Gebruikershandleiding voor de software

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding voor de software"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor de software Overzicht Beschrijving van de kenmerken van de TM-T0 Software Installer. Installatie Beschrijvingen van installatie en ongedaan maken van installaties. Het printerstuurprogramma gebruiken Beschrijvingen van eenvoudige afdrukfuncties en andere nuttige functies. TM-T0 Utility Beschrijvingen van TM-T0 Utility. Informatie over de ontwikkeling van de toepassing Hierin wordt beschreven hoe u de printer bedient. U vindt er ook alle nodige informatie. M NL Rev. C

2 Voorzorgsmaatregelen Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, worden opgeslagen in een gegevensopzoeksysteem of worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopie of opname, of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De inhoud van dit document kan worden gewijzigd zonder kennisgeving. Neem contact met ons op voor de recentste informatie. Hoewel bij het samenstellen van dit document de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave. Seiko Epson Corporation noch diens dochterondernemingen kunnen door de koper van dit product of door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten of uitgaven voor de koper of een derde partij ten gevolge van: een ongeluk, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of ongeoorloofde wijzigingen, reparaties of aanpassingen aan dit product of (met uitzondering van de V.S.) het niet strikt naleven van de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn aangemerkt als originele EPSON-producten of als door EPSON goedgekeurde producten. Handelsmerken EPSON en ESC/POS zijn geregistreerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation in de VS en andere landen. MS-DOS, Microsoft, Win3, Windows, Windows Vista, Windows 7 ΤΜ, Visual Studio, Visual Basic, Visual C++ eb Visual C# zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen. ESC/POS -opdrachtsysteem EPSON ESC/POS is een bedrijfseigen POS-printeropdrachtsysteem dat gepatenteerde opdrachten en opdrachten waarvoor een patent werd aangevraagd, bevat. ESC/POS is compatibel met alle types EPSON POS-printers en displays (behalve de TM-C100-printer). ESC/POS is ontworpen om de verwerkingsbelasting op de hostcomputer in POS-omgevingen te verminderen. Het bevat een reeks zeer functionele en efficiënte odprachten en biedt tevens de flexibiliteit om in de toekomst gemakkelijk te kunnen upgraden.

3 Voor de veiligheid Sleutel voor de symbolen De symbolen in deze handleiding worden geïdentificeerd volgens belangrijkheidsniveau, zoals hieronder bepaald. Lees het onderstaande aandachtig voordat u het product gebruikt. Hier leest u informatie die u moet naleven om schade aan uw apparatuur of storingen te vermijden. Hier leest u belangrijke informatie en nuttige tips. Gebruiksbeperkingen Wanneer dit product gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid/ veiligheid vereisen zoals bijv. transportapparatuur voor vliegtuigen, treinen, schepen, auto's enz.; ramppreventievoorzieningen; diverse soorten beveiligingsapparatuur enz.; of functionele/precisieapparatuur, mag u dit product alleen gebruiken indien uw ontwerp voorziet in redundantie en fail-safes ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen. Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/ veiligheid vereisen zoals luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie. 3

4 Over deze handleiding Doel van de handleding In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van de TM-T0 Software & Documents Disc voor de productgebruikers of ontwikkelingsingenieurs die de software gebruiken. Inhoud van de handleiding De handleiding bestaat uit de volgende delen: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Overzicht Installatie Het printerstuurprogramma gebruiken TM-T0 Utility Informatie over de ontwikkeling van de toepassing 4

5 Inhoudsopgave Voor de veiligheid...3 Sleutel voor de symbolen... 3 Gebruiksbeperkingen...3 Over deze handleiding...4 Doel van de handleding... 4 Inhoud van de handleiding... 4 Inhoudsopgave...5 Overzicht...9 TM-T0 Software Installer...9 Te installeren stuur- en hulpprogramma's... 9 Ondersteuning besturingssystemen...10 Beperkingen op het gebruik van meerdere stuurprogramma's op hetzelfde systeem...11 Toegang tot de handleidingen...1 Verschillen volgens het besturingssysteem...13 De gebruikershandleiding en de softwarehandleiding bekijken...14 De URL van de website voor ondersteuning van Epson vinden...15 Installatie...17 Installatietypes...17 Easy Install (Eenvoudige installatie)...18 Installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding... 1 Custom Install (Aangepaste installatie)...3 Weergave van het scherm Select Software (Software selecteren)... 4 Het printerstuurprogramma installeren... 5 Installatie van de OPOS ADK... 9 Installatie van de OPOS ADK for.net Installatie van de JavaPOS ADK Het hulpprogrogramma installeren Updatemodus...44 De installatie ongedaan maken...47 De installatie van het Windows-stuurprogramma ongedaan maken De installatie van TM-T0 Utility ongedaan maken De installatie van TM Virtual Port Driver ongedaan maken De installatie van EpsonNet Simple Viewer ongedaan maken

6 De installatie van OPOS ADK ongedaan maken...5 De installatie van OPOS ADK for.net ongedaan maken...54 De installatie van JavaPOS ADK ongedaan maken...55 Het printerstuurprogramma gebruiken...57 Methodes om toegang te krijgen tot de printer, en de verschillende instellingen Toegang via het menu Afdrukken van het printerstuurprogramma...57 Toegang via de Eigenschappen van het printerstuurprogramma...58 Toegang via het menu Afdrukinstellingen van de toepassing...58 Taal voor de weergave van de eigenschappen Printerinstellingen opgeven in een toepassing Tekens afdrukken... 6 Tekens afdrukken als grafische afbeelding...63 Tekens afdrukken met een Printerlettertype...64 Geavanceerde lettertype-instellingen...67 Printerlettertypes afdrukken in een.net-omgeving... 7 Lettertypes vervangen...7 Tekens afdrukken met een Printerlettertype...74 Streepjescodelettertypes/D-symbolen afdrukken...75 Een streepjescode afdrukken Intellen van de Streepjescode-lettertypes...76 Een streepjescode afdrukken...78 D-symbolen afdrukken De lettertypes voor D-symbolen instellen...79 D-symbolen afdrukken...81 Afdrukken van logo's... 8 Logo's opslaan...8 Afdrukinstellingen voor logo's configureren...8 Een logo afdrukken...84 Halftooninstellingen voor afbeeldingsgegevens Logboek Logboekinstelingen...87 Een opgeslagen bestand afdrukken...88 Een opgeslagen bestand zoeken...89 Optionele zoemer Zoemerinstellingen...90 Geldlade De lade openen met printerstuurprogramma-instelling...91 Automatisch snijdmechanisme... 9 De instelling van het automatische snijdmechanisme invoeren...9 6

7 TM-T0 Utility...95 Overzicht...95 De TM-T0 Utility starten...96 De TM-T0 Utility starten Toevoegen van een communicatiepoort en starten van TM-T0 Utility Huidige instellingen Werkingscontrole Logo's opslaan Een logo toevoegen Instellingen voor aut. snijden papier Instellingen voor afdrukbeheer Lettertype-instellingen...11 Optionele zoemer Communicatie-I/F-instellingen Back-up/herstel van instellingen De printerinstellingen in een bestand opslaan De instellingen op de printer herstellen Acknowledgements...1 Informatie over de ontwikkeling van de toepassing...13 Bediening van de printer...13 Stuurprogramma ESC/POS Commando's Logo's opslaan...16 Downloaden

8 8

9 Capitulo 1 Overzicht Overzicht In dit hoofdstuk worden de specificaties van TM-T0 Software & Documents Disc beschreven. TM-T0 Software Installer Met TM-T0 Software Installer kunt u allerlei stuur- en hulpprogramma's voor de TM-T0-printer installeren. Te installeren stuur- en hulpprogramma's Stuurprogramma's 1 Advanced Printer Driver Windows printerstuurprogramma. De volgende versies staan ter beschikking. Advanced Printer Driver Ver.4.xx UPOS Is de afkorting van Unified Point of Service. Dit is de standaardspecificatie van de POS markt, waarmee stuurprogrammaʹs worden gedefinieerd om POS randapparatuur te bedienen in verschillende werkomgevingen. De volgende stuurprogrammaʹs staan ter beschikking. OPOS ADK OPOS ADK for.net JavaPOS ADK for Windows Hulpprogramma's TM T0 Utility Hiermee kunt u de TM T0 instellingen controleren en configureren. EpsonNet Simple Viewer Hiermee kunt u de status volgen van de printer die is aangesloten op een netwerk of een clientcomputer (POS of KIOSK terminal). Als u dit samen met deze TM T0 Utility gebruikt, is het mogelijk om de instellingen te wijzigen van de TM T0 die op een clientcomputer is aangesloten. EpsonTM Virtual Port Driver Hiermee kunt u TM T0 van serieel/parallel naar USB omzetten. Wanneer uw POS toepassing een seriële/parallelle poort van TM T0 heeft en u wilt TM T0 aansluiten via USB, dan kunt u de printer gebruiken van de toepassing die via USB is aangesloten, alsof de printer een seriële/ parallelle printer is. Omdat het hulpprogramma de conversie automatisch uitvoert, moet u geen ESC/POS commando s wijzigen van de toepassing waarmee de printer wordt bediend die is aangesloten via een seriële/parallelle poort. 9

10 Ondersteuning besturingssystemen Hieronder vindt u de lijst van de ondersteunde besturingssystemen om de stuur- en hulpprogramma's van TM-T0 te gebruiken. Windows 000 *1 Windows XP (3 bit) Windows Vista (3 bit/64 bit * ) Windows 7 (3 bit/64 bit * ) Windows Embedded for Point of Service *3 Windows Embedded POSReady 009 *3 Windows Server 008 (3 bit/64 bit * ) Windows Server 008 R (64 bit * ) *1 De OPOS ADK for.net kan niet worden gebruikt onder Windows 000. * De OPOS ADK for.net en JavaPOS ADK werken niet onder een 64-bit-besturingssysteem. De OPOS ADK kan worden gebruikt onder een 64-bit-besturingssysteem op voorwaarde dat het systeem aan de besturingsvereisten voldoet. Raadpleeg voor meer informatie de versie-opmerkingen na het installeren van de OPOS ADK. *3 EpsonNet Simple Viewer wordt niet ondersteund. 10

11 Capitulo 1 Overzicht Beperkingen op het gebruik van meerdere stuurprogramma's op hetzelfde systeem Het is mogelijk dat TM-T0 Software Installer het stuurprogramma niet installeert, of indien het stuurprogramma wel kan worden geïnstalleerd, dat de combinatie van het bestaande stuurprogramma en het zopas geïnstalleerde stuurprogramma niet wordt ondersteund. Raadpleeg de volgende tabel. TM-T0 Software Installer Voordat het TM-T0-stuurprogramma geïnstalleerd is Advanced Printer Driver Ver.4.1x OPOS ADK (TM-T0) OPOS ADK for.net (TM-T0) JavaPOS ADK for Windows (TM-T0) Advanced Printer Driver Ver.4.00 tot 4.08 * * * 1 Advanced Printer Driver Ver4.09 of later OPOS ADK Ver..65 voorheen OPOS ADK Ver..66 of later huidige OPOS ADK for.net Ver voorheen OPOS ADK for.net Ver of later JavaPOS ADK Ver voorheen JavaPOS ADK Ver of later TM-S1000 Stuurprogramma TM-J9000 OPOS ADK TM-J9000 Advanced Printer Driver TM-J9000 Status API TMCOMUSB Ver. TMCOMUSB Ver.3 en Ver.4. of EpsonTM Virtual Port Driver Ver.5 of later Epson InkJet Printer Driver : Ondersteund : Niet ondersteund * : Kan niet worden geïnstalleerd. : TM-T0 Software Installer start in updatemodus. In het installatieprogramma wordt de versie vermeld van het stuurprogramma dat al op de computer geïnstalleerd staat. U kunt er ook selecteren of u het stuurprogramma wil bijwerken of niet. 11

12 Toegang tot de handleidingen De handleidingen van de stuur- en hulpprogramma's worden ook geïnstalleerd. Om de handleidingen te zien, gaat u als volgt naar de gegevens van de handleidingen. Advanced Printer Driver Ver.4 [Start] [Alle programmaʹs] [EPSON] [EPSON [Advanced Printer Driver4] [Manual] Met Easy Install (Eenvoudige installatie) worden de handleidingen niet geïnstalleerd. Installeer de handleidingen afzonderlijk nadat de Eenvoudige installatie voltooid is. Installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding (p.1) OPOS ADK [Start] [Alle programmaʹs] [OPOS] [Manual] OPOS ADK for.net [Start] [Alle programmaʹs] [EPSON OPOS for.net] [Manual] JavaPOS ADK for Windows [Start] [Alle programmaʹs] [Epson JavaPOS ADK] [Documentation] TM T0 Utility [Start] [Alle programmaʹs] [EPSON] [TM T0 Software] [TM T0 Utility] [Userʹs Manual] EpsonNet Simple Viewer [Start] [Alle programmaʹs] [EpsonNet] [EpsonNet Simple Viewer] [Userʹs Manual] 1

13 Capitulo 1 Overzicht Verschillen volgens het besturingssysteem De inhoud van de beschrijving van sommige bewerkingen in dit boek kunnen afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem. Zie het volgende. Item Getoonde schermen Bevestiging en instelling van het printerstuurprogra mma. Een programma verwijderen Beschrijving De schermen in Windows Vista worden gebruikt voor de beschrijvingen in deze handleiding. Windows 7 [Start] - [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] - [Apparaten en printers] Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Printereigenschappen]. Windows Vista [Start] - [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] - [Printers] Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Eigenschappen]. Windows XP [Start] - [Configuratiescherm] - [Printers en faxapparaten] Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Eigenschappen]. Windows 000 [Start] - [Instellingen] - [Configuratiescherm] - [Printers]. Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Eigenschappen]. Windows 7 [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] Windows Vista [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] Windows XP [Start] - [Configuratiescherm] - [Programma's toevoegen of verwijderen] Windows 000 [Start] - [Instellingen] - [Configuratiescherm] - [Programma's toevoegen of verwijderen] 1 13

14 De gebruikershandleiding en de softwarehandleiding bekijken Gebruikershandleiding: Hierin wordt beschreven hoe u de TM T0 hardware instelt, wat in de doos zit, hoe u met de hardware moet omgaan, aan welke veiligheidsnormen het apparaat voldoet, wat de voorzorgsmaatregelen zijn enz. Gebruikershandleiding voor de software (deze handleiding): Hier wordt uitleg gegeven over TM T0 Software & Documents Disc, hoe het stuurprogramma moet worden geïnstalleerd, hoe de hulpprogrammaʹs kunnen worden gebruikt enz. Technische handleiding: Hierin vindt u alle informatie die nodig is om een systeem waarbij wordt gebruikgemaakt van TM T0 te ontwikkelen, te ontwerpen en/of te installeren, of om een printertoepassing voor TM T0 te ontwikkelen of te ontwerpen. Hieronder staat beschreven hoe u de handleidingen kunt bekijken. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer Ver.1.00 (EPSON TM-T0 Software Installer Ver.1.00) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. 14

15 Capitulo 1 Overzicht Het scherm User's Manual (Gebruikershandleiding) verschijnt. Klik op de knop van de handleiding die u wilt zien. 1 De URL van de website voor ondersteuning van Epson vinden De website biedt allerlei productinformatie en een service voor download van de recentste stuurprogramma's. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer Ver.1.00 (EPSON TM-T0 Software Installer Ver.1.00) verschijnt. Klik op de knop [Support Information (Ondersteuningsinformatie)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. 15

16 Het scherm Support Information (Ondersteuningsinformatie) verschijnt. Klik op de knop van uw gebied. De URL van de ondersteuningswebsite van Epson wordt weergegeven. 16

17 Capitulo Installatie Installatie In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de printerstuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd en hoe een testafdruk kan worden uitgevoerd na de installatie. U leest hier ook hoe de installatie van de printerstuurprogramma's ongedaan kan worden gemaakt. p. 47 Installeren met administratorbevoegdheden. Sluit alle actieve toepassingen voor u begint met de installatie. Installatietypes U kunt het installatietype selecteren uit de volgende mogelijkheden. Easy Install (Eenvoudige installatie): p. 18 Dit is een standaardinstallatie, waarmee het TM T0 printerstuurprogramma en TM T0 Utility worden geïnstalleerd. Custom Install (Aangepaste installatie): p. 3 U kunt de printerstuurprogrammaʹs en hulpprogrammaʹs selecteren die u wenst te installeren. Selecteer dit installatietype indien u het OPOS stuurprogramma, het JavaPOS stuurprogramma, de handleiding van het printerstuurprogramma en de voorbeeldprogrammaʹs en hulpprogrammaʹs voor het ontwikkelen van programmaʹs wenst te installeren. Updatemodus: p. 44 Indien het printerstuurprogramma en/of UPOS al geïnstalleerd zijn, wordt de versie van het stuurprogramma weergegeven en kunt u selecteren of u het stuurprogramma wenst bij te werken of niet. 17

18 Easy Install (Eenvoudige installatie) Tijdens het installeren mag slechts één printer op de computer zijn aangesloten. Sluit niet meer dan één printer aan. Zet de printer uit en begin met de installatie. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. De weergegeven taal kan worden gewijzigd via [Select language (Taal selecteren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. 3 Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Select Installation Type (Installatietype selecteren) verschijnt. Klik op de knop [Easy Install (Eenvoudige installatie)]. 18

19 Capitulo Installatie 4 Het scherm Communication Port Settings (Instellingen van communicatiepoort) verschijnt. De instelling hangt af van de verbindingsmethode. Selecteer de poort waarop de printer moet worden aangesloten. USB-verbinding Klik op de knop [USB port (USB-poort)] en vervolgens op de knop [Volgende]. Ga door naar stap 6. Seriële verbinding Ga door naar stap 5. 5 Klik op de knop [Serial port (Seriële poort)]. Configureer de communicatieinstellingen en klik vervolgens op de knop [Volgende]. Ga door naar stap 6. Selecteer de COM-poort, bits per seconde, databits, pariteit en stopbits. De instelling van de seriële communicatie van het stuurprogramma moet hetzelfde zijn als de instelling van de printer. 6 Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Het te installeren stuurprogramma en hulpprogramma worden vermeld. Advanced Printer Driver Ver. 4.xx TM T0 Utility Ver. x.xx Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. 19

20 7 Het scherm Connect Printer (Printer aansluiten) verschijnt. Sluit de computer op de printer aan en schakel de printer in. Wanneer u het stuurprogramma installeert zonder de printer aan te sluiten, klikt u op de knop [Volgende]. 8 Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation finished (Installatie voltooid). Bij het uitvoeren van een testafdruk Bij het afsluiten van de installatie Waneer u de printer zo instelt, dat TM-T0 Utility ononderbroken moet worden gebruikt Klik op de knop [PrintingTest (Afdruktest )]. Wanneer de testafdruk gereed is, klikt u op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Verwijder het vinkje bij [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)]. Klik vervolgens op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Zet een vinkje in het selectievakje [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)] (het vinkje staat er als standaardwaarde). Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. De TM-T0 Utility wordt opgestart. TM-T0 Utility (p.95) Dit is het einde van de installatie van het printerstuurprogramma. Voor informatie over afdrukken met behulp van het printerstuurprogramma: Het printerstuurprogramma gebruiken (p.57). 0

21 Capitulo Installatie Installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding Met Eenvoudige installatie wordt de Advanced Printer Driver-handleiding niet geïnstalleerd. Als u de handleiding wilt zien, moet u die afzonderlijk installeren Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Update Software (Software bijwerken) verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnt. Kruis het vakje [Sample and Manual] aan en klik op de knop [Volgende]. Verwijder hier het kruisje uit de selectievakjes van de stuurprogramma's of hulpprogramma's die u niet wenst te installeren. 5 6 Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Klik op de knop [Install (Installeren)]. Het scherm EPSON APD4 Sample&Manual - InstallShield Wizard verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. 1

22 7 8 9 Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Onderdelen selecteren verschijnt. Kruis het selectievakje [Manual] aan en klik op de knop [Volgende]. De installatie van de handleiding begint. Het scherm Gereed om het programma te installeren verschijnt. Klik op [Install (Installeren)] om de voorbeeldprogramma's en de handleiding van Advanced Printer Driver te installeren. Het scherm InstallShield Wizard Complete verschijnt. Klik op de knop [Finish 10 (Voltooien)]. Het scherm Installation finished (Installatie voltooid) verschijnt. Klik op de knop 11 [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Dit is het einde van de installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding.

23 Capitulo Installatie Custom Install (Aangepaste installatie) Sluit tijdens het installeren slechts één printer aan. Sluit niet meer dan één printer aan. Wanneer u wordt gevraagd of u de computer tijdens de installatie opnieuw wilt opstarten, selecteert u [Nee] en gaat u door met de installatie. Start de computer en de printer opnieuw op nadat de installatie helemaal voltooid is. Indien u [Ja] selecteert en de computer opnieuw opstart tijdens de installatie, wordt de rest van de stuurprogramma's niet geïnstalleerd. Indien u meer dan één stuurprogramma selecteert om te installeren onder Windows 000, zal een bericht verschijnen dat het mogelijk is dat de printer daardoor niet goed zal werken. Onder Windows 000 kunt u slechts één stuurprogramma installeren. De volgende items kunnen worden geïnstalleerd met Aangepaste installatie. De TM-T0 Software & Documents Disc is vereist voor Aangepaste installatie. Advanced Printer Driver Voorbeeld en handleiding OPOS ADK OPOS ADK for.net Microsoft POS for.net Microsoft.NET Framework JavaPOS ADK Java Runtime Environment Java Advanced Imaging API TM T0 Utility (Wanneer u de Advanced Printer Driver installeert, wordt TM T0 Utility automatisch geïnstalleerd.) EpsonNet Simple Viewer TM Virtual Port Driver 3

24 Weergave van het scherm Select Software (Software selecteren) De TM-T0 Software & Documents Disc is vereist voor Aangepaste installatie. U kunt items die u wenst te installeren, selecteren in het scherm Select Software (Software selecteren). Volg de onderstaande stappen om het scherm Select Software (Software selecteren) weer te geven. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. De weergegeven taal kan worden gewijzigd via [Select language (Taal selecteren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, moet u dubbelklikken op het pictogram [TMInstallNavi.exe] van de cd met het printerstuurprogramma. 3 4 Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Select Installation Type (Installatietype selecteren) verschijnt. Klik op de knop [Custom Install (Aangepaste installatie)]. Het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnt. Kruis de items die u wenst te installeren aan in de lijst. Na deze stap volgt u de installatieprocedure voor elk item. 4

25 Capitulo Installatie Het printerstuurprogramma installeren Het printerstuurprogramma kan ook worden geïnstalleerd met Eenvoudige installatie op de TM-T0 Software & Documents Disc. Met Eenvoudige installatie worden alle items van het printerstuurprogramma geïnstalleerd. Met Aangepaste installatie kunt u de items die u wenst te installeren, selecteren uit de volgende. Advanced Printer Driver Voorbeeld en handleiding Volg de stappen hieronder om de installatie van het printerstuurprogramma uit te voeren. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer en volg de stappen op p. 4. Doe het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnen. Selecteer [Advanced Printer Driver Ver. 4.xx]. Verwijder het kruisje in de vakjes van de items die u niet wenst te installeren. Klik op de knop [Volgende] Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Het te installeren stuurprogramma en hulpprogramma worden vermeld. Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. Het scherm EPSON Advanced Printer Driver 4 - InstallShield Wizard verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Type installatie verschijnt. Selecteer [Standaard] en klik vervolgens op de knop [Volgende]. 5

26 7 Het scherm Printer Configuration (Printerconfiguratie) verschijnt. Klik op de knop [Toevoegen]. 8 Het scherm Printer toevoegen verschijnt. Ga na of de TM-T0-printer is geselecteerd op het scherm en klik vervolgens op de knop [Volgende]. 9 Het scherm Printer Configuration (Printerconfiguratie) verschijnt. De TM-T0 wordt toegevoegd aan de lijst. Klik op de knop [Volgende]. 6

27 Capitulo Installatie Het scherm Start Copying Files verschijnt. Klik op de knop [Volgende] om met de 10 installatie van het printerstuurprogramma te starten. Het scherm [ InstallShield Wizard Complete ] verschijnt. Klik op de knop [Finish 11 (Voltooien)]. De voorbeeldprogramma's en handleiding van Advanced Printer Driver worden 1 geïnstalleerd. Wanneer het scherm EPSON APD4 Sample&Manual - InstallShield Wizard verschijnt, klikt u op de knop [Volgende]. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de 13 inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Onderdelen selecteren verschijnt. Kruis het selectievakje [Manual] 14 en [Samples] aan (staan als standaard aangekruist) en klik op de knop [Volgende]. Het scherm Gereed om het programma te installeren verschijnt. Klik op [Install 15 (Installeren)] om de voorbeeldprogramma's en de handleiding van Advanced Printer Driver te installeren. 16 Het scherm [ InstallShield Wizard voltooien ] verschijnt. Klik op de knop [Finish (Voltooien)]. 7

28 Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation finished 17 (Installatie voltooid). Bij het uitvoeren van een testafdruk: Klik op de knop [Printing Test]. Wanneer de testafdruk gereed is, klikt u op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Bij het afsluiten van de installatie: Verwijder het vinkje uit het selectievakje [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)] (het vakje is leeg als standaardwaarde). Klik vervolgens op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Waneer u de printer zo instelt, dat TM-T0 Utility ononderbroken moet worden gebruikt: Kruis het vakje bij [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)] aan. Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. De TM-T0 Utility wordt opgestart. TM-T0 Utility (p.95) Dit is het einde van de installatie van het printerstuurprogramma. 8

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL NPD4775-02 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4963-00 NL

Netwerkhandleiding NPD4963-00 NL NPD4963-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AR-M60 AR-M05 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M60/M05 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding 1 Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM 2 TotalFlow PM installeren of bijwerken 3 Na de installatie van TotalFlow PM Lees deze gebruiksaanwijzing grondig

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4648-00 NL

Netwerkhandleiding NPD4648-00 NL NPD4648-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Alleen slimme mensen lezen de handleiding.

Alleen slimme mensen lezen de handleiding. Alleen slimme mensen lezen de handleiding. Inhoud Van start... 1 Het station veilig in- en uitschakelen... 1 esata- en 1394-apparatuur loskoppelen... 2 esata-apparatuur... 3 1394-apparatuur... 4 FreeAgent

Nadere informatie

USB Bluetooth Adapter

USB Bluetooth Adapter USB Bluetooth Adapter CN-512 Bluetooth 2.0+EDR klass 2 CN-520 Bluetooth 2.0+EDR klass 2 CN-521 Bluetooth 2.0+EDR klass 1 Volledige handleiding Inhoud 1. Installatie van de Bluetooth-software...3 2. Het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding RICOH TotalFlow Production Manager Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding Voorafgaand aan de installatie Installatie Version 3.0.0 Na de installatie Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie

Nadere informatie

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding P/N 1064107 REV E ISS 03OCT13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant 2013 United Technologies Corporation Interlogix is onderdeel van UTC Climate Controls

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc MailCredit Frankeertegoed laden via een PC gebruikershandleiding rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc 2 Mailcredit Gebruikershandleiding Over deze handleiding Doelgroep De gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4429-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4429-00 NL NPD4429-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 De Epson AcuLaser C1750 Serie.................. 9 Functies...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4428-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4428-00 NL NPD4428-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 Functies... 9 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4751-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4751-01 NL NPD4751-01 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 Functies... 9 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 11

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 423 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821939 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA BIZHUB 423. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA BIZHUB 423 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software

Installatiehandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software Installatiehandleiding Revisie B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Nätverksguide Руководство по работе в сети Regulatory models: W60, W61 010-0756-00 DISPERINDAG No.

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4442-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4442-00 NL NPD4442-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 6 Het gebruik van deze gids... 7 Conventies... 7 Productkenmerken... 8 Functies... 8 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 9

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

LabelWriter. Print Server. Gebruikershandleiding

LabelWriter. Print Server. Gebruikershandleiding LabelWriter Print Server Gebruikershandleiding Copyright 2010 Sanford, L.P. All rechten voorbehouden. 08/10 Niets in dit document of deze software mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

My Passport Draagbare harde schijf

My Passport Draagbare harde schijf My Passport Draagbare harde schijf Gebruikershandleiding Extern Draagbaar Gebruikershandleiding voor My Passport WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst

Nadere informatie

Rabo Cash Management. Installatiehandleiding

Rabo Cash Management. Installatiehandleiding Rabo Cash Management Installatiehandleiding Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 CONFIGURATIEVEREISTEN... 4 3 INSTALLATIE USB READER... 5 4 INSTALLATIE SAFENET SOFTWARE... 6 5 INSTALLATIE JAVA... 7 6 OVERIGE INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie