Gebruikershandleiding voor de software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding voor de software"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor de software Overzicht Beschrijving van de kenmerken van de TM-T0 Software Installer. Installatie Beschrijvingen van installatie en ongedaan maken van installaties. Het printerstuurprogramma gebruiken Beschrijvingen van eenvoudige afdrukfuncties en andere nuttige functies. TM-T0 Utility Beschrijvingen van TM-T0 Utility. Informatie over de ontwikkeling van de toepassing Hierin wordt beschreven hoe u de printer bedient. U vindt er ook alle nodige informatie. M NL Rev. C

2 Voorzorgsmaatregelen Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, worden opgeslagen in een gegevensopzoeksysteem of worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopie of opname, of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De inhoud van dit document kan worden gewijzigd zonder kennisgeving. Neem contact met ons op voor de recentste informatie. Hoewel bij het samenstellen van dit document de grootste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Seiko Epson Corporation geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies. Noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit gebruik van de informatie in deze uitgave. Seiko Epson Corporation noch diens dochterondernemingen kunnen door de koper van dit product of door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten of uitgaven voor de koper of een derde partij ten gevolge van: een ongeluk, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of ongeoorloofde wijzigingen, reparaties of aanpassingen aan dit product of (met uitzondering van de V.S.) het niet strikt naleven van de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die voortvloeien uit gebruik van andere optionele producten of verbruiksgoederen dan die welke door Seiko Epson Corporation zijn aangemerkt als originele EPSON-producten of als door EPSON goedgekeurde producten. Handelsmerken EPSON en ESC/POS zijn geregistreerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation in de VS en andere landen. MS-DOS, Microsoft, Win3, Windows, Windows Vista, Windows 7 ΤΜ, Visual Studio, Visual Basic, Visual C++ eb Visual C# zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen. ESC/POS -opdrachtsysteem EPSON ESC/POS is een bedrijfseigen POS-printeropdrachtsysteem dat gepatenteerde opdrachten en opdrachten waarvoor een patent werd aangevraagd, bevat. ESC/POS is compatibel met alle types EPSON POS-printers en displays (behalve de TM-C100-printer). ESC/POS is ontworpen om de verwerkingsbelasting op de hostcomputer in POS-omgevingen te verminderen. Het bevat een reeks zeer functionele en efficiënte odprachten en biedt tevens de flexibiliteit om in de toekomst gemakkelijk te kunnen upgraden.

3 Voor de veiligheid Sleutel voor de symbolen De symbolen in deze handleiding worden geïdentificeerd volgens belangrijkheidsniveau, zoals hieronder bepaald. Lees het onderstaande aandachtig voordat u het product gebruikt. Hier leest u informatie die u moet naleven om schade aan uw apparatuur of storingen te vermijden. Hier leest u belangrijke informatie en nuttige tips. Gebruiksbeperkingen Wanneer dit product gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid/ veiligheid vereisen zoals bijv. transportapparatuur voor vliegtuigen, treinen, schepen, auto's enz.; ramppreventievoorzieningen; diverse soorten beveiligingsapparatuur enz.; of functionele/precisieapparatuur, mag u dit product alleen gebruiken indien uw ontwerp voorziet in redundantie en fail-safes ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen. Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/ veiligheid vereisen zoals luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie. 3

4 Over deze handleiding Doel van de handleding In deze handleiding vindt u informatie over het gebruik van de TM-T0 Software & Documents Disc voor de productgebruikers of ontwikkelingsingenieurs die de software gebruiken. Inhoud van de handleiding De handleiding bestaat uit de volgende delen: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Overzicht Installatie Het printerstuurprogramma gebruiken TM-T0 Utility Informatie over de ontwikkeling van de toepassing 4

5 Inhoudsopgave Voor de veiligheid...3 Sleutel voor de symbolen... 3 Gebruiksbeperkingen...3 Over deze handleiding...4 Doel van de handleding... 4 Inhoud van de handleiding... 4 Inhoudsopgave...5 Overzicht...9 TM-T0 Software Installer...9 Te installeren stuur- en hulpprogramma's... 9 Ondersteuning besturingssystemen...10 Beperkingen op het gebruik van meerdere stuurprogramma's op hetzelfde systeem...11 Toegang tot de handleidingen...1 Verschillen volgens het besturingssysteem...13 De gebruikershandleiding en de softwarehandleiding bekijken...14 De URL van de website voor ondersteuning van Epson vinden...15 Installatie...17 Installatietypes...17 Easy Install (Eenvoudige installatie)...18 Installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding... 1 Custom Install (Aangepaste installatie)...3 Weergave van het scherm Select Software (Software selecteren)... 4 Het printerstuurprogramma installeren... 5 Installatie van de OPOS ADK... 9 Installatie van de OPOS ADK for.net Installatie van de JavaPOS ADK Het hulpprogrogramma installeren Updatemodus...44 De installatie ongedaan maken...47 De installatie van het Windows-stuurprogramma ongedaan maken De installatie van TM-T0 Utility ongedaan maken De installatie van TM Virtual Port Driver ongedaan maken De installatie van EpsonNet Simple Viewer ongedaan maken

6 De installatie van OPOS ADK ongedaan maken...5 De installatie van OPOS ADK for.net ongedaan maken...54 De installatie van JavaPOS ADK ongedaan maken...55 Het printerstuurprogramma gebruiken...57 Methodes om toegang te krijgen tot de printer, en de verschillende instellingen Toegang via het menu Afdrukken van het printerstuurprogramma...57 Toegang via de Eigenschappen van het printerstuurprogramma...58 Toegang via het menu Afdrukinstellingen van de toepassing...58 Taal voor de weergave van de eigenschappen Printerinstellingen opgeven in een toepassing Tekens afdrukken... 6 Tekens afdrukken als grafische afbeelding...63 Tekens afdrukken met een Printerlettertype...64 Geavanceerde lettertype-instellingen...67 Printerlettertypes afdrukken in een.net-omgeving... 7 Lettertypes vervangen...7 Tekens afdrukken met een Printerlettertype...74 Streepjescodelettertypes/D-symbolen afdrukken...75 Een streepjescode afdrukken Intellen van de Streepjescode-lettertypes...76 Een streepjescode afdrukken...78 D-symbolen afdrukken De lettertypes voor D-symbolen instellen...79 D-symbolen afdrukken...81 Afdrukken van logo's... 8 Logo's opslaan...8 Afdrukinstellingen voor logo's configureren...8 Een logo afdrukken...84 Halftooninstellingen voor afbeeldingsgegevens Logboek Logboekinstelingen...87 Een opgeslagen bestand afdrukken...88 Een opgeslagen bestand zoeken...89 Optionele zoemer Zoemerinstellingen...90 Geldlade De lade openen met printerstuurprogramma-instelling...91 Automatisch snijdmechanisme... 9 De instelling van het automatische snijdmechanisme invoeren...9 6

7 TM-T0 Utility...95 Overzicht...95 De TM-T0 Utility starten...96 De TM-T0 Utility starten Toevoegen van een communicatiepoort en starten van TM-T0 Utility Huidige instellingen Werkingscontrole Logo's opslaan Een logo toevoegen Instellingen voor aut. snijden papier Instellingen voor afdrukbeheer Lettertype-instellingen...11 Optionele zoemer Communicatie-I/F-instellingen Back-up/herstel van instellingen De printerinstellingen in een bestand opslaan De instellingen op de printer herstellen Acknowledgements...1 Informatie over de ontwikkeling van de toepassing...13 Bediening van de printer...13 Stuurprogramma ESC/POS Commando's Logo's opslaan...16 Downloaden

8 8

9 Capitulo 1 Overzicht Overzicht In dit hoofdstuk worden de specificaties van TM-T0 Software & Documents Disc beschreven. TM-T0 Software Installer Met TM-T0 Software Installer kunt u allerlei stuur- en hulpprogramma's voor de TM-T0-printer installeren. Te installeren stuur- en hulpprogramma's Stuurprogramma's 1 Advanced Printer Driver Windows printerstuurprogramma. De volgende versies staan ter beschikking. Advanced Printer Driver Ver.4.xx UPOS Is de afkorting van Unified Point of Service. Dit is de standaardspecificatie van de POS markt, waarmee stuurprogrammaʹs worden gedefinieerd om POS randapparatuur te bedienen in verschillende werkomgevingen. De volgende stuurprogrammaʹs staan ter beschikking. OPOS ADK OPOS ADK for.net JavaPOS ADK for Windows Hulpprogramma's TM T0 Utility Hiermee kunt u de TM T0 instellingen controleren en configureren. EpsonNet Simple Viewer Hiermee kunt u de status volgen van de printer die is aangesloten op een netwerk of een clientcomputer (POS of KIOSK terminal). Als u dit samen met deze TM T0 Utility gebruikt, is het mogelijk om de instellingen te wijzigen van de TM T0 die op een clientcomputer is aangesloten. EpsonTM Virtual Port Driver Hiermee kunt u TM T0 van serieel/parallel naar USB omzetten. Wanneer uw POS toepassing een seriële/parallelle poort van TM T0 heeft en u wilt TM T0 aansluiten via USB, dan kunt u de printer gebruiken van de toepassing die via USB is aangesloten, alsof de printer een seriële/ parallelle printer is. Omdat het hulpprogramma de conversie automatisch uitvoert, moet u geen ESC/POS commando s wijzigen van de toepassing waarmee de printer wordt bediend die is aangesloten via een seriële/parallelle poort. 9

10 Ondersteuning besturingssystemen Hieronder vindt u de lijst van de ondersteunde besturingssystemen om de stuur- en hulpprogramma's van TM-T0 te gebruiken. Windows 000 *1 Windows XP (3 bit) Windows Vista (3 bit/64 bit * ) Windows 7 (3 bit/64 bit * ) Windows Embedded for Point of Service *3 Windows Embedded POSReady 009 *3 Windows Server 008 (3 bit/64 bit * ) Windows Server 008 R (64 bit * ) *1 De OPOS ADK for.net kan niet worden gebruikt onder Windows 000. * De OPOS ADK for.net en JavaPOS ADK werken niet onder een 64-bit-besturingssysteem. De OPOS ADK kan worden gebruikt onder een 64-bit-besturingssysteem op voorwaarde dat het systeem aan de besturingsvereisten voldoet. Raadpleeg voor meer informatie de versie-opmerkingen na het installeren van de OPOS ADK. *3 EpsonNet Simple Viewer wordt niet ondersteund. 10

11 Capitulo 1 Overzicht Beperkingen op het gebruik van meerdere stuurprogramma's op hetzelfde systeem Het is mogelijk dat TM-T0 Software Installer het stuurprogramma niet installeert, of indien het stuurprogramma wel kan worden geïnstalleerd, dat de combinatie van het bestaande stuurprogramma en het zopas geïnstalleerde stuurprogramma niet wordt ondersteund. Raadpleeg de volgende tabel. TM-T0 Software Installer Voordat het TM-T0-stuurprogramma geïnstalleerd is Advanced Printer Driver Ver.4.1x OPOS ADK (TM-T0) OPOS ADK for.net (TM-T0) JavaPOS ADK for Windows (TM-T0) Advanced Printer Driver Ver.4.00 tot 4.08 * * * 1 Advanced Printer Driver Ver4.09 of later OPOS ADK Ver..65 voorheen OPOS ADK Ver..66 of later huidige OPOS ADK for.net Ver voorheen OPOS ADK for.net Ver of later JavaPOS ADK Ver voorheen JavaPOS ADK Ver of later TM-S1000 Stuurprogramma TM-J9000 OPOS ADK TM-J9000 Advanced Printer Driver TM-J9000 Status API TMCOMUSB Ver. TMCOMUSB Ver.3 en Ver.4. of EpsonTM Virtual Port Driver Ver.5 of later Epson InkJet Printer Driver : Ondersteund : Niet ondersteund * : Kan niet worden geïnstalleerd. : TM-T0 Software Installer start in updatemodus. In het installatieprogramma wordt de versie vermeld van het stuurprogramma dat al op de computer geïnstalleerd staat. U kunt er ook selecteren of u het stuurprogramma wil bijwerken of niet. 11

12 Toegang tot de handleidingen De handleidingen van de stuur- en hulpprogramma's worden ook geïnstalleerd. Om de handleidingen te zien, gaat u als volgt naar de gegevens van de handleidingen. Advanced Printer Driver Ver.4 [Start] [Alle programmaʹs] [EPSON] [EPSON [Advanced Printer Driver4] [Manual] Met Easy Install (Eenvoudige installatie) worden de handleidingen niet geïnstalleerd. Installeer de handleidingen afzonderlijk nadat de Eenvoudige installatie voltooid is. Installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding (p.1) OPOS ADK [Start] [Alle programmaʹs] [OPOS] [Manual] OPOS ADK for.net [Start] [Alle programmaʹs] [EPSON OPOS for.net] [Manual] JavaPOS ADK for Windows [Start] [Alle programmaʹs] [Epson JavaPOS ADK] [Documentation] TM T0 Utility [Start] [Alle programmaʹs] [EPSON] [TM T0 Software] [TM T0 Utility] [Userʹs Manual] EpsonNet Simple Viewer [Start] [Alle programmaʹs] [EpsonNet] [EpsonNet Simple Viewer] [Userʹs Manual] 1

13 Capitulo 1 Overzicht Verschillen volgens het besturingssysteem De inhoud van de beschrijving van sommige bewerkingen in dit boek kunnen afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem. Zie het volgende. Item Getoonde schermen Bevestiging en instelling van het printerstuurprogra mma. Een programma verwijderen Beschrijving De schermen in Windows Vista worden gebruikt voor de beschrijvingen in deze handleiding. Windows 7 [Start] - [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] - [Apparaten en printers] Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Printereigenschappen]. Windows Vista [Start] - [Configuratiescherm] - [Hardware en geluiden] - [Printers] Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Eigenschappen]. Windows XP [Start] - [Configuratiescherm] - [Printers en faxapparaten] Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Eigenschappen]. Windows 000 [Start] - [Instellingen] - [Configuratiescherm] - [Printers]. Klik met de rechtermuisknop op het printerstuurprogramma en selecteer de [Eigenschappen]. Windows 7 [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] Windows Vista [Start] - [Configuratiescherm] - [Een programma verwijderen] Windows XP [Start] - [Configuratiescherm] - [Programma's toevoegen of verwijderen] Windows 000 [Start] - [Instellingen] - [Configuratiescherm] - [Programma's toevoegen of verwijderen] 1 13

14 De gebruikershandleiding en de softwarehandleiding bekijken Gebruikershandleiding: Hierin wordt beschreven hoe u de TM T0 hardware instelt, wat in de doos zit, hoe u met de hardware moet omgaan, aan welke veiligheidsnormen het apparaat voldoet, wat de voorzorgsmaatregelen zijn enz. Gebruikershandleiding voor de software (deze handleiding): Hier wordt uitleg gegeven over TM T0 Software & Documents Disc, hoe het stuurprogramma moet worden geïnstalleerd, hoe de hulpprogrammaʹs kunnen worden gebruikt enz. Technische handleiding: Hierin vindt u alle informatie die nodig is om een systeem waarbij wordt gebruikgemaakt van TM T0 te ontwikkelen, te ontwerpen en/of te installeren, of om een printertoepassing voor TM T0 te ontwikkelen of te ontwerpen. Hieronder staat beschreven hoe u de handleidingen kunt bekijken. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer Ver.1.00 (EPSON TM-T0 Software Installer Ver.1.00) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. 14

15 Capitulo 1 Overzicht Het scherm User's Manual (Gebruikershandleiding) verschijnt. Klik op de knop van de handleiding die u wilt zien. 1 De URL van de website voor ondersteuning van Epson vinden De website biedt allerlei productinformatie en een service voor download van de recentste stuurprogramma's. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer Ver.1.00 (EPSON TM-T0 Software Installer Ver.1.00) verschijnt. Klik op de knop [Support Information (Ondersteuningsinformatie)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. 15

16 Het scherm Support Information (Ondersteuningsinformatie) verschijnt. Klik op de knop van uw gebied. De URL van de ondersteuningswebsite van Epson wordt weergegeven. 16

17 Capitulo Installatie Installatie In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de printerstuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd en hoe een testafdruk kan worden uitgevoerd na de installatie. U leest hier ook hoe de installatie van de printerstuurprogramma's ongedaan kan worden gemaakt. p. 47 Installeren met administratorbevoegdheden. Sluit alle actieve toepassingen voor u begint met de installatie. Installatietypes U kunt het installatietype selecteren uit de volgende mogelijkheden. Easy Install (Eenvoudige installatie): p. 18 Dit is een standaardinstallatie, waarmee het TM T0 printerstuurprogramma en TM T0 Utility worden geïnstalleerd. Custom Install (Aangepaste installatie): p. 3 U kunt de printerstuurprogrammaʹs en hulpprogrammaʹs selecteren die u wenst te installeren. Selecteer dit installatietype indien u het OPOS stuurprogramma, het JavaPOS stuurprogramma, de handleiding van het printerstuurprogramma en de voorbeeldprogrammaʹs en hulpprogrammaʹs voor het ontwikkelen van programmaʹs wenst te installeren. Updatemodus: p. 44 Indien het printerstuurprogramma en/of UPOS al geïnstalleerd zijn, wordt de versie van het stuurprogramma weergegeven en kunt u selecteren of u het stuurprogramma wenst bij te werken of niet. 17

18 Easy Install (Eenvoudige installatie) Tijdens het installeren mag slechts één printer op de computer zijn aangesloten. Sluit niet meer dan één printer aan. Zet de printer uit en begin met de installatie. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. De weergegeven taal kan worden gewijzigd via [Select language (Taal selecteren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. 3 Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Select Installation Type (Installatietype selecteren) verschijnt. Klik op de knop [Easy Install (Eenvoudige installatie)]. 18

19 Capitulo Installatie 4 Het scherm Communication Port Settings (Instellingen van communicatiepoort) verschijnt. De instelling hangt af van de verbindingsmethode. Selecteer de poort waarop de printer moet worden aangesloten. USB-verbinding Klik op de knop [USB port (USB-poort)] en vervolgens op de knop [Volgende]. Ga door naar stap 6. Seriële verbinding Ga door naar stap 5. 5 Klik op de knop [Serial port (Seriële poort)]. Configureer de communicatieinstellingen en klik vervolgens op de knop [Volgende]. Ga door naar stap 6. Selecteer de COM-poort, bits per seconde, databits, pariteit en stopbits. De instelling van de seriële communicatie van het stuurprogramma moet hetzelfde zijn als de instelling van de printer. 6 Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Het te installeren stuurprogramma en hulpprogramma worden vermeld. Advanced Printer Driver Ver. 4.xx TM T0 Utility Ver. x.xx Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. 19

20 7 Het scherm Connect Printer (Printer aansluiten) verschijnt. Sluit de computer op de printer aan en schakel de printer in. Wanneer u het stuurprogramma installeert zonder de printer aan te sluiten, klikt u op de knop [Volgende]. 8 Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation finished (Installatie voltooid). Bij het uitvoeren van een testafdruk Bij het afsluiten van de installatie Waneer u de printer zo instelt, dat TM-T0 Utility ononderbroken moet worden gebruikt Klik op de knop [PrintingTest (Afdruktest )]. Wanneer de testafdruk gereed is, klikt u op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Verwijder het vinkje bij [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)]. Klik vervolgens op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Zet een vinkje in het selectievakje [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)] (het vinkje staat er als standaardwaarde). Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. De TM-T0 Utility wordt opgestart. TM-T0 Utility (p.95) Dit is het einde van de installatie van het printerstuurprogramma. Voor informatie over afdrukken met behulp van het printerstuurprogramma: Het printerstuurprogramma gebruiken (p.57). 0

21 Capitulo Installatie Installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding Met Eenvoudige installatie wordt de Advanced Printer Driver-handleiding niet geïnstalleerd. Als u de handleiding wilt zien, moet u die afzonderlijk installeren Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, dubbelklikt u op het pictogram [TMInstallNavi.exe] op de TM-T0 Software & Documents Disc. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Update Software (Software bijwerken) verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnt. Kruis het vakje [Sample and Manual] aan en klik op de knop [Volgende]. Verwijder hier het kruisje uit de selectievakjes van de stuurprogramma's of hulpprogramma's die u niet wenst te installeren. 5 6 Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Klik op de knop [Install (Installeren)]. Het scherm EPSON APD4 Sample&Manual - InstallShield Wizard verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. 1

22 7 8 9 Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Onderdelen selecteren verschijnt. Kruis het selectievakje [Manual] aan en klik op de knop [Volgende]. De installatie van de handleiding begint. Het scherm Gereed om het programma te installeren verschijnt. Klik op [Install (Installeren)] om de voorbeeldprogramma's en de handleiding van Advanced Printer Driver te installeren. Het scherm InstallShield Wizard Complete verschijnt. Klik op de knop [Finish 10 (Voltooien)]. Het scherm Installation finished (Installatie voltooid) verschijnt. Klik op de knop 11 [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Dit is het einde van de installatie van de Advanced Printer Driver-handleiding.

23 Capitulo Installatie Custom Install (Aangepaste installatie) Sluit tijdens het installeren slechts één printer aan. Sluit niet meer dan één printer aan. Wanneer u wordt gevraagd of u de computer tijdens de installatie opnieuw wilt opstarten, selecteert u [Nee] en gaat u door met de installatie. Start de computer en de printer opnieuw op nadat de installatie helemaal voltooid is. Indien u [Ja] selecteert en de computer opnieuw opstart tijdens de installatie, wordt de rest van de stuurprogramma's niet geïnstalleerd. Indien u meer dan één stuurprogramma selecteert om te installeren onder Windows 000, zal een bericht verschijnen dat het mogelijk is dat de printer daardoor niet goed zal werken. Onder Windows 000 kunt u slechts één stuurprogramma installeren. De volgende items kunnen worden geïnstalleerd met Aangepaste installatie. De TM-T0 Software & Documents Disc is vereist voor Aangepaste installatie. Advanced Printer Driver Voorbeeld en handleiding OPOS ADK OPOS ADK for.net Microsoft POS for.net Microsoft.NET Framework JavaPOS ADK Java Runtime Environment Java Advanced Imaging API TM T0 Utility (Wanneer u de Advanced Printer Driver installeert, wordt TM T0 Utility automatisch geïnstalleerd.) EpsonNet Simple Viewer TM Virtual Port Driver 3

24 Weergave van het scherm Select Software (Software selecteren) De TM-T0 Software & Documents Disc is vereist voor Aangepaste installatie. U kunt items die u wenst te installeren, selecteren in het scherm Select Software (Software selecteren). Volg de onderstaande stappen om het scherm Select Software (Software selecteren) weer te geven. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer. De TM-T0 Software Installer wordt automatisch gelezen en het scherm EPSON TM-T0 Software Installer (EPSON TM-T0 Software Installer) verschijnt. Klik op de knop [Install Now (Nu installeren)]. De weergegeven taal kan worden gewijzigd via [Select language (Taal selecteren)]. Wanneer de TM-T0 Software Installer niet automatisch wordt gelezen, moet u dubbelklikken op het pictogram [TMInstallNavi.exe] van de cd met het printerstuurprogramma. 3 4 Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Select Installation Type (Installatietype selecteren) verschijnt. Klik op de knop [Custom Install (Aangepaste installatie)]. Het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnt. Kruis de items die u wenst te installeren aan in de lijst. Na deze stap volgt u de installatieprocedure voor elk item. 4

25 Capitulo Installatie Het printerstuurprogramma installeren Het printerstuurprogramma kan ook worden geïnstalleerd met Eenvoudige installatie op de TM-T0 Software & Documents Disc. Met Eenvoudige installatie worden alle items van het printerstuurprogramma geïnstalleerd. Met Aangepaste installatie kunt u de items die u wenst te installeren, selecteren uit de volgende. Advanced Printer Driver Voorbeeld en handleiding Volg de stappen hieronder om de installatie van het printerstuurprogramma uit te voeren. 1 Stop de TM-T0 Software & Documents Disc in de computer en volg de stappen op p. 4. Doe het scherm Select Software (Software selecteren) verschijnen. Selecteer [Advanced Printer Driver Ver. 4.xx]. Verwijder het kruisje in de vakjes van de items die u niet wenst te installeren. Klik op de knop [Volgende] Het scherm Start Installation (Installatie beginnen) verschijnt. Het te installeren stuurprogramma en hulpprogramma worden vermeld. Klik op de knop [Install (Installeren)] om met de installatie te starten. Het scherm EPSON Advanced Printer Driver 4 - InstallShield Wizard verschijnt. Klik op de knop [Volgende]. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de inhoud en selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Type installatie verschijnt. Selecteer [Standaard] en klik vervolgens op de knop [Volgende]. 5

26 7 Het scherm Printer Configuration (Printerconfiguratie) verschijnt. Klik op de knop [Toevoegen]. 8 Het scherm Printer toevoegen verschijnt. Ga na of de TM-T0-printer is geselecteerd op het scherm en klik vervolgens op de knop [Volgende]. 9 Het scherm Printer Configuration (Printerconfiguratie) verschijnt. De TM-T0 wordt toegevoegd aan de lijst. Klik op de knop [Volgende]. 6

27 Capitulo Installatie Het scherm Start Copying Files verschijnt. Klik op de knop [Volgende] om met de 10 installatie van het printerstuurprogramma te starten. Het scherm [ InstallShield Wizard Complete ] verschijnt. Klik op de knop [Finish 11 (Voltooien)]. De voorbeeldprogramma's en handleiding van Advanced Printer Driver worden 1 geïnstalleerd. Wanneer het scherm EPSON APD4 Sample&Manual - InstallShield Wizard verschijnt, klikt u op de knop [Volgende]. Het scherm License Agreement (Licentieovereenkomst) verschijnt. Lees de 13 inhoud en selecteer I accept the terms in the license agreement (Ik aanvaard de voorwaarden in de licentieovereenkomst). Klik vervolgens op de knop [Volgende]. Het scherm Onderdelen selecteren verschijnt. Kruis het selectievakje [Manual] 14 en [Samples] aan (staan als standaard aangekruist) en klik op de knop [Volgende]. Het scherm Gereed om het programma te installeren verschijnt. Klik op [Install 15 (Installeren)] om de voorbeeldprogramma's en de handleiding van Advanced Printer Driver te installeren. 16 Het scherm [ InstallShield Wizard voltooien ] verschijnt. Klik op de knop [Finish (Voltooien)]. 7

28 Wanneer de installatie gereed is, verschijnt het scherm Installation finished 17 (Installatie voltooid). Bij het uitvoeren van een testafdruk: Klik op de knop [Printing Test]. Wanneer de testafdruk gereed is, klikt u op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Bij het afsluiten van de installatie: Verwijder het vinkje uit het selectievakje [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)] (het vakje is leeg als standaardwaarde). Klik vervolgens op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. Waneer u de printer zo instelt, dat TM-T0 Utility ononderbroken moet worden gebruikt: Kruis het vakje bij [Run TM-T0 Utility (TM-T0 Utility uitvoeren)] aan. Klik op de knop [Finish (Voltooien)] om de installatie te beëindigen. De TM-T0 Utility wordt opgestart. TM-T0 Utility (p.95) Dit is het einde van de installatie van het printerstuurprogramma. 8

Gebruikershandleiding voor de software

Gebruikershandleiding voor de software Gebruikershandleiding voor de software Overzicht Beschrijving van de kenmerken van de TM-T0 Software Installer. Installatie Beschrijvingen van installatie en ongedaan maken van installaties. Het printerstuurprogramma

Nadere informatie

Software Installerhandleiding M NL

Software Installerhandleiding M NL Software Installerhandleiding M00099000 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL

Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Gebruikershandleiding voor de software M00068500 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M NL

Gebruikershandleiding voor de software M NL Gebruikershandleiding voor de software M00026006 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de software M NL

Gebruikershandleiding voor de software M NL Gebruikershandleiding voor de software M00023005 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista 1 Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op de computer. De kabel kan rechts achter in de responsbox aangesloten worden. De kabel steekt

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows XP 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter op

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 2000/XP DA-70159 Stap 1: Stap 2: Stap 3: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5

Korte installatiehandleiding voor de datakabel DKU-5 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Korte installatiehandleiding voor de

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl

Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl Handleiding USB Drivers Club Systeem Win 98, Win Me Win 2000, WinXP, Win2003 Hoofdstuk

Nadere informatie

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10

Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Uw TOSHIBA Windows -pc of tablet upgraden naar Windows 10 Geachte klant, In dit document wordt uitgelegd hoe u bepaalde TOSHIBA Windows-pc's of tablets waarop Windows 7 of 8.1 vooraf is geïnstalleerd kunt

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

1. Installatie netwerklock

1. Installatie netwerklock 1. Installatie netwerklock Bij het gebruik van een netwerklock wordt de lock op de server in het netwerk geactiveerd. De werkstations (cliënts) voeren de lockverificatie via het netwerk uit met behulp

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit)

tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) tiptel 545/570 office tiptel 545/570 SD PC Software en Driver Installatie In Windows XP/ Windows 7 (32/64 Bit) Installatie van PC Software Volg de onderstaande stappen: 25.05.2011 1. Plaats de cd-rom die

Nadere informatie

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren

Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in windows XP Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma installeren in Windows 7 of Vista Het SDT200 en SDT270-stuurprogramma

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl

Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Installatie Epson TM-T88III/TM-T88IV t.b.v. OnlineKassa.nl Voor Windows Vista 1 Voordat u begint met de installatie: 1 Controleer eerst welk type bonprinter u heeft. Het type bonprinter vindt u achter

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Alleen slimme mensen lezen de handleiding.

Alleen slimme mensen lezen de handleiding. Alleen slimme mensen lezen de handleiding. Inhoud Van start... 1 Het station veilig in- en uitschakelen... 1 esata- en 1394-apparatuur loskoppelen... 2 esata-apparatuur... 3 1394-apparatuur... 4 FreeAgent

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

PostScript Level3 Compatible Gebruikershandleiding NPD4760-00 NL

PostScript Level3 Compatible Gebruikershandleiding NPD4760-00 NL PostScript Level3 Compatible Gebruikershandleiding NPD4760-00 NL Auteursrecht en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding

P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding P5C-emulatiekit Gebruikershandleiding NPD1636-00 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3.

Printersoftware. De printersoftware. De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. Printersoftware De printersoftware De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3. De printerdriver is de software waarmee u via uw computer de printer kunt besturen.

Nadere informatie

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.1 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

USB Buitenantenne. Installatie Handleiding. Versie 1.1

USB Buitenantenne. Installatie Handleiding. Versie 1.1 USB Buitenantenne Installatie Handleiding Versie 1.1 BELANGRIJK: Monteer om te beginnen de bijgeleverde antenne op de WIFI adapter. Wanneer u de WIFI adapter gebruikt zonder antenne kan deze zijn vermogen

Nadere informatie

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup

Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Handleiding USB-LocoNet-Interface driver Setup Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om informatie,

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Copyright 2004-2008 ImageLevel All Rights Reserved 2 Mediadent V6. installatie handleiding Stap 1: Plaats de Mediadent CD-ROM in het CD of DVD-ROM station. Normaal gezien zal Windows

Nadere informatie

Printer Driver. Deze gids beschrijft de installatie en het gebruik van de printerdriver voor Windows XP en Windows 2000.

Printer Driver. Deze gids beschrijft de installatie en het gebruik van de printerdriver voor Windows XP en Windows 2000. 2-659-571-61 (1) Printer Driver Installatiegids Deze gids beschrijft de installatie en het gebruik van de printerdriver voor Windows XP en Windows 2000. Voor gebruik van deze software Lees voor gebruik

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 4 Problemen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Snelle Installatiehandleiding

Snelle Installatiehandleiding USB NAAR SERIËLE OMVORMER Snelle Installatiehandleiding (DA-70146-BA) Hartelijk dank voor de aanschaf van de DIGITUS USB naar seriële omvormer Stap 1: Plaats het cd-besturingsprogramma van dit product

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl

Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl Repaircenter Leidsekade 23 2266 BH Leidschendam Tel: 06-54760475 Fax: 070-3275561 info@atis-benzing.nl www.atis-benzing.nl Handleiding USB Drivers Club Systeem Win 98, Win Me Win 2000, WinXP, Win2003 Hoofdstuk

Nadere informatie

Knowledge Article 6.2.0.4. Titel: CITO 6.2.0.4 : Nederlandse Windows 7 & 8 64bit installatiehandleiding

Knowledge Article 6.2.0.4. Titel: CITO 6.2.0.4 : Nederlandse Windows 7 & 8 64bit installatiehandleiding Knowledge Article REQUEST NO. 00139 Nederlandse versie: Gerard Baegen Product: CITO Afdeling: Engineering Onderdeelnummer: Vertouwelijk: J Bij J alleen intern gebruik Versie: 6.2.0.4 Gemaakt: 05/02/2014

Nadere informatie

Installeren van CoDeSys xx en Target HCS3000

Installeren van CoDeSys xx en Target HCS3000 Inleiding Dit informatieblad beschrijft het installeren van CoDeSys 2.3.9.35 op de besturingssystemen Windows XP en Windows 7. Tevens wordt beschreven hoe de target voor de regelsystemen HCS3050, HCS3100

Nadere informatie

BAUR-software voor het beheer van meetgegevens ITS Lite

BAUR-software voor het beheer van meetgegevens ITS Lite Gebruikershandleiding BAUR-software voor het beheer van meetgegevens ITS Lite (supervisor) Voor BAUR-oliebeproevingsmachines B A U R G m b H R a i f f e i s e n s t r. 8 6 8 3 2 S u l z, A u s t r i a

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Software-updates Handleiding

Software-updates Handleiding Software-updates Handleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

USB NAAR SERIËLE CONVERTER

USB NAAR SERIËLE CONVERTER USB NAAR SERIËLE CONVERTER Snel installatiegids Windows 7 DA-70158 Stap 1: Stap 2: Plaats het CD-stuurprogramma van dit product in de CD-ROM. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort op uw PC. Als

Nadere informatie

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids

USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids USB 2.0 PRINTSERVER Snel installatiegids DN-13006-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Eén Windows-gebaseerde PC met installatie-cd van de printserver Eén printer Eén printerkabel

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Boutronic Dongle driver installeren

Boutronic Dongle driver installeren Boutronic Dongle driver installeren Wanneer u de Boutronic USB Dongle aansluit op uw computer, zal de computer proberen deze automatisch te herkennen. Wanneer uw computer de Boutronic USB Dongle herkent,

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

DRAADLOZE 300N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER

DRAADLOZE 300N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER DRAADLOZE 300N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER Beknopte installatiegids DN-70550 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkadapter installatie... Pagina 2 Verbinding maken met het draadloze toegangspunt...

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows

Aansluitingengids. Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer. Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Voordat u de printersoftware installeert voor Windows Een lokaal aangesloten printer is een printer die is aangesloten

Nadere informatie

Installatie nieuwe versie GERACC.net versie xxx of hoger

Installatie nieuwe versie GERACC.net versie xxx of hoger Installatie nieuwe versie GERACC.net versie 1.0.5702.xxx of hoger Inhoudstafel A. Technical Pre-requirements... 3 B. Belangrijke aandachtspunten... 3 C. Voorbereiding... 4 D. Versie downloaden van de GERACC

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

BAUR-software voor het beheer van meetgegevens IT S L ite yvg

BAUR-software voor het beheer van meetgegevens IT S L ite yvg Gebruikers handleiding BAUR-software voor het beheer van meetgegevens IT S L ite yvg Voor BAUR-oliebeproevingsmachines B A U R G m b H R a i f f e i s e n s t r. 8 6 8 3 2 S u l z, A u s t r i a T +43

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het Mac-hulpprogramma voor opnieuw formatteren gebruiken... 1 De software installeren... 4 Harde schijven veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

USB SERIËLE OMZETTER

USB SERIËLE OMZETTER USB SERIËLE OMZETTER Gebruikshandleiding DA-70156 Rev.5 Windows 7/8/8.1 Installatiehandleiding Stap 1: Plaats de CD-driver van dit product in de CD-ROM drive. Sluit het apparaat aan op een vrije USB-poort

Nadere informatie

USB to Serial Cable. CN-104v2. Starthandleiding

USB to Serial Cable. CN-104v2. Starthandleiding USB to Serial Cable CN-104v2 Starthandleiding Inleiding Met behulp van deze kabel kan een product met een USB 1.1-interface worden aangesloten op een seriële interface. Tegenwoordig zijn nieuwe pc's vaak

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

DRAADLOZE 450N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER

DRAADLOZE 450N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER DRAADLOZE 450N DUAL BAND USB 2.0-ADAPTER Snel installatiegids DN-70650 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkadapter installatie... Pagina 2 Verbinding maken met het draadloze toegangspunt...

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Handleiding voor het downloaden en installeren van

Handleiding voor het downloaden en installeren van Handleiding voor het downloaden en installeren van i-link Software Handleiding software i-link ver-1.0 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Downloaden van i-link Software met Windows XP of Windows Vista pagina 3

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

Instalatie Handleiding TWS. Voor Windows en Mac

Instalatie Handleiding TWS. Voor Windows en Mac Instalatie Handleiding TWS Voor Windows en Mac Inhoudsopgave 1 Installatie Windows 3 1.1 Indeling Trader Workstation 6 2 Instalatie Mac 7 3 Instalatie Java 9 1. Installatie Windows Om het platform te installeren

Nadere informatie