze Eendjes 93.0

KWAKER ged. V 8 Comb. Selten 90.0. * Vrouw oud. * Man jong. * Vrouw jong. BAHAMA PIJLSTAART ZG 19 Comb. Onze Eendjes 93.0 Datum: 21/09/13 Catalogus Pagina: 1 Watervogels Keurmeester: Swinkels J. (A) SMARAGD EEND ged. Man oud O 1 A.F.G.J. Bardoel Vrouw oud ZG 2 A.F.G.J. Bardoel 93.0 V 3 A.F.G.J. Bardoel 90.0 ZG 4 A.F.G.J.

Nadere informatie

Najaarsboekje 2013. Nederlandse Speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en Parelgrijs van Halle fokkers

Najaarsboekje 2013. Nederlandse Speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en Parelgrijs van Halle fokkers Nederlandse Speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en Parelgrijs van Halle fokkers Hierbij treft u de webversie Voor leden is er een volledige versie beschikbaar. Najaarsboekje

Nadere informatie

ARAUCANA S. Tekst en foto s: Anne Cushing (US) Ik ben niet begonnen met Araucana s ondanks

ARAUCANA S. Tekst en foto s: Anne Cushing (US) Ik ben niet begonnen met Araucana s ondanks ARAUCANA S Tekst en foto s: Anne Cushing (US) Ik ben niet begonnen met Araucana s ondanks de uitdagingen die het ras met zich mee brengt, maar VANWEGE die uitdagingen. Ik had me uitgebreid geïnformeerd

Nadere informatie

V R A A G P R O G R A M M A

V R A A G P R O G R A M M A V R A A G P R O G R A M M A Met de inzendingsvoorwaarden voor de Verenigings Tentoonstelling, georganiseerd door "NUT & SPORT" te Woerden op 23 en 24 oktober 2009 in het Brediushonk, Kievitstraat 40 te

Nadere informatie

DE KLEURSLAGEN MADAGASCAR, ISABELLA EN BEIGE BIJ ONZE KLEURDWERGEN

DE KLEURSLAGEN MADAGASCAR, ISABELLA EN BEIGE BIJ ONZE KLEURDWERGEN DE KLEURSLAGEN MADAGASCAR, ISABELLA EN BEIGE BIJ ONZE KLEURDWERGEN Keurmeestersdag N.P.K.C Zaterdag 17 mei 2014 Peter Oude Groothuis MADAGASCAR, ISABELLA (EN BEIGE) BIJ ONZE KLEURDWERGEN Weinig dieren..

Nadere informatie

Tekst: Ruud Kreton Foto: Monique de Vrijer

Tekst: Ruud Kreton Foto: Monique de Vrijer Tekst: Ruud Kreton Foto: Monique de Vrijer Geschiedenis van het Welsumerras Met zekere trots kunnen we zeggen dat de Welsumer een Nederlands ras is. Het ras is omstreeks het begin van de vorige eeuw ontstaan

Nadere informatie

DE ORPINGTON DEEL 2: DE OVERIGE KLEURSLAGEN. Door: Elly Vogelaar

DE ORPINGTON DEEL 2: DE OVERIGE KLEURSLAGEN. Door: Elly Vogelaar DE ORPINGTON DEEL 2: DE OVERIGE KLEURSLAGEN. Door: Elly Vogelaar Boven: Toom goudgeel zwartgezoomd. Fokker en fotograaf: Andros Vijge (NL). Goudgeel zwartgezoomd Deze kleurslag is een Duitse creatie. In

Nadere informatie

Regionale tentoonstelling

Regionale tentoonstelling Kleinveebond De STER Meeuwen VRAAGPROGRAMMA Regionale tentoonstelling 42 ste Kleindiertentoonstelling 27-28-29 november 2015 Grote - en dwerghoenders Park - en watervogels Sierduiven Konijnen Cavia www.kleinveedestermeeuwen.hoenders.net

Nadere informatie

KONIJNEN. SALLANDER Keurmeester: J.P. van Lune(C) GROOT LOTHARINGER Keurmeester: Derksen J.G.(C) PAPILLON Keurmeester: Derksen J.G.

KONIJNEN. SALLANDER Keurmeester: J.P. van Lune(C) GROOT LOTHARINGER Keurmeester: Derksen J.G.(C) PAPILLON Keurmeester: Derksen J.G. KONIJNEN GROOT LOTHARINGER 91.0 G 1 A. Hulsebosch 3OV-340 90.5 G 2 A. Hulsebosch 3OV-437 BELGISCHE HAAS, KLEUR Haaskleur 94.5 ZG 3 B.J. Bremmer 3OV-229 00.0 O 4 B.J. Bremmer 3OV-557 CALIFORNIAN 88.5 V

Nadere informatie

WENER, KLEUR WENER, WIT

WENER, KLEUR WENER, WIT KONIJNEN VLAAMSE REUS, KLEUR 1 ZG 92.0 P de Vries 0WY 210 2 ZG 94.5 P de Vries 1WY 420 3 O 00.0 P de Vries 2WY 236 4 ZG 93.5 P de Vries 2WY 235 IJzergrauw 5 G 90.5 Michel Bakker 2JO 452 FRANSE HANGOOR

Nadere informatie

Ordre Mondial des Juges STANDARDS. Canaris de Couleur. Colourbred Canaries

Ordre Mondial des Juges STANDARDS. Canaris de Couleur. Colourbred Canaries Ordre Mondial des Juges STANDARDS Canaris de Couleur Colourbred Canaries INTRODUCTIE Op initiatief van de Voorzitter van de O.M.J. Daniel SOMMER zijn de keurmeesters van Duitsland, België, Spanje, Frankrijk,

Nadere informatie

Braekelclub Nederbraekel E-mail: marcvolkaert@skynet.be Web: www.braekelclub-nederbraekel.be In samenwerking met

Braekelclub Nederbraekel E-mail: marcvolkaert@skynet.be Web: www.braekelclub-nederbraekel.be In samenwerking met WEDSTRIJDREGLEMENT EUROPEES RASKAMPIOENSCHAP VOOR HET BRAKELHOEN en aanverwanten Zottegems hoen, Zingems hoen, Hoen van de Zwalmvallei 13-14 en 15 december 2013 georganiseerd door Braekelclub Nederbraekel

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA. voor de 22 e VKPV MANNELIJKE DIERENKEURING

VRAAGPROGRAMMA. voor de 22 e VKPV MANNELIJKE DIERENKEURING VRAAGPROGRAMMA voor de 22 e VKPV MANNELIJKE DIERENKEURING Open ééndagskeuring voor rammen, hanen en dwerghanen, te houden op zaterdag 15 maart 2014 in de Veenendaalhal, Nijverheidslaan 8 te Veenendaal.

Nadere informatie

* Geel witgezoomd * Vrouw jong * Blauw (ongezoomd) * Man jong

* Geel witgezoomd * Vrouw jong * Blauw (ongezoomd) * Man jong Pag. 1 Keurmeester Blanken, den G.J. (C) Keurmeester Wetering B.L. v.d (C) Hoenders Hoenders Ned.baardkuifhoen Wyandotte * Geel witgezoomd * Blauw (ongezoomd) 1 ZG 94.0 H.H.J. Spolders 26 G 92.0 P.C.J.

Nadere informatie

www.noordshow.nl VRAAGPROGRAMMA 37 e Nationale Tentoonstelling en 12 e Jeugdshow 6 t / m 9 januari 2016

www.noordshow.nl VRAAGPROGRAMMA 37 e Nationale Tentoonstelling en 12 e Jeugdshow 6 t / m 9 januari 2016 www.noordshow.nl VRAAGPROGRAMMA 37 e Nationale Tentoonstelling en 12 e Jeugdshow 6 t / m 9 januari 2016 KLN Bondsshow voor Pluimvee & Provinciaal Kampioenschap NBS Provincie Drenthe PRIJZENSCHEMA KLEINDIER

Nadere informatie

Eerste Westfriese Konijnenfokkers Club en Pluimvee Vereniging

Eerste Westfriese Konijnenfokkers Club en Pluimvee Vereniging konijnen cavia s Eerste Westfriese Konijnenfokkers Club en Pluimvee Vereniging TENTOONSTELLINGSLOCATIE: sierduiven RANZIJN Tuin & Dier Veilingweg 5 1611BN Bovenkarspel tel.: 0228 518537 keurdag 15 oktober

Nadere informatie

Chileens oerras of bastaard?

Chileens oerras of bastaard? Waarheen met de Araucana? American Standard of Perfection, koppel zilverpatrijs ongebaard Araucana s zijn geen zeldzame verschijning meer op Belgische pluimveetentoonstellingen, integendeel zelfs, in geen

Nadere informatie

Konijnen C. Konijnen

Konijnen C. Konijnen Pag. 1 Keurmeester Poel v.d G. (C) Vlaamse Reus 1 2 ZG 94.0 W. Stout 3TL-323 2 ZG 93.0 W. Stout 3TL-324 3 1 ZG 94.5 J. Droogendijk 3YM-301 4 G 89.0 J. Droogendijk 3YM-410 C Vlaamse Reus 5 ZG 93.5 J. Droogendijk

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA VAN 9 TOT EN MET 11 OKTOBER 2009 IN MANEGE " WIENESHOF" HAGELKRUISWEG 25 TE HORST-HEGELSOM. Sluiting Inschrijving 15 september 2009

VRAAGPROGRAMMA VAN 9 TOT EN MET 11 OKTOBER 2009 IN MANEGE  WIENESHOF HAGELKRUISWEG 25 TE HORST-HEGELSOM. Sluiting Inschrijving 15 september 2009 VRAAGPROGRAMMA T.N.T. Post Port Betaald Port Payé Pays-Bas OPEN TENTOONSTELLING VAN HOENDERS,DWERGHOENDERS, SIERDUIVEN, KONIJNEN, CAVIA S KL. KNAGERS, SIER- EN WATERGEVOGELTE EN OORSPRONKELIJKE DUIVEN

Nadere informatie

TT show ter ere van onze 51 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 24 ste Bijzondere Tentoonstelling

TT show ter ere van onze 51 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 24 ste Bijzondere Tentoonstelling TT show ter ere van onze 51 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 24 ste Bijzondere Tentoonstelling Reglementen en Inschrijfformulier 26 november t/m 29 november 2014 in Zalencentrum Muller,

Nadere informatie

Tekst: Elly Vogelaar Foto s: Marius Gahrmann en Aviculture Europe

Tekst: Elly Vogelaar Foto s: Marius Gahrmann en Aviculture Europe Tekst: Elly Vogelaar Foto s: Marius Gahrmann en Aviculture Europe Wat is er toch mooier dan een enthousiaste fokker horen vertellen over zijn hobby en vooral over zijn ras! Deze keer laten we u kennismaken

Nadere informatie

In het jaar dat de Satinetten geimporteerd

In het jaar dat de Satinetten geimporteerd Oosterse meeuwen De Oosterse meeuwen, en met name Satinetten en Blondinetten. De edelstenen uit het oosten worden ze genoemd. Dat is niets te veel gezegd. Er is vrijwel geen Sierduivenras waar: type, stand,

Nadere informatie

NEDERLANDSE BAARDKUIFHOENDERS BLIJVEN AANTREKKELIJK

NEDERLANDSE BAARDKUIFHOENDERS BLIJVEN AANTREKKELIJK NEDERLANDSE BAARDKUIFHOENDERS BLIJVEN AANTREKKELIJK Door: Luuk Hans (NL) Foto: Zilver zwartgezoomde krulveer haan, Terry Beebe. Algemeen De vorige keer (zie december 2014) heb ik de Hollandse Kuifhoenders

Nadere informatie

Vergadering Experten OMJ sectie D kleurkanaries in Palaiseau 20/21/22 mei

Vergadering Experten OMJ sectie D kleurkanaries in Palaiseau 20/21/22 mei Vergadering Experten OMJ sectie D kleurkanaries in Palaiseau 20/21/22 mei 2011 Aanwezig: Italië, Frankrijk, Duitsland,Nederland, Zwitserland, Spanje,Portugal, België.Oostenrijk was afwezig.allen A-landen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Diertechnische raad op 6 februari 2010.

Verslag bijeenkomst Diertechnische raad op 6 februari 2010. Verslag bijeenkomst Diertechnische raad op 6 februari 2010. Opening Kwart over tien opent de tweede voorzitter van KLN, Evert v.d. Waerdt, de bijeenkomst. Na iedereen van harte verwelkomt te hebben verontschuldigt

Nadere informatie

Catalogus Fokkersdag 2014. Keurmeester M.v.Pijkeren. Grote Hoenders. Brahma Buff Zwart Columbia Haan Jong. 11ZG 94 Michel Kersten

Catalogus Fokkersdag 2014. Keurmeester M.v.Pijkeren. Grote Hoenders. Brahma Buff Zwart Columbia Haan Jong. 11ZG 94 Michel Kersten Catalogus Fokkersdag 2014 Keurmeester M.v.Pijkeren Grote Hoenders Brahma Buff Zwart Columbia Haan Jong 11ZG 94 Michel Kersten 2 G 92 Michel Kersten 3 ZG 93 Michel Kersten 4 G 91 Michel Kersten 51ZG 95

Nadere informatie

Lijst hoofdereprijzen van de Jeugdshow 2013

Lijst hoofdereprijzen van de Jeugdshow 2013 Lijst hoofdereprijzen van de Jeugdshow 2013 Omschrijving EPnr Kooi Inzender Ras Hoofdereprijzen Beker fraaiste hoen 201-8803 Tulp Marjolein Rhode Island Reds Beker fraaiste dwerghoen 202-8918 Robert Reijers

Nadere informatie

Open Tentoonstelling van. Sierduiven Hoenders- Serama s Konijnen Cavia s Sier-en Watervogels Oorspr. Duivenrassen en kwartels

Open Tentoonstelling van. Sierduiven Hoenders- Serama s Konijnen Cavia s Sier-en Watervogels Oorspr. Duivenrassen en kwartels Open Tentoonstelling van Sierduiven Hoenders- Serama s Konijnen Cavia s Sier-en Watervogels Oorspr. Duivenrassen en kwartels Kampioenshow NSODC club Districtshow Speciaalclub Duitse Hoenderrassen Districtshow

Nadere informatie

Italiaanse Meeuwen op z n Italiaans???

Italiaanse Meeuwen op z n Italiaans??? 46 Italiaanse Meeuwen op z n Italiaans??? In het voorbije tentoonstellingsseizoen konden we weer genieten van fraaie Italianen op de diverse (landelijke) tentoonstellingen in België en Nederland. Op de

Nadere informatie

HOLLANDSE KUIFHOENDERS, TE MOOI OM WAAR TE ZIJN

HOLLANDSE KUIFHOENDERS, TE MOOI OM WAAR TE ZIJN HOLLANDSE KUIFHOENDERS, TE MOOI OM WAAR TE ZIJN Tekst en foto s: Luuk Hans, tenzij anders aangegeven. Foto boven: Buff witkuifkriel haan, fokker Luuk Hans. Hollandse Kuifhoenders zijn heel speciaal. Ze

Nadere informatie

WERKDOCUMENT KLEINE GRASPARKIET

WERKDOCUMENT KLEINE GRASPARKIET WERKDOCUMENT KLEINE GRASPARKIET Bedenker van dit document: Filip RESO voorzitter technische commissie Parkieten Opsteller van dit document: Frans COPPIETERS lid technische commissie Parkieten Werkdocument

Nadere informatie

Wereldwijd zijn er vele duizenden kippenrassen. Ze werden

Wereldwijd zijn er vele duizenden kippenrassen. Ze werden 2. Rassen Tamme kippenrassen zijn ontstaan onder invloed van klimaat, omgeving, mobiliteit, voeding en kruising. De oudste rassen worden wel landrassen genoemd. Later ontstane kippen die op gewenste eigenschappen

Nadere informatie

Hét kleinste ter wereld met een hoog knuffelgehalte.

Hét kleinste ter wereld met een hoog knuffelgehalte. De Serama Hét kleinste ter wereld met een hoog knuffelgehalte. De Serama is een krielrasje dat de wereld aan het veroveren is. Bij dit ras is niet de kleur en tekening doorslaggevend, maar zijn het model

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief van de FCN

De eerste nieuwsbrief van de FCN Nummer 1, Jaargang 1 Nieuwsbrief Figurita Club Nederland Juni 2001 De eerste nieuwsbrief van de FCN Beste Figurita fokkers, Het is alweer een tijdje geleden dat we onze eerste Ledenvergadering hebben gehad.

Nadere informatie

EXTRA2 Zijdevederige Serama

EXTRA2 Zijdevederige Serama S Serama Club.nl b. 22 april 2007 EXTRA2 lub.nl Nederland Ned rland Zijdevederige Serama 1 Serama s met haren... bekeken Veerkwaliteit van de zijdevederige Serama s verschilt nogal Op de Cajun Show en

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA KLEINDIERENSHOW VRIJDAG 6 EN ZATERDAG 7 NOVEMBER

VRAAGPROGRAMMA KLEINDIERENSHOW VRIJDAG 6 EN ZATERDAG 7 NOVEMBER VRAAGPROGRAMMA KLEINDIERENSHOW VRIJDAG 6 EN ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015 Tijdelijke Markthal - Baron van Nagellstraat 158 Industrieterrein De Harselaar - Barneveld TOEGANG GRATIS Gallinova, is een open tentoonstelling

Nadere informatie

De blauwe kleur is eigenlijk een menging van zwarte met witte wol. Geen enkel dier is hetzelfde.

De blauwe kleur is eigenlijk een menging van zwarte met witte wol. Geen enkel dier is hetzelfde. Blauwe Texelaars Kleur Strikt genomen zijn er in de Texelaar fokkerij de volgende kleurslagen te vinden. Witte schapen, Blauwe Texelaar, Dassenkop Texelaars en Zwarte Texelaars. De fokkerij gaat van dominante

Nadere informatie

Voor de 12e Zwolse Kleindieren Show, tevens de 46e Provinciale Bondstentoonstelling van Overijssel, op 28 en 29 November 2014

Voor de 12e Zwolse Kleindieren Show, tevens de 46e Provinciale Bondstentoonstelling van Overijssel, op 28 en 29 November 2014 Vraagprogramma Voor de 12e Zwolse Kleindieren Show, tevens de 46e Provinciale Bondstentoonstelling van Overijssel, op 28 en 29 November 2014 Een open tentoonstelling georganiseerd door de Stichting Zwolse

Nadere informatie

Zoals vorig jaar is er weer een grote (geld)prijzenpot voorzien. Nochtans hopen we toch ook de ware tentoonstellingsliefhebber te mogen aantrekken.

Zoals vorig jaar is er weer een grote (geld)prijzenpot voorzien. Nochtans hopen we toch ook de ware tentoonstellingsliefhebber te mogen aantrekken. Voorwoord. Beste kleinveeliefhebbers en tentoonstellers, In naam van de VZW Het Hagelands Neerhof, nodigen wij alle vrienden en kleinveefokkers opnieuw uit voor onze jaarlijkse tentoonstelling. Maar deze

Nadere informatie