Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1. Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Legal Insolve 5.1 Samengesteld aan de hand van Legal Insolve versie 5.1 KSU Kantoor Amsterdam, juni 2008

2

3 Inhoud 1 Inleiding Opbouw handleiding Woorden en begrippen, vaste procedures Woorden en begrippen Vaste procedures Relevante functies Zoeken Aantekeningen Beeld (filters) 9 2 Menustructuur Legal Insolve en eerste gebruik Legal Insolve de eerste keer opstarten Menustructuur Eerste gebruik Legal Insolve Gebruikersbeheer (alleen met Systeembeheer rechten) Kantoorinstellingen (alleen met Systeembeheer rechten) Stamgegevens (alleen met Systeembeheer rechten) Opschonen (alleen met Systeembeheer rechten) Indexeren (alleen met Systeembeheer rechten) Verwijder faillissement (alleen met Systeembeheer rechten) Vervang curator (alleen met Systeembeheer rechten) Persoonlijke instellingen (met Eigenbeheer of Systeembeheer rechten) Wie is er ingelogd (voor iedereen toegankelijk) Activeer licentie (alleen met Systeembeheer rechten) Licentienemers (alleen met Systeembeheer rechten) 19 3 Invoeren van faillissementsgegevens Algemene gegevens Overige gegevens Personalia Onderneming Verzekering Auto Kas/Bank/Giro Activa (en separatisme) Hypotheek Passiva Effecten Bodemvoorrecht Goederen van derden 25 4 Invoeren van debiteuren NAW gegevens Vordering Lijst NAW Lijst vorderingen 29 5 Invoeren van crediteuren NAW gegevens Vordering Preferent / Concurrent / Boedel Gegevens preferente en/of concurrente vordering Gegevens boedelvordering Lijst vordering Lijst betwist 34

4 5.5 Lijst onverdeeld EVB (eigendomsvoorbehoud) Lijst NAW 35 6 Importeren van debiteuren-, crediteuren- en personeelsgegevens Oude (algemene) criteria import Excel tabel Extra eisen aan de te importeren Exceltabel Kolom CREDNR en DEBNR Bedrag kolommen Importeren crediteuren en debiteuren incl. (verdeelde) vorderingen: Ongedaan maken laatste import Crediteuren, Debiteuren of Personeel 42 7 Voeren van correspondentie Definiëren van brieven (exportgegevens) Knop [Tekstdocument openen] Excel exportbestand andere naam als modeldocument Excel exportbestand zelfde naam als modeldocument Exporteren van gegevens Bestanden samenvoegen 49 8 Registreren van financiële transacties Bankafschriften Afschriftregels Boeken op rekeningstelsel (grootboek) Boeken op een debiteur of crediteur (vordering) Overzicht 53 9 Instellingen t.b.v. de financiële verslaglegging Titels financieel verslag Rekeningstelsel Rubriek Categorie Volgnummer Standaardwaarden Agenda Algemeen Afspraken Synchroniseren Export Instellingen Filters Rapporten Rapport eigenschappen Maken van rapporten Inhoud / functionaliteit van de rapporten Standaard Rapporten 70

5 1 Inleiding Voor u ligt de gebruikershandleiding van het faillissementspakket Legal Insolve. De gebruikershandleiding heeft als doel een duidelijk inzicht in het gebruik van Legal Insolve te verschaffen en geeft uit dien hoofde per functionaliteit van het pakket een beschrijving. 1.1 Opbouw handleiding In deze inleiding wordt in paragraaf 1.1 de opbouw van de handleiding beschreven. In paragraaf 1.2 wordt op een aantal vaste routines en vaak terugkerende woorden en begrippen ingegaan. In paragraaf 1.3 worden enige relevante functies besproken. Hoofdstuk 2 gaat in op het voor de eerste keer opstarten van Legal Insolve. Hoofdstuk 3 geeft de menustructuur van Legal Insolve weer en gaat in op de instellingen voor het eerste gebruik. In hoofdstuk 4 wordt het vastleggen van faillissementsgegevens beschreven. De gegevens waar het hier om gaat, komen voort uit de eerste inventarisatie. Naast de algemene faillissementsgegevens kunnen hier ook uitgebreidere gegevens van de failliete persoon of het failliete bedrijf vastgelegd worden. Hoofdstuk 5 bespreekt het vastleggen van debiteurgegevens en vorderingen; waarna hoofdstuk 6 ingaat op het vastleggen van gegevens van crediteuren en diens vorderingen. In hoofdstuk 7 wordt de mogelijkheid om bestanden in Excel formaat te importeren uitvoerig beschreven. Het gaat om de volgende gegevens: debiteuren incl. vorderingen, crediteuren incl. vorderingen en personeelsgegevens. Het is mogelijk om met behulp van Legal Insolve Correspondentie te voeren. Dit kan door gegevens uit Legal Insolve te exporteren en, via een tekstverwerker zoals MS Word, samen te voegen met een (model-)document. Dit wordt in hoofdstuk 8 uiteengezet. Met behulp van het Bankafschriften scherm worden de financiële transacties die via de faillissementsrekening, en indien gewenst andere bank-/girorekeningen van de failliet, plaatsvinden geregistreerd. Hoofdstuk 9 beschrijft hoe dit in zijn werk gaat. Legal Insolve is opgebouwd rond het "Financieel verslag". Het financieel verslag geeft een overzicht van alle financiële transacties die tijdens het faillissement zijn gedaan. In hoofdstuk 10 wordt het financieel verslag besproken. In hoofdstuk 11 wordt de agendafunctionaliteit uitgelegd. In Legal Insolve zijn een groot aantal standaardrapporten opgenomen. Deze hebben betrekking op de crediteurgegevens, debiteurengegevens, financieel gegevens en de ingevoerde faillissementen. Daarnaast is er een mogelijkheid om met behulp van de Query-tool zelf rapporten te maken. Hiervoor zijn 4 Basis Queries beschikbaar. In hoofdstuk 12 komen deze rapporten aan de orde. Pagina 5 van 79

6 1.2 Woorden en begrippen, vaste procedures In deze handleiding wordt een aantal woorden en begrippen gebruikt die wellicht enige verduidelijking behoeven. In paragraaf volgt daarom een korte woordenlijst. Daarnaast kent Legal Insolve een aantal vaste procedures die in vrijwel ieder scherm terugkomen. In paragraaf worden de belangrijkste hiervan besproken Woorden en begrippen Knop een knop wordt ook wel command button genoemd. Een knop wordt gekozen door deze eenmaal met de linkermuisknop aan te klikken. Hierdoor wordt een actie uitgevoerd (bijvoorbeeld naar een volgend scherm bewogen of gegevens opgeslagen). De naam van de knop wordt in de tekst meestal weergegeven tussen rechthoekige haakjes. Dus in dit geval [Bewaren]. Overzicht in meerdere schermen komen zogenaamde overzichtsvelden voor. Dit zijn witte vlakken waarin een opsomming van gegevens staat. Door een item in het overzicht met de linkermuisknop aan te klikken wordt dit gegeven geselecteerd. Scherm Met scherm wordt het beeld bedoeld dat op de monitor verschijnt. Scrollbar een scrollbar is een tekstvak met aan de rechterkant een knop met een pijl naar beneden (pulldown button). Wanneer deze knop eenmaal met de linkermuisknop wordt aangeklikt, verschijnt een keuzelijst (pulldown menu). Door een item uit deze lijst eenmaal met de linkermuisknop aan te klikken, wordt deze geselecteerd. Selecteren Met selecteren wordt bedoeld dat een item in een lijst of overzicht eenmaal met de linkermuisknop wordt aangeklikt waardoor deze wordt geactiveerd. Tabblad een groot aantal schermen is opgebouwd uit meerdere tabbladen. Dat wil zeggen dat in hetzelfde scherm op meerdere plaatsen gegevens ingevoerd kunnen worden. Op het label boven de (tab-)bladzijde staat waar het tabblad betrekking op heeft. Printen Tekstvak de middelste knop zal afhankelijk van het scherm waar uw cursor staat een afdruk maken van een rapport. De rechterknop laat eerst het rapport op het scherm zien. Daar zal een nieuwe werkbalk getoond worden waarna u ook kunt printen. een tekstvak is een wit vak waarin gegevens ingevoerd kunnen worden door met de linkermuisknop het veld eenmaal aan te klikken of er met de [Tab] toets op uw toetsenbord naar toe te springen en vervolgens de gewenste tekst in te typen. Een tekstvak wordt over het algemeen voorafgegaan door een zogenaamd label. In het voorbeeld staat in het label Faillissementsnaam en in het tekstvak Insolventia BV. De naam van het label, ook wel veldnaam genoemd, en de inhoud van het tekstvak, ook wel veld genoemd, worden over het algemeen tussen aanhalingstekens gezet. Pagina 6 van 79

7 1.2.2 Vaste procedures Legal Insolve kent een aantal vaste procedures dat in vrijwel ieder scherm terugkomt. Deze procedures hebben voornamelijk betrekking op het invoeren en wijzigen van gegevens. Invoeren van gegevens kunnen worden nadat de [Nieuw] knop gekozen is. voor ieder scherm geldt dat gegevens ingevoerd Wijzigen van gegevens [Wijzigen] knop gekozen is. gegevens kunnen gewijzigd worden nadat de Verwijderen van gegevens gegevens kunnen verwijderd worden nadat de [Verwijderen] knop gekozen is en onder voorwaarde dat alle aan het te verwijderen item gerelateerde gegevens verwijderd zijn. Afbreken door de [Afbreken] knop te kiezen wordt het invoeren of het wijzigen van gegevens gestaakt en wordt het scherm in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Bewaren van gegevens veranderingen (nieuwe gegevens en wijzigingen) worden opgeslagen en bewaard door de [Bewaren] knop te kiezen. Pagina 7 van 79

8 1.3 Relevante functies Zoeken Door op Zoeken bovenaan in de menubalk te klikken verschijnt het Zoekscherm In het tekstvak van dit scherm kan de naam, of een deel van de naam, van een faillissement getypt worden. Door daarna de [Zoek] knop te kiezen wordt in de lijst met ingevoerde faillissementen gezocht naar het betreffende faillissement. Wanneer het faillissement wordt gevonden, verschijnt in het overzicht een pijl voor de naam van het faillissement en is het faillissement geselecteerd. Mochten meerdere faillissementen voldoen aan het zoekbegrip, dan verschijnt een lijst waaruit u het betreffende faillissement kunt kiezen Aantekeningen Het is mogelijk om aantekeningen te maken en deze (of een deel ervan) uit te printen. U kunt uw aantekeningen maken op diverse schermen door in het actuele scherm eerst op [Wijzigen] te klikken en vervolgens op [Aant]. U bent nu in het "Aantekening [faillis]" scherm en kunt nu een aantekening invoeren. Daarna klikt u op [OK], u gaat weer terug naar het actuele scherm waar u op [Bewaren] klikt. De button zal nu groen oplichten ten teken dat er een aantekening aanwezig is. U kunt deze aantekening uitprinten door eerst op [Aant] te klikken en vervolgens in het aantekeningscherm op de button [Print] te klikken. Nu kunt u kiezen uit alleen printen van de aantekeningen uit het geselecteerde faillissement of uit alle faillissementen. En u kunt kiezen uit alle of alleen de aangevinkte aantekeningen. Pagina 8 van 79

9 ?- Info Bovenaan in de menubalk staat het?, daaronder vindt u Info. In dit scherm zitten drie tabbladen met diverse soorten informatie. Deze informatie kan van belang zijn bij vragen over en problemen met Legal Insolve. Hieronder worden deze schermen kort besproken: Algemeen: In dit scherm vindt u informatie over uw licentiegegevens, zoals de naam van uw kantoor, het aantal licenties dat u bezit en met welke versie van Legal Insolve u werkt. Verder kunt u hier zien onder welke naam u momenteel ingelogd bent en waar uw programma- en databasebestanden zich bevinden. Systeeminformatie: In dit scherm staat algemene informatie over de versie van uw operatingsystem, hardware en geheugen. Ondersteuning: In dit tabblad kunt u direct een link naar de website van KSU Kantoor openen waar veel gestelde vragen over Legal Insolve zijn opgenomen. Daarnaast kunt u met de knop [Technisch rapport naar KSU-helpdesk sturen] een rapport aan onze helpdesk mailen met de gegevens uit de eerste twee tabbladen. Zo hoeft u deze gegevens niet op te schrijven om ze aan onze helpdesk te sturen indien deze erom vraagt. Via de knop [TeamViewer starten] kunt u een programma starten waarmee de medewerkers van de KSU helpdesk op uw scherm mee kunnen kijken en dit zo nodig overnemen. Het vervangt programma s als pcanywhere. Ook kunnen zij via dit programma Legal Insolve data ophalen van uw PC en deze ook weer hierop terugzetten. Dit werkt alleen nadat zowel u als onze helpdesk dit programma opgestart heeft en u ons een IDnummer heeft gegeven en wij vervolgens een wachtwoord ingevoerd hebben. Daarnaast betreft het een beveiligde en versleutelde verbinding. De kans dat deze gekraakt wordt of dat de data gelezen kan worden is zeer klein, zo niet nul. Zodra u de verbinding verbreekt kunnen wij deze van onze kant NIET opnieuw opstarten, u blijft dus de baas Beeld (filters) Bovenin de menubalk staat Beeld. Deze optie is nieuw sinds versie 5.1 en vervangt de knoppen [WSNP] en [Archief] uit eerdere versies. Met deze optie kunt u de faillissementlijst op veel manieren filteren. Deze optie kent drie voorgeprogrammeerde standaardfilters: Deze gebruiker: laat alle faillissementen en WSNP s zien waarin de gebruiker, onder wiens naam er ingelogd is, als medewerker of curator vermeld is. Ook als het dossier al gearchiveerd is. Standaard faillissement: laat alleen het Standaard faillissement zien. Alle faillissementen: maakt alle andere, dus ook gecombineerde filters, ongedaan. M.a.w. dit laat alle dossiers zien. Ook kunt u verchillende gecombineerde filters toevoegen. In dit scherm kunt u per vak diverse keuzes maken, deze worden dan samen tot één filter gecombineerd. Curator / Medewerker: Hier kunt u kiezen of u al dan niet op een bepaalde curator of medewerker wilt filteren. Dit is altijd een OF keuze. Datum uitgesproken: Hier kunt u een Vanaf en/of een Tot en met datum instellen. Het betreft hier de datum in het Uitgesproken op veld. U heeft dus drie mogelijkheden, namelijk: 1. Alleen Vanaf datum aanvinken: Laat alle dossier zien vanaf de ingevoerde datum t/m vandaag. 2. Alleen Tot en met datum aanvinken: Laat alle dossiers zien vanaf het eerste dossier t/m de ingevoerde datum. 3. Zowel Vanaf als Tot en met aanvinken: Laat alle dossiers zien tussen de twee ingevoerde data (inclusief de data zelf). Overig: Hier heeft u zes opties waarvan u er één uit de linker- en één uit de rechterkolom kunt kiezen. De keuzes spreken voor zich. Pagina 9 van 79

10

11 2 Menustructuur Legal Insolve en eerste gebruik 2.1 Legal Insolve de eerste keer opstarten Afhankelijk van de installatie van Legal Insolve is het programma op verschillende manieren te openen. De meest voorkomende manieren om het programma te openen staan in deze handleiding beschreven. Manier 1: - Op het bureaublad [Desktop] staat een pictogram van het programma Legal Insolve, dubbelklik op dit pictogram. - Het programma toont het aanmeldscherm, vul hierin de juiste initialen en wachtwoord. Wanneer u nog nooit Legal Insolve heeft geopend, dan is het mogelijk om de initialen AD in te vullen. Het wachtwoord voor deze gebruiker is xxxxxx. - Druk op OK. - Het opstartscherm van Legal Insolve verschijnt. Manier 2: - Klik in de taakbalk op de knop [start] en verplaats de muis naar [programma s]. - Klik eenmaal met de linkermuisknop op het programma Legal Insolve. - Het programma toont het aanmeldscherm, vul hierin de juiste initialen en wachtwoord. Wanneer u nog nooit Legal Insolve heeft geopend, dan is het mogelijk om de initialen AD in te vullen. Het wachtwoord voor deze gebruiker is xxxxxx. - Druk op OK. - Het opstartscherm van Legal Insolve verschijnt. Vervolgens verschijnt het openingsscherm van Legal Insolve (zie volgende figuur). Zoals in de figuur te zien, staat in de blauwe titelbalk boven in het scherm Legal Insolve DOS002 Faillissement twee. Dit wil zeggen dat het faillissement DOS002 Faillissement twee, dat blauw omlijnd is weergegeven in het overzicht, is geselecteerd. Wanneer een faillissement geselecteerd is, wil dat zeggen dat alle gegevens die bekeken, gewijzigd en/of verwijderd worden, betrekking hebben op dat faillissement (met uitzondering van het merendeel van de stamgegevens). De naam van het geselecteerde faillissement blijft dan ook boven in het scherm staan wanneer naar andere schermen wordt gegaan. Pagina 11 van 79

12 Het 0SD Standaard faillissement wordt bij Legal Insolve meegeleverd. Het is raadzaam om de code (nulsd) van dit faillissement niet te wijzigen naar iets anders, behalve als uw dossiernummers ook met een nul beginnen. In dat geval zou u er bijvoorbeeld nog één of twee nullen voor kunnen zetten. In dit 0SD faillissement is een Rekeningstelsel opgenomen dat gekopieerd wordt voor gebruik bij het aanmaken van nieuwe faillissementen. Het Rekeningstelsel is onderwerp van hoofdstuk 10 Financiële verslaglegging. Ook is het mogelijk om standaardcrediteuren in te voeren in dit faillissement, die dan in elk nieuw aangemaakt faillissement worden gekopieerd. Het is van belang om dit 0SDStandaard faillissement nooit te overschrijven met gegevens die niet in elk nieuw faillissement dienen te komen. Wanneer u het 0SD Standaard faillissement selecteert, dan zal er een scherm komen dat u ervoor waarschuwt dat u op het standaard faillissement staat. 2.2 Menustructuur Het faillissementspakket Legal Insolve is een zogenaamd menugestuurd programma. Dat wil zeggen dat alle schermen van het pakket bereikt kunnen worden via menu s. In de tabel op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de menustructuur van Legal Insolve. Hoofdmenu Submenu 1 Submenu 2 Submenu 3 KNOPPEN Faillissement Faillissement Personalia Onderneming Verzekering Auto Kas/bank/giro Activa Hypotheek Passiva Effecten Bodemvoorrecht GoedvDerden Separatisme Debiteuren Debiteur NAW Vordering Lijst NAW Lijst vorderingen Crediteuren Crediteur NAW Vordering Lijst vordering Lijst betwist Lijst onverdeeld EVB Lijst NAW o.a. boedelvordering Pagina 12 van 79

13 Correspondentie Correspondentie menu Samenvoegbestand maken Instellingen samenvoegbestand Tekstdocument openen Gegevens exporteren Bankafschriften Bankafschriften Bankafschrift Afschriftregel Overzicht MENUBALK Bestand Beeld Bewerken Deze gebruiker Standaardfaillissement Alle faillissementen Filter Extra Agenda Import? Legal Insolve help Info Algemeen Systeeminformatie Ondersteuning Rapporten Standaard rapporten Crediteuren Debiteuren Financieel Crediteuren Boedelvorderingen Boedel openstaand Preferent Concurrent Voorlopig erkend Voorlopig betwist Eigendomsvoorbeh Separatisten Rangorde boedel Rangorde preferent BTW crediteuren Debiteuren Ontvangsten BTW debiteuren Financieel Verslag Uitdelingslijst Uit te keren boedel Controleoverzicht Bankafschriften Rekenstelsel BTW Aangifte Pagina 13 van 79

14 Overig Aantekeningen Personeel Bodemvoorrecht Goederen van derden Auto s Hypotheek Vestigingen Verzekeringen Effecten Vrije rapporten Algemeen Query Faillissementen Curatoren Rechter-commissarissen Griffiers Reminderdata (tijdelijk) Zoeken Systeem Gebruikersinstellingen Kantoorinstellingen Stamgegevens Opschonen Indexeren Verwijder faillissement Vervang curator Persoonlijke instellingen Wie is er ingelogd Activeer licentie Licentienemers Brief BTW tarieven Ondernemingsvorm Rangorde Rapporten RC Griffier Rechtbank Rekeningstelsel Stopwoordenlijst Titel FV agendacodes Venster? Legal Insolve help Info Algemeen Systeeminformatie Ondersteuning 2.3 Eerste gebruik Legal Insolve Alvorens u met Legal Insolve start, dient u eerst een aantal instellingen in het menu Systeem juist in te voeren, aan te passen en/of te controleren. Denk daarbij onder andere aan het aanmaken van gebruikers en licentienemers, en het invoeren van stamgegevens. Dit wordt onderstaand uitvoerig besproken. Pagina 14 van 79

15 Als alle rechten en instellingen goed zijn ingesteld, is de volgorde van het invoeren van faillissementen: 1. faillissementsgegevens 2. debiteuren 3. crediteuren 4. aanschrijven debiteuren, crediteuren en anderen (correspondentie) 5. financiële transacties (bankafschriften) 6. financieel verslag (rapporten) In het menu Systeem staan een aantal knoppen en menupunten die eerst elders stonden. Verder staat hier een aantal nieuwe opties, zoals het gebruikers- en licentienemerbeheer. Zie de figuur hieronder voor de indeling van dit menu. -Hier worden alle LI gebruikers inclusief hun functie en rechten ingevoerd. -Voorheen - Extra Instellingen - en nieuwe gegevens / instellingen. -Voorheen de knop [Tabellen] in het hoofdscherm van Insolve. -Hiermee worden de bestanden van Legal Insolve schoongemaakt. -Met deze optie kunt u de indexbestanden opnieuw aanmaken. -Hiermee kan een compleet faillissement gewist worden (door systeembeheerder) -Vervang curator X in al diens (niet gearchiveerde) faillissementen door curator Y. -Controleren / aanpassen van uw persoonlijke instellingen. -In dit scherm ziet u alle gebruikers die Legal Insolve opgestart hebben. -Via dit scherm kunt u uw licentiegegevens invoeren of wijzigen. -De licentienemers (curatoren) worden in dit scherm aangemaakt en/of vervangen Gebruikersbeheer (alleen met Systeembeheer rechten) Vanaf Legal Insolve 5.0 dient iedere gebruiker, met andere woorden iedereen die met Legal Insolve wil werken, als gebruiker aangemaakt te zijn. Dit geldt dus ook voor de curatoren (licentienemers). Bij gebruikersbeheer worden ook bepaalde rechten binnen Legal Insolve aan de gebruiker toegewezen. In het veld Functie dient u voor curatoren (en bewindvoerders) te kiezen voor Advocaat. Ook voor advocaten die geen curator of bewindvoerder zijn dient u Advocaat te kiezen. Voor alle andere gebruikers van Legal Insolve kiest u Medewerker. Indien u voor Medewerker gekozen heeft dient u tevens het veld Datum begin ervaring in te vullen. Dit is nodig om in een toekomstige versie van Legal Insolve het Salaris curator formulier in te kunnen vullen. Voor medewerkers die bij de rechtbank geregistreerd staan om uren te mogen schrijven vult u hier de datum in vanaf wanneer zij uren mogen schrijven. Als een medewerker dit niet mag, dan voert u een datum in de toekomst in, bijv Heeft u Advocaat gekozen, dan dient u zowel het Datum begin ervaring als Beëdigingdatum in te vullen. LET OP: Voordat u een nieuwe licentienemer kunt toevoegen dient u eerst een gebruiker aan te maken. Zie ook Activeer licentie Kantoorinstellingen (alleen met Systeembeheer rechten) In dit scherm staan gegevens die specifiek voor uw kantoor zijn en voor de manier waarop u faillissementen maakt en waar de diversen gegevens opgeslagen / opgehaald worden. Pagina 15 van 79

16 In de tabbladen Adressen en Financieel kunt u de NAW, BTW, en KvK gegevens van uw kantoor invoeren. Onder het tabblad "Nummering" kunt u de lengte van de gebruikte nummers aanpassen en de manier waarop de nummering plaatsvindt wijzigen. De lengte van de nummers kunt u aanpassen door op de naam van het betreffende nummer te gaan staan en vervolgens achter "Lengte nummer" het getal aan te passen. Dit kan met de pijltjestoetsen of handmatig. Daarnaast is ook de manier van nummering aan te passen. Soorten nummering: Volautomatisch = automatisch ophogen en niet te wijzigen. Te wijzigen = automatisch ophogen, maar wel te wijzigen. Het veld wordt in eerste instantie overgeslagen voor invoer. Als u op de [OK] of [Annuleer] knop klikt worden de bestaande nummers gecontroleerd op de (nieuwe) instellingen en zo nodig aangepast en opnieuw uitgelijnd. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Wordt de lengte kleiner gemaakt, dan wordt niet opnieuw uitgelijnd. In het tabblad "Omslag" kunt u de instellingen voor de omslagberekening invoeren. Standaard zal Legal Insolve de volgende instelling aanleveren (zie onderstaande figuur). In het tabblad Mapopties kunt u diverse paden instellen. U kunt NIET meer, zoals in versie 4 en lager wel mogelijk was, het pad naar de live database instellen. De paden kunt u instellen/wijzigen met de knop [ ] achter de betreffende instelling. Hieronder een korte uitleg waar de paden voor dienen: Pad oefendatabase Indien u met Legal Insolve wilt oefenen kunt u dit in een oefendatabase doen. Zie hiervoor Persoonlijke instellingen Oefenen. Map exportbestanden In deze map slaat Legal Insolve alle (Excel) bestanden op die u via de knop [Correspondentie] aanmaakt. Pagina 16 van 79

17 Map modelbestanden Dit is de map waar u de Word modelbestanden voor Legal Insolve heeft staan. Zie ook hoofdstuk 8 Correspondentie Tekstdocument openen voor de werking hiervan. Map voor rapporten (In 4.x en lager was dit Documenten ): Hierin worden alle bestanden opgeslagen die u via de optie Rapporten maakt. Dus ook de tussentijdse financiële verslagen. Bij drie van de vier pad-/mapinstellingen ziet u een knop [Iedereen]. Hiermee kunt u de, hier ingestelde, paden voor alle gebruikers laten gelden. Verder vindt u onder dit tabblad nog de optie Automatisch dossierdirectories aanmaken. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alle correspondentie en rapportbestanden worden opgeslagen in een submap met als naam het dossiernummer Stamgegevens (alleen met Systeembeheer rechten) Het invoeren van faillissementsgegevens wordt vergemakkelijkt door eerst een aantal stamgegevens vast te leggen. Dit betreft gegevens die bij meerdere faillissementen terug (kunnen) komen. Door deze bij de stamgegevens vast te leggen, hoeven de gegevens maar eenmaal ingevoerd te worden. De gegevens Rekeningstelsel, Rangorde, Rapporten en Titel FV worden niet behandeld. Deze zijn reeds ingevuld en hoeven voor het werken met Legal Insolve niet noodzakelijk aangepast te worden. Indien u in deze gegevens wel iets wilt wijzigen is het raadzaam om dit in overleg met de KSU Helpdesk te doen! De volgende gegevens dienen wel gevuld te worden voordat u het eerste faillissement kunt gaan aanmaken: Brief: zie hoofdstuk 8 Correspondentie. BTW Tarieven In het BTWcode en percentage scherm worden verschillende BTW tarieven aangemaakt. Deze bestaan uit een BTW code die zichtbaar is in de schermen, het BTW percentage waarmee gerekend wordt en een omschrijving. Bij uitlevering zitten er vier standaard BTW percentages in Legal Insolve. Deze hebben de codes HOOG, LAAG, NUL en OUD-H. Dit is met opzet met letters gedaan! Deze lijst wordt namelijk automatisch alfabetische volgorde gesorteerd en worden dan ook in de hierboven staande volgorde in de lijst gezet. Als u hier bijvoorbeeld 19%, 6%, 0% en 17,5% invult, dan zal de lijst er van boven naar beneden zo uitzien: 0%, 17,5%, 19% en 6%. Als u dan de lijst opent om een percentage te kiezen, moet u altijd eerst naar beneden scrollen om het juiste percentage te krijgen. Mocht u hier dus wijzigingen of aanvullingen in willen doen, let u dan op de code die u gebruikt i.v.m. de volgorde van de lijst. Ondernemingsvorm In het Invoer rechtsvormen van ondernemingen scherm worden rechtsvormen vastgelegd. RC In het Rechter-Commissarissen scherm worden de NAW gegevens van de rechter-commissaris(sen) vastgelegd. In het aanhefveld kunt u kiezen om alleen de aanhef in te voeren of ook gelijk de naam toe te voegen zoals u deze in correspondentie zou willen printen. Griffier In het Griffier scherm kunt u de griffier(s)/secretaris(sen) invoeren die u aan een faillissement wilt toevoegen. Dit is een extra optie in het faillissementscherm onder het veld RC. Rechtbank In het Rechtbank scherm worden de gegevens van de relevante rechtbanken vastgelegd. Stopwoordenlijst In het Stopwoordenlijst scherm staan woorden die niet meegenomen worden in de controle op dubbele namen. Deze lijst is reeds gevuld! U kunt deze lijst naar wens zelf uitbreiden en/of aanpassen. U hoeft geen hoofdletters te gebruiken omdat Legal Insolve altijd zowel op hoofdletters als op kleine letters controleert, om het even hoe u het ingevuld heeft! Agendacodes Agenda actiecodes is een nieuwe optie. De optie Reminder / Termijnbewaking is vanaf versie 5.1 vervangen door een (outlook achtige) agenda. De zaken waar u in de termijnbewaking een datum voor kon invullen zijn vervangen door Agenda actiecodes die u in de agenda kunt inplannen. Zie ook hoofdstuk 11 voor verdere uitleg over de agenda. Onder deze optie kunt u eigen codes aanmaken. De codes die een vinkje hebben in de kolom Alg. mag u NIET aanpassen of verwijderen. Dit zijn de codes die zijn te vergelijken met de oude data in de Termijnbewaking van de vorige versies van Legal Insolve. Pagina 17 van 79

18 2.3.4 Opschonen (alleen met Systeembeheer rechten) Hiermee kunt u de bestanden van Legal Insolve schoonmaken en indexeren. U gebruikt deze optie bijvoorbeeld als overzichten niet meer kloppen of Legal Insolve tijdens het werken is vastgelopen Indexeren (alleen met Systeembeheer rechten) Deze optie is nog niet functioneel. In een volgende versie van Legal Insolve zullen met deze optie de indexbestanden verwijderd en opnieuw aangemaakt worden. Hierdoor worden niet alleen fouten in de inhoud aangepast maar ook mogelijke problemen met de structuur van deze bestanden. Deze functie is dus anders dan de functie Opschonen waar de indexbestanden alleen opnieuw gevuld worden. Dit wordt mogelijk een externe tool! Verwijder faillissement (alleen met Systeembeheer rechten) Met deze optie kunt u een compleet faillissement met alle onderliggende gegevens verwijderen. U hoeft dus niet eerst alle crediteren, vorderingen etc. te verwijderen. LET OP: deze actie is definitief en kan NIET meer ongedaan gemaakt worden. Wij raden aan om eerst een backup te maken voordat u deze actie uitvoert Vervang curator (alleen met Systeembeheer rechten) Met deze functie kunt u alle faillissementen van een bepaalde curator overzetten naar een andere curator. Het betreft hier alleen de NIET gearchiveerde faillissementen / WSNP s. Kies in het eerste scherm de curator die u wilt vervangen en klik op [Volgende]. In het tweede scherm kiest u de vervangende/nieuwe curator en klik weer op [Volgende]. Om het proces uit te voeren klikt u in dit laatste scherm op [Voltooien]. Mocht u een fout gemaakt hebben kunt u hier nog [ Annuleren] of [Terug] gaan om de keuzes aan te passen. TIP: als u niet alle faillissementen / WSNP s naar een andere curator wilt zetten, dan kunt u deze tijdelijk archiveren Persoonlijke instellingen (met Eigenbeheer of Systeembeheer rechten) Hier vindt u drie tabbladen waarin u een aantal persoonlijke gegevens kunt bekijken en/of wijzigen. Tevens kunt u van hieruit de oefendatabase opstarten. Hieronder vindt u een beknopte uitleg van deze drie tabbladen: Onder het tabblad Toegangspaden kunt u een tweetal paden wijzigen die zijn overgenomen uit Kantoorinstellingen Mapopties, namelijk: o Map exportbestanden: Persoonlijk afwijkende instelling voor alle (Excel) bestanden die via [Correspondentie] aangemaakt worden. o Map modelbestanden: Persoonlijk afwijkende instelling voor de map waar uw persoonlijke Word model bestanden staan. Met de knop [Standaard] kunt u de default instellingen uit het menu Kantoorinstellingen Mapopties weer overnemen. Onder het tweede tabblad Bevoegdheden kunt u zien welke rechten u heeft. LET OP: U kunt hier niets wijzigen ook al lijkt dat wel zo. Deze instellingen wijzigen kan alleen indien u Systeembeheer rechten heeft en dan ook alleen in het menu Gebruikers. Onder het laatste tabblad Oefenen kunt u het pad naar de standaard oefendatabase wijzigen. Tevens kunt u hier een vinkje aanzetten, waardoor u bij de volgende keer dat u Legal Insolve start automatisch de oefendatabase opstart Wie is er ingelogd (voor iedereen toegankelijk) In dit scherm kunt u zien welke gebruikers Legal Insolve opgestart hebben. Dit kan interessant zijn als u bijvoorbeeld de optie Opschonen wilt uitvoeren; u mag dan als enige Legal Insolve in gebruik hebben. Verder is dit handig als het programma bijvoorbeeld geupdate moet worden; ook dan moet iedereen Legal Insolve afgesloten hebben. U kunt dan als laatste afsluiten en daarna updaten Activeer licentie (alleen met Systeembeheer rechten) Met deze optie kunt u na de update van Insolve 4.x naar 5.x de licentiegegevens invoeren. Tevens zult u via deze optie licentiewijzigingen (meer/minder) moeten uitvoeren. U dient dan opnieuw de licentiegegevens in te voeren, alvorens u de nieuwe licentienemer(s) aan kunt maken. Pagina 18 van 79

19 De Kantoorcode en het Licentienummer ontvangt u, per brief of , bij aanschaf van Legal Insolve, bij een licentiewijziging en bij een update Licentienemers (alleen met Systeembeheer rechten) Via deze optie kunt u licentienemers, lees curatoren/bewindvoerders, toevoegen en/of de gegevens van licentienemers wijzigen. Bovenin dit scherm kunt u zien hoeveel licenties uw kantoor bezit. Er mogen nooit meer vinkjes zijn dan dat er licenties zijn. Als dat wel zo is, dan zullen een aantal menuopties en knoppen niet bruikbaar zijn. Indien er minder vinkjes staan dan u licenties heeft, dan kunt u nog (een) licentienemer(s) toevoegen. In dat geval is de knop [Nieuwe licentieregel] zwart i.p.v. grijs. Door op deze knop te klikken kunt u een nieuwe, lege, licentieregel aanmaken. Het vinkje in deze regel staat aan. Met de knop [Details] kunt u de gegevens van een licentienemer (curator/bewindvoerder) invullen (bij nieuwe) of aanpassen (bij bestaande). Bij een nieuwe licentienemer dient u, nadat u op [Wijzigen] geklikt heeft, als eerste een Gebruiker aan de licentienemer te koppelen. LET OP: Indien u de curator/bewindvoerder nog niet als gebruiker aangemaakt heeft dient u dit dus eerst te doen. Zie Gebruikersbeheer. Een aantal velden in dit scherm is verplicht. Indien u bewaren kiest zonder dat deze velden ingevuld zijn, dan krijgt u hier een waarschuwing voor. De gegevens uit de grijze velden komen uit het gebruikersscherm of worden door Legal Insolve automatisch samengesteld. Deze zijn niet handmatig te wijzigen. Pagina 19 van 79

20

21 3 Invoeren van faillissementsgegevens In dit hoofdstuk wordt het vastleggen van faillissementsgegevens beschreven. De gegevens waar het hier om gaat, komen voort uit de eerste inventarisatie. Naast de algemene faillissementsgegevens kunnen hier ook uitgebreidere gegevens van de failliete persoon of het failliete bedrijf vastgelegd worden. In hoofdstuk 3 paragraaf 2.1 zijn de stamgegevens al besproken, in dit hoofdstuk wordt het vastleggen van faillissement specifieke gegevens beschreven. 3.1 Algemene gegevens Kies in het hoofdmenu de [faillissement] knop. Het faillissement scherm verschijnt. In dit scherm worden de algemene faillissementsgegevens vastgelegd. Na de [nieuw] of [wijzigen] knop gekozen te hebben, kunnen gegevens ingevoerd worden. De velden met een * erachter zijn verplicht! Dossiernummer * vul hier een dossiernummer in, dit nummer is over het algemeen gelijk aan het nummer in uw dossier/uren administratie. Faillissementsnummer vul hier het faillissementsnummer in dat u van de rechtbank krijgt. Faillissementsnaam * vul hier de naam van het faillissement in. Deze naam komt op alle prints en schermen te staan. Deze kan gelijk zijn aan de naam in uw dossier/uren administratie, maar dit hoeft niet. Uitgesproken op */Beëindiging vul in het linker datumveld de uitspraakdatum in, in het rechterdatumveld kan de beëindigingdatum ingevuld worden. Voordracht opheffing/opheffing in het linker datumveld kunt u de voordrachtsdatum voor opheffing invullen. In het datumveld rechts daarvan de werkelijke opheffingsdatum. In het laatste veld onder Reden komt de opheffingsreden. Rechtbank * klik in dit keuzeveld (pulldown) op de knop om de lijst met (de eerder ingevulde) rechtbanken te openen. Kies een rechtbank door deze met de muisknop aan te klikken of door met de pijltoetsen naar de betreffende rechtbank te gaan en deze met [Enter] te bevestigen. Pagina 21 van 79

22 Faillissementsrekeningnummer vul hier het faillissementsbankrekeningnummer in. Er wordt dan automatisch een rekening aangemaakt bij [Kas/Bank/Giro]. Rechter commissaris * dit is een keuzeveld waar u een reeds aangemaakte Rc uit de lijst kunt kiezen (zie ook bij Rechtbank). Telefoonnummer Rc het telefoonnummer van de Rc wordt automatisch ingevuld. Dit heeft u aangemaakt in de stamtabel voor de betreffende Rc. U kunt dit NIET wijzigen in dit scherm! Curator * dit is een keuzeveld waar u een reeds aangemaakte curator uit de lijst kunt kiezen (zie ook bij Rechtbank). LET OP: Onder de knop [ ] kunt u nog Overige curatoren invoeren. Hier doet Insolve echter (nog) niets mee. U kunt deze gegevens binnen Insolve nergens anders bekijken en/of printen! Faillissementsmedewerkers hier kunt u d.m.v. de knop [Wijzigen] faillissementsmedewerkers aan het faillissement toevoegen. Dit kunnen alle gebruikers zijn die u in Legal Insolve heeft aangemaakt. Klik op [Wijzigen] en klik vervolgens op [Nieuw] om een medewerker aan de lijst toe te voegen of ga op een medewerker uit de lijst staan en klik op [Verwijderen] om iemand uit de medewerkerslijst, van dit faillissement, te verwijderen. Uitgesproken op verzoek van vul hier de naam van de aanvrager van het faillissement in, bijvoorbeeld eigen aanvraag. Advocaat aanvrager indien van toepassing en bekend kan hier de naam of kunnen hier de NAW gegevens van de advocaat van de aanvrager ingevuld worden. Telefoonnummer advocaat hier kan, indien gewenst, het (de) telefoonnummer(s) van de advocaat van de aanvrager ingevuld worden. Achter Soort persoon dient aangegeven te worden of het faillissement betrekking heeft op een Natuurlijk (persoon) of een Rechts(-persoon) of dat het onder Overig valt. Vink één van deze vormen aan. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven of er sprake is van een schuldsanering. Het programma zal nu in diverse overzichten aangeven dat er sprake is van een schuldsanering waarbij dan de naam curator vervangen wordt door bewindvoerder. Wanneer de [Bewaren] knop gekozen wordt, wordt gevraagd of het standaardgrootboekstelsel gekopieerd moet worden. Door de [OK] knop te kiezen wordt het standaard grootboek gekopieerd. Naast het invoergedeelte van algemene faillissementsgegevens geeft het scherm aan de rechterkant een menu weer met behulp waarvan overige gegevens vastgelegd worden. In het navolgende worden deze menu items kort besproken. De besproken schermen kunnen geactiveerd worden door de betreffende knop in het faillissement scherm te kiezen. De belangrijkste items zijn personalia, onderneming, kas/bank/giro en activa, de rest heeft een informatieve functie. 3.2 Overige gegevens Personalia in het Personalia scherm worden de gegevens van een natuurlijk persoon geregistreerd. Het bestaat uit twee tabbladen. Op het eerste tabblad Gegevens worden de NAW gegevens van de gefailleerde vastgelegd. Het tabblad heeft ook betrekking op de overige gegevens van de gefailleerde. Hierbij wordt gedacht aan de partner of de kinderen van de gefailleerde en het correspondentieadres. Op het tweede Pagina 22 van 79

23 tabblad, Overige personen worden NAW gegevens van personen die in relatie staan met de natuurlijke persoon vastgelegd (bijvoorbeeld die van de boekhouder of accountant) Onderneming In het Onderneming scherm worden gegevens die betrekking hebben op de faillietverklaarde onderneming vastgelegd. Het scherm bestaat uit vijf tabbladen. Op het eerste tabblad, Onderneming adres, worden de NAW gegevens van de faillietverklaarde onderneming, de rechtsvorm (via combobox keuze uit stamgegevens), het aansluitnummer bv, het handelsregisternummer, BTW nummer en fiscaal nummer ingevoerd. Tevens biedt het ruimte om meerdere vestigingen in te voeren door de + knop te kiezen. Het tweede tabblad Directie/Vennoot/Commissaris biedt ruimte voor de NAW gegevens van de directie, de vennoten of de commissarissen. Door de vinkbox voor Directie, Vennoot of Commissaris te selecteren wordt aangegeven welke functie de persoon bekleedt. Op het derde tabblad, Overige personen, worden gegevens van overige personen die betrokken zijn bij het failliete bedrijf vastgelegd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een administrateur of de bewaking. Op het vierde tabblad, Werknemers worden de NAW gegevens van werknemers van het failliete bedrijf ingevoerd. In verband met eventuele correspondentie kunnen naast de NAW gegevens van de werknemer ook de NAW gegevens van een vertegenwoordiger ingevoerd worden. Selecteer om de NAW gegevens van de werknemer in te voeren de vinkbox voor Werknemer. Selecteer de vinkbox voor Vertegenwoordiger om de NAW gegevens van de vertegenwoordiger in te voeren. Met behulp van de vinkbox voor Correspondentie kan aangegeven worden met wie de correspondentie gevoerd wordt. Kies daarna, afhankelijk van met wie de correspondentie gevoerd wordt, de Persoon of de Vertegenwoordiger knop. Hier vindt u ook de mogelijkheid om binnen de correspondentie de aanhef specifiek naar een persoon te sturen. Bijvoorbeeld: Geachte heer, Deze mogelijkheid bestaat in ieder naam/correspondentiescherm. Het vijfde tabblad tenslotte geeft een overzicht van alle ingevoerde werknemers Verzekering in het Verzekering scherm worden verzekeringsgegevens van de gefailleerde ingevoerd. Het verzekeringscherm bestaat uit drie tabbladen. Het eerste tabblad, Maatschappij biedt ruimte voor de NAW gegevens van de verzekeringsmaatschappij. Op het tweede tabblad Soorten verzekering worden de verschillende polissen vastgelegd. Het derde tabblad, Overzicht, geeft een overzicht van de soorten verzekeringen die zijn ingevoerd Auto in het Auto scherm worden de autogegevens van de gefailleerde ingevoerd. Pagina 23 van 79

24 3.2.5 Kas/Bank/Giro in het Kas/Bank/Giro scherm worden de bij de gefailleerde aangetroffen middelen vastgelegd. Het scherm bestaat uit drie tabbladen. Het eerste tabblad biedt ruimte voor het invoeren van de bankgegevens en het aangetroffen saldo. Wanneer het Kas/Bank/Giro scherm opgestart wordt, staat het in het Faillissement scherm ingevoerde rekeningnummer al ingevuld in het tekstvak achter Rekeningnummer. Kies wanneer de invoer betrekking heeft op dit rekeningnummer de [Wijzigen] knop. Kies wanneer de invoer betrekking heeft op een ander rekeningnummer de [Nieuw] knop. Indien de rekening een girorekening betreft, kan dit aangegeven worden door de vinkbox voor [Giro] te selecteren. Het is mogelijk dat via bankafschriften nog geboekt wordt op de rekening. Dit kan aangegeven worden door de vinkbox voor Doorboeken te selecteren. Wanneer niet meer geboekt wordt op de rekening, kan dit aangegeven worden door de vinkbox voor Aangetroffen te selecteren. De vinkbox Doornummeren zorgt ervoor dat het eerste bankafschrift van een nieuw jaar niet met 1 begint, maar doorgaat met de nummering van het vorgie jaar. Bijvoorbeeld het laatste afschriftnummer van 2007 was 14, dan is het eerste afschriftnummer voor 2008 dus 15. Op het Lijst tabblad staan de voor dit faillissement ingevoerde rekeningen. Indien een van de rekeningen geselecteerd wordt, verschijnen de detailgegevens van deze rekening in het voorgaande tabblad. Het Kasgeld tabblad tenslotte biedt de mogelijkheid om aangetroffen kasgelden vast te leggen Activa (en separatisme) in het Activa scherm wordt een schatting van de waarde van het onroerend goed, de inventaris, de voorraden en diversen vastgelegd. Tevens wordt aangegeven of sprake is van separatisme. Het Algemeen tabblad geeft een overzicht van alle ingevoerde activa. Door op dit blad een item te selecteren, verschijnen in een van de vier volgende tabbladen de detailgegevens van dit item. Op het Onroerend goed, Inventaris, Voorraden en Diversen tabblad wordt respectievelijk het onroerend goed, de inventaris, de voorraden en diversen (bijvoorbeeld deelnemingen, verpand effectendepot, sieraden, kunst, etc.) vastgelegd. Op deze tabbladen kan met behulp van de scrollbars achter Verkoop opbrengst rekening en Verkoop kosten rekening aangegeven worden waar respectievelijk de opbrengst van de verkoop en de kosten van de verkoop in het grootboek vastgelegd dienen te worden. Dit betekent dat in het rekeningstelsel automatisch een regel wordt aangemaakt op de betreffende rekening met als tekst (een deel) van de Omschrijving van deze activa. Wanneer in het Bankafschriften scherm bedragen voor de verkoop (opbrengst of kosten) geboekt worden, dan dient dit rechtstreeks op deze rekeningen gedaan te worden. Ook kan aangegeven worden of activa verpand zijn. Voordat u dit kunt doen dienen de gegevens van de betreffende crediteur al in het Crediteur scherm ingevoerd te zijn. Verpanding wordt aangegeven door de vinkbox voor Separatisme te selecteren. Wanneer deze vinkbox geselecteerd is en de [bewaren] knop gekozen wordt, verschijnt het Separatisme scherm (figuur 4.4). Hier dient achter Pandhouder aangegeven te worden wie de pandhouder is. Dit kan door de [ ] knop te kiezen waardoor het Crediteur selectie scherm verschijnt. Selecteer in het overzicht een crediteur en kies de [Selecteer] knop. Hierdoor wordt teruggekeerd in het Separatisme scherm. Vervolgens kan aangegeven worden of er sprake is van een boedelbijdrage. Is dit het geval, selecteer dan de vinkbox Pagina 24 van 79

25 voor Boedelbijdrage en geef daarachter aan of er sprake is van een percentage of een vast bedrag door dit in het tekstvak achter Percentage of Bedrag in te typen. De bedragen Opbrengst, Kosten, Voor crediteur en Voor boedel worden automatisch ingevuld wanneer via het Bankafschriften scherm bedragen geboekt worden Hypotheek in het Hypotheek scherm worden gegevens met betrekking tot hypotheken vastgelegd. Op het NAW HypotheekBank tabblad worden gegevens met betrekking tot de hypotheekbank vastgelegd. Het Vormen tabblad biedt ruimte voor het vastleggen van de hypotheekvormen. Wanneer dit tabblad gekozen wordt, verschijnt automatisch de naam van de hypotheekbank in de bovenste regel. Op het Overzicht tabblad worden alle ingevoerde hypotheken weergegeven. Wanneer op dit tabblad een hypotheek geselecteerd wordt, verschijnen in de voorgaande tabbladen de detailgegevens van deze hypotheek Passiva in het Passiva scherm wordt een globale schatting van de schulden van de gefailleerde vastgelegd. Met de gegevens die in dit scherm vastgelegd worden, vindt geen verdere verwerking plaats Effecten in het Effecten scherm wordt de effectenportefeuille van de gefailleerde vastgelegd. Ook voor de gegevens die in dit scherm vastgelegd worden, geldt dat er geen verdere verwerking mee plaatsvindt Bodemvoorrecht in het Bodemvoorrecht scherm worden gegevens vastgelegd met betrekking tot bodemvoorrecht. Met de gegevens die hier vastgelegd worden, vindt geen verdere bewerking plaats Goederen van derden in het Goederen van derden scherm worden gegevens met betrekking tot de verhuurder en de gehuurde goederen vastgelegd. Op het Verhuurder tabblad kunnen de gegevens van de verhuurder vastgelegd worden. Het Goederen tabblad biedt ruimte voor een omschrijving van de gehuurde goederen. Pagina 25 van 79

26

27 4 Invoeren van debiteuren Het Debiteuren scherm (figuur 5.1) biedt de mogelijkheid om de gegevens van de bij een faillissement betrokken debiteur vast te leggen. Het scherm bestaat uit vier tabbladen. De eerste twee tabbladen hebben respectievelijk betrekking hebben op de NAW gegevens van de debiteur en de vordering op de betreffende debiteur. Het derde tabblad geeft een overzicht van alle ingevoerde debiteuren en het vierde tabblad geeft een samenvatting van de vordering. 4.1 NAW gegevens Het tabblad met de titel NAW (figuur 5.1) biedt ruimte voor het vastleggen van de NAW gegevens van de debiteur. Daarnaast wordt op dit blad een debiteurnummer en een volgnummer toegekend aan de debiteur. Wanneer een volgnummer wordt toegekend, wordt automatisch een grootboekrekening aangemaakt. Dit heeft tot gevolg dat wanneer via bankafschriften bedragen worden geboekt met betrekking tot deze debiteur, deze bedragen automatisch gekoppeld worden aan dit volgnummer. Selecteer om de NAW gegevens van de debiteur in te voeren eerst de radiobutton voor Debiteur. Voer daarna de gegevens in. T.a.v.: Kunt u gebruiken wanneer u de correspondentie wilt richten aan een persoon binnen een bedrijf. Let op t.a.v. wordt niet meegenomen in het samenvoegbestand Adres: u kunt ervoor kiezen om straatnaam en huisnummer in een veld in te voeren. Adres2: hier kunt u bijvoorbeeld het postbusnummer invullen of een extra referentie invoeren Aanhef: hier kunt u de aanhef in zijn geheel invullen. Wanneer de debiteur zich laat vertegenwoordigen, dan kunnen de NAW gegevens van de vertegenwoordiger ingevoerd worden nadat de radiobutton Vertegenwoordiger is gekozen. Als laatste dient u de correspondentie NAW gegevens in te voeren. Dit doet u door de radiobutton Correspondentie te kiezen. Vervolgens klikt u op de [Persoon] of [Vertegenwoordiger] knop om de adresgegevens van de debiteur of diens vertegenwoordiger over te nemen in dit tabblad. U kunt de overgenomen gegevens zelf aanpassen of de gegevens niet overnemen maar geheel zelf invoeren. In de tekstvakken achter Naam bank en Rekeningnr worden de naam van de bank en het rekeningnummer ingevoerd. Pagina 27 van 79

28 4.2 Vordering Wanneer de NAW gegevens ingevuld zijn, wordt/worden op het tabblad Vordering (figuur 5.2) de vordering(en) ingevoerd. Wanneer dit tabblad gekozen wordt, verschijnt automatisch de naam van de debiteur in de bovenste regel. In dit scherm wordt de factuurdatum, eventuele referenties en de omvang van de vordering ingevoerd. Verder is het mogelijk om, met de radiobuttons Prea of Boedel, te kiezen of de vordering een praefaillissements- of boedelvordering is. Met behulp van de vinkbox voor Verrekend wordt aangegeven of de BTW al (door de failliet) met de fiscus verrekend is. Dit gegeven wordt door het programma verwerkt in het BTW overzicht. Wanneer verwacht wordt dat niet de gehele vordering geïncasseerd wordt, kan dit aangegeven worden door een bedrag achter Afboeking in te vullen. De bedragen in de tekstvakken achter Ontvangen en Nog te ontvangen worden automatisch ingevuld wanneer bedragen via Bankafschriften geboekt worden. Bovendien is er nog de knop voor de verpanding van de vordering op de debiteuren. Dit is bedoeld voor verrekening van bedragen tussen debiteuren en crediteuren. Bijvoorbeeld als een debiteur ook gelijk crediteur is. Wanneer u deze knop gebruikt krijgt u de mogelijkheid om te kiezen voor de pandhouder (crediteur) waaraan de vordering verpand is. Ook kunt u daar de keuze maken voor welk bedrag en of u dit bedrag wilt afvinken van de vordering van de crediteur. Pagina 28 van 79

29 Wanneer u ervoor kiest om de vordering af te vinken wordt deze van de vordering van de crediteur afgevinkt en deze komt dan ook als zodanig in het financieel verslag terecht. 4.3 Lijst NAW Het tabblad Lijst NAW geeft een overzicht van alle ingevoerde debiteuren. Door op dit blad een debiteur te selecteren, verschijnen de detailgegevens van de betreffende debiteur en diens (eerste) vordering op de voorgaande twee tabbladen. Met de mogelijkheid om ook NAW gegevens te importeren vanuit een Excel-bestand is het vaak lastig dat er ook debiteurgegevens in Legal Insolve komen te staan van debiteuren die geen vorderingen indienen. Deze debiteuren staan eigenlijk alleen maar in de weg. U kunt de knop [Blokkeer] gebruiken om alle debiteuren die geen vordering hebben ingediend te verwijderen uit de lijsten. Mocht er zich een situatie voordoen waarop u een vordering wilt inbrengen bij deze debiteur dan kunt u hem deblokkeren door Toon geblokkeerde aan te vinken en dan in de tab NAW op de knop [Wijzigen] te klikken. Vervolgens vinkt u voor Geblokkeerd uit. Nu kunt u weer gebruikmaken van deze debiteur. 4.4 Lijst vorderingen Het tabblad Lijst vorderingen geeft een samenvatting van de vorderingen van een debiteur. Door op dit tabblad een vordering te selecteren, verschijnen de detailgegevens van de betreffende debiteur en vordering op de eerste twee tabbladen. PS Met de knop [Aant] kan een aantekening worden gemaakt. Dit kan alleen per debiteur, dus niet per vordering. Pagina 29 van 79

30

31 5 Invoeren van crediteuren Het Crediteur scherm (figuur 6.1) biedt de mogelijkheid om de gegevens van de bij een faillissement betrokken crediteuren vast te leggen. Het scherm bestaat uit zeven tabbladen. De eerste twee tabbladen hebben respectievelijk betrekking op de NAW gegevens van de crediteur(en) en de vordering(en) van de betreffende crediteur (paragraaf 6.1 en 6.2). De volgende tabbladen (paragraaf ) geven overzichten van alle ingevoerde crediteuren en vorderingen. 5.1 NAW gegevens Het tabblad met de titel NAW (figuur 6.1) biedt ruimte voor het vastleggen van de NAW gegevens van de crediteur. Daarnaast wordt op dit blad een crediteurnummer en een volgnummer toegekend aan de crediteur. Wanneer een volgnummer wordt toegekend, wordt automatisch een grootboekrekening aangemaakt. Dit heeft tot gevolg dat wanneer via bankafschriften bedragen worden geboekt met betrekking tot deze crediteur, deze bedragen automatisch gekoppeld worden aan dit volgnummer. Selecteer om de NAW gegevens van de crediteur in te voeren eerst de radiobutton voor Crediteur. Voer daarna de gegevens in. T.a.v.: Kunt u gebruiken wanneer u de correspondentie wilt richten aan een persoon binnen een bedrijf. Let op t.a.v. wordt niet meegenomen in het samenvoegbestand Adres: u kunt ervoor kiezen om straatnaam en huisnummer in een veld in te voeren. Adres2: hier kunt u bijvoorbeeld het postbusnummer invullen. Aanhef: hier kunt u de aanhef in zijn geheel invullen. Wanneer de crediteur zich laat vertegenwoordigen, dan kunnen de NAW gegevens van de vertegenwoordiger ingevoerd worden nadat de radiobutton Vertegenwoordiger is gekozen. Als laatste dient u de correspondentie NAW gegevens in te voeren. Dit doet u door de radiobutton Correspondentie te kiezen. Vervolgens klikt u op de [Persoon] of [Vertegenwoordiger] knop om de adresgegevens van de crediteur of diens vertegenwoordiger over te nemen in dit tabblad. U kunt de overgenomen gegevens zelf aanpassen of de gegevens niet overnemen maar geheel zelf invoeren. In de tekstvakken achter Naam bank en Rekeningnr worden de naam van de bank en het rekeningnummer ingevoerd. Pagina 31 van 79

32 5.2 Vordering Preferent / Concurrent / Boedel Wanneer de NAW gegevens ingevuld zijn, gaat u naar het tabblad Vordering (figuur 6.2). De vorderingen zijn in twee hoofdgroepen verdeeld, namelijk: boedelvorderingen en alle andere vorderingen. Wanneer dit tabblad gekozen wordt, verschijnt automatisch de naam van de crediteur in de bovenste regel en de lay-out van de 'niet-boedelvorderingen' Gegevens preferente en/of concurrente vordering Achter Betreft kan een referentie ingevoerd worden, bijvoorbeeld een factuurnummer en/of een omschrijving van het product of een referentie van de factuur. Vervolgens wordt achter Vordering het totaal te vorderen bedrag ingevoerd en kan een BTW percentage gekozen worden. Door het vinkje voor Verrekend aan te zetten, wordt aangegeven dat de BTW al (door de failliet) met de fiscus verrekend is. Deze informatie wordt door het programma verwerkt in diverse rapporten. Afhankelijk van de aard van de vordering, wordt het bedrag verdeeld in Preferent, Concurrent, Betwist preferent en/of Betwist concurrent. Bij een preferente vordering dient bovendien de rangorde aangegeven te worden. Wanneer er sprake is van separatisme, maakt u geen vordering aan, maar wel de crediteur. In het geval van separatisme wordt de verpande vordering automatisch door Legal Insolve aangemaakt als preferente vordering en wordt automatisch het vinkje voor Separatist aangezet. Zie voor verdere uitleg over separatisten zie het kopje Activa in hoofdstuk 4. De rangordes behoren tot de stamgegevens die standaard worden meegeleverd. De rangordes kunnen echter naar wens gewijzigd worden. Dit kan via Systeem, Stamgegevens, Rangorde. Het scherm dat dan verschijnt is het invoerscherm voor de rangordes. Met behulp van de [Nieuw], [Wijzigen] en [Verwijderen] knoppen kunt u rangordes toevoegen, wijzigen of verwijderen. Pagina 32 van 79

33 5.2.2 Gegevens boedelvordering Om van een vordering een boedelvordering te maken zet u de vinkbox Boedelvordering aan. Het scherm wordt nu iets anders dan bij preferente / concurrente vorderingen (figuur 6.4).De naam van de crediteur staat nog steeds in de bovenste regel. Achter Betreft kan een referentie ingevoerd worden. Vervolgens wordt achter Vordering het totaal te vorderen bedrag ingevoerd. In de pulldown lijst kan een BTW percentage gekozen worden, waarna automatisch het BTW bedrag ingevuld wordt. Met behulp van de vinkbox Pro memorie kan aangegeven worden of het een pro memorie post betreft. In het financieel verslag zullen deze posten te zien zijn als pm post onder de rubriek D. Nog te betalen boedelkosten. Ook hier kunt u net als bij de preferente crediteuren een rangorde opgeven. Dit zorgt er voor dat het een preferent boedelvordering wordt Verder is dit het enige scherm waarop de betreffende standaardcategorieën gewijzigd kunnen worden. Voor u is van belang om te weten dat bij een pro memorie vordering het vorderingsbedrag 0 (nul) mag zijn. Als een crediteur meerdere vorderingen heeft, dan kunt u met de knoppen [ ], [ ], [ ] en [ ] door deze vorderingen heen bladeren. De knoppen hebben de volgende functies: [ ] ga terug naar de eerste vordering [ ] blader één vordering terug [ ] blader één vordering verder [ ] ga verder naar de laatste vordering 5.3 Lijst vordering Het tabblad Lijst vordering geeft een overzicht van alle crediteuren die een preferente en/of concurrente en/of boedelvordering hebben (figuur 6.5). In dit overzicht staan de volgende gegevens: Nummer het crediteurennummer Naam de naam van de crediteur Preferent het totaalbedrag aan preferente vorderingen van deze crediteur Concurrent het totaalbedrag aan concurrente vorderingen van deze crediteur Boedel het totaalbedrag aan boedelvorderingen van deze crediteur Totaal het totaalbedrag van alle drie de voorgaande bedragen van deze crediteur Onderaan het scherm staan nog eens de totaalbedragen per preferente, concurrente en boedelvorderingen van alle bovenstaande crediteuren en het totaalbedrag van alle vorderingen samen. Pagina 33 van 79

34 Als u op een crediteur gaat staan waar een aantekening voor gemaakt is, dan kunt u de aantekening met de knop [Aant] bekijken. U kunt de aantekening echter niet wijzigen of wissen! LET OP: De onverdeelde en betwiste vorderingen staan dus NIET in deze lijst!! De knop [Zoek] doet hier momenteel nog niets. 5.4 Lijst betwist Het tabblad Lijst betwist geeft een overzicht van alle betwiste crediteuren. Indien op dit tabblad een crediteur geselecteerd wordt, dan verschijnen de detailgegevens van de crediteur en de vordering op de eerste twee tabbladen. 5.5 Lijst onverdeeld Het tabblad Lijst onverdeeld geeft een overzicht van alle vorderingen waar in het veld Vordering een bedrag is ingevuld, maar nog geen verdeling over preferent, concurrent, betwist preferent en/of betwist concurrent heeft plaatsgevonden. Deze lijst toont dus alle vorderingen die nog moeten worden opgepakt voordat er een financieel (eind)verslag en uitdelingslijst gemaakt kunnen worden. 5.6 EVB (eigendomsvoorbehoud) Het tabblad EVB biedt de mogelijkheid om bij een crediteur eigendomsvoorbehoud aan te geven. Dit geschiedt in deze versie nog per crediteur en niet per vordering. Deze gegevens hebben dus verder geen invloed op andere zaken binnen Legal Insolve. Pagina 34 van 79

35 5.7 Lijst NAW Het tabblad Lijst NAW geeft een overzicht van alle crediteuren. Indien op dit tabblad een crediteur geselecteerd wordt, verschijnen de detailgegevens van de crediteur en de vordering op de eerste twee tabbladen. Met de mogelijkheid om ook NAW gegevens te importeren vanuit een Excel 5.0/95 bestand is het vaak lastig dat er ook crediteuren in Legal Insolve komen te staan, die geen vordering zullen indienen. Deze crediteuren staan eigenlijk alleen maar in de weg. U kunt de knop [Blokkeer] gebruiken om alle crediteuren die geen vordering hebben ingediend te verwijderen uit de lijsten. Mocht er zich een situatie voordoen waarop u een vordering wilt inbrengen bij deze crediteur dan kunt u hem deblokkeren door de vinkbox Toon geblokkeerde aan te zetten en dan in het tabblad NAW het vinkje bij Geblokkeerd uit te zetten. Nu kunt u weer gebruikmaken van deze crediteur. Wanneer u de knop [Blokkeren] gebruikt wordt u nog wel gevraagd of u inderdaad de handeling wilt uitvoeren. PS Met de knop [Aant] kan een aantekening worden gemaakt. Dit kan alleen per crediteur, dus niet per vordering. Pagina 35 van 79

36

37 6 Importeren van debiteuren-, crediteuren- en personeelsgegevens U kunt in Legal Insolve de NAW gegevens van crediteuren, debiteuren en personeel importeren. Het is ook mogelijk om vorderingen van debiteuren en crediteuren, inclusief verdeling (de enige uitzondering hierop is een separatistische vordering), mee te importeren. Het bestandstype voor het importeren is Microsoft Excel 5.0/95. Waarom via Excel? Excel is een algemeen bekende, en veel gebruikte toepassing. Excel heeft voldoende mogelijkheden om verschillende bestandsformaten in te lezen, waardoor het exporteren vanuit een willekeurige toepassing (door derden) geen probleem hoeft te zijn. De gegevens kunnen eventueel (vòòr de import) in Excel nog worden bewerkt. Via menukeuze Extra ; Import kunnen de gegevens van crediteuren, debiteuren en personeel worden geïmporteerd. Velden in de Excel-werkmap kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan de betreffende velden in Legal Insolve. Willekeurige toepassing Excel Legal Insolve Klik op deze button om het juiste Excelbestand te kiezen. Selecteer vervolgens het bestand en klik op de knop [Open] om verder te gaan. Pagina 37 van 79

38 Koppel de velden uit de Excel werkmap aan de betreffende velden in Legal Insolve. Klik op deze button om het importeren van de gegevens te starten. 6.1 Oude (algemene) criteria import Excel tabel 1. Het Excelbestand is een zogenaamde excel- werkmap (*.xls). 2. Pas op: Een werkmap mag maar 1 werkblad bevatten. Standaard bevat een map 3 werkbladen. Een werkmap met blad1 = crediteuren, blad2 = debiteuren en blad3 = personeel is dus niet mogelijk. 3. De eerste rij (regel) in het werkblad moet altijd de veldnamen bevatten. 4. Alleen velden van het type character (tekstvelden) worden in Legal Insolve geïmporteerd. 5. De inhoud van een veld wordt rechts afgekapt, indien de veldlengte in Legal Insolve korter is. 6. Hetzelfde veld in Excel kan aan verschillende velden in Legal Insolve gekoppeld worden. Bijvoorbeeld: de achternaam in Excel wordt in Legal Insolve geplaatst in de velden achternaam en Achternaam (corr). 7. Personeelsgegevens kunnen alleen worden geïmporteerd, indien het faillissement een Rechtspersoon of Overige betreft. Tevens dient de radiobutton achter Lijst werknemers aanwezig? op Ja te staan. 8. De import is bedoeld voor een eenmalige import d.w.z.: De koppeling (datamapping) wordt na het afsluiten van het importprogramma niet bewaard. Bij een volgende import worden bestaande gegevens niet overschreven. De controle op het reeds aanwezig zijn van gegevens bestaat uit het vergelijken van de velden voorletters, voorvoegsel, achternaam, straat, huisnummer, adres2, postcode, woonplaats, land, ter attentie van, in het hoofdadres (niet case-sensitive), mits deze velden zijn gekoppeld. Pagina 38 van 79

39 6.2 Extra eisen aan de te importeren Exceltabel Om vorderingen te kunnen importeren dient in het Excelbestand een kolom CREDNR en DEBNR aanwezig zijn en de "bedragkolommen" dienen aan bepaalde eisen te voldoen Kolom CREDNR en DEBNR In de tabel moet een kolom worden toegevoegd met de naam CREDNR en DEBNR. Dit moet de eerste kolom in de tabel zijn! Vervolgens dienen alle regels nu doorgenummerd te worden. LET OP: indien er meerdere regels (vorderingen) voor dezelfde crediteur zijn dan dienen deze hetzelfde nummer te krijgen in de CREDNR kolom. Dit geldt natuurlijk ook voor meerdere regels voor dezelfde debiteur. Indien er reeds een kolom met crediteuren- of debiteurennummers aanwezig is dan kan deze gebruikt worden. Verander de naam van deze kolom in CREDNR of DEBNR. Indien dit niet de eerste kolom is, verschuift u hem dan naar het begin van de tabel Bedrag kolommen De bedrag kolommen mogen geen formules bevatten. Voorbeeld: er is een kolom Bedrag excl. BTW en een kolom BTW bedrag. De kolom Bedrag incl. BTW wordt berekend door een formule waarin de twee voorgaande bedragen bij elkaar opgeteld worden. DIT MAG NIET. De bedragen in deze kolom zullen moeten worden omgezet in een gewoon bedrag, dat dus NIET is berekend door middel van een formule. LET OP: in de velden in de kolom "Bedrag in BTW" wordt het bedrag inclusief BTW door middel van een formule berekend, voor regel twee is dat bijvoorbeeld: =SUM(J2:K2). Dit mag dus NIET Importeren crediteuren en debiteuren incl. (verdeelde) vorderingen: Indien u de bovenstaande stappen heeft uitgevoerd kunt u nu het bestand inclusief de vorderingen, omschrijvingen, etc importeren. Ga in de menubalk naar Extra ; Import en kies het (default) tabblad Crediteuren. Velden in de Excel werkmap kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan de betreffende velden in Legal Insolve. Pagina 39 van 79

40 Klik op de knop met het mapje achter Excel-werkmap (*.xls) om het te importeren bestand te selecteren (koppelen). Ga naar de drive/map waar het bestand staat en kies het bestand door er op te gaan staan en klik op [Open]. Zie onderstaande figuur. Het pad en de naam van het bestand verschijnen nu in het veld (zie onderstaande figuur). Pagina 40 van 79

41 De volgende stap is het koppelen van de velden (kolommen) uit de Excel werkmap aan de velden van Legal Insolve. Het koppelen van de velden gaat als volgt: (zie onderstaande figuur): Klik op de knop (pulldown-pijltje) links naast het Legal Insolve veld dat u wilt gaan koppelen Ga met de cursor in het lijstje met Excel velden naar het veld dat u wilt koppelen en klik dit aan Het gekozen Excel veld staat nu links van het Legal Insolve veld. Herhaal deze stappen voor alle velden die u wilt koppelen. Koppel als eerste het Legal Insolve veld Crediteurennummer aan het Excel-veld CREDNR.. Als u dit veld gekoppeld heeft dan verschijnen ook alle velden die met vorderingen te maken hebben. U kunt nu dus alle andere velden, inclusief de gewenste vordering velden, gaan koppelen. LET OP: Om correspondentie te kunnen voeren naar debiteuren, crediteuren en personeel (van de failliet) dient u ook de velden met (corr) erachter te koppelen. Bijvoorbeeld het Plaats -veld van het Excel-bestand zowel aan het Legal Insolve veld Woonplaats als het Woonplaats (corr) koppelen. Zie hieronder. Als u alle velden gekoppeld heeft dan klikt u op de knop [Importeren] om de import te starten. U krijgt dan nog een subscherm met daarin nog een keer de vraag of u de import wilt starten. In de blauwe balk staat, ter controle, de naam va het faillissement waarin u de gegevens gaat importeren. Pagina 41 van 79

42 Als alles klopt klikt u op [Ja] en de import start. Dit ziet u, onderin het scherm, aan de witte balk die (langzaam) blauw wordt. Als de import gereed is ziet u weer een subscherm met de melding dat de import gereed is. Klik op [OK] om dit scherm te sluiten. U kunt de importschermen nu allemaal sluiten en het crediteurenscherm openen om te controleren of de import gelukt is. Ditzelfde geldt voor het importeren van debiteuren, met dien verstande dat dan het tabblad Debiteuren geopend moet worden. 6.3 Ongedaan maken laatste import Crediteuren, Debiteuren of Personeel Als u toch per ongeluk het verkeerde bestand geïmporteerd heeft of er klopte iets niet met de gegevens, dan kunt u de laatste import weer ongedaan maken. Klik hiervoor op de knop [Verwijderen] onderin het importscherm. Pagina 42 van 79

43 Als u op deze knop klikt dan ziet u een subscherm met daarin een aantal gegevens van de laatste import, namelijk: Of het een crediteurenimport, debiteuren of personeel betrof. Op welke datum en tijdstip de import werd uitgevoerd. Door wie de import werd uitgevoerd. Als u nu op ja klikt zal de import ongedaan gemaakt worden. LET OP: Ook als u bij de geïmporteerde gegevens iets gewijzigd heeft zal deze crediteur of debiteur inclusief vordering(en) gewist worden. Pagina 43 van 79

44

45 7 Voeren van correspondentie Het is mogelijk om met behulp van Legal Insolve correspondentie te voeren. Dit kan door gegevens uit Legal Insolve te exporteren en samen te voegen met een tekstverwerker. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe dit in zijn werk gaat. In paragraaf 8.1 wordt beschreven hoe brieven (exportbestanden) gedefinieerd worden. De export van gegevens is namelijk alleen mogelijk wanneer een of meerdere brieven gedefinieerd zijn. Paragraaf 8.2 beschrijft de functie waarmee vanuit Legal Insolve direct MS Word modeldocumenten kunnen worden geopend. Paragraaf 8.3 beschrijft de eigenlijke export van gegevens. De wijze waarop de gegevens vervolgens samengevoegd worden met een tekstverwerker is afhankelijk van het soort tekstverwerker. In paragraaf 8.4 wordt in het kort ingegaan op het samenvoegen van bestanden. 7.1 Definiëren van brieven (exportgegevens) Het definiëren van brieven houdt in dat aangegeven wordt welke gegevens geëxporteerd worden uit Legal Insolve. Dit gebeurt door in het hoofdmenu via Systeem, Stamgegevens en vervolgens Brief te selecteren. Hierdoor verschijnt het scherm Brieven in beeld (figuur 8.1). In dit scherm kan door een van de radiobuttons te selecteren, aangegeven worden voor wie de correspondentie bedoeld is. Nadat hier een keuze is gemaakt, verschijnt in het overzicht een lijst met al eerder gedefinieerde brieven. Kies voor zowel het wijzigen van een bestaande briefdefinitie als voor het maken van een nieuwe briefdefinitie de [Briefdefinitie ] knop. Hiermee wordt het scherm Brief (figuur 8.2) geactiveerd. Na de knop [Wijzigen] gekozen te hebben worden in dit scherm velden toegevoegd of verwijderd van een bestaande briefdefinitie. Achter Titel brief kan, indien gewenst, de naam van de gewijzigde brief aangepast worden. Als u de naam wijzigt dan wordt er een nieuwe brief aan de lijst toegevoegd, de oude blijft bestaan. U kunt ook de knop [Nieuw] kiezen om en heel nieuwe brief aan te maken. In dit geval Pagina 45 van 79

46 staan er nog geen velden in de lijst aan de rechter kant. Deze brief wordt dan toegevoegd aan de lijst. Is de brief, zoals in het voorbeeld in figuur 8.2, bestemd voor de crediteuren, dan zijn alleen de knoppen [Faillissement] en [Crediteuren] beschikbaar. Is de brief echter bestemd voor bijvoorbeeld het personeel, dan zijn alleen de knoppen [Faillissement] en [Personeel] beschikbaar. Op dit scherm staan in het linkeroverzicht de verschillende brieven die in Legal Insolve beschikbaar zijn. Uit deze lijst kunnen gegevens geselecteerd worden voor export. Dit kan door in het linkeroverzicht een veld te selecteren en vervolgens een van de twee bovenste knoppen tussen de overzichten te kiezen. Deze knoppen hebben de volgende betekenissen: [ > ] het geselecteerde veld wordt verplaatst naar het rechter overzicht. (dit kan ook door het veld te dubbelklikken met de linker muisknop) [ >> ] alle velden uit het linker overzicht worden verplaatst naar het rechter overzicht. Op dezelfde wijze kunnen gegevens uit het rechter overzicht verwijderd worden door in dit overzicht een veld te selecteren en een van de twee onderste knoppen tussen de overzichten te kiezen: [ < ] het geselecteerde veld wordt verwijderd uit het rechter overzicht. (dit kan ook door het veld te dubbelklikken met de linker muisknop) [ << ] alle velden worden uit het rechter overzicht verwijderd. Kies wanneer alle gewenste gegevens geselecteerd zijn de [Bewaren] knop en sluit het scherm af. Hierdoor wordt teruggekeerd in het scherm Brieven waar de gedefinieerde brief in het overzicht is opgenomen. Eenmaal gedefinieerde brieven worden bewaard en hoeven niet nogmaals gedefinieerd te worden maar kunnen wel gewijzigd worden. 7.2 Knop [Tekstdocument openen] Met de knop [Tekstdocument openen] kunt u direct vanuit Legal Insolve een MS Word modeldocument openen. Hiervoor heeft u een tweetal mogelijkheden die hieronder beschreven worden. Vooraf een opmerking met betrekking tot de door u gebruikte modeldocumenten. Indien u van deze knop gebruik gaat maken en u de Excelbestanden ergens anders op gaat slaan en/of de naam wijzigt, dan dient u met onderstaande punten rekening te houden: Bij modellen met macro waarin het pad naar en/of de naam van het Excel-samenvoegbestand vastgelegd is, dient u pad/naam te controleren en zo nodig aan te passen. Indien u geen gebruik maakt van een macro, dient u alleen de samenvoegwizard opnieuw te starten en het gewijzigde pad/naam te kiezen Excel exportbestand andere naam als modeldocument Indien u in Legal Insolve niet voor al uw modeldocumenten een eigen Legal Insolve Brief (export) gemaakt heeft (via het menu Systeem Stamgegevens Brief ) dan zullen de namen van de brief niet overeenkomen met de namen van uw modeldocumenten. Als u in dat geval op de knop [Tekstdocument openen] klikt dan verschijnt de onderstaande melding. Kies [Ja] om door te gaan. U krijgt dan een miniverkenner waarin u het gewenste modeldocument kunt zoeken en met [OK] kunt openen. Indien in het modelbestand de naam en het pad voor het Excel samenvoegbestand goed staat kunt u meteen samenvoegen. Zo niet dient u alleen de samenvoegwizard opnieuw te starten en het gewijzigde pad/naam te kiezen. Pagina 46 van 79

47 7.2.2 Excel exportbestand zelfde naam als modeldocument Indien u in Legal Insolve wel voor al uw modeldocumenten een eigen Legal Insolve-Brief gemaakt heeft (via het menu Systeem Stamgegevens Brief ), dan kunt u optimaal gebruik maken van deze optie. Als u in dit geval op de knop [Tekstdocument openen] klikt dan wordt het betreffende modeldocument meteen geopend. Indien u met een macro werkt die gelijk samenvoegt en het samengevoegde document opslaat (bijv. met de door KSU geleverde modellen met macro) dan bent u meteen klaar en hoeft u alleen nog op de printknop te klikken en het document te sluiten. Wel moeten er dan bepaalde instellingen in Legal Insolve goed staan en moeten de namen van de Legal Insolve-Brief en het model identiek zijn en aan bepaalde eisen voldoen, namelijk: In de menu s Systeem - Persoonlijke instellingen - Map modelbestanden en Systeem - Kantoorinstellingen Mapopties (tabblad) - Map modelbestanden moet het pad ingevuld zijn waar de modelbestanden staan. Als dit niet het geval is of het betreffende model hier niet staat krijgt u automatisch de melding uit het vorige hoofdstuk. In de Legal Insolve Brief naam en in de naam van het modelbestand mogen geen spaties staan. In de Legal Insolve Brief naam en in de naam van het modelbestand mogen geen leestekens staan behalve een minteken ( - ) of een onderliggend streepje ( _ ). Hoofdletters of kleine letters zijn om het even. En natuurlijk zal het model de extensie.doc (of.dot vanaf LI 5.3.x) hebben. 7.3 Exporteren van gegevens Kies om gegevens te exporteren in het hoofdmenu de Correspondentie knop. Hierdoor verschijnt het Correspondentiemenu scherm (figuur 8.3). In dit scherm wordt, door een van de buttons te selecteren, aangegeven voor wie de gegevens die geëxporteerd worden bestemd zijn. Door hier een selectie te maken verschijnen de voor deze groep gedefinieerde brieven in het overzicht. Selecteer in het overzicht een brief en kies de [Selecteer] knop. Hierdoor verschijnt het scherm Samenvoegbestand maken (figuur 8.4). Pagina 47 van 79

48 Rechts bovenin dit scherm staat de naam van de geselecteerde brief. De volgende selectiemogelijkheden worden standaard geboden: Niet eerder: alle crediteuren die deze brief nog niet eerder hebben gekregen worden aangeschreven. Alle: iedere crediteur krijgt deze brief Al eerder: alleen de crediteuren die deze brief reeds hebben gehad krijgen de brief Geen: maakt elke selectie ongedaan Op nee: zet een (de) geselecteerde crediteur(en) waarbij wordt aangegeven dat reeds een brief is verstuurd als zijnde nog niet verstuurd. Als deze al op Nee staan dan blijft het gewoon Nee. Verder kunt u van alle standaard Windows markeer mogelijkheden gebruik maken. De eerste keer dat gegevens geëxporteerd worden, dient de gewenste opmaak van het exportbestand aangegeven te worden. Dit kan door de [Instellingen samenvoegbestand] knop te kiezen. In het Gegevens exporteren scherm (figuur 8.5) worden zowel de bestandsopmaak als het doelbestand aangegeven. Selecteer bij Bestandstype het type van het exportbestand. In de modellen die met Legal Insolve worden meegeleverd wordt uitgegaan van het bestandtype Microsoft Excel 5.0 (XLS). Er hoeft in dit geval geen Veldscheidingsteken en Tekstscheidingsteken ingevuld te worden. Deze velden dienen dus leeg te blijven. Achter Doelbestand staat al het pad dat bij de instellingen is ingevuld met daarachter de bestandsnaam van het exportbestand. Onder dit pad en deze naam wordt het bestand opgeslagen. Dit pad heeft u ingesteld bij de Kantoorinstellingen onder het tabblad Mapopties achter de regel Map exportbestanden of achter dezelfde regel bij Persoonlijke instellingen onder het tabblad Toeganspaden. Als hier geen pad staat dan kunt u dat nu invullen of met de knop [ ] een pad kiezen. U dient de pad instellingen dan wel z.s.m. bij de bovengenoemde instellingen in te vullen. Staat er wel een pad, maar u wilt dit (eenmalig) wijzigen dan kunt u dat natuurlijk ook doen. Zie figuur 8.6. Pagina 48 van 79

49 Kies hier, na het selecteren van de locatie en het intypen of kiezen van de File name, de [OK] knop. Hiermee wordt teruggekeerd naar het Gegevens exporteren scherm. Door nu de [Exporteren] knop te kiezen wordt het exportbestand aangemaakt en opgeslagen. Wanneer de instellingen van het samenvoegbestand eenmaal zijn aangegeven, hoeft dit in het vervolg niet meer te gebeuren en kan het bestand geëxporteerd worden door in het Samenvoegbestand maken scherm (figuur 8.4) de [Samenvoegbestand maken] knop te kiezen. 7.4 Bestanden samenvoegen Gezien er veel versies van MS Word (Office) en andere tekstverwerkers gebruikt worden, is het hier helaas niet mogelijk om de samenvoeg functionaliteit van Word (e.a. programma s) te behandelen. Hiervoor kunt u echter wel terecht in de handleiding van deze programma s. Als u hier bijvoorbeeld zoekt op document samenvoegen dan zult u in de meeste gevallen meteen in het help onderdeel voor het samenvoegen van modellen en gegevensbestanden terecht komen. Indien u gebruik maakt van de Word macro s die KSU (of in het verleden Timesoft) meelevert met Legal Insolve, dan kunt u hier wel een korte uitleg over vinden. Dit staat in het document Beknopte uitleg LI Wordmodellen met macro.pdf dat u vindt in de map PDF onder de programmamap van Legal Insolve. Pagina 49 van 79

50

51 8 Registreren van financiële transacties Met behulp van het Bankafschriften scherm (figuur 9.1) worden de financiële transacties die via de faillissements- en andere bankrekeningen plaatsvinden geregistreerd. Het Bankafschriften scherm bestaat uit drie tabbladen. Het eerste tabblad Bankafschrift heeft betrekking op de algemene gegevens van het bankafschrift. Het tweede tabblad Afschriftregel is een specificatie van het eerste tabblad en heeft betrekking op afschriftregels op het afschrift. Het derde tabblad Overzicht geeft een overzicht van de ingevoerde afschriftregels van de op het eerste tabblad gekozen bankrekeningnummer. 8.1 Bankafschriften Op het tabblad Bankafschrift dient eerst aangegeven te worden op welk bankrekeningnummer de invoering betrekking heeft. Dit kan met behulp van de scrollbar die u met de knop (pulldown-pijltje) achter het veld Bankrekeningnummer kunt openen. Vervolgens wordt het laatste bankafschriftnummer en jaartal getoond. Door op [Nieuw] te klikken wordt er een nieuw afschriftnummer gegenereerd achter Afschriftnummer en indien nodig ook een nieuw boekjaar achter Jaar. Op het Bankafschriften tabblad vindt een controle plaats van de invoer. Verder zal voor het nieuwe afschrift, het bedrag dat in het vorige afschrift bij Nieuw saldo stond worden overgenomen in het tekstvak achter Vorig saldo. In het tekstvak achter Nieuw saldo dient u het nieuwe saldo in te voeren, dat wil zeggen het saldo na invoer van de afschriftregel(s). Deze saldi vindt u ook op uw afschrift en dienen in Legal Insolve natuurlijk gelijk te zijn aan het bankafschrift. Zodra u de gegevens middels de knop [Bewaren] heeft opgeslagen vult Legal Insolve het tekstvak achter Nog te boeken met het nog in te voeren bedrag van de bankafschriftregels. 8.2 Afschriftregels Het Afschriftregel tabblad (figuur 9.2) biedt ruimte voor het invoeren van afschriftregels. Achtereenvolgens kan een omschrijving, een valutadatum en een bedrag ingevoerd worden. Daarnaast kan aangegeven worden of het bedrag van de rekening afgeschreven of op de rekening bijgeschreven wordt en kan een BTW code gekozen worden (stamgegeven). Vervolgens wordt automatisch het bedrag exclusief BTW ingevuld. Pagina 51 van 79

52 Nadat deze gegevens ingevuld zijn, dient achter Type aangegeven te worden of het bedrag gekoppeld is aan een debiteur (D) of crediteur (C) of dat het bedrag rechtstreeks op het rekeningstelsel in sommige schermen grootboek genoemd (G) geschreven wordt. Wanneer het type met behulp van de scrollbar aangegeven is, wordt automatisch het bijbehorende scherm getoond Boeken op rekeningstelsel (grootboek) Als u kiest voor type G dan kunt u direct op het rekeningstelsel boeken (zie figuur 9.3). Klik op de knop [Lijst] en kies vervolgens de Rubriek (veld linksboven), de Categorie (veld rechtsboven) en als laatste het Volgnummer (lijst grote veld). Sla de keuze op met de [Selecteer] knop en u gaat weer terug naar het Bankafschriften scherm. U hoeft (kunt) deze vordering niet met de knop [Afvinken] op een vordering te boeken. Deze afschriftregel mag dus niet direct betrekking hebben op een debiteuren- of crediteurvordering! Klik als laatste op de knop [Bewaren] om het bankafschrift op te slaan Boeken op een debiteur of crediteur (vordering) Wanneer de afschriftregel betrekking heeft op een debiteuren- (D) of crediteurenvordering (C), dan kiest u eerst de betreffende debiteur of crediteur. Klik op de knop [Lijst] en kies de debiteur of crediteur uit de lijst en klik op [Selecteer]. Klik vervolgens op [Afvinken] en kies de vordering uit de lijs met vorderingen van de debiteur of crediteur en bevestig de keuze met de knop [Afvinken] (zie figuur 9.4). Pagina 52 van 79

53 Het bedrag van de afschriftregel wordt nu verrekend met de vordering en als ontvangen of betaald geboekt. Als het bedrag van het bankafschrift groter is dan het bedrag van de vordering dan krijgt u een melding dat het bedrag te hoog is. Kies ten slotte de [Bewaren] knop om de gegevens te bewaren. 8.3 Overzicht Op het Overzicht tabblad is een overzicht weergegeven van alle ingevoerde afschriftregels. Door in het overzicht een regel te selecteren, verschijnen de detailgegevens van de regel op de eerste twee tabbladen. Pagina 53 van 79

54

55 9 Instellingen t.b.v. de financiële verslaglegging Legal Insolve is opgebouwd rondom het Financieel verslag. Het financieel verslag vindt u via Rapporten, Standaardrapporten, Financieel, Financieel verslag. Het financieel verslag geeft een overzicht van alle financiële transacties die tijdens het faillissement via de faillissementsrekening(en) zijn gedaan en alle vorderingen van de debiteuren en crediteuren. Het financieel verslag dat bij Legal Insolve geleverd wordt, is afgeleid van de Insolad / ReCoFa richtlijnen en is opgebouwd uit de titels voor het financieel verslag en het rekeningstelsel. Het financieel verslag heeft een hiërarchische opbouw. Aan iedere titel van het financieel verslag zijn een of meerdere rubrieken uit het rekeningstelsel gekoppeld. Aan iedere rubriek zijn vervolgens weer een of meerdere categorieën gekoppeld waaraan vervolgens weer een of meerdere (rekening) volgnummers zijn gekoppeld. Door deze opbouw is het mogelijk om op ieder gewenst niveau gegevens voor het financieel verslag te genereren. In dit hoofdstuk worden in paragraaf 10.1 de titels voor het financieel verslag besproken. Paragraaf 10.2 gaat in op het rekeningschema. 9.1 Titels financieel verslag De titels voor het financieel verslag vindt u via Systeem, Stamgegevens, Titel FV. De volgende titels zijn conform de Insolad / ReCoFa richtlijnen: A A. Baten B B. Reeds betaalde boedelkosten C C. Thans nog beschikbaar D D. Nog te betalen boedelkosten E E. BTW F F. Definitief saldo G G. Saldo uit te betalen Deze titels bepalen de indeling en samenstelling van het financieel verslag. Dat wil zeggen dat de financiële eindrapportage van het faillissement deze zeven (in het verleden voor de richtlijnen zelfs acht titels) kent. Het financieel verslag is naar eigen inzicht aan te passen. Het is echter niet raadzaam om dit zonder kennis van dit onderdeel te doen. Wij raden daarom aan om dit in overleg met KSU te doen In de tekstbox onder Titel financieel verslag kan een naam voor de titel ingevoerd worden en achter Letter kan een letter aan de titel toegevoegd worden. Er worden twee typen titels onderscheiden. Een titel kan als verzameling gedefinieerd worden door de vinkbox voor Verzamelen te selecteren. Wanneer een titel een verzameling is, ontstaat een totaaltelling van alle rubrieken die aan deze titel gekoppeld Pagina 55 van 79

56 zijn. Een titel kan ook als berekening gedefinieerd worden. Dit door de vinkbox voor Berekenen te selecteren. Is een titel een berekening, dan ontstaat een berekening van twee of meer titels uit het financieel verslag. De berekening die uitgevoerd dient te worden kan in het tekstvak achter Berekenen ingevoerd worden. Door de vinkbox voor Resultaat berekening opnemen in verslag te selecteren wordt aangegeven of het resultaat van de berekening in het verslag opgenomen dient te worden. Tenslotte kan met behulp van een vinkbox aangegeven worden of een specificatie van de preferente vorderingen getoond moet worden. In tabel 1 zijn de standaard instellingen van de titels van het financieel verslag weergegeven. De cursieve regels met de letter Z komen alleen voor indien men al met Insolve werkte voor de Insolad / ReCoFa richtlijnen van toepassing werden. 9.2 Rekeningstelsel Het rekeningstelsel kan gevonden worden via Systeem, Stamgegevens, Rekeningstelsel. In het rekeningstelsel kan een rekeningschema samengesteld worden tot op 3 niveaus en er zijn standaard instellingen: Rubriek Categorie Volgnummer Standaardwaarden Dit schema is van belang voor de indeling en samenstelling van het financieel verslag. Dit komt omdat bedragen, via het boeken op bankafschriften en de vorderingen van de debiteuren en crediteuren, gekoppeld worden aan respectievelijk rekeningnummers, categorieën en rubrieken. De Rubrieken zijn altijd gekoppeld aan titels in het financieel verslag. Standaard wordt bij Legal Insolve een rekeningschema tot op alle drie de niveaus meegeleverd. Dit schema, dat gebaseerd is op de Insolad / ReCoFa richtlijnen, kan naar eigen inzicht aangepast en Pagina 56 van 79

57 uitgebreid worden. Dit kan door in het hoofdmenu te kiezen voor Systeem, Stamgegevens, Rekeningstelsel. Het scherm dat verschijnt (figuur 10.2) is het opmaakscherm voor het rekeningstelsel. Het Rekeningstelsel scherm heeft vier tabbladen die in het navolgende afzonderlijk worden besproken Rubriek Het Rubriek tabblad is binnen het rekeningstelsel het hoogste niveau. Dat wil zeggen dat het de meest algemene beschrijving is. Zoals aangegeven is een rubriek altijd gekoppeld aan een Titel in het financieel verslag. Het is ook mogelijk meerdere rubrieken te koppelen aan dezelfde titel. In het tekstvak achter Rubrieknummer kan een nummer toegekend worden aan de rubriek en in het tekstvak achter Omschrijving kan een omschrijving van de rubriek ingevoerd worden. Met de scrollbar achter Titel in verslag wordt tenslotte de koppeling gemaakt naar het financieel verslag. Door hier een titel te selecteren wordt aangegeven waar de rubriek totalen in het financieel verslag worden opgenomen Categorie Via de Categorie wordt een rubriek verbijzonderd. Op het Categorie tabblad wordt achter Rubriek aangegeven aan welke rubriek de categorie gekoppeld is. Dit wordt automatisch ingevuld wanneer op de rubriekbladzijde een rubriek geselecteerd is en vervolgens doorgebladerd wordt naar het categorie tabblad. Vervolgens kunnen categorieën toegevoegd worden door op [Nieuw] te klikken en in het tekstvak achter Categorienummer een nummer in te vullen en in het tekstvak achter Omschrijving een beschrijving van de categorie te geven. Vervolgens kunt u de nieuwe categorie opslaan door op de knop [Bewaren] te klikken Volgnummer Het Volgnummer is het laagste niveau in het rekeningstelsel. Op dit niveau zijn bijvoorbeeld de namen van crediteuren en debiteuren gekoppeld aan rekeningnummers. Veelal zal bij het invoeren van een crediteur of debiteur een rekeningnummer aangemaakt worden. Om die reden is het mogelijk om tijdens de invoer van crediteuren en debiteuren een rekeningnummer aan te maken. In de desbetreffende hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan. Dit neemt niet weg dat ook op de rekeningnummer bladzijde gegevens toegevoegd en gewijzigd kunnen en zullen moeten worden. Bijvoorbeeld de energieen waterleiding bedrijven opvoeren. Dit gaat op dezelfde wijze als bij Categorie. Pagina 57 van 79

58 9.2.4 Standaardwaarden om de invoer te vergemakkelijken kan een aantal standaardrubrieken en categorieën opgegeven (gekoppeld) worden: Rubriek crediteuren De rubriek waaronder preferente en concurrente vorderingen vallen. Omdat bij het invoeren van een bankafschrift een betaling niet (direct) op een vordering afgevinkt hoeft te worden, maakt het systeem een vaste categorie nog af te vinken aan. Op het controle overzicht en het financieel verslag is dus altijd het totaalbedrag aan nog af te vinken betalingen te zien. Categorie preferente vorderingen Een preferente vordering, of het preferente deel, komt onder deze categorie op de overzichten. Categorie concurrente vorderingen Een concurrente vordering, of het concurrente deel, komt onder deze categorie op de overzichten. Categorie nog te betalen boedelvorderingen Een (crediteuren) boedelvordering welke nog betaald moet worden, komt onder deze categorie op de overzichten. Ongeacht of de vordering een pm is. Deze categorie is niet afhankelijk van de rubriek crediteuren, maar van de instellingen voor omslagberekening (systeem; kantoorinstellingen; omslag) bovendien is dit geen vaste waarde, maar een initiële waarde. Tijdens de invoer van de vordering kan deze waarde gewijzigd worden in bijvoorbeeld de categorie salaris curator. Categorie betaalde boedelvorderingen Een (crediteuren) boedelvordering welke reeds betaald is, komt onder deze categorie op de overzichten. Ongeacht of de vordering een pm is. Deze categorie is niet afhankelijk van de rubriek crediteuren, maar van de instellingen voor omslagberekening (systeem, kantoorinstellingen, omslag) bovendien is dit geen vaste waarde, maar een initiële waarde. Tijdens de invoer van de vordering kan deze waarde gewijzigd worden in bijvoorbeeld de categorie salaris curator. Rubriek debiteuren De rubriek waaronder praefaillissements- en boedelvorderingen vallen. Omdat bij het invoeren van een bankafschrift een ontvangst niet (direct) op een vordering afgevinkt hoeft te worden, maakt het systeem een vaste categorie nog af te vinken aan. Op het controle overzicht en het financieel verslag is dus altijd het totaalbedrag aan nog af te vinken ontvangsten te zien. Categorie praefaillissementsvorderingen Een praefaillissementsvordering komt onder deze categorie op de overzichten. Categorie boedelvorderingen Een boedelvordering komt onder deze categorie op de overzichten. In tabel 2 ziet u een voorbeeld van de mogelijke standaardwaarden van het rekeningstelsel weergegeven. Titel in verslag Rubriek Rubriek omschrijving Categorie Categorie omschrijving nummer nummer A. Baten 1100 Aangetroffen middelen 1110 Kas 1120 Bank 1130 Giro 1140 Rechten van derden 1200 Opbrengst verkopen 1210 Opbrengst verkopen Kosten verkopen Rechten van derden 1300 Debiteuren Nog af te vinken Prae faillissement 1320 Boedel debiteur Pagina 58 van 79

59 B. Reeds betaalde Boedelkosten 1330 Rechten van derden (verpand) 1400 Overige baten 1410 Boedelbijdrage Rente -/- kosten PTT Post Verzekeringsuitkering 2000 Reeds betaalde 2500 Informatie Beheer Groep boedelkosten 2100 Publicatie kosten 2200 Taxatie kosten 2300 Verschotten 2400 Salaris curator 4000 Nog te betalen 4100 Publicatie kosten D. Nog te boedelschulden betalen Boedelkosten 4200 Taxatie kosten 4300 Verschotten 4400 Salaris curator - - F. Definitief saldo 6000 Definitief saldo 6100 Nagekomen baten 6200 Terug te vorderen BTW G. Uit te betalen 7000 Saldo uit te betalen 7100 Boedelschulden 7200 Kosten aanvrager faillissement 7300 Fiscus 7400 Af te dragen BTW Z niet (meer) van toepassing 8000 Crediteuren Nog af te vinken Preferente crediteur 8200 Concurrente crediteur 8300 Betwiste crediteur 8400 Rechten van derden Al naar gelang of dit rekeningstelsel gedeeltelijk of volledig is aangepast aan de Insolad / ReCoFa richtlijnen kan dit afwijken van bovenstaand overzicht. Het maken van een Financieel verslag wordt besproken in hoofdstuk 11 Rapporten. Pagina 59 van 79

60

61 10 Agenda In Legal Insolve is een agendafunctionaliteit opgenomen. Deze bevindt zich onder het menu Extra. Voorheen heette deze functie Reminder. De agenda kan met Outlook gesynchroniseerd worden Algemeen U opent de Agenda, via het menu Extra. U krijgt nu het agendascherm. Het agenda scherm bestaat uit een vijftal delen, namelijk: 1. Bovenin het agenda scherm vindt u de menubalk voor de agenda. 2. Aan de rechterkant ziet u het maandoverzicht, dat tevens voor selecties gebruikt kan worden. 3. In het midden staat de eigenlijke agenda, waarvan u de lay-out (de indeling) kunt aanpassen. 4. Direct daaronder een regel waarin u het gekozen filter ziet en zelf een filter kunt instellen. 5. Onderin vindt u een overzicht van de afspraken, inclusief de vermelding van de Bron. De lay-out van uw agendascherm kunt u heel eenvoudig wijzigen. In de agenda menubalk kunt u kiezen uit een aantal standaard lay-outs, namelijk bij Dag krijgt u één dag te zien, met een van boven naar beneden oplopende tijdbalk. Werkweek toont maandag t/m vrijdag, met ook hier eenzelfde tijdbalk. De optie Week laat maandag t/m zondag zien, waarbij het weekend als één regel getoond kan worden. Er is geen tijdbalk, want de tijden staan voor de afspraak zelf. Bij Maand wordt een hele maand getoond en, als het zo uitkomt, worden de eerste en laatste week aangevuld tot een hele week. Ook hier staan de tijden voor de afspraak. De Tijdlijn instelling laat één dag zien met de tijd horizontaal weergegeven. Dit is ideaal om mogelijke overlap bij één of meer van de advocaten te controleren, bijv. bij vergaderingen. Het Jaar overzicht kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor herhalende afspraken. U ziet hier alleen of er een afspraak staat, maar niet hoeveel en wanneer. Als u de cursor naar een dag beweegt ziet u de eerste afspraak van die dag. Pagina 61 van 79

62 Naast de standaard lay-outs kunt u de lay-out ook via het maandoverzicht aanpassen. Dit kan op twee manieren: 1. Markeer de dagen die u wilt zien. Dit kan op de voor Windows gebruikelijke manieren. 2. Klik op één of meerdere weeknummers (links van de maandag) om de lay-out per week of meerdere weken te bekijken. Indien u de indeling van de tijdbalk niet per half uur wilt zien maar bijvoorbeeld per kwartier, dan kunt u de indeling als volgt wijzigen: 1. Klik met uw rechtermuisknop in de tijdbalk. 2. Klik met uw linkermuisknop op de gewenste indeling om deze te activeren. Voor de huidige indeling staat een vinkje. In het voorbeeld staat de muis wel al op de nieuwe indeling, maar deze is nog niet met de linkermuisknop bevestigd. Verder kunt u nog instellen hoeveel en welke advocaten (licentienemers) u wilt zien (alleen bij twee of meer licenties). Het bladeren door en het instellen van het aantal advocaten dat u gelijktijdig op uw scherm wilt zien kunt u doen met de knoppen onder het agendadeel van het scherm. Welke advocaten u wilt zien kunt u instellen door met uw rechtermuisknop in het agenda deel te klikken en de optie 'Resources layout editor' te kiezen. U krijgt dan een scherm waarin u alle advocaten ziet met een vinkje voor hun naam. De advocaten bij wie u het vinkje uitzet, ziet u hierna niet meer. Pagina 62 van 79

63 U kunt ook met de knoppen [Omhoog] en [Omlaag] de volgorde van de getoonde advocaten wijzigen. Dus Peters boven Jansen en De Jong onder Jansen zetten. Op uw scherm zullen ze dan van links naar rechts in dezelfde volgorde verschijnen als in dit scherm van boven naar beneden. Ga op de advocaat staan die u wilt verplaatsen en klik net zo vaak op [Omhoog] of [Omlaag] tot de advocaat daar staat waar u hem wilt hebben. P.S. De standaardvolgorde is gelijk aan de volgorde van invoer in het Licentienemers invoerscherm. Onderin het agendadeel vindt u een aantal knoppen met de volgende functies: Hiermee springt u naar de eerste (meest linkse) advocaat. Hiermee springt u naar de laatste (meest rechtse) advocaat. Met deze knop kunt u steeds één advocaat meer gelijktijdig op uw scherm tonen. Deze knop doet het omgekeerde, namelijk steeds één advocaat minder gelijktijdig tonen. Met de Scrollbalk kunt u naar rechts of links door de (te tonen) advocaten bladeren. In het scherm hieronder ziet u de genoemde knoppen zoals deze op het scherm zichtbaar zijn. Ook ziet u boven de plus de knop die aangeeft dat er afspraken zijn die, in dit geval, na 15:30 uur beginnen. Als u op deze knop klikt zal de agenda iedere keer naar de eerstvolgende nog niet zichtbare afspraak springen. Zodra de laatst geplande afspraak zichtbaar is verdwijnt deze knop! Met de toets kunt u het agendadeel van het scherm tot onderaan het scherm door laten lopen. Het afspraakdeel is nu niet meer zichtbaar en de toets staat nu onderaan het scherm en is veranderd in een pijl naar boven i.p.v. naar beneden.. Als u nu op de toets klikt, dan springt het scherm weer naar de oude vorm terug. Pagina 63 van 79

64 10.2 Afspraken Het plannen heeft veel weg van het plannen in Outlook met als extra mogelijkheid het kunnen koppelen van een afspraak aan een dossier en/of een code. Het maken van een afspraak gaat als volgt: Ga op een tijdvak staan of meerdere tijdvakken en klik er met uw rechtermuisknop op. Kies nu bijvoorbeeld Nieuwe gebeurtenis om een afspraak in te voeren. Voer de gegevens van de afspraak in. Als het een terugkerende afspraak is klikt u op [Terugkerend], vul de gegevens in en klik op [OK]. Klik op [OK] om de gebeurtenis op te slaan en het scherm te sluiten Pagina 64 van 79

65 Een korte uitleg over het dossiernummer en de code: Dossier koppelen: Kies of u het Dossier nr of de Omschrijving van het dossier als eerste wilt zien. Kies nu in de pulldownlijst het gewenste dossier. Door nu het (de) eerste cijfer(s) van het dossiernummer of de eerste letter(s) van de naam in te vullen, kunt u de lijst steeds verder beperken. Door op de naam van de betreffende kolom te klikken, kunt u de lijst sorteren op nummer of omschrijving. Code koppelen: Ook kunt u een Code aan de gebeurtenis koppelen. Er is een aantal algemene codes die u niet mag wijzigen, namelijk de codes die de Reminderdata vervangen. En u kunt zelf codes maken. Zie hoofdstuk 3 Stamgegevens Agendacodes Synchroniseren Wat betreft het synchroniseren heeft u de volgende mogelijkheden: 1. Een afspraak maken in Legal Insolve en deze synchroniseren naar de Outlook agenda. Indien meerdere agenda s in Outlook open staan, dan wordt naar de (laatst) actieve agenda gesynchroniseerd. 2. Een afspraak maken in Outlook en deze synchroniseren naar de Legal Insolve agenda. Indien meerdere agenda s in Legal Insolve openstaan dan komt er een keuzescherm waarin één advocaat gekozen kan worden. 3. De afspraken die in Legal Insolve gemaakt zijn, kunnen weliswaar in Outlook gewijzigd/gewist worden, maar zullen bij synchronisatie van Legal Insolve naar Outlook worden aangepast/teruggezet conform Legal Insolve Agenda. 4. De afspraken die in Outlook gemaakt zijn, kunnen weliswaar in Legal Insolve gewijzigd/gewist worden, maar zullen bij synchronisatie van Outlook naar Legal Insolve worden aangepast/teruggezet conform Outlook Agenda. 5. UITZONDERING: Als een Outlook afspraak in de Legal Insolve agenda aan een dossier gekoppeld wordt, dan verandert deze afspraak in een Legal Insolve afspraak. Vanaf dit moment gelden de punten 1. en 3. voor deze afspraak. Het synchroniseren van de agenda gaat als volgt: Pagina 65 van 79

66 Om te Synchroniseren klikt u op de knop [Outlook] en kiest u vervolgens Synchroniseren van Outlook of Synchroniseren naar Outlook. Zowel bij synchroniseren van als naar Outlook verschijnt dit dialoogscherm (indien u twee of meer licentienemers heeft). In dit scherm kunt u bij Synchroniseren van Outlook kiezen naar welke advocaat in de Legal Eagle agenda er vanuit Outlook gesynchroniseerd moet worden. De Legal Eagle agenda s van alle advocaten worden naar de Outlook agenda die geopend is geëxporteerd Export Als uw planning klaar is, dan kunt u deze bekijken als (print-)voorbeeld en natuurlijk ook printen. Het instellen van de te printen agenda en het printen op zich werkt net als bij andere Windows programma s. Met de optie Uitvoeren naar kunt u de inhoud van uw agenda als bestand opslaan. De agenda kent vier soorten bestanden, namelijk: Excel bestand (.XLS) Tekst bestand (.TXT) HTML bestand(en) XML bestand Pagina 66 van 79

67 10.5 Instellingen Het menu Instellingen heeft twee punten die belangrijk zijn, namelijk: o Timer: In de agenda werkt iedereen met een eigen kopie van de centrale agenda. Om ervoor te zorgen dat deze gelijk lopen, is de optie Timer gemaakt. Deze kopieert uw agenda naar de centrale en omgekeerd. Indien u met meerdere gebruikers in de agenda werkt is dit dus erg belangrijk, omdat u anders de door anderen ingevoerde afspraken niet ziet. o Map voor rapporten: Stel hier hetzelfde pad in als u voor de andere rapporten ingesteld heeft gedaan. Zie hoofdstuk 3 Kantoorinstellingen - Map voor rapporten Filters U kunt in de agenda zelf filters instellen. Deze worden automatisch op uw eigen PC in de register (registry) opgeslagen. U kunt de filters die u gemaakt heeft ook op een zelf gekozen plaats, als bestand, opslaan. De opgeslagen filterbestanden kunt u daarna met collega s delen zodat deze ze ook kunnen gebruiken. LET OP: Zodra een collega dit filter gaat gebruiken en vervolgens de agenda afsluit worden al diens, in het register (dus niet de zelf) opgeslagen filters verwijderd! Om een filter te maken moet u een aantal stappen uitvoeren. Eerst moet u echter bepalen hoe uw filter eruit moet gaan zien. Een filter kan uit één of meerdere condities en/of groepen bestaan. In een Conditie wordt vastgelegd dat een veld aan een bepaalde voorwaarde moet voldoen. In een Groep worden twee of meer condities samengevoegd tot een gemeenschappelijke conditie. Druk op de knop [Klik hier om een nieuwe conditie toe te voegen] en selecteer vervolgens bij de eerste variabele [datum] een mogelijkheid uit de keuzelijst. Klik vervolgens met de linkermuisknop op de tekst [Is gelijk aan] en kies hier een van de voorwaarden, te weten [is gelijk aan], [is groter dan] etc. Typ vervolgens in het rechterdeel de inhoud van de conditie (of selecteer een datum uit de kalender). Druk op de knop [OK] en het filter toont het resultaat in het onderste vensterdeel. Alle filters worden automatisch opgeslagen. Indien u een filter, dat u gemaakt heeft, wilt delen met collega s kunt u het filter opslaan en het bestand kopiëren naar de PC van een collega. Klik hiervoor op de knop [Opslaan als ]. Pagina 67 van 79

68 Kies als pad waar u het filter opslaat het standaard pad naar Legal Insolve* en geef het filter een naam. Om de gegevens op te slaan klikt u op [OK] en vervolgens klikt u nog eens op [OK] om het filterscherm te sluiten en terug te gaan naar het agendascherm. Als u één of meerdere filters aangemaakt heeft, dan kunt u kiezen of u een filter wilt gebruiken en zo ja welk filter. Dit kunt u doen met de keuzemogelijkheden aan de linkerkant van het agendascherm tussen het agenda- en afsprakendeel. Door op de knop te klikken krijgt u een lijst met al uw filters en kunt u er een kiezen door op het betreffende filter te klikken. Als u op het vinkje klikt schakelt u het filter weliswaar uit, maar het blijft wel staan. Zo kunt u snel kijken welke afspraken erbij komen/wegvallen. Met de knop schakelt u het filter uit. Er is dan geen filter meer zichtbaar. In het hoofdscherm van de Agenda is het Datum van-t/m filter erg belangrijk. Dit bepaalt welk deel van de centrale agenda naar uw persoonlijke agenda gekopieerd wordt. U kunt buiten dit filter om wel afspraken inplannen, maar die zijn na de synchronisatie (zie timer instellingen hieronder) met de centrale agenda niet meer zichtbaar. Vul onder Datum van de begindatum en onder Datum t/m de einddatum voor het filter in en klik op de knop [Filter] om de instelling te activeren. Tot slot nog dit: In het menu Standaardrapporten Algemeen staat het rapport Reminderdata (tijdelijk): Vanaf versie 5.1 is de optie Reminder / Termijnbewaking vervallen. De gegevens uit deze optie worden NIET overgenomen / geconverteerd naar de nieuwe agenda, welke deze optie vervangt. Om de gegevens uit de Termijnbewaking toch in de nieuwe agenda over te kunnen nemen is dit rapport gemaakt. *Dit vindt u door met u rechtermuisknop op het icoontje te klikken waarmee u Legal Insolve opstart. Klik nu op Eigenschappen en neem het pad (t/m de laatste backslash) over achter de regel Doel:. Pagina 68 van 79

69 11 Rapporten Legal Insolve beschikt over een groot aantal rapporten. Deze zijn onderverdeeld in Standaard Rapporten en Vrije Rapporten. De rapporten kunnen direct via het menu met de optie Rapporten gestart worden. De menustructuur binnen de standaard rapporten spreekt voor zich. In paragraaf 2.1 wordt het wijzigen van de (standaard) Rapport eigenschappen behandeld en in paragraaf 2.2 hoe u een rapport kunt maken. In pragraaf 2.3 en de onderliggende paragrafen wordt de inhoud/functie van een deel van de rapporten behandeld Rapport eigenschappen U bereikt het scherm Rapport eigenschappen via het menu Systeem Stamgegevens Rapporten. Hier kunnen de titels van de standaardrapporten gewijzigd worden. Selecteer in het tabblad Lijst het overzicht waarvan u de Titel wilt wijzigen en klik vervolgens op de knop [Wijzigen] om naar het tabblad Details te springen. Nu kunt u in het invoerveld onder Titel de tekst wijzigen. Het is ook mogelijk om de Rapportnaam te wijzigen. Deze wijziging heeft in Legal Insolve versie 5.1.x en hoger echter geen functie meer en zal in een toekomstige versie verwijderd worden. Klik op de knop [Bewaren] om de wijziging op te slaan Maken van rapporten Het maken van rapporten gebeurt door in de menubalk bovenaan voor Rapporten te kiezen. Kies via de menustructuur het rapport dat u nodig heeft. Al naar gelang het rapport dat u gekozen heeft, kunt u nu één of meerdere opties kiezen. Dit zijn: Sortering op Naam of Nummer Uitvoer van het rapport als/naar: - Voorbeeld; dus bekijken op scherm - Printer; inclusief het aanpassen van de instellingen - Bestand; dit is een tekstbestand (extensie.txt ) De Titel en/of Subtitel van het rapport aanpassen Pagina 69 van 79

70 11.3 Inhoud / functionaliteit van de rapporten Legal Insolve beschikt over een groot aantal rapporten. Deze zijn onderverdeeld in een aantal hoofdgroepen en subgroepen. De hoofdgroep Vrije Rapporten heeft verder geen subgroepen. De hoofdgroep Standaard Rapporten bevat vijf subgroepen. Bij vrijwel alle rapporten is de kop hetzelfde, zie het voorbeeld hieronder. In de kop van een rapport vindt u de volgende gegevens: Datum en tijd waarop het rapport gemaakt is Naam van uw kantoor Initialen van de medewerker die het rapport gemaakt heeft Naam van het dossier Titel en Subtitel van het rapport De gegevens tussen de lijnen spreken voor zich Standaard Rapporten De hoofdgroep Standaard Rapporten bestaat uit de volgende subgroepen: Crediteuren met daarin 12 rapporten Debiteuren met daarin 3 rapporten Financieel met daarin 7 rapporten, waaronder het Financieel verslag en de Uitdelingslijst Overige met daarin 9 rapporten Algemeen met daarin 5 rapporten In de volgende paragrafen worden een aantal rapporten (kort) behandeld. Het gaat hier voornamelijk om de rapporten die voor de rechtbank bedoeld zijn of die belangrijke (financiële) gegevens bevatten voor intern gebruik. Gezien de omvang en het belang van het Financieel verslag en de Uitdelingslijst, worden deze twee rapporten uitgebreid behandeld. Crediteuren rapporten Er zijn totaal twaalf (standaard) crediteuren rapporten beschikbaar in Legal Insolve. U kunt de crediteuren rapporten starten via - Rapporten Standaard Rapporten Crediteuren -. De naam van de rapporten spreekt voor zich. De Rapporten Preferent en Concurrent worden veelal naar de rechtbank gestuurd. Het rapport BTW crediteuren geeft een overzicht van de nog terug te vorderen / te betalen BTW. Dit rapport kan zowel door de curator worden gebruikt voor de BTW verrekening (zie ook BTW aangifte ) als door de crediteuren om na uitdeling eventueel te veel betaalde BTW terug te vorderen. U hebt de volgende crediteuren rapporten tot uw beschikking: Crediteuren: Boedelvorderingen: Algemeen crediteuren overzicht met de NAW gegevens van de crediteur en al diens vorderingen met de factuurdatum, het ingediende bedrag en het bedrag per soort vordering. Tevens een totaal voor alle vorderingen van een crediteur inclusief de opgesplitste bedragen. Aan het eind van het rapport staat het totaal ingediende /opgesplitste bedrag voor alle crediteuren. Alle boedelvorderingen van een dossier met daarin de NAW gegevens van de crediteur en al diens boedelvorderingen. De volgende gegevens van de Pagina 70 van 79

71 Boedel openstaand: Preferent: Concurrent: Voorlopig erkend: Voorlopig betwist: Eigendomsvoorbehoud: Separatisten: Rangorde boedel: Rangorde preferent: BTW crediteuren: vorderingen worden per vordering vermeld: bedrag incl. BTW, BTW bedrag, de rangorde en eventuele opmerkingen. Aan het einde van het rapport vindt u twee totaalbedragen van alle vorderingen, te weten: totaal bedrag incl. BTW en BTW bedrag. Alle boedelvorderingen van een dossier met daarin de NAW gegevens van de crediteur en al diens boedelvorderingen. De volgende gegevens van de vorderingen worden per vordering vermeld: betreft veld, ingediend bedrag incl. BTW, openstaand bedrag incl. BTW. In dit rapport staan alle preferente crediteuren. Dit rapport bevat alle concurrente crediteuren. Dit rapport bevat alle voorlopig erkende preferent en concurrente vorderingen en de NAW gegevens van de crediteur met diens (vaste) crediteurnummer. De volgende gegevens van de vorderingen worden per vordering vermeld: ingediend bedrag, deel preferent, deel concurrent, reden preferent en rangorde (preferent). Dit rapport bevat alle betwiste preferent en concurrente vorderingen en de NAW gegevens van de crediteur met diens (vaste) crediteurnummer. De volgende gegevens van de vorderingen worden per vordering vermeld: ingediend bedrag, deel preferent, deel concurrent, reden concurrent en rangorde (preferent). Dit rapport bevat alle crediteuren voor wie een eigendomsvoorbehoud is aangemaakt met de NAW gegevens van de crediteur met diens (vaste) crediteurnummer. Van het eigendomsvoorbehoud zijn de volgende gegevens vermeld: Betreft, Omschrijving, Aantal, Bijzonderheden en Waarde. Dit rapport bevat alle separatistische vorderingen en de NAW gegevens van de crediteur met diens (vaste) crediteurnummer. Van de separatistische vordering(en) zijn de volgende gegevens vermeld: Type, Object en Onderbouwing. Gezien een separatistische vordering in Legal Insolve als preferente vordering geregistreerd wordt, vindt u de bedragen terug in alle rapporten waar preferente vorderingen in staan. Dit rapport bevat alle boedelvorderingen waarvoor een rangorde ingevuld is. Per vordering worden de volgende gegevens vermeld: Crediteurnummer (vast), NAW gegevens crediteur, Referentie, (vordering), Bedrag en Onderbouwing (tekst van de rangorde). In afwijking tot andere rapporten worden de NAW gegevens van de crediteur voor iedere vordering herhaald. Dit rapport bevat alle preferente vorderingen waarvoor een rangorde ingevuld is. Per vordering worden de volgende gegevens vermeld: Crediteurnummer (vast), NAW gegevens crediteur, Referentie, (vordering), Totaal (bedrag), Preferent (bedrag) en Onderbouwing (tekst van de rangorde). Afwijkend van andere rapporten worden de NAW gegevens van de crediteur voor iedere vordering herhaald. Dit rapport bevat alle preferente en/of concurrente vorderingen die een BTW bedrag hebben en de NAW gegevens van de crediteur met diens (vaste) crediteurnummer. Van de vordering(en) zijn de volgende gegevens vermeld: Datum, Referentie, Preferent Ingediend en BTW (bedrag), Concurrent Ingediend en BTW (bedrag), Betaald (bedrag van ingediende vorderingen), Totaal (betaald BTW bedrag) en Nog te vorderen (bedrag aan BTW). Pagina 71 van 79

72 Preferente crediteuren Dit rapport kan intern gebruikt worden, maar is vooral bedoeld voor de rechtbank als overzicht van de preferente crediteuren en kan tevens gebruikt worden voor de Verificatie vergadering. Het rapport kan net als de meeste andere rapporten worden gesorteerd op nummer of op naam. Echter als hier wordt gekozen voor sorteren op naam, dan wordt er automatisch een doorlopend volgnummer per crediteur gegenereerd. Bij veel rechtbanken is dit verplicht voor de verificatie vergadering. Dit rapport toont de volgende velden: Nr 1 de vaste tekst Nr met daarachter het volgnummer per crediteur NAW gegevens crediteur de naam van de crediteur en diens adresgegevens Datum datum veld in het vordering scherm, gewoonlijk de factuurdatum Betreft betreft veld in het vordering scherm, bijv. factuurnr. / -omschrijving Ingediend het totaal ingediende bedrag van de vordering * Preferent het preferente deel van de vordering Betwist het betwist preferente deel van de vordering Separatist hier staat Ja als het een separatistische vordering (activa) betreft Onderaan het rapport staat links het totaal aantal preferente crediteuren en vorderingen en rechts de drie totaalbedragen van alle crediteuren, namelijk: ingediend *, preferent en betwist (preferent). * LET OP: Het totaal ingediende bedrag kan groter zijn dan het preferente en betwiste bedrag samen! Dit omdat een deel van de vordering ook (betwist) concurrent en/of boedel kan zijn. Pagina 72 van 79

73 Concurrente crediteuren Dit rapport kan intern gebruikt worden, maar is vooral bedoeld voor de rechtbank als overzicht van de concurrente crediteuren en kan tevens gebruikt worden voor de Verificatie vergadering. Het rapport kan net als het preferente crediteuren rapport worden gesorteerd op nummer of op naam. Echter als hier wordt gekozen voor sorteren op naam, dan wordt er automatisch een doorlopend volgnummer per crediteur gegenereerd. Bij veel rechtbanken is dit verplicht voor de verificatie vergadering. Dit rapport toont de volgende velden: Nr 1 de vaste tekst Nr met daarachter het volgnummer per crediteur NAW gegevens crediteur de naam van de crediteur en diens adresgegevens Datum datum veld in het vordering scherm, gewoonlijk de factuurdatum Betreft betreft veld in het vordering scherm, bijv. factuurnr. / -omschrijving Ingediend het totaal ingediende bedrag van de vordering * Preferent het concurrente deel van de vordering Betwist het betwist concurrente deel van de vordering Onderaan het rapport staat links het totaal aantal concurrente crediteuren en vorderingen en rechts de drie totaalbedragen van alle crediteuren, namelijk: ingediend *, concurrent en betwist (concurrent). * LET OP: Het totaal ingediende bedrag kan groter zijn dan hetconcurrente en betwiste bedrag samen! Dit omdat een deel van de vordering ook (betwist) preferent en/of boedel kan zijn. Pagina 73 van 79

74 BTW crediteuren Dit rapport kan intern gebruikt worden, maar is ook bedoeld voor de crediteuren in verband met teruggave (verrekening) van de te veel betaalde BTW met de belastingdienst. Het sterretje ( * ) achter het bedrag Nog te vorderen geeft aan dat de BTW van het bedrag Ingediend al is betaald (verrekend) bij de belastingdienst. Boven is oude rapport Onder is mogelijke nieuwe rapport Pagina 74 van 79

75 Debiteuren rapporten Er zijn totaal drie debiteuren rapporten beschikbaar in Legal Insolve. U kunt de debiteuren rapporten starten via - Rapporten Standaard Rapporten Debiteuren -. De naam van de rapporten spreekt voor zich. Het rapport BTW debiteuren geeft een overzicht van de nog terug te vorderen / te betalen BTW. Dit rapport kan zowel door de curator worden gebruikt voor de BTW verrekening (zie ook BTW aangifte ) als door de debiteuren om na betaling aan de curator eventueel te veel ontvangen (verrekende) BTW als nog te betalen. U hebt de volgende debiteuren rapporten tot uw beschikking: Debiteuren: Ontvangsten: BTW debiteuren: Algemeen debiteuren overzicht met de NAW gegevens van de debiteur en al diens vorderingen met de factuurdatum, het te betalen bedrag en het bedrag dat eventueel is afgeboekt. Tevens een totaal voor alle vorderingen van een crediteur inclusief de opgesplitste bedragen. Aan het eind van het rapport staat het totaal ingediende, afgeboekte en ontvangen bedrag over alle debiteuren en diens vorderingen. Overzicht van door de debiteuren betaalde bedragen. Hierin staan de NAW gegevens van de debiteur en alle betalingen die een debiteur gedaan heeft. De volgende gegevens staan hier per vordering: Betaaldatum, Omschrijving uit het bankafschrift, betaalde bedrag (incl. BTW). Dit rapport bevat alle vorderingen die een BTW bedrag hebben en de NAW gegevens van de debiteur met diens (vaste) debiteurnummer. Van de vordering(en) zijn de volgende gegevens vermeld: Datum, Referentie, Te ontvangen bedrag en BTW (bedrag), (reeds) Ontvangen bedrag en BTW (bedrag) en Nog af te dragen BTW (bedrag). Financiële rapporten Onder het menu Financieel vindt u een aantal rapporten die met de financiële afwikkeling van een dossiers te maken hebben. Hieronder vallen ook het Financieel verslag, en de Uitdelingslijst De overige financiële rapporten zijn: Uit te keren boedel: Uitdeleingslijst voor alle boedelvorderingen Controleoverzicht: Een soort financieel verslag voor kantoor intern gebruik. Dit geeft alles weer t/m het diepste nieveau in het rekeningstelsel. Bankafschriften: Dit is een overzicht van alle bankafschriften van één bankrekening. Rekeningstelsel: Dit geeft een overzicht van het rekeningstelsel zoals dat in het active dossier gebruikt wordt. BTW aangifte: Dit is een BTW aangifte die de cureator voor zijn/haar eigen BTW aangifte kan gebruiken. Financieel verslag Het financieel verslag wijkt af van de overige overzichten. Om een financieel overzicht te maken dient eerst een aantal gegevens vastgelegd te worden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde wizard die de achtereenvolgende stappen begeleidt. Pagina 75 van 79

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Aanvulling Handleiding Legal Insolve 5.2/5.3/5.4.0

Aanvulling Handleiding Legal Insolve 5.2/5.3/5.4.0 Aanvulling Handleiding Legal Insolve 5.2/5.3/5.4.0 Inleiding Geachte Legal Insolve klant, KSU Kantoor Amsterdam, oktober 2008 In de onderstaande beknopte handleiding vindt u de opties die nieuw, aangepast,

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Wat is er nieuw in Legal Insolve. 2010 Sdu Uitgevers

Wat is er nieuw in Legal Insolve. 2010 Sdu Uitgevers Wat is er nieuw in Legal Insolve I Wat is er nieuw in Legal Insolve Inhoudsopgave A Legal Insolve 5.5 1 1 Legal Insolve... 5.5.1 1 2 Legal Insolve... 5.5.0 2 Legal Insolve 5.5 1 A Legal Insolve 5.5 1 Legal

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Met Export versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers

BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Met Export versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Met Export versie 2.18.x naar 2.19.0 2012 Sdu uitgevers BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Met Export Inhoudsopgave BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda Agenda VIVA2.0 VIVA2.0 Agenda CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Corilus B.V. 1. Agenda 1 Inhoudsopgave 1. Agenda...

Nadere informatie

1 1: Algemene informatie

1 1: Algemene informatie 0 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 2. Leerlingen-programma 3. Docenten-programma Algemene setup toetsen Overzicht uitleningen Producten Toets en Resultaten Barcodes 0-1 1 1: Algemene informatie Met

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers

BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding versie 2.18.x naar 2.19.0 2012 Sdu uitgevers BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding Inhoudsopgave BTW Code Conversie Legal Eagle Boekhouding... 3 Tips...

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S.

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris invoerprogramma Drs ing. G. Schurer 1999-2008 Giant-Soft Emmakade 50 8933 AT Leeuwarden Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Overstappen van Compleet Boekhouden &Factureren naar Compleet Boekhouden PRO Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT 3 1.1 MAAK EEN BACK-UP IN DE OUDE VERSIE 3 1.2 VERWIJDEREN

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone gebruikershandleiding Verwerken van documenten Inkoop en Verkoop versie 1.0 september 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Verwerken voorzien wij u van

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina):

De vijf basis uitgangspunten van ABCrm (zie ook afbeelding volgende pagina): Instructiekaart: Beginstappen in CRMcorner Kaartnummer: 1 Versie: 1009 Algemeen: Instructiekaart nummer 1 is vooral bedoeld om u op een snelle en efficiënte manier kennis te laten maken met CRMcorner.

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Handleiding Relaties. Inhoud

Handleiding Relaties. Inhoud Handleiding Relaties Inhoud 1 Relatiebeheer... 1 1.1 Relaties... 1 1.1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 1 1.1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.1.3 Relaties > Relaties > Importeren... 8 1.2 Nieuwsbrieven...

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Pag.: 1 Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa functies...4

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server

Handleiding PSU Boekhouden Light Module Administratie Server gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-as Handleiding

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 2 / 13 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Schrijfwijze... 5 1.2 Veel gebruikte termen... 5 1.3 Afkortingen... 5 1.4 Meer informatie... 5 1.5 Doel van de handleiding... 6

Nadere informatie