Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent)"

Transcriptie

1 Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) P lan kennisontw ikkeling Versie: Juli 2006 Pagina 1

2 1. Gegevens aanvrager Onderw ijsinstelling Naam Website schoolorganisatie Brinnummer Contactpersoon Naam Functie Telefoon E mailadres RKBS De Bras 27PX Mevrouw Sietske de Spaey Directeur Titel Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) 2. Vraagstuk en achtergrond Achtergrond Anders dan in het projectvoorstel Leren met een persoonlijk hulpje 1 beperkt het projectplan zich niet tot RKBS De Bras. Een drietal andere scholen wil groeien naar een situatie waarin kinderen actief en zelfstandig leren en herkent zich in de uitdaging zoals die is geformuleerd door de Bras die wellicht het best samengevat kan worden met een tweetal vragen: hoe help ik leerlingen hun eigen leerweg te vinden en te plannen en wat kan onze school doen om de leerlingen de meest uitdagende leeromgeving te bieden en toegang te geven tot alle noodzakelijke informatie. Niet alle scholen werken dit op dezelfde wijze uit. De Bras heeft heel bewust gekozen voor het nieuwe leren en de daarbij behorende cruciale rol voor de leerling zelf in zijn leerproces; De Rijswijkse Prins Maurits school is een Jenaplanschool; zelfstandig werken en samenwerkend leren zijn basis werkvormen in de school. De Octaaf is een SBO school die zelfstandig werken tot een van de speerpunten van haar ontwikkeling heeft benoemd. Als laatste heeft de international department van de Haagse School Vereniging zich aangemeld voor deelname aan dit project. De HSV heeft er voor gekozen om zelfstandig werken meer en meer te laten plaatsvinden, naast de meer traditionele klassikale onderwijsmethode. Zelfstandig, verantwoordelijk en actief leren is wat de vier aanvragende scholen met elkaar bindt; de uitwerking, zoals gezegd, verschilt. Een tweede verandering t.o.v. het eerder ingediende projectvoorstel is dat op de Bras inmiddels de ontwikkeling van Mijn W erk 2 een digitaal instrument voor het zelfstandig plannen van werk door leerlingen in een vergevorderd stadium is. Mijn Werk kent naast een planningsmodule diverse onderdelen die met elkaar een e portfolio vormen. Mijn Werk is op dit moment in een pilotfase. In het schooljaar wordt Mijn Werk voltooid en zal het een webbased applicatie zijn. De medeaanvragers van Verantwoordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje willen met name de module waarin leerlingen zelfstandig hun werk plannen, uitvoeren en verantwoorden, in hun school uitproberen. De Bras en ontwikkelaar AB ZHW stellen het programma Mijn Werk voor deze scholen in het kader van dit project ter beschikking. 1 Zie bijlage 4 2 Zie bijlage 1 Versie: Juli 2006 Pagina 2

3 De eerste ervaringen met Mijn Werk laten zien dat toegang tot Mijn Werk, waar en wanneer leerlingen dat willen, een succesfactor is. Dit betekent dat leerlingen onbeperkt toegang moeten kunnen hebben tot het systeem en relevante data. Het vraagstuk De kernvraag van het vraagstuk dat wij willen inbrengen luidt: Hoe kunnen zelfstandig opererende, mobiele leerlingen die door hun leeractiviteiten formeel en informeel kennis verzamelen 3, gesteund w orden door het gebruik van I CT. Om deze vraag in een juiste context te zien is het misschien goed om te kijken naar een voorbeeld, dat zeker op de Bras, maar ook bij de andere deelnemende scholen plaats kan vinden. Juf, vanmorgen vond ik een jonge vogel in de tuin, waarschijnlijk uit het nest gevallen. Hij zit nu bij ons in een kooi en we gaan proberen hem groot te laten worden om dan vrij te laten. Maar ik zou eerst wel eens willen weten wat voor soort vogel het is en hoe ie nou bij ons in de tuin kwam Hier begint de zoektocht van de tienjarige Stella. Heb je een plaatje of een foto van dat vogeltje vraagt de juf? Dan is het gemakkelijker om meer informatie te vinden. Nee, maar mag ik er een digitale foto van gaan maken. Natuurlijk mag dat, maar wanneer wil je dat gaan doen? Ik zal eens in mijn planning kijken. Nou vandaag heb ik eigenlijk al rekenen gepland en ook geschiedenis. Dan wilde ik gaan lezen en met Johan verder werken aan ons project. Maar ja, ik moet dat vogeltje eigenlijk ook een beetje eten brengen. Nou, Stella, dan gaan we maar eens kijken hoe je dat kunt oplossen. Wat is het belangrijkste wat je als eerste moet doen? nou eerst die foto maar eens. Zo begint het leergesprek tussen de juf en Stella. De juf helpt Stella om goed in beeld te krijgen wat ze nu eigenlijk wil leren over de gevonden vogel, hoe ze aan informatie kan komen, met wie ze eventueel samen zou willen werken etc. Een van de aangedragen ideeën is een bezoek aan de plaatselijke Natuur en vogelwacht. Stella stuurt haar vader op zijn werk een mailtje, waarin ze hem vraagt of pa en ma in het weekend mee willen gaan naar de Natuur en vogelwacht. Hier kan Stella de foto laten zien van de vogel die ze heeft gevonden, samen met de beheerder uitzoeken welke vogel het is en vragen stellen over de leefwereld van de vogel. De resultaten worden volgens afspraak met de juf verwerkt in een artikel voor de nieuwsbrief van de school en een presentatie voor andere kinderen in de school. De achtereenvolgende kenmerken van het leerproces van Stella eerder genoemd in het projectvoorstel zijn: Zelfsturend Creatief Samenwerkend Producerend Mobiel Formeel en informeel 3 De vier aanvragende scholen willen het informele leren dat vooral buiten de school plaatsvindt en levenslang blijft plaatsvinden een grotere rol laten spelen in het leren van kinderen binnen de school. Versie: Juli 2006 Pagina 3

4 Dat Stella uitstekend gebruik kan maken van ICT bij de uitwerking van haar opdracht hoeft geen verder betoog. Wel zal ze in de praktijk aanlopen tegen een aantal zaken die nogal wat organisatie vragen: Nakijken of de digitale camera beschikbaar is en reserveren Mail sturen naar vader Naar huis om de foto te maken Nagaan of iemand mee wil werken aan de opdracht Afspraak maken met de Natuur en vogelwacht Foto meenemen, geprint of digitaal Vragen opstellen Beheerder interviewen Mogelijk foto maken van levende vogel Internet raadplegen voor meer informatie over de vogel Verslag uitwerken Presentatie maken Normaal gesproken heeft Stella hiervoor een digitale camera, een telefoon, weer de camera, een (tape)recorder of blocnote, een computer met internettoegang, tekstverwerker en PowerPoint nodig. Dus een aantal verschillende apparaten en diverse momenten van gebruik. In de meeste scholen is het momenteel zo dat niet altijd een computer beschikbaar is. Bij een computerratio van 1 op 5 heeft een leerling statistisch gezien 20% van zijn tijd de beschikking over een computer. In de praktijk is dit door roostertechnische zaken aanmerkelijk minder. Wanneer elke leerling een eigen handheld computer ter beschikking heeft is dit praktische probleem opgelost, waarmee een hinderpaal voor het vlot en goed kunnen werken uit de weg is geruimd. Met andere woorden: breng de techniek bij de lerende i.p.v. de lerende naar de techniek: anywhere and anytime learning with any device and any content. Hiermee wordt de ambitie om elk talent te laten tellen realiteit. De vier aanvragende scholen w illen graag onderzoeken of het gebruik van mobile devices, die voortdurend ter beschikking staan van de lerende een positief effect heeft op het leren van het kind. 4 In dit plan wordt diverse malen de term mobile devices gebruikt. Hierbij wordt gedacht aan meerdere mogelijkheden: 1. PDA 2. Smart Phone 3. Laptop 4. Mogelijk de nieuwe Origami In een bijlage bij dit plan wordt opgesomd aan welke minimale specificaties alle mogelijke oplossingen moeten voldoen. 4 In hun boek Smartphone and Next Generation Mobile Computing, stellen Pei Zheng and Lionel M. Ni van de Michigan State University: The next wave of mobile computing embodies a far broader spectrum than traditional voice centric mobile wireless communication with cell phones. The trend of convergence of communication, computing, and consumers electronics is reflected by the strong demand of converged multifunctional smart phones that incorporate cell phones, PDA functions, and portable audio/video device into a single device, which in turn opens up enormous opportunities with regards to business and consumer applications and services. This wireless world will eventually enable ubiquitous access anytime, anywhere, from nu devices. Second, a galaxy of smart wireless mobile devices will be deeply embedded into environments to enable pervasive mobile intelligence everywhere. Versie: Juli 2006 Pagina 4

5 Naast de kernvraag kan een aantal te onderzoeken subvragen worden onderscheiden: 1. bij welke leeractiviteiten kiezen de leerlingen voor welk apparaat? 2. welke activiteiten worden door leerlingen spontaan ontwikkeld door het gebruik van mobile devices? 3. heeft het gebruik van mobile devices hetzelfde positieve effect op de motivatie van de lerende als uit vergelijkbare projecten in Engeland blijkt? 4. heeft het gebruik van mobile devices hetzelfde positieve effect op de ouderbetrokkenheid als uit vergelijkbare projecten in Engeland blijkt? 5. welke stappen zijn nodig om te komen tot een succesvolle implementatie? 6. welke verschillen doen zich voor in het gebruik door zowel leerlingen als leerkrachten op de verschillende scholen? 7. doorbreekt het leren met mobile devices de schoolmuren? 8. hoe worden de mobile devices gebruikt door leerlingen en leerkrachten voor het plannen van hun leeractiviteiten met behulp van het programma Mijn Werk? 9. bevordert een mobile device informeel leren? 10. wordt de mobiliteit van lerende daadwerkelijk vergroot door het gebruik van mobile devices 11. heeft het gebruik van mobile devices effect op het socialiserende aspect van leren. M.a.w. gaat een leerling met een mobile device meer samenwerken met anderen dan wanneer hij achter een desktop computer of zonder ICT werkt? 12. aan welke criteria moet software voldoen om prettig te kunnen werken op een mobile device De uiteindelijke onderzoeksvragen zullen worden geformuleerd in samenspraak tussen de betrokken scholen en de studenten van de Universiteit van Leiden, die het onderzoek voor een groot deel zullen uitvoeren. Omdat het voor de hand ligt om voor elke betrokken school een deelproject te starten, waarbij recht gedaan kan worden aan het karakter van de school, zal ook gekeken worden welke specifieke vragen het best bij welke school passen. 3. Doel van het project 3.1 Het doel van project is gerichte kennisontwikkeling op zowel praktisch als theoretisch niveau rond: het gebruik van mobile devices door de leerlingen en het gebruik van mobile devices door mentoren. Naar wij verwachten zal er kennis beschikbaar komen rondom Spontaan gebruik van de mobile device door de leerlingen Bewust gebruik van de mobile device door de leerlingen d.m.v. toegepaste software. Hierbij kan worden gedacht aan office applicaties, specifiek voor mobile devices ontwikkelde software zoals die te vinden is op o.a. Ook de webversie van Mijn Werk valt onder deze categorie. Welke (nieuwe) didactische werkvormen passen het best bij het verantwoordelijke actief leren va kinderen met gebruik van handhelds De ergonomische aspecten van het gebruik van mobile devices in het onderwijs Hoe gebruikt de leerling een mobile device bij m.n. informeel leren Een antwoord op de vraag of de mobiliteit van de lerende daadwerkelijk vergroot wordt door het gebruik van mobile devices De vraag of het gebruik van handheld computers en het mee naar huis nemen van deze apparaten de motivatie voor het leren verhoogt. Versie: Juli 2006 Pagina 5

6 3.2 De veranderingen. Voor de lerende: Een van de belangrijkste veranderingen voor de lerende bij scholen die het leren zelfstandig(er) en actiever willen laten zijn, is een grote toename van mobiliteit in het leren. Zoals al eerder aangegeven is deze mobiliteit en de daaraan gekoppelde noodzakelijke connectiviteit aan diverse fysieke en virtuele netwerken van de lerende, een basisprincipe voor het leren op zowel de Bras als de andere drie scholen. Naar verwachting zal het gebruik van mobile devices hier een positieve bijdrage aan leveren. Zo zal afhankelijk van de beschikbaarheid van een draadloos netwerk de leerling op elk gewenst moment en op elke gewenste plaats binnen de school en op het schoolplein toegang hebben tot het internet. Leerlingen die met de Smartphones werken zullen via GPRS o.i.d. altijd connectie hebben. Ook voor het verzamelen en uitwisselen van informatie is de mobile device een steun voor de leerling. Hiermee wordt samenwerken en het gebruiken van elkaars kennis gestimuleerd, waardoor nieuwe kennis ontstaat. Ook is de leerling in staat altijd en overal inzicht te hebben in, en te werken aan zijn portfolio in Mijn Werk. Het gebruik van mobile devices zal ook verdieping en verbreding van de kennis v.d. leerlingen tot stand brengen. Immers zij hoeven niet te wachten tot er een excursie wordt geregeld, maar kunnen zelf contacten leggen en na schooltijd met hun onderzoeksvraag doorgaan. Ook ouders kunnen actief betrokken worden bij de informatieverwerving door zoals in het voorbeeld van Stella in het weekend naar een vogelwacht te gaan. Voor de leerkrachten: Voor de mentor op de Bras geldt ook dat hij/zij voortdurend de beschikking heeft over up to date informatie over de leerlingen. Dit is van belang in een complexe onderwijssituatie waarbij de lerende contact heeft met veel verschillende mentoren. Veel van de voortgang van het primaire proces en de evaluatie daarvan geschiedt op scholen als de Bras via monitoring en observaties. Voor de mentoren zal het inbrengen van de observaties direct via de PDA een enorme verlichting betekenen. Voor de overige drie scholen geldt dit in andere mate. Alle scholen zullen bij het gebruik van Mijn Werk kiezen voor de leerling planning module. Of ook gebruik gemaakt wordt van de overige mogelijkheden van Mijn Werk is een nader te bepalen keus van de school zelf. Invoering van het gebruik van mobile devices in de vier scholen zal bij allemaal gevolgen hebben voor de school en/of klassenorganisatie. De veel grotere zelfstandigheid van leerlingen in het zoeken van oplossingen en het maken van keuzes voor (tijdelijke) samenwerkingsverbanden vraagt een andere houding van leerkrachten dan wat zij meestal gewend zijn. Zij zullen veel meer een rol krijgen als coach en facilitator. Dit zal niet voor alle deelnemende scholen en leerkrachten een vanzelfsprekende stap zijn. Het moet dan ook in de voorbereidende team besprekingen duidelijk zijn dat dit een gevolg is van de keus die wordt gemaakt om meer nadrukkelijk te kiezen voor zelfstandig leren door de kinderen. De inzet van mobile devices zal daarbij als een universeel hulpmiddel dienen om meer flexibele en individueel gerichte kansen te creëren voor alle leerlingen. Een van de belangrijkste veranderingen voor de leerling bij de overgang naar verantw oordelijk en actief leren is dat hij door het gebruik van mobile devices altijd de beschikking heeft over datgene w at hij nodig heeft om kennis te zoeken, te vinden, te verzamelen, te arrangeren en te verw erken tot nieuw e kennis voor zichzelf en anderen. Een van de belangrijkste veranderingen voor de leerkracht is de rolverandering. Van kennisbron naar coach en facilitator. Een gevolg hiervan is een behoorlijke verandering van de organisatie; van het geven van onderw ijs naar het creëren van een uitdagende leeromgeving, w aarin leerlingen zelf op zoek gaan naar oplossingen met alle ten dienste staande middelen. 5 5 Zie Leren van jongeren Prof. Dr Wim Veen en Frans Jacobs M.A. Versie: Juli 2006 Pagina 6

7 3.3 De bijdrage van de betrokken partijen. In de aanpak met vier scholen die elk een verschillend karakter kennen is het van belang om te werken met een stuurgroep en per school een werkgroep. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de deelnemende scholen (de directies of de voorzitters van de school werkgroep), de algemeen projectleider, een vertegenwoordiger van het onderzoeksteam van de Universiteit Leiden, een vertegenwoordiger van de Hogeschool INHOLLAND en externe adviseurs, w.o. professor Chanowsky en een vertegenwoordiger van ICT op school. Binnen de stuurgroep vindt de kennisuitwisseling tussen de verschillende innovatieve aanpakken in de scholen plaats. De groep is verantwoordelijk voor de evaluatie en monitoring. De stuurgroep heeft als opdracht de lessons learned uit de verschillende innovatieve aanpakken met elkaar te verbinden en de tot stand gebrachte producten te beoordelen. De stuurgroep zal haar vorderingen (waaronder innovatieve content), ter beschikking stellen aan het veld via diverse kanalen. Daarnaast zal de stuurgroep zorg dragen voor publicaties, workshops en andere vormen van veld benadering. De kennis zal voornamelijk ontwikkeld worden op de vier betrokken scholen. Hierbij spelen de leerlingen de grootste rol. Verder is er uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de betrokken leerkrachten. Het bestuur van de SCO Lucas zal met name een adviserende en ondersteunende rol vervullen. AB ZHW zal de projectleiding verzorgen en zal tevens een rol spelen als ontwerper van toepassingen, adviseur en verzorger van de technisch infrastructuur. AB ZHW heeft veel kennis en ervaring bij het uitvoeren en ondersteunen van onderwijskundige vernieuwingsprojecten gerelateerd aan ict. Tevens heeft AB ZHW een grote ervaring in het ontwerpen en bouwen van innovatieve educatieve toepassingen met gebruik van ICT. De Hogeschool INHOLLAND speelt vooral een rol in het begeleiden van de studenten die in deze specifieke setting een bijdrage leveren, in het beschrijven en mede vormgeven aan een nieuwe didactiek, gerelateerd aan het werken met mobile devices. Pabo studenten zullen een rol spelen bij de ondersteuning van de leerlingen en leerkrachten op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling mogelijke toepassingen. Zij doen dit in het kader van een educatief partnerschap, zoals beschreven in de publicatie Making school innovation work, zie bijlage 5. De studenten van de Universiteit Leiden zullen vooral een rol spelen in het onderzoeken en beschrijven van de opbrengsten van het project. De afdeling O&I van de SCO Lucas ondersteunt de scholen van de SCO Lucas bij veranderingsprocessen. Deze rol kan O&I zeker ook bij dit project vervullen. Hierdoor ontstaat het onderstaande organisatieschema: Versie: Juli 2006 Pagina 7

8 Stuurgroep Onderzoek studenten Universiteit Leiden Onderzoek, advies en ontwikkeling AB ZHW Werkzaamheden studenten Pabo Afdeling O&I SCO Lucas Deelproject De Bras Deelproject International department HSV Deelproject Prins Maurits School Deelproject De Octaaf 3.4 De eerste resultaten. Wij hopen het project te starten in september Na een zorgvuldige voorbereidingsfase kan een daadwerkelijke start worden gemaakt in januari Voor de uitvoering van het project zal een jaar beschikbaar zijn. Dit betekent dat de (eind)resultaten in december 2007 beschikbaar moeten zijn. 3.5 Kennis verspreiding. De beschikbare kennis zal op diverse manieren beschikbaar worden gesteld. Zeker zal een rapport worden uitgegeven met daarin de belangrijkste uitkomsten van zowel het empirisch als het literatuur onderzoek. Dit rapport zal zowel digitaal als in boekvorm ter beschikking worden gesteld. Daarnaast lijkt een of meerdere symposia een geschikt middel om zowel kennis te vergaren als kennis te verspreiden. Vanzelfsprekend zal via een aantal internetsites, zoals de Kennisrotonde, de sites van de deelnemende scholen, SCO Lucas en AB ZHW regelmatig verslag worden gedaan van de stand van zaken van het project, door bijvoorbeeld weblogs. 4. Doelgroep Leerlingen en leerkrachten zijn de hoofdrolspelers in het project. Zij moeten met de mobile devices aan de slag. Zij ontw ikkelen de kennis. De beschreven kennis is ter beschikking voor alle geïnteresseerde onderwijsinstellingen in binnen en buitenland. De leerlingen en leerkrachten worden bij het project betrokken door hen allemaal een handheld computer ter beschikking te stellen. Van hen wordt verlangd dat zij bij het leren zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden van de handheld computer. Maar ook dat zij de beperkingen van de handheld aangeven. Soms zal het gebruik van een desktop wellicht te prefereren zijn, zoals bij tekstverwerking. Uit de eerste onderzoeksresultaten van een soortgelijk project in het Engelse Dudley is gebleken dat de leerkrachten een grote behoefte hebben aan scholing in het gebruik van mobile devices. Het ontbreken van scholing is op een aantal van de betrokken Engelse scholen een faalfactor geweest. Leerkrachten zagen af van het gebruik en van stimulering van het gebruik door leerlingen door onzekerheid en onbekendheid met de mogelijkheden. Specifieke training van leerkrachten in het gebruik van handheld computers is dus een belangrijk aandachtspunt. Hierbij moet naast een eerste instructie vooral ook worden Versie: Juli 2006 Pagina 8

9 gedacht aan training on the job zoals het tripple trap traject concept van AB ZHW 6, educatief partnerschap met studenten en leerlingen van de betrokken scholen, collegiale consultatie en gebruikersbijeenkomsten. Uit het Engelse onderzoek blijkt tevens dat dit voor leerlingen in veel geringere mate geldt. Veelal lossen zij problemen onderling op door gebruik te maken van elkaars kennis. 5. Samenw erking P rins Mauritsschool Kerklaan CN Rijswijk Contactpersoon: Dhr. A.Teune directeur website rijswijk.nl De Octaaf SBO Cantateplein VD DEN HAAG Contactpersoon: Benedict Hal directeur website HSV I nternational Department Kon. Sophiestraat 24a 2595 TG Den Haag Contactpersoon: J. Pletser, Head International Department website Bestuur SCO Lucas, contactpersoon Huub van Blijswijk, voorzitter CVB Ondersteuning van het plan, advisering, Hogeschool I nholland, contactpersoon Hans Pronk Samenwerkingspartner. Hogeschool INHOLLAND heeft in hetzelfde gebouw als de Bras een opleidingslocatie van de Pabo, die zich vooral richt op het nieuwe leren. Samen met de Bras en de SCO Lucas wordt hier het concept Opleiden in de school gestalte gegeven. Hierbij treden de studenten op als educatief partner van de leerkrachten. Lid stuurgroep. AB ZHW, contactpersoon Koos Eichhorn AB ZHW is verbonden aan o.a. de SCO Lucas en de Hogeschool INHOLLAND. AB ZHW geeft beleidsadviezen aan schoolbesturen, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, hogescholen en andere organisaties die te maken hebben met de implementatie van ICT in het onderwijs. Kernactiviteiten van AB ZHW zijn advisering, scholing, implementatie en innovatie. AB ZHW zal de projectleiding van het project op zich nemen, namens de deelnemende scholen. Binnen AB ZHW bestaat ruime ervaring op het gebied van leiding geven aan en implementatie van innovatieve educatieve projecten. Voor het project stelt AB ZHW het door haar ontworpen en in ontwikkeling zijnde programma Mijn Werk ter beschikking. Gedurende het project zal dit programma worden aangepast aan de eisen en wensen van de scholen. Tevens zal het programma web based worden gemaakt. Tegelijkertijd zal indien nodig onderzocht worden of het mogelijk is speciale voorzieningen te treffen waarmee sommige veel gebruikte (leerling)applicaties geschikt kunnen worden gemaakt voor het gebruik op handheld computers. Lid stuurgroep De afdeling Onderw ijs & Identiteit van de SCO Lucas, contactpersoon Rikie van Blijswijk Deze stafafdeling van de SCO Lucas ondersteunt scholen bij het proces van onderwijskundige innovatie. 6 Zie Versie: Juli 2006 Pagina 9

10 Universiteit Leiden, contactpersoon Rob Martens Intentie tot samenwerking en begeleiding van studenten UvL voor onderzoek; lid stuurgroep. De heer Thijs Chanow ski, emeritus hoogleraar Nieuwe Media Ondersteuning en advisering; lid stuurgroep. NI VOZ, contactpersoon de heer Luc Stevens, emeritus hoogleraar orthopedagogiek; Ondersteuning en advisering; lid stuurgroep. Kennisrotonde, contactpersoon Marieke van Osch Ondersteuning en advisering; lid stuurgroep. Microsoft Nederland, contactpersoon Henk Lamers, projectleider Partners in Learning. Partners in Learning is een structureel samenwerkingsverband van een aantal innovatieve schoolbesturen (PO en VO), de VBS, APS IT diensten en Microsoft. De SCO Lucas is een van de Partners in Learning. Het Innovative Teachers Network ( is beschikbaar als een platform voor disseminatie van de opgedane kennis. Ondersteuning en advisering. Nederland Breedbandland, contactpersoon Marieke van de Ree Interesse Versie: Juli 2006 Pagina 10

11 6. P lanning Omschrijf zo exact mogelijk het project in fasen en omschrijf daarbij welke kennis de fase op gaat leveren. Beschrijf zo precies mogelijk waarom, wie, wanneer, wat en waar er activiteiten uitgevoerd worden om antwoorden te vinden. (Voorstel zie vraag 4.1 en 5.3) actieomschrijving Kennismakingsbijeenkomst alle betrokkenen Inrichten en bemensen projectorganisatie Uitwerken projectplan en maken deelprojectplannen training van betrokken leerkrachten (gebruikersbijeenkomsten) Start uitvoering project Handheld learning conferentie Onderzoek door studenten UvL, inzet Pabo studenten september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Zes bijeenkomsten stuurgroep Tussentijdse evaluatie Tussentijdse presentatie verloop project Eindevaluatie Presentatie onderzoeksresultaten Fase, kennisontw ikkeling start einde 1. Kennismakingsbijeenkomst alle betrokkenen September Inrichten en bemensen projectorganisatie. Oktober Opbrengst: 2006 a. Benoeming projectleider. b. Stuurgroep met als doel het adviseren van de diverse werkgroepen en de projectleider. c. Vier werkgroepen; per deelnemende school wordt een werkgroep ingericht met daarin vertegenwoordigd leden van het team, leerlingen, ictcoördinator, deelprojectleider en algemeen projectleider. Oktober 2006 Versie: Juli 2006 Pagina 11

12 3. Uitwerken projectplan en maken deelprojectplannen inclusief communicatieplan. Opbrengst: (deel)projectplan(nen) waarin aandacht wordt besteed aan de volgende onderdelen: a. Bepaling onderzoeksvragen per school b. SWOT analyse c. Nadere inventarisatie beschikbare kennis in binnen en buitenland d. Technisch onderzoek naar handhelds en voorstel tot aanschaf van meest adequate oplossing per project e. Opstellen tijdsschema voor uitvoering f. Uitvoering deelplannen met uitgewerkt tijdschema g. Communicatie h. Monitoring i. Onderzoek j. Voorstel globaal exploitatieplan voor voortzetting project na afloop van de pilotfase k. Evaluatie l. Verslaglegging m. Eindrapportage 4. Start training van betrokken leerkrachten studenten en overig betrokken belangstellenden d.m.v. regelmatige gebruikersbijeenkomsten. Opbrengst: a. Goede voorbereiding voor het project; de training zal bestaan uit een aantal aspecten, t.w. i. technische mogelijkheden van een handheld computer ii. didactische toepassingen van handheld computers iii. uitwisseling van ervaringen iv. verkennen van mogelijkheden, al dan niet out of the box opm. bij de uitvoering van de training zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van kennis en ervaringen van leerlingen. 5. Start uitvoering project Opbrengst: o.a. kennis omtrent a. Gebruikservaringen door leerlingen en leerkrachten b. Aanzet tot nieuwe didactiek c. Innovatie van het gebruikte curriculum d. Implementatie traject e. Welk type computer het best past bij welke activiteiten f. Motivationele aspecten van het gebruik van handhelds bij leerlingen g. Effect van gebruik op informeel leren Oktober 2006 November 2006 Januari 2007 Opm. de te ontwikkelen kennis zal nader worden gespecificeerd en omschreven in de deelprojectplannen. De inbreng van de onderzoekers van de UvL zal hierbij een grote rol spelen. 6. Onderzoek door studenten UvL en werkzaamheden Oktober studenten pabo Zes bijeenkomsten stuurgroep Oktober 2006 December 2006 December 2007 December 2007 December 2007 December 2007 Versie: Juli 2006 Pagina 12

13 8. Tussentijdse evaluatie December 2006 Maart 2007 Juni 2007 Oktober Eindevaluatie December Presentatie onderzoeksresultaten December Concrete resultaten en effecten in de onderw ijssituatie Effect kennisontw ikkeling op onderw ijsvernieuw ing in eigen school De vier deelnemende scholen streven alle naar een grote mate van zelfstandigheid bij het leren door de leerlingen. Hoewel niet alle vier de scholen dit streven op dit moment in even grote mate hebben gerealiseerd, is het een gemeenschappelijk doel. RKBS De Bras heeft het nieuwe leren omarmd; het zelf bepalen van de leerroute door de leerling is een principieel gegeven in het leerconcept. Gezien het innovatieve karakter van dit leerconcept is nog lang niet alles bekend over de beste leerstrategieën, wijze van ondersteuning van leerlingen, het aanbieden van uitdagende leeromgevingen en coachingsmethoden, de best mogelijke integratie van formeel en informeel leren etc. Ook voor de overige 3 scholen, die naar aard en karakter overigens als het ware model staan voor een aantal stromingen in het Nederlandse onderwijs, geldt dat zij hun onderwijsmethode willen veranderen. De grootste innovatie daarbij is dat de leervraag van de individuele leerling en het zelfstandig vinden van een antwoord hierop, het speerpunt is. De kennis die naar verw achting zal ontstaan tijdens de uitvoering van het project zal effect hebben op de ondersteuning van dit onderw ijskundige innovatieproces. Beïnvloedt de toepassing van altijd en overal aanw ezige ICT ondersteuning en toegang tot informatie het leren van de leerling positief? Bevordert het gebruik van mobile devices samenw erking tussen leerlingen tijdens het formele en informele leren? Draagt het bezitten van een handheld door de leerling bij tot een uitdagende leeromgeving? Deze kennis zal uiteindelijk leiden tot een aanpassing van de didactiek. Overdraagbaarheid naar andere onderw ijsinstellingen In het project zijn vier scholen vertegenwoordigd die min of meer exemplarisch zijn voor het Nederlandse onderwijsveld: Een school waar nieuw leren centraal staat Een traditionele vernieuwingsschool Een SBO school die leerlingen meer zelfstandig wil laten werken Een PO school (weliswaar internationaal) die van klassikaal onderwijs stappen zet richting meer zelfstandig werken De uitkomsten van de deelprojecten zijn daarmee zeer breed toepasbaar in het onderwijsveld. Bijna elke school kan zijn voordeel doen aan aspecten van het onderzoek. Juist de brede aanpak met naar verwachting kennis rondom implementatie, opleiding, vernieuwde didactiek, organisatie en financiële haalbaarheid draagt bij tot een grote overdraagbaarheid van kennis. Versie: Juli 2006 Pagina 13

14 8. Verspreiding van kennis en eventuele pilotproducten De uiteindelijke kennis zal beschikbaar worden gesteld via een multimediale eindrapportage, al dan niet ondersteund door een rapportage in boekvorm. Regelmatig zal verslag worden gedaan van de stand van zaken. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van: Website Kennisrotonde Websites van de betrokken scholen Website van AB ZHW Website van INHOLLAND academy Website van SCO Lucas Website Innovative Teachers Network Een weblog, waarin ook kan worden gereageerd op de ontwikkelingen, vragen kunnen worden gesteld en suggesties kunnen worden gedaan door belangstellenden Het blad Leerkracht, een uitgave van SCO Lucas t.b.v. het personeel en relaties. Publicaties in vakbladen Afsluitend congres, waarbij mogelijk een publicatie komt in de vorm van een boek en/of CD. De resultaten zullen om niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Het geestelijk eigendom berust bij de deelnemers aan het project. Het genoemde programma Mijn Werk dat een onderdeel vormt van het project, wordt door AB ZHW aan de deelnemende scholen in het project gratis ter beschikking gesteld. De eigendomsrechten van Mijn Werk berusten bij AB ZHW. 9. Duurzaamheid De deelnemende scholen hebben allen uitgesproken dat zij de beoogde onderwijskundige innovatie richting verantwoordelijk, zelfstandig en actief leren door kinderen als een speerpunt van hun ontwikkeling beschouwen. In de deelprojectplannen zal een paragraaf worden opgenomen waarin de school beschrijft hoe zij verder zal gaan na afloop van de projectperiode. In de samenwerkingsovereenkomst met de scholen zal ook sprake zijn van een inspanningsverplichting gedurende twee jaar. Dit betekent heel concreet dat de school uitspreekt zich minstens een jaar lang na afloop van de projectperiode door te gaan op de ingeslagen weg. Versie: Juli 2006 Pagina 14

15 10. Financiering van kennisontw ikkeling Conform onderstaande begroting w ordt van de Kennisrotonde een bijdrage gevraagd van ,00; Uit eigen middelen w ordt een bedrag van ,00 bijgedragen. begroting plan kennisontwikkeling mobiel en actief leren omschrijving aantal uren / aantal t.l.v. projectbegroting aantal uren eigen bijdrage totaal uren uurprijs incl. BTW indien van toepassing / stuksprijs totaal gevraagde bijdrage deelproject de Bras deelprojectleider 160 projectmedewerkers 640 totaal eigen bijdrage subtotaal totaal kosten totaal aantal uren , , ,00 Handheld computers (aanschaf of lease, nader te onderzoeken) , , , ,00 Aanpassen bestaand netwerk P.M. aan wireless access opslagpercentage overhead 15% 5.640, ,00 totaal deelproject De Bras ,00 deelproject Octaaf deelprojectleider 160 projectmedewerkers 640 totaal aantal uren , , ,00 Handheld computers (aanschaf of lease, nader te onderzoeken) , , , ,00 Aanpassen bestaand netwerk P.M. aan wireless access opslagpercentage overhead 15% 5.640, ,00 totaal deelproject De Octaaf ,00 deelproject Prins Maurits School deelprojectleider 160 projectmedewerkers 640 Versie: Juli 2006 Pagina 15

16 begroting plan kennisontwikkeling mobiel en actief leren omschrijving aantal uren / aantal t.l.v. projectbegroting aantal uren eigen bijdrage totaal uren uurprijs incl. BTW indien van toepassing / stuksprijs totaal gevraagde bijdrage totaal eigen bijdrage subtotaal totaal kosten totaal aantal uren , , ,00 Handheld computers (aanschaf of lease, nader te onderzoeken) , , , ,00 Aanpassen bestaand netwerk P.M. aan wireless access opslagpercentage overhead 15% 5.640, ,00 totaal deelproject Prins Maurits school ,00 deelproject HSV deelprojectleider 160 projectmedewerkers 640 totaal aantal uren , , ,00 Handheld computers (aanschaf of lease, nader te onderzoeken) , , , ,00 Aanpassen bestaand netwerk P.M. aan wireless access opslagpercentage overhead 15% 5.640, ,00 totaal deelproject Prins Maurits school ,00 algemene projectkosten projectleiding AB ZHW , , , ,00 onderzoeksleiding UvL , , , ,00 inzet studenten UvL inzet abzhw ontwerp en ontwikkeling , , , ,00 Versie: Juli 2006 Pagina 16

17 begroting plan kennisontwikkeling mobiel en actief leren omschrijving inzet (pabo) deskundigen, bijvoorbeeld pedagoog/didacticus en begeleiding studenten aantal uren / aantal t.l.v. projectbegroting aantal uren eigen bijdrage totaal uren uurprijs incl. BTW indien van toepassing / stuksprijs totaal gevraagde bijdrage totaal eigen bijdrage subtotaal totaal kosten , , , ,00 inzet pabo studenten Attentie deelnemende studenten 1.000, , ,00 vergaderkosten stuurgroep 3.000, ,00 scholingskosten: training leerkrachten 8.000, ,00 bijwonen handheld learning conferentie Londen oktober 2006 (gebaseerd op deelname van max 10 personen) 7.500, , ,00 publicaties en pr , ,00 inbreng waarde Mijn Werk door AB ZHW , ,00 Totalen , , ,00 Versie: Juli 2006 Pagina 17

18 11. Opmerkingen Risicofactoren Risico s Mensen Onvoldoende betrokkenheid bij leerkrachten, onvoldoende urgentiebesef bij leerkrachten Onvoldoende kennis en vaardigheden m.b.t. gebruik van handheld computers I mplementatie Onvoldoende competenties leerkrachten m.b.t. samenwerken, samen leren en samen reflecteren Onvoldoende competenties leerlingen m.b.t. samenwerken, samen leren en samen reflecteren Onvoldoende kennisuitwisseling tussen verschillende deelprojecten Slaagfactoren / maatregelen Aansluiten bij reeds lopende innovatieve aanpakken. Leerkrachten een prominente en verantwoordelijke rol geven. Leerkrachten vroegtijdig betrekken. Er worden succesvolle lopende aanpakken geselecteerd. Training met en door leerkrachten en leerlingen Instellen gebruikersgroepen voor leerkrachten en indien noodzakelijk leerlingen Bezoek handheldlearning conferentie Londen Zorgen voor voldoende ondersteuning on the job Leerkrachten met elkaar in contact brengen Ondersteuning door deskundigen Uitwisseling tussen deelnemende leerkrachten Zorgen voor voldoende ondersteuning in de onderwijssituatie Leerlingen uit verschillende aanpakken met elkaar in contact brengen Ter beschikking stellen van bruikbare platformen van kennisuitwisseling. Deelnemers met elkaar in contact brengen Softw are Onvoldoende bruikbare software voor gebruik met handhelds Hardw are Robuustheid handheld computers Ontwikkelen en bouwen maatwerk toepassingen Zoeken naar beschikbare software in binnen en buitenland Zonodig proberen zelf aanpassingen te doen aan bestaande software Contact zoeken met software ontwikkelaars Goede garantieregelingen afspreken Reserve apparaten ter beschikking hebben Hardw are onderzoek: Om te komen tot een juiste hardwarekeuze in de juiste situatie is onderzoek noodzakelijk. In de bijlage Handheld functionaliteiten wordt aandacht gegeven aan de criteria om te komen tot een keuze. Deze criteria worden toegepast op alle in aanmerking komende handheld apparaten. Ook de manier waarop de apparaten didactisch worden ingezet zal een rol spelen bij de keuze. Hierdoor wordt uitdrukkelijk ook de mogelijkheid open gehouden om meerdere mogelijkheden (bijvoorbeeld Smartphone en PDA) naast elkaar te gebruiken. In Dudley is door RM een onderzoek gedaan naar PDA s. Van zowel onderzoeksopzet als resultaten zullen we dankbaar gebruik maken. Een zelfde onderzoek zal door ons zelf Pagina 18

19 worden uitgevoerd naar Smartphones. Momenteel worden door medewerkers van AB ZHW reeds een tweetal typen smartphones getest, t.w. de Qtec 9100 en de HP ipaq Telefoonkosten: Op dit moment zijn verkennende gesprekken gaande met telecomproviders om te komen tot een beperking van de telefoonkosten. Dit moet het resultaat opleveren tot een beperkt bedrag kan worden getelefoneerd, maar dat het gebruik van internet, e mail en GPS toepassingen onbeperkt zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de school of de (ouders van) de leerling met onverwachte hoge telefoonrekeningen worden geconfronteerd. 12. Bijlagen: Impressie leerlinggedeelte Mijn Werk Handheld functionaliteiten Onderzoeksrapport PDA s uit Dudley Projectvoorstel leren met een persoonlijk hulpje d.d. april 2006 Making school innovation work 13. Ondertekening Ondergetekende verklaart deze aanvraag namens alle partnerorganisaties van het samenwerkingsverband in te dienen en dat hij/zij bekend is met de voorwaarden en procedures van de Regeling Stimuleringsbijdrage Kennisontwikkeling Kennisrotonde. Aldus naar waarheid ingevuld, Naam ondergetekende Functie Plaats Datum Handtekening Het ondertekende aanvraagformulier kan gestuurd worden aan: Ict op school t.a.v. Bureau Kennisrotonde Bleijenburg VC Den Haag Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Kennisrotonde, telefoonnummer: Ict op School 2004 Overname is toegestaan onder bronvermelding Ict op School, belangenbehartiging Website: E mail: Pagina 19

20 Ict op School belangenbehartiging, is onderdeel van Stichting Kennisnet Ict op School. Stichting Kennisnet Ict op School is de publieke ICT ondersteuningsorganisatie die zich richt op dienstverlening (Kennisnet) en belangenbehartiging (Ict op School). Sinds 1 februari is de juridische fusie tussen beide stichtingen een feit. De missie voor de nieuwe ICT ondersteuningsorganisatie luidt: Leren vernieuwen met ICT. Bijlagen: Bijlage 1: Impressie leerlinggedeelte Mijn werk Kinderen plannen zelf hun leeractiviteiten. Daarbij kunnen ze kiezen uit verschillende vakgebieden. De leeractiviteit kan worden bepaald door een keuze uit een leerlijn, maar het kind kan ook, in overleg met de leerkracht, zelf de inhoud van de leeractiviteit bepalen. Nu gaat het kind de leeractiviteit verder uitwerken: Pagina 20

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek voor meer informatie

Mobile Watch Snelle Handleiding. Bezoek  voor meer informatie Mobile Watch Snelle Handleiding Ⅰ. Software installatie - Software download: Zoek voor "360Eye"in de Iphone App Store en installeer de applicatie. Of scan de QR Code aan de rechterzeide. Voor meer details

Nadere informatie

Mobile Devices, Applications and Data

Mobile Devices, Applications and Data Mobile Devices, Applications and Data 1 Jits Langedijk Senior Consultant Jits.langedijk@pqr.nl Peter Sterk Solution Architect peter.sterk@pqr.nl Onderwerpen - Rol van Mobile IT in Tomorrow s Workspace

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Cloud Collaboration Ronald Zondervan David Betlem September, 2011 1 E Open architectuur Uitgangspunten Gebaseerd op Open Standaarden telefonie, video, desktop integratie, beschikbaarheidsstatus (presence)

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC Inhoudsopgave 1 Introductie van uw TABLET...2 2 Accu...2 4 Interface en applicaties...4 5 HDMI & Host...5 6 Taal & keyboard...6 7 Beheren van Applicaties...7

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

More speed. Less stress.

More speed. Less stress. More speed. Less stress. Wireless broadband Internet access for your laptop or PDA. Available here. Draadloos breedbandinternet voor uw laptop of PDA. Hier beschikbaar. What is T-Mobile HotSpot? Wat is

Nadere informatie

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1

Mobiel werken. 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Mobiel werken 15.12.10 Mobiel Werken Sven Moreels 1 Inhoud: Definitie van Mobiel werken Wat heb je nodig om mobiel te werken? Historiek mobiele connecties Historiek van de toestellen Operating systems

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

it600 Smart Home Range

it600 Smart Home Range MAKING LIFE SIMPLE Smart Thermostat VS20 and TRV10RFM Door/Window Sensor OS600 Smart Plug SPE600 it600 Smart Home Range 2 Index Introduction... 5 The SALUS it600 Smart Home App... 6 Gateway and VS20 Thermostat...

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series

LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series LDAP Server on Yeastar MyPBX & tiptel 31xx/32xx series Tiptel b.v. Camerastraat 2 1322 BC Almere tel.: +31-36-5366650 fax.: +31-36-5367881 info@tiptel.nl Versie 1.2.0 (09022016) Nederlands: De LDAP server

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by Micro SD card or USB Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL)

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform Michiel Coox Solution Advisor Productivity Uitdagingen en Vragen Doelstelling Burgers en medewerkers willen toegang tot betere informatie, tools, apps

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Automatic Medication Dispenser Add-on Device Quickstart Guide

Automatic Medication Dispenser Add-on Device Quickstart Guide Automatic Medication Dispenser Add-on Device Quickstart Guide Model No. WMD1201 What s inside: 1x Automatic Medication Dispenser 6x Dosage Templates 1x Key 4x AA Battery All Home8 add-on devices have to

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Open source VoIP Networks

Open source VoIP Networks Open source VoIP Networks Standard PC hardware inexpensive add-in vs. embedded designs Ing. Bruno Impens Overview History Comparison PC - Embedded More on VoIP VoIP Hardware VoIP more than talk More...

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide

Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide Wi-Fi Range Extender Add-on Device Quickstart Guide Model No. WRP1220 What s inside: 1x Wi-Fi Range Extender 1x Power Adapter All Home8 add-on devices have to work with Home8 systems. Nederlands Stap 1:

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Er is geen Linux driver voor deze printer, maar het werkt ook met de driver van de Fuji Xerox DocuPrint C525A Direct link to Linux

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

ICT in het onderwijs

ICT in het onderwijs ICT in het onderwijs Wilfred Rubens DNA-middag, Interstudie NDO Foto: turtlemom_nancy Bron: Digital Birmingham Technologische ontwikkelingen (o.a. breedband) + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent

een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent een buddy bij de wieg 1. Research 2. Project: het buddy-model 1. Wetenschappelijk

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL HANDLEIDING USERS MANUAL EM1033 HANDLEIDING NL EM1033 TWEE POORTS AUTOMATISCHE KVM SWITCH INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders CompTIA opleidingen voor beginnende systeembeheerders Algemene Informatie Compu Act Opleidingen Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van kwaliteit, prijsniveau en aanbod. Op onze vestigingen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie